Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

De Nederlandsche Bank biedt excuses aan voor slavernijverleden

President Klaas Knot vertelt over de praktijken van zijn historische voorganger
Joop

Het kapitalisme verlamt de democratie

  •  
15-11-2017
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
14667959071_55e622247c_z

© cc-foto: European Council

Referenda zijn in de huidige situatie slechts cosmetische aanpassingen die niets veranderen aan het steeds meer buitenspel staan van de kiezer
Waarom toch die roep om meer democratie, meer inspraakmogelijkheden, meer medezeggenschap, terwijl we donders goed weten dat de democratie allang is gekaapt door het kapitalisme. De door het kabinet voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting spreekt boekdelen. Om te beginnen is op geen enkel moment door welke partij ook aan de kiezer die mogelijke afschaffing en het enorme bedrag dat daar mee gemoeid is voorgelegd, wat op zichzelf al niet bepaald democratisch is en vervolgens blijkt deze beslissing tot stand gekomen te zijn na druk of tenminste invloed van buiten de politiek zonder dat daar een behoorlijk democratisch proces aan ten grondslag ligt.
Wat we al lang wisten, maar wat met de bewezen bemoeienis van bedrijven als Shell en Unilever nog eens duidelijk is geworden, is dat als het er op aan komt de kiezer buiten spel staat en slechts marginale invloed heeft op de gang van zaken in onze samenleving. De vaststelling dat Kabinet en betrokken partijen de kiezers bewust negeren is pijnlijk. Openlijke minachting van de democratische beginselen en het uitschakelen van de kiezer zou aanleiding moeten zijn tot een Kameruitspraak waarin onmiddellijke terugtreding van deze regering wordt geëist. Het zou echter de werkelijkheid niet veranderen. Mede door het insluipen van het neoliberale gedachtengoed is zonder enige twijfel de invloed van multinationale ondernemingen alsook die van de financiële instellingen groot, te groot.
Sedert de intrede van het neoliberalisme, zo ongeveer aan het eind van de jaren zeventig, stagneren de inkomens nagenoeg terwijl de productiviteitswinst verdubbelt. De opbrengst verdwijnt meer dan ooit naar een heel kleine groep van superrijken die intussen een ongekende macht hebben kunnen verwerven. Door staatsschulden en uitstaande leningen kunnen zij landen en haar regeringen verregaand manipuleren en dwingen tot besluiten waarop de burger geen enkele invloed heeft. Wie dus de democratie meer inhoud wil geven moet zich vooralsnog niet vermoeien met weinig effectieve cosmetische aanpassingen, zoals referenda, maar moet zijn energie in de eerste plaats  steken in het terugdringen van de invloed van het kapitalisme op onze democratie.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (66)

Jasper De Jong
Jasper De Jong28 mrt. 2019 - 20:17

Liever anders? Je kan altijd nog emigreren naar Noord-Korea...

Spelchecker2
Spelchecker216 nov. 2017 - 22:34

De onderliggende oorzaak van de macht van het grote geld over de democratische instituties is het vrije verkeer van kapitaal. Dat gevoegd bij het ontbreken van democratisch gekozen politieke gremia op wereldniveau maakt de politiek een sitting duck voor de multinationals.

aaneendraadje
aaneendraadje16 nov. 2017 - 21:34

tja alsof de andere ideologieën zo'n goede staat van dienst hebben, begrijp me goed dat verkiezingen big business zijn geworden is bizar, de clinton campagne die een miljard uitgeeft om sanders weg te zetten en daarna trump (oke dat laatste niet al te best) Probleem is dat het politici uitnodigd/dwingt de staatsruif aan te spreken

Kees Alders2
Kees Alders216 nov. 2017 - 8:04

Met een bindend correctief referendum zou zo'n afschaffing van de dividendbelasting er nooit door kunnen komen, wedden? Wel even wat anders dus dan alleen maar een 'cosmetische maatregel', die directe democratie. Het zou een belangrijk democratisch gat in ons systeem, waar het kapitalisme dankbaar misbruik van maakt, kunnen dichten.

2 Reacties
DenFlexwerker
DenFlexwerker16 nov. 2017 - 19:32

Helemaal raak. Zodra dat referendum bindend wordt, is er weinig cosmetisch meer aan. Zelfs het huidige referendum wil men kwijt omdat het te lastig wordt, al gaat men dat niet toegeven. Het dwingt onze regenten zich te duidelijk bloot te geven als mensen aan wie je, nadat je gestemd hebt, je stem kwijt bent.

Pater
Pater17 nov. 2017 - 1:36

Ik ben voor een bindend referendum, maar alleen op hoofdzaken, waar een ja-nee-keuze zinvol is, of waarbij gemakkelijk meerkeuzevragen mogelijk zijn. Een bindend referendum over belastingen? Dat wordt lastig. Over het algemeen gaat het bij belastingkeuzen niet om een simpele ja-nee keus maar om een afweging van plussen hier en minnen daar, ongeschikt voor het referendum. Dat geldt hierbij toevallig niet.

