Joop

Laten we cooperatieve windmolenparken bouwen

  •  
16-08-2012
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Participeren in een windpark in de buurt moet simpel en transparant zijn
Windparken op het land zijn onvermijdelijk. Wie heeft er straks voordeel uit, de burgers die er naast wonen of commerciële wind cowboys die hulp krijgen van EZ?
Participeren in een windpark in de buurt moet simpel en transparant zijn.
Simpel, omdat burgers met allerlei interesse er aan gaan deelnemen. Transparant, omdat de lokale overheid er ook een rol in speelt, en zowel burgers als lokale overheid er een belang in hebben.
Het simpele standaard aanbod voor participeren in een windpark:
-Burgers investeren 500 tot 5000 EUR in een windpark, en krijgen daarmee een stukje windpark. -Daarmee wekken ze hun eigen stroom op, dat kost hen 2 tot 5 cent per kWh 20 jaar vaste prijs. -De gemeente doet de ontwikkelprocedure voor het windpark, die investering is voor een gemeenschaps windpark. -De gemeente en de raad legitimeren het windpark voor de gemeenschap. -Uiteindelijk worden de deelnemende burgers lid van een coöperatie waarin zij het windpark exploiteren. Dat maakt de wettelijk geregelde lage prijs van 2 tot 5 cent per kWh mogelijk. -Alleen burgers die investeren kunnen meedoen.
Het benodigde geld kan eventueel vooraf op een windspaarrekening gespaard worden. Of de gemeente leent het met een afbetalingsregeling. De gemeentelijke investering kan de gemeente benutten om die om te zetten in een eigen aandeel in het windpark, en daarmee stroom voor eigen gebruik op te wekken. Hen stroom bezorgen van 2 tot 5 cent, is een stuk goedkoper dan ze steeds duurdere commerciële stroom te laten kopen.
De gemeente krijgt met deze actie, samen met haar eigen burgers, weer invloed op het landschap met windmolens. Burgers maken de afweging waar zij in hun regio een windpark willen zien.
Eigenlijk is dit een afgeleide van de manier waarom we voor onszelf fatsoenlijke woonruimte regelen. De gemeente maakt een bestemmingsplan, burgers kopen grond en bouwen een huis, of ze huren een bestaand huis van een corporatie.
De lage kWh prijs van 2 tot 5 cent wordt mogelijk gemaakt door 3 factoren: vrijstelling van de energiebelasting, maar ook doordat burgers zelf investeren in het windpark en de gemeente die het ontwikkelt risico reduceert.
Burgers krijgen een vast aanbod, dat vanuit verschillende invalshoeken gecontroleerd kan worden, dat geeft vertrouwen.
Lokale afdelingen van politieke partijen, zoals GroenLinks zijn lokaal tegen een windpark,  omdat er altijd ophef is als ergens een windparkplan opduikt. Landelijk zijn de meeste partijen voor windparken. De lokale afdeling kan dan gemakkelijk verwijzen naar het standaard aanbod. Het is de beste manier, en in het voordeel van de burger. In verkiezingstijd zouden politiek partijen op campagne dit voordeel niet moeten negeren.
Zo voorkomen politieke partijen dat burgers lokaal tegen elkaar worden uitgespeeld. EZ en de commerciële windcowboys sluiten burgers standaard buiten. Dat buitensluiten van voordeel vergroot de weerstand tegen windparken. De Kamer heeft in juni de Rijks Coördinatie Regeling 6 maanden stilgelegd, en daarmee het systematisch buitensluiten van Burgers en lokale overheden. Het is nu wel aan de burger en de lokale overheden zelf, om die kans te pakken.
Met een standaard participatie aanbod kan een lokale politieke partij duidelijk maken dat dit een kans is om te pakken, die EZ in 2013 weer onmogelijk maakt, als ze verder gaat met haar favoriete commerciële wind cowboys.
Burgers die kans willen maken op een eigen aandeel in een windpark, en daarmee stroom voor 2 tot 5 cent per kWh willen opwekken, melden hun belangstelling op http://www.pakdewind.nl

