Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Kardinaal Eijk is een boegbeeld van het nieuwe Nederland

  •  
09-05-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
4629442564_432021674b_b

© Cc-foto: Jaap Kramer

Een angstig, benepen, in zichzelf gekeerd land
Een kwart eeuw geleden stond Nederland nog bekend als een open samenleving en een toevluchtsoord voor iedereen die zich thuis bekneld voelde door een verouderd en irrationeel stelsel van normen en waarden, een natie die hypocrisie en zondenbesef ver achter zich had gelaten. Het was een brandpunt van sex drugs and rock ’n roll.
Uithoek Dat is nu anders. Terwijl elders in de wereld het roken van wiet wordt vrijgegeven maakt de politie een verbeten jacht op plantages zodat alleen de professionals uit de internationale misdaadscene overeind weten te blijven (en hoe!). Een nieuwe preutsheid krijgt het land langzaam maar zeker in zijn greep. Vreemdelingenhaat is salonfähig geworden en als het CBS met cijfers aantoont dat de misdaad daalt, wordt de bekende statisticus en wiskundige Wierd Duk onmiddellijk de talkshows ingehaald om dat allemaal te ontkennen. Nederland is bezig zijn vertrouwde plek in de achterhoede weer in te nemen: een uithoek waar alles vijftig jaar later gebeurt en men zich achter de dijken feliciteert dat men niet zo zondig en slecht is als die lui in Parijs of New York. En van de zo geroemde verzorgingsstaat is ook niet veel meer over zoals iedereen weet die er een beroep op doet en een enorme bureaucratie van neezeggers en uitstellers aantreft.
Willem Jacobus kardinaal Eijk is een boegbeeld van dit nieuwe Nederland. Hij deed dezer dagen een felle aanval op paus Franciscus, omdat die geen Prinzipienreiter is maar in zijn beleid ruimte wil laten voor wat van geval tot geval menselijk is en van liefde getuigt. De kardinaal eist dat hij duidelijke regels stelt zodat allerlei onbehoorlijkheden zoals protestantse vrouwen die hun katholieke echtgenote naar de communiebank volgen, niet meer voorkomen. Onze vaderlandse prins der kerk ziet een ‘afdrijven in de richting van afvalligheid van de waarheid’.
Bloed van Christus Waar gaat het precies om? Katholieken geloven – moeten geloven zou kardinaal Eijk liever zeggen – dat tijdens de consecratie – hoogtepunt van de Heilige Mis – brood en wijn definitief veranderen in het lichaam en bloed van Christus, ook al blijft de schijn van brood en wijn aanwezig. Terug veranderen kan niet meer. Protestanten denken daar anders over. Volgens hen blijven brood en wijn brood en wijn maar als je er na de consecratie van neemt, dan is toch Christus aanwezig. Kardinaal Eijk wil niet dat iemand met zulke denkbeelden de communiebank nadert. De Duitse bisschoppen hebben onlangs op een vergadering vastgesteld dat je er zo streng en hoekig niet over mag denken. Negen dissidenten onder hen wendden zich daarop tot paus Franciscus met het verzoek orde op zaken te stellen maar deze adviseerde de Duitse bisschoppen er nog eens met zijn allen over door te praten. Eijk veroordeelt dat streng. De paus had volgens hem een duidelijke aanwijzing moeten geven: geen protestanten aan de communiebank want dat is in strijd met de kerkelijke leer. Punt uit.
Het is de kardinaal ten voeten uit. Hij is van de rechtlijnigheid en het handhaven. In de jaren zestig liepen de Nederlandse katholieken na een lange zeer dogmatische periode een tijd lang voorop als het ging om een open en menselijk geloof waarin het ging om de geest en niet om de letter van de wet. Kardinaal Eijk is bezig de laatste resten daarvan de Nederlandse kerk uit te drijven. Zijn episcopaat wordt gekenmerkt door conflict en ruzie. Wie zich niet precies aan de regeltjes houdt, wordt opzij geschoven en kaltgestellt. Wat mevrouw Verdonk destijds beloofde, weet kardinaal Eijk binnen de Nederlandse katholieke kerk waar te maken.
Hij is een scherpslijper van het soort dat tegenwoordig in Nederland de agenda lijkt te bepalen. Wat dat betreft staat hij op één lijn met salafistische imams, boetpredikers van het merk Buma, ondergangsfilosofen à la Sid Lukassen, opiniemakers als Leon de Winter en Bert Brussen, of de redacteuren van GeenStijl. Ook kardinaal Eijk is een kampioen van het gesloten, angstige en in zichzelf gekeerde Nederland dat zich aan het vormen is als laf antwoord op de uitdagingen van deze tijd. Een navelstaarderige maatschappij waarin dogmatici elkaar continu de maat nemen en iedereen naar beneden trekken die aan de andere kant van de schutting kansen ziet in plaats van bedreigingen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (65)

Ronalda2
Ronalda228 mei 2018 - 9:20

Als agnost ben ik in ieder geval enigszins blij met deze kardinaal. In een tijd waarin wij (west europa) de moslims met brede gebaren omarmen, worden in het middenoosten christenen verdreven en/of vermoord. Hij is recht van leer en moraal. Geen gezwabber. Misschien zal hij tot diegenen behoren, die tot de cultuurdragers gaan behoren. De geschiedenis zal het uitwijzen.

