Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

Zware klap voor vrouwenrechten in de VS
Joop

Kamer start parlementaire enquête naar coronabeleid

  •  
04-11-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

© ANP LEX VAN LIESHOUT

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemt vandaag naar verwachting in met de instelling van een parlementaire enquête naar het coronabeleid. Het onderzoek, dat het zwaarste middel is dat het parlement heeft om de waarheid boven tafel te krijgen, moet halverwege volgend jaar van start gaan. Bij zo’n onderzoek worden alle getuigen onder ede verhoord. VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP dienden daar afgelopen nacht een motie over in tijdens een 11 uur durend debat over de nieuwe maatregelen.
"constaterende dat de coronapandemie ingrijpend is voor de gehele Nederlandse samenleving; overwegende dat het belangrijk is te kijken naar de ervaringen uit de coronacrisis om daarvan te leren voor de toekomst; overwegende dat het daarbij belangrijk is om te kijken naar alle aspecten van het beleid, keuzes en maatregelen en te kijken naar het kabinet, parlement en andere betrokken instanties, adviseurs en experts; spreekt uit een parlementaire enquête corona te willen starten medio 2022, en aanvullend op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV); verzoekt het Presidium op dat moment een voorbereidingsgroep voor de parlementaire enquête in te stellen om alle relevante voorbereidingen te treffen, waaronder het afbakenen van de onderzoeksopdracht; spreekt uit dat een besluit over de aanvangsdatum opnieuw gewogen moet worden indien zich voordien nieuwe coronagerelateerde ontwikkelingen voordoen die alle aandacht opeisen van de betrokkenen,"
Zoals de motie vermeldt heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich ook al op de bestrijding van het coronavirus gestort. Wanneer de enquête precies van start gaat moet nog bepaald worden. Dat is ook afhankelijk van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt want de Kamer wil de regering niet voor de voeten lopen.
Tijdens het debat besloot het kabinet op verzoek van PvdA-Kamerlid Atje Kuiken het plan om de coronapas te verplichten in de amateursport gedeeltelijk in. Toeschouwers en sporters hoeven geen coronapas te tonen zolang ze buiten blijven. Voor toegang tot gebouwen en terrassen geldt de verplichting wel. Demissionair premier Rutte wees er op dat de Kamer daarmee ingaat tegen het advies van het OMT.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (100)

pahan
pahan6 nov. 2021 - 7:14

Even los van de onnozele roep om bijltjesdag, goede zaak. In de vitale industrie lagen al sinds jaar en dag plannen klaar om met een pandemie om te gaan. Opgelegd door de overheid, met enige regelmaat ververst. Tot nu toe altijd vals alarm, waardoor je toch wat in slaap gesust bleek te zijn. Mexicaanse griep en een van de SARS varianten waren recente aanleidingen om alle plannen nog eens tegen het licht te houden, en er zullen vast meer gelegeheden zijn geweest. De plannen waren solide. Iedereen trots, en slaap zacht. Tot het echt gebeurde. Vrijwel geen van de voorbereidingen bleek hout te snijden, en ondertussen heeft elke plannenmaker alles maar ongelezen weggegooid. Dat zal voor de overheid niet anders zijn, en het is een goede zaak dat het middel ingezet wordt om breed te bekijken wat er goed ging en wat beter kon. En misschien goed om op te roepen andere plannen ook eens met de kennis van nu te herzien?

2 Reacties
Verver
Verver6 nov. 2021 - 9:01

Volgens mij is herzien of plannen nog niet tot ieders hersenen doorgedrongen, omdat we erg in het nu leven. Nu is er paniek, nu moeten we inenten, nu heb ik een QR code, nu kan ik er weer op los, nu moet ik eerst socializen. Uiteraard zijn er aanleidingen en gelegenheden genoeg geweest om zich voor te bereiden. Maar ondanks dat we wel een redelijk geoefend leger hebben voor een oorlog die er ogenschijnlijk niet aan zit te komen, hebben we alle andere mogelijke middelen ter voorbereiding wegbezuinigd. Waarom betalen voor iets wat toch niet komt...a la verzekering.

The Apple
The Apple6 nov. 2021 - 16:28

Pahan - De suggestie dat een parlementaire enquete zoiets zou zijn als bijltjesdag, komt vooral van de aanhangers van de regeringspartijen, die bang zijn voor de uitkomst. In werkelijkheid gaat het natuurlijk om een analyse, om te kijken hoe het beter had gekunt en hoe. Mocht de uitkomst zijn dat alle problemen die zijn opgetreden zijn te wijten zijn aan de persoonlijke fouten van bewindslieden die zeggen te handelen in het belang van “alle Nederlanders”, maar er in werklijkheid slechts op uit waren om hun eigen kiezers naar de mond te praten of belangengroepen/geldschieters te bevoordelen, dan, ja dan.... De vraag is dus of de mensen die dat suggereren dáár misschien bang voor zijn. Verver: “ nu heb ik een QR code, nu kan ik er weer op los” Dat kon wel eens een vergissing blijken te zijn.

The Apple
The Apple6 nov. 2021 - 3:17

Het wordt steeds duidelijker dat toen de weg werd ingeslagen met het kompas net een half oog gericht op de overbelasting van de gezondheidszorg en een half oog op de economie, dat daarmee de weg werd ingeslagen van het liedje zonder einde. Het wordt steeds duidelijker dat het streven moet zijn om corona terug te dringen in dezelfde rol als de mazelen: voorlopig komen we er niet vanaf, maar op elke -kleine- uitbraak moeten we onmiddellijk gericht reageren om uitbreiding te voorkomen. Zolang dat niet gebeurt zal het “normale leven”, mét de mazelen en corona, nog heel lang niet terugkeren Een parlementaire enquête is wel heel erg laat om die conclusie te trekken, maar het lijkt er op dat het de enige weg is. Dat werpt opnieuw een schril licht op onze “bestuurscultuur”.

