Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Koester diversiteit, maar waak voor diversiteitsfundamentalisme

  •  
15-09-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
div

© cc foto: Johannes Ortner

De voorstellen van de UvA Commissie Diversiteit gaan veel te ver
In de huidige tijd is het onderwerp diversiteit een onderwerp dat steeds meer gepolitiseerd dreigt te worden, en daarmee ook iets wat steeds controversiëler wordt. Ten onrechte, want diversiteit zou niet controversieel mogen zijn. Het is immers een gegeven.
We leven in een diverse samenleving, en hoe we daarmee omgaan zou pragmatisch en constructief ingevuld moeten worden, en niet langs ideologische lijnen. De recente voorstellen van de Commissie Diversiteit van de UvA, onder het voorzitterschap van Gloria Wekker (de Utrechtse emeritus-hoogleraar Gender en Etniciteit) zijn echter in dat opzicht een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Hiermee wordt niet alleen het onderwerp diversiteit nog verder gepolitiseerd, maar de voorstellen stralen ook een vorm van ‘diversiteitsfundamentalisme’ uit, wat veel te ver gaat.
De voorstellen van deze commissie omhelsden onder andere een ‘diversiteitsquotum’, het invoeren van een verplicht vak ‘diversiteit’ voor alle opleidingen, eveneens als het instellen van een ‘diversiteitswaakhond’, die op het voorgaande toe dient te zien. Ook was het curriculum volgens de commissie te eurocentrisch, en moesten wetenschappers af van het idee dat alleen empirische wetenschap kennis opleverde. Al met al dus een serie van verregaande, en ook uiterst controversiële voorstellen, die bijna een strategische calculatie van ‘zo hoog mogelijk schieten, dan houden we hopelijk zo veel mogelijk over’ in lijken te houden.
Daar zouden deze voorstellen dus op kunnen duiden, maar ze zouden ook kunnen getuigen van een verregaand diversiteitsfundamentalisme bij wetenschappers, waarbij men zo strikt en letterlijk mogelijk vasthoudt aan het beginsel dat diversiteit overal en ten allen tijde doorgevoerd zou moeten worden.
Andere zaken zijn hierbij ondergeschikt aan diversiteit. Diversiteit is belangrijker dan wat dan ook. In het geval van de voorstellen voor de UvA lijkt het erop dat voor de commissie diversiteit boven eerlijke en open selectie van studenten en werknemers op basis van kwaliteit (want quota) lijkt te gaan.
Ook acht men de UvA als vormend instituut dat studenten klaar maakt voor diversiteit blijkbaar hoger dan de UvA als kennis- en onderwijsinstelling, waar studenten in de eerste plaats kennis verwerven, gezien de nadruk op een verplicht vak diversiteit voor alle opleidingen, ongeacht de inhoud en achtergrond van de opleiding, en het verwerpen van de empirische wetenschap.
Tot slot neemt men het waarschijnlijk ook voor lief dat het implementeren van ‘diversiteit’ op alle niveaus binnen de universiteit boven zaken als academische vrijheid, open, kritisch denken, en stevige, doch inhoudelijke, discussie die juist op een universiteit zou moeten plaatsvinden, gezien het pleidooi voor een ‘diversiteitswaakhond’ (want waar zal die ‘waakhond’ zich wel niet mee bezig gaan houden?).
Dergelijke voorstellen ademen dan ook de groeiende intolerantie en afnemende academische vrijheid op sommige Angelsaksische universiteiten, waar ‘safe spaces’, studenten die de mening die buiten hun eigen referentiekader ‘kwetsend’ vinden, en wetenschappers die hun onderwijs censureren uit angst het slachtoffer te worden van hetzes jegens wetenschappers die hier niet in mee wensen te gaan.
Dergelijke ontwikkelingen zouden we absoluut niet ook naar Nederland moeten willen importeren. Dat zou, naast het belang van diversiteit, voorop moeten staan. Want al het bovenstaande wil niet zeggen dat deze commissie alleen maar misplaatste voorstellen heeft gedaan.
Zij kaartte bijvoorbeeld ook terecht het gebruik van discriminerend stereotypen en scheldwoorden aan binnen de UvA. Daar moet zeker wat aan gedaan worden. Ook is het natuurlijk niet zo dat diversiteit in zijn geheel er niet toe zou moeten doen.
We leven in een diverse samenleving, en een onderwijsinstelling als de UvA zou een afspiegeling moeten worden van die diversiteit in de (Nederlandse) samenleving. Diversiteit kan creativiteit bevorderen, waar de wetenschap weer van kan profiteren. En discriminatie schaadt bovendien de kwaliteit van het onderwijs en de wetenschap.
Maar het is ernstig de vraag of we op de manier waarop de Commissie Diversiteit van de UvA het wil we ernaar kunnen streven dat discriminatie optimaal bestreden wordt, diversiteit als gegeven erkend wordt, en het onderwijscurriculum open en breed georiënteerd is. Het tegenovergestelde lijkt eerder waar te zijn.
Daarom zouden we dergelijk diversiteitsfundamentalisme net zo goed moeten verwerpen als dat we dat met discriminatie doen. Diversiteit is een gegeven, en kan positieve effecten op de wetenschap hebben. Ook zouden onderwijsinstellingen een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. Wanneer dit nog niet zo is zouden we hiernaar moeten streven. Maar dit is iets wat organisch zou moeten groeien, en niet met breekijzer afgedwongen zou moeten worden.
Voorstellen als die van de Commissie Diversiteit van de UvA werken hierbij alleen maar averechts, velen zullen immers hierdoor in het harnas gejaagd worden. Het zou daarom beter zijn dat onderwijsinstellingen als de UvA ernaar streven om dit onderwerp in de toekomst te vrijwaren van fundamentalisme, in al haar vormen en varianten, en ernaar streven om in plaats daarvan het onderwerp diversiteit te depolitiseren, en er op open en pragmatische mee om te gaan.

Meer over:

opinie, leven, diversiteit,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (83)

DanielleDefoe
DanielleDefoe18 sep. 2016 - 9:09

Voor geinteresseerden: het voortgangsrapport van de commissie is via de site van Folia in te zien 'http://www.folia.nl/actueel/102436/commissie-diversiteit-wil-in-oktober-klaar-zijn

gvanbaalen
gvanbaalen18 sep. 2016 - 7:25

Deze Gender en Etniciteit "wetenschappers" zijn in mijn ogen geen wetenschappers. Het zijn activisten met een emotionele bias. In dit soort vakken begeven zich vaak mensen die de wereld willen veranderen naar hun persoonlijke wereldbeeld. Wetenschappers horen eerlijk en zonder vooroordeel naar feiten te kijken en daar conclusies uit te trekken.

