Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

Zware klap voor vrouwenrechten in de VS
Joop

Kansen voor Kaag in aanpak ongelijkheid

  •  
25-01-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
sigridkaag
Kies voor een feministische aanpak uit de crisis, gebaseerd op economisch en fiscaal beleid dat ongelijkheid niet vergroot – zoals nu het geval is – maar bij de wortels aanpakt.
“De tien rijkste mannen verdubbelden hun vermogen, terwijl 99% van de mensen hun inkomen zagen dalen”, zo kopte Oxfam vorige week. Het was al langer duidelijk dat de pandemie bestaande ongelijkheden heeft blootgelegd en vergroot, maar de cijfers zijn ontluisterend en de gevolgen ook. Ongelijkheid maakt levens kapot en ontwricht samenlevingen.
sigridkaag-1
Wat de cijfers ook bevestigen: vrouwen zijn bijzonder hard geraakt. Terwijl de werkgelegenheid van mannen wereldwijd weer bijna op het niveau is van voor de pandemie, zijn er nog steeds 13 miljoen minder vrouwen aan het werk dan in 2019. 252 mannen hebben meer vermogen dan 1 miljard vrouwen en meisjes in Afrika, Latijns-Amerika en de Caraïben samen. Ook in Nederland gingen vrouwen er harder op achteruit in inkomen, welvaart én welzijn , en worden de rechten van huishoudelijk werkers – veelal vrouwen van kleur of met een migratieachtergrond – nog dagelijks geschonden.
Het goede nieuws is: we kunnen er iets aan doen. Ongelijkheid is een politieke keuze. Het is het gevolg van beleid dat onvoldoende rekening houdt met de belangen van hen ‘aan de onderkant van de samenleving’ of ‘ver weg’. Dit geldt ook voor Nederland. Economisch en fiscaal beleid zijn bij uitstek ‘genderblind’ en nationaal gericht, zo stelt ook de OESO. Terwijl: als we ongelijkheid serieus willen aanpakken, dan is aandacht voor de manier waarop het belastingstelsel of begrotingskeuzes uitpakken voor vrouwen cruciaal.
Zo hebben de jarenlange bezuinigingen op gezondheidszorg en publieke voorzieningen niet alleen tot grote krapte in de ziekenhuizen geleid, ze hebben ook de onbetaalde zorgtaken van vrouwen verder opgeschroefd. Waar de overheid zich terugtrekt, daar doen vrouwen – zeker in crisistijd – het (vuile) werk.  Dit hebben onze noorderburen al langer begrepen. Zweden werkt bijvoorbeeld al sinds 2000 met ‘gender budgeting’ , waarbij alle begrotingskeuzes zoveel mogelijk moeten bijdragen aan gendergelijkheid. Wat ze ook doen: vrouwen actief betrekken bij financieel beleid. Geld is macht en wie niet gezien of gehoord wordt, zal van beiden weinig zien – zo is de gedachte.
Om (gender) ongelijkheid aan te pakken moet ook over de grens gekeken worden. De giftige cocktail van pandemie, klimaatverandering en economische crisis raakt vrouwen in het Mondiale Zuiden disproportioneel, zo blijkt ook uit onderzoek dat ik het afgelopen jaar deed voor de People vs Inequality podcast. Hier ligt een taak voor de internationale gemeenschap. Zo leidt belastingontwijking via landen als Nederland ertoe dat ontwikkelingslanden miljarden mislopen om te investeren in diezelfde publieke voorzieningen die nu zo hard nodig zijn. En is het hoog tijd voor serieuze hervorming van het IMF en de Wereldbank om ontwikkelingslanden, en vrouwen in die landen, meer stem te geven in de aanpak van de oplopende schuldencrisis.
Vrouwenrechtenorganisaties wereldwijd roepen op tot een feministische aanpak uit de crisis , gebaseerd op economisch en fiscaal beleid dat ongelijkheid niet vergroot – zoals nu het geval is – maar bij de wortels aanpakt. De voorstellen liggen er en zijn ook voor Nederland relevant. Minister Kaag, misschien wel de eerste minister van Financiën met kennis van gendergelijkheid en internationale samenwerking, is perfect geplaatst om deze handschoen op te pakken.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (16)

CharlesdeValois
CharlesdeValois4 feb. 2022 - 11:36

Elke tijd is nieuw. Bijvoorbeeld ook dat de pensioenleeftijd tegen de 70 loopt. Dat kan natuurlijk een verschuivend beeld opleveren van de werkvloer qua leeftijdopbouw.. M'n. de kantoortuinen waarbij een ieder zo de eigen toekomstperspectief ziet en beleeft is natuurlijk helemaal nieuw anno 2022. Dus functionering mag geen ander woord worden voor leeftijdsdiscrininatie want haaks op langer doorwerken.

