Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Klimaatontkenners schrapten klimaatcrisis uit VVD-programma

  •  
01-03-2017
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
banksy

© cc-foto: Duncan Hull https://flic.kr/p/nDfqjS

Een kleine maar hardnekkige groep van klimaatontkenners is er in geslaagd de VVD een verwijzing naar de zich ontvouwende klimaatcrisis uit het verkiezingsprogramma te laten schrappen. Dat onthult Trouw :
"De zin dat klimaatverandering leidt tot ‘stijgende zeespiegels en hevige regenbuien’, is uit de tekst verwijderd op aandringen van het Friese VVD-lid Gert-Jaap van Ulzen, tevens bestuurslid van de klimaatsceptische ‘Groene Rekenkamer’. Dat blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met Trouw. De klimaatpassage is op 19 november vorig jaar uit de milieu- en klimaatparagraaf van het verkiezingsprogramma geschrapt op het VVD-congres in Noordwijkerhout."
Van Ulzen wist de partijleden wijs te maken dat helemaal niet vaststaat of klimaatverandering wel mede door de mens veroorzaakt wordt. Die bewering is in strijd met de werkelijkheid. De overgrote meerderheid van de wetenschappers meent wel degelijk dat de activiteiten zoals grootschalig fossiel brandstofgebruik leidt tot verandering van het klimaat. Van Ulzen is bestuurslid van ‘De Groene Rekenkamer’, een mede door de uiterst conservatieve Burke Stichting opgezette pressiegroep die de klimaatmaatregelen en milieuactivisme tracht te dwarsbomen. Van Ulzen kreeg op het congres ook voor elkaar dat de VVD wil dat milieuactiegroepen de Anbi-status ontnomen kan worden. Dat is de regeling waarmee goede doelen belastingvrij geld kunnen ontvangen van donateurs.
De klimaatmaatregelen en het debat over de klimaatcrisis worden gedwarsboomd door een realtief kleine maar zeer fanatieke groep saboteurs. Trouw:
"De actieve klimaatsceptische beweging in Nederland bestaat uit een los netwerk van bloggers, journalisten, gepensioneerde wetenschappers, enkele stichtingen en de politieke partij PVV. Een harde kern van naar schatting honderd ‘actieve sceptici’ zoekt het publieke debat op om twijfels te uiten over het bestaan en het belang van het klimaatprobleem. Verscheidene sceptici voelen zich gesteund door het aantreden van Trump, die het woord ‘klimaatverandering’ in de ban heeft gedaan. "
cc-foto: Duncan Hull / Banksy

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (103)

korheiden2
korheiden24 mrt. 2017 - 11:53

Tom Meijer, dat de overgrote meerderheid van klimaatwetenschappers het eens is over de opwarming, staat vast. Maar iedere kritische opmerking over (het omgaan met) de opwarming kan steevast op felle reacties rekenen. Zo zijn er lieden die een verbod willen op sites als De Groene Rekenkamer, Climategate e.d. Dat bedoel ik met polarisatie. De opwarming is een feit, de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen eveneens. Maar er is wel onzekerheid (zie de bijdragen van Marc Marc) over de mate waarin menselijk handelen invloed heeft, vandaar de betrekkelijk grote marges die het IPCC geeft. Onderzoeken die stellen dat we helemaal op wind en zon (en nog wat kleinere groene energiebronnen) gaan steevast uit van forse aannames, zoals enorme isolatie, een lager energieverbruik en de betere mogelijkheden voor energieopslag. Dat moet allemaal nog blijken. Jammer vind ik ook dat kernenergie, en vooral (de ontwikkeling van) thoriumcentrales niet als een reële mogelijkheid wordt gezien. Vast staat wel, dat een groot deel van de wereld nog voor langere tijd fossiele energie zal blijven gebruiken, en dat blijft echt niet beperkt tot het schaliegas van de VS.

korheiden2
korheiden23 mrt. 2017 - 11:24

Tom Meijer, maar snel De Groene Rekenkamer, Climategate, Whatsupwiththat e.d. gaan verbieden, niet? De stenengooiers van Greenpeace mogen hun subsidie houden uiteraard. Gelukkig leven we in een rechtsstaat, waarin het een ieder vrij is zijn mening te verkondigen.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer21 mrt. 2017 - 14:30

Het staat inderdaad iedereen vrij om geblinddoekt al dansend naar de afgrond te gaan.

JanB2
JanB22 mrt. 2017 - 3:32

Het ontkennen van de problematiek die onstaat door ongeremde CO2-emissie is een vorm van middeleeuws aandoende achterlijkheid. De invloed van CO2 op de warmtehuishouding van een atmosfeer is al bekend sinds (experimenteel) wetenschappelijk werk dat Fourier rond 1825 heeft gedaan. Ontkenning van de mogelijkheid van een broeikaseffect staat daarmee feitelijk gelijk aan de bewering dat de aarde plat is (om maar aan te geven tot welke mate van onderontwikkeldheid men zich bekent als men het kamp van de ontkenners aanhangt).

14 Reacties
Crunchy Frog
Crunchy Frog2 mrt. 2017 - 8:32

Tja. Mensen die de zwaartekracht ontkennen en geloven dat ze zonder hulpmiddelen van een gebouw af kunnen springen heten 'psychotisch' en krijgen hulp. Mensen die de thermodynamica ontkennen en geloven dat ze een perpetuum mobile kunnen bouwen heten 'malle uitvinders' en krijgen een paar minuten spreektijd voor een ludiek praatje. Mensen die het broeikaseffect ontkennen en geloven dat we zonder problemen de huidige hoeveelheid CO2 in de atmosfeer kunnen blijven pompen noemen zich 'sceptici' en krijgen voluit de ruimte om de beeld- en besluitvorming te beïnvloeden. Het is niet eerlijk verdeeld in de wereld, Jan.

Tom Meijer
Tom Meijer2 mrt. 2017 - 8:42

Ja, leuk hè. Maar is de Aarde dan niet plat?

Marc Marc
Marc Marc2 mrt. 2017 - 8:50

Geen enkele serieus wetenschapper ontkent dat CO2 een broeikasgas is. De discussie gaat altijd over de mate waarin CO2 leidt tot een temperatuurstijging en daar is absoluut geen consensus over. Is het een lineair verband, is het logaritmisch, zeg het maar. Je hebt daar de politieke discussie waar simpelweg wordt uitgegaan dat we de temperatuurstijging moeten beperken tot 1,5 graden en dat kunnen bereiken door CO2 emissie te beperken. Daarnaast is er de wetenschappelijke discussie waar men probeert vast te stellen hoeveel de temperatuur stijgt bij verdubbeling van de CO2. Het IPCC gaat uit van 1,5 tot 4,5 graden. Dat is simpelweg een mandje met de resultaten van verschillende onderzoeken. Het IPCC weet niet wat de meest waarschijnlijke waarde is. Gezien de grote range is daar geen consensus. Een goede discussie over alle aspecten die een rol spelen om een inschatting van de klimaatgevoeligheid is te vinden op https://judithcurry.com/2016/04/25/updated-climate-sensitivity-estimates/ Alle bekende forcings komen aan bod. Als het steeds waarschijnlijker wordt dat de klimaatgevoeligheid lager is dan gedacht dan neemt de noodzaak tot snel handelen af. Andersom neemt de noodzaak toe. De politiek laat zich alleen leiden door het IPCC dus het zal mij benieuwen of het IPCC in AR6 uitkomt op een lagere klimaatgevoeligheid. En dan is er ook nog de discussie over klimaatvariabiliteit, de rol die oceanen en de zon daarin spelen. Er zijn klimaatwetenschappers die zeggen de de stagnatie van temperatuurstijging van de afgelopen 18 jaar komt door klimaatvariabiliteit en daarmee impliceren dat de opwarming door CO2 doorgaat maar gecamoufleerd is door deze klimaatvariabiliteit. En zo zijn er nog een behoorlijk aantal hypothesen die de pauze proberen te verklaren. De NOAA zegt dat er geen pauze was op basis van een temperatuurreconstructie. Op dat NOAA onderzoek staan nu alle schijnwerpers vanwege recente uitlatingen van een klokkenluider. Kortom, er gebeurd heel veel op dat gebied en dat terwijl er zogenaamd 97% consensus is.

JanB2
JanB23 mrt. 2017 - 0:58

@ Marc Marc Het is in feite een gegeven dat slechts tamelijk kleine variatie's in het CO2-gehalte van de atmosfeer al aanleiding kunnen geven tot duidelijk meetbare veranderingen in de gemiddelde temperatuur. Het CO2 vormt namelijk een gekoppeld systeem met de waterdamp in de atmosfeer (ook een broeikasgas). Door kleine variatie's in de CO2 concentratie gaat het evenwicht tussen waterdamp en vloeibaar (zee-) water verschuiven, en wel op de volgende manier. Zelfs door kleine temperatuurstijgingen als direct gevolg van een (eveneens kleine) stijging in het CO2 gehalte zal de atmosfeer ook iets meer waterdamp gaan bevatten. Op zijn beurt geeft dat echter ook weer aanleiding geeft tot een (secundaire) temperatuurstijging (nu als gevolg van de extra waterdamp die als broeikasgas gaat werken). Ook die temperatuurstijging leidt an sich weer tot een toename van waterdamp in de atmosfeer en een daaraan gekoppelde temperatuurstijging enz enz enz. Dit proces van terugkoppeling gaat net zolang door totdat er een nieuw evenwicht is bereikt. En dat evenwicht kan bij fors hogere (gemiddelde) temperaturen liggen dan de temperatuur op het moment vlak voor de CO2-emissie waarmee het proces begon.

Marc Marc
Marc Marc3 mrt. 2017 - 8:47

@Janb, dat weet ik. ECS, TCS, ESS, allemaal onderdeel van klimaatgevoeligheidstudies.

