Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Langetermijnvisie? Me reet!

  •  
02-12-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
72 keer bekeken
  •  
1280px-El_coloso

© Colossus, toegeschreven aan Francisco de Goya. Museo del Prado, Madrid.

De pandemie heeft de arrogante Westerse maatschappijen midscheeps geraakt. Ineens is de onvoorspelbaarheid, die voor de meeste mensen in Azië, Afrika en Latijns Amerika gesneden koek is, ook deel van ons leven geworden.
Wat het demissionaire kabinet ook uitricht rond de coronaproblematiek, het krijgt altijd de zegen van het parlement. Natuurlijk, de oppositie gaat na elke persconferentie flink tekeer maar moties van wantrouwen maken geen kans. Te weinig Kamerleden hebben er belang premier bij Rutte of minister De Jonge echt voor het blok te zetten. Een en ander wordt de laatste weken begeleid door een nieuwe mantra. Corona blijft bij ons. Dus wordt van de regering een langetermijnvisie verwacht. Wat dat ook moge zijn.
Dit alles heeft te maken met een naar kantje van onze volksaard. We kunnen in dit land niet goed met onverwachte ontwikkelingen omgaan. Wij zijn een zeer oververzekerd volk. We koesteren een heilig geloof in de planbaarheid der dingen. Daarom hebben de instanties bij ons van die grote beleidsafdelingen en geeft het zoveel status als het woord ‘beleid’ in je functieomschrijving voorkomt. Dan word je immers betrokken bij het beleid op de korte, de middellange en zelfs de lange termijn. Er hoort ook een interessante salarisschaal bij. Vaak verdien je meer dan de professionals in het veld.
In de praktijk komt het erop neer dat jij met je collega’s nota’s en vergaderstukken produceert. Daarin leggen jullie de tent waar jullie voor werken – van stichtinkie tot Ministerie van Algemene Zaken – vast op een specifieke én langdurige aanpak van een of andere problematiek. Alles wat er mag gebeuren, moet uitlegbaar zijn in de taal van de nota. Anders houden de chefs de professionals tegen. Je kunt het ook anders formuleren: eerst voorspellen de beleidsmakers de toekomst. Daarna poogt men de gewenste toekomst voor elkaar te krijgen. Dit gaat door tot de wal het schip keert. Steeds opnieuw.
Ik heb lange tijd zijdelings met ontwikkelingshulp te maken gehad. Het was altijd boeiend te zien hoe goedwillend Nederland die beleidsverslaving in Afrikaanse landen propageerde. De lokale autoriteiten produceerden al dan niet met steun van deskundigen uit ons land de gewenste beleidsvisies. Anders kwam er geen cent hun kant op. Natuurlijk begreep iedereen dat het onzin was. Onzekerheid kenmerkt de situatie in de meeste Afrikaanse landen. Er heerst een groot gebrek aan stabiliteit. De samenlevingen daar worden met de ene game changer na de andere geconfronteerd, zoals misoogsten, veranderingen van regime, geldontwaarding, heftige schommelingen in de prijzen van grondstoffen, het optreden van een nieuwe actor zoals China, epidemieën (aids, ebola!) of het IMF dat ineens een omslag naar radicale marktwerking oplegt. Al wordt bij die instantie – de hemel zij dank – de soep tegenwoordig niet meer zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend. De omstandigheden en de basisvoorwaarden kunnen zo snel wisselen dat het hele beleid van de ene op de andere dag irrelevant is. In vaktermen: de situatie is te volatiel. Wat je onder zulke omstandigheden nodig hebt, is improvisatievermogen. Fuck het beleid. Zie de werkelijkheid van de dag onder ogen en doe wat het meest effectief lijkt. Ga nooit verstijfd zitten kijken, als een konijn in het licht van een schijnwerper.
De pandemie heeft de arrogante Westerse maatschappijen midscheeps geraakt. Ineens is de onvoorspelbaarheid, voor de meeste mensen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika gesneden koek, ook deel van óns leven geworden. Iedere keer als wij denken de boel een beetje in de hand te hebben, zorgt het virus voor een nieuwe typhusverrassing. De omikron-variant is voor het moment de meest actuele.
Als het klopt dat deze veel en veel besmettelijker is dan delta en op zijn minst even ziekmakend, dan is het zo´n game changer. Ook trouwens als de mensen van jong tot oud er alleen maar een snotneus van krijgen maar daar ziet het voorlopig niet naar uit. Voor beide situaties is de Nederlandse aanpak ongeschikt. Zij is gebaseerd op uitgangspunten die niet langer gelden. De beleidsmakers worden voor gek gezet: de echte toekomst is de hunne niet.
Dat is nu al een paar keer gebeurd maar niemand schijnt er lessen uit te trekken. Als we niet geremd werden door beleid en procedures, waren we nu al lang aan het boosteren. En geen mens weet of je daar omikron werkelijk mee tegen houdt. Dat zal wel blijken en wie weet moeten we weer wat anders verzinnen. Als er een soort uitweg is. Hebben ze in Afrika, Latijns-Amerika en Azië ook veel ervaring mee: dat je machteloos staat omdat de middelen ontbreken. Dat je hoogstens kunt bidden om uitredding.
Langetermijnperspectief? Mijn reet! Wie we nodig hebben, zijn briljante improvisatoren. Geen fantasten maar vaklui die weten waar ze het over hebben.
Naschrift : de nieuwe Diederik Gommers, Iwan van der Horst, is geen familie van mij.
Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (73)

OlavM
OlavM3 dec. 2021 - 1:07

Het is natuurlijk duidelijk dat de "westerse maatschappijen" door de bank genomen anders functioneren dan die in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. In de laatste is er inderdaad meer sprake van onvoorspelbaarheid en gebrek aan noodzakelijke middelen. Maar om daaruit de conclusie te trekken: "Langetermijnperspectief? Mijn reet! " is onjuist. Zeker is in situaties als de huidige coronacrisis meer improvisatievermogen vereist, en is het moeilijker de ontwikkelingen op langere termijn te voorzien. Maar dat betekent niet dat zo ad hoc zou moeten worden gehandeld als het huidige kabinet doet, of niet op wél voorzienbare mogelijke ontwikkelingen zou moeten worden geanticipeerd. Geroeid moet worden met de riemen die we hebben, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we die riemen niet zo goed mogelijk zouden moeten gebruiken. Bureaucratie, regelzucht, pennenlikkerij, letterknechterij enz zijn inderdaad fnuikend. Maar de tegenhanger daarvan is niet zozeer uitsluitend improvisatievermogen, maar wel degelijk ook vooruitdenken op wat langere termijn en het handelen in dat kader plaatsen. Uiteraard ook met de nodige flexibiliteit om op acute onverwachte ontwikkelingen in te kunnen spelen. Juist het door premier Rutte beleden gebrek aan visie, ook op (middel)lange termijn, maakt het huidige kabinet zo krachteloos. Ik citeer Markzelluf hieronder: "Sun Tzu zei het scherp: strategie zonder tactiek is de langzaamste weg naar een overwinning. Tactiek zonder strategie leidt tot een nederlaag."

