Joop

'Kamer met rug tegen de muur tijdens bankencrisis'

  •    •  
07-11-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
ANP-Commissie_DeWit_Ruding_oud300.jpg
Vendrik (GL) bekritiseert gebrek aan informatie onder Wouter Bos ... Oud-minister Financiën Ruding: Redding banken tot nu toe altijd goed gegaan 
De commissie-De Wit, onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit, houdt vanaf vandaag een parlementaire enquête naar aanpak van de kredietcrisis in 2008. Op maandag 7 november beginnen de openbare verhoren, die vijf weken in beslag zullen nemen.
Update 21:20
Kees Vendrik, oud-Kamerlid en financieel specialist van Groen lInks verklaarde voor de Commissie dat de Kamer vooraf amper geïnformeerd werd over aanstaande overnames, schrijft NRC :
“We stonden met de rug tegen de muur”, zei Kees Vendrik (GroenLinks) over het besluit om ING te steunen. De financieel specialisten werden daarover door Bos ingelicht tijdens een nachtelijk telefonisch overleg. “Het was ook mosterd na de maaltijd. We konden met goed fatsoen niet meer zeggen: we zijn toch tegen. Anders had ING een groot probleem gehad.”
Update 13.45
Ook voormalig Tweede Kamerlid Franse de Nerée werd gehoord. Hij zei het begrijpelijk te vinden dat de regering in 2008 zich niet vooraf heeft geïnformeerd over de overname van ABN Amro Nederland en het delen van Fortis. Volgens de CDA’er moest op dat moment snel een beslissing genomen worden voordat de bank omviel. Wel vindt hij dat de Kamer zich beter had kunnen informeren over extra injecties in ABN Amro toen de bank eenmaal genationaliseerd was. Ruding liet zich daar niet over uit. 
Update 12.15
Oud-minister van Financiën, Onno Ruding had weinig kritiek op de crisismaatregelen die Nederland genomen heeft. Hij stelde tegenover de commissie dat alleen kapitaalinjecties aan banken gegeven mogen worden als de kans groot is dat zo’n bank die steun overleefd. Tot nu toe is dat in Nederland altijd goed gegaan zei hij.
Die kans moet je groot achten op grond van een objectieve analyse dat die bank dan overleeft qua solvabiliteit en liquiditeit dankzij die injectie. Als die waarschijnlijkheid niet aanwezig is, dan moet je je vijf keer bedenken of je dat als overheid wil doen.
Update 10.30
Bij het begin van de kredietcrisis heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de politiek niet genoeg gewaarschuwd dat er problemen op komst waren. Dat zei Onno Ruding, oud-minister van Financiën en voormalig topman van de Amerikaanse Citibank maandag tegen de parlementaire enquêtecommissie.
Ruding noemde de reactie van DNB richting individuele banken in 2007 ,,zeer alert”. Maar de centrale bank had naar zijn smaak de politiek er scherper op moeten wijzen dat er een gevaar dreigde voor het hele financiële stelsel, zo meldt ook dagblad de Volkskrant. Oud-m in ister van F in anciën Wouter Bos heeft volgens Rud in g niet afwijkend gereageerd of gehandeld ten op zichte van zijn collega’s in het buitenland. Wel heeft hij de risico’s van een garantieregeling waar banken na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 een beroep op konden doen, te rooskleurig voorgesteld, schrijft NRC Handelsblad.
Eerder
De commissie onderzocht eerst hoe de kredietcrisis ontstond en gaat nu de genomen maatregelen bekijken, zo meldt de NOS. Het gaat dan bijvoorbeeld om de overname van ABN Amro en de steun aan ING, SNS Reaal en Aegon. Behalve politici worden ook bankiers, toezichthouders en ambtenaren gehoord.
Onder anderen oud-premier Balkenende, oud-minister Bos en oud-president Wellink van De Nederlandsche Bank zullen onder ede verantwoording afleggen over het destijds gevoerde beleid.
Oud-minister Onno Ruding zal de eerste zijn die maandag door de commissie wordt gehoord. Alle verhoren zijn te volgen via de livestream van Politiek 24. De NOS zendt hier ook elke avond een Commissie-De Wit Journaal uit. 
RTL beantwoordt hier drie vragen over het onderzoek dat de commissie de komende vijf weken zal uitvoeren.