Crunchy Frog
Crunchy Frog3 mrt. 2017 - 13:28

@Marc Marc [dat weet ik. ECS, TCS, ESS, allemaal onderdeel van klimaatgevoeligheidstudies] Goh, Marc, als je zo wetenschappelijk op de hoogte bent dan weet je waarschijnlijk ook dat het weg proberen te framen van een op diverse lines of evidence gebaseerde waarschijnlijkheidscurve als “simpelweg een mandje met de resultaten van verschillende onderzoeken” waarbij “het IPCC niet weet wat de meest waarschijnlijke waarde is” (Marc Marc 2 maart 2017 at 09:50) meer van doen heeft met het napapegaaien van polariserende weblogjes dan met een wetenschappelijk verantwoorde bijdrage aan de discussie.

Marc Marc
Marc Marc3 mrt. 2017 - 15:08

@Crunchy Frog Nee dat is mijn eigen mening. Maar ik begrijp dat je mij in te hoek wil zetten als klimaatontkenner. Dat is de nieuwe normaal. In jouw ogen ontken ik vast de zwaartekracht, geloof ik in een platte aarde, heb ik geen verstand van thermodynamica en werk ik in de olieindustrie. Mag jij allemaal vinden en zeggen. Beter was het geweest om inhoudelijk te beargumenteren waar de verschillen in methoden tussen de verschillende onderzoeken zitten en wat de onzekerheden zijn van de verschillende forcings om mij tenslotte inhoudelijk te overtuigen waarom ik de klimaatgevoeligheid hoger zou moeten inschatten dan ik nu doe. Ik ben erg gevoelig voor goede argumenten en nooit te beroerd om mijn mening te herzien. Ik heb wel een allergie voor autoriteitsargumenten dus je hoeft niet met het 97% consensus argument aan te komen zetten. Succes met de uitdaging.

Crunchy Frog
Crunchy Frog3 mrt. 2017 - 19:11

@Marc Marc [Nee dat is mijn eigen mening.] Om precies te zijn, een niet onderbouwde weblogjesmening, verstopt achter een hoop ‘zie mij eens wetenschappelijk doen’-vertoon. [Maar ik begrijp dat je mij in te hoek wil zetten als klimaatontkenner. Dat is de nieuwe normaal. In jouw ogen ontken ik vast de zwaartekracht, geloof ik in een platte aarde, heb ik geen verstand van thermodynamica en werk ik in de olieindustrie.] Tja, als jij vindt dat die zelfgemaakte schoen jou past moet je hem vooral aantrekken. [Beter was het geweest om inhoudelijk te beargumenteren waar de verschillen in methoden tussen de verschillende onderzoeken zitten en wat de onzekerheden zijn van de verschillende forcings om mij tenslotte inhoudelijk te overtuigen] Nee, nee, Markie, niet de zaken omdraaien. Jij doet een boude claim, en in een fatsoenlijke discussie levert degene die de boude claims doet de gedegen beargumenteringen. Tenzij je het natuurlijk bij niet onderbouwde weblogjesmeningen wilt houden. Succes met je uitdaging.

Marc Marc
Marc Marc4 mrt. 2017 - 9:49

Voorspelbaar Crunchy. Geen inhoud maar alleen maar ab hominems. Blijft zeker lastig, goede argumenten vinden met een kennis hiaat. Neem een voorbeeld aan Janb, die blijft bij de inhoud.

Crunchy Frog
Crunchy Frog5 mrt. 2017 - 11:11

@Marc Marc Voorspelbaar Markie. Eerst een fikse claim onder veel vertoon van kennis en wetenschappelijkheid, vervolgens weigeren die te onderbouwen, en als je (overigens niet voor de eerste keer) op je onwetenschappelijke discussiemethode wordt gewezen met de handen gaan wapperen en ‘ad hominem! ad hominem!’ roepen. (Misschien ook handig dat woord een keer op te zoeken, want het betekent in ieder geval niet wat jij er hier van probeert te maken.) Ik heb een duidelijk inhoudelijk punt gemaakt t.a.v. het ontbreken van jouw onderbouwing voor je claim over het IPCC en klimaatgevoeligheid. Gezien jouw peilloze kennisvoorsprong (en dan vergeet ik voor het gemak even je forse uitglijders tijdens onze eerdere discussies) moet het toch niet zo moeilijk zijn om daar gewoon een inhoudelijk antwoord op te geven.

Marc Marc
Marc Marc5 mrt. 2017 - 13:45

@Crunchy, aangezien je te lui bent om zelf het IPCC AR5 rapport erbij te pakken: • The equilibrium climate sensitivity quantifies the response of the climate system to constant radiative forcing on multicentury time scales. It is defined as the change in global mean surface temperature at equilibrium that is caused by a doubling of the atmospheric CO2 concentration. Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence), extremely unlikely less than 1°C (high confidence), and very unlikely greater than 6°C (medium confidence) [voetnoot: No best estimate for equilibrium climate sensitivity can now be given because of a lack of agreement on values across assessed lines of evidence and studies] The lower temperature limit of the assessed likely range is thus less than the 2°C in the AR4, but the upper limit is the same. This assessment reflects improved understanding, the extended temperature record in the atmosphere and ocean, and new estimates of radiative forcing. • The transient climate response quantifies the response of the climate system to an increasing radiative forcing on a decadal to century timescale. It is defined as the change in global mean surface temperature at the time when the atmospheric CO2 concentration has doubled in a scenario of concentration increasing at 1% per year. The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C. {Box 12.2} Ik noem dat dus een mandje van waarden zonder meest waarschijnlijk inschatting van wat ECS is. Dat is in overeenkomst met de voetnoot. Maar je mag mij leugenaar noemen maar bedenk dan dat je het IPCC AR5 rapport dan ook beticht van leugens. Maar eerlijk gezegd verwacht ik geen reactie meer van jou. Schelden is makkelijker dan excuses maken en jouw soort houdt het bij schelden zonder inhoud.

Crunchy Frog
Crunchy Frog7 mrt. 2017 - 19:21

@Marc Marc [Maar eerlijk gezegd verwacht ik geen reactie meer van jou.] Tja, dat was ik toch wel degelijk van plan, dus helaas voor jou moet ik na een paar dagen drukte elders toch een deukje komen tikken in je fantasieën over mijn persoontje. Waar komt dat eigenlijk vandaan, Marc, die neiging om – en niet voor de eerste keer – het inhoudelijke padje zo te verliezen in allerlei speculaties en projecties over wat ik allemaal denk, vind en zal gaan doen? En vanwaar die neiging om zo hardnekkig te blijven volhouden dat het mijn verantwoordelijkheid zou zijn om jouw opzoekwerk voor je te doen? Wat betreft de inhoud: ja, inderdaad geeft het IPCC in AR5, in tegenstelling tot vorige rapporten, niet één samengevatte meest waarschijnlijke waarde voor de ECS, een feit dat in de pseudosceptische blogosfeer tot enorme proporties is opgeblazen. Maar wil je werkelijk beweren dat ‘ze weten het niet’, ‘ze geven maar een mandje met gegevens’ of ‘er is geen consensus’ een wetenschappelijk verantwoorde manier is om hier de discussie over te openen? (Sowieso vind ik het een interessante vraag waarom jij, met je allergie voor consensus-argumenten, het vermeende ontbreken van consensus nu opeens zo’n sterk argument vindt.) Op basis van de gegevens uit de AR5 weten we van alles. We weten dat diverse onderzoeksmethoden verschillende bereiken opleveren. We weten dat vrijwel al deze methoden zich begeven binnen de schatting van 3 graden plus of min 1,5 die al in 1979 werd gegeven, en dat het klimaat zich hier, ondanks alle extra detaillering en nieuwe informatie die we nu hebben, dus gewoon gedraagt binnen de voorspellingen van de basale natuurwetenschap. We weten dat de instrumentele methoden (die bijvoorbeeld door bekende ‘sceptici’ als Crok worden gepropageerd) de voor hen goed van pas komende neiging hebben om resultaten aan de onderkant van het bereik te scoren. We weten dat de onzekerheid nog altijd groot is, en dat het weglaten van een ‘best estimate’ of het licht naar beneden uitbreiden van het bereik in ieder geval geen reden is om te verklaren dat er nu minder urgentie is, of op onze krent te gaan zitten wachten tot er meer duidelijkheid komt, zoals allerlei ‘sceptici’ wel proberen te suggereren (met de air van een Titanic-kapitein die onzekerheden in de ijsmeldingen als reden ziet om maar gewoon vol gas te blijven geven). We weten dat dit overzicht ons een keuze geeft: het totale plaatje beschouwen en bijvoorbeeld gebruiken als uitgangspunt om meer duidelijkheid te krijgen over hoe de verschillende methoden zich tot elkaar verhouden en waar de verschillen vandaan komen (zoals in de ‘reguliere’ klimaatwetenschap al gebeurt), of het totale plaatje negeren en methoden die zich aan een uiteinde bevinden als zaligmakend poneren. De eerste is een weg van kennisvergroting. De tweede is er een waar je de mensen tegenkomt die enerzijds roepen dat ‘de mainstream’ onvoldoende aandacht voor onzekerheid heeft, en anderzijds heel paradoxaal de pseudozekerheden van hun favoriete methode koesteren, of het verschil niet maken tussen wetenschappelijke onzekerheid en ‘ze weten het niet’, of smalend doen op het moment dat het IPCC ze eens een keer niet het houvast van een ‘best estimate’ geeft. De manier waarop jij de voetnoot van het IPCC interpreteert zonder het verhaal erachter te vertellen is onvolledig en misleidend, blokkeert de discussie en geeft (voor zover hij er zelf al niet naar neigt) voeding aan die tweede weg van polarisatie en stagnatie. Dus samenvattend, hoewel je het dit keer nog niet zo bont maakt als vorige keren – zoals toen je met veel vertoon de orkaan Haiyan tot slechts een categorie 4 verklaarde (zonder later toe te geven dat claims in die richting gebaseerd waren op de beginnersfout van het verwisselen van twee meetmethoden), of de keer dat je beweringen over de relatie tussen cyclonen en AGW probeerde te onderbouwen met uit context getrokken citaten uit de AR5 die haaks stonden op de conclusie die er pal onder stond – blijf ik gezien het bovenstaande je weergave van het IPCC-beschrijving van klimaatgevoeligheid een geval van nogal onwetenschappelijke framing vinden.

