Joop

Kopenhagen – the day after

  •  
31-12-2009
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Direct na het einde van de klimaattop in Kopenhagen werd in hotellobby’s,  treincoupés en radioprogramma’s de balans op gemaakt en geconcludeerd dat deze klimaattop een mislukking was.
In ieder geval in West-Europa. In India werd het als een groot succes gezien dat er niets is afgesproken wat de economische ontwikkeling van dat land zou kunnen vertragen. In de VS was men meer bezig met hervorming van hun gezondheidssysteem en de ontrouw van golfspeler Tiger Woods maar desgevraagd lag het toch wel aan China. De vraag is wat ging er mis, wiens schuld was dat en hoe nu verder?
De Amerikanen, meesters in spin, waren tijdens de bijeenkomst al druk bezig om te zorgen dat in de VS en daarbuiten China de hoofdschuldige zou zijn, of in ieder geval dat de VS het maximale hadden gedaan wat van hen verwacht kon worden. Ondanks de toezegging van China om klimaatvriendelijker te gaan werken, echt uitstoot te verminderen t.o.v. hun standaard economische ontwikkelingsscenario en ook hun duidelijke aankondiging dat China daar geen westers geld voor nodig heeft, probeerde Obama China de schuld te geven dat er geen beter akkoord gesloten is. Waarom dan wel? China wenst namelijk niet door een orgaan van buitenaf nauwgezet gecontroleerd te worden op uitstootvermindering maar wil dit zelf registeren.  Behalve door een enkele kleine NGO is deze analyse  nauwelijks overgenomen door Nederlandse media.
De grap is natuurlijk dat de VS zich helemaal niet in een verdrag vast wilden leggen op welke uitstootvermindering dan ook. Daarom hebben ze nooit het verdrag van Kyoto ondertekend en werd weer duidelijk dat ze dat ook in de toekomst niet van plan zijn.
“Het is de schuld van Sudan en kleine ontwikkelende landen”  zei  Diederik Samsom in een TV-programma direct uit het vergadercentrum in Kopenhagen. Een relatief machteloos land als Sudan en een groep ontwikkelende landen de schuld geven van het mislukken van een internationaal VN-proces is wel erg veel eer voor deze landen. Dat het een frustrerend proces is als 192 landen bij consensus moeten beslissen klopt, maar de kleine landen voelen de pijn van klimaatverandering nu al. Zij vonden dat de veroorzakers het probleem, de rijke geïndustrialiseerde wereld, het klimaatprobleem niet serieus nemen. Vandaar dat het effect van  het optreden van deze landen , met procedures en dreigementen de top te verlaten, nogal vertragend werkte Greenpeace legt de verantwoordelijkheid voor het mislukken van deze top voornamelijk bij de VS en de Europese Unie. Die laatste omdat de Unie een leidende rol niet waar kon maken vanwege verschillen in positie van de lidstaten. De VS omdat blijkbaar de regering daar niet regeert maar de senaat het grootste machts(struikel)blok in de wereld is geworden. De meeste EU landen wilden eenzijdig aanbieden hun uitstoot met 30% te reduceren maar daar waren landen als Polen niet voor te porren. Een verdeelde groep kan niet goed strategisch opereren of een heldere leiderschapsrol nemen.
Namens  de VS, per hoofd van de bevolking de grootste uitstoter,  was het gebrek aan leiderschap van Obama op dit dossier verbijsterend. Hij wist niet de sfeer, de stemming van de conferentie positief te beïnvloeden maar  wel China diep te beledigen door hen de grootste uitstoter te noemen. Hij kwam met geen enkel aanbod en viel China aan op het vermeende gebrek aan openheid. Vervolgens ging men akkoord met een achterkamertjesvoorstel zonder concrete inhoud. Het enige wat de VS te bieden hadden was mogelijk wat geld tussen nu en 2012.
