Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Kickstart de integratie van vluchtelingen, laat ze meer bijverdienen in de bijstand

  •  
20-07-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Politici, neem de arbeidsparticipatie van statushouders alstublieft serieus
Huidige situatie Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) blijkt dat asielmigranten veelal langdurig werkloos zijn. Op dit moment verblijven asielzoekers langdurig in AZC’s voordat ze de stap maken naar een reguliere woning in onze samenleving. Hiermee gaat kostbare tijd verloren. Dit beleid is bewust opgezet om Nederland minder interessant te maken voor asielzoekers. Door rechts Nederland bedacht, onder het mom van “sober asielbeleid”. Bijkomend gevolg: niemand profiteert van dit beleid. Nederland creëert langdurige werkloosheid onder de nieuwe Nederlanders en zelfs een groter risico op criminaliteit. Zo toonde het onderzoek van het WODC namelijk ook aan dat groepen die slechter scoorden op de arbeidsmarkt ook vaker betrokken zijn bij bijvoorbeeld vermogensdelicten.
Na het opstarten van de zogenaamde Turkijedeal is het aantal asielaanvragen in Nederland sterk verminderd. Het is nu de hoogste tijd voor een integratiebeleid dat niet bedoeld is om oorlogsvluchtelingen weg te jagen, maar om mensen een succesvol onderdeel te laten worden van onze prachtige samenleving. Maar het laten integreren van mensen, die op de vlucht voor oorlog zijn, hoeft geen levenslange liefdadigheid zijn. Op die manier verdwijnt het draagvlak voor de opvang. Al is het eigenlijk belangrijker dat voor de vluchtelingen zelf er in Nederland geen waardig bestaan wordt opgebouwd en zij hun talenten niet kunnen ontplooien. Dat zou wel kunnen met behulp van werk. Arbeid geeft namelijk zin aan het dagelijks bestaan.
Belang eerste jaar Het is de hoogste tijd om met ideeën te komen voor succesvolle integratie. Het eerste jaar in Nederland is daarbij van het grootst mogelijke belang. In het eerste jaar bouwt men nieuwe sociale contacten op, leert men de taal en raakt men bekend met onze waarden en normen. Buiten versnelde en vereenvoudigde asielprocedures voor Syriërs – richting de 100% ontvangt een verblijfsvergunning – wil ik pleiten voor een aangepast bijstandssysteem voor statushouders. Als budgetcoach van statushouders zie ik waar het huidige systeem voor zorgt; geen deelname tot de arbeidsmarkt.
Ik zal als voorbeeld een jongeman uit Syrië nemen. Hij ontvang € 908 per maand aan bijstand. Na aftrek van zijn vaste lasten houdt hij circa € 80 per week over. Op het moment dat hij gaat werken worden de extra inkomsten volledig verrekend met zijn uitkering. Iemand die de Nederlandse taal nog niet machtig is en niet hoog-opgeleid, zal rond het minimum-uurlon verdienen. Zodoende zal hij al snel 30-40 uur per week moeten werken voordat hij meer verdient dan de bijstand. In ogenschouw nemende dat hij circa 10 uur in de week nog taalles volgt, is de aantrekkelijkheid om te gaan werken in al snel klein. Het is ook goed om te bedenken dat voor mensen die kampen met mentale problematiek, zoals het verwerken van oorlogstrauma’s, de belasting van een fulltime baan erg groot. De ophoging van het minimum-uurloon voor jongeren – waarvoor hulde – helpt al een stuk mee. Hierdoor hoeven er minder uren gewerkt te worden om het financieel interessant te maken.
Het wegnemen van de financiële drempel – het omslagpunt waarboven je meer verdient – is echter de broodnodige oplossing. Laat elke verdiende euro daadwerkelijk tot extra inkomsten leiden. Laat statushouders in hun eerste jaar bijverdienen tot aan het wettelijk minimum en ga pas daarboven verrekenen met de bijstand. Op deze wijze bouwt de statushouder in zijn eerste jaar een netwerk op, heeft hij dagelijkse invulling en werkend leert men ook sneller de taal. Na het eerste jaar is de taalles afgerond en heeft hij al een klein CV opgebouwd. De positie op de arbeidsmarkt is dan sterk verbeterd en daarmee de afhankelijk van een uitkering sterk verlaagd. Het vergroten van het besteedbaar inkomen van de statushouders vergroot ook nog eens de mogelijkheden om deel te nemen aan onze samenleving. Denk daarbij aan geld voor sport, reizen binnen Nederland en cursussen.
Uitzonderingspositie Critici zullen zeggen dat ik hiermee een uitzonderingspositie creëer voor statushouders ten opzichte van andere personen in de bijstand. Dat is waar. Het primaire uitgangspunt dient te zijn dat alle uitkeringsgerechtigden gelijk behandeld worden, maar wel onder gelijke omstandigheden. Statushouders hebben niet dezelfde uitgangspositie. Immers; ze hebben niet in Nederland onderwijs genoten, spreken de taal niet of in ieder geval niet vloeiend en beschikken over een klein tot zelfs geen netwerk. Zodoende vind ik deze uitzonderingspositie gerechtvaardigd. Deze uitzondering brengt op de lange termijn voordelen aan onze gehele samenleving.
Bij deze wil ik politici dan ook oproepen lef te tonen in hun beleid en niet te zwichten voor het argument van rechtsongelijkheid. Een effectief beleid staat voorop en verdient de voorkeur boven dogmatisch principieel te zijn. Rechtsongelijkheid is een valide argument als er sprake zou zijn van een level playing field.  We dienen als samenleving gelijke kansen te beogen, maar dat is helaas niet mogelijk door iedereen gelijk te behandelen. Maatwerk essentieel. Neem de arbeidsparticipatie van statushouders alstublieft serieus. Het is zonde van het geld van de Nederlandse burger om dit de komende tientallen jaren onnodig in de verzorgingsstaat te steken. Geld dat we beter in onderwijs, zorg, veiligheid en defensie kunnen steken.
Activiteitendag 30 juli aanstaande organiseert het themateam Amsterdam Wereldstad namens de PvdA Amsterdam een activiteitendag bij VVA/Spartaan. Ik heb dit stuk op persoonlijke titel geschreven, maar ik hoop hiermee een discussie op gang te brengen die zich zal continueren, onder andere in de debatten op die dag. Een dag waar verder ook een voetbaltoernooi zal zijn voor Amsterdammers, plezier, eten en we stilstaan bij de imposante diversiteit van onze geliefde stad.
Noot van de redactie: in een eerdere versie van dit stuk was de laatste alinea weggevallen. Dit is sindsdien hersteld.
 

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (109)

thunderbird2
thunderbird221 jul. 2016 - 17:40

Als het er om gaat om ze zo snel mogelijk aan het werk te krijgen moet je dat werken aantrekkelijk maken. Mee eens, maar dat wil niet zeggen dat ze dan maar vanuit de bijstand en hun eigen huis het beter moeten hebben dan andere bijstanders. Je kunt ze ook in eoa low cost tehuis plaatsen met een simpel kamertje en gemeenschappelijke maaltijden (lege bejaardentehuizen genoeg) met 25 euro zakgeld per week. Wil je meer ga je maar werken. Dit land is nog steeds veel te aantrekkelijk.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt22 apr. 2022 - 15:22

"Wil je meer ga je maar werken." Dan moeten ze op de eerste plaats MOGEN werken. het eerste jaar mag dat niet. Op de 2e plaats moet er werk ZIJN, waarvan ze niet, gediscrimineerd, worden uitgesloten EN waarvoor ze niet, als (voormalig) asielzoeker, onderbetaald worden. " Dit land is nog steeds veel te aantrekkelijk.". Jij staat te popelen om in hun situatie te komen.

Minoes2
Minoes221 jul. 2016 - 17:08

Indien u denkt dat Nederlandse bijstandsgerechtigden wel een netwerk hebben dan zou ik zeggen; Kom eens onder die steen vandaan.

Achterberghen2
Achterberghen221 jul. 2016 - 6:29

Wat is in godsnaam mis met tijdelijke opvang?

Wittemuis
Wittemuis21 jul. 2016 - 1:39

Weer zo'n paniek actie. Men weet niet hoe a la 2016 men het beste kan integreren . Men vergeet nu de rest van de inwonenden van Nederland en omdat ze inpaniek zijn geven ze hen een voorkeursbehandeling . Slaat helemaal nergens op. Hoe dan wel : vluchtelingen vang je op. omdat zij ons land inkomen moeten ze nauwkeurig gecheckt worden door pro's , zonder probleem gevallen gaan in de leer bij de Nederlanders thuis die zich hier geroepen voor voelen . Ik weet zeker indien dit in goede banen wordt geleidt dat er veel nl'ers zich hiervoor opgeven. Die groep krijgt de beste intergratie . De groep waar men wantrouwen bij heeft zouden geweigerd moeten kunnen worden , met de huidige aanpak kan dat niet. Vers in het geheugen de Afghaanse jongeman die een Pakistaner bleek te zijn en in een trein in Duutsland een betiteld " lone wolve " actie deed. Hier faalt de hele aanpak !! Een waardeloze check geweest tenminste als je ons vrije westen wil bewaken en ervoor zorgt dat het een vrije westen blijft. Helaas gaat hier niets aan veranderen en het terreur zal toenemen , Frankrijk heeft een groot probleem, hun intergratiebeleid en de autochtone Frans partiotische instelling hebben ervoor gezorgd dat veel van hun koliniale aanhang bij elkaar zijn gepropt , achter zijn gesteld en een paard van troye achtige vijand hebben geschapen . Integreren kan zo makkelijk zijn ..

