Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Krijgen we nu echt een polderayatollah van de SGP die christelijke sharia nastreeft als premier?

  •  
27-05-2024
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
16935 keer bekeken
  •  
ANP-499284830

Het onvoorstelbare wordt steeds meer genormaliseerd in politiek Den Haag. Nu loopt  het sterke gerucht dat Geert Wilders van plan is ex-informateur Elbert Dijkgraaf aan te wijzen als kandidaat premier. Als de rechtse meerderheid van de Kamer er mee instemt, krijgen we dus een ayatollah in het Torentje.

Prof. dr. Elbert Dijkgraaf is lid van de Gereformeerde Gemeente en de Staatkundig Gereformeerde Partij, die hij lang als Kamerlid diende. Dit betekent dat hij andere seksuele relaties dan tussen man en vrouw binnen het huwelijk afwijst. Hij beschouwt iedereen die te maken heeft met lhbtq+ als zondig, in ieder geval als zij daar iets seksueels mee doen.

Het beginselprogramma van de SGP, dat deze partij overigens niet echt aan de allergrootste klok hangt, zegt;

"De overheid is van God geroepen het kwaad te straffen opdat het geschonden recht wordt hersteld. Dit geschonden recht vereist rechtvaardige, maar ook rechtmatige straffen; daartoe behoort de doodstraf."

Dat is punt één

Dijkgraaf is voorstander van een soort christelijke sharia in Nederland. Anders heeft hij bij de SGP niets te zoeken. Opnieuw het beginselprogramma:

"De rechtspraak behoort te geschieden naar beginselen, gegrond op het in de Heilige Schrift geopenbaarde recht des Heeren. De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs. Zij is van God geroepen tot bescherming van de mens in persoon en bezittingen en van de Goddelijke ordening van huwelijk en gezin."

En dan:

"De overheid heeft de taak om alle wetenschapsbeoefening, technologische ontwikkelingen en hun invloed op mens en maatschappij te toetsen aan Gods Woord en de daarin genoemde cultuuropdracht. Indien onderzoek en ontwikkeling door de overheid wordt gefinancierd of gestimuleerd, dient zij vooraf principiële, financiële en algemene voorwaarden te stellen."

Tenslotte:

"De overheid is als dienaresse Gods in haar ambt onvoorwaardelijk onderworpen aan Gods Woord en Wet, waarnaar zij geoordeeld zal worden. Bij de uitoefening van haar ambt dient zij zorg te dragen voor de inrichting van de samenleving overeenkomstig de in Gods Woord geopenbaarde normen en voor de naleving van die normen. Regerende bij de gratie Gods en gebonden aan Zijn wetten is de overheid geroepen de eed te eisen. Wetgeving en bestuur mogen de prediking van het Evangelie niet hinderen, maar moeten deze bevorderen. De Kerk van Christus dient wel onderscheiden te worden van elke vereniging en moet naar eigen rechten beschermd worden. Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd."

Dit is maar een kleine bloemlezing uit de zegeningen die de SGP over Nederland wil uitstorten. Ergens in het programma staat ook nog dat de partij er niet naar streeft de meerderheid in Nederland te halen omdat dit toch niet lukt. Daarom probeert ze door gelegenheidscoalities te vormen zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Bij de Trotskisten noemen ze dat infiltratiepolitiek.

Elbert Dijkgraaf hangt beginselen aan die rechtstreeks in strijd zijn met de Nederlandse Grondwet en dan niet alleen artikel 1.

IHij drijft de spot met alles wat in Nederland lijkt op een scheiding van kerk en staat. Hij wil de handelingsvrijheid van de overheid laten beperken door wat fundamentalisten denken dat de bijbel voorschrijft. Dijkgraaf is dan ook een tegenstander van de democratie.

Iemand met zijn achtergrond hoort in het Torentje niet thuis.

Download hier het beginselprogramma van de SGP.

Update: Het Journaal van dinsdagmiddag 13 uur deelt mee dat Geert Wilders Dick Schoof, de voormalige chef terrorismebestrijding, voordraagt als premier.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin. Verder noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis , de wkelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de  voortdurende verwarring in Den Haag

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.