Joop

Laat zzp’ers zelf afspraken maken over hun tarieven

  •    •  
09-03-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
zzpers
De meest eenvoudige manier om het probleem op te lossen is een nieuwe uitleg van de mededingingswet
 
Zzp’ers verdienen gemiddeld 10 procent minder dan werknemers die vergelijkbaar werk doen. Een flink aantal van de werkende armen is zzp’er. Dat was de weinig vrolijke boodschap van het CBS en SCP vorige week. Opdrachtgevers kunnen zzp’ers het vel over de oren trekken omdat de zzp’er alleen staat. Als hij of zij een bepaald tarief niet slikt kan de opdrachtgever eenvoudigweg zeggen: voor jou tien anderen. Doordat zzp’ers niet georganiseerd zijn worden ze tegen elkaar uitgespeeld.
Werknemers mogen zich wel verenigen en prijsafspraken maken, en dat heet de cao. Doordat ze gezamenlijk de prijs voor werk bepalen kunnen werkgevers hen niet tegen elkaar uitspelen. Maar zzp’ers mogen geen afspraken maken over bijvoorbeeld bodemtarieven. Dan komt namelijk de mededingingsautoriteit ACM om de hoek kijken. Zzp’ers worden door de mededingingsautoriteit namelijk gezien als ondernemer en in dat licht ziet de ACM het afspreken van een bodemprijs door zzp’ers als een verboden kartelafspraak.
Het meest beruchte voorbeeld van de handhaving van de ACM (heette toen NMA) betrof het zogenaamde centenkartel van vertalers in 2007. Zelfstandige vertalers wilden een minimumtarief afspreken zodat ze niet meer door de uitgevers uitgeperst konden worden. Dat ging concreet om een minimum aantal centen per woord. Dat mocht niet van de toezichthouder, want het was een kartelafspraak. Weliswaar een over centen, maar een kartel is een kartel.
De redenering van de ACM was dat het centenkartel de prijs voor vertaald werk te hoog zou maken, en dat is schadelijk voor de consument. Een belachelijke redenering natuurlijk, als je bedenkt dat tegenover die vele zzp’ers die een paar cent per woord verdienen een aantal  grote uitgevers staan die de prijs van de boeken bepalen.
Nu steeds meer mensen als zzp’er werken is het ook nodig zzp’ers meer onderhandelingsmacht te geven. Het zou moeten worden toegestaan dat sommige zzp’ers die zich verenigen en afspraken mogen maken over bodemtarieven. Want daar gaat het om: Opdrachtgevers mogen niet langer door het principe ‘voor jou tien anderen’ dermate lage tarieven kunnen eisen dat zzp’ers door de bodem zakken.
En daar zit het probleem. De mededingingswet beschouwt de duizenden kleine zzp’ers nog steeds als ondernemers. Ondernemers die hun macht misbruiken ten koste van de consument als ze zich verenigen om zich een bestaansminimum te garanderen. Die redenering klopt simpelweg niet meer.  Zzp’ers zijn de facto zelfstandig werkenden die tegenover een paar machtige opdrachtgevers opereren en zich met minimale middelen in de markt moeten plaatsen tegenover werknemers in loondienst.
Dit probleem schreeuwt om een oplossing. Een aantal opties dienen zich aan. De mededingingswet kan worden aangepast, bijvoorbeeld door zzp’ers net als werknemers het recht te geven om afspraken te maken. Dat wordt in de mededingingswet met een vrijstelling voor werknemers geregeld, dat zou je ook voor verenigde zzp’ers kunnen regelen.
De meest eenvoudige manier om het probleem op te lossen is een nieuwe uitleg van de mededingingswet. Als de ACM vaker de bedoeling van de wet tegenover de praktijk van een groep zzp’ers beoordeelt, dan hoeft de wet wellicht niet eens worden aangepast. Dan kan de ACM ook ingrijpen als een groep zzp’ers die schaarse kennis of vaardigheden bezit (zoals artsen) de mogelijkheid misbruikt om tarieven te hoog te houden. Als bijvoorbeeld tekstschrijvers, camera- en geluids-zzp’ers een bodemtarief afspreken, dan ben ik wel benieuwd hoe de ACM gaat aantonen hoe dat tarief de consumenten schaadt. Ik zie het niet voor me.

