Joop

Laat Amsterdam baas in eigen stad zijn: stop doorgeslagen marktwerking

  •  
22-05-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
66 keer bekeken
  •  
Amsterdam

© cc-foto: Jorge Franganillo

Deze bizarre sabotage van de lokale democratie laat zien hoe de tentakels van Brussel zich zelfs op het meest lokale niveau van de politiek vastgeplakt hebben
Door: Sara Murawski, Geert Ritsema, Remine Alberts
Wie door de straten van Amsterdam loopt, ziet overal de gevolgen van de doorgeslagen vrije marktwerking: het centrum is verworden tot een walhalla voor commercialiteit, binnen de ring wonen is onbetaalbaar geworden voor gewone mensen, en de overlast en prijsopdrijving van Airbnb loopt de spuigaten uit.
Al deze zaken zijn symptomen van de doorgeslagen vrije marktwerking, die helaas ook samenhangt met de Europese integratie. De interne markt is heilig verklaard en het vrij verkeer van kapitaal en diensten krijgt op basis van de Europese verdragen voorrang op andere maatschappelijke belangen en de rechten van mens, dier en milieu. De steeds verdergaande economische integratie in de EU zorgt ervoor dat de sociale ongelijkheid tussen mensen groeit doordat overheden en gemeentes steeds minder ruimte hebben om in te grijpen in de markt. Zo verliezen ook Amsterdammers en hun bestuurders steeds meer grip op de stad.
Neem bijvoorbeeld het feit dat dankzij Brussel tal van publieke zaken als markt moeten worden beschouwd. Of het nu gaat om de post, het spoor of onze energiebedrijven, al deze zaken zijn onder druk van de liberaliseringsmachine die Brussel is geworden geprivatiseerd – met alle gevolgen van dien. Hetzelfde geldt voor belangrijke dienstverlening die gemeentes organiseren voor hun inwoners: het aangaan van lange-termijn relaties met bijvoorbeeld een betrouwbare thuiszorginstelling of een schoonmaakbedrijf is er niet meer bij, omdat gemeentes verplicht zijn om aan te besteden. Dit is vaak echter helemaal niet in het belang van de mensen die afhankelijk zijn van deze instellingen en juist behoefte hebben aan stabiliteit en een langdurige relatie. Zo pakt goedkoop vaak uit als duurkoop, ten koste van de meest kwetsbaren.
En wat te denken van de snode plannen van Brussel om de zogenaamde notificatierichtlijn in het leven te roepen, waarbij het democratische proces lamgelegd kan worden door vergaande Brusselse bemoeienis? Als het aan de Europese Commissie ligt, worden lokale overheden straks verplicht om elk voorstel dat aan het verkeer van diensten raakt vooraf te melden aan de Europese Commissie. Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van Airbnb of het weren van de zoveelste Nutella- of toeristische kaaswinkel uit het straatbeeld. De Commissie kan op haar beurt de besluitvorming van de gemeente een halfjaar stilleggen, waardoor er geen vooruitgang geboekt kan worden op deze dossiers – een halfjaar! Deze bizarre sabotage van de lokale democratie laat zien hoe de tentakels van Brussel zich zelfs op het meest lokale niveau van de politiek vastgeplakt hebben. Gelukkig zijn de onderhandelingen onder druk van de SP voorlopig stilgelegd.
Last but not least kan Amsterdam rekenen op nóg meer expats die straks neerstrijken in onze overvolle stad als gevolg van de verhuizing van het Europese Medicijnagentschap. Dit Agentschap, dat de taak heeft om de veiligheid en effectiviteit van nieuwe medicijnen te controleren, maar onder permanente druk van de farmaceutische industrie staat, verhuist van Londen naar Amsterdam als gevolg van de Brexit. Alsof er niet al genoeg dure gebouwen stonden op de Zuidas, herrijst er straks nog een gigantische wolkenkrabber aan de horizon, en moeten er woningen vrijgemaakt worden voor de bijna 1000 medewerkers die er komen te werken. Deze duurbetaalde ambtenaren zullen onherroepelijk een prijsopdrijvend effect hebben op de toch al oververhitte woningmarkt in Amsterdam – en oh, gezien het Commissieambtenaren zijn betalen ze geen cent belasting.
Wat de SP betreft moet het afgelopen zijn met deze EU die vrijbaan biedt banken en bedrijven en de happy few, ten koste van Amsterdammers, publieke diensten die van ons allemaal zijn en de lokale democratie die ons tegen de markt moet beschermen. De SP is een partij die strijdt voor de belangen van mensen die vooral lokaal geworteld zijn, afhankelijk zijn van lokale en nationale voorzieningen en nu juist de klappen opvangen van de doorgeslagen Europese integratie. Daarom pleit de SP voor een nieuw Europees verdrag, waarin de interne markt begrensd wordt, nationale staten en de lokale democratie weer meer zeggenschap krijgen over de economie, en sociale rechten en het milieu altijd voorrang krijgen op de vrije markt. Want daar waar de vrije markt ongestoord haar gang kan gaan, delven mensen, dieren en het milieu het onderstip – ook in onze prachtstad.
In de top-6 van de EU-kandidatenlijst van de SP staan maar liefst drie Amsterdammers: Geert Ritsema,(3)  Remine Alberts (4) en Sara Murawski(6).  Zij schetsen een ontluisterend beeld van de doorgeslagen marktwerking in onze mooie stad. Hun doel: Amsterdam uit de klauwen van Brussel redden!
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (58)