Wiewatwaar2
Wiewatwaar214 mei 2018 - 13:26

In een open samenleving zou ook plaats, en respect, moeten zijn voor conservatieve groepen zoals christenen, moslims of atheïsten met rechtse opvattingen. Als je dat niet wil noem je samenleving dan niet open maar gesloten en intolerant. Alleen de subgroep die niet meer getolereerd wordt is dan door de tijden heen veranderd, maar de principes van het een ander met andere denkbeelden niet accepteren, is niet veranderd.

OlavM
OlavM12 mei 2018 - 2:17

Ook wat betreft religie geldt voor mij: het komt er niet op aan waardoor een mens geïnspireerd wordt of wat hij pretendeert te zijn, maar wat hij in de praktijk van het (maatschappelijke) leven doet. Medemenselijkheid, empathie, solidariteit, hulpvaardigheid, rechtvaardigheid e.d. zijn van grote betekenis daarbij. Hoewel ik bepaald niet van katholieken huize ben, bewaar ik wel goede herinneringen aan mensen van die denominatie. Zo nodigde een groep Franciscanen mij rond 1970 uit een tijdje bij hen in huis te komen logeren, zodat ik met enige concentratie een scriptie kon voltooien, waar ik geruime tijd niet aan toe kwam vanwege van mij verwachte deelname aan allerlei acties. Deze groep was ik zeer dankbaar. En nooit zal ik de vrij jonge monnik vergeten in een Trappistenklooster, waarin ik een tijdje met enkele medestudenten verbleef om ons voor te bereiden op een groot doctoraal examen, dat wij als groep gezamenlijk gingen afleggen. Hij nodigde ons uit in zijn cel, alwaar hij..…een lichtshow had gemaakt en muziek van de Rolling Stones draaide! Toen ik zonder enige bijbedoeling zei dat ik zijn brede leren riem heel mooi vond, bood hij mij die aan. (Dat heb ik beleefd afgeslagen). Ik heb altijd het idee overgehouden dat hij niet in het klooster is gebleven. Kortom: het gaat om het leven, niet om de leer.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin13 mei 2018 - 9:15

Olav Je slaagde spijker op de kop. Een mens is dat wat hij doet en niet dat wat hij pretendeert te zijn!. Mooier kunnen we het niet maken.

CharlesdeValois
CharlesdeValois13 mei 2018 - 11:41

Naast pretenderen iets te zijn- geef even wat voorbeelden- is er ook de in de praktijk gevoelde druk om dat wat je zou willen doen de pas wordt afgesneden, wordt tegengehouden of tegengewerkt. En als dat gebeurt door mensen die pretenderen het beter te weten dan zitten we in een situatie van de omgekeerde wereld waarin fake de overhand krijgt op dat wat echt is.

omaoeverloos
omaoeverloos11 mei 2018 - 10:33

Volgens de Speld is de paus teruggekeerd naar de harde lijn en heeft hij Eijk tot de brandstapel veroordeeld.

1 Reactie
OlavM
OlavM12 mei 2018 - 1:16

Wat Eijk betreft dus: eigen schuld, dikke bult.

Halve Zoolstra
Halve Zoolstra11 mei 2018 - 8:46

Gedurende 20 jaar ben ik vrijwilliger geweest bij het daklozenspreekuur in Utrecht. Omdat dit vele jaren werd gehouden in de pastorie van de kathedraal, heb ik Eyk een aantal keren van nabij meegemaakt. De vrijwilliger die voor ons en de daklozen de koffie verzorgde, draaide jarenlang tot grote tevredenheid mee in de diensten in de kathedraal. Toen Eyk de scepter mocht zwaaien, veranderde dat. Een homo die meedraaide bij de eucharistieviering, dat mocht niet. Kennelijk was hij even vergeten dat er onder de priesterbevolking er velen waren, die bovendien hun handen niet thuis konden houden. Het was ongeveer de tijd dat de berichten over misbruik in de kerk naar buiten druppelden. Ik herinner me dat er nog meer vrijwilligers ineens niet meer mochten meedraaien. Sommigen deden dat al vele jaren naar volle tevredenheid. Voor Eyk was dit geen argument. Hoewel ik de kerk al jaren de rug heb toegekeerd (dat ik er kwam was omdat het van mijn ouders moest) vind ik de huidige paus een verademing. Hij durft stelling te nemen tegen de intolerante opvattingen van een fossiel als Eikeltje. Jaren geleden was er opschudding omdat Juliana ter communie ging in een kerk die niet de hare was. Dit werd haar niet geweigerd. Ik vond dit een mooi gebaar. Ongetwijfeld zou Eyk ontploft zijn. De huidige paus legt de nadruk op de overeenkomsten tussen mensen, ongeacht geloof of wat dan ook. Iemand als Eyk is de bijl aan de wortel van een instituut dat in Nederland toch al nauwelijks meer iets voorstelt.

