Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Johan Vollenbroek: optreden Rutte ‘kortzichtig, misleidend en rampzalig’

Natuurorganisaties maandag om tafel met Johan Remkes
Joop

Laat Klaas Dijkhoff het onderwerp niet veranderen

  •  
19-09-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
FALLBACK
Verlichtingswijken, je moet maar op dat woord komen als je plan er eigenlijk uit bestaat mensen op basis van postcode te gaan discrimineren
In de populaire serie Mad Men, over een reclamebureau in New York in de jaren zestig, ontmoeten Don Draper en Roger Sterling een mogelijke klant. De man heeft wilde vastgoedplannen maar maakt zich zorgen om de publieke opinie, die zijn ideeën wellicht in de weg kan gaan zitten. Na wat omtrekkende bewegingen neemt Don Draper een aanloopje en verzekert zich van de diensten van de gefortuneerde zakenman door de volgende woorden uit te spreken: “If you don’t like what is being said, change the conversation.” Of in het Nederlands: “Als je niet leuk vindt wat er gezegd wordt, verander het gesprek.”
Vanmorgen pakte het AD uit met een proefballonetje van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Waar minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok onlangs nog door het stof moest om een aantal onbegrijpelijke uitspraken over multiculturele samenlevingen, doet Dijkhoff net of dat niet gebeurd is. Hij oppert namelijk het idee dat mensen in ‘probleemwijken’ dubbel zo hard gestraft zouden moeten worden als ze over de schreef gaan. Hij doet dit met een beroep op een universele waarde als vrijheid voor iedereen:
"Het gaat mij niet om bestraffen, maar mensen te verheffen. Welwillenden bevrijden en kwaadwillenden harder aanpakken. Soms moet je minder liberale middelen gebruiken om een doel te bereiken. Ik zou het verlichtingswijken willen noemen, want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt."
Verlichtingswijken, je moet maar op dat woord komen als je plan er eigenlijk uit bestaat mensen op basis van postcode te gaan discrimineren. Ik wil het onderzoek wel zien waaruit blijkt dat een wijk waarin mensen wonen met sociale of financiële problemen zoveel schadelijker is voor een land dan een villawijk waar VVD’ers zich graaiend een weg door het leven banen. Maar wacht eens even… het feit dat ik hier over nadenk is eigenlijk het bewijs van de stelling van onze reclameman uit de eerste alinea. Want waar het eigenlijk over moet gaan zijn de zaken die dit kabinet onder leiding van de VVD doet die écht dubbel bestraft zou moeten worden. Zoals gratis geld voor buitenlandse aandeelhouders. En het feit dat dit land een minister van Buitenlandse Zaken heeft die helemaal niet gelooft in andere culturen, iets wat Dijkhoff met zijn newspeak nog maar eens herhaalt. Straffen is verheffen.
Gek toch, dat hij die standaard niet voor de graaiers om hem heen aanhoudt. En gek toch, dat ik weer in zijn verhaal stap en er over doorpraat. Klaas Dijkhoff heeft kennelijk ook naar Don Draper geluisterd.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (49)

