Joop

Kabinet wil pensioenstelsel openbreken en gebruikt AOW-leeftijd als breekijzer

  •  
26-09-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
80 keer bekeken
  •  
Eerste vragenuur na zomerreces
In ruil voor een complete hervorming van het pensioenstelsel wil het kabinet toezeggen dat de AOW-leeftijd de komende jaren toch minder snel verhoogd zal worden. De pensioenleeftijd van 67 jaar zou dan pas in 2025 gehaald worden, in plaats van het huidige streven van in 2021. Met die concessie aan de mondige generatie van aankomend pensioengerechtigden ter waarde van 500 miljoen euro moet met name de steun van vakbeweging FNV binnengehaald worden. Dat meldt de Volkskrant op basis van diverse bronnen rond de onderhandelingen.
Een minder snelle stijging is een tegemoetkoming aan 60-plussers die hun pensioen later bereiken dan zij tien jaar geleden nog dachten. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) noemde de geleidelijke verhoging naar 67 jaar in 2021 tot nu toe steeds ‘een inhaalslag’ omdat de AOW-leeftijd sinds de invoering in 1956 continu 65 jaar bleef, terwijl de levensverwachting steeg. Vakbond FNV weigert echter mee te werken aan een pensioenakkoord zonder dat er toezegging worden gedaan over de pensioenleeftijd.
Volgens de plannen van het kabinet zou een nieuw pensioenstelsel op twee cruciale punten verschillen van het oude. Door een ‘reëel pensioencontract’ wordt de uitkering sterker afhankelijk van de financiën van het fonds in plaats van het eerder verdiende salaris. Pensioenuitkeringen worden dus flexibel, lager als het fonds er slecht voorstaat en hoger als het fonds er goed voorstaat. Daarnaast wordt de pensioenpremie voortaan gereserveerd voor de premiebetaler en niet eerst toegevoegd aan een collectieve pot. Daarmee vervalt de huidige ‘subsidie’ van jongeren aan ouderen binnen de fondsen, maar tegelijkertijd is het waarschijnlijk dat toekomstige pensioenen met name voor mensen die minder verdienen een stuk kariger zullen uitpakken. Omdat 45-plussers het dan plotseling zonder die subsidie moeten doen, zullen er vele miljarden moeten worden uitgetrokken voor compensatie, met als gevolg dat reserves zullen worden uitgeput waardoor hogere pensioenpremies nodig zijn.
Werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen het binnen de Sociaal-Economische Raad zouden het over de grote lijnen inmiddels eens zijn, maar om de steun van de vakbond en linkse partijen te krijgen moet er nog heel wat gebeuren.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (84)

Frans_Cobben_Halsteren
Frans_Cobben_Halsteren2 okt. 2018 - 14:13

Het huidige pensioen-stelsel is vooral voordelig voor oudere blanke mannen(de kern-leden van de meeste vakbonden). Laag-betaalde jongeren moeten premie betalen voor rijke ouderen(omgekeerde herverdeling van inkomen). Ieder pensioenfonds moet open en doorzichtig zijn over de administratie-kosten.

Frederikus2
Frederikus227 sep. 2018 - 6:47

Kan iemand mij de volgende 2 vragen beantwoorden? 1) Wat was de levensverwachting van een 65 jarige in 1956. (invoering AOW) 2) Wat was de levensverwachting van een 65 jarige in 2010 (ongeveer toen dat gedoe over pensioen begon. Ik denk namelijk dat dit verschil veel kleiner is dan wat onze regering ons voorspiegelt. Waarom denk ik dat? Omdat namelijk o.a. de kindersterfte tegenwoordig een stuk lager is.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin27 sep. 2018 - 17:27

Nee, want de Nederlander bestaat niet volgens Maxima en daar was eenieder op een ander draadje het volkomen mee eens!

Bert de Vries
Bert de Vries26 sep. 2018 - 20:28

In de jaren 80 waren de potten van de pensioenfondsen rijk gevuld. Nederland probeerde op te krabbelen uit een economische crisis. Overheid en ondernemers besloten de pensioenpotten te gebruiken. Deels om geld uit te halen, deels om op premies te besparen. Die besparingen waren soms extreem, waarbij pensioenpremies daalden tot minder dan 10 procent. De bereikte besparingen en terugnames leverden staat en ondernemers tientallen miljarden op. Midden jaren 90 werd duidelijk dat de pensioenpotten zó geplunderd waren dat het wettelijk geregelde eindloonpensioen niet meer kon worden gegarandeerd. Overheid en ondernemers weigerden om de onttrokken gelden terug te betalen. De pensioenwet werd aangepast, en het eindloonpensioen werd vervangen door het middenloonpensioen. Intussen bleef men bezuinigen op de premies. Een jaar of 10 voor zijn overlijden betuigde Ruud Lubbers zijn spijt over de gang van zaken. Toen bleek dat zelfs het middenloonpensioen niet meer kon worden gegarandeerd, werd een bijna agressieve en zeer misleidende discussie gestart over de onredelijke bevoordeling van ouderen boven jongeren. Intussen wordt die discussie door de overgrote meerderheid gevoerd als zijnde een discussie over de essentie van het pensioenprobleem. Het is beschamend en tekenend voor deze tijd dat vrijwel niemand de moeite neemt om zich ook maar minimaal te verdiepen in de oorzaken van het probleem. Waren de plunderingen door staat en ondernemers achterwege gebleven, dan was er geen schijn van een pensioenprobleem geweest..

5 Reacties
adriek
adriek27 sep. 2018 - 5:56

De oorzaak is niet zo belangrijk vindt men, dat zijn maar oude koeien. De oplossing, en vooral wie die oplossing betaalt, daar gaat het om. En van een kabinet met deze signatuur weet je van tevoren dat dat niet de werkgevers noch de overheid zullen zijn.

Joop Schouten
Joop Schouten27 sep. 2018 - 6:00

Precies. Dit uitgesteld loon is geroofd en vergokt toen de financiële wereld (mede door Clinton) meer vrijheden kregen. Tel de invoering van de neo-liberalisering erbij op (op advies van de commissie Wagner) en je hebt een rampscenario.

Kopinhetzand
Kopinhetzand27 sep. 2018 - 6:00

Bert, volkomen gelijk. Ieder die nu 66 wordt of is en 41 jaar pensioenpremie heeft betaald. heeft zijn eigen pensioen voorziening gefinancierd, ondanks het graaien van werkgevers en regering. Het is stuitend dan te moeten horen dat je jongeren benadeeld. Er is notabene ook betaald voor vutters. Wat betreft de aow, iemand die nu met zijn 66ste aow vangt heeft daar ook 41 jaar of langer premie voor afgedragen en ook voor gezorgd dat mensen die nooit gewerkt hebben, nooit premie hebben afgedragen aow ontvangt.