Marc Marc
Marc Marc9 mrt. 2017 - 14:06

@Crunchy Frog, Dat valt me mee. Ik ben dus geen leugenaar maar je vindt dat ik het IPCC rapport en de onzekerheden anders moet interpreteren of anders had moeten verwoorden. Prima. Agree to disagree. Had je overigens ook gelijk kunnen vertellen in plaats van zonder inhoud gelijk op de man te spelen. Heb een allergie voor niet inhoudelijke reacties. Jouw vorige reactie heb ik geen moeite mee. Ik moest even zoeken maar inderdaad 10 november 2013 hadden wij een kleine discussie over cat 4, cat 5. (http://www.joop.nl/nieuws/zelfs-in-de-bomen-hangen-lijken) Ik heb jouw laatste reactie nooit gezien en for the record, daar had je gelijk. En voor jouw informatie, ik weet dat er veel gelul op die skeptische sites staan en ben sinds 2013 een stuk kritischer geworden en doe zelden uitgesproken uitspraken over klimaatissues. Ik ben meer van de nuance aanbrengen. (maar daar zal je het wel niet mee eens zijn) Dan hadden we nog één andere discussie (http://www.joop.nl/opinies/kapitalisme-de-olifant-in-de-kamer-op-de-klimaattop). Ik kan mij nog herinneren dat ik een hele lange inhoudelijke reactie had geschreven zonder gescheld maar die is nooit geplaatst en ik heb geen idee waarom niet. Ik ben overigens nog steeds kritisch op datasets en kijk nog steeds met interesse naar het daarin genoemde onderzoek van Karl et al.

Crunchy Frog
Crunchy Frog13 mrt. 2017 - 16:42

@Marc Marc [Had je overigens ook gelijk kunnen vertellen in plaats van zonder inhoud gelijk op de man te spelen.] Mijn kritiek op je weergave van het IPCC-verhaal zat al in mijn reactie op jouw eerste post. Als je met "zonder inhoud gelijk op de man te spelen" mijn niet specifiek op jou gerichte sarcastische opmerking daarvoor bedoelt, dan vind ik het nogal opmerkelijk dat je je daardoor blijkbaar aangesproken voelt. [Dan hadden we nog één andere discussie (http://www.joop.nl/opinies/kapitalisme-de-olifant-in-de-kamer-op-de-klimaattop).] Nee, ik had het over http://www.joop.nl/nieuws/filipijnen-doen-dramatische-klimaatoproep [Ik heb jouw laatste reactie nooit gezien en for the record, daar had je gelijk. En voor jouw informatie, ik weet dat er veel gelul op die skeptische sites staan en ben sinds 2013 een stuk kritischer geworden] Het siert je dat je dat in ieder geval toegeeft. [Ik ben meer van de nuance aanbrengen. (maar daar zal je het wel niet mee eens zijn)] Het is jammer dat je het smalend speculeren nog niet helemaal kunt laten. En het blijft me verbazen dat jij enerzijds zo voor inhoudelijkheid, nuance en het serieus omgaan met onzekerheid pleit, en anderzijds op een genuanceerd verhaal van het IPCC dat ruimte geeft aan onzekerheid zo ongenuanceerd en weinig inhoudelijk reageert.

JanB2
JanB22 mrt. 2017 - 3:14

Het zoveelste bewijs dat het niet de meest snuggere lieden zijn daar bij de VVD. What's new?

1 Reactie
johannn2
johannn23 mrt. 2017 - 12:59

Jan, What is old? Business as usual. De enige werkelijke moraal van de VVD. .

johannn2
johannn21 mrt. 2017 - 22:29

Het paradigma van de door de mens veroorzaakte grote klimaatverandering wordt gedragen door zowat de hele betreffende wetenschappelijke gemeenschap. Het is een zeer succesvol paradigma in de zin dat het voorspellend vermogen in de zin van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en is zeer vruchtbaar in de zin van nieuwe theorievorming. Dat is éen van de kenmerken van een sterk paradigma. De tegenpartij heeft geen schijn van een vergelijkbare status, noch een samenhangend programma. Wetenschappelijk gezien is het paradigma van de mens-veroorzaakte klimaatverandering verre superieur. .

1 Reactie
johannn2
johannn21 mrt. 2017 - 22:33

CORRECTIE " in de zin dat het voorspellend vermogen in de zin van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek " moet zijn: " in haar voorspellend vermogen in de zin van te verwachten uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek " .

Rara2
Rara21 mrt. 2017 - 21:39

Klimaatontkenners. Ik wist niet dat er ook mensen waren die de aanwezigheid van een klimaat als zodanig ontkennen.

3 Reacties
Crunchy Frog
Crunchy Frog2 mrt. 2017 - 8:36

Ach Rara, klimaatwetenschapontkenners is zo'n mond vol. Maar in het geval van SCROTUS die bij iedere sneeuwvlok triomfantelijk twittert waar nou die opwarming van de aarde blijft, kun je toch echt spreken van ontkenning van het verschijnsel klimaat.

Tom Meijer
Tom Meijer2 mrt. 2017 - 11:23

Ha die Crunch. Ik zie lang niet alles en misschien is het elders al lang in gebruik, maar SCROTUS kende ik niet. Fantastisch!

Crunchy Frog
Crunchy Frog3 mrt. 2017 - 9:59

Ha die Tom, happy to share!

Popiejopie3
Popiejopie31 mrt. 2017 - 19:13

Jammer dat we de geldstromen richting deze 'beweging' niet in beeld hebben.

1 Reactie
johannn2
johannn21 mrt. 2017 - 22:13

Zou zeer interessant zijn, inderdaad. .

Jantje68
Jantje681 mrt. 2017 - 18:48

De over grote meerderheid van de wetenschap is het er ook over eens dat rubber korrel granulaat volstrekt ongevaarlijk is op sportvelden. Dat betekend toch niet dat het denken moet stoppen?

1 Reactie
JanB2
JanB22 mrt. 2017 - 3:17

e over grote meerderheid van de wetenschap is het er ook over eens dat rubber korrel granulaat volstrekt ongevaarlijk is op sportvelden. Onjuist. Alleen het RIVM lijkt te volharden in die onzin. Kennelijk is men daar juist gestopt mert denken.

Marc Marc
Marc Marc1 mrt. 2017 - 18:38

Die foto vind ik trouwens wel knap. Hier een achtergrondartikel over de kunstenaar achter de foto: https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/dec/21/banksy-copenhagen-regents-canal

rbakels
rbakels1 mrt. 2017 - 17:16

Weer een bewijs hoe ver de VVD naar rechts is afgedreven, sinds Bolkestein daar politiek leider was. Wat weinig mensen weten is dat het KNMI zo georganiseerd is dat dit instituut onder politieke verantwoordelijkheid staat en zich dus niet altijd het wetenschappelijk mag uiten. En de minister van I&M is van de VVD.

2 Reacties
johannn2
johannn21 mrt. 2017 - 22:22

Wiki: "Een agentschap is een zelfstandig onderdeel van een ministerie dat een eigen beheer voert. Een agentschap heeft een eigen directie, een eigen begroting en een eigen financiële administratie die los staan van de begrotingsadministratie van het ministerie waartoe het behoort. De minister is de hoogste baas en de ministeriële verantwoordelijkheid geldt onverminderd voor een agentschap. Een agentschap heeft doorgaans een ondersteunende of uitvoerende taak" " [Het] is [o.m.] een wetenschappelijk instituut van de Nederlandse overheid, gespecialiseerd in weerkunde, klimaatwetenschap en seismologie." En: " Het verzorgt onder andere dagelijkse weersverwachtingen en waarschuwingen bij voor de mens gevaarlijke weersomstandigheden " Ik denk niet, dat enige minister zijn vingers zal branden aan het wetenschappelijke deel van de taak van het KNMI Dan krijgt hij de hele wetenschappelijke wereld over zich heen en als toetje nog de Kamer. .

Jo4Hanna
Jo4Hanna1 mrt. 2017 - 23:02

en daar gaan we weer - het halve geinstitutioneerde land incluis Jorritsma in de 1e Kamer is in beslag genomen - alleen dát is al een reden om niet op die roversbende te stemmen

Don Quichote
Don Quichote1 mrt. 2017 - 17:12

De millieubewegingen hebben een financieel belang bij de negatieve berichtgeving over het milieu. Hoe slechter de voorspellingen, hoe beter het is voor hen. Wetenschappelijk bewijs ontbreekt, en zijn stellingen en diverse onderzoeken met diverse uitkomsten. Dat er grote schommelingen zijn geweest in het verleden is een vaststaand feit. Dat deze schommelingen tegelijk ook schommelingen in de hoeveelheid CO2 met zich meebrachten is ook een feit. Maar zelfs het bewijs wat er eerder was, de opwarming of de CO2 is nog niet vaststaand bewezen. Nu is de stelling van de financieel afhankelijke milieubewegingen over de vermindering van de CO2 uitstoot: baadt het niet dan schaadt het ook niet. Nu lees ik in één van de reacties dat de menselijke invloed op de atmosfeer al zesduizend jaar aan de gang zou zijn, grof gezegd was het vuur net uitgevonden ( grapje) maar de uitstoot van CO2 door mensen was beduidend minder dan door vuur in de natuur om maar een klein voorbeeld te noemen. Van de voorspellingen gemaakt in die prachtige documentaire the inconvenient truth van Al Core zijn er niet echt heel veel bewaarheid geworden in zijn aangegeven tijdsbestek. Toch sprak iedereen van een verschrikkelijke waarheid die onafwendbaar was..,, Zolang er een financieel gewin in zit bij de diverse milieubewegingen blijf ik er met enig wantrouwen naar kijken

4 Reacties
johannn2
johannn21 mrt. 2017 - 22:35

Don, Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten? .