Paul Spijkers
Paul Spijkers6 nov. 2021 - 0:58

Nog meer polderen. Alleen naderhand.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout5 nov. 2021 - 20:23

Het is maart 2020. Velen trachten de risico's van corona voor zichzelf in te schatten. Enkelen (zoals ik) die menen dat bezorgdheid ook en misschien beter laat inschatten door wiskunde, zeker gezien het feit dat gegevens vanuit China aangeven dat verspreiding van het virus via een exponentiële functie verloopt en voor mensen die logaritmisch kunnen denken impliceert dat meestal de gevolgen daarvan indruist tegen het zo betrouwbare intuïtieve ''lichaam'' (bestaanswijze; Spinoza) van velen. Toen het woord groepsimmuniteit nog rondzweefde berekende ik minimaal 10.000 IC-bedden in Nederland als noodzakelijk. Even later liet bondskanselier Merkel in Duitsland weten dat zij geld reserveerde voor 50.000 IC-bedden. Een opluchting. Godzijdank was ik niet de enige hystericus (er waren er overigens meer). Hoe valt dit irrationele gedrag te verklaren? Tenslotte stelde Mark Rutte in die tijd dat er geen extra IC bedden nodig waren. Uit ''Ethics of Precaution:Individual and Systemic Risk'' van Nassim Nicholas Taleb en Joseph Norman - New England Complex Systems Institute, School of Engineering, New York University vertaal ik een stukje: = Ga uit van een risico op een multiplicatief virale epidemie (‘’multiplicatief’’ is een wiskundige term *), die zich nog in de beginfase bevindt. Het risico voor een individu om het virus op te lopen is erg laag, lager dan bij andere aandoeningen. Het is daarom "irrationeel" om (onmiddellijk en met voorrang) in paniek te raken. Maar als zij of hij niet in paniek raakt en ultraconservatief handelt, zullen ze bijdragen aan de verspreiding van het virus en zal het een ernstige bron van systemische schade worden. Het individuele inschalen kan in een convexe weg voor kruisafhankelijke kleine idiosyncratische risico's leiden tot dynamisch extreem grote risico’s op het systeemniveau. Daarom moet men individueel "in paniek raken" (d.w.z. produceren wat een overdreven reactie lijkt) om systemische problemen te voorkomen, zelfs wanneer de onmiddellijke individuele berekening dit niet lijkt te rechtvaardigen. *) Kurt Barbé: “De exponentiële groei zet zich in en men realiseert zich steeds te weinig dat dit een multiplicatief proces is. Het gaat traag, waardoor men snel bagatelliseert, maar dat is juist een kenmerk van zo'n proces.'' https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/1958702/belgische-professor-is-somber-tweede-coronagolf-wordt-mogelijk-erger-dan-de-eerste.html Was de beslissing van Frau Merkel rationeel? Genoemd stuk van New York University begint als volgt: = Voorzorgsmaatregels schalen niet. Collectieve veiligheid kan een overmatige individuele risicovermijding vereisen, zelfs als dit in strijd is met de eigen belangen en voordelen. Het kan nodig zijn dat een persoon zich zorgen maakt over risico's die relatief onbeduidend [schijnen te] zijn = Dus daar waar de bondskanselier signalen aan de bevolking gaf over een mogelijke grimmige toekomst, liet de premier van Nederland zich meevoeren in het gemiddelde ''zal wel meevallen'' - automatisme. Beide leiders waren in onzekerheid (laat zich niet schalen - zie artikel). Het is niet moeilijk om aan te tonen dat er in vele andere aspecten bij de "bestrijding'' van de pandemie van de zijde van Rutte/RIVM nooit rekening is gehouden met deze sociaal-psychologische aspecten. Dat mensen niet genoeg hebben ''geluisterd'' (zoals in andere landen) is geen excuus om zich achter te verbergen. Men is van hogerhand zwaar nalatig geweest. Dat is de kern. Afwezigheid van sociale dominantie (een psychologische term) maakt dat wij onze tijd en gezondheid verspillen aan politici die in allerlei kronkels te laat proberen de zaken recht te trekken zoals ik hier al onder heb geschreven: https://joop.bnnvara.nl/nieuws/sylvana-simons-motie-van-wantrouwen-tegen-rutte-en-de-jonge-om-rampzalig-beleid Dat is de kern.

2 Reacties
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout5 nov. 2021 - 20:27

Link: ttps://www.academia.edu/42223846/Ethics_of_Precaution_Individual_and_Systemic_Risk

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 nov. 2021 - 9:31

https://www.academia.edu/42223846/Ethics_of_Precaution_Individual_and_Systemic_Risk

EUpiet
EUpiet5 nov. 2021 - 19:23

Dat heeft toch helemaal geen zin, je kan dat beter overlaten aan Europese instituties. Dan weten we zeker dat er iets uitkomt waar we wel wat aan hebben. Wat ik me afvraag. Nederland heeft natuurlijk met de toeslagen affaire de rechtstaat wel in heel kromme bochten laten kronkelen en ook met dit Covid dossier staan we er niet mooi op. Zou de EU ook sancties aan Nederland kunnen opleggen? Ze wil dat zeer terecht tegen Polen en Hongarije. Met Nederland zou dat ook op zijn plaats zijn. Dat geeft meer resultaat dan een parlementaire enquête.

2 Reacties
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin5 nov. 2021 - 20:05

Je zou Rutte misschien bij het Europese hof kunnen aanklagen voor dood door nalatigheid, misschien zelfs genocide waarvoor brazilianen hun leider willen aanklagen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers6 nov. 2021 - 1:01

Het was op de Europeesche Raad dat besloten werd om de epidemie een vrije markt in de EU te geven.

PGS
PGS5 nov. 2021 - 19:13

Een parlemantaire enquete: wat heeft dat nog voor zin ? In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat alle bewindslieden onder Rutte maling aan de wet hebben. Ze doen dat ze dunken wat goed is. En als ze ter verantwoordelijkheid worden geroepen, weten zij het zo te draaien dat zij er niet voor verantwoordelijk zijn. In Januari zijn ze afgetreden en wij zijn ruim 10 maanden verder en dezelfde spelers die destijds aftraden vanwege "ongekend onrecht" gaan gewoon door. Leuk zo'n parlemantaire enquete maar het zal uiteindelijk wel in een bureaulade belanden.

