Joop

Kabinet wist al in oorlog dat prins Bernhard lid was van SS

  •  
23-01-2010
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
2455 keer bekeken
  •  
Prins_Bernhard-legerjeep.jpg
NRC stuit op nieuwe bewijzen in Nationaal Archief
Het Nederlandse kabinet wist al tijdens de Tweede Wereldoorlog dat prins Bernhard lid was geweest van de SS. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad in het Nationaal Archief in Den Haag.
Hoewel er in de Amerikaanse pers vanaf 1941 geruchten opdoken over een mogelijk SS-lidmaatschap van Bernhard, gaf de prins dat pas in een interview met de Volkskrant dat na zijn dood in 2004 verscheen, voor het eerst volmondig toe. Dat hij lid was van de NSDAP heeft hij tot het laatst bestreden.
Tot nu toe was niet bekend of de Nederlandse regering wist of deze berichten een grond van waarheid hadden. NRC vond echter evidente bewijzen in nieuw openbaar gemaakt materiaal uit  Het Nationaal Archief.
In een codetelegram uit september 1944 vraagt Alexander Loudon, Nederlands ambassadeur in de VS, aan Buitenlandse Zaken hoe de krantenberichten over Bernhards SS-lidmaatschap weersproken moeten worden. Een dag later antwoordt minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens, ook per gecodeerd telegram:
Ik maak hieruit op dat U wellicht niet bekend is dat de betrokkene inderdaad korten tijd lid is geweest van een S.S. hulpdienst, waaraan hij, wellicht om erger te voorkomen, toen niet kon ontkomen.
Volgens NIOD-historicus Gerard Aalders is dit telegram van Van Kleffens het vroegste bewijs dat het Nederlandse kabinet al tijdens de Tweede Wereldoorlog wist dat Bernhard lid was geweest van de SS, zo meldt NRC. Of koningin Wilhelmina en prinses Juliana ook op de hoogte waren, is sterk de vraag. 

Meer over:

politiek, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (16)

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa23 jan. 2010 - 9:07

Ik vroeg ooit een journalist en zei tegen hem: meneer, waarom had redactie medewerkers van de Telegraaf, tijdens Hitler, hun redactie aan de Nazi-redacteuren overgedragen?! De Telegraaf is niet alleen gestopt, nee, maar redacteuren moesten onderdwang ''mooie''verhalen verziennen over het joodse volk en het volk moest de leugens ontvangen, schokkeren en accepteren. Ik vind het ergste! De jouranalist zei: Ja! dat moet een keer naar kijken....hoever een journalist jouranlist kan zijn''.