Jo4Hanna
Jo4Hanna1 mrt. 2017 - 23:17

Shell &VVD / Mobil Exxon/Trump en Poetin heeft vast z'n eigen huismerk. Trump gaat ongetwijfeld uit élk stuk Amerikaanse aardkorst & gesteenten schalie trekken. De aarde & het klimaat bestaan allang niet meer in hun oorspronkelijkheid: de eco-systemen krijgen geen gelegenheid zich te herstellen. Who cares, hé Halbe & Mark! Het is gódsgeklaagd met al die roversbenden

Johan eldert
Johan eldert2 mrt. 2017 - 9:15

[Wetenschappelijk bewijs ontbreekt, en zijn stellingen en diverse onderzoeken met diverse uitkomsten.] factfree geleuter vriend. het is overstelpend en overtuigend bewijs voor klimaatverandering en het feit dat de mens de hoofdverantwoordelijke is. valt niets, maar dan ook niets meer aan te ontkennen. zelfs de meest kritische klimaatwetenschappers in de VS hebben dit vaststaand feit beaamd. van de voorspellingen van al gore komen er al genoeg uit. toename woestijnen, grotere droogtes, toename extremer wereld, toename zeespiegel wat in de stille zuidzee al leidt dat mensen hun eilanden moeten gaan verlaten. maar blijf vooral met je hoofd in het zand zitten. als je dat even volhoudt, word je vanzelf weggespoeld.

Don Quichote
Don Quichote2 mrt. 2017 - 9:38

De zeespiegel zal 7 meter stijgen – Die claim is gebaseerd op de mogelijkheid dat het landijs op Groenland smelt. In de eerste plaats is het tegenwoordig op Groenland vaak kouder dan in de jaren veertig van de vorige eeuw. Belangrijker is dat activisten suggereren dat het smelten van Groenland aanstaande is. Welnu, iedere deskundige weet dat als dit al zou gebeuren, het pas over duizenden jaren is. De vraag is dan hoe ernstig zo’n dreiging nog is, gegeven het feit dat in het verleden de zee ook met 1 tot 2 meter per duizend jaar steeg. Tienduizend jaar geleden was de zeespiegel zelfs 120 meter lager dan nu. De Zuidpool brokkelt af – Wie kent ze niet, de foto’s van afbrokkelende ijsschelven op Antarctica? De temperatuur op de Zuidpool zou dramatisch aan het stijgen zijn. Nooit wordt daarbij verteld dat dit slechts klopt voor een schiereiland op West-Antarctica. Verreweg het meeste Zuidpoolijs bevindt zich echter op Oost-Antarctica. Daar stijgt de temperatuur niet. Ook wordt er niet bij verteld dat het op het bewuste schiereiland altijd dooit in de zomer. Het gaat slecht met de ijsberen – Het is de ultieme illustratie van de klimaatcrisis: een eenzame ijsbeer op een schots, dobberend in de grote oceaan. Oh, wat zielig. Helemaal als in het onderschrift van de foto staat dat er zoveel ijsberen verdrinken doordat door de opwarming van de aarde de Noordpool veel minder zeeijs heeft. Los van het feit dat ijsberen allesbehalve aaibare schatjes zijn, het klopt niet dat het zo slecht gaat met hun populatie. Sinds de jacht in de jaren zestig is afgeschaft, verdrievoudigde het aantal ijsberen. Het is nog nooit zo warm geweest als nu – Nog nooit in de afgelopen duizend jaar zou het zo warm zijn geweest als nu. Met de grafiek die daarbij wordt gepresenteerd, is gesjoemeld. Er zijn dusdanige computermodellen toegepast dat er altijd een hockeystick­achtige grafiek ontstond. Maar naar alle waarschijnlijkheid was het in de Middeleeuwen even warm, zo niet warmer. Op de Kilimanjaro ligt vrijwel geen ijs meer – De Volkskrant publiceerde in 2005 op de voorpagina een foto van de ­Kilimanjaro. Afrika’s hoogste berg zou bijna sneeuwvrij zijn door het broeikaseffect. In werkelijkheid smelt de sneeuw op de berg door de ontbossing die in deze contreien al honderd jaar gaande is. Kale grond houdt nu eenmaal meer warmte vast dan beboste grond. De Sahel verdroogt – De verwoestijning vlak onder de ­Sahara, het zogeheten Sahelgebied, veroorzaakte in de jaren zeventig en tachtig grote honger en sterfte. Sindsdien echter is de Sahel aan het vergroenen, blijkt uit satellietfoto’s. Maar het zullen wel leugens zijn....

FransAkkermans1947
FransAkkermans19471 mrt. 2017 - 17:01

"De overgrote meerderheid van de wetenschappers meent wel degelijk dat de activiteiten zoals grootschalig fossiel brandstofgebruik leidt tot verandering van het klimaat. " Sinds wanneer is het verklaren van feiten die je hebt vastgesteld ook een feit en stel je feiten bij meerderheid vast?

8 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin1 mrt. 2017 - 18:00

"meent" Frans, probeer je weer eens tegen beter weten in vast te houden aan iets dat steeds overtuigender voor het voetlicht gebracht wordt? Als ik jou was, zou ik niet inzetten op dat allerlaatste, jou tot inzicht brengende, sluitende, en volledige bewijs. Want op dat moment zou het water letterlijk al tot je lippen kunnen reiken.

Cliff Clavin
Cliff Clavin1 mrt. 2017 - 18:03

(ai, een nare fout. Er had dienen te staan: '...dat steeds overtuigender als 'uiterst onwaarschijnlijk' voor het voetlicht gebracht wordt?' Je zit te wachten op een Godsbewijs voordat je van je eigen particuliere geloof af zou kunnen vallen, jongen.)

Jantje68
Jantje681 mrt. 2017 - 18:53

Dat geeft gelijk de zwakte aan van deze wetenschap. In de medische wetenschap spreken feiten voor zich. Ik heb nog nooit een arts horen zeggen. We gebruiken deze chemokuur omdat 99% van de onderzoekers het er over eens is dat die werkt. Neen de statistische bewijzen op basis van referentie groepen (een groep wel, andere niet) spreken voor zich.

Johan eldert
Johan eldert1 mrt. 2017 - 21:06

wetenschap draait om toenemende waarschijnlijkheid. naarmate meer peer reviewed onderzoeken een bepaalde hypothese ondersteunen, neemt de waarschijnlijkheid toe en daarmee de feitelijkheid van de stelling. dus ja, als een overgrote meerderheid van de klimaatwetenschappers obv hun onderzoek vaststellen dat klimaatverandering grotendeels door de mens wordt veroorzaakt is dat aan zekerheid grenzend feit.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19471 mrt. 2017 - 22:11

Cliff Gavin Ik heb het over wat feitelijk en wetenschappelijk aangetoond is: de aarde warmt op, het klimaat verandert. Daar gaan de verschillen van mening niet over. Er is discussie over hoe je dit feit moet verklaren. Een dergelijke discussie is een van de wezenskenmerken van wetenschap. Die kan leiden tot een verklaring, een theorie, tot het aanpassen ervan, of tot het voortbestaan van verschillende kampen, maar een theorie wordt nooit opeens een feit. U kunt niet goed tegen twijfel?

JanB2
JanB22 mrt. 2017 - 3:22

Met de zinsnede "feiten die je hebt vastgesteld" trapt je reactie zichzelf onweerlegbaar de grond in. Want vastgestelde feiten zijn per definitie...feiten.

Johan eldert
Johan eldert2 mrt. 2017 - 9:18

[ jan1234 1 maart 2017 at 19:53 Dat geeft gelijk de zwakte aan van deze wetenschap. In de medische wetenschap spreken feiten voor zich. Ik heb nog nooit een arts horen zeggen. We gebruiken deze chemokuur omdat 99% van de onderzoekers het er over eens is dat die werkt. Neen de statistische bewijzen op basis van referentie groepen (een groep wel, andere niet) spreken voor zich. ] blijkbaar snap je statistiek dan niet helemaal. klimaatwetenschap en medische wetenschap gebruiken dezelfde statistische methodieken, en dus heb je ook in de medische wetenschap te maken met onzekerheid toetsing. dus ja, het hoofdpijn pilletje heeft een betrouwbaarheid van minimaal 95%. sterker, veel behandelingen en medicaties halen de betrouwbaarheid van 95% geeneens!!

Johan eldert
Johan eldert2 mrt. 2017 - 9:22

[FransAkkermans1947 1 maart 2017 at 23:11 Cliff Gavin Ik heb het over wat feitelijk en wetenschappelijk aangetoond is: de aarde warmt op, het klimaat verandert. Daar gaan de verschillen van mening niet over. Er is discussie over hoe je dit feit moet verklaren. Een dergelijke discussie is een van de wezenskenmerken van wetenschap. Die kan leiden tot een verklaring, een theorie, tot het aanpassen ervan, of tot het voortbestaan van verschillende kampen, maar een theorie wordt nooit opeens een feit. U kunt niet goed tegen twijfel? ] dan begrijp jij niet hoe wetenschap werkt. ten eerste gaat het over hypotheses die worden onderzocht en al dan niet valide worden verklaard obv onderzoek. het onderzoek naar klimaatverandering en de invloed van de mens is zeer uitgebreid onderzocht en de hypothese dat de mens met de uitstoot van diverse stoffen waaronder co2, hoofd verantwoordelijk is voor klimaatverandering is met een betrouwbaarheid van 95% bewezen. ter illustratie: de meeste medicaties die wij slikken hebben een lagere betrouwbaarheid. ergo: dat de mens het klimaat beinvloedt en verandert door zijn uitstoot is aan zekerheid grenzend feit. [in de wetenschap bestaat geen 100% zekerheid - maar dat wist je natuurlijk wel, nietwaar] daarmee is de hypothese vanuit wetenschappelijk oogpunt een feit. dus het probleem is niet dat anderen niet tegen twijfel kunnen. jij wilt de feitelijkheden niet onder ogen zien

scherm2
scherm21 mrt. 2017 - 14:38

Klimaatopwarming kan verrassingen brengen zoals ontdooide permafrost met daarin dodelijke slachtoffers van bacterieën/virussen als miltvuur en pokken. In een Duitse krant stond deze week dat niemand weet hoelang die bacterieën/virussen actief zijn/blijven. Rendieren zouden onlangs door ontdooide permafrost aan deze bactertieën/virussen gestorven zijn. Ook dit is zeer interessant: http://www.businessinsider.de/das-tor-zur-unterwelt-in-sibirien-waechst-ein-gigantisches-loch-es-deutet-auf-eine-katastrophe-hin-2017-3 Het gat is ontstaan door opwarming van de permafrostbodem en wordt steeds groter.