robheus2
robheus225 sep. 2018 - 15:52

Wat die Klaas Dijkhoff in feite zegt is dat zijn ideologische opvatting over het economische bestel - het liberalisme - failliet is want het blijkt niet in staat de problemen op te lossen in al die achterstandswijken. Maar wat hij vervolgens daarmee nalaat te doen, nl. de gevoerde economisch liberale koers ten grave dragen, die immers de oorzaak van de veroorzaakte problemen vormt, en overstappen op een meer verlichte, socialistische ideologie, laat hij uiteraard achterwegen en eigent zich vervolgens ideeën van anderen toe, om die vraagstukken op te lossen, zonder de wortel van het probleem zelf - nl. een samenleving die volledig wordt gedomineerd door de belangen van het grootkapitaal, de winsten maximaliseren door de uitbuitting van arbeiders te verhogen, en de aandeelhouders winsten te beschermen - aan te pakken. De geestelijke belasting van dit systeem, het steeds verder opvoeren van de prestatie druk, heeft onmiskenbaar haar gevolgen op het geestelijk welzijn van de bevolking, en de signalen dat kinderen in het lager onderwijs daar al leiden, alsmede burn-out inmiddel volksziekte nummer 1 is geworden, spreekt boekdelen. Elk individueel subject ziet immers zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden en kansen volledig opgeslokt en ingekapseld door de belangen van het kapitaal, om die talenten en mogelijkheden maximaal uit te buiten ten voordelen van de kapitalistische winst, en ten nadele van het individuele welzijn. Al vanaf de kleuterschool wordt men voorbereid op die maatschappij, waarin enkel de prestatie geldt en men al volledig wordt gehersenspoeld om anderen als concurrenten te beschouwen, en het is duidelijk dat daarmee al vroegtijdig ontwikkelingssoornissen daarvan het gevolg zijn van deze eenzijdige benadering van het menszijn. Stoornissen die dan vervolgens niet meer ter dekking zijn van de gezondheidszorg, die het wat dat betreft laat afweten, en waarbij kennelijk dan de enige benadering die men kiest er één is van repressie, dwz. het streng bestraffen van de gevolgen in gedrag van dat soort stoornissen, in plaats van de belemmeringen die dit systeem voor de geestelijke ontwikkeling de mens oplevert, te verhelpen. Het toont het failliet aan van dit systeem, dat niet leidt tot zelfstandige individuen met geestelijke rijkdom, maar ons slechts leidt tot het slavendom, het horig zijn aan de belangen van het grootkapiaal, het slaafs inpassen in een samenleving waarin enkel de kapitalistische winsten er toe doen, en de rest daaraan onderhevig is (zelfs cultuur, gezondheidszorg, media). Niet alleen leidt dit systeem tot dat soort slavendom, het leidt ook tot steeds grootschaliger vernietiging van het milieu en klimaat, en binnen dit systeem liggen niet de mogelijkheden besloten dat soort vraagstukken wezenlijk op te lossen, ongeacht het feit dat de technologie die er voor nodig zou zijn, al bestaat en toegepast kan worden of waar nodig verder ontwikkeld, maar voorzover heersende belangen (m.n. die van de olie-industrie zelf) daar geen belang bij heeft voor het genereren van maximale winsten, worden dat soort mogelijkheden ter zijde gesteld en hooguit marginaal ingezet. Evenmin biedt dit systeem de mogelijkheid van een vreedzame ontwikkeling van de wereld. Het aantal militaire confrontaties en zinloze militaire avonturen, met een groot aantal menselijke slachtoffers, neemt nog altijd toe. De media dienen er slechts toe om die oorlogen te rechtvaardigen, de voorwendsels waaronder die oorlogen worden gevoerd (hoegenaamd gaat het altijd om zaken als het 'beschermen van burgers' en 'strijd tegen dictaturen') zonder de échte oorzaken en redenen van de oorlogvoering - ook al liggen die nog zo voor de hand - niet te ontzenuwen, het daarmee legitimeren van terroristisch geweld en westers ingrijpen. Het systeem leidt tot steeds hogere bewapeningsuitgaven en verhoogd stelselmatig de spanningen in de wereld. Militaire confrontaties met Rusland, handelsoorlog met China, voorbereidingen voor een oorlog met Iran, nog altijd bestaande conflicten in o.m. Syrië, Jemen, nog altijd niet gestabiliseerde staten als Libië, door de NATO verwoest en overgelaten aan barbaren..... Maar noch in de politiek noch in de media is er nog maar iets terug te vinden van een daadwerkelijke oppositie tegen dit systeem en alternatieven voor de verwoestende, levensbedreigende en geestelijk ontwrichtende politiek die dit systeem voert, waarmee dus wordt voorgewend alsof voor dit systeem en haar rampzalige koers, elk alternatief ontbreekt. Erger nog, voorzover die alternatieven er zijn, worden proponenten van die ideëen al snel gedemoniseerd en tot 'vijanden van het volk' bestempeld. Alles wat de heilig verklaarde winsten zou kunnen aantasten of bedreigen, wordt al bij voorbaat vijandig bejegend en stelselmatig uitgeroeid. De grootste bedreiging voor de mensheid is echter dit systeem, dat enkel en alleen de maximalisering van de bedrijfswinsten dient, maar voor de toekomst van de mensheid en het menselijk voortbestaan, geen enkele garanties biedt, sterker nog het voorbestaan van de menselijke soort, in de waagschaal stelt. Nieuwe en grotere rampen liggen dan ook in het verschiet....

1 Reactie
Libertain
Libertain26 sep. 2018 - 8:21

("Wat die Klaas Dijkhoff in feite zegt is dat zijn ideologische opvatting over het economische bestel – het liberalisme – failliet is want het blijkt niet in staat de problemen op te lossen in al die achterstandswijken.") @robheus, hoe verwacht je dat de neoliberale ideologie die in zijn kern antisociaal is en bestaat enkel om het winstgejaag van het corporatief wezen structureel te doen ondersteunen terwijl de rest van de bevolking enkel als middel voor productie wordt beschouwd, in staat zou zijn om sociale problemen überhaupt op te lossen? Het is principieel onmogelijk, neoliberalisme doet structureel sociale problemen verzwaren. Neoliberalisme is gewoon het bestaanspolitiek van de establishment. Het enige wat neoliberalen op sociaal-maatschappelijk gebied doen is populistische kreten loslaten a la "ben ik het Premier van alle Nederlanders" terwijl dit aantoonbaar bezijden de waarheid is. En - "straf ze dubbel, hoor". In hun extremistische ideologie beschouwen neoliberalen de mogelijke humanistische sociaal-maatschappelijke ontwikkeling als erg gevaarlijk voor hun reeds bestaande establishment privileges. Je zou ook hierbij het artikel van de Telegraaf van 18 juni 1992 moeten 's een keertje doornemen waar Luns onthult dat hij door de generalen met plannen voor staatsgreep stiekem benaderd is geweest, heb je gelijk ook een van de elementen voor de enorme verschuiving van onze ooit tolerante maatschappij richting het extreem-rechts wezen van tegenwoordig. Blijf vooral VVD, CDA stemmen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 sep. 2018 - 21:05