RobertBleeker
RobertBleeker23 jan. 2010 - 9:07

Hoewel niet gespeend van een weinig opportunisme (*) van mijn zijde, leg ik in dit verband toch even een paar citaten uit Wikipedia over de inter-bellaire Bernhard van Lippe-Biesterveld. (voor de lieden, die nog in het archaïsche verschijnsel van de adelstand geloven, het is : Van Lippe-Biesterveld en niet Von Lippe-Biesterveld). Met name de opvoering van het Horst Wessellied op het pre-huwelijksgala in 1937 is - ook zonder de voor-wetenschap op dat moment van WOII - van een weergaloos gebrek aan gevoel voor verhoudingen. (De voorlopers van de misdadige anti-Joodse rassenwetten waren al in 1933 bij het aantreden van Hitler als Reichskanzler ingevoerd) Op korte termijn (ik meen komende februari) staat ons overigens al weer een onthullend boekwerkje rond de lotgevallen van dit veelbesproken heerschap te wachten. Ditmaal van de hand van zijn lifelong criticaster Aalders van het NIOD en wel over de wapenhandel en het machtsambitie-gerelateerde putschisme van deze prins-gemaal (daar is onlangs al enige voorpubliciteit over geweest naar aanleiding van het onderzoek van Kelder / Veenendaal). Gezien zijn positie bij het NIOD, zijn wetenschappelijke benadering van zijn onderwerpen en zijn relatief unieke toegang tot (veel nog geheime) prime rate primaire informatiebronnen, lijkt mij deze onderzoeker (Aalders), hoewel niet ongepassioneerd over voorliggend onderwerp, nog de meest betrouwbare in de hele rij van (al dan niet would-be) Bernhard en Koninklijk Huisvorsers. Ikzelf was al geneigd om Bernard ? zeker vanaf het bekend worden van de Lockheed en Northrop affaire - vooral te zien als het archetype van een machtsbeluste, obsessief machiavellistische (mannelijke pendant van de vrouwelijke) gold-digger, maar ga er, gezien de vooraankondigingen van kenners, vooralsnog vanuit, dat mijn mening over de man in de naaste toekomst zeker nog substantieel naar beneden bijgesteld zal behoren te worden. Wikipedia-citaat : Na enige jaren privélessen doorliep hij de kostschool te Züllichau en ging daarna naar het gymnasium te Berlijn waar hij, 18 jaar oud, zijn diploma haalde. Na rechtenstudies in München en Lausanne studeerde de prins in 1935 af in Berlijn en ging direct werken bij Berlin NW-7, de spionagedienst van het chemiebedrijf IG Farben. Hij was lid geworden van de Sturmabteilung (SA) van de NSDAP en eveneens van de Reiter-SS. Zijn NSDAP-lidmaatschap heeft de prins eind 1995 echter ontkend. Nadat de Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie-historici Aalbers en Hilbrink in 1996 bewijs voor zijn NSDAP-lidmaatschap presenteerden[1], bleef hij volhouden niet zelf lid te zijn geworden. Mogelijk is hij lid gemaakt door anderen met wie hij in die jaren bevriend was. Duidelijk is, dat de contributie tijdens zijn lidmaatschap wel steeds en nauwgezet betaald werd. In de loop der jaren zijn meer speculaties bekend geworden over Bernhards activiteiten vooraf aan de Tweede Wereldoorlog. Hij zou, op niet geheel duidelijke wijze, steun hebben verleend aan executies van SA-mensen door de SS in de Nacht van de Lange Messen[bron?]. Dit stelde de eerst naar Nederland en later naar de Verenigde Staten uitgeweken oud-Rijkskanselier Heinrich Brüning. Bovendien is Brüning langdurig door de Gestapo vervolgd, waar volgens hem Bernhard bij geholpen zou hebben[bron?]. Ook de Abwehr-medewerker en bedrieger[2] Michael graaf Soltikow (oorspronkelijk: Walter Bennecke), beweerde Bernhard nog uit zijn studietijd te kennen en hem in SS-uniform te hebben ontmoet.[3]. Verder beweert de kunsthandelaar Paech dat Bernhard in unform zou hebben gepost voor Joodse winkels[4]. Een foto in het archief van het NIOD in SS-uniform, zou zijn verdwenen, waarbij alleen het onderschrift bewaard zou zijn gebleven[4]. Tijdens een galaconcert op de avond voor het huwelijk werd het Horst-Wessel-Lied (het lied van de NSDAP en de SA) gespeeld en brachten zelfs aanwezigen de Hitlergroet. Dit galaconcert had een officieel karakter, waarbij volgens het protocol de volksliederen van beide landen zouden worden gespeeld. Daaraan werd echter bovendien het Horst-Wessel-Lied als partijhymne toegevoegd. Dirigent Peter van Anrooy weigerde dit lied te dirigeren en droeg het stokje over aan de dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel. Joodse leden van het aanwezige orkest, verontwaardigd over de gang van zaken, verlieten voortijdig de zaal. Einde citaat (*) 1. Ik ben voor directe afschaffing van de monarchie om principiële redenen en niet om redenen van eventuele incidentele (of zelfs structurele) misdragingen van individuele leden van het Nederlandse Koningshuis en/of de Koninklijke familie. 2. Ik sta in zijn algemeenheid nog al sceptisch ten aanzien van het gebruik van Wikipedia als waarheidsgetrouwe geschiedbron, omdat belanghebbenden in het verleden (er schijnt sinds kort een soort peer-review tussen invoer en publicatie van informatie te zijn gemanoeuvreerd) niet hebben geschuwd om de inhoud van de primaire teksten te censureren of anderszins te vervalsen (Wij weten allemaal nog als de dag van gisteren, dat tijdens de affaire rond het notoire maffiamaatje Mabel, vanuit Huis Ten Bosch, enkele navrante - en bijna geslaagde - pogingen tot geschiedvervalsing terzake zijn ondernomen). 3. In dit specifieke stukje over Van Lippe-Biesterveld staan ook enkele speculaties vermeld, die derhalve vooralsnog niet voor geverifieerde feiten kunnen doorgaan, maar desondanks wel een zekere suggestieve lading aan zich trekken.

