Joop

Kip zonder kop

  •  
21-07-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
124 keer bekeken
  •  
41415763154_073a1be177_o

© cc-foto: Oregon State University

Onlangs verscheen er een artikel waaruit blijkt dat de Nederlandse Vereniging Pluimveehouders (NVP) de kleinschalige korte keten kippensector vakkundig de nek wil omdraaien
Mobiele kippenstallen of kipcaravans zijn in opkomst. Steeds meer boeren en consumenten willen weg van de grootschalige productie met 30.000 kippen in één stal en kiezen voor iets anders, kleiners, duurzamers. Denk aan eieren uit een mobiele kippenhok dat in een veld wordt gezet nadat er koeien hebben gelopen en die zich heerlijk te goed doen aan de insecten in de mest en zo de mest goed verspreiden over het land. Of de kleinschalige kiphouderij met dubbeldoelkippen die niet zijn doorgefokt op 300 eieren per jaar, waarbij de haantjes niet worden vergast en de kippen zorgen voor de bemesting van de kleinschalige groenteteelt. Of de Herenboerderijen waar 200 gezinnen gezamenlijk van eieren worden voorzien door één kipcaravan.
Onlangs verscheen er een artikel waaruit blijkt dat de Nederlandse Vereniging Pluimveehouders (NVP) de kleinschalige korte keten kippensector vakkundig de nek wil omdraaien. Zo wordt het uiteraard niet gebracht. Met mooie woorden zegt men dat de mobiele kleinschalige kippenhokken in het keurslijf van de grootschalige intensieve industrie moeten worden gestopt. Onder het mom van voedselveiligheid en volksgezondheid en natuurlijk ook in het belang van de dieren. Want bij deze dieren, die zoveel in de gezonde buitenlucht lopen, is natuurlijk extra behoefte aan een maandelijkse controle door de dierenarts, sector én overheid. Dat daarbij elke kipcaravan failliet gaat, omdat een maandelijks veterinaire controle niet te betalen is door de keuterboer, is mooi meegenomen.
De kipcaravans zijn echter een oplossing: een oplossing voor boeren om de wurggreep van de supermarkt te ontlopen, om direct contact te genereren tussen boer en klant, om kleinschalig en diervriendelijk te boeren. Een oplossing voor kringlooplandbouw die dan ook wordt omarmd door burgers. Een oplossing die we daarom alle ruimte dienen te geven, om te laten groeien en floreren.
Maar juist deze kleinschalige en populaire kippenunits zijn een doorn in het oog van de NVP en een deel van de “vastgeroeste” grootschalige kipfabrieken. Een gedeelte van de boeren zit vast in het systeem, dat we landbouw noemen en kunnen/durven niet meer buiten de gebaande paden te denken/opereren. Dit deel van de huidige sector schrijft dat deze ‘kleinschalige vorm van leghennenhouderij risico’s voor voedselveiligheid, (dier)ziekten en dierenwelzijn met zich meebrengt, die in de ‘professionele’ pluimveehouderij met effectieve monitoring- en preventieprogramma’s zijn opgelost’. Volgens de Caring Farmers ligt het precies andersom. De intensieve gangbare houderij is zo uit de kluiten gegroeid, dat continue monitoring nodig is om excessen op te sporen, de ziektedruk te verlagen en de consument een idee te geven van administratieve schijnveiligheid.
Caring Farmers pleiten voor een nieuw voedselsysteem, kleinschaliger en met meer boer-burger contact waardoor er échte veiligheid bestaat: de veiligheid van gezonde dieren in een gezond ecosysteem die worden verzorgd en gegeten door gezonde mensen. Laten we de gehele regelgeving zo inzetten dat we daarnaartoe werken en deze boeren ruim baan geven. En uiteraard hoort daar ook een verplichte salmonella-inenting bij voor de kippen, die ze overigens nu ook meestal al krijgen.
Dit is een artikel van Caring Farmers & Caring Vets
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

adriek
adriek22 jul. 2020 - 12:21

"...waarbij de haantjes niet worden vergast..." Er komen nagenoeg evenveel haantjes als hennetjes uit eieren. Als in een weiland naast 250 hennen ook 250 hanen rondhuppelen worden de eieren nog twee keer zo duur, al kunnen hanen wel wat eerder geslacht worden dan legkippen.