WiebeI
WiebeI24 mei 2019 - 15:50

Snap nooit zo goed waarom zo veel mensen in Amsterdam willen wonen? Liquidaties op straat, airB&B overlast, laag allooi massatoerisme die pretparksfeer veroorzaken, evenementenpubliek dat plast in je portiek, torenhoge prijzen, criminaliteit, opgefokte sfeer, vieze lucht...... Ga lekker ergens anders wonen. Ergens anders hebben ze de voordelen van Amsterdam (beste restaurants liggen trouwens in de provincie), schone lucht, gezellige terrassen en pleinen, uitgaansmogelijkheden, lage prijzen, relaxte sfeer en als bonus ruimte en natuur. Als meer mensen dit doen is probleem opgelost

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker23 mei 2019 - 20:43

Beste dames en heren van de SP, Ik deel jullie zorgen over het te ver doorgeschoten marktfundamentalisme, maar op jullie redenering is nogal wat aan te merken. Dit verleidden mij tot een artikeltje op mij eigen site (https://ballonnendoorprikker.nl/2019/05/23/sp-logica/). Of lees hier verder. “De steeds verdergaande economische integratie in de EU zorgt ervoor dat de sociale ongelijkheid tussen mensen groeit doordat overheden en gemeentes steeds minder ruimte hebben om in te grijpen in de markt.” Aldus de drie. Inderdaad zien we in Europa verdergaande economische integratie en toenemende sociale ongelijkheid. Dat betekent echter niet dat er ook een causaal verband is tussen die twee gebeurtenissen. Dat, zoals zij beweren, die integratie die ongelijkheid veroorzaakt. Een voorbeeld, de Verenigde Staten zijn altijd al een geïntegreerde economie en ook daar neemt de ongelijkheid toe. Als het verband van de drie opgeld doet, dan zouden de VS economisch moeten ‘desintegreren’ om de economische ongelijkheid te verkleinen. Het vreemde is dan wel dat het land in de eerste dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog veel ‘gelijker’ was dan nu en dat de ongelijkheid sindsdien toeneemt zonder verdere integratie. Inderdaad delven mensen, dieren en het milieu het onderspit als de vrije markt ongestoord haar gang kan gaan. Meer zeggenschap voor nationale staten en lokale democratie is volgens de drie de oplossing. Het verleggen van de zeggenschap van Europa naar land en lokaal, zoals drie beweren, is geen oplossing hiervoor. Die kleinere schaal is echter geen ‘garantie’ tegen ongebreidelde marktwerking. Ook kleine democratieën kunnen ten prooi vallen aan het neoliberale economische denken. Sterker nog, zou de door de SP-ers bepleiten ‘versnippering’ werkelijk effectief kunnen optreden tegen de de Googles, Facebooken maar ook de Shells, Volkswagens en Morgan Stanleys van deze wereld? “Of het nu gaat om de post, het spoor of onze energiebedrijven, al deze zaken zijn onder druk van de liberaliseringsmachine die Brussel is geworden geprivatiseerd – met alle gevolgen van dien.” Beste SP-ers, liberaliseren is wat anders dan privatiseren. Liberaliseren betekent het openstellen van een markt voor andere partijen. De keuze om een staatsbedrijf te privatiseren, staat daar los van. Die keuze wordt niet in Europa gemaakt, maar in Nederland. Andere landen binnen dezelfde EU zijn nog steeds eigenaar van energiebedrijven. Zo is het Zweedse Vattenfall voor 100% eigendom van de Zweedse overheid en is de Franse staat nog steeds de trotse bezitter van spoorbedrijf SNCF, net als trouwens de Nederlandse staat eigenaar is van de NS. De drie gaan verder: “Hetzelfde geldt voor belangrijke dienstverlening die gemeentes organiseren voor hun inwoners: het aangaan van lange-termijn relaties met bijvoorbeeld een betrouwbare thuiszorginstelling of een schoonmaakbedrijf is er niet meer bij, omdat gemeentes verplicht zijn om aan te besteden. Dit is vaak echter helemaal niet in het belang van de mensen die afhankelijk zijn van deze instellingen en juist behoefte hebben aan stabiliteit en een langdurige relatie. Zo pakt goedkoop vaak uit als duurkoop, ten koste van de meest kwetsbaren.” Ook hier is het niet de Europese Unie die de keuze maakt om van bijvoorbeeld de thuiszorg of de zorg voor de jeugd een markt te maken. Die keuze maken de gemeenten zelf. Maar als je de keuze maakt om er een markt van te maken, dan gelden ook de Europese regels voor de markt. Neem bijvoorbeeld de zorg voor de jeugd waar we in Nederland een ‘markt’ van hebben gemaakt. Binnen de EU laat ons buurland Duitsland zien dat het ook anders kan. De zorg voor de jeugd is daar belegd bij het Jugendamt, een onderdeel van de Kommunalverwaltung en dus een overheidsdienst. Beste SP-ers, zoals gezegd deel ik jullie zorgen over de doorgeschoten marktwerking. De Europese Unie is hiervan echter niet de oorzaak nog een hinderpaal bij het oplossen ervan. De oorzaak is te vinden in de hoofden van jullie, de politici die namens ons de keuzes moeten maken. Jullie kunnen andere keuzes maken, in gemeente en provincie en het Europese Parlement maar vooral in de Nederlandse Staten Generaal. Want de belangrijkste en grootste invloed loopt nog altijd via onze regering. Sterker nog, het is niet Europa dat het landsbeleid bepaalt maar het zijn de landsregeringen die het Europese beleid bepalen.

