Joop

Kilometerheffing beste middel tegen filekwaal

  •  
14-09-2010
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
57 keer bekeken
  •  
kmheffing_300.jpg
PVC-coalitie durft harde file-aanpak vermoedelijk niet aan … Ouderwetse asfalt-strategie VVD kost burgers tientallen miljarden … Nederland blijft achter met innovatieve oplossingen
Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert in het tweejaarlijks rapport Balans van de Leefomgeving dat geen enkele maatregel de files zo effectief bestrijdt als de kilometerheffing
Het Planbureau schrijft:
De bereikbaarheid in ons land is sinds 2000 afgenomen, met name in de Randstad. Reizigers voelen de consequenties vooral op werkdagen in de spits: meer files en een langere reistijd.  Beprijzen van mobiliteit is de meest doelmatige manier om te zorgen voor minder files en tegelijkertijd voor een schoner milieu. Het rijk kan de bereikbaarheid ook vergroten door meer infrastructuur aan te leggen. Om in dezelfde mate de files te verminderen zou een extra investering nodig zijn van tientallen miljarden euro’s. Investeringen in infrastructuur hebben naast het beoogde positieve effect van de betere bereikbaarheid ook negatieve effecten, zoals een grotere CO2-uitstoot en doorsnijding van het landschap.  De Balans kijkt ook naar de concurrentiepositie van de Randstad. De belangrijkste concurrenten van de Randstad zijn relatief grote agglomeraties zoals Parijs, Milaan en Antwerpen. Deze concurrenten worden gekarakteriseerd door veel innovatie en een goede bereikbaarheid. Het is opvallend dat de Randstad voornamelijk achterblijft op innovatiegebied.
In Den Haag is jarenlang gesteggeld over de uiteindelijk onvermijdelijk geachte invoering van de kilometerheffing. Vooral de VVD ligt dwars. Een wetsvoorstel op dit gebied dat op goedkeuring van de Kamer wacht is na de val het kabinet controversieel verklaard en moet door een volgende regering opnieuw bekeken worden. De kans dat de PVC-coalitie het voorstel overneemt wordt niet groot geacht, schreef een groep deskundigen vorige maand in NRC Handelsblad :
Het kabinet Balkenende-4 heeft de invoering van dit plan drie jaar lang voorbereid. Maar na de val van het kabinet heeft de Tweede Kamer het onderwerp controversieel verklaard. En als de voortekenen niet bedriegen, zullen VVD, CDA en PVV de kilometerprijs terzijde schuiven. 
Planbureau voor de Leefomgeving: Balans van de Leefomgeving 2010
RTEmagicC_kmheffing_620_279.jpg

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (91)

LaurensIvens
LaurensIvens14 sep. 2010 - 23:34

Volgens mij staat in dit advies gewoon dat als je het autorijden maar duur genoeg maakt, het vanzelf minder gebeurt. Maar dat geldt toch voor alle vormen van milieuvervuiling? Binnen de huidige inkomensverdeling is het alleen niet zo'n sociaal idee. We maken van het gebruik van de weg een luxeproduct voor de rijken. En spitstijden is voor eliterijden.

shoarmabakker
shoarmabakker14 sep. 2010 - 23:34

Het planbureau geeft een wel erg naiëve kijk op de hele situatie en trapt enkel open deuren in. De infrastructuur is hopeloos verouderd, we lopen al 30 jaar achter de feiten aan en zitten we in een andere situatie dan de landen om ons heen. Ondertussen hanteert de NS een strategie die reizigers moet ontmoedigen om in de spits te reizen. Zouden daar 10 procent meer reizigers gebruik gaan maken van het spoor dan kan het netwerk van de NS dat helemaal niet aan. Het openbaar vervoer is dus geen fatsoenlijk alternatief. Ach, en was het niet zo dat de kale brandstofprijs (zonder accijns en btw) in Nederland acht cent hoger ligt dan het gemiddelde in Europa? Worden we aan die kant ook nog even extra uitgeknepen. Ik ben vóór een eerlijke vorm van kilometerheffing, maar dan niet eentje waar voor miljarden geïnvesteerd moet worden in een kastjes-systeem voor in de auto, waarvan de privacy niet geborgd kan worden, de complexiteit van het project een groot risico vormt en er een buitenproportionele investering aan vasthangt. Tevens mag de overheid dan wel volstrekt duidelijk zijn of alle automobilisten tesamen meer gaan betalen of niet. Eerdere plannen om de kilometerheffing ipv BPM en proviniale kosten in te voeren zijn ook twijfelachtig, al was het alleen maar omdat de provincies, om hun begroting sluitende te krijgen, dat misgelopen geld echt wel op een andere manier gaan innen, waardoor we de facto meer gaan betalen. Dit is een hoofdpijndossier van heb ik jouw daar.... En Joop, dit afdoen als het falen van de ouderwetse asfalt-strategie van de VVD is pertinente flauwekul, voorlopig is er geen ENKELE partij die met een reeël en volwassen beleid op de proppen is gekomen, en zitten we nu in de situatie die de afgelopen 30 jaar is gecreërd, door alle regeringspartijen die toen actief waren.

prestant1957
prestant195714 sep. 2010 - 23:34

Een gegeven is dat we in dit landje teveel auto's hebben. Het autorijden duurder maken, bevoordeelt de rijkeren onder ons. Het beperken van de mogelijkheden van het rijden op kosten van de baas schaadt - volgens de werkgevers - de economie. Voor goed openbaar vervoer hebben we geen geld over. Meer asfalt is goed voor de economie, dat wil zeggen voor de wegenbouwers. Meer asfalt veroorzaakt meer milieuproblemen. Het niet vermeerderen van asfalt leidt ook tot ernstiger milieuproblemen, vanwege stilstaande auto's met draaiende motoren. Kortom, de vraag is hoe je kunt trachten files te verminderen zonder dat het teveel geld kost en zonder dat er teveel negatieve bij-effecten zijn. Eén van de oorzaken van files is het niet-constante rijden van automobilisten. Files zouden aanmerkelijk verminderen indien we "treintje zouden rijden". Nederland bezit al een fraai systeem van matrixborden. Al naar de verkeersomstandigheden zouden matrixborden voor elke rijbaan niet alleen een maximum snelheid moeten aangeven maar ook een minimum snelheid. Gevolg gelijkmatiger rijgedrag dus meer efficient gebruik van het asfalt en dus minder vervuiling. Eventueel aangevuld met trajectcontrole en in dat geval noodzakelijkerwijs verbod om van rijbaan te wisselen. Autorijden wordt dan wel minder leuk. Als je zo nodig "sportief" wil rijden, ga je maar naar landen met ruimte.

Yggdrasil
Yggdrasil14 sep. 2010 - 23:34

Sjonge als ik het hier zo lees ben ik blij dat ik niet iedere morgen met mijn auto het woon-werk-verkeer in moet. Met de auto rij ik een kleine 2000 km per jaar en met de motor een kleine 4000 km per jaar en dan ook nog eens voor een groot gedeelte in Duitsland. Dus ergernissen over files ken ik gelukkig niet.

roher
roher14 sep. 2010 - 23:34

...verkeer moet doorstromen en dan gaan we het voor sommigen onaantrekkelijker maken om te rijden, maar gelukkig komt het spaarloon vrij dan heft dat elkaar weer op....

vip35
vip3514 sep. 2010 - 23:34

Vers vd pers... niets staat verbreding A4 meer in de weg: "De verbreding van de rijksweg A4 bij Leiden kan gewoon doorgaan. De Raad van State heeft woensdag de bezwaren van Milieudefensie tegen het tracébesluit ongegrond verklaard." http://www.nu.nl/binnenland/2333892/niets-staat-verbreding-a4-meer-in-weg.html

Bram74
Bram7414 sep. 2010 - 23:34

Ik dacht ooit begrepen / gelezen te hebben dat alleen een combinatie van maatregelen (meer en beter OV, meer asfalt, kilometerbeprijzing) écht zoden aan de dijk zet. Alleen kilometerheffing is niet voldoende (en dat heb ik het nog niet eens over het privacyschendende aspect van dat plan). Overigens: "Investeringen in infrastructuur hebben naast het beoogde positieve effect van de betere bereikbaarheid ook negatieve effecten, zoals een grotere CO2-uitstoot en doorsnijding van het landschap.". - meer CO2 alleen als er meer verkeer komt. Extra asfalt leidt hoogstwaarschijnlijk tot meer verkeer, maar meer asfalt an sich is niet de oorzaak van een hogere CO2-uitstoot. Snap de redenering wel, maar is iets te kort door de bocht. - doorsnijding van het landschap is er al, liggen immers al wegen. Is een kulargument.