Klaas2
Klaas223 jan. 2010 - 9:07

Hij is dus in de houding gesprongen, arm omhoog en Sieg Heil gebruld Ik denk niet dat het Koningshuis nog te redden is, Claus had ook al in de Waffen-SS gezeten, ook al om erger te voorkomen, en Zorreguieta is nu eenmaal minister geweest van een zeer brutaal regime. 3 generaties achter elkaar getrouwd met iets..... een link naar zeer grove mensenrechtenschending. Niet echt een koningshuis om trots op te zijn

2 Reacties
RobvanKan
RobvanKan23 jan. 2010 - 9:07

Claus zat niet in de SS maar als dienstplichtig soldaat in (een slaperig onderdeel van) de Wehrmacht. Ik zal de laatste zijn om het koninklijk huis in bescherming te nemen, maar kunnen we ons wel aan de feiten houden? Het moet me van het hart dat ik het helemaal niet belangrijk vind of Bernhard bij de Reiter-SS heeft gezeten. De prins is dood, de SS is ontbonden, de oorlog is voorbij.

HugoSpanje
HugoSpanje23 jan. 2010 - 9:07

U zou dat toch beter wat meer in de context van de tijd moeten beschouwen. Naarmate de macht van de nationaal socialisten in de jaren 30 van de vorige eeuw toenam werd het steeds moeilijker om zich aan die beweging te onttrekken, immers de doctrine was na enige tijd in alle geledingen van de maatschappij doorgedrongen. Het openlijk afwijzen van de NSDAP bracht mensen in grote problemen zoals gebruikelijk in landen met een totalitair regime. De Reiter SS waar Bernhard lid van was kwam voort uit de Duitse civiele ruiterverenigingen, organisaties waar de hogere klasse en de adel vaak lid van waren. Het kwam er eigenlijk op neer dat als men geen lid van de SS werd men ook geen lid van die clubs meer kon zijn. Een opportunist als Bernhardt zou tegen het lidmaatschap weinig bezwaren hebben gehad. Wellicht beschouwde hij het lidmaatschap ook als een manier om gemakkelijker carriere te kunnen maken. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat een figuur als Bernhardt zich zou hebben ontplooit als fanatieke Nazi, zulks zou gezien zijn karakter, nogal tegenstrijdig zijn geweest. Vooral de Duitse adel had sterk de neiging Hitler en zijn beweging te minachten maar deinsde er niet voor terug ermee samen te werken als dat voordelen met zich meebracht. Of het Koningshuis nog te redden is? Ach, ik denk niet dat er in de geschiedenis een moment is geweest dat men de Oranjes heeft kunnen betrappen op linkse sympathiën.

BartvandeHulsbeek
BartvandeHulsbeek23 jan. 2010 - 9:07

Was geweest inderdaad. Wat is het nieuws? Ik ben ook lid geweest van de Rooms Katholieke kerk maar dat heb ik opgezegd omdat ik doorzag wat voor misselijkmakende praktijken er al eeuwenlang door allerlei religieuze clubs worden uitgehaald. Meer mensen zouden dat moeten doen, van ketter overgaan in apostaat.

1 Reactie
Klaas2
Klaas223 jan. 2010 - 9:07

De kerk is volgens mij toch een iets andersoortige organisatie dan de SS? Ik geef toe dat ze gesympathiseerd hebben met de nazi's, maar dat is toch iets anders dan zelf lid worden van de meest misdadige militaire tak van het nazi-regime. Of vind je deze nuancering te ver gaan?

frankie48
frankie4823 jan. 2010 - 9:07

Als je lid van de NSB was geweest werd je kaal geschoren en met oranje verf besmeurd, hij is als lid van de SS altijd bejubelt en is op handen gedragen. Zoek de overeenkomsten en de verschillen.

1 Reactie
HugoSpanje
HugoSpanje23 jan. 2010 - 9:07

Het verschil is dat Bernhardt zo bijdehand is geweest op tijd op een ander paard te wedden.

jvnoord
jvnoord23 jan. 2010 - 9:07

Veel reaganten gaan voorbij aan de kern van dit bericht: kabinet verzwijgt en verbergt zaken voor de burgerij. Denk niet dat dit iets van ooit is, het gebeurt alle jaren. Voorbeeld is de vuurwerkramp, daarvan weet het kabinet zowel van de hoed als van de rand.