Wieowie
Wieowie2 dec. 2021 - 18:08

Wat een onzin en gezeur. Het world economic forum zegt over Nederland juist: “ In een speciale editie van het Global Competitiveness Report laat het World Economic Forum (WEF) zien hoe herstel van de coronacrisis kan leiden tot productieve, duurzame en inclusieve economische systemen. Met name Nederland en de Scandinavische landen zijn volgens het WEF het beste geëquipeerd om een lange-termijntransformatie te bewerkstelligen. ” Nederland heeft het ook economisch beter gedaan dan de landen om ons heen. Maar dat is natuurlijk positief.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst2 dec. 2021 - 18:50

Het is met de snelle ontwikkelingen van de laatste maanden ook verouderd.

Wieowie
Wieowie2 dec. 2021 - 19:18

Onzin. Nederland hoort tot de top van innovatieve landen ter wereld. https://www.welingelichtekringen.nl/economie/3017903/de-meest-innovatieve-landen-ter-wereld-nederland-hoort-daarbij.html Nog even deze: https://www.businessinsider.nl/dit-zijn-de-11-meest-dynamische-innovatieve-en-flexibele-landen-ter-wereld-nederland-zit-erbij/ Maar nee hoor. Zeuren.

Paul Spijkers
Paul Spijkers3 dec. 2021 - 22:30

Dit gaat ook niet over de economie.

Guido3
Guido32 dec. 2021 - 15:27

Het probleem in dit soort situaties is dat er politieke belangen (voornamelijk de angst om stemmen te verliezen) erbij komen. Het kabinet wil namelijk een zo groot mogelijke groep mensen tevreden houden - en dat is helaas niet altijd de "beste" oplossing. Wat je dan helaas krijgt is dat bijna niemand tevreden is - zoals bij alle 'gewone" besluiten van het kabinet. En wat betreft lange termijn visie of beleid - dat is gewoon niet haalbaar in ons politiek systeem. Per 4 jaar (zoniet eerder) is er een kabinetswissel waarbij het nieuwe kabinet alle visies/strategiën/plannen gewoon teniet kunnen doen. Dan hebben we het nog niet over de onwillende DG's van de verschillende ministeries - als ze het niet eens zijn met de minister of staatssecretaris, dan geven ze gewoon niet de juiste informatie door of ondermijnen ze het beleid gewoon. En als er dan iets fout gaat, dan is het altijd de minister of staatssecretaris die vertrekt. Ik hoor nooit dat er een hoge ambtenaar weggestuurd wordt.