Desiree2
Desiree226 jan. 2022 - 13:29

Sigrid Kaag zat niet alleen in het vorige kabinet maar haar partij heeft het bezunigingskabinet Rutte II (met de PvdA) continue gesteund. Als Babara Paassen dus oproept tot een ‘feministische aanpak uit de crisis, gebaseerd op economisch en fiscaal beleid dat ongelijkheid niet vergroot – zoals nu het geval is – maar bij de wortels aanpakt’… is Sigrid Kaag wel de laatste waar we op kunnen vertrouwen! Sigrid Kaag heeft namelijk al 5 jaar enthousiast meegewerkt aan de bevordering van ongelijkheid! Paul Hoebink, emeritus-hoogleraar aan de Radboud universiteit noemt Sigrid Kaag in Vice Versa de zwakste en meest afwezige minister op ontwikkelingssamenwerking van de laatste 55 jaar! Daarna was ze de kortst zittende minister van buitenlandse zaken ooit! En dan gaan we maar liever niet in op de uiterst pijnlijke consequenties die haar incompetente geblunder heeft gehad voor Afghaanse tolken (en vooral voor hun vrouwen en dochters) die nog steeds wachten om geëvacueerd te worden. Als enige is Sigrid Kaag verantwoordelijk dat wij nu opgescheept zitten met Rutte IV want als zij had geweigerd had Rutte een giga probleem gehad. Barbara Paassen begrijpt blijkbaar niet dat feminisme veel meer is dan modieus kakkerig gekakel voor de bühne.

1 Reactie
The Apple
The Apple26 jan. 2022 - 14:34

Zpoals ik reeds stelde: Een neo-liberale minster van economische zaken doet dat alleen voor zover dat economische voordelen oplevert, dat is bij voorbaat duidelijk.

zekernietjoops
zekernietjoops26 jan. 2022 - 13:26

Mevrouw laat eens te meer zien hoe huichelachtig en leugenachtig ook zulk pamflettisch feminisme van veel z.g. ‘hoger opgeleiden’ jegens de grote meerderheid altijd(!) al was… en nu meer dan ooit is. Immers, hoe zou een partij, in dit geval (VV)‘D’66, die steevast een sowieso bedenkelijk kapitalisme en daarbij behorend liederlijk liberalisme omarmde en omarmt, dan nog overtuigend kunnen pleiten voor meer gelijkheid, laat staan, rechtvaardigheid, temeer daar dit kapitalisme gaandeweg in zijn volstrekt immorele en zelfs criminele en fascistoïde/fascistische eindstadium is gekomen..?: In ieder geval is dat voor mij geen vraag, omdat vooral (VV)‘D’66 berekenend opportunisme al haar gehele bestaan als ‘corebusiness’ hanteert. (VV)‘D’66 liet en laat zo telkens weer zien dat diens ‘ethiek’ en daaruit afgeleide principes vooral dat vastleggen en voorschrijven wat een ad hoc gecreëerde ‘waan van de dag’ - en dus steeds vaker(!), de opportunistisch berekenende waan van (VV)’D’66 - voorschrijft.

