Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Laat de nieuwe paus waarheidscommissies instellen

  •  
12-03-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
RTEmagicC_boekhan.jpg
De Commissie Deetman heeft de schijnwerpers gericht op het topje van de ijsberg. De hele ijsberg moet zichtbaar worden
De broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, de paters Franciscanen en de kapelaans in mijn leven zijn allemaal van mij afgebleven. Zij hebben mij wel de weg gewezen naar kennis en beschaving. Zij leerden mij ook kritisch denken. Alleen broeder Valericus in de vijfde klas van de Jozefschool had wel eens losse handjes. Je moest dan naar zijn lessenaar komen en dan gaf hij een draai om je oren.
Als ik zoals oma het formuleerde “onverbierlijk” was, dreigden mijn ouders altijd met kostschool. Dat was effectief want dat kwam op ons kinderen over als een soort gevangenis, een plek die je niet mocht verlaten en waar je aan strenge regels gebonden was. En waar niemand van je hield.
Nu komt aan het licht hoe juist dat gevoel was en hoe treffend ons instinct: die katholieke internaten blijken te vaak vreselijke oorden waar geestelijke en lichamelijke kwellingen aan de orde van de dag waren. De nadruk heeft de laatste jaren gelegen op verkrachting en aanranding maar er zijn nog veel meer manieren om het leven van kinderen tot een hel te maken. Er zullen zeker nog  veel persoonlijke verhalen bekend worden over wat zogenaamde geestelijken je allemaal aan konden doen, als zij je in hun macht hadden. Ook is duidelijk geworden dat de nonnen niet onderdeden voor de paters en de broeders.
De bisschoppen gaan met deze onaangename feiten om zoals sleutelfiguren in gelijk welk establishment dat doen. Eerst vegen zij hun eigen straatje schoon. Ordes en congregaties zijn exempt, zij vallen niet onder het gezag van het bisdom maar onder hun eigen opperleiding. Daarna bieden zij nederig excuses aan met de connotatie: “Wij vinden het heel erg, zand erover”. Tenslotte proberen zij met zilverlingen de schade aan personen af te kopen. Daardoor ontstaat het voor de kerk bijkomende voordeel dat sommige mensen die slachtoffers nu kunnen afschilderen als geldbeluste aasgieren. Verder bestaat de katholieke kerk al bijna 2000 jaar en elke storm waait over.
Juridisch hebben de meeste slachtoffers geen poot om op te staan. Hun zaken zijn verjaard. Menige religieuze congregatie met internaten is in de laatste decennia, leeggelopen, uitgestorven en opgeheven. 
Van geloof, hoop en liefde, leert de kerk, is de liefde het belangrijkste. Welke liefdesdaad kunnen de bisschoppen nog verrichten nu zij oog in oog staan met deze situatie? Het enige wat overblijft, is niet vergeten. De Commissie Deetman heeft de schijnwerpers gericht op het topje van de ijsberg.
De hele ijsberg moet zichtbaar worden. De bisschoppen kunnen zich van hun schuld kwijten door verder onderzoek naar de misstanden uit het verleden te bevorderen. Dat is mogelijk door het instellen van een onafhankelijke Waarheidscommissie, die getuigen hoort en bronnenonderzoek uitvoert. Alle resultaten worden openbaar gemaakt. Zo’n waarheidscommissie heeft een professionele staf nodig. De bisschoppen betalen dat. 
De bisschoppen? Uit onderzoek in Ierland kwamen nog gruwelijker feiten naar voren dan hier. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het in andere landen beter gesteld was met de internaten en het gedrag van de geestelijken, mannen én vrouwen. 
De nieuwe paus zou een mooi visitiekaartje afgeven als hij overal ter wereld zulke waarheidscommissies instelde. Als hij zelf de slachtoffers vroeg om hun zwijgen te verbreken. 
Alleen als de katholieke kerk voor de waarheid gaat, kan zij een begin maken met het terugwinnen van geloofwaardigheid.
Het laatste boek van Han van der Horst is: Nederland, de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (16)

PeterDraman
PeterDraman12 mrt. 2013 - 13:21

Als je dan toch onrealistische verzoeken gaat doen, vraag dan meteen even of ze willen kappen met condoomhaat.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai12 mrt. 2013 - 13:21