De VVD heeft die verlichtingswijken hard nodig. Zij kunnen als voorbeeld dienen voor VVD-ers.

1 Reactie
Libertain
Libertain25 sep. 2018 - 9:15

@Minoes, e voorstel is bijzonder treffend vooral omdat uit de praktijk gebleken is dat de concentratie van VVD-stemmers erg hoog is in wijken of gemeenten als Laren, Blarikum en anderen die wel door het land goed bekend zijn waar men verplicht verlichtingstoetsen over de integratie regelmatig zou moeten houden. Indien drie keer niet geslaagd dan volgt spreiden van die lui over het land en laten mengen met de gewone bevolking opdat alle kans op segregatie wordt vermeden, net als Marijnissen toen had voorgesteld. Dit is de enige overgebleven kans voor de integratie.

mjansen2
mjansen220 sep. 2018 - 7:16

Eindelijk liet voor het eerst sinds lange tijd de Raad van State eens van zich horen. Ik heb me al bij veel wetgeving afgevraagd hoe dit te rijmen is met onze grondwet en waarom toch in vredesnaam noch 1e kamer noch de Raad van State ingrijpt. Onze "democratisch"gekozen regering wordt toch geacht in landsbelang te handelen. Dus geen buitenlandse investeerders te spekken met de afschaffing van de dividendbelasting en de Nederlandse schatkist te beroven van 2,5 miljard aan belastinginkomsten. Van deze maatregel heeft nu,"beter laat dan nooit" ,de Raad van State gezegd dat de maatregel beter uitgelegd zal moeten worden.

OlavM
OlavM19 sep. 2018 - 21:10

De VVD glijdt steeds verder af naar rechts-radicalisme, en schuurt soms zelfs aan tegen extreem-rechts. [Dijkhoff: “Soms moet je minder liberale middelen gebruiken om een doel te bereiken.”] De middelen die Dijkhoff propageert zijn niet “minder liberaal”, maar dictatoriaal en volstrekt discriminerend. [Dijkhoff: “Ik zou het verlichtingswijken willen noemen, want dat is wat mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt.”] Bijzonder generaliserend en arrogant. Op deze wijze kan niet op verantwoorde wijze over wijkbewoners worden gesproken, waarop hij doelt. Bovendien: wie bepaalt dan wel wat “verlicht” is? Dijkhoff is al volledig ontspoord en door de mand gevallen als zogenaamde liberaal. Het idee van “dubbel straffen” is in elk opzicht in strijd met rechtsstatelijkheid, en geen rechter die bij zinnen is zal met zoiets meegaan.

1 Reactie
Libertain
Libertain20 sep. 2018 - 6:25

("Het idee van “dubbel straffen” is in elk opzicht in strijd met rechtsstatelijkheid, en geen rechter die bij zinnen is zal met zoiets meegaan.") Globaal mee eens, doch vraag ik me af of je bekend ben met de disclaimer op de documenten van de achterbaan van Klaas Dijkhoff die doorgaans luidt "thans behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst". Uit historisch onderzoek in de Europese geschiedenis blijkt dat er ook onder extreem-rechtse regeringen en tevens fascisme zijn er altijd ook rechters geweest die overeenkomstig hebben geoordeeld.

De gewone nederlander
De gewone nederlander19 sep. 2018 - 19:28

Ik vindt dat we alle straffen fors moeten verhogen voor alle wijken. Het is niet normaal dat iemand voor een bewezen verkrachting minder dan 2 jaar gevangenisstraf krijgt omdat hij anders uitgezet wordt naar het land van herkomst. Voor verkrachting zou de norm 20 jaar moeten zijn, voor moord 40 jaar en voor roofoverval, zinloos geweld en inbreken 10 jaar enz.... En dan geen aftrek voor goed gedrag maar bijtelling voor slecht gedrag. Dan zouden straffen een beetje afschrikken... En zeker weten dat het nederland veiliger maakt.

robheus2
robheus219 sep. 2018 - 18:36

Laat die Dijkhoff ook eens kijken naar bijv. de aanpak die men in Glasgow koos om zware geweldsmisdrijven aan te pakken, die bleek te werken. https://www.360magazine.nl/politiek/4460/glasgow-halveert-aantal-moorden

erikbos
erikbos19 sep. 2018 - 16:34

Veel mensen hebben blijkbaar niet in de gaten dat voorstel behelst om misdrijven in bepaalde wijken zwaarder te straffen, de postcode van de dader is niet relevant. Als het voorstel was om misdrijven in Wassenaar zwaarder te bestraffen dan zouden de meeste hier vol op het orgel gaan over klasse justitie wegens het extra beschermen van Wassenaar. Maar ja een voorstel van de VVD kan natuurlijk nooit wat zijn...

