Joop

Klimaatracisme vraagt om een intersectionele klimaatpolitiek

  •  
24-08-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
331 keer bekeken
  •  
15277118001_9d8f467350_k

© cc-foto: UN Photo/Eskinder Debebe. Tebikenikora, een dorp van de eilandstaat Kiribati in de Stille Oceaan.

Klimaatracisme gaat erover dat de mensen die het minst aan klimaatverandering bijdragen – ontwikkelingslanden, minderheidsgroepen, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika - het meest geraakt worden door haar gevolgen
Niet de witte directeuren in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag maar hun zwarte werknemers in de delta’s van Nigeria behoren tot de eerste slachtoffers van klimaatverandering. De mensen die de minste verantwoordelijkheid dragen voor de vernieling van onze planeet lijken er het hardst door geraakt te zullen worden. Daarom mag een linkse klimaatpolitiek er niet slechts op gericht zijn klimaatverandering tegen te gaan en haar gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Zij moet ook zorgen dat de kwalijke effecten van klimaatverandering niet terecht komen bij die mensen die ze het minste kunnen dragen en dat de mogelijkheden van de energietransitie scheve machts- en inkomensverhouding niet vergroten maar wegnemen. Het is tijd voor een intersectionele klimaatpolitiek.
Intersectionaliteit of kruispuntdenken gaat er vanuit dat onderdrukking en discriminatie ontstaan door een samenspel van factoren als economische status, etniciteit, gender, lichamelijke gezondheid, seksualiteit, geboorteplaats en leeftijd en dat je die bij het onderzoeken van ongelijkheden dus ook altijd in samenhang moet bekijken. Hoewel intersectionaliteit in Nederland de laatste jaren aan een opmars bezig is, komt een intersectionele kijk op klimaatproblematiek hier nog niet van de grond. De klimaatbeweging is overwegend wit en lijkt los te staan van de rest van activistisch Nederland. Het is de hoogste tijd hier verandering in te brengen.
Sinds de waterverontreiniging van het overwegend gekleurde stadje Flint in 2014 in het nieuws kwam, heeft klimaatracisme aandacht in het mainstreamdebat. Ook de aanleg van de Keystone XL Pipeline, dwars door het leefgebied van de oorspronkelijke bewoners van Canada heeft hier aan bijgedragen. Klimaatracisme gaat erover dat de mensen die het minst aan klimaatverandering bijdragen – ontwikkelingslanden, minderheidsgroepen, de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika – het meest geraakt worden door haar gevolgen en milieuverontreiniging in het algemeen en het minst delen in de opbrengsten van de energietransitie. In Nederland lijkt het debat op dit uitstekende stuk na echter amper begonnen. Toen Sylvana Simons bij haar maiden-speech in de Amsterdamse gemeenteraad het thema klimaatracisme aanstipte volgde er een ongemakkelijk gegniffel. Brengt Sylvana racisme nou zelfs met het milieu in verband kon je de raadsleden bijna horen denken. Het was een gemiste kans van de overwegend linkse gemeenteraad. Ik zou wel eens onderzocht willen zien welke Amsterdammers het meest geraakt worden door klimaatverandering en, als dit net als in het buitenland vooral minderheden zijn, wat we hier aan kunnen doen.
Hoewel de klimaatbeweging de naam heeft een elitair clubje te zijn is klimaatverandering alles behalve een luxeprobleem. Klimaatverandering en het opraken van fossiele brandstoffen zijn een direct en onvermijdelijk gevolg van het kapitalistisch systeem, met haar focus op eeuwige groei. Net zo onvermijdelijk raakt klimaatverandering in dit systeem minderbedeelden het eerst en het hardst. Het lijkt me geen toeval dat de Amsterdamse kolenhaven bij het kwetsbare Slotermeer ligt, en niet bij het duurdere Java-eiland. Onze ecologie en economie zijn onlosmakelijk verbonden. Willen we klimaatverandering bestrijden zullen we haar economische oorzaken moeten aanpakken. En willen we inkomensongelijkheid aanpakken moeten we kijken hoe de lasten van klimaatverandering en de lusten van de energietransitie goed terecht kunnen laten komen.
De energietransitie draagt een gigantische belofte van zelfbeschikking en democratisering mee. Door energie lokaal op te wekken en op te slaan kunnen we onze afhankelijkheid van buitenlandse mogendheden stoppen. Door de macht van monopolistische energiebedrijven te breken kunnen mensen zelf energieonafhankelijk worden. En ook met lokale voedselproductie kan de transitie naar duurzaamheid bijdragen aan zelfbeschikking en democratisering. Maar willen we deze belofte waarmaken moeten we wel zorgen dat de mogelijkheden van de energietransitie er voor alle bewoners van Nederland zijn. Bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te leggen op de daken van sociale huurwoningen en te investeren in energie- en voedselcoöperaties waar ook mensen met mindere inkomens lid van kunnen worden. Duurzaamheid hoeft geen luxeproduct te zijn.
Ook internationaal hebben we een verantwoordelijkheid. Landen die relatief weinig uitstoten worden het eerst en hardst getroffen door klimaatverandering. Niet alleen kunnen zij niet zelfstandig de uitstoot van broeikasgassen in de wereld genoeg terugbrengen om hun leven veilig te stellen, daarvoor zullen we toch echt het westen moeten aankijken, ook hebben zij vaak niet de financiële mogelijkheden om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Naomi Klein illustreert de samenhang tussen onze koloniale wereldorde en klimaatverandering treffend. ‘Als orkaan Katrina de huizen van welgestelde, witte Amerikanen had doen verdwijnen, en niet die van hun zwarte landgenoten, als niet de Filipijnen maar Canada jaarlijks werd getroffen door historische tyfonen en niet Bangladesh maar Australië bedreigd werd met onderlopen zou zelfs de meest conservatieve regeringsleider tot actie overgaan’ , houdt zij ons voor. Na eeuwen van koloniale onderdrukking is het de verantwoordelijkheid van het Westen haar uitstoot radicaal terug te brengen en landen die daar zelf de middelen niet voor hebben te helpen zich te beschermen.
Links heeft de dure plicht te werken aan een inclusieve, anti-racistische, sociale en internationale klimaatpolitiek. Daarvoor moet de klimaatbeweging zich openstellen en actief werken aan het werven van mensen met andere achtergronden en perspectieven. De overheid moet onderzoeken waar in Nederland en bij welke groepen de klappen van klimaatverandering en milieuverontreining het hardst vallen en daar tegen optreden. Zij moet investeren in het democratiseren van de duurzaamheidstransitie zodat alle inwoners van Nederland de vruchten kunnen plukken van duurzaamheid. We moeten werken aan een economisch systeem dat wel in balans is met onze planeet, onze uitstoot dusdanig terugbrengen dat we niet alleen onze eigen toekomst veilig stellen, maar ook die van andere landen. En we moeten investeren in het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering in landen die dat niet zelf kunnen doen.
Het is tijd voor een radicaal linkse klimaatpolitiek.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (59)