Meer over:

opinie, groen
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

JoopSchouten
JoopSchouten16 aug. 2012 - 14:57

Een héél goed plan. Samen energie opwekken en gebruiken doe je niet alleen (...). ... Wij hebben een aanvullend plan in een 'coöperatie-vorm': http://www.share2start.com/sociaalondernemen/project/3xgroenlicht

HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

GroenLinks lanceert nu een plan om burgers dure offshore windmolens te laten betalen. Dat is dom. Duidelijk een product van de lobby van Greenpeace en de commerciele windcowboys. GroenLinks wordt kennelijk gegijzeld door Greenpeace, dat wil ook alleen windmolens op zee. Zo ontneemt Greenpeace burgers de kans om goedkope stroom uit een eigen windpark te krijgen. Offshore windmolens zijn OK, hebben we als land ook nodig, maar laat bedrijven daar in investeren. Dan houden we op het land ruimte voor Burger Windparken. Burgers stroom uit een eigen windpark in de regio voor 2 tot 5 cent. Bedrijven stroom uit een offshore windpark voor 10 tot 20 cent. Offshore windparken zijn veel duurder En ze zijn afhankelijk van EZ dat gaat over het stopcontact op zee, dat wordt een peperdure aansluiting. Waarom wil Greenpeace dat burgers aandoen? Omdat Greenpeace door bedrijven gesponsord wordt?

Ger67
Ger6716 aug. 2012 - 14:57

Henk, ik kan helaas niet direct op jouw reactie reageren. Wind kan ik niet op vol vermogen laten draaien als dit gewenst is, fossiel is regelbaar en kan dit dus wel. Het opgesteld fossiel vermogen is zo hoog omdat oudere niet rendabele centrales in de motteballen worden gezet, voor het geval dat ze nog een keer nodig zijn. Dit motteballen is goedkoper dan afbreken. Het daadwerkelijk beschikbaar vermogen is veel kleiner, omdat het uit de mottbalen halen vaak weken duurt ( ook bij gasgestookte centrales). Wind energie is niet goedkoop, ondanks de beweringen dat dit wel zo zou zijn. De investeringskosten zijn hoog en het rendement laag, daarnaast blijft fossiel nodig voor de regelbaarheid en de betrouwbaarheid. Alleen zonder de energiebelastingen kan het concurreren met fossiel. Wind op land komt op een rendement van ong. 20% op zee ong. 30% van het opgestelde vermogen. Getallen voor het aantal huishoudens dat een windpark van stroom kan voorzien noem ik volksverlakkerij. Tot slot: ik ben van mening dat wind ( en zon) toegepast moeten worden, maar niet tegen elke prijs. Ik woon in een omgeving met veel windmolens en deze geven wel degelijk overlast in de vorm van geluid en slagschaduw. Concentratie op zee heeft dit niet, maar daar zijn de kosten nog veel hoger. Een combinatie van ALLE energie opwek zal de komende 100 jaar zeker nog nodig zijn met een steeds verder oplopend deel wind en zon. Waterkracht zie ik in europa niet significant toenemen en getijde energie heeft te weinig potentieel.