3 Reacties
Anoniempje5
Anoniempje519 sep. 2018 - 16:54

@Erik"Veel mensen hebben blijkbaar niet in de gaten dat voorstel behelst om misdrijven in bepaalde wijken zwaarder te straffen, de postcode van de dader is niet relevant." Dat is dan nog steeds een heel slecht plan. "Maar ja een voorstel van de VVD kan natuurlijk nooit wat zijn… " 9 van de 10 keer klopt deze stelling voor 9 van de 10 mensen als je niet naar de woorden luistert maar naar de effecten kijkt.

erikbos
erikbos19 sep. 2018 - 18:24

@Anoniempje "Dat is dan nog steeds een heel slecht plan. " Ten dele wel, omdat als bijv. drugsdealers vanwege de dreiging van zwaardere straffen zouden uitwijken, zal dat naar de omliggende wijken zijn. Ik kan me voorstellen dat de wijk met zwaardere straffen minder criminaliteit zal ondervinden maar de omliggende wijken des te meer.

Anoniempje5
Anoniempje520 sep. 2018 - 5:58

@Erik: Gelukkig u ziet het ook :-) Dacht dat u dat dan wel een geweldig plan vond. Maar inderdaad een inbraak, straatroof of winkel overval doe je dan als crimineel wel in een postcode gebied met lagere straffen een paar straten verderop. Ik zou niet graag naast z'n postcode gebied willen wonen en vast meer waardoor daar ook de huizenprijzen gaan inzakken en de buurt erachteraan. Daarnaast is volgens mij al lang onderzocht en aangetoond dat harder straffen an zich geen effect heeft op de criminaliteit.

willem632
willem63219 sep. 2018 - 16:25

er zijn probleemwijken, nog niet zolang waren dat vogelaarswijken(pvda) , waar veel extra geld hen moest om de benoemde problemen op te lossen. Ook dat was een vorm van( positieve) discriminatie, tov ander wijken , dat vonden we geen probleem. nu deze softe aanpak niet blijkt te werken, wordt de harde aanpak , neer gesabeld, met als reden discriminatie ik ben even de weg kwijt

2 Reacties
quatsch
quatsch19 sep. 2018 - 19:49

@willem Dat u de weg kwijt bent is helemaal niet erg hoor. Wij hebben daar in Nederland heel goede particuliere klinieken voor.

Karingin
Karingin20 sep. 2018 - 14:07

De Vogelaarwijken zijn er wel degelijk op vooruit gegaan. En ik weet niet wat je de "softe" aanpak noemt, maar hier in A'dam zijn zowel Top 600 als het Preventief Interventie Team best wel succesvol.

punt2
punt219 sep. 2018 - 15:09

Vogelaarswijken of verlichtingswijken.... het ligt eraan wie het brengt, de boodschap ongeveer hetzelfde maar de afzender maakt het verschil.

1 Reactie
quatsch
quatsch19 sep. 2018 - 19:54

Weer een knap staaltje feiten verkrachting.

Anoniempje5
Anoniempje519 sep. 2018 - 15:03

"Hij oppert namelijk het idee dat mensen in ‘probleemwijken’ dubbel zo hard gestraft zouden moeten worden als ze over de schreef gaan." Dat lijkt me een heel goed plan als je ghetto vorming wilt aanjagen. Zet er naast borden anders nog een private commerciële gevangenis naast en voer een stop en fouilleer icm een geen genade en 3 slag je bent uit dus levenslang beleid in. Worden ook in de VS al een aantal mensen scathemeltje rijk van, eh ik bedoel, is goed voor de banen.

Joep van den Bosch
Joep van den Bosch19 sep. 2018 - 14:52

Mijn voorspelling is dat de VVD nog een stapje verder gaat dan Dijkhoff. De dividendbelasting hangt als een molensteen om de nek van de VVD. De coalitiegenoten willen er van af, maar Rutte houdt de boot af. Hij ziet wel dat in de peilingen het CDA, D66 en CU sterk aan het dalen zijn wat betreft de zetelaantallen. Vlak voor de provinciale verkiezingen, als de peilingen nog slechter zijn voor de coalitiegenoten, zal Rutte plots toegeven en de afschaffing van de dividendbelasting terugdraaien. Voor het CDA, D66 en CU is het kwaad dan al geschied. Rutte kan dan pochen en zeggen: ik heb naar de kiezers geluisterd en meer van die flauwekul. Hij zal scoren en....hij zal de coalitiegenoten nog verder de duimschroeven aandraaien: voor het intrekken van het wetsvoorstel zal hij van zijn vrienden van het CDA, D66 en CU wel een tegenprestatie verwachten. Tenslotte hij is het die overstag is gegaan. En wat denk je, de tegenprestatie zal liggen op het gebied van migratie/integratie en/of milieu. Komt Dijkhoff toch aan zijn trekken. Die tactiek heeft de VVD al helemaal uitgestippeld. Let op mijn woorden, dit gaat echt gebeuren.