NedBall93
NedBall9310 mei 2018 - 17:32

Alles komt en gaat in golfbewegingen. Teveel van het een zal resulteren in teveel van het ander. De hyperseksualiteit, betrekkelijke vrijheid met het experimenteren van drugs en het bijna heilige geloof in multiculturele samenlevingen van de vorige eeuw lijkt nu langzamerhand door andere waarden te vervangen worden. Er zijn weinig mensen die echt vol zitten met vreemdelingenhaat al lijkt deze veel heel veel groter wanneer je een jaren 60 bril op zet. Wat de kerk betreft, deze is voor buitenstaanders niet te peilen. Ze lijkt geen antwoord te hebben op de ontkerkelijking in het westen. De paus die zich soms wel heel populistisch / hippieachtig opstelt wordt dan weer afgewisseld met extreme rigiditeit van kardinalen als Eijk (nooit van gehoord overigens). "eist dat hij duidelijke regels stelt zodat allerlei onbehoorlijkheden zoals protestantse vrouwen die hun katholieke echtgenote naar de communiebank volgen, niet meer voorkomen." Wat, lol, daar kan je toch bijna alleen maar om lachen. Wees blij dat er überhaupt nog mensen in de kerk komen zou je denken.

CUTTHECRAP2
CUTTHECRAP210 mei 2018 - 10:25

*proest* gezagdragers als Eijk vind ik prima. Voor iedere kritische socioloog is hij een boegbeeld. Een bewijs voor de these, dat geloof in een samenleving alleen maar negatieve gevolgen heeft. Een bewijs voor de these, dat geloof en religie in feite machtsconstructies zijn,, die door de eeuwen heen zijn gebruikt om de samenleving te controlleren en in een dwangbuis te stoppen. Geef mij maar nog meer van Eiken, dan ziet uiteindelijk de laatste gelovige sukkel, dat het beter is, heel dat cirkus eens tegen het licht te houden om er daarna schreeuwend voor weg te lopen. De heren die je in de laatste alinea aanhaalt, zijn inderdaad van hetzelfde betreurenswaardige soort. Hoe meer van deze sukkels hun onzin verspreiden, hoe gemakkelijker is het, het ver ontwikkelde humanistische alternatief eindelijk op zijn waarde te schatten

chwiedijk
chwiedijk10 mei 2018 - 9:11

Houd toch op met die onfeilbaarheid van de Paus.

Paul250371
Paul25037110 mei 2018 - 3:52

Zoals bijna gewoonlijk, scherp en direct. Accurate column.

JanB2
JanB210 mei 2018 - 1:32

In zijn hypocrisie schendt Eijk een belangrijk beginsel van de katholieke leer: de paus is onfeilbaar en als zodanig ook onaantastbaar als hoogste gezagsdrager binnen de kerk. Hypocrisie echter, is De Benepenen maar al te vaak eigen. Of de paus ook onfeilbaar is en of de huidige paus zichzelf ook als zodanig ziet daar valt inderdaad aan te twijfelen. Maar die twijfel past niet bij hen die beweren zuiver in de leer te zijn en daarmee het ware katholicisme te vertegenwoordigen. Want volgens díe leer is Eijk een ketter. Er was een tijd dat met dat soort lieden op uiterst hardvochtige wijze werd afgerekend overigens, maar dat terzijde. De hypocrisie van Eijk cs. komt vooral tot uiting in de verschillen tussen de manier waarop zij bijvoorbeeld de persoon van paus Johannes Paulus II bejegen(d)en, die in de rigide lijn die zijzelf aanhangen opereerde, en de manier waarop zij huidige paus benaderen die veel vrije opvattingen heeft, die echter vaak haaks staan op de benepen denkbeelden hen die pretenderen zuiver in de leer te handelen. Dit verschil is er één tussen slaafse onderworpenheid en vileine stemmingmakerij. Beiden even gluiperig, beiden even abject. Beiden een tijdsverschijnsel ook.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst10 mei 2018 - 8:10

Je hebt gelijk maar ik kan niet nalaten als rooms opgevoed jongetje iets van de katholieke leer weer te geven. De paus is niet de hele dag onfeilbaar, dat is alleen als hij ex cathedra spreekt, dat wil zeggen van zijn troon. Onfeilbare uitspraken die hij expliciet als zodanig aanduidt, vallen die categorie. Pausen doen dat niet vaak. Pius XII deed het bijvoorbeeld toen hij het dogma van Maria ten Hemelopneming: net als Jezus is Maria met ziel én lichaam ten hemel opgenomen. Verder niemand. Mensen ga daar in Gods naam niet over in discussie.

JanB2
JanB210 mei 2018 - 23:11

Dank voor de aanvulling. Al of niet doorlopend onfeilbaar blijft de paus binnen de katholieke kerk natuurlijk wel de hoogste gezagsdrager. En dat binnen een tamelijk hierarchische organisatie waarin de wil van de hoogste in ambt zo'n beetje de wet is. Eijk gaat daar lijnrecht tegenin.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 mei 2018 - 1:16

Punt is dat hij zich beroept op dezelfde leer en dat bijt elkaar dus...

