Joop

Kan Charlie god en zijn gelovigen wel beledigen?

  •  
29-02-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
Schermafbeelding-2016-02-29-om-20.24.23

© cc-foto: Simon Grossi

Godslastering is misschien wel toegestaan, maar is dat dan ook een reden om het te doen?
De terroristen hebben vorig jaar met hun aanslag op de redactie van het blad Charlie Hebdo in de roos geschoten. Wisten ze hoezeer ze de Franse samenleving (en in wezen de hele westers-liberale maatschappij) uit het lood zouden slaan? Anders gezegd, ging het hen er enkel om zich te wreken op een blad waarin spotprenten worden opgenomen die de Islam hekelen, of wisten ze dat ze daarbij ook een doos van Pandora zouden openen? Want dat hebben ze gedaan. Het attentaat op Charlie bleek namelijk een blikopener, de tegenstrijdigheden van de Franse samenleving kwamen opeens helder in het licht te staan. Het kan, me dunkt, geen kwaad een jaar na de gebeurtenissen de zaak nog eens rustig te overdenken.
Westerlingen zijn meer waard dan anderen Ten eerste – het moet gezegd worden – werd weer eens overduidelijk dat westerlingen voor ons meer waarde hebben dan niet-westerlingen. Aanslagen met dodelijke afloop die door aanhangers van dezelfde of vergelijkbare terreurbewegingen in landen als Irak, Syrië en Nigeria worden gepleegd – om van andere dood en verderf zaaiende rampen maar te zwijgen – krijgen nog geen kruimeltje van de aandacht die we aan de affaire-Charlie schonken. Die optocht door de straten van Parijs, een paar dagen na het attentaat, met voorop de machtigste Europese leiders, Merkel, Cameron, Hollande, Juncker, het had iets surrealistisch. Goed, je kunt zeggen dat het daar vooral om een betuiging van steun aan Frankrijk ging, en misschien nog meer om een manifestatie ten gunste van het principe van de persvrijheid. Wat kun je daar nu tegen in brengen? Niets, maar een mens is vrij om te dromen van gelijksoortige optochten als reactie op drama’s die zich elders in de wereld afspelen. En die drama’s zijn soms direct of indirect het gevolg van politieke keuzes die wij in het Westen maken (Wie heeft door de oorlog in Irak de chaos in het Midden-Oosten bevorderd? Wie zijn de grote bondgenoten van de Arabische oliemonarchieën – landen die op hun beurt de meest fundamentalistische stromingen binnen de Islam ondersteunen, broedplaatsen van gewapende jihad?)
Persvrijheid – vrijheid van beledigen? Ten tweede, het principe van de vrijheid van de pers. Ja, misschien ging het de Fransen, en ons westerlingen, in de allereerste plaats daarom. En ook hier hebben de terroristen door hun wandaad de vinger weten te leggen op een gevoelige plek, namelijk de onduidelijkheid over de vraag of de persvrijheid ook de vrijheid tot beledigen inhoudt. En deze vraag heeft een stof doen opwaaien! In het Frankrijk van de laïcité, dat wil zeggen van de strikte scheiding van godsdienst en staat, kreeg deze deining een heel eigen karakter. Want er heerst grote onduidelijkheid. Volgens het Franse wetssysteem is alles toegestaan behalve laster, dat wil zeggen ongegronde leugenpraat die individuen betreffen. Daar houdt persvrijheid op, daarover kan de pers voor de rechter worden gesleept.
Deze wet dateert van 1881. Maar onder invloed van het politiek-correct denken zijn er de afgelopen tijd allerlei artikelen de wet binnengeslopen die niet meer alleen het individu voor laster beschermen maar ook groepen voor wat kwetsend zou zijn voor deze groepen, racistische uitspraken, haatzaaierij… En dit is natuurlijk een open deur voor allerlei interpretaties, en wie allerlei interpretaties zegt, zegt ruzie. En wanneer die interpretaties bovendien naar zoiets als godslastering verwijzen (en godslastering is het stokpaardje van Charlie Hebdo), dan wordt de discussie helemaal explosief. Er gaan daarom stemmen op die ervoor pleiten weer terug te vallen op de wet van 1881 in zijn oorspronkelijke staat en het bij het verbod op laster jegens individuele personen te houden. Als dan Frankrijk het land is van de meest consequent doorgevoerde laïcité , laat het dat dan blijven. Dat schept duidelijkheid, en bij duidelijkheid is iedereen gebaat. God beledigen mag, want God valt niet onder de categorie individuen die de wet van 1881 op het oog heeft.
En wanneer het om geloofsgroepen gaat? Je kunt natuurlijk betogen dat wanneer je God beledigt, je een groep beledigt, namelijk de groep voor wie deze God belangrijk is. En dat je daarmee indirect individuen beledigt, namelijk de leden van de betreffende groep. Maar ook dit geeft aanleiding tot eindeloos gebakkelei. Want in welke mate behoren individuen tot de betreffende groep, en in welke mate doen ze dat niet. Een voorbeeld: lang niet alle moslims waren het met de voorzitter van de Grande Mosquée van Parijs eens toen hij een paar jaar voor de aanslag op Charlie Hebdo het blad aanklaagde wegens godslastering ‘in naam van de Islam’. Ze behoren dan wel tot de groep die ‘de Islam’ heet, maar ze hebben zich genoeg de typisch Franse cultuur eigen gemaakt om heel ver mee te kunnen gaan in het accepteren van allerlei uitwassen van persvrijheid, zelfs wanneer daarbij sprake is van godslastering. Ze weten dat veel Fransen ook aanstoot nemen aan godslastering, maar dat ze tegelijkertijd in staat zijn hun schouders op te trekken en te zeggen: ach wat…! En dat doen zij dan ook. Kortom, wanneer je betoogt dat je door het beledigen van God een groep beledigt, dan werk je communitarisme in de hand. Want niet alle – maar wel véél mensen die tot deze groep behoren zien zichzelf allereerst als Franse burgers en daarna pas als leden van die bepaalde groep. En wie communitarisme zegt, zegt verdeeldheid.
En God? En trouwens, wie wordt er beledigd? Wordt God beledigd? Of gaat het alleen om het hekelen van een bepaald godsbeeld? Houdt het geloof niet een voortdurend afbreken van gods-beelden in, anders gezegd een kritiek op alles wat wij van onszelf op God projecteren? God zelf wordt dan niet geraakt. Hierin ga ik mee. Maar om daarom de blasfemische spotprent, de godslastering, toe te juichen, zoals sommige zich liberaal wanende stromingen binnen de geloofswereld dat doen – nee. Want daardoor scheid je je op hooghartige wijze af van alle mensen die wél aanstoot nemen aan godslastering. Zouden we niet een juist midden kunnen vinden? Godslastering mag van de wet, maar mensen die God lasteren, wetend dat ze daarmee anderen kwetsen, zijn horkerige mispunten die je vol verachting de rug toekeert. Klaar.
Charlie: symbool of als symptoom van persvrijheid? Ja, die terroristen hebben met hun actie een zere plek geraakt. Een ophef die ze hebben ontketend! In mijn ogen is Charlie een rioolblad. Dat heeft de karikatuur van de kleine Aylan, het Syrische jongetje dat dood aanspoelde op een Turks strand, die in het januarinummer verscheen nog maar eens bewezen: smakeloos, verstoken van werkelijke humor. Ja, die terroristen hebben meer gekregen dan waarop ze waarschijnlijk hadden gerekend. Als reactie op hun misdaad hebben de Fanse politici een vuilnisblad tot symbool van persvrijheid en meer in het algemeen van vrijheid van meningsuiting gepromoveerd. Ja, in het land van Rabelais, Voltaire en Diderot… Misère! Waaruit maar weer eens blijkt dat beschaving een bijzonder kwetsbaar gegeven is.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (94)

johannn2
johannn24 mrt. 2016 - 0:43

God heeft geen mensenrechten. .