Meer over:

economie, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (41)

JoopSchouten
JoopSchouten7 nov. 2011 - 7:24

De speciale garantieregelingen voor banken zijn molenstenen voor onze schatkist. Dit zal snel moeten veranderen. De herkapitalisatie van ING Bank met staatssteun “was natuurlijk niet voor niks”, zei Ruding. “Bovendien hebben ze gebruik gemaakt van een speciale garantieregeling” (Staat nam grootste deel risico Amerikaanse hypothekenportefeuille over, red.). Ook ABN Amro en SNS hadden onvoldoende buffers. Zakenbank NIBC heeft gebruik gemaakt van de garantieregeling en heeft allerlei probleemactiva apart gezet, memoreerde hij. Rabobank had en heeft genoeg kapitaal.

Zjenny
Zjenny7 nov. 2011 - 7:24

http://www.guardian.co.uk/business/2010/dec/07/iceland-exits-recession-third-quarter Last year Iceland's president Olafur R Grímsson said: "The difference is that in Iceland we allowed the banks to fail. These were private banks and we didn't pump money into them in order to keep them going; the state did not shoulder the responsibility of the failed private banks."

Sonia2
Sonia27 nov. 2011 - 7:24

Onno Ruding van de Citibank -> witwassen drugsgeld Juarez-kartel -> illegale wapenleveranties aan Kroatië -> en Equador -> samen met Jorge Zorreguieta -> grootste oorlogsprofiteur Irak -> deed zaken met criminelen en dictators. Essentiële info over Onno Ruding in 'De BV Zorreguieta' http://www.groene.nl/2002/11/de-bv-zorreguieta

keck66
keck667 nov. 2011 - 7:24

Rudink snapt toch als geen ander dat een openbare waarschuwing van de DNB aan de politiek een crisis alleen maar had versneld. Ziehier wat 'economie' inhoudt. Bij een nieuwe crisis gelden nieuwe omstandigheden, nieuwe afwegingen en vooral nieuwe crisismanagers. Met andere woorden, wat gaat dit hele circus opleveren aan bruikbare tools voor een volgende (naderende) crisis?

JoopSchouten
JoopSchouten7 nov. 2011 - 7:24

'Kamer met rug tegen de muur tijdens bankencrisis' ? 'Mosterd na de maaltijd' ? Ik hoop dat GL het niet bij deze woorden laat (...). ... Er werden vertragingsspelletjes gespeeld. Dit zegt misschien iets over de paniek (...) maar nog niets over de belanghebbenden die achter deze tactiek zaten.

Sonia2
Sonia27 nov. 2011 - 7:24

'Kamer met rug tegen de muur tijdens bankencrisis' Vendrik (GL) bekritiseert gebrek aan informatie onder Wouter Bos Het toppunt van hypocrisie. Alle partijen hebben de buitenparlementaire (!!!) acties van Bos geakkoordeerd. Dus ook GroenLinks. Vragen? Geen vragen. Voorwaarden? Geen voorwaarden. Protest? Geen protest. Ook niet naderhand. Dat heeft iedere Haagse politicus tot handlanger gemaakt van het financiële syndicaat. Voor zover ze dat nog niet waren, want zo werkt het poldermodel.

Joeri2
Joeri27 nov. 2011 - 7:24

'Kamer met rug tegen de muur tijdens bankencrisis' Tja, dat heb je ervan als je met de waan van de dag leeft en elke dag weer de brandjes blust. Er waren toch al heel wat docus op de tv geweest dat dit ging gebeuren, vreemd dat geen van alle politici die docus hebben gezien of op zijn gewezen door andere.

