Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Kroniek van een aangekondigd historisch verlies

  •  
19-03-2017
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
PvdA Rotterdam weggevaagd bij verkiezingen

© 2017-03-17 11:03:08 ROTTERDAM - De PvdA heeft bij de Tweede Kamerverkiezing in Rotterdam een historische nederlaag geleden. De nieuwe partij DENK haalde er meer stemmen. ANP JERRY LAMPEN

De PvdA lijkt op de V&D: alles is ook ergens anders te koop. Er komen vooral nog oudere klanten, maar de rest doet zijn aankopen elders
Al heel lang zitten CDA en PvdA in hetzelfde schuitje. Het waren twee volkspartijen gebaseerd op de verzuiling van begin vorige eeuw, die lang samen meer dan driekwart van de kiezers achter zich kregen.
Sinds de naoorlogse generatie 50 jaar geleden deel werd van het electoraat, zag je in de lange trend het CDA (KVP+ARP+CHU) gestaag dalen van 50% tot het dieptepunt van 8% in 2012. Die trend werd doorbroken door lijsttrekkers die positief werden beoordeeld als premierskandidaat (Van Agt, Lubbers en Balkenende). Maar ook met Balkenende werd in 2012 nog maar 14% gescoord. (overigens 1% meer dan bij deze verkiezingen is gehaald).
Bij de PvdA zie je een vergelijkbare ontwikkeling. Van een niveau van 35% zie je een lange trend waarbij de PvdA ook gestaag daalt met nu een score onder de 6%. Ook hierbij zien we uitschieters door lijsttrekkers die als geschikte premierskandidaat werden gezien (Kok, Bos en Samsom).
Wat het resultaat van de verkiezing van 2017 extra ontnuchterend moet maken voor de PvdA is dat ondanks het verlies van 29 zetels van de PvdA, de SP niet won, maar 1 zetel daalde en GroenLinks wél 10 zetels steeg, maar daarbij ook slechts 4 zetels meer haalde dan in 2010.
Hoe problematisch de situatie is voor de PvdA, maar ook voor het CDA, blijkt uit het feit dat beide partijen het bij kiezers van onder de 35 jaar het ongeveer twee keer zo slecht doen als bij de kiezers van boven de 65 jaar. Een vorm van demografische tijdbom, die voor beide partijen een aanwijzing zijn dat de lange trend verder naar beneden zal gaan.
De kern van de problematiek bij de PvdA is dat ze verblind door relatief gunstige uitslagen in 2003 met Bos (met 42 zetels 2 achter Balkenende) en Samsom (met 38 zetels 3 achter Rutte) aannemen dat dit op een brede steun wees voor het “sociaaldemocratische gedachtengoed”.  En bij alle reacties van de voormannen van de PvdA woensdagavond en erna lijkt men ook bij een uitslag van minder dan 6% (waarvan bijna de helft van kiezers boven de 65!) nog uit te stralen dat er voor dit “sociaaldemocratische gedachtengoed” een forse markt is.
Maar het lijkt toch echt erg op V&D. Alle producten die je daar kon kopen, waren ook ergens anders te koop. Er kwamen vooral nog oudere klanten, omdat die het zo gewend waren. Maar de rest ging elders kopen of online. En ja, er kwamen nog extra klanten door “La Place”,  maar die kon ook verder blijven bestaan zonder de V&D-overkapping. En er zijn nog maar weinig mensen die V&D missen (behalve de ex-werknemers).
Op basis van het onderzoekmateriaal kan ik een beeld geven van de positie van de PvdA.
Allereerst is het goed het volgende te beseffen:
  1. Vier weken voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 stond de PvdA in onze peiling op 15 zetels. Vier weken later scoorde de PvdA 38 zetels. (Vooral op conto van het feit dat de verkiezingen in Nederland doorgaans een verkapte premiersverkiezing zijn en een fors deel van de kiezers via hun stem wilde aangeven dat ze Rutte of Samsom wel/niet als premier wilden).
  1. Rond de jaarwisseling 2012-2013, twee maanden nadat het kabinet was aangetreden stond de PvdA bij onze peiling op 25 zetels en 3 maanden later op 18 zetels.
  1. Het eerste moment dat de PvdA op de 10 zetels kwam was tijdens de Algemene Beschouwingen in 2013. Dus bij de eerste begroting van het nieuwe kabinet. Sindsdien heeft de PvdA bij onze peiling nooit meer dan 14 zetels gescoord (en als dieptepunt zelfs 8 zetels gedurende de zomer vorig jaar).
Als we die 5 momenten in de tijd nemen dan zien we ook hoe de samenstelling van het electoraat van de PvdA was naar opleiding en inkomen. En ter referentie nemen we de verkiezingen van 1994. De PvdA verloor toen 12 zetels en haalde 37, maar werd desondanks de grootste partij onder Kok. Het patroon van die scores lijkt op die van de verkiezingen in de 20 jaar ervoor.
Bij alle 5 momenten sinds 2012, inclusief de verkiezingen van afgelopen woensdag, zien we dat de PvdA wat hoger scoort bij de hoger opgeleiden dan de lager opgeleiden.  Maar dat was in 1994 absoluut niet het geval. Bij de lager opgeleiden deed de PvdA het duidelijk beter dan bij de hoger opgeleiden (33% tegen 19%).
Bij de TK2012 zien we dat de lage inkomens duidelijk meer PvdA stemden dan de hoge inkomens (30% tegen 21%). Dat lijkt op het patroon uit 1994. Maar in september 2013 was dat verschil verdwenen en ook bij de TK2017 zien we geen verschil. Onder kiezers met een laag inkomen is de PvdA van 30% gedaald naar 6%.  Die kiezers stemmen nu rond de 15% op PVV, SP of GroenLinks.  Onder de kiezers met een laag inkomen scoort de VVD met 10% nog hoger dan de PvdA.
Schermafbeelding-2017-03-18-om-23.05.57
In september 2016 heb ik een uitgebreide analyse gemaakt van het electoraat   en daarbij vastgesteld dat de klassieke links-rechts verdeling in het electoraat niet meer van toepassing is. Een combinatie van twee kenmerken van het electoraat waren dominant. Het antwoord op de vraag of men al dan niet zich zorgen maakte over de financiële toekomst van het huishouden en het antwoord op de vraag of men door de veranderingen van de afgelopen 10 – 20 jaar vooral kansen zag of bedreigingen.
Kiezers die zich zorgen maakten en vooral bedreigingen zagen stemden toen voor tweederde op PVV, SP en 50PLUS. Terwijl de kiezers die zich geen zorgen maakten en vooral kansen zagen waren D66, GroenLinks en VVD sterk oververtegenwoordigd.  Interessant is dat de PvdA kiezers anno nu meer tot de groep “maakt zich geen zorgen en ziet vooral kansen” (8%) dan bij de andere groep “maken zich zorgen en zien vooral bedreigingen” (3%).
In 1994 hebben we deze vragen niet gesteld, maar ik ben er zeker van dat de positie die de PVV, SP en 50PLUS nu hebben bij de groep “maken zich zorgen” toen door de PvdA werden ingenomen. Weliswaar met één verschil: de PvdA had toch altijd ook een groep met hogere opleiding en hogere inkomen, die solidair waren met de groep met lage inkomens.
Schermafbeelding-2017-03-18-om-23.08.59
Het is te makkelijk om de huidige score alleen toe te wijzen aan de keuze in 2012 om met de VVD te gaan regeren. Eigenlijk is die keuze en met name hoe vervolgens tijdens de regeerperiode de kern van het eigen electoraat niet het gevoel kreeg dat er echt wat voor hen gedaan werd, eigenlijk een bevestiging van het patroon dat bij de PvdA al lang herkenbaar was: een bestuurderspartij, die op een aantal problemen als “immigratie en integratie’ niet met oplossingen kwamen in de lijn van de denkbeelden van het eigen electoraat. Na het verkrijgen van het mandaat van de kiezer bij de verkiezingen, wordt die kiezer min of meer genegeerd of misschien beter gezegd, niet meegenomen in het afwegings- en keuzeproces waar je als bestuurder voor komt.
Men is er trots op dat men “verantwoordelijkheid heeft genomen”, maar het voelt nogal neerbuigend naar de eigen kiezers als gesteld wordt dat men maar even moet wachten voordat men beseft hoe goed dat voor de eigen kiezers is, om daarvan de gevolgen te merken.
Ik eindig deze analyse met het eind van mijn artikel “Voor wie is de PvdA er nog?” dat ik schreef voor het in januari jl. uitgekomen boek onder redactie van Bram Peper ‘ Haalt de PvdA 2025 ?”
Ik benadruk daarin dat zowel de woorden “sociaal”  als “democratisch” anno nu een andere invulling moeten krijgen als in de vorige eeuw en ik doe in dat artikel daarover een aantal suggesties. En ik sloot het artikel af met
“Als een nieuwe invulling van ‘democratie’ en een moderne invulling van ‘sociaal’ de erfenis zou kunnen zijn van de PvdA en vervolgens dan nieuwe vormen van organisatie gaan ontstaan, waar de PvdA als het ware in oplost, dan zou dat een mooi eind betekenen van een partij die veel heeft bijgedragen aan ons land in de tweede helft van de vorige eeuw. Maar als men op de huidige voet verder gaat dan draagt dat vooral bij aan een ontluistering van een historisch erfgoed.”
De PvdA staat met minder dan 600.000 van de ruim 10 miljoen opgekomen kiezers op een historische tweesprong. Gewoon doorgaan op de oude voet: kijken met welke lijsttrekker en welk verkiezingsprogramma voldoende stemmen kunnen worden gehaald om in een kabinet te stappen en daarin via compromissen (vermoedelijk met een groter aantal partijen dan de ene waar het nu mee moest) vooral “verantwoordelijkheid te nemen”, maar daarbij eigenlijk uit het oog te verliezen, van wie men het mandaat tijdens de verkiezingen heeft gekregen.
Of meer fundamentelere keuzes te maken en daarmee bij te dragen aan de hoognodige revitalisering van ons Nederlandse politieke stelsel.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (67)