Nick the Stripper
Nick the Stripper16 sep. 2016 - 15:12

Ik snap eigenlijk niet hoe het deels afschaffen van empirie zou bijdragen aan diversiteit. Kan iemand me dat uitleggen?

Mark Gh
Mark Gh16 sep. 2016 - 13:46

Er zijn ook nog wel een paar verstandige studenten aan die uni: "De aanbevelingen van de commissie Diversiteit zijn volkomen verkeerd gevallen bij studentenpartij De Vrije Student. ‘De aanbevelingen zijn echt te idioot voor woorden,’ aldus fractievoorzitter Gerwin Wezelman. ‘De oproep om een diversiteitsquotum onder studenten en medewerkers in te stellen, is simpelweg een vorm van racisme. Er wordt geselecteerd op grond van huidskleur en achtergrond en dat is volstrekt onacceptabel. Ook de oproep om alle bachelorstudenten te verplichten een diversiteitscursus te volgen kan niet op onze sympathie rekenen. Studenten komen hier om goed onderwijs te krijgen. De UvA is een onderwijsinstelling, geen heropvoedingsinstituut.’" http://www.folia.nl/actueel/103697/commissie-diversiteit-wil-quota-voor-studenten-en-medewerkers

jandebakker
jandebakker16 sep. 2016 - 12:23

De punten van Mevr. Wekker zijn niet nieuw. Dergelijke standpunten (o.a. diversiteits quota en meer niet Westerse literatuur) werden ook geroepen door het groepje studenten dat het maagdenhuis bezet hield, en er stond (naar ik meen) vorig jaar hier op Joop een opinie met een soortgelijke streking. Ook toen was ik van mening dat deze ideeën niet alleen praktische onuitvoerbaarheid zijn maar ook onwenselijke vanuit academisch en maatschappelijk oogpunt. Onuitvoerbaar omdat de universiteit, uitgezonderd studies waarvoor geloot moet worden, slechts een beperkte invloed heeft op de achtergrond van de studenten die zich aanmelden voor een opleiding. Bij een quota moeten universiteiten dus ofwel personen van groepen waar een overschot van is weigeren op basis van hun etnische afkomst of de toelatingseisen voor personen uit een groep waar een tekort aan is verlagen. (Dit geldt trouwens niet alleen voor universiteiten maar voor heel veel organisaties.) Academisch onwenselijk omdat de selectie van literatuur moet gebeuren op basis van de kwaliteit en relevantie van de artikelen en niet op basis van de afkomst van de auteur. De kritiek op de (vermeende) beperkte diversiteit van de literatuur en het eurocentrisme gaat er ook aan voorbij dat Nederlandse universiteiten studenten grotendeels opleiden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor bijv. een student bestuurskunde is college over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland dus simpelweg relevanter als college over het functioneren van het openbaar bestuur in Cambodja. (NB: uiteraard zullen deze argumenten niet automatisch opgaan voor alle verschillende academische disciplines.) Net als Dhr. Gelling ben ik van mening dat diversiteit een meerwaarde kan hebben. Immers de interactie tussen mensen met verschillende achtergronden zorgt ervoor dat mensen van elkaar kunnen leren en nieuwe ideeën op kunnen doen. Dergelijke diversiteitsfundamentalisten willen echter een situatie waarbij groepen naast elkaar leven zonder van elkaar te kunnen leren (want dan is er sprake van culturele onderdrukking of culturele appropriation). Ook reduceert juist deze groep van “anti-discriminatie” activisten individuen tot een louter onderdeel van een etnische en/of seksuele groep. De naleving van dergelijke quota’s kan immers alleen gegarandeerd worden als de etnische afkomst/ huidskleur/ geslacht/ seksuele oriëntatie van personen geregisterd wordt.

the don
the don16 sep. 2016 - 12:15

Ik ben overigens van mening dat de term 'wetenschap' te breed wordt gebruikt de laatste tijd. Kennis van me ging 'muziekwetenschappen' studeren. Als ik mensen vraag, welke van de volgende hoort niet in dit rijtje thuis Wiskunde - Scheikunde - Biologie - Muziek - Natuurkunde Zullen de meeste mensen 'muziek' antwoorden. Want die andere zijn wetenschappen en muziek niet. Voor mij is wetenschap iets wat je in een lab doet, als je met formules bezig bent en data verzamelt die niet per persoon verschillen en waar meningen geen invloed op hebben, en die overal op aarde het zelfde zijn. Antropologie, sociologie en sociale wetenschappen, zijn in mijn ogen dan ook geen wetenschappen. Daar mogen ze best een andere verzamelnaam voor verzinnen.

11 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst16 sep. 2016 - 14:53

musicologie is wel degelijk een wetenschap en iets heel anders dan muziek. De Don bewijst hoogstens dat het met de algemene ontwikkeling op de universiteit niet meer zo goed gesteld als vroeger maar dat is een onverantwoordelijke generalisatie.

Mark Gh
Mark Gh16 sep. 2016 - 15:01

Wetenschap is het vergaren van kennis, het maken van nieuwe kennis en het delen van die nieuwe kennis. Dat kan op heel veel manieren, je beperkt je onterecht tot een aantal exacte wetenschappen. Dat antropologie en sociologie in de regel niet werken op basis van het falsificeren van hypotheses betekent niet dat het geen wetenschappen zijn. Je zult daar wel (veel) meer discussie over standpunten krijgen dan bij wiskunde, maar dat is niet erg. Het wordt pas erg wanneer sociologen hun standpunt als absolute en onveranderlijke waarheid gaan beschouwen.

Nick the Stripper
Nick the Stripper16 sep. 2016 - 15:49

Uw mening is precies dat: een mening. En wel een bijzonder beperkte en vooral slecht geïnformeerde mening. Zoals we mogen verwachten van Trumpettist. Zomaar enkele mensen die hebben bijgedragen aan de muziekwetenschap zijn Pythagoras, Christiaan Huygens en Adriaan Fokker. Mag u als scheikundestudentje eens uitleggen hoe dat allemaal geen wetenschappers zijn. A propos, had u dat lesje maatschappijleer 1.01 over het machtsmonopolie nog even nagelezen? Graag gedaan!