Anoniempje5
Anoniempje516 nov. 2017 - 7:25

Helemaal eens. Maar ik ben best bereid een voorstander te worden van het afschaffen van dividendbelasting voor buitenlandse bedrijven en ook te gaan "geloven" dat dit zoveel extra banen oplevert als we de aftrekpost voor Nederlanders van de dividendbelasting van de inkomsten belasting opheffen. En anders niet. Want waarom mag een Nederlander die inkomsten verrekenen en er zo geen belasting over hoeven betalen terwijl als je werkt de helft verdwijnt van je inkomsten? Ik ben voorstander om de hele economie rond de beurzen net zo te belasten als kansspelen. Want het is een soort van gokken of een bedrijf het goed of slecht gaat doen. Maar dan weer niet om het vervolgens aftrekbaar te maken.

1 Reactie
punt2
punt217 nov. 2017 - 10:45

quote: "Ik ben voorstander om de hele economie rond de beurzen net zo te belasten als kansspelen. Want het is een soort van gokken of een bedrijf het goed of slecht gaat doen. Maar dan weer niet om het vervolgens aftrekbaar te maken." enig idee wie er de grootste beleggers zijn in Nederland ?: "Aan het eind van 2012 bedroegen de beleggingen van institutionele beleggers 1 822 miljard euro. Daarvan is 1 097 miljard euro pensioenvermogen. "

Zapata
Zapata16 nov. 2017 - 5:52

/Wie dus de democratie meer inhoud wil geven moet zich vooralsnog niet vermoeien met weinig effectieve cosmetische aanpassingen, zoals referenda, maar moet zijn energie in de eerste plaats steken in het terugdringen van de invloed van het kapitalisme op onze democratie./ Ja ja, en hoe had u dat gezien heer Witte? Geen referendum, maar ? Allemaal braaf PvdA stemmen? Dan gaan we het neo-liberalisme bestrijden (ordoliberalisme)? De PvdA is volgens mij sinds begin jaren 80 onderdeel van het probleem. Hoor graag wat u voorstelt om het grote kwaad te bestrijden.

3 Reacties
H.Witte
H.Witte16 nov. 2017 - 10:02

Mijn beste Zapata Om te beginnen. Ik rep met geen woord over de PvdA. Vervolgens; ik mag dan sociaaldemocraat zijn, maar het maakt me niet kritiekloos ten aanzien van de PvdA, integendeel. Heb mijn lidmaatschap uit protest al twintig jaar geleden opgezegd, vaststellende de verkeerde koers van de partij. Niettemin blijft de PvdA voor mij de "minst slechte keuze''. Daarnaast wens ik vooralsnog loyaal te blijven aan de constructieve geschiedenis van de PvdA en haar voorganger de SDAP, zoals ik ook altijd uit oogpunt van solidariteit aan de arbeidersbeweging lid ben geweest (40 jaar) van NVV/FNV. Juist het gezwalk van veel kiezers brengt ons weinig verder. Koos iedereen maar wat meer vanuit principes, of dat nou links of rechts is. Het zou alles veel stabieler maken. De oplossing om het kwaad te bestrijden ligt in een gemeenschappelijk doel (wellicht de klimaatproblematiek) en een mentaliteitsverandering (het besef dat er een algemeen belang is dat kleinere belangen overstijgt).

Zapata
Zapata16 nov. 2017 - 17:13

Mijn beste heer Witte. Ik lees natuurlijk Joop al wat langere tijd en u heeft toch menig lans gebroken voor de PvdA. Vandaar natuurlijk dat ik van u een oplossing in die richting verwacht. Want, zonder een referendum blijft alleen nog het stemhokje over. En dat is niet zo een betrouwbaar middel gebleken de afgelopen jaren om zaken tegen te houden of te veranderen. Zelfs niet met een grote PvdA die in de regering zit. Dus ik verwacht daar niet zoveel heil van. En dat gemeenschappelijk doel, wie moet dat dan gaan uitvoeren en wat is de machtsbasis om dat gemeenschappelijke doel te bereiken? Dus hoe gaan we dat doen? Natuurlijk heeft de PvdA een mooie sociaal democratische historie. Maar de laatste 30 jaar was het toch echt meer een liberale historie. Ik zie niet in wat die partij nog met sociaal democratie te maken heeft. Maar als het melancholie is wat u drijft, dan kan ik het begrijpen.

H.Witte
H.Witte16 nov. 2017 - 18:48

Het is in die zin melancholie dat ik hoop dat de PvdA weer een echte sociaaldemocratische partij wordt.

Pater
Pater16 nov. 2017 - 0:21

Zijn voorbeeld geeft tegelijk zijn ongelijk aan. Natuurlijk hebben de grote bedrijven achter de schermen veel invloed. Maar de gang van zaken met de dividendbelasting toont vooral aan hoe enorm belangrijk verkiezingen zijn. Zonder deze rechtse meerderheid was deze maatregel er nooit doorheen gekomen. Een paar zetels méér was al genoeg geweest. Fatalistisch gebabbel helpt echt niet.

JanB2
JanB215 nov. 2017 - 23:44

Democratie en kapitalisme staan haaks op elkaar. Kapitalisme is nameijk de dictatuur van het grote geld. En daar zitten we middenin.

