Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Kabinet misbruikt zelfgecreëerde crisis in de opvang om de rechten van asielzoekers draconisch in te perken

  •  
03-09-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
2611 keer bekeken
  •  
ANP-453578841

co-auteur: Daniël van Dijk (jurist en econoom)

De opvangcrisis met Ter Apel als meest schrijnende voorbeeld heeft ervoor gezorgd dat honderden mensen wekenlang onvoldoende toegang hebben gehad tot de meest elementaire basisvoorzieningen en onder erbarmelijke omstandigheden buiten sliepen. Asielzoekers waren aangewezen op NGO’s om hen te voorzien van fatsoenlijk voedsel, slaapzakken en andere basismiddelen. Afgelopen week stierf een baby van drie maanden in een sporthal.

In reactie op alle media-aandacht die aan Ter Apel wordt besteed zet het kabinet nu eindelijk “alles op alles” om asielzoekers van opvang te voorzien. Volgens het op 26 augustus aangekondigde akkoord gaat deze ommekeer echter gepaard met keiharde beperkingen aan de toegang tot asiel in Nederland. Volgens het kabinet is structurele opvang die voldoet aan de wettelijke eisen anders niet te realiseren. Dit is een opportunistische misrepresentatie van de werkelijke situatie.

Deze “crisis” is van eigen makelij. Het aantal asielaanvragen in Nederland dit jaar verschilt niet substantieel van dat van andere jaren en is dus niet de oorsprong van de escalatie die we de afgelopen maanden hebben kunnen waarnemen. De werkelijke oorzaak dient men te zoeken in het beleid van dit kabinet: de jarenlange bezuinigingen op COA en IND hebben geresulteerd in een dusdanige uitholling van deze instanties met de hierboven beschreven onmenselijke situatie tot gevolg.

Nog altijd weigert het kabinet het heft voor opvang in eigen handen te nemen door gemeenten wettelijk te verplichten om asielzoekers op te vangen en een eerlijke verdeling van opvang over het land te bewerkstelligen. Beschikbare opvangplekken die wel aan de wettelijke eisen voldoen – zoals leegstaande hotels en kazernes – worden niet gebruikt. De huidige asielproblemen zijn daarmee een gevolg van politieke onwil, en niet van onmacht. Duizenden mensen bevinden zich in (crisis)noodopvanglocaties die niet zijn ingericht op langdurig verblijf en zich onder de basisnormen bevinden.

Nu beroept het kabinet zich op deze zelfgecreëerde crisis om maatregelen door te voeren die geen werkelijke oplossing bieden aan het huidige opvangprobleem, maar wel het recht op bescherming en menswaardige opvang van asielzoekers en statushouders drastisch inperken. Het is bizar dat er politiek wisselgeld nodig is om te zorgen dat de meest basale omstandigheden voor mensen die internationale bescherming zoeken goed geregeld wordt:

- Verlenging beslistermijn IND van 6 naar 15 maanden
Door de beslistermijn op asielaanvragen te verlengen moeten asielzoekers nog langer wachten op een definitieve beslissing  op hun asielverzoek. De asielopvang zal hierdoor nog voller worden. Dit betekent namelijk dat asielzoekers gedurende deze tijd nog geen recht hebben op zelfstandige opvang en daarmee jarenlang in de steeds meer “versoberde” AZC’s moeten verblijven. Daarnaast betekent dit dat ze zolang ze geen status hebben geen verzoek tot nareis kunnen doen van hun gezinsleden die zelf nog niet naar een veilig land hebben kunnen vluchten, die daardoor vaak in levensgevaarlijke omstandigheden vast blijven zitten.

- Gezinshereniging pas mogelijk bij bewijs van huisvesting
Daarnaast stelt het kabinet voor om gezinshereniging voor statushouders alleen mogelijk te maken als ze beschikken over voldoende huisvesting. Met deze maatregel – die in strijd is met Europees recht – scheurt het kabinet gezinnen uit elkaar. Ook deze maatregel houdt gezinsleden die niet naar een veilig land hebben kunnen vluchten vast in gevaarlijke omstandigheden.

- Geen vluchtelingen uit Turkije
In het asielakkoord oppert het kabinet om voorlopig te weigeren om vluchtelingen over te nemen uit Turkse vluchtelingenkampen in naleving van de EU-Turkijedeal. Hiermee schendt Nederland niet alleen Europese afspraken, maar stelt het duizenden vluchtelingen bloot aan de erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen in Turkije waar de mensenrechten van vluchtelingen structureel worden geschonden. Turkije vangt miljoenen meer vluchtelingen op dan de hele Europese Unie, maar stuurt stelselmatig vluchtelingen illegaal terug naar gevaarlijke landen van herkomst, waaronder Syrië.