paulvr2
paulvr214 sep. 2010 - 23:34

Tijdens de vorige relatief grote crisis was Ruud Lubbers premier. En zoals gebruikelijk bij het CDA zocht hij in eerste lijn naar middelen om "de kleine luyden" als schuldige aan te wijzen. "We waren te gemakzuchtig, want we solliciteerden alleen maar in een relatief kleine kring rond onze woonplaats". We moesten ertoe gedwongen worden te accepteren dat je aanzienlijke afstanden tussen wonen en werken moest afleggen. Dat was een typisch Nederlands manco, want in het buitenland was het de gewoonste zaak van de wereld dat je wel een uur of meer van huis naar werk reed. Heel veel goedwillende maar kennelijk naïeve mensen hebben die raad opgevolgd, niet wetend dat de Nederlandse overheid over geen greintje integriteit of betrouwbaarheid beschikt. Sinds ze dat allemaal hebben gedaan zijn de files enorm gegroeid, en diezelfde overheid had plotseling geen enkele boodschap aan het faciliteren wat zijzelf in het leven hebben geroepen. En nu zijn die mensen die zich ertoe hebben laten bewegen om grotere woon-werk afstanden voor lief te nemen opnieuw de schuldigen: naast de gewone hoge kosten van vervoer en tijdverlies moeten ze nog maar extra gaan betalen omdat ze over wegen rijden die onvoldoende zijn uitgebouwd voor het verkeer dat erop rijdt. En zelfs mensen die het geluk hebben dat ze openbaar vervoer kunnen gebruiken krijgen te horen dat er plannen zijn om de treinkaartjes duurder te maken als je in de spitsuren reist. Wat een triest land...

247Erik
247Erik14 sep. 2010 - 23:34

We hebben gewoon een capaciteitsprobleem. En daar kan alleen asfalt wat aan doen. Of de personenauto's moeten van de weg want het vrachtverkeer kan niet weg. Dat betekent dus dat er manier moet komen om mensen van de weg te treiteren. Dat betekent dat er heel veel meer OV moet komen. Wat nog duurder is dan asfalt aanleggen.

emmaa2
emmaa214 sep. 2010 - 23:34

Gratis en beter openbaar is de oplossing, maarja dan kunnen ze ons van hogerhand niet in de gaten houden en kunnen de armen ook reizen en dat is niet de bedoeling.

ikbenhorkie
ikbenhorkie14 sep. 2010 - 23:34

Het probleem van de kilometerheffing is, dat het idee goed was, maar alle ideeën omtrent de praktische uitvoering ervan, slecht waren. Neem nou het volgkastje, dat in de laatste voorstellen voor de uitvoering nodig was. Willen we onze privéreisgegevens nou zo makkelijk aan een overheid als die van het PVC-kabinet ter beschikking stellen ? Windvaan Wilders ("No place on earth had a more multi-ethnic, multi-racial, and multi-lingual workforce than New York's proud towers") die een garantie geeft over de vertrouwelijkheid van onze gegevens ? In het NRC wordt wel een aantal, op privacygebied, zinnige voorstellen gdaan. Een fraudebestendige kilometerteller, die gelijk met de APK wordt afgelezen. Ook nog eens handig voor de tweedehandsautokopers. Daar kunnen we zelfs in PVC-land vertrouwen in hebben.

jvanarkel
jvanarkel14 sep. 2010 - 23:34

Misschien is dit de oplossing. Als alle mensen die het zo goed met het millieu voor hebben en op de partijen stemmen die groen willen, minder auto gebruik en voor OV zijn, nu gewoon idd hun lijn volgen. Oftewel alle PVDA, SP, CU, GL leden naar het OV. Dan zijn er een stuk minder mensen die eigenlijk iedere dag met wroeging in het verkeer zitten. Gevolg. Minder files, minder uitstoot, minder milieu belasting en overvolle treinen en bussen. En aan iedereen zijn voorkeur wordt voldaan. Waarom beginnen we er niet direct mee?

contra
contra14 sep. 2010 - 23:34

Er moet inderdaad wat aan het fileprobleem gedaan worden. Sinds ik een bril in de auto draag, is het verkeer veel drukker geworden.

pjansen_1
pjansen_114 sep. 2010 - 23:34

Wellicht is het een goed idee om automobilisten die gepensioneerd zijn een fiscale korting te geven op b.v. de wegenbelasting, autoverzekering, en kilometerheffing, als die er ooit komt. Voorwaarde moet dan zijn dat er tijdens de spits geen gebruik gemaakt wordt van de auto. Controleerbaar door een z.g. schijf die nu ook bij het wegtransport gebruikt wordt, en /of speciaal kenteken. Er vanuit gaande dat de huidige en toekomstige demografische ontwikkelingen een "vergrijzing" laten zien. Mijn partner en ikzelf beiden 65+ doen dit al jaren.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa14 sep. 2010 - 23:34

Terug naar de ezeltijd, een tas vol graan voor de neus van de ezel en een tas aan de billen laten hangen voor de ezel behoeftes en klaar is Kees.s

Pjotrs
Pjotrs14 sep. 2010 - 23:34

We kunnen natuurlijk ook kiezen voor de Belgische oplossing. Vanmiddag stipt 17:00 zet iedereen zijn auto dwars op de snelweg. Dan hebben we weliswaar een korte snelweg, maar hij is wel lekker breed en iedereen staat vooraan in de file.

HenkJansen2
HenkJansen214 sep. 2010 - 23:34

@Gracchus Babeuf, le Tribun du Peuple Ik ben het met je eens. Die opmerking over minder mensen is op zijn zachtst gezegd raar. Gewoon niet over nadenken anders gaan de koude rillingen over je rug lopen. ======================================== Overdrijf niet zo. Met de opmerking "minder mensen", bedoelde ik minder mensen op de weg, oftewel meer mensen in de trein. Blijkbaar was het te moeilijk voor je om daar zelf op te komen.

ZonZon
ZonZon14 sep. 2010 - 23:34

We zouden in Nederland de boel echt anders moeten aanpassen. Ik vind het vreemd dat we vooral bedrijven blijven bijbouwen daar waar de files staan (Randstad). Bedrijven worden door gemeenten gelokt (oa. goedkope bouwgrond) maar die gemeente legt het probleem van de files wel bij het rijk. Ik denk dat het verstandig zou zijn dat het rijk gaat bepalen waar bedrijven zich mogen vestigen.

x.x
x.x14 sep. 2010 - 23:34

Wat wel werkt en direct ook nog: Alle ambtenaren beginnen niet voor 9.30 uur. en werken tot 18.00. Handig. Kan ik na mijn werk ook nog een paspoort verlengen.

Jeroenamsterdam2
Jeroenamsterdam214 sep. 2010 - 23:34

Ik vind het niet sociaal om mensen aan te pakken die veel moeten rijden. Mensen zijn best bereid om de NS te pakken. Helaas worden de kaartjes steeds duurder(meer dan inflatie). Helaas is het op bepaalde spits momenten erg onprettig om met de trein te reizen. Ik kan me voorstellen dat je jezelf niet als vee wil laten behandelen. Enige oplossing is het economische hart van Nederland meer naar het oosten te verspreiden. Dit zou door bepaalde stimulerende maatregelen kunnen gebeuren. Want denk erom stimuleren werkt beter dan straffen.

Piranesi2
Piranesi214 sep. 2010 - 23:34

Ruimte op de weg is vooral in de spits schaars. De spits: maandag tot en met vrijdag. Als Nederland ook op zaterdag en zondag gaat werken zal het fileleed dus gespreid gaan worden ofwel afnemen. Nederland 24/7

Carbinol
Carbinol14 sep. 2010 - 23:34

Mensen moeten nou eenmaal van A naar B komen, ze dwingen thuis te blijven door een kilometerheffing lijkt me vrij onzinnig. Ze in het OV verplichten werkt ook niet, de treinen zitten net als de wegen gewoon overvol tijdens te spits. Er is te veel behoefte aan vervoer, en te weinig middelen daartoe. Mensen moeten nou eenmaal naar hun werk, daar doe je niks tegen, het wegennet is gewoon niet ingesteld op zoveel mobiliteit, uitbreiden die hap, dat mag wel wat kosten, scheelt op den duur ook een hoop geld en frustratie.