Jelle de Graaf
Jelle de Graaf27 aug. 2018 - 10:58

Leuk om de uitgebreide discussie te lezen naar aanleiding van het artikel. Ik zie dat veel kritiekpunten al uitgebreid zijn weerlegd, toch zijn er twee terugkerende punten waar ik graag ook nog op reageer. Om te beginnen de kritiek op intersectionaliteit als basis van mijn betoog. Intersectionaliteit is niet, wat in 1 van de commentaren las, de simplistische gedachte dat alles met alles samen hangt. Uiteraard doet dat het. Intersectionaliteit betekent dat verschillende elkaar versterkende factoren tot machtsverhoudingen leiden, en dat je per geval moet kijken welke factoren daar bepalend zijn. In andere landen is sprake van klimaatracisme en het lijkt me goed ook in Nederland te onderzoeken welke groepen het meest geraakt worden door klimaatverandering, zodat we daar beleid op kunnen ontwikkelen. Al geef ik toe dat het ook in de kop zetten van het woord klimaatracisme misschien wat overdreven was ;) Dan de suggestie dat klimaatverandering te belangrijk is om te politiseren. Klimaatverandering is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste problemen van de mensheid op dit moment. Door oplossingen hiervan te depolitiseren, zouden we de oorzaak van klimaatverandering echter rechts laten liggen. Een economisch model dat groei als vereiste heeft kan niet anders dan onze aarde uitputten, en om weer in balans te raken zullen we dus het kapitalistisch systeem moeten veranderen. Dat is een links verhaal, en dat linkse verhaal is nodig om de wortel van het probleem aan te pakken. Dan zou je nog kunnen zeggen dat je dat linkse verhaal wel moet houden, maar het niet links moet noemen omdat je daar mensen mee afschrikt, maar op die manier maak je het rechts wel erg makkelijk om links weg te zetten, dus ook daar ga ik niet in mee.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin27 aug. 2018 - 15:28

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/deze-vijf-taboes-bleven-onbesproken-aan-de-klimaattafel~b4a4a5b9/ Kijk daar heb ik heel veel problemen mee! Ik denk dat ik niet de enige ben! Dat wil niet zeggen dat wij als burgers niet moeten handelen maar wel dat we de politiek ter verantwoording moeten roepen. Dat gebeurt echter niet of nauwelijks. https://decorrespondent.nl/6262/reconstructie-zo-kwam-shell-erachter-dat-klimaatverandering-levensgevaarlijk-is-en-ondermijnde-het-alle-serieuze-oplossingen/2771107705960-0f6f562a In plaats daarvan facilliteren wij de smerigste multinationals die er zijn. En dan bedoel ik smerig in meer dan een betekenis. Wij zeggen vaak dat Afrikaanse landen corrupt zijn maar hoe zit het met westerse landen? Wat wij allemaal legaliseren en facilliteren staat voor mij gelijk aan corruptie. Daarnaast hebben de mensen die het minst te besteden hebben de laagste ecologische voetafdruk maar zij schijnen overal degene te zijn die moeten gaan betalen. Ik walg soms van de politiek, ook al hebben we daar geen tijd voor.

Cliff Clavin
Cliff Clavin27 aug. 2018 - 15:36

@ Jelle de Graaf (12:58u) - dank voor je deelname aan de door jou begonnen uitwisseling van gedachten. Over woorden als 'intersectionaliteit' en 'klimaatracisme' heb ik in deze context geen uitgesproken mening. Nu ja, de aantasting van een leefbaar klimaat raakt nu vooral arme mensen met een niet-Westerse achtergrond, maar omdat het vaststaat dat de regio's met de grootse vervuilers zelf ook ongenadig hard afgestraft zullen worden voor alle hoogmoed en onderdrukking, zou ik deze immense dreiging niet direct aan raciale verschillen tussen groepen mensen willen koppelen - niemand zal er niet onder lijden, uiteindelijk. Ik voeg eraan toe dat ook ontstellend veel blanke mensen in de USA en ook Europese landen op dit moment moeten leven met de ziekmakende effecten van politiek en groot-industriëel wanbeleid. (Dit neemt niet weg dat er zich onder laat-kapitalistische en neoliberale bestuurders en economen zich bijzonder veel aartsreactionaire racisten, misogyne karakters, en mensen met ander psychopathologieën op houden; de neuroses tieren daar zeer welig, zeg ik met het oog van de kenner.) Nu over dat (de)politiseren. Ik vind niet dat je door depolitiseren de oorzaken van klimaatverandering rechts laat liggen. Je kan wél zeggen: de gevaren voor het klimaat komen voor een groot deel door rechts-economische groeimodellen (zeg maar gerust: doctrinaire obsessies), die heel erg resistent blijken te zijn tegen de kritiek van het gezonde, sociale verstand. Mijn stelling: je kunt tegelijk de debatten over de te volgen methoden voor inperking van de klimatologische schade ontdoen van partijpolitieke etiketten, én tesamen (links, rechts, christelijk, islamitisch, inclusief analytische en continentale filosofen, paaldansers en pastafari's, zeg maar: het hele zootje ongeregeld dat zich als 'mensheid' uitgeeft) uitzoeken welke weg de beste is. Daar hebben we goede benaderingen voor, die tesamen heten: (toegepaste) wetenschappen. Oneindige groei, onderlinge competitie en concurrentie door neoliberale wereldrijken (die is nu volop gaande), op een planeet met eindige bodemschatten (grondstoffen), dat is een logische onmogelijkheid. Het is een gigantisch drama dat de heertjes aan de politiek-economische stuurknuppels in deze wereld dit niet in kunnen zien. Ze leven in Fabeltjesland, Mark Rutte is exemplarisch voor dit genus van ernstig misleide en slecht opgeleide brokkenpiloten. Ons werk dient te zijn: overtuigingsarbeid. Laten zien dat de oneindige financialisering van iedereen en alles onder de zon de slechts mogelijke pseudo-oplossing van allemaal is. Marktconcurrentie en het profijtbeginsel afdwingen bij problemen op sociaal, medisch, educatief, en ecologisch gebied kúnnen nooit of te nimmer tot een goed (humaan, ethisch verantwoord) resultaat leiden. Deze ongemakkelijke waarheid is in de voorbije dertig à veertig jaar keer op keer opnieuw aangetoond. Juist om deze redenen plaatste ik de twee verwijzingen in mijn tekstje van 24/8 (15:56u). Wie goed gekeken heeft naar de manieren waarop neoliberalisme precies werkt, die kan uitleggen dat Ewald Engelen gelijk heeft: het klimaatakkoord van Rutte-III zal niet kunnen waarmaken wat het beoogt, al klinkt het verleidelijk effectief (vooral voor de grotere bedrijven, veel minder voor particulieren die op geldelijk gebied het nakijken zullen hebben). Tot slot geef ik twee citaten van Albert A. Bartlett: ------- “The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.” “We must realize that growth is but an adolescent phase of life which stops when physical maturity is reached. If growth continues in the period of maturity it is called obesity or cancer. Prescribing growth as the cure for the energy crisis has all the logic of prescribing increasing quantities of food as a remedy for obesity.” ------- https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Allen_Bartlett

robheus2
robheus225 aug. 2018 - 13:58

Het klimaat probleem is - net als andere maatschappelijk probleem - een klassenvraagstuk. De rijken dragen het meeste bij aan klimaat opwarming, maar hebben er het minste last van en kunnen zich er het beste tegen wapenen. De lasten komen eenzijdig terecht bij de mensen die al het minste hebben. Ook in Nederland komen de milieulasten voor het grootste deel terecht bij de laagsbetaalden. De opwarming van de aarde treft in meerderheid de armste landen, die de minste middelen hebben om de problemen door klimaat opwarming ontstaan, op te lossen. Echte oplossingen voor klimaat problemen, die juist ook voor de minst welgestelde groepen soelaas zouden bieden bestaan. Zo zou Europa kunnen investeren in noord afrika en de sahel in het planten van bomen (arbeidsmigranten genoeg) waarmee verwoestijning tegen gegaan kan worden, en bijdragen aan de bouw van meer zonthermische centrales die 24/7 stroom kunnen produceren en de restwarmte kunnen inzetten voor ontzilting. Europa draagt daar niet aan bij maar heeft in afgelopen decennia de problemen alleen maar verergerd door noord afrika te destabiliseren door de onzalige ingreep in Libië. In Libië waren toen nog meer dan 1 miljoen afrikaanse migranten werkzaam uit de zuidelijke sahel, die sindsdien daar niet veilig meer zijn door nog altijd voortdurend geweld en chaos in Libië. Dat dit de belangrijkste oorzaak was voor de resulterende bootvluchtelingen crisis wordt door velen verzwegen. Europa betaalt nu aan de regeringen in noord afrika geld om de vluchtelingenstroom tegen te gaan, waardoor een land als Niger - zelf al één van de armste en meest door klimaatopdroging getroffen gebieden - ook nog vluchtelingen op moet vangen. De volgende humanitaire crisis wordt al weer voorbereid...