Harry5
Harry520 jul. 2016 - 21:19

Als wij een samenleving willen creeëren van gelijkheid, iedereen gelijke kansen en mogelijkheden moeten wij ervoor zorgen dat statushouders en asielzoekers zo snel en humaan mogelijk worden geintegreerd. Geen racisme, geen ongelijkheid en geen apartheid en geen armoede. Dit betekent dat mensen die het moeillijk hebben en die minder mogelijkheden hebben gehad als wij blanke Nederlanders op POSITIEVE wijze moeten worden voorgetrokken en daarbij hoort ook een tijdelijke (of misschien wel permanente) rechtsongelijkheid waarop de schrijver hier doelt. En dus om iedereen in Nederland op hetzelfde niveau te krijgen zullen deze vluchtelingen en statushouders ofwel een hogere uitkering moeten krijgen dan autochtone Nederlandere kapitalisten (en die kunnen zich heus zelf wel redden), ofwel (wat nog beter is) er moet op andere manieren worden geprobeerd deze allochtonen op gelijk niveau te krijgen met de autochtonen en dan is bijvoorbeeld werken met behoud van uitkering een heel goed idee. Hulde voor Maarten Wiedemeijer.

3 Reacties
Achterberghen2
Achterberghen221 jul. 2016 - 6:26

Ik denk dat met uw voorstellen het draagvlak alleen maar groter wordt. Ook het voorstel om allochtonen sowieso een hogere uitkering te geven zullen tegenstellingen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Vooral het belonen van verschil zullen de verschillen kleiner maken. En opvang niet tijdelijk maken maar er van uitgaan dat men voor altijd blijft zal zeker meer mensen besluiten te komen, oorlog of niet, dit in combinatie met een levenslange zieligheidstoeslag. Vooral aannemende dat Nederland oneindig gratis geld en huizen heeft, kunnen we allemaal een grote happy commune worden. Jammer dat de jaren 70 voorbij zijn.

Flip Achten
Flip Achten21 jul. 2016 - 11:54

Harry, u wilt een samenleving creëren op basis van gelijkheid, waarbij bepaalde mensen worden voorgetrokken?!

MarkvanLeeuwen
MarkvanLeeuwen21 jul. 2016 - 20:51

Mooi hoor Harry, die maakbaarheid. Wanneer ik dit dan verder invul denk ik dat het inderdaad geen slecht idee is om de kapitalisten en/of diegenen die dit allemaal toejuichen een extra belasting èn inspanning te laten betalen en doen om dit op de rails te krijgen. Dus niet alleen roepen, maar ook doen en investeren. Diegenen die dit niet willen dan ook met rust laten. Ook een idee. Zo kan een ieder zijn en haar werken aan eigen dromen.

melvin84
melvin8420 jul. 2016 - 20:34

Geef ze goede cursussen engels en nederlands en basisbegrippen in de handel en wat nederland sterkt maakt, wat wij importen en exporten etc. Bij terugkeer kunnen ze dan de handel met nederland vergroten. Geef ze tot die tijd een warm welkom om een vruchtbare handelsrelatie op.lange termijn te bewerkstelligen.

Bertus Bakhuizzz
Bertus Bakhuizzz20 jul. 2016 - 20:11

Maarten, ik zie bij Vluchtelingenwerk regelmatig collega's lopen met vreemde ideeën, maar dit is wel het toppunt: rechtsongelijkheid creëren. Hoe denk jij dit in de samenleving te kunnen verkopen? Migranten krijgen meer, want zielig. Even off-topic. Ze krijgen al zoveel. Ik heb het het afgelopen jaar drie keer meegemaakt dat er scheidingen zijn kort na de gezinshereniging. De verbannen partner gaat terug naar het COA en krijgt gewoon weer een woning toegewezen. Moet jij als Nederlander eens proberen! 'Wachtlijst meneer: u kunt zich inschrijven via de website en de wachttijd bedraagt op dit moment zes jaar, succes!' De enige manier om ze te laten meedoen in de maatschappij is ze mondjesmaat toe te laten. Dan kun je ze goed begeleiden en hebben zowel de migranten (aandeel vluchtelingen is klein) als de rest van de Nederlandse bevolging iets aan hun verblijf in Nederland. Aangezien het met mondjesmaat (zeg ongeveer 10.000 per jaar inclusief de gezinsherenigers) vorig jaar volledig mis is gegaan: eerst grenzen een aantal jaren dicht en aan de slag met wat er nu is. Het is de eeuwwisseling opnieuw. Alleen toen was er een kale meneer die het voor het voetlicht bracht. Nu kunnen we ons alleen maar richten op een meneer uit Venlo, die teveel krachttermen gebruikt. En ondertussen zijn de migranten de dupe. Met dank aan politici, MSM en linkse websites. Ja, dank je, ik word weer gemod :-)

10 Reacties
Maarten Wiedemeijer
Maarten Wiedemeijer20 jul. 2016 - 21:59

Even voor de duidelijkheid; ik werk niet voor Vluchtelingenwerk NL. Ik verricht louter vrijwilligerswerk en de opgedane ervaringen heb ik hierin getracht te verwerken. Verder is het stuk louter op persoonlijke titel.

Piet de Geus
Piet de Geus21 jul. 2016 - 0:05

"Moet jij als Nederlander eens proberen!" Ik weet niet wat jij bij het vluchtelingenwerk uitspookt (tuinman, bewaker?) maar van de sociale arrangementen in Nederland ben je verdomd slecht op de hoogte. Ook autochtonen die recht hebben op een sociale huurwoning krijgen na een echtscheiding een urgentieverklaring en dus voorrang bij toewijzing.

Bertus Bakhuizzz
Bertus Bakhuizzz21 jul. 2016 - 8:54

Maarten, ik heb nergens gesteld dat jij bij VW betaald werkt, of dat het een beleidsstuk is. In mijn ogen is vrijwilligerswerk ook werk. Wat doe jij inhoudelijk anders dan je betaalde collega's)? En in mijn ogen zijn vrijwilligers dus ook collega's. Piet. Tzjongejonge. Lucht het op het neerhalen van anderen met je (al dan niet zo bedoelde) morele en intellectuele superioriteit? Iemand die een andere mening heeft dan jij hoeft je niet meteen weg te zetten als 'dom' of 'laag opgeleid'. Het is net zo als met harder schreeuwen, je eigen argumenten worden er niet beter van. Maar even terug naar je opmerking over sociale arrangementen. In veel plaatsen in Nederland is het zo dat scheiding (als er geen kinderen bij betrokken zijn) geen reden is om een urgentie te verlenen, want 'mensen gaan vrijwillig uit elkaar'. Of dat Wet is (ik neem aan dat jij daar alles van weet), is wat anders dan de praktijk. Mocht je een verwijzing hebben naar een wetsartikel of richtlijn waarin het staat, dan lees ik dat graag van je. Niet voor mij, maar een vriend van een vriend (jaja, lekker vaag) van mij is al 10 jaar lang van kamer naar kamer aan het verhuizen. Ter info ik ben lampenaansteker en chef postduiven bij VW :-)

JanMer2
JanMer221 jul. 2016 - 12:00

@Piet Scheiden is in normale gevallen beslist geen urgentieverklaring! Was dat wel zo dan zouden er in een stad als Amsterdam met een wachtlijst van 20 jaar heel wat schijnhuwelijken en schijnscheidingen plaatsvinden:)

dordtenaar2
dordtenaar221 jul. 2016 - 14:58

@ Piet Ik woon in het Rijnmond gebied en ben net gescheiden. Ik heb gelukkig vrienden waar ik tijdelijk kan verblijven. Heb ik recht op een urgentieverklaring? http://www.suwr.nl/index.php?id=5,6,0,0,1,0 Helaas, ik moet me eerst aansluiten op de wachtlijst van het leger des heils. Dus omdat ik het geluk heb dat ik een kamertje van 2 bij 2 kan huren kom ik niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Laten we maar niet beginnen over de moeilijkheden die je krijgt als je je bij vrienden inschrijft.

Piet de Geus
Piet de Geus22 jul. 2016 - 2:36

"Iemand die een andere mening heeft dan jij hoeft je niet meteen weg te zetten als ‘dom’" Nee, iemand met een andere 'mening' over de feiten kan ook een kwaadaardige gek zijn. Want waar je gemakshalve overheen fietst is dat er geen verschil bestaat tussen de regels voor een urgentieverklaring na een scheiding voor autochtonen en vluchtelingen.