Alexanderr2
Alexanderr214 sep. 2010 - 23:34

Ik vind het echt raar dat men kan constateren dat dit de beste methode is als deze nog niet getoetst is. Ik zie ten eerste niet in hoe deze maatregel gaat werken, als ik om 8 uur naar werk of wat dan ook moet, dan zal dat 8 uur blijven, ongeacht of ik moet betalen voor mijn vervoer of niet. Dat hierdoor mensen meer het OV zullen nemen geloof ik niet, zou kunnen maar lijkt me sterk, daarvan moet ook nog rekening meegehouden worden of daar wel plaats voor is in het OV. Ten tweede zie ik deze maatregel nog steeds als een melkkoe, om maar extra geld in het laatje te krijgen en vervolgens niet de infrastructuur maar andere dingen te financieren.

ColorHugo949
ColorHugo94914 sep. 2010 - 23:34

Het wordt steeds drukker in Nederland dus laten we maar geen huizen en bedrijven meer bouwen.... De angst voor extra asfalt is kennelijk erg groot. In Autoweek nr. 33 18-25 augustus 2010 stond een herhaling van een uitstekend onderzoek van ir Waterman: 80 procent van alle nieuw aangelegd asfalt is van gemeenten! De rijkswegen en regionale wegen blijven al jaren achter bij de groei van de economie, nieuwbouw en mobiliteit. A4, A12 nog steeds grote stukken 2 baans. De bevolking vergrijst, de bevolking en economie nemen neemt niet meer explosief toe. Dus er komen ook niet twee keer zoveel auto's of bewegingen bij. De mobiliteit vlakt af. De angst voor verbreding van rijkssnelwegen is er een van verkeerde perceptie. Op landkaarten worden snelwegen breder aangegeven dan ze werkelijk zijn op satelietfoto's valt een extra baan asfalt niet op. Mensen op de snelweg kijken vooruit en achteruit en zien dan veel asfalt. Een vertekening van de werkelijkheid. Kortom Nederland heeft een inhaalslag te maken op rijkswegengebied. Zeker als distributie en handelsland. Het is organisch groeien. Waar cellen ongeremd groeien ( gemeenten, A locaties langs de snelweg ) zullen aderen dikker aanzwellen en groeien. Zonder verbreding staat ontstaat een infarct. Benzine belasten blijft de meest simpele manier van km heffing die bovendien de automobilisten stimuleert, zuiniger auto's te kopen. Grensbewoners eten altijd van 2 walletjes. Gaan we alle gemeenschappelijke overheidsdiensten en gebruik van openbare ruimte belasten naar individueel gebruik? Zodat mobiliteit een elitesport wordt? Alleen in steden waar je niet kan verbreden moet je een prijsbeleid toepassen. De ?vlaktax? is juist een stuk solidariteit tussen Nederlanders in mobiliteit. Als autogebruik meer belast wordt per km dan zal bezit gestimuleerd worden in de vorm van verlaging bmp en vaste wegenbelasting. Dan zal het wagenpark en het gebruik ook groeien want auto's worden goedkoper. Niemand koopt een auto om niet te gebruiken. Minder asfalt betekent ook niet minder autoverkeer, maar meer files en extra uitstoot wegens stilstaan en omrijden. Tegen de logica van het onderzoek ir Waterman heb ik nog geen overtuigende argumenten of feiten gelezen ook niet van de tig professoren onder bovenstaand opiniestuk, waarvan ik mij afvraag of zij wel een onafhankelijk advies uitbrengen. Link ir waterman http://www.rondoridderkerk.nl/index.php/activiteiten/2008/183.htm

verkouteren
verkouteren14 sep. 2010 - 23:34

Wanneer hierdoor wegenbelasting verdwijnt, vrees ik een nog grotere blikfabriek in de reeds overvolle straten. Immers men mag eindeloos gebruik van de openbare wegen als gratis parkeerplaats blijven maken, zonder hiervoor 1 cent te betalen. Autoos die men anders weg zou doen vanwege het summiere gebruik en de wegenbelasting, zal men nu nog een aantal jaren gratis in uw en mijn straat blijven parkeren Immers autoos die men anders mogelijk voor af en toe een boodschap en kinderen halen en brengen gebruikte, houdt men nu mogelijk eerder aan omdat er toch geen wegenbelasting hoeft te

HenkJansen2
HenkJansen214 sep. 2010 - 23:34

Minder mensen is het enige wat die files gaat oplossen. Het is een fabeltje dat de kilometerheffing de files wel zal oplossen. Verminderen? Misschien. Een file die 5 minuten korter duurt noem ik echter nog steeds geen oplossing. Meer asfalt zorgt voor een snellere doorstroming, maar ook dat is geen ideale oplossing voor dit kleine landje. Dat ze dat geld nou eens in betere treinverbindingen stopten...

1 Reactie
harryo2
harryo214 sep. 2010 - 23:34

"Minder mensen is het enige wat die files gaat oplossen." ? :-( !

Amarinde
Amarinde14 sep. 2010 - 23:34

Minder mensen zal het probleem deels oplossen, mee eens. Meer asfalt zal de doorstroming verbeteren, mee eens. Geen van beide lost het probleem geheel op, feit. De inbreng en mentaliteit zal moeten veranderen om dit probleem van files te tackelen en de vraag naar beschikbaar asfalt af te stemmen op de hoeveelheid afvalt. Hiervoor zal er beleid moeten komen dat gericht is op max. 15 km van de werkplek wonen. Woon-werk belasting dmv. afschaffing km vergoeding en invoering bijdrage indien men verder dan 30 km. van de werkplek woont. Ontmoedigingsbeleid om met eigen auto het woon-werk verkeer in te gaan. Bemoedigingsbeleid carpool en verhuizen (verhuizen fiscaal 100 % vergoeden incl. verlies van woningwaarde) Spreiden van werktijden, afdwingen CAO. Thuiswerken bemoedigen. Invoering km heffing op tijden van daadwerkelijke drukte/file (file belasting dus geen spitsheffing). Dus reis je met je auto op tijden dat er file staat betaal je file heffing pas als jij in de file terecht komt. De automobilist zal pas enige verandering in zijn gemakszucht en vrijheid aanbrengen als dit financieel grote voordelen oplevert. Dit geldt ook voor het in de trein stappen, als dit behoorlijk voordeliger is dan autorijden en niet 4 x de tijd kost dan met de auto dan pas zal de automobilist de trein in gaan.

2 Reacties
omaoeverloos
omaoeverloos14 sep. 2010 - 23:34

"Hiervoor zal er beleid moeten komen dat gericht is op max. 15 km van de werkplek wonen. Woon-werk belasting dmv. afschaffing km vergoeding en invoering bijdrage indien men verder dan 30 km. van de werkplek woont." De wereld verandert, "de werkplek" bestaat niet meer. ZZP ers, freelancers, uitzendkrachten, halfjaar- en jaarkontrakters blijven zo verhuizen. En afschaffen kilometervergoeding? Enig idee hoeveel leasebakken er in Nederland in de file staan?

Jeroenamsterdam2
Jeroenamsterdam214 sep. 2010 - 23:34

'; Woon-werk belasting dmv. afschaffing km vergoeding en invoering bijdrage indien men verder dan 30 km. van de werkplek woont.' Nadeel van dit plan: Hierdoor gaan nog meer mensen in steden als Amsterdam wonen. Hierdoor zakt de economie in het oosten nog meer in door leegloop, waardoor nog meer mensen in het westen gaan wonen. gevolg is een onleefbaar Nederland zowel in het westen als in het oosten. In het westen, omdat het te druk is en de files nog steeds niet opgelost zijn en ook onmogelijk op te lossen, omdat alle ruimte voor wegen en ander vervoer zijn ingenomen. In het oosten is het onleefbaar geworden, omdat er simpelweg geen voorzieningen meer zijn, omdat iedereen door die belastende maatregel van 30km in het westen woont.