2 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen25 aug. 2018 - 16:54

Tien met een griffel.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 aug. 2018 - 15:30

++

Fritz Leiber
Fritz Leiber25 aug. 2018 - 11:12

De klimaatproblematiek ten faveure van linkse politiek framen is inmiddels een herkenbare strategie het anders voorgoed verloren ideaal van het socialisme alsnog alsnog ingang te doen vinden als panacee. Met daarbij natuurlijk het erbij halen van blank racisme, en via nog veel meer uit het vaste repertoire van de linkse propaganda, allerlei andere zaken samengevat tot "intersectionaliteit" maar b.v. ook de verklaring voor het economisch falen van landen waar socialistische regeringen heersen, en zo meer, alles als oorzaak van zo een beetje ieder probleem, maar wat slechts als een schaamlap dient om hun linkse ideologie, nu als slachtoffer van al dat kwaad, alsnog toegepast te willen zien. Maar even beperkt tot die klimaatverandering en daarnaast, want niet daartegenover, de gronden voor problemen m.b.t. agrarische activiteiten in b.v. arme Afrikaanse landen en de daardoor voortvloeiende structurele tekorten in voedselvoorziening. De oorzaken van die tekorten liggen er nu juist in dat de Afrikaanse boeren teveel kleinschalig, traditioneel, vooral gericht op eigen hoogstgens beperkt lokale voedselvoorziening gericht zijn waarbij ze juist natuur en milieu meer belasten en uitputten. Deze daaruit onvermijdelijk uit voortvloeiende zowel voedseltekorten als milieubelasting en vernietiging i.c.m. de zeer snel groeiende bevolking zijn alleen te bestrijden door samenwerking met marktgericht grootschalig agrarisch boeren in samenwerking met westerse (blanke;) agrarische boerenbedrijven die hen daarbij uit eigenbelang helpen dit te ontwikkelen. Het zal behalve Afrika tot de gedroomde volledige voedselvoorzienendheid brengen zeker ook tot grote voedsel-exporteur kunnen maken en bovendien nog groen ook (als ze dat willen). Maar ik zal u niet overtuigen. Dat doen dan dit artikel uit de bewezen praktijk wel. Vooral de er zeer geprezen grote rol van Nederlandse agrarische boeren zal u de ogen openen. Tenzij u door socialistische dogmatiek voorgoed verblind en doof bent natuurlijk: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/in-senegal-is-het-eigen-rijst-eerst/

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen25 aug. 2018 - 15:11

"Maar ik zal u niet overtuigen." Nee, daarvoor hoef je maar naar Brazilië te kijken: aan marktgericht grootschalig agrarisch boeren in samenwerking met westerse (blanke;) agrarische boerenbedrijven die hen daarbij uit eigenbelang hielpen dit te ontwikkelen ontwikkelen geen gebrek en zeer exportgericht, terwijl een groot deel van de Braziliaanse bevolking amper te eten had. Pas door de linkse politiek van Lula kwam daar een aanzienlijke verbetering in, maar nu links via vreemde machinaties buitenspel gezet is, gaat het weer in rap tempo bergaf. De Cubanen hebben het misschien niet breed en nadat de USSR als handelspartner wegviel hebben ze grote moeilijkheden gehad om dat te boven te komen, maar dat is uiteindelijk gelukt door kleinschalige biologische- en stadslandbouw. Het merkwaardige van de situatie is juist, dat de Cubanen door die relatieve armoede onopgemerkt, ons in sommige opzichten mijlenver vooruit zijn.

Fritz Leiber
Fritz Leiber25 aug. 2018 - 19:54

@HMJe zou de feiten zoals die uit het bijgevoegde Volkskrant-artikel kunnen lezen tenzij je liever doof en blind blijft dus uit politiek-ideologische redenen. Dan ga je ook Cuba verheerlijken ondanks de ernstige repressie en de armoede, of Venezuela en haar totale instorting als gevolg van hetzelfde socialistische systeem negeren. Wat er in veel landen misgaat, en dus b.v. ook Brazilië, is niet te danken aan het Westen wat alle belang heeft bij een aansluiten bij het voorspoedige markt-economische maar daarbij vereist ook democratische model. Daar hebben Westere landen alle belang bij omdat het behalve voorspoed voor de betrokken bevolkingen ook een verruiming van de markt en daarmee afnemende consumenten en producerende en diensten leverende ondernemers. Een win-win-combinatie. Dat dit in verscheiden landen, ondanks voortdurende aanzetten van de westerse wereld daartoe, dit niet van de grond komt in alle gevallen door een vooral zelf profiterende elite die geen belang heeft bij een andere status omdat zij zich dan niet kan handhaven. Dat geldt ook voor álle socialistische regimes uit heden en verleden.

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 aug. 2018 - 1:13

Het eerste probleem is natuurlijk dat alles wat jij schrijft -of de Volkskrant- geen propaganda is en alles wat ik schrijf wel. How Cuban agriculture went from industrial to sustainable - https://www.youtube.com/watch?v=TZ0tovrhf5Y Best Organic Farm in Cuba - Finca Marta - https://www.youtube.com/watch?v=zXcSKjLQ_xs ORGANOPONICO! AN AGRICULTURAL REVOLUTION - https://www.youtube.com/watch?v=JIWsxo5nNgg What Cuba can teach America about organic farming - https://www.youtube.com/watch?v=8MsnXTMC1-E Cuba's organic farms could be the future of agriculture - https://www.youtube.com/watch?v=Bc3DJAybt_o Chavez heeft het juist achterwege gelaten om het platteland op deze wijze te ontwikkelen want ze hadden olie genoeg. Daar plukt Venezuela nu de wrange vruchten van. Brazilië is heel sterk op landbouw gericht, maar dat is zeer grootschalig en dus kun je midden tussen de suikerrietvelden of soja-aanplant leven en honger lijden. In de praktijk komt ook daar het meeste verse eten van kleine boeren. Alleen kom je daar veel het overmatig en onoordeelkundig gebruik van zware vergiffen tegen: je schrikt je echt kapot als je daar een beetje rommelt tussen lege plastic flessen op het erf. En overal duiken berichten op over de vervuiling van het grondwater (vanwege het klimaat en de bodemstructuur een veel groter probleem dan bij ons) Anders dan jij spreek ik uit praktische ervaring. Ik weet dus ook wat de problemen zijn en dat er nog veel hogere opbrengsten gehaald kunnen worden, let wel: voortbouwend op het Cubaanse model. Ze zijn wel ver, maar in Wageningen hebben ze meer kennis in huis. Alleen wordt dat vaak ingezet op de verkeerde manier en in dienst van het grootkapitaal. Als je op de plaatjes mag afgaan dan zit Senegal daar ergens tussenin. Wel mooi, maar toch nog te grootschalig, weinig divers en "carbon based".

tempest
tempest25 aug. 2018 - 10:51

Een rare term die uit de VS is komen overwaaien, dus ik snap het gegniffel van de Amsterdamse raad wel. Ongenuanceerd en onnodig polariserend. Gelukkig zijn er binnen links ook steeds meer mensen die zich tegen dit soort newspeak verzetten.

