Joop

Kolencentrale Rotterdam weer open, Greenpeace protesteert

  •  
06-04-2021
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
106 keer bekeken
  •  
greenpeacerotterdam
De kolencentrale van investeerder Riverstone in Rotterdam is dinsdag weer opengegaan. De centrale lag sinds begin vorig jaar stil wegens technische problemen. Greenpeace noemt het onbegrijpelijk dat de kolencentrale nu weer in bedrijf genomen wordt. De milieuorganisatie demonstreert daarom tegen de heropening.
“De technische problemen waren een uitgelezen kans voor Nederland om deze enorme vervuiler te sluiten”, stelt klimaat en energie-expert Dewi Zloch van Greenpeace. De centrale kan meer dan 3 megaton CO2 uitstoten. Dat is zo’n 2 procent van de totale Nederlandse broeikasgasuitstoot.
“Als de centrale uitgeschakeld zou blijven, hadden we een flinke stap gemaakt voor het klimaat”, meent Zloch dan ook. “Als deze kolencentrale door blijft vervuilen, kunnen we de klimaatdoelen uit het Urgenda-vonnis op onze buik schrijven.”
Greenpeace roept het nieuwe kabinet op om de centrale te sluiten. Er zijn nog vier kolencentrales over in Nederland.
Foto: Greenpeace / David Jo Bradley
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (23)

Kuifje3
Kuifje37 apr. 2021 - 10:44

Kolen zijn als energiebron nog altijd een flink stuk beter voor het milieu dan bijvoorbeeld biomassa. Neemt niet weg dat we van dit type energieopwekkers af zullen moeten of dat we ze stukken schoner moeten maken. Greenpeace heeft een belangrijke rol als het gaat om een signaalfunctie. Als de klokkeluiders van de aarde. Wel hebben ze last van een tunnelvisie. Eenmaal tegen dan blijven ze tegen en worden ze nooit meer voor een oplossing. Ik ben altijd van mening geweest dat kernenergie een belangrijke rol kan spelen. Wat we niet doen moeten is deze oplossing verketteren en voor eeuwig afwijzen, maar dat we er door hele knappe koppen onderzoek naar moeten blijven doen. Als het gaat op de uitstoot van CO2 of als het gaat om het opraken van fossiele brandstoffen is kernenergie wellicht een hele goede oplossing en op termijn misschien wel de beste.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 5:51

Tja, 'niet lullen maar poetsen' zeggen ze toch in Rotterdam.

Greendutch
Greendutch6 apr. 2021 - 18:13

het wordt echt tijd voor een nieuwe regering die eens stappen zet naar schone lucht, veilig milieu en tegen klimaatverandering zal het volgende kabinet dit aandurven? hoe lang moet ik nog wachten?

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 7:03

Greenduch Volgens mij nog heel lang!

Kuifje3
Kuifje37 apr. 2021 - 10:50

De lucht in ons land is schoner dan dat ze de afgelopen 100 jaar is geweest. Er is ook de afgelopen jaren weer veel gedaan op dat gebied. Natuurlijk kan het nog altijd beter, maar om deze regering te verwijten dat ze niets doen doet ze echt te kort. Misschien doen ze af en toe zelfs wat te veel. Denk dan aan de diverse normen die de bouw nagenoeg stil hebben gelegd. Deze regering doet veel fout. Helemaal mee eens. Echter kan je alles overdrijven.

wilenbert
wilenbert6 apr. 2021 - 14:09

sinds wanneer is CO2 vervuiling ? Ieder levend wezen stoot het uit, als hij/zij uitademt

2 Reacties
The Apple
The Apple6 apr. 2021 - 17:43

Yep en ieder levend wezen piest en poept en bij voorkeur allemaal tegelijk in Nederland.

Kuifje3
Kuifje37 apr. 2021 - 10:52

We hebben pas echt een probleem als we geen CO2 meer uitstoten.

[verwijderd]
[verwijderd]6 apr. 2021 - 13:57

--- Dit bericht is verwijderd —

5 Reacties
rvb2
rvb26 apr. 2021 - 14:24

kerncentrales zijn niet de oplossing, we kunnen beter vasthouden aan een mix van zon, wind, getijde en water. 1 centrale op biomassa (daarvoor terug naar het oorspronkelijke doel: gebruik van afvalhout, dus geen bossen voor kappen) voor de opvang van pieken en verschillende manieren van energie-opslag (batterijen, vliegwielen etc.), indien nodig nog 1 gascentrale (maar niet op Gronings gas) om nog meer pieken op te vangen. Ook zal er flink ingezet moeten worden op energiebesparing. Zolang er geen oplossing is voor het afvalprobleem is het niet verstandig te beginnen met het bouwen van kerncentrales. Die centrales kunnen er bovendien nooit staan voor 2030. Misschien dat we tegen die tijd kernfusie of thoriumcentrales goed werkend hebben.

korheiden2
korheiden26 apr. 2021 - 16:25

@rvb : Ook in 2030 zullen we nog geen thorium of kernfusie werkend hebben, lijkt me. Het is zeer wenselijk dat daar aan gewerkt wordt. Een mix van wind, zon en waterkracht zal onvoldoende zijn om alle benodigde energie op te wekken. Daarom kunnen kerncentrales daarin een grote rol vervullen. Energiebesparing klinkt mooi, is ook nodig, maar de praktijk is dat dit nauwelijks zoden aan de dijk zet. We moeten geen enkel middel onbeproefd laten, laten we daarom meteen een paar kerncentrales gaan bouwen. Je moet een keer beginnen.