Hoe nu verder? Media en opinieleiders hadden verschillende voorstellen, afhankelijk van wie je het meest verantwoordelijk vond voor deze mislukking. Onze eigen milieuminister Cramer vindt dat het systeem van de VN herzien moet worden zodat niet alle 192 landen overeenstemming hoeven te bereiken.  Dan denk ik direct; vindt Cramer Nederland dan zo’n land dat niet meer mee hoeft te praten maar gewoon de uitkomst van het overleg van de G20 moet accepteren? Er zullen weinig landen zijn die spontaan aanbieden dat zij niet mee hoeven beslissen. Zeker nu het wantrouwen tussen rijk en westers en arm en ontwikkelend groter geworden is lijkt me VN meerderheidsbesluiten nog lang niet haalbaar. Als er per blok landen een gezamenlijke positie moet komen wordt het er niet makkelijker op. Kijk eens hoe lang het duurde voor de EU ook maar iets van meerderheidsbesluiten wenste te accepteren. Frankrijk is er zelfs een tijdje voor uit de EU gestapt.  Verder is er vast iets te verbeteren aan logistiek, voorbereiding en het organiseren van een grote conferentie als deze.
Heleen de Coninck van ECN  heeft een andere oplossing; gewoon maar accepteren dat zeker de grote landen alleen en uitsluitend gemotiveerd worden door eigenbelang. China en de VS zijn de grootste uitstoters, maar die moeten we verleiden door ze grote financiële winsten in het vooruitzicht te stellen. Uitsluitend dan zullen ze bewegen. Hoe lang geleden is het dat Obama zei : ”What is required of us now is a new era of responsibility- a recognition on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character, than giving all to a difficult task?” Naast pragmatisme zal er een blijvende oproep tot moreel gedrag van staten moeten zijn. Ook kleine eilandstaten hebben het morele recht op voortbestaan.
Vanuit de wetenschap maar ook van bijvoorbeeld minister Koenders hoor je terecht dat je met klimaatverandering geen politiek compromis kunt sluiten. Overleg met een politiek compromis als het hoogst bereikbare is de gebruikelijke wijze van besluitvorming binnen de wereldgemeenschap; naast het voeren van oorlog.  Dus zal er gewoon doorgepraat moeten worden totdat genoeg landen een consensus bereikt hebben. De vraag is dan wel bij hoeveel verloren oerbos, verloren landbouwgrond, doden en klimaatvluchtelingen de grote staten het belangrijk genoeg gaan vinden om daadwerkelijk door te pakken. De financiële crisis heeft laten zien waar staten in een kort tijdsbestek toe in staat zijn als ze overtuigd zijn van de ernst van een probleem.
Ondertussen moeten dorpen, steden, provincies, landen, ondernemingen en bijvoorbeeld de EU gewoon doorgaan met streven naar superefficiënt omgaan met energie en grondstoffen, de eigen uitstoot beperken, boskap tegengaan en ontwikkelende landen steunen.  Burgers moeten hun leiders blijven aanspreken en een echte oplossing eisen. Landen moeten landen blijven aanspreken en niet alleen op eigenbelang maar ook op moreel leiderschap ; op het in de praktijk brengen van hoge idealen die deze landen hebben. Milieuorganisaties gaan verder met het aandragen van de concrete oplossingen, van het bij naam noemen van de grootste vervuilers  en van het aanmoedigen van alle organisaties en bedrijven die laten zien dat een groene en schone toekomst wel degelijk mogelijk is. Verder wens ik Yvo de Boer en de zijnen een rustige vakantie toe en alle succes die nodig is om verder te gaan met het VN-proces in het nieuwe jaar.