Brave Hendrik2
Brave Hendrik216 sep. 2016 - 15:52

Hmm, je kunt dus studeren - en dus de lagere school hebben afgerond - en toch komen aanzetten met dit metafysische gebral uit het jaar nul? Dat moet haast wel uit zo'n autistisch en gelobotomiseerd beta-brein voorkomen. dat denkt dat de wereld met hem begon.De logisch-positivisten eten hun hoed op. Die middelbare school, tegenwoordig, da's ook een eitje, man, verschrikkelijk. Kinderen, o, kinderen. Alles en iedereen - zelfs de meest talentloze - moet maar studeren tegenwoordig, waar gaat dat heen. 't Is waar, je kunt veel op het internet opzoeken. Maar als je niet weet dat er iets op te zoeken valt - als je die nieuwsgierigheid, die intuïtie mist - , dan blijf je toch maar gewoon een domme knurft.

the don
the don16 sep. 2016 - 15:55

@Han Ik zeg niet dat het zo is en dat heb ik niet van de universiteit, ik zeg dat ik het zo zie (mijn eigen mening). Het heeft dan wel de naam muziekwetenschap, en ik ben me bewust van het feit dat het geen zangles is, maar op de site van de Universiteit Utrecht staat bij de bachelor muziekwetenschap Aangeboden door: Geesteswetenschappen Titulatuur: BA (Bachelor of Arts) Niet Bachelor of Science. Ik zeg gewoon dat als het aan mij lag, er meer onderscheid werd gemaakt tussen een chemici en een econoom, om maar wat te noemen.

Nick the Stripper
Nick the Stripper16 sep. 2016 - 16:19

Nick the Stripper 16 september 2016 at 17:49 Niet machtsmonopolie maar geweldsmonopie / zwaardmacht.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik216 sep. 2016 - 17:07

Als je wilt zeggen dat het gemiddelde chemie-boek dikker en (voor de meesten) moeilijker te begrijpen is dan een gemiddeld economie-boek, dan heb je waarschijnlijk gelijk. Maar zegt niks over 'wetenschappelijkheid' of 'relevantie' of 'waarde'. Dat 'priesterlijke' gedoe, dat is nu toch wel een keer geweest...

the don
the don16 sep. 2016 - 20:29

>Als je wilt zeggen dat het gemiddelde chemie-boek dikker en (voor de meesten) moeilijker te begrijpen is dan een gemiddeld economie-boek, dan heb je waarschijnlijk gelijk. Denk ik soms wel ja. >Maar zegt niks over ‘wetenschappelijkheid’ of ‘relevantie’ of ‘waarde’. Zeg ik ook niet, maar vind de term wetenschap er niet mooi bij passen. ]

the don
the don16 sep. 2016 - 20:39

@Brave Hendrik Ik heb inderdaad (knap dat je dat uit mijn reacties kan lezen trouwens) een vorm van (hoogfunctionerend) autisme, en dat durf ik best toe te geven. Ik zou het waarderen als je mijn aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis vanaf nu niet meer gebruikt als belediging.

Pater
Pater17 sep. 2016 - 2:56

@Don ik ga het rustig uitleggen, Han ging duidelijk te snel voor je. Bachelor of arts is hetzelfde als bachelor of science, alleen is de eerste meer gericht op de geesteswetenscheppen (en ook musicologie) en science meer op de betawetenschappen.

the don
the don17 sep. 2016 - 8:31

Ga ik het nog een keer rustig uitleggen Als je het mij vraag is science wetenschap en art niet.

Zakenpief
Zakenpief16 sep. 2016 - 8:59

"Slechts 15 procent van de academische gemeenschap heeft een niet-Westerse of migratieachtergrond. Onder Amsterdamse jongeren ligt dat percentage op 51 procent.", aldus het commissierapport. Dit is natuurlijk appels met peren vergelijken. Is dit wat er gebeurt als we wetenschap volgens de methode Wekker gaan bedrijven? Het aandeel niet-Westerse allochtonen in NL ligt rond de 12,5%. Dus die 15% blijkt een prima afspiegeling van de Nederlandse samenleving.

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort16 sep. 2016 - 8:08

Stuur gewoon alle oude witte mannen naar huis en het is helemaal af. Waarom al die omwegen? White privilege must die!

3 Reacties
PieterPan3
PieterPan316 sep. 2016 - 8:56

"Stuur gewoon alle oude witte mannen naar huis en het is helemaal af. Waarom al die omwegen? White privilege must die!" En hier zie je weer zo'n voorbeeld van die enorme diepe haat van de progressieven tegen de blanke man. Gewoon door en door racistisch, maar in bepaalde kringen wordt het normaal gevonden.

Mark Gh
Mark Gh16 sep. 2016 - 15:04

Oh sarcasme. Wat ben je toch heerlijk.

Marri2
Marri216 sep. 2016 - 20:02

Sarcasme : I love it !

Donostia2
Donostia216 sep. 2016 - 7:59

Uw laatste zin is de meest veelzeggende. Mooi geformuleerd. Roept bij mij wel de vraag op waarom onderwijsinstellingen zoals de UvA een geschiedenis hebben met fundamentalisme. Is er daar helemaal niemand die durft te zeggen dat wetenschappers helemaal niet af moeten van het idee dat alleen empirische wetenschap kennis oplevert. De stelling alleen al is te absurd voor woorden.

Okke2
Okke216 sep. 2016 - 7:54

Ik snap nooit zo waarom diversiteit zo omarmt moet worden, kunnen we niet beter onze overeenkomsten vieren in plaats van onze verschillen?

2 Reacties
Pater
Pater16 sep. 2016 - 15:03

Diversiteit kan leiden tot confrontatie van ideeën, en dan ga je weer kritischer en scherper nadenken, altijd goed.

the don
the don16 sep. 2016 - 20:59

Hangt van de diversiteit af Pater.

Marri2
Marri216 sep. 2016 - 7:27

Ik dacht dat mevr Wekker gelukkig met pensioen was , maar haar geest waart nog boven dit onderwerp helaas. Echte wetenschap bedrijf je natuurlijk ook wanneer je een wichelroede gebruikt of kippebotjes Hetis namelijk emprisch aangetoond, dat wichelroede lopen en kippebotjes uitkomsten , even veel zeggen over zaken als wetenschappelijk onderzoek obv statistische normen en meer malen aangetoond

4 Reacties
Pater
Pater16 sep. 2016 - 15:08

Wat flauw.

Marri2
Marri216 sep. 2016 - 20:09

@ pater : wat is er flauw aan mijn reaktie !

Pater
Pater17 sep. 2016 - 2:43

Flauw is: Wekker afdoen met nare opmerkingen over kippenbotjes. Ik ben geen aanhanger van haar, maar mdat verdient ze niet.