Bouwman2
Bouwman25 nov. 2021 - 15:37

Beleid voeren in tijden van een pandemie, is onmgelijk. Dat lukt een autocraat zelfs niet Complicerende factor in deze is dat Nederlanders het vrijwel nergens met elkaar eens zijn. Elk beleid, hoe goes ook wordt niet algemeen aanvaard. Het isonmogelijk het iedereen naar de zin te maken. Stel dat het beleidzou voorschrijven dat j op je werk je cornapas zou moet vertonen alvorens je naar binen mag. Nou, dan zijn er altijd we een paar die zeggen: werken is een grondrecht. Wij zien ervan af, maar anderen mogen dat niet. Het zou beter zijn te zeggen: als je klachten hebt, moet je het zelf maar beter doen. Dus na verkiezingen als de TK21, moet je dan zeggen: de partijen die de minste steun hebben gaan nu samen regeren. Dat zijn dan mevrouw Simons, en meneer Omzigt. En dan mag mevrouw Den Haan minister president worden. Eindelijk een vrouw aan de top. Ik zie het al helemaal voor me. Nou voorlopig dan maar je plas ophouden. ..... .

1 Reactie
lmgikke
lmgikke5 nov. 2021 - 16:34

Regeren is vooruitzien. Beleid voeren kan wel degelijk. Ieder voor zich en god voor ons aller toch bouwman? wat een kwats dat je neerschrijft. We mogen van onze 'leiders' leiderschap en visie verwachten. Maar dat heeft men niet, men zit er voor eigen belang en vrindjes. Het volk kan verrekken. Praat dat toch niet telkens goed.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin5 nov. 2021 - 14:30

Rutte was opvallend onaangedaan bij de motie tot parlementair onderzoek en ging over tot de orde van de dag, raffelde ongeveer 40 moties af en dat was het dan, ik zie verschillende reacties die aangeven dat we het helemaal niet slecht hebben gedaan ten opzichte van andere landen, nou denk ik dat veel verschillende factoren een rol spelen, demografie, de inrichting van gezondheidszorg, onderliggende gezondheidsfactoren om wat te noemen, volgens mij moet het daar niet over gaan alswel de motieven, de verborgen agenda tot groepsimmuniteit, het verweer dat groepsimmuniteit geen doel is maar een bijkomend effect van het gevoerde beleid is rechtstreeks afgekeken van het engelse parlement, dat we het volgens een bepaald lijstje ontzettend goed gedaan is in die zin een valkuil. Aan de andere kant moet je je afvragen hoe mensen tegen een pandemie aankijken, wat dat voor hen betekent, een lastige bijkomstigheid bij een onbekommerd leven, voor mij is het een bezetting door een vijand, om bij die analogie te blijven, stel je voor dat we tijdens de bezetting zouden vinden dat we de avondklok maar aan onze laars moesten lappen, dat we met open ramen naar de BBC moesten kunnen luisteren, verduisteren?, geen reet mee te maken, dat de bezetter de handen vol heeft met het onderdrukken, met ernstige gevolgen mag de pret niet drukken, en dan gaan we uit protest met een gele ster rondlopen?, volgens mij is een embleem met 2 bliksemschichten eerder op z’n plaats, dat bij ongehoorzaamheid onschuldige burgers worden gefusilleerd kan niet boeien, het verzet in de oorlog was noodzaak, het moderne verzet is ingegeven door anti-sociale motieven, in die zin gaat de vergelijking mank, dit soort mensen zien en weten wat de gevolgen zijn, een randdebiel als Baudet kan gewoon zijn mein kampf voordragen in de kamer, helaas heeft die mevrouw van Volt hem door haar interruptie veel te lang aan het woord gelaten, ik zou haar willen meegeven, in stront moet je niet roeren, gaat alleen maar meer stinken, ik denk dat sociologen, psychologen en andere gedragsdeskundigen aan de slag moeten om tot genezing van deze massa/inductie psychose te komen want met dit soort wappies valt geen land te bezeilen, ik zou zelfs niet tegen heropvoedingskampen zijn, daarvoor zijn de belangen te groot.

1 Reactie
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin5 nov. 2021 - 20:28

Criteria voor een TBS: een gevaar voor jezelf, je omgeving of de zaak, lijkt me toch echt van toepassing, ik denk dat de DSM het druk krijgt met keur aan gedrag waar het nodige aan gedaan moet worden, wappies te over.

r d h
r d h5 nov. 2021 - 12:43

Vreemd dat de partijen die het kabinet steeds steunde in deze zaken nu een parlementaire enquête eist.

1 Reactie
Jozias2
Jozias25 nov. 2021 - 19:21

Er is toch niets mis met een goed onderzoek om van te leren. Als je denkt dat een enquête alleen is om af te rekenen dat zegt dat wat over je vooringenomenheid.

Bouwman2
Bouwman25 nov. 2021 - 11:47

Fijn dat ik toestemmijg heb. voor een prikkelend onderschrift. Deze foto toont Mark Rutte exact zo ie is, hier als Harry Houdini, je weet wel de boeienkoning die overal uit en mee weg kwam.

Hoi3
Hoi35 nov. 2021 - 11:21

''VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP dienden daar afgelopen nacht een motie over in tijdens een 11 uur durend debat over de nieuwe maatregelen. dienden daar afgelopen nacht een motie over in tijdens een 11 uur durend debat over de nieuwe maatregelen.'' Ongelofelijke hypocriete energieverspilling een parlementaire enquête. Wat bezielt de VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP? Van de VVD en gedogers nog wel te begrijpen maar wat te denken van de SP en SGP? Tegen de tijd dat die enquete gaat lopen zit er een nieuwe regering. En wat we dan krijgen is weer een partijtje Zwarte Pieten waar helemaal niemand beter van wordt. Dit soort populistische acties verbloemen slechts het gebrek aan goed beleid NU. Zowel de 2e kamer als de regering moeten NU in actie komen.

Libertain
Libertain5 nov. 2021 - 9:40

Op de foto bovenop: - "Nu is het precies het moment om met het rechter oog het vloer te proberen te raken, luistert sowieso niemand meer naar wat wij vertellen". - "Moet jij eerst je rechter hand toch loslaten."

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine5 nov. 2021 - 9:39

Nederland doet het qua corona vergelijkbaar met de landen om ons heen. Achteraf had er een hoop beter/anders gekund en het lijkt me prima dat de experts (dus niet de politiek) een grondige evaluatie doen zodat het de volgende keer beter kan. Een parlementaire enquête zal helaas voornamelijk gaan over politiek en poppetjes en zal alleen maar afleiden van wat er echt moet gebeuren.

vdbemt
vdbemt5 nov. 2021 - 9:19

Als het goed is is Rutte al definitief afgetreden na de parlementaire enquete over de toeslagenaffaire. Dan echt definitief. Nog beter is: zorg dat er geen Rutte IV komt.