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen25 aug. 2018 - 13:14

Gelukkig zijn er binnen links mensen die zelfkritisch durven denken, je weet wel: dat wat rechtse mensen "zelfhaat" noemen. Rechtse mensen zullen elke neiging daartoe zo snel mogelijk onderdrukken, uit angst dat ze uit de toon zullen vallen. Dat is juist het grote probleem van rechts: op het eerste gezicht lijken ze sterk een eensgezind, maar door dit zelfbedrog zijn ze innerlijk tot op het bot verrot Een godwin is hier zéér op zijn plaats.

tempest
tempest25 aug. 2018 - 14:44

@HM van der Meulen Ik ben ook altijd erg blij als mensen zelfkritisch zijn. De schrijver haalt goede punten aan, maar ik vind de term heel erg gezocht (tang op een varken) en niet productief. Intersectionaliteit wordt teveel gebruikt om dingen in het racisme hokje te duwen. Het is veel te simplistisch om klimaatproblematiek langs etnische lijnen in daders en slachtoffers te verdelen. En als je daar eerst je gelijk in wilt halen, vertraag je oplossingen alleen maar verder. En, nee ik ga niet mee met newspeak her-definitie van racisme, die stelt dat het om macht gaat, daarom vind ik klimaatracisme ook zo’n slechte term. Maar uiteraard is een “intersectionele-aanpak” nodig, want er spelen meerdere problemen die uiteindelijk op de klimaatverandering invloed hebben. Het is niet enkel een energie transitie probleem, welvaart-verdelingsvraagstukken en een drang naar eeuwige groei zijn er nauw mee verbonden.

HM van der Meulen
HM van der Meulen25 aug. 2018 - 19:06

Tot mijn genoegen constateer ik dat we het 100% met elkaar eens zijn.

Alfons de B
Alfons de B25 aug. 2018 - 10:16

Het blijft frappant dat juist racismeroepers alles en iedereen in hokjes willen indelen, onderscheid willen maken en andersdenkenden denigrerend toe willen spreken. Onder het mom van inclusief juist exclusief handelen zal op steeds minder begrip kunnen rekenen, zo vermoed ik.

Ozon
Ozon25 aug. 2018 - 9:23

“De mensen die de minste verantwoordelijkheid dragen voor de vernieling van onze planeet lijken er het hardst door geraakt te zullen worden” Not to worry, als klimaatverandering doorzet en de zeespiegel (snel) veel stijgt, worden wij lekker hard geraakt, een groot deel van NL ligt immers al onder zeespiegel, nog niet direct gerekend op vele meters erbij. Daarnaast wordt in NL bij risico-berekeningen (van bijv dijk-normeringen) gekeken naar aantallen mensen en worden dus juist steden in de regel zwaarder beschermd. Daar wonen in de regel juist relatief meer allochtonen, dus het “racisme” zal dan eerder gelden naar de “witte” Nederlanders in dun-bevolkte gebieden. Gevalletje Groningen dus, maar dan niet met aardbevingen maar met overstromingen. Reken jezelf niet (te) rijk.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker25 aug. 2018 - 9:21

Beste meneer de Graaf “Klimaatracisme vraagt om een intersectionele klimaatpolitiek.” Ik kan me zo voorstellen dat menigeen bij zo’n titel denkt: ‘laat dat maar aan mij voorbij gaan’. Mij vergaat dan de zin om verder te lezen. Maar, je bent Ballonnendoorprikker en dus lees ik door. Al verder lezend vraag ik me oprecht af wat voor u het belangrijkste is, uw eigen gelijk of aandacht voor maatregelen tegen de klimaatverandering. U analyseert terecht dat de mensen die de grootste kans hebben om te worden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering, anderen zijn dan degenen die het meeste bijdragen aan die verandering. Ook constateert u terecht dat het de taak is van de ‘profiteurs’ om de ‘slachtoffers’ te helpen. Wereldwijd maar ook in Nederland omdat het de slachtoffers aan middelen ontbreekt om zich te ‘wapenen’. Ook constateert u terecht dat het aanpakken van de economische oorzaken van de klimaatverandering prioriteit heeft. Of zoals u schrijft: “We moeten werken aan een economisch systeem dat wel in balans is met onze planeet, onze uitstoot dusdanig terugbrengen dat we niet alleen onze eigen toekomst veilig stellen, maar ook die van andere landen.” Waarom ik toch twijfel aan wat voor u het belangrijkste is, is dat u met waardeoordelen gooit die mensen afschrikken. U spreekt over ‘klimaatracisme’, daarmee zegt u tegen “de witte directeuren in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag” dat hij een racist is. Het voelt alsof u dat ook tegen mij zegt omdat het lot heeft bepaald dat ik in Nederland ter wereld kwam. Dat gevoel wordt opgeroepen door een zin als:: “Intersectionaliteit of kruispuntdenken gaat er vanuit dat onderdrukking en discriminatie ontstaan door een samenspel van factoren als economische status, etniciteit, gender, lichamelijke gezondheid, seksualiteit, geboorteplaats en leeftijd en dat je die bij het onderzoeken van ongelijkheden dus ook altijd in samenhang moet bekijken.” Als gezonde, blanke, in Nederland geboren man begrijp ik hieruit dat ik schuldig ben, want in het intersectioneel denken heeft de witte man het altijd gedaan. Hij wordt aangesproken op iets waaraan hij niets kan doen, namelijk zijn geslacht, kleur en geboorteplaats. Beste meneer De Graaf, onderdrukking is een gevolg van machtsverschil en machtsverschil en discriminatie is een gevolg van onwetendheid. Tegen beiden wil ik strijden en ik denk dat er meer mensen zijn die dat willen. Alleen wordt dat lastig als ik het gevoel krijg dat ik er de ‘oorzaak’ van ben. Beste meneer De Graaf, als blijkt dat dat goede, eerlijke, internationale klimaatbeleid haalbaar is, als er niet wordt gegooid met ronkende termen als klimaatracisme en verdeeldheid zaaiende theorieën als ‘intersectionaliteit’, klimaatbeleid waaraan zelfs ‘rechts’ mee wil doen, bent u dan tevreden?

Minoes&tuin
Minoes&tuin25 aug. 2018 - 9:01

Ik begrijp dat racistische element dat hier ingebracht wordt totaal niet. Ergo ikzelf vind het twee totaal verschillende zaken. Wat mij betreft ver over de top!

korheiden2
korheiden225 aug. 2018 - 7:59

Inwoners van de Derde wereld zullen best last hebben van warm weer, maar hun andere problemen zijn groter. Honger, veroorzaakt door wanbeheer. Oorlog, werkloosheid en ga zo maar door.

Extra belegen
Extra belegen24 aug. 2018 - 23:36

Het klimaat zal voor een aantal landen best lastig veranderen, echter ontkom ik niet aan de gedachte dat de grootste problemen in 'die' landen, meer te maken heeft met een bevolkingsexplosie dan van klimaatverandering. Door de enorme bevolkingsgroei, met name in Afrika, kan op vele plaatsen het land de bevolking niet meer aan. In andere Afrikaanse landen zijn problemen op bestuurlijk vlak, om het maar vriendelijk uit te drukken, een veel grotere oorzaak van de ellendige omstandigheden. Met beiden zaken kan en zou het westen zich niet mee moeten bemoeien.