rawijbrans
rawijbrans16 aug. 2012 - 14:57

Goed initiatief. Vooral om opbrengsten op juiste plek terecht te laten komen en kapitaalkosten te verlagen. Toch begrijp ik alle getallen nog niet helemaal. Misschien kan iemand die toelichten? Vooral waarom de indruk wordt gewekt dat de elektriciteit met 12 ct / kWh wordt gesubsidieerd. Ik kom - obv de verwijzing naar de site van Agentschap mbt de kosten van windenergie - op het volgende: investering: 1.430 EUR / kW levensduur 20 jaar en 2.200 vollasturen: Kostprijs elektriciteit per kWh: 3,3 ct/kWh (toerekening investering) {bij 1.500 EUR/kW zou dit 3,4 ct/kWh zijn; nog te verlagen bij groter aantal vollasturen} Onderhoudskosten: 1,1 ct/kWh Overige kosten (grond, net, OZB): 1,2 ct / kWh {Jaarkosten grond + net + OZB per kW :14 + 11 + 1,3 EUR) Ervan uitgaande dat deze reëel zijn. Lijkt erop dat sommige partijen graantje willen meepikken} Totale kosten, excl kapitaalkosten bedragen dan 5,6 - 5,7 ct/kWh Hier komen de kapitaalkosten dan nog bij. Deze kapitaalkosten zijn afhankelijk van rendementseis van de eigenaar en de kosten voor vreemd vermogen. Bij een rendementseis van 4% op het eigen vermogen en 100% EV kom ik op 2,6 ct/kWh. Totale kosten voor windenergie zijn dan bij mij dan ca 8,2 ct/kWh Het verschil met de huidige prijs voor fossiele elektriciteit bedraagt dan ca 2,5 ct/kWh (basisprijs fossiel van 5,7 ct/kWh). De basisprijs voor fossiel is nu - naar mijn idee mede door de financiële crisis - extra laag. De CO2 prijs is bijna nul, en veel afgeschreven centrales draaien volop. Deze basisprijs ligt in een groeiende economie waarschijnlijk weer hoger. (Agentschap noemt voor 2008 - toen de economie groeide - een prijs van 7 ct/kWh) Kan iemand aangeven waar ik fout zit? In aanvulling Aangezien het grootste deel van de kosten van windenergie vaste kosten zijn, is het risico op prijsstijging klein. Dit itt elektriciteit uit fossiele brandstoffen waar de kostprijs, zowel door sterk toenemende vraag als bij toerekening van de milieukosten, naar alle waarschijnlijkheid omhoog gaat. Een CO2 prijs van 25 EUR/ton CO2 komt overeen met ca 1,5 ct/kWh. Gezien de ernst (en de maatschappelijke kosten) van klimaatverandering zou de CO2 prijs zelfs beduidend hoger moeten zijn. Als laatste geldt bij wind dat een groot deel van de investering in de maatschappij terugkomt in de vorm van arbeidskosten. Met dit laatste is nog geen rekening gehouden. De macro-economische kostprijs zou dan wel eens nog lager kunnen zijn. En juist de overheid zou deze macro-economische effecten toch moeten bewaken? Bij voorbeeld door juiste subsidiëring / beprijzing?

HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Windmolens op het land zijn net zo nodig als de wegen Duitsland bouwde in de eerste helft van 2012 10 GW aan windparken Dat is elke maand van 2012 even veel nieuw windpark, als Nederland in 30 jaar bij elkaar sprokkelde Als burgers eerlijk voordeel krijgen van zo'n windpark, ontstaat er ook draagvlak, net als in Duitsland en Denemarken.

[verwijderd]
[verwijderd]16 aug. 2012 - 14:57

Maar wat is de back-up van die windmolens? Wind-energie kun je niet zo makkelijk/milieuvriendelijk opslaan of precies inzetten wanneer energieverbruikers het nodig hebben, enkel als het waait, helaas.

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Duurzame energie heeft altijd voorrang, dus niemand wil duurzame stroom opslaan. Je gaat toch ook geen voorrang verlenen op een voorrang kruising? Opslag van duurzame energie is een propaganda item van de fossiele belangen. Juist zij hebben alle opslag van de wereld, in de voorraad aardgas en steenkool