Edwin8
Edwin810 mei 2018 - 0:03

Han gaat in zijn eerste alinea al meteen de fout in. Nederland is nog nooit een open samenleving geweest. Ja, we hebben ons grotendeels ontworstelt aan de kerk, maar verder zijn we altijd een benepen en in zichzelf gekeerd land geweest. Voor de wet mogen we veel, maar verder nee. Benepen zijn we altijd gebleven. We zijn nog steeds allemaal provincialen. Ook al woon je in Amsterdam, provinciaal ben je voor altijd. Kosmopolieten die zich graag internationaal profileren zijn ook nog steeds provincialen. Verkondig een andere mening dan hun aanhangen en je ligt buiten de groep. Die dorpse mentaliteit vindt je niet alleen op het platte land, maar ook binnen de kosmopolitische bubbels. Han kan op zijn tijd best aardig schrijven, echter dit is weer een stuk vol met dogmatische rotzooi. Dus ja, wellicht is kardinaal eijk het nieuwe boegbeeld. Maar vraag jezelf af of je daar zelf ook niet aan bijdraagt.

1 Reactie
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 mei 2018 - 6:23

Klopt. Schrijver/columnist Leon de Winter gaf ooit aan dat het pseudo-cosmopolitische Mokum een verstikkende dorps-mentaliteit heeft waar weinig ruimte is voor andersdenkenden.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 mei 2018 - 19:21

Als je dan toch meent te moeten geloven kan ik me voorstellen dat je voor de orthodoxe variant gaat. Die halfbakken gelovigen zijn me te opportunistisch.

4 Reacties
Thuru
Thuru10 mei 2018 - 1:16

Je moet gewoon een kerk gemeente uitzoeken waar jij je thuis bij voelt. In mijn geval is dat de evangelische gemeente. Oorspronkelijk was ik rooms katholiek. Maar dat deed me niets. Na een alpha cursus hebben gevolgd wilde ik toch meer en kwam ik uit op de evangelische gemeente. Sinds een maand ben ik ook gedoopt.

HM van der Meulen
HM van der Meulen10 mei 2018 - 7:42

"Die halfbakken gelovigen zijn me te opportunistisch." Yep, die denken dat de boodschap van Jezus eigenlijk alleen maar over liefde gaat. Een grotere vergissing is natuurlijk niet denkbaar.

Hanvander Horst
Hanvander Horst10 mei 2018 - 8:11

Dat is bijzonder. Ik dacht dat de gemiddelde evangelische gemeente het katholieke doopsel wel erkenden. Of heb ik het mis?

Thuru
Thuru10 mei 2018 - 17:52

Han, evangelische kerk of gemeente beschouwd alleen volwassendoop als legale doop. Deze doop is zeg gemakshalve vanaf 16 jaar al komt 14 of 15 jaar in een zeldzaamheid ook tegen.

Tom Meijer
Tom Meijer9 mei 2018 - 18:45

Sorry Han, als atheist kan ik geen traan laten over welke bisschop dan ook. Het interesseert mij niet of ze conservatief of progressief, rekkelijk of dogmatisch zijn: het is allemaal verkeerd. Het zijn de restanten van een agressief en primitief geloof dat vanaf de derde tot en met de negentiende eeuw (!) de maatschappij verziekt heeft. Een geloof dat ons op een gigantische wetenschappelijke en morele achterstand gezet heeft wat niet gecompenseerd werd door vooruitgang op ander gebied. Dat geloof is in de westerse wereld op zijn retour, in veel landen vormen ze inmiddels een, soms zelfs kleine minderheid, en wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan.

2 Reacties
Kilted
Kilted9 mei 2018 - 21:58

Ik zal er ook geen traan om laten, moge de laatste gelovigen het licht in de moskee / synachoge / kerk / gebedsruimte / tempel...enz., uit doen! En toch denk ik dat je hier het punt mist. Het gaat er veel meer om dat de uitspraken van Eijk een uiting van de tijdsgeest zijn, waarbij we links en rechts en door het midden worden ingehaald door de rest van de wereld. We zijn zo behoudend geworden dat de we achterlichten van de ons omringende landen in de verte zijn verdwijnen. Lees het stuk van Han nog maar eens goed door, dan zal je merken dat het in wezen niet over Eijk gaat, maar dat Eijk een illustratie is van wat Han een boegbeeld van het nieuwe Nederland, "Een angstig, benepen, in zichzelf gekeerd land" noemt.

