Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Kabinet, pak door en maak veehouderij diervriendelijk

  •  
04-01-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
119 keer bekeken
  •  
5170581480_d4ef28957e_c

© cc-foto: Sander van der Wel

Het nieuwe regeerakkoord trekt de buidel voor hoogstnodige veranderingen in de veehouderij. Hopelijk pakt het nieuwe team op LNV door en zakt ook dit kabinet niet weg in het moeras van de polderdemocratie.
Vier jaar geleden werd Carola Schouten minister van Landbouw. Ze tekende toen voor een regeerakkoord waarin dierenwelzijn er bekaaid van af kwam. Nederland zou op nationaal niveau niet meer doen dan de EU voorschreef en mocht vooral geen koploper worden op dit punt. Bovendien werd de kersverse minister al snel opgezadeld met twee migrainedossiers die rechtstreeks gevolg waren van falend beleid van voorgaande kabinetten: het fosfaatoverschot en de stikstofcrisis, die allebei niet op te lossen zijn zonder forse ingrepen in de veehouderij. Dat de minister haar krediet bij de boeren snel verspeelde was geen verrassing.
Andere toon Het nieuwe regeerakkoord van dezelfde partijen straalt een heel andere toon uit. De noodzaak in te grijpen in de veehouderij wordt eindelijk ingezien, gedreven door de klimaatcrisis en de stikstofcrisis in Nederland. De nieuwe regering stelt er een ongekend hoog bedrag van maar liefst 25 miljard euro voor ter beschikking. Ook is er een plan om dierenwelzijn te verbeteren en te komen tot een ‘dierwaardige’ veehouderij, gebaseerd op de recente zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Deze moet dienen als uitgangspunt voor een convenant met stakeholders. Als de visie van de RDA gerealiseerd wordt betekent dat onder meer dat lichamelijke ingrepen bij dieren uit den boze zijn en dat alle dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Dat zou een enorme verbetering zijn ten opzichte van de huidige gangbare praktijk.
Huidige veehouderij onhoudbaar Zonder twijfel is het gebrek aan goed dierenwelzijn in de vee-industrie niet de belangrijkste drijfveer voor alle veranderingen, maar hebben de economische gevolgen van de hoge CO2- en stikstofuitstoot van de industriële veehouderij bij alle vier de coalitiepartners geleid tot het inzicht dat ingrijpen nu onvermijdelijk is. De stagnatie in de bouw remt bijvoorbeeld de economische groei en de teloorgang van natuur en biodiversiteit kan alleen tegen hoge kosten gerepareerd worden.
Pak de kans De kans die zich nu voordoet om te komen tot een veehouderij die gezond is voor dieren, mensen en de aarde, heeft lang op zich laten wachten. We moeten haar niet voorbij laten gaan. Dit zijn daarbij mijn aanbevelingen voor de regering:
  • Laat het idee los dat de Nederlandse veehouderij met iedereen op de wereldmarkt op prijs moet kunnen concurreren. We hebben allemaal gezien tot welke problemen dat leidt. Zorg in plaats daarvan voor duurzame productie van goed en gezond voedsel voor de eigen regio.
  • Accepteer dat aan een verkleining van de veestapel niet te ontkomen valt en sta geen veehouderij toe die niet voldoen aan de criteria voor een ‘dierwaardige veehouderij’. Zorg dat alle dieren naar buiten kunnen. Dat helpt om hen gezond en weerbaar te maken en de risico’s voor de gezondheid (van dier én mens) die de industriële veehouderij met zich meebrengt te verkleinen. Bovendien komen zo twee andere criteria van de RDA dichterbij: lichamelijke ingrepen zijn niet meer nodig en er is voldoende ruimte voor natuurlijk gedrag.
  • Tenslotte, kies voor werkelijke oplossingen en niet voor het verplaatsen van problemen of voor technische lapmiddelen. Wanneer een industrieel veebedrijf natuur in de buurt beschadigt door te hoge stikstofuitstoot, vervang het dan door natuur of door een dier- en milieuvriendelijk, natuurinclusief bedrijf met een goed verdienmodel voor de boer. Luchtwassers of stikstofcompensatie elders zijn geen oplossingen.
Succes niet verzekerd En dan is natuurlijk is de vraag: gaat het allemaal lukken? Mijn grootste zorg is het convenant met alle stakeholders dat het kabinet over dierenwelzijn wil afsluiten. De meningsverschillen zijn immers groot en de (na de dieren) grootste groep stakeholders (de boeren en de agrarische lobby) trapt doorgaans op de rem. Maar al te vaak lieten Nederlandse regeringen hun oren hangen naar de grote belangenbehartigers van de vee-industrie. De nieuwe regering zal moeten breken met deze trend. Visie en durf zijn nu meer dan ooit nodig om niet weg te zakken in het moeras van de polderdemocratie.
Boeren verleiden Maar laten we nu, zij het voorzichtig, optimistisch zijn. Volgende week staat de nieuwe ministersploeg op het bordes, inclusief een nieuwe minister voor Natuur en Stikstof, met een zak vol geld. Hopelijk zal dit de nieuwe minister van Landbouw, Henk Staghouwer, helpen de boeren in beweging te krijgen. Dat hij zich eerder onomwonden uitsprak voor eerlijke voedselprijzen , waarbij de gangbare productie zwaarder wordt belast ten gunste van biologisch boeren, is een goed teken. Ik zie daarom met grote belangstelling uit naar de eerste stappen van de nieuwe LNV-ministers.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (30)