Piet de Geus
Piet de Geus22 jul. 2016 - 2:38

"Heb ik recht op een urgentieverklaring?" Net zo veel of weinig als een vluchteling in dezelfde situatie. Bij jou wordt de situatie net als bij een vluchteling op basis van exact dezelfde beleidsnormen inhoudelijk beoordeeld.

Piet de Geus
Piet de Geus22 jul. 2016 - 2:44

"Scheiden is in normale gevallen beslist geen urgentieverklaring!" Afgezien van de vraag wat normaal is: dat is voor vluchtelingen niet anders. Waar zij daar recht op hebben hebben autochtonen in dezelfde situatie dat ook. En waar autochtonen daar geen recht op hebben hebben vluchtelingen ook geen recht op. Beide groepen worden bij een echtscheiding langs exact dezelfde lat gelegd. Iemand die op basis van zijn beroep meent een autoriteitsclaim te moeten doen moet daarvan op de hoogte zijn. Tenzij hij tuinman of bewaker is en zich groter voordoet dan hij is. Daar ga ik dan maar vanuit, want het alternatief is dat iemand wel op de hoogte is en bewust kwaadaardige nonsense verkoopt.

Haastig
Haastig22 jul. 2016 - 10:52

Piet de Geus 22 juli 2016 at 04:44 “Scheiden is in normale gevallen beslist geen urgentieverklaring!” "Afgezien van de vraag wat normaal is" De "normale" reden om bij een echtscheiding in aanmerking te komen voor urgentie is als je het huis doorgemept wordt door je (ex)partner en in tijdelijke opvang zit.

Piet de Geus
Piet de Geus22 jul. 2016 - 19:05

'De “normale” reden om bij een echtscheiding in aanmerking te komen voor urgentie is als je het huis doorgemept wordt door je (ex)partner en in tijdelijke opvang zit.' Het simpelweg hebben van kroost wil ook nog weleens helpen.

Peter Smit2
Peter Smit220 jul. 2016 - 18:44

Beste Maarten, hebben alle (zeer redelijke en vooral realistische) reacties het licht doen aangaan? Dit schept draagvlak volgens jou?

[verwijderd]
[verwijderd]20 jul. 2016 - 18:10

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Dopper2
Dopper220 jul. 2016 - 20:12

@ E Lamme: "Om de aanzuigende werking tegen te gaan, zou ik economische vluchtelingen direct terugsturen naar het land van herkomst en economische bootvluchtelingen niet afzetten in Europa maar terugsturen. " Welk land van herkomst? Als een Pakistaan zich voordoet als een Syriër die z'n papieren kwijt is geraakt tijdens de oorlog en hij verdomt het om zijn werkelijk land van herkomst te noemen, valt er niets uit te zetten (althans niet direct en wellicht pas na veel inspanningen). En naar welk land wilt u bootvluchtelingen terugsturen? Het land van herkomst? Dan moet men toch voor 100% zeker weten wat de 'vertrekhaven' van deze bootvluchtelingen is geweest en als dat Libië is, dan mogen ze niet eens teruggestuurd worden.

Harry5
Harry520 jul. 2016 - 18:07

Ik vind dat men bij vluchtelingen zowiezo niet het verdiende loon in mindering moet brengen op de bijstandsuitkering. Redenen, vluchtelingen hebben vaak weinig vermogen en moeten dus meer vermogen opbouwen dan Nederlanders die bijvoorbeeld in de bijstand zitten. Een hoger inkomen cq vermogen zorgt ervoor dat vluchtelingen beter kunnen participeren in de samenleving en zich minder gediscrimineerd zullen voelen, en misschien wel het belangrijkste, behoud van 100% uitkering bij werk zal vluchtelingen meer stimuleren om aan het werk te gaan om zodoende extra kapitaal op te bouwen.

5 Reacties
Mark Gh
Mark Gh20 jul. 2016 - 19:10

Nee, want het kleine beetje vermogen dat een bijstandstrekker nog mag hebben zet bepaald geen zoden aan de dijk.

il viaggiatore
il viaggiatore20 jul. 2016 - 19:35

Als je hier als Nederlander in de bijstand zit moet je ook eerst je eigen vermogen opeten. Onlangs nog een echtpaar geholpen met verhuizen. Zij had een burnout en raakte in de ziektewet, hij raakte werkeloos en vanwege zijn hogere leeftijd heeft hij problemen om weer aan het werk te komen ondanks een goede opleiding op HBO niveau. Wel een koophuis dat verkocht moest worden. Nu een huurhuis in de sociale sector wat de helft kleiner is maar qua kosten net zo duur is. Je gediscrimineerd voelen is vooralsnog een gevoel en geen vaststaand feit. Ik kan mij ook gediscrimineerd voelen omdat ik maar 1.73 lang ben en al mijn collega`s richting de 1.90 2 meter gaan. Nee, rechtsgelijkheid is een fundamenteel iets waar niet aan getornd mag worden. Iedereen is gelijk voor de wet. Je kan wel de begeleiding verbeteren.

Paddy3
Paddy320 jul. 2016 - 19:53

Als je vermogen hebt in de bijstand, dan is de bedoeling dat je dat vermogen 'opeet'.

Piet de Geus
Piet de Geus21 jul. 2016 - 0:12

"Zij had een burnout en raakte in de ziektewet, hij raakte werkeloos en vanwege zijn hogere leeftijd heeft hij problemen om weer aan het werk te komen ondanks een goede opleiding op HBO niveau. Wel een koophuis dat verkocht moest worden." Dan valt het met die 'kansloos' hoge leeftijd wel mee. Boven die 50 respectievelijk 55 kun je in plaats van bijstand nog steeds IAOW en IOAZ aanvragen. Dan wordt er niet naar het bezit van een koophuis of vermogen gekeken.

Flip Achten
Flip Achten21 jul. 2016 - 12:06

ho ho ho Harry. Vluchtelingen hebben vaak weinig vermogen? Hoezo? Wat een bekrompen gedachte dat iemand die vlucht geen vermogen kan hebben. Het zijn meestal juist de mensen mét vermogen die het zich kunnen permitteren om te vluchten! De arme drommels blijven in de kapotgeschoten steden zitten. Althans, de mensen die vluchten voor geweld, oorlog. Vluchtelingen die niets hebben, vluchten waarschijnlijk niet voor een oorlog, maar dat zijn de zogenaamde 'gelukszoekers'. Die horen niet eens een status te krijgen! U stelt dat Nederlanders in de bijstand een vermogen hebben.... echt waar ja? Wat dan? Denkt u dat ze een koophuis hebben afbetaald? Een Dikke BMW voor de sociale huurwoning hebben staan? Of een paar tienduizenden euro's op de spaarrekening hebben verborgen? Ook zegt u dat mensen met meer vermogen zich minder snel gediscrimineerd zullen voelen. Dat moet u tegen Sylvana zeggen. En nee, behoud van uitkering spoort niet aan tot participatie op de arbeidsmarkt. Bewezen is dat dit juist het tegenovergestelde veroorzaakt.

Gert-jan2
Gert-jan220 jul. 2016 - 17:37

Piet, het zal er in jouw droomwereld ongetwijfeld allemaal fantastisch aan toe gaan, maar wil je ook even de realiteit bekijken? https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/31/zeven-van-de-tien-somaliers-in-de-bijstand. Het zal de eerste jaren na een conflict (in het thuisland) ongetwijfeld niet direct een walhalla zijn, maar de opvang in Europa moet uitsluitend noodhulp zijn. Rij voor de grap eens op een doordeweekse (werk)dag over de Amsterdamse straatweg in Utrecht en kijk eens hoe onze nieuwe aanwinst de dagen slijt.

1 Reactie
Donutz
Donutz20 jul. 2016 - 20:07

Dat persbericht is het CBS onwaardig. Dat was geen goed persbericht want die cijfers gingen op basis van nationaliteit. Genaturaliseerde Somaliërs telden als Nederlander. Daarnaast blijft blijkbaar alleen het slechtste deelcijfer hangen bij de mensen (Somaliërs zijn maar een klein clubje van alle mensen die hier asiel kregen). Hoe zit het nu echt met uitkeringsafhankelijkheid? Dus als we naar herkomstgroep kijken en niet naar nationaliteit? Over Somaliërs en andere vluchtelingengroepen schrijft het CBS: “Mede door hun start als vluchteling in Nederland zijn personen uit de vluchtelingengroepen vaak aangewezen op een bijstandsuitkering. Dit geldt zelfs voor de helft van de Somalische eerste generatie. Personen van Afghaanse en Iraanse herkomst zijn van de vluchtelingengroepen het minst vaak afhankelijk van bijstand, al gaat het nog om een kwart van hen.” Bron: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4735C2F5-C2C0-49C0-96CB-0010920EE4A4/0/jaarrapportintegratie2014pub.pdf

ton14024
ton1402420 jul. 2016 - 17:07

De veronderstelling dat asielzoekers nieuwe Nederlanders zijn, vind ik erg kort door de bocht, maar het daarop volgende betoog, om statushouders een bevoorrechte positie op een overspannen arbeidsmarkt te geven, is ronduit dom.