4 Reacties
Rechtvznraap
Rechtvznraap5 nov. 2021 - 12:31

Zorg dat er geen Rutte 4 komt. Wat is Uw suggestie wat er wel moet komen Dhr. Bemt.

korheiden2
korheiden25 nov. 2021 - 15:40

@Zonder de VVD is in feite geen werkbare meerderheid denkbaar. Of het CDA zou met alles wat links is moeten gaan samenwerken. Wie weet, ze staan superlaag in de peilingen, dus veel hebben ze niet te verliezen. Of de VVD zegt Rutte vaarwel. Ik denk dat dit allebei niet gaat gebeuren.

adriek
adriek5 nov. 2021 - 16:20

Rutte IV is wel de uitslag van de verkiezingen. U stelt dus feitelijk voor om de verkiezingsuitslag maar ongeldig te verklaren.

vdbemt
vdbemt6 nov. 2021 - 10:45

@Eirda. Nee. De uitslag van de verkiezingen is dat de VVD de grootste partij is geworden. Maar niet zo groot dat ze minstens 3 andere partijen nodighebben om een regering te vormen. Er staat nergens geschreven dat een nieuwe VVD-regering, in eerste instantie het meest logische, door Rutte geleid moet worden. En er staat ook nergens geschreven dat de winnaar van de verkiezingen in de nieuwe regering MOET zitten. Het is al eerder gebeurd dat dat niet zo was. En toen was er toch een regering met meerderheid van stemmen.

sAt0Ri...
sAt0Ri...5 nov. 2021 - 8:59

Wat nu gebeurt is niet de schuld van gevaccineerden of ongevaccineerden, maar het gevolg van decennia beleid van uitholling, afkalving en marktwerking van onze zorgsector. Iets waar de SP al láng voor gewaarschuwd heeft. Toen werden ze weggezet als negatief, en als makkelijk roepen langs de zijlijn. Framing, proefballonnetjes om steeds weer een stap verder te gaan. Georkestreerd vanuit Brussel, door mensen uit andere landen die we niet kunnen kiezen,.niet hebben gekozen, we niet kunnen wegsturen - door mensen uit andere landen waar ze er een andere visie op nahielden cq nahouden. Een verenigde staten van europa, neo-liberaal, lekker zoals Engeland en Amerika. Steeds verder gaan tot over twintig jaar als deze kinderen groot zijn geworden en er een cultuuromslag is bewerkstelligd, dat mensen denken wat vroeger niet normaal was - dat hebben ze na dertig jaar al grotendeels bereikt trouwens - aos normaal beschouwd wordt. Daardoor zie je wat nu niet normaal is - en wat wél normaal is in landen zoals Amerika - dat bedrijven de politiek bepalen, en welke opleidingen er gegeven worden. Uitholling van de cultuursector en het Gr te geld regeert en bepaald of je je recht kunt halen of niet. Dat rechters oordelen aan de leiband van de overheid - zoals met de kinderopvangtoeslag en zoals in Groningen is gebeurd. Daardoor gebeurt er wat nu gebeurt dat de grondwet

3 Reacties
Jozias2
Jozias25 nov. 2021 - 9:53

@Satori Er gaat nu 100 miljard naar de zorgsector. Welk plafond bedrag had u in gedachte? En qua IC bedden. Hoeveel IC bedden a 2500 euro per dag extra zouden er nodig zijn. En hoeveel dagen denk je daarmee maatregelen uit te stellen bij een virus met exponentiele groei. Je kunt van alles vinden over hoe het geld in de zorgsector wordt besteed en of de goede dingen worden gedaan. Maar alleen maar denke dat nog meer geld en meer IC bedden een oplossing is is vrij naïef. Volgens mij zou de les moeten zijn dat men een mechanisme zou moeten ontwiukkelen waarmee men de IC capaciteit in voorkomend geval zou kunnen opschalen (net als de reservisten bij Defensie)

sAt0Ri...
sAt0Ri...5 nov. 2021 - 16:12

@Jozias Welk bedrag ik in gedachten heb? Net zoveel als dat nodig is. De ons omringende landen willen geen patiënten meer van ons aannemen, voordat we onze eigen zorg op orde hebben, en hebben dezelfde argumentatie aangegeven, namelijk dat dit komt door de jarenlange uitholling en bezuinigingen van de zorgsector. Hoe we dat gaan betalen? Door de rijken meer te belasten en in ieder geval minimaal naar dezelfde schijven als dertig jaar geleden, en door de bedrijven eindelijk gewoon eens een keer normaal belasting te laten betalen. Dan heb je die goocheltrucs als dat jij voorstelt met betrekking tot het leger helemaal niet nodig. Gewoon bedrijven en rijke mensen die jarenlang maar schandelijk hebben geprofiteerd van alle lusten, maar niet de lasten willen dragen normaal te gaan laten betalen. Zó los je dat op!

vdbemt
vdbemt6 nov. 2021 - 10:54

@Jozias. "Volgens mij zou de les moeten zijn dat men een mechanisme zou moeten ontwikkelen waarmee men de IC capaciteit in voorkomend geval zou kunnen opschalen (net als de reservisten bij Defensie)" Dat is geen slecht voorstel. Dat is iets dat er nu nog niet is. Dat is dus een uitbreiding. En dat kost geld. Welk bedrag heb je in gedachte voor de zorg? Ik ben het eens met sAt0Ri..: zoveel als nodig is. We zijn een rijk land. Het aantal miljonairs en miljardairs blijft toenemen. Individuen die een vermogen van miljarden hebben. En dan zou het niet kunnen lukken om voor iedereen, en voor iedereen betaalbaar (naar inkomen dus; dat doet miljonairs en miljardairs toch geen pijn....) de juiste zorg beschikbaar te krijgen?

Phantom3
Phantom35 nov. 2021 - 6:25

Naar welk beleid? Er wordt nooit verder gekeken dan een paar weken.

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens6 nov. 2021 - 11:43

@ Phantom Ik zag deze week Nijpels van de VVD uitspraken doen over Rutte van de VVD in het kader van het klimaat beleid. Zij zei dat je van een leider mag verwachten dat hij soms gaat leiden en constateerde dat Rutte op geen enkele manier de leiding nam in het klimaat debat. Ik moest gelijk denken aan corona en zie hetzelfde als wat jij schrijft. Er is geen beleid. Wat Rutte doet is voortkabbelen op de publieke opinie. Als er een meerderheid gaat ontstaan voor wat meer maatregelen dan gaat Rutte meer maatregelen nemen. Heeft men behoefte aan minder maatregelen dan komen er minder. Rutte stuurt niet op het probleem maar op de opvattingen van de gemiddelde Nederlander. Heel democratisch maar het lost het corona probleem inderdaad niet op.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 nov. 2021 - 13:18

Interessante observatie. Lijkt mij correct. Rutte gaat ook aan de oplossing van het klimaatprobleem weinig tot niets bijdragen.