Hellewina Heinz
Hellewina Heinz22 jul. 2020 - 8:55

Het probleem is natuurlijk dat als we de kippen een waardig leven willen geven, zooals deze kleinschalige boeren doen, we ook veel meer landbouwgrond nodig hebben. Ook al zouden de aantallen van 32 miljoen leghennen en 48 miljoen vleeskippen gehalveerd worden, dan nog gaat het om een enorm aantal dieren, daar is eenvoudigweg geen ruimte voor. Dat er een kleinschaliger voedselsysteem en meer boer-burger contact moet komen is voor mij buiten kijf, maar dan zullen we moeten accepteren dat er meer landbouwgrond nodig is, vooral rond de steden en het aanbodvolume veel kleiner wordt en dus veel duurder.

8 Reacties
Pater
Pater22 jul. 2020 - 11:08

Natuurlijk wordt het duurder. Dat wrdst het ook als we de milieukosten van de industrieële landbouw mee gaan tellen. Ik zie niet waarom we meer landbouwgrond nodig hebben. De boeren produceren nu voor de export, productie voor de binnenlandse markt is veel meer dan een halvering.

adriek
adriek22 jul. 2020 - 12:10

"Het probleem is natuurlijk ..." Suggereert dat er een probleem is. Je argumenten overtuigen echter niet. Eieren zijn een exportproduct. In een kleinschalig voedselsysteem is geen ruimte voor export naar Duitsland of verder, de productie kan best wat lager. Een ei mag best een beetje duurder. Maar als de boer direct aan de consument verkoopt scheelt dat nogal wat tussenstappen en zal de consument niet veel meer moeten betalen dan nu. Er is ook genoeg (landbouw)grond beschikbaar, maar ook weer tegen de randvoorwaarde dat er minder ge-exporteerd moet worden. Alles bij elkaar is een kleinschaliger voedselsysteem best haalbaar, mits we de lagere export van de 'overtollige' producten kunnen compenseren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door minder exotische groenten en fruit te importeren en meer lokaal en seizoensgebonden te consumeren. Lokale, seizoensgebonden producten hoeven niet (veel) duurder te zijn dan sperciebonen uit egypte en quinoa uit zuid amerika.

Hellewina Heinz
Hellewina Heinz22 jul. 2020 - 13:30

Al zul je 20% van de eier- en vleeskippen over willen houden voor alleen binnenlands gebruik, dan praat je nog over 6,5 miljoen leghennen en 10 miljoen vleeskippen. De kippen die momenteel gehouden worden nemen bijna geen plaats in, op de oppervlakte van de huidige schuren raak je die niet kwijt. Verder moet je nog gaan oplossen aar je de eieren en kippen voor de voedingsindustrie gaat betrekken. Doe je dat in een kleinschaliger voedselsysteem dan zullen die producten ook veel duurder worden en heb je nog meer ruimte nodig. Bovendien moeten we in Nederland eens leren dat een kip meer is dan de poten en de borst, dus de hele kip gaan consumeren. Momemteel wordt het kippevlees wat wij niet blieven naar Azie geexporteerd. Een hele kip kost nu rond de 5 euro in de supermarkt, dat zou dan rond de 25 euro worden. Een ei zou van 12 cent naar 60 cent gaan. Voor het boer-burger contact zal er in de randstad het nodige moeten gebeuren, daar zal veel grond vrijgemaakt moeten worden voor landbouw om de stedeling wekelijks zijn eitje en kippetje, maar ook melk en kaas op de fiets te laten ophalen. Verder, Eirda, lokale, seizoensgebonden producten hoeven niet duurder te zijn dan sperciebonen uit egypte en quinoa uit zuid amerika. Echter, ze zijn seizoensgebonden dus je zult moeten accepteren dat ze een groot gedeelte van het jaar niet verkrijgbaar zijn. Mijn moeder loste dat vroeger op door in te maken, te wekken en te zouten. Tegenwoordig begint geen mens daar meer aan en wil men jaarrond sla, tomaten en witlof.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jul. 2020 - 17:58

Kippen zitten nu toch in megastallen opgesloten? Lijkt me logisch dat zelfs wanneer er alleen voor het binnenland wordt geproduceerd meer ruimte nodig is. De comsumptie zal dan ook omlaag moeten. Geen reden wat mij betreft om daar niet voor te kiezen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jul. 2020 - 18:01

PS ruimte maken voor communale groentetuinen in de stad? Parkeren nog alleen ondergronds. Particulier autobezit ontmoedigen.