Meer over:

opinie, groen,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (18)

ropgonggrijp
ropgonggrijp31 dec. 2009 - 14:58

In dit verband is een stuk in de Guardian van Mark Lynas relevant. Hij klapt daarin uit de school over de totstandkoming van het akkoord. http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/22/copenhagen-climate-change-mark-lynas

wimme2
wimme231 dec. 2009 - 14:58

Ach Liesbeth, het geloof in AGW brokkelt dagelijks verder af. Niet in het minst door de afkoeling die ingezet is. Wat gaat Greenpeace doen aan global cooling? Je moet een nieuw probleem adresseren, anders lopen er leen weg.

7731BK11
7731BK1131 dec. 2009 - 14:58

STEL dat....het klimaat idd. NIET door de invloed van de mens veranderd. DAN NOG is het de hoogste tijd om aan onze verspillende leefwijze paal en perk te stellen. Het gaat niet ALLEEN om een paar graden verschil, maar OOK om de toekomstige energietekorten én de milieuVERVUILING bij een almaar groeiende bevolkingsaanwas. We moeten terug naar schone lucht, schoon water, schone aarde. En ook daarin heeft de wereld "een Kopenhagen" nodig.

Wendela2
Wendela231 dec. 2009 - 14:58

Ik stel voor polen uit de EU te gooien. Met hun religieus-extremisme en hun foute houding tav milieu en mensenrechten blokkeren ze allerlei goede Europese stappen. Polen eruit, Turkije erin, dan wordt de EU een stuk moderner en wendbaarder.

Jolly_Roger
Jolly_Roger31 dec. 2009 - 14:58

De groene lobby moet zich bewapenen en zelf een machtsfactor worden van wereldformaat. De top van Kopenhagen ging om niets ander dan politieke macht. Het is één grote majeure farce en het is naïef geweest van mensen om te denken dat er überhaupt iets van te verwachten viel. Het enige wat het "CO2-schip" gaat keren is de wal.

HVruggink
HVruggink31 dec. 2009 - 14:58

Kopenhagen wordt afgedaan als een mislukking en Mexico is nu de allerlaatste kans om de wereld te redden. Waarom eigenlijk? Als we puur naar de tekst van het "akkoord" kijken dan lijkt het mij nog niet zo slecht. Zeker de passage: "Alle landen moeten in februari hun toezeggingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 op tafel hebben gelegd." zou toch voor de klimaatridders aanleiding voor vreugde moeten zijn: In Februari kan de wereld al van de ondergang gered worden. Er is werk aan de winkel! Waarom toch dat pessimisme onder de klimaat alarmisten? Is er dan wat anders misgegaan? Het antwoord hierop is ja: Het is misgegaan in de algemene publieke opinie. Op de vooravond van de klimaattop blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Harris onder respondenten vanuit de hele wereld dat Wereldburgers nog nooit zo sceptisch waren over de invloed van de mens op het klimaat. Twee jaar geleden geloofde 71% van de ondervraagden nog dat de opwarming van de aarde het gevolg was van de uitstoot van co2 en andere gassen, inmiddels is dat percentage gedaald tot 51%. Onderzoek en Polls in Nederland laten een zelfde trend zien. En er ging nog veel meer mis. In de aanloop naar de conferentie lekten een paar duizend gehackte e-mails, waaruit zou blijken dat wetenschappers van de Climatic Research Unit (CRU) van de Universiteit van East Anglia wetenschappelijke gegevens over de opwarming van de Aarde hebben veranderd of achtergehouden. 16.500 delegatieleden, politici, activisten en journalisten hebben tijdens de 12-dagen durende conferentie volgens schattingen van de Verenigde Naties een uitstoot van 40.584 ton koolstofdioxide geproduceerd; het equivalent van wat een middelgroot Afrikaans land produceert in een heel jaar. Minister Cramer geeft voor haar vertrek naar Kopenhagen nog even toestemming voor de bouw van twee kolencentrales. Verder is ze zichtbaar de weg kwijt en rent als een kip zonder kop door de gangen in Kopenhagen, zogenaamd aan het lobyen : voor wat eigenlijk? Al Gore zegt zonder opgaaf van reden een handtekeningensessie af en daarbij mensen die 850 euro voor een ticket hadden betaald -dat recht gaf op een foto met Gore- gewoon in de kou liet staan. 3.000 mensen proberen nu hun geld van de organisatie terug te vorderen. Op de tweede dag van de conferentie lekte in de pers een ontwerptekst uit, waarna een golf van kritiek van de ontwikkelingslanden losbarstte. De tekst stelt de ontwikkelingslanden een emissieplafond van 1,44 ton CO² per persoon voor tegen 2050, terwijl voor de rijke landen dat plafond op 2,67 ton CO² per persoon zou liggen. China stelde voor dat de rest van de wereld het eenkindbeleid zou overnemen om de klimaatsopwarming tegen te gaan. Klimaatgoeroe AL Gore maakt zich volstrekt belachelijk door te gaan roepen dat het Noordpoolijs al in vijf jaar tijd verdwenen zal zijn in de zomermaanden. Volkomen onduidelijk bleef met welk onderzoek hij zijn beweringen kon onderbouwen. Om mee te kunnen reizen in de klimaattrein en zich te kunnen bezatten tijdens het ons kent ons feestje zijn er Nederlanders die het vliegtuig pakken in Kopenhagen en in Nederland weer op de trein stappen. Waar vele mensen echt kotsmisselijk van werden, waren de 1.200 limousines en de 140 prive jets. Om de VIP's te kunnen vervoeren moeten zelfs limousines vanuit Zweden en Duitsland worden ingevoerd. Naast de 15.000 onderhandelaars, 5.000 journalisten en 98 staatsleiders, ontving de Deense hoofdstad ook een reeks milieu-evangelisten zoals Leonardo DiCaprio, aartsbisschop Desmond Tutu en de Engelse prins Charles. De tophotels - ? 735 per overnachting- waren al maanden volgeboekt. Op de menukaarten... Sint Jacobsschelpen, foie-gras en vooral veel kaviaar. Prosituees uit heel Europa stroomden Kopenhagen binnen om te delen in de klimaatorgie. Na zoveel decadentie kan ik nu zelfs enig begrip opbrengen voor de anti globalisten die natuurlijk weer aanwezig waren om relletjes te trappen. Ook heb ik waardering voor Hugo Chavez die zich tenminste niet laat omkopen met een fooi van de rijke landen. Hij bleef tenminste achter zijn principes staan.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods31 dec. 2009 - 14:58