DenFlexwerker
DenFlexwerker24 aug. 2018 - 21:00

Inmiddels dreigt de term racisme steeds meer onder water te verdwijnen. Deze eens krachtige term begint was een sterke berg waar mensen hun denkbeelden wilden verankeren. Als echter jouw Mohammed-doel, net naar de berg wil komen, dan doen we net alsof de berg naar Mohammed komt. Zo schijnt de islam ook al onder racisme te vallen. Dwaas want als blanke kan ik zo moslim worden maar ik kan nooit van ras of genetische kenmerken veranderen (Ik ben immers Michael Jackson niet). Ook de dierenrechten activisten willen van hun mug een olifant maken met de term speciecisme. Ja, je dient alle dieren, dus ook die mug in je slaapkamer, als mensen te behandelen. Anders discrimineer je wezens op hun soort: stout. Het is niet voor niets dat de term "speciecisme" weer die leuke '-cisme' klank heeft, daar hebben marketing mensen hard over nagedacht. Dus s.v.p. het doodslaanders van muggen net zo veroordelen als racisme. En nu is het de klimaatlobby die de racisme kaart trekt, waardoor die racisme berg wegsmelt als de ijsbergen waar het over gaat. Hoe meer de term racisme gebruikt wordt waar die term niet voor is, hoe lachwekkender die wordt. Kunnen we niet eens een nieuw woord bedenken voor mensen achterstellen op basis van hun etnische lichaamskenmerken? De huidige dekt de lading niet meer en raakt versleten.

Jensbos
Jensbos24 aug. 2018 - 18:37

Met een president aan de andere kant van de plas die zich racistisch en wereld onverantwoordelijk opstelt schieten we sowieso niet op. Maar, de democraten schijnen zich nu vooral juist met wetenschappers te gaan profileren, er lijkt hoop te zijn, mits de wetenschap de bevolking uiteindelijk mee weet te krijgen. In de jaren '70 was er naar mijn idee meer animo om naar verantwoordelijken te luisteren (de Club van Rome + anti ozongat resultaat)

Lood om oud IJzer
Lood om oud IJzer24 aug. 2018 - 18:03

Vooral alles politiseren, dan weten we in elk geval zeker dat er helemaal niets van die klimaatmaatregelen terecht komt en radicaliteit heeft nog nooit ergens iets goeds teweeg gebracht. En daarbij, hoe moet deze nieuwe westerse interventie in zijn werk gaan? Denk je dat er dijken gebouwd gaan worden, of dat er simpel gezegd wordt: "sorry beste bewoners van Regio X in Mauritanië tot Regio Y in Ivoorkust, u dient te verhuizen". Nee, klimaatmaatregelen vragen juist om veel minder politiek.

Martin108
Martin10824 aug. 2018 - 17:14

Een van de beste manieren om te zorgen dat mensen die het niet met je eens zijn of twijfels hebben hun hakken nog steviger in het zand zetten is wel om ze te betichten van racisme, zie het zwarte piet debat. Er zijn genoeg manieren om de onevenwichtige gevolgen van klimaatverandering onder de aandacht te brengen, manieren waarop je niet juist die mensen die we nodig hebben tegen de haren in strijkt. Elke misdaad die ooit door de Europeanen is begaan er bij slepen gaat echt nergens toe leiden.

TwoTone
TwoTone24 aug. 2018 - 16:17

Tsja, heeft de schrijver er wellicht aan gedacht dat e.e.a. vooral te maken heeft met het niveau van ontwikkeling in een gebied. Het heeft dus vooral een correlatie met de localisering op de aardbol. Ik heb een vermoeden dat de bedenkers van het woord racisme de door de schrijver beschreven casus dit niet als voorbeeld van dit verschijnsel zien. Je kan je terecht afvragen of iets goed of slecht is en of iets verbeterd kan worden, maar om het gelijk weer te scharen onder racisme of zwart - wit discussie is onderwijl wel een grijs gedraaide plaat. Wordt tijd dat wat neerlandici onze taal gaan verrijken met nieuwe termen om zo het woord racisme weer iets van zijn oorspronkelijke betekenis te gaan geven. Momenteel is het een paraplu term voor activisten waarbij alles wat ze niet zint onder valt.

Max Eisenmann
Max Eisenmann24 aug. 2018 - 15:57

De verklaring m.b.t. tot milieu en natuur is niet dat mensen in de derde wereld en opkomende economieën anders behándeld worden door mensen uit het rijkere westen , en dus daarom niet door hen worden gediscrimineerd, maar ze hándelen anders vanwege hun mindere middelen. In tegenstelling tot het rijkere westen wat zich kan veroorloven door uitgaven daartoe te doen meer duurzaam of zelfs natuurherstellend te leven, is er in andere delen van de wereld veel meer een voorkeur om voorrang te geven aan niet alleen eerste levensbehoeften maar zeker ook luxe artikelen en beleving en daarbij natuur en milieu in vaak nog hoger tempo te vernietigen dan ooit in het Westen heeft plaatsgevonden. Dit verschil is ten eerste te verklaren door de wens de hen bekende luxeproducten en middelen uit het Westen ook te willen waar de vroeger toen nog armere mens in het Westen die nog helemaal niet bekend waren als mogelijk bereikbaar. Ten tweede is de in delen van de armere wereld met cultuur samenhangende en voor hen inmiddels meer bereikbare moderne medische vooruitgang verantwoordelijk voor een nog véél hogere bevolkingsaanwas dan in het Westen ooit heeft bestaan.

HM van der Meulen
HM van der Meulen24 aug. 2018 - 14:53

De energietransitie draagt de belofte van zelfbeschikking en democratisering mee. Door energie lokaal op te wekken en op te slaan kunnen we onze afhankelijkheid van multinationals stoppen. En ook met lokale voedselproductie kan de transitie naar duurzaamheid bijdragen aan zelfbeschikking en democratisering. Dat is waar, alhoewel ik die belofte niet gigantisch zou willen noemen, want het is natuurlijk wel zo dat de bedrijven en de politici die hun macht juist baseren op de controle van onze eerste levensbehoeftes er alles aan zullen doen om die controle te behouden. Ik moet dan ook nog zien dat dat lukt, temeer daar de meeste burgers zich hier helemaal niet bewust van lijken te zijn en/of te gemakzuchtig zijn om hun lot in eigen handen te nemen. Het is ook waar dat de klappen in eerste instantie vallen bij de armen en niet bij de rijken en dat de meeste armen niet in Nederland wonen en een andere huidskleur hebben. Maar of dat betekent dat je racisme dan als uitgangspunt moet nemen voor problemen die op de eerste plaats van economische en ecologische aard zijn, dat betwijfel ik ten zeerste. Met betrekking tot Nederland geldt in ieder geval dat het gevaar van versplintering onder druk van een verdeel- en heers politiek groter zal zijn, dan de kans om langs deze weg meer support te mobiliseren. Mijn bewering is dus niet dat het niet om racisme zou gaan (of juist wel), maar dat het strategisch gezien niet verstandig is.

punt2
punt224 aug. 2018 - 14:03

quote: "Toen Sylvana Simons bij haar maiden-speech in de Amsterdamse gemeenteraad het thema klimaatracisme aanstipte volgde er een ongemakkelijk gegniffel. Brengt Sylvana racisme nou zelfs met het milieu in verband kon je de raadsleden bijna horen denken. Het was een gemiste kans van de overwegend linkse gemeenteraad. Ik zou wel eens onderzocht willen zien welke Amsterdammers het meest geraakt worden door klimaatverandering en, als dit net als in het buitenland vooral minderheden zijn, wat we hier aan kunnen doen." ik ben ook reuze benieuwd welke Amsterdammers geraakt worden door het milieu-racisme in Amsterdam Want volgens mij gaat daar de gemeenteraad van Amsterdam over.......... alles wat buiten Amsterdam valt zou deze raad ook graag over willen beslissen maar daar gaat de nationale politiek over, al zou de republiek Amsterdam dat nou graag anders zien.