agnar123
agnar1232 dec. 2021 - 14:46

Citaat: "Wij zijn een zeer oververzekerd volk. We koesteren een heilig geloof in de planbaarheid der dingen." Sinds 1953 heeft Nederland geen hele grote ramp meegemaakt. En sinds 1953 hebben we grote dijken gemaakt, "zodat we veilig zullen zijn". Toen de rivieren dreigden te overstromen, hebben we gelijk heel veel gedaan aan waterberging en -afvoer. Daardoor voelen we ons veilig. Corona en andere ziekten zijn niet zo voorspelbaar als het water. Daar kunnen we helemaal niet op plannen. Een paar "geniale" mensen hebben een genetische knutseldoos gemaakt: Crispr-Cas. Hiermee kan men vrij gemakkelijk genetisch manipuleren. Terroristen kunnen nu gemakkelijk eigenschappen toevoegen aan virussen en bacterien. Ik vrees, dat Corona nog maar het begin is. Binnen 20 jaar moeten we rekening houden met opzettelijk gemaakte en losgelaten ziekteverwekkers. Nog even en de 'vliegende-pest-pokken' wordt op bestelling gemaakt. En met dank aan Hoekstra staat de gesubsidieerde vloot van KML-Air France klaar als 'virus-servers' om de gehele wereld deelgenoot te maken van 'al dat moois'. (Excuses voor het cynisme, maar de ernstig gestoorde westerse politieke leiders vragen daar gewoon om.) Citaat: "Wat je onder zulke omstandigheden nodig hebt, is improvisatievermogen. Fuck het beleid." Goede analyse en conclusie. Het verschil tussen Nederland 2021 en Duitsland 1933 - 1939. In Nederland maakt een stel overbetaalde ambtenaren en uitgerangeerde politici een 'beleid' en schrijft tot in de kleinste details voor hoe iets moet gebeuren. In de praktijk blijkt dat nooit te werken. In Nazi-Duitsland kreeg een manager of leider opdracht een bepaald resultaat te bereiken en de macht en de vrijheid om dat doel te bereiken. In 1933 was de Duitse economie helemaal kapot. In 1936 was het de sterkste economie ter wereld. (Bron: Galbraith's boek 'Geld'.) Voor alle duidelijkheid: Ik ben tegen de rassenleer en tegen het nazisme. Maar we kunnen wel iets leren van het management van de Nazi's. Vertalen we het bovenstaande naar een advies voor de Nederlandse politiek. 1. Er is heel veel tijd en energie verspild aan het nieuwe bouwbesluit en de BENG-norm. Alles is in details voorgeschreven, zodat bouwers nauwelijks ruimte hebben voor innovatie. Men had ook kunnen besluiten: "Zorg dat nieuwe gebouwen minder dan 0,15 Watt per vierkante meter per graad Celsius verbruiken. Dan kun je het aan de ingenieurs overlaten hoe ze dat realiseren. Scheelt heel veel ambtenaren. Hetgeen meteen een probleem geeft. Wat doe je met de uitgerangeerde chronisch incompetente politici? 2. In zake nieuwe ziekten kan men een aantal mensen verantwoordelijk maken voor het buiten houden van deze nieuwe ziekten. Bijvoorbeeld: 1 persoon voor het vliegverkeer, 1 persoon voor de scheepvaart en 1 persoon voor het overige verkeer. Wanneer er een nieuwe ziekte uitbreekt, zorgen die personen er voor, dat ons land (of de EU) meteen dicht gaat. Bijvoorbeeld door alle vliegtuigen meteen 14 dagen aan de grond te zetten bij een uitbraak. Nederland lijkt heel erg op de Stalinistische Sovjet Unie. In die tijd maakte men 5-jaren plannen. Stalin was er dol op. Als zo'n vijf jaren plan niet gehaald werd, was dat niet door slechte planning, maar door opzettelijke sabotage. Dan gingen er weer een groot aantal managers naar Siberie 'voor heropvoeding'. Uiteraard pasten de managers de rapportage aan, zodat het leek alsof de planning wel gehaald werd. Rusland moet nog steeds bijkomen van die periode. Nederland doet dat ook steeds meer. Men maakt visies, maakt afspraken en ondertekend verdragen, waarin men toezegt een bepaald resultaat te behalen. En dat lukt nooit. Daarna gaat men de beeldvorming aanpassen, zodat het lijkt alsof alles goed gaat. Voorbeeld: Urgenda eiste naleving van de CO2 uitstoot reductie. Rechter gaf Urgenda gelijk. En nu sluit Nederland de kolencentrales. Technisch: Als je elektriciteit met kolen opwekt, kost dat 1,85 keer meer CO2 dan met gas. Maar de productie van gas gaat gepaard met methaan uitstoot. Fracking gas winnen kost ca. 65% van de energie in het gas. Gas is veel duurder dan kolen en als je alles meerekent, is gas vermoedelijk iets schadelijker voor het milieu dan kolen. Als je de besparingen van kolenstroom investeert in groene energie, dan zijn kolen veel beter. Nederland sluit dus nu de kolencentrales, zodat onze elektriciteitsproductie afhankelijk wordt van Russisch gas. Hoe zou dat nu fout kunnen gaan? Wat zouden we moeten doen? In de eerste plaats tweederde van de ambtenaren die met beleid en planning bezig zijn op straat zetten. En meer geld naar brandweer, politie en al die ambtenaren die echt voor ons werken en de samenleving draaiende houden. Meer doelen stellen en mensen de vrijheid en de macht geven om die doelen te halen. Citaat: "Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin." Helemaal mee eens. En laten we de aanpak van de bankroversbendes niet vergeten, met hun woekerpolissen, rente-derivaten, aandelen-lease en rentemanipulatie.

EenMening
EenMening2 dec. 2021 - 12:52

@Han Je wekt de indruk dat je steeds meer richting cultuurpessimisme beweegt. Het lijkt er zelfs op dat De Ondergang van het Avondland nakende is. Dat dacht Oswald Spengler honderd jaar geleden ook al. In de jaren dertig waren de Europese democratieën in de ogen van totalitaire heersers erg zwak. Hitler en Stalin verwachtten de ondergang van de vrije landen. In juni 1940 leek het erop dat dat werkelijkheid was geworden. Maar tot het onuitsprekelijke geluk van de vrij wereld besloot Winston Churchill, de grootste staatsman van de twintigste eeuw, door te vechte tegen nazi-Duitsland. De totale nederlaag van de asmogendheden luidden in de Westerse democratieën een tijdperk van toenemenden welvaart en vrijheid in.

9 Reacties
EenMening
EenMening2 dec. 2021 - 12:54

luiden = luidde

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 dec. 2021 - 14:08

Van deze elementen staat mijn stuk geheel los.

Mark Huysman
Mark Huysman2 dec. 2021 - 14:08

[Maar tot het onuitsprekelijke geluk van de vrij wereld besloot Winston Churchill, de grootste staatsman van de twintigste eeuw, door te vechte tegen nazi-Duitsland.] Ik denk toch dat de inzet van het Rode Leger belangrijker is geweest. Niet dat Stalin daarmee ‘staatsman van de twintigste eeuw’ werd maar dat kun je wat mij betreft ook niet van Churchill zeggen: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/29/winston-churchill-policies-contributed-to-1943-bengal-famine-study Churchill en Stalin: twee schurken maar gelukkig hebben ze wel Hitler verslagen.

agnar123
agnar1232 dec. 2021 - 14:58

Churchill staat in Engeland vooral bekend als de veroorzaker van rampen en ellende. Zijn goud-speculatie als Minister van Financien was een belangrijke oorzaak van de crash van 1929. Churchill was fel tegenstander van het geven van wapens aan Stalin. De Amerikanen zetten dit door en gaven het Rode Leger de mogelijkheid om de Nazi's tegen te houden. Had men dit niet gedaan, dan hadden de Nazi's vermoedelijk Moskou bereikt en was alles heel anders gelopen. Aangaande de ondergang: De klimaatverandering raakt Afrika heel erg hard. De bevolking van Afrika is de afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld. In veel gebieden is meer dan 70% van de bevolking jonger dan 30 en heeft nauwelijks werk of toekomstperspectief. Als de klimaatverandering grote honger gaat veroorzaken, heeft Afrika een groter probleem dan Europa in de aanloop naar WO I. De klimaatverandering raakt ook de oogsten in de westerse landen. Voorlopig hebben we nog genoeg te eten. Maar of er ook veel voedsel overblijft voor Afrika is twijfelachtig. Ik zie geen enkele reden voor optimisme over de toekomst. Als we de komende 20 jaar geen zeer grote oorlogen krijgen, valt dat heel erg mee.

Satya
Satya2 dec. 2021 - 18:32

"Maar tot het onuitsprekelijke geluk van de vrij wereld besloot Winston Churchill, de grootste staatsman van de twintigste eeuw, door te vechte tegen nazi-Duitsland. De totale nederlaag van de asmogendheden luidden in de Westerse democratieën een tijdperk van toenemenden welvaart en vrijheid in." De hongersnoden door Churchill veroorzaakt doen niet onder voor die van Stalin en ook voor genocide draaide deze racist en fascist zijn hand niet om. Onder hem is gepoogd genocide op de Kikuyu te plegen, vanaf 1952. De welvaart voor mensen hier ging over de rug van de 3e wereld. Dat geschiedenis door de overwinnaars wordt geschreven blijkt hier maar weer.