Frederikus2
Frederikus227 sep. 2018 - 6:32

Hier heb ik geen woord aan toe te voegen Bert.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 sep. 2018 - 6:57

Bert de Vries Is mij bekend, al vaker iets over gezegd. Men wil het niet weten!

ValsPlat
ValsPlat26 sep. 2018 - 17:23

“Daarnaast wordt de pensioenpremie voortaan gereserveerd voor de premiebetaler en niet eerst toegevoegd aan een collectieve pot.” Dat is in ieder geval eindelijk een miniem stapje in de goede richting. Het is al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw heel gewoon dat werknemers regelmatig switchen van werkgever en van bedrijfstak. En dat is, mede “dankzij” D66, de laatste 10 -15 jaar alleen maar meer geworden. Eigenlijk had samen met de modernisering van de arbeidsmarkt, het snijden in rechten van werknemers, een persoonlijk pensioenstelsel opgetuigd moeten worden. Een persoonlijke pensioenpot die je meeneemt vanaf de eerste betaalde arbeid tot aan de pensionering. Ongeacht of je werkt in loondienst, via een uitzendbureau, payroll constructie of als zelfstandige.

5 Reacties
Bouwman2
Bouwman226 sep. 2018 - 17:54

Wie een persoonlijke pensioenreserve wil spaart voor zichzelf. Sparen tegen rente van 0,25 procent zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Dus dan maar belegen, je moest eens weten hoeveel fantastische maar dubieuze aanbiedingen er bij mij op de mat vallen. Beleggen is iets voor de lange adem, niet om eventjes erbij te doen. Ik ken mensen die het individueel doen en die hebben er een hele baan bij. Je kunt nooit in je eentje die graad van ervaring en kennis van de materie krijgen die de beleggingsexperts van de grote pensioenfondsen bereiken. Ze zijn als voetballers, het lijkt zo simpel maar het is verschrikkelijk lastig. Ik weet ook wel dat ouders van leerlingen veel beter zijn dan hun leraar, want misschien hebben ze een hoger salaris, maar al zou je het niet zeggen. het is een hele kunst om een leraar te zijn. Maar beschouw je zelf rustig als pensioengoeroe, vals plat, ik zou in jouw geval me maar op de wielersport richten. Ik blijf rustig wat overgebleven munten sparen en bij mijn mening dat je individueel kunt doen individueel doet en wat collectief beter is gewoon gezamenlijk..

ValsPlat
ValsPlat26 sep. 2018 - 19:39

Bouwman, het hebben van een persoonlijke pensioenpot sluit niet uit dat je die (eventueel zelfs verplicht) bij een pensioenfonds naar keuze onderbrengt. En ook de keuze het geld onder te brengen in een spaarfonds of een beleggingsfonds kan een persoonlijke keuze zijn. Het stelsel van sector- of erger nog bedrijfsgebonden pensioenfondsen is achterhaald! Waarde-overdracht is niet transparant en kost teveel tijd. Mensen die (vaak noodgedwongen) hoppen van het ene arbeidscontract naar het andere staan in de kou.

msj_meijerink
msj_meijerink26 sep. 2018 - 19:51

Vermogen op een verantwoorde wijze opbouwen is meer dan alleen sparen, toch?

DitIsDeLaatsteKeer
DitIsDeLaatsteKeer26 sep. 2018 - 20:06

@Bouwman, Je kan als leek in indexfondsen investeren. Dan hoef je geen onderzoek te doen en niets bij te houden, en niet te kopen en verkopen. Indexfondsen volgen een groot aantal aandelen, dus je investeert als het ware in de markt als geheel, niet in individuele bedrijven. Ze hebben doorgaans veel lagere kosten dan beleggingsfondsen of professionals die voor jou beleggen, en gemiddeld doen indexfondsen het ook nog eens beter dan "experts". Omdat ook experts moeite hebben "de markt" te verslaan. In Nederland kan dat bijvoorbeeld bij DeGiro of Meesman. Met je pensioen kan je dit bijvoorbeeld doen bij BrandNewDay. De afgelopen jaren zou dit je 10-20% rendement per jaar hebben opgeleverd. We zitten nu dan ook wel in een "bull market". Maar historisch gezien is een rendement van 7% per jaar niet zo heel gek.

ValsPlat
ValsPlat29 sep. 2018 - 10:38

Bouman, ik vermoed dat jouw reactie onder de opmerking van DonDonaldSucks bestemd was voor mij. Jouw reactie: "Nou als iedereen zijn eigen pensioenfonds mag kiezen, zoals nu het geval is bij de verzekeraars voor de kosten voor ziekte en gebrek, dan krijgen we me toch een concurrentie en een gedrang. Dan stapt een grote groep met de regelmaat van de klok van de een na de ander, wat een onrustig beeld geeft. .Dat terwijl beleggen een kwestie is van rustig nadenken en dan een adem nog stukken langer dan de arm van Erdogan. Slecht idee dus." Ziektekostenverzekeringen hebben een heel andere dynamiek. Ieder jaar opnieuw worden de premies vastgesteld, opties geboden voor eigen risico, aanpassingen in de dekking en aanvullende verzekeringen. Logisch gevolg daarvan is dat jaarlijks grote groepen switchen van verzekeraar. Bij pensioenverzekeringen hoeft dat niet het geval te zijn. Natuurlijk zal je wel de mogelijkheid willen bieden. Stel je voor dat ik na X jaar bij pensioenfonds Y besluit dat ik ethisch verantwoord wil gaan beleggen of ik ben het niet eens met het beloningsbeleid en mijn fonds biedt die mogelijkheid niet, dan moet ik kunnen switchen (eventueel met meenemen van de aandelen portefeuille). Vind jij de bedrijfstak gebonden pensioenfondsen wél een adequate oplossing voor de steeds mobieler wordende werknemers? Zo nee, welke veranderingen stel jij voor?

Rode druppel
Rode druppel26 sep. 2018 - 16:52

Na lang twijfelen toch een reactie. Ons pensioen is niet zeker en niet veilig. Er wordt mee belegd in vastgoed , obligaties en aandelen. Persoonlijk reken ik op geen pensioen inkomsten. Dat doe ik omdat het hoogst onzeker is wat van mijn pensioen overblijft na de perfect storm van Roubini. Want die mega crisis komt er. We moeten naar een nieuw pensioenstelsel. Veel flexibeler bv. Iemand die een huis koopt mag tot 50% van zijn pensioen gebruiken als inleg. Ik wil geen mogelijkheden voor luxe goederen te kopen. Daarnaast wil ik dat deelnemers zeggenschap krijgen waar ze in beleggen. Groot risico levert meestal het meeste rendement, minder risico is meestal minder rendement. Ook het pensioenfonds moet vrij zijn dwz men mag zijn eigen pensioenfonds kiezen. Tenslotte. We zijn in afwachting van een mega crisis. Zou het niet verstandig zijn om het belasting gedeelte al te innen. Dan zou de staatsschuld helemaal verdwijnen. Zijn we daar al vanaf voor het in rook opgaat.