In tegenstelling tot wat het kabinet beweert is het wél mogelijk om een menswaardige asielopvang te realiseren zonder de toegang tot asiel en bescherming in Nederland drastisch in te perken. Falend beleid kan niet worden aangegrepen om mensen in nood het recht op bescherming te ontnemen. Het kabinet moet daarom onmiddellijk afzien van de in het akkoord opgenomen maatregelen.

De huidige situatie past in de trend van een met name door de VVD en CDA jarenlang aangewakkerd ontmoedigingsbeleid. Dit beleid wordt ingegeven door angst voor (nog altijd onbewezen) “aanzuigende werking”. Het wordt ook ingegeven door angst voor electoraal verlies aan de nóg extremere partijen die al jaren een totale asielstop bepleiten en dit ook zullen blijven doen. Partijen als D66 en ChristenUnie moeten zich daarom afvragen of ze zich voor dit soort beleid willen laten blijven gebruiken, of zich hard maken voor beleid dat mensenrechten respecteert.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (29)

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert4 sep. 2022 - 17:19

(klein addendum) Ja, vluchtelingen, nieuwkomers in het algemeen kunnen onder extreme omstandigheden soms impulsief en agressief overkomen. Vaak is de berichtgeving tendentieus en ideologisch gemotiveerd: de Telegraaf is ons allerslechtste volksmedium in dit opzicht. Vanwaar zulk gedrag bij de nieuwelingen? Nu, omdat het normaal en menselijk is. Ik garandeer dat elk van ons onder chronische stress en gehouden in erbarmelijke omstandigheden dit ook laat zien. Wetenschappelijk te funderen: chronische stress, armoede, eenzaamheid, absentie van hygiëne, en radicale afwijzing door een welvarende inheemse bevolking, volks gezegd: dagelijks gepiepeld worden tot en met, die leiden tot: - zware depressie, angststoornissen, hyperactief gedrag, en niet zelden tot eerste episodes van de symptomen van schizofrenie (wanen en extreem afwerend handelen). Meestal gaan hieraan vooraf ondervoeding, slapeloosheid, en lichamelijk een veel te zware belasting met cortisol, ons eigen stresshormoon - schizofrenie is een heel ernstige aandoening; maar ze kan door extreme omstandigheden in het leven geroepen worden, waar dat in een normale omgeving niet gebeurd zou zijn - denk je: ik krijg geen psychoses, nooit? Kijk maar heel goed uit. Enkele weken slaapdeprivatie zijn al genoeg

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe6 sep. 2022 - 9:39

De eerste die constateerde dat migratie een risicofactor is mbt schizofrenie was de Noor Ødegaard. Hij publiceerde hierover in de jaren 30 vorige eeuw. Ødegaard, O. "Emigration and insanity: a study of mental disease among Norwegian-born population in Minnesota." Acta Psychiatr Scand. 1932;7(suppl4):1–206.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert4 sep. 2022 - 17:03

Dank aan Roos Ykema voor een uitstekend betoog - wat mij verontrust: nog altijd komen dezelfde, en dus kennelijk succesvolle tropen voorbij die al twintig jaar lang ingezet worden om iemands misnoegen over de komst van mensen in nood kenbaar te maken. 'Nederland is vol.' 'Ons land heeft een aanzuigende werking omdat alles hier té comfortabel geregeld is voor de nieuwkomers, die hoeven zich niet echt in te spannen.' 'Er is woningnood in Nederland want vluchtelingen krijgen altijd voorrang bij de toewijzing van een huis.' 'Die figuren zijn gewoon lui, werken ho maar. Want ze krijgen alles gratis.' 'In de opvang is er toch nog agressie... we krijgen stank voor dank!' Niets van dit alles is waar. Waar is helaas wel dat deze pathologische uitdrukkingen van xenofobie, racisme, en onversneden haat al decennia ook het beleid in ons land bepalen. Kiezers zijn nu eenmaal kiezers, nietwaar? De VVD heeft haar lessen geleerd van Carl Schmitt (de hofjurist van de Nazi's), en van Niccolò Machiavelli: doe nooit in je eentje al te duidelijk dat wat je werkelijk wil. Besteed de ergste aspecten hiervan uit aan zogenaamde 'concurrenten'. Die vangen wel klappen op, maar over de centrale plannen zijn jullie het broederlijk eens. Mark en Geert zijn goede vrienden. Geert palmt de racisten in, Mark kan de burgerman acteren. Samen maken ze ons land rechtser en rechtser. VVD'ers en PVV'ers mogen graag samen borrelen. Dit geldt voor heel extreem rechts van nu. De VVD ís extreem rechts.