Mark Gh
Mark Gh20 jul. 2016 - 17:03

Het idee is leuk, maar voer het dan voor iedereen in. Borg ook op de een of andere manier dat je de het probleem niet verschuift naar minimumloonniveau en dat je daarna dus geen 100% belasting betaalt - maar ervoor ook geen 0.

JanMer2
JanMer220 jul. 2016 - 17:02

Eerst geef je aan dat het voor een asielzoeker nu niet interessant is om te werken: "In ogenschouw nemende dat hij circa 10 uur in de week nog taalles volgt, is de aantrekkelijkheid om te gaan werken in al snel klein." Om daarna allerlei niet-financiële redenen te geven waarom werken interessant is: "Op deze wijze bouwt de statushouder in zijn eerste jaar een netwerk op, heeft hij dagelijkse invulling en werkend leert men ook sneller de taal. Na het eerste jaar is de taalles afgerond en heeft hij al een klein CV opgebouwd. De positie op de arbeidsmarkt is dan sterk verbeterd en daarmee de afhankelijk van een uitkering sterk verlaagd." Daarom begrijp ik niets van dit hele stuk. Een vluchteling kan toch zelf ook wel inzien dat er meer redenen zijn om te werken dan geld? Waarom dan toch zeggen dat het niet aantrekkelijk is om te werken, als je zelf de andere argumenten om te werken ook erkend?

6 Reacties
Maarten Wiedemeijer
Maarten Wiedemeijer20 jul. 2016 - 17:29

Hi JanMer, in de dagelijkse praktijk probeer ik hen met diezelfde argumenten eveneens te overtuigen. Maar ik constateer dat het systeem zelf niet mee helpt. Een voltijds baan zit er in het begin nog niet in en als ik een baan van 10-15u voorstel volgt het antwoord: waarom? daar verdien ik niks mee.Je moet goed begrijpen dat met name de Syriërs voor de oorlogssituatie deels goede banen hadden en respectabele posities in hun eigen maatschappij. Die ga je niet overhalen om hier voor niets te werken.

Mark Gh
Mark Gh20 jul. 2016 - 19:12

Maarten, dan vertel je ze toch gewoon dat ze een beetje dankbaar mogen zijn en dat ze zo iets terug kunnen doen voor de faciliteiten die ze krijgen? Zoals jij het omschrijft is het voor hun eigenbelang eerst, dan mag de staat ook zo denken.

JanMer2
JanMer220 jul. 2016 - 19:26

Ik denk dat het mis gaat op het moment dat een asielzoeker zonder extra inzet dezelfde status in Nederland verwacht te krijgen als in het land van herkomst. Vrijwilligerswerk / werken zonder dat het direct financieel iets oplevert zou onderdeel moeten zijn van die extra inzet omdat het nuttig is vanwege de redenen die je zelf terecht noemt. Daarnaast lijkt het me afgezien van de status ook van waardigheid getuigen om iets terug te willen doen voor de uitkering / onderdak etc... waar de Nederlandse staat in voorziet. Als die bereidheid ontbreekt dan denk ik dat een paar tientjes in de maand extra geen verschil gaat maken, het moet dan toch echt komen van een mentaliteitsverandering bij de asielzoekers voor wie dit op gaat (gelukkig zijn er ook die zich wel nuttig willen maken zonder direct financieel voordeel).

il viaggiatore
il viaggiatore20 jul. 2016 - 19:41

Maar Maarten, zijn al die banen waar jij over droomt wel aanwezig? Of moeten dat overheids gefinancierde banen worden?

Haastig
Haastig20 jul. 2016 - 20:42

Maarten Wiedemeijer 20 juli 2016 at 19:29 Dat geldt evenzeer voor de Nederlanders in de bijstand, die kunnen daar ook in terecht zijn gekomen door pech, ziekte of de eigen beperkte achtergrond. Wat ik "gevaarlijk" vind van dit soort voorstellen is dat het òòk minder interessant wordt voor mensen om FT te werken als ze met 10uur werken evenveel inkomsten hebben. Ik vind het persoonlijk schandalig dat we in NL al zoiets hebben als "armoedeval": het er financieel op achteruitgaan als je gaat werken. Laten we die armoedeval aub niet vergroten. Liever zie ik dat er (extra) geld wordt gestoken in (verplicht) onderwijs: taal, om/bijscholing, toetsen van (vermeende) kwalificaties & IQ zodat men tenminste aan de slag kan gaan in het eigen werkveld èn op opleidingsniveau waar men in zou moeten werken. Het lijkt mij bijzonder zinloos een briljante chirurg aan het werk te hebben als schoonmaker omdat z'n diploma niet te toetsen is en z'n NLs onverstaanbaar is. Ik zie liever dat er extra geld gaat naar basis- en middelbaar onderwijs van Somaliërs, dan dat ze met een paar uurtjes schoonmaakwerk extra qat kunnen kauwen. Onderdeel van het verplichte onderwijscurriculum: "dit is NL", deze en deze zaken heb je te accepteren en respecteren, zo vullen we zaken in. Daarnaast lijkt het me nuttig extra geld in te zetten in psychische en fysieke zorg van vluchtelingen. Al is het moeilijke natuurlijk dat er maar weinige psychologen/yaters in NL gekwalificeerd zijn om om te gaan met zowel oorlogstrauma's en cultuurverschillen als we hier al een halve dag stroomstoring als nieuws-item hebben... Om het dagvullend-programma af te sluiten: "zelfvoorzienendheid" in AZC's. Dagelijkse taken binnen het eigen verblijf, van schoonmaakwerk tot koken, van taallessen in eigen taal tot knutselen met kinderen, van het egaliseren van een veldje om er een voetbal-veldje te maken. Met hulp/toezicht. Niet meedoen aan het traject: financiële repercussies. Oh, ja, ik weet dat je het had over vluchtelingen met een asiel-status, maar het lijkt me nuttiger om het programma al direct bij binnenkomst te starten. Vandaar dat ik daar in mijn reactie al vanuit ga.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 jul. 2016 - 13:57

"Die ga je niet overhalen om hier voor niets te werken. " Maar je zult ze er ook van moeten doordringen dat een zelfde goede baan en positie als in Syrie er niet in zit. Ook in Zweden zijn er genoeg voormalige hoogleraren die een taxi besturen. Als voormalig schoonmaker /-ster kom je gemakkelijker aan de bak.

peterh2
peterh220 jul. 2016 - 15:03

Iets zegt me dat andere mensen in de bijstand dit soort 'voorkeursbehandeling' niet echt op prijs gaan stellen. Gewoon achteraan aansluiten...

MarkvanLeeuwen
MarkvanLeeuwen20 jul. 2016 - 14:30

"Kickstart de integratie van vluchtelingen, laat ze meer bijverdienen in de bijstand" Dat moet je vooral doen, rechtsongelijkheid creëren. Daar wordt het draagvlak voor vluchtelingen niet groter van, en zeker niet van de bijstandsgerechtigde die met behoud van uitkering verplicht moet werken. Ik zou het zo indelen: een vluchteling is een vluchteling. Zorg voor onderdak en eten met de bedoeling op terugkeer/opnieuw het land van origine opbouwen. Is de vluchteling tevens een migrant dan moet hij van onder af beginnen, net als indereen. Er zijn veel bijstandsgerechtigden die ook de weg niet (meer) weten en ook wel wat positieve hulp kunnen gebruiken. Dus geen echte baan met behoud van uitkering, maar dan ook met een echt salaris. Wanneer je rechtongelijkheid creëert creerer je ook onderbuikgevoelens. Je zou het ook de wet van verdeel en heers kunnen noemen. Dus beter gewoon voor iedereen de zelfde wetten. Een reorganisatie in het huidige systeem van bijstand zou ik overigens wel toejuichen. Alle nadelen die opgesomd worden voor de asielzoeker gelden immers ook voor bijstandsgerechtigden. Hier wordt geen aandacht aan besteed in bovenstaand betoog. Erger nog: hier wordt gewoon aan voorbij gegaan.