The Apple
The Apple7 nov. 2021 - 1:53

Interessante observatie. Maar zolang hij maar niet luistert naar de extremisten aan beide kanten van het politieke spectrum en ook het CDA, D66 en de CU stevig in de houtgreep houdt komt het allemaal vanzelf goed.

Marcus2
Marcus24 nov. 2021 - 20:24

Goed dat er een parlementaire enquête komt. Ik ben benieuwd wie de voorzitter wordt, wie er verder allemaal in zullen zitten, wat de onderzoeksopdracht wordt, enz.

DaanOuwens
DaanOuwens4 nov. 2021 - 18:51

Ik geloof helemaal niet in een parlementaire enquête. Die gaat een antwoord geven op de vraag welke politici afgerekend moeten worden op het corona beleid. Dat zal niet zo moeilijk zijn. Dat zijn vooral Rutte en De Jonge. En die blijven vervolgens gewoon zitten. En deel van het parlement de effectiviteit van het beleid laten onderzoeken is een soort wij van WC-eend .... De toeslagaffaire liet hetzelfde probleem zien. Er werden politici politiek verantwoordelijk gemaakt sommige traden af en bleven zitten. Maar het hele probleem ettert nog steeds door. En exact datgene dat de ellende voor vele toeslagouders heeft veroorzaakt staat ook de oplossingen in de weg. Ik verwacht van een parlementaire enquête exact dezelfde opbrengst. Het levert een politieke evaluatie op met politieke resultaten maar het voorkomt niet dat de volgende keer exact dezelfde fouten gemaakt worden. Er moeten veel meer echt fundamentele vragen op tafel komen. Is de samenleving wel in staat en bereid in voldoende mate gevolg te geven aan de maatregelen? Moeten er niet meer variaties komen in pakketten maatregelen? Moet er niet veel harder ingegrepen kunnen worden in grondrechten of rechten die mensen claimen als grondrechten? Moet er niet veel meer rekening gehouden worden met het feit dat de staat Nederland niet het juiste niveau is om maatregelen te nemen? Vermoedelijk is het gezamenlijk optreden naar meerdere West Europese landen een meer adequaat niveau. Zijn de instituties zoals Rivm en GGD voldoende toegerust en moet niet veel explicieter vastgesteld worden wat ze wel moeten doen en wat niet. Moeten de betrokken deskundigen niet meer beperkt worden in hun vrijheid van meningsuiting? Een eenduidige boodschap lijkt een noodzaak. Allemaal vragen die iedereen kan bedenken en niet aan de orde komen in een parlementaire enquête commissie. Die gaat op zoek naar de daders die bestraft moeten worden. Dat is leuk maar levert niets op.

6 Reacties
The Apple
The Apple4 nov. 2021 - 21:08

Er moeten veel meer echt fundamentele vragen op tafel komen. (…) Moet er niet veel harder ingegrepen kunnen worden in grondrechten of rechten die mensen claimen als grondrechten? (...) moet niet veel explicieter vastgesteld worden wat ze ( instituties zoals Rivm en GGD) wel moeten doen en wat niet. Moeten de betrokken deskundigen niet meer beperkt worden in hun vrijheid van meningsuiting? Allemaal vragen die iedereen kan bedenken.” Nou ja, vragen geven natuurlijk wel een indicatie inzake de persoon die ze stelt. Als je nou ook nog de vraag gesteld had of de buitenlanders niet de schuld zijn, dan stond daar nu niet (,,.).

DaanOuwens
DaanOuwens5 nov. 2021 - 7:13

@ The Apple Jij schrijft: Als je nou ook nog de vraag gesteld had of de buitenlanders niet de schuld zijn, dan stond daar nu niet (,,.). Buitenlanders zijn niet schuldig aan de verspreiding van corona. reizigers ook niet. Het grootste deel van de verspreiding vindt plaats binnen Nederland, binnen gezinnen, op het werk of de school. Je opmerking illustreert dat er ook heel domme mensen zijn die niet kunnen bedenken wat iedereen kan bedenken. Dat was ik even vergeten, Er zijn natuurlijk ook mensen waarvoor vrijwel alles te ingewikkeld is. Dom van mij.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 nov. 2021 - 11:06

Een paar dagen gelezen was het blijkbaar de horeca. Op het ogenblik weten ze dat niet omdat door de drukte en het groot aantal en nog steeds oplopende besmettingen, men geen of nauwelijks nog, bron-en contactonderzoek kan doen.

The Apple
The Apple5 nov. 2021 - 20:12

Daan Ouwens – Het is vooral dom van je dat je niet in de gaten hebt dat ik de punten opnoem waarbij je de grondrechten wil inperken en de transparantie vermindert. Alsof die de corona-pandemie hebben veroorzaakt.

DaanOuwens
DaanOuwens6 nov. 2021 - 10:02

@ The Apple Jij schrijft: Het is vooral dom van je dat je niet in de gaten hebt dat ik de punten opnoem waarbij je de grondrechten wil inperken en de transparantie vermindert. Ik schreef al: Het is vooral dom van jou dat je niet door hebt dat de grondrechten en de transparantie mij in dit verband niet boeien.

The Apple
The Apple7 nov. 2021 - 1:47

Jawel, je probeert ze juist in te laten perken om zo de overheid meer armslag te geven. Net zoals als dat gebeurd is in de toeslagenaffaire.....