The Apple
The Apple6 apr. 2021 - 17:48

rvb: "Misschien dat we tegen die tijd kernfusie of thoriumcentrales goed werkend hebben." Dan gaan we daarmee de oceanen opwarmen. "Waterdamp neemt bijna twee derde van het natuurlijke broeikaseffect voor zijn rekening en is daarmee het belangrijkste broeikasgas. Andere belangrijke broeikasgassen zijn kooldioxide, methaan en ozon. (...) De hoeveelheid water die lucht maximaal kan bevatten neemt ongeveer 7 procent toe als de temperatuur 1 graad stijgt. In de metingen zien we een nagenoeg constante relatieve vochtigheid van ongeveer 77 procent boven grote wateroppervlakten. Dit is het percentage waterdamp in de lucht ten opzichte van de maximale hoeveelheid. De hoeveelheid waterdamp in het klimaatsysteem wordt dus vooral gestuurd door de temperatuur. Een hogere temperatuur geeft een hoger gemiddeld waterdampgehalte in de atmosfeer door de genoemde temperatuurafhankelijkheid van de waterdampspanning. Dit staat ook wel bekend als de wet van Clausius-Clapeyron."

The Apple
The Apple6 apr. 2021 - 17:49

Het laatste dat je moet doen is de energievoorziening in de handen geven van beunhazen.

The Apple
The Apple6 apr. 2021 - 18:44

Een koeltoren is een toren die dient om warmte van een thermische of nucleaire energiecentrale of chemische procesindustrie af te voeren. (...) Men kan het watergebruik globaal berekenen aan de hand van de verdampingswarmte van water (ca. 2500 kJ/kg). Dit water dient aangevuld te worden. (...) Ook rivierwater kan gebruikt worden voor koeling van het koelwater, maar dat is minder betrouwbaar. Zo kan 's zomers het rivierwater te warm worden waardoor het te lozen water een te hoge temperatuur zou opleveren. Hierdoor zou het zuurstofgehalte verminderen en kunnen vissen afsterven. In Nederland en België gelden maximale temperaturen (in België 33 °C) waarbij rivierwater nog gebruikt mag worden voor koeling. Toekomstige energiecentrales worden in Nederland vooral langs de kust gepland. Daardoor kan zeewater gebruikt worden voor koeling en zijn er geen koeltorens nodig - https://nl.wikipedia.org/wiki/Koeltoren De voorstanders van kernenergie willen maar niet begrijpen dat je niet straffeloos warmte aan het milieu kunt toevoegen. Dat leidt ALTIJD tot opwarming van de aarde.

ZonderNaam2
ZonderNaam26 apr. 2021 - 12:33

Kolen zijn zo'n beetje de meest vervuilende energiebron die we hebben dus hoe eerder we daarmee stoppen des te beter, maar het wordt wel hoog tijd om te erkennen dat we betere duurzame alternatieven nodig hebben dan datgene wat nu voorhanden is. Biomassa is pure oplichting, gezonde bossen in Canada kappen en deze met vervuilende schepen hierheen brengen om te verbranden kan alleen maar via boekhoudkundige trucs als milieuvriendelijk worden gepresenteerd. Wat mij betreft zijn na de kolencentrales, de biomassacentrales de eerstvolgende waar we vanaf moeten. Wind- en zonenergie kunnen een nuttige aanvulling zijn, maar kunnen in huidige ontwikkeling niet in onze gehele behoefte voorzien. Grootste nadeel is dat de energielevering met pieken en dalen komt die in geval van zonne-energie ook nog precies tegenovergesteld zijn aan de pieken en dalen in de energieconsumptie. En het ontbreekt ons momenteel aan de techniek om energie die we in de warme zomerdagen opwekken op te slaan totdat we het in de koude winternachten willen gebruiken. Verder zijn zonnepanelen en windmolens CO2 neutraal in gebruik maar niet in productie, onderhoud en vervanging. Bij zonnepanelen moet ook nog de aantekening gemaakt worden van grondstoffenschaarste. Windmolens zijn verder nog om andere reden problematisch. Het meest gehoorde bezwaar is dat van horizonvervuiling, maar dat is wellicht een kwestie van smaak. Er zijn echter nu voldoende studies gedaan die uitwijzen dat windmolens ernstige schade doen aan de vogelpopulatie en inmiddels is ook bekend dat de parken op zee daarnaast een negatief effect hebben op de vissen. Puur uit persoonlijke interesse zou ik het tenslotte leuk vinden als iemand zou onderzoeken of windmolens zelf bij massaal gebruik geen effect op het klimaat kunnen hebben? Puur natuurkundig gezien onttrek je wel windenergie uit een gesloten klimaatsysteem, dat zal ergens ook wel zijn effect moeten hebben. Conclusie van al bovenstaande gedachten: Hoeveel bewondering ik ook heb voor (zeker de jeugdige) klimaatactivisten, er zal echt een breder besef moeten komen dat de technische mogelijkheden voor duurzame alternatieven ook ernstig tekort schieten. Wat er nu primair nodig is, is substantiële investering in technische innovatie op dit terrein. En die investering zal van overheid moeten komen, want zolang fossiele brandstof enorm economisch rendabel blijft hoef je van het bedrijfsleven weinig te verwachten anders dan wat gelikte reclamecampagnes.