ArieV2
ArieV220 mrt. 2017 - 22:01

Alhoewel ik nooit op de PVDA heb gestemd, vind ik het oprecht jammer wat de partij het zo slecht gedaan heeft, zij heeft het, omdat zij medeverantwoordelijk is geweest voor een degelijk beleid in lastige tijden, ook niet verdient. Nederland heeft heel sterk behoefte aan een gematigde sociaal democratische partij, juist omdat alles wat links van de PvdA zit, sterke totalitaire neigingen heeft. Naar mijn overtuiging kan de PvdA alleen een comeback maken, als het misplaatse politiek correcte stramien wordt los gelaten, dat is ook al de koers die de VVD en het CDA weliswaar enigszins aarzelend zijn ingeslagen. De jarenlange aanwezigheid van 'Denk'-leden heeft mede het realistische denken en daarme de geloofwaardigheid onderuit gehaald, daar moet definitief afschid van worden genomen.

frankie48
frankie4820 mrt. 2017 - 8:58

Als je vanaf 1945 tot 1982 en vanaf 1982 tot 2017 naar een waarom patroon had gezocht voor de teloorgang van de PvdA, dan kunnen de laag- en hoogconjunctuurperiodes van ons land waarbij ook specifieke loonontwikkelingen voor de arbeidersklasse hoorde en de rol die de vakbonden daarin altijd gespeeld hebben ook als een verklaring worden gebruikt. Want ook de PvdA heeft zich vanaf 1982 steeds achter de 'neo'-liberale loon-bevriezing van de arbeidersklasse geschaard, en hebben zelfs in de tijden dat zij 'mede'regeerde de vakbonden berooft van hun invloed die zij ooit hadden op een gedeelte van onze samenleving, en die invloed overgedragen aan het groot-kapitaal die door VNO-NCW wordt vertegenwoordigd. Dus het is niet zozeer dat je de aankopen tegenwoordig ook ergens anders kunt doen, maar dat de generaties die vanaf 1990 electoraal mogen meebeslissen, schijnbaar door bepaalde invloeden niet meer kunnen bevatten dat je als arbeidersklasse ook nog een andere keuze zou kunnen gaan maken!