[verwijderd]
[verwijderd]20 jul. 2016 - 14:19

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Henriette3
Henriette320 jul. 2016 - 17:14

A3; een verhaal dat klopt als een bus....is tevens mijn ervaring tijdens de begeleiding van vluchtelingen

Creature from the Black Lagoon
Creature from the Black Lagoon20 jul. 2016 - 17:25

Ik kan, als ouder van een kind op een school met verschillende gezindten, dit enkel beamen. De participatie voor initiateven vanuit de medezeggenschapsraad en de ouderraad is vanuit het gemiddelde 'nieuwkomersgezin' (met een enkele positieve uitzondering) nihil, nada, nopes. Verzoekjes, uitnodigingen, bezoekjes, ludieke acties zweven er gewoon langs en gaan het grote zwarte gat in; we proberen het niet meer en de (blanke) oudergroep is inmiddels heel cynisch geworden als we te horen krijgen dat de ouderraad geen afspiegeling van de verschillende culturen die op school zitten. Ik ga hier een 'rechts' betoog of klaagzang houden, maar men wordt ook 'opgevoed' dat alles in Nederland voor je geregeld wordt en dat alles vanzelf gaat. Als het niet lukt of er iets te klagen is, is er altijd wel een coach of begeleider vanuit de school, maatschappelijk werk of gemeente die mensen begeleidt en naar het juiste loketje stuurt. Mijn stelling is dat hiermee, en ook met het door het initiatief dat door Maarten wordt voorgesteld, iedere stimulans om vooruit te komen, je te verbeteren of initiatief te nemen (vooruit, noem het VOC mentaliteit) de grond wordt ingeboord (los van de maatschappelijke onrust die dit zou veroorzaken). Er is een verschil tussen in de goede richting wijzen en pamperen. En dat laatste is, maar ik ben geen 'specialist' funest voor participatie en integratie. En die schop onder kont, daar ben ik het helemaal mee eens.

Nagus
Nagus20 jul. 2016 - 17:39

Zulke mensen zou ik niet gaan begeleiden. Wat een labbekakken.

Uitgekleed
Uitgekleed20 jul. 2016 - 12:58

Prima maatregel. U als budgetcoach met alle ervaring is dat de enige juiste aanpak. Tezamen met een basisinkomen voor elke Nederlander. Dan zie ik deze vluchtelingen heel snel opgenomen in onze maakbare samenleving.

Donnie D
Donnie D20 jul. 2016 - 12:17

ik zou liever zien dat iedereen in nederland een gelijke behandeling krijgt. er is geen enkele reden te bedenken om mensen met een status voor te trekken op nederlanders.

D'Holbach
D'Holbach20 jul. 2016 - 11:33

Laten we inderdaad ongelijkheid creeëren tussen oude en nieuwe werklozen. Het recept voor maatschappelijke onrust en nog meer vreemdelingenhaat dan er al is. Beter zou zijn om iedere uitkeringsgerechtigde ipv een uitkering een baantje voor 30 uur aan te bieden bij de overheid (plantsoenen/rolstoel duwen/ straten vegen e.d.). Simpel en ongeschoold werk wat iedereen kan doen. 30 uur werken tegen een salaris op bijstandsniveau. Wil je meer? Ga er dan voor werken, tot minimumloon voor 40 uur wordt je niet gekort, daarboven lever je in tot aan het bedrg van je uitkering. Een soort basisloon maar dan met gegarandeerd werk. Goed voor je ritme, sociale contacten en waardigheid. Die uitkering betalen we toch al, laat ze er dan maar iets nuttigs voor doen.

2 Reacties
Maarten Wiedemeijer
Maarten Wiedemeijer20 jul. 2016 - 13:33

Daarmee verdring je juist mensen van de arbeidsmarkt die de banen uitvoeren die jij noemt. Dat zien we al zo vaak in de praktijk; werklozen die worden verplicht bijvoorbeeld als veger op straat aan de slag te gaan en vervolgens wordt die baan - die iemand anders betaald verrichtte - overbodig waardoor diegene hetzelfde werk vervolgens uit zijn bijstand staat te verrichten.

D'Holbach
D'Holbach20 jul. 2016 - 14:50

Mijn waarde Wiedemeijer, gedeeltelijk heb je gelijk maar... het merendeel van die banen zijn toch al wegbezuinigd. Je zou een constructie kunnen bedenken waarin er enkel dit soort banen aangeboden worden die er nu nig niet zijn om die verdringing te voorkomen. Geld om niets heb ik altijd een rare constructie gevonden, temeer daar er genoeg maatschappelijk relevamte laaggeschholde arbeid blijft liggen wegens geldgebrek. Twee vliegen in een klap lijkt me. Uiteraard zitten er haken en ogen an maar als je niet iets nieuws verzint geneurt er ook nooit iets.

frankie48
frankie4820 jul. 2016 - 11:19

Hoe bestaat het toch dat Nederlanders vooroordelen krijgen en aan het etnisch profileren slaan, zou dat kunnen komen omdat onderzoeksresultaten via wetenschappelijk onderzoek aantoont dat asielmigranten ook vaker betrokken zijn bij vermogensdelicten! Of beweerd Maarten die budgetcoach bij vluchtelingenwerk Nederland is dat niet onder de "huidige situatie"?

3 Reacties
Maarten Wiedemeijer
Maarten Wiedemeijer20 jul. 2016 - 13:30

Nee, niet allen kwamen vaker voor bij vermogensdelicten. De groepen die slecht scoorden op de arbeidsmarkt zijn oververtegenwoordigd.

Flip Achten
Flip Achten21 jul. 2016 - 12:52

@Maarten "De groepen die slecht scoorden op de arbeidsmarkt zijn oververtegenwoordigd in vermogensdelicten". > Dus de oorzaak dat deze arme drommels overgaan tot criminaliteit ligt volgens u aan het feit dat ze geen baan hebben? Ik denk dat u het om moet draaien. Mensen die vermogensdelicten begaan doen het slecht op de arbeidsmarkt. En dat is volkomen logisch. Waarom zouden ze immers gaan werken?

Maarten Wiedemeijer
Maarten Wiedemeijer21 jul. 2016 - 16:04

@Flip: correlatie is wat anders dan causaliteit https://decorrespondent.nl/4133/Deze-statistische-fout-wordt-in-bijna-elk-debat-gemaakt-en-zo-pik-je-haar-eruit/955625986106-2f42b846

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus20 jul. 2016 - 11:14

Afgaand op de eerste reacties hieronder - moet u geloof ik er wellicht rekening mee gaan houden dat uw idee niet heel veel bijval gaat krijgen. En 100% van de Syriers krijgt blind een status?? Opmerkelijk: dat klinkt mij meer als "afwezig zijn" van welke procedure dan ook. Hoe zit dat precies. Is het al voldoende als je "zegt" dat je syrier bent, of moet je ook de moeite doen om iets van papieren te laten zien? (al dan niet op de markt in Damascus gekocht)... En ik meen ook te weten dat het echt niet meer in alle delen van het land oorlog is.

1 Reactie
Maarten Wiedemeijer
Maarten Wiedemeijer20 jul. 2016 - 13:28

Die procedure is juist zeer uitgebreid en langdurig. Terwijl na afloop ergens tussen de 95-100% een vergunning krijgt toegewezen. Vandaar het punt om dit te verkorten. Staatssecratis Dijckhoff is hier overigens al mee bezig.

Molly Sweet2
Molly Sweet220 jul. 2016 - 11:11

Hoe goedbedoeld dit voorstel ook is, ik hoop dat de bedenker ervan kan inzien hoe dit zo'n emmer-verlopende druppel zou zijn. Geen mens zou dit pikken, om gedwongen naar de tweede plek te moeten en te moeten toezien hoe gemeenschapsgeld in overdaad naar nieuwkomers gaat, terwijl men zelf almaar mag inleveren. De bedenker zou het waarschijnlijk ook niet prettig vinden als het hem overkwam.

1 Reactie
Albert Einstein
Albert Einstein20 jul. 2016 - 14:13

Dat is de tunnelvisie van de goedmens.

Thijsv2
Thijsv220 jul. 2016 - 11:10

Dus behalve voorrang op de woningmarkt ook nog eens extra veel gratis geld voor asielzoekers. Als Nederland dan nog niet warm loopt voor de opvang van vluchtelingen, dan weet ik het ook niet meer. En met de aanzuigende werking zal het ook wel meevallen.

1 Reactie
Maarten Wiedemeijer
Maarten Wiedemeijer20 jul. 2016 - 13:39

Gratis geld? Ze mogen meer houden waarvoor ze werken. Het is geen zak geld wat we opsturen. Het is een optie om werken aantrekkelijker te maken dan thuis te zitten. Aanzuigend effect: het aantal aanvragen is na invoering van de EU-Turkije deal heel laag.

Jorrt88
Jorrt8820 jul. 2016 - 10:41

Integratie is 80% een kwestie van willen. Ik werd laatst in de bus aangesproken door iemand nog wonende in het AZC, puur omdat hij Nederlands wou praten om het zo te leren. De beste man was nog maar 9 maanden in Nederland maar sprak echt al ontzettend goed Nederlands. Puur door de investering die hij er zelf aan gaf.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events20 jul. 2016 - 10:11

''Maar het laten integreren van mensen, die op de vlucht voor oorlog zijn, hoeft geen levenslange liefdadigheid zijn. Op die manier verdwijnt het draagvlak voor de opvang.'' Wiedemeijer doet me een beetje denken aan dat orkestje aan boord van de Titanic. Het schip hing al helemaal schuin van het zinken in het water, maar het orkestje speelde dapper voort alsof er niets aan de hand was. Dat zg draagvlak is al grotendeels geërodeerd, niettegenstaande alle fotootjes van Gutmenschen met bordjes ''Welcome refugees'' ten spijt. En Wiedemeijers voorstel om ''vluchtelingen'' wederom (wederom omdat ze ook al voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen) voor te trekken tov autochtonen - ''Laat statushouders in hun eerste jaar bijverdienen tot aan het wettelijk minimum en ga pas daarboven verrekenen met de bijstand'' - zal de weerstand tegen ''migranten'' slechts verder doen toenemen.