6 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen24 aug. 2018 - 16:48

Dat bedoel ik dus, de verdeel-en-heers-mannetjes zullen geen kans voorbij laten gaan. "Klimaatverandering en het opraken van fossiele brandstoffen zijn een direct en onvermijdelijk gevolg van het kapitalistisch systeem, met haar focus op eeuwige groei. Net zo onvermijdelijk raakt klimaatverandering in dit systeem minderbedeelden het eerst en het hardst." Laten we het daar eens over hebben.

punt2
punt225 aug. 2018 - 9:25

@HMvanderMeulen, volgens mij ben ik vrij om zelf te beslissen wel deel ik van deze opinie wil bespreken. Dus ga je gang over een ander deel, maar niet met mij.

HM van der Meulen
HM van der Meulen25 aug. 2018 - 12:56

En ik ben vrij om daarop te reageren om de saboteurs te saboteren.

punt2
punt225 aug. 2018 - 15:19

@HMvandermeulen, quote: "En ik ben vrij om daarop te reageren om de saboteurs te saboteren." Maar wat wil je eigenlijk zeggen? of was dit het argument?... nog even blijven oefenen zou ik zeggen , of de definitie van een argument even opzoeken.

HM van der Meulen
HM van der Meulen25 aug. 2018 - 19:08

Het is nu eenmaal mijn hobby om in raadselen te spreken.

punt2
punt226 aug. 2018 - 12:35

@HmvanderMeulen, en anderen zijn wel serieus..

Cliff Clavin
Cliff Clavin24 aug. 2018 - 13:56

@ Vdbemt (12:39u) - hier ben ik het van harte mee eens. Het is verstandig om bij aansporingen tot het inperken van de klimaatveranderingen en de opwarming van de aarde uitnodigend te zijn, daarmee duidelijk makend dat deze problemen elke wereldburger aangaan, ongeacht zijn politieke voorkeur. Wanneer een partij deze moeilijke en langdurige onderneming als 'radicaal links' bestempelt, dan is dat een onjuiste en contraproduktieve betiteling. Want ze roept associaties op met betweterij, ijdelheid, arrogantie. En deze eigenschappen zullen bij rechts juist de overbekende en inmiddels vermoeiende reacties van persoonlijke afkeer oproepen. Ik zou geschreven hebben: het is tijd voor een radicale klimaatpolitiek. Want daar zal het op neerkomen. Het klimaatakkoord van Rutte-III is een plan dat kiezers het gevoel geeft 'dat er nu echt iets gedaan wordt aan de grootste bedreiging van de mensheid', maar dat is een onterechte indruk. De plannen in kwestie zijn goed voor het bedrijfsleven, maar kunnen menig Nederlander in financiële nood brengen (en de collectieve particuliere schulden in ons land zijn al immens groot). Ze komen neer op de neoliberale strategie van uitstel van een werkelijk effectieve aanpak. Eerst ontkennen de politieke vertegenwoordigers een probleem dat door hun eigen doctrine mede veroorzaakt werd; dan komt er uitstel, bedongen via opportunistische strategieën die toe doel hebben de heilige marktmachine onbelemmerd door te laten draaien; en de volgende stap is dan: het verkopen van utopische projecten, bijvoorbeeld dat van 'geo-engineering' (welke, hoe kan het anders, aan de markten overgelaten dient te worden). https://www.groene.nl/artikel/foute-tafels https://overland.org.au/previous-issues/issue-210/feature-philip-mirowski-jeremy-walker-antoinette-abboud/ Dus: een radicale klimaatpolitiek is nodig. Eentje die werkt. 'Radicaal' komt overigens van het Latijnse 'radix'; dit betekend ‘wortel’. Inderdaad: de problemen moeten bij de wortel aangevat worden, anders zal er niets ten goede kunnen veranderen. Het is een gegeven dat rechtse reageerders, kiezers, en politici uitblonken in scepsis en ontkenning waar het gaat om de gevaren die ons allemaal bedreigen. Deze houding is voor een groot deel te wijten aan propaganda, die keer op keer er bij mensen die daar licht vatbaar voor zijn, inwrijft dat de grote consensus bij de klimatologen en geologen niet solide is. De bedenkers van deze verhalen zijn meesters in het goochelen met begrippen als: overeenstemming, onzekerheid, en twijfel. Ook deinzen ze zelden terug voor openlijke lastercampagnes en karaktermoord, ten aanzien van wetenschapsmensen. Ik denk dat zij die politiek rechts tot zeer rechts georiënteerd zijn, ertoe neigen om vaker te kiezen voor eigenbelang, overconsumptief gedrag, materiëel bezit, en op luxe en uiterlijk vertoon gerichte activiteiten. Hun levensstijl is aantrekkelijk, en voor hen is de gedachte om 'in te leveren' voor natuur- en klimaatbehoud lastig, bedreigend. En dan heeft die klimaatpropaganda een weldadige werking. _______ Dus: we moeten zoveel mogelijk mensen meekrijgen. Elke persoonlijke bijdrage is welkom, ongeacht de voorkeuren van diegene die bijdraagt. En hee - 'rechts' betekent ook: 'conservatief', hoewel dit anno 2018 nog maar een zwakke connotatie is. Ik zeg: laten we juist de conservatieve trekjes bij rechtse mensen aanspreken. Conservatief houdt in: het goede, het vertrouwde, het traditionele willen behouden, op alle levensgebieden. Nou, geen zinnig mens zal willen ontkennen dat hierbij ook onze gezondheid, de natuur, en een leefbaar klimaat horen.

7 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen24 aug. 2018 - 17:30

Rechtse mensen neigen er toe -volgens jou- om vaker te kiezen voor eigenbelang, overconsumptief gedrag, materieel bezit, en op luxe en uiterlijk vertoon gerichte activiteiten en deinzen daarbij zelden terug voor openlijke lastercampagnes en karaktermoord, waarbij ze andersdenkenden associëren met betweterij, ijdelheid, arrogantie, Stalin, Mao en Pol Pot. Maar die mensen wil je dan toch tot medewerking bewegen met het argument dat gezondheid, natuur en een leefbaar klimaat vertrouwde en traditionele conservatieve waarden zijn en je denkt serieus, dat mensen die je net daarvoor zo hebt afgeschilderd, die houding op grond van dit soort overwegingen achterwege zullen gaan laten? Denk je niet dat de kans groter is dat ze dan gelijk het conservatisme eveneens afzweren? Het lijkt me dat op de eerste plaats gewoon niet lastiggevallen willen worden met al dat geouwehoer.

Observer1948
Observer194824 aug. 2018 - 20:10

@Cliff Het conservatisme gaat ervan uit dat instellingen. instituties en tradities zoals de monarchie, het huis van Thorbecke, de Kerk, huwelijk, gezin etc. niet uit de lucht zijn komen vallen maar een erfenis vormen waar je zuinig op moeten zijn. Aangezien niet alle verandering een verbetering is, moet je heel voorzichtig zijn met aanpassingen. Dus niet veranderen om het veranderen maar alleen als het echt niet anders kan en dan in kleine stapjes (piecemeal engineering). Voor een conservatief is vrijheid, binnen de grenzen van de wet, het hoogste goed; oneindig veel belangrijker dan gelijkheid. Voorbeeld: een conservatief zou nooit de Mammoetwet hebben ingevoerd, maar hij zou het talenonderwijs op de HBS en het Gym hebben gemoderniseerd.