2 Reacties
Sonic2
Sonic219 sep. 2018 - 18:48

Het zou kunnen dat Rutte die politieke afweging maakt. Ik hoop vooral dat D66 in elkaar dondert. Die hebben helemaal niets gepresteerd en leasen veel zetels van links. Het is minimaal zo belangrijk dat het CDA ook fors wordt afgestraft. Als je het CDA verwoest en die zetels stromen niet allemaal naar rechts( en dat gaat niet gebeuren, want het CDA heeft ook nog links electoraat) dan wordt een kabinet over (radicaal) rechts onmogelijk. De VVD zal wel uit de wind blijven.

korheiden2
korheiden220 sep. 2018 - 17:53

@Sonic : Om te reageren op je politieke analyse : D66 'dondert' inderdaad in elkaar. Denk dat vooral GL hiervan profiteert. De VVD houdt zijn kiezers wel vast, ja .Het CDA verliest m.i. vooral stemmen aan de rechterkant, het linkse electoraat is al lang weg, eveneens naar GL en in mindere mate naar CU. Een kabinet over radicaal rechts blijft onmogelijk, aangezien PVV en hoogstwaarschijnlijk ook de FVD buiten elke mogelijke coalitie worden gehouden. Alleen als VVD, PVV en FVD aan een meerderheid komen zal de VVD misschien aanhaken. Maar zo groot is (extreem)rechts nu ook weer niet. Links evenmin. We zullen dus nog vele moeizame coalities gaan zien met partijen die behoorlijk ver van elkaar afstaan. De versnippering blijft.

Mylene2
Mylene219 sep. 2018 - 14:05

Toch jammer dat politicor Nederland weer als door een wesp gestoken reageert. Ik zeg niet: links Nederland, want ik ben zelf ook links. In de Trouw (of Parool?) stond laatst een interessante column over wat 'failed state' eigenlijk voor staat. Dat kreeg in de felle reacties op Blok echter geen aandacht. Het zelfde geldt nu voor de Verlichting. Als je daarover leest en doordrongen raakt hoe doordesemt Europa zich daarmee heeft ontwikkelt, dan begrijp je dat mensen uit andere werelddelen daarom anders in het leven staan. Denk aan landen waar altijd dictatuur was, waar stamverbanden leidend is/was, waar knipmessen voor rang en stand, waar religie mee 'mag' beslissen over de staatsinrichting, enz, enz. De notie van persoonlijke vrijheid in alle opzichten en het leidend laten zijn van onze ratio is inderdaad een Verlichtingsdenken wat je van alle 'nieuwelingen' en cultureel anders georienteerden mag vragen!

6 Reacties
MG1968
MG196819 sep. 2018 - 14:42

En de notie van persoonlijke vrijheid ontstaat door mensen in te delen in groepen -waarbij de groepsindeling niets zegt over hoe het individu er in staat- en dan deze dan dubbel te straffen? Deze praktijk kan zelf niet verder af staan van het verlichtingsdenken en persoonlijke vrijheid. Niemand is tegen persoonlijke vrijheid. Maar Dijkhof gebruikt de hele rationalisatie als schaamlap. Hij is niet-valide voor wat hij zegt te willen. Het is wellicht wel valide voor zijn achterliggende reden van de groepsindeling: en die ligt dan dicht tegen die van de PVV en FvD aan. Maar dat kan hij niet hardop zeggen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen19 sep. 2018 - 14:58

wat je van alle ‘nieuwelingen’ en cultureel anders georienteerden mag vragen! Waarom? Je mag verwachten dat mensen zich aan de regels houden en misschien dat ze ook een paar uurtjes bardienst doen. Verder niks.

Thijs Schokland
Thijs Schokland19 sep. 2018 - 15:09

@Mylene. Ben het met u eens dat de reacties wat eentonig zijn - "ik ben woest op Klaas en op de VVD" - en dat inhoudelijke reacties schaars zijn. Idealiter triggert Klaas' proefbalonnetje een mooie discussie. Bijvoorbeeld hoe je op een andere manier kunt voorkomen dat kinderen, die thuis geen enkel word Nederlands leren, met een taalachterstand aan hun school-loopbaan kunt laten beginnen. Maar helaas, veel verder dan het affakkelen van bijkans elk nieuw idee en het simultaan demoniseren van de boodschapper, komen de meesten niet.