Nailles
Nailles1 mrt. 2016 - 16:28

Overtuigingen gaan samen met zowel religie en ideologisch politieke krachten en dienen in een vrij, democratisch land in iedere beargumenteerde òf onbargumenteerde vorm, dus ook satirisch èn redeloos satirisch, bestreden te worden. Dus niet alleen dat het een fundamenteel recht behoort te zijn. Het dient ook daadwerkelijk te gebeuren omdat iedere politieke kracht Als een religie of politieke ideologie haar overtuigingen meent te mogen vrijwaren van kritiek, en satire (ook redeloze) door deze te verbinden met iconen als god(en), heiligen, profeten, een messias, òf zoals bij politiek, aan hààr iconen als stichters van de ideologie, revolutionaire strijders, of natuurlijk resulterende dictatoren, mag het toch een ieder duidelijk zijn dat dat niet deugt en bestreden dient te worden verlangd men naar vrijheid. Dat aanhangers cq volgelingen een beroep zouden kunnen doen op een persoonlijk gekwetst zijn wanneer hun politieke of religieuze idolen bekritiseerd worden of belachelijk worden gemaakt is indien men die evidente drogreden inziet. Als je het gekwetst zijn van aanhangers van politieke ideologie of religie door kritiek en (ook redeloze) satire op bijbehorende overtuigingen en aan die overtuigingen verbonden iconen ook maar enigszins zou honoreren dan rechtvaardig je behalve wetgeving tegen godslastering als wetgeving die belediging van politieke figuren rechtvaardigt. Er is dan geen enkel verschil tussen het vervolgd kunnen worden omdat je een profeet of een president beledigd zou hebben. Behalve in het verleden en als in landen als Noord-Korea, Saudi-Arabië, komt dat ook dichterbij voor. In Rusland of Turkije b.v: http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=517&nID=95874&NewsCatID=509 http://www.nu.nl/buitenland/3961722/turkse-tiener-opgepakt-beledigen-president-erdogan.html http://www.amnesty.nl/nieuwe-wetgeving-die-de-vrijheid-meningsuiting-beperkt

3 Reacties
Zandb
Zandb2 mrt. 2016 - 8:19

Lees het artikel nog eens. Misschien ziet u dan waarom u zich deze reactie had kunnen besparen.

Nailles
Nailles2 mrt. 2016 - 11:59

@ Er wordt door de schrijver gesteld dat je een "horkerig mispunt" bent wanneer je kritiek en/of redelijke of redeloze satire bedrijft tegen de dragers van Hun religieuze overtuigingen. Ik laat zien dat iedere door groepen heilig cq onaantastbaar cq niet te weerspreken geachte overtuiging, politiek ideologisch of religieus, en juist ook als deze dan verbonden wordt met iconen als personages en symbolen, in een vrije samenleving beslist onderworpen dient te worden aan kritiek en spot.

Zandb
Zandb2 mrt. 2016 - 16:18

En dat wat u beweert, beweert de schrijver dus ook. Alleen maakt hij duidelijk dat in een samenleving die zuinig is op de vrijheid van meningsuiting, het belachelijk maken van mensen wel redelijk beargumenteerd moet kunnen worden. Maar zelfs alleen belachelijk maken om het belachelijk maken nog moet kunnen. Alleen, laten verstandige mensen zich volgens hem daar dan niet door (mis)leiden.

Leowieke
Leowieke1 mrt. 2016 - 15:54

Iets of iemand die niet bestaat kan nooit beledigd worden. Die god bestaat alleen in het denken en fantasie van mensen.

Hank Nozemans
Hank Nozemans1 mrt. 2016 - 13:49

"Je kunt natuurlijk betogen dat wanneer je God beledigt, je een groep beledigt, namelijk de groep voor wie deze God belangrijk is" Gelukkig hoeven zo'n betoog niet serieus te nemen. Ik kan namelijk hetzelfde betogen over mijn auto, tuinkabouters, m'n nieuwe schoenen en het lokale weer. Uw betoog haalt me het bloed onder de nagels vandaan. Ik ben echt helemaal klaar met die verhaaltjes die neerkomen op 'vrijheid van meningsuiting is geen recht op vrijheid van beledigen' DAT IS HET WEL!!! En daar hebben ze in Frankrijk al vanaf 1881 aan kunnen wennen. Het is zelfs beschermd dmv boetes en celstraf.... "Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende." En verder past Charly Hebdo prima in het rijtje Voltaire, Rabelait. Als Rabelait nu geleefd had, had hij prima voor Hebdo kunnen schrijven.

6 Reacties
Zandb
Zandb1 mrt. 2016 - 16:23

U hebt werkelijk niets begrepen van het artikel, als u meent dat dit het punt is dat de schrijver wil maken: "Je kunt natuurlijk betogen dat wanneer je God beledigt, je een groep beledigt, namelijk de groep voor wie deze God belangrijk is".

johannn2
johannn21 mrt. 2016 - 17:10

Je vergeet het vliegende spaghetti monster, Hank. .

Hank Nozemans
Hank Nozemans2 mrt. 2016 - 8:14

Ah, daar is dhr. Zandbergen met het standaard riedeltje 'niet begrepen, niet goed gelezen, etc.' Nee meneer Zandbergen, ik heb het prima begrepen. Ik zou bijna een legendarische quote van Louis van Gaal willen aan halen; 'Bent u nou zo....' Leest u mijn reactie nog eens en kom weer eens terug.

Zandb
Zandb2 mrt. 2016 - 16:24

Hank, dat is geen riedeltje. Dat is gewoon zo. U hebt het artikel helaas niet goed begrepen. Uw zin: "Gelukkig hoeven we zo’n betoog niet serieus te nemen. Ik kan namelijk hetzelfde betogen over mijn auto, tuinkabouters, m’n nieuwe schoenen en het lokale weer" geeft vanuit een andere benadering namelijk precies de mening van de schrijver weer: "Zoiets leidt tot niets.' In zijn woorden: "Je kunt natuurlijk betogen dat wanneer je God beledigt, je een groep beledigt, namelijk de groep voor wie deze God belangrijk is. En dat je daarmee indirect individuen beledigt, namelijk de leden van de betreffende groep. Maar ook dit geeft aanleiding tot eindeloos gebakkelei. Want in welke mate behoren individuen tot de betreffende groep, en in welke mate doen ze dat niet."

Hank Nozemans
Hank Nozemans2 mrt. 2016 - 20:50

Ik heb het antwoord op de vraag van Louis. U heeft zelf werkelijk niks van de strekking begrepen. Ik geef u een paar zinnetjes die de werkelijke bedoeling van de schrijver weergeven: "Want er heerst grote onduidelijkheid." (volledig uit z'n duim gezogen om een argument op te zetten, de wet is glashelder en er heerst evenmin onduidelijkheid) ''Want daardoor scheid je je op hooghartige wijze af van alle mensen die wél aanstoot nemen aan godslastering'' (of aan het beledigen van tuinkabouters, het weer, spagettimonsters) ''Zouden we niet een juist midden kunnen vinden?'' (NEE) ''mensen die God lasteren, wetend dat ze daarmee anderen kwetsen, zijn horkerige mispunten die je vol verachting de rug toekeert. Klaar.'' (Dat geld dan ook voor tuinkabouters, het weer, rode auto's, elfjes, sinterklaas, etc.) Kortom, de verlichting was in Frankrijk in 1881 al verder dan dhr 't Hooft in 2016.

Zandb
Zandb3 mrt. 2016 - 14:42

Hank: "Zo'n betoog" zegt u "hoeven we niet serieus te nemen". En dan verwijst u toch echt naar dit gedeelte uit de tekst van : "Je kunt natuurlijk betogen dat wanneer je God beledigt, je een groep beledigt, namelijk de groep voor wie deze God belangrijk is”. Omdat u alleen afgaat op dit citaat van de schrijver en omdat u zegt dat u "zo'n betoog" niet serieus neemt, dan is het raar dat u in feite de schrijver alleen maar aanvult en precies uitlegt, wat de schrijver uitlegt: "Zo'n betoog" kan je niet serieus nemen.