Zandb
Zandb17 sep. 2016 - 8:47

Als mevrouw Wekker er voor verantwoordelijk is, dat empirisch onderzoek leert, dat wichelroedes en "kippe-botjes" dezelfde uitkomsten geven als wetenschappelijk onderzoek en als dat zelfs meerdere malen aangetoond is, dan verdient die mevrouw Wekker een standbeeld, vanzelfsprekend!

Albert Einstein
Albert Einstein16 sep. 2016 - 6:58

Er is altijd al een enorme diversiteit geweest, zonder dat de mensen dat beseffen: Arm en rijk, homo's en hetero's, katholieken en protestanten, hoog opgeleid en laag opgeleid, enzovoorts enzovoorts. Of dat allemaal zo goed heeft uitgepakt betwijfel ik ten zeerste. In elk geval heeft 1 diversiteit tot verschrikkelijke godsdienst-oorlogen geleid, en inkomensdiversiteit is sowieso ongewenst. De enige diversiteit die ik toejuich is dat er mannen en vrouwen zijn. Nog meer diversiteit is echt onnodig. Het kan de druppel zijn die de maatschappij uiteen doet vallen.

Zandb
Zandb16 sep. 2016 - 6:05

Zit ik er ver naast als ik beweer dat diversiteit afdwingen net zo idioot is als het tegenovergestelde?

6 Reacties
the don
the don16 sep. 2016 - 7:27

Je begrijpt het nog niet, maar ten opzichten van gisteren heb je zojuist een enorme stap in de juiste richting gezet

Zandb
Zandb16 sep. 2016 - 10:02

the don: Leg het dan maar uit, als ik het niet begrijp.

the don
the don16 sep. 2016 - 11:37

Weet niet of ik je het jou in dit stadia al helemaal kan uitleggen. Meeste opleidingen duren 4 jaar en dat is met een reden. Eerst even de basis en dan gaan we verder. Maar dat je begrijpt dat diversiteit iets is wat je absoluut niet moet afdwingen, is een zeer positief signaal

Pater
Pater16 sep. 2016 - 15:12

@Zandb Variant. Zit ik er ver naast als ik beweer dat vrouwenemancipatie afdwingen net zo idioot is als het tegenovergestelde? Hetzelfde antwoord lijkt me: niet als de vriendelijke aanpak uiteindelijk, na 100 jaar, niet werkt. Zo ver zijn we dus nog niet, maar in theorie ben ik uiteindelijk geen tegenstander van afdwingen, als al het andere is mislukt.

Haastig
Haastig17 sep. 2016 - 8:00

Pater 16 september 2016 at 17:12 Zullen we dan wel gelijke zaken vergelijken? In de emancipatie strijd werden vooral de RECHTEN gelijk getrokken. Voor zover ik weet hebben we inmiddels bijna gelijke rechten, nog niet gelijke plichten als het aankomt op de emancipatie van vrouwen. Want, inderdaad, de (opgeschortte) dienstplicht is nog voorbehouden aan mannen. Kortom, wettelijke verschillen bestaan nog wel tussen man en vrouw, maar niet tussen etnische groepen. Wettelijke verschillen bestonden tot voor kort absoluut tussen mannen en vrouwen, niet tussen mannen van verschillende etniciteit. Om even wat voorbeelden te noemen: vrouwelijke ambtenaren die tot de jaren 80 (min buza) bij werden ontslagen als ze gingen trouwen; salaris dat tot in jaren 80 niet meetelde voor de hypotheek, geen rechtsgrond voor verkrachting binnen het huwelijk, eerder natuurlijk later stemrecht, niet mogen studeren, etc. We kunnen dus veilig stellen dat mannen, ook donkere mannen, veel eerder gelijke rechten hadden dan vrouwen. Ik ben overigens wel een voorstander van quota, alleen niet in de huidige vorm (college rechten vd mens). Als je quota wil hanteren uit diversiteitsoogpunt (een gezonde mix) zou dat moeten kunnen gelden voor ALLE groepen en niet alleen de door het college gedefinieerde sneue lui. Daar komt het huidige beleid op neer: een college dat definieert wie sneu is, ipv alle groepen als gelijk en gelijkwaardig te zien op basis waarvan het diversiteitsbeleid voor iedereen zou gelden. Dus ik ben het er mee eens dat een universiteit voor een faculteit actief zou werven om meer divers te worden, dus zou werven om een opbouw te krijgen vergelijkbaar met percentages overeenkomstig met de samenleving: dus een bepaald % vrouwen en een % allochtone, en % gehandicapten. Maar dat zou dan ook moeten gebeuren mbt "witte" mannen, als die procentueel minder representatief zijn op een andere faculteit van diezelfde uni.

Zandb
Zandb17 sep. 2016 - 8:52

Pater; Begrijp ik. Ik vind het één noch het ander iets: "Doelen die middelen heiligen" schuw ik zo lang mogelijk. Door de oorzaak (oorzaken) van de ene misstand als middel voor het wegenemen van die misstand te kiezen, creëer je een in wezen nieuwe misstand.

JanB2
JanB216 sep. 2016 - 3:29

Kwaliteit moet het selectiecriterium zijn. En daaraan mag alles ondergeschikt zijn.

6 Reacties
Pater
Pater16 sep. 2016 - 15:07

Dat roept het ouwe-jongens-circuit al jaren, en daarmee hebben ze heel wat gelijkwaardige of zelfs betere vrouwen tegen gehouden. Het ons-kent-ons effect is niet hetzelfde als kwaliteit, wel is het een heel subjectieve meting van kwaliteit. Daarom vind ik diversiteit wel degelijk waarde op zich hebben. Ik ben het welk ongeveer eens met Geling: waardevol, maar geen fundamentalisme van maken.

the don
the don16 sep. 2016 - 20:52

Pater, als kwaliteit de enige graadmeter is, en die vrouwen beter waren, dan waren die vrouwen uitgekozen.