Ewout Pool
Ewout Pool4 nov. 2021 - 18:51

Hmm, tegen beleid wat er niet is kun je geen parlementaire enquête beginnen. Wat mij opvalt is dat er 0,0 beleid is. Het kabinet lijkt niet meer dan enkele weken vooruit te kijken. Er is bijvoorbeeld nauwelijks iets gedaan om de capaciteit van de IC's uit te breiden sinds het begin van de pandemie. Het argument dat er dan straks bedden leegstaan lijkt me een valse. In Duitsland is er veel en veel meer capaciteit per bewoner, zoveel zelfs dat wij daar gebruik van mogen maken, en Duitsers staan nu niet echt bekend als spilzuchtig.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens6 nov. 2021 - 11:38

@ Ewout Pool Jij schrijft: In Duitsland is er veel en veel meer capaciteit per bewoner, zoveel zelfs dat wij daar gebruik van mogen maken, en Duitsers staan nu niet echt bekend als spilzuchtig. Je zou moeten weten dat er een oude regeling is in Duitsland met betrekking tot de IC capaciteit. Die regeling maakt het sluiten van overbodige IC-bedden onmogelijk. De Duitsers zijn hiermee dus buitengewoon spilziek en dat pakt nu toevallig positief uit. Overigens had je ook kunnen weten dat een van de redenen waarom in Nederland niet in korte termijn meer personeel is opgeleid de blijvende werkdruk op de IC-s is. IC=verpleegkundigen die hard moeten werken kunnen geen nieuwe collega's helpen opleiden als begeleider. Dit zijn beiden zaken waarmee de gemiddelde burger het afgelopen jaar mee is doodgegooid met informatie. Vreemd dat ze jou hebben gemist,

RaymondenJoop
RaymondenJoop4 nov. 2021 - 18:38

Tegen de tijd dit is afgerond zit het demissionaire kabinet er nog steeds, kan dat ook nog als excuus dieren

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -4 nov. 2021 - 18:16

alle haantjes in de 2e kamer nu hun zin met een parlementaire enquete, waar iedereen weer met veel omhalen hun/haar vooroordelen kan spuien. maar ik stel voor dat die gehouden wordt Nadat het Sywert rapport is verschenen en besproken EN Nadat de kornuiten-in-het-pandamie-graaien ook aan een schandpaal uitgewrongen zijn.

Gaanweweer2
Gaanweweer24 nov. 2021 - 17:22

Ben vooral benieuwd naar het aantal levensjaren dat het coronabeleid buiten de coronadoden om ons heeft gekost.

1 Reactie
Verver
Verver5 nov. 2021 - 8:42

Helemaal niets. Aangezien u geen vastgestelde overlijdensdatum hebt, kunt u ook niet zeggen of u te vroeg of te laat zou gaan.

Uw Psychiator
Uw Psychiator4 nov. 2021 - 17:16

In re: de bijgaande foto - is het niet prachtig hoe elegant Mark Rutte bijna horizontaal staat (hangt? leunt?) te luisteren naar Hugo de Jonge? Zijn balans is perfect; balletkundig gesproken zou je nog willen weten waar precies de rest van zijn linkerbeen gesitueerd dient te worden. Hier wordt intensieve politiek op het hoogste niveau bedreven, beste lezers.

4 Reacties
Hannes Achterhout
Hannes Achterhout4 nov. 2021 - 18:23

Je kan veel van Rutte zeggen maar stijf is hij niet.

OlavM
OlavM5 nov. 2021 - 1:26

Een "pas de deux", waarmee ze al lange tijd hebben geoefend.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 nov. 2021 - 4:44

Rutte denkt; als ik maar op anderhalve meter sta, is het goed. Hij denkt nog steeds dat je voeten het virus verspreiden.

harmmeijer
harmmeijer5 nov. 2021 - 10:57

Mijn vader zei vroeger altijd, toen wij nog jonge kinderen waren en we stonden te fluisteren: “Fluistervinkjes deugen niet”.

Arend Wortel
Arend Wortel4 nov. 2021 - 16:54

Het nieuws van de parlementaire enquête zal bij het wappende deel van het land wel als een overwinning worden binnengehaald, het kan nl. als indicatie worden opgevat dat er gigantisch geblunderd is en wordt: "Zie je wel?" Hoewel het altijd goed is om van dit soort situaties te leren zal alleen de aankondiging al voor onrust zorgen en types als "Baudet" of Van Haga staan al handenwrijvend klaar met containers vol bullshit. Die onrust kunnen we nu niet goed gebruiken. Daarmee zeg ik niet dat alles van een leien dakje gaat, maar het is geen prettig signaal. Tot aan de enquête gaan mensen in de veronderstelling leven dat er grootschalige complotten zullen worden blootgelegd - die er natuurlijk helemaal niet zijn - en fantaseren over tribunalen. Ik weet dus niet of we hier gelukkig mee moeten zijn.

3 Reacties
Hannes Achterhout
Hannes Achterhout4 nov. 2021 - 18:16

Dat is inderdaad goed gezien ja.

poeslief
poeslief4 nov. 2021 - 18:32

Heerlijk hoe jij jezelf op de hak neemt. Subliem!

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout4 nov. 2021 - 20:22

Wappies ageren tegen de corporatief gedicteerde consignes van de machten achter de Nieuwe Wereldorde. Zelf heb ik daar niet zo’n probleem mee, omdat ik dat dan niét hoef te doen.

Tom Lucassen
Tom Lucassen4 nov. 2021 - 16:51

Komen er nog twee; over de toeslagen-farce en aardbevingen in Groningen. Rutte krijgt het nog druk en zal wel weer moeite hebben met het herinneren van zaken. De malloot.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland4 nov. 2021 - 16:41

En dan gaat Rutte een Balkenendetje doen https://www.nu.nl/politiek/2161995/balkenende-had-met-kennis-van-toen-anders-gedaan.html

The Apple
The Apple4 nov. 2021 - 16:00

Jansen en Jansen: “Wat mij betreft een totaal overbodige zet zo’n parlementaire enquete naar de aanpak van de coronacrisis. (…) Beter energie steken in het creëren van een gezond leefklimaat voor mens en dier met schone lucht, water en grond. Ja, en de inflatie en de woningnood en de CO2 en de stikstof en de pfas en al die andere gebieden waarop de regerinspártijen kampioen zijn. Een voor een zou ik zeggen. Het barst hier duidelijk van de VVD/CDA aanhangers die wantrouwen proberen te zaaien in het parlementaire stelsel nu hun vertegenwoordigers met de billen bloot moeten.

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout4 nov. 2021 - 15:46

Buitensporten, lees amateurvoetbal, moet mogen zonder QR volgens het kabinet. Ja, was te verwachten, men vreesde de wraak van NEC-ADO-Vitesse- en Feyenoord aanhang. Het is een knieval van Rutte voor de frenetische volksvandalen van het voetbalpopulisme. En ik maar als Gutmensch mijn mobiel met zo'n Ausweisz-app laten zien bij museum en Concertgebouw om te bewijzen dat ik deug.