Flip Achten
Flip Achten20 jul. 2016 - 10:08

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) blijkt dat asielmigranten veelal langdurig werkloos zijn. -> Was daar een onderzoek voor nodig?! Op dit moment verblijven asielzoekers langdurig in AZC’s voordat ze de stap maken naar een reguliere woning in onze samenleving. Hiermee gaat kostbare tijd verloren. -> kostbare tijd? Kostbare tijd waarvoor? Er is krapte op de arbeidsmarkt. Maar meneer wil nóg sneller meer mensen op deze arbeidsmarkt krijgen, zodat ze geen baan vinden er er meer uitkeringen moeten worden uitbetaald? Dit beleid is bewust opgezet om Nederland minder interessant te maken voor asielzoekers. -> Tja, je kunt het wel heel aantrekkelijk maken, maar wat doe je als er straks net zo veel asielzoekers Nederland binnen willen als in Duitsland? Door rechts Nederland bedacht, onder het mom van “sober asielbeleid”. -> Rechts regeert alleen? Of mede bedacht door link, óf links interesseerde zich er niet voor. Bijkomend gevolg: niemand profiteert van dit beleid. Jawel, want ander beleid zorgt voor een aanzuigende werking. Meer asielzoekers = grotere problematiek. Nederland creëert langdurige werkloosheid onder de nieuwe Nederlanders en zelfs een groter risico op criminaliteit. -> Dus nu is Nederland ook al schuldig aan het feit dat ze langdurig geen baan vinden en daardoor overgaan tot criminaliteit? Want iedereen die werkloos is gaat de criminaliteit in?! Dus zonder werkloosheid geen criminaliteit? Zo toonde het onderzoek van het WODC namelijk ook aan dat groepen die slechter scoorden op de arbeidsmarkt ook vaker betrokken zijn bij bijvoorbeeld vermogensdelicten. -> kip of het ei. Je bent crimineel dus scoor je slechter op de arbeidsmarkt. Niet andersom!

Hanvander Horst
Hanvander Horst20 jul. 2016 - 10:05

Dit is een prima voorstel. Mensen die in de bijstand belanden bevinden zich in Nederland meestal in een positie die het ze moeilijk maakt om werk te vinden, zij het op andere gronden. Ik ben hier helemaal voor als het voor alle bijstandsgerechtigden zou gelden en niet alleen voor toegelaten asielzoekers. Als ik in de bijstand zat, zou ik hier buitensporig boos om worden, wel wetende dat ik op alles meteen wordt gekort en zwaar bestraft als men merkt dat ik er een centje bijverdien of dat ik per ongeluk een vraag in een ingewikkeld formulier verkeerd heb beantwoord.

4 Reacties
frankie48
frankie4820 jul. 2016 - 11:41

Beste Han, Wij konden positieve discriminatie bij gelijke geschiktheid, Maarten bedoeld hier volgens mij een tijdelijke positieve discriminatie omdat er ongelijke geschiktheid speelt bij asielmigranten tegenover reguliere sollicitanten die zich op onze arbeidsmarkt aanbieden bij werkgevers. Han wij kunnen nu toch ook al de opgelegde quota van werknemers met een arbeidsbeperking bij grotere bedrijven, misschien dat een gedeelte van de asielmigranten met traumatische oorlogs- en vluchtervaringen hier ook wel onder geschaard moet gaan worden.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen20 jul. 2016 - 11:42

[Ik ben hier helemaal voor als het voor alle bijstandsgerechtigden zou gelden en niet alleen voor toegelaten asielzoekers.] In praktijk (niet juridisch) is dat voor niet asielzoekers al heel lang het geval. Verplicht je bijstandsgerechtigden seizoenswerk te doen, dan blijkt ineens een aanzienlijk deel van de bijstandsgerechtigden te kiezen voor de optie om af te zien van bijstand omdat ze het seizoenswerk niet kunnen combineren met hun zwarte werk.

Dantes040
Dantes04020 jul. 2016 - 15:15

Frankie: Ach ongelijkheid tussen asielzoekers en autochtone werkelozen vanwege de taal ? Vandaar dat je tegenwoordig bij PostNL oa alleen nog maar Polen ziet en uitzendbureaus hun vacatures in het Pools aanbieden. Nooit opgevallen ? Er is maar één oplossing (lees je mee Rutte?) voor al deze problemen: Zorgen dat er genoeg werk is.

frankie48
frankie4820 jul. 2016 - 18:25

Beste Dantes, Niet echt, dus iedere ongeschoolde werknemer uit welk EU-lidstaat dan ook kan de concurrentie aangaan met geschoolde werknemers in ons land, en kan dat doen terwijl hij niets eens onze taal machtig is, en onze regering doet daar niks aan? Dus als volgend jaar de Britten hun grenzen gaan sluiten dan kunnen wij hier misschien wel honderdduizenden Moe+-landers gaan verwachten! Waarom moeten eerste-generatie arbeidsmigranten en arbeidsmigranten uit een niet EU-lidstaat hier dan wel een inburgeringscursus volgen en moet die ook slagen om niet teruggestuurd te gaan worden?

Piet de Geus
Piet de Geus20 jul. 2016 - 9:38

"In ogenschouw nemende dat hij circa 10 uur in de week nog taalles volgt, is de aantrekkelijkheid om te gaan werken in al snel klein." Dat werken helpt net als die taalles mee om te integreren en een goede startpositie te verwerven. Waarom zou het dan ineens onaantrekkelijk zijn om in ruil een deel van het geld dat je de samenleving kost zelf te verdienen? Als je zo redeneert zijn die taallessen ook verdomd onaantrekkelijk, omdat je niet voor je aanwezigheid wordt betaald.

3 Reacties
Henriette3
Henriette320 jul. 2016 - 17:18

10 uur werken als vrijwilliger bij de plaatselijke voetbalclub draagt veel meer bij aan het leren van de Nederlandse taal dan het volgen van taallessen.

Piet de Geus
Piet de Geus21 jul. 2016 - 0:15

"10 uur werken als vrijwilliger bij de plaatselijke voetbalclub draagt veel meer bij aan het leren van de Nederlandse taal dan het volgen van taallessen." Vooral als je bargoens wilt leren... Maatschappelijk participeren kan gestructureerde taallessen niet vervangen. Wel kan het het rendement ervan enorm verhogen. Net zoals een kind ook meer van Nederlandse les opsteekt als dat wordt ondersteund doordat er thuis Nederlands wordt gesproken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 jul. 2016 - 19:11

"Maatschappelijk participeren kan gestructureerde taallessen niet vervangen. " Veel reageerders hebben geen verstand van taal. Alleen jonge kinderen leren spreken zonder expliciet onderwijs. Lezen en schrijven moet ool gewoon onderwezen worden. Spreken is niet voldoende. Een groot deel van de syriers is ook nog eens opgeleid met het "verkeerde" alfabet.

Gert-jan2
Gert-jan220 jul. 2016 - 9:37

Waarom zouden we oorlogsvluchtelingen uberhaupt onderdeel van onze samenleving laten worden?? Mijn inziens komen ze (simpel gezegd) even schuilen voor de bommen, maar gaan ze daarna toch echt weer terug. Geen verblijfsvergunningen, geen Nederlands onderwijs, niet de illusie wekken dat een permanent verblijf tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard zouden ze om de kosten enigzins te compenseren (vanuit de Coa's) seizoenswerk kunnen verrichten. Absoluut niets mis mee, niet inhumaan of rechts gebrabbel. We moeten maar eens afstappen van het feit dat wij (Nederland/Europa) de PLICHT hebben deze enorme aantallen mensen voorgoed op te nemen in onze samenlevingen, en dit vooral zonder enige vorm van vergoeding te doen.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus20 jul. 2016 - 11:27

"Waarom zouden we oorlogsvluchtelingen uberhaupt onderdeel van onze samenleving laten worden?" Omdat de meeste oorlogen geen blitzkrieg van een paar dagen zijn en het ook na het bereiken van een overwinning of een bestand doorgaans niet meteen veilig is om terug te keren. Maar dat kun je zelf toch ook wel bedenken?

Achterberghen2
Achterberghen220 jul. 2016 - 9:21

Gaar men er weer van uit dat vluchtelingen voor altijd mogen blijven. Humaan mensen opvangen ja. Maar als het conflict voorbij moet men weer terug., Het land weer opbouwen.