3 Reacties
adriek
adriek27 sep. 2018 - 6:02

Crisis? Welnee joh, het gaat fantastisch. De economie draait op volle toeren, de aandelenkoersen rijzen de pan uit en schulden hebben we sinds de vorige crisis bijna niet meer. Duizend Miljard Euro nepgeld gaat er per jaar naar de financiële wereld dus wat kan er mis gaan? Niet zo doemdenken hoor. Foei.

Satya
Satya27 sep. 2018 - 6:59

Blij dat je je reactie hebt gegeven. Vind jij het goed dat verzekeraars met winstoogmerk als zilveren kruis pensioen regelingen biedt?

Rode druppel
Rode druppel28 sep. 2018 - 10:11

Satya. Nee, geen verzekeraars. Onze pensioenfondsen waarin werkgevers en werknemers het beleid bepalen is prima.

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks26 sep. 2018 - 15:24

Nog meer consessies aan 60 plussers? Die hebben al hun pensioenhoogte verbeterd ten koste van de 50- ers bij het vorige pensioenakkoord. Het mag wel een keer ophouden met die leeftijdsdiscriminatie.

3 Reacties
CharlesdeValois
CharlesdeValois26 sep. 2018 - 16:51

Je zou de gezondheid erbij moeten betrekken en van geval tot geva moeten bekijkenl. Want er wordt maar uitgegaan van een modus. Zo redeneert men dat jongeren van 50 ouder worden dan de zestigers van nu. Maar er zullen heus wel afwijkingen zijn.van de modus: Zestigers die ouder worden dan vijftigers van. Mn. gezondheid speelt een rol daarbij.

Zapata
Zapata26 sep. 2018 - 17:34

ja ja, en 50+ heeft voordelen ten opzichte van 40+ en 40+ heeft weer voordelen ten opzichte van 30+ en 30+ heeft weer voordelen ten opzichte van 20+ en 20+ heeft weer voordelen ten opzichte van 10+ en 10+ heeft weer voordelen ten opzichte van 0+ en 0+ heeft weer voordelen ten opzichte van al die mensen die nog geboren moeten worden. Het is een schande! En zo spelen we de boel tegen elkaar uit en knijpen mensen die allang hun zakken gevuld hebben hun handjes dicht. Verdeel en heers en vul je zakken.

Bouwman2
Bouwman226 sep. 2018 - 18:31

Nou als iedereen zijn eigen pensioenfonds mag kiezen, zoals nu het geval is bij de verzekeraars voor de kosten voor ziekte en gebrek, dan krijgen we me toch een concurrentie en een gedrang. Dan stapt een grote groep met de regelmaat van de klok van de een na de ander, wat een onrustig beeld geeft. .Dat terwijl beleggen een kwestie is van rustig nadenken en dan een adem nog stukken langer dan de arm van Erdogan. Slecht idee dus.

Meta  Foor
Meta Foor26 sep. 2018 - 14:26

- Kom, dacht Koolmees, en trok aan zijn lokken, ik ben maar een mietje vergeleken bij VVD collegas Blokken, Tijd dus voor een populistisch voorpagina verhaal, presenteer ik snel aan de bejaarden bingo zaal Ben ik af van het imago van D66 held op sokken.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman226 sep. 2018 - 18:34

Zullen we dichten nu maar liever aan de dichter des vaderlands verlaten? Zelf had ik wel affectie met Driek van Wissen, maar die is als Poot: dood

Bert de Vries
Bert de Vries26 sep. 2018 - 14:19

De voornaamste oorzaak van eventuele tekorten van de pensioenfondsen zijn de opname van gelden uit de fondsen en de extreme premieverlagingen die beide ten goede kwamen aan overheid en werkgevers. Lubbers is daar mee begonnen, Kok is er mee doorgegaan net als Balkenende en Rutte draagt ook zijn steentje bij. Zonder deze diefstal, voor rechts natuurlijk gewoon compensatie, zouden de pensioenfondsen honderden miljard meer in de pot hebben, en was er met de dekkingsgraad niets aan de hand. Maar blijkbaar gaat vrijwel iedereen mee in de onzinnige beeldvorming van de politiek-bestuurlijke elite dat de oorzaak ligt in de dubieuze bevoordeling van ouderen. Het is eigenlijk te genant voor woorden, het huidige pensioendebat. Een quasi-diepgaand gesprek op basis van onwetendheid en leugens.

5 Reacties
DonDonaldSucks
DonDonaldSucks26 sep. 2018 - 15:38

Er zijn inderdaad pensioengelden aan de overheid overgeheveld, voornamelijk onder Lubbers, in de tijd dat Kok financiën deed. En toen dat gebeurde was de dekking nog steeds gezond. Het geld is gebruikt voor lastenverlichting wat enorm heeft bijgedragen aan het oplossen van de werkloosheid, na Kok II was er uitsluitend nog frictiewerkloosheid. Was dat niet gebeurd, dan was de dekking nu veel beter geweest. Maar het is gebeurd en de dekking is vele jaren later ingestort met name in 2008 vanwege de kredietcrisis. Die ineenstorting, daar moet toch echt iets aan gedaan worden, anders krijgt tegen 2035 geen enkele nieuwe pensionaris nog pensioen. Daar kun je Lubbers de schuld van blijven geven, maar het lost niets op. De extreme premieverlagingen, ja die waren er, voor AOW, niet voor pensioenen, en die kwamen ten goede aan werknemers, de af te dragen sociale premies werden immers voor wat betreft AOW op nul gezet. De premieverlagingen voor pensioenen, daar gingen de pensioenfondsen over, en die kwamen ten goede aan werkgevers ALS de werknemers een premievrij pensioen hebben bij die werkgevers, anders kwamen ze nog steeds aan werknemers ten goede.

Klaas Punt
Klaas Punt26 sep. 2018 - 16:16

Beste Donald, ik denk dat je te kort gezoogd bent. Want anders kan ik de onzin die jij beweert niet verklaren. Natuurlijk krijgen mensen die deelnemen aan een pensioenfonds ook in 2035 hun pensioenrechten, met nadruk op rechten, uitgekeerd. Anders ligt het natuurlijk als jouw keuze is niet deel te nemen aan een pensioenregeling. Dan moet je zelf sparen en doe je dat niet dan is er de bodemvoorziening van de AOW maar dat is geen vetpot. O, ja, de rekenmeesters die berekenen of er voldoende in kas izit zullen op den duur ook pensioen willen ontvangen. Vergelijk het maar met een vliegtuig, de piloot wil ook veilig landen.