[verwijderd]
[verwijderd]14 sep. 2010 - 23:34

Als mensen een goed alternatief werd geboden zouden ze wel uit de auto stappen. Rekenvoorbeeldje. Je woont in Westervoort, Koeweide 3. En je werkt in Barneveld, Energieweg 15. Afstand: 52 km. Met de auto (google-maps), zonder files: 38 min. Met het ov (9292ov), zonder vertraging: 1h 30 min.

1 Reactie
Klaas2
Klaas214 sep. 2010 - 23:34

---[Met de auto (google-maps), zonder files: 38 min. Met het ov (9292ov), zonder vertraging: 1h 30 min.]---- Ja, zonder files. Dat klopt, maar dat is juist het probleem. Zelf ga ik altijd met de trein naar meetings, het is meestal sneller, veiliger en ook nog, de tijd in de auto is verloren tijd. In de trein kun je werken of lezen. Ik reis altijd eerste klas en heb een kortingskaart. Als ik op een plek moet zijn die wat verder van het station ligt pak ik de OV-fiets, voor nog geen twee Euro, en dan heb ik ook nog een leuk fietstochtje gehad in een vreemde omgeving. Mijn neef is advocaat, en moet regelmatig naar rechtbanken, kriskras door het land, en hij reist ook zo. De tijd die hij in de trein aan stukken kan besteden is onmisbaar, dat zou hij anders 's avonds thuis moeten doen. Het zal niet altijd zo werken, en Barneveld is nu net niet de omgeving waar openbaar vervoer uitstekend is geregeld. Maar in de Randstad is de trein vaak wel competitief met de auto (qua snelheid)

omaoeverloos
omaoeverloos14 sep. 2010 - 23:34

Met 9.000.000 auto's, een infrastructuur uit 1970 en een openbaar vervoer wat je van niks naar nergens vervoert wanneer het niet te koud, te nat of te warm is er natuurlijk maar 1 remedie te bedenken tegen het fileprobleem, maak het duurder in de file te staan, dan haken de mensen vanzelf af. Terwijl er in de vinexwijken jaarlijks kilometers en kilometers weg bijkomen zonder dat je daar ooit iemand over hoort, wordt er 50 jaar gesteggeld over een stukje autosnelweg van 7 kilometer. Maar goed, miljarden euro's uitgeven om een beprijzing van het autogebruik te kunnen registreren is dus de enige oplossing voor het fileprobleem, volgens Het Planbureau voor de Leefomgeving. Ga toch fietsen!

1 Reactie
Klaas2
Klaas214 sep. 2010 - 23:34

---[Maar goed, miljarden euro's uitgeven om een beprijzing van het autogebruik te kunnen registreren is dus de enige oplossing voor het fileprobleem, volgens Het Planbureau voor de Leefomgeving.]---- In Frankrijk is kilometerheffing al 50 jaar. Het functioneert erg goed. De Fransen die er veel komen kunnen gewoon doorrijden, ze hebben een abonnement en ze worden automatisch geregistreerd. Ze gebruiken het in Frankrijk (nog) niet om spits-verkeer te ontmoedigen, maar het systeem zou wel voor gebruikt kunnen worden. Je kunt in Frankrijk kiezen tussen een abonnement of per keer betalen, en dat per keer betalen kan door muntgeld in mandjes gooien of je credit-card door een pas-leer te halen. Het is dus mogelijk, als je contant betaalt om anoniem de tolpoortjes te passeren. Daarnaast zijn de RN's natuurlijk slakkenwegen geworden. De gemeenten plempen ze vol met stoplichten en rotondes en snelheidsbeperkingen, om zo de auto's naar de autoweg te jagen. Ik zal niet zeggen dat het ideaal is, en zelfs in Frankrijk kan het behoorlijk vast staan, vooral in de vakantie-tijd, maar het werkt wel in die zin dat de betaling/registratie pijnloos gaat.

marienepien1
marienepien114 sep. 2010 - 23:34

Wat een flauwekul. Met die kilometerheffing pak je alleen de hardwerkende mensen. Als je de files aan wilt pakken, moet je het openbaar vervoer goedkoper maken. Maar ja dat is links he de hardwerkende welwillende man pakken zodat ze niet willende uitkering- en subsidie slurpers kunnen ontzien.

1 Reactie
Klaas2
Klaas214 sep. 2010 - 23:34

--[Met die kilometerheffing pak je alleen de hardwerkende mensen. Als je de files aan wilt pakken, moet je het openbaar vervoer goedkoper maken]---- Het een sluit het ander niet uit, het een kan zelfs aanvullend op het ander werken. Echter op beide maatregelen is rechts tegen. Ze willen geen kilometerheffing en ze willen het openbaar vervoer duurder maken.

[verwijderd]
[verwijderd]14 sep. 2010 - 23:34

tot nu toe heeft niemand een vorm van kilometerheffing kunnen bedenken die niet zo duur is door de apparatuur en ingewikkelde inning dat het betaalbaar is. Hogere benzineprijs zou werken maar ja die is door de vele accijnzen al heel hoog. Dit onderwerp heeft al vele ministers de kop gekost, nu rechts bekritiseren dat ze zich waarschijnlijk niet aan dezelfde steen gaan stoten is beetje belachelijk innovatief is km heffing natuurlijk ook al lang niet meer. Maar wie kritiek heeft kan beter met alternatieven komen (en roepen dat we met teveel zijn is geen oplossing )

1 Reactie
Klaas2
Klaas214 sep. 2010 - 23:34

---[tot nu toe heeft niemand een vorm van kilometerheffing kunnen bedenken die niet zo duur is door de apparatuur en ingewikkelde inning dat het betaalbaar is.]--- Ik wel, ik heb het bedacht, maar ik werk niet op het ministerie. Misschien dat een ambtenaar meeleest. Het staat op deze pagina, zoek naar een reactie van mij met woord "vignet" erin.

objectivist
objectivist14 sep. 2010 - 23:34

Ik denk vooral technisch en organisatorisch onhaalbaar, het raakt onze privacy en is duurder dan asfalt. We hebben nu vele jaren veel geprobeerd maar het is nu eens tijd voor wat extra rijbanen. Daarnaast ook andere maatregelen natuurlijk maar we moeten af van de asfaltangst. Er wordt genoeg aan de autorijder verdiend, dan verdient hij het om door te kunnen rijden.

1 Reactie
Klaas2
Klaas214 sep. 2010 - 23:34

---[het raakt onze privacy en is duurder dan asfalt]---- De aanpak is verkeerd, daarom kost het privacy, je moet mensen mogelijk maken om anoniem de tolpoorten te passeren. Gewoon even je fantasie gebruiken. De OV-chipkaart kun je ook anoniem gebruiken. Duurder dan asfalt, ik hoorde van een stuk snelweg (A4 Midden Delfland) dat 120 miljoen per kilometer zou kosten, je hebt geen idee van wat autoweg tegenwoordig kost. Ook andere snelwegen zijn erg duur, maar deze is wel record houder. Kilometerheffing zou niet echt de snelweg fors duurder hoeven maken Trouwens, wat privacy betreft, hoeveel mensen rijden dagelijks door traject-snelheidscontrole? Dat werkt op een automatisch uitgelezen nummerbord. Kilometerheffing zou ook kunnen met vignetten die je achter het raam zet, en die automatisch door detectoren worden uitgelezen. De vignetten zou je dan op tankstations moeten kunnen kopen. Als je geen vignet hebt wordt je nummerplaat gelezen en krijg je een bekeuring. Het kan allemaal.

Hanvander Horst
Hanvander Horst14 sep. 2010 - 23:34

Het Nederlandse wegennet is buitengewoon ruim van opzet behalve gedurende een aantal uren in de ochtend en de avond. Het antwoord is dan ook spreiding van werktijden en thuis werken waar mogelijk. Spreiding van werktijd verlengt de bedrijfstijd en dat is belangrijk in een land dat het van export moet hebben en internationale dienstverlening, ook in geheel andere tijdzones. Je bent langer bereikbaar voor je klanten uit de hele wereld. Voor thuiswerken is een cultuuromslag in de bedrijven noodzakelijk, misschien niet eens zozeer bij de raden van bestuur als wel bij de cheffen, chefjes en overige geassorteerde onderknuppels die daardoor hun zicht op hun ondergeschikten vrezen kwijt te raken om vervolgens de relevantie van hun rol ter discussie gesteld te zien. Het gaat erom dat we die prop uit het verkeer halen.