Meer over:

opinie, economie, leven
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (30)

7anpau1
7anpau117 mrt. 2016 - 9:19

Beste Mei Li, Je hebt het over een horizontale afspraak over een minimum tarief. Ik ben niet al te zeer thuis in de fineses van het mededigingsrecht, maar wat dat betreft lijkt me er weinig ruimte te liggen voor het gebruik van een discretionaire bevoegdheid door de ACM. Zelfs de door de ACM op te sanctie zijn vrijwel geheelndichtgetimmerd met beleid van de minister. Natuurlijk heeft de rechter wel enige ruimte op grond van artikel 6 EVRM iets te doen aan een door de ACM opgelegde sanctie, maar om het daar nou al je hoop op te vestigen als armlastig ZZP-ertje. Zelfs als de rechter (als de Luxemburgese antwoorden op de onvermijdelijke prejudiciele vragen daartoe ruimte laten) met jouw verhaal zou kunnen en willen meegaan heb je dan al jarenlang de machinerie van een ACM procedure op je dak gehad. Enig idee wat dat betekent? Sorry, maar als je een sociaal rechtvaardiger en evenwichtiger inzet van het mededigingsrecht wilt, dan kun je dat niet afschuiven naar de ACM of de rechter. Hier zal de (Europese) wetgever toch echt zelf aan de bak moeten. Die lijkt de race to the botom voor haar gewone burgers vooralsnog echter prima te vinden.

1 Reactie
7anpau1
7anpau117 mrt. 2016 - 9:20

Sorry, Iphone. Strekking is hopelijk helder

Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 mrt. 2016 - 9:56

Dat zou tegen het belang van de werkgevers zijn. Vast personeel en werkgeversdeel zijn vervelende kosten posten. Jullie hebben juist bewust deze situatie gecreëerd. Of te dom en overgehaald door de VVD dat dit goed zou uitpakken voor de gemiddelde burger. 1 van de volgende stappen is vast het minimum loon verlagen zodat er meer banen bijkomen. En nog meer belastingvoordeel voor big business. Het is een algemeen waanbeeld dat bedrijven dan opeens meer mensen gaan aannemen dan ze nodig hebben. Jullie moeten eens stoppen met belasting op arbeid steeds te verhogen maar juist te verlagen. Verleg belasting naar bv winst en rendementen uit aandelen e.d. Waarom moet iemand die de hele dag voor een bedrijf werkt 50% of meer afdragen en iemand die de hele dag geld verdiend met aandelen amper belasten? En kom op voor ons MKB door hun het makkelijker en goedkoper te maken personeel aan te nemen. Daar hebben we meer aan dan die paar multinationals zonder moreel.

voxpopuli2
voxpopuli210 mrt. 2016 - 12:25

Concurrentie is nu eenmaal een gegeven, als een zzp er eenmaal een bv heeft dan liggen de zaken anders vanwege de wettelijke eisen aan salaris. Tot die tijd is het vaak geneuzel in de marge. Het vervelende van de nieuwe wet qua impact komt neer op premiejager vanuit de overheid. Met de grote hoeveelheid zzp ers verdwijnt de omslagdekking en andere premies , daar zit de pijn vanuit de overheid. Het idee loopt al een tijdje dat een zzp er ook premie moet gaan dokken zogenaamd om verzekerd te zijn , maar eigenlijk vanwege de tekorten bij de svb

1 Reactie
Marc2406
Marc240610 mrt. 2016 - 13:49

Concurrentie is alleen een "gegeven" als je blijft geloven in de neoklassieke uitleg van de economie. Dat is nu precies de spin die door de "standaard" economische school (nog zo'n spin) wordt gebruikt om alle inmiddels zeer terechte kritiek op deze vorm van economisch denken te ontkrachten. Immers op een gegeven lever je geen kritiek. En juist dat is gevaarlijke onzin waardoor zo vele economen de crisis van 2008 niet aan zagen komen. Het strookte immers niet met de waarheid die zij kritiekloos tot zich hebben genomen. Over het idee van concurrentie: dit is hooguit een aanname die alleen kan werken als mensen zich rationeel zouden gedragen. Oeps.... en daar gaat het al mis, we gedragen ons slechts zeer met mate rationeel. Ik zou dus niet te veel vertrouwen geven aan het idee van perfecte concurrentie.