JoopSchouten
JoopSchouten7 nov. 2011 - 7:24

De huidige eurocrisis laat volgens Denker des Vaderlands Hans Achterhuis zien dat het einde nabij is van een zuiver economisch gerichte benadering van het Europese project. 'We sluiten een tijdvak af.' 'Na het invoeren van de euro werd de toekomst van Europa niet bepaald door meesterlijke politici, maar door rekenende economen, die geen enkel publiek meer overtuigen 'Zoals in de Middeleeuwen de filosofie de dienstmaagd was van de theologie, zo is de politiek de afgelopen twintig jaar de dienstmaagd geweest van de economie", zegt Denker des Vaderlands, Hans Achterhuis. "Moest de filosofie eeuwenlang argumenten bedenken om theologische Godsbeelden te bewijzen, de laatste decennia vertelden de economen hoe de wereld in elkaar zat, waarna politici er een beleid op mochten bouwen." 'Lof van de politiek' Volgens Achterhuis toont de commotie rond de sociale en politieke onrust in Zuid-Europa en Papandreou's politieke pokerspel in Griekenland dat we het einde meemaken van een zuiver economisch gerichte benadering van het Europese project. "We sluiten een tijdvak af." Om het verschil te tonen met de tijd dat de politiek nog geen genoegen nam met de rol van dienstmaagd, verwijst Achterhuis naar het boek 'De passage naar Europa' van de filosoof Luuk van Middelaar. "Toen Van Middelaar hiermee de Socrates-wisselbeker won voor het beste filosofieboek van 2009, schreef ik in een laudatio dat de 'De passage naar Europa' ook 'Lof van de politiek' had kunnen heten. Net als de middeleeuwse Italiaanse filosoof Machiavelli schildert Van Middelaar de politicus als iemand die virtuoos gebruik maakt van de mogelijkheden die de tijd biedt, die compromissen weet te sluiten, het publiek kan bespelen, maar ook niet bang is om, indien nodig, impopulaire besluiten te nemen." Noemt u eens zo'n politicus. "Ik noem er graag twee: Mitterand en Kohl, de presidenten van Frankrijk en Duitsland, waarbij ik buiten beschouwing laat of ik het met hun politiek eens was. Na de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 kwam heel Europa in beweging, in Oost-Europa getuigden miljoenen mensen van hun verlangen naar vrijheid. Er lagen grote vragen: wat ging er met het verdeelde Duitsland gebeuren? Wat gistte er nog meer achter het IJzeren Gordijn? In een fascinerend politiek spel tussen vooral de Franse president en de Duitse bondskanselier ontstond een beeld van een nieuw Europa waarbinnen de Duitse hereniging kon plaatsvinden. "Van Middelaars analyse verraste doordat hij tegenover het eeuwige geklaag over de bureaucraten in Brussel en tegenover het cynisme over het ontbreken van een 'echte' buitenlandse politiek van de EU onderstreepte hoeveel er al bereikt was in de politieke ruimte tussen de kantoren in Brussel en de geopolitieke machtsverhoudingen van vooral de grote staten. Met recht prees Van Middelaar daarom aan het einde van zijn studie de 'homo politicus' als een tijdskunstenaar: 'Hij schept feiten op de drempel van het ogenblik. Door zich in het heden ten overstaan van een publiek verantwoordelijk te maken kan een politicus de brug slaan van het verleden naar de toekomst'. Dit alles leidde tot een nieuw en hoopgevend perspectief op Europa." Dat u niet meer aanwezig ziet. "Helaas niet. De passage naar Europa is volgens Van Middelaar pas voltooid 'wanneer de gezamenlijke lidstaten tot hun publiek zeggen, met woorden waarin behalve de politiek ook de geografie en de geschiedenis weerklinken: Wij zijn Europeanen.' Het lijkt mij dat dit moment van voltooiing, die Van Middelaar nog langzaam dichterbij zag komen, verder weg is dan ooit." Waar is de kink in de kabel gekomen? "Eigenlijk al in 2008 met de kredietcrisis. De