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus20 jul. 2016 - 11:37

"als het conflict voorbij moet men weer terug" En wat nu als het conflict bijvoorbeeld voorbij is wegens de complete overwinning door de tegenstander, die nog wat jaartjes doorgaat met etnische zuiveringen? Een permanente verblijfsvergunning wordt niet verstrekt aan mensen die even komen schuilen voor een kort buitje. "Het land weer opbouwen." Wie dat kan gaat dat doorgaans ook doen, tenzij ze zo lang hebben geschuild dat hun kinderen niet beter weten dan dat ze in Nederland wonen, Nederlands spreken en in Nederland naar school gaan en een toekomst opbouwen. Overigens: uit de cijfers blijkt steeds weer dat van de vluchtelingen die de taal goed spreken, goed geïntegreerd zijn en zich hier prima redden een groter percentage terugkeert dan van de mensen die jarenlang zijn overgeleverd aan lethargie en afwachten zonder die mogelijkheden te hebben. Logisch ook: als de herstart hier een complete mislukking is dan geeft dat niet meteen goede moed om nog maar eens opnieuw iets op te gaan bouwen. In een land dat er heel anders uitziet dan toen je vertrok en met kennis en vaardigheden waarvan de waarde in al die jaren alleen maar is gedaald.

Marri2
Marri220 jul. 2016 - 9:20

Beetje wereldvreemd verhaal van iemand met oogkleppen op . Dit systeem invoeren wat hij voorstelt, zal gegarandeerd leiden tot heel veel Sociale onrust aan de onderkant van onze samenleving. Asielzoekers hebben nu al extraatjes , komen eerder in aanmerking voor een sociale huurwoning etc etc Onzinnige gedachte derhakve

RationeleBurger
RationeleBurger20 jul. 2016 - 9:18

Als je vluchtelingen een voorkeursbehandeling moet gaan geven ten opzichte van de Nederlandse lagere sociale klassen (werk, woning) om werkloosheid en criminaliteit te voorkomen, dan wordt het misschien eens tijd om tot de conclusie te komen dat de ruimte voor die opvang er helemaal niet is. Als er al een tekort is aan betaalbare woningen en een tekort aan banen, hoe kun je dan in hemelsnaam oproepen tot een beleid waarbij de lagere sociale klassen in Nederland nog meer de dupe zijn? Zij zullen immers degenen zijn die de concurrentie zullen voelen van uw plannetje. Met andere woorden; waarom zouden we nog meer lagere sociale klassen binnenhalen als we het beleid voor onze al aanwezige lagere sociale klassen nog niet eens op orde hebben. En waarom zouden de nieuwkomers dan voorrang moeten krijgen of de al aanwezige personen?

Okke2
Okke220 jul. 2016 - 9:14

En je dan afvragen hoe het toch komt dat er zoveel 'bezorgde burgers' zijn.. Gratis huis, gratis geld, nog niet genoeg dus gratis bijbeunen, gratis zorg, gratis zakgeld, gratis inrichting van 10k, en dan zo vaak het budget toestaat op vakantie naar het land van herkomst, wellicht daar een huis kopen van al dat geld. Ik zou voorstellen: veilig onderkomen in een barak of groepsopvang, iedere dag te eten. Nuttige dagbesteding in de vorm van werk. Maar dat is natuurlijk onmenselijk zo mag je niet met die arme drommels omgaan. waarom moeten vluchtelingen trouwens uberhaupt integreren? Gaan ze niet gewoon weer naar huis als het weer veilig is? Hebben ze geen land wat opgebouwd moet worden?

BasVV
BasVV20 jul. 2016 - 9:13

Zoals geen-mening ook al aangeeft kan integratie en het toeleiden tot werk vrij simpel op dezelfde manier waaraan veel bijstandsgerechtigden zich hebben te houden. Verplicht werken voor je uitkering. Doe je dat niet. Korten op de uitkering. Het ontgaat me totaal waarom statushouders met een uitkering anders behandeld zouden moeten worden.

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder20 jul. 2016 - 9:09

[...maar om mensen een succesvol onderdeel te laten worden van onze prachtige samenleving.] De bedoeling zal ongetwijfeld goed zijn, maar acceptatie van vluchtelingen bereik je niet om uitzonderingsposities te creëren. Nederland word heel vaak voorgesteld als een luilekkerland waar iedereen gelijke kansen geboden word. Iedereen die dat denkt zal een prettig gevoel hebben om dat steeds maar te blijven herhalen. De waarheid is dat heel veel mensen dat niet zo ervaren en daar hebben ze grotendeels gelijk in. Om nu 'iemand die hier nooit belasting betaald heeft' positief te gaan discrimineren zal het draagvlak zeker niet vergroten. Alleen als iedereen echt een gelijke kans op vooruitgang heeft kan het accepteren/integreren van vreemdelingen een succes worden. Helaas is in onze liberale maatschappij een gelijke kans altijd het recht van de sterkste. Bestrijd daarom de vechtmaatschappij dan zal integratie van vluchtelingen echt gaan lukken.

[verwijderd]
[verwijderd]20 jul. 2016 - 9:03

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Widas
Widas20 jul. 2016 - 11:14

Lijkt mij een prima plan voor alle bijstandsgerechtigden die kunnen werken. Ook al gaat het om vrijwilligerswerk. Goed voor je cv, goed voor je fysieke en mentale gesteldheid, goed tegen verveling en "kwajongensstreken", goed voor je motivatie om een opleiding af te ronden en hierdoor kans op arbeidsmarkt te vergroten, goed voor sociale contacten, goed voor integratie. En goed voor de maatschappij en het draagvlak. En bevestigt daarnaast dat gratis geld niet bestaat en dat tegenover het ontvangen van geld een inspanning /dienstverlening hoort te staan.

willemb2
willemb220 jul. 2016 - 9:00

Europa, met Nederland voorop, heeft nauwelijks behoefte aan immigranten. Vooral niet uit het Midden-Oosten en Afrika. Ze laten de reeds onaanvaardbaar hoge werkloosheidscijfers stijgen en brengen een cultuur met zich mee waarin frustraties bovenmatig aanleiding geven tot criminaliteit, waaronder moord. Deze radicalisering neemt bepaald niet af bij volgende generaties. Integendeel. En omdat het daarbij niet zelden gaat om aversie tegen de westerse samenleving in het algemeen kunnen we dit probleem niet oplossen door extra pamperen zoals ook nu weer voorgesteld. De enige effectieve oplossing is daarom dat we deze mensen zoveel mogelijk weren. Vriend en vijand zijn het er wel zo'n beetje over eens dat de EU na de opheffing van de binnengrenzen de controle over de buitengrenzen zwaar heeft verwaarloosd. Daar moet verandering in komen. En degenen die hier reeds verblijven zouden we harder kunnen aanpakken, onder andere door het afnemen van het Nederlanderschap. Dat valt ethisch goed te verantwoorden, met name als het gaat om personen die zich gewelddadig afzetten tegen onze maatschappij of vinden dat hun land van oorsprong hun echte vaderland is. Het alternatief is de grenzen openzetten en ons de wet laten voorschrijven door de Islam.

DaanOuwens
DaanOuwens20 jul. 2016 - 8:59

Het is gezien de schaarste aan hoger opgeleiden op de Nederlandse arbeidsmarkt best mogelijk in ieder geval een deel van de vluchtelingen aan het werk te krijgen. Dit voorstel uit het artikel leidt echter nergens toe. Daar is een betere aanpak voor te bedenken. En inderdaad een aanzienlijk deel van de vluchtelingen komt hier nooit aan het werk. Veel Somaliërs bijvoorbeeld zijn ook na veel scholing nog steeds niet in stand normaal te participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is dan ook verstandig niet met iedere vluchteling aan de slag te gaan. Het blijft wel jammer dat met de groep Syrische en Iraakse vluchtelingen niet betere resultaten worden geboekt. Omdat de begeleiding van de vluchtelingen voor 99% wordt verzorgd door vrijwilligers is het overigens ook wel logisch. De aanpak is weinig professioneel.

3 Reacties
il viaggiatore
il viaggiatore20 jul. 2016 - 14:05

Je zou inderdaad kunnen beginnen met de regels die het mensen belet om te gaan werken te schrappen. Zeg maar een tijdelijke werkvergunning in afwachting van een verblijfstatus. Ondanks dat niet iedere Syriër een apotheker is, was er voor de oorlog in Syrië wel degelijk een solide onderwijs systeem aanwezig, en in Duitsland schijnen Syriërs en Iraniërs over het algemeen iets sneller te integreren dan Afghanen en andere achtergestelde gebieden. Meer professionele begeleiding en zeker ook aandacht voor psychologische problemen. Maar inderdaad, het bovenstaande plan van Dhr. Wiedemeijer is een beetje los gezongen van realiteit. Maar ja, lid van de PvdA dus kan ook niet anders. Weer een voorkeurspositie voor vluchtelingen en immigranten gaat de bevolking niet pikken. En nee, het zijn niet alleen blanke boeren die er zo over denken. Ook mensen van de vorige migratie golf die het nu nog niet makkelijk hebben zullen dit niet accepteren.