1 Reactie
zekernietjoops
zekernietjoops26 jan. 2022 - 13:48

correctie "al haar gehele bestaan" moet zijn: al zijn gehele bestaan

Over2
Over226 jan. 2022 - 9:35

''Kansen voor Kaag in aanpak ongelijkheid'' D66 Kaag zit inderdaad op de juiste plek om ongelijkheid aan te pakken. https://www.rd.nl/artikel/875192-belastingkloof-tussen-eenverdiener-en-tweeverdiener-weer-groter Dan is het natuurlijk wel te hopen dat Rutte3 in achterkamertjes heeft afgesproken dat Rutte4 daar ook werk van gaat maken. Want als dat niet het geval is dan zijn natuurlijk de ''democratische'' handen van D66 Kaag gebonden. Voor de ongelijkheid, maar vooral ook de emancipatie is het natuurlijk zaak om als eerste een eind te maken aan de tweeverdienersubsidie. De tweeverdienersubsidie heeft er toe geleid dat vrouwen in Nederland massaal parttime werken omdat dat heel grote voordelen op levert. De parttime werkende vrouw (met thuis een mannetje m/v) dat voor het leeuwendeel van het inkomen zorgt van het gezin verdient netto per uur een topinkomen omdat er nauwelijks belasting over hoeft te worden betaald. Dus waarom wat langer werken als het financieel gezien niet nodig is vanwege de tweeverdienersubsidie. Dan liever thuis de halve week achter het aanrecht en/of op de tennisbaan. Dat er een schrijnend tekort is aan personeel in het onderwijs, gezondheidszorg etc. zal de parttime werkende vrouw met tweeverdienersubsidie een rotzorg zijn.

3 Reacties
Wappie Kappie
Wappie Kappie26 jan. 2022 - 11:12

Breng ze nu niet op het idee om de éénverdiener en de part-time werkende nog harder te belasten. Dat het klootjesvolk voor een hongerloontje beiden levenslang fulltime moeten werken om hun hypotheek en studieschuld af te lossen is de natte droom van de VVD en D66. Over Kaag gesproken: die heeft baat bij het uitmelken van de burger, dus zal het haar een zorg zijn. Die zit hoog en droog in haar pand van 2m of bij van corruptie rentenierende man in Zwitserland.

LaBou
LaBou 26 jan. 2022 - 15:30

"Dat er een schrijnend tekort is aan personeel in het onderwijs, gezondheidszorg etc. zal de parttime werkende vrouw met tweeverdienersubsidie een rotzorg zijn." Je maakt mij niet wijs dat e.e.a kees wel een zorg is. Die gebruikt dit alleen maar om zijn trollenboodschap weer eens achter te laten

Over2
Over226 jan. 2022 - 18:49

''Dat het klootjesvolk voor een hongerloontje beiden levenslang fulltime moeten werken om hun hypotheek en studieschuld af te lossen is de natte droom van de VVD en D66.'' Je haalt nu toch een aantal zaken door elkaar Kap. Klootjesvolk met hongerloontje heeft geen hypotheek om de simpele reden dat ze daar niet voor in aanmerking komen. De burgers die zich een hypotheek kunnen veroorloven horen bij de rijke helft van Nederland. En helemaal als ze een studieschuld hebben inclusief een hogere opleiding. En de betere baan met bovenmodaal salaris. En waarom zou je moeten sparen (=villahypotheek aflossen) De rente is absurd laag en datzelfde geldt voor de studieschuld. Of is het omdat sparen in de villa vrij is van vermogensbelasting. Het is niet alleen dat de belasting omhoog kan voor de rijke helft van Nederland. Die moet ook omhoog als je de kloof tussen rijk en arm niet nog groter wil laten worden. Daar komt bij dat D66 Kaag van plan is om met miljarden (subsidie) te gaan smijten. Waar moet die poen anders vandaan komen?

Berend22
Berend2226 jan. 2022 - 9:13

Als de vrouwen het voor elkaar weten te krijgen het neo-liberale drama de nek om te draaien door de teugels in te nemen dan onderwerp ik mij als man met liefde aan de vrouwen.

WillemdeGroot
WillemdeGroot26 jan. 2022 - 9:03

Binnen een bepaalde context zeker een te volgen bijdrage van Barbara. Het probleem is tweeerlei, denk ik. Ten eerste voert Kaag beleid uit ingegeven door het voltallige kabinet. Ze kan geen politiek solist zijn binnen de kaderafspraken en de uitkomsten van beraad. Ten tweede is een brede (terug)blik op Rutte III ook opportuun, temeer omdat de huidige vastgelegde akkoorden niet brengen wat Barbara graag, en terecht, graag wil. Rutte III liep niet voorop in de strijd waar Barbara voor pleit. Het is wensdenken dat Kaag, in haar eentje, zo ze zou willen, iets daarvan kan realiseren. En, wellicht, zonder iets af te willen doen van wat Barbara graag wil, lijkt het mij zinvol om niet slechts te kijken naar de man-vrouw-verhoudingen, maar zeker de sociale ongelijkheid in het algemeen daarbij te betrekken. Jawel die groeiende kloof enzo. Dus: ook-ook.