[verwijderd]
[verwijderd]1 mrt. 2016 - 13:48

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
johannn2
johannn21 mrt. 2016 - 17:20

Ik ben het wel met je eens. Zolang je gelovigen maar niet in hun privésfeer ermee lastig valt of er hinderlijk mee volgt, maar dat zou al direct enkele andere wetten overtreden. In jouw eigen sfeer en in het openbaar mag jij hardop en in alle toonaarden over god denken en dat ook uiten, net als zijzelf, en net als zij dat mogen over goddeloosheid bijvoorbeeld. Als je hem ridicuul vindt, dan is dat jouw beleving die je overal over mag uiten, ook over zoiets als een god. Dat verbieden zou inderdaad een respect voor die mensen van je eisen dat zo ver gaat, dat je dat moet verbinden met het respecteren van hun god. En dat gaat te echt ver. .

Pasop
Pasop1 mrt. 2016 - 12:14

Belediging: Een krenking van iemands gevoel van eer of eigenwaarde. Spot: Iemand belachelijk maken. What goes around comes around: 1) Wie wind zaait zal storm oogsten 2) Wie goed doet, goed ontmoet. Interactie: 1) Toestand dat personen en zaken op elkaar reageren 2) Wisselwerking. Zelfbeheersing: Het in toom houden van gevoelens. Zelfoverschatting: 1) Eigendunk 2) Grootheidswaan Zelfrespect: De overtuiging dat je eigen mening en eigen gevoelens waarde hebben. Wederzijds respect: Als je de ander in zijn/haar waarde laat. Respectloos: 1) Aanmatigend 2) Onbeschaamd 3) Onbeschoft 4) Ongegeneerd 5) Oneerbiedig. Dus drijf lekker zonder terughoudendheid (lees; vrij van zelfbeheersing) de spot met Jan & alleman, beledig hen en hun levenswijze en visies respectloos maar eis tegelijkertijd dat die ander jou en jouw ‘hoogstaande’ waarden waarmee je die ander aanvalt wel respecteert…… Atheïst: Een Gods ontkenner met verbazingwekkend vaak veel kritiek op God.

1 Reactie
johannn2
johannn21 mrt. 2016 - 17:21

Pasop, Een atheïst is iemand, die god nodig heeft om niet in hem te kunnen geloven. .

overlever
overlever1 mrt. 2016 - 11:51

"wisten ze hoezeer ze de Franse (Europese) samenleving uit het lood zouden slaan"? En moeten wij met onze superieure samenleving daar dan in de geest van onze normen en waarden op reageren? Nee, als een tegenstander onze samenleving tijdelijk uit het lood wil slaan dan lukt dat altijd. We zullen dan een deel van onze principes overboord moeten gooien. Maar de tegenstander zal alleen dan zijn zin krijgen als ze ons voorgoed overwinnen. Dat is tot nu toe nog niets en niemand gelukt. Oftewel wij hebben overwonnen en zijn snel weer, nadat de rust was weergekeerd, terug gegaan naar onze originele maar zich altijd ontwikkelende samenleving. Of we nu wel of niet zelf de oorzaak zijn van de rotzooi in de wereld, het wil niet zeggen dat als we dat zijn we onze bondgenoten niet moeten helpen en ons moeten laten overheersen door een tegenstander. Hoogstens is het een goed idee om een volgende keer andere beslissingen te nemen om een soortgelijke ontwikkeling te voorkomen. Dat we meer opkomen voor b.v. Frankrijk dan voor Nigeria of Irak is logisch, zij delen onze wetten , normen en waarden en we hebben een al eeuwenlang durende verbinding . Buiten dat is het natuurlijk ongehoord en belachelijk dat mensen moorden voor het beledigen van een sprookjesfiguur. Al helemaal als een land in Europa een geloof beledigt dat totaal niet geworteld is in onze cultuur. Hier niets te zoeken heeft in onze geschiedenis en onze huidige cultuur. Schandalig dat een geloof van ver weg hier onze manier van leven gaat bepalen. Dat mensen uit de zandbak in het Midden- Oosten ons hier gaan vertellen wat wij wel en niet mogen. Ze mogen blij zijn dat ze hier hun geloof mogen belijden. Iets wat andersom meestal niet mogelijk is op straffe van de dood.

Albert Einstein
Albert Einstein1 mrt. 2016 - 11:47

"Je kunt natuurlijk betogen dat wanneer je God beledigt...". Als je een god als belanghebbende introduceert, heb je er dus niets van begrepen.

2 Reacties
Zandb
Zandb1 mrt. 2016 - 16:25

Dat zal dan wel Eensteen, maar daarom kan iemand nog wel vinden dat hij het dan juist wèl begrepen heeft.

johannn2
johannn21 mrt. 2016 - 22:16

Albert, Ik ben het wel eens met je eens, merk ik. .

Buzzer
Buzzer1 mrt. 2016 - 11:27

Ik vermoed dat God zelf wel terug zou slaan wanneer hij zich beledigd zou voelen, gelovigen hebben zich er buiten te houden

slopsma
slopsma1 mrt. 2016 - 11:20

Een heel verhaal over iets simpels. Als je je beledigd voelt, ga je naar de rechter, en laat die beslissen. Als iedereen dat deed, dan scheelde dat heel wat ellende.

1 Reactie
Zandb
Zandb1 mrt. 2016 - 16:29

Zou het Slopsma? Zou iedereen het zonder meer met die rechter eens zijn? Zou iedereen zich bij het besluit van de rechter neerleggen? Kijkt u dan eens even in de geschiedenis, hoeveel mensen hun leven minder belangrijk vonden dan hun geloof.

Haastig
Haastig1 mrt. 2016 - 11:19

"Westerlingen zijn meer waard dan anderen Ten eerste – het moet gezegd worden – werd weer eens overduidelijk dat westerlingen voor ons meer waarde hebben dan niet-westerlingen" Ah, dat verklaart waarom breed uitgemeten wordt dat IS maar liefst 8 Nederlandse IS-strijders heeft gedood.

Frans Akkermans
Frans Akkermans1 mrt. 2016 - 10:58

"Godslastering mag van de wet, maar mensen die God lasteren, wetend dat ze daarmee anderen kwetsen, zijn horkerige mispunten die je vol verachting de rug toekeert. Klaar. " Het opzettelijk kwetsen en beledigen van iemand is onchristelijk. Maar iemand een verachtelijk sujet vinden is dat in wezen ook. Waarom zou je het doen, je schiet er niets mee op. Ik probeer me maar aan het devies van Bambi te houden: Als je niks aardigs te zeggen hebt, zeg dan maar niets.

NicoSchouten
NicoSchouten1 mrt. 2016 - 10:43

Als het woord godslastering valt gaat het eigenlijk om uitlatingen die bepaalde mensen grieven vanwege hun geloofsopvatting. Zij voelen zich gekwetst. Een mogelijk bestaande God (?) zal eerder grinniken om de 'verwatenheid' van die schepsels die 'lelijke' opmerkingen maken. Ik raad die mensen die zich zo gauw gekwetst voelen aan blij te zijn als er weer een godslasteraar opduikt. Dat leidt er immers toe dat er voor hen na hun dood meer ruimte overblijft in het door hen veronderstelde paradijs. Overigens wordt Gods naam verreweg het meest grievend gebruikt door al diegenen die telkens beweren dat een bepaalde gebeurtenis 'Gods wil' moet zijn geweest. Behalve dan satire; dat kan ineens niet Gods wil zijn geweest. Volstrekte willekeur dus.

Haastig
Haastig1 mrt. 2016 - 10:31

"Godslastering mag van de wet, maar mensen die God lasteren, wetend dat ze daarmee anderen kwetsen, zijn horkerige mispunten die je vol verachting de rug toekeert. " Gelukkig blijft het bij u bij de rug toekeren. De geschiedenis toont dat Gods volgelingen keer op keer hen die lasterden, zij die op "verkeerde" wijze geloofden de meest verschrikkelijke martelingen te wachten stonden. Niet door God, maar door de "gelovige" mens. Brandstapel, vierendelen, levend spiezen. Tot op heden kinderen die van het geloof zijn afgevallen en wegens die godslastering verstoten worden, enkel de rug van hun ouders te zien krijgen..... Heerlijk volk. Bij Allah's volgelingen in den vreemde bestaan nog wel de wetten die verder gaan dan de rug toekeren, hoewel het kan onderdeel van de straf zijn als je voor deze transgressie stok- of zweepslagen bent toebedeeld. Maar natuurlijk kan men ook met de dood worden gestraft. Hetzij door een strafhof, hetzij door een lynchmob. Keert u mij de rug toe. Zo lang god toestaat dat mensen in zijn naam massaal andere mensen afslachten zal ik hem lasteren. En zo lang dit de "straf" is voor lasteren, is lasteren wat mij betreft nodig. https://m.youtube.com/watch?v=rIhRQ7nIesk http://i.cdn.turner.com/trutv/trutv.com/graphics/photogallery/most-compelling-crime-photos/theo-van-gogh-body.jpg https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blasphemy (rood en donkerrood) Woorden versus moord. Uw rug neem ik voor lief.