5 Reacties
adriek
adriek6 apr. 2021 - 13:40

Je poneert een heleboel stellingen zonder bronnen en zonder bewijs onder het motto 'iedereen weet toch dat...' Je krijgt een onvoldoende voor dit opstel.

ZonderNaam2
ZonderNaam26 apr. 2021 - 16:05

@ Eirda Waarvan akte, ik was mij ook niet bewust van de hoge academische eisen die blijkbaar aan een commentaartegel gesteld worden. Maar als u specifieke delen van mijn reactie in twijfel trekt wil ik daar best een via internet raadpleegbare bron voor zoeken hoor. Roept u maar.

Joe Speedboot
Joe Speedboot6 apr. 2021 - 17:30

'Er zijn echter nu voldoende studies gedaan die uitwijzen dat windmolens ernstige schade doen aan de vogelpopulatie en inmiddels is ook bekend dat de parken op zee daarnaast een negatief effect hebben op de vissen. ' Katten en het verkeer zijn verantwoordelijk voor veel meer vogelsterfte dan windmolens en dat verhaal van die vissen komt vrnl uit de visserij hoek. 'zou ik het tenslotte leuk vinden als iemand zou onderzoeken of windmolens zelf bij massaal gebruik geen effect op het klimaat kunnen hebben?' Daar wordt al onderzoek naar gedaan en inderdaad hebben ook windmolens een negatieve invloed op het klimaat. Niet omdat ze energie onttrekken maar vooral omdat ze wervelingen veroorzaken. Kortom, zeker iets om rekening mee te houden en niet op voorhand te denken dat windparken zaligmakend zouden zijn. 'Wat er nu primair nodig is, is substantiële investering in technische innovatie op dit terrein.' Eens. https://groene-rekenkamer.nl/2518/de-invloed-van-windmolens-op-ons-klimaat/

ZonderNaam2
ZonderNaam27 apr. 2021 - 7:06

@ Joe Bedankt voor de link, ik zie daarin overigens dat het energie ontrekken daarin ook genoemd wordt: "Ook de windsnelheid achter de windparken zal verminderen als gevolg van het onttrekken van energie aan de wind door windmolens. Met name in landen die aan zee liggen, Nederland, België en Denemarken, kan daardoor de neerslaghoeveelheid toenemen" Persoonlijk denk ik dat er heel veel gewonnen kan worden als we betere batterijcapaciteit zouden hebben. Wanneer we zonne-energie langdurig kunnen opslaan zijn we ook al een heel eind.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 apr. 2021 - 23:13

Het verkeer brengt ook niet te tellen aantallen zoogdieren om het leven.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen6 apr. 2021 - 11:57

Geweldig toch? Men doet er werkelijk alles aan om straks tegen gerechtelijke uitspraken aan te lopen. Gewoon doorgaan met vervuilen en afspraken negeren. En dan straks, straks...... als het echt niet meer vol te houden is de rechtbanken de schuld geven.En als dat niet lukt, dan maar Brussel. En intussen wordt onze omgeving vuiler en vuiler en krijgen de boeren zometeen de volle laag.

2 Reacties
Hakkepuf
Hakkepuf6 apr. 2021 - 17:45

Dat laatste is precies de bedoeling Alfred. Die hele stikstofcrisis is een geagendeerde snelkookpan om de boeren weg te helpen.

Mokker
Mokker6 apr. 2021 - 21:45

Steeds vuiler? Wat je zegt klopt niet, Alfred, de uitstoot van vervuilende stoffen is in Nederland sinds de jaren 90 drastisch afgenomen. https://www.clo.nl/indicatoren/nl0183-verzuring-en-grootschalige-luchtverontreiniging-emissies?ond=20880 Het echte probleem is de toegenomen consumptie, waarbij het halfgare CO2-boekhoudsysteem dat gehanteerd wordt helemaal niet leidt tot daadwerkelijke energiebesparing, maar slechts wordt ingezet om de toenemende energievreterij groen te wassen.