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt16 nov. 2017 - 8:49

Kort maar krachtig. Helaas zit jij ook in dé woestijn.

Uitgekleed
Uitgekleed15 nov. 2017 - 23:02

Ook onze regering zit in de tang van het banken kartel die ons verbiedt zelf geld te scheppen. Alle fiat geld is schuld aan de banken die rente heffen. Alleen door dit veranderen zal onze democratie weer herstellen.

Frie Hendriksen
Frie Hendriksen15 nov. 2017 - 21:30

Onzin. Het is een groot democratisch goed om referenda te houden. Ze zouden alleen niet raadgevend moeten zijn. Dan heb je nl aan een online poll voldoende. Referenda, directe democratie is het antwoord op de zaken die de schrijver in de eerste alinea aangeeft.

1 Reactie
Uitgekleed
Uitgekleed16 nov. 2017 - 12:00

Ben zeker ook voorstander van referenda. Het raadgevend is een goede tussenstap omdat bindend als het ware de verkiezingen vervangt. Nu ik dit schrijf realiseer ik mij dat na de verkiezingen over alle beleidsterreinen wordt besloten maar bij een bindend referendum slechts over één besluit wat wel zo to the point is. Daarom kan eenieder er zich in verdiepen. Of eenieder dat zal doen valt te betwijfelen maar dat hangt af van juiste of geen juiste principes welke dan hapklaar en niet ingewikkeld voor het voetlicht gebracht dienen te worden. Het grote voordeel is de bevordering van het broodnodige democratisch bewustzijn in ons land.

Cliff Clavin
Cliff Clavin15 nov. 2017 - 20:58

Mijn opponenten lezen niet zo graag, dat is hen vergeven - daar kunnen allerlei redenen voor zijn (rechtse opvattingen, nooit geestelijk van thuis losgekomen, frequent bezoek van GeenStijl, TPO, DDS, en Elsevier, een promiscuë levenswandel, lidmaatschap van Vindicat, afhankelijkheid van alcohol, speed, cocaïne, Ritalin, en de uitzendingen van commerciële omroepen, omgang met een publieke vrouw, bezoek van rave-parties die 48 uur duren, ontwenningskuren, veelvuldig masturberen, en consumptie van de produkten van Starbuck's en McDonald's, alsmede het beoefenen van mindfulness), maar toch wil ik in het kader van het onderwerp: dividendbelasting, hen, en alle gezonde Jopers lezing van dit epistel aanraden (21 pagina's): https://personal.eur.nl/bjacobs/dividend.pdf Doe je best, vrinden.

5 Reacties
Paddy3
Paddy315 nov. 2017 - 22:18

Bedankt voor de link. In de eerste pagina's geen één keer termen als neoliberalisme, grootkapitaal of kapitalisme. Dus dat is een plus. Ga het zeker lezen.

Pater
Pater16 nov. 2017 - 0:15

Ga ik doen!

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 nov. 2017 - 4:02

Op al deze onderwerpen m.b.t. de dividendbelasting die Bas Jacobs noemt, heeft Roemer en ook Jesse Klaver gewezen, Roemer was zelfs heel scherp en goed in de materie thuis, zelden zo gezien. Maar Buma begon des te harder te prediken, alsof hij op de preekstoel stond voor een parochie van beminde gelovigen....gelovigen inderdaad, blinde gelovigen zijn beminde gelovigen... Wat te denken van D66 Pechtold. Zelden een partij gezien die zo door de mand gevallen is, op werkelijk ieder vlak. Hij stond het te verdedigen. Ik wist het wel, heb daarvoor gewaarschuwd. Maar dat het zo erg was heb zelfs ik niet kunnen bevroeden. Pechtold heeft Wilders aardig gebruikt om hogerop de ladder te komen. Hij heeft zijn vak eer aangedaan. Nederland onder de hamer! Eenmaal andermaal; Verkocht!

Bickle
Bickle16 nov. 2017 - 8:21

Ik heb gisteren het debat gevolgd, veel anders was er toch ook niet op TV. En vanmorgen heb ik grotendeels het artikel van Bas Jacobs gelezen. Bij mij worden de vraagtekens alleen maar groter. Er is geen enkele concrete onderbouwing voor het schrappen van de dividendbelasting. Iedere keer kwamen ze (vooral Rutte en Buma) met het argument dat het een "onderdeel van een pakket maatregelen om het aantal banen te vergroten" is. Maar, zoals een goede Roemer ook zei, alle rapporten wijzen er op dat het geen enkel effect heeft. Dus waarom het toch doen? Daarnaast vind ik het vreemd dat als er een besluit van 1,4 miljard genomen wordt er geen enkele documentatie over te vinden is. Geen notities, geen memo, geen financiële verslaglegging, het stond niet in de verkiezingsprogramma's en iedereen deed heel vaag over hoe dit besluit tot stand gekomen is. Het kwam er op neer dat het besluit genomen was op basis van een "gut feeling". Verbijsterend.