Sardar2
Sardar219 mrt. 2017 - 21:51

Een technisch uitleg over de afgang van ideologische politiek. De afgang van politiek die gebaseerd is op een ideologie is natuurlijk onvermijdelijk. Ze zullen zeker niet verdwijnen. Als het democratiestelsel blijft zoals het nu is, ze zullen als een klein onderdeel van diversiteit en behartiger van een klein groep burgers blijven bestaan. Dat geldt voor PvdA maar ook voor CDA en VVD. Ook andere nieuwe en oude partijen volgen hetzelfde patroon. Niet alleen het verzwakken van grote ideologieën dragen bij aan deze marginalisering van ideologische politiek, maar ook het afbouw van massakarakter van politiek, maatschappij en productie creëren uiteenlopende nieuwe lokaal of landelijke veelal dynamische (kleine) partijen die vaak na een bepaalde periode overbodig zullen raken of nog meer marginaal gaan worden. Dit proces past bij hedendaagse dynamische stedelijk leven. Er zullen altijd partijen zijn die met succes (positieve) populistische bewegingen tot stand brengen, wat van korte duur zullen zijn. Partijen zoals GL, D66, DENK, PVV, SGP, CU, 50+, RvD, A1, enz. zijn geen uitzonderingen die door polarisatie zouden ontstaan zijn maar eerder het resultaat van afgang van ideologische politiek.

Gerygrr
Gerygrr19 mrt. 2017 - 15:14

Wat een prima analyse! Precies zoals ik de zaken ook zie (en zag)! Hopeloze acties van de partij die niet voor de arbeid meer op het pluche zat, zo vlak voor de verkiezingen! Jammer ook dat uut de uitslag bleek, dat men even de SP als het ware "oversloeg" en op bv de PVV ging stemmen... Maar een SP onder een krachtiger leider bv Ron Meyer kan veel terugwinnen!

CharlesdeValois
CharlesdeValois19 mrt. 2017 - 14:26

Vergelijking met winkels om een beeld op te roepen is leuk. Maar als je alles wat je daar kon kopen ook elders kon kopen dan kan je alleen maar zeggen dat ouderen die daar kwamen slim waren. Want waarom zou je lange winkelstraten afstruinen als je met de roltrap kan?

2 Reacties
marcelhermus
marcelhermus19 mrt. 2017 - 21:25

Omdat je ergens anders voor een goedkopere prijs betere spullen kunt halen.

CharlesdeValois
CharlesdeValois20 mrt. 2017 - 7:07

Dat zegt hij niet. Want als je dat zou zeggen dan doe je alsof de PvdA een duurdere partij zou zijn met slechte spullen. Terwijl ik door de roltrappen te noemen aangeef dat beeldvorming wel complexere in elkaar zit.

HelemaalGelijk
HelemaalGelijk19 mrt. 2017 - 13:35

De PdvA heeft normaal gesproken de lagere klasse als haar stemmers. En juist deze groep is hard getroffen door de mislukte integratie van nieuwkomers. Helaas heeft de PvdA dat niet ingezien, en was men bang om als racistisch of anti-islam te worden weggezet. Een stukje realisme op dit gebied zal een goede eerste stap naar herstel zijn.

NicoSchouten
NicoSchouten19 mrt. 2017 - 13:12

Voor Samsom hield het 'landsbelang' in dat je snel een 'stabiele' regering vormde die de begrotingsnormen van Maastricht voorop stelde. Dat hiermee sociale spanningen werden vergroot, veel mensen langdurig werkloos werden (een kostenpost op langere termijn), veel bedrijven failliet onnodig gingen, en mensen in een zwakkere sociale positie in grotere problemen raakten, terwijl mensen in een sterke positie er juist op vooruit gingen, werd dus minder belangrijk gevonden. Maar die punten zijn wel degelijk een zaak van landsbelang, van groter belang zelfs dan een hogere staatsschuld in een tijd van lage rentes. Daarbij kwam nog dat de PvdA zich afzijdig hield van sociale strijd, dus berusting predikte.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer219 mrt. 2017 - 13:00

De PvdA is aan zijn eigen succes ten onder gegaan. De arbeider heeft die auto voor de deur, de arbeider heeft een goede CAO, de arbeider kan elk jaar 3 weken op vakantie. Een partij als de PvdA leeft bij onrecht maar dat onrecht bestaat niet meer.

7 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin19 mrt. 2017 - 15:50

Haha - prima witz.

arjenZH
arjenZH19 mrt. 2017 - 16:16

Onzin om het aan de begrotingsregels van de EU te wijten. Er was door de crisis een structureel gat in onze begroting geslagen van rond de EUR 30(!) Miljard. Er was geen andere mogelijkheid dan dit gat te dichten, alleen over het tempo waren de economen het niet eens. Ik begrijp dat jij liever een begrotingsbeleid ziet zoals bijvoorbeeld in Venezuela.

JoostdeV
JoostdeV19 mrt. 2017 - 16:55

Ik vraag het me af Brugenbouwer. In de jaren 70 kon een gezin met één modaal verdiener goed rondkomen. Er kon zelfs eens in de zoveel jaar een nieuwe auto af. Tegenwoordig moet je voor een beetje huurwoning al tweeverdiener zijn.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer219 mrt. 2017 - 21:18

@ JoostdeV Dat er te weinig gebouwd is, dat klopt. Zo snel mogelijk regels versoepelen zodat we weer betaalbare woningen krijgen zoals in Duitsland en Belgie.

LaBou
LaBou 20 mrt. 2017 - 6:40

Bruggenbouwer, hoe lang denk je dat die arbeider die auto nog voor de deur heeft staan, hoelang hij die goede CAO nog heeft en hoe lanh hij nog 3 weken per jaar op vakantie kan? Als het aan de VVD en zijn broeders in het kwaad ligt is hij dat over 4 jaar allemaal kwijt. Dan heeft die arbeider spijt dat hij de enige linkse partij, de SP, niet groter heeft gemaakt en dan is een vakbond ineens heel belangrijk. En dan komt hij tot de ontdekking dat hij helemaal opnieuw kan beginnen zoals in de 19e eeuw.

arjenZH
arjenZH20 mrt. 2017 - 12:00

"Als het aan de VVD en zijn broeders in het kwaad ligt is hij dat over 4 jaar allemaal kwijt." Totaal ongefundeerde bangmakerij van het kaliber Geert Wilders.