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks26 sep. 2018 - 20:03

[Natuurlijk krijgen mensen die deelnemen aan een pensioenfonds ook in 2035 hun pensioenrechten, met nadruk op rechten, uitgekeerd.] Niet als het geld op is. En als er niets veranderd dan is het geld op tegen die tijd. En let wel, we hebben het over pensioenen, niet over de AOW. De pensioenfondsen zullen dan gewoon failliet gaan, die kunnen echt geen geld printen zoals de staat zou kunnen doen bij een AOW probleem.

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks26 sep. 2018 - 20:06

[Anders ligt het natuurlijk als jouw keuze is niet deel te nemen aan een pensioenregeling] Hoe kom je daar nu weer bij? Dat is verplicht in dit land, je kunt er niet onderuit, anders dan zelfstandig ondernemer worden. Die stelling maakt volstrekt helder wie hier te kort gezoogd is en not niet toe is gekomen aan onderwijs over ons sociale zekerheidsstelsel.

Bram van Geneugten
Bram van Geneugten27 sep. 2018 - 14:59

Beste Donald, als het geld op is, ja dan... Daar zijn nu al die rekenaars druk mee bezig. Soms worden deelnemers zelfs gekort. Maar je hebt gelijk, als de hemel valt hebben we allemaal een blauwe slaapmust (vrij naar moeder). Over deelname aan pensioenfondsen. Ik denk dat ondernemers, ZZPers niet verplicht zijn voor hun pensioen te sparen. Ik weet dat veel deelnemers in het pnsioenfonds van mijn bedrijf ipv collectief nu individueel sparen.

Bouwman2
Bouwman226 sep. 2018 - 14:18

Blijkbaar is 600 euro per maand heel veel en heel belangrijk. Eigenlijk vind ik dat een verschuiving van de op kapitaaldekking berustende pensioenen naar de uitkeringen op basis van een omslagstelsel een stuk ernstiger. De AOW wordt nu al voor 40 procent uit de belastingsolidariteit betaald, nog meer wordt al gauw helemaal dolle pret in de achtbaan naar de gelijkheid. In ex Joegoslavië wilden ze dat ook, . toen Tito de zaak nog met harde hand een beetje bij elkaar hield. Het gevolg was dat toen iedereen zo gelijk was men elkaar lamlendig koelte toewuifde. Nauwelijks was Tito weg of die lamlendigheid veranderde in elkaar met passie de harsens kloven. Nederland is het land dat qua gelijkheid zijn gelijke niet vindt. Veel meer economische gelijkheid zoals de FNV wil kan best onverdraaglijk worden, vooral als de verdraagzaamheid ook al tijden onder de noemer obsceen is terecht gekomen. .

Poezenmens
Poezenmens26 sep. 2018 - 14:04

Een ingewikkelde materie voor mij, maar ik word achterdochtig als een neoliberale rechtse regering begint te morrelen aan ons pensioenstelsel.

4 Reacties
Zapata
Zapata26 sep. 2018 - 14:13

Al een tijdje met pensioen?

madbako
madbako26 sep. 2018 - 14:50

@Zapata 26 september 2018 at 16:13 Al een tijdje met pensioen? Rare niet relevante vraag.

Zapata
Zapata26 sep. 2018 - 15:09

@Madbako, eens en niet zo aardig van me. Excuses aan Merel.

Klaas Punt
Klaas Punt26 sep. 2018 - 16:20

Merel, ik ben helemaal van dezelfde mening. Mijn vertrouwen is niet zo groot.

JasDon
JasDon26 sep. 2018 - 13:58

Zoals Cave Canem het ook al stelde, de vakbonden zijn niet representatief voor de werkende bevolking. Ondertussen zitten de vakbonden wel op een vaste plek aan de onderhandeltafel met de overheid en zijn ze vaak goed vertegenwoordigd in de besturen en toezichtsorganen van pensioenfondsen. Deze situatie is niet houdbaar, want vooral het korte termijn belang van de huidige en binnenkort gepensioneerden wordt vertegenwoordigd, waardoor het probleem (risico op een veel lager pensioen) bij de jongeren wordt neergelegd.

4 Reacties
Zapata
Zapata26 sep. 2018 - 14:12

? In ruil voor wat minder snel omhooggaan van de pensioen gerechtigde leeftijd (werkgevers zijn het daar ook mee eens) zouden de vakbonden met een verandering van het pensioenstelsel akkoord gaan zodat het ook voor jongeren beter zou worden en u zegt dat dit niet in het belang van jongeren is. Overigens, wie vertegenwoordigd de jongeren dan wel? De werkgevers? De regering? Misschien wordt het tijd dat jongeren zich weer eens gaan organiseren. Dan hebben ze weer eens een partij die voor hun belangen opkomt. Dat zet meer zoden aan de dijk als het verdeel en heers riedeltje wat u hier afsteekt.

JasDon
JasDon26 sep. 2018 - 22:13

Nee Zapata, jongeren hoeven zich niet te organiseren. De overheid moet niet in onderhandeling treden met clubjes die alleen het belang van een al erg rijke bevolkingsgroep dienen. Hetzelfde geld voor de aanwezigheid van vakbonden bij pensioenfondsen. "zouden de vakbonden met een verandering van het pensioenstelsel akkoord gaan zodat het ook voor jongeren beter zou worden" Helemaal niet, we betalen allemaal 500 miljoen en vervolgens wordt de jongere werkenden geconfronteerd met uitgeputte fondsen zodra ze met pensioen gaan.

LaBou
LaBou 27 sep. 2018 - 9:05

"jongeren hoeven zich niet te organiseren" Nee, laten we vooral ieder voor zich en god voor ons allen onderhandelen. Dát gaat pas echt werken.

Zapata
Zapata27 sep. 2018 - 18:38

@Jasdon.... Jongeren hoeven zich niet te organiseren? Dan zitten ze dus niet aan tafel bij onderhandelingen. Dan hebben ze geen enkele vertegenwoordiging. Of denk jij dat werkgevers en overheid met iedere jongere apart om tafel gaan zitten? Het is wel duidelijk dat je echt het beste met jongeren voor hebt.