Cliff Clavin
Cliff Clavin17 nov. 2017 - 13:22

@ Bickle - het is verbijsterend, inderdaad. Het enig juiste woord. Ook verbijsterend: veel gewone kiezers lijken dit "het nieuwe normaal" te vinden. Misschien zijn ze mismoedig geworden, moe van al die leugens, al die misleiding, elke dag weer. Misschien is er in een ander segment van stemmers dit gevoel: die Rutte, dat is toch zo een aardige man, onkreukbaar, altijd optimistisch, en hij is nog van de Unilever ook! Als die het zegt, dan zal het ook waar zijn. Rutte vervult de functie van een man zonder eigenschappen. Men kan zijn eigen verlangens makkelijk op hem projecteren. Oudere dames denken wellicht: wat een aardige schoonzoon zou dat geweest zijn! Veel beter dan die dwarsligger en schuinsmarcheerder die mijn dochter opgelopen heeft! Naïevelingen geloven: wat een bikkel! Die heeft zo ongeveer in zijn eentje dit land uit die ellendige crisis getrokken! Hij heeft de linksen, die de schuld zijn aan alle ellende, alle hoeken van de kamer laten zien! Enfin: Rutte's succes is een vreemde mengeling van het argumentum ad verecundiam, en de dromen en fantasieën van al diegenen bij wie hij kennelijk iets compenseert. Hij doet me wel aan Woody Allen's "Zelig" denken, soms aan Tony Blair, maar vooral aan Robert Musils romanfiguur.

L.Brusselman
L.Brusselman15 nov. 2017 - 19:59

Ik heb de indruk dat Henk wat radicaler is geworden de laatste tijd. Een positieve ontwikkeling imho

2 Reacties
JanB2
JanB215 nov. 2017 - 23:45

Ik sluit me daarbij aan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 nov. 2017 - 4:04

Inderdaad, die man zijn de ogen geopend!

Rode druppel
Rode druppel15 nov. 2017 - 18:31

Eens. Het doet mij deugd om dit uit uw pen te lezen.

geronimo3
geronimo315 nov. 2017 - 16:08

Het is een artikel wat uit mijn hart gegrepen is, soms voel ik mij een vreemde in ons polderlandje maar dit artikel laat in ieder geval zien, dat ik niet de enige ben die het zo voelt als deze schrijver, steeds meer denk ik erover om geen stem meer uit te gaan brengen want ik mis de speld in de hooiberg, een dissident met een ander geluid, Marianne Thieme heeft het wel maar zij dekt niet de hele lading voor mij, bedankt voor uw schrijfsel Henk Witte ben er erg blij mee, het raakt mij nog en dat is bijzonder voor mij want veel is grijs en zonder kleur of originaliteit!!!

Paddy3
Paddy315 nov. 2017 - 15:02

"tenminste invloed van buiten de politiek zonder dat daar een behoorlijk democratisch proces aan ten grondslag ligt." Mooi argument, dat we bij iedere staking op het Malieveld of actie van Green Peace kunnen gebruiken.

3 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin15 nov. 2017 - 16:37

Zie mijn reactie beneden, Paddy - ik zal haar als standaardantwoord op je inzendingen gebruiken, omdat je elke keer hetzelfde naar voren brengt.

Paddy3
Paddy315 nov. 2017 - 19:55

Tja, de waarheid zal gehoord moeten worden. Hoe staat het met je boycot? Boycot alleen Nederlandse multinationals of al het grootkapitaal?

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 nov. 2017 - 4:10

Dat grootkapitaal en die multinationals die maken uiteindelijk elkaar wel af...daar hebben ze ons uiteindelijk niet eens voor nodig...dat zit in de genen.... Maar als ik mijn steentje kan bijdragen zal ik dat graag doen...

vdbemt
vdbemt15 nov. 2017 - 14:58

Het kapitalisme is een kanker in de mensheid. Het verpest niet alleen de democratie. Het heeft ook het communisme verpest: de corruptie. En die is onder onze democratie niet veel anders. De geldhonger die het kapitalisme creëert, ondergraaft IEDERE maatschappijvisie die solidariteit in zich heeft.

2 Reacties
Kid Fisto
Kid Fisto15 nov. 2017 - 15:42

Kapitalisme is niet perfect, maar het heeft meer mensen uit de armoede gehaald dan welk ander systeem dan ook. Communisme heeft gefaald overal waar het is geprobeerd.

vdbemt
vdbemt16 nov. 2017 - 10:51

@Kid Fisto. Dat kapitalisme meer mensen uit de armoede heet gehaald dan elk ander systeem, waag ik ernstig te betwijfelen. Het heeft WEL een relatief kleine groep onfatsoenlijk rijk gemaakt. Ten koste van heel veel anderen. Overigens is het communisme een staatsvorm, die het door kapitalisme niet vol heeft gehouden. Hier betoogt Witte dat het kapitalisme ook de de staatsvorm democratie ondergraaft. Kapitalisme is pure hebberigheid.