ineenstorting van het neoliberale beleid met zijn gerichtheid op de vrije markteconomie tekende zich toen ook al voor Europa af. "Van Middelaar kon dit nog niet in zijn boek meenemen. Toen werd al duidelijk dat het marktdenken tegen zijn eigen grenzen aanliep. We wilden van het Europa van de euro een markt maken en die hebben we nu gekregen. De wetten van de markt bepalen wat er moet gebeuren, de politiek kan zich er alleen maar naar voegen." Hoe ging dat? "Bij het Verdrag van Maastricht in 1992 besluit men de euro in te voeren, die er in 2002 ook echt komt. Zeker, dat was een politiek besluit. Maar vervolgens wordt de euro een economische aangelegenheid en laten politici de munt over aan de markten. Het is typerend dat een politiek en maatschappelijk gericht econoom als Arjo Klamer bij de invoering van de euro als één van de weinige economen voor deze overheersing van puur economische argumenten waarschuwde, maar door zijn vakbroeders niet serieus werd genomen. Het is exact zoals Klamer zelf afgelopen donderdag in NRC Handelsblad schreef: 'Ik heb vanaf het begin betoogd dat de euro niet kan werken, omdat Europa er politiek niet klaar voor is.' "Na '92 wordt de toekomst van Europa niet meer bepaald door 'meesterlijke politici', zoals Van Middelaar ze noemt, maar door rekenende economen, die geen enkel publiek meer overtuigen, laat staan een nieuw publiek creëren. Sterker nog, ze kunnen dat publiek niet overtuigen omdat ze zelf nauwelijks de complexe materie begrijpen - denk nog even aan de rekensommen van Rutte. En economen moeten daarna elk verdrag uitwerken, waarna de werking van de financiële markten laat zien of het verdrag goed- of afgekeurd wordt; dat gebeurt razendsnel, lang voordat zo'n verdrag alle parlementen van de EU gepasseerd heeft." En die betrokkenheid is verdwenen? "Totaal. Als je nu in Frankrijk, Duitsland of Nederland een referendum zou houden, zou je dezelfde uitkomst krijgen als men in Griekenland vreesde. "De politieke denkster Hannah Arendt schrijft in haar beroemde boek 'The Human Condition' uit 1958 dat de mens drie leefwijzen kent: hij moet arbeiden om in leven te blijven, hij richt al werkend een duurzame wereld op, en ten derde handelt hij als politiek wezen op het publieke toneel waar anderen hem kunnen zien en horen. Als arbeidende wezens zijn mensen uitsluitend op consumptie en vergroting van welvaart - Arendt heeft het over overvloed - gericht. Politieke doelen en duurzaamheid doen er voor hen dan niet toe. Meer dan een halve eeuw geleden stelde Arendt dat de overheersing van de economie liet zien dat arbeiden het politieke handelen grotendeels had weggedrukt. "Ik heb die slotconclusie altijd te (cultuur)pessimistisch gevonden, maar ik denk dat het nu helaas meer en meer gaat kloppen." Totdat Griekse burgers massaal beginnen te demonstreren, hun premier met een referendum dreigt. "Ja, dan is de wereld te klein, want dan dreigt het economische ineens politiek te worden. "Het is toch uiterst vreemd dat de politicus Ronald Plasterk het sterk afwees dat de Grieken zich politiek zouden gaan uitspreken. Hij zegt daarmee: dit kunnen we niet aan de politiek overlaten, dit moet door deskundigen worden opgelost. Terwijl we uit ervaring van de afgelopen jaren weten dat de oplossingen van deskundigen niet werken. "Nog een keer Van Middelaar. Met een nu nogal ironisch klinkende verwijzing naar 'het genie van de Atheense democratie', die erin slaagde een betrokken publiek te creëren, stelt Van Middelaar: 'De publieke zaak is precies datgene waarin het publiek zichzelf ontdekt. Het ervaart iets, ziet iets, hoort iets - een gemis, een gebeurtenis, een wantoestand - en beseft: het gaat ons aan. En