3 Reacties
Mokker
Mokker4 sep. 2022 - 18:33

Voor een extreme-rechtse partij laat de VVD toch wel verdomd veel 'buitenlanders' binnen.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert5 sep. 2022 - 11:15

@ Mokker - 1) wat is 'verdomd veel', en vergeleken waarmee is het in jouw ogen dan ook nog eens 'verdomd veel'? Nederland is niet vol. Als jij dat wel vindt, dan ben je ernstig misleid. 2) de toegelaten vreemdelingen worden extreem slecht behandeld. 2) woningnood, toenemende dakloosheid, voedselbanken, werkende armen, kinderen in armoede, verwaarlozing zorg, onderwijs, natuur en milieu, geld van beneden naar boven blijven gooien, grootschalige individuele schuldenproblematiek, de grootst mogelijke vrijheid voor krediethaaien en incassobureaus, produktie en handel in drugs grotendeels negeren, corruptie en fraude in eigen kring vrolijk gedogen, de Tweede Kamer verkeerd of niet informeren, ziedaar de modus operandi van de VVD, de leidende partij. Conclusie: de VVD ís extreem-rechts. Elke andere gevolgtrekking zou een leugen zijn.

oproerkraaier
oproerkraaier5 sep. 2022 - 20:45

mokker, dat zouden ze liever niet doen. Maar ja wetgeving...

RechtdoorZee93
RechtdoorZee934 sep. 2022 - 9:12

Het aantal asielaanvragen verschilt wél van de afgelopen jaren. Als we de Oekraïners niet meetellen dan zitten we nog onder de piek van 2015 maar we komen er wel in de buurt. Met de Oekraïners er bij zitten we er ver boven. Wat moet dan de oplossing zijn? Er is geen draagvlak voor grote groepen asielzoekers van ver weg. Er is geen huisvesting, er is een gebrek aan onmiddellijke opvangcapaciteit, er is een tekort aan mankracht bij het IND en alles duurt heel lang door het eindeloos in beroep gaan en procederen.

Cruise
Cruise4 sep. 2022 - 6:34

Ik las gisteren in de column van Martin Sommer in de Volkskrant dat Nederland , in tegenstelling tot de andere EU landen destijds , geen gebruik heeft gemaakt van de clausule om gezinshereniging tot maximaal 2 jaar uit te stellen en in individuele gevallen zelfs 3 jaar. Omdat Nederland dit niet heeft gedaan is Nederland gehouden de algemene regel toe te passen en dat is zo snel mogelijk de gezinshereniging faciliteren nadat de asielstatus aan de asielzoeker is verstrekt en het verzoek tot narijzen door ( meestal via de advocaat) is ingediend. Dit verklaart ook het gigantisch aantal minderjarigen ( vorig jaar 2335 en dit jaar tot heden al meer) dat zich in ter Apel meldt meestal via mensensmokkelaars voor de deur van ter Apel afgezet. Lees in verband hiermee ook het “undercoververslag “ gisteren in de Volkskrant van een Volkskrant journalist die zich in ter Apel via een uitzendbureau als cateringmedewerker had laten inhuren en het er ook over had dat er soms op een dag tientallen alleen reizende minderjarige kinderen per dag er bij kwamen. Door dit afwijkende veel soepelere beleid t.ov. gezinshereniging en bijvoorbeeld ook het tot voorkort als enige land toekennen van dwangsommen van duizenden euro’s indien niet tijdig een beslissing is genomen op een asielverzoek , is Nederland gewoon aantrekkelijker voor veel asielzoekers dan andere landen en is de regering nu gehouden om met ad hoc maatregelen de “ aantrekkelijkheid” wat te verminderen.

2 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem4 sep. 2022 - 8:54

Sowieso stoppen met die dwangsommen, echt van de zotte.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee934 sep. 2022 - 9:14

Zo snel mogelijk is natuurlijk een relatief begrip. Het aanwezig zijn van huisvesting lijkt mij een redelijk argument voor 'zo snel mogelijk'.

Gio Servas
Gio Servas4 sep. 2022 - 5:24

[Het aantal asielaanvragen in Nederland dit jaar verschilt niet substantieel van dat van andere jaren] Cijfers van Vluchtelingen werk. Asielaanvragen 2020 : 13.673 Gezinshereniging 2020: 3.863 Asielaanvragen 2021: 24.686 Gezinshereniging 2021: 10120 Even voorgekauwd voor mensen die Google niet begrijpen (https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/nieuws-en-kennis/cijfers-over-vluchtelingen-nederland-europa-wereldwijd) We hebben een serieus probleem. Of de aanvragen nu terecht zijn of niet, we dienen mensen ten eerste behoorlijk op te vangen en niet buiten te laten slapen. Echter om het verschil in cijfers niet substantieel te noemen is natuurlijk negeren van de waarheid en daar zijn de mensen die nu buiten moeten slapen niet bij gediend.

2 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem4 sep. 2022 - 9:21

De auteur van dit stuk is van mening dat migratie een mensenrecht is....