HM van der Meulen
HM van der Meulen19 sep. 2018 - 15:14

Mylene - Wil je daarmee nu zeggen dat de ideeën van Dijkhof zijn ontsprongen aan de verlichting, of maak je voor hem een uitzondering?

Karingin
Karingin19 sep. 2018 - 15:41

Ach, en je denkt dat je die zogenaamde verlichting wel even bij mensen door de strot kan duwen? Dan is er bij jou nog geen lampje gaan branden.

Sonic2
Sonic219 sep. 2018 - 17:52

Ik word doodmoe van dat gezeur over politiek correct zijn of niet. Ik zie heus wel dat sommige volkswijken een puinhoop zijn. Ik zag vandaag ook een aantal volkswijken in Nijmegen die er prima bij stonden. Dat mag ook verteld worden. Of ben ik dan een bakfiets socialist? Juristen noemen deze maatregel( afleiding manoeuvre is een beter woord) geloof ik al onuitvoerbaar. Lees je overigens eens in in wat Halsema zegt over hoofddoeken. Of de SP over immigratie. Of wat Paul Scheffer zegt. Of Spekman. Belicht eens voor de verandering twee kanten van de medaille. Overigens zijn VVD en CDA in de laatste 70 jaar altijd wel aanwezig geweest in een kabinet. Al dan niet de voorlopers van het CDA. En het ligt altijd aan links. Of aan de politiek correcte. Ik heb vandaag een totaal verwarde man allemaal incorrecte teksten horen brallen in het parlement. Wat levert dat dan op? Die andere kant hoor ik nooit.

Sanaya Khan
Sanaya Khan19 sep. 2018 - 13:23

En: Als mensen tegen een beleidsmaatregel zijn, leidt ze af met een nog buitensporiger voorstel. Zorg dat dit nieuwe voorstel grote verdeeldheid creëert, de (media)aandacht maakt dat de oorspronkelijke maatregel weinig belangstelling meer heeft en doorgang kan vinden. Rinse and repeat, met een strategie van geleidelijkheid wordt beleid geaccepteerd als het nieuwe normaal. Leve de partijdemocratie.

Frank1234
Frank123419 sep. 2018 - 13:21

Net als je denkt dat VVD politici niet dommer kunnen overkomen, weten ze je toch weer te verassen.

Joop Schouten
Joop Schouten19 sep. 2018 - 13:11

Net Blok maar met een andere insteek. Wat een griezels. Bij de VVD zal men nooit beweren dat ze racistisch zijn of neerkijken op medeburgers omdat ze minder succesvol zijn. Dat wordt alleen in achterkamertjes gegniffeld of met idiote uitspraken en voorstellen duidelijk.

vdbemt
vdbemt19 sep. 2018 - 12:55

Ik ben niet origineel als ik zeg dat het jaarlijkse dividendcadeau van,nu alweer, ruim 2 miljard, een veel betere bestemming kan hebben in ondermeer de zorg. Ik wil er ernstig voor pleiten een flink bedrag extra naar de psychiatrie te laten gaan. Wilders ontpopt zich steeds meer als een 2e Hitler. Blok bleek ook zulke neigingen te hebben. En onze slimste mens begint er eveneens heel merkwaardige ideeën op na te houden. Er moet in de psychiatrie meer ruimte komen voor opname.

Peterrr3
Peterrr319 sep. 2018 - 12:43

In mijn ogen is Dennis l'Ami nog mild voor Dijkhof. Op RTL lees ik dit: "Wie in een probleemwijk woont en de wet overtreedt, moet twee zo lang de cel als iemand uit een andere wijk die hetzelfde vergrijp begaat. Dat vindt althans VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Dijkhoff wil zo de probleemwijken op het rechte pad dwingen, zegt hij in een interview met het AD. Vandaag zal hij zijn plan verder uit de doeken doen bij de Algemene Beschouwingen, het debat in de Tweede Kamer over de miljoenennota. 'Onduidelijk wie de baas is' Probleemwijken zijn volgens de VVD-voorman wijken 'waarin niet duidelijk is wie er de baas is'. Daar is de integratie wat hem betreft mislukt. Het kabinet moet de wijken uitzoeken waar meer dan 50 procent van de bewoners van niet-westerse afkomst is en waar de criminaliteit hoog is. In die wijken zouden wat Dijkhoff betreft alles dubbel zo hard bestraft moet worden." Eerst moet er dus gekeken worden of er wel genoeg niet-westerse allochtonen wonen. Is dat niet het geval, dan maakt het niet uit hoeveel criminaliteit er in die wijk is. Dan is ingrijpen niet interessant. Ik vind deze gedachtegang eigenlijk nog verwerpelijker dan die van Stef Blok. Weet iemand of er al fusieplannen zijn tussen PVV en VVD?