Rutger Groot
Rutger Groot26 sep. 2018 - 12:35

@kopinhetzand "Cave, Ik ben iemand van de huidige pensioen generatie, zo’n 6 maanden met pensioen en aow. Ik heb ruim 41 jaar pensioenpremie en andere premies afgedragen" Uw bewering is waarschijnlijk gebasseerd op een bekende misvatting van veel gepensioneerden: uw generatie heeft vanaf het 25e levensjaar pensioenpremie betaald (irrelevant of u op uw 20e of 16e begonnen bent met werken). Hebt u doorgewerkt tot uw 66e dan is uw bewering waar. Iemand die nu 25jr is en sinds zijn/haar 21e pensionpemie heeft betaald (de leeftijdsgrends is in 2007 verlaagd) moet tot zijn/haar 72 doorwerken en heeft dan ruim 50!! jaar pensioenpremie betaald.

2 Reacties
koffieleut2
koffieleut226 sep. 2018 - 13:26

En de werkgevers houden hier reeds rekening mee door minder te storten in de pensioen kas. Dus wie wordt er uiteindelijk beter van?

LaBou
LaBou 26 sep. 2018 - 20:34

@Ruther Groot, vanaf je 24e. En dus berekend tot aan je 65e. Scheelt slechts een jaar maar toch.

De gewone nederlander
De gewone nederlander26 sep. 2018 - 12:27

Het hele pensioenstelsel zou grondig aangepast moeten worden. Om te beginnen moet het pensioen vrijwillig zijn. We hebben het hier slechts over een aanvulling op de basisvoorziening namelijk het AOW. De AOW uitkering zou hoog genoeg moeten zijn om normaal van het kunnen leven. Die zou dus hoger moeten zijn als nu het geval is. Als mensen daar niet genoeg aan hebben is het prima dat er iets is als pensioen maar dat moet dus NIET verplicht zijn. Verder moeten mensen zelf kunnen weten wat ze met hun pensioen doen. Op het moment dat je op je 70ste hoort dat je ernstig ziek bent moet je ervoor kunnen kiezen om in een keer van al je pensioengeld een wereldreis te kunnen maken. Het is tenslotte geld waar JIJ voor gespaard hebt. Voor mensen die hun pensioengeld eerder opmaken dan ze leven. Jammer dan, verkoop je huis (als je die een hebt) en ga goedkoper leven. Je hebt tenslotte altijd je AOW nog. Dus verhongeren zul je niet. Het is toch te gek dat je heel je leven een flink deel van je salaris moet inleveren zodat een club met jou geld kan gaan gokken op de beurs. Er wordt ook nog eens een berg kosten voor in rekening gebracht. Kort samengevat. Pensioen is prima voor mensen die zelf geen financieel beleid kunnen voeren. Maar maak het niet verplicht!

3 Reacties
madbako
madbako26 sep. 2018 - 14:55

@De gewone nederlander 26 september 2018 at 14:27 Het hele pensioenstelsel zou grondig aangepast moeten worden. Om te beginnen moet het pensioen vrijwillig zijn. Mensen die poen in hun buidel krijgen maken dat naast de schulden die ze hebben ook gewoon op. Per saldo zijn er in Nederland niet genoeg bruggen om al die mensen onder te laten slapen die niet deelnemen aan een regeling. Ergo: laat het lekker verplicht

De gewone nederlander
De gewone nederlander26 sep. 2018 - 19:13

@Madbako Daarom hebben we ook een AOW. Dat zou voldoende moeten zijn voor de basis-voorzieningen.

LaBou
LaBou 26 sep. 2018 - 20:32

Gewone, veel plezier dan met alleen je AOW. Dat wordt toch echt op een houtje bijten.

[verwijderd]
[verwijderd]26 sep. 2018 - 12:20

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Zapata
Zapata26 sep. 2018 - 13:26

Daar hebben ze het begrip ZZP voor uitgevonden. Klinkt leuk voor de goed verdienende ZZPer maar er zijn er meer die niet zo goed verdienen. Daar dreigt een ramp als ze 67 worden.

De gewone nederlander
De gewone nederlander26 sep. 2018 - 19:21

Helemaal mee eens. Het komt uit de tijd dat mensen financieel analfabeet waren. Het zou er in deze tijd ook nooit meer komen. Maar helaas is het ontstaan en komen we er niet meer makkelijk van af. We moeten een goede AOW hebben die de basis dekt. Voor alle aanvullende luxe moeten mensen zelf weten of ze daarvoor sparen. Ben alleen bang dat vakbonden,linkse clubs en pensioenfondsen hier niet blij mee zijn. Solidair is zo'n beetje het allerbelangrijkste wat je in hun ogen in dit leven moet zijn.

De gewone nederlander
De gewone nederlander26 sep. 2018 - 12:10

Waarom is de steun van de linkse partijen en de vakbond nodig. Ik dacht dat de regering het voor het zeggen heeft. Ik wist niet dat een vakbond tegenwoordig ook politiek mag meebeslissen.

2 Reacties
Zapata
Zapata26 sep. 2018 - 13:24

Omdat het ook door de eerste kamer moet en de verwachting is dat de huidige coalitie daar haar meerderheid gaat kwijtraken voordat er een pensioen akkoord door de tweede kamer komt.

koffieleut2
koffieleut226 sep. 2018 - 13:32

Dat hebben ze een tijd gedaan en dit noemde men polderen. met andere woorden, hou jij ze dom dan hou ik ze arm. Resultaat is dat de vakbonden nu geen leden meer hebben en de regering geen tegenstander. vandaar deze optie.

msj_meijerink
msj_meijerink26 sep. 2018 - 10:49

In ieder geval deugt het huidige systeem niet en zijn de aanpassingen (het lapwerk) er op om de zaak te veranderen zo rigide voor de huidige groep 55+ers tm 62-ers. Want die werden 30 jaa geleden wijsgemaakt door de toenmalige 50+ers dat ze zonder premie-inleg in de hemel zouden komen, maar dat werd de hel. De toenmalige 50+ers zie je nu bij 'we zijn er bijna' lekker .rentenieren in hun dure camper of caravan en wij gingen van een eindloon-pensioen naar middelloon-pensioen én mochten langer doorwerken om de camper van de oudjes te kunnen financieren. Tevens lopen 65+ers Henk Krol en Martin van Rooijen in Den Haag voor deze stinkend rijke gepensioneerden te lobbyen, om nóg meer geld te krijgen.

4 Reacties
Uitgekleed
Uitgekleed26 sep. 2018 - 15:17

U heeft groot gelijk maar wel erg kortzichtig om de hedendaagse gepensioneerden deze sociale uitbuiting te verwijten. De pensioen reserves zijn geroofd door de financiële sector. Het is die sector wat alle goede opbouw telkens weer, in lange historie, weet af te breken. Ter verduidelijking. De financiële sector wist haar geldelijke bezittingen vanaf 1950 van 200 miljard tot aan 2010, te verhogen naar 7200 miljard. De reële economie waartoe ook de gepensioneerden behoren wist haar inkomsten te verhogen vanaf 1950 het bruto BNP van 300 miljard, tot aan 2010 naar 2200 miljard. Dus die financiële sector verdiende 5000 miljard meer dan de reële economie over dezelfde tijdsspanne. Omdat alleen de reële economie zorgt voor economische vooruitgang en de financiële sector daar niet aan bijdraagt, krijgen de gepensioneerden en werkbijen zoals U de rekening gepresenteerd.

