Joop

Kinderen verdienen een eigen ombudsman

  •  
25-03-2010
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Na tien jaar hard werken komt een eigen ombudsman voor kinderen eindelijk in zicht.
Ik maak me al jaren hard voor een onafhankelijk en gezaghebbend aanspreekpunt. Iemand die aan de slag gaat met de structurele problemen van kinderen en rekening houdt met hun belevingswereld. Natuurlijk omdat kinderen afhankelijk en kwetsbaar zijn, maar vooral omdat zij de toekomst bezitten.
Het liefst zouden we alle problemen voorkomen, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Zo zijn er op dit moment kinderen die recht hebben op zorg die niet wordt gegeven. Anderen worden onnodig opgesloten omdat er geen ruimte is in reguliere instellingen. Ook zijn er kinderen van asielzoekers en ouders met problemen die niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Velen van hen komen terecht op wachtlijsten. Soms ligt dat aan de kwaliteit van de voorzieningen. In andere gevallen is het oerwoud aan instellingen, instituties en organisaties de oorzaak.
Ik vind dat klachten hierover bij een eigen aanspreekpunt terecht moeten komen. De Kinderombudsman kan deze rol vervullen. Ouders en kinderen kunnen wanneer zij alle klachtenprocedures hebben doorlopen als laatste redmiddel bij hem terecht. Tegelijkertijd is er ruimte voor eigen onderzoek naar zaken die kinderen aangaan. Als er problemen dreigen te ontstaan kan er gevraagd en ongevraagd advies worden uitgebracht. De belangrijkste taak van een ombudsman voor kinderen is het signaleren van structurele misstanden. Op basis van de ontvangen klachten en de uitkomsten van het eigen onderzoek kan de ombudsman ouders en hun kinderen vervolgens voorlichting geven.
Daarnaast moet de Kindeombudsman dé speler zijn die de regie voert. Op dit moment zijn er veel signalerende en controlerende instanties die zich bezighouden met hulp aan jongeren en de controle hierop. Een ombudsman voor kinderen brengt ze bij elkaar en speelt zo ook een vertegenwoordigende rol. De overheid heeft daarom de plicht zijn aanbevelingen serieus te nemen, zoals hij de klachten en adviezen van ouders en hun kinderen serieus neemt.
Voor de PvdA is het eenvoudig: elk kind telt mee en verdient de kans om er uit te halen wat er in zit. Juist omdat kinderen afhankelijk zijn van volwassenen moeten we ervoor zorgen dat de afkomst of opvoedsituatie de toekomst van kinderen niet in gevaar brengt. De Kinderombudsman is iemand die een rol kan spelen bij het vergroten van de kansen die kinderen hebben en wil het ze makkelijker maken hun talenten te benutten. Als het aan mij ligt stemmen we nog vóór het einde van mei voor een ombudsman voor kinderen. Voor mij van grote waarde, want niet je afkomst, maar je toekomst telt voor de PvdA. En in de toekomst hebben we ieder kind nodig!

Meer over:

opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (12)

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa25 mrt. 2010 - 12:53

Mevrouw Arib, U heeft het ook ver geschopt, zoals Samira, Halal meisjes, Hind..., in uw carriere en meer dan wat uw ouders van u hadden verwacht. Hadden uw ouders altijd een Onbudsman nodig om u zover te krijgen? Maar volgens mij had u lieve ouders, die met u veel hebben gespeeld toen u klein was. Als u zegt dat kinderen van hun natuurlkijk grondrecht zijn beroofd, ja. Kinderen mogen in Nederland geen kinderen zijn, want kinderen zijn betekent spelen, spelen en nog eens spelen en ze willen niet met leren te maken hebben, zij willen dingen zelf ontdekken, dat vinden kinderen prettig. En door spelen ontdekken kinderen beter het leven. Maar zeker niet spelen zoals de ouders het willen, nee, hoe het kind het graag het wil. Bij het spelen is het kind de baas en hebben de ouders geen problemen met eten en slapen bij hun kind. Moe en lekker gevoel. Het kind wil spelen, en graag met mama en papa tot 6 jaar. Als ze 7 jaar worden, mogen kinderen van mij kennis maken met de pen, op papier krabbelen, tellen, rekenen...Maar niet onder 6 jaar. Een Ombudman gaat alleen maar leuke tekseten schrijven, nederland heeft kinder-psychologen nodig, de wetenschappers in het Kinder-zijn. Ombudsman? Iedereen kent de problemen, ook Rauvoet, maar die arme gelovige kon er ook niets aan doen. Zou de Ombudsman het regelen? Kinderen goed begrijpen?

paulvr2
paulvr225 mrt. 2010 - 12:53

Verdrietig dat we menen onze maatschappij zo op te moeten delen. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat een specialist bij de kindertelefoon klachten van kinderen waar men iets mee kan door zou kunnen sturen naar de Nationale Ombudsman. Sowieso wordt er veel te veel in vakjes gedacht. Zo zag ik dat omdat hulpverleners tijdens de ramp in Haiti alleen voedsel en water aan vrouwen wilden geven, een gezin met 6 kinderen waarvan de moeder door instortend puin was gedood geen hulp kon krijgen. Het lijkt wel alsof je alleen als vrouw of kind nog de moeite waard bent in deze wereld. En dan te bedenken dat ik een van de zeer vele mannen was die juist altijd geijverd heeft voor een wereld waarin geen enkel onderscheid tussen mannen en vrouwen mocht worden gemaakt. Er is tegenwoordig geen vrouw meer te vinden die zich niet speciaal en alleen maar voor vrouwen-literatuur, vrouwen-projecten, enz. enz. interesseert. Ik moet de eerste man nog tegenkomen die zegt dat hij zich alleen voor mannen in de Derde Wereld inzet. Kennelijk moet en zal er ongelijkheid zijn. Het maakt me erg verdrietig.