Mark Huysman
Mark Huysman2 dec. 2021 - 21:52

Uit Wikipedia: “Kort daarna, tijdens de strijd voor de Ierse onafhankelijkheid tussen 1918 en 1923, was Churchill een van de weinige Britse functionarissen die voorstander was van het bombarderen van Ierse demonstranten vanuit de lucht, met het voorstel om "machinegeweer vuurbommen" te gebruiken om hen te verspreiden. Als Staatssecretaris voor de Koloniën volgde hij die dreiging in Irak op. Hij gaf opdracht tot grootschalige bombardementen op Mesopotamië in 1921, waarbij een heel dorp in 45 minuten werd uitgeroeid. Toen sommige Britse functionarissen bezwaar maakten tegen zijn voorstel voor "het gebruik van gas tegen de inboorlingen", vond hij hun bezwaren "onredelijk". “grootste staatsman van de twintigste eeuw” Redder van de “vrije wereld”.

Pater
Pater3 dec. 2021 - 17:53

@Huysman Op het moment dat Churchill voorjaar/zomer 1940 stand hield, een beslissend moment, bezette het Rode Leger delen van Polen en Finland. Churchill was toen voor de strijd tegen het nazisme vele malen belangrijker dan het Rode Leger, dat sowieso toen niet veel voorstelde omdat Stalin de militaire top had gedecimeerd. Dat Churchill een grote schurk was, met bovendien een minimum aan militair-strategisch inzicht, doet daar niks aan af. Later in de WO werden de Russische legers wel degelijk belangrijker dan de hele Engelse oorlogsbijdrage. Dat laat zien dat je met dit soort uitspraken over de historie veel voorzichtiger moet zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 dec. 2021 - 12:35

De bevoorrading van Moermansk en Archangelsk door de konvooien uit de UK om de noord waren niet zonder belang. Een "forgotten sacrifice"aan beide kanten. https://www.amazon.com/Forgotten-Sacrifice-Convoys-General-Military/dp/1472811100 https://www.rbth.com/longreads/arctic_convoys/

Pater
Pater6 dec. 2021 - 5:23

@Danielle Helemaal waar. Omvang hulp aan Rusland: Tijdens de periode l oktober 1941—12 mei 1945 (het einde van de oorlog in Europa) werd in totaal 17,5 miljoen t goederen aan Rusland geleverd: vliegtuigen 18.500 luchtdoelgeschut 4.800 anti-tankgeweren 5.800 scout cars 11.000 vrachtauto's 467.000 veldtelefoons 344.000 tanks 12.500 anti-tankkanonnen 4.250 machinegeweren 240.000 jeeps 53.000 motorfietsen 345.000 bren-carriers 2.400. Ook werd voedsel ingevoerd. Zonder die bevoorrading hadden de Russen Stalingrad waarschijnlijk niet behouden en was de terugdringing van Duitsland veel minder snel gegaan. Opmerkelijk was, dat Roosevelt de scheepsruimte voor de transporten voorrang gaf boven de bevoorrading van de eigen troepen in de strijd tegen Japan. Toch kun je zonder meer stellen dat vanaf 1942 tot de invasie in 1944 Rusland veruit de grootste last van de oorlog op hun schouders hadden en veruit de grootste Duitse legercapaciteit trok.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland2 dec. 2021 - 12:39

Hebben we nog vakmensen in dit land dan? Die zijn toch allemaal weggeübert en geneoliberaliseerd? En niet alleen in dit land. Waar zijn de Einsteins gebleven? Ik zie alleen maar mensen met meningen en overduidelijke prutsers. Was deze pandemie in de jaren '80 ontstaan dan hadden alle knappe koppen ter wereld een groot congres gehouden en werd er systematisch een marktwerkingsvrije bestrijding ingezet wereldwijd . Met de Russen, reken maar . Nu hadden de grote farmaceuten er niet eens belangstelling voor en elk land werd een eilandje van provinciaal gepruts en reken daar de grootmachten rustig bij. Het is onvoorstelbaar dat de mensheid onder het neoliberalisme niet in staat is met problemen om te gaan. En dat geldt ook voor het milieu .

Frank Koopmans
Frank Koopmans2 dec. 2021 - 12:31

“Als we niet geremd werden door beleid en procedures, waren we nu al lang aan het boosteren. En geen mens weet of je daar omikron werkelijk mee tegen houdt. Dat zal wel blijken en wie weet moeten we weer wat anders verzinnen.” Als je dat bedoelt met improviseren, ben ik blij dat we eerst gedegen onderzoek doen. Het vertrouwen in de politiek zal er niet beter op worden, als beleidsmakers het volk nutteloze boosters in laten spuiten. De animo voor een nieuwe prik is al laag genoeg. Beleidsmakers moeten dealen met alle gevoeligheden in een samenleving. We krijgen de leiders die we verdienen, zoals het in een democratie betaamt ????

Joop den Uil
Joop den Uil2 dec. 2021 - 12:30

gewoon echte managers aan het stuur ipv goedbedoelende amateurs die hun kennis uit buurthuizen verkrijgen.

Wat?
Wat?2 dec. 2021 - 12:17

Mag je de volgende keer met wat meer beleid zeggen.

nikita72
nikita722 dec. 2021 - 12:00

De epidemie is al 2 jaar bezig. En er valt best een stabiel beleid te maken, door vooraf te bepalen welke maatregelen van kracht worden bij een bepaald aantal besmettingen. Een route-kaart dus. En de regering heeft een route-kaart gemaakt, en vervolgens niet gevolgd.