LaBou
LaBou 20 mrt. 2017 - 21:46

Ach, ArjanZH denkt dat het allemaal wel mee zal vallen. Dat D66 een verdere "hervorming" van de arbeidsmarkt wil is niet interessant. Dat er binnen de VVD stemmen opgaan die stellen dat CAO's niet meer van deze tijd zijn doet er niet toe. En jij denkt, dat als deze partijen samen gaan regeren het allemaal best wel mee zal vallen. Maar misschien kun jij, wel gefundeerd natuurlijk, aangeven waarom die arbeider er niet op achteruit gaat, beter nog dat hij erop vooruit gaat.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*19 mrt. 2017 - 12:50

Na V&D, komt eer binnenkort ook een blijkbaar verfrissende en vernieuwende Hudson Bay uit Canada, in heel Nederland. Na de oud-PvdA, komt er zeer waarschijnlijk een nieuw-PvdA. Misschien wordt het nu tijd om een sterke vrouw (en een goede minister geweest) zoals mevrouw Lilianne Ploumen naar voor te schuiven, als de volgende PvdA partijleidster. Met een wat jongere iemand met wat veel meer *elan* en uitstraling, een *Tim Hofman*-achtige iemand b.v. met goede omgang met de allerbelangrijke nieuwe sociale media, als de volgende PvdA partivoorzitter, kan de PvdA weer een succesvolle volkspartij worden, over een paar jaar, bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. De heer Lodewijk Asscher, een goede bestuurder geweest, kan in de nabije toekomst altijd gaan solliciteren als burgemeester ergens in Nederland, neem ik aan!. Maar voortaan, moet de PvdA sowieso een duidelijke linkse en echte sociaaldemocratische koers gaan varen en geen kil VVD-beleid meer gaan uitvoeren!!!. Een fijne dag.

2 Reacties
Pater Familias
Pater Familias19 mrt. 2017 - 17:58

Hudson Bay, net iets duurder dan de V&D en net iets goedkoper dan de Bijenkorf. Prachtige spullen waar het klootjesvolk zich aan mag vergapen maar het niet kan betalen.

korheiden2
korheiden219 mrt. 2017 - 22:28

Volgens mij is het over en uit met de PvdA, zeker nu Plasterk openlijk oproept tot aansluiting bij Groen Links. De traditionele arbeider stemt niet meer op de PvdA. Ook vakbonden hebben steeds minder leden, vooral bij de jongeren is men nauwelijks georganiseerd.

richarrd
richarrd19 mrt. 2017 - 12:46

Groningen zijn ze natuurlijk ook helemaal kwijt en dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven in verband met de gaswinning. Een groot deel van de chronisch zieken zullen ze ook wel kwijt zijn. Aan DENK zijn ze stemmen verloren. Daarnaast zullen veel groene mensen zich ook niet echt meer thuis voelen bij de PvdA, aangezien Nederland na dit kabinet zo ongeveer het meest vervuilende land van het Westen is geworden. En een deel is overgestapt naar rechts in verband met de moslims en de vluchtelingen.

Bickle
Bickle19 mrt. 2017 - 12:37

In een samenleving die steeds minder sociaal is, en steeds meer gericht is op individualisme, is (helaas) geen plaats meer voor een sociale partij.

1 Reactie
Sardar2
Sardar219 mrt. 2017 - 22:00

@ Bickle 19 maart 2017 at 13:37 Zelfs individuen blijven “sociale dieren”. Welke partij dat jij zou noemen is voor eigen achterban degelijk sociaal, ook de VVD. Maar het tijdperk van brede sociale partijen is inderdaad achter de rug. Er kan hooguit (populistische) politieke bewegingen ontstaan die van korte duur zullen zijn.

Phil2
Phil219 mrt. 2017 - 12:31

What felt "right" is "Left behind". Om nou te zeggen dat de PvdA niet met de tijd is meegegaan, is in wezen een rare constatering. Andere partijen hebben dat verhoudingsgewijs dan wel of beter gedaan. Moet dat dan voor de PvdA een me-tooism inhouden? Of misschien wel opdoeken of samengaan met SP en GL? Het beleid van het laatste kabinet is de PvdA kwalijk genomen, heet het. Maar ik beweer dat de PvdA met name aan de verkeerde kant van ontwikkelingen en daarmee de geschiedenis heeft gestaan. Wie ergert zich niet rot aan kwebbeltje Dijksma met haar melkplas in wording van 2 jaar terug, Jacqueline Cramers kolencentrales, het JSF standpunt, Ploumens onverkort verdedigen van EU en TTIP, het gebrekkig toezicht op corporaties en hogescholen... Dit is ff wat me te binnen schiet zo. Majeure issues me dunkt.

RoodGevaar
RoodGevaar19 mrt. 2017 - 11:53

Kennelijk is de politieke voorkeur onder de 'arbeidersklasse' veranderd. Dat ligt uiteraard aan de PvdA zelf. Met het loslaten van het sociaal-democratisch gedachtegoed - wat op zich al een slap aftreksel is van het marxisme c.q. wetenschappelijk communisme - heeft men zich afgekeerd van het traditionele electoraat. Uit teleurstelling stemmen ze dan voor de PVV of SP. De gezamenlijke regeerperiode met de VVD heeft uiteindelijke de meeste kiezers definitief van zich vervreemd; die gaan nu eveneens voor GroenLinks, D66 en PvdD. Partij Denk neemt tenslotte de allochtone progressieven over. Er bestaat derhalve geen ruimte meer voor de oude rode familie. Onvoltooid verleden tijd.

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus19 mrt. 2017 - 12:45

"Partij Denk neemt tenslotte de allochtone progressieven over." Dat is werkelijk wat al te dolletjes: een conservatieve partij die de progressieven overneemt.

Irons
Irons19 mrt. 2017 - 16:28

Progressieve allochtonen gaan zeker niet naar Denk. Die zijn naar D66, GL en wellicht CDA en een beetje Artikel 1. Voor een deel bij PvdA gebleven (vanwege de baantjes). Denk vist in een heel bedenkelijke vijver.

Juppé🎗
Juppé🎗19 mrt. 2017 - 18:39

"Partij Denk neemt tenslotte de allochtone progressieven over." De fout van de PvdA is nu juist dat ze er niet voor heeft gezorgd dat deze mensen modern zijn geworden. Denk stemmers zijn niet progressief maar oerreactionair.

Juppé🎗
Juppé🎗19 mrt. 2017 - 20:22

Ja irons, die gaan zelfs naar de VVD. Want de vraag is...hoe lang wil je allochtoon blijven? Ik neem aan zo kort mogelijk.

Herr Vorragend
Herr Vorragend19 mrt. 2017 - 22:01

Hahaha Progressieve allochtonen. Pffff. De klassieke denkfout bij de cultuurrelativisten: Alle mensen van buitenaf (lees:slachtoffers van het westerse kolonialisme,racisme en kapitalisme) zijn per definitie modern, democratisch en progressief. En stemmen daarom op DENK: Het verlengstuk van een conservatief-regressieve religieuze nationalistische Turkse partij.