Liesbeth, De diverse journalistieke bronnen met inhoud te hebben doorgenomen, kom ik tot de volgende conclusie over het waarom van het mislukken van Kopenhagen en hoe het nu verder moet. De CO2-uitstoot per Amerikaan is zo'n 18,7 ton/jaar, die per Chinees maar 4,6 en per EU-er 7,8. Op basis van die cijfers hebben de Chinezen tegen de Amerikanen gezegd: jullie eerst/veel meer. En geef ze eens ongelijk. Ook op basis van de cijfers werd de opstelling van de EU van secundair belang geacht. En ook daar zit in ieder geval een zekere mate van rechtvaardigheid in. Hoe nu verder? Qua verdeling simpel. Amerika zal heel hard aan de bak moeten, de rijke landen in de EU ook. En om de doelen tijdig te bereiken kunnen we volgens mij niet meer om kernenergie heen, als tijdelijke energieleverancier. Totdat natuurlijke duurzame bronnen helemaal kunnen voorzien. Ik ben altijd tegen kernenergie geweest, maar niet meer, o.a. omdat het in Frankrijk al zo'n lange tijd goed gaat met zoveel kerncentrales.

7731BK11
7731BK1131 dec. 2009 - 14:58

Met de slotalinea van dit stuk door Liesbeth van Tongeren kan ik helemaal instemmen. Wij moeten in ieder geval doorgaan op de ingeslagen weg en liefst vanaf morgen een tandje hoger. Dat is trouwens wat Jacquelien Cramer óók bedoelde. Sowieso de armste landen hierin behulpzaam zijn, zij zijn het meest de dupe van onze verspillende luxe leefstijl, tot aan de afgrond van hun bestaansmogelijkheden toe. En verder, wat nu niet is bereikt (een accoord) zal op de volgende conferentie misschien wél bereikt worden. Dit was toch ten minste een eerste aanzet tot samenwerking! Hopenlijk zullen de VS en China op eigen wijze hun milieuproblemen aanpakken. Het is alleen al een goed teken dat Amerika over de drempel gestapt is om mee te doen. De zich ontwikkelende landen als China en India zullen ook zeker niet doof en blind zijn voor de noodzaak om verdere klimaatverslechtering tegen te gaan, het is ook in hún belang. Daarom moeten we de moed nog maar niet verliezen. Als de nood het hoogst is......blijkt maar al te vaak waar.