3 Reacties
Hannes Achterhout
Hannes Achterhout4 nov. 2021 - 16:14

Helemaal terug weer in de winkel, nu al: het obscurantistische gebeuren; dat gluren naar elkaar of men wel de bèklap voor z’n bakkes heeft. Of men zijn jatten wel ontsmet met gratis bleekwater van unilever. Dat verschrikte gedoe als je soms moet hoesten van de slechte airco, dat dwangmatig poetsen van die duwbeugels van boodschappenkarren. Die smètvrees van de angstige kleinburger.

Ewout Pool
Ewout Pool4 nov. 2021 - 18:55

Ja, want ADO en Vitesse zijn écht amateurclubs. Volgens mij moet je om een stadion in te gaan al een tijdje een QR hebben. Dit gaat om mensen die in hun vrije tijd graag een balletje trappen. Of er met een stok of racket tegen slaan. Maar U is geen sporter merk ik?

Peter Stans
Peter Stans5 nov. 2021 - 13:08

Niet omdat het kabinet het wil, maar omdat de kamer het wil. Wel opletten he...

Sarajlija
Sarajlija4 nov. 2021 - 15:12

Iets met slager en vlees toch? TK gaat eigen fouten en die van regering onderzoeken. Lachwekkend en zinloos.

3 Reacties
Gerygrr
Gerygrr4 nov. 2021 - 15:50

Sarajlija, Dat argument snap ik niet. Het functioneren van onze overheid deugt niet. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft dat aangetoond. Er is systematische discriminatie op meerdere terreinen, ook in de gezondheidszorg. Dat moet sowieso onderzocht en op zijn minst blootgelegd worden.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland4 nov. 2021 - 16:43

We moeten van de hele tweede kamer en alle partijen af - ze maken de samenleving kapot De macht moet bij het volk liggen en niet bij politieke bedrijven wiens belangen overduidelijk tegengesteld zijn aan die van de bevolking . Allemaal opzouten de VVD voorop .

Sarajlija
Sarajlija4 nov. 2021 - 16:59

@Grijsje63, Zij willen jou precies waar zij willen. Wat wil je nog onderzocht hebben? Word eens wakker mens. Wij hebben met stel mislukkelingen te maken en zij moeten gewoon weg.

Eid
Eid4 nov. 2021 - 15:00

Iemand noemde dit rechter in je eigen rechtzaak. Beter een onafhankelijke externe commissie.

The Apple
The Apple4 nov. 2021 - 14:48

Goed nieuws: ik heb zojuist mijn derde vaccinatie gehad. Komen ze gratis thuis toedienen. Je krijgt hier weliswaar geen QR-code, maar het voelt toch een stuk veiliger. Ja, als je in het Brazilie van Bolsonaro woont en dat gelul in de Nederlandse pers elke dag leest, dan voel je je wel gepriviligieerd. En Bolsonaro? Ach ja, er zijn nog twee politieke sleutelfiguren die zijn impeachment in de weg staan, maar iedereen wist al na 3 jaar dat diens politieke dagen geteld zijn. Zelfs de militairen vinden hem te dom om een staatsgreep mee te beginnen. Jullie zitten nou al ik weet niet hoe lang met die gladjanus en alles wijst er op dat daar nog 4 jaar bijkomen. Soms zou je bijna denken dat de gemiddelde Braziliaan een stuk verstandiger is dan de doorsnee Nederlander.

3 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland4 nov. 2021 - 16:45

Ken te weinig mensen uit dat land. Maar de Nederlander is de laatste 10 jaar flink dommer geworden .

Me, myself and I2
Me, myself and I24 nov. 2021 - 17:02

Dommer weet ik niet. Minder volgzaam zeker. En wat je daar ook van vind, dat is een trend waar we de komende tijd mee te maken hebben. Daarbij hebben we uit het verleden geleerd dat ook overheden af en toe hele domme beslissingen kunnen nemen, dus je kunt je afvragen wat erger is.

Arend Wortel
Arend Wortel4 nov. 2021 - 17:20

Volgens "dat gelul in de Nederlandse pers" zijn er in Brazilië al honderdduizenden covid-doden gevallen en is de situatie dramatisch?

Starter2
Starter24 nov. 2021 - 13:17

Kamer start parlementaire enquête naar het eigen coronabeleid. Dat was een betere kop geweest. De kamer heeft steeds in meerderheid het beleid gemaakt en ondersteund.

2 Reacties
The Apple
The Apple4 nov. 2021 - 15:08

Nou ja, de regeringspartijen hebben steeds heeft steeds in meerderheid het beleid gemaakt en ondersteund. Duidelijk een VVD/CDA/D66 kiezer die de verantwoordelijkheid van de VVD/CDA/D66 probeert te ontkennen

Starter2
Starter25 nov. 2021 - 11:20

Nou ja, de regeringspartijen hebben steeds heeft steeds in meerderheid het beleid gemaakt en ondersteund. Ja en de oppositie partijen ook. Die zitten vast ook in de 2e kamer.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 nov. 2021 - 12:53

Opvallend vond ik dat de motie niet werd ondersteund door Simmons, kennelijk verwachtte ze alle heil van haar motie van afkeuren.

3 Reacties
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 nov. 2021 - 12:53

herstel wantrouwen.

Gerygrr
Gerygrr4 nov. 2021 - 13:19

Misschien vond zij het ook veel te laat!

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 nov. 2021 - 16:53

"Misschien vond zij het ook veel te laat!" Als ze voor instant gratificatie denkt te gaan kan ze lang wachten.

J.janssen2
J.janssen24 nov. 2021 - 12:50

Wat mij betreft een totaal overbodige zet zo'n parlementaire enquete naar de aanpak van de coronacrisis. Veel van de genomen maatregelen berusten op een soort paniekvoetbal....de regering wordt nou eenmaal geacht in het kader van bescherming van de volksgezondheid maatregelen te nemen. Aangezien je nou eenmaal niet net als bij een vogelgriepvirus de mogelijk besmette populatie kan ophokken of vernietigen, blijft het een beetje aanklooien met gedragsregels en toch zoals nu blijkt ineffectieve vaccins totdat er een werkend medicijn is gevonden. Beter energie steken in het creëren van een gezond leefklimaat voor mens en dier met schone lucht, water en grond.