2 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt24 mei 2019 - 14:10

Ik lees alleen devlaatste alinea. Het is noch ipv nog. En ja het is zeker niet Europacdatbhet landsbeleid bepaalt, Euripa is een werelddeel, en het beleid in ons land wordt nog steeds door onze regering geregeld. Toegegeven niet fanatiek, zou een stuk beter kunnen. Ik denk niet dat er al tijdens mijn leven een raakwaarnemer van die EU komt maar ik kan mij vergisseh. O, ja, eigenlijk mag je geen ballonnen meer oplaten. De rest laat ik aan anderen over.

Minoes&tuin
Minoes&tuin25 mei 2019 - 2:50

Partijen die vaak nog geen 30% van de stemmen vertegenwoordigen. Gelegenheidscoalities die allemaal ook nog eens afhankelijk zijn van andere gelegenheidscoalities. Besluiten eenmaal genomen kunnen echter op Europees niveau nooit/amper meer teruggedraaid worden! Als klein land hebben wij totaal niets te zeggen in het Europees parlement. Dat is toch bij uitstek de volksvertegenwoordiging. Europese besluiten hebben veel meer impact en werken overal in door, worden in haast onzichtbare werkgroepjes voorbereid. Daarbij is een forse stem/beinvloeding uit de VS niet van de lucht. Dit heb ik voor het eerst terug kunnen zien op zoek naar informatie t.b.v. het Oekraïne verdrag waar de VS zich mee bemoeide. Stuk was ingevoerd. Niets is zo ondoorzichtig als de besluitvorming in de EU., Niets wordt vooraf zo weinig gecommuniceerd met de eigen bevolking. Zo werd er eens onthuld dat een aanbeveling van Europese ambtenaren een/op een overeenkwam met een aanbeveling rechtstreeks uit het bedrijfsleven, was zo letterlijk doorgestuurd als aanbeveling van ambtenaren. Zo'n lobby hebben de mensen in de EU niet. Wat zich in Nederland gemanifesteerd heeft met Shell en het kabinet gebeurt daar op grote schaal en op ieder vlak. Vakbonden zijn praktisch overal weggevaagd sinds de Eu er is. Tegenwicht is op alle terreinen door fragmentatie totaal verloren gegaan.

Katootje2
Katootje223 mei 2019 - 16:40

De reacties zijn deels het gevolg van de jaloersheid op de status van Amsterdam, maar vooral het gevolg van de afkeer van de SP, want het probleem zelf valt moeilijk te ontkennen.

FransBrinkman
FransBrinkman23 mei 2019 - 15:26

De EU is niet alleen een veelkoppig monster wat je overal de schuld van kunt geven. Wij zijn de EU. Er is daar geen macht en besluitvorming waar we niet zelf deel van uitmaken. Dat is als iemand in Schinveld beweert dat 'ze' in Holland alles bepalen. Klopt niet.

2 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt23 mei 2019 - 17:20

Frans "wij zijn de EU" nou jij misschien, maar ik niet hoor. Ik geloof dat landen moeten samenwerken, en dat heeft vooral voordeel voor de welvaart voor ons allen. Maar vanuit 1 centraal punt geregeerd te worden heeft alleen voordelen voor de machthebbers en hun vriendjes. Er zijn voorbeelden van.

Minoes&tuin
Minoes&tuin25 mei 2019 - 2:53

Daarom hebben we het het referendum ook afgeschaft!

FransBrinkman
FransBrinkman23 mei 2019 - 15:20

Nou, SP-ers, ga in Brussel letterlijk voor de deur liggen! Of bij Nederlandse EU-medewerkers/parlementariërs. Een stukje op Joop schrijven zal geen revolutie veroorzaken.

Buitenstaander
Buitenstaander23 mei 2019 - 10:20

Ha Amsterdam wil baas in eigen buik zijn. Nou als we de berichten en voornemens de laatste tijd veremen is dit wel t laatste waar ze over te klagen hebben. PS: Gaan ze dan ook alles zelf betalen, of blijven ze rustig allerlei externe potjes benutten?

1 Reactie
madbako
madbako23 mei 2019 - 15:17

PS: Gaan ze dan ook alles zelf betalen, of blijven ze rustig allerlei externe potjes benutten? Waarom zouden ze? Die potjes zijn er niet voor niets en voor iedereen.

Ch0k3r
Ch0k3r23 mei 2019 - 9:17

"Last but not least kan Amsterdam rekenen op nóg meer expats die straks neerstrijken in onze overvolle stad als gevolg van de verhuizing van het Europese Medicijnagentschap. " Volgens mij moet je in deze de vraag stellen waarom het EMA in vredesnaam naar de dure Zuidas verhuist en niet een kantoorgebouw in Winterswijk ofzo neerzet, waar alles goedkoper is. Marktwerking zorgt ervoor dat er een prijsstijging komt als er veel vraag is naar een schaars product. De beschikbare ruimte in Amsterdam is schaars. Dus prijsstijging. Wil je dan graag in Amsterdam blijven wonen, ja, dan moet je er rekening mee houden dat je meer gaat betalen. Dit alles komt door het beleid van Amsterdam. Amsterdam wil graag het middelpunt van alles zijn. Zo veel mogelijk bedrijven naar Amsterdam, Zuidas moet vol, toerisme moest gestimuleerd worden, etc. etc. Ipv samen te werken met steden rondom hen; neuh, we zouden wel eens wat mis kunnen lopen. De huidige prijsstijgingen zijn het gevolg van beleid in het verleden. Een beleid van altijd maar meer. Dus laten we Amsterdam eigenlijk maar niet meer baas in eigen stad zijn. Stuur het vestigingsbeleid van bedrijven maar provinciaal aan.