Cliff Clavin
Cliff Clavin15 nov. 2017 - 14:06

Ik ben het van harte eens met Henk Witte - onze democratie is zo ernstig door betonrot aangetast, dat herstel binnen het systeem zelf onmogelijk is. De balans is zo ver doorgeslagen, de slechte kant uit, dat het verval een proces is dat zichzelf bestendigt en versterkt. Je ziet dat aan de volgende twee uitspraken van totalitair denkende politici: Buma: wat er ook van komt, ik negeer dat referendum over de sleepnetwet. Dijkhoff: we zetten die afschaffing van de dividendbelasting natuurlijk door Ze doen alsof wij, hun kiezers en werkgevers, niet bestaan. Die lui zijn zo ernstig mens- en wereldvreemd geworden, ze zouden eigenlijk de diensten van een ervaren psychiater en een dito politicoloog moeten gaan gebruiken. Laten we hopen dat er steeds sneller scheuren gaan komen in de bastions van de roofriddersburcht, waarin ons "corporate government" zich nu nog veilig waant. Tegen een vreedzame, zich langzaam opbouwende, massaal ondersteunde druk van onderaf is nog nooit een tirannie bestand geweest. (Is een boycot van produkten van Shell en Unilever mogelijk? Dat ga ik eens onderzoeken.)

4 Reacties
Kid Fisto
Kid Fisto15 nov. 2017 - 17:12

"(Is een boycot van produkten van Shell en Unilever mogelijk? Dat ga ik eens onderzoeken.) " Succes ermee. https://www.unilever.nl/brands/

Cliff Clavin
Cliff Clavin15 nov. 2017 - 20:41

@ Kid Fisto - denk je daarmee indruk op me te maken? Haha, nee hoor. Er is altijd een beter, en meer menselijk alternatief. Als jij dat anders ziet, dan heb je jezelf daarmee keurig in de moderne slavernij gezet. Veel succes daarmee, hoewel: je kunt nog een en ander van me leren, Kid.

Bickle
Bickle16 nov. 2017 - 8:26

@Kid Dank je voor de link naar die Unilever merken. Ik zie nu dat ik voor het chloor (Glorix) en soep (Unox) over ga stappen op het huismerk van Jumbo. De andere merken kocht ik al niet.

L.Brusselman
L.Brusselman16 nov. 2017 - 9:15

Ik hoef mijn koopgedrag iig niet aan te passen,niet een product uit de link staat op mijn boodschappenlijstje.

Tante Nel
Tante Nel15 nov. 2017 - 13:55

Het is de politiek die onze democratie verlamt. Zie afschaffen van het raadgevend referendum en het oeverloos geleuter van Rutte en trawanten........

inktvis75
inktvis7515 nov. 2017 - 12:54

Het statement is leuk, maar onjuist. Het is de burger die wil dat het grote geld deze vloed krijgt, en de burger besluit hiertoe via een wellicht niet perfect, maar dicht in de buurt komende, democratisch proces. En gezien het stemgedrag de afgelopen verkiezingen wordt de wil van het volk behoorlijk goed uitgevoerd. Als je anders wilt, stem anders... hoezo geen invloed ???

2 Reacties
Dampert
Dampert15 nov. 2017 - 15:42

De afschaffing van de dividendbelasting stond bij geen enkele regeringspartij in het verkiezingsprogramma. Ik heb dan toch een ander idee bij een nagenoeg perfecte democratie. Dit is volksverlakkerij van het zuiverste soort. Overigens ben ik het oneens met de titel van dit stuk. Het gaat hier om corporatisme, wat schadelijk is voor zowel de democratie als het kapitalisme.

Kid Fisto
Kid Fisto15 nov. 2017 - 17:13

"De afschaffing van de dividendbelasting stond bij geen enkele regeringspartij in het verkiezingsprogramma. " In je achterhoofd houden bij de volgende verkiezingen, 21 maart 2018.

Mostafa
Mostafa15 nov. 2017 - 12:30

Een ding is zeker: als het lobbyen strafbaar wordt gesteld en de lobbyisten worden bestraft als zij op heterdaad betrapt worden met het lobbyen voor bedrijf X of Y dan kunnen pas gaan praten over het echt strijd tegen het kapitalisme. Behandel de onzichtbare lobbyist als een boef, ja, als een boef!

6 Reacties
Paddy3
Paddy315 nov. 2017 - 15:03

Dat geldt dan neem ik aan voor alle soorten lobby's? Dus ook vakbonden, milieuactivisten, etc?

Cliff Clavin
Cliff Clavin15 nov. 2017 - 15:30

@ Paddy - je bent wel erg bang voor links, is het niet? Zo erg dat je zelfs bang bent voor mensen die de leefomgeving willen beschermen. Hoe komt dat?

Paddy3
Paddy315 nov. 2017 - 20:00

Bang voor links? Nee hoor, zitten best aardige mensen tussen en wat wereldvreemde. Maar het is beetje raar als je lobbyen wilt verbieden, terwijl op allerlei vlakken wordt gelobbied. Ook voor zaken, waar je het wel mee eens bent. Is het dan wel toegestaan? Mij ging het meer om die hypocrisie.

Mostafa
Mostafa15 nov. 2017 - 23:03

Paddy. De vakbond die u als voorbeeld noemde is zichtbaar en het is een organisatie die werknnemers verdedigd als.u lid bent heeft niets te maken met lobby. Trouwens, ik had het over onzichtbare lobbyisten..van de Zorgverzekering bijvoorbeeld.!