Tom Meijer
Tom Meijer10 mei 2018 - 8:27

Ik wist wat Han schreef en bedoelde toen ik mijn reactie postte en ben het met de strekking van zijn stuk eens. Ik besefte ook dat Han meneer Eijk als 'uiting van de tijdgeest' opvoerde. Desondanks heb ik er moeite mee dat hij nou net een kardinaal als uitgangspunt neemt, een exponent van een primitief geloof (dat laatste is volgens mij een contaminatie). Die zijn hoe je het ook bekijkt atypisch, ook als ze zogenaamd 'progressief' zijn. Nederland is duidelijk op weg een nog conservatiever land te worden dan het al was, inderdaad "angstig, benepen en in zichzelf gekeerd". Dat merk je 'zelfs' op Joop.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon9 mei 2018 - 17:51

Door hardliners als Eijk zullen de katholieke kerken nog sneller leeg lopen. Ik moet altijd gniffelen bij dit soort discussies over religieuze spelregels die ooit door benevelde en verwarde mensen zijn bedacht. Wat zou het opperwezen hier nu van vinden? Misschien denkt hij wel wat meer "sex, drugs en Rock& Roll" in de godshuizen zou helemaal niet verkeerd zijn, hij is volgens mij veel progressiever dan u en ik denken.

2 Reacties
Kilted
Kilted9 mei 2018 - 22:00

Hoe was het ook weer...? Ik heb niks tegen God, het zijn grondpersoneel dat ik niet kan uitstaan?

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon10 mei 2018 - 6:14

@ Kilted Zo iets ja, weet alleen niet meer wie die uitspraak heeft gedaan. Maar volgens mij is er op god, ook zonder zijn vertegenwoordigers op onze aardbol, best wel het een en ander aan te merken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 mei 2018 - 17:46

Ach verloren gegane tijden; https://www.trouw.nl/home/muskens-de-bisschop-die-vond-dat-stelen-soms-mag~a8a4ae81/ Haha.... Dat zou de criminaliteit nog eens doen stijgen in huidige tijden!

Ikkyu
Ikkyu9 mei 2018 - 16:47

Ik zou een kardinaal geen boegbeeld willen noemen. Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat Nederland een kardinaal had, en heb echt nog nooit van de man gehoord. De R.K. Kerk heeft nog nauwelijks relevantie in Nederland. Zo'n relidwaas is geen boegbeeld, maar een randfiguur.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin11 mei 2018 - 1:30

Er zijn heel de geschiedenis wel van die kardinalen en bisschoppen geweest. Ik geloof niet dat veel katholieken zich daar iets van aantrokken. Zij kwamen in een bepaalde periode vooral voort uit de priesteropleiding in Limburg dacht ik. Men had doorgaans veel meer begrip voor Muskens die zei dat armen wel een brood mochten stelen...en met iemand als Bekkers.

Thuiszitter
Thuiszitter9 mei 2018 - 15:49

Onze Papa heeft gelijk natuurlijk. Zijn er trouwens veel protestantse vrouwen die hun RK partner volgen ? Bij mijn ouders was het andersom en mijn vader werd katholiek, hij liet zich dopen , deed zijn eerste communie en liet zich vormen, door doopsel, eerste communie en vormsel word je ingewijd in het christelijke leven. Drie van de zeven sacramenten in het RK geloof. In mijn tijd dat ik de kerk bezocht was het not done dat iemand zonder ooit de eerste communie te hebben beleefd om dan uit eigener beweging die hosti op te halen. Kan mij eigenlijk niet voorstellen dat een protestant dit zomaar doet.

CharlesdeValois
CharlesdeValois9 mei 2018 - 15:27

Maar waar liggen de grenzen? Uiteindelijk maakt het niet uit of je zus of zo gelooft, waar het om gaat is dat je niet een beetje kan geloven. Of je gelooft of niet. Een beetje kan eigenlijk niet. Een vergelijking met i links of rechts rijden, je kan niet een beetje links rijden of rechts. Kan wel, maar dan hou je niet aan de verkeersregels.

4 Reacties
Mostafa
Mostafa9 mei 2018 - 18:03

''... waar het om gaat is dat je niet een beetje kan geloven.'' Dus alles of niets ? maar wie heeft de hele ECHTE instructie van het geloof ? Iedereen loopt met zijn eigen Waarheid. Moslims bijvoorbeeld, denken dat zij in '' alles of niets'' moeten geloven maar de meeste moslims die ik in Marokko en hier ken doen wat God juist heeft verboden: zij bezochten de hoeren, liegen, bedriegen, drinken, roken, snuiven en de buik dans is hun favoriete dans en vreemdgaan is hun hobby. Alles of niets ? Nou, me neus!!