5 Reacties
Zandb
Zandb1 mrt. 2016 - 16:36

Haastig; Helaas hebt u gemist dat de schrijver niet alle kritiek onder "lasteren" vangt. Waarom denkt u dat de schrijver u als lasteraar de rug zou toekeren? Omdat u uw opvatting zelf als "lasteren" omschrijft? Want dat doet u en niet de schrijver. De schrijver heeft het over mensen die "lasteren" als ze geen andere bedoeling hebben dan "kwetsen". Nou die bedoeling haal ik echt niet uit uw opvatting. En ik moet me wel heel erg vergissen als de schrijver dat wel zou doen.

Haastig
Haastig2 mrt. 2016 - 13:17

Zandb 1 maart 2016 at 17:36 "Waarom denkt u dat de schrijver u als lasteraar de rug zou toekeren? Omdat u uw opvatting zelf als “lasteren” omschrijft?" Nee hoor Zandb, je hebt niet helemaal begrepen wat ik schrijf. Want, inderdaad, in mijn reactie laster ik niet. Ik heb mijn reactie ook nergens als zijnde lasterend omschreven.

Haastig
Haastig2 mrt. 2016 - 13:33

Zandb 1 maart 2016 at 17:36 "De schrijver heeft het over mensen die “lasteren” als ze geen andere bedoeling hebben dan “kwetsen”." Overigens blijkt uit deze woorden niet wat je schrijft: "Godslastering mag van de wet, maar mensen die God lasteren, wetend dat ze daarmee anderen kwetsen, zijn horkerige mispunten die je vol verachting de rug toekeert. Klaar." Er blijkt niet of er bedoeld wordt: "Mensen die God lasteren, uitsluitend met het doel anderen te kwetsen, zijn....." OF "Mensen die God lasteren, ondanks dat ze weten dat ze daarmee anderen kwetsen, zijn...." Bovenstaande zinnen zijn totaal anders, maar wat bedoeld wordt, is simpelweg niet duidelijk uit de bewoording, dus jouw reactie is voorlopig enkel jouw interpretatie.

Zandb
Zandb2 mrt. 2016 - 16:37

Uit dit citaat: "Zo lang god toestaat dat mensen in zijn naam massaal andere mensen afslachten zal ik hem lasteren." mag ik toch opmaken, dat u zelf beweert dat u lastert. Uit het volgende citaat: "Woorden versus moord. Uw rug neem ik voor lief." 'meen ik te mogen afleiden dat u denkt dat de schrijver vindt dat u ontoelaatbaar lastert. Inderdaad interpreteer ik de woorden van de schrijver iets anders dan u. "willens en wetens kwetsen" tegenover "weten dat je kwetst maar daar bewust voor kiezen". Ik denk dat ik goed zit met mijn interpretatie maar u hebt gelijk; dat hoeft niet.

Haastig
Haastig2 mrt. 2016 - 17:14

Zandb 2 maart 2016 at 17:37 "Uit dit citaat: “Zo lang god toestaat dat mensen in zijn naam massaal andere mensen afslachten zal ik hem lasteren.” mag ik toch opmaken, dat u zelf beweert dat u lastert. Uit het volgende citaat: “Woorden versus moord. Uw rug neem ik voor lief.” ‘meen ik te mogen afleiden dat u denkt dat de schrijver vindt dat u ontoelaatbaar lastert" Yep, maar niet hier. Ik weet dat ik volgens de schrijver laster. Ik vloek ook nog wel eens trouwens. Maar inderdaad niet in mijn reactie, zoals je goed had gelezen en ik ook nergens beweerde. Wat je er kennelijk niet uit kan filteren is dat ook ELDERS en op ANDERE MOMENTEN kan. De wereld is groter dan joop.nl

Biff Everwood
Biff Everwood1 mrt. 2016 - 10:21

Ik zie elk geloof als een verzameling sprookjes waarbij een paar machthebbers macht uitoefenen op het volk door er geboden en verboden aan te verbinden. Als machtsmiddel dus. Uit het geloof komt vooral onderdrukking en oorlog. godslastering is noodzaak.

3 Reacties
slopsma
slopsma1 mrt. 2016 - 11:19

Juist! En dat snapte links vroeger wel, maar de laatste jaren ineens niet meer.

Zandb
Zandb1 mrt. 2016 - 16:37

U moest het stuk nog maar eens goed lezen, lijkt mij.

johannn2
johannn21 mrt. 2016 - 17:29

" Uit het geloof komt vooral onderdrukking en oorlog. " Als je die logica maar niet omkeert. Want de meeste onderdrukking is in de afgelopen eeuw toch uit zich atheïstisch noemende ideologieën voortgekomen. .

rbakels
rbakels1 mrt. 2016 - 9:50

Fijn dat hier aandacht aan besteed wordt. Het is een wijdverbreid misverstand dat de Vrijheid van Meningsuiting een "recht tot beledigen" zou impliceren. De "Vrijheid van Meningsuiting" is juridisch: het is vooral een verbod aan het adres van de overheid om ongewenste kritiek niet te verbieden. Want dan kan een democratie niet werken. Rechtsnormen moeten echter niet verward worden met fatsoensnormen. Het fatsoen stelt hogere eisen, maar de sanctie op het overtreden van fatsoensregels is slechts afkeuring. In elk geval is afkeuring zeker niet uit den boze bij uitingen die wel binnen de juridische grenzen vallen maar niet binnen het fatsoen. Dat neemt niet weg dat fatsoensnormen subjectief zijn: wat de een wel vindt kunnen vindt de ander onfatsoenlijk. In de onderlinge relatie tussen mensen is het prettig als iemand ook rekening houdt met fatsoensnormen van een ander al is hij het daar niet mee eens - tenzij dat in de weg staat aan een zinvolle communicatie. Als op een school expres wel de holocaust wordt behandeld om de buitenlanders mores te leren die dat liever niet wensen is dat onfatsoenlijk, maar als dit thema wordt behandeld door naar de onmiskenbare feiten te kijken, en uit te leggen dat er in de wetenschappelijke benadering die bij het onderwijs hoort geen taboe op feiten mag rusten dan is dat al heel iets anders. In feite is dat de conclusie van de Verlichting die wij 400 jaar geleden meemaakten.

CJJelle
CJJelle1 mrt. 2016 - 9:37

Westerlingen meer waard... Als we alle stille optochten zouden moeten afwerken voor elke aanslag in het Midden Oosten, hou ik geen vrije avond meer over. In het Westen gebeurt het nog maar relatief weinig. ook is het een aanval op de vrijheid die wij gemeenschappelijk hebben met Frankrijk dat is waarom we er meer om treuren en er meer berichtgeving is.

omaoeverloos
omaoeverloos1 mrt. 2016 - 9:26

Om Uw pleidooi voor zelfcensuur kracht bij te zetten zou het U sieren zich uit te spreken tegen religieus indoctrineren van kinderen tot de leeftijd van 18 jaar.