Paul Spijkers
Paul Spijkers2 dec. 2021 - 11:59

"Ineens is de onvoorspelbaarheid, voor de meeste mensen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika gesneden koek, ook deel van óns leven geworden." Welnee. Ze zijn in oost Azie gewoon BETER in sociale planning en regering. Dat moet je niet verwarren met vergaderen tot er een nota uitkomt. Het komt door de afbraak van de sociale democratie in nederland en de overgave van de provincie Nederland van souvereinitiet aan Europa. Vroeger had het kabinet van de volksvertegenwoordiging wel capaciteit en wil om te regeren. Nu is dat model afgebroken, verkocht en vergeten, en weigeren ze zelfs aan te nemen dat het nog hun baan is. Er is een andere vergelijking met buitenlandse culturen te maken. Toen de Jappen de Nederlanders uit Indonesie schopten werden Aziers wakker over het feit dat Europeanen niet hun leiders waren. Nu gebeurt er iets gelijkswaardigs. Men kan zien dat de Europeesche maatschappij niet progressief is vergeleken met Oosterse maatschappijen, maar achterbaks. Ze kunnen niet bij elkaar brengen wat in Azie wel kan. Europa is in verval. De droom is doorgeprikt. Net ale toen men kon zien dat de Azische Jappen het konnde, is er nu weer een soort gestalt knop omgedraait voor de wereld.

Satya
Satya2 dec. 2021 - 11:32

"Wie we nodig hebben, zijn briljante improvisatoren. Geen fantasten maar vaklui die weten waar ze het over hebben." Zijn die mensen er Han? Ik heb het idee dat ook vakmensen door het gedrag van het virus worden overvallen. De langetermijnvisie werd al jaren om gevraagd door vakmensen die waarschuwden voor dit soort pandemie. Is het niet juist dat we visie nodig zijn ipv improviseren.

7 Reacties
nikita72
nikita722 dec. 2021 - 12:03

Een lange-termijnvisie kan ook inhouden: - als er geen plek op de IC is, krijgt de jongste patiënt voorrang. - of de patiënt die het kortst hoeft te verblijven (patiënten herstellen langzaam van corona, en snel van coma-zuipen). of: - als een epidemie toeneemt met x slachtoffers per dag/week, sluiten we restaurants/cafés/sportscholen/pretparken/winkels Ook als we hopen dat het niet voorkomt, kunnen we nadenken wat er zou moeten gebeuren.

lmgikke
lmgikke2 dec. 2021 - 12:51

Je hebt een lange termijn visie nodig om te kunnen improviseren. Pragmatisch voorbeeld: We staan in Amsterdam en we willen naar Rome. Dan is dat de visie. Hoe we daar gaan komen kan middels improvisatie, te voet, fiets, auto, trein, vliegtuig. En als een optie niet werkt gaan we voor een volgende. Het huidige beleid schrijft voor dat als je naar Rome gaat, dat perse met het vliegtuig moet. Vervolgens kan dat vliegtuig niet vertrekken en weet men niet wat te doen, dan worden er onderzoeken opgestart, nieuw beleid geschreven. Wat Han voorstelt, is dat je als je dan op Schiphol staat en het vliegtuig gaat niet, je naar het station gaat en in de trein stapt. Niet dat je dan naar huis gaat om een nieuwe reis te plannen.

Satya
Satya2 dec. 2021 - 13:56

Imgikke Niet helemaal mee eens, de visie die ontbreekt is dat je het vliegtuig goed moet onderhouden. Met de auto of de fiets ben je langer onderweg.

Satya
Satya2 dec. 2021 - 15:05

Peinzer Rekening houden met pandemie lijkt mij het beste. Na SARS werd onderzoek daarnaar stopgezet.

Gerygrr
Gerygrr2 dec. 2021 - 15:35

Satya, Het land, dat zichzelf “af” verklaart, zorgt dat het zo wordt ingericht dat de gemaakte fouten niet worden opgemerkt. Het systeem sluit zich af voor elk mogelijke kritiek. Inmiddels verouderde kennis over een onschuldig coronavirusje werd leidend. Onvergeeflijke overmoed.

Satya
Satya2 dec. 2021 - 18:33

Grijsje De kennis werd genegeerd, verder onderzoek werd als te duur gezien. Zie de link die ik beneden deel.

Satya
Satya2 dec. 2021 - 18:35

Grijsje Mooie tekst trouwens, ik denk wel dat dat aan de orde is voor de westerse wereld momenteel. Het werd als af beschouwd. Ga ik onthouden.

Pater
Pater2 dec. 2021 - 11:13

We kunnen best improviseren, als we de deskundigen maar de ruimte geven. Tussen praktijk en beslissers zijn zoveel barricades gebouwd dat het vanzelf een rotzooitje wordt. Dit fenomeen is een wijdverbreide kwaal in NL.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe3 dec. 2021 - 11:29

De afstand tussen De Jong en de prikkers is nauwelijks te meten.

Middenman
Middenman2 dec. 2021 - 11:10

Met dank aan alle politici en beleidsmakers die ons er de afgelopen tientallen jaren van hebben proberen te overtuigen dat zowel ons eigen leven als onze maatschappij maakbaar zijn. En ons gedwongen hebben om er aan mee te doen. Partijen als D66 en VVD uiteraard voorop, maar ook veel andere andere gevestigde partijen hebben volop meegedaan. Je ziet het in de hele samenleving, van kerken tot politieke partijen, scholen, verenigingen en ministeries; ze kunnen niet omgaan met het gegeven dat er onverwachte dingen gebeuren met zoveel impact dat je je eigen plannen, manier van werken en toekomstvisie overboord moet gooien. Commerciële bedrijven kunnen dat veel beter. Die zijn gewend aan plotselinge veranderingen, vanuit de markt of vanuit de overheid, vooral dat laatste. En onze onnozele vertegenwoordigers in de tweede kamer maar blijven vragen naar het lange termijn perspectief dat de regering volgens hun moet geven. Ze begrijpen het nog steeds niet.

JanB2
JanB22 dec. 2021 - 11:09

Nederland kent tegenwoordig een bureaucratie waar ze destijds in de Sovjet-Unie een enorme erectie van zouden hebben gekregen.

