Joop

Kabinet wil vaker supersnelrecht

  •  
20-01-2011
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Ambulancepersoneel_300.jpg
SP maakt zich zorgen of rechters niet te veel onder druk komen te staan en daardoor lagere straffen geven
Geweldplegers tegen politie en hulpverleners moeten direct na het weekend voor de rechter verschijnen. VVD, PVV en CDA wil dat het supersnelrecht vaker wordt toegepast omdat geweldsincidenten tegen agenten en ambulancepersoneel gemakkelijk zijn te bewijzen.
Het supersnelrecht werd tot nu toe alleen toegepast rondom Nieuwjaar. VVD Kamerlid Jeanine Hennis Plasschaert zegt tegen de NOS dat agressie en geweld tegen hulpverleners aan de orde van de dag is. “Op een willekeurige maandagochtend staan de kranten er vol mee.”
De SP wil ook dat geweld tegen agenten en hulpverleners wordt aangepakt, maar twijfelt of het supersnelrecht daar een goede manier voor is. Ronald van Raak: “We moeten voorkomen dat rechters te weinig tijd hebben en daarmee voorkomen dat ze aan de voorzichtige kant gaan zitten en lagere straffen geven.” De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over het voorstel met staatssecretaris minister Ivo Opstelten (Justitie).

Meer over:

politiek, nieuws,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (11)

Bernie2
Bernie220 jan. 2011 - 7:41

En daar hebben we er weer een uit de populistische snelkoker van PVC: meer van het geplastificerde simplisme. Kon rechtspraak maar zo eenvoudig zijn, helaas (misschien wel gelukkig) is dat niet het geval. Aangeklaagde(n) en gedupeerde(n) moeten natuurlijk wel een beetje de tijd hebben om een degelijke verdediging cq. aanklacht op te stellen. Da's een fundamenteel recht en wel iets heel anders dan de spoorbiels, pek & veren...

contra
contra20 jan. 2011 - 7:41

"SP maakt zich zorgen of rechters niet te veel onder druk komen te staan en daardoor lagere straffen geven" Sommige partijen maken er een kunst van om bij elke oplossing een probleem te vinden.

objectivist
objectivist20 jan. 2011 - 7:41

In zijn algemeenheid is het goed als dossiers sneller behandeld kunnen worden maar laat de zorgvuldigheid niet in het gedrang komen. Maar ik kan ik me voorstellen dat er klip en klare zaken zijn waar de feiten niet ter discussie staan. In zulke gevallen is het goed de rechterlijke macht ruimte te geven zaken snel af te handelen. In het geval van de jaarwisselingcrimineeltjes denk ik dat dat goed is gedaan.

Winston2
Winston220 jan. 2011 - 7:41

Ik vind het standpunt van de SP in dezen en ook de reactie van Van Raak nogal tegenvallen. In principe zijn ze voor het supersnelrecht (alleen het woord is al walgelijk) maar, zo zei Van Raak, we moeten ervoor waken dat hierdoor de rechters niet onder tijdsdruk komen te staan en daardoor fouten gaan maken. Snelrecht is tot op heden, zo klonk het commentaar op het journaal, alleen toegepast op zaken die "gemakkelijk te bewijzen waren." Nu is mijn algemene kritiek op politiek links sowieso dat zij teveel de toevlucht nemen tot steeds strengere regelgeving, in plaats van dat men de oorzaken van de misstanden nog wenst aan te pakken. Die oorzaken liggen, zo is mijn overtuiging, voor een groot deel in het door neoliberalisme aangewakkerde en aangemoedigde individualisme en te veel marktwerking. Links richt zich te weinig op het fundamenteel aanpakken van de doorgeschoten kapitalistische economie en richt zich te veel op het bedwingen daarvan; het resultaat zijn steeds strengere wetten, regels en voorschriften.De veel gehoorde kritiek dat links overal tegen is komt gedeeltelijk ook doordat links in de pogingen de uitwassen van het kapitalisme te bedwingen vaker "nee" moet verkopen dan rechts. En dat heeft een averechts effect. Dit supersnelrecht komt neer op het nog verder inkapselen van de rechters in bindende regelgeving. Ook is een tijdslimiet een target net als alle andere kwantitatieve targets, en van targets is nog nooit iemand beter geworden. Ook als alleen de makkelijk te bewijzen zaken voor de snelle behandeling in aanmerking komen heb ik er bedenkingen bij: zijn het niet vaak zaken waarin justitie dacht dat het bewijs voor de hand lag die achteraf een onterechte veroordeling blijken te hebben opgeleverd? Bijvoorbeeld een valse bekentenis die niet als zodanig herkend word omdat de zaak dan mooi in de kolom "succes" kan worden bijgeschreven? Ook het invoeren van minimumstraffen beperkt de rechter in zijn vrijheid rekening te houden met bijzondere omstandigheden. Zo was er in Amerika een schrijnend geval van een man met vrouw en kinderen, had een slecht betaalde baan en redde het allemaal maar net. Hij verloor plots zijn baan, raakte in paniek om zijn gezin, dronk een avond iets te veel en beroofde een taxi-chauffeur van 50 dollar. Dat deed hij met een speelgoed-pistool... De rechter besliste dat, hoewel er een minimumstraf voor stond, dat deze man die nog nooit eerder in zijn leven met justitie in aanraking was gekomen, een bijzondere behandeling verdiende; de straf was een jaar cel, maar dan wel met iedere dag de vrijheid om naar buiten te gaan, werk te zoeken, wat hij ook vond, naar het werk te gaan en zijn gezin te bezoeken. Slapen en 's avonds eten deed hij in het gevang. Dit ging prima. Nadat hij deze straf had uitgezeten besliste het OM echter anders; zij vonden dat de vader en echtgenoot de minimumstraf moest zitten en dat de rechter de regels had overtreden. Het OM won het hoger beroep, en de man verdween achter de tralies voor een minimum van twee jaar. Het spreekt voor zich dat het leven van de man en zijn gezin nu verwoest was. De rechter stopte met haar baan. Zo zorgen targets er in tal van omstandigheden en beroepen voor dat we niet kunnen doen waarvan we weten dat het het goede en het juiste en het rechtvaardige is. Deze vaardigheid, weten wat goed is en de vaardigheid hebben daarnaar te handelen noemt Barry Schwarz "Practical Wisdom" en in zijn speech vertelt hij hoe we onze practical wisdom om zeep helpen in een economie van targets en incentives: http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_using_our_practical_wisdom.html