1 Reactie
Zandb
Zandb1 mrt. 2016 - 16:44

Iedereen, ongeacht de leeftijd, zou tegen "religieus indoctrineren" beschermd moeten worden. Ik wil nog wel een stap verder gaan: Iedereen zou tegen indoctrineren beschermd moeten worden.

jellevwal
jellevwal1 mrt. 2016 - 9:25

Op grond van Vietnam en een gevecht in Mogadishu rekende Anatol Lieven eens voor dat één VS leven evenveel waard is als vijftig levens uit derde wereld landen. Je ziet dat dagelijks in het nieuws, tien of twintig doden in het Midden Oosten is één regel, vijf in de VS een lang verhaal. Palestijnen vermoorden joden, Israëliërs doden Palestijnen. Het is niet erg bekend dat Charlie vlak voor het bloedbad op de redactie was overgenomen door de Rothschildts. Dat bloedbad was goed voor de koers en de winst. Ik denk dat elk weldenkend mens inziet dat Moslims op vele plekken in de wereld door het westen worden onderdrukt en geterroriseerd. Waarom die Moslims, die zich verzetten, lang niet allemaal, dan bespot, en gekwetst, moeten worden met hun godsdienst, ik begrijp dat ook niet.

1 Reactie
CJJelle
CJJelle1 mrt. 2016 - 14:12

Huh wat? Bizarre comment, maar als je er zelf in geloofd dan is het waar toch

x.x
x.x1 mrt. 2016 - 9:07

Zeggen dat god bestaat is een belediging voor mijn atheïsme! Doe daar eens wat aan.

1 Reactie
Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2016 - 14:45

:-))

Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2016 - 8:43

"Godslastering mag van de wet" Kunt U mij het wetsartikel aanwijzen waarin dat staat? Ik vind Uw formulering behoorlijk onzorgvuldig. Bij het schrijven van zo'n stuk is onzorgvuldigheid 'not done'.

Albert Einstein
Albert Einstein1 mrt. 2016 - 8:38

Je kunt de spotprenten van Charlie Hebdoo ook als protest zien. In de jaren 60 had je de Provo-beweging, die tegen een "misselijkmakende middenstandsmentaliteit" protesteerde. Ik zie geen wezenlijk verschil met de huidige cartoons. Er bestaat zoiets als de vrijheid om vreedzaam te protesteren. Als je daar tegen bent, ben je extreem rechts.

NooT2
NooT21 mrt. 2016 - 8:12

"Waaruit maar weer eens blijkt dat beschaving een bijzonder kwetsbaar gegeven is." Ja, als het aan dit soort opiniemakers ligt wel, helaas. Waarom sluit deze meneer zich niet direct bij de jihadisten van IS aan? Er zijn nog wel een paar CH-redacteurtjes over, die nog een lesje moeten leren over beschaving.

Tokoloshe
Tokoloshe1 mrt. 2016 - 8:12

Elke god kan en mag beledigd worden. Ik ben atheist, ik wil niet meedoen met wat voor een geloofsregels ook, want dat zou betekenen dat ik waarde hecht aan iemands fantasievriendje. Dus god of jezus of alla, ze kunnen allemaal mijn derriere oxideren. Er is in het westen jarenlang gestreden om het juk van het christendom af te gooien, nu niet opnieuw met de islam.

2 Reacties
Zandb
Zandb1 mrt. 2016 - 16:41

Maar welke gezonde atheïst zou een god willen beledigen?

Tokoloshe
Tokoloshe2 mrt. 2016 - 8:20

Ik hoef geen god te beledigen omdat ik weet dat deze niet bestaat. Ik mag wel de draak steken met volwassen mensen die daar wel in geloven. En als iemand in een god gelooft, hoeft hij/zij de regels van die religie niet op de samenleving op te dringen, dan dwing je mensen de god te erkennen, tegen hun zin in.

truusbeek2
truusbeek21 mrt. 2016 - 7:49

Iemand die zegt de waarheid in pacht te hebben mag daar waar mogelijk en op elke wijze tegengesproken te worden, zeer zeker wanneer die waarheid ook nog inconsequent wordt uitgedragen. Lees goed tegengesproken, elk ander middel is een misdaad en dat laatste schijnt u met een zekere Stockholmsyndroom ook nog goed te praten. Het is uw vrijheid dat te mogen doen laat dat duidelijk zijn. Maar ik mag van uw mening alles vinden en alles zeggen zelfs met een satirische tekening ( zal die tekening om dat het tegen mijn goede smaak is hier niet beeldend weergeven) Een god die door zijn volgelingen met het wapen moet worden verdedigd is geen almachtige god, om nog maar te zwijgen over dergelijke volgelingen.

1 Reactie
truusbeek2
truusbeek21 mrt. 2016 - 8:29

en op elke wijze tegengesproken en VERDEDIGD te worden

Harba Lorifa
Harba Lorifa1 mrt. 2016 - 7:25

Hoewel ik niet in hem/haar geloof, meen ik me te herinneren dat gelovigen hun god als perfect beschouwen. Hoe is het mogelijk om iets of iemand te beledigen dat als zijnde perfect wordt geacht?

4 Reacties
Anja Lodewijks
Anja Lodewijks1 mrt. 2016 - 7:59

"Hoe is het mogelijk om iets of iemand te beledigen dat als zijnde perfect wordt geacht?" Het betreft dan ook de individuen die 'in naam van' denken. Niet alleen de mensen die zich beledigd voelen, maar net zo goed de mensen die beledigen. Subjectief observeren is nogal menseigen, daarvoor hoef je niet religieus te zijn. Hierdoor ontstaat wel onbegrip in de wereld.

Harba Lorifa
Harba Lorifa1 mrt. 2016 - 9:50

Anja. Dus als ik het goed begrijp beseffen deze mensen dat ze niet perfect zijn. Dat siert ze. Maar waarom men dan denkt dat iemand in zijn imperfectie in staat is de perfectie te beledigen, gaat mijn verstand helaas te boven.

Anja Lodewijks
Anja Lodewijks1 mrt. 2016 - 18:26

Je kunt ook God niet beledigen. God is geen mens. ‘God, verlos mij van God.’ Meester Eckehart (13de eeuw) Een van de grootste middeleeuwse mystici. Wat er beledigd wordt is het beeld dat mensen van God hebben. Beledigen of beledigd worden is een emotionele aangelegenheid van de mensen die zich hiermee inlaten. Als je iets of iemand pest, haat of verafschuwt, maak je een negatieve verbinding waarmee je jezelf kwetsbaar opstelt. Beledigen is geen teken van kracht. Je bent geen voorbeeld voor de mensheid. Slechts een negatief voorbeeld voor negatief ingestelde mensen. Dat vergeten mensen vaak, door te minachten schept je een band met degenen die je beledigt. Het ene ego zoekt contact met het andere ego. Nu is het wachten op de reactie. Die kans bestaat want het ego wil oog om oog, tand om tand. Alleen het gezond verstand kan hier een eind aan maken door de belediging niet te beantwoorden.

Harba Lorifa
Harba Lorifa1 mrt. 2016 - 20:53

Duidelijk verhaal. Mooi gezegd ook. Dank je.

Robert Follon
Robert Follon1 mrt. 2016 - 7:02

"Ten eerste – het moet gezegd worden – werd weer eens overduidelijk dat westerlingen voor ons meer waarde hebben dan niet-westerlingen." Au. Au. Au.... Het "ten eerste" alleen al. Gelukkig zijn alleen Westerlingen meer geraakt door nieuws waarmee ze zich beter kunnen vereenzelvigen dan "ver weg". Zoiets zouden mensen op andere plaatsen of van andere culturen nooit doen; die zijn van mening dat iedereen evenveel waard is, enkel wij "Westerlingen" doen zoiets niet. En daarop volgend een hoop alinea's met de strekking: een volledige redactie neermaaien is natuurlijk erg, maar laten we ook enig begrip opbrengen voor de neermaaiers; logisch dat ze boos waren door zoveel "Westerse blasfemie". En toch ben ik blij dat een onzinstuk als dit geplaatst kan worden, omdat de vrijheid van meningsuiting nu eenmaal behelst dat een mening waarmee je het oneens bent (of gewoon eloquente nonsens is) ook een mening is. De schrijver zou zich dit wat meer mogen beseffen...

1 Reactie
Zandb
Zandb1 mrt. 2016 - 16:50

Waarmee u dus keurig uitlegt, dat de schrijver volkomen gelijk heeft met zijn bewering. En verder wordt in dit stuk nergens ook maar "enig begrip" gevraagd voor de "neermaaiers". Hoe komt u erbij! Tot slot ben ik bang dat u te weinig van dit artikel begrepen hebt om er een gefundeerd oordeel over te vellen. Anders had u vast wel meer gedaan dan dit een "onzinstuk" noemen.