JoopSchouten
JoopSchouten25 mrt. 2010 - 12:53

Verdienen? Verkeerde woordkeuze naar mijn idee. Ze moeten het gewoon onvoorwaardelijk krijgen.

kees1311
kees131125 mrt. 2010 - 12:53

ik vind dat tijdens een echtscheidingszaak advokaten van beide partijen het wettelijk verplicht moeten zijn zich neutraal op te stellen als er kinderen bij betrokken zijn.Het mag niet zo zijn wie de beste advokaat heeft de meeste kans maakt Ik denk als dit niet het geval is het niet in het belang van de kinderen is.

MarthijnUittenbogaard
MarthijnUittenbogaard25 mrt. 2010 - 12:53

Kinderen verdienen het gehoord te worden, stem te krijgen in redactie jeugdjournaal, eerder stemrecht te krijgen, zelf mogen bepalen bij wie ze willen wonen, kortom meer rechten en niet een of andere ombudsman die over hen zal gaan beslissen.

1 Reactie
Braxon
Braxon25 mrt. 2010 - 12:53

ja en ze mogen over nog veel meer dingen beslissen he Martijn.... gelukkig kunnen ze niet op de NVD stemmen.

Samanya
Samanya25 mrt. 2010 - 12:53

Ik vind alle genoemde problemen zorgelijk! Maar waarom is er een kinderombudsman (alleen het woord al) nodig om ze op te lossen? Daar hebben we toch juist mevrouw Arib voor? Roep deze instellingen en organisaties tot de orde. Zorg dat er geen kinderen met gedragsproblematiek meer in de jeugdgevangenis belanden. Zorg er voor dat kinderen van asielzoekers zich veilig voelen, behoorlijke zorg, onderwijs en huisvesting krijgen, en in geen geval in een cel of gesloten vertrekcentrum belanden. etc. etc. Als daar een speciaal soort ombudsman voor nodig is vind ik het goed hoor, maar dan wil ik ook een ontevredenverpleegkundigenombudsman. De problemen die Khadija Arib beschrijft worden volgensmij juist deels veroorzaakt door een teveel aan instanties. Kunnen we niet proberen die te verbeteren voor we er nog één tussen zetten? O, en ik vind de kinderen tegenwoordig ook een beetje verwend.

1 Reactie
morgaine2
morgaine225 mrt. 2010 - 12:53

"Als daar een speciaal soort ombudsman voor nodig is vind ik het goed hoor, maar dan wil ik ook een ontevredenverpleegkundigenombudsman." ??? het gaat hier niet om u, maar om zoveel mogelijk problemen uit de weg te helpen, waar kinderen in betrokken zijn/worden... als hiervoor een kinderombudsman voor nodig is...prima!! hoe meer zorg en aandacht hiervoor besteed kan worden hoe beter! ik kan me als kind nog goed heugen dat de rechten van het kind me geleerd werden, echter in de praktijk is dat wel heel anders! verwend durf ik de kinderen niet te noemen, kijk eens naar de ellende om je heen...daar waar zij nu mee opgroeien is verre van verwennen...verwennen noem ik opgroeien in een goed opgebouwd bestaan met genoeg voorzieningen, wetten en regels om een luxe leventje te hebben zonder zorgen en zelfs dat kun je nog niet verwennen noemen vind ik ... met u eigen problemen kunt u terecht bij de nationale ombudsman... zonder dat iemand er iets voor terug wilt!

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2010 - 12:53

Ik ben zeker voor een ombudsman voor kinderen echter vanwaar speciaal voor kinderen? Ik ervaar het huidige Nederland als een maatschappij waar men de kinderen de oorlog heeft verklaart. De PvdA is nu niet bepaald een vredestichter in deze kwestie maar een aanwakkeraar. Spijbelaars wil men aanpakken maar de redenen voor het spijbelen dienen niet alleen te blijven bestaan maar zelfs worden bestendigd. Deze mensen mogen onderdrukt worden maar mogen niet stemmen. Hoe verzinnen jullie volwassenen zoiets?! En nu is het verkiezingstijd en komen de politici even uit hun hoge toren met leuk klinkende ideeën die ze toch niet waarmaken onder het mom van compromissen. Het idee van een ombudsman speciaal voor kinderen geeft domweg aan dat de ombudsman nooit voor kinderen er geweest is! Ik garandeer u dat wanneer er zo'n figuur komt er nog steeds geen vrede gesloten wordt met ons kroost. Het zal het zoveelste verlengstuk zijn van de toenemende onderdrukking van het het kind. De jeugd heeft de toekomst? Jazeker om ons te dienen wanneer we oud en grijs zijn toch?

1 Reactie
Samanya
Samanya25 mrt. 2010 - 12:53

''Ik ervaar het huidige Nederland als een maatschappij waar men de kinderen de oorlog heeft verklaart.''' Is dit serieus?

[verwijderd]
[verwijderd]25 mrt. 2010 - 12:53

Een ombudsman voor kinderen? Mijn kleinkoterds kijken me aan en vragen zich af waar dat in hemelsnaam voor nodig hep.

1 Reactie
Samanya
Samanya25 mrt. 2010 - 12:53

Maar uw kleinkinderen zitten waarschijnlijk niet in een jeugdgevangenis of een vertrekcentrum.