6 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 14:02

@ Ch0k3r Jij schrijft: Volgens mij moet je in deze de vraag stellen waarom het EMA in vredesnaam naar de dure Zuidas verhuist en niet een kantoorgebouw in Winterswijk ofzo neerzet, waar alles goedkoper is. Op zich heb je een prima betoog maar deze zin blijft natuurlijk merkwaardig. Het EMA heeft 1000 hoogopgeleide mensen nodig. Die gaan nooit in Winterswijk wonen. Of in Veghel. Of iets vergelijkbaars. Bovendien zijn ze daar juist niet welkom, het zijn lui uit heel Europa en Engels is de voertaal binnen de organisatie. Dan moeten ze verplicht meedoen aan de plaatselijke cultuur. Assimileren en meedoen. En geen internationale school. Slechte match dus. Dit soort instellingen en bedrijven kan je alleen in de Randstad kwijt en wellicht in Eindhoven. Maar daarna houdt het wel op.

Katootje2
Katootje223 mei 2019 - 16:35

Wat een onzin, steden als Nijmegen of Arnhem zijn ook prima geschikt.

Klaas Punt
Klaas Punt23 mei 2019 - 17:29

Ch0k3r - ik ben met je eens dat er veel te weinig regie in deze is. Uiteraard zijn er veel meer steden in ons land geschikt. Delft, Almere, Zoetermeer, noem maar op. Het wreekt zich dat die EU regeert. Of het geld maar dat is vaak hetzelfde.

DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 18:18

@ Katootje Jij schrijft: Wat een onzin, steden als Nijmegen of Arnhem zijn ook prima geschikt. Voor een SP-er wellicht maar niet voor dit soort mensen. Te ver van de internationale luchthaven, te weinig cultureel aanbod, te weinig horeca, topsport en zo voort en zo voorts. Zelfs in Eindhoven heeft ASML grote sponsorprogramma's om hun hoog opgeleide internationale personeel ontspanning en cultuur te bieden. Anders raken zij hun personeel kwijt. Bovendien willen de inwoners van Arnhem en Nijmegen dit soort mensen niet hun stad. Die houden niet van hoogopgeleide elites. Waarom zou je mensen confronteren met anderen die een afkeer voor hen hebben?

Zakenpief
Zakenpief23 mei 2019 - 18:30

@Ch0k3r, Katootje, Klaas, Nabijheid van een internationaal vliegveld is van groot belang voor een organisatie als EMA. Dan vallen de meeste geopperde alternatieve steden al af. Verder blijkt de aanwezigheid van een internationale school ook van groot belang. Opvallend genoeg is het artikel van het AD in strijd met wat de opinieschrijvers van de SP beweren, voorlopig kiezen de mederwerkers van de EMA helemaal niet voor een woning in Amsterdam. https://www.ad.nl/binnenland/expats-ema-kiezen-niet-voor-wonen-in-amsterdam~aacfbfe8/

Klaas Punt
Klaas Punt24 mei 2019 - 14:20

Zakenpief - juist het internationale bedrijf waar ik ooit mijn kunsten vertoonde had ook nogal wat mensen van overzee op assignment. Er waren er maar weinig die inderdaad in Amsterdam woonden. Eerder in een leuk optrekje in Kudelstaart of zo. Natuurlijk, een vestiging nabij een vliegveld is ideaal. Maar ook daarvoor geldt, de kosten moeten wel betaald worden. Schiphol, Zestienhoven hebben goede verbindingen. En onze trein is zeker zo goed als de metro/trein in Londen.

San Korteschiel
San Korteschiel23 mei 2019 - 0:37

Doorgeslagen marktwerking. Is er geen gewone marktwerking meer?

1 Reactie
msj_meijerink
msj_meijerink23 mei 2019 - 12:54

De conservatief socialisten van de sp spreken -net als de andere populistische clubs pvv en fvd- graag in metaforen over de zaken die hen grieven. Het is nooit 'boos' maar 'woedend', nooit 'welvarend' maar 'neo-liberaal', nooit 'leuk' maar 'geweldig', etc. Zo wordt iedereen murw gemaakt voor het gebruik van gewone taal en wordt men niet meer getriggerd door 'gewone' signalen, maar alleen door door hen gebruikte super- en (zelfs) hyperlatieven in hun duidingen van in hun ogen goede en (vooral) slechte zaken.

Robert Follon
Robert Follon22 mei 2019 - 21:46

Ik woon binnen de ring. Maakt dat mij tot 'abnormaal'?