[verwijderd]
[verwijderd]1 mrt. 2016 - 2:48

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
NooT2
NooT21 mrt. 2016 - 8:09

@ boenders: Terecht vermoord hè.

slopsma
slopsma1 mrt. 2016 - 11:24

Ja en?

NooT2
NooT22 mrt. 2016 - 13:59

@ boenders 2 maart om 02:37 uur: nee, niet mijn conclusie. Schaam jij jezelf maar, dat je van Gogh probeert af te serveren, precies om datgene waarvoor hij afgeslacht is. Dát is waarom ik zo vinnig reageerde! Je hoeft het van mij helemaal niet met de man eens te zijn, maar laten we hoe dan ook zijn recht op vrije meningsuiting voor altijd in ere houden en verdedigen, anders is het eind zoek.

Van der Wal
Van der Wal29 feb. 2016 - 22:47

Noem dan eens een land waar ze wel tegen elke misstand zijn, ongeacht de afstand? Zo'n land bestaat niet, en er is ook helemaal niemand daar die dat raar vindt. Ten tweede is vrijheid van meningsuiting een politiek recht. Politiek betekent automatisch dat je het niet met iemand anders eens hoeft te zijn, en traditioneel heb je vijanden en vrienden in de politiek. Omdat vrijheid van meningsuiting een recht is, voorkom je dat je vijanden je aanklagen omdat ze het niet men je eens zijn(hehe, vijanden) en een stok zoeken om je te slaan. Dan krijg je de kutsmoesjes zoals zogenaamd beledigd zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]29 feb. 2016 - 22:39

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
MVtikt
MVtikt1 mrt. 2016 - 11:51

Hear hear! Ow, en ELKE, al dan niet atheïstische ideologie. (hallo Pol Pot, hallo Erich Honecker!)

Verlichte Liesbeth
Verlichte Liesbeth29 feb. 2016 - 22:20

Lees eens het boek God the most unpleasant character of all fiction... dit zet een en ander in een fris en fruitig perspectief...

Donostia2
Donostia229 feb. 2016 - 21:46

Eloquent verwoord. Een prachtige bijdrage aan het fascistisch discours. Met zulke beschaafde opinies blijkt de beschaving werkelijk bijzonder kwetsbaar. Die de Duivel gelooft heeft zijn meester gevonden.

Nailles
Nailles29 feb. 2016 - 21:40

Een god, messias, profeet, heilige, zijn als heiligheden èèn op èèn gelijk te stellen aan axioma's waaraan politieke ideologen hun volgens hen leerstellige dus niet tegen te spreken, onaantastbare, overtuigingen aan ophangen, en die als het aan hen ligt ook door derden dienen te worden geëeerbiedigd. Deze slechts vermeende claims op onaantastbaarheid en eis tot respect en vrijwaring van kritiek, spot, en zelfs redeloze satire dient in een vrije samenleving, inherent aan het belang en behouden van die vrijheid, beslist bestreden te worden daar deze leerstellige overtuigingen gebaseerd op axioma's altijd dwingend en dus onvrij van natuur zijn, en uit op macht ten koste van a demand vrijheden.

JoostHelder
JoostHelder29 feb. 2016 - 21:16

"Ten eerste – het moet gezegd worden – werd weer eens overduidelijk dat westerlingen voor ons meer waarde hebben dan niet-westerlingen." Waarom moet dat gezegd worden beste Caspar? Is het niet normaal dieper betrokken te zijn bij iets wat dichtbij plaatsvind? Als u uw buurvrouw zou condoleren met het overlijden van haar man, zou u er dan ook bij 'moeten' vertellen hoe erg het is dat er aan de andere kant van de wereld ook mensen zijn overleden? "Godslastering mag van de wet, maar mensen die God lasteren, wetend dat ze daarmee anderen kwetsen, zijn horkerige mispunten die je vol verachting de rug toekeert." Dit is een drogredenatie. U kwetst nu mensen die god lasteren, maakt dat u een horkerig mispunt? Weet u wat er in de koran staat over ongelovigen? Houd u er wel rekening mee dat geloof ook mensen kwetst? Maakt dat alle gelovigen tot horkerige mispunten?

1 Reactie
Doppert2
Doppert229 feb. 2016 - 22:32

Dat viel mij ook op. Daarvoor geldt het oude spreekwoord 'het hemd is nader dan de rok'. Ik zag ook geen manifestaties in Afrika voor de omgekomen CH-medewerkers. Gaan we nu ook in Afrika klagen dat voor hen alleen de Afrikaanse burgers belangrijk zijn?

Kees Apollo
Kees Apollo29 feb. 2016 - 21:02

Kan Charlie god en zijn gelovigen wel beledigen? De vraag stellen is hem beantwoorden en maakt verder lezen volstrekt zinloos. - Wat blijft zijn de terreur, de terroristen en de terreurslachtoffers.

2 Reacties
Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2016 - 8:40

@Dirk Jan Godslastering is in ons land niet toegestaan maar niet verboden. Dat is niet het zelfde. Voor de praktijk maakt dat gelukkig niet uit maar het is toch een essentieel verschil.

Zandb
Zandb2 mrt. 2016 - 8:28

Dirk Jan; het zijn wel uw woorden. Even verder op beweert u namelijk, i.t.t. de schrijver, dat er "wettelijk toegestane godslastering" bestaat. Kijk als godslastering niet expliciet verboden is, dan is het wel degelijk toegestaan; alleen niet wettelijk.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen229 feb. 2016 - 20:54

Een prikkelend stuk, dat blijkt wel uit de reacties. Dan heeft het betoog van Visser 't Hooft zeker zin; het maakt wat los en zet de mensen aan het denken. Helaas ben ik te moe en heb ik te weinig tijd om er iets zinnigs over te zeggen. Dus dan morgen maar. Ach, misschien één ding: ik prijs onze vrijheid van meningsuiting. Daaraan zitten echter fatsoensgrenzen vast. Iemand als Wilders (met zijn kopvodden en testosteronbommen, en al zijn evidente leugens) houdt zich daar niet aan; misschien weet hij niet eens wat fatsoen is. Ik maak me zorgen dat zo een inhoudsloze schreeuwer en intrigant door velen als een halfgod vereerd wordt. Wilders als strijder voor het vrije woord? Laat me niet lachen. Hij is op zijn laatst in de pubertijd emotioneel gestagneerd. Is nog altijd in verzet tegen deze of gene krachten die hij vreest. Projecteert al zijn angst op de islam. Op weerloze vluchtelingen. Waarom zou je iets wat veel mensen dierbaar is, in woord of geschrift bespotten? Omdat het nu eenmaal kan en mag? Wat is het nut ervan? Het gaat me niet eens om Charlie Hebdo. Het gaat me hierom: wat voor hoger doel wordt er gediend met dat belachelijk maken? Ik vind het op de kast krijgen, of kwetsen van andere mensen geen hoger doel. Is het een onderdeel van een nobele strijd, die wellicht alleen in je eigen fantasie bestaat? Zoek je naar ophef en publiciteit? 'Kijk eens wat ik durf'? Zo bezien is het niet meer dan zelfbevrediging met de pen. In elk geval vind ik het niet leuk, en ik leer er niets van. Dus: flauwe kul. Mijn aandacht niet waard, zij het dat er een afgeleid belang is: Charlie Hebdo et al maken onderdeel uit van een groter geheel, iets wat zo onderhand een obsessie is geworden van veel mensen in het westen. Ik ga slapen. Morgen kom ik er wakker op terug.

1 Reactie
CJJelle
CJJelle1 mrt. 2016 - 14:02

Je had moeten stoppen na "Helaas ben ik te moe en heb ik te weinig tijd om er iets zinnigs over te zeggen. Dus dan morgen maar." Nu deed je je vastgelopen bandje weer afspelen. Je lijkt me iemand die al een hekel heeft aan de letter W omdat deze in Wilders' naam zit. Als een Rotterdammer die Old Amsterdam weigert te eten.