3 Reacties
Minoes2
Minoes22 mrt. 2017 - 3:11

Heb daar eens een zeer interessante documentaire over gezien op TV, film van het landschap en het bewijs van ontdooiing, dus opwarming en de kettingreactie die daarop volgt. Helaas, mensen leggen de verantwoordelijkheid liever bij God. Als dat wat extra knaken oplevert helemaal. En dat is dan de partij die het hardste roep over de 'eigen verantwoordelijkheid.'

JanB2
JanB22 mrt. 2017 - 3:35

Klimaatopwarming kan verrassingen brengen zoals ontdooide permafrost met daarin dodelijke slachtoffers van bacterieën/virussen als miltvuur en pokken. Niet alleen dat. Ontdooiïng van de permafrost is de grootste angst van klimaatwetenschappers. Permafrost bevat namelijk grote hoeveelheden methaan, een gas dat als broeikasgas nog veel effectiever is dan CO2. Een runaway-proces met als gevolg een veel grotere opwarming dan alleen door de CO2-emissie's ligt daarmee op de loer.

Minoes2
Minoes22 mrt. 2017 - 13:17

Jan B Inderdaad werd daar ook genoemd.....

dijkbewaker
dijkbewaker1 mrt. 2017 - 13:50

Een opmerking over de nogal losjes uit de pols term: klimaatontkenners. Ik denk niet dat er iemand te vinden is op deze planeet die een klimaatontkenner is. Niemand ontkent klimaat. Het lijkt zoiets als getijden ontkenners. Eb en vloed zijn er nou eenmaal net als het klimaat. Dus de term is er zorgvuldig bij gezocht om de tegenstander te marginaliseren en te kleineren. - Iedereen weet dat er een klimaat is en dat het in de loop der tijd fluctueert. Een stabiel klimaat bestaat doodeenvoudig niet en het kunstmatig stabiliseren kan ook niet. Wie dat denkt onderschat het klimaat en overschat onze invloed daarop. Wat kan je doen aan de baan en schommelingen van de aarde? Niets. Wat kan je doen aan de invloed van de zon? Niets. Verder waren er verschillende warmere perioden dan nu zonder invloed van de mens ook al was die al aanwezig. En langer geleden-miljoenen jaren geleden hebben we veel warmere periodes gehad waar de flora en fauna zeer van profiteerden. 'de middeleeuwse warme periode' (MWP), is een periode ten tijde van de hoge middeleeuwen met een significant hogere temperatuur dan de voorafgaande en navolgende perioden. De middeleeuwse warme periode duurde grofweg van 950 tot 1250. Het warmere klimaat manifesteerde zich vooral op het noordelijk halfrond Het is tijdens deze periode dat onder andere de wijnbouw in de Nederlanden zijn grootste bloei kende. Na de dertiende eeuw koelde het klimaat af, wat vanaf de zestiende eeuw tot de kleine ijstijd zou leiden. Juist de koude perioden en ijstijden deed de flora en fauna slinken. Het gevaar is afkoeling! Tuinders met kassen spuiten CO2 er in voor betere planten groei. Dus simpel: Meer CO2 betekend meer planten groei, en hogere voedselopbrengst waar het hele ecosysteem van opbloeit. Het klimaat is voornamelijk een uitstekende winstmodel voor bedrijven die in de windhandel zitten. Daarnaast een goed belegde boterham voor onderzoekers die vooral veel baat hebben bij slecht nieuws. Er is geen consensus onder wetenschappers, en in de wetenschap is het niet de meeste stemmen gelden, maar is er maar 1 werkelijkheid gebaseerd op onweerlegbare bewijzen. Zo ver zijn we niet. En dan nog: Opwarming is niet slecht, afkoeling is slecht. Het klimaat stabiliseren kan helemaal niet. Dus waarom honderden miljarden uitgeven om een afkoeling te stimuleren? Die komt er toch wel, maar laat het maar even wegblijven. Ik moet aan Italië denken met de aardbevingen. Het is sneu, maar Italie is gedoemd te verdwijnen door plaattektoniek. De aardbevingen zullen alleen maar toenemen De Afrikaanse plaat gaat naar het Noorden en zal op den duur de middellandse zee sluiten en Italië wegdrukken. Tegenhouden is geen optie ook al spenderen we al het geld wat er is om het te proberen.

8 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 15:48

Iedereen weet wat men bedoelt met de inderdaad foutieve term 'klimaatontkenners'. Als paleontoloog die zich met het Kwartair bezig houdt en daar ook beroepsmatig mee bezig is geweest meen ik te weten waar ik over praat. Onze invloed op de atmosfeer is al meer dan 6000 jaar aan de gang en mogelijk al bezig sinds de Allerød. Daar valt niets aan af te dingen. Wat de invloed daarvan op het klimaat is, is moeilijk te zeggen maar het is niet ondenkbaar dat het Holoceen door onze activiteiten altijd al 'te warm' is geweest. Uw opmerking "Opwarming is niet slecht, afkoeling is slecht" is er typisch één van een niet-bioloog. Opwarming groter dan het gemiddelde warmste niveau van de interglacialen is wel degelijk heel schadelijk, en zeker met de snelheid waarmee het nu gaat. We naderen nu al het niveau van het Eemien, wat een tamelijk warm interglaciaal was en waarvan we altijd gezegd hebben dat het twee graden warmer was dan nu. Nou die twee graden hebben we bijna gehad en het ziet er niet naar uit dat het stopt. En kouder? Dat is voor alle ecosystemen minder erg dan het lijkt. Als de verandering tenminste met natuurlijke snelheid gaat. Sinds de eerste glacialen van het Praetiglien zijn zo langzamerhand op natuurlijke wijze alle thermofiele soorten op de gematigde breedten al uitgestorven, veel kan daar niet meer bij komen. Afgezien daarvan, het eerstvolgende glaciaal laat nog 15 à 20 Ka op zich wachten dus voor de kou hoeven we niet bang te zijn. Andersom, een opwarming van 4 graden of meer, waar het naar toe lijkt te gaan, is wel degelijk behoorlijk rampzalig en zeker met de geologisch zeer hoge snelheid waarmee dat gaat. Ook voor ons, er blijven maar heel weinig gebieden over waar we ons zouden kunnen handhaven. En die gebieden moeten we dan ook nog delen met alle planten en dieren die wij nog niet hebben uitgeroeid. Ik ben juist vanwege mijn voormalige beroep en de kennis die ik daarvan heb opgebouwd aanvankelijk een scepticus geweest (een pleonasme: een wetenschapper is altijd sceptisch maar U weet vast wat ik bedoel) maar er valt niet meer aan te ontkomen: alle seinen staan op rood. Uw hele exposé vind ik nou juist heel kenmerkend voor een zogenoemde 'klimaatontkenner', een klimaatscepticus, hoewel dat de verkeerde term is. Het moet zijn klimaatpseudoscepticus. Daar wil ik het verder bij laten.

Cliff Clavin
Cliff Clavin1 mrt. 2017 - 16:50

@ Tom Meijer (16:48u) - prachtige bijdrage, mijn grote dank! (Ik bedenk me: jij zou in de VS van nu bij EPA werkzaam zijn, en de machtige bende van populisten zou je zo graag een Berufsverbot willen opleggen... ...dat is geen fantasie, het is de barre werkelijkheid. Ook onthutsend: rechts Nederland (nou ja, rechts over de hele wereld) vindt dat Trump nu écht staatsmanschap heeft laten zien, met die indrukwekkende, nee koninklijke rede voor de 'Joint Session Of Congress', gisteren. Dom rechts noemt die toespraak graag: State Of The Union, maar dat was ze niet. Een SOTU houdt een president na één jaar. Zo zie je hoe groot het gevaar werkelijk is: men is het abnormale heel gewoon en mooi gaan vinden.)

dijkbewaker
dijkbewaker1 mrt. 2017 - 19:14

Tom Meijer, Citaat: Onze invloed op de atmosfeer is al meer dan 6000 jaar aan de gang en mogelijk al bezig sinds de Allerød. Daar valt niets aan af te dingen. --------- Dit is muggenziften. Aan het systeem verandert niets. of het nou mensen zijn of andere zoogdieren. En wat die afkoeling betreft. er valt weinig te doen onder een pak ijs en sneeuw die blijft liggen als er slechts een paar sneeuwvlokjes vallen en het duurt wat langer valt alles al stil. Treinen en auto's rijden lopen vast. Doe het een half jaar en dit land bestaat niet meer. U gaat niet op mijn argument in dat in men met de maatregels (als ze al enig effect hebben) een koude periode versnelt. Of de hypothese over de mogelijkheid dat men het klimaat STABIEL kan houden. Wat natuurlijk onzin is gezien alle factoren die meespelen waar we geen enkele invloed over kunnen uitvoeren. Grappig vind ik uw opmerking over het niet-bioloog zijn van mij terwijl u werkelijk niets van mij of mijn achtergrond weet. Trouwens het schermen met een autoriteit zijnde is zoals iedere wetenschapper hoort te weten een drogreden, Dus geen argument. En uw argument : Opwarming groter dan het gemiddelde warmste niveau van de interglacialen is wel degelijk heel schadelijk is geen argument omdat u zegt dat het schadelijk is. Dat moet u weten. Of beter gezegd, dat hoort u te weten. Dus waar is de schade afgezet tegen de vele voordelen. Hogere productiviteit (meer CO2) en groei van biomassa. ? Er vindt een verschuiving plaats van soorten, een expansie. Als u de schade van 4 graden warmer graag wilt vergelijken met 4 graden kouder om het een en ander in de juiste proporties te zien. Als expert moet dat niet moeilijk zijn. Dit om de discussie en argumentatie wat duidelijker te maken.

Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 19:43

Ach Cliff, ik heb bij de Nederlandse Rijks Geologische Dienst gewerkt en ben nu een jaar of 15 met pensioen, houd nog steeds alles bij en probeer nog wat in vaktijdschriften te schrijven over onderwerpen die ik zelf echt interessant vind. Ik moet zeggen dat ik mij groen en geel erger aan mensen die niet in een onderwerp zijn ingevoerd, anderen maar napraten, niet kunnen beoordelen wat voor soort mensen zij eigenlijk napraten, of dat wel de mensen zijn die zich wetenschappelijk verdiept hebben in dat onderwerp en desondanks iedereen de les lezen die mogelijk wel iets meer van dat onderwerp afweet. Iedereen mag vanzelfsprekend op alles reageren en er een eigen mening op na houden, wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag en dat je daarom je 'bek' zou moeten houden. Maar ik mag toch wel verwachten dat men over zulke belangrijke onderwerpen, nota bene het belangrijkste probleem van onze tijd, zich wat serieus heeft georiënteerd en niet de eerste de beste website voor die mening gebruikt heeft. Je moet niet verwonderd zijn, of zelfs kwaad worden, als je na het geven van een mening die overduidelijk op onzin gebaseerd is, dat je commentaar krijgt van iemand die vakinhoudelijk wat beter op de hoogte is. Dit onderwerp, door mensen veroorzaakte klimaatverandering is enorm gepolitiseerd en dat is precies wat de grote jongens en meisjes van de olie- en gaswereld willen want in de politiek kan je over van alles en nog wat van mening verschillen. Dat is handig want op die manier kan je over het bestaan van klimaatverandering praten alsof je voor of tegen bent. Een gotspe. Nu we toch bezig zijn: mijn complimenten voor je bijdragen hier. Ik lees ze met plezier en steek er veel van op!

JanB2
JanB22 mrt. 2017 - 3:38

@ TomMeijer Hear! Prima uitleg van iemand die weet waar hij het over heeft.

Crunchy Frog
Crunchy Frog2 mrt. 2017 - 8:44

@Dijkbewaker Gezien je voorliefde voor stromannen en van populaire websites gekopieerde pseudo-argumenten, herhaal ik nog maar eens mijn eerdere hoop dat jij niet degene bent die de dijk achter mijn huis bewaakt.

Tom Meijer
Tom Meijer2 mrt. 2017 - 11:21

@ Pieter Ahsmann 1 maart 2017 at 20:13 en dijkbewaker 1 maart 2017 at 20:14 Ik heb mijn zegje gezegd in een 'discussie' die niet wetenschappelijk is en daarom heb ik mij inderdaad enige 'vrijheden' veroorloofd. Ik ga verder niet in op al uw veronderstellingen die naar mijn inzicht nauwelijks enige grond hebben, dat is niet uit onkunde maar ik heb daar domweg geen tijd voor en geen zin in. Het was niet bedoeld voor de start van een discussie, slechts om wat kennis te delen. Ik had alweer een hele lap tekst liggen maar die ga ik hier niet meer plaatsen. U zult het wel als een zwaktebod ervaren maar ik weet beter. Ik weet het ook beter. Hoe vindt U dat? Vast wel arrogant, of heb ik het mis?

Jo4Hanna
Jo4Hanna3 mrt. 2017 - 16:35

Tom Meijer, Had u gelezen in Nature dat er in Canada fossielen van ijzervretende bacterien zijn gevonden - van 3,75 miljard jaar geleden en misschien zelfs wel mogelijk van 4,28 miljard jaar oud - waarmee dit de oudste vondst van leven ooit zou zijn? De aarde is 4,55 miljard jaar oud en de eerste oceanen verschenen 4,4 miljard jaar geleden. Het vorige record van oudste leven ging om versteende matten van bacterien die in ondiepe zeeen groeiden á 3,7 miljard oud - waarmee de oorsprong van leven verder naar achter wordt geduwd. De bacterien zijn gevonden in de Nuvvuagittuq-belt in de Hudsonbaai - een datering wees uit dat deze rotsen 4,28 miljard oud zijn. HOE moet dat nu met die geschifte Trump die nu al in Texas ( door Mobile/Exxon) al het gesteente in die hele staat onderwerpt aan de schalie industrie

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer21 mrt. 2017 - 13:15

De klimaatverandering is niet op te lossen met meer windmolens of zonnepanelen. Dat weet iedereen die een beetje kan rekenen. De enige oplossing is kernenergie en zolang daar niet serieus over gepraat wordt heeft het allemaal geen zin.

4 Reacties
Johan eldert
Johan eldert1 mrt. 2017 - 21:09

er zijn zeer slimme mensen die het rapport 2050 hebben geschreven. daar waren universiteiten bij, onafhankelijke wetenschappers en ja zelfs McKinsey. die kunnen toch goed rekenen lijkt mij. Laten die nu voorgerekend hebben dat het prima zonder kernenergie kan. nu graag van jou bewijs, voorgerekend, dat die topdeskundigen het allemaal bij het verkeerde eind hebben.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer22 mrt. 2017 - 13:25

@ johan Zelfs Denemarken, met windmolens die bij piekbelasting voor ruim meer dan 100% van de Deense electriciteit kunnen voorzien, komen niet verder dan een 25% reductie in CO2. En dat is met name omdat ze hydro en kernenergie van hun buurlanden kunnen importeren. Over de gehele wereld genomen zal men nooit verder komen dan zo'n 15% reductie wanneer men overal zon en wind heeft.

Marc Marc
Marc Marc2 mrt. 2017 - 14:49

@Johan, bedoel je dit rapport: http://www.mckinsey.com/global-themes/europe/versnellen-van-de-energietransitie-kostbaar-of-kansrijk ? Leunt wel zwaar op biomassa (> 4000 km2) en waterstof (20PJ) terwijl er niet bij vermeld is hoe ze die waterstof gaan maken. En ze zeggen erbij dat het rapport een gedachtenexperiment is. Mckinsey is op zich een goed adviesbureau maar je moet er niet vanuit gaan dat het dan per definitie klopt. Heb al te veel adviezen van gerenommeerde bureau's gelezen die prachtig zijn maar onvoldoende rekening houden met de op dat moment geldende omstandigheden waardoor uitvoerbaarheid iedere keer weer het grote pijnpunt is.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer27 mrt. 2017 - 2:50

Overigens is in tussentijd, terwijl al die zonnepanelen en windmolens gebouwd worden, de wereldbevolking met veel meer dan die 15% gegroeid. Het heeft dus totaal geen zin. Maar dat zei ik al eerder.

ATM2
ATM21 mrt. 2017 - 13:10

Het klimaat is zeker aan verandering onderhevig en dat de mens daar een aandeel aan heeft is zeker niet ondenkbaar. Maar waarom zou je een programma op touw zetten om de klimaatverandering te bestrijden. dat is naïef en een utopische gedachte. Is de mens werkelijk zo arrogant om te denken dat ze serieus werk kunnen maken van de grillen van de aarde ? De belangrijkste menselijke bijdrage aan de klimaatverandering bestaat uit de exponentiële toename van de wereldbevolking. Zolang dit doorgaat zijn alle maatregelen een wassen neus. Zeker als grote opkomende landen als India en China nog mijlenver van het klimaatmilieu zitten als West Europa. Nee, de VVD vaart hier een pragmatische koers, zeg ik als niet VVD aanhanger. Waarom ergens energie in steken als het tot niets leidt ?

3 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 15:52

En nog zo een. Zie mijn reactie op Dijkbewaker hierboven.

Dr. No
Dr. No1 mrt. 2017 - 16:09

Wat een feitenvrij geneuzel. De toename van de wereldbevolking is NIET de voornaamste oorzaak van klimaatverandering. De voornaamste oorzaken zijn overconsumptie en overproductie, waarmee de rijke landen begonnen zijn. Ongeveer 75% van alle CO2 in de atmosfeer is afkomstig van ontwikkelde landen, en hoewel de bevolkingsgrootte en groeispurten van de BRIC-landen de zaak alleen maar bemoeilijken, is het pertinent onjuist om alleen naar bevolkingsaantallen te kijken. Verder is het zo dat, omdat CO2 tot duizend jaar in de atmosfeer blijft zitten, het heel veel uitmaakt of we onze uitstoot verminderen of niet. Ook omdat, wanneer de temperatuurstijgingen te groot worden, er positieve feedback effecten optreden waarna de zaak helemaal niet meer te redden valt. Dus mensenlijk ingrijpen kan wel degelijk, ook al is het waarschijnlijk al te laat om een behoorlijke temperatuurstijging te voorkomen, we kunnen het zeker beperken. De VVD vaart dus geen pragmatische koers, maar een koers die crimineel destructief is.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer21 mrt. 2017 - 17:21

@ ATM "Zeker als grote opkomende landen als India en China nog mijlenver van het klimaatmilieu zitten als West Europa." Akkoord, maar in ieder geval doet China haar best door veel nieuwe kernreactors te bouwen. Daar hebben ze in ieder geval wel door hoe ze de vervuiling het best kunnen aanpakken.