2 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot23 mei 2019 - 5:27

Blijkbaar wel. Ik ben waarschijnlijk ook niet normaal ;)

Nick the Stripper
Nick the Stripper23 mei 2019 - 14:10

Aangezien de SP'ers schrijven "binnen de ring wonen is onbetaalbaar geworden voor gewone mensen" zou ik denken dat mensen die binnen de ring wonen dan wel 'ongewoon' of wie weet zelfs 'buitengewoon' moeten zijn. Daar kan ik, als grachtengordeldier, best mee leven.

Mat Von
Mat Von22 mei 2019 - 19:15

Dat is wat Europa nodig heeft op dit moment: Amsterdammers die met Amsterdam bezig zijn.

3 Reacties
Katootje2
Katootje222 mei 2019 - 21:34

Wil jij dan niet weten wat de EU voor gevolgen heeft voor jezelf en voor de plaats waar je woont? Dan is het natuurlijk niet zo raar dat je laat inpakken door al die mooie praatjes.

adriek
adriek23 mei 2019 - 10:29

@Katootje ik wil dat wel weten, maar Amsterdam moet de schuld van de Amsterdamse grootheidswaan niet in Brussel proberen te leggen.

Mat Von
Mat Von23 mei 2019 - 11:43

Dat is het probleem met Europa. In plaats van grensoverschrijdende problematiek aan te pakken is het Europees Parlement verworden tot een groot aantal individuen die nationale belangen beschermen. Wanneer die belangen ook nog op stedelijk gebied worden verdedigd, heeft dat naar mijn mening niets meer met het idee waarvoor de EU ooit is opgericht. Tevens zou elke stad dan vertegenwoordigd moeten zijn in het Europese Parlement, wel zo eerlijk. Alles bijeengenomen betekent dit dus dat of de EU is te groot geworden, omdat er teveel tegengestelde belangen zijn, of de EU werkt niet omdat er toch niet verder wordt gekeken dan de eigen achtertuin.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 mei 2019 - 19:08

gewone mensen Definieer deze groep eens, want de definitie lijkt: zij die niet binnen de grachtengordel wonen kunnen betalen. kun je dat wel dan ben je ongewoon. 'Al deze zaken zijn symptomen van de doorgeslagen vrije marktwerking, die helaas ook samenhangt met de Europese integratie.' Ja maar daarom is de EU wegzetten als de brenger van dat vrije markt-kwaad nog niet juist. Ja er is vrij berkeer van personen, maar er is geen enkele plicht om je maatschappij in te richten die uitgaat van eerst principes, daarna geld

4 Reacties
Katootje2
Katootje222 mei 2019 - 21:39

De vraag is of het juist is dat de EU aandringt op, of verplicht tot privatiseringen en of die gemeentes inderdaad niet de voorkeur kunnen geven aan een langdurige relatie met service-bedrijven in hun eigen gemeente of kort daarbuiten. Bestaat die dwang dan wordt je dus wel gedwongen om in strijd met je principes te handelen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen22 mei 2019 - 22:11

"maar er is geen enkele plicht om je maatschappij in te richten die uitgaat van eerst principes, daarna geld" Als de EU verplicht tot privatiseren, dan is dat dus wel zo.

San Korteschiel
San Korteschiel23 mei 2019 - 0:40

Marktkwaad, kwaadmarkt. De markt is het kwaad.

Minoes&tuin
Minoes&tuin25 mei 2019 - 3:09

Geld is simpelweg macht en des temeer geld er gaat naar des te minder mensen des temeer macht die kleine groep heeft. Zo simpel is het. De EU bevordert dat, bevordert ongelijkheid en afhankelijkheid al beweert ze anders, zo ook de Nederlandse tak van sport, de liberalen. Hoe er met Griekenland omgegaan is, is een veeg teken. Een grote mond van Nederlandse EU adepten en tegelijkertijd Griekse scheepswerven belasting laten ontduiken/wegsluizen via Nederland. Dat is hoe de EU in werkelijkheid functioneert via onze zogenaamde vertegenwoordigende democratie. Dan laten we de Grieken ook nog eens zitten met alle vluchtelingen. We zijn de Amerikaanse weg op gegaan met Amerikaanse gevolgen, 3 baantjes om rond te kunnen komen, een grote mate van dakloosheid en uitsluiting, het creëren van getto's. Waar zelfs een zich democraat noemende het met minachting heeft over de deplorabeles. Washington versus Baltimore.

José
José22 mei 2019 - 18:13

Ik las een tijdje geleden een analyse over die EU-Dienstenrichtlijn. Ik begreep dat de onderhandelingen vast zijn gelopen en dat het (verenigd) verzet ertegen erg breed is. “De Amsterdamse gemeenteraad heeft daarom in september 2018 unaniem een motie aangenomen waarin het voorstel van de Europese Commissie wordt verworpen als een ‘bedreiging voor de lokale democratie’. Burgemeester Femke Halsema stuurde op 10 januari een brief aan de president van de Europese Raad in Brussel, waarin ze dit keer namens de burgemeesters van Berlijn, Madrid, Barcelona, Boedapest en Riga stelling neemt tegen de nieuwe Dienstenrichtlijn. Niet veel later stuurde een coalitie van honderdzestig Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Spaanse, Britse en Deense burgemeesters, lokale partijen, advocaten en milieuorganisaties een brief aan Europees Commissaris Elżbieta Bieńkowska (Interne Markt) om hun zorgen te uiten over de nieuwe richtlijn. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt het Commissievoorstel ‘onaanvaardbaar’.” https://www.mo.be/analyse/ondemocratische-eu-dienstenrichtlijn-vastgelopen-na-succesvol-verzet

BramJ
BramJ22 mei 2019 - 18:05

"Last but not least kan Amsterdam rekenen op nóg meer expats die straks neerstrijken in onze overvolle stad als gevolg van de verhuizing van het Europese Medicijnagentschap." Waar mogen deze werkgevers en gezinnen dan wel neerstrijken van de SP?