vervolgens: er moet iets gebeuren. Daartoe verheft het zijn stem, demonstreert het, stuurt het stukken naar de krant, kiest het andere vertegenwoordigers, kortom: wordt het publiek, maar voor de handeling doet het een beroep op de politiek.' "Het lijkt mij dat dit ook mooi slaat op de Occupy-beweging, die er al lang voor New York in feite in Athene al was met het tentenkamp op het Syntagmaplein. Dat laatste stuk van het citaat is belangrijk: de politiek moet het oppakken, er iets mee doen. Het verwijt dat er bij de Occupy-beweging geen positieve wensen plus een strategie naar voren komen, lijkt mij niet terecht. De politiek moet de wensen op tafel leggen." Is dat niet net zoiets als zeggen: het moet nu eindelijk mooi weer worden? "Wie dat zegt, heeft het vertrouwen in politici opgegeven. Dat doe ik allerminst. Ronald Plasterk schreef onlangs naar aanleiding van de Occupy-beweging in de Volkskrant dat de financiële sector in zeven stappen stabiel zou kunnen worden gemaakt. Daar stonden onder meer bij: het scheiden van nuts- en zakenbanken. Daardoor zou je banken krijgen die het betaalverkeer regelen, en banken die speculeren. In de Verenigde Staten was het tot de jaren negentig verboden de twee functies te combineren. Onlangs blijken er zowel in de VS als in Groot-Brittannië voorstellen gedaan te zijn om de functies opnieuw te scheiden. Ook de parlementaire commissie-De Wit adviseerde om in Nederland die functiescheiding te herstellen. Wat doet het kabinet? Dat luisterde naar het bankwezen, die hiertegen bezwaren opperde. Plasterk schrijft in de Volkskrant dat dit besluit moet worden herzien. "Een andere maatregel, die Plasterk oppert: de bankenbelasting. Plasterk noemt het gek dat iedereen de broekriem moet aanhalen, behalve de sector die de crisis heeft veroorzaakt. Het lijkt mij ook niet meer dan redelijk dat de sector een bijdrage levert aan de publieke middelen om structureel de schade te dekken. En dan zou er ook een einde moeten komen aan de bonussen: ze geven verkeerde prikkels aan de top, en ze zijn ook een verkeerd voorbeeld voor de hele organisatie. "Dit zijn maar een paar van de maatregelen die hij noemt. Maar waarom schrijft hij ze alleen op? Waarom eist hij ze niet? Waarom maakt hij er namens de PvdA geen politiek van? Machiavelli en Van Middelaar noemen de politicus iemand die virtuoos gebruik maakt van de mogelijkheden die de tijd biedt, compromissen weet te sluiten en het publiek weet te bespelen." Je zou zeggen dat deze tijd Plasterk wel mogelijkheden biedt. "In de huidige politieke constellatie, waarin de regering bij de goedkeuring van dit laatste verdrag afhankelijk is van de oppositie, kan de PvdA toch politieke eisen op tafel leggen? 'Wij begrijpen het belang van dit verdrag maar geven er alleen onze goedkeuring aan als...' - en dan komen zijn zeven eisen. Rond die eisen kan een inhoudelijk politiek debat over de gewenste toekomst op gang komen dat verder reikt dan de voortdurende ad hoc reacties op de fluctuaties van de markten. "Bij die eisen kan vervolgens het publiek zinvol betrokken worden: ik verwacht dat een groot deel van de bevolking deze ideeën nu volmondig onderschrijft. En men kan er compromissen mee sluiten: goed, Rutte willigt vier eisen in, en vertrekt met een moeilijke opdracht naar Brussel. En dan moet Rutte zich een politicus tonen. "Door zich zo op te stellen kunnen politici de rol van dienstmaagd afleggen, en de economie weer dienstbaar maken aan de politiek. Alleen zo kunnen politici opnieuw tijdskunstenaars worden. Er zijn premiers in Europa die beseffen dat ze op de drempel van een ogenblik staan, nu nog zien of ze in staat zijn een brug te slaan van het verleden naar de toekomst."