2 Reacties
erikbos
erikbos19 sep. 2018 - 13:40

"Wie in een probleemwijk woont en de wet overtreedt, moet twee zo lang de cel als iemand uit een andere wijk die hetzelfde vergrijp begaat." Nee dat is niet correct, het voorstel is de de locatie van de criminele actie bepalend is en niet de postcode van de dader. Ik denk dat de inwoners in een villawijk er geen problemen mee hebben als daar criminele activiteiten daar begaan dubbel zo hard worden bestraft. Dan gaan de inbrekers misschien eerder naar een andere wijk. Maar het is natuurlijk een onhandig voorstel, als een drugsdealer in een bepaalde wijk hogere straffen krijgt dan gaat hij wel dealen in de aangrenzende wijk, een waterbed effect dus. Als je iets wil doen aan de criminaliteit dan moet je de pakkans vergroten.

MG1968
MG196819 sep. 2018 - 14:48

@Erikbos De-facto hetzelfde. Als een crimineel al gaat reizen doet hij dat naar een buurt waar wel wat te halen valt. Criminaliteit binnen deze wijken wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door bewoners van die wijken. Pakkans vergroten zou idd een mogelijkheid zijn die beter zou werken als wat Dijkhoff voorstaat. Ongelijkheid wegnemen en kansen scheppen wellicht nog beter.

Hiltermann
Hiltermann19 sep. 2018 - 12:27

Voortreffelijk idee van Dijkhoff dat criminelen aanmoedigt er flink tegen aan te gaan zodat ze zich in Bloemendaal, Blaricum en Laren kunnen vestigen. Dit onzinnige plan kan daarvoor uitstekende diensten bewijzen.

1 Reactie
Hiltermann
Hiltermann19 sep. 2018 - 12:32

Stuk tekst weggevallen: Om de aandacht van de dividend kwestie af te leiden komt Dijkhoff met dit onzinnige voorstel. Het is een beproefde methode herrie veroorzaken op een ander front dan wordt een bestaande controverse uit de spotlights gehaald.

MG1968
MG196819 sep. 2018 - 12:25

Ook als het bedoeld is als afleidingsmanoeuvre... Dit plan, ontvouwen door de grootste de voorzitter van de grootste fractie van ons land is -zelfs als Dijkhof het niet serieus meent maar alleen als afleidingsmanoeuvre wil inzetten- van een dusdanige kwaadaardigheid dat het niet innen van een paar centen daarbij in het niet valt. Als deze afleidingspoging laat zien dat het afglijden van rechts naar extreemrechts (door een partij die zich gisteren nog het midden durfde te noemen) beter is te omschrijven met afstorten, dan is dit vele, vele malen ernstiger dan die enkele belastingmaatregel. Ik ben het dus ook niet met je eens Dennis. Wat mij betreft heeft Dijkhof het onderwerp veranderd. Dijkhof schaart zich achter de perceptie van Nederland waarin de Wilderse en Baudets van deze wereld van zouden zeggen 'mijn Nederland' en tot voor kort alle anderen (vvd incluis) van riep 'maar niet dat van mij'. Als vertegenwoordiger van onze grootste partij... inderdaad dit is geen afglijden meer.

2 Reacties
Hiltermann
Hiltermann19 sep. 2018 - 15:41

Dijkhoff is een schelm die met dit soort abjecte plannetjes komt als afleidingsmanoeuvre. Het tekent de man, hij ziet de politiek als een spelletje dat hem en andere VVDers tot vermaak dient. Klaas vergeet dat hij fractievoorzitter is van de VVD. Dat brengt wat verantwoordelijkheid met zich mee. Ben benieuwd hoe deze klucht zich ontwikkelt

MG1968
MG196820 sep. 2018 - 6:47

@Hiltermann Dit soort abjecte plannetjes kunnen alleen uit de koker van een abject iemand (of partij) komen. Ook als je -alleen of vooral- een afleiding wil organiseren bedenk je dit niet. Dit is geen schelmenstreek. Dit is een demasqué. Dijkhoff laat zijn ware aard zien. En die ligt niet in het midden.

Guurtje Gruttemetut
Guurtje Gruttemetut19 sep. 2018 - 12:11

Heb het debat gevolgd en over de opstelling van Dijkhoff en zijn politieke keuzes kan genoeg gezegd worden maar dan is het wel fair uit te gaan van wat hij zegt en de toelichting die hij geeft. Helaas is dat niet wat er gebeurt. Zowel in de kamer als hier wordt Dijkhoff van alles in de mond gelegd om vervolgens daar schande van te spreken. Wat mij betreft zijn er sterkere en betere, en vooral meer interege, manieren om het verhaal van de VVD kritisch te benaderen. Zoals iemand hier ook schrijft "ik kan niet geloven wat ik lees". Welnu beste Miranda doet u dat dan ook alstublieft niet want het doet geen recht aan datgene wat Dijkhoff heeft voorgesteld en gezegd. Ben geen VVD of Dijkhoff stemmer maar zijn punt in het debat om het bij de inhoud te houden kan ik van harte steunen.