Piet de Geus
Piet de Geus19 mrt. 2017 - 11:35

'Men is er trots op dat men “verantwoordelijkheid heeft genomen”, maar het voelt nogal neerbuigend naar de eigen kiezers als gesteld wordt dat men maar even moet wachten voordat men beseft hoe goed dat voor de eigen kiezers is, om daarvan de gevolgen te merken.' Dat dat nu als neerbuigend wordt ervaren loopt synchroon met het einde van het tijdperk van op zuilen gebaseerde brede volkspartijen. Binnen die zuilen en partijen was de samenleving behoorlijk hiërarchisch ingericht en dat werd ook volkomen geaccepteerd: de 'hoge heren' die fungeerden als voormannen binnen de eigen zuil hadden gezag en van hen werd verwacht dat ze wel wisten wat het beste voor allen was en dat ze in dat belang zouden optreden. Doordat de emancipatie van de burger sinds de jaren 60 is uitgewaaierd van de elite naar de onderste lagen van de samenleving, lukt dat 'meenemen' van de kiezer niet meer. Zijn mening is er een, net zo goed als die van de professor. En wie hem het meest naar de mond praat krijgt zijn stem: de grootste populist dus. Met een 'eerlijk verhaal' krijg je simpelweg geen mandaat meer van dat deel van het electoraat.

3 Reacties
Uilenspiegel
Uilenspiegel19 mrt. 2017 - 14:21

Een pleidooi voor populisme?

Piet de Geus
Piet de Geus19 mrt. 2017 - 16:10

"Een pleidooi voor populisme?" Of juist een pleidooi om het electoraat dat daar gevoelig voor is af te schrijven?

Juppé🎗
Juppé🎗19 mrt. 2017 - 20:34

Of een pleidooi voorr een schoolsysteem dat mensen leert verbanden te begrijpen.

Outsider2
Outsider219 mrt. 2017 - 11:22

Een oud gezegde is hier van toepassing: Hoogmoed komt voor de val. Ondanks het dramatisch verlies van deze verkiezingen blijft de PvdA volhouden dat de kiezer het licht niet heeft gezien en blijven de partijbonzen vasthouden aan het eigen gelijk. Hoe arrogant kun je zijn. Met zo´n mentaliteit krijg je de mensen niet terug en deze tunnelvisie leidt niet tot de juiste analyse van de afkalving van de partij.

4 Reacties
arjenZH
arjenZH19 mrt. 2017 - 14:13

In plaats van je holle beschuldigingen zou je misschien eens aan kunnen geven hoe het wel had gemoeten. Door de crisis was er een gat in de begroting van meer dan 30 Miljard. Dat had allemaal opgelost moeten worden zonder dat de burger er maar iets van zou merken, omdat mensen zoals jij anders boos worden? Lees de bijdrage van Piet de Geus hierboven eens goed. Dat gaat namelijk over jou.

PHJoop
PHJoop20 mrt. 2017 - 6:28

Aan arjenZH Ik heb het al vaker gezegd en geschreven Meer dan 5 miljard voor vliegende Frya s (waar de PVDA voor de verkiezingen mordicus tegen was. 450 miljoen voor het opknappen voor het Binnenhof 80 miljoen voor een paar schilderijtjes honderden miljoenen voor het opknappen van een paar paleisjes 50 tot 90 miljoen voor een nieuwe regerings vliegtuig (speeltje) miljoenen voor wachtgeld regeling (is altijd geld voor, wordt nooit in vrage gesteld) miljoenen van de ene dag op de andere dag beschikbaar voor Ploumen haar hobby Je kunt dit lijstje eindeloos uit breiden Bezuinigen kan ook op een andere manier

arjenZH
arjenZH20 mrt. 2017 - 12:03

@PHJoop De uitgaven die je als voorbeeld aanhaalt zijn eenmalige uitgaven. Het begrotingstekort van EUR 30 miljard was structureel, elk jaar weer EUr 30 miljard tekort. Dat gat dicht je niet door een paar schilderijtjes minder aan te schaffen. Populistisch gebral dus. Dat is nou waar we echt aan kapot gaan in ons land.

PHJoop
PHJoop21 mrt. 2017 - 3:27

Och arjenZH ik heb ook helemaal niet de illusie dat ik je kan overtuigen. Jouw antwoord bevestigd alleen maar het feit dat je kennelijk tot die generatie behoort die alles tegelijk wilt hebben en het nu gelijk wilt hebben. Als je krap bij kas zit dan geef je geen geld uit aan spullen welke je eigenlijk niet nodig hebt. Nog een tip voor je "vele kleintjes maken een groot" En die opmerking van "populistisch gebral" is typisch een opmerking van een verliezer welke nog niet door heeft dat hij verloren heeft.

Machiels**1993
Machiels**199319 mrt. 2017 - 11:17

Goede analyse van de Hond, wat je natuurlijk ook mag verwachten met alle aanwezige data. Heb er wel één opmerking over en dat is dat de markt voor sociaal democratie bijna 100%. Zelfs de VVD kan je omschrijven als een sociaal liberale partij. Bijna alle partijen staan voor een zorgstaat met goede en eerlijke spelregels. Als we het echter hebben over arbeiders, kapitaal en verheffing (dat moest ik zelfs googlen) dan laat het zien hoe ouderwets de PvdA is. De partij moet omvormen naar een echte werknemers partij waardoor de VVD zoals van ouds weer de werkgeverspartij wordt.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 mrt. 2017 - 11:11

Op de weglopers in de PvdA is van toepassing hetgeen Goes van Naters in 1980 opmerkte over de regeringsdeelname van de PvdA na de oorlog.: “Opstappen op het moment dat grote politieke moeilijkheden zich voordoen, zou in de politiek betekenen dat men slechts regeringsverantwoordelijkheid wil dragen in vakantietijd.”

1 Reactie
Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis20 mrt. 2017 - 3:51

Maar beste Frans, We kunnen toch best zeggen dat de bankencrisis van een aantal jaren terug het gevolg was van de hebzucht die het kapitalisme eigen is ? Dan ga als socialist toch niet meehelpen om de schade te vergroten in een soort van afruilkabinet dat je dan samen runt met de politieke vertegenwoordigers van dat roofkapitalisme ? Zij hoefden toch geen regeringsverantwoording op zich te nemen, en hadden het toch aan rechts kunnen overlaten om die puinhoop op te ruimen.