Stechelwald
Stechelwald2 dec. 2021 - 11:08

Al met al denk ik toch dat hoe het westen zijn maatschappij heeft ingericht beter werkt dan Afrika/ZuidAmerika/delen van Azie. Inderdaad een juiste constatering: "Hebben ze in Afrika, Latijns-Amerika en Azië ook veel ervaring mee: dat je machteloos staat omdat de middelen ontbreken." Dat zeg toch alles? We worden door onze plan & regelzucht nu wellicht wat teruggeworpen, maar het heeft er wel voor gezorgd dat wij die juiste middelen WEL hebben. Dat hebben we zo gepland. De meeste slachtoffers van Ebola en HIV zitten in Afrika - toch hebben ze daar nog nooit een vaccin ertegen ontwikkeld. Tegen Malaria ook niet. Komt allemaal uit het westen, WANT om het te kunnen ontwikkelen moet je kunnen plannen en kunnen vooruit zien. Populistisch roepen dat het westen dus 'arrogant' is (hoezo?) en dat we onszelf in het been schieten met onze regelzucht slaat de plank volledig mis. Maar het leest wel lekker weg.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst2 dec. 2021 - 11:41

Jij gaat nog lelijk op je neus kijken.

Stechelwald
Stechelwald2 dec. 2021 - 12:42

We zullen zien. Ik denk dat het westen als het puntje bij paaltje komt net zo innovatief en ad-hoc kan reageren. Ons improvisatievermogen is echt niet minder dan in Azie/Afrika/ZA - geholpen door onze 'middelen'. Ik zat een keer vast in Azie tijdens een flinke typhoon - niks gemerkt van een extra verhoogd improvisatievermogen; gewoon paniek alom. Die hele Arabische Lente is gestart vanwege hoge voedselprijzen. Niets aanpassen, niet improvisatie, maar opstand, waarin vervolgens de ene dictator door de andere vervangen wordt. Dan blijf ik toch maar liever 'arrogant' bij mijn westerse systeem.

lmgikke
lmgikke2 dec. 2021 - 13:01

Zelden zo'n goed voorbeeld gezien van de 'arrogantie' zoals door jou verwoord Stechelwald. Denk voor de lol eens in wat er gebeurt als er een belangrijke peiler weg zou vallen in Nederland. Elektriciteitsnet stort in. Gas tekort. Internet valt weg. Hyperinflatie. Woningmarkt stort in. Water komt over de dijken. Niet de vraag of het realistisch is, de vraag is om in te denken of we daar mee om zouden kunnen gaan als Nederland(ers) als zoiets gebeurd. Zijn we daar mentaal op voorbereidt? Deze pandemie was ook zo'n scenario, en is door velen weggewuifd de afgelopen tientallen jaren. Nu komt het voor en blijken we er niet klaar voor te zijn. Klimaat idem Woningcrisis idem Toeslagenaffaire idem

Stechelwald
Stechelwald2 dec. 2021 - 13:28

@Imgikke, Wat is de arrogantie precies? Als er een pijler wegvalt is er wellicht paniek. Maar dat geldt overal. Denk je dat er Bangladesh GEEN paniek is als het water binnenstroomt? Ik denk niet dat wij slechter omgaan met calamiteiten als in A/A/ZA - integendeel, door onze grotere mogelijkheden doen we het waarschijnlijk beter. Er waart een virus rond? Dan vinden 'wij in het westen' gewoon een vaccin uit. Hadden ze in Afrika ook met Malaria moeten doen... Zelfgenoegzaamheid hoeft niet, maar elkaar de grond in praten lijkt me ook niet nodig.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen2 dec. 2021 - 13:39

Imgikke, Als zoiets gebeurt dan zal er paniek uitbreken. En inderdaad zijn ze in Afrika, Azië en Latijns-Amerika meer gewend daarmee om te gaan dan wij. Maar je zult zien dat mensen dat vanzelf leren, als ze door de praktijk gedwongen worden. Degenen die het niet leren zullen ten onder gaan. Het zal zeker een tijd chaos en paniek worden, maar binnen een generatie of twee zullen mensen ermee leren leven. Overigens zullen ze daar in afgelegen, rurale gebieden beter mee om kunnen gaan dan in de steden. In Amerika heb je de doomsday preppers, die bereiden zich voor op precies dit soort situaties. Die hebben voorraden aangelegd, soms op speciale plekken in het achterland waar ze eventueel naar toe kunnen.

Satya
Satya2 dec. 2021 - 13:51

"Tegen Malaria ook niet. Komt allemaal uit het westen, WANT om het te kunnen ontwikkelen moet je kunnen plannen en kunnen vooruit zien." Valt een beetje tegen. Organisatie is inderdaad een reden dat hier veel bereikt is, nu net als in de rest van de wereld rijkdom weer dominerende factor is ipv gemeenschappelijke belang zie je dezelfde fouten optreden. Han zijn analyse is vrij goed al deel ik zijn oplossing niet. Dat naar malaria onderzoek groot blijft is omdat daarbij evolutie die zich voltrekt bij mensen te bestuderen is. https://unfoundation.org/blog/post/qa-with-dr-peter-hotez-behind-the-scenes-of-covid-19-vaccine-research/

Satya
Satya2 dec. 2021 - 13:59

"Ons improvisatievermogen is echt niet minder dan in Azie/Afrika/ZA – " Maatschappelijk heeft Han een goed punt.

Markzelluf
Markzelluf2 dec. 2021 - 11:01

Verbijsterend stuk van Van der Horst. Alsof de situatie in Brazilië voor arme sloebers niet veel erger is dan voor onze bijstandsgerechtigden en alsof HIV-patiënten in Zuid-Afrika minder last hebben van Corona dan veel Nederlanders met een slechte gezondheid. Minder beleid? Okay, maar kijk even naar wat voorstellen van Van der Horst zelf: op 8 november wilde hij extra maatregelen, er moet nieuw beleid komen om thuiswerken mogelijk te maken (6 oktober), beleid om het mogelijk te maken om agenten hoofddoekjes te laten dragen (3 oktober) en zo nog veulll meer. Sowieso een socialist die pleit tégen een langetermijnbeleid. Nooit gedacht dat ik dat zou meemaken. Inspelen op de situatie, minder overheid, meer opportunisme: of je Rutte zelf hoort. wijsheid komt met de jaren? of toch niet zo goed doordacht?

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst2 dec. 2021 - 14:13

De door jou genoemde stukjes gaan niet over beleid maar over maatregelen. Dat is geheel iets anders. Ook interpreteer je het stuk over de hoofddoekjes bij de politie verkeerd.