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 mei 2018 - 18:32

Wat je met het geloof doet kun je natuurlijk zelf bepalen. De Kerk is ook maar een wereldlijk, aards instituut, de leiders ook maar wereldlijke leiders die je wat mij betreft niet in alles behoeft te volgen. Je maakt bij alles je eigen afweging, blijft zelf nadenken en komt op voor datgene wat jij goed acht. Volgens mij is dat het verschil tussen protestanten en katholieken. De laatsten zijn al heel lang veel flexibeler. Tenminste dat is mijn idee. Je kunt uit alles wat je tot je neemt het goede bewaren. Mijn katholieke opvoeding heeft me dus echt wel wat waarden opgeleverd en meegegeven, waar ik mee uit de voeten kan. Anderszins heb ik op mijn vijftiende de kerk zelf achter me gelaten. Was het niet eens met hun regels en al helemaal niet met hoe ze over homo's dachten. De contradictie in hun preken en regels dienaangaande waren voor mij duidelijk. Daar wilde ik geen onderdeel van uitmaken en me niet aan conformeren. Als God alle mensen liefhad dan klopte er een heleboel niet aan die kerkelijke regels wat mij betreft. Niet in, voor de Kerk trouwen echter heeft mijn ouders veel verdriet gegeven, waar ook ik het moeilijk mee had. Ik kon echter niet anders, vond het hypocriet aangezien ik nooit meer in de kerk kwam en ik hun visie niet deelde. Ik was daar heel principieel in. Dat heb je op die leeftijd, de leeftijd dat je jezelf vormt en je identiteit aan het ontdekken bent of aan het vormgeven, hoe je het ook noemt. Dus ja, ik vind wel dat je een beetje gelovig kunt zijn of de rituelen op zich mooi kunt vinden, dat het je wat kan zeggen, dat het saamhorigheid kan betekenen, verbondenheid. Dat vul jijzelf in en geen ander doet dat voor jou, ook geen kerkelijke 'macht', dat zijn ook maar gewoon mensen. De Kerk kan mensen die heel principieel zich aan de 'voorgeschreven' regels houden of zich schuldig voelen als ze dat niet doen. ook veel ellende bezorgen. Die mensen nemen te serieus wat predikers zeggen. Later is mijn houding door mijn ouders zeer gewaardeerd. Mijn moeder zei vaak; Je kunt zeggen wat je wilt, maar ze is in iedere geval wel eerlijk, eerlijker dan mensen die de kerk alleen maar opzoeken voor het sprookje. Op het gemeentehuis waar mijn vader nog toestemming moest geven, ging hij na de vraag van de ambtenaar of hij het ermee eens was, rechtop staan en zei trots; voor de volle honderd procent. Zo gaat het leven, zo kan het gaan. Binnenkort zijn wij 47 jaar getrouwd. Jammer dat mijn vader vlak voordat ik zwanger werd van mijn eerste kind plotseling overleed. Hij kon maar niet begrijpen dat wij de eerste (7) jaren samen bleven werken en ik de pil slikte, zo keek hij uit naar kinderen, kleinkinderen. Hij mocht het niet meer meemaken. Daar heb ik dan weer lang moeite mee gehad. Zomaar een verhaal over hoe het ook kan gaan..

CharlesdeValois
CharlesdeValois11 mei 2018 - 21:55

Je mag in je eigen waarheid geloven, maar als je dan in kaboutertjes gelooft, valt dat daar dan ook onder?

OlavM
OlavM12 mei 2018 - 1:33

@ Mostafa: [.....de meeste moslims die ik in Marokko en hier ken doen wat God juist heeft verboden: zij bezochten de hoeren, liegen, bedriegen, drinken, roken, snuiven en de buik dans is hun favoriete dans en vreemdgaan is hun hobby.] In het algemeen geldt: het steng belijden van een religie vormt de nodige tegenhanger van -en in zekere zin zelfs vrijbrief voor- het niet zo nauw (hoeven) nemen met strakke zedelijke voorschriften.

Vliet2
Vliet29 mei 2018 - 15:17

De meningen van kerkleiders lijken me even interessant als die van de voorzitter van de filatelistenvereniging Tuitjehoorn.

11 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin9 mei 2018 - 15:36

@ Vliet - indien die voorzitter van de postzegelvrienden een vroom katholiek is, en al zijn gaven van hoofd en hart aanwendt om te Tuitjehoorn de zegeningen van het geloof uit te dragen, dan kan ik je volkomen gelijk geven. Maar ook alleen dán.

Thuiszitter
Thuiszitter9 mei 2018 - 15:50

Verschil dat de mening van jouw er niet toe doet en de mening van hen wel .

Martin108
Martin1089 mei 2018 - 16:06

@ Cliff en Thuiszitter: hoeveel mensen zijn er nog over in Nederland die zich hier nog echt druk om maken? Dit valt voor mij onder categorie hoeveel engelen er op een speldenpunt kunnen zitten: totaal irrelevant. Ik kan me ook werkelijk niet herinneren dat de heer Eijk ooit in het nieuws komt met uitspraken over belangwekkende zaken die in de maatschappij spelen zoals armoede, de kloof tussen arm en rijk, het milieu, discriminatie, etc. Beetje haarkloverij over de aard van de hostie, man man man.