1 Reactie
KeesMaf
KeesMaf31 dec. 2009 - 14:58

Dat we in het westen iets verstandiger moeten omgaan met fossiele brandstoffen, en minder moeten vervuilen in het algemeen, lijkt me evident. Echter, dat ´zij´ het in de 3e wereld slecht hebben omdat ´wij´ vervuilen, aan die schuldgevoelaanpraterij doe ik niet mee. In veel van de arme landen spelen zaken als corruptie, (stammen)twisten en oorlogen, en dat speelde ook al voordat er iets als 'global warming' de kop op stak. Poen naar Afrika sturen zou nu weleens neer kunnen komen op indirecte sponsoring van de firma Kalashnikov.

[verwijderd]
[verwijderd]31 dec. 2009 - 14:58

Ik heb mijn donateurschap van Greenpeace opgezegd toen ze met die AGW onzin gingen meedoen.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods31 dec. 2009 - 14:58

Flipje, Ik ben begonnen als klimaatscepticus, maar ben na lezing van de IPCC-rapporten en van de bewijsvoering van de AGW-ontkenners van mening veranderd. Zodanig zelfs dat ik na verloop van tijd het volgende stuk heb opgesteld (in iets oudere versie ook te lezen op http://weblogs.nos.nl/klimaat/2009/12/17/wedden-dat-het-opwarmt/#comment-1674 ). Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is opgericht door de VN om onderzoek te doen naar de vraag of de theorie van de mens-veroorzaakte opwarming van de aarde (anthropogenic global warming [AGW]-theorie) klopt. Het IPCC baseert zich daarbij op de honderden wetenschappelijke onderzoeken die daarnaar zijn gedaan; zie de referenties onderaan de 'The Physical Science Basis' (in pdf-vorm) op http://www.ipcc.ch . Die onderzoeken zijn gedaan door duizenden, niet door het IPCC of de VN betaalde wetenschappers. De onderzoeken zijn door vakbroeders gecontroleerd op deugdelijkheid van opzet, uitvoering en rapportage (inclusief statistische soliditeit) voordat ze gepubliceerd werden. Dit heet het peer-review proces. Het IPCC bestaat zelf uit tientallen expert-reviewers van geoklimatologische en aanverwante wetenschappelijke literatuur. Bij de uitkomsten van de reviews van de wetenschappelijke literatuur worden (on)zekerheidsberekeningen uitgevoerd waar menig andere wetenschappelijke discipline een voorbeeld aan kan nemen. Het IPCC brengt om de paar jaar een bijgewerkt rapport uit en past dan de inzichten en marges aan aan de nieuw verschenen wetenschappelijke onderzoeken. Helaas heeft dit er toe geleid dat er nu geconcludeerd moet worden dat het zo goed als zeker is dat de aardeopwarming een serieus probleem aan het worden is, en zo goed als zeker primair wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. De ontkenners van de AGW-theorie beweren dat de hele zaak gemanipuleerd zou zijn en voeren o.a. Climategate aan als bewijs. In casu zouden: a) de boomjaarringtemperatuurgrafieken van de laatste jaren zijn gemanipuleerd/verzwegen (des te dunner de boomring, des te kouder het jaar), b) wetenschappelijke onderzoeken met dissonante uitkomsten over het algemeen niet meegenomen zijn in het literatuur review proces, c) door de Britse Climate Research Unit (CRU) alleen die Russische temperatuurdata gebruikt zijn die in het opwarmingsverhaal pasten, en d) de computermodellen waarmee het IPCC uitspraken doet over de toekomst niet kloppen; o.a. zou de zon een grote rol spelen. Daarnaast zou er de laatste 10 jaar (1998-2008) een temperatuurdaling zijn opgetreden. Die daling is nog niet in het laatste, 2007-rapport van het IPCC opgenomen maar zou wel aantonen dat er helemaal geen sprake is van opwarming van de aarde, ongeacht de sterkte van de bewijsvoering dat er sinds de industriële revolutie (wel) een temperatuurstijging is opgetreden. Tot slot zouden er, qua hoofdargumenten, 30.000 of 31.000 wetenschappers zijn die zich tegen de AGW-hypothese hebben uitgesproken middels een petitie. Al deze punten worden hiernavolgend besproken. Op het eind volgt nog informatie over waarom opwarming slecht is, over andere argumenten die de AGW-ontkenners aanvoeren, over de motieven van de AGW-ontkenners en over hoe de film en uitspraken van Al Gore te beschouwen. >>Ad a en b.>Ad c.>Ad d.>Temperatuurdaling 1998-2008>De opinie onder de wetenschappers>Is opwarming erg?