RationeleBurger
RationeleBurger29 feb. 2016 - 20:49

Beste Caspar, U schrijft dat westerlingen voor ons westerlingen meer waarde hebben dan niet-westerlingen, omdat aanslagen in Irak, Syrië en Nigeria minder aandacht krijgen dan aanslagen in Europa. Dat is natuurlijke pertinente onzin van de bovenste plank. Het is ten eerste al logisch dat een aanslag in een vrij, veilig en democratisch land, vlakbij de onze, als Frankrijk meer aandacht krijgt dan de zoveelste aanslag in een willekeurig instabiel land, waar gewelddadigheden aan de orde van de dag zijn. Bovendien is het psychologisch heel goed te verklaren, om dezelfde reden dat u een inbraak bij uw buren waarschijnlijk net wat meer raakt dan een inbraak bij iemand in een ander dorp. Uw argument snijdt daarom totaal geen hout. Dat is ook precies de reden dat in dit geval die massale steunbetuiging is gehouden. Als we uw ‘dromen’ zouden aanhouden, zouden heel wat mensen problemen hebben met naar hun werk komen, want dan ligt het openbare leven in de grote steden continu stil door de optochten. Totaal onrealistisch dus. Het argument dat het ‘onze’ schuld is misstaat niet in uw betoog. U stelt een aantal vragen, maar u mist opnieuw weer de hoofdvraag; waarom zijn vrijwel alle moslimlanden zo instabiel? En is er ,vrijwel zonder uitzondering, een dictatoriaal regime nodig om de bevolking onder de duim te houden? Komt dat door het Westen? Of speelt er dieper misschien toch iets anders? Ik noem maar een eeuwenoude stammenstrijd tussen de Soennieten, de Sjiieten en alle andere geloven? Voor wat betreft de persvrijheid vs de vrijheid van beledigen, zoals u dat noemt. Beledigen is niet de keuze van de zender, het is een keuze van de ontvangen beledigd te zijn, en vervolgens de keuze wat deze daarmee doet. Er kan daarom geen andere manier bestaan dan vrijheid van beledigen. Elke andere vorm zou een willekeur worden van hier tot Tokyo. De één is immers snel beledigd, de ander niet. Verder ben ik van mening dat wanneer kritiek danwel spot op een religie zoveel losmaakt, van bedreigingen tot aan daadwerkelijk geweld, dat die kritiek en spot noodzakelijk zijn. Het blijkt dan dat er blijkbaar mensen zijn die niet snappen hoe het werkt in een vrij en democratisch land. Kritiek en spot zijn dan een goede, geweldloze, manier om deze mensen te laten zien hoe het wel hoort. Als jij daadwerkelijk zoveel aanstoot neemt aan de spot of kritiek van een ander, dan dien je allereerst naar jezelf te kijken. Waarom vindt jij die mening van die ander zo belangrijk? U mag verder van Charlie Hebdo vinden wat u wilt, de terroristisch aanslag op Charlie Hebdo WAS een directe aanslag op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Het zijn dus niet de Franse politici die het blad groter hebben gemaakt dan het is, het waren de terroristen die vonden dat het bespotten van hun geloof in een cartoon, het nemen van meerdere levens rechtvaardigde. En zolang er zulke mensen zijn, heeft een blad als Charlie Hebdo een grote toegevoegde waarde.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen29 feb. 2016 - 20:37

[Kan Charlie god wel beledigen?] Natuurlijk niet, een niet bestaande entiteit kun je niet beledigen, meer valt er niet over te zeggen. [en zijn gelovigen] Ja, die dus wel, maar dat gelovig zijn van "zijn" gelovigen is het probleem van die gelovigen, en het beldigd zijn is vervolgschade van dat probleem van die gelovigen.

2 Reacties
vakman2
vakman229 feb. 2016 - 22:27

Pardon - even een kleine nuancering. God is niet empirisch waarneembaar - wat inhoudt dat de wetenschappelijke methode dus niet toereikend is deze of gene te kunnen aantonen. Er is dus geen bewijs, maar, let wel, ook geen falscificatie. We weten het simpelweg niet. Wel zien we dat in alle tijdvakken, en in elke cultuur religie in een of andere vorm terug komt. Kennelijk zegt het iets over ons als mens. Maar wat dat dan precies zegt!? Anyway, wie beweert dat god nu wel of niet bestaat - doet hoe dan ook in beide gevallen een nogal grote uitspraak.... waar een flinke dosis twijfel op z'n plaats zou zijn. Dat zou in ieder geval meer recht doen aan de bestaanservaring van wat het is om uberhaupt 'mens' te kunnen zijn. Tot zo ver de nuancering....

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen1 mrt. 2016 - 7:02

[Er is dus geen bewijs, maar, let wel, ook geen falscificatie.] Dat is op zichzelf juist, met dan wel de toevoegind dat mocht god onverhoopt toch bestaan dat het bewijs daarvan te leveren is terwijl de falsificatie van zijn bestaan theoretisch onmogelijk geleverd kan worden. Wetend hoe lang er al naar bewijs gezogd wordt (sinds het ontstaan van mensen) geeft dat toch wel enige indicatie in hoeverre het bestaan danwel niet bestaan plausibel is.

JasDon
JasDon29 feb. 2016 - 20:28

Dus jouw beeld van Charlie werd bevestigd door de Aylan cartoon. Maar wat was dat beeld dan voor die cartoon en waarom? En hoe bevestigde de Aylan cartoon dit? Volgens mij doe je te veel je best om je eigen vraag met een nee te beantwoorden. Godslastering moet kunnen, net zoals gelovigen moeten kunnen roepen dat niet gelovigen inferieur zijn en in een soort van hel terecht zullen komen. Dat gelovigen eerder beledigd zijn maakt het des te leuker, want ondanks de eigen gegarandeerde hemelgang kunnen ze blijkbaar niet eens over een simpele aardse opmerking heen stappen. Smaak is een ander ding en Charlie Hebdo is niet mijn smaak. Maar jouw smaak zal anderen het recht nooit mogen ontnemen om zich vrij te kunnen uiten. Dat je Voltaire in deze context durft te noemen geeft vooral aan hoe dun het laagje vernis is dat jij beschaving noemt.

Tom Meijer
Tom Meijer29 feb. 2016 - 20:26

Een heel curieus stuk. Ik kan ver meegaan met "Westerlingen zijn meer waard dan anderen" maar daarna wordt het toch een stuk vreemder. Hoezo "allerlei uitwassen van persvrijheid"? Wat bedoelt de auteur hier in vredesnaam mee. Iets valt onder de persvrijheid of niet. Dat laat geen 'uitwassen' toe. Als zo'n 'uitwas' de persvrijheid overschrijdt dan dient de rechter er aan te pas te komen. Als zo'n uitwas dat niet doet dan is het naar mijn mening per definitie geen uitwas. Vreemd hoor. Dan het mistige verschijnsel van godslastering. Gezien de zeer strikte (en terechte) scheiding in Frankrijk van kerk en staat (wij zouden daar nog een puntje aan kunnen zuigen) staat de staat neutraal tegenover godslastering en dient zij zich, als het zich voordoet, verre van te houden. Daar komt nog bij dat tegenwoordig het aantal atheisten niet meer te negeren valt. Voor hen is dit sowieso complete bullshit. Het is onmogelijk god te lasteren want er is helemaal geen god. Voor die mensen die denken dat dat wel het geval is, laster je naar mijn mening niet hun god maar spreek je eerder die mensen zelf aan. Een oud verhaal en volgens mij iets dat langzamerhand zal verdwijnen als bij steeds meer gelovigen het licht gaat schijnen. In het laatste paragraafje maakt schrijver het helemaal bont met een afservering van Charlie Hebdo, waarbij hij notabene Rabelais, Voltaire en Diderot erbij haalt waarmee 't Hooft vooral laat zien dat hij weinig van dit blad begrepen heeft.

spagaat
spagaat29 feb. 2016 - 20:22

Dat westerlingen voor ons meer waarde zouden hebben dan niet-westerlingen, dat lijkt me hiermee niet bewezen. Ik denk gewoon dat slachtoffers waarop de camera gericht staat meer aandacht krijgen dan slachtoffers zonder media-aandacht. Voor de rest, wat wel kan en wat niet kan, daar wordt verschillend over gedacht. Ik vond de prent van het jongetje Aylan juist wél kunnen. Maar dit soort humor is niet voor het grote publiek, dat blijkt wel weer. En als we religieuze groeperingen gaan beschermen tegen individuen, dan zijn we straks heel snel heel ver van huis. Dat zou pas verschrikkelijk zijn.