FritsGuevara
FritsGuevara16 aug. 2012 - 14:57

Commerciële windcowboys die door een overheid bevoordeeld worden betekent dat de overheid aan concurrentievervalsing doet en daarmee dus corrupt is. Dit bevoordelen door de overheid van specifieke bedrijven wordt ook wel croony capitalism genoemd. Geen echt kapitalisme omdat er concurrentievervalsing plaatsvindt, uiteindelijk via de lange arm van de wet. Bij dit soort handelsbelangen is er dus altijd een pistool in de holster bij een van de partijen terwijl de ander zich geïntimideerd voelt door die ongelijke positie, alsof je met de mafia zaken doet. Niet aan te bevelen dus, als het ook anders kan. De onzekere factor bij die coöperatieve constructie is of de overheidskosten in de hand blijven. Burgers betalen grote bedragen voor het niet zelf kunnen ontwikkelen van een windmolenpark want dat doet de gemeente, en de gemeente legaliseert het. Als burger zul je dus dokken en een door de gemeente bepaald project door de strot gewuwd krijgen. Het croony capitalism van de wind cowboys blijft hiermee dus gehandhaafd, als de gemeente via die weg nog steeds kiest voor wind cowboys, maar dit keer zit je vastgeklonken aan een corporatie zonder dat je naar andere energiemaatschappijen kunt overstappen zonder contractbreuk. Tegenwoordig kun je makkelijk switchen van de ene leverancier naar de andere, wat veruit te verkiezen is voor een links plan waarin de overheid je energiebehoefte in zo'n sterke mate kan controleren. Als dit ooit in handen komt van een totalitair regime, kunnen ze bij jou het licht uit doen waneer ze dat willen als je niet op de juiste partij stemt. In een vrije maatschappij waar energie (geen overheidstaak) aan de burgers is, zonder tussenkomst van de overheid, zou ik me een stuk prettiger voelen.

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Frits, Het is goedkoop en simpel, deze aanpak sluit de rijksoverheid juist buiten. Ik leg het nog een keer uit. Het werkt zonder subsidie Burgers investeren alleen in hun eigen windpark Vergelijk het met een woonwijk Daar koop je een huis, en je betaalt alleen het huis. Bij een coöperatief windpark, betaalt de gemeente de windpark ontwikkelkosten. Net als bij een bestemmingsplan voor een woonwijk. Een windpark staat in een collectief goed, het landschap. Dus is het logisch dat de gemeente dat onwikkeltraject doet. Verstandige gemeentes doen dat al, bijvoorbeeld de gemeente Dronten, en Amsterdam, maar die zijn zeker niet de enige. Juist doordat de gemeente het windpark project trekt, wordt het risico sterk gereduceerd. Dat komt doordat de gemeenteraad zelf de grootste risicofactor is. Als de gemeenteraad nu instemt met een windpark voor de eigen achterban, zullen ze zich wel tweemaal bedenken om het weer af te schieten. De essentiële verandering die deze aanpak veroorzaakt, is dat Burgers de opdracht gever worden en de wind cowboys niet voor de eigen winst werken, maar voor hun opdrachtgevers, als ze de aanbesteding winnen...

Thom Holterman
Thom Holterman16 aug. 2012 - 14:57

Coöperatie Lijkt me een goed plan om met behulp van hedendaagse activiteiten een aloude zelfhulp bestuursvorm, de coöperatie, nieuw leven in te blazen. Wie weet rolt de bal dan verder, zodat dit tezamen een perspectief op een ‘participatiemaatschappij’ gaat geven. Want laten we eindelijk ophouden te denken dat ‘de politici’ de problemen voor ons oplossen. Zie over het coöperatiewezen met zicht op een andere maatschappij: http://libertaireorde.wordpress.com/2012/04/07/cooperatie-en-associatie-naar-een-participatie-maatschappij/

2 Reacties
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Tja Thom, Laat het nu net GroenLinks zijn die als enige partij alle condities in haar programma goed geregeld heeft. Burgers krijgen bij GroenLinks invloed op een windpark in hun regio En als deelnemer krijgen ze vrijstelling van de energiebelasting, daardoor kan dit windpark zonder een cent subsidie. Andere linkse partijen roepen wel wat, maar saboteren dat weer elders in hun programma.

JoopSchouten
JoopSchouten16 aug. 2012 - 14:57

H E L E M A A L M E E E E N S ! : ))) En wederom hartelijk dank voor je voortreffelijke link Thom. Ik leer me rot.

[verwijderd]
[verwijderd]16 aug. 2012 - 14:57

"Participeren in een windpark in de buurt moet simpel en transparant zijn " Een collega van mij heeft meer dan 10 jaar met de gemeente geworsteld om vergunning voor een windmolen te krijgen. Uiteindelijk heeft hij het bijltje er maar bij neergegooid en is iets anders gaan ondernemen. Ambtenaren zijn een soort klaas vaak, alleen ze strooien geen zand in de ogen maar in de machine die economie heet. Die cooperaties dat gaat echt niet lukken.