A-kat
A-kat31 dec. 2009 - 14:58

Weet u het nog? Die te warme zomers, orkanen van een extreem gevaarlijk type, overstromingen bv nu in italie, zelfs wij die een paar jaar terug in Zweden waren hebben de hoge temperaturen zelf gevoeld en op z'n thermometerbord stond met koeienletters +27 graden en een dag later +29 graden ik heb het wel over de poolcirkel.(we hebben er zelfs foto's van) We hebben zelf met de bevolking die er woont erover gesproken en zij vertelden duidelijk dat het nog nooit was voorgekomen. Er zij toch echt veel te hoge temperaturen her en der gemeten en je hoeft geen boekenkast vol te hebben om te weten dat het klimaat aan het ontsporen is. We kunnen hier in het tot nu nog veilige deel van het westen makkelijk het klimaatprobleem als onzin afdoen oftewel is het makkelijk lullen als je er zelf niet de dupe van bent. Hoezo climate cooling ik denk dat die mensen die alles botweg ontkennen maar eens zelf moeten gaan afkoelen want achter hun belangen zitten die van de grote multies die alweer in de rij staan om kernenergie weer op de agenda te zetten en de bevolking in de wurggreep te houden zelfs een kolencentrale is voor hun al groen. Het is daarom zo makkelijk om te schreeuwen dat het klimaatprobleem alleen maar dient om het bedrijfsleven van nog meer winst te voorzien maar wie een beetje speurwerk doet op internet en bij deze mensen zelf ontdekt zelf dat de klimaatsceptici uit de kernenergie, olie, en andere zeer vervuilende bedrijven komen en het is niks nieuws onder de zon dus. Wat doen die sceptici dan wel nou ze bevuilen websites en onderzoeken voor grof geld. Van de uitstoot van verkeer en industrie en de daarbij lichte stijging van de temperatuur kun je niet ontkennen dat de mens wel degelijk invloed heeft en daarnaast heb je ook het leefklimaat ja je leest het goed leefklimaat en het leefklimaat wordt wereldwijd ernstig bedreigd door vervuiling en hier kan je er ook niet omheen dat de mens er ook schuldig aan is denk maar aan de vervuiling die bij de winning van uranium ontstaat deze gebieden zijn echt onleefbaar omdat veel van die troep gewoon gedumpt wordt in meren en rivieren maar ook de grond is niet meer te gebruiken door de plaatselijke bewoners. We hebben maar 1 aarde laten we er verstandig mee omgaan. Wachten tot er op een klimaattop besloten wordt iets aan het probleem te doen ik dacht het niet! Gewoon zelf op eigen houtje desnoods aan de slag gaan. We kunnen zelf ook iets doen bv *zonnepanelen op je dak aanbrengen en eens geen *1e of zelfs *2e auto kopen. Een *spaardouche aanschaffen. Laat die leuke halfgeleider *ledje je huis verlichten ze verbruiken weinig en geven veel licht. *Spaarlampen indraaien als tussenvorm. *De verwarming 1 of 2 graadjes lager zetten + een warme trui. *Afval niet in de bossen achterlaten maar in de vuilniszak. *Minder vlees eten. *Beter uitrekenen of je met het openbaarvervoer sneller en goedkoper op de plaats van bestemming bent of met de auto. Je kan ook meer *fietsen. *Meer biologisch eten aanschaffen wat bovendien ook in steeds meer supermarkten is te vinden. *Mensen helpen die gezond willen leven maar het duur vinden bv uitleggen dat het niet duur hoeft te zijn als je het maar slim aanpakt. Vul maar aan. Nu gaan mensen zeuren 'je mag ook niets meer' Kijk nu eens wat je er voor terug krijgt: Lagere energiekosten. Beter voedsel. Ook kinderen groeien weer gezond op. Betere gezondheid en meer plezier in het leven. Oh ja! ik was het bijna vergeten je houdt ook nog geld over. Mijn huishouden draait al vanaf eind jaren tachtig op zonnestroom vanaf mijn balkon.(eilandbedrijf, accu's 24volt) Een deel zonnestroom voor kleine apparaten zoals tv, pc, zelfgebouwde spaarlampen op 24volt, zelfgebouwde ledverlichting op 24volt,soldeerstation,accuboor,radio,porto, buizen-hoofdtelefoonversterker,kortegolfzend/ontvanger enz. Wasmachine en koelkast(klein) en in de winter tv, pc, modem draaien op lichtnet. Vooral die zware dingen kan het systeem nog niet aan maar hopelijk gaat het eens lukken. De dingen met een * doen we zelf al. Een goed en gezond 2010!