Vliet2
Vliet29 mei 2018 - 16:07

Doet de mening van een bisschop in Nederland ertoe? Hoeveel Nederlanders zou het interesseren? Als je per se in de kerk wil trouwen met een protestant, dan heb je pech, maar is dat nu een belangrijk probleem? Zouden er mensen zijn die zwaar depressief worden hierdoor? Het lijkt me net zo'n non issue als de voorzitter van de filatelistenvereninging die Poetin voor de laatste keer waarschuwt zich niet met de Okraïne te bemoeien.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 mei 2018 - 18:42

Cliff Claviin' De zegeningen kunnen die postzegels juist niet gebruiken Cliff, die zijn er niet om middels een brief de gaven van hoofd en hart aan te wenden, het is dan ook niet de bedoeling ze ergens op te plakken.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 mei 2018 - 19:17

@Martin108 Graag wil ik uw geheugen wel opfrissen: "Kardinaal Eijk over rijkdom en armoede In de preek wees kardinaal Eijk op de actualiteit van de ‘sociale kwestie’ die in de tijd van Alphons Ariëns speelde. “Er is een snel toenemende kloof tussen arm en rijk. De hoger opgeleiden zorgen goed voor zichzelf en delen in de huidige groei van de economie. Maar niet iedereen deelt daarin.” aldus de kardinaal. Daarnaast sprak hij over de mensen die niet goed rond kunnen komen in onze maatschappij: “Wie geen werk heeft, krijgt tegenwoordig een lage uitkering waar men nauwelijks van rond kan komen, waardoor men gedwongen is schulden te maken. Er zijn mensen met een fulltime baan die ondanks dat te weinig verdienen om rond te komen. Veel gezinnen leven onder de armoedegrens.” (https://www.katholiek.nl/actueel/kardinaal-eijk-kloof-arm-en-rijk-groeit/)

Davy ????
Davy ????9 mei 2018 - 20:22

@Thuiszitter Waarom doet de mening van Vliet er niet toe? Het deed blijkbaar genoeg, om er reacties erop te krijgen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin9 mei 2018 - 21:17

@ Lieve Minoes - ik ben een gelovig jongeman, christen, en ruim van hart. Ik houd van de waarneming, of verklaring, van Jezus: 'in het huis van mijn vader zijn er vele woningen'. Die uitleg biedt een oneindige grote tijd en ruimte voor humor, cultuur, gezelligheid, dus: samenzijn. Het delen van plezier, geluk, en verdriet, dat is het mooiste wat er is. Ik denk dat je me soms te letterlijk neemt, en dat is niet nodig. In mijn optiek zijn onderlinge twist, een verzet tegen denkbeeldige vijanden, 'persoonlijke bevrijding' (van wat eigenlijk?), al dat vruchteloze gezoek naar 'identiteit' en 'gender', en alle militante opstand tegen onze naasten onnodig en onwenselijk. Mag er dan geen opstand zijn, vraag je me? Mijn antwoord: die moet er juist zijn, maar dan wel tegen de werkelijke tirannen. En die zijn er, in de vorm van Rutte-III, Trump, Macron, Duterte, May, Merkel, en al die andere krankzinnigen die thans regeren over de volkeren op de aarde. Als immer: jou toegenegen, Cliffie.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 mei 2018 - 6:07

Cliff Clavin Ik denk dat je me soms te letterlijk neemt! :) Haha...

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 mei 2018 - 6:15

Cliff Clavin Nog even; Lees mijn reactie van 9 mei 20.32 uur even. Wat deze Paus betreft ben ik het ook met je eens, die man heeft zich in zijn leven al lang bewezen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 mei 2018 - 1:24

Ik bedoel natuurlijk Cliff; Jij neemt mij hier te letterlijk! Het was een geintje.....Daarom vond ik je reactie juist zo mooi, leuk, hilarisch?

Mostafa
Mostafa9 mei 2018 - 14:53

Een feit die uit het oog en hoofd van Han ontsnapt : De kerk opent haar deur voor alle mensen in nood, kerk geeft soep, brood met beleg en paar centen als zakgeld als dat nodig is en nog meer menselijke hulp. De kerk maakt geen verschil tussen de mensen en helpt iedereen, eeuwen lang en nog steeds. Han, Waarom de synagogen en moskeeën doen het nooit? heb jij daar ook een idee. Als moslims, heb zeer veel respect voor de kerk, werd zelf ooit geholpen door de kerk tijdens slechte tijden in mijn leven, ja hier in Nederland. Nogmaals, kerk ! bedankt.

chwiedijk
chwiedijk9 mei 2018 - 14:16

Eijk probeert het einde van de RK kerk te voorkomen.

1 Reactie
OlavM
OlavM12 mei 2018 - 1:23

.....maar bevordert de ineenschrompeling tot een sekte, althans in Nederland.