1 Reactie
Florian2
Florian214 sep. 2010 - 23:34

*Proest* Ons wegennet is ruim van opzet? In 1980 waren de noord-zuid en oost-west verbindingen allemaal al 2- baans en dat is nu nog steeds zo op een heleboel plaatsen. Typisch naïeve Joop! reacties die elkaar napraten: het wegennet moet en zal worden uitgebreid want uitbreiding van OV en andere alternatieven zijn ver weg. Naar dat lijkt een soort heilig huisje te zijn voor links en ik krijg weer anecdotes te lezen over "thuiswerken" .....net of iedereen kan thuiswerken! Als ik uw inhoudelijk volledig onjuiste reactie lees begin ik zo langzamerhand blij te worden met dit PVC kabinet die EINDELIJK eens iets moet gaan doen aan filebestrijding: asfalt.

brynnar
brynnar14 sep. 2010 - 23:34

Allereerst: wat de komende regeringspartijen niet schijnen te beseffen is dat er voor kilometerheffing an sich een behoorlijk draagvlak is onder de bevolking. Dat bleek o.a. uit het onderzoek van de ANWB. De meeste mensen vinden het simpelweg eerlijk dat iemand die meer kilometers maakt ook meer betaalt voor het asfalt. De kritiek op de plannen van de vorige regering richtte zich dan ook met name op de wijze waarop die heffing zou worden geheven. Met name aantasting van de privacy was een veelgehoord argument. Maar het principe van de heffing zelf werd door de bevolking wel geaccepteerd: kilometerheffing okee, maar niet op deze wijze. In plaats van dat de politiek start met dit wat meer genuanceerde standpunt van de bevolking en dit als nieuw uitgangspunt neemt, lijkt men zich veeleer te richten op de ongenuanceerde JA/NEE stelling die de krant van Zwakker Nederland presenteerde. Ten tweede, een andere optie die kan leiden tot minder vervoerskilometers is het verhogen van de drempel voor autobezit. En dat begint al met het behalen van het rijbewijs. Wie eenmaal het roze papiertje (sorry: pasje) bezit en zich een automobiel veroorlooft, komt daar simpelweg heel moeilijk weer uit. Zodra er een auto voor de deur staat, staat die daar voor het leven. Een auto bezwaart de bezitter hiervan met diverse vaste kosten: verzekering, motorrijtuigenbelasting, apk, onderhoud. Het OV kent slechts flexibele kosten. Zodra een automobilist de bus of de trein pakt, blijven de vaste kosten voor de auto echter gewoon doorgaan. Hierdoor is het voor het OV moeilijk concurreren. Autobezit kan al worden ontmoedigd door de eisen (of de cesuur) voor het behalen voor het rijbewijs te verzwaren. Een schooldiploma krijg je ook niet cadeau en een rijbewijs is ook geen automatisch recht voor iedereen. Dit biedt meerdere voordelen: - Verscherping van de rijexamens zal uiteindelijk leiden tot een hogere verkeersveiligheid. Immers: degenen die onvoldoende vaardigheid hebben om een automobiel te besturen en een te beperkte kennis hebben van de verkeersregels zullen zich niet langer in een auto verplaatsen. Met andere woorden: de gevaren worden van de weg gehaald. Een verzwaring van de sancties (inname rijbewijs, puntenrijbewijs), kan meehelpen om de dissidente autorijders een beetje in het gareel te houden. Aan de andere kant kan goed verkeersgedrag (i.e. weinig of geen verkeersovertredingen) ook beloond worden. Denk bijvoorbeeld aan een soort bonus/malus- regeling die kan worden geïmplementeerd worden in de kilometerheffing. - Een ander bijkomend voordeel is dat door verminderd autobezit mensen sneller geneigd zullen zijn dichter bij hun werk te gaan wonen. Het uiteindelijke doel moet zijn om minder vervuilend blik op de weg zien te krijgen, willen we Nederland leefbaar houden. Daarmee los je de files op en wordt er ook een bijdrage geleverd aan een schonere en veiliger leefomgeving. Extra asfalt zal hier echter niet toe leiden. In tegendeel zelfs.

1 Reactie
x.x
x.x14 sep. 2010 - 23:34

Juist, autorijden alleen voor de elite! Net als vroeger. Tegenwoordig rijden er overal van die paupers in hun eenvoudige golfjes op de weg. Weg ermee! Op zondag is het nog erger, dagjes mensen die even naar oma gaan. In de vakantie al die gewone nederlanders met caravan. Laat ze lekker fietsen.

[verwijderd]
[verwijderd]14 sep. 2010 - 23:34

Dit is je reinste onzin. Het rekeningrijden zou geen enkel stadsinfarct oplossen, maar slechts geld in de staatskas doen vloeien en degenen die tot lange ritten naar hun werk zijn veroordeeld benadelen. Investeer liever in een stevig openbaar-vervoersstelsel. Dan spreek ik niet alleen over een metrosysteem voor de treinen, want juist de plaatsen waar weer bedrijven -gedwongen- samenklonteren zijn per OV vrijwel onbereikbaar. Ooit de bus proberen te pakken naar een industrieterrein? Veel succes.

1 Reactie
brynnar
brynnar14 sep. 2010 - 23:34

Extra asfalt maakt de files korter, maar wel breder. En uiteindelijk moeten al die automobilisten aan het eind van de rit gewoon weer aansluiten bij de volgende bottleneck: de afrit de stad in, waar je gewoon, net als altijd, met al die andere honderden mensen, over dezelfde straten heen moet. Het lost niets op, tenzij je wegcapaciteit IN en NAAR de steden ook intensief vergroot. De enige oplossing tegen het fileprobleem is uiteindelijk er voor zorgen dat er minder auto's tegelijkertijd van de weg gebruik maken.

Hanvander Horst
Hanvander Horst14 sep. 2010 - 23:34

In Nederland is al na de Tweede Wereldoorlog besloten om wonen en werken uit elkaar te trekken. Dit beleid wordt nog steeds voortgezet: kijk maar naar slaapsteden/vinexwijken als Leidsche Rijn. De gedachte dat mensen dichter bij hun werk moeten wonen is dan ook niet realistisch. Dat heeft de overheid meer dan een halve eeuw actief tegengegaan en dan kun je nu niet de verantwoordelijkheid leggen bij de burger die maar moet verhuizen. Waarheen dan? In de toekomst zullen steeds meer Nederlanders aan huis willen werken, niet alleen achter een computer maar soms ook in een werkplaats. Op geen enkele manier wordt door planologen hiermee rekening gehouden. Evenmin is de regelgeving erop toegesneden. En ik hoop dat ik ongelijk heb - maar de ontwikkeling in de bouwtechnologie heeft vast niet te maken met multifuctionele woon- en werkwijken, waarbij wonen en werken elkaar in verband met overlast, lawaai etc. niet in de weg zitten.

1 Reactie
frankie48
frankie4814 sep. 2010 - 23:34

Beste Han, Bij mij in Amsterdam lapt een glazenwasser uit Almere, en bij mij zwager in Almere lapt een glazenwasser uit Amsterdam. Waarschijnlijk zwaaien ze in de file naar elkaar, s'morgens en s'avonds. Dat is de realiteit van vandaag de dag, en dan vraag ik mij af hoe ze kunnen concurreren met elkaar, terwijl ze allebei minimaal één uur per dag in de file staan.

[verwijderd]
[verwijderd]14 sep. 2010 - 23:34

Kilometerheffing is niet helemaal eerlijk. Ten eerste betaalt een grote benzineslurper even veel( of weinig) als een klein zuinig auto'tje. Ten tweede rijden mensen in de randstad(waar tóch echt de meeste files staan) minder (want kleinere afstanden) kilometers dan mensen in de zg. *buitengebieden*. Voor elke rit naar welke voorziening ook(winkel, supermarkt, arts, ziekenhuis , bieb etc.) rij ik minimaal 14 km.(vv). En OV? Hier?? van 0700 tot 1800 1 x per uur. En dat sluit dan weer niet aan op de treinen. Waarom zou ik verhoudingsgewijs meer moeten betalen als een ander? Terwijl hier écht gegarandeerd helemaal NOOIT een file staat.