Phil2
Phil28 jan. 2022 - 13:41

Kabinet, pak door en op z'n minst halveer de landbouw en veeteelt. Dat geneuzel over innovatie hebben we te lang gehoord. Op een gegeven moment moet je ook qua output paal en perk stellen.

dirk den boer
dirk den boer5 jan. 2022 - 15:25

In mijn krant leuk verhaal over boer die het anders wil gaan doen, minder vee/melkkoeien (heeft er maar 50 nu, dus helft vh gemiddelde al) en winkel behalve productie. Hij wordt in dit streven niet bijgestaan door regering (subsidies) en scholing, in Dronten werd voornamelijk gedoceerd over schaalvergroting, financiering, regelgeving en robotisering. Dan vraag ik me af: kun je bij deze stand van zaken (scholing, bankenstelsel, reelgeving, subsidie,consument) wel ineens eind vd keten de veestapel gaan halveren, of zulks verkondigen te gaan doen? Ja, halfzacht verkondigen dat het duurzamer en gezonder en diverser en natuurinclusiever (dat vooral) moet, ochochoch toch.....wt een vertoning

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 jan. 2022 - 12:00

Hij is van de CU, die zijn erg boer-gezind evenals Carola Schouten dus... Daarnaast? https://nos.nl/collectie/13886/artikel/2412008-henk-staghouwer-groningse-bakker-op-landbouw

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker5 jan. 2022 - 9:46

Beste meneer Laughs, Even over uw eerste van de drie punten in de opsomming, het niet op prijs concurreren maar duurzaam, goed en gezond voor eigen regio. De minister m oet hiertoe de boeren in beweging krijgen zo begrijp ik uit uw betoog. Dat lijkt me het makkelijkste deel van het probleem. Hoe gaan me die mensen in de 'eigen regio' zo ver krijgen dat ze meer voor die duurzame, gezonde in eigen regio geproduceerde landbouwproducten gaan betalen? Het probleem zit namelijk niet bij de producent maar bij de bereidheid van de consument om meer voor die producten te betalen. De producten waar u om vraagt, zijn er nu namelijk ook al maar worden maar door een klein deel van de mensen gekocht. de rest koopt gewoon de goedkope bulk bij de Appie en de Van Eerdjes. Wie koopt een biefstuk van € 25 per kilo bij de Scharrelslager als je bij de Appie een regulier biefstuk kunt kopen voor € 10 per kilo? Als we vijftig jaar teruggaan in de tijd, dan komen we uit bij een situatie waarbij er vooral voor de eigen regio werd geteeld. Toen gaf het gemiddelde huishouden meer dan 20% van het in komen uit een voedsel, nu ligt dat in de buurt van de 10%. Om naar de door u gewenste situatie te groeien, moeten die 10% flink omhoog. en voor een groot deel van de mensen kan dat niet, die geven in de huidige situatie op koopjes jacht in de supers al meer dan 20% van hun inkomen uit aan voedsel. Die kunnen die hogere prijzen niet betalen. En van het deel dat de prijzen wel kan betalen, doet een klein deel dat al en de rest geeft het geld liever uit aan een tweede vakantie.