ValsPlat
ValsPlat26 sep. 2018 - 17:36

Uitgekleed: je vergelijkt het BNP, wat een jaarcijfer is, met een vermogen. Dat is geen reële vergelijking.

msj_meijerink
msj_meijerink26 sep. 2018 - 19:49

@ValsPlat Inderdaad, want wie legden destijds (geen) premies in? Vraag het aan Henk Krol en hij loopt paars aan!

Uitgekleed
Uitgekleed27 sep. 2018 - 5:13

Uitgekleed: je vergelijkt het BNP, wat een jaarcijfer is, met een vermogen. Dat is geen reële vergelijking. Het BNP is wat wij jaarlijks verdienen in de reële economie. Die verdiensten in jaren bij elkaar opgeteld zijn dan gegaan naar 2200 miljard. Als dan opgeteld in dezelfde tijdsspanne het vermogen van hetzelfde volk oploopt naar 7200 miljard terwijl slechts de reële economie dit kan waarmaken dan is de conclusie het volk wordt bestolen door de financiële sector. De werkbijen zij feitelijk de reële economie. Niet de beleggers en aanverwanten. Ik vergelijk toename van inkomsten met toename van vermogen want geld is geld welke naam je het ook geeft. Het komt allemaal uit dezelfde bron. De reële economie

Bert de Vries
Bert de Vries26 sep. 2018 - 10:43

Het is dat de kiezer hersenloos is, want anders zouden kabinet, werkgevers en bonden het niet kunnen maken, de verhoging van de AOW-leeftijd met 4 jaar uit te stellen. 4 jaar. Dat betekent toch niets? Zo ver ligt 2014 toch niet achter ons?

Break on through
Break on through26 sep. 2018 - 10:33

"Door een ‘reëel pensioencontract’ wordt de uitkering sterker afhankelijk van de financiën van het fonds in plaats van het eerder verdiende salaris. Pensioenuitkeringen worden dus flexibel, lager als het fonds er slecht voorstaat en hoger als het fonds er goed voorstaat." Let op hoor! Deze maatregel maakt het dus minder schokkend als er weer een greep in de pensioenkas word gedaan. Zie Lubbers... Neo liberalisme 5.0. Nu gaan we de pensioenen flexibiliseren. Je kunt dus helemaal nergens meer op rekenen....

Sonic2
Sonic226 sep. 2018 - 10:09

"Een minder snelle stijging is een tegemoetkoming aan 60-plussers die hun pensioen later bereiken dan zij tien jaar geleden nog dachten. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) noemde de geleidelijke verhoging naar 67 jaar in 2021 tot nu toe steeds ‘een inhaalslag" De rillingen lopen je toch aan alle kanten over het lijf. En dat komt van een partij die zich op 1 lijn zet met Groenlinks in de campagne. Als het aan D66 ligt wordt het ontslagrecht nog verder versoepeld. Kan je door werken tot je 80e. Is er nog maar 1 jaar WW over. En wordt je met een sociaal leenstelsel opgezadeld. Dat is ook altijd de grote denkfout die heel veel mensen maken. Dat D66 sociaal economisch links zou zijn. Dat zijn ze absoluut niet. Het zou wel prettig zijn als die partij in Maart wordt gedecimeerd.

3 Reacties
Zapata
Zapata26 sep. 2018 - 12:39

Hetgeen ik 15 jaar geleden al beweerde. In de jaren erna waren hier nog genoeg reageerders die D66 tot de linkse partijen rekenden. Veelal derde weg PvdAers die zich dagelijks lieten informeren door P&W waar menig D66er aanschoof om de onvermijdelijkheid van hun sociaal economosche destructie te mogen verkondigen. Gelukkig sterven die derde weg PvdAers nu langzaam maar zeker uit. En wat er van rest kan zich prima bij D66 aansluiten. Of ze zitten tegenwoordig bij Krol want ze hebben nog niet genoeg voor hun eigen belang gedaan. Want dat was het, hun belang was wel zeker gesteld, de 65+ en meer lieden en daarom konden ze ook zo gemakkelijk naar rechts opschuiven. (Klijnsma al gillend, we motte langer doorwerken) Immers de shitload kwam bij de mensen na hen terecht. Klopt D66 is altijd een sociaal economische "extreem" rechtse partij geweest maar ze is wel heel erg naar de bek gepraat door onze derde weg "sociaal" democraten.

Sonic2
Sonic226 sep. 2018 - 15:13

@ Zapata Ik word van dit soort betogen vrolijk. U heeft het prachtig verwoord. Nu u een reactie heeft gegeven, bedenk ik me dat je dit betoog eigenlijk ook voor CDA kan houden. Buma heeft kennelijk in een kiezersonderzoek gelezen dat het CDA alleen een grote partij kan worden als hij zich rechts profileert. Het is zelfs voor politieke junkies onmogelijk geworden om CDA en VVD uit elkaar te houden. Terwijl CDA nog steeds wordt gezien als een middenpartij. Terwijl het een christelijke VVD is. Buma begrijp ik helemaal niet. Hij gaat als junior partner in deze coalitie zitten, waarvan je nu al weet dat je dan op zeker gaat verliezen. Dat zie je nu ook al in elke peiling gebeuren. Hij weet nu zeker dat hij nooit premier gaat worden. Er was een links alternatief. Buma heeft ten eerste de fout gemaakt om daar nooit mee te dreigen. Dat hij altijd over links kon gaan met zichzelf als premier. Bovendien zaten er als het CDA het goed uit onderhandeld had veel minder electorale gevaren aan die coalitie. Desnoods maak je een minderheidscoalitie met PvdA, SP en Groenlinks als gedogers. Stel dat het dan was tegenvallen. Dan had je hooguit nu ook op die 10 a 11 virtuele zetels gestaan, maar had je wel naar het buitenland gekund. Had je Merkel en Macron de hand kunnen schudden. Nu ben je een soort pispaaltje in de coalitie waar iedereen zijn ongerief over kan uitstorten. En je zult sowieso verliezen. Volledig onbegrijpelijk dus. Het was volgens mij ook voor de bevolking prima verklaarbaar geweest. De PVV was uitgesloten. Het was ook met GL in die combinatie mislukt. Rutte had het al heel lang geprobeerd. Dan wordt het een keer tijd voor Buma. Dat gebeurt wel vaker trouwens. Dat de grootste partij niet de premier levert. Ik zie het punt niet zo. Ook trouwens raar dat CU nooit dat alternatief onderzocht heeft. Nu zitten ze in een coalitie met twee of zelfs drie economische tegenpolen en moeten ze zich ook nog eens tegen VVD en D66 verweren. Onbegrijpelijke keuzes dus.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 sep. 2018 - 16:41

Zapata Je hebt helemaal gelijk. Ik heb ook nooit begrepen dat ze D66 links noemden.