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events29 feb. 2016 - 20:15

Een merkwaardige mening, to say the least. Een paar losse opmerkingen. ''Ten eerste – het moet gezegd worden – werd weer eens overduidelijk dat westerlingen voor ons meer waarde hebben dan niet-westerlingen.'' Ja, dat is heel stout en gemeen van ons, maar ook ik voel me geschokter wanneer er hier in West Europa onschuldige mensen vermoord worden dan ergens in Verweggistan, waar ik nauwelijks zoiets als ''lotsverbondenheid'' mee heb. Je kunt er altijd gratis en voor niets veel eer mee inleggen door publiekelijk je verontwaardiging daarover te ventileren (zoals Visser 't Hoofd), maar het hemd is voor de meeste mensen nu eenmaal nader dan de rok. Een treinramp in Dalfsen schokt me meer dan een mijnramp in Rusland (hoewel het laatste me niet koud laat) ''Godslastering mag van de wet, maar mensen die God lasteren, wetend dat ze daarmee anderen kwetsen, zijn horkerige mispunten die je vol verachting de rug toekeert. Klaar.'' Nou, zo simpel ligt het m.i. toch niet. Ik neem Hirsi Ali maar weer eens als voorbeeld. Zij uitte indertijd, in mijn ogen op geheel legitieme wijze, ''kritiek'' op bepaalde aspecten van de islam. Zij was er totaal niet op uit om te kwetsen. Niettemin, eea werd wel degelijk als kwetsend en beledigend opgevat door de islamitische goegemeente, zodanig dat ze beveiligd moest worden. Ik zou hier nog wel eens de behartigenswaardige woorden kunnen kwoten die John Stuart Mill anderhalve eeuw geleden over vrijheid van meningsuiting en ''beledigen'' heeft geschreven in zijn pamflet ''On Liberty'', maar dat zou mijn comment wel erg lang maken. ''Ja, die terroristen hebben met hun actie een zere plek geraakt. Een ophef die ze hebben ontketend! In mijn ogen is Charlie een rioolblad.'' Ja, dat mag Visser 't Hoofd vinden, want het is een vrij land en wij kennen hier vrijheid van meningsuiting. Het grote verschil met de terroristen blijft dat Visser 't Hoofd zijn ''overtuiging'' geen kracht bijzet door ca 12 redactieleden te vermoorden. Dat is nu de essentie van die beschaving die volgens hem een bijzonder kwetsbaar gegeven is.

PieterPan3
PieterPan329 feb. 2016 - 20:14

"Want daardoor scheid je je op hooghartige wijze af van alle mensen die wél aanstoot nemen aan godslastering" Nou beste meneer Visser, dat zal me dan worst wezen. God bestaat niet, er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat wel zo is, en ik ga niet eens doen alsof gelovigen ook maar een begin van een punt hebben. Natuurlijk nemen gelovigen aanstoot aan godslastering, want dat is de enige manier waarop ze kunnen voorkomen dat ze belachelijk gemaakt worden met hun verzonnen vriendje. Daarom hoort godslastering ook helemaal niet thuis in een wetboek. Ze komen eerst maar eens met fatsoenlijk bewijs dat hun imaginaire vriendje ook daadwerkelijk bestaat. Maar nog veel erger dan die gelovigen die dingen af te proberen te dwingen is die groep mensen die altijd tegen de christenen aanschopten en nu opeens gaan doen alsof die andere groep gelovigen zo zielig zijn omdat hun god belachelijk gemaakt worden en daarom extra bescherming verdienen.

4 Reacties
Joop2
Joop229 feb. 2016 - 20:40

Kijk, dit is nu een reactie waar ik 100% achter sta! En dat op JOOP... wie had dat gedacht....

MVtikt
MVtikt29 feb. 2016 - 23:01

Hear Hear Hear! Naast aanstootgevend gedrag wil ik "aanstootNEMEND" gedrag plaatsen. Lange tenen in combinatie met korte lontjes zijn nooit een goede combinatie. Die moet je niet gaan faciliteren.

Harba Lorifa
Harba Lorifa1 mrt. 2016 - 7:10

Volledig mee eens.

Tom Meijer
Tom Meijer1 mrt. 2016 - 8:37

@rechtserdanjoop Wat een uiterst merkwaardige reactie zeg. Ik ben het ook 100% eens met deze reactie maar hij is bepaald niet uniek op Joop. Juist op Joop verwacht ik dergelijke meningen.

msj_meijerink
msj_meijerink29 feb. 2016 - 19:58

Niet alleen 'beschaving' is kwetsbaar, ook onze vrijheid is niet zonder meer vanzelfsprekend. Want lang niet overal kan je (bijna) straffeloos grappen maken over goden en idolen. Dat toonden de domoren aan, die uit naam van een religie Charley Hebdo aanvielen. Of men nu orthodox christen, moslim of joods is maakt hierbij niet uit. Dat men daardoor meent de wijsheid en de moraal in pacht te hebben, neigt naar zwakzinnigheid en toont aan dat de lokaal geldende democratie veelal willens en wetens met voeten wordt getreden.

arno consu
arno consu29 feb. 2016 - 19:52

Charlie Hebdo is geen humor. Het is satire. Maar laten we vooral door onze groeiende angst steeds meer zelfcensuur toepassen. We noemen het dan 'rekening houden met' het geloof van de ander maar bedoelen eigenlijk dat we onszelf steeds meer ontzeggen. Want wij zijn zo edelmoedig. Wij hebben zelfs een grondwet die vrijheid van geloof toestaat. Ook wanneer dat geloof totalitair is, geen vrijheid kent, alleen het woord van de profeet erkent als gezagdragend, nogal lastig met vrouwenrechten om gaat en geen plaats kent voor homo en lesbie. Er zijn dus nogal wat dilemmaatjes weg te poetsen. Maar we komen er wel hoor. We schaffen wat we zelf denken en willen gewoon steeds meer af. Want anders zijn we maar horken. En denkt u er nog eens rustig over na terwijl hr. v het Hooft alvast een knieval heeft gemaakt.

panterarosso65
panterarosso6529 feb. 2016 - 19:46

"Zouden we niet een juist midden kunnen vinden? Godslastering mag van de wet, maar mensen die God lasteren, wetend dat ze daarmee anderen kwetsen, zijn horkerige mispunten die je vol verachting de rug toekeert."toen het socialisme het christendom terecht de maat nam hoorde je dit niet wat je zegt is dat mensen die in een opperwezen geloven lange tenen hebben, gek genoeg mogen ze die tenen wel gebruiken om tegen homo's, ander of niet gelovigen aan te schoppen zou zeggen hou eens op het recht te claimen om uit naam van godsdiensten te lasteren hou eens op om godsdiensten als broos en breekbaar te zien en ze te beschermen het enige wat "wij"willen is een discussie over feiten, over waarheden, maar een geloof kent geen discussie een geloof kent alleen zijn eigen waarheden

panterarosso65
panterarosso6529 feb. 2016 - 19:41

"Aanslagen met dodelijke afloop die door aanhangers van dezelfde of vergelijkbare terreurbewegingen in landen als Irak, Syrië en Nigeria worden gepleegd – om van andere dood en verderf zaaiende rampen maar te zwijgen – krijgen nog geen kruimeltje van de aandacht die we aan de affaire-Charlie schonken" grappig want in nigeria heeft men nog nooit een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van boko haram, nog in syrie of irak voor die van sektarisch geweld of isis. zelfs de veel gemaakte vergelijking met libanon trekt al snel scheef want ook in libanon heeft men nooit een soortgelijk gebaar van solidariteit getoond dat men in europa met frankrijk wel deed. Zou dat komen omdat men elkaar daar wel vaker naar het leven staat? wat betreft de andere rampen, wie geven er meer geld voor rampen zoals nepal, de filipijnen en haiti? wie vangt de vluchtelingen op? wie geeft geld om kampen te bouwen voor vluchtelingen?