cormol
cormol7 nov. 2011 - 7:24

Gl heeft ook met de rug tegen de muur voor Kunduz gestemd zeker?

neutralist
neutralist7 nov. 2011 - 7:24

Makkelijk napraten. En 'Met de rug tegen de muur' heet bij niet-politici gewoon besluitvaardigheid hoor. Natuurlijk moest er snel worden geschakeld. Als we het reguliere Haagse tempo hadden aangenomen waren we nu nog in debat. Soms moet je snel schakelen ook als huivert onze overheid daarvan.

JoopSchouten
JoopSchouten7 nov. 2011 - 7:24

Dion Graus stapt uit parlementaire onderzoekscommissie-De Wit Snel meer. Graus is van mening dat hij te weinig gelegenheid krijgt om vragen te stellen over de bonuscultuur bij banken. Ik ben erg benieuwd. Ik zou de man toch één vraagje gunnen. .... Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ... Bron http://www.nrc.nl/nieuws/2011/11/08/dion-graus-stapt-uit-parlementaire-onderzoekscommissie-de-wit/

JoopSchouten
JoopSchouten7 nov. 2011 - 7:24

Chef-kok Mario Batali vergelijkt Bankiers met Stalin en Hitler Batali : “The way the bankers have toppled the way that money is distributed, and taken most of it into their own hands,” Mr. Batali said, “is as good as Stalin or Hitler, the evil guys” whom Time named Man of the Year long ago, Stalin in 1942, Hitler in 1938. “But I would have to say that who has had the largest effect on the whole planet without us really paying attention across the board and everywhere is the entire banking industry and their disregard for the people that they’re supposed to be working for.” http://eater.com/archives/2011/11/09/mario-batali-compares-bankers-to-stalin-hitler.php http://www.nytimes.com/2011/11/10/nyregion/bankers-boycott-chef-mario-batali-after-hitler-and-stalin-remarks.html

JoopSchouten
JoopSchouten7 nov. 2011 - 7:24

Ons geld in een bodemloze gaten plempen is voortgekomen uit angst. Een beleidsmaker die denkt dat door extra geld in het zwart gat van ondeugdelijke financiële instellingen te storten de risico's zullen verminderen zit in een ontkenningsfase. Het is alsof men dacht dat de 'aandelen' hun waarde weer terug zouden krijgen. De instellingen hadden failliet moeten gaan en de private aandeelhouders hadden hun verlies moeten nemen. Gokken gaat nu eenmaal niet zonder risico's. Ons geld is pleitte.

3 Reacties
JoopSchouten
JoopSchouten7 nov. 2011 - 7:24

'Ons geld in bodemloze gaten plempen ...'

Charta46
Charta467 nov. 2011 - 7:24

[De instellingen hadden failliet moeten gaan en de private aandeelhouders hadden hun verlies moeten nemen. Ons geld is pleitte] Onzin, ons geld is niet pleitte. De banken hebben het geleende geld met 8% rente! en met een premie aan de staat terugbetaald. De staat kon toen tegen Eurobor rente lenen, dus heel voordelig. Ik hoef je niet uit te leggen dat het tegenovergestelde wat jij beweert waar is, want de staat heeft er dik aan verdient.

Zakenpief
Zakenpief7 nov. 2011 - 7:24

De private aandeelhouders zijn hun geld allang kwijt. De koersen van de financiele instellingen zijn de laatste 5 jaar rond de 75% gedaald. Het redden van de banken was tbv hun schuldeisers, zoals de spaarders, en de obligatiehouders zoals de pensioenfondsen. Maar met name om een "bankrun" te voorkomen en er voor te zorgen dat het normale betalingsverkeer doorgang kon vinden.

python
python7 nov. 2011 - 7:24

de CRISIS is ontstaan uit HEBZUCHT.

1 Reactie
Charta46
Charta467 nov. 2011 - 7:24

[de CRISIS is ontstaan uit HEBZUCHT] Hebben beren daar ook last van??

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2011 - 7:24

Wouter Bos gaf dit weekend een beste waarschuwing. Er is nog meer geld nodig om zijn bloopers af te dekken met nog meer geld..

2 Reacties
sam tosha
sam tosha7 nov. 2011 - 7:24

ja ja het zijn Bos's zijn bloopers. Het zijn de moedwillige bloopers van de financiële instellingen.

JanB2
JanB27 nov. 2011 - 7:24

Er is nog meer geld nodig om zijn bloopers af te dekken met nog meer geld.. Hou eens even op met je gezeur. Over welke bloopers heb je het? Die waarbij jouw spaargeld gered werd? Met dit soort commentaren zou je achteraf bijna wensen dat hij inderdaad geen vinger uitgestoken had.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2011 - 7:24

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
python
python7 nov. 2011 - 7:24

Onze financieel deskundigen uit de tweede kamer bezitten kennis op een breed vlak en zijn zeer ervaren, als : laborant, speurneus, socioloog, verkoopster Hema en de rest heefteen HBO-pretpakket.

Yggdrasil
Yggdrasil7 nov. 2011 - 7:24

Wat doet Groezelige Graus, onze nationale cavia-oloog nu bij deze commissie. Of hebben ze bij de PVV geen financieel deskundigen.?

3 Reacties
cormol
cormol7 nov. 2011 - 7:24

Prof. Dr. Mr. Ir. Richard de Mos had andere verplichtingen.

python
python7 nov. 2011 - 7:24

De rest heeft ook geen boekhouddiploma.