JanB2
JanB217 sep. 2016 - 2:07

@ Pater In mijn tijd binnen de academische wereld heb ik niet de indruk gekregen dat er uiteindelijk op iets anders dan op kwaliteit en geschiktheid werd geselecteerd. En kwaliteit is niet subjectief. Althans niet in mijn vak. Het selecteren (in positieve zin) op sekse en etniciteit is daarentegen: a) een van de meest stuitende vormen van discriminatie b) strijdig met de grondbeginselen van "goede wetenschap" In de praktijk kleeft ook aan al die lieden (m/v) die op basis van positieve discriminatie en een streven naar meer diversiteit een voorkeursbehandeling hebben gehad bij hun aanname een luchtje. En wel blijvend. Het blijft die mevrouw die op basis van haar primaire geslachtskenmerken hoogleraar werd en niet zuiver op basis van haar wetenschappelijke verdiensten (dat je het überhaupt wilt als vrouw!). En het blijft die excuusallochtoon. Dat alles in de wetenschap dat voor die mevrouw en voor die allochtoon met grote waarschijnlijkheid een beter gekwalificeerde de boot heeft gemist. Qua arbeidsverhoudingen binnen een onderzoeksgroep begin je dan al met een achterstand.

Pater
Pater17 sep. 2016 - 3:02

@Don Volslagen flauwekul. Kwaliteit is deels subjectief. Eigenschappen die anders zijn dan die van jou en je makkertjes kun je moeilijker op waarde schatten, je zult ze eerder afwijzen als minder belangrijk. Voorbeeld. Generaliserend: vrouwen zijn meer van het uitpraten dan van de confrontatie. Dat heeft positieve en negatieve kanten. De mannetjes zien eerder de negatieve.

Haastig
Haastig17 sep. 2016 - 11:46

JanB 17 september 2016 at 04:07 "En kwaliteit is niet subjectief. Althans niet in mijn vak. Het selecteren (in positieve zin) op sekse en etniciteit is daarentegen: a) een van de meest stuitende vormen van discriminatie b) strijdig met de grondbeginselen van “goede wetenschap”" Wat is uw vak? In de meeste gevallen is kwaliteit wel subjectief. Je hebt immers een heel scala aan elementen die je afweegt, waarbij die afweging weer subjectief is. Waarom strijdig met de grondbeginselen van "goede wetenschap"? Misschien moet u het zien als experiment: om meetbaar te maken of het invloed heeft. De uitslag -oa over de subjectieve definitie van kwaliteit- zou verrassend kunnen zijn. De brandweer commendant die zelf verbaasd was over het nut van de petite brandweervrouw met beperktere fysieke kracht die opeens zeer nuttig bleek te zijn omdat zij zich wel door openingen kon wurmen (en levens redden), waar haar beren van collega's slechts konden toekijken. De garagehouder die zijn fijn gebouwde Aziatische monteur beslist wil houden omdat deze (onverwacht) iets kan waar hij nooit eerder over nagedacht had: lampen vervangen zonder het geheel te hoeven monteren, omdat zijn slanke vingers er met wat moeite bijkonden, klusje van niks, terwijl bij de collega's met kolenschoppen het geheel gedemonteerd moest worden, flinke tijd. De hoge hotelschool is een van de opleidingen -met toelatingsbeleid- waar sinds jaar en dag gestreefd wordt naar een sekse-gelijkheid. Dat houdt in dat jongens positief gediscrimineerd worden: er zijn meer aanmeldingen van meisjes dan jongens (met gelijke kwaliteiten), toch hebben jongens meer kans door het beleid van de school: max 40-60% verschil. Ik vind dat prima, het houdt de opleiding "gezond". Het college van gelijke rechten heeft geprobeerd dit beleid te laten schrappen, door een rechtszaak aan te spannen. Ik vind dat uitermate vreemd omdat het college in andere gevallen vindt dat organisaties een weerspiegeling vd samenleving moeten zijn, selectief shoppen dus. En dus eerder college van "ongelijke rechten" , hoewel, inmiddels van naam veranderd. Enfin, college heeft terecht verloren omdat de school kon aantonen dat er geen sprake was van sekse-discriminatie, maar van diversiteitsbeleid: decennia eerder was het beleid opgezet, maar toen waren er meer aanmeldingen van mannen, dan van vrouwen en maakten vrouwen meer kans. Zelf vind ik een wat gemengdere omgeving prettiger en organisatie-gezonder. Dat kan betekenen dat je uit oogpunt van team-samenstelling voorkeur geeft aan een persoon vanwege sekse of etniciteit, mits de betreffende persoon natuurlijk wel voldoet. Ik zie niet wat daar mis mee is.

JanB2
JanB218 sep. 2016 - 1:09

@ Haastig Wat is uw vak? Natuurkunde. Een vak waarin kwaliteit relatief makkelijk te beoordelen is, en wel objectief. Een beetje fysicus ziet al snel het belang en het niveau van iemands werk of juist het ontbreken daarvan. Waarom strijdig met de grondbeginselen van “goede wetenschap”? Goede wetenschap gaat (op een eerlijke manier) voor het hoogst mogelijke. Verder gaat het hier niet om de vraag of bijv. vrouwen wel (of ook) geschikt zijn voor bepaalde functie's. Het staat namelijk buiten kijf dat dit het geval is, er zijn immers bijzonder weinig functie's die niet geschikt zijn voor vrouwen (speler in het nederlands (heren) voetbalelftal is er overigens één van). Waar het in het artikel echter wel om gaat is het geforceerd aanbrengen/afdwingen van diversiteit en wel zo dat kwaliteit een ondergeschikt thema is. Dat is niet wenselijk.

willemb2
willemb215 sep. 2016 - 23:52

Altijd zullen er mensen zijn die denken in de geest van Mao of Stalin, met alle dictatoriale consequenties van dien. Mevrouw Wekker is een aanfluiting voor de wetenschap gebleken, niet alleen door haar uitspraken over bepaalde onderwerpen, maar ook vanwege haar eigen opvatting dat het niet belangrijk is wetenschappelijke uitgangspunten te hanteren bij haar onderzoek. Het doet ook denken aan de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw toen de verbeelding op sommige plekken even aan de macht leek. Een bepaald soort mensen leert het nooit. Dat geldt overigens ook voor degenen die dit mogelijk maken, zoals de UvA.

2 Reacties
Donostia2
Donostia216 sep. 2016 - 8:00

En nog erger: degenen die om welke reden dan ook dit serieus nemen.

willemb2
willemb216 sep. 2016 - 10:07

@Donostia: klopt in zoverre dat dit opgaat voor alle gebruikers van Joop, onschadelijk en 'gratis' is en hopelijk enige therapeutische waarde heeft.