3 Reacties
GHS
GHS5 jan. 2022 - 13:26

En wat te denken van de invoer van goedkoop vlees uit b.v. Canada, Waarmee Europa een verdrag heeft gesloten.

The Apple
The Apple5 jan. 2022 - 15:51

" en voor een groot deel van de mensen kan dat niet" Rechtse mensen maken er een gewoonte van om de scheefgroei van de kapitaal- en inkomensverhoudingen -die een gevolg is van rechtse politiek- te gebruiken als argument om noodzakelijk veranderingen -waar ze ook tegen zijn- af te wijzen als onbetaalbaar voor degenen die het slachtoffer zijn geworden van de politiek waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Het commentaar zou dus moeten luiden dat het de hoogste tijd is om vooral de financiële positie van de uitkeringstrekkers en het inkomen van de "essentiële beroepen" aanmerkelijk te verbeteren om dit soort maatregelen door te kunnen voeren.

Ballonnendoorprikker
Ballonnendoorprikker6 jan. 2022 - 12:39

Beste The Apple, Ik stelde een vraag aan Laugs omdat hij de koe bij de horens wil vatten maar aan de staart staat te trekken. U geeft een antwoord en dat is ook mijn antwoord. Laugs richt zich tot de minister van Landbouw en dat is de verkeerde bewindspersoon. Hij moet bij de staatssecretaris van Fiscaliteit zijn om te pleiten voor belasting op reguliere landbouw en lastenverlaging voor de onderkant van het loonhuis. Of, en dat zou nog beter zijn, bij de minister van Sociale Zaken en daar pleiten voor een basisinkomen.

Robert Follon
Robert Follon4 jan. 2022 - 22:53

"Dat helpt om hen gezond en weerbaar te maken en de risico’s voor de gezondheid (van dier én mens) die de industriële veehouderij met zich meebrengt te verkleinen" Dat hebben we gezien met de vogelgriep: ganzen kakken op buiten lopend 'scharrelpluimvee' en het feest begint.....

1 Reactie
Louis Smit
Louis Smit5 jan. 2022 - 10:19

Ganzen de schuld geven voor de vogelgriep klinkt vast goed, maar de realiteit is wat genuanceerder, zeker voor wat de hoogpathogene varianten betreft: https://www.animalrights.nl/hoogpathogene-vogelgriep-te-danken-aan-de-intensieve-pluimveehouderij-niet-aan-trekvogels Oordeelt u zelf, lezer.

Pater
Pater4 jan. 2022 - 19:30

Laugs heeft m.i. gelijk als hij zegt: er zijn belangrijke verbeteringen te vinden in dit regeerakkoord. De zakte geeft hij zelf ook al aan: een convenant gaat uit van vrijwillige oplossingen. Zulke vrijwillige akkoorden hebben de afgelopen decennia de milieuwetgeving op allerlei vlakken zwaar gefrustreerd en vertraagd. Dat gevaar is ook nu zeer groot. De boeren met intensieve landbouw nabij natuurgebieden worden geleidelijk en over een zeer lange termijn uitgekocht. Dat leidt tot een over het geheel minimale verbetering, maar nabij de natuurgebieden voldoende. Het milieuprobleem van een veel te intensieve landbouw blijft. Ik ben daar zeer pessimistisch over. Laugs schrijft: "Zorg in plaats daarvan voor duurzame productie van goed en gezond voedsel voor de eigen regio." Dat is in onze vrije markt economie een illusie. NL zal denk ik in haar eentje binnen de EU geen financiële barrières aan de grens op mogen werpen. Wel kunnen we zelfstandig heffingen kunnen leggen op milieuschadelijke en dieronvriendelijke landbouwproducten, ook als die uit de EU komen. De voordelen voor bioproducten zullen we niet mogen beperken tot de NL-producten, dus het is maar de vraag of de biologische landbouw in NL kan opboksen tegen die in het EU-buitenland. Er is een verschuiving op EU-nivea nodig. In de EU verschuiven de panelen uiterst traag en is de invloed van landen die eindelijk willen gaan verdienen aan intensieve landbouw vooralsnog te groot, gezien de teleurstellende landbouwplannen. Waarom stipt Laug deze hele problematiek niet aan?

7 Reacties
Pater
Pater4 jan. 2022 - 19:31

"zakte" moet zijn zwakte.