Meta  Foor
Meta Foor26 sep. 2018 - 10:02

- met het gefraudeerde geld van UWV kan m.i. de pensioenleeftijd makkelijk weer terug naar 63 jaar. Tevens kan er de benzineprijs mee verlaagd worden , aanschaf uniformen voor het leger, BTW terug naar 18% en verhoging van het wachtgeld voor overbodige ambtenaren. Regeren is zo makkelijk zolang je niet te maken hebt met een lastige linkse oppositie....

vdbemt
vdbemt26 sep. 2018 - 9:58

Tja. Dat is een belofte die van de ene op de andere dag weer opgevolgd kan worden door een andere belofte of maatregel. Ik zou voor deze belofte niet overstag gaan en het hele pensioenstelsel hervormen.

5trong5tyle
5trong5tyle26 sep. 2018 - 9:49

Effectief wordt de pensioensvoorziening nu veranderd van een piramide-spel (de jongere betaald om uit te keren aan de oudere en zij/hij moet maar hopen dat er genoeg suckers in de toekomst zijn om het voor haar/hem te betalen) in eentje die gebaseerd is op het casino-systeem van de markt (kans op winst/verlies is groter, maar de bank wint altijd). Hoe dan ook is de jongere generatie genaaid. Dit lost niets op en is drukdoenerij voor de bühne. Ik stel voor een hogere erfgoedbelasting van 50% boven de 3 miljoen euro in waarde en einde vrijstelling van alle belasting voor de Oranjes en daar betalen we de tekorten van.

1 Reactie
KeesVanZundert
KeesVanZundert26 sep. 2018 - 13:37

nou, de erfgoedbelasting is nu voor broers/zussen en ouders 40% vanaf 123248€.....

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 sep. 2018 - 9:17

Ja laten we afbreken wat nog enigszins goed was aan Nederland. Nederland is altijd geroemd geweest om haar pensioenstelsel. Maar ook daar moet alle solidariteit, het laatste restje, uitgesneden worden. D66-ers willen boter bij de kaviaar.

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin26 sep. 2018 - 9:20

Het is vast 'niet houdbaar', 'niet meer van deze tijd'. Sluit naadloos aan op de stukjes van Maxime Februari over de 'zelfredzame' Nederlander en de gebruikte demagogie ter ondersteuning.

Cave Canem
Cave Canem26 sep. 2018 - 12:29

@ChOk3r Uw bewering dat pensioenfondsen rekening houden met de stijging van de levensverwachting klopt maar zeer ten dele. Reeds meerdere malen is vastgesteld (o.a. door volgens mij het ABP) dat men bij die verwachtingen telkens aan de lage kant zat en deze steeds (gelukkig maar!) opnieuw naar boven moesten worden bijgesteld. “De AOW staat los van aanvullend pensioen die bij pensioenfondsen is ondergebracht. Er is precies € 0 in kas voor de AOW, en zo’n 1400 miljard voor de aanvullende pensioenen.” Welnee, de pensioenfondsen volgen gewoon de AOW-leeftijdsgrens en betalen standaard pas uit wanneer men die leeftijd bereikt. Behoudens in gevallen van vervroegde pensionering, maar dat merkt men dan ook meteen in dubbel opzicht. Aan zowel de lagere uitkering, omdat u deze eerder claimt en daarnaast de (dure) compensatie van de gemiste AOW-uitkering.

Markzelluf
Markzelluf26 sep. 2018 - 12:50

Het voorstel van D66 is nu juist om (voor 60plussers) het huidige systeem nog even zo te houden.

Cave Canem
Cave Canem26 sep. 2018 - 9:10

De huidige AOW-generatie is nog steeds spekkoper waar het om de hoogte van de pensioenen gaat. Tot in de den treure is doorgerekend dat door de explosieve groei van het aantal gepensioneerden in de komende jaren de tekorten steil gaan oplopen, met als gevolg dat toekomstige generaties naar een redelijk pensioen kunnen fluiten. Het gegroeide totale vermogen van de pensioenfondsen maskeert de tekorten op langere termijn door die relatief nog sterkere groei van het aantal toekomstige gepensioneerden, de toenemende levensverwachting zelfs nog buiten beschouwing gelaten. De FNV oververtegenwoordigt echter de huidige generatie gepensioneerden en negeert de tekorten voor de toekomst. Het naar achteren schuiven van de pensioneringsleeftijd van 67 jaar is onverantwoord en zal op termijn dan ook een pyrrhus-overwinning voor de vakbeweging blijken te zijn. Tenzij er natuurlijk onmiddellijk fors op de pensioenen wordt gekort, maar dat is helaas aan dovemansoren.

9 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt26 sep. 2018 - 9:43

Leggen die toekomstige generaties dan te weinig in vraag ik mij af? Het is toch redelijk dat een ieder voor z'n pensioen spaart. Nu zie ik een duidelijke verschuiving van collectief naar persoonlijk, maar dan moet je toch even goed nog sparen. Of verstoort die ZZP-drive misschien de situatie?

Kopinhetzand
Kopinhetzand26 sep. 2018 - 9:47

Cave, Ik ben iemand van de huidige pensioen generatie, zo'n 6 maanden met pensioen en aow. Ik heb ruim 41 jaar pensioenpremie en andere premies afgedragen. Deze investering brengt nu aow en een redelijk pensioen op. Al die jaren heb ik ook betaald voor vutters en andere personen die nooit hebben gewerkt maar toch aow ontvangen. Mijn standpunt is dat mijn uitkeringen door mijzelf zijn opgebracht en dat er nu uitgekeerd dient te worden. Als er in de toekomst tekorten zijn, dat zou kunnen, dat is dan aan de komende pensioen/aow gerechtigden.

Tom3
Tom326 sep. 2018 - 9:50

Fijn dank u wel, voor u "sociale reactie" goed dat u ook aandacht besteed aan de zware beroepen, en daarnaast ben ik onder de indruk van uw ongebreidelde vertrouwen in onze overheid. Dit terwijl ik de ene na de andere collega zie wegvallen, of met tassen vol met medicijnen vanwege bijv. de kanker in hun donder aan boord zie komen, niet raar na 40 jaar werkzaam in de Bagger, vol continue diensten, werkdagen van tenminste 12 uur onder vaak loodzware omstandigheden,tropen, P.G. etc, of welk continent van de Wereld dan ook. Maar goed, ook deze opsomming zal u waarschijnlijk niet overtuigen, gebrainwashed als u lijkt door de propaganda van de dictatuur van het geld.