1 Reactie
shoarmabakker
shoarmabakker14 sep. 2010 - 23:34

Kilometerheffing is wel eerlijk als je een variabel tarief gaat gebruiken. Benzineslurpers zijn al (veel) duurder uit in wegenbelasting.

harry12345
harry1234514 sep. 2010 - 23:34

Rekeningrijden is voor totalitaire landjes. Ik kan me voorstellen dat Franco en Pinochet ervoor waren. Heerlijk, je kunt precies zien waar je onderdanen zich de hele dag bevinden. En het levert nog bakken geld op ook. Weg dus met dat rekeningrijden. Het is niet alleen een slecht en dom plan, maar ook gevaarlijk. En de reden is ook al zo bizar: het oplossen van het file probleem... Nou, nou. Ik wil best allemaal zendertjes in m'n auto stoppen en m'n hele reisgedrag aan de overheid geven als het bv een einde maakt aan honger of oorlogen. Maar een paar files in Nederland, kom toch op zeg. Welk mak schaap laat zich zo makkelijk naar de slachtbank leiden?

2 Reacties
Klaas2
Klaas214 sep. 2010 - 23:34

---[Heerlijk, je kunt precies zien waar je onderdanen zich de hele dag bevinden. En het levert nog bakken geld op ook.]---- Dat is niet noodzakelijk zo, het kan goed anoniem. Zie mijn andere reactie waarin ik het woordje "chipkaartje" gebruik.

emmaa2
emmaa214 sep. 2010 - 23:34

Helemaal mee eens, straks is autorijden alleen nog mogelijk voor de rijken, want als het eenmaal in is gevoerd, kan het makkelijk steeds duurder worden gemaakt. Mensen op het platteland zijn sowieso de dupe.

[verwijderd]
[verwijderd]14 sep. 2010 - 23:34

De enige echte kilometerheffing is de benzinepomp. En al die andere mooie systemen zijn alleen maar belastinggenerators ten einde subsidiestromen op gang te kunnen houden.

1 Reactie
Pjotrs
Pjotrs14 sep. 2010 - 23:34

"De enige echte kilometerheffing is de benzinepomp." Een klein probleempje is dat er over de grens ook benzinepompen staan. "En al die andere mooie systemen zijn alleen maar belastinggenerators ten einde subsidiestromen op gang te kunnen houden." De subsidiestromen gaan juist de andere kant op: als automobilisten de werkelijke kosten zouden moeten betalen (inclusief het opruimen van de vervuiling en een reële vergoeding voor het ruimtegebruik) dan was het fileprobleem al lang en breed opgelost.

[verwijderd]
[verwijderd]14 sep. 2010 - 23:34

[Ouderwetse asfalt-strategie VVD kost burgers tientallen miljarden ?] Ja hoor en KM-heffing is gratis

2 Reacties
JAWEH
JAWEH14 sep. 2010 - 23:34

Ik denk dat het grote verschil tussen de kilometerheffing en het asfalteren van Nederland is dat de kilometerheffing wordt betaald door diegenen die gebruik maken van de infrastructuur en dat het asfalteren van Nederland betaald wordt uit algemene middelen. Het is niet zo gek om de ' vervuiler' te laten betalen. Je kunt ook de trein nemen, of de bus. Je kunt zelfs fietsen of carpoolen. Het is toch bizar dat mensen die bijvoorbeeld in Amsterdam wonen en werken, met hun auto over de ring naar het werk gaan, en daar een uur over doen, terwijl ze het ook fietsend in een half uur kunnen doen?

kevin2
kevin214 sep. 2010 - 23:34

Wat een reactie... Moeten we hier nu op door discussieren, of wil je gewoon je onderbuik gevoelens kwijt? Er zijn genoeg andere (rechtse) fora bedoeld om je gal te spuwen. Hier zal je toch echt moeten leren redeneren en argumenteren. Dank.

paulvr2
paulvr214 sep. 2010 - 23:34

"Ouderwetse asfalt-strategie VVD kost burgers tientallen miljarden" Wie schrijft dit soort suggestieve en partijdige koppen? Ik ben echt alles behalve een VVD supporter maar dit is gewoon stemmingmakerij. Nijmegen bouwt een heel nieuw stadsgedeelte aan de noordkant van de Waal. Moeten we nu ook gaan spreken over een "ouderwetse riolerings strategie" omdat de gemeente die aanlegt omdat dat nu eenmaal deel uitmaakt van een behoefte door de uitbreiding van de stad? Als je schuldigen wilt aanwijzen dan zijn het noch de burgers, noch de politieke partijstandpunten. Het is de waanzin dat iedereen op een kluitje in de Randstad wil gaan zitten terwijl we toch alle denkbare middelen hebben om vanuit elk punt in Nederland met elkaar te confereren. Het meest waanzinnige vond ik nog het verhuizen van het hoofdkantoor van Philips van Eindhoven naar Amsterdam. Die "Zuidas" had er nooit moeten komen, althans niet daar maar in een verkeersluw gebied van ons land voor zover dat soort plekken überhaupt nog bestaan. Het beschikbaar maken van de nodige ruimte voor vervoer omdat de overheid en het bedrijfsleven van mensen vergt dat ze in dit soort overdrukke gebieden komen werken is een vanzelfsprekendheid. Doorgaans zal men moeten gaan werken waar werk wordt aangeboden, wil je iets daaraan veranderen dan zet druk op de werkgevers dat ze zich elders vestigen dan all;een in de Randstad. Dan neemt het verkeer daar vanzelf af.

1 Reactie
xerxes020
xerxes02014 sep. 2010 - 23:34

Philips zit bij het amstel-station, naast de rembrandtstoren. Niet bepaald Zuid-as. En ik begrijp ook wel waarom ze in Amsterdam zitten i.p.v. Eindhoven, Huidige locatie zit 3 treinhaltes van Schiphol, veel handiger voor internationale zakenmensen om te bezoeken.

[verwijderd]
[verwijderd]14 sep. 2010 - 23:34

Wat ik niet goed begrijp is dat mensen die , zoals ze zelf zeggen, elke dag op dezelfde plek in dezelfde file staan, elke dag toch maar weer in diezelfde auto kruipen. Juist op de trajecten waar altijd de langste files staan (in de randstad) is het OV redelijk goed geregeld.

2 Reacties
omaoeverloos
omaoeverloos14 sep. 2010 - 23:34

Of vanuit Zevendemachtswortelveen naar de Randstad moet.

HenryH
HenryH14 sep. 2010 - 23:34

Het OV; Brengt je op onconfortabele wijze van waar je niet bent, naar waar je niet moet zijn.

Klaas2
Klaas214 sep. 2010 - 23:34

Is het bekend dat vervoers-problematiek ongeveer werkt als water dat stroomt? Het water stroomt naar het laagste punt, de mens kiest het vervoer dat het snelste is. (bij ongeveer gelijke prijs) Indien men meer asfalt aanlegt zal dit veroorzaken dat er meer auto's komen, en dat de files in stand worden gehouden. Immers meer asfalt moet de doorstroming versnellen, en een versnelde doorstroming maakt voor meer mensen de auto interessant ten opzichte van openbaar vervoer. Dit is een bekend feit. Meer asfalt zorgt voor toename autogebruik en afname OV-gebruik. Meer asfalt lost het probleem niet op, maar maakt het juist erger, omdat op meer asfalt meer auto's passen staan er ook meer auto's in de file. Dit gaat snel, een baan erbij betekent al gauw 25 tot 35% meer auto's in de file. Zolang er reizigers-potentieel is vanuit het OV richting asfalt is zal meer asfalt alleen maar leiden tot meer files. Zolang er reizigers-potentieel is vanuit de file richting OV is zal meer OV leiden tot minder files. Waarom dan asfalt aanleggen? Dom. Jammer voor de regering, ze investeren in asfalt maar versterken alleen maar het probleem volgens een principe dat al twintig jaar geleden is onderzocht. Nog een keer deze stelling: Het water stroomt naar het laagste punt, de mens kiest het vervoer dat het snelste is. (bij ongeveer gelijke prijs) Het mechanisme van stromend water krijgt een ander laagste punt indien men de prijzen manipuleert. Indien het OV fors goedkoper wordt dan de auto, zal een groter deel van de mensen kiezen voor het OV. De overheid dient zich volgende af te vragen: - wat kost OV, en wat kost asfalt (het laatste weet ik, tot 120 miljoen per kilometer!!!) - Lost meer asfalt iets op (zoals ik al eerder schreef: zolang er reizigers-potentieel is vanuit het OV niet) Kortom, het OV moet goedkoper en rekening rijden moet worden ingevoerd, op perfect anonieme wijze, en asfalt alleen maar aanleggen om hier en daar iets aan de onderbuiken te doen. Het rekening rijden kan eenvoudig perfect anoniem, ik beschrijf dat verderop, zoek naar mijn reactie van 10:55 Rekening rijden is ook goedkoop, de meeste investeringen zijn al gedaan, en het hoeft alleen maar geïmplementeerd te worden op wegen waar file problemen zijn en goede OV-alternatieven. Rekening rijden hoeft geen doel op zich te zijn.