Marc Marc
Marc Marc1 mrt. 2017 - 12:58

Als we toch allemaal zo begaan zijn met de juiste weergave van feiten dan is het wel net zo eerlijk om te zeggen dat in het IPCC rapport uitgegaan wordt van klimaatmodel projecties, scenario's en waarschijnlijkheden. Geen wetenschapper zou "leidt tot" gebruiken want dat impliceert een hard feit. Het IPCC rapport heeft het over termen als likely en wanneer het over neerslag gaat dan is er ook nog een regionaal verschil. Nederland zal volgens de projecties van het IPCC weinig last hebben van een toename van neerslag in het meest extreme scenario RCP8.5 (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/RCP_scenario's ). Bij RCP8.5 is het CO2eq gehalte volgens het IPCC 1250 ppm in 2100 en leidt dat tot een stralingsforcering van 8,5W/m2. Dat huidige trend is dat CO2 met 2 ppm per jaar stijgt. Om op RCP8.5 uit te komen moet dat naar 10 ppm per jaar en ik zie dat scenario niet snel uitkomen. RCP8.5 is dus het worst case scenario. Als excuus worden dan zogenaamde tipping points gebruikt maar ook dat zijn hypothesen onderbouwd met een modelberekening. Ja, klimaat is belangrijk maar het bewust weglaten van onzekerheden, melding van het feit dat het allemaal klimaatmodel projecties zijn vind ik net zo erg. Maar wat doen we in dit land waar feiten ineens mode zijn geworden, alternatieve feiten het liefst uitgebannen worden, we zetten iedereen die het ook maar waagt om deze onzekerheden te benoemen weg als klimaatontkenner of klimaatgekkie. In de klimaatwetenschapverslaggeving noemen we hypothesen feiten, modelprojecties zijn feiten, onzekerheden bestaan niet. Diederik Stapeltjes zijn onmogelijk in de klimaatwetenschap, klokkenluiders zijn leugenaars, statistiek is waarheid, alternative facts zijn leugens, weer is klimaat als het ons uitkomt en klimaatvariabiliteit is een vies woord want alleen de correlatie mens - CO2 in het industriële tijdperk is de oorzaak van alle klimaatellende. Pre-industriële tijdperk correlaties tellen niet mee (NB, ik chargeer)

EricDonkaew
EricDonkaew1 mrt. 2017 - 12:28

(...) gepensioneerde wetenschappers (...) ----------------------------------- Ik vind de mening van gepensioneerde wetenschappers zeker niet oninteressant. Omdat zij inmiddels financieel onafhankelijk zijn hebben zij immers geen (financieel) belang meer bij sturing in een bepaalde richting. Overigens wordt er in het verhaal weer geen onderscheid gemaakt tussen klimaatontkenning en klimaatscepticisme. Het gaat hier evenwel om twee verschillende begrippen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen1 mrt. 2017 - 11:24

[Van Ulzen wist de partijleden wijs te maken dat helemaal niet vaststaat of klimaatverandering wel mede door de mens veroorzaakt wordt.] Het is natuurlijk gelul van die Van Ulzen. Maar wat nog veel triester is, is dat de VVD niet door heeft dat het volstrekt irrelevant is of de mens nu wel of niet de oorzaak is. Wat relevant is is dat er een probleem is, en dat we weten wat we eraan moeten doen, niet WIE OF WAT het probleem heeft veroorzaakt.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 14:16

Nou, dat wie of wat is uiteraard zeer relevant. Hoe wil je anders de oorzaak vaststellen.

msj_meijerink
msj_meijerink1 mrt. 2017 - 11:13

Waar is het debat tussen Rutte en Klaver over de (duurzame) toekomst?

Jeremia
Jeremia1 mrt. 2017 - 11:04

De VVD behartigt niet de belangen van de Nederlandse burger, maar die van het grootkapitaal. Dus is het logisch dat ze willen dat we 130 rijden en ons willen laten geloven dat er geen klimaatcrisis is. Hoe dan toch de kiezers zover krijgen dat ze VVD stemmen? Beloof gewoon belastingverlaging, dat werkt altijd, kijk maar naar Amerika.

korheiden2
korheiden21 mrt. 2017 - 11:00

Uit het artikel in Trouw bleek ook de enorme polarisatie. Een journalist als Marcel Crok, die op zich erkent dat de aarde opwarmt, wordt toch als klimaatscepticus weggezet. Hij pleit o.a. voor meer adaptatie. Ook het feit dat de milieubeweging mordicus tegen kernenergie - of de ontwikkeling van thoriumcentrales - is, doet de opwarming geen goed. Door het sluiten van kerncentrales in Duitsland en Japan worden kolencentrales gebouwd of langer open gehouden. De Amerikanen zien in (schalie)gas een goede transitiebrandstof, zoals bleek in VPRO's Tegenlicht : De schaliecowboys. We kunnen onmiddellijk van de kolen af als we meer gas gaan gebruiken. Dan is er tijd om groene energie verder te ontwikkelen.

2 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 15:56

Binnen de wetenschap is er nauwelijks polarisatie hoor. De overgrote meerderheid, meer dan 90% is ervan overtuigd dat wij met onze atmosfeervervuiling het klimaat en de meeste ecosystemen enorm beïnvloeden. En dat pakt niet gunstig voor ons uit.

Crunchy Frog
Crunchy Frog2 mrt. 2017 - 9:29

@korheiden [Hij pleit o.a. voor meer adaptatie.] En wat wil je daarmee zeggen? Dat dat zo bijzonder is? Lijkt een beetje op de framing waarmee pseudosceptici zichzelf graag als de 'realisten' neer proberen te zetten en iedereen die het niet met ze eens is als luchtfietsende 'alarmist'. Zo ongeveer iedere klimaatwetenschapper pleit, naast mitigatie (verminderen van het opwarmend effect), voor adaptatie (aanpassing aan dat stuk opwarming dat we niet kunnen tegengaan). De IPCC-rapporten staan er vol mee, de 2 gradengrens in het Parijse akkoord impliceert al dat er voor een deel geadapteerd zal moeten worden, en in Nederland zijn we met dijkverhoging en aanleg van overstromingsgebieden al jaren bezig met adaptatie. Het is Crok zelf die hier voortdurend polariseert door er een vals dilemma van te maken: mitigatie òf adaptatie. Overigens is Crok geen klimaatwetenschapper maar een journalist die probeert een niche voor zichzelf uit te bikken door het vertellen van verhaaltjes die bijna niemand nog vertelt omdat ze inhoudelijk gewoon niet overeind te houden zijn.

erikbos
erikbos1 mrt. 2017 - 10:52

Het staat anders gewoon op de VVD site bij het kopje milieu: " We zien namelijk dat wereldwijd het klimaat verandert. Daardoor stijgt de zeespiegel en gaat het vaker hevig regenen" https://vvd.nl/pijlers/oplossingen-waar-het-milieu-echt-wat-aan-heeft/

Erik20
Erik201 mrt. 2017 - 10:17

Waarschijnlijk waren ze ook bang dat ze er "te links" uit zouden zien met dat in het programma. De VVD wil toch nog wat zegeltjes bij de PVV weg proberen te halen

1 Reactie
Marat
Marat1 mrt. 2017 - 14:48

Ja, ze hengelen ook nadrukkelijk naar de stemmen van de onbenullen die in één nachtvorstje het bewijs zien dat de opwarming van de aarde een links verzinsel is om ze geld uit de zak te kloppen...

[verwijderd]
[verwijderd]1 mrt. 2017 - 10:05

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Kobus3
Kobus31 mrt. 2017 - 13:16

Aan die rock cycle hebben we niet zoveel als het gaat om de snelle klimaatverandering die we nu veroorzaken door als een wilde aan de ongelooflijke hoeveelheid parameters van het systeem aarde te gaan knoeien. Als u zoveel van de rock cycle weet - vertel dan eens, waarom het opstoken van fossiele brandstoffen GEEN invloed op het klimaat zou hebben. Fossiele brandstoffen zijn immers niets anders dan CO2 die in de loop van in honderden miljoenen jaren door fotosynthese vastgelegd zijn in steenkool, olie en gas. Als je dat in een paar decennia weer de lucht in jast, is dat een giga-verandering van de 'rock cycle'. Lees er inderdaad maar eens een goed boek over, deze bijvoorbeeld https://pieterboussemaere.com/boeken/boek-eerste-hulp-bij-klimaatverwarring/

Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 15:57

Klok en klepel.

NicoSchouten
NicoSchouten1 mrt. 2017 - 9:45

Als er een autonome (niet door mensen veroorzaakte) tendens is van opwarming van de aarde dan zijn de handelingen van mensen die die tendens versterken gevaarlijk.

H.Witte
H.Witte1 mrt. 2017 - 8:36

Het lijkt me dat de twijfel over wel of geen effect vooralsnog moet uitslaan naar de zorg voor onze planeet en vervolgens de wetenschap de tijd te gunnen. We kunnen niet de risico's nemen die een aantal wetenschappers nu in het vooruitzicht stellen. Mochten ze gelijk hebben en wij hebben dat intussen weer jaren naast ons neer gelegd dan zijn we verder van huis. Mochten ze geen gelijk hebben dan hebben we in ieder geval iets gedaan aan bijvoorbeeld smog, want als er een aantoonbaar slecht effect van de milieuvervuiling is dan is het dat wel.

Phil2
Phil21 mrt. 2017 - 8:27

Als er één ding is waar de komende weken tot aan de verkiezingen aandacht aan kan/moet worden geschonken, is het dit wel. Laat het de VVD's "verkeerde associatie" worden, net zoals dat Wilders' liefde voor Trump dat is. Kan iemand hier aandacht besteden aan dat "Shell knew", waar de Guardian mee kwam. Dan kan dat in één moeite door.

2 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen1 mrt. 2017 - 14:31

[...Kan iemand hier aandacht besteden aan dat “Shell knew”, waar de Guardian mee kwam....] Ach, waarom. Ik knew sinds 1986 dat Shell knew, daar zijn ze altijd open over geweest. Dat is de reden achter shells (mislukte, dat wel) ambitie om naar LNG en andere alternatieven over te stappen. Everybody knew Shell knew eversince Shell knew.

Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 16:00

Het is nog erger dan U denkt: https://www.scientificamerican.com/article/exxon-knew-about-climate-change-almost-40-years-ago/ Voor Shell, zie oa hier: http://www.volkskrant.nl/economie/shell-waarschuwde-al-in-1991-zelf-voor-klimaatverandering-in-film-nu-ingrijpen~a4467998/ En dit artikel op De Correspondent: https://decorrespondent.nl/6262/reconstructie-zo-kwam-shell-erachter-dat-klimaatverandering-levensgevaarlijk-is-en-ondermijnde-het-alle-serieuze-oplossingen/1798475543348-45698c9a

Vuurrood
Vuurrood1 mrt. 2017 - 8:25

Wie had dat nu gedacht van de Vereniging Van Dieven? Hoezo, klimaatprobleem? het opvoeren van de winst is pas een probleem! Wij alleen voor ons eigen is toch het motto van deze Vereniging Van Dieven?

Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 8:17

De Groene Rekenkamer en de lieden die daaraan gelieerd zijn, ontkennen een levensbedreigende ontwikkeling voor het aardse klimaat en daarmee voor ons allen. Het heeft geen enkele zin meer om lief te blijven zijn tegen deze mensen. Zij die welbewust ontkennen dat er iets fundamenteel fout aan het gaan is, feiten ontkennen, verdraaien en liegen zijn voor mij gewoon crimineel bezig. Wat heet, het zíjn criminelen, mijn vijanden, verachtelijk. Niets meer en niets minder. Van de VVD verbaast mij dit niet.

8 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew1 mrt. 2017 - 11:04

Wil je klimaatsceptici naar de gevangenis sturen, Tom?

Cliff Clavin
Cliff Clavin1 mrt. 2017 - 11:30

@ Tom Meijer (09:17u) - ik ben het van harte met je eens. De tijd om 'aardig' en 'tegemoetkomend' te zijn tegen deze criminelen is voorgoed voorbij. Met die gasten moet je niet gaan polderen, i.e. trachten elkaar 'ergens halverwege te ontmoeten'. De obsessie met geld maakt mensen tot hardnekkige leugenaars en misdadigers. Ik ken er nog wel één: Simon Rozendaal van Elsevier. Dienaar van het profijtbeginsel tot elke prijs, en daarom ongeneeslijk verdraaier van waarheden.

Cliff Clavin
Cliff Clavin1 mrt. 2017 - 12:46

@ EricDonkaew (12:04u) - ik ben zo vrij om aan te nemen dat Tom dat niet wil. Elke tijd kent zijn eigen kwakzalvers en leugenaars, ook in wetenschappelijk opzicht. 'Klimaatsceptici' is een veel te mooi woord om deze lieden mee aan te duiden. 'Criminelen' dekt de lading beter: ze liegen uit machts- en financiële overwegingen argeloze mensen van alles voor. Zouden de genoeg naïevelingen voor hun karretje kunnen spannen, dan ziet het er slecht uit voor de planeet, eentje die toch al gewetenloos geplunderd wordt door reactionaire psychopaten. Geef je ze de vrije hand, dan is kan het afgelopen zijn met de mensheid. Wil jij, Eric, ze die kans (blijven) bieden?

Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 14:19

Jij wil wel lief en aardig blijven Erik? Jij vindt wel dat we met tuig moeten samenwerken?

EricDonkaew
EricDonkaew1 mrt. 2017 - 16:07

@TomMeijer en Frank Lenssen ---------------------------------- Zo slecht wil ik niet denken over mensen. Het zijn er trouwens ook opvallend veel hè? Zelf ben ik op sommige onderdelen ook sceptisch. Er zijn natuurlijk ook allerlei 'grijstinten' tussen opwarming en geen opwarming, of door de mens veroorzaakt of niet, of deels. Et cetera. Maar ik vind de stukjes van bijvoorbeeld dijkbewaker, ATM en MarcMarc (zie boven) leuker om te lezen dan wat jullie als kennelijke klimaatradicalen, hier te berde brengen. Vrijheid van meningsuiting is daarnaast een groot goed en wordt (in Nederland) slechts ACHTERAF ingeperkt door oproepen tot geweld/criminaliteit/racisme en laster. Voor de rest mag je terecht alles zeggen, ook al is het 'onzin' of zelfs een 'leugen'. Dus als ik stel dat over 10 jaar de zeespiegel 100 meter is gedaald, dan mag ik dat zeggen. Ofschoon het natuurlijk onzin of desnoods 'een leugen' is. Zo werkt VVM. Anders zit je al heel snel op de lijn van Erdogan/Poetin/Duterte of, om eerlijk te zijn, nog veel erger.

Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 16:15

Overigens, ik schreef het inmiddels ergens hierboven al: als je het over wetenschappers hebt dan zijn klimaatsceptici wetenschappers die sceptisch zijn over het klimaat. Ik weet niet precies wat dat zou moeten zijn. Maar met enige goede wil zou ik Salle Kroonenberg als een echte klimaatscepticus kunnen beschouwen. Ik ben het zelf ook geweest. Maar los daarvan: alle wetenschappers zijn in principe sceptisch (over alles), dat is namelijk een grondhouding zonder welke je geen goede wetenschapper bent. Maar het gaat hier niet om wetenschappers. Het gaat om bedriegers, vaak om mensen die zich met grof geld laten betalen door mensen die geen belang hebben bij het bedreigen van het voortbestaan van hun olie-, gas- en steenkoolbedrijven. Ze worden vaak op één hoop gegooid met de echte klimaatsceptici zoals Kroonenberg maar dat is zeer onterecht en een belediging voor de echte klimaatsceptici. De beste term is dan ook klimaatpseudosceptici. En ja, mensen die met hun geld die pseudosceptici financieren vind ik crimineel. Het zijn dezelfden die de rooklobby (en de creationisten!) financierden. Ze zouden achter de tralies moeten verdwijnen. En voor hen die weten dat ze fakewetenschap bedrijven, de pseudosceptici, om moedwillig de publieke opinie te beïnvloeden, die zouden ook aangepakt moeten worden.

EricDonkaew
EricDonkaew1 mrt. 2017 - 17:33

@TomMeijer: Overigens, ik schreef het inmiddels ergens hierboven al: als je het over wetenschappers hebt dan zijn klimaatsceptici wetenschappers die sceptisch zijn over het klimaat. --------------------------------- Nou, over het klimaat kun je niet sceptisch zijn natuurlijk. Ik weet niet precies wat dat zou moeten zijn. --------------------------------- Over in ieder geval de volgende punten kun je sceptisch (of alarmist of ontkenner) zijn. Met een groot aantal grijstinten. 1. Climate change. 2. Global warming. 3. Invloed van de mens op (eventuele) global warming. 4. Invloed van door de mens uitgestote CO2 op (eventuele) global warming. 5. Stijging van de zeespiegel. 6. Stijging van de zeespiegel als gevolg van 3 en 4 (rol van de mens). 7. Het bestaan van klimaatvluchtelingen. 8. De gevolgen van global warming: "(...), en dat komt door de klimaatverandering.". Tussen haakjes kan dan staan bijv. het uitsterven van een diersoort. Alleen over 1 en 7 heb ik een duidelijk standpunt: ja resp. nee. Voor de rest zit ik met grijstinten. Vaak 'een klein beetje' in plaats van 'veel'. Ben ik dan een klimaatscepticus? Ik denk het wel overigens. Maar geen ontkenner.

Marc Marc
Marc Marc1 mrt. 2017 - 17:51

@Eric, thnx, idem dito. @Tom, een andere inschatting van risico's maakt nog niet crimineel. En jij zou moeten weten dat met alle klimaatdata die we hebben met de daarbij behorende onzekerheid je alleen een calculated best guess kan doen. Logisch dat daar kritiek op is. Klimaatwetenschap is soms net als economie en sociologie, iedereen kan een gewenste uitkomst uit de hoge hoed toveren met de juiste statistiek en de juiste selectie van data. Uiteindelijk gaat het om de validatie van de theorie en terugkijkend zijn er ook in de klimaatwetenschap heel wat doom scenario's bedacht die niet zijn uitgekomen. Zoals: De noordpool was 's zomers al lang ijsvrij geweest (nog niet uitgekomen). Californië zou door klimaatverandering droog blijven en nu de droogte voorbij is ligt de hoeveelheid neerslag ineens aan het klimaat. Het aantal hurricanes in de VS zou toenemen terwijl het afneemt. Er zou in GB nooit meer sneeuw vallen. Smelten van toendra's zou leiden tot enorm veel meer methaanutistoot terwijl nu blijkt dat een bevroren toendra meer methaan uitdampt dan een ontdooide. Er is wel een pause, er is geen pause discussies. Alle koraalriffen gaan kapot terwijl in werkelijk de cijfers enorm meevallen en niet afwijken van andere el nino jaren. Antarctica smelt terwijl in werkelijk Antarctica is gegroeid. En ja, foute hypothesen hoort ook bij wetenschap dus ik neem niemand wat kwalijk. Wat ik wel ergerlijk vind is de felheid van mensen die denken dat het einde der mensheid nabij is als we niet onmiddellijk actie ondernemen op basis van de huidige onvolledige stand van de wetenschap en daarom ieder tegengeluid wegzetten als liegen. Er is maar één juiste manier om kritiek te pareren en dat is inhoudelijk weerleggen of beredeneren waarom een hypothese minder waarschijnlijk is dan de mainstream hypothesen. En ja, ook ik weet dat aan de "skeptische" kant ook de nodige foute analyses gemaakt worden met selectief shoppen en probeer daar zo goed als ik kan op te filteren maar dat betekent nog niet dat alles fout is. Die zelfde skeptische kant legt ook fouten bloot in gepubliceerde klimaatwetenschappelijke artikelen en dat is goed en alles behalve crimineel. Een wetenschap met alleen maar ja-knikkers is geen wetenschap maar een geloof en geloof is een slechte raadgever. Maar als je gelooft dat ons lot is getekend dan maakt het niet uit welke goede argumenten ook aangehaald worden want dan is het brein niet meer ontvankelijk voor tegenargumenten.

jazekert
jazekert1 mrt. 2017 - 8:09

nou ja, zo onthullend is het nou ook weer niet. Het is gebeurd tijdens een voor journalisten openbaar congres. Verder ben je ook niet verplicht om op VVD te stemmen.Had groenlinks het nou uit hun programma geschrapt, dan had je pas echt nieuws gehad.

Dr. No
Dr. No1 mrt. 2017 - 7:54

Gezien het feit dat klimaatontkenners de gevaarlijkste mensen van onze tijd zijn is het misschien een goed idee om elke VVD stemmer direct na inlevering van het stembiljet een milieuheffing op te leggen. 1000 euro lijkt me een mooi bedrag, dat bedrag zegt ze wel iets.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2017 - 10:04

Hm, is dat wel genoeg? 2000 euro lijkt me beter, te meer daar het verwijst naar een gebroken belofte. De opbrengst kan worden herverdeeld over milieu- en klimaatvriendelijke doelen. Alles helpt.