Markzelluf
Markzelluf26 sep. 2018 - 10:16

"De huidige AOW-generatie is nog steeds spekkoper waar het om de hoogte van de pensioenen gaat". Het gaat echter om nieuwe AOW-ers, Cave en met de hoogte van pensioenen heft het al helemaal niets te maken. Daarnaast is het probleem van pensioenfondsen niet het toenemende aantal pensioengerechtigden in de toekomst, daar kan redelijk makkelijk rekening mee gehouden worden en dat gebeurt ook, maar twee andere zaken: de stijging van de levensverwachting en de lage rekenrente. Waar het in dit voorstel echter over gaat, is de verhoging van de aow-leeftijd en die staat strikt genomen los van de pensioenleeftijd. Je kunt immers veel eerder (of later) met pensioen dan het moment waarop je aow gaat ontvangen. Voor mensen met lagere inkomens is dat overigens minder makkelijk mogelijk. Hun pensioen is vaak gering, dus eerder met pensioen is lastig, zeker wanneer ze niet zelf gespaard hebben om het gat te overbruggen. Later is ook lastig, want zij verrichten relatief vaak fysiek belastend werk. Voor mensen met een hoger inkomen is er in principe meer keuzevrijheid, al moet je dat ook niet overschatten: er zijn flinke bedragen nodig om eerder te stoppen en ook zij raken fysiek of mentaal "op" . Er zullen waarschijnlijk heel andere maatregelen nodig zijn de problemen op te lossen, zoals deeltijdpensioen/deeltijd aow en anders nadenken over productiviteit door werkgevers én werknemers. We moeten misschien wel lagere eisen aan elkaar en aan onszelf stellen, zoals accepteren dat vrijwillige demotie een oplossing kan zijn.

Ch0k3r
Ch0k3r26 sep. 2018 - 10:37

"Het gegroeide totale vermogen van de pensioenfondsen maskeert de tekorten op langere termijn door die relatief nog sterkere groei van het aantal toekomstige gepensioneerden, de toenemende levensverwachting zelfs nog buiten beschouwing gelaten." Dit is complete onzin. Het totale vermogen van het pensioenfonds houdt juist rekening met die groep. Daarom wordt de financiele positie van een fonds ook uitgedrukt in een percentage, de dekkingsgraad. En deze dekkingsgraad wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde rente van het afgelopen jaar, en dat doorgerekend zo'n 40 jaar naar de toekomst, rekening houdend met de uitkeringen die in die 40 jaar nog gaan plaatsvinden. In de berekening wordt dan ook rekening gehouden met die toename van de gemiddelde leeftijd. Het opschuiven van de leeftijd waarover hier wordt gesproken, die gaat over de AOW. De AOW staat los van aanvullend pensioen die bij pensioenfondsen is ondergebracht. Er is precies € 0 in kas voor de AOW, en zo'n 1400 miljard voor de aanvullende pensioenen. En dat is precies de reden waarom het kabinet van die noodgrepen probeert uit te halen. Pensioenfondsen zijn voorbereid op die toekomst, de AOW niet. Het enige dat we nu kunnen verwachten is dat een nog groter aandeel aan loonbelasting rechtstreeks aangewend wordt voor de uitbetaling van de AOW.

Zapata
Zapata26 sep. 2018 - 10:55

Kijken we naar de bevolkingspyramide in 2050 dan ziet het plaatje er weer heel anders uit. Immers dan is de hele babyboom generatie overleden.De scheefgroei tussen het aantal gepensioneerden en werkenden is dan ook een tijdelijk probleem. De generatie X (geboren in 1960 tot 1970 waar ik uit kom profiteert helemaal niet. Wij zijn meestal vroeg begonnen met werken (ik met 15 jaar in 1975) en moeten nu door tot 67 of later. Fenomeen wat ook niet meegenomen is in het we worden allemaal steeds ouder verhaal is de kwetsbaarheid van ouderen voor griep en daarmee aanverwante ziektes zoals longontsteking waartegen steeds minder verweer is vanwege resistent wordender bacterien, Zo was er afgelopen winter een massale sterfte van ouderen. Zozeer zelfs dat het plaatje van we worden allemaal ouder bijgestelt moest worden Plotseling bleken we minder oud te worden. (dit is een tendens van de afgelopen twee jaar). Nog iets te vroeg om beleid op te maken maar het vaste geloof van iedereen wordt stokoud is toch niet zo steekhoudend gebleken. https://www.populationpyramid.net/nl/nederland/2040/

Zapata
Zapata26 sep. 2018 - 10:59

https://www.ad.nl/binnenland/forse-stijging-sterfte-door-griep~ae9c3a30/

Cave Canem
Cave Canem26 sep. 2018 - 12:15

@Tom, In plaats van inhoudelijk op mijn argumenten te reageren gebruikt u voorbeelden die, hoe hartverscheurend ook, voorbijgaan aan de essentie van hetgeen ik stel, namelijk dat er, bij onveranderd beleid, voor toekomstige gepensioneerden gewoon te weinig geld beshikbaar is. @Kopinhetzand, Het rendement van de door u in het verleden ingebrachte premies waren door de collectiviteit van ons pensioenstelsel niet alleen voor u persoonlijk bedoeld, maar ook voor uw mede(toekomstig)-gepensioneerden. Wat u beweert over vut’ers klopt inderdaad, maar “das war einmal” en dat draaien we niet meer terug. Uw pensioenpremie is echter niet “misbruikt” voor AOW’ers die nooit gewerkt hebben. Die uitkeringen werden en worden betaald van AOW-premies en belastinggeld.

Tom3
Tom326 sep. 2018 - 14:32

@Cave Canem Helaas voor u doe ik het wel, u herleid in een betoog alles naar geld, wat ik als een dictatuur benoem. Het is een schijnwaarde, geld kan je niet eten en het groeit niet aan een boom. Het brainwashen heeft de mensheid ervan overtuigt dat ik het niet snap en een beetje dom ben, 1 van de kenmerken een totalitaire bewindvoering is dat schijn, waarheid wordt. We hebben in de huidige schijn democratie te maken met een volledige onderwerping aan dit feit. Hoe dan anders, nou ik denk dat een dictatuur niet gaat stoppen met slap geouwehoer van zogenaamde getolereerde belangengroepen, dat gaat alleen met grof geweld. Shock and Awe, maar dan van de kant van het volk.