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

In dit land heeft het Rijk een weefsel van remmende condities gemaakt. Zowel ambtenaren, als ondernemers en burgers worden daardoor geremd Hier wordt nu een simpele standaard aanpak voorgesteld. Daar kan iedereen aan refereren, en niemand hoeft het wiel zelf uit te vinden. Een gezin investeert 500 tot 5000 EUR in een eigen stukje windpark, En krijgt daar duurzame stroom uit voor 2 tot 5 cent De gemeente doet de ontwikkeling van het windpark En krijgt in ruil ook een stukje van het windpark. Ingewikkelder hoeft het niet te zijn. Maar durven politici ook B te zeggen? Ik betwijfel dat, laat daar de campagne eens over gaan.

[verwijderd]
[verwijderd]16 aug. 2012 - 14:57

in de eerste plaats is de geschetste kostenopbouw zeer misleidend. Deze energieprijs is alleen mogelijk als de overheid miljarden extra subsidies geeft wat weer hogere belastingen voor de burgers veroorzaakt. Op de tweed plaats is dit compleet onzinnige horizonvervuiling. Windmolens dienen op bepaalde plekken op een landschappelijk juiste manier geplaatst te worden (langs kanalen bv) en niet in elke gemeente in NL! ps. de beschreven toestand bestaat al in Kerkrade met twee windmolens

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Helemaal eens dat windmolens niet her en der in het landschap moeten komen. Een windpark moet aan bepaalde ontwerpregels voldoen Lange rijen op de dunst bevolkte plaatsen, evt kunnen die rijen een bedrijventerrein aandoen De rijen blijven minstens 8 tot 10 km uit elkaar Burgers kunnen er in participeren met invloed op de locatie en met en eigen aandeel in het windpark. Windparken zijn van regionale schaal, dus moeten gemeenten samenwerken, waar in hun regio het beste een windpark kan. Daar komt een trace uit, dat vervolgens door lokale clubs in kavels wordt benut in het voordeel van de inwoners, niet voor commerciele wind cowboys. Laat die maar op de Noordzee ondernemen

neutralist
neutralist16 aug. 2012 - 14:57

Een windpark maakt veel herrie, er is geen plek voor en ik snap de grote weerstand. Bouw ze gerust in zee maar in de buurt is een onzinnig idee. Hoe stel je je dat voor in de Randstad?

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Flauwekul Een windpark blijft op afstand van woningen. Op die afstand zijn windmolens fluisterstil De geluidsnormen voor windmolens zijn al een factor 10 scherper dan voor verkeer. Daarom wordt het gefluister van windmolens altijd overstemd door het geluid van auto's. Luister snachts maar eens buiten, waar je ook bent in Nederland, je hoort altijd wel wat verkeer.

[verwijderd]
[verwijderd]16 aug. 2012 - 14:57

"en de gemeente die het ontwikkelt risico reduceert." Waarom moet het weer door ambtenaren gerealiseerd worden? Krijg je gelijk weer vriendjespolitiek en corruptie. En de kosten lopen gegarandeerd weer uit de hand.

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Nee, de gemeente ontwikkeld een windpark net zoals een bestemmingsplan. Corruptie kan ontstaan, maar hoe corrupt zijn ondernemers die die zich niets aan hoeven te trekken van burgers? EZ passeert de burgers en de gemeente De gemeente heeft nog een democratisch aspect, een commerciële wind cowboy is een dictator, in het Nederland van het CDA Wat de gemeente investeert in een windpark, kan het later inwisselen voor een echt aandeel in het windpark, dan levert het geld veel meer op dan de grond van een bestemmingsplan.

poelly12
poelly1216 aug. 2012 - 14:57

een gangbaar type windmolen lever tussen de1,5 en 2 MW, en kost tussen de1,5 en 2,0 miljoen euro, en gaat tussen de 15 en 20 jaar mee. als br=urgers in het gunstigste geval dus 5000 eur. pp betalen, zijn er dus 200 burgers nodig om alleen al de aanschaf en aansluiting van 1 windmolen te betalen. die kunnen dus met 200 man 2 MW gaan verdelen. knap als je daar 200 huishoudens van laat draaien.