Laat de nieuwe de laatste zijn, vermogen verdelen onder de armen en de hele club opheffen lijkt me verstandig.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos12 mrt. 2013 - 13:21

Een waarheidscommissie zal er nooit komen. De beerput die de katholieke kerk heet zal opengaan en niet alleen vanwege misbruik. Ze zullen dat nooit riskeren al was het alleen al vanwege de enorme toeloop aan rechtszaken. Bovendien zal zo'n commissie aanbevelingen moeten doen. En waar zouden die dan over moeten gaan? Over de cultuur van de kerk, de repressie op seksualiteit, het celibaat of heel formeel en quasi-professioneel over 'beroepscodes' waarin de omgang met de schapen van de kerk wordt vastgelegd. Er zijn zoveel mensen bij betrokken, met name de generatie die nu in conclaaf zijn dat ik er weinig hoop op heb. Als je ergens aan gaat trekken dondert alles in elkaar.

Bouwman2
Bouwman212 mrt. 2013 - 13:21

Vergeleken met de bewieroking van het postmoderne kind beland je al gauw in de tijd van Dickens als je 50 jaar teruggaat. De jaren na de Oorlog werden niet gekenmerkt door grote luxe en zachtzinnigheid. In retrospectief was de aanpak van die strenge nonnen dus redelijk conform het tijdsbeeld. Het duurde daarom geruime tijd alvorens er uitgebreid schande van kon worden gesproken. Met de kennis van nu terecht maar achteraf is altijd gemakkelijk oordelen.

BasVV
BasVV12 mrt. 2013 - 13:21

Ach. Wat is dat waard. Mensen van bijna 90 jaar verguizen. En wat doen onze jongeren die geleden hebben onder scheidingen en zo.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen12 mrt. 2013 - 13:21

[Laat de nieuwe paus waarheidscommissies instellen] Religie en waarheid, dat gaat niet samen. Mensen die een drive hebben om de waarheid openbaar te krijgen voldoen niet aan selectieprofielen voor religieuze functies, stel je voor, voor je het weet komt de waarheid naar boven over de geschiedenis van de promotie van Jezus als mens tot zoon van god. Bovendien zijn deze mensen niet geïnteresseerd in het uitoefenen van religieuze functies. Dus mocht iemand dit willen faciliteren dan kan de persoon in kwestie geen paus worden.

basOoms
basOoms12 mrt. 2013 - 13:21

Laten we in Nedrland ook maar een waarheidscommissie instellen. http://biz.thepostonline.nl/2013/03/13/kamer-houdt-beerput-pensioenfondsen-dicht/

roher
roher12 mrt. 2013 - 13:21

Over het verjaard zijn, daar kleeft altijd iets onredelijks aan. Nml. dat je als kind natuurlijk niet in staat bent je recht te halen. Dus dat gebeurt veel later, en vaak na een periode dat je dingen hebt willen vergeten. Bovendien als dit soort misstanden door de structuren werden toegelaten dan kan je hard schreeuwen als kind, er wordt toch niet naar je geluisterd. En het belangrijkste is nog dat een kind denkt dat het kennelijk aan zichzelf ligt waardoor de omgeving zo vijandig is. Daarom lijkt mij verjaring, ook omdat je als slachtoffer nog steeds leeft en verder moet - iets waarover niet al te makkelijk gedaan moet worden.

Bakoe
Bakoe12 mrt. 2013 - 13:21

Hij kijkt wel uit... daar heeft hij het niet zo op.

BasVV
BasVV12 mrt. 2013 - 13:21

Soms moet je zaken ook kunnen laten rusten.