eeweew
eeweew20 jan. 2011 - 7:41

En hoeveel geld gat dit kosten. Kan dit symboolkabinet nog nuttelozere dingen doen. Terwijl echt belangrijke dingen totaal vergeten worden, houdt het kabinet zich hiermee bezig. De economie zal waarschijnlijk verschrikkelijk te lijden hebben om draconische bezuinigingen op onderwijs, maar dat staat vast en is zogenaamd niets aan te doen. En dit soort onzin kunnen ze zich wel mee bezig houden, dit kost waarschijnlijk weinig in vergelijking tot wat er in het hoger onderwijs nodig is, maar toch het is signaal is genoeg.

Gerald2
Gerald220 jan. 2011 - 7:41

Dus als men in het weekend de fout in gaat, wordt het supersnelrecht; gaat men doordeweeks in de fout, komt men "gewoon" voor de rechter!

1 Reactie
Harmen2
Harmen220 jan. 2011 - 7:41

Dat is een statistische afweging, de gevallen waar het over gaat komen nu eenmaal meer voor in het weekeinde dan door de week.

Yggdrasil
Yggdrasil20 jan. 2011 - 7:41

Hoeveel van dit soort populistische semi-maatregelen krijgen we nog te verduren tot 2 maart. Hoe vaak gaat de electorale onderbuik gestreeld worden. Maar belangrijker is misschien wel wanneer gaat deze wat schimmige combinatie nu eens regeren. Oh wacht, nog heel even, na de Statenverkiezingen.

1 Reactie
meijerlahn
meijerlahn20 jan. 2011 - 7:41

En er zit steeds een vies luchtje aan deze quasi daadkrachtige voorstellen. http://www.youtube.com/watch?v=hb4S2F06qHQ

Klaas2
Klaas220 jan. 2011 - 7:41

Ik hoorde Moszkowicz op de tv zeggen, dat als de verdachte niet meewerkt aan het snelrecht, dat het dan niet doorgaat. De advocaat van de verdachte moet dan onderbouwen waarom snelrecht in dat geval niet kan.

1 Reactie
Harmen2
Harmen220 jan. 2011 - 7:41

We leven in een rechtstaat en daarin heeft de verdachte dezelfde rechten op een proces als jij en ik. Dat is ook de reden dat Opstelten de wet moet gaan aanpassen. Het supersnelrecht is een begrijpelijke wens en als ik eerlijk ben, sta ik daar ook wel achter, maar je zal maar onbedoeld in een situatie komen waar jezelf in het beklaagdenbankje staat en onderhevig bent aan de degelijkheid van de wet. Ik vind ook dat rechters niet in de gelegenheid moeten komen waarin ze een afweging moeten maken of het wel de juiste procedure is en derhalve een in de verleiding komen een lichtere straf op te leggen. Op het eerste gezicht aantrekkelijk, op het tweede iets waar we met enige bezinning wetgeving voor maken.