Miranda7
Miranda719 sep. 2018 - 11:55

Ik kan niet geloven wat ik lees. Dat van die verlichting is een mooie ''dogwhistle'' voor moslims en immigranten. En inderdaad, hij noemde ook slechte integratie. Oftewel, extreme klassenjustitie en racisme van dat impliciete soort zoals je ook in de VS ziet: wetten en regels die voornamelijk zwarte/niet-witte mensen treffen, maar die ''zogenaamd'' voor iedereen gelden en ''zogenaamd'' draaien om het oplossen van problemen maar die dus eigenlijk nauwelijks verholen racisme zijn. In combinatie met wat ik net op NOS las over wat Wilders heeft gezegd, vind ik dit echt bij de wilde spinnen af. Om een cliché maar even weer van stal te halen: waar gaat het heen met dit land? Wat is dit voor schofterigheid?

1 Reactie
Ced11215
Ced1121519 sep. 2018 - 12:22

Dijkhoff is inderdaad een eng mannetje. Uitkeringen met tweederde verminderen en vervolgens de onderste laag van de samenleving keihard straffen voor het feit dat ze alternatieve bronnen van liquïde middelen aan het zoeken zijn. Je kunt niet verwachten dat iedereen een geniale ondernemer kan zijn of dat ze loonslavernij of schuldslavernij gaan pikken.

Klaas Punt
Klaas Punt19 sep. 2018 - 11:22

Dennis, dit stukje heeft de weg naar mijn hart gevonden. Wat een rare vent is die Dijkhoff. Ik zelf volg dat allemaal niet zo maar ik ben blij dat je dit documenteerd voor ons. Die VVD zit vol met die vreemde gedachten. Helaas.

Libertain
Libertain19 sep. 2018 - 10:38

Wat Klaas Dijkhoff voorstelt als wetgeving is geen nieuws voor Europa omdat hetzelfde tijdens vorige eeuw reeds door de nazi-regime in Duitsland tegen joden, zigeuners en Oost-Europeanen toegepast werd. De bevolkingsgroepen die wij in ons land inclusief moslims allochtonen noemen en derhalve past Dijkhoff de wetgeving overeenkomstig aan. Toen der tijd was er ook de opkomst van deze soort extreem-rechts denken niet af te stuiten, de populariteit van de neo-nazi's van A. Hitler groeide gestaag met deze maatregelen mee. Adolfje had gelukkig geen opvolger op de manier dat gebruikelijk in de VVD is, hadden ze nog geen beveiligde plekje in de Bundestag als PVV tegenwoordig in ons Parlement gekregen. De overeenkomsten zijn er bijzonder helder. Het sluwe in ons geval is dat Dijkhoff probeert nog te doen alsof we nog steeds een democratie zouden zijn en verzint derhalve een list in verband met "mislukte integratie" terwijl deze integratie nooit heeft bestaan en kan ook niet zijn, gelet de traditionele postkoloniale structuren van de Nederlandse Staat die bijvoorbeeld nimmer en nooit een allochtoon op een verantwoordelijke positie als Staatssecretaris of Minsiter überhaupt zou willen toelaten. Vanzelfsprekend voor ultrarechtse tevens elitaire autochtone staatsstructuren Tenslotte moeten we niet vergeten dat een narcostaat, wat ons land in wezen is, heeft geen recht om integratie aan dergelijke te eisen. Derhalve is Dijkhoff bezig ons land in de richting van de beproefde neonazistische elitarisme te blijven bewegen.

3 Reacties
Libertain
Libertain19 sep. 2018 - 10:44

Even voor de duidelijkheid was mijn reactie voor het artikel van Han van der Horst bedoelt, te snel tussendoor geklikt, zie ik dat hier hetzelfde onderwerp wordt gecommenteert.

Paul250371
Paul25037119 sep. 2018 - 12:38

Helemaal mee eens.

Cliff Clavin
Cliff Clavin19 sep. 2018 - 13:49

@ Libertain (12:38u) - en zo is het. Dijkhoff is een afstotelijke griezel. Dat hij populair is in Nederland, bewijst voor mij dat er bij de nette burgers erg veel afstotelijke griezels rondlopen. Maar er is dit: mocht hij ooit de rol van Rutte over kunnen nemen (ik bedoel: eerste minister), dan zal blijken dat hij op het internationale vlak onhoudbaar is. Hij zal permanent gekritiseerd, verfoeid, geridiculiseerd, en tenslotte tot persona non grata verklaard worden. Besmeurde vlag op zinkende modderschuit, die Klaas D.