jellevwal
jellevwal10 mrt. 2016 - 8:23

Mei Li lijkt niet te weten dat alleen vakbonden vanaf zo ongeveer midden 19e eeuw zorgden voor fatsoenlijke lonen en arbeidsvoorwaarden. Als lid van een neoliberale partij is deze onwetendheid misschien verklaarbaar. Adam Smith wist al dat individuele werknemers het in de machtsstrijd aflegden tegen de werkgevers. De oplossing is dus het ZZP gedoe grotendeels af te schaffen. Zo waren de weten vroeger, zo rond 1980, ook. Als er maar een zweem van een gezagsverhouding was, was de arbeidsverhouding feitelijk die van een werknemer, en moesten werkgevers lasten worden betaald.

1 Reactie
Marc2406
Marc240610 mrt. 2016 - 13:54

Dat vakbonden als enige zorgden voor fatsoenlijke lonen voor de arbeiders is vrees ik niet helemaal waar. Het was bijvoorbeeld iemand als Henry Ford (niet bepaald een socialist) die het inzicht had dat als zijn arbeiders niet voldoende verdienen zij ook niet de Ford auto's konden kopen.

Kees Apollo
Kees Apollo9 mrt. 2016 - 22:07

De oplossing voor het ZZP ''probleem'' is natuurlijk heel simpel. Schrap die hele ZZP schijnzelfstandige constructie met subsidie. - De PvdA weet ook wel dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt alle ZZP belastingsubsidie verdwijnt in de diepe zakken van de werkgever die de ZZPer voor belachelijk lage tarieven laat opdraven en dikke winsten kan maken. Krom genoeg profiteren alleen de veel verdienende ZZPers dik van de ZZPsubsidie terwijl zij juist de subsidie niet nodig hebben. Alle ZZPsubsidie is zo wie zo een ondermijning van de positie van de arbeider in loondienst. - PvdA, kom eens op voor de arbeiders en stop de schijnzefstandige ZZP constructie, iedereen in loondienst. En zo niet stop dan in ieder geval met voor de buhne te doen of je het beste voor hebt met arbeiders.

5 Reacties
Nick Ros
Nick Ros10 mrt. 2016 - 4:18

►Is het niet handiger dat gesteld wordt dat één ZZP-er minimaal € 5.000,00 aan b.t.w./jaar moet betalen aan de belastingdienst, om in aanmerking te komen als zelfstandig ondernemer ? Dat is een inkomen uit winst van minimaal € 24.000,00 per jaar. Daarnaast kan een ZZP-er door een oorzaak een wat minder jaar krijgen. Dus extra optie wordt dat een ZZP-er minimaal € 20.000,00 aan b.t.w. over 5 jaar moet betalen aan de belastingdienst Dat alles voorkomt op een simpele manier de schijnzelfstandige ZZP constructie en is gemakkelijk controleerbaar door de belastingdienst.

jellevwal
jellevwal10 mrt. 2016 - 8:25

Je ziet aan Diederik dat die (nog ?) in staat is vrijwel de hele PvdA in een droomwereld te houden.

Paddy3
Paddy310 mrt. 2016 - 8:36

@Nick Ros, waarom zou je kleine ondernemers willen verbieden? Want dat doe je met jouw voorstel. Mensen die naast hun baan bv een kleine onderneming willen starten. Dat zijn geen schijnzzp'ers, maar dat wil niet zeggen dat ze in hun onderneming genoeg winst maken om jouw target te halen.

Piet de Geus
Piet de Geus10 mrt. 2016 - 8:49

"Dat is een inkomen uit winst van minimaal € 24.000,00 per jaar." Nog nooit gehoord van het verschil tussen het hoge en het lage btw-tarief? Of B to B-leveringen aan het buitenland waarbij het innen van btw wordt verlegd naar degene die uiteindelijk aan de consument levert? Nog even los van de belachelijke suggestie dat btw-plichtige omzet iets zegt over de winst, laat staan het inkomen dat daaruit wordt betaald.

Nick Ros
Nick Ros10 mrt. 2016 - 10:48

Piet. Dan baseren wij alles maar op een minimuminkomen van € 20.000,00 per jaar uit winst.