1 Reactie
omaoeverloos
omaoeverloos14 sep. 2010 - 23:34

"Dit is een bekend feit. Meer asfalt zorgt voor toename autogebruik en afname OV-gebruik." Dit verhaal hoor ik nu steeds. Het jammere is dat nog nooit iemand hier enige wetenschappelijke onderbouwing, compleet met cijfers en statistieken voor heeft kunnen geven. Tot die tijd gaat het bij mij in de "broodje aap" folder. Het openbaar vervoer is in Nederland alles behalve openbaar. Bewoners of bezoekers van binnensteden kunnen van dit zogenaamde OV gebruik maken. Helaas is dit voor de rest van Nederland niet weggelegd. Immers, indien ik vanuit mijn woondorp (bij gebrek aan OV) met de auto naar een treinstation ga, wat meestal in het centrum van een stad gelegen is, kan ik daar mijn auto niet parkeren.

dlagewaa
dlagewaa14 sep. 2010 - 23:34

Waarom toch iedere keer die vermaledijde km-heffing? Waarom niet gewoon doen wat elders al tientallen jaren gebeurt en gewoon werkt. Verbreed op op kritieke punten de weg naar 2, 3 x het aantal rijstroken en zet er tolpoortjes neer. Paar tolpoortjes waar mensen cash kunnen gebruiken, paar voor plastic en eentje voor mensen die wel gebruik WILLEN maken van een electronisch alternatief. Vanuit Utrecht, vlak voor Vinkenveen (waar toch geen directe omwonenden zijn) zo'n tolplaza en zowel de A2 en A9 verderop worden ontlast. En zo niet, dan staan de mensen in de mogelijke file omdat ze daar bewust voor hebben gekozen.

2 Reacties
Amarinde
Amarinde14 sep. 2010 - 23:34

Waarom moet men wel mogen zeuren over files maar moet die automobilist in alles zijn zin krijgen? Laat hem maar gaan fietsen of de trein in. Het is de automobilist toch nooit goed. Ben er zelf ook 1 en ik stap echt niet snel de bus of trein in. Privacy... kom nou onder welke steen zitten we? Wat kan dat kastje nu aanrichten terwijl we 24/7 al weten wat iedereen uitspookt? Gewoon wel wat de oogjes open houden lijkt me en laat die privacy koe nu maar lekker op de bodem van het kanaal liggen waar hij midden jaren 80 in gegooid is.

sam tosha
sam tosha14 sep. 2010 - 23:34

Je moest eens weten wat voor een files die tolpoortjes in Frankrijk veroorzaken. Kilometerheffing is gewoonweg de beste en eerlijkste oplossing, maar daar gaat dit arrogante autofiele kabinet never mee beginnen. Maar ja, we zullen de komende jaren - a la de VS tijdens de Bush administration - op wel meer vlakken gaan stilstaan of achteruit hollen.

omaoeverloos
omaoeverloos14 sep. 2010 - 23:34

Ik lees hier diverse reacties over dat het zoveer eerlijker is, die kilometerheffing, omdat je dan voor gebruik betaalt inplaats van voor bezit. Onzin natuurlijk, wanneer je een auto aanschaft zul je met deze auto toch naar je huis moeten rijden. Laten dat nu net de duurste kilometers van allemaal zijn, je gaat immers over dure wegen heen die bijna helemaal alleen voor jou zijn aangelegd. Immers, wie wil er nu eens rijden door de kwalenwijk in Almere of wie moet er geregeld naar "De Doofpot 64" in Arnhem-Zuid. Nee, dan pakken we toch vaker de A1. Ik gaf de cijfers al eerder: Nederland beschikt over ongeveer 135.470 km aan openbare wegen (2007). Hiervan zijn 5012 km Rijksweg, de Provinciale wegen hebben een lengte van 7899 km, en de overige (lokale) wegen 122.559 km. Dus het volplempen met asfalt van Nederland gebeurt enkel en alleen door die egoisten die met de auto tot voor hun eigen deur willen komen. Laten ze daar dan ook zelf maar voor betalen!

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen14 sep. 2010 - 23:34

Au!!!! Goed punt zeg. Dat is nou het leuke van cijferneuken zoals wij boekhouders dat ooit noemden. Klasse. Weer wat geleerd.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 sep. 2010 - 23:34

+++ Dus het volplempen met asfalt van Nederland gebeurt enkel en alleen door die egoisten die met de auto tot voor hun eigen deur willen komen. +++ >>> Dus je stelt voor om maar geen lokale wegen meer aan te leggen, zodat de burgers de laatste (paar) kilometer maar door de modder naar huis moeten lopen? Dit is ook een grapje, toch?

Yggdrasil
Yggdrasil14 sep. 2010 - 23:34

De gedachte dat mensen dichter bij hun werk moeten wonen is dan ook niet realistisch. Dat heeft de overheid meer dan een halve eeuw actief tegengegaan en dan kun je nu niet de verantwoordelijkheid leggen bij de burger die maar moet verhuizen. Waarheen dan? ================= Dit schreef de heer van der Horst en meestal kan ik me prima bewegen in de leefwereld van deze man maar nu even niet. De gedachte dat mensen dichter bij hun werk moeten wonen zou niet realistisch zijn, ik zou niet weten waarom niet. Ik vind het land volplempen met asfalt niet realistisch. Ik vind rekeningrijden niet realistisch. Ik vind accijnsverhoging op benzine niet realistisch. Ik vind tolpoortjes niet realistisch. Wat dan wel ? Ik hoor het u vragen aan mij die nauwelijks gebruik maakt van het wegennet, die nooit in de file staat en die dus bij geen enkele maatregel gebaat is of geschaad wordt. Ik zou als overheid eerst maar eens beginnen met stimuleringsmaatregelen om de mensen weer dichter bij het werk te laten wonen. Ik zou als overheid direct stoppen met alle belastingvoordelen die er gegeven worden aan autogebruik, ik zou direct stoppen met vergoeding van de kosten van reizen, geen kilometervergoeding meer dus. Ik zou als overheid geen meter extra asfalt meer neerleggen, iedereen die in de file staat staat daar uit eigen beweging en wie niet horen wil die moet maar voelen. Wanneer mensen als het ware gedwongen worden om weer dichter bij het werk te gaan wonen krijg je ook weer beweging op de huizenmarkt en we weten allemaal hoe de overheid daarbij floreert. Een maatregel die werkt om files te verminderen en wel volgens het "werk aan de weg" principe is het schrappen van de helft van de op- en afritten en van de overgebleven op- en afritten schrap je om en om de opritten en de afritten. Wedden dat de files dan zijn opgelost.

3 Reacties
omaoeverloos
omaoeverloos14 sep. 2010 - 23:34

"Ik zou als overheid geen meter extra asfalt meer neerleggen" Zullen de mensen blij mee zijn die net een huis in een nieuwbouwwijk gekocht hebben.

Amarinde
Amarinde14 sep. 2010 - 23:34

Gewoon iedereen die in de file staat laten betalen dan leren ze het wel af. Beboet de automobilist maar voor het veroorzaken van een file. Enige idee hoeveel van onze gezondheidszorg rechtstreeks te herleiden is naar file en uitstoot? DUS Als u zo graag in uw gouden koets op de rijksweg stil wil staan door met dat ijzeren paard tijden drukke tijden zich te gaan verplaatsen dan komt de file bestrijdingsdienst langs uw bestuurdersraampje en vangt de FILEHEFFING. Vergelijkbaar met een pontje of MCdrive :) Het is allemaal zo simpel.

leeuw2
leeuw214 sep. 2010 - 23:34

Welke belastingvoordelen?