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 nov. 2017 - 5:38

Paddy Dit is het enige dat ik tegen je zeg... Het ging altijd om zaken die in politieke programma's waren opgenomen, die al langer aan de orde waren in debatten, onderwerp van gesprek waarop partijen aangesproken konden worden en elkaar op aanspraken, die misschien links of rechts nog wat aangescherpt konden worden. Dat is iets anders dan dit en totaal onvergelijkbaar. Dat is hier dus niet het geval...geen enkele democratische invulling, geen enkel mandaad gegeven door kiezers, nog niet van iets dat het nog maar enigszins benadert.... Naar wie laat je plotsklaps volledig je kopje hangen en waarom, is een zeer legitieme vraag. Waarom is er met Groen Links niet over gerept? Opzet! Waarom geef je een cadeau aan buitenlanders, buitenlandse mogendheden dat je door een ander, de Nederlanders laat betalen, van geld dat je enkel in beheer hebt, en waar je helemaal niets voor terugkrijgt. Dit terwijl je continue gezegd hebt dat andere zaken onbetaalbaar zijn en daarop bezuinigd moest worden, de schatkist aangevuld etc..etc.. Maar volgens jou moeten die mensen, eigenaren, nu de mond houden. Moet links nu de mond houden. Aan m'n hoela. Niets hypocrisie..Als er iemand hypocriet is dan zijn het wel de partijen die dit kabinet bevolken. Dit is pure diefstal...Dit is ook niet voor een jaar maar structureel, ieder jaar opnieuw en kan oplopen...een groot gat, een bodemloze put waarin je het geld moedwillig smijt...ook in de toekomst... Zo toekomst-bestendig dat er een wet voor veranderd moet worden en het ieder jaar terugkomt...... Hoezo moeten wij 's lands schulden reduceren, kosten besparen, laten doorrekenen tot op de komma etc..etc.. Om het vervolgens gedachteloos structureel uit te geven aan buitenlandse mogendheden en beleggers en de staatsschuld weer te laten stijgen? De kosten van levensonderhoud in Nederland? De zorgkosten? Wat is hier de rechtse constante? Het is gewoon het smijten in een bodemloze put en herverdeling van kapitaal, het juist niet belasten van bezit i.p.v. arbeid maar precies het omgekeerde. Dus al die rechtse argumenten voor de verkiezingen gebruikt zijn allemaal en op ieder vlak praatjes voor de vaart gebleken.... Dus hoezo hypocrisie? Wie is hier hypocriet als ik vragen mag... Ga behoedzaam om met geld van anderen, dat je niet anders dan beheert dan vanuit een mandaad dat je hebt verworven. Het is vooralsnog niet je eigendom. Dit doet er allemaal zeker toe...dat is niet jouw geld, je hebt geen mandaad gekregen hiervoor via verkiezingen. Dat geld vergok je niet......stop je niet in een gokautomaat... Acteren alsof het je eigen geld is en de eigenaars lijfeigenen zijn, dat is het. Niet meer en niet minder. Het is niet minder dan de PGB beheerder die zijn/haar hulpbehoevende klant besteelt. Het is geld in beheer dat slinks weggesluisd wordt naar het buitenland, waar geen enkel rendement op staat anders dan voor buitenlandse beleggers en/of mogendheden zelf.. Over gratis geld gesproken.,..om maar eens met rechtse tong te spreken. Jij houdt wel van een vijandige overname, zowel letterlijk als wat je hier doet, figuurlijk... Die private Equity-funds komen er op af als vliegen op stront! De deur is wagenwijd open gezet voor het roofkapitaal.....Europa gaat eraan ten onder. Die hadden juist wetgeving aangenomen om dit te voorkomen...the race to the bottom te voorkomen en dat wordt nu ruimschoots en welbewust omzeilt... Hoezo is D66 een Europese democratische partij? Aan m'n hoela.Ze zijn niet anders, niet beter dan het roofkapitaal zelf... Stront,..je kunt het ruiken op kilometers afstand...zoals de mest die uitgereden is over het land. maar verwerkt had moeten worden.....oogluikend toegestaan, mensen ziek maakt. Het beneemt je de adem. En ooit bereikt die smerige lucht ook jou.......als dat al niet het geval is... Over hypocrisie gesproken....

Paddy3
Paddy316 nov. 2017 - 8:51

@Minoes, ik zeg helemaal niet dat mensen, vakbonden of wie dan ook zijn mond moet houden. U leest meer in mijn reactie dan ik zeg.