Nick Ros
Nick Ros9 mrt. 2016 - 21:52

Mei Li Vos u schets een droomwereld. Alleen gaat u voorbij aan het marktmechanisme van vraag & aanbod, dat het uurtarief bepaald.

1 Reactie
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten10 mrt. 2016 - 8:57

Niet noodzakelijkerwijs. Bij werknemers is ook besloten die wet van vraag en aanbod te beperken door minimumloon en andere regelingen. Dat doen we ook met werkvergunningen, en buiten de arbeidsmarkt met importregels, verschillende btw-tarieven en ontheffingen, accijnzen, aftrekposten et cetera. Dat kan ook met minimumtarieven voor bepaalde sectoren of een minimumuurtarief voor freelancers. Dat kan best complex zijn, maar er zijn wel meer complexe regelingen die werken, dus de complexiteit hoeft geen enorm probleem te zijn. Aan die regelingen zijn we alleen gewend, dus valt het niet meer op, of we accepteren de nadelen omdat het belang groot genoeg is Het is geen kwestie van of het kan, het is vooral een kwestie van of je wil dat de markt dit bepaalt, vervolgens de keuze in hoeverre, en in hoeverre je bereid bent eventuele nadelen te accepteren om de voordelen ervan te kunnen genieten. Veelal is die bereidheid eveneens gebaseerd op je eigen positie en wereldbeeld; met onmogelijkheid heeft het vaak niet zo veel te maken.

spagaat
spagaat9 mrt. 2016 - 21:23

Dit hele verhaal gaat feitelijk niet over echte zelfstandigen maar over schijnzelfstandigen. In plaats van dat de Belastingdienst die schijnzelfstandigheid (denk aan al die postbezorgers e.d.) eens afstopt en daar ook geen VAR-wuo voor zou afgeven, maar nee hoor, dat doen ze niet. In plaats daarvan moeten ook de echte zelfstandigen in een mal worden gedouwd. Ik ben een echte zelfstandige en zit niet te wachten op minimumtarieven en andere regulering. Ja, ik heb makkelijk praten want ik verdien lekker. Ik heb wel gewoon gelijk dat extra regels opgelegd aan zelfstandigen die feitelijk bedoeld zijn voor schijnzelfstandigen die niet in deze groep thuis horen, van de pot gerukt is. Maar dat is het enige dat die PvdA-kliek onder leiding van Asscher en Vos feitelijk aan het doen is.

4 Reacties
crumb2
crumb29 mrt. 2016 - 23:04

Ja maar u bent er blijkbaar trots op om “zelfstandige” te zijn. Ik was jarenlang “freelancer” in het buitenbos. Een naam/titel waar ik redelijk goed mee kon leven. In Nederland echter, werd ik vanuit overheidswege gedwongen in het vakje “ondernemer” geplaatst. En als er iets is dat ik niét wil zijn, is’t wel een ondernemer. Van het woord alleen al krijg ik uitslag. Zoals ik ook uitslag krijg van het Engelse woord “entrepeneur”. Een woord dat ze natuurlijk gejat hebben van de Fransen en dat ze bovendien nooit goed uitspreken. Maar het staat respectabel(er). Een ondernemer, net als een entrepeneur staat voor mij gelijk aan “koopman”, “zakenman”, “struikrover”. Iemand die alsmaar meer winst wil maken over een product dat ie zo goedkoop mogelijk heeft ingekocht. Iemand die wil uitbreiden, mensen in dienst nemen om zo goedkoop mogelijk het werk voor hem te doen. Ik kan me bijna niks weerzinwekkender voorstellen. Niet alleen wilde ik geen ondernemer genoemd worden, maar ook geen zelfstandige. En al helemaal geen Zelfstandige Zonder Personeel, een woord dat klinkt alsof die persoon een afwijking heeft. Hoe kun je nou zelfstandige zijn zonder personeel te willen. Een zieke, een leproos in de ogen van de “échte zelfstandigen” zoals uzelf. (no offense) U wilt maar niet inzien dat veel van de door u geminachte “schijnzelfstandigen”, dat helemaal niet willen zijn. Dat ze door overheids manipulaties in die positie gedwongen zijn. Dat ze hoogstwaarschijnlijk doodongelukkig zijn om tegennatuurlijke dingen te doen zoals “networking” of bonnetjes verzamelen, trucs verzinnen om de belasting te ontduiken, etc. Ze willen gewoon een vaste baan ! Maar dat mag niet meer van de “the powers that be”. En dan noemt u die arme tobbers ook nog es “schijnzelfstandigen”. En bovendien : waarom kan iemand niet gewoon meer kruidenier zijn, of slager of scharensliep of desnoods drogist ? (of cameraman zoals ikzelf was) Waarom is dat opeens niet achtenswaardig meer ? Waarom worden die mensen geacht zichzelf “ondernemer” te noemen als ze op een verjaardag zijn ? Ik heb er wel een verklaring voor maar die kan ik misschien beter voor me houden.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten10 mrt. 2016 - 9:47