Edwin038
Edwin03815 sep. 2016 - 22:17

Weer een uitstekend stuk geschreven en een zeer goede tegen reactie. Opinie`s en meningen zijn niet kwetsend. Je kan het er niet mee eens zijn dat is een ander verhaal. Dus inderdaad stop die safe-spaces. Discussieer met elkaar, daar leer je van en zorgt voor ontwikkeling. Die politisering langs etnische lijnen zie ik wel eens vaker. Ik zat toevallig vandaag even Kaaskop of Mocro terug te kijken. http://www.npo.nl/ajouad-kaaskop-of-mocro/15-09-2016/KN_1683280 Ik vond het ronduit stuitend hoe Jeroen Pauw perse Ajouad El Miloudi in een hoekje wilde duwen. Ooh, jij bent Marokkaans-Nederlands, dus we nodigen je uit voor Marokkaans-Nederlands onderwerpen. Die jongen is geboren in Amsterdam dus als eerste gewoon Nederlander. En ja, vraag hem dan ook gewoon eens voor normale onderwerpen waar zijn etniciteit niet belangrijk is. Maar dat wilde Pauw niet. Dat is wellicht het institutioneel racisme waar Wekker eigenlijk tegen strijdt. Jammer dat het niet zo naar voren komt. Maar het is wel grappig dat zowel rechts als links Pauw steeds meer gaan uitkotsen. Betekent ook dat Policor eigenlijk een aparte stroming is geworden die niet perse links of rechts hoeft te zijn.

4 Reacties
Arvidos
Arvidos16 sep. 2016 - 7:57

Om diezelfde reden schuift Najib Amhali niet meer aan. Krijgt hij alleen maar vragen over Marokkanen.

Arie Roos
Arie Roos16 sep. 2016 - 8:18

[Dat is wellicht het institutioneel racisme waar Wekker eigenlijk tegen strijdt. Jammer dat het niet zo naar voren komt. Maar het is wel grappig dat zowel rechts als links Pauw steeds meer gaan uitkotsen. Betekent ook dat Policor eigenlijk een aparte stroming is geworden die niet perse links of rechts hoeft te zijn.] Maar wat is policor nu eigenijk precies, volgens jou ? En wie hangen die "stroming" precies aan ?

Edwin038
Edwin03816 sep. 2016 - 8:58

Politiek Correct, Tja, goede vraag Arie. Pauw doet alsof hij heel erg betrokken is altijd. Maar ondertussen wil hij Ajouad El Miloudi alleen uitnodigen als het gaat omtrent de Marokkaanse gemeenschap. Terwijl hij wel meer in zijn mars heeft en bijvoorbeeld ook voor onderwerpen uitgenodigd kan worden waar zijn etnische achtergrond er niet toe doet. Maar dan wordt hij niet uitgenodigd. Kijk het programma maar eens terug, ik vond het beschamend.

Lozerech
Lozerech16 sep. 2016 - 11:08

Tsja Jeroen Pauw kan nog altijd niet normaal omgaan met Nederlanders met een migrantenachtergrond, vooral niet als ze moslim zijn. Hij nodigt ook zelden moslims uit die persoonlijk iets interessants bereikt hebben waar ze over kunnen vertellen; moslims worden pas uitgenodigd als er over "moslimproblemen" gepraat moet worden. Triest zoiets, in 2016.

the don
the don15 sep. 2016 - 22:01

> het invoeren van een verplicht vak ‘diversiteit’ voor alle opleidingen Hoop dat dit iets is voor alleen de UvA en niet voor geheel Nederland. Ben dolblij dat ik Chemie studeer, ik lees wel eens over die safe spaces en liberal arts en womens study's in de VS, de gedachte dat die naar mijn school komen is een nachtmerrie.

4 Reacties
Gluteus Maximus
Gluteus Maximus16 sep. 2016 - 6:54

@ - the don Ik kom uit een gezin waarin ooit het hoogste haalbare was - werken aan een Universiteit. Nou - na het afronden van mijn studies ben ik spoorslags weggerend. De beste docenten vond ik hen die een normale carriere hebben en in deeltijd iets bij een universiteit doen. Maar de hoeveelheid nietsnutten, die niets te betekenen hebben bij een onderneming, die niets bijdragen aan wat dan ook, en die daarom maar hun eigen koninkrijkje in een uithoek bij een universiteit creeeren - vreselijk. Mw. Wekker is daar HET voorbeeld van. Bizar dat die zo een stempel drukt bij de UvA. (lijkt me dat die universiteit als verloren moet worden beschouwd).

willemb2
willemb216 sep. 2016 - 7:38

Ik wil u niet beroven van een blij gevoel, maar vrees dat het een illusie is te denken dat figuren als Wekker realisatie van hun idiote opvattingen willen beperken tot niet-exacte vakgebieden. Deze mensen denken totalitair, daar zijn vele bewijzen van. Iets anders is dat we ons er geen zorgen over hoeven te maken. Het zal in onze rationele westerse cultuur nooit veel meer zijn dan een gesubsidieerd tijdverdrijf van enkele gefrustreerde boze geesten waar we ons af en toe lekker over kunnen opwinden. De kosten van deze zinloze acties moeten we dan maar opvatten als een soort vermakelijkheidsbelasting.

Donostia2
Donostia216 sep. 2016 - 8:01

Wees niet bevreesd, deze malligheid treft men alleen aan bij scholen die doen aan geesteswetenschappen.

the don
the don16 sep. 2016 - 12:07

Donostia heeft gelijk. Al zijn er docenten die met het idee spelen om het ook in mijn richting te introduceren. Zo heb ik een docent micro-biologie gehad die (weliswaar zeer kort) de "gender-wage-gap" heeft besproken. Was in Nederland maar met data direct overgenomen van de Verenigde Staten (hij had het dollar teken in de powerpoint laten staan). Er zijn wat signalen waar je op kunt letten om te zien of het ook bij in de collegezaal of op de werkvloer voorkomt. Als iemand bijvoorbeeld het woord "problematisch" gebruikt, dan is de kans groot dat je met een diversiteitsfundalmentist of "Social Justice Warrior" te maken hebt.

Proximus Ster
Proximus Ster15 sep. 2016 - 21:36

Kunnen we eindelijk rustig slapen, eindelijk eens iemand die het begrijpt. De druiven zijn nooit zo zuur als ze geplukt worden. Weltrust allen:)

Brave Hendrik2
Brave Hendrik215 sep. 2016 - 21:20

Ik mag dat graag zien en kan een genotvol kreetje ternauwernood onderdrukken: de alma mater - die heerlijke del en losbol en demi mondaine - verwikkelt in een 'bitch fight ' met hetaeren, wereldverbeteraars, kwezels en blauwkousen. Dat het gevecht maar lang mag duren.