Markzelluf
Markzelluf2 dec. 2021 - 15:14

En die maatregelen passen niet binnen jouw maatschappijvisie en daarvoor heb je geen langetermijnbeleid voor ogen? Sun Tzu zei het scherp: strategie zonder tactiek is de langzaamste weg naar een overwinning. Tactiek zonder strategie leidt tot een nederlaag. Wat de NL overheid verkeerd doet, is dat zij de pandemie het hoofd wil bieden via de bestaande structuren en processen, terwijl het veel logischer is om er een project van te maken - dus organiseren als iets nieuws en unieks met een startpunt en een eindpunt en het ook als zodanig te leiden. Maar daarvoor moet je in ons polderlandschap heilige huisjes passeren. Dat advies zullen ze dan ook niet snel krijgen vanuit de staande organisaties en dat leidt tot traagheid en onhandigheid die we nu zien.

Bert de Vries
Bert de Vries2 dec. 2021 - 10:18

Het is verbijsterend dat een groot deel van de volwassenen Rutte en De Jonge blijft steunen, ook al voeren die beleid dat duizenden mensen het leven kost. Die trouwe aanhang verschilt in wezen niet van de antivax-wappies. Nog erger is de houding van D66ers en CUers. Enkel en alleen omwille van eigenbelang werken ze mee aan deze massaslachting.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 dec. 2021 - 10:24

Was D66 pas nog zo fel, nu sloegen zij ineens een heel andere toon aan in het debat! Het aantal kameleons is niet te tellen.

Gerygrr
Gerygrr2 dec. 2021 - 11:37

Philip Huff in het NRC vandaag schrijft een prima stuk over Rutte. De kamer wordt opgeroepen tot actie!

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland2 dec. 2021 - 12:49

Dat is D66 al vanaf hun oprichting ongeveer. Ik denk wel eens dat die partij door de BVD ofzo bedacht is om ervoor te zorgen dat de grote partijen coalities kunnen vormen die anders onmogelijk zouden zijn geweest. Er is geen partij zo principeloos , tenminste tot de PvdA van onder Asscher .

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 dec. 2021 - 10:48

Grijsje63 Ik heb het gelezen!

Radio-Head
Radio-Head2 dec. 2021 - 9:52

Hoi Han, en toch zat het improviseren ons wel in de genen, maar inderdaad het improviseren vond vooral plaats op de werkvloer en in het veld, en druppelde dan wanneer nuttig en behulpzaam naar beleid. De omslag zit denk ik in het geradicalliseerde geloof in Techniek, dat die Techniek het Humane determineert, in of uitsluit, wordt hoogmoedig van weggekeken, het is helaas een hogesnelheidstrein in de vooruitgangstunnel geworden onderweg naar station 0, dus niet 1 of -1, maar nul. Hopelijk trekt er iets of iemand aan de noodrem, en vind men tijd voor bezinning en reflectie. Vond dit een goed artikel. https://www.groene.nl/artikel/word-jij-onze-nieuwe-collega De bekende socioloog Richard Sennet heeft er een boek aan gewijd, "De Ambachtsman". https://www.filosofie.nl/filosoof/richard-sennett/

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 dec. 2021 - 20:39

Goede bijdrage!

Mark Huysman
Mark Huysman2 dec. 2021 - 9:48

[Als we niet geremd werden door beleid en procedures, waren we nu al lang aan het boosteren.] Het is niet alleen beleid en procedures maar ook die verknipte Rutteriaanse zuinigheid. Ook toen de Gezondheidsraad eindelijk een advies gaf om te beginnen met boosteren moest er nog gewacht worden. Zie reconstructie in de VK van gisteren: “Maar de belangrijkste belemmering voor snelle, grootschalige prikstraten is de beschikbaarheid van personeel.” De GGD had geen budget om ervaren prikkers in vaste dienst te nemen dus waren er een heleboel mensen weer op straat gezet. Daarnaast is het volgens mij ook de neoliberale ideologie en praktijk van ‘just-in-time’-productie. Niet uitgaan van het voorzichtigheidsprincipe, zelfs niet bij de grootste crisis sinds WO2, maar proberen steeds net op tijd te zijn waardoor je dus telkens veel te laat bent en enorm veel mensen onnodig sterven.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 dec. 2021 - 10:19

Mark Huysman Alles t.b.v. de groepsimmuniteit toch? Het aantal slachtoffers is collateraal damage!

EUpiet
EUpiet2 dec. 2021 - 10:23

Juist, maar daarbij hebben ze wel weer genoeg geld om allerhande hotemetoten aan het werk te houden doe nota's en vergaderstukken produceren. Zoveel dat niemand ze meer leest. En wie ze wel wil lezen heeft nergens anders meer tijd voor. Voor die hotemetoten moet dan een staf in het leven geroepen worden en een enorme bureaucratie om te controleren of de professionals, een beetje laatdunkend het operationele kader genoemd, zich wel houden aan de stroom beleidsvoorschriften. Zelfs ik als ICTer ben minimaal een dagdeel per week kwijt aan ouwehoeren en vergaderen. En dan moet je jezelf ook nog inlezen. Gallisch wordt een mens er van.

Gerygrr
Gerygrr2 dec. 2021 - 11:42

Daarbij is met de komst van omikron de theorie van het opbouwen van groepsimmuniteit achterhaald. Ga vanaf nu gewoon allen datgene doen wat de medewerkers moeten doen: de handen uit de mouwen steken en stop met alle tegenstrijdige berichten en de eigen belangen verdedigen of de eigen organisatie vrijpleiten van schuld.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 dec. 2021 - 20:37

Grijsje63 Ruttedenkt dat dat nog steeds gewoon kan, al is het via de kinderen op de basisschool, Die gedachte en dat doel zijn gewoon nooit bij hem weg geweest, en nog niet! Hij laat het virus 'gecontroleerd' rondgaan. Het aantal slachtoffers en de zorg interesseren hem niet, anders dan dat het de publieke opinie niet te veel mag beïnvloeden. It's all economics!

ljhbouwman
ljhbouwman2 dec. 2021 - 9:44

Er bestaat een lied dat gaat over ene Hendrik Haan. Een op zichzelf feit werd voortdurend verder doorgegeven zodat een druppelende kraan een zondvloed werd. Het werd bedacht door Annie MG. De grootste en oorspronkelijkste filosofoof na Baruch de Spinoza. Wat mij betreft. dan.

frankie48
frankie482 dec. 2021 - 9:41

Beste Han, Visie is niet als jij gaat zeggen dat de gevaccineerde van vandaag zomaar de nieuwe ongevaccineerde van morgen kunnen zijn bij een virus wat zich constant aanpast, dan willen alle beleidsmaker je het liefst met de grond gelijk maken. Begrip je nu ook waarom de methode van traceren & isoleren als zo verdomd belangrijk wordt gezien Han!