Welp2
Welp222 jul. 2020 - 19:45

Altijd makkelijk om te noemen dat goederen voor de export wel weggeschreven kunnen worden. Uiteindelijk levert export van landbouw-producten zoals eieren wel geld op, waarmee we als Nederlanders ook weer middelen kunnen importeren. Afschrijven van export betekent ook dat je een equivalent aan waarde qua import moet afschrijven. Wie van ons heeft : - een in Nederland geproduceerde auto (van in Nederland gedolven grondstoffen) ? - in Nederland geproduceerde smartphone/computer en of andere electronica (idem ditto voor waar de grondstoffen vandaan komen) ? - (uitsluitend) in Nederland geproduceerde kleding ? - etc.. Verder ga je door kleinschaligere productie ook vereisen dat meer tijd (en werk) gespendeerd wordt aan de voedselproductie. Volgens mij zit ook niet iedereen daarop te wachten.

Pater
Pater24 jul. 2020 - 2:52

@Hellewina, Danielle Wel in de gaten dat hierboven een prachtig stuk staat over campingkippen, die helemaal geen extra grond nodig hebben ? Ik voorzie heel efficiënt wisselgebruik, naar het voorbeeld van de wisselteelt in de landbouw, geen of minder bemesting en bestrijding van insecten (ik had bijna uit gewoonte ongediertebestrijding getypt). Laten we de discussie ook wat breder trekken. Ik schat dat de hele huidige NL-landbouwproductie voor zeker 75-80% op de wereldmarkt is gericht. Als we dat eruit gooien hebben we m.i. geen extra landbouwgrond nodig. Vergeet niet, dat boeren nu ook al weiland moeten hebben om de mest uit te rijden. Die weilanden staan nu vaak bijna de hele zomer leeg ... @Hellewina "dat zou dan rond de 25 euro worden." Leek me duur, dus ik ben het na gaan zoeken. Je zit iets te hoog. De Polderhoenderhof is een biologisch pluimveebedrijf in Lelystad. Op het bedrijf worden kippen gehouden op een diervriendelijke en milieuvriendelijke manier. Daarom is de polderhoen een verantwoord stukje vlees. De kip is van een speciaal ras, dat zonder antibiotica gezond gehouden kan worden. De kippen worden ongeveer elf weken oud en wegen dan zo’n 2.5 tot 3 kilo. De kip kost 6,50 per kilo. Dus het zal eerder 17-20 euro per biologische kip worden. Helemaal niet duur voor zovel vlees. Met de eieren zit je wel veel te hoog. "Op de Polderhoenderhof kunt u ook biologische eieren kopen voor slechts €2,10 per 10 eieren, of € 6,- per 30 eieren. Deze hoeft u niet te bestellen, want we hebben altijd verse eieren op voorraad" @Welp De export van landbouwproducten levert geld op, de enorme hoeveelheid import van veevoer kost veel geld. Dan heb ik het nog niet over de milieu- en gezondheidsschade van de bio-industrie. Als je die gaat beprijzen levert staken van de export eerder geld op. En nog iets: via onze waterschapsbelasting subsidiëren we de landbouw, rond verkiezingstijd voior de waterschappen kwam dat ook in de kranten. Wat is er trouwens tegen meer werkgelegenheid in de landbouw ?

Welp2
Welp224 jul. 2020 - 14:30

@Pater Uit openbare CBS-data (1) haal ik het volgende. Hierbij kijk ik met name naar handelsbalans (uitvoerwaarde - invoerwaarde), omdat er moeilijk onderscheid gemaakt kan worden tussen invoer voor eigen gebruik en directe doorvoer naar andere landen). Nederland had in 2019 een (positief) handelbalans qua "voeding en levende dieren" van ongeveer 23 miljard euro, waarvan ongeveer 9.5 miljard euro van vlees, zuivel en eieren. Als je kijkt naar granen/graanproducten en veevoer tezamen, betreft dit ongeveer -0.5 miljard. Voor (vogel)eieren is trouwens de handelsbalans ruim 600 miljoen. Al met al zijn dit bedragen die je niet zo maar kan wegstrepen, zonder ook flink te snijden in de invoer van producten. Omgerekend betekent dit ongeveer 500 euro per jaar per Nederlander qua invoerwaarde waartegen je het verlies van export moet wegstrepen. Qua werkgelegenheid : Wat belet uzelf om (biologische) boer te worden ? Als ik alle positieve verhalen hier lees schijn je je brood er mee te kunnen verdienen, want mensen zijn bereid om meer te betalen voor de biologische producten. Of niet ? (1) : https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83926ned/table?dl=25C1D

Pater
Pater22 jul. 2020 - 1:51

Wat een kleinzieligheid van de bioindustrie tegen de kleinschaligheid. Veel eisen die door de grote afnemers, de supermarktketens, worden gesteld zijn niet wettelijk verplicht maar aan de branche opgelegd wegens PR-overwegingen. Een salmonella-inenting lijkt me heel verstandig, houd het daarbij. De mest van een paar honderd kippen is verder natuurlijk niet te vergelijken met die van duizendenkippen op een kluitje. Complimenten voor de zinvolle info.