Van der Wal
Van der Wal20 jul. 2016 - 16:55

In Nederland is geen schaarste aan hoger opgeleiden, en al helemaal niet in die vakken die als feestvakken bekend staan op de uni.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 jul. 2016 - 14:40

In Nederland is geen algemene schaarste aan hoger opgeleiden. Het UWV voorzag krapte in uitvoerende (en kader) technische functies (monteurs, lassers), bepaalde ICT beroepen (programmeurs), het onderwijs (specifieke vakken) en misschien in hele specifieke functies in de zorg (bijvoorbeeld in de wijkverpleging of specialisten ouderengeneeskunde).

Erik20
Erik2020 jul. 2016 - 8:52

Goed idee als je wilt dat partijen zoals de PVV nog groter worden.... Veel mensen storen zich er al aan dat statushouders voorrang krijgen op de huizenmarkt inclusief mooi bedrag voor de inboedel, zouden ze nu zelfs geen last hebben van die domme participatiewet en dus meer geld overhouden dan werkende Nederlanders.(die onder bijstandsniveau verdienen) Er zijn genoeg Nederlanders (allochtoon en autochtoon) die ook in een moeilijke positie zitten. Verander de wet dan voor iedereen

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon20 jul. 2016 - 8:47

Op zichzelf best een sympathiek plan. Maar wat voor werk wilt u asielzoekers uit bv Syrie laten verrichten? Merendeel is ongeschoold of laaggeschoold of zelfs analfabeet. Zelfs voor goed opgeleide Syriers zal het een "hell of a job" worden om hier aan de slag te gaan. Daarnaast hebben deze statushouders een verblijfsvergunning voor slechts 5 jaar. Gelet op de succesvolle aanpak van IS in Irak en Syrie is de kans groot dat deze landen binnen afzienbare tijd weer veilig zullen zijn. Een permanente verblijfsstatus is dan niet aan de orde en velen kunnen terugkeren naar deze herkomstlanden. Is het dan uberhaupt verstandig om nu veel in deze mensen te investeren?

geen-mening
geen-mening20 jul. 2016 - 8:41

Dat hele bijstandssysteem slaat nergens in algemene zin (dus niet alleen voor vluchtelingen) gewoon helemaal nergens op, als je geld ontvangt van de staat moet je daar gewoon iets voor terug doen. Dus plantsoenen dienst, bollenpellen, ouderen koffie schenken of weet ik het en dan kan ook prima voor vluchtelingen en werkt ook prima voor de integratie aangezien ze dan gewoon onder de mensen (en collega's) komen. Dit is ook de beste manier om de taal te leren.

8 Reacties
geen-mening
geen-mening20 jul. 2016 - 8:43

En dan in normaal Nederlands: Dat systeem slaat dus nergens op.....

DaanOuwens
DaanOuwens20 jul. 2016 - 8:54

@ geen-mening De door jou geschetste aanpak levert als resultaat op dat er geen vluchteling aan de slag komt en dat zij dus altijd bijstand nodig hebben.

Nick Ros
Nick Ros20 jul. 2016 - 9:18

De plantsoenen dienst ? Dat is bij ons de sociale werkplaats. Maar die huurt een loonwerker in met een grote machine.

Paul250371
Paul25037120 jul. 2016 - 10:22

Dwangarbeid bedoelt u dus. Geen contract, geen zekerheid maar wel moeten werken. Begrijp mij niet verkeerd, ik vind het geen probleem dat iemand iets moet doen. Maar geef ze dan een contract met de daarbij behorende arbeidsrechten.

Maarten Wiedemeijer
Maarten Wiedemeijer20 jul. 2016 - 13:48

Daarmee verdring je dus Nederlanders die betaald die banen uitoefenen die jij noemt. Dan wordt je baan letterlijk ingenomen door een statushouder en zit je zelf vervolgens werkloos thuis. Dat lijkt me zeer onverstandig.

D'Holbach
D'Holbach20 jul. 2016 - 14:55

Nee mjn waarde Paulheleboel, werken voor je uitkering is geen dwangarbeid. En een contract? Waarom, het is geen baan, het is een tegenprestatie voor het geld wat je krijgt van de overheid. Bevalt het niet, dan ga je wat anders zoeken, niemand houdt je tegen.

il viaggiatore
il viaggiatore20 jul. 2016 - 18:00

Mijn Waarde Holbach, Paul is van de stroming dat geld gratis is, aan bomen groeit of dat het uit de lucht valt. Nu klopt dat soms wel als je een grote bank bent dat de drukpersen aangaan, maar als je burger bent geldt dat niet. Helaas het werken voor je geld is hier op Joop niet zo populair. Net zoals de schrijver van dit stuk vergeet dat een heleboel dingen betaald worden uit belasting poen van mensen die wel werken. En daar dus ook een beetje rekening mee gehouden dient te worden. Nu vindt ik een basis inkomen ook interessant om over na te denken. Maar een basis inkomen voor 7,5 miljard wereldbewoners zie ik nog niet 1 2 3 zitten. Dat concept verdient nog wat aandacht maar dat begrijpen de meesten op Joop nog niet echt.

Maarten Wiedemeijer
Maarten Wiedemeijer20 jul. 2016 - 19:24

Beste Handige Harry, Dit idee geeft statushouders op korte termijn een boost om werkloosheid op lange termijn te voorkomen. Het hele idee is juist om het geld van de belastingbetaler zinnig aan te wenden. Vandaar ook de zin "Maar het laten integreren van mensen, die op de vlucht voor oorlog zijn, hoeft geen levenslange liefdadigheid zijn". Je mag ook op deze manier doorgaan, betaal je levenslang hun bijstand. Ik schep enkel mogelijkheden om dat te voorkomen.

Nagus
Nagus20 jul. 2016 - 8:24

Het hele systeem van bijstand werkt niet. Als werken niet aantrekkelijk is, is er iets mis met het systeem. Vroeger had je de armenhuizen waar mensen van het minimum voorzien werden, nu krijgt iedereen een eigen huis en geld. In het huidige systeem is het verschil tussen bijstand en 40 uur werken erg klein. Sterker nog, met een paar koters en wat subsidie hier en daar kun je zelfs beter in de bijstand zitten. Dat is niet goed en motiveert niet om te gaan werken.

2 Reacties
Molly Sweet2
Molly Sweet220 jul. 2016 - 11:07

In de vroegere armenhuizen werd niets 'voorzien'; er moest hard voor gewerkt worden door de bewoners. Onredelijk hard.

Nagus
Nagus20 jul. 2016 - 14:00

Met voorzien bedoel ik dat ze op regelmatige tijden eten, brandstof en kleding kregen. In ruil daarvoor moesten de bewoners inderdaad vaak werken, meestal voor een schamel loon.

spagaat
spagaat20 jul. 2016 - 8:22

Het opvolgen van deze suggestie zou voor veel maatschappelijke onrust zorgen. Nederlanders aan de onderkant van de sociale ladder zijn terecht gepikeerd als asielzoekers een voorkeursbehandeling krijgen ("Waarom krijgen zij wel een huis en wij niet?"). Zij zien asielzoejers als concurrenten. Niet doen dus die voorkeursbehandelingen. Misschien is een betere oplossing dat iedereen die werkt in de bijstand er wat meer aan overhoudt? Asielzoekers en Nederlanders?

Gammana
Gammana20 jul. 2016 - 8:19

"Zodoende zal hij al snel 30-40 uur per week moeten werken voordat hij meer verdient dan de bijstand. In ogenschouw nemende dat hij circa 10 uur in de week nog taalles volgt, is de aantrekkelijkheid om te gaan werken in al snel klein" Als 40 uur werken al te veel is dan blijft er weinig over, ik hoop van harte dat dit de vooroordelen van de schrijver zijn en niet de daadwerkelijke mening van de asielzoeker. Wat moeten we met ongeschoolde mensen, die geen Nederlands spreken en blijkbaar te bedonderd zijn om 40 uur in de week te werken? Die verdienen geen verblijfsvergunning

2 Reacties
Maarten Wiedemeijer
Maarten Wiedemeijer20 jul. 2016 - 13:35

Niet te bedonderd, maar niet direct in staat door bijv het verwerken van oorlogstrauma's. Dit volledige stuk is tot stand gekomen na observatie van groepen statushouders in het afgelopen half jaar.

Dantes040
Dantes04020 jul. 2016 - 15:08

Ja en als je trauma's krijgt vanwege dat aanhoudende gezeik, gedreig en gekleineer van die klantmanagers, jarenlang weggestuurd wordt door uitzendbureaus, nooit vast werk vindt en jarenlang voor je uitkering op de sociale werkplaats werkt telt dat zeker niet. Grote overeenkomst tussen asielzoekers en autochtone werkelozen: we worden allemaal als stront behandeld. Ik zie ze helemaal niet als concurrenten. Ik vind degenen die dit steeds organiseren met hun zwetsverhalen emotioneel kreupel en je reinste oplichters.

Creature from the Black Lagoon
Creature from the Black Lagoon20 jul. 2016 - 8:17

Tja, als je het draagvlak voor integratie nog verder onderuit wil halen moet je vooral met dit type voorstellen komen.