Hoogkamer2
Hoogkamer214 sep. 2010 - 23:34

Files oplossen dat wil de VVD toch doen door de snelheid op snelwegen te verhogen. Dat werkt misschien wel erg goed als dan het bumperkleven ook nog wordt toegestaan en er een rails op de snelweg wordt gelegd, met alleen een chauffeur in de eerste auto aub en niet van rijbaan wisselen.

2 Reacties
Jeroenamsterdam2
Jeroenamsterdam214 sep. 2010 - 23:34

Doorstroom per M^2 spoor is minder dan de weg.

Jeroenamsterdam2
Jeroenamsterdam214 sep. 2010 - 23:34

We kunnen natuurlijk ook met ze allen 1 dagje op kantoor slapen en extra werken, om vervolgens een dag vrij te hebben. Kan je meteen je kinderen uit school opvangen om ze eens goed op te voeden. Neem daarbij nog een extra dag thuiswerken zo dat ze niet hoeven over te blijven. Hoef je dus 6 keer minder onderweg in de week. Als ik dan aanneem dat je 5 keer per week werkt dan moet je normaal gesproken 10 keer reizen. Dat is dus 60% minder onderweg. Probleem opgelost. VVD blij(economisch hart blijft bereikbaar) Arbeider blij(meer plezier met kinderen en werk) Groenlinkser blij(minder co2 uitstoot).

meijerlahn
meijerlahn14 sep. 2010 - 23:34

Mijn motto als Groningse is: ze willen alles in de Randstand, dan zullen ze ook alles krijgen, inclusief files. Bij lusten horen ook de lasten.

2 Reacties
Amarinde
Amarinde14 sep. 2010 - 23:34

En zo is het maar net :)

Pjotrs
Pjotrs14 sep. 2010 - 23:34

Wil je ook even Gronings nuchter nadenken over de vraag of het in die dunbevolkte buitengebieden wel uit kan om openbaar vervoer te laten rijden en wegen aan te leggen? Volgens mij redden jullie het prima met paard en wagen.

Jeroenamsterdam2
Jeroenamsterdam214 sep. 2010 - 23:34

Een deeloplossing tegen opstoppingen zou meer vervoer over water kunnen zijn. Zo is het de bedoeling dat een groot deel van de containers van de nieuwe Maasvlakte over het water vervoert moet worden. Op het water zouden pas files ontstaan bij een groei van 700%. Er is dus nog ruimte voor passagiers over water. Nadeel is natuurlijk de snelheid, anders was dit allang een gat in de markt geweest. De reden dat de fast flying ferry van Adam IJmuiden volzit is, omdat er geen beter alternatief is dan auto. Dit zegt dus ook wat over al onze spoorverbindingen.

3 Reacties
keck66
keck6614 sep. 2010 - 23:34

Klopt. Zo bouwen ze momenteel aan een overslagterminal, bij mij aan de overkant. Kennelijk hebben we nog niet genoeg rommel uit China;) Alphen ad Rijn is in 10 jaar tijd verworden tot een kruispunt van drukke wegen, nu ook waterwegen. De gemeenteraad (VVD/CDA domminant) wil van dit dorp een stad maken en de OTA (zo heet de nieuwe 'haven') moet een nieuw economisch centrum worden... ze gaan er ook nog een 3e bedrijventerrein aanleggen (de 2 andere staan inmiddels voor 25% leeg, of worden gebruikt als opslagplek). Per saldo, landelijk gezien, verschuift inderdaad bulkvervoer over de weg naar vervoer over het water. Maar wel ten koste van het cultuurlandschap, maar dat is, voor politici een niet te meten factor, dus ondergeschikt. Eigenlijk was deze plek gereserveerd om de aanleg van de N11 (2001) te compenseren met groen. De gemeentepolitiek zegt nu het verlies aan compensatie elders te gaan compenseren. Ik vraag me af waar, want open ruimte binnen de gemeentegrenzen raakt op. Er bestaan nu wilde plannen, ook door de provincie aangemoedigd, om Alphen te laten fuseren met Rijnwoude en Boskoop (en dus allemaal nieuwe (compensatie-)grond om te ontwikkelen.

Piranesi2
Piranesi214 sep. 2010 - 23:34

De reden dat de fast flying ferry van Adam IJmuiden volzit is, omdat er geen beter alternatief is dan auto. Dit zegt dus ook wat over al onze spoorverbindingen. - - - - - - De spoorlijn IJmuiden-Amsterdam is al heel lang gesloten. Sinds 1983. Met dank aan ?ons aller tante Neelie?. Het traject ligt er nog. Met een beetje inzet binnen twee jaar weer geheel volwaardig in gebruik te nemen. Met als voordelen: ontheffing dagelijks fileleed A9, beter OV Kennemerland ? Amsterdam v.v. Over water kan inderdaad nog heel veel meer vervoerd worden, goederen en passagiers. Zeer goed idee. Snelheid van een fast flying ferry is denk ik niet persé het probleem. Eerder verdere aansluitingen.

harryo2
harryo214 sep. 2010 - 23:34

Jeroen, misschien is ditl, zonder dat je er zelf erg in had, wel het begin van een nieuw inzicht? 'De reden dat de fast flying ferry van A[mster]dam [naar] IJmuiden vol[ ]zit is, omdat er geen beter alternatief is dan [de] auto.' Is niet gewoon de beste oplossing van de fileproblematiek om gewoon maar geen betere alternatieven aan te bieden en die filerijders maar in hun sop te laten gaar koken? Wie slim genoeg is vindt zelf wel een alternatief lijkt me. Toch?

keck66
keck6614 sep. 2010 - 23:34

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die dagelijks filerijden dat wel prettig vinden. Een moment van ontspanning. Weinig Nederlanders kiezen (er dus?) voor om te verhuizen. Dit zou een de files met een kwart doen afnemen.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 sep. 2010 - 23:34

+++ Uit onderzoek is gebleken dat mensen die dagelijks filerijden dat wel prettig vinden. +++ >>> Ondanks dat ik voorstander ben van rekeningrijden zou ik dat onderzoek wel eens willen zien. Ik heb er een bloedhekel aan, en hield bij de twee maal dat ik verhuisd ben altijd sterk rekening met de ligging t.o.v. het werk.

Ulltrafox
Ulltrafox14 sep. 2010 - 23:34

Zo...en hebben ze in Milaan; Parijs en Antwerpen dan ook kilometerheffing ingevoerd??? Dat wordt er niet bij verteld Nee dus. Problemen in de Randstad? Ga ze dan ook maar in de Randstad oplossen en laat mensen daar maar betalen. Maar wat heeft iemand in Appingedam eraan om de heffing te betalen terwijl hij nooit onderweg naar zijn werk naar Delfzijl in de file zit?? Nee dat geld gaat samen met het aardgas dan ook jarenlang naar de allesverslindende projecten in de Randstad. Verder moet men proberen om de werkgelegenheid wat meer te spreiden en men kan werktijden flexibiliseren; meer thuiswerken. vergaderen via de webcam thuis etc. Het werk zelf is door werkgevers en regering steeds meer geflexibiliseert; tijdeljke banen; uitzendwerk. Dit MOET andersom. Er moet weer meer vast werk komen en zekerheid voor werknemers. WANT dan kan men ook weer DICHTERBIJ het werk gaan wonen. ALs je om de 2jaar een andere baan hebt; dan heeft verhuizen weinig zin. DUS dan blijf je het fileprobleem in stand houden dankzij dus die flexibilisering van de arbeidsmarkt. Heb geen enkele politicus hoerover gehoort. Ik ben steeds de enige roepende in de woestijn.

1 Reactie
Klaas2
Klaas214 sep. 2010 - 23:34

---[Zo...en hebben ze in Milaan; Parijs en Antwerpen dan ook kilometerheffing ingevoerd???]--- In Parijs hebben ze tol-wegen, dat is eigenlijk ook betalen per kilometer.

frankie48
frankie4814 sep. 2010 - 23:34

Er is maar één oplossing voor het hele file probleem, namelijk de rechter rijbaan is alleen te gebruiken voor mensen die alleen in hun auto zitten, de tweede rijbaan voor gebruikers van auto's waar twee personen in zitten, en de overige rijbanen opstellen voor auto's met meer als twee personen, dan zullen alle files als sneeuw voor de zon oplossen.

1 Reactie
Yggdrasil
Yggdrasil14 sep. 2010 - 23:34

Dat hebben we al eens gehad File-stroken werden die dingen genoemd. Spits-stroken heten ze nu.