Gerygrr
Gerygrr4 nov. 2021 - 12:09

Medio 2022 pas? Idioot, het moet zo snel mogelijk! Zie hoe het er in China op dit moment voorstaat op dit moment. De Standaard meldt provincies die afwisselend in quarantaine gaan. Tekorten aan verse groenten en stijgende prijzen. Paniek alom!

EenMening
EenMening4 nov. 2021 - 12:02

Het werd tijd.

Peter Stans
Peter Stans4 nov. 2021 - 11:10

Gelukkig, we hadden nog niet genoeg te doen. En wat wil men dan "leren"? Theoretische modellen voor een nieuwe crisis die, hoe dan ook, altijd zich weer heel anders zal voordoen. En gaat het parlement dan ook eens naar zichzelf kijken? Al die oeverloze lange wekelijkse debatten waarbij de betreffende ministers niet een uur of 2, maar wekelijks bijna een hele dag aan het "debatteren" waren over komma's en punten.

korheiden2
korheiden24 nov. 2021 - 10:48

Een parlementaire enquête. Nou nou, tuut tuut. Na gedegen onderzoek zal de commissie met harde conclusies (of keiharde, vernietigende of zo) komen, de kamer gaat geschokt reageren. Hugo de Jonge zal intussen wel een functie elders hebben, Rutte gaat gewoon door en het rapport wordt op de stapel gelegd. Zoiets.

1 Reactie
Peter Stans
Peter Stans5 nov. 2021 - 13:07

Tja logisch.... maar dit is weer een typische reactie van iemand die graag barbertjes ziet hangen. Teleurgesteld dus bij voorbaat.

Absentereo
Absentereo4 nov. 2021 - 10:30

Ik dacht yes... En toen.. "Pas halverwege volgend jaar" "Willen de regering niet voor de voeten lopen" Misschien wordt het tijd om ze eens voor de voeten te lopen en wat kritischer op te treden wat hardere eisen stellen dan: "Nou nou nou meneer Rutte, voetballen in de buitenlucht moet gewoon kunnen toch?" Waarop Rutte zich eens aan de kin krabt, 3 keer diep zucht en dan zegt "Vooruit. U bent echt een harde onderhandelaar..."

1 Reactie
Peter Stans
Peter Stans5 nov. 2021 - 13:09

Wow.............

Bouwman2
Bouwman24 nov. 2021 - 10:20

Een meerderhied van de Kmzer is ook te vinden in het steunen van hetgeen Mark Rutte en Hugo de Jonge zeiden op de laatste persoconferentie toen ze maatregelen opperden om de pandemie weer beter te beheersen. De VVD, D66 CDA steunden vergezeld door VOLT, mevrouw Den Haan en merkwaardigerwijs ook de PvdA. Blijkbaar heeft de flirt ussen mevrouw Ploumen en meneer Klaver niet tot een echtverbintenis geleid. Overigens: midden in een storm ga je niet je horoscopp lezen.

4 Reacties
LaBou
LaBou 4 nov. 2021 - 17:24

Nou nog een keer in leesbaar nederlands.

Wieowie
Wieowie4 nov. 2021 - 22:29

Labou: en dat zeg je terwijl je zelf zinnen maakt als “ “ Gelukkig heeft toegang tot al die gegevens en hij zal niet nalaten de rest hier te pas en te onpas van van die “dingen” op de hoogte te stellen.”

LaBou
LaBou 5 nov. 2021 - 12:03

Volgende keer zal ik het in plaatjes doen, speciaal voor kouwe drukte. Ik had er, ten onrechte naar blijkt, op gerekend dat ook die de leeskunst machtig wae (ik ga er van uit dat ik dit mag zeggen, aangezien wieowie ook getolereerd wordt!).

Wieowie
Wieowie7 nov. 2021 - 7:24

Labou: zeg het inderdaad de volgende keer maar in plaatjes. Dat scheelt schrijven en verminderd de kans op fouten.

Joop den Uil
Joop den Uil4 nov. 2021 - 10:09

kanaal NPO Politiek: tenenkrommend vanwege open deuren, amateurisme en schieten vanaf de heup. Wat in hemelsnaam is nut van Parl Enquete ? maak je liever druk om de omhoogschietende cijfers van... rente en inflatie

5 Reacties
Paul250371
Paul2503714 nov. 2021 - 12:44

" Wat in hemelsnaam is nut van Parl Enquete ?" Uitzoeken hoe, wie en waar er gelogen en geblunderd heeft met fatale gevolgen als gevolg om in de toekomst deze dodelijke fouten niet meer te maken.

ManekiNeko
ManekiNeko4 nov. 2021 - 13:08

@Joop den Uil 4 november 2021 at 11:09 Wat in hemelsnaam is nut van Parl Enquete ? maak je liever druk om de omhoogschietende cijfers van… rente en inflatie Het kan toch alle drie?! Niet zo bekrompen kerel

Uw Psychiator
Uw Psychiator4 nov. 2021 - 13:23

@ Joop den Uil (11:09u) - in mijn haast las in Uw tekstje per abuis: '...scheten vanaf de heup'. Ik moest hartelijk lachen om zulk een sarcasme. Daarna pas zag ik wat er werkelijk staat. Ach, een lach temidden van al deze misère is nooit weg, vind ik.

Joop den Uil
Joop den Uil4 nov. 2021 - 14:43

@psy - Ik kan u derhalve van harte enige lectuur van een zekere Freud aanbevelen; voor u ter lering ende vermaek. Nu toch over hetzelfde onderwerp en alhier passende .... inderdaad lijkt de 2e Kamer een bron van (woorden) diarree

Uw Psychiator
Uw Psychiator4 nov. 2021 - 17:12

@ waarde Joop den Uil (15:43u) - dank U voor het leesadvies. Ik vroeg me al af: waarom las ik niet wat U letterlijk schreef, maar iets anders; iets dat er wél op mag lijken, maar dat toch een geheel andere inhoud heeft. Die betekenis is dan weliswaar onwelriekend, maar zeker niet zo krachtig als Uw origineel. Ik geloof dat zo iets een 'Fehlleistung' heet bij de goede Sigmund: een lang geleden bekend TV-presentator van een grote quiz wenste een mooie vrouwelijke kandidaat in zijn show eens "veel sukseks!" toe. Hilariteit bij het publiek in de zaal. Tja, het is lastig om te geloven dat deze verspreking totaal uit het niets komt, in zo een geval.