1 Reactie
7731BK11
7731BK1131 dec. 2009 - 14:58

Een goed stuk, Frans S., waar ik me graag bij aansluit. Al vanaf de oprichting van de Club van Rome houd ik me intensief bezig met deze zaken, ook d.m.v. aktiviteiten in milieuorganisaties. Al die dingen die je noemde om energie te besparen en het milieu leefbaar te houden, breng ik zo veel mogelijk in praktijk. Daar moeten we naar toe met z'n allen, wél of géén Kopenhagen, iedereen kan voor zich zelf beginnen. De bewering van veel mensen dat de zure regen ook ophield en de bossen niet zijn gestorven, of dat het gat in de ozonlaag ook best meevalt en zelfs al weer "dichtgroeit", brengen dat vaak alsof dat zonder enige inspanning van milieuorganisaties en overheden tot stand kwam. Maar ze vergeten dat het in genoemde gevallen te maken heeft met de aanpak van amoniakuitstoot en het verbod op CFK's. Dus juist een bewijs dat we met een gezamenlijke aanpak iets kunnen bereiken. Hoopgevend, ondanks alles.

wimme2
wimme231 dec. 2009 - 14:58

Hoera! Geweldig nieuws over CO2 in de atmosfeer! We gaan niet dood: http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091230184221.htm Tijd voor Greenpeace om weer met belangrijke zaken aan de slag te gaan. Walvissen redden, baby-zeehondjes verven. Daar zijn jullie goed in en dat is sympathiek.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods31 dec. 2009 - 14:58

wim, Het Science Daily-bericht betreft alleen maar de ontdekking dat de verhouding tussen het percentage uitgestoten CO2 dat in de atmosfeer blijft en dat dat opgenomen wordt door de oceanen wellicht (nog enige tijd) gelijk blijft. Daar waar men dacht dat inmiddels de opnamecapaciteit van de oceanen zijn maximum al had bereikt. Bij toenemende CO2-uitstoot neemt dus de absolute hoeveelheid in de atmosfeer nog steeds toe, en daarmee de gemiddelde aardeoppervlaktetemperatuur. Bovendien verzuren door CO2-opname de oceanen; er wordt koolzuur (H20 + CO2 => H2CO3) gevormd. Dat heeft een negatieve invloed op de flora en fauna in de oceanen.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods31 dec. 2009 - 14:58