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Nee Bert, de aanschaf is niet het probleem. Je berekening klopt ook niet. Een windmolen kost ca 1500 EUR per kW opwek vermogen. Dat levert ca 3000 kWh per jaar op. Dus een standaard gezin betaalt eenmalig 1500 EUR, en heeft dan 20 jaar energie voor 2 tot 5 cent. Het gezin wordt lid van een cooperatie die een aantal windmolens, of heel veel, exploiteert. Daar de standaardisatie van de werkwijze wordt het simpel, vertrouwd en goedkoop. Een windmolen is tegenwoordig 3 tot 7 MW, tegenwoordig heb je ook windmolens voor gebieden met minder wind, die leveren meer kWh per kW opwek vermogen. Dus het hangt van het gekozen type af hoeveel een gezin moet investeren. Wellicht hebben ze ook al zonnepanelen. Daarom stel ik voor dat er keuze is tussen 500 en 5000 Bij 5000 EUR krijg je ca 15000 kWh dat heb je nodig als je veel in een elektrische auto rijdt.

[verwijderd]
[verwijderd]16 aug. 2012 - 14:57

"Laten we cooperatieve windmolenparken bouwen." --- Laten we liever cooperatieve zonnecentrales bouwen, en op kleine schaal gebeurt dat overigens al. Naast of onder een verzameling zonnepanelen wonen is wat aangenamer dan naast of onder een verzameling windmolens wonen.

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Je weet niet wat je zegt Een windpark bestaat uit een windmolen elke 600 m langs de snelweg. Of 400 m buiten het dorp En dat allemaal in groene weiden of akkers Een zonnestroom installatie is kilometers aaneengesloten weilanden vol met blauwe panelen. Alleen zonnepanelen op het dak levert ca 20 tot 40% van de energie behoefte. En dan is er nog geen stroom voor de elektrische auto Bovendien is een windpark veel goedkoper Stroom voor burgers uit een windpark, kost ca 2 tot 5 cent Stroom uit een zonnepaneel kost ca 15 tot 25 cent

Klapschaats2
Klapschaats216 aug. 2012 - 14:57

Windenergie kan zichzelf niet bedruipen. Daarbij vind ik die dingen ook nog eens foeilelijk op het vaste land. Beter te investeren in zonneenergie voor huishoudens, dat is ook niet heel effectief maar genereert veel meer bewustwording.

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Windenergie is de goedkoopste vorm van energie De prijs van stroom uit een windmolen wordt de referentie voor andere bronnen. Wereldwijd wordt er al sinds 2009 meer windpark vermogen gebouwd dan alle andere soorten energie bij elkaar. Dus de rest van de wereld vind dat windenergie zich als beste kan bedruipen. In Nederland is stroom uit windmolens ook de goedkoopste stroom, maar EZ zaait zo veel mogelijk onzekerheid, om de fossiele belangen te beschermen.

[verwijderd]
[verwijderd]16 aug. 2012 - 14:57

Henk, je verhaal over de kostprijs van de stroom opgewekt door windmolens klopt niet. zie http://www.windenergie.nl/99/onderwerpen/financien/kosten-en-baten Conclusie van het onderzoek: Zonder subsidie is een windmolen niet rendabel. Aangezien op je site een nauwkeurige en controleerbare berekening ontbreekt, is je project kansloos. Burgers willen niet zo'n spuuglelijke windmolen in haar achtertuin en het levert niets op sterker nog het kost geld. Simpel het waait niet hard genoeg (optimaal voor een windmolen windkracht 7)