Ik kan veel sympathie opbrengen voor de visie van Crumb. Ik noem mezelf steeds vaker ambachtsman, omdat ik me niet wil associeren met de porcherijdende, pakdragende sjaggeraars die het niet kan schelen of ze hun tweede boot verdienen met garen en band, tomaten, bestanddelen voor mosterdgas of negerslaven. Een entrepeneur heeft de ogen op de winst. De ambachtsman op het vak, de inhoud. Ik ben ondernemer omdat de belastingdienst mij zo indeelt. Ik heb zelfs enige ondernemersvaardigheden, en die zijn belangrijk. Maar ik ben vooral een vakman, die vaardigheden zijn daaraan ondersteunend.

PocoPoco
PocoPoco10 mrt. 2016 - 19:54

Nee ja, een ondernemer die mensen in dienst neemt, nee dat moeten we niet willen .. zucht.

spagaat
spagaat10 mrt. 2016 - 22:17

@crumb: Ik minacht 'schijnzelfstandigen' helemaal niet. Ik vind het alleen schandalig dat de Belastingdienst accepteert dat grote ondernemingen hun personeel in dit soort zzp-constructies stallen. De Belastingdienst zou dat moeten aanpakken. In plaats van dat dat gebeurt, blijven de schijnconstructies overeind en bedenkt het kabinet (vooral de PvdA) beleid om ALLE zelfstandigen (dus ook de echte zelfstandigen zoals ik, en ja daar ben ik trots op, want het is heerlijk werken zo) het leven zuur te maken. Dat is volstrekt onnodig als de PvdA eens iets aan de schijnconstructies zou doen. Want daar gebeurt dus geen donder aan, alle mooie praatjes ten spijt.

crumb2
crumb29 mrt. 2016 - 20:28

Goh, voor het eerst ben ik het zowaar eens met Mei Li.

thunderbird2
thunderbird29 mrt. 2016 - 20:02

Aardig idee, maar hoe denk je te voorkomen dat er alsnog mensen onder dat afgesproken tarief gaan zitten ??? Een verplichting dat opdrachtgevers een bepaald tarief moeten betalen ? Beetje verder nadenken aub.

RonVa
RonVa9 mrt. 2016 - 19:21

Mevrouw Vos richt zich alleen op ZZPers die eigenlijk geen ZZPer zijn maar verkapte werknemers. Als "gewone" ZZPer zijnde zit ik helemaal niet te wachten op prijsafspraken. Wat is de volgende stap, verplichte vakantiedagen? Ook al maak je prijsafspraken, een opdrachtgever die voor een dubbeltje op de eerste rij wilt zitten zal daardoor niet veranderen. Een ZZPer die voor dat dubbeltje werkt ook niet. Je geeft de opdrachtgever alleen een troef in handen waarmee het lastiger wordt een eigen hogere prijs te gebruiken. Pak de bedrijven aan die via verschillende trucks hun personeel naar ZZPers omzetten. Maar laat de gewone ZZPer lekker met rust. Het afschaffen van de VAR is al gedoe genoeg.