4 Reacties
Katootje2
Katootje222 mei 2019 - 21:43

Dat is een onzinnige vraag: je zult de voorwaarden moeten scheppen door voldoende aanbod van sociale woningbouw. Jij wilt gewoon dat de armen plaats maken voor de rijken.

Joe Speedboot
Joe Speedboot23 mei 2019 - 5:35

'voldoende aanbod van sociale woningbouw.' Dat is in A'dam het domein van een SP wethouder. Misschien moet die eens wat beter zijn best doen.

madbako
madbako23 mei 2019 - 8:16

@Joe Speedboot 23 mei 2019 at 07:35 Dat is in A’dam het domein van een SP wethouder. Misschien moet die eens wat beter zijn best doen. Lijkt mij dat hij toch goed bezig is: https://www.ad.nl/amsterdam/amsterdam-wil-52-500-nieuwe-woningen-bouwen-voor-2025~ac4d11ab/ https://www.telegraaf.nl/financieel/2915758/woningbouw-in-amsterdam-naar-record?utm_source=google&utm_medium=organic

BramJ
BramJ23 mei 2019 - 16:48

@Katootje 22 mei 2019 at 23:43 "Jij wilt gewoon dat de armen plaats maken voor de rijken." U suggereert dat het maximum aantal woningen in Amsterdam bereikt is en dat er voor elke "rijke" een "arme" moet plaatsmaken. Pertinente onzin. "je zult de voorwaarden moeten scheppen door voldoende aanbod van sociale woningbouw." Maar liefst 60% van de huurwoningen in Amsterdam is sociale huur. Zou je niet een keer de vrije sector een beetje de ruimte geven? Door de krapte schieten juist daar de prijzen de pan uit en is het nauwelijks meer te betalen. Niet iedereen kan gesubsidieerd wonen.

chwiedijk
chwiedijk22 mei 2019 - 18:03

Het ergste is dat Bernhard jr zijn prinsentitel gebruikt.

1 Reactie
Kruimeltjes2
Kruimeltjes223 mei 2019 - 6:33

Wat had je dan gedacht. Een rijke familietraditie wordt voortgezet. Hoe kan ik beter worden van mijn titel? Illustere voorgangers genoeg.

DaanOuwens
DaanOuwens22 mei 2019 - 17:31

De afvaardiging van het SP-politbureau schreef deze keer: Of het nu gaat om de post, het spoor of onze energiebedrijven, al deze zaken zijn onder druk van de liberaliseringsmachine die Brussel is geworden geprivatiseerd Deze zaken zijn niet onder druk van Brussel geprivatiseerd. Die zijn geprivatiseerd vanwege de slechte prestaties van de PPT, de NS en voor Rotterdam het Gemeentelijk Energie Bedrijf. Ik kan mij nog herinneren dat het 2 weken duurde voordat je in Rotterdam na het melden van een nieuw adres gas en elektra kreeg en dan was het snel, je moest je melden aan de balie van de Rochussestraat en alleen het wachten totdat je aan de beurt was duurde soms 2 uur. Jammer dat telefonie niet wordt genoemd dat duurde soms nog langer na een maand kwam er een monteur langs die meestal constateerde dat hij later terug moest komen. Er waren allerlei goede redenen om dit soort bedrijven te privatiseren en wellicht ook minder goede. Maar er is nooit een oekaze, regeling of wat dan ook uit Brussel gekomen dat de opdracht bevatten deze verkalkte niet functionerende staatsbedrijven aan te pakken. Deze SP-ers liegen dus, zoals bijna altijd. Liegen hoort bij de SP. Het zegt natuurlijk verder weinig om dit op te schrijven. Deze SP-ers en hun achterban leven in hun eigen universum. Zij willen: Amsterdam uit de klauwen van Brussel redden! Het is volstrekte flauwekul maar het laat zien hoe de SP campagne voert. Een fundament van flauwekul, onzin en rechts extremisme, daarop muren van leugens en bedrog met als hoogtepunt haat- en paniek zaaien en het beschadigen van anderen. De SP en zijn achterban is de weg kwijt. Zij zijn onderweg naar de planeet Rood Utopia, ik hoop dat het een voorspoedige reis is, want hier op aarde is hun toegevoegde waarde nihil.