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Harry Een precieze berekening van de coöperatieve aanpak hangt af van de condities. Ik zal het schetsen. Zie ook http://www.duurzamebrabanders.nl/Robin_Hood_voor_het_Landschap Jij refereert aan een website van EZ, die geeft de pure bedrijfs aanpak met een maximale bank financiering, en dat een bedrijf in zijn eentje het hele risico draagt, wat extra kosten veroorzaakt. De coöperatieve aanpak gaat er van uit dat heel veel burgers samen een windpark betalen en de stroom er direct gebruiken voor eigen gebruik. Zo delen ze het risico en vermijden ze het commerciële marges. Maar een belangrijke verandering is dat burgers als lid van een coöperatie geen energiebelasting hoeven betalen, dat is 12 cent per kWh die ze met deze aanpak uitsparen. Daardoor kunnen burgers hun eigen cooperative windpark bouwen zonder subsidie Mijn berekening voor deze aanpak Burgers, een gezin, investeren 500 tot 5000 EUR in hun windpark, eenmalig, voor 20 jaar goedkope stroom. Die 5000 EUR is alleen nodig als je ook stroom voor de elektrische auto wilt. Een standaard gezin heeft een stukje windpark van 2000 EUR nodig. De financieringskosten van dat bedrag dragen ze zelf, als ze hun spaargeld gebruiken, zijn ze het goedkoopst uit, goedkoper dan een bedrijf met een bank lening De stroom kost ca 1 cent per kWh, dat zijn de onderhouds kosten van het windpark, daarvoor zorgt de fabrikant er 20 jaar voor dat de molens blijven draaien Ik reken daarnaast nog 1 tot 4 cent organisatie kosten. Een stukje in die 1 tot 4 cent is 0,1 cent voor het leveren van stroom als er te weinig wind is en de stroom verkopen als er te veel wind is. De direct aanwijsbare variabele kosten (OZB en Verzekeringen, transport kosten...) zijn samen minder dan 1 cent per opgewekte kWh. Zie het EZ rekenvoorbeeld. Daarom is mijn minimum prijs 2 cent en 3 cent lijkt me ruim voldoende om alle overige organisatorische zaken te betalen. Commerciële energiebedrijven hebben minder nodig. De essentie is dus: Betaal je eigen stukje windpark van je spaargeld Je verbruikt je eigen stroom Je betaalt geen energie belasting, maar wel aansluit kosten, 250 EUR per jaar Je wordt lid van een coöperatie en daarin geef je draagvlak voor je eigen windpark. Jouw coöperatie beslist over de omvang van het windpark en praat mee waar het komt Jouw coöperatie geeft de opdracht voor de bouw en voor het onderhoud. De leden dragen het risico samen, beperkt tot de eigen inleg. Zo heb je 20 jaar duurzame stroom voor 2 tot 5 cent

Ger67
Ger6716 aug. 2012 - 14:57

Windenergie is dus alleen rendabel als de bouwkosten gefinancierd worden en er een subsidie van minstens 12 ct/kwh gegeven wordt. Netwerkkosten zullen ook door de windenergiegebruiker moeten worden betaald, deze maakt ook gebruik van de hoogspanningstrajecten. Daarnaast zal er voor de windluwe dagen voor backup gezorgd moeten worden in de vorm van fossiele opwekking ( gas of kolen). Wind is niet slecht, maar zal nooit de complete fossiele opwekking kunnen laten verdwijnen. Regelvermogen en balanshandhaving zal door conventionele opwek nodig blijven Wind zal door zijn goede voorspelbaarheid wel goed ingepast kunnen worden, zoals in duitsland al het geval is. @ Bijstandskoning heb jij wel enig idee weinig fijnstof door een nieuwe kolencentrale word uitgestoten. De eisen zijn tegenwoordig ( terecht ) zo streng dat er geen noemenswaardige hoeveelheden meer uit komen. De grootste veroorzakers van fijnstof zijn nog altijd de landbouw en de zee.

2 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen16 aug. 2012 - 14:57

[Windenergie is dus alleen rendabel als de bouwkosten gefinancierd worden en er een subsidie van minstens 12 ct/kwh gegeven wordt.] Er gaat 6 a 9 keer zoveel subsidie naar fossiele brandstoffen als naar alternatieve energie. Dat is de reden dat alternatieven het lastig hebben economisch haalbaar te worden.

HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Ger De staat moet stoppen met het onevenredig en oneerlijk belasten van duurzame energie. Daarmee houdt ze de eigen belangen in fossiel in de markt. Dat heeft een Kamer meerderheid al gevraagd in diverse moties sinds 2009 oid. Het gaat dus niet om een subsidie van 12 cent. maar een belastingheffing Bedrijven krijgen die belasting ook niet, of minimaal. De netwerk kosten betalen burgers al, en dik ook, 250 EUR per jaar per gezin. Belgen betalen maar 1/10 van dat bedrag, voor ongeveer dezelfde dienst. Het geld klotst tegen de plinten bij de netbeheerders Enexis en Alliander.

Ger67
Ger6716 aug. 2012 - 14:57

@ Gerwin: fossiel krijgt geen subsidie, of je moet het niet extra belasten van fossiel, waardoor deze net zo duur wordt als "duurzaam" , als subsidie benoemen. Dan wordt er nog 15 a 20 keer meer fossiel dan duurzaam opgewekt, dus gaat er zeker 2 keer zoveel naar duurzame energie per kwh. Stel je voor dat we naar een 50 % duurzame energievoorzienIng gaan en de stroomprijs wordt onbetaalbaar. @Henk duurzaam wordt niet onevenredig belast, er wordt geen cent meer belasting op geheven dan op fossiel, sterker nog het krijgt nog geld ( subsidie ) toe. Het windpark dat op de noordzee moet verrijzen krijgt. 4,4 miljard !!!!! Subsidie, kosten 2,1 miljard, anders kan het niet uit. Dit voor een windpark van 600 MW opgesteld vermogen, dus zo'n 200 MW effectief vermogen. Noem dat maar onevenredig. Ik ben overigens niet tegen wind of zonne energie, maar denk dat het beter is dat er niet naar de waan van de dag gehandeld moet worden, maar dat er een geleidlijke overgang moet plaatsvinden, zodat investeringen uit de afgelopen jaren gebruikt kunnen worden om geld te genereren om deze omschakeling te kunnen financieren.

1 Reactie
HenkDaalder2
HenkDaalder216 aug. 2012 - 14:57

Ger je stelt dat een windpark weinig op vol vermogen draait, dat klopt. Maar de centrales worden ook maar weinig benut. We hebben in Nederland nu ca 30.000 MW fossiel opwek vermogen staan. Daarvan wordt gemiddeld 7000 MW benut, dus fossiele investeringen worden maar voor ca 25% benut. En er staat ca 12.000 MW windpark vermogen op stapel en 6000 MW nieuwe kolen en gascentrales. Volgens het officiële beleid, staat er in 2020 dus 48.000 MW opwek vermogen. Terwijl we ook in 2020 maar ca 8000 MW gemiddeld nodig hebben, op piekdagen is dat nu 15000. Een deel van die gigantische overkill is leveringszekerheid Een ander deel is concurrentie En de windparken komen er omdat we nu eenmaal duurzaam moeten worden. De investeringen in fossiele centrales zijn niet bedoeld om geld te verdienen, maar om met elektriciteit te kunnen handelen, daar verdienen de fossiele hun geld mee. Essent en anderen sluiten goedkope kolen en gas deals met corrupte regimes, en verkopen de stroom zo duur mogelijk aan goedgelovige en gemakzuchtige consumenten. Consumenten die goedkope energie willen, pakken de wind Samen een windmolen cooperatie runnen geeft controle op het windpark en stroom tegen kostprijs.

Ger67
Ger6716 aug. 2012 - 14:57

Die 12 ct is de belasting die op stroom zit, er zijn partijen die windenergie vrij willen stellen van deze belasting en dat kun je dus als "subsidie" zien. Je bevoordeeld eenzelfde product tov van het andere zelfde product, alleen de grondstof is anders.

1 Reactie
rawijbrans
rawijbrans16 aug. 2012 - 14:57

Ik had niet de indruk dat Henk Daalder pleit voor een subsidie van 12 ct. Uit de bijdragen van Henk maak ik op dat dat volledige saldering (bij zon PV ca 15 ct/kWh incl vermeden btw) bij wind (op land) juist niet nodig is. Voorwaarde is wel dat je de burger er volledig bij betrekt (zowel voor draagvlak van de inrichting als eigendom van de turbines). Henk, klopt dit? In plaats van 12ct/kWh is dan een beperkte opslag van een paar cent nodig.