RosaLange
RosaLange9 mei 2018 - 13:38

Nederland is nog steeds het land waar je in een koffieshop drugs kunt kopen als je zin hebt om je hersens een tijdje te verdoven (maar om daar nu nationale verhevenheid in te zien is ook weer overdreven). Ook zijn er nog steeds heel veel mensen uit de hele wereld die graag naar Nederland komen en nog steeds worden in Nederland vluchtelingen opgevangen. Ik snap niet waarom hier gesteld wordt, dat dit niet meer zo is. Misschien is men zo geschrokken dat er af en toe nog wat pogingen tot wetshandhaving worden gedaan. Maar dat is ook van alle tijden. En wat die katholieken onderling vinden wat mag en niet mag, moeten ze zelf weten. Daar ga ik me niet mee bemoeien. Ik vond dat Nederlanders wel altijd een gezond wantrouwen hebben naar elite en gezag toe. Dat is vandaag de dag niet meer zo vanzelfsprekend. Mensen met een eigen mening en een kritische kijk worden vaak uitgescholden als populist of nazi. Maar gelukkig weerhoudt dat de meesten er niet van lekker oer-Hollands dwars te blijven liggen.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen9 mei 2018 - 18:29

"Mensen met een eigen mening en een kritische kijk worden vaak uitgescholden als populist of nazi." Ach nee joh, alleen maar als ze die proberen op te leggen aan anderen en vooral als ze daarbij de overheid te hulp roepen. Je herkent ze ook vaak aan hun vooroordelen: zo krijg ik vaak de beste ideeën onder invloed van een jointje en in tegenstelling tot wat sommigen je willen doen geloven, ben ik die de volgende dag niet vergeten. Ik heb ook niets tegen handhaving van de wet, mits het een inzichtelijk doel dient en geen averechtse gevolgen heeft natuurlijk. En deze Paus heeft groot gelijk: All you need is Love.

Cliff Clavin
Cliff Clavin9 mei 2018 - 13:29

Ik kan mij goed verstaan met Paus Franciscus - zou ik, Cliffie Clavin, het er eens op wagen en een audiëntie aanvragen bij deze kerkleider? Ik bedoel, als Bono en Geldof en andere commerciële lawaaimakers dat doen, dan kan Uw nederige correspondent dat zeker ook proberen. Kan ik Jorge Mario Bergoglio meteen even vragen of hij een soort van banvloek uit wil spreken over Rutte-III, omdat die lui alle morele aanbevelingen van de H. Moederkerk met voeten treden. In dit verband lijkt het me zinnig om samen met hem de mogelijkheid van verplicht exorcisme bij onze onderdrukkers te overwegen, want zo kán het toch niet langer? Als ik uitgenodigd word, dan neem ik een doosje authentiek Westvleteren voor de Pontifex Maximus mee. Ik krijg het vast wel voor elkaar dat Franciscus die kardinaal Eijk eens duchtig de oren wast, vanwege diens regressieve beleid.

5 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter9 mei 2018 - 15:33

Elke woensdag , indien Franciscus in zijn onderkomen is, ontmoet hij degene die door de selectie van audiëntie zijn door gekomen. http://www.vatican.va/various/prefettura/it/biglietti_it.html Zou het doen Clif ;-))

Cliff Clavin
Cliff Clavin9 mei 2018 - 16:26

@ Thuiszitter - ah, dank je! Ik voel mij met de minuut vromer worden... wist niet dat het zo eenvoudig was!

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 mei 2018 - 18:56

Je maakt me aan het lachen Cliffie (haha..) is vast een 'gave Gods'.

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 mei 2018 - 20:58

Cliff, waarom ga je altijd offtopic als het om de katholieke kerk gaat?

Cliff Clavin
Cliff Clavin10 mei 2018 - 11:23

@ Stokkickhuysen - ? Ik dacht dat mijn slotzin niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, beste quizmaster-in-ruste.

JStokx
JStokx9 mei 2018 - 12:43

"Een kwart eeuw geleden stond Nederland nog bekend als een open samenleving" Tradities moeten tegenwoordig allemaal veranderen, Han!

Pake Jeep
Pake Jeep9 mei 2018 - 12:36

Het papendom wenst niet te erkennen, dat de wereld aan veranderingen onderhevig is en staat met de rug naar de gemeenschap. Telkens, als ik mijn hekel aan de Rooms Katholieke religieuze "leiders", weer wat voel wegzakken, neem ik het boek (alle drie delen) weer ter hand en ziet, na het lezen er van, weet ik weer haarfijn, waarom ik zo de pest heb gezien aan die lui.

1 Reactie
Pake Jeep
Pake Jeep9 mei 2018 - 12:38

Vergat de naam van het boek te vermelden. Het boek is de trilogie Dokter Vlimmen van de schrijver Roodhaert.

Thuru
Thuru9 mei 2018 - 12:26

Hoewel ik het vaak niet eens ben met de paus moet ik zeggen dat de paus op dit punt volledig gelijk heeft. Los van dat moet een elk christen en elke kerk gemeente zelf weten hoe men het avond maal viert. Wat politiek is dat veel kerk gemeenschappen met elkaar samenwerken op bepaalde punten zoals raad van kerken die samen bepaalde activiteiten organiseren, en dat is alleen maar goed. Uiteraard maakt het niet uit in welke kerk gemeente je zit. Tenslotte is het belangrijkst dat Jezus voor jouw aan het kruis is gestorven en je zonden heeft kwijt gescholden. Lees ook joh 3:16 Conclusie, we zien wel hoe dit afloopt, hopelijk komt die kardinaal tot een minder strikte mening. Hopelijk wil de paus bij aanstellen van nieuwe kardinalen ook daar rekening mee houd.