Sonic2
Sonic219 mrt. 2017 - 11:06

De PvdA had bij het opstellen van de lijst Aboutaleb als lijstduwer op de lijst moeten zetten. Een dag of tien voor de verkiezingen hadden ze Asscher moeten laten zeggen dat als ze op hem stemde dat hij dan na de verkiezingen Aboutaleb zou vragen om premier te gaan worden. De PvdA was volgens mij dan de grootste partij van Nederland geworden. Aboutaleb is de populairste politicus van het land. Dat laten de PvdA haters uiteraard buiten beschouwing. Ik denk dat zelfs een deel van de PVV stemmers op hem hadden gestemd. Aboutaleb schuurt soms tegen de PVV aan en wat is er fijner om op een moslim te stemmen die dezelfde retoriek als jij er uit gooit, maar je wordt dan niet als racist gezien. Dan had de PvdA echt wel boven de 40 zetels gehaald. De PvdA is afgestraft omdat ze niet voor banen, zorg, uitkeringen, huurders stonden. De kiezer is gewoon zakelijk en oordeelt gewoon terecht dat de PvdA niet geleverd heeft. Je zit niet gratis op het pluche. Je moet wat leveren. Dat gaat wat verder als alleen verantwoordelijkheid nemen en de SP neer zetten als weg lopers. Als je aan de macht komt als linkse partij dan lever je maar. Dan zorg je maar voor meer woningen, lager huren, veel betere zorg, hogere uitkeringen. De kiezer redeneert op deze manier. Als je dat niet levert dan gaan ze naar de concurrent. Ik vind daar niets verkeerd aan. De kiezer besteedt zijn geld aan jou uit en je levert daar voor maar een goed product. En als je dat niet levert dan krijg je je een afstraffing. Het is geen bezigheidstherapie. Je mag best heel erg veel verwachten van de politiek in Den Haag. Zeker als je het afmeet aan de ongekend grote woorden die politici gebruiken.

4 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 mrt. 2017 - 13:32

"De gezamenlijke regeerperiode met de VVD heeft uiteindelijke de meeste kiezers definitief van zich vervreemd; die gaan nu eveneens voor GroenLinks, D66 en PvdD. Partij Denk neemt tenslotte de allochtone progressieven over." Dat is niet wat uit kiezersonderzoek blijkt.

pvlaren
pvlaren19 mrt. 2017 - 15:15

"De PvdA had bij het opstellen van de lijst Aboutaleb als lijstduwer op de lijst moeten zetten." Jacques Monasch.

Gerygrr
Gerygrr19 mrt. 2017 - 16:18

Klopt, als je de kiezer niet levert wat de kiezer is beloofd en je gaat met de VVD regeren, dan ben je de kiezers kwijt! Zoals ook al vanaf het begin dat Er gepeild was bleek. De laatste weken voor de verkiezingen nog denken door bepaalde ingrepen of stijl van campagnevoeren te kunnen wegpoetsen is van een onbegrijpelijke arrogantie blijk geven. Wat betreft de keuze voor een PVV stem denk ik de verklaring te weten: als je het beter wil krijgen zorg je voor minder concurrentie, dus weg met de immigranten. Simpel! Vooral omdat diezelfde immigranten je ook nog gaan uitschelden voor racist en je feestjes wil kapotmaken....

Juppé🎗
Juppé🎗19 mrt. 2017 - 21:46

" Zeker als je het afmeet aan de ongekend grote woorden die politici gebruiken."...,Tja Sonic, hoe meer beloftes...we moeten het zelf doen....je moet er dus niets van verwachten. Ze kunnen bijna allemaal totaal niets, bij de meesten moet er waarschijnlijk nog iemand hun router programmeren of hun belastingaangifte doen. en over zulke dingen gaan ze eigenlijk. Ik heb 4 jaar geleden op de PvdD gestemd en ben tevreden wat ze tegen de stroom in hebben bereikt.Niet veel, maar beter kon niet. Niet dat ik het met alles van de PvdD eens ben , want zonder kerncentrales en geboortebeperking red je de aarde niet, tenminste niet de mensen en niet de dieren. Ik ben het met U eens dat Abouthaleb een sympathieke en capabele man is. Als burgemeester ook goed. Toch, iemand die 15 maal per dag bidt, een probleem heeft als zijn kinderen buiten het geloof trouwen, los van wat dat geloof is......Ik bel niet eens 15 maal per dag mijn echtgenote, of wie danook in totaal in de familie. Hij is heel ouderwets. Liever moderne mensen die de technische ontwikelingen begrijpen in de regereing.

Mark Huysman
Mark Huysman19 mrt. 2017 - 10:08

[Het is te makkelijk om de huidige score alleen toe te wijzen aan de keuze in 2012 om met de VVD te gaan regeren.Eigenlijk is die keuze en met name hoe vervolgens tijdens de regeerperiode de kern van het eigen electoraat niet het gevoel kreeg dat er echt wat voor hen gedaan werd, eigenlijk een bevestiging van het patroon dat bij de PvdA al lang herkenbaar was: een bestuurderspartij, die op een aantal problemen als “immigratie en integratie’ niet met oplossingen kwamen in de lijn van de denkbeelden van het eigen electoraat.] Hier wordt dus beweerd dat de klapper die de PvdA in 2012 maakte kwam door de verwachting dat de PvdA “problemen als “immigratie en integratie’” zou 'oplossen'. Grotere flauwekul is nauwelijks denkbaar. De verkiezingscampagne van 2012 werd gedomineerd door sociale en economische kwesties. Vandaar dat eerst de SP hoog stond in de peilingen waarna Samsom na wat (schijn) stappen naar links het stokje van Roemer overnam. De coalitie met de VVD en het sociale afbraak beleid was wel degelijk de reden dat PvdA-stemmers afhaakten.

6 Reacties
Ziegler
Ziegler19 mrt. 2017 - 12:28

. . . En dat onderbouw je met?