Volrin
Volrin4 sep. 2022 - 14:48

Als je de grafiek bekijkt: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-asielzoekers-komen-naar-nederland- is 2021 een uitzonderlijk jaar. Je kunt geen trend met meten met maar 2 jaartallen.

spelregeltoerist2
spelregeltoerist23 sep. 2022 - 20:40

In Denemarken zijn de sociaaldemocraten voor een stringent beleid. Waarom ook niet hier?

16 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier3 sep. 2022 - 20:54

omdat dat fascistisch is?

Mark Huysman
Mark Huysman3 sep. 2022 - 21:39

Waarom stel je die vraag? Heeft de schrijfster iets te zeggen binnen de Nederlandse sociaaldemocratie? Ben je zelf PvdA'er en vind je dat jouw partij achter de Deense zusterpartij aan moet lopen? Waarom? De vraag komt nogal uit de lucht vallen aangezien bovenstaand verhaal niet over de sociaaldemocratie gaat maar over het beleid van VVD, CDA, D66 en CU.

Mohawk2
Mohawk24 sep. 2022 - 2:46

Zitten er sociaaldemocraten in dit Kabinet? Zo nee, wat is de relevantie van jouw vraag? De sociaaldemocraten, die niet in dit Kabinet zitten (noch in het vorige), moeten de huidige puinzooi van Rutte oplossen? Wonderlijk... hoe zie je dat voor je, Spelregel?

Westen2
Westen24 sep. 2022 - 3:15

spelregeltoerist2: jouw vraag is volledig legitiem. Een man als M. Huysman stelt deze vraag niet uit oprechte interesse, hij wil hooguit weten waar jij in politieke zin voor staat. Not my politics.

tinekea2
tinekea24 sep. 2022 - 6:33

Ik kom net terug uit denemarken, waar ik veel met mensen en politici heb gesproken en wat ben ik jaloers op dat land! wat een realiteitszin.

r v b
r v b4 sep. 2022 - 6:51

Hier hechten meer mensen aan mensenrechten.

Ejoth
Ejoth4 sep. 2022 - 7:06

Mee eens, op dit moment loopt de emmer over. Dweilen met de kraan open. De vraag stellen is hem beantwoorden. Als alleen de vraag gesteld wordt buitelt iedereen over elkaar heen hoe slecht dit wel niet is. Ik denk, teveel stikstof betekent minderen, waarom geldt dit niet voor immigratie. Ga aub niet stellen dat we met meer dan 400 mensen per km2 niet vol zijn.

Volrin
Volrin4 sep. 2022 - 7:39

Waarom wel?

Zandb
Zandb4 sep. 2022 - 7:43

spelregeltoerist Is dat dan een beter beleid, dat stringente beleid in Denemarken? Ik bedoel, er is op zichzelf niets mis met een een stringent beleid maar juist hier is het probleem dat we een verkeerd stringent beleid hebben.

Wjc72
Wjc724 sep. 2022 - 9:16

@oproerkraaier Wat is dat toch met extreem links om alles wat niet in het straatje past gelijk fascistisch te noemen, worden jullie niet moe van jezelf? Dit beleid van Denemarken is niet fascistisch, maar realistisch!

RechtdoorZee93
RechtdoorZee934 sep. 2022 - 9:17

@spelregeltoerist2, De ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking wil het maar onze bestuurlijke en culturele elite houdt het tegen. Helaas een democratisch gat.

GeenProbleem
GeenProbleem4 sep. 2022 - 9:22

@mark Omdat er geen draagvlak is and you cant have your cake and eat it.

Marri2
Marri24 sep. 2022 - 13:32

@ oproerkraaier : Noem jij nu de sociaal Democraten “ fascistisch “?

Volrin
Volrin4 sep. 2022 - 14:49

@Westen2 " spelregeltoerist2: jouw vraag is volledig legitiem. Een man als M. Huysman stelt deze vraag niet uit oprechte interesse, hij wil hooguit weten waar jij in politieke zin voor staat. Not my politics" Dit is niet alleen ongefundeerde onzin, maar een persoonlijke beschuldiging.

Volrin
Volrin4 sep. 2022 - 14:50

@ejoth "Ga aub niet stellen dat we met meer dan 400 mensen per km2 niet vol zijn." Slechts 7% van het NLse landoppervlak wordt gebruikt voor bewoning. En dat is dus voor de plus minus 18 miljoen die we nu hebben. Nederland is verre van vol.

Volrin
Volrin4 sep. 2022 - 14:51

@Rechtdoorzee "De ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking wil het maar onze bestuurlijke en culturele elite houdt het tegen. Helaas een democratisch gat." Jij bent al de zoveelste die deze bewering maakt. Wordt jij de eerste die het daadwerkelijk kan onderbouwen?

oproerkraaier
oproerkraaier3 sep. 2022 - 19:19

correcte analyse. Zo rolt Rutte.