1 Reactie
Welp2
Welp222 jul. 2020 - 21:36

"De mest van een paar honderd kippen is verder natuurlijk niet te vergelijken met die van duizendenkippen op een kluitje." Ik zou dat niet te hard zeggen. Kijkend naar ammoniak (NH3) emissies, dan scoren kippen in grootschalige, maar vaak sterk gecontroleerde, stallen beduidend beter. Dusdanig beter, dat dit soms meer dan een factor 100 kan schelen. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-69963.html Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar E 2.5.4 :batterijhuisvesting volgens categorie E 2.5.2 met chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie : 0,001 E 2.100 : overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting : 0,315 E 2.5.4 is dan de wel het systeem met de laagste waarde, ook al verwacht ik dat je nou juist eerder dit soort systemen bij de grootschalige "megastallen" zal zien. Voor het type uitloopkippen zoals in dit artikel worden genoemd, kan ik echter geen betere beschrijving vinden dan E 2.100. Ondenkbaar is het echter niet. Met name komt veel ammoniak vrij wanneer het nat wordt. Iets wat je in de open buitenlucht moeilijk kan voorkomen, lijkt me. Disclaimer : Ik ben geen kippenboer of werkzaam in deze sector. Bovenstaande waardes zijn slechts welke ik ben tegengekomen bij het zoeken hiernaar. Indien ik bovenstaande data misinterpreteer, laat het me weten.

Welp2
Welp221 jul. 2020 - 19:37

Toch kan ik me heel goed voorstellen dat men vrij benauwd is voor ziekten zoals vogelgriep ; zeker als deze kippen op tour-tocht langs meerdere locaties gaan. Verder zal het ook steken dat deze kleinschalige (<250 kippen) kippenstallen niet aan eisen zoals dioxine-gehaltes hoeven te voldoen, terwijl ze wel commercieel worden verkocht. Of zaken zoals mestboekhouding (waarbij mest verspreid op het land hogere ammoniak-emissies per kip oplevert dan van de grootschalige stallen). Ook volg ik niet helemaal de getallen die genoemd worden. Naar mijn weten zijn de "dubbeldoelkippen" gefokt om ongeveer 250 eieren per hen per jaar te leveren. De gemiddelde Nederlander consumeert ongeveer 210 eieren per persoon per jaar. Als 1 kip-caravan met <250 hennen genoeg eieren leggen voor 200 gezinnen, betekent dat een gemiddelde gezinsgrootte van 1.2 persoon per gezin. Het is dat, of men doelt op mensen die beduidend minder eieren eten. https://www.eieiei.nl/rivm-eierconsumptie-in-nederland-gestegen/

4 Reacties
Pater
Pater22 jul. 2020 - 1:55

Dioxine op grasland wordt zo onwaarschijnlijk geacht dat er dan geen eisen aan worden gesteld. " Zorg dat de kippen niet scharrelen op een bodem met bouwpuin, as of andere resten van vuur. Ook in houtvuur kunnen dioxines ontstaan, zeker als het hout behandeld of geverfd is. • Beperk de scharreltijd tenzij de kippen scharrelen op een grasmat of in een bak met schone grond."

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jul. 2020 - 10:20

De gemiddelde gezinsgrootte is op dit moment 2,2 en dalende. Twee caravans en wat minder eieren eten dan maar. Daarbij zijn de huishoudingen in de stad gemiddeld kleiner.

adriek
adriek22 jul. 2020 - 12:19

Maar, als je dan een keer een stal moet ruimen vanwege vogelgriep gaat het om 250 in plaats van om 25000 dieren. Zelfs als je in een straal van een paar kilometer moet ruimen blijven de aantallen veel beperkter. Het verplaatsen van het hele circus kan beperkt blijven, en zal in ieder geval lokaal moeten zijn. Een beter leven voor kippen, meer ruimte, minder kippen per boer betekent bijna onvermijdelijk een iets hogere prijs. Een iets hogere prijs resulteert waarschijnlijk in een iets lagere consumptie. Voor onze gezondheid hoeven we geen 210 eieren per persoon per jaar te eten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jul. 2020 - 18:03

"Voor onze gezondheid hoeven we geen 210 eieren per persoon per jaar te eten. " ook waar. De helft zou genoeg kunnen zijn.