Observer1948
Observer194824 aug. 2018 - 20:10

moet

Cliff Clavin
Cliff Clavin25 aug. 2018 - 13:11

@ H.M. van der Meulen (19:30u) - dat zijn interessante overwegingen. Ik kom er later op de dag op terug.

Cliff Clavin
Cliff Clavin25 aug. 2018 - 16:30

@ H.M. - Ich Bin Wieder Da. Misschien heb je gelijk. Het is mogelijk dat de rechtse mensen waarover we spreken liever afzien van wat ik noem: gezond conservatisme, dan dat zij zichzelf beperkingen zullen opleggen bij hun luxe-consumptie, joyeuze reisgedrag, en andere wereldlijke genietingen. Geldt dat voor allen op de rechterflanken? Dat is de vraag. Mijn intuïtie zegt me dat er best veel van hen elke dag weer twijfelen; en dat hun geweten spreekt als ze weer eens een feitelijk onnodige, maar heel aantrekkelijke aanschaf verrichten. Groepsdruk en behoefte aan bewondering speelt hier ook een rol. Het is dan belangrijk om deze groep ervan te overtuigen dat als we helemaal niets ondernemen om het klimaat te redden, dan hun eigen leven en dat van hun nakomelingen hoe dan ook heel veel minder goed zal gaan worden dan het nu nog is. Niemand kan zich onttrekken aan fatale veranderingen in natuur en milieu; en mensen moeten beseffen dat ze zelf onderdeel uitmaken van de natuur; ze kunnen haar niet overheersen, ze moeten haar verstandig beheren. Maar ja: de zelfbenoemde politieke rentmeesters van de samenleving (de schepping) laten niets blijken van enig inzicht in deze eenvoudige waarheden en plichten. Die houden zich bezig met het onnodig kapitalen smijten in de richting van vervuilers.

HM van der Meulen
HM van der Meulen25 aug. 2018 - 19:15

Cliff Clavin - Je kunt het rationaliseren niet laten hè? Ik heb er ook steeds moeite mee om me te realiseren dat niet iedereen is zoals ik hoor.... Het knappe van van Kooten en de Bie vond ik altijd de manier waarop ze in staat waren om in de huid van een ander te kruipen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin26 aug. 2018 - 16:55

@ H.M. van der Meulen (25/8, 21:15u) - hola, wat maak je me nu? Rationaliseren? Ik dacht dat ik juist heel invoelend te werk ging, met volop begrip en een goed timmermansoog voor de diepere zieleroerselen van de rechtse medemens. Daarom differentiëerde ik ook even bescheiden als virtuoos tussen de reactionaire burgers die nog wél in staat zijn tot kritische zelfreflectie ('...best veel van hen...'), en diegenen die men klimaatkundig toch eerder als hopeloze gevallen dient te beschouwen (dit deed ik impliciet). Die eerste groep moeten wij aanspreken. Verleiden, als het ware. Ik begrijp dan wel dat ik inderdaad mij niet kan verplaatsen in de hebzuchtige hardliners op rechts, mensen voor wie macht, geld, aanzien, luxe, en leedvermaak tesamen hun hele raison d'être betekenen.

robheus2
robheus224 aug. 2018 - 13:12

Toevoeging: Italië en China financieren onderzoek naar een kanaal om het opdrogen van het Tsjaad meer tegen te gaan. Dat kanaal loopt vanuit Noord Kongo. Afrika finaniert zelf in de aanleg van de Groene Muur (vergelijkbaar met de Chinese Groene Muur) - lopend van Segal tot Eritrea (8000 km bij 15 km) om daar bomen aan te planten om de verwoestijning tegen te gaan. Europa draagt daar niets aan bij, behalve aan een ander project in Noord Algerije (bijdrage van 1,4 miljoen, dus nagenoeg niks). Waarom betalen we niet gewoon migranten om bos aan te planten, ipv. geld uit te geven aan detentie centra? Iemand die door honger/klimaat gedwongen is te vluchten is toch geen crimineel? Bovendien zouden we Noord afrika nog wel eens nodig kunnen hebben om electra op te wekken voor Europa, dus via zonthermische centrales, en wat bos erom heen kan geen kwaad om zandstormen tegen te gaan. PS. Jaarlijks wordt er 41 miljard euro meer uit afrika gehaald dan er terug komt via ontwikkelingshulp. De leegroof van afrika gaat dus nog altijd door, mede gefaciliteerd door de belastingsontwijkings routes die Nederland en andere landen bieden.... Afrika is zo arm omdat de grondstoffen handel weinig oplevert voor de economie van die landen zelf, er is nauwelijks industrie en er zijn niet genoeg wegen en spoorwegen, waardoor inter-afrikaanse handel nauwelijks bestaat (slechts 11%). Als de winsten op de grondstofhandel in afrika zelf zou blijven, zou Afrika er stukken beter voor staan, en niet afhankelijk hoeven zijn van buitenlandse hulp.

DoNotAssumeMy
DoNotAssumeMy24 aug. 2018 - 12:42

Stel: In jouw ogen heb je tien valide punten, breed gedragen binnen eigen groep. Links/progressief - steunt alle 10 Middengroep - steunt 4 vd 10 Rechts/conservatief steunt 1 van de 10 Blijf je nu hameren op alle 10, is het resultaat dat er geen van de 10 worden opgepakt. Zeker als je in jeuktermen als intersectionaliteit gaat praten. Ik twijfel niet aan de validiteit noch aan de wetenschappelijke onderbouwing van intersectionaliteit, echter... ...deze term wordt te pas en te onpas door de SJW-groep gebruikt (misbruikt) om maar meer vinkjes op de minderhedenlijst te kunnen plaatsen. Ik blijf even in SJW termen, het woord zelf is toxisch geworden. Waardoor gematigde mensen (de middengroep) zich afkeren. En wat bereik je daarmee...precies. Geen van de 10. Maar je hebt gelijk hoor. In je eentje in de dramhoek. Mooi zo! Eenzelfde mechanisme zie je met de huidskleuraanduiding 'wit'. Lezen mensen dat...keren ze zich van je af. Doel bereikt? "Nou ja, het was wel een goed onderbouwd betoog. Dat vonden ze ook allemaal in m'n clubhuis." Intersectionaliteit komt op mij over als. "Ja, maar alles heeft met alles te maken." Ja, me dunkt! Niks leeft in een vacuum. Vergelijk het met een reactie van een student wanneer het een model over de werkelijkheid gepresenteerd krijgt. "Ja, maar dit geldt toch niet voor altijd en alles?" Nee, maar het geeft je wel een inzicht in patronen. Natuurlijk moet je je niet blindstaren op enkel het gepresenteerde probleem. Wat dat betreft klopt het gewoon dat meerdere factoren meespelen, altijd. Maar het werkt verstrooiend, verstorend. Je gaat nooit alle problemen in een keer kunnen oplossen. Tuurlijk, binnen je eigen groep heb je gescoord. Alle 10 punten doorgedramd. En de rest is gek. Tegen ons! "want wij rechtgeschapenen..." Zo ontstijg je het etiket morrend clubje nooit nee. Maar je kan dan wel weer zeggen dat je wordt gemarginaliseerd. Weer een paar vinkjes op de SJW-lijst. HiepHoi! Slimmer lijkt het me de middengroep in beweging te krijgen. En als ze dan op 5 van de 10 zitten. Dan zien ze mogelijk het licht en komt op termijn 6 er ook wel bij...enz. Je vindt toch zelf ook dat je gelijkt hebt? Of denk je werkelijk dat de wereld in elkaar zit van boemannen (boemensen? oh, het juk van het stigma! ouch!) met kwade bedoelingen? De middengroep is echt te overtuigen met goede argumenten. "Links heeft de dure plicht te werken aan een inclusieve, anti-racistische, sociale en internationale klimaatpolitiek. " Dit is dus een geen van de 10 manier van redeneren. Doei middengroep, doei progressie. En dat is dus op een bepaalde manier jouw eigen schuld. Ik kan er zo slecht tegen. Dit zijn ook allemaal mijn punten, hartstochtelijk zelfs. Maar doordat er niet wordt ingezien dat dit een politieke strijd is, en inmiddels geen activistische meer, wordt alle vooruitgang gefrustreerd. Jullie worden bedankt!