Mark van S.
Mark van S.2 dec. 2021 - 9:34

Ik moet de eerste moderne Nederlands politicus nog zien die een termijnvisie van langer dan 4 jaar heeft.

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin2 dec. 2021 - 10:20

Ritte heeft helemaal geen visie, daar houdt hij niet zo van.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland2 dec. 2021 - 12:51

Het neoliberalisme is gewoon slaaf van de markt - en de markt denkt tegenwoordig in microseconden - dat is ook het grote probleem van die ideologie - het is anti-termijndenken .

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen2 dec. 2021 - 13:23

Minoes, 'Als je visie wil moet je naar de oogarts' zei Rutte.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine2 dec. 2021 - 9:05

Wat een onzin om de situatie en onzekerheid van mensen uit de derde wereld landen te vergelijken met ons verwende Nederlanders tijdens Corona. Ik heb me nog geen moment druk gemaakt dat ik volgende week niets te eten zou hebben of dat er geen wifi zou zijn om te internetten. Ja, er zijn wat beperkingen door corona, voor sommige mensen is het zakelijk k*t en voor te veel mensen betekend het een te vroege dood, maar het verwende Westerse leventje gaat hier gewoon door, juist omdat er zo veel zaken tot in de puntjes geregeld zijn. Elke keer die paniekzaaierij, de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog. De kinderen kunnen vanavond niet naar de voetbaltraining en de dansles. Drama!

3 Reacties
EUpiet
EUpiet2 dec. 2021 - 10:31

/Ik heb me nog geen moment druk gemaakt dat ik volgende week niets te eten zou hebben of dat er geen wifi zou zijn om te internetten./ Ongeveer 1 miljoen mensen wel. En stijgend vanwege de inflatie. https://www.armoedefonds.nl/armoede-in-nederland?gclid=EAIaIQobChMIlNnx4_PE9AIVCsmUCR2iYwVwEAAYASAAEgJoRPD_BwE /het verwende Westerse leventje gaat hier gewoon door/ U noemt genoeg te eten of een commodity zoals internet onderdeel van een verwend leven? Weet u wel hoeveel mensen er nu werkloos zouden zijn als er geen internet zou zijn?

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine2 dec. 2021 - 11:46

@Eupiet, deze armoede is ook niet te vergelijken met de armoede in andere delen van de wereld. Corona is erg, maar Han moet wel proberen dingen in proportie te zien.

EUpiet
EUpiet2 dec. 2021 - 14:40

@Sunshine. Wat is dat toch voor argumentatie van ja maar elders is het nog slechter. We hebben een miljoen mensen die dagelijks stress hebben of ze wel of niet kunnen eten, internet hebben, een woning hebben, het warm kunnen stoken. Die mensen worden gemiddeld een jaar of 10 minder oud dan mensen die de stress niet hebben en hebben ook nog eens een veel mindere kwaliteit van leven. Moet ik mee aankomen: Ja het klopt dat er vijf jaar belangrijke data versleuteld is en dat we een miljoen losgeld moeten betalen en dat het hele bedrijf plat ligt. Maar de Media Markt moet veel meer betalen. Dus het valt wel mee hoor. Niet zo zeuren baas. Eh nee we hebben geen backup... Denk niet dat ik er mee weg zou komen. Maar Rutte en zijn henchmen wel al 11 jaar.

JoostV2
JoostV22 dec. 2021 - 9:03

Han, al onze buurlanden oppepprikken al een tijdje. Zij zijn geen westerse wereld? Middenlandse zee landen doen het tot nu toe nog heel aardig, ook geen westerse wereld? Zo maak je de westerse landen wel heel klein. Verder grootste deel van Nederland leeft niet meer in een planbare verzorgingsstaat. Das waar einmaal (toeslagenaffaire, ontslag, echtscheiding). Armoede is dan wel niet 1 maand van ons weg, maar toch zeker angstvallig aanwezig binnen 2 jaar. Zou graag horen wat De jonge bewoog dit najaar mbt tot oppepprik, maar vraag me af of we het zullen weten na een parlementaire enquête, maar denk dat het stompzinniger gaat zijn als wat jij hierboven opschrijft. We gaan het zien.

4 Reacties
JanB2
JanB22 dec. 2021 - 11:12

"vraag me af of we het zullen weten na een parlementaire enquête, maar denk dat het stompzinniger gaat zijn als wat jij hierboven opschrijft" Ongetwijfeld. Mij verbaast helemaal niets meer op dit punt.

Gerygrr
Gerygrr2 dec. 2021 - 12:31

Armoede was al voor corona nooit ver weg! De groei van de voedselbanken staat tegenover de groei van het aantal miljonairs. Dit was al jarenlang aan de gang.

EUpiet
EUpiet2 dec. 2021 - 14:44

/Zou graag horen wat De jonge bewoog dit najaar mbt tot oppepprik,/ Hugo gooide gisteren de gezondheidsraad voor de bus en loog er keihard over.

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 dec. 2021 - 5:43

Die groei van de armoede zal nog wel groter worden. Ze willen misschien wel iets aan het minimumloon doen maar dat mag de uitkeringen niet beïnvloeden, dus loskoppeling. Mensen met een uitkering staat het water nu al aan de lippen, wat zeg ik, het stroomt zowat over. Wie dacht je dat degenen zijn die dat niet willen, jawel CDA en VVD, zelfs nu nog niet, terwijl de prijzen van zowat alles maar vooral energie de pan uitrijzen en compleet onbetaalbaar worden met een dergelijke inflatie. Liever geven ze de villabewoners, de miljonairs, 400 euro compensatie. Ik walg van deze politiek, van Wopke Hoekstra en Rutte. van het CDA en de VVD vooral.