2 Reacties
Donostia2
Donostia216 sep. 2016 - 8:04

Dat gaat zeker nog heel lang duren. De kwezels en blauwkousen geven zomaar niet op. Elke vorm van weerstand bewijst namelijk hun gelijk. Ze staan bij aanvang wedstrijd al met 1-0 voor.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik216 sep. 2016 - 10:05

Ja, en dat is leuk om te zien. Elke generatie maakt, ruwweg, dezelfde fouten, doorloopt dezelfde leerschool, zei hij wijs. Als iedereen zo zou zijn zoals ik - zonder ideologische ballast, met een scherp oog voor het eigen feilen, de aangeboren myopie, de endemische misantropie, het continue getob met universalia etc. etc (het is allemaal literatuur en dus allemaal quatsch) - dan was d'r ook geen reet aan. De orthodoxen, de fundamentalisten - zij die weten waar het naartoe moet - zijn de bron van alle lol.

Yolo2
Yolo215 sep. 2016 - 21:15

Goede bijdrage!

Albert Einstein
Albert Einstein15 sep. 2016 - 20:25

Er is nog nooit empirisch vastgesteld dat meer diversiteit gunstig is voor Europa. Daarom willen deze diversiteits-profeten natuurlijk af van het empirisme. Gevaarlijke gekken dus.

Eugene Klein
Eugene Klein15 sep. 2016 - 20:24

Dit alles is gestoeld op de gedachten van Coudenhove-Kalergi. Een ideologie die wordt aangehangen door de prominente EU fetisjisten. Wat zonder twijfel de grootste dreiging voor de stabiliteit van het continent is.

4 Reacties
Pater
Pater16 sep. 2016 - 0:29

Complot!

Eugene Klein
Eugene Klein16 sep. 2016 - 8:09

Totaal geen complot. Zijn richtlijnen zijn tot nu toe 1 op 1 overgenomen. Van kleine details (volkslied EU, dag van Europa) tot de grote lijnen (één gemeenschappelijke buitengrens en daarbinnen vrij reizen, één munt, etc). Het is zeer de moeite waard om hier eens in te duiken. Coudenhove-Kalergi schreef ook meermalen en onomwonden dat het blanke volk moest verdwijnen en dat het Europa bevolkt moest worden met een geheel nieuw nageslacht wat een genetische mix moest zijn van Europees, Afrikaans en Aziatisch bloed. En waar zien we dat terug? Google zelf voor de uitspraken: Sarkozy 2008: de grootste uitdaging voor de EU in de 21e eeuw is het vermengen van het blanke ras met Afrikaans en Aziatisch ras. Dit zal moeten plaatsvinden. Timmermans 2016: Europa moet (nog meer) multicultureel en divers worden, anders volgt er oorlog. Schauble Minister Financiën Duitsland 2016: het blanke ras gaat kapot aan inteelt en het zal zich moeten mengen om voort te bestaan.

Lozerech
Lozerech16 sep. 2016 - 10:46

@Eugene Die quotes zijn met Google niet te vinden, dus ik vraag me af waar je die vandaan hebt gehaald?

Pater
Pater16 sep. 2016 - 15:52

Bedankt Lozerech, hoef ik niet meer te zoeken. Zou me niet verbazen als die uitspraken in werkelijkheid berusten op de fantasie van neonazistische websites. Sarkozy notabene, van zijn leven niet. Coudenhove-Kalergi was een intelligente, vooruitziende man. Hij was in persoon een project van paneuropese samenwerking: de Coudenhoves waren van Vlaamse afkomst, de Kalergis kwamen van Kreta met lijnen naar Venetië en Byzantium. Zijn moeder was Japans, zijn vader sprak 16 talen. Hitler schold hem uit als bastaard. Hij richtte (mede) een (pacifistische) paneuropese beweging op. Deelnemers o.a. Albert Einstein, Thomas Mann en Sigmund Freud. Ik kan me slechtere erflaters voorstellen! in 1955 stelde hij voor de Ode an die Freude van Beethoven aan te wijzen als Europees volkslied. In 1972 werd dit voorstel overgenomen door de Raad van Europa en in 1985 door de Europese Unie. Hij streefde ernaar het nationalistische Germaanse ideaal te vervangen door het doel van een etnisch heterogene, inclusieve Europese natie gebaseerd op een gemeenschappelijke cultuur. Buitengewoon interessante en inspirerende figuur.

PieterPan3
PieterPan315 sep. 2016 - 20:21

Diversiteit is een cultureel marxistisch instrument om de bestaande structuren in de kapitalistische maatschappij kapot te maken, evenals politiek correctheid. Diversiteit op zich biedt geen enkel voordeel voor een maatschappij. In periodes van een economische boom is het natuurlijk dat er een toestroom komt van migranten die vanzelf plaats zullen nemen in de maatschappij, omdat ze gekomen zijn om te werken en bij te dragen aan de groei, waar iedereen ook van profiteert. Er zal cohesie ontstaan en de migranten zullen zich al snel niet meer als een migrant gedragen, maar zich als een onderdeel van de maatschappij waar zij voor gekozen hebben. Dat is wat bijvoorbeeld in Amerika is gebeurd, maar ook in Europa in voorgaande eeuwen. De diversiteit die de laatste decennia is gepromoot heeft slechts een ideologische, cultureel marxistische basis. Nadat de gastarbeiders niet meer nodig waren zijn deze niet huiswaarts gekeerd, maar gebleven en is daarna een continue stroom van migranten gekomen, terwijl er nauwelijks werk was. Dit is slechts gecamoufleerd door een immer uitdijend sociaal stelsel met sinds de jaren 80 constant zo'n 2 miljoen uitkeringsontvangers. Omdat diversiteit een doel op zich was zijn nieuwkomers niet gestimuleerd om te integreren, maar in hun eigen meegebrachte identiteit te blijven hangen. Dit begint nu pijnlijk duidelijk te worden de laatste maanden. De cultureel marxisten blijven volhouden aan hun ideologie en hebben zich sinds de tweede helft van de vorige eeuw op cruciale plaatsen in de maatschappij binnen gedrongen en onderwijs is daar een belangrijke bij. Vooral de universiteiten zijn politiek-correcte, cultureel-marxistische bolwerken en de UvA is daar een zeer belangrijke spil in. Het wordt dat het gewone volk zich niet langer laat bespelen door deze lui en zoals Gert Jan Geling ook zegt men de boel niet moet laten politiseren. De scherpslijpers van cultureel marxistische leiders zijn een verband aangegaan met fundamentele moslims en actiegroepen uit andere hoeken. Het wordt tijd dat de gewone man zich bewust wordt van wat er zich allemaal afspeelt en zich niet langer laat misbruiken door aan de ene kant de feodale elite, hier ook wel als neo-liberalen aangeduid, en aan de andere kant regressief links met hun handlangers.