3 Reacties
Kees Apollo
Kees Apollo10 mrt. 2016 - 9:49

Prima dat u u niet zit te wachten op prijsafspraken, minimum ZZP tarief, verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, verplicht pensioenopbouw etc.. - Maar kunnen we er ook van op aan dat u niet zit te wachten op ZZP subsidie? https://www.zzp-nederland.nl/kennisbank/zzp-belastingvoordeel

RonVa
RonVa10 mrt. 2016 - 18:03

@ Kees Apollo schreef [Prima dat u u niet zit te wachten op prijsafspraken, minimum ZZP tarief, verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, verplicht pensioenopbouw etc.. Maar kunnen we er ook van op aan dat u niet zit te wachten op ZZP subsidie?] Bent u ook zo fel tegen loonheffingskorting zoals arbeidskorting of reiskostenvergoeding? En hoe staat u tegenover het 2 jaar doorbetaald krijgen bij ziekte en de WW? Of is het gewoon een kwestie van misgunnen?

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten10 mrt. 2016 - 19:59

Volgens mij gaar jet KA niet om de subsidie zelf, maar om een inconsequentie: je wil vrijgelaten worden, maar je hebt wel een situatiespecifiek voordeel ten opzichte van werknemers. Hij slaat de plank niet helemaal raak - de aftrek is een compensatie voor zaken die bij werknermers d.m.v verplichte premie worden betaald, namelijk pensioen en aov. De suggestie dat het, zonder verdere onderbouwing, om jaloezie zou gaan is volgens mij niet alleen mis, maar ook flauw. Het is een manier om de spreker te diskwalificeren, een ad hominem; je weerlegt niet zijn argument, maar verklaart zijn argument ongeldig vanwege vermeende scheve intenties. Dat is niet fair.

Korst2
Korst29 mrt. 2016 - 19:03

ZZP'ers worden tegen elkaar uitgespeeld omdat er teveel zijn; overtollig/te duur personeel. De meeste niet overtollige ZZPers weten wel de prijs te krijgen voor hun werk. Het overtollig personeel/ZZP gaat dus niet hetzelfde loon als voorheen krijgen, de oude situatie was op de 1 of andere manier financieel niet te handhaven. Verbiedt stukloon. En het wordt tijd om de tweedeling flexibel/vast aan te pakken. Er wordt niets opgelost door de flexibele laag steeds flexibeler te maken en de vaste laag vaster. Is ook niet fair naar starters.

Kilted
Kilted9 mrt. 2016 - 17:15

Nou ik zou zeggen; je bent lid van een regeringspartij... Regel het. Zo moeilijk kan het toch niet zijn.

2 Reacties
Contramine
Contramine10 mrt. 2016 - 12:02

Een beetje erg naïef, beste Kilted. Die andere regeringspartij denkt er iets anders over. Ik ben jarenlang zzp-er geweest en jarenlang in loondienst. In beide gevallen een behoorlijk inkomen. Als zzp-er heb je een ongehoord belastingvoordeel. Hef dat voordeel op en een groot deel van het probleem is opgeheven.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten10 mrt. 2016 - 13:03

@Contramine, dat belasting 'voordeel' is bestemd voor een aantal zaken zoals pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering; die worden in loondienst via werknemersverzekeringen geregeld, en daar betaal je premie voor. Het woord 'voordeel' is in die zin niet helemaal eerlijk, het is bedoeld als compensatie. In de praktijk komt het erop neer dat slechte tijden die reserve de mogelijkheid heeft om die pensioenregeling of die AOV toch nog maar ven uit te stellen, zodat er ruimte ontstaat om te concurreren op prijs; je kunt lager, de opdrachtgever weet dat, dus de algehele prijsdruk is naar beneden, zodanig dat dat pensioen en die AOV zich niet materialiseren. In feite eet de zzpér dan noodgedwongen de voorziening voor later en voor ongevallen 'alvast' op, met een drukkend effect op de prijzen en op termijn een enorm sociaal probleem bij ouderom en in potentie een persoonlijk probleem bij onverhoopte debiliserende ziekte.. Als een van de weinigen denk ik dat een verplichte voorziening voor die twee, ongeveer ter waarde van de aftrek. Uiteindelijk moet dan om de nettoprijs worden geconcurreerd en die ligt dan dichter bij elkaar omdat de zzp'er niet kan interen. Op korte termijn kan dat voor sommigen vervelend zijn, maar uiteindelijk zouden de prijzen dan moeten stijgen. De zzp'er wordt dan niet noodzakelijkerwijs rijker, maar pensioen en aov zijn dan wel geregeld. Ik sta daar helaas in zzp-land betrekkelijk alleen in.