10 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen22 mei 2019 - 22:31

Daan Ouwens: "Deze zaken zijn niet onder druk van Brussel geprivatiseerd." We moeten vernieuwen, privatiseren en marktwerking, tot de dood er op volgt! - https://www.hr-kiosk.nl/opinie/we-moeten-vernieuwen-privatiseren-en-marktwerking "De (nieuwe) Europese richtlijn wil de uitgifte van concessieovereenkomsten – contracten tussen de overheid en de publieke sector waarin een bedrijf het exclusieve recht krijgt om een publieke dienst uit te voeren – gemakkelijker maken en beter reguleren. Daarmee moet de markt verder geopend worden om meer ruimte te maken voor private bedrijven (...). In feite een regelrechte aansporing tot privatiseren - http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2013/01/18/wil-de-europese-commissie-ons-water-privatiseren/ "De Europese Commissie heeft onlangs een guidance paper (...) gepubliceerd over de financiering, herstructurering en privatisering van overheidsbedrijven." - https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/europese-commissie-licht-staatssteunregels-voor-overheidsbedrijven-toe-1/ Privatisering: de grote uitverkoop van de EU - https://www.duurzaamnieuws.nl/privatisering-de-grote-uitverkoop-van-de-eu/ Deze PvdA-er liegt dus, zoals bijna altijd. Liegen hoort bij Daan Ouwens

JanB2
JanB222 mei 2019 - 23:45

Deze zaken zijn niet onder druk van Brussel geprivatiseerd. Die zijn geprivatiseerd vanwege de slechte prestaties van de PPT, de NS en voor Rotterdam het Gemeentelijk Energie Bedrijf. Je reinste gelul. Met iemand die dergelijke rabiate onzin verkoopt ga ik ook niet verder in discussie. Je kunt je alleen maar afvragen hoe het mogelijk is dat iemand dergelijke volstrekt elementaire zaken niet weet. Lees eens een keer wat anders dan het landelijk sufferdje dat de Telegraaf heet zou ik zeggen. Je bent feitelijk zo slecht geinformeerd dat je wat mij betreft morgen niet eens zou mogen stemmen. Van kiezers mag je namelijk wel verwachten dat ze enigzins van wanten weten en niet op basis van hun gevoel in hun darmen een vakje aankruisen. Democratie heeft anders geen enkele zin en wordt zelfs een gevaarlijke onderneming. Voor alle duidelijkheid: https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/postbodes-betalen-voor-privatisering.html Verzet is dus zinloos.

Frits Jansen
Frits Jansen23 mei 2019 - 5:03

Een mooi voorbeeld van geslaagde privatisering is de telecommunicatiebranch (PTT, niet PPT). Tot ver in de jaren '80 moest je soms maanden wachten op een telefoonaansluiting. Als de centrale vol was moest de uitbreiding uit belastinggeld betaald worden, uit de begroting dus. Het idee dat een telefooncentrale een investering is die zich terugbetaalt uit abonnementen en bel "tikken" past niet in een ambtelijk denkraam. De toestellen moesten van de PTT worden betrokken, want anders zou de stabiliteit van het net in gevaar komen. Bij de NS merk je daarentegen dat die nog niet "de tucht van de markt" voelt, al hoop ik dat Flixbus de NS mores zal leren. Als je naar Duitsland gaat is het treinpersoneel ineens veel vriendelijker - want daar moeten ze concurreren met binnenlandse vluchten.

DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 6:04

@ HM van der Meulen Jij schrijft: De (nieuwe) Europese richtlijn wil de uitgifte van concessieovereenkomsten – contracten tussen de overheid en de publieke sector waarin een bedrijf het exclusieve recht krijgt om een publieke dienst uit te voeren...…… Dus je verwijt de EU dat zij een dienstenrichtlijn ontwikkelen die nog niet ingevoerd is maar wel in 1995 als effect had dat de NS werd geprivatiseerd. Kortom 25 jaar geleden. Deze SP-ers zijn idioten maar daar klakkeloos achteraanlopen maakt ook geen sterke indruk. @ JanB Jij schrijft: Je reinste gelul. Met iemand die dergelijke rabiate onzin verkoopt ga ik ook niet verder in discussie. Je kunt je alleen maar afvragen hoe het mogelijk is dat iemand dergelijke volstrekt elementaire zaken niet weet. Jij schrijft rabiate onzin want de PTT is al in 1988 geprivatiseerd. Met het beweren dat dit het gevolg van EU-beleid is maak je vooral jezelf belachelijk. Net zoals deze SP-ers dus.

DaanOuwens
DaanOuwens23 mei 2019 - 9:10

@ Frits Jansen Jij schrijft; Als je naar Duitsland gaat is het treinpersoneel ineens veel vriendelijker – want daar moeten ze concurreren met binnenlandse vluchten. Ik weet niet of dat het resultaat is van de concurrentie. Het kan ook zijn dat veel Duitsers gewoon wat meer beschaafd zijn, maar inderdaad die privatisering van het spoor zou beter moeten. Veel meer snelle internationale verbindingen. Van Amsterdam naar Barcelona of zo. Hoewel je dat kan vliegen voor minder dan 100 euro. Maar omdat ik denk dat we toch gaan tot een meer Europese samenleving zou dat spoor anders en beter moeten. Helaas wil de SP en extreem rechts terug naar de tijd van grenscontroles en de burgers opdragen binnen de eigen landsgrenzen te blijven. Onmogelijk en achterhaald maar voorlopig wel een rem op dit soort ontwikkelingen. Het moet nu tegen de stroom in zoals die sinasappels uit Valencia die nu in 1 keer via het spoor naar Rotterdam komen. Maar verstandige besluiten worden toch wel genomen ook als de weerstand groot is.

el doesj
el doesj23 mei 2019 - 10:48

Inderdaad een hoop onzin van de SP. De privatiseringsslag speelde zich ruim in het verleden af. De aanbestedingswet is ook gewoon een voortzetting van nederlands beleid wat ook europees gedeeld wordt. Het is natuurlijk absurd om te stellen dat de problemen die amsterdam ervaart een gevolg zijn van europese wetgeving die nog niet eens van kracht is

JanB2
JanB223 mei 2019 - 23:20

@ Ouwens Link niet gelezen? Blijkbaar. En verder, de nederlandse staat bleef de enige aandeelhouder van de PTT in 1988. Dus gewoon een staatsbedrijf. De privatisering was in zekere zin schijn. De staat investeerde alleen niet meer in de PTT, dat was alles. Ik gaf het al aan: verzet is zinloos.