Poeh, poeh
Poeh, poeh26 jan. 2022 - 8:54

In mijn werkzame leven heb ik een kleine toen jaar in een vast team van vier mannen gewerkt. Al die jaren heb ik een vrouwelijke collega's als manager gehad. Niks mis mee, het paste in het beeld van gelijkheid en geschiktheid van man en vrouw. Ons team is in die jaren onveranderd gebleven en gedurende die tien jaar hebben we vijf (!) mutaties gehad op die managementpositie. Wij deden gewoon 'het vuile werk' en onze manager hopte vrolijk van de ene naar de andere functie. Het leidde er toe dat wij zelf het management werden als het om kennis en structuur ging en de manager vijf keer het gevoel moesten bijbrengen waar het om ging. Ik gun alle vrouwen een mooie carrière en heb een hekel aan ongelijkheid, maar daar hoort ook een plichtsbesef bij voor het werk dat je doet. Dat gebruik je niet om alleen je eigen cv ermee te voeden.

The Apple
The Apple26 jan. 2022 - 6:47

De feministen sluiten zich blijkbaar aan bij de socialisten en hopen nu dat uitgerekend een neo-liberale minister van financiën dat ot prioriteit zal verklaren. Alleen voor zover dat economische voordelen oplevert, dat is bij voorbaat duidelijk.

gimli55
gimli5525 jan. 2022 - 21:52

Even een stapje terug. Stel eerst de vraag : Wat heeft D'66 in de afgelopen 40 jaar betekent voor de aanpak van ongelijkheid? Wat heeft Kaag, naast de uitspraak : onze wegen scheiden zich, betekent voor de strijd tegen ongelijkheid? Wat heeft Rutte 3, waar Kaag onderdeel van heeft uitgemaakt, betekent voor de ongelijkheid van vrouwen, armen, slachtoffers van de Toeslagaffaire en de gaswinning schade? Op alle 3 vragen is het antwoord simpel : Helemaal niets. Nog Kaag als de regering waar D'66 in heeft gezeten, is er iets gedaan aan de ongelijkheid. De verschillen tussen rijk en arm is alleen maar groter geworden in de afgelopen jaren, zelfs tijdens de Covid crisis. Er is niets fundamenteels opgelost en in Rutte 4 koppelt het kabinet de AOW los van het minimum loon, wordt er bezuinigd op de jeugdzorg en een eigen bijdrage ingevoerd, incluis het sluiten van 3 van de 5 kinderhart chirurgische afdelingen, waarvan 1 buiten de Randstad. De €10.000 subsidie in Groningen was een trieste vertoning van een incompetent kabinet en dit stuk is een aanfluiting want alle schijn wijst de andere kant op. Eerst wijst ze Rutte de deur en daarna kruipt ze samen in bed met partijen die mekaars bloed wel konden drinken tijdens de formatie. Dit stuk is wishfull thinking en stelt niets voor.

2 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r26 jan. 2022 - 7:54

Indeed! Krijg sowieso heel vaak het idee dat vrouwlijk vrouwenexperts denken dat als vrouwen aan de macht zijn, alles beter wordt. Terwijl er genoeg vrouwen aan de macht zijn geweest en geen drol hebben veranderd (of verschrikkelijks waren). Lijken niet te beseffen dat het niet uitmaakt of je vrouw of man bent, politiek/ethisch besef is waar het om gaat.

lmgikke
lmgikke26 jan. 2022 - 8:09

Het hele stuk gaat over feminisme en ongelijkheid. Om vervolgens Kaag als de perfecte kandidaat te zien. Waarom? omdat ze een vrouw is? Kijk naar haar acties en haar politieke voorkeur. En die beloven niet veel goeds.