ElChe
ElChe7 nov. 2011 - 7:24

Financiele crises in de cavialogie, vandaar de animal cop erbij.

Bouwman2
Bouwman27 nov. 2011 - 7:24

Ruding zei vanmorgen tegen de commissie De Wit dat minister Bos de zaken te rooskleurig heeft voorgesteld. De verkoop van ABN AMRO zou wel eens een negatief resultaat kunnen opleveren. Elsevier meldt dat Ruding (CDA) fel uithaalde naar de PvdAer Bos. Helaas heeft niemand het feilloos de toekomst voorspellen volledig onder de knie, het zou dus best zo kunnen zijn dat Onno Ruding een beetje zwartgallige visie heeft. Dit voorbeeld laat weer eens zien hoe de in dit geval uiterst rechtse journalistiek werkt: baseer je op je eigen vooroordeel en zet dat op papier of internet. Doe dat consequent en het halve land praat je onzin na. Stemmingmakerij heet dat voor wie mild oordeelt, propaganda voor meer cynisch aangelegden.

1 Reactie
Charta46
Charta467 nov. 2011 - 7:24

[De verkoop van ABN AMRO zou wel eens een negatief resultaat kunnen opleveren] Je hebt niet goed geluisterd. Ruding zei dat hij ook ABN-Amro gered zou hebben omdat het omvallen van die bank op een catastrofe was uitgedraaid voor NL en de EU.

JoopSchouten
JoopSchouten7 nov. 2011 - 7:24

De DNB weet dat geld injecteren slechts een vorm van symptoombestrijding was en is. Nationale en internationale politieke interventies zijn immers onmogelijk. De DNB maakt onderdeel uit van een neoliberale 'wereldorde' waar, naast de wereldbanken, ook het WTO en het IMF onder vallen. Deze internationale structuur heeft invloed op alle nationale situaties. Dit internationale systeem veroorzaakt al decennia economische teruggang, humanitaire problemen en indirect onherstelbare milieuschade. Dat staat vast. Zo'n structuur scheppen, vormgeven en in stand houden zegt dus veel over het gebrek aan morele verantwoordelijkheid van de aanhangers. De legitimiteit van deze neoliberale ‘wereldorde’ is onwenselijk en zal met alle mogelijke geweldloze manieren moeten worden gestopt. De commissie-De Wit zal slechts een klein steentje kunnen bijdrage aan de bewustwording van dit doodserieuze probleem en misschien kunnen aanwijzen door wie we zijn en worden genaaid. Het zal de komende ramp niet kunnen afwenden. Wellink wordt bedankt.

1 Reactie
Sonia2
Sonia27 nov. 2011 - 7:24

"De DNB weet dat geld injecteren slechts een vorm van symptoombestrijding was en is." Grappig dat je dat schrijft Joop, aangezien 'jouw' SP (en die van De Wit) dat ook wist, maar desalniettemin akkoord ging, zonder voorwaarden - blanco cheque voor Bos. Sterker nog, de SP blijft die akkoordeering verdedigen en legitimeren door te stellen dat de miljardeninjecties "noodzakelijk en onvermijdelijk" waren. Zie: http://www.sp.nl/ewoutirrgang/nieuwsberichten/6052/081008-toezicht_op_financile_sector_heeft_gruwelijk_gefaald.html "Zo'n structuur scheppen, vormgeven en in stand houden zegt dus veel over het gebrek aan morele verantwoordelijkheid van de aanhangers." Spreek uw volksvertegenwoordigers er op aan Joop? Ik kan je al verklappen dat Irrgang daar consequent geen antwoord op geeft. Ook wanneer een journalist daar naar vraagt, is Irrgang niet thuis. Wat begrijpelijk is, want niemand van de SP wil dat hun buitenparlementaire handjeklap met de macht in de openbaarheid komt. "De commissie-De Wit zal slechts een klein steentje kunnen bijdrage aan de bewustwording van dit doodserieuze probleem en misschien kunnen aanwijzen door wie we zijn en worden genaaid." Op welke planeet woon jij? Na de vorige ronde concludeerde de commissie-De Wit dat niemand schuld had aan de crisis, en was het intens tevreden over die uitkomst. Bij deze ronde, die niet eens gaat over het zoeken naar door wie we worden genaaid, zal de uitkomst dezelfde zijn. Dat is ook logisch, omdat er alleen maar (ondeskundige!) slippendragers en handlangers van het criminele systeem in de commissie zitten. De SP wordt bedankt.