JanB2
JanB223 mei 2019 - 23:29

Blijft ook nog het feit dat dit soort idiote privatiseringen door Brussel wel degelijk tot norm en wet verheven zijn. Het feit dat Nederland er al eerder mee experimenteerde kwam voort uit CDA/VVD beleid dat sterk onder invloed van de heks uit Downingstreet stond die het samen met haar opvolgers vervolgens heel europa door de strot wist te duwen. De gevolgen zijn ernaar. Kennelijk doet de heer Ouwens geen internetbestellingen van goederen die enige waarde vertegenwoordigen anders wist hij wel beter.

DaanOuwens
DaanOuwens24 mei 2019 - 9:04

@ JanB Jij schrijft: Blijft ook nog het feit dat dit soort idiote privatiseringen door Brussel wel degelijk tot norm en wet verheven zijn. Als je mijn tekst had gelezen had je geweten dat die privatisering door mij gewenst is. Dat heeft niets te maken met Brussel of Thatcher maar met de waardeloze dienstverlening van staatsbedrijven. Zolang jij dat niet wil inzien en naar Brussel blijft wijzen lost je de problemen van marktwerking ook niet op. En gezien de uitslag van de verkiezingen denken er anderen ook zo over. Met dat dogmatische SP-denken zet je jezelf buitenspel.

JanB2
JanB225 mei 2019 - 0:47

Je bent volgens mij dan zo'n beetje de enige hier die tevreden is over: a) de post en b) de spoorwegen. We hebben hier met andere woorden in jouw persoon dus een dogmaticus avant la lettre in de karakteristieke (permanente) ontkenningsfase. Het "Grote Idee" is een luchtkasteel gebleken, één grote flop, maar de dogmaticus sluit zijn ogen en vervalt in zijn mantra's over staatsbedrijven etc. Terwijl ik de kans groot acht dat je de PTT niet eens meer hebt meegemaakt en al helemaal niet als staatsbedrijf. En indien dat wel het geval is dan is er iets grondig mis met je geheugen (al dan niet als gevolg van een neoliberale hersenspoeling).

W2
W222 mei 2019 - 17:29

Amsterdammers stemmen massaal GroenLinks, D66 en PvdA dus 'Amsterdam eigen baas in eigen stad' kan absoluut geen sprake van zijn! De Amsterdammers kiezen massaal voor de Europese bemoeizucht zelfs tot in het kleinste detail dus laat Amsterdam maar fijn deze Europese bemoeizucht ondergaan! Ook landelijke wetgeving heeft de stad Amsterdam lak aan... Ik begrijp wat de SP bedoelt met EU bemoeizucht, een mooi voorbeeld is Appingedam en bemoeienis van het Europese Hof en het winkelconcentratiebeleid van deze gemeente: https://www.stadszaken.nl/ruimte/retail/1821/eu-zet-winkelconcentratiebeleid-op-losse-schroeven Ik ben het dus wel zeer eens met de SP dat de bemoeizucht van de EU op bepaalde punten moet worden teruggedraaid maar niet inzake Amsterdam, deze stad moet ten volle de EU bemoeizucht ondergaan omdat men daar nu eenmaal fanatisch aanhanger is van deze EU...

1 Reactie
W2
W222 mei 2019 - 17:55

De EU heeft het wel gemunt op Appingedam... https://webwereld.nl/overheid/31671-ec-appingedam-mag-glasvezel-niet-subsidieren

Frits Jansen
Frits Jansen22 mei 2019 - 16:06

Elke econoom weet dat markten kunnen falen. Leerboekjes sommen de omstandigheden op waaronder je "marker failure" kunt verwachten. Dat is geen reden om marktwerking helemaal af te schaffen, maar om de bezwaren te ondervangen.

4 Reacties
frankie48
frankie4822 mei 2019 - 16:50

Beste Frits, Ben jij econoom?

Karingin
Karingin22 mei 2019 - 18:14

Ja maar de EU is daar nogal willekeurig in en het beleid is ook vaak helemaal niet zo slim. Dat hele aanbestedingsgebeuren was vast goed bedoeld, maar had tot gevolg dat kleine partijen helemaal niet meer aan bod kwamen. Het beleid leidt te vaak tot rare uitwassen, grote bureaucratie en niet tot een eerlijker speelveld.

San Korteschiel
San Korteschiel23 mei 2019 - 0:45

Markten kunnen falen als er kartelvorming is.

Jansen7
Jansen723 mei 2019 - 7:12

Markfalen: het klinkt als een schijnerkenning. Heel veel markten ontwikkelen zich tot een oligopolie. Geconcretiseerd: elke 10 jaar een fusiegolf zodat 'de klant nog beter bediend' kan worden. Maar wordt dat marktfalen genoemd in de wetenschap? Wordt het gegeven dat vooral drie grote banken in Nederland de markt verdelen marktfalen genoemd?