10 Reacties
Donostia2
Donostia215 sep. 2016 - 22:03

Zo, een gefundeerd en doorwrocht verhaal. Fijn dat het geplaatst is. Overigens ben ik bang dat U de macht van het cultureel marxisme onderschat. De Amerikaanse academische wereld is al helemaal om. Het betekent het einde van onze samenleving.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik215 sep. 2016 - 23:29

Goh, da's geinig: iemand die het magnum opus van de top-intellectueel van de PVV overschrijft en dreigt om de gewone man (let op dat woordje 'gewone') te informeren (dat gewone sujet is blijkbaar te stom om voor de duvel te dansen) hoe de vork in de steel steekt. Welnu, da's simpel zat. Die cultureel marxisten (toevallig ken ik ze alle drie) zijn schitterende exemplaren - topmodellen, raszuivere volbloeden, zeg maar, om van te watertanden - , met een verrukkulukke oogopslag, kloeke, heldere gedachten, en recht van lijf en leden, en in het bezit van een vaardige pen. En als die neoliberalen een pilsje achterover hebben geslagen, nou, dan kun je zelfs met hen lachen en brullen; - als je die bebloede handen en die onderbuik even negeert. Kortom: allemaal tof. Maar die grofbesnaarde, duistere theoretici van het vierde rijk, da's toch rapaille, falderappes en onwelriekend rioolaanslibsel, man, man, man, daar sla je steil van achterover. Ziezo, nu weet het volk van de hoed en de rand.

Pater
Pater16 sep. 2016 - 0:47

Volslagen bespottelijk. Marx had nog nooit van het begrip diversiteit zoals hier bedoeld gehóórd, laat staan er over geschreven. Cultureel marxisme is een verzinsel van ultra-rechtse kringen in de VS, ook populair bij neonazi's.

Arie Roos
Arie Roos16 sep. 2016 - 8:23

[Diversiteit is een cultureel marxistisch instrument om de bestaande structuren in de kapitalistische maatschappij kapot te maken, evenals politiek correctheid.] Sorry hoor, maar Marxisme is een sociaal-economische theorie, die werkelijk helemaal niets met cultuur te maken heeft. Wat je hier zegt slaat echt als een tang op een varken.

PieterPan3
PieterPan316 sep. 2016 - 8:42

@Pater "Volslagen bespottelijk. Marx had nog nooit van het begrip diversiteit zoals hier bedoeld gehóórd, laat staan er over geschreven. Cultureel marxisme is een verzinsel van ultra-rechtse kringen in de VS, ook populair bij neonazi’s." Het is beter je eerst ergens in te verdiepen voor je iets roept, Pater. Cultureel-marxisten noemen zich zelf liever progressieven. En alles wat in universiteiten plaats vind, zoals hier door Gert Jan Geling beschreven, en het politiek-correct

PieterPan3
PieterPan316 sep. 2016 - 8:49

@Pater "Volslagen bespottelijk. Marx had nog nooit van het begrip diversiteit zoals hier bedoeld gehóórd, laat staan er over geschreven. Cultureel marxisme is een verzinsel van ultra-rechtse kringen in de VS, ook populair bij neonazi’s." Vervolg (iets te snel op enter gedrukt).......en het poltiek-correct denken, de safe spaces, etc komt allemaal voort uit het cultureel-marxisme. Ze beweren anti-racisme te zijn, maar het enige wat ze doen is verdeeldheid en haat verspreiden. Maar gelukkig komt er ook steeds meer tegengas van de gewone burger, waar ik de niet-ideologische verdwaasde progressieveling, weldenkende, hardwerkende burger mee bedoel, waar deze progressieven zo'n diepe haat tegen koesteren.

PieterPan3
PieterPan316 sep. 2016 - 8:51

@Brave Hendrik Het is altijd zo makkelijk om de cultureel-marxist als jou er tussen uit te pikken. Altijd op de man spelen, mensen in eenhoek proberen te drukken en nimmer met feiten aan komen.

PieterPan3
PieterPan316 sep. 2016 - 8:54

@Donostia "Overigens ben ik bang dat U de macht van het cultureel marxisme onderschat. De Amerikaanse academische wereld is al helemaal om. Het betekent het einde van onze samenleving." Ik onderschat de macht van het cultureel marxisme niet, maar zie dat er steeds meer tegengas komt en met Trump als president straks hoop ik dat ze snel zeer veel terrein zullen verliezen. Trump is de sloophamer die nodig is om de politieke correctheid af te breken, want hij heeft er gewoon maling aan en weet wel hoe hij ze moet aanpakken.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik216 sep. 2016 - 12:37

Pieter houdt niet zo van dat individuele, concrete, tastbare. Nee, hij ziet meer in 't volk en in gemakzuchtige kreten en in massa's gewone mannen die marcheren, netjes in het gelid, precies zoals alle culturele fascisten dat door de eeuwen heen deden. Overigens zouden zelfs culturele fascisten moeten snappen - zoals de marxisten dat doen - dat ik een bourgeois ben, een dandy, een estheet, een connaisseur 't vrouwelijke. Ik vind het volluk - het volk dat ben ik, henk is mijn naam - helemaal niet zielig.

Brave Hendrik2
Brave Hendrik216 sep. 2016 - 12:37

Pieter houdt niet zo van dat individuele, concrete, tastbare. Nee, hij ziet meer in 't volk en in gemakzuchtige kreten en in massa's gewone mannen die marcheren, netjes in het gelid, precies zoals alle culturele fascisten dat door de eeuwen heen deden. Overigens zouden zelfs culturele fascisten moeten snappen - zoals de marxisten dat doen - dat ik een bourgeois ben, een dandy, een estheet, een connaisseur van 't vrouwelijke. Ik vind het volluk - het volk dat ben ik, henk is mijn naam - helemaal niet zielig.

Mark Gh
Mark Gh15 sep. 2016 - 19:53

Spijker, kop, raak. Bedankt voor deze bijdrage!

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst16 sep. 2016 - 7:38

De Universiteit van Amsterdam is een landelijke en geen lokale instelling. Op het geheel van de bevolking gezien vormen de blanken een wel zeer massale meerderheid. In het licht daarvan is het onverstandig om aan de UvA diversiteitsquota te eisen want dat kon wel eens heel contraproductief werken.