1 Reactie
BartvandeHulsbeek
BartvandeHulsbeek23 jan. 2010 - 9:07

Denkt u dat er iemand in Nederland is die alle feiten uit het Nationaal Archief paraat heeft? Genuanceerder zou het zijn om onderscheid aan te brengen tussen feiten die na dik 60 jaar en na enig graafwerk boven tafel komen en recente feiten die bewust verzwegen zijn (waarmee ik niet op uw suggestieve opmerking over Enschede doel maar mogelijk andere verborgen feiten).

7731BK11
7731BK1123 jan. 2010 - 9:07

Het koningshuis is absoluut niet transparant, er speelt zich achter de schermen veel meer af dan ons lief is. En als de archieven eindelijk geopend mogen worden is het al z'óóó lang geleden, dat mensen er nauwelijks nog interesse voor hebben. De Oranjes komen er dan weer eens makkelijk mee weg. Idd., de 3 laatste generaties getrouwd met verdachte personen (of nauw verwant daaraan), en daarvóór deugden ze ook al niet (de 3 "eigen" Willems én Hendrik), maar de aanhang is oppermachtig, dus slikt het volk bijna alles van deze fraudeurs, geldgraaiers, schuinsmarcheerders, politiek verdachte konkelaars en wat de een of de ander verder op zijn kerfstok mag hebben. Maar zij worden aan alle kanten in bescherming genomen en glippen daarna weer soepel door de achterdeur weg. Zelfs voor een Zorrequieta begint men al sympathie op te brengen, de oude, door haar aanbeden vader van Max, de vertederende opa. En oma niet te vergeten ( die tot het bittere einde petities vóór Videla ondertekende, Max en Alex waren toen al getrouwd!!!) Voor mij is het heel duidelijk waarom er liever vandaag dan morgen een einde aan de ondemocratische monarchie moet komen en deze familie aan de kant gezet moet worden. ZONDER VETTE HANDDRUK ! !

2 Reacties
BartvandeHulsbeek
BartvandeHulsbeek23 jan. 2010 - 9:07

Nee lekker jôh, schuif de fouten van pa Zorreguieta even in de schoenen van het Koningshuis.

heggenland
heggenland23 jan. 2010 - 9:07

De Oranjes: een familie die samen met andere vorstenhuizen geld stak in fondsen om Allende aan de kant te laten zetten door Pinochet.

Yggdrasil
Yggdrasil23 jan. 2010 - 9:07

Bernhard was lid van de SS, die discussie is al eerder gevoerd en zal nog wel eens gevoerd worden. Wat van belang is de tijd dat hij lid was. Achteraf gezien is het vrij eenvoudig om de SS ook al te veroordelen ver voor de oorlog omdat de mens niet de mogelijkheid heeft om iets in een bepaald tijdvak te zien. Het lidmaatschap was volgens mij ergens in de jaren 33, 34 en 35 van 19. Op dat moment was de oorlog nog niet begonnen en kan iemand die toen lid was ook niet verantwoordelijk gemaakt worden voor de nazi-misdaden want die hadden toen nog niet plaatsgevonden. Ik stel even voor de duidelijkheid dat ik bepaald geen royalist ben maar ik wenste dat de discussie hierover eens wat meer zuiver gevoerd kon worden. Bernhard was geen kampbeul, zoveel staat wel vast.

1 Reactie
Klaas2
Klaas223 jan. 2010 - 9:07

---"Het lidmaatschap was volgens mij ergens in de jaren 33, 34 en 35 van 19. Op dat moment was de oorlog nog niet begonnen en kan iemand die toen lid was ook niet verantwoordelijk gemaakt worden voor de nazi-misdaden want die hadden toen nog niet plaatsgevonden."--- Het was juist die tijd dat de adel de nazi's toelieten tot hun gelederen. Het was de consolidatie-periode. De adel eiste dat Ernst Rohm verwijderd moest worden, en dat gebeurde op de "Nacht der lange messen". Natuurlijk waste de adel haar handen in onschuld over deze afrekening binnen het nazi-regime. Na deze nacht waren de nazi's salonfähig en kon er zaken worden gedaan. Als de adel toen principiëler was geweest was al die ellende misschien nooit gebeurd.