Sonic2
Sonic219 mrt. 2017 - 13:07

Je kunt er eigenlijk van alles wel op los laten. Er kan wel een analyse komen van 30 a 40 pagina's. Je kunt er meerdere onderzoek commissies op los laten. Die 38 zetels waren compleet niet realistisch in 2012. Ik denk dat de PvdA dat de eerst paar decennia( met een enkele uitschieter wellicht) nooit meer gaat halen. De tijden van Den Uyl en Drees zijn definitief over. Waar moet je als PvdA uberhaupt beginnen? Ze hebben verloren aan GL en D66, dus dan maar een meer pro EU koers en meer duurzame energie? Een SP koers? Ook dat heeft zelfs het origineel niet geholpen deze verkiezingen. Het werkt bij de SP al tien jaar niet. Aan de PVV wordt relatief weinig verloren en als je teveel de PVV retoriek overneemt vervreemdt je allochtonen van je. En dat kan je ook weer om gekeerd zien. De PvdA kan ook niet zomaar met het gestrekt been er in gaan. Daar krijg je echt niet de kiezer mee terug die naar D66 uit wijken. Die kiezers hadden anders wel SP gestemd als ze een gestrekt been geluid hadden willen hebben. De PvdA mag zich best heel kritisch opstellen tegen een komend kabinet, maar alleen langs de zijlijn roepen lijkt me ook wat te makkelijk. Hier en daar het kabinet gedogen lijkt me verstandiger.

arjenZH
arjenZH19 mrt. 2017 - 14:25

@Huysman Je kunt niet lezen. Er staat helemaal niet dat men verwachtte dat de PvdA de immigratie ging aanpakken in 2012. Het deel van de kiezers dat daar waar stond was in 2012 al lang en breed overgelopen naar de PVV. In 2012 werd op de PvdA gestemd vanwege economische motieven. De tragiek voor de PvdA was echter dat sociaal beleid er niet in zat vanwege een gat in de begroting van 30 Miljard, hoogstens kon de PvdA proberen het leed van de zwakkeren wat te verzachten. Dat is het eerlijke verhaal. Men had -zoals jij dat waarschijnlijk liever had gezien- ook niks kunnen doen aan het enorme gat in de begroting. Hoe dat afloopt zien we nu in Venezuela waar jouw socialistische vrienden het voor het zeggen hebben.

Mark Huysman
Mark Huysman19 mrt. 2017 - 15:54

Met de campagne van 2012. Het ging toen nauwelijks over migratie en vluchtelingen. Het kabinet was gevallen op extra bezuinigen, er was een lente-akkoord gemaakt met GL, D66 en CU over die bezuinigingen en de debatten gingen over de economie, bezuinigen en sociale zekerheid. Wilders scoorde 9 zetels minder dan 2 jaar daarvoor. Samsom nam in de aanloop van de verkiezingen een groot deel van het potentiele SP electoraat over door zich in debatten en interviews linksig uit te laten (‘weg met Rutte’s rechtse rotbeleid’, ‘niet bezuinigen maar investeren’). De kiezers werden daar op zwaar teleurgesteld. De PvdA ging volledig mee in de VVD bezuinigingsdrift. Vandaar dat de PvdA-kiezers van 2012 nu ofwel thuis zijn gebleven, ofwel op GL, D66 en SP gestemd hebben en maar heel weinig op de PVV.

Ziegler
Ziegler19 mrt. 2017 - 16:57

Maar de PvdA zou ook hebben bezuinigd. Heb je die Dijsselbloem wel eens goed beluisterd? De financiële kaders waren zonder de VVD niet veel anders geweest. Misschien een iets lager tempo, maar niet veel meer dan dat. dat weten de PvdA kiezers ook.

Mark Huysman
Mark Huysman19 mrt. 2017 - 20:58

@Sonic: [Waar moet je als PvdA uberhaupt beginnen?] Jezelf opheffen denk ik. De partij kiest volledig voor een neoliberale koers en is daarmee een 2e VVD. Eén VVD is voldoende, dat blijkt ook uit de verkiezingsuitslag. @arjenZH [Je kunt niet lezen.] De Hond kan niet schrijven. Het zou best kunnen dat datgene wat jij zegt bedoeld wordt. Maar er kan net zo goed bedoeld worden dat “immigratie en integratie” de redenen waren waardoor de PvdA ook in de laatste regeerperiode kiezers van zich heeft vervreemd. [Het deel van de kiezers dat daar waar stond was in 2012 al lang en breed overgelopen naar de PVV.] Toch had die partij toen slechts 15 zetels die lang niet allemaal afkomstig waren van de PvdA. Dus zo veel was dat niet. [De tragiek voor de PvdA was echter dat sociaal beleid er niet in zat vanwege een gat in de begroting van 30 Miljard, hoogstens kon de PvdA proberen het leed van de zwakkeren wat te verzachten. Dat is het eerlijke verhaal.] Samsom’s verhaal was ook: ‘niet bezuinigen maar investeren’ en ‘weg met Rutte’s rechtse rotbeleid’. Hij hield een dubbelhartig verhaal en daarmee loog ‘ie de kiezers voor. En wat betreft dat gat in de begroting: je kunt natuurlijk ook het geld halen waar het zit, bij de 1% rijken, ipv de armen en lagere middenklasse. Dat lijkt me de taak van een linkse partij. @Ziegler [Maar de PvdA zou ook hebben bezuinigd. Heb je die Dijsselbloem wel eens goed beluisterd?] Ja, dat heb ik hier al vaker aangehaald. Daarom was Samsom’s campagne zo leugenachtig. En daarom is de partij nu zo genadeloos afgestraft.

Uilenspiegel
Uilenspiegel19 mrt. 2017 - 9:39

Kortom een nieuwe smoel en gaan voor de inhoud en je niet meer opstellen als regentenpartij. Rapport klaar. Dat zal niet meevallen met al die dikke ikken.

Don Quichote
Don Quichote19 mrt. 2017 - 9:20

Oude idealen.... Vroeger is een hele lange tijd terug, arbeiders als blok tegenover de bazen ondersteunt door de vakbond.. met als " heilige plicht" om op de Arbeiderspartij of de communistische te stemmen. Onze partij is blijven steken in deze gedachten, deze idealen en de zoektocht naar arbeiders om te vertegenwoordigen in plaats van stemgerechtigden. Maar de oorspronkelijke " onderdrukte Arbeider" verdween heel langzaam uit het straatbeeld en de vervanger hiervan werd op de verkeerde plaatsen gezocht, en de verkeerde idealen nagestreefd. Het wordt tijd om de naam van onze partij los te koppelen van de afkorting, dat wil zeggen geen Partij van de Arbeid meer maar alleen de afkorting PvdA. Loslaten van de " doelgroep" maar vasthouden aan de grondbeginselen van een rechtvaardige samenleving op een modernere manier. Kijken naar de toekomst zonder de zware rugzak van het " arbeiders " verleden. Sociaal bewogen uit een maatschappelijk oogpunt maar samen .... in plaats van tegenover. Het is mogenlijk om te herrijzen naar een vaste plek binnen ons bestel, maar alleen op een geloofwaardige manier. En dat is niet met de huidige bestuurders, politici. Het is tijd voor een nieuwe groep, een geheel nieuw team die zonder de " schuldenlast" uit het verleden op een geloofwaardige manier hun plek dienen te veroveren bij de kiezers. Het is geen kwestie meer van " het roer moet om" het schip is allang gezonken. Een nieuw schip moet de koers uitzetten met een frisse nieuwe bemanning.