Absconditus
Absconditus15 nov. 2017 - 12:21

@Henk Dit is geen nieuws, maar geschiedenis. Want dat de politiek en de staatsmacht aan de leiband loopt van het kapitaal is al zo oud als de politiek en de staatsmacht zelf. Dat was in het oude Rome al zo, met dat verschil dat ze er toen nog ongegeneerd voor uitkwamen. En het is nooit anders geweest. Ook niet in het voormalige Oostblok, want daar was het vergaren van politieke macht een middel om rijkdom te verkrijgen, terwijl in het vrije Westen het vergaren van rijkdom een middel was, en nog steeds is, om politieke macht te verkrijgen. Dan kun je wel anarchist worden, maar dat pakt in de praktijk waarschijnlijk nog rampzaliger uit dan het marxisme. Dus; 1 hoeraatje voor de parlementaire democratie. Niet 3. 1 is wel genoeg

Kid Fisto
Kid Fisto15 nov. 2017 - 12:14

Henk, ik heb je in een ander topic toestemming gegeven om je af te vragen waar ik de afgelopen tijd ben geweest. Dit naar aanleiding van mijn stelling dat het niet de bedoeling is dat het bedrijfsleven zo veel vingers in de politieke pap heeft. https://joop.bnnvara.nl/kijk-nou/spelletjesmakers-saboteren-grensmuur-trump En een paar uur later kom je met dit betoog. Vind ik zelf wel leuk om te lezen.

weggepest-op-joop.nl
weggepest-op-joop.nl15 nov. 2017 - 12:06

De schrijver spreek zich tegen, het is inderdaad een voorgenomen beslissing maar die beslissing moet nog wel goedgekeurd worden door de 1e en 2e kamer. Zie daar het democratische proces dat dus nog moet komen. Overigens vind ik het huidige systeem van indirecte verkiezingen, ik geloof dat het anderhalve eeuw oud is, achterhaald. De keizer zou meer invloed op het samenstellen van de regering en het gevoerde beleid moeten hebben. Maar ja, ook politici houden niet van verandering. Waar bijvoorbeeld in vele landen de keuze voor een burgemeester heel normaal is, wordt dat hier buiten de kiezer om geregeld.

Bickle
Bickle15 nov. 2017 - 12:04

[Mede door het insluipen van het neoliberale gedachtegoed is zonder enige twijfel de invloed van multinationale ondernemingen alsook die van de financiële instellingen groot, te groot] Zoals ik wel eens eerder heb verteld; "ze hebben het beest uit de kooi gelaten, en niemand wil of kan hem er weer in stoppen". Ik was trouwens gisteren in Duitsland en heb verzuimd "Die Zeit" te kopen. Daar staat een groot artikel in over precies ditzelfde onderwerp; "Wer hat die Macht? Der Staat oder die Superreichen" (Milliardäre und Konzerne gestalten sich die Welt, wie es ihnen gefällt. Die Regierungen könnten ihnen Grenzen setzen – dazu aber bräuchten sie Mut)

Machiels**1993
Machiels**199315 nov. 2017 - 12:02

Nou volgens mij valt dat wel mee. Steeds meer mensen hebben het gevoel dat hetgeen dat de politici beloven in de campagnes nooit wordt uitgevoerd. Vandaar dat de roep om directe democratie steeds groter wordt. Overigens hebben niet alle onderwerpen iets te maken met kapitalisme.

1 Reactie
Woeki Hypo
Woeki Hypo16 nov. 2017 - 15:34

@Machiels**1993, 15 november 2017 at 13:02, 1 “Overigens hebben niet alle onderwerpen iets te maken met kapitalisme.” Dat kan kloppen, omdat de term kapitalisme en de term neoliberalisme niet equivalent zijn. Kapitalisme is een algemeen systeem (niet bij voorbaat alleen rechts, maar kan ook links of gemengd zijn) 1). Neoliberalisme is een specifiek systeem: radicaal of extreem rechts. Echter: 2 Intellectueel globalisme. Het neoliberalisme bemoeit zich wel met (bijna) alle onderwerpen. Totalitarisme. Dit neoliberalisme is dan ook politiek totalitair (door mij intellectueel globalisme genoemd, hierbij is “globaal” dan een fundamentele wiskundige term, komt o.a. ook in de natuurkunde voor). Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: 1) Jammer dat veel linkse denkers dit nog steeds niet erkennen, hierdoor kan veel begripsverwarring ontstaan en is een simpele verbale aanval (retoriek) op sommige varianten van het kapitalisme (zoals het neoliberalisme) veel moeilijker, in een wiskundige zin.

ratio2
ratio215 nov. 2017 - 11:57

Is het primaire probleem het kapitalisme of de globalisering? Kapitalisme zonder globalisering heeft veel minder macht over landen dan kapitalisme in een geglobaliseerde wereld. En kun je überhaupt kapitalisme beteugelen zonder de globalisering te beteugelen?