@ Flipje, Dick en Pieter: Het spijt me zeer, maar jullie doen precies hetzelfde als de Finse documakers, en zovelen anderen in de AGW-ontkennershoek: jullie beweren een heleboel, maar deugdelijke onderbouwing ho maar. Dat is geen manier van discussiëren. De beschuldigingen dat de conclusie van het IPCC-rapport op (te) weinig of slechte wetenschap gebaseerd is, is weerlegd in mijn stuk. En daar komen de volgende twee weerleggingen nog bij: dat de ijshockeystickgrafiek gemanipuleerd zou zijn ( http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=0&j=0&k=0&p=0&itemid=390 ) en dat het e-mailverhaal het hele IPCC-rapport onderuit zou halen ( http://news.yahoo.com/s/ap/20091212/ap_on_sc/climate_e_mails ). Beiden zijn nu helemaal weerlegd, dat durf ik te stellen. Of je ontkracht mijn weerleggingen, inclusief die die ik mijn originele stuk heb aangevoerd, of je aanvaardt dat de beschuldigingen geen stand houden. Alleen zo kun je een zinnige discussie hebben. Het enige dat jullie doen is de beschuldigingen herhalen. Daar zijn drie uitzonderingen op: 1. Dick meldt een nieuw feit, namelijk dat de temperatuurmetingen zijn beïnvloed door de stadsgroei i.c.m. de stedelijke warmteproductie. Maar waar blijkt uit dat de meetstations in steden staan, en als dat al zou blijken, waar blijkt uit dat daarvoor niet gecorrigeerd wordt door de onderzoekers in kwestie? Ik wijs je er verder ook op dat de satellietdata precies dezelfde grafiek te zien geven als die van de grondmetingen. Zie mijn stuk voor de links naar die grafieken. 2. Flipje stelt dat als de vicieuze cirkel "opwarming loopt uit de hand --> permafrost-ontdooiïng --> methaan komt vrij --> opwarming loopt nog verder uit de hand" zich zou kunnen gaan voordoen, dit zich allang al voorgedaan zou hebben, en dat hij daarom twijfelt aan de hele AGW-stelling. Nu is het al merkwaardig dat als je één -- toekomstig -- onderdeel uit de bewijsvoering niet gelooft, je de hele bewijsvoering niet meer gelooft. En waarom zou het niet zo kunnen zijn dat die vicieuze cirkel zich pas in gang zet boven een bepaalde drempelwaarde? De temperatuurstijging nu heeft de twee graden nog niet overschreden, dus nu zijn de permafrostgebieden nog bevroren. En zoals je weet is een verschil van een halve graad of minder genoeg om grond van bevroren naar ontdooide toestand te doen gaan, als je het even wat tijd gunt. 3. Flipje stelt impliciet ook dat aantallen wetenschappelijke onderzoeken niets zeggen. Maar dan zouden alle of veel van die onderzoeken slecht moeten zijn, terwijl ze uitgevoerd zijn door wetenschappers die niet betaald worden door het IPCC of de VN. En er is ook nog zoiets als dat als van iets is aangetoond dat het er uit ziet als een eend, het kwaakt als een eend en poept als een eend, je met diverse of zwaarwegende tegenonderzoeken zult moeten komen als je met droge ogen wilt beweren dat het toch geen eend is. Anders gezegd: de tegenbewijsplicht ligt bij jou, want het IPCC heeft ruimschoots aan zijn bewijsplicht voldaan, en de beschuldigingen dat hun bewijs slecht is zijn weerlegd. En voordat jullie nu reflexmatig in koor gaan roepen/herhalen "Maar de Finse docu spreekt voor zich!", stel ik nogmaals dat daarin een heleboel wordt beweerd, maar weinig of niets wordt gestaafd. In ieder geval weinig of niets dat niet (al of naderhand) weerlegd is. En zeker niets met tegenbewijs in de vorm van wetenschappelijk onderzoek. Een zelfgemaakt grafiekje laten zien met een commentaar eronder, en wetenschappers uitspraken ontlokken door hen een sterke gekleurde selectie van ook nog in-geknipte e-mails voor te houden kunnen we allemaal wel. Verder speel ik niet op de man. Ik noem man en paard. Dat is iets anders. Hans Labohm speelt daarentegen wel op de man, door mij buiten de discussie te zetten (hij weigert om op mijn argumenten in te gaan) omdat ik onder pseudoniem schrijf. Hij voert daarmee een privékarakteristiek op die discussie-inhoudelijk niet ter zake doet, wat de definitie is van op de man spelen.

2 Reacties
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods31 dec. 2009 - 14:58

Sorry, dit had onder de laatste reactie van jullie drieën moeten staan. Excuses aan de andere discussiedeelnemers.

wimme2
wimme231 dec. 2009 - 14:58

Oh. Maar waar is nou het bewijs dat het door de mens komt?