3 Reacties
H.Witte
H.Witte19 mrt. 2017 - 12:05

Don Vito De afkorting zal altijd geassocieerd blijven worden met waar ze voor staat. Het is lastig de vier letters los te laten. Ze vertegenwoordigen nou eenmaal een rijke historie en grote bijdrage aan de huidige staat van ons land. De enige mogelijkheid om voldoende tegenkracht te vormen in het sociaal-maatschappelijk speelveld zal uiteindelijk toch een fusie, een nadrukkelijke bundeling van linkse krachten blijken te zijn. De groei naar een op termijn drie, maximaal vier partijen stelsel lijkt me onontkoombaar. Enerzijds is dat inherent aan de globalisering, waar bundeling van krachten een wezenlijk onderdeel van is en anderzijds moet er in Nederland een eind worden gemaakt aan de enorme versnippering. Die versnippering gaat ten koste van de kwaliteit van bestuur. Kleine partijen kunnen gezien hun personele bezetting onmogelijk alle vraagstukkken die op hen afkomen behappen. Vraagstukken voorts die steeds compexer worden. Het gevolg is dat ogenschijnlijk kleinere problemen, maar daarom niet minder een probleem, minder aan bod komen, maar bijvoorbeeld ook dat de aandacht vooral gericht zal worden op de meerderheden in de samenleving. Kortom; VERSNIPPERING IS VERARMING. Een bundeling van krachten dus en het lijkt me verstandig daar de komende vier tot acht jaar aan te werken. Geef de progressieve partijen die tijd om hun respectievelijke achterban te laten wennen aan het idee van verregaande samenwerking resulterend in een fusie. Geef daar de komende jaren al practische invulling aan en benoem de progressieve partijen bij gezamenlijke besluitvorming en gezamenlijk optrekken in de Kamer en daarbuiten als het Sociaal Democratisch Front.

Don Quichote
Don Quichote19 mrt. 2017 - 12:58

@Henk Witte, samengaan met GL en SP is geen optie, daardoor zal het geen 1+1+1 = 3 zijn . Er zullen dan op Links nieuwe stromingen komen die weer van deze drie partijen af gaan snoepen. Wat ik al eerder memoreerde is verhoging van de kiesdrempel naar minimaal 5 zetels of misschien wel hoger en een verbod op het " meenemen" van een zetel bij opstappen uit een partij. Versnippering geeft een onbestuurbaar geheel, maar er moet een verschil op Links blijven om op te kunnen kiezen. De winst van GL komt voor een deel van de Partij en veel nieuwe aanwas , niet door het programma maar door het " Jessiah" effect. De SP heeft de helft van de oorspronkelijke aanhang verloren en de andere helft van de PvdA en anderen gekregen. Het CDA is op het juiste moment ontstaan uit drie partijen, maar nu opnieuw zoiets samenstellen op Links geeft niet hetzelfde effect. Ik denk zelfs dat Links en Rechts niet meer in dezelfde vorm bestaan zoals ze jarenlang hebben gedaan.

Perezoso
Perezoso19 mrt. 2017 - 20:00

Waarom zou het restant van de pvda willen fuseren met linkse partijen? Daar hebben ze helemaal niets te zoeken. Fuseer maar met d66 en de vvd, dat is een stuk logischer.

Ziegler
Ziegler19 mrt. 2017 - 9:19

Goede analyse. Hij verklaart ook waarom het goede resultaat van het afgelopen kabinet op allerlei beleidsterreinen er in de ogen van de oude PvdA stemmers helemaal niet toe deed. Asscher had kunnen blijven wijzen op de prestaties van 'zijn' kabinet tot hij een ons woog, het had niets uitgemaakt.

5 Reacties
LaBou
LaBou 19 mrt. 2017 - 11:21

Die goede resultaten (blijft dan wel de vraag: voor wie eigenlijk) waren de resultaten van een puur VVD kabinet en dat was nou juist het allerlaatste wat die kiezers wilden. En dat terwijl de verkiezingsreclame precies het tegengestelde beloofde. En nee, dat kan de VVD-er in PvdA-vacht Asscher inderdaad nooit verklaren.

Ziegler
Ziegler19 mrt. 2017 - 13:29

Senio, Je mag het leuk vinden of niet, maar de PvdA heeft gedaan wat elke partij in zijn had gedaan: bezuinigen en hervormen. Dat jij dat in de schoenen schuift van de VVD is raar (en gelijktijdig de reden dat Rutte het relatief goed heeft gedaan).

arjenZH
arjenZH19 mrt. 2017 - 14:37

@Senior "Die goede resultaten (blijft dan wel de vraag: voor wie eigenlijk)" Er is een structureel gat in de begroting gedicht van 30(!) Miljard per jaar. Dat kan nu eenmaal niet zonder dat mensen dat op een of andere manier in het portemonnee voelen. Het alternatief zien we in Griekenland of Venezuela. Dat had jouw voorkeur gehad?

LaBou
LaBou 20 mrt. 2017 - 6:34

Arjan, zoals Marc Huysman je ook al heeft uitgelegd: als je links wilt zijn moet je die bezuinigingen halen waar het geld zit. En dat is bij de 1%. En dus niet bij de onderlaag. Dat is rechtse rotpolitiek en daar was de PvdA toch tegen?

arjenZH
arjenZH20 mrt. 2017 - 11:58

@Senior "als je links wilt zijn moet je die bezuinigingen halen waar het geld zit. En dat is bij de 1%." Hoe dan?

 Peer
Peer19 mrt. 2017 - 9:06

voortreffelijke vergelijking met de V&D ! een andere overeenkomst is dat het allebei een familiebedrijf was, waar de baantjes naar incompetente vriendjes/familie werd geschoven. De familie zelf is er uiteindelijk beter op geworden, in tegenstelling tot de loyale employees / aanhang. Deels overgedaan aan Jumbo / GroenLinks....

Django3
Django319 mrt. 2017 - 8:57

Ik moest zelf aan Saab denken (degelijke auto maar al vele jaren hetzelfde model, geen innovatie en een klantenbestand dat alleen maar ouder wordt en zich niet weet te verjongen), maar V&D is ook een prima vergelijking.