The Apple
The Apple5 jan. 2022 - 4:12

De EU blijkt -in haar rol van voertuig voor een neo-liberalistische politiek- steeds vaker een blok aan het been te worden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 jan. 2022 - 11:14

in de EU staat het belang van het bedrijfsleven en de economie op plaats nr. 1 Dat is nu niet steeds meer, dat is altijd zo geweest. De lobby bepaalt daar het beleid.

The Apple
The Apple5 jan. 2022 - 15:40

Minoes - Daar heb je gelijk in, maar het lijkt even te duren voordat dat bij de voorstanders van de EU begint door te dringen. Mij was dat ook 25 jaar geleden al duidelijk

FransAkkermans1947
FransAkkermans19475 jan. 2022 - 18:40

@The Apple De EU bepleit 25 % biologische landbouw over enkele jaren? Wat is daar neoliberaal aan? De ‘markt’ vraagt er niet om.

The Apple
The Apple6 jan. 2022 - 19:40

"De markt" bestaat voor een te groot deel uit mensen die gedwongen zijn op de eerste plaats naar hun portemonnee te kijken. Het gevolg van neo-liberale politiek.

Pater
Pater7 jan. 2022 - 4:53

@Frans Ja, net als bij de nu bijna ex-minister van landbouw Schouten en in het nieuwe regeerakkoord worden de doelstellingen duidelijk beter. De weg daar naar toe volgens mij nog niet; de EU-gelden gaan nog steeds vooral naar de grootste boerenbedrijven, ongeacht of dat bio-industrie is of juist biologische landbouw. @Apple De EU is wat de lidstaten ervan maken, het is kortzichtig de EU te zien als een eenvormige, statische moloch. De EU heeft decennia lang vooral de agenda van het bedrijfsleven gediend, eenvoudig omdat de lidstaten neoliberaal waren. Ik zie bij de EU nu zeker stappen naar verbetering, misschien méér dan in NL, maar relatief nieuwe lidstaten zien hun kans schoon om eindelijk geld te verdienen met intensieve landbouw, gesubsidieerd door de EU.

Farmer 2.0
Farmer 2.04 jan. 2022 - 19:10

Het "beter leven keurmerk" ontwikkeld door de dierenbescherming is een prima systeem. Je ziet momenteel binnen de pluimveehouderij dat supermarkten en de horeca groothandel massaal overstappen. ( voor 2024 al het vlees en eieren minimaal één ster beter leven ) De dierenbescherming is een prima organisatie om dit te faciliteren. Andere organisaties, praatgroepen, commissies enz. kosten alleen maar tijd en geld. Zorgen ook voor verwarring.

2 Reacties
Louis Smit
Louis Smit4 jan. 2022 - 22:58

Ja, ja.. Meer info over dit 'prima systeem' : https://www.ongehoord.info/onderzoek/beter-leven Oordeelt u zelf, lezer.

Farmer 2.0
Farmer 2.05 jan. 2022 - 8:17

@Loet; wat adviseer jij ?

KM2
KM24 jan. 2022 - 18:46

Boeren worden gedwongen om goedkoop te produceren. Massa is kassa, en de consument vraag louter om goedkoop. Kwaliteit doet er niet toe, het gaat om het marketingverhaaltje er omheen, helaas werkt "On Our Way to Planet Proof" nog niet echt. De onwetendheid is groot en dat is iets waar multinationals mooi misbruik van maken. De meest goedkope bagger die niets meer te maken hebben met waar het product voor staat. De industrie produceert wat het volk vraagt: Makkelijk en goedkoop, in de supermarkt is 90% hier op gebaseerd en waar men mee verkoopt: makkelijk en goedkoop.

7 Reacties
Karingin
Karingin4 jan. 2022 - 21:12

Ja het is allemaal de schuld van de consument joh, het heeft allemaal niets te maken met armoede, marktmanipulatie, marketing, subsidies, achterlijk veel doorvoer en export, creatief boekhouden, enzovoort....