2 Reacties
MichelD
MichelD25 aug. 2018 - 9:01

scherpe analyse.

kindval
kindval25 aug. 2018 - 17:39

DoNot: Bravo!

vdbemt
vdbemt24 aug. 2018 - 10:39

"We moeten werken aan een economisch systeem dat wel in balans is met onze planeet, onze uitstoot dusdanig terugbrengen dat we niet alleen onze eigen toekomst veilig stellen, maar ook die van andere landen. En we moeten investeren in het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering." Dat is natuurlijk gewoon waar. Maar wat is hier eigenlijk 'links' aan? . Door het 'links' te noemen, zijn mensen alleen al tegen omdat het 'links' is. Het is niet links. Het is wat moet gebeuren.

12 Reacties
Jelle de Graaf
Jelle de Graaf24 aug. 2018 - 12:33

Het begin van het citaat is natuurlijk wat deze visie links maakt. Rekening houden met waar de klappen van klimaatverandering hier en in het buitenland het hardst vallen. Juist de zwakkeren beschermen. Er niet voor terugdeinzen hier als overheid in te investeren. Dat is een links verhaal EN wat moet gebeuren. Ik geloof niet dat links zichzelf een dienst bewijst door zich te schamen voor het woord links.

robheus2
robheus224 aug. 2018 - 12:43

@vdbemt Daar gaat het niet om! Het beleid is ook niet LINKS maar juist RECHTS omdat het de financiële gevolgen merendeels afwenteld op de armsten die juist het minste hebben bijgedragen aan het ontstaan ervan. Ik vlieg nooit, eet matig vlees, heb geen auto, en stook weinig (1000 kuub / jaar). Toch nemen voor mij de lasten enorm toe door de absurde BTW heffing op aardgas! Dat dat enkel om klimaat zou gaan, kun je mij niet wijsmaken! Het is geopolitiek, tegen Rusland, en straks worden we dan gedwongen het veel duurdere en klimaat onvriendelijke LNG af te nemen! Terwijl we om klimaat redenen beter zouden kunnen investeren in rendements verhoging van het aardgas gebruik in oost-europa, waar nog met de "russische thermostaat" wordt gestookt (blokverwarming ombouwen naar hoogrendementsketels en woningisolatie toepassen). Het heeft geen zin om in Nederland alle woningen aardgasvrij te krijgen, dat zal nooit lukken, of is veel te duur. Zeker niet als we ook het autogebruik willen electrificeren, want dan heb je aan wind en zonne-energie te weinig opwekkingsmogelijkheden in het hele land.

OlavM
OlavM24 aug. 2018 - 15:10

@ vdbemt: Het is onvermijdelijk linkse politiek. Want de vaak als vanzelfsprekend beschouwde mechanismes van de kapitalistische productiewijze moeten doorbroken worden. Niet meer private winsten als voornaamste motor, niet meer steeds verder gaande groei. En een sociale verdeling van de beschikbare grondstoffen, voedingsmiddelen, enz.

vdbemt
vdbemt24 aug. 2018 - 16:27

@jelle. Ik ben het helemaal met je eens. Maar is het niet treurig dat de rechtse mens niet gewoon wil doen (of eigenlijk vooral laten) wat nodig is. En waar eigenlijk geen 'links' of 'rechts' aan moet hangen.

vdbemt
vdbemt24 aug. 2018 - 16:33

@OlavM. Ja. Dat klopt. Het probleem zelf is noch links noch rechts. Met de bereidheid en manier hoe daarmee om te gaan, kom je in linkse (verantwoordelijkheid nemen) of rechtse politiek (na mij de zondvloed) terecht.

Observer1948
Observer194824 aug. 2018 - 19:31

@Jelle Buiten Amsterdam is de aanhang van links beperkt. Slechts 25 % van de Nederlanders stemt op een linkse partij. Het extreem linkse clubje waar jij bij hoort omvat hooguit 5% van het electoraat. Moar da's t'argste niet. De "radicaal linkse" klimaatplannen worden meestal bedacht door mensen die niet het minste benul hebben van techniek en hebben daarom geen enkele relatie met de realiteit. Voorbeeld -1-: de transitie naar duurzame energie wordt meestal erg onderschat. Een terzake kundige hoogleraar kwam na enig rekenwerk tot de volgende resultaten: als alle daken belegd worden met zonnepanelen en het maximale aantal windmolens wordt geraliseerd, is toch nog 2x de oppervlakte van de provincie Utrecht aan zonnepanelen nodig om voldoende energie op te wekken. Maar als het in de winter bewolkt is en ook niet waait, zijn nog altijd conventionele centrales nodig. Voorbeld -2-: Het van het gas afhalen van miljoen woningen duurt tientallen jaren en kost honderden miljarden.

Observer1948
Observer194824 aug. 2018 - 19:32

8 miljoen woningen

Observer1948
Observer194824 aug. 2018 - 19:44

Een bekend gezegde luidt: "als je op je 20e niet links bent, heb je geen hart; als je op je 40e nog steeds links bent, heb je geen verstand". Dit zou je de linkse paradox kunnen noemen: goede bedoelingen met rampzalige gevolgen: - Linkse economische politiek is een disaster: Venezuela, Cuba - Indentity politics: een race to the bottom die tot enorme polarisatie leidt - Linkse immigratiepoltiek: het einde van de verzorgingsstaat - Linkse integratiepolitiek: paralelle samenlevingen, salafisme en terrorisme - Linkse ontwikkelingssamenwerking: doet meer kwaad dan goed etc. etc.

HM van der Meulen
HM van der Meulen25 aug. 2018 - 13:00

De linkse paradox is, dat ze gedoemd lijken te zijn de puinhopen op te ruimen die door rechts worden veroorzaakt. - -

Observer1948
Observer194825 aug. 2018 - 15:23

Van de Meulen: Ste je eens voor dat alle VVD'ers vandaag emigreerden, dan zou het heel snel afgelopen zijn met de welvaart, het zijn immers de ondernemers die voor banen zorgen. Dan zou NL een combinatie van Venezuela, Albanie and Moldavie worden.

HM van der Meulen
HM van der Meulen26 aug. 2018 - 1:27

Ondernemers zorgen niet voor werk: werk is het resultaat van de vraag. Is er geen vraag, dan is de ondernemer ook werkloos. En het bedrijfsleven zou prima kunnen overleven zonder de VVD, want niemand heeft de bedoeling om dat aan zijn einde te helpen. Het is gewoon een kwestie van smaak: ik drink nu eenmaal liever koffie bij het koffiecafeetje op de hoek, dan bij Starbucks.

vdbemt
vdbemt26 aug. 2018 - 14:23

@Observer 1948. Dat zou zo zijn als er geen linkse ondernemers bestaan. Gelukkig is dat niet zo. Ik heb ook nog eens de voorzitter van het MKB horen zeggen: de beste plannen komen van de SP.