[verwijderd]
[verwijderd]7 nov. 2011 - 7:24

wouter bos werd voor een voldongen feit geplaatst ,al ben ik geen fan van hem. het lijkt dus of de comissie de hulpverleners na de vliegramp onderzoekt ,i.p.v de oorzaak vd crash zou liever een onafhankelijk onderzoek zien,al realiseer ik me dat dat bijna onmogelijk is met zon FRAUDE op wereldschaal vind maar eens een onafhankelijk iemand. ben bang dat nu de veroorzakers europeesch de macht in handen hebben ,er toch niks uit zon onderzoek van het parlement gaat komen en het net als bij balkenende gewoon met mooie woorden wordt verdoezeld ,waardoor er geen verbetering zal komen we moeten gewoon geduld hebben tot binnenkort de boel ineenstort ,en er uit de chaos die dan ontstaat iets realistischers kristaliseert ,,want onze gekozen leiders maken er een potje van en redden alleen hun eigen huid ,ipv ons

2 Reacties
JanB2
JanB27 nov. 2011 - 7:24

het lijkt dus of de comissie de hulpverleners na de vliegramp onderzoekt ,i.p.v de oorzaak vd crash Mee eens.

Sonia2
Sonia27 nov. 2011 - 7:24

"wouter bos werd voor een voldongen feit geplaatst" Ik ben bang dat dit niet ironisch bedoeld is. Je ziet het verkeerd: Bos deed gewoon wat er van hem verwacht werd. Anders was hij nooit premier geworden. Wouter Bos was een uitvoerder, zoals elke premier dat is. Als dank voor bewezen diensten kreeg hij een lucratief droombaantje als partner bij de KPMG van een slordige 400.000 euro per jaar voor vier dagen per week werk.

sam tosha
sam tosha7 nov. 2011 - 7:24

Nou het is me wel een pak van m'n hart dat 'zwaargewicht' en Dion Graus de commissie bemande.

2 Reacties
Yggdrasil
Yggdrasil7 nov. 2011 - 7:24

Hij heeft inderdaad een "gewichtig" aandeel.

msj_meijerink
msj_meijerink7 nov. 2011 - 7:24

Hij wil zeker dat de cavia-politie de zaak verder onderzoekt.

Winston2
Winston27 nov. 2011 - 7:24

Wat Vendrik zegt illustreert dat dit een wereldwijde coupe is geweest. Ook in Amerika en in andere parlementen is men met de rug tegen de muur gezet. Goldman Sachs heeft in heel de wereld zijn mannetjes lopen...

1 Reactie
Sonia2
Sonia27 nov. 2011 - 7:24

Waarom zet je Vendrik neer als een slachtoffer, die met zijn rug tegen de muur is gezet? Volgens mij weet je wel beter.

JoopSchouten
JoopSchouten7 nov. 2011 - 7:24

Nout Wellink vloog voor 13.000 euro naar Tokio Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën: 'Het is veel geld, maar of het buitensporig is laat zich niet zo gauw beantwoorden.' Pardon ? ... Weekers antwoordde op mondelinge Kamervragen van GroenLinks-Weekers zei dat hij dat niet van plan is meer toezicht te houden op het declaratiegedrag omdat DNB met reden op afstand is gezet van de politiek. De reden om de politiek op afstand te zetten wordt nu duidelijk; er was veel te verbergen (...) Nu is duidelijk dat de politiek juist veel dichter op deze Grootgraaiers-&-Droogstoppel-figuranten moet zitten. Zó dicht erop dat men de zweetdruppeltjes poriën kan zien glimmen. Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3022234/2011/11/08/Nout-Wellink-vloog-voor-13-000-euro-naar-Tokio.dhtml

1 Reactie
MichelReiziger
MichelReiziger7 nov. 2011 - 7:24

Joop, 13.000 Euro, dat is ongeveer de prijs van een retourtje met JALs' Executive klasse...(First Class+) op Tokyo. Kan wel begrijpen dat Wellink niet voor minder genoegen neemt (iemand met zijn positie) tussen het gepeupel in de First Class, dat kan natuurlijk niet.