KM2
KM24 jan. 2022 - 22:01

Niet alleen zozeer de consument, maar die wil wel goedkope bagger. (Vraag-Aanbod) Dat zie je in de supermarkt, alhoewel ik naast de consument ook de industrie als oorzaak zie. Het is, zoals je zelf opsomt, het resultaat van grote bedrijven die meer advocaten in dienst hebben dan schoonmakers. Bedrijven die vraag creëren door creatief te zijn in hun marketing en daar een industrie voor bedenken (zuivel industrie is heel creatief met hun opvolgmelk, gesuikerde vruchtendrankjes, weidemelk en de consument veelal gebakken lucht verkopen. Rauwe kazen hebben we maar europees afgeschaft, want gevaarlijk.... - Armoede onder de boeren is inderdaad een breed voorkomend probleem, klopt. Miljoenen in de schuld bij de bank voor het merendeel van de agrarisch ondernemers. - Marktmanipulatie zie je ook, veelal bij bedrijven als Unilever, Kartelvorming in de vlees verwerkingsindustrie, zuivelindustrie eva dus niet bij de boer, klopt dus ook. - Marketing, zie voorbeeld “On Our Way to Planet Proof” een gefaald marketing concept waardoor lange termijninvesteringen niet doorgaan. - Subsidies krijgen de boeren voor de vernieuwing, in verhouding peanuts van de subsidiepot maar goed gespendeerd voor verduurzaming. - De transportsector heeft veel invloed op het gehele proces van onze voeding, waarom we rivierkreeft uit China halen terwijl de sloten hier vol zitten met die invasieve exoot snap ik ook niet. - Achterlijk veel doorvoeren is niet alleen het geval van Nederlandse boeren, Nederland is koploper in Europa van voedsel export, van koffie tot soja, van avocado tot sinaasappel, het komt binnen in Rotterdam en gaat de Duitse en Blegische grens over Europa in. - Boekhouding is denk ik wel inderdaad de grootste frustratie onder de Nederlandse boer, het constant wisselende beleid (de afgelopen 15 jaar is er zeker 4 keer een verandering van koers geweest), vraag van industrie (vanwege marketing, bijv. "weidemelk") en de constant bijkomende conflicterende regelgeving. De consument heeft hierin vooral het aandeel goedkoop te willen zijn en totaal onwetend is wat er achter de schermen moet worden bewogen om een goedkope maaltijd op tafel te laten zetten waar een ander de prijs voor betaald, niet alleen de Nederlandse boer, ook de Spaanse met zijn Avocado's of de Marokkaanse die zijn snijbonen wil slijten in de buurtsuper.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 jan. 2022 - 11:18

Karingin noemt het al! Niets meer toe te voegen. Voor nu wacht ik af, mijn vertrouwen is minimaal. In Brabant stond een varkensstal al geruime tijd leeg en daar krijgt een andere boer nu een vergunning om ze weer te vullen. Die staat gewoon met goedkeuring weer een nieuw bedrijf op. Dat is totaal omgekeerd aan het belang voor natuur, luchtkwaliteit en het klimaat en de belangen van de bevolking aldaar. Wie het nog begrijpt mag het zeggen. Ik niet.... en mijn vertrouwen in de. overheid is dan ook tot nul gereduceerd!

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 jan. 2022 - 11:19

staat=start.....

dirk den boer
dirk den boer5 jan. 2022 - 16:17

Kiloknallers zijn geen bagger natuurlijk, wel goedkoop, omdat dieronvriendelijk geproduceerd, en als je karretje vol moet en je koopt duur vlees(gerijpt, vd scharrel of groene slager, ibericoham vd eikeltjesvarkens), heb je weinig over voor de rest. Alle slagers uit mijn buurt zijn verdwenen, de kiloknaller van Appie cum suis rest ons.Het is nu al zo, dat ik minder aan vlees uitgeef dan aan aardappels (want die worden steeds duurder, en in zakken van 500 of 750 grs verpakt, anders lijkt het helemaal te gek, terwijl de boer er maar 15 cnt voor krijgt, meer dan 2 euro/kg als je gaat omrekenen (maar moet dat dan? dat omrekenen en vergelijken? het gaat immers om het idee en de impuls).

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 jan. 2022 - 17:32

De consument kan ophouden met vlees eten.

Pater
Pater7 jan. 2022 - 5:03

@KM De rauwmelkse kazen liggen echt bij hopen in de winkels.

Eid
Eid4 jan. 2022 - 17:39

Nederland: Het land van de oneindige aantallen raden van advies, en de ontelbare directeuren van actie- en lobbyclubs.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin5 jan. 2022 - 11:56

Ze moeten al die ex-politici ergens laten!