2 Reacties
CliffClavin1993
CliffClavin199312 mrt. 2013 - 13:21

Die gedachte kwam ook bij mij op, Bas - ben het zelden met je eens, maar dit lijkt er wel wat op. Nu moet ik natuurlijk politiek correct vermelden dat het om heel ernstige vergrijpen en misstanden gaat, dat doe ik dan maar, zij het met tegenzin. Wanneer het om zeer verjaarde kwesties gaat, en er qua menselijk geluk, of troost, vrijwel niets te winnen valt, dan is al dat oprakelen zinloos. Ja, je kan praten over genoegdoening en erkenning tot je een ons weegt - de vraag is echter of al dat gepoerk in een ver verleden niet gewoon tot nieuw en zwaarder lijden leidt, omdat het allemaal weer zo zichtbaar wordt, zo feitelijk en actueel. Ik moet hier ook denken aan psychiater Bastiaans, die mensen met een kampsyndroom met LSD behandelde. Als ik me goed herinner is die therapie, die trauma's wilde 'bovenhalen' en vervolgens 'neutraliseren', of draaglijk maken, beëindigd toen bleek dat ze niets opleverde. Ook herinner ik me berichten over therapeuten in Israël, die psychoanalyse bij vergelijkbare patiënten afraadden, ze waren tot de slotsom gekomen dat die meer schade aanrichtte dan niet-interveniëren deed. Zo langzamerhand word ik erg moe van al dat gescheld op de R.-K. kerk. Het is zo gratuit, het kost niets, en het is een makkelijke manier om lucht te geven aan je eigen rabiate atheïsme. Daarbij wordt dan gemakshalve over het hoofd gezien dat priesters óók mensen zijn, net zo feilbaar. En ook dat in talloze andere contexten en omgevingen net zoveel schade aangericht wordt (kindermishandeling, geestelijk en lichamelijk; incest). Men buitelt waarlijk over elkaar heen bij het beschimpen van die Kerk. Het is zó eenvoudig, en je voelt jezelf meteen een moreel beter mens, zonder daar enige moeite voor gedaan te hebben. Ik zie het allemaal toch eerder als sensatiezoekerij en ramptoerisme. ____________ Daar wil ik dan wél een voorbehoud bij maken: wat ik schreef, daarmee wilde ik niet zeggen dat meer recente, zware, en bewijsbare overtredingen niet onderzocht en met sancties bestraft moeten worden - want dat gebeurt in de burgersamenleving ook.

JongLinks
JongLinks12 mrt. 2013 - 13:21

doofpot?? Zolang de slachtoffers nog leven en de daders nog hoge posities binnen de kerk bekleden moet je niets laten rusten.

JoopSchouten
JoopSchouten12 mrt. 2013 - 13:21

Wat denk je van deze Franciscus I Han? ... Het is afwachten uiteraard, maar het lijkt mij waarschijnlijk dat hij aan je (terechte) wensen tegemoet zal komen.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst112 mrt. 2013 - 13:21

Die laat niet in het verleden graven, die Franciscus, of ik moet me heel sterk vergissen. Laten we hopen dat ik me inderdaad vergis.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst112 mrt. 2013 - 13:21

De nieuwe paus is een asceet die ondanks zijn geleerdheid erg past in een Latijns Amerikaanse traditie van volkskatholicisme. Hij biedt troost en zal proberen mensen te leren om het lijden zin te geven. Tenminste dat is mijn inschatting. De paus heeft als aartsbisschop van Buenos Aires zeer heftig strijd gevoerd tegen het homohuwelijk en abortus, ook voor meisjes die verkracht zijn. Daar hebben president Kirchner en zijn vrouw, die hem opvolgde, zich overigens niets van aangetrokken. Franciscus sprak hierover in termen van "oorlog tegen god". In 2012 verklaarden de bisschoppen onder zijn leiding dat de kerk tijdens de dicatuur zich niet voldoende uitgesproken had, maar daarin lag de focus op alle geweld en niet op de veroordeling van Videla en zijn mannen onder wie de schoonvader...goed Deze paus zal ongetwijfeld ook het consumentisme gaan veroordelen. Dat wordt dan conservatieve kritiek. Verder moeten we maar zien. Je hebt ook nog kans dat er lijken uit de kast komen uit de tijd van Videla. Er zijn verschillende beschuldigingen tegen Franciscus ingebracht. Daarover zullen de kranten ongetwijfeld berichten. Wie Spaans kent, raadplege de website van Página 12, de Volkskrant van Argentinië, althans de Volkskrant zoals hij een jaar of zes geleden nog was.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten12 mrt. 2013 - 13:21

Ik las dat hij anti-kapitalist is. Dat klinkt goed. Nu de oplossing nog. Hij zal concrete armoedebestrijdingsplannen moeten ontvouwen, want 'leren om het lijden zin te geven' klinkt sadistisch.