5 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin15 nov. 2017 - 15:29

De globalisering is een bewust project van het late kapitalisme - de EU is een goed voorbeeld van wat rechtse denktanks, schimmige collectieven (denk aan de Mont Pèlerin Society), en Dark Money kunnen bewerkstelligen. De EU is helemaal niet geboren uit idealistische motieven - Frits Bolkestein (lid van die Society) erkent dat zelf. De EU is antidemocratisch, hyperbureaucratisch, en totalitair. Ze is een prima studievoorbeeld van wat globalisering in werkelijkheid is. Doel: grenzeloze, onbeteugelde vrije markten, kapitaalverkeer, en arbeidsmigratie. Hieruit zou dan een Nieuwe Wereldorde moeten ontstaan. En die is beslist niet democratisch, en is ook beslist niet zo bedoeld. Er komt Corporate Fascism voor in de plaats. Ons wordt de globalisering niet uitgelegd. De machtigen doen alsof dat, wat wij geacht worden onder dat vage begrip te moeten verstaan, iets "onvermijdelijks" is, waar we ons "nu eenmaal aan te passen hebben". Precies hetzelfde wordt ons al veertig jaar lang over het neoliberalisme wijsgemaakt. Dat is allemaal onzin. Wat we nu kunnen waarnemen als neoliberalisme, globalisering, en ook het "managerialisme", die dingen zijn allemaal door mensen gemaakt, in het leven geroepen; door mensen, die ernstige psychiatrische gevoelsproblemen hebben, zeg ik erbij. Dus kunnen ze ook weer afgebroken worden, als we moed houden, en dat samen willen. De media (transnationale grootmachten, vergis je niet), die suggereren dat globalisering iets te maken heeft met vrijheid, blijheid, multiculturele verbroedering, heel veel vrij reizen, de kosmopolitische levensstijl, de eeuwige jeugd, een swingend leven, mondaine genoegens, materiële welstand, een superieure gezondheid, en uiteraard het genot van vreugdevolle dans en perfecte seks. Tja. In de Bijbel brengt de duivel een vastende Jezus met precies deze prima aanbiedingen in de verleiding. Maar die blieft deze leugenhandel niet. Globalisering is het tegendeel van wat de reclamemaffia ons voorschotelt. Ze bestaat uit armoede, hongersnood, vluchtelingenstromen, oorlog, grootscheepse diefstal, de terugkeer van overwonnen gewaande ziekten, nieuwe epidemieën, de wraak van een door de mens op hol gebracht wereldklimaat - de dood in de poot vor talloze mensen. Wanneer we het kapitalisme onschadelijk maken, gaat er een wereld van mogelijkheden open. Bijvoorbeeld: een gematigd politiek-economisch herstel van de landsgrenzen in Europa. Het opnieuw opbouwen van kleinere leefgemeenschappen, die zelf voor voedselproduktie zorgen, waterdistributie, toezien op goed onderwijs, goede zorg, een eerlijke verdeling van de woningvoorraad, en veel meer. Mocht de mensheid ook in 2200 nog bestaan, dan zal ze op onze jaren terugkijken als één van de donkerste, zo niet de meest duistere, in de hele wereldgeschiedenis. En dat zal terecht zijn.

Cliff Clavin
Cliff Clavin15 nov. 2017 - 15:31

(één van de donkerste periodes)

ton14024
ton1402415 nov. 2017 - 18:29

Maak je niet druk/illusies over de mensheid in 2200, Cliff, maar over de menselijkheid, of de afwezigheid daarvan, nu. Als de kop van dit artikel klopt, iets waar we al langer voor waarschuwen, zijn we verloren. Tenzij snel de schok komt die het hart weer laat kloppen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin15 nov. 2017 - 20:45

@ Ton - dank, maar ik ben realist genoeg om te beseffen dat 2200 A.D. voor onze soort niet meer zal bestaan, omdat het niet meer waargenomen en opgetekend zal kunnen worden, als we het huidige systeem blijven accepteren. Dat jaartal is bedoeld als een fictief meetmoment.

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 nov. 2017 - 4:42

Ik heb altijd gezegd dat de globalisering een keuze was, gemaakt om dit soort wantoestanden de wereld in te krijgen... Er is geen arme donder beter van geworden...we weten maar al te goed wie wel!

Rick Hofland
Rick Hofland15 nov. 2017 - 11:47

Helaas is het grote geld van te veel invloed op ons politieke systeem, maar of dat nou in andere systemen minder is betwijfel ik. In China zijn tegenwoordig meer miljardairs dan in welk ander land dan ook en een groot deel daarvan zit in de staatscommissie, dus het lijkt mij dat het grote geld ook daar van invloed is op de politiek besluitvorming. V.w.b. de dividendbelasting opheffen bij ons, dit levert in eerste instantie niets op voor de Nederlandse maatschappij en voor je het weet kloppen deze bedrijven weer op de deur van Rutte als er ergens in Europa een ander land weer een belastingvoordeel creëert om deze bedrijven te lokken. Het is daarom onverstandig om in deze "supermarkt korting oorlog" mee te gaan. Ik vraag mij af of er niet een ander voordeel aan grote bedrijven had kunnen worden aangeboden waardoor Nederland interessant blijft als vestigingsplaats. Bijvoorbeeld iets met een belastingvoordeel op investeringen in de samenwerking met Nederlandse universiteiten waardoor deze bedrijven veel goede studenten aan zich kunnen binden. Dat mag dan best een behoorlijk voordeel zijn om zo de multinationals uit te lokken flink te investeren in onze universiteiten en zo snijdt het mes op z'n minst nog aan 2 kanten.

1 Reactie
Paddy3
Paddy315 nov. 2017 - 15:11

In eerste instantie levert het juist wel veel op. Door de brexit zitten veel internationale bedrijven juist op dit moment te bepalen waar zij zich gaan vestigen. In Londen of ergens in de EU.