Joop

Kabinet loog Kamer keihard voor rond toeslagenschandaal

  •  
21-04-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
200 keer bekeken
  •  
Rutte geeft verklaring in Tweede Kamer over aftreden kabinet

© DEN HAAG - Demissionair Minister Wopke Hoekstra van Financi‘n (CDA), Demissionair minister Bas van t Wout van Economische Zaken, Demissionair minister-president Mark Rutte en Pieter Omtzigt

Het gevallen kabinet-Rutte heeft doelbewust informatie over het toeslagenschandaal achtergehouden voor de Tweede Kamer. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een reconstructie van besprekingen in de ministerraad. De besprekingen dateren van 2019, een periode waarin het parlement de grootste moeite had om informatie boven tafel te krijgen. Dat was opzettelijk, blijkt wederom.
RTL schrijft hoe binnen de ministerraad afspraken werden gemaakt om het parlement de opgevraagde informatie niet te geven. Informatie over bijvoorbeeld het onrechtmatig stopzetten van de toeslagen en wie daarvan op de hoogte was. Daarnaast komt ook nu weer de naam van Pieter Omtzigt terug: ministers waren boos dat de kritische CDA’ers het kabinet onder vuur nam, terwijl hij die volgens hen had moeten steunen. Het CDA is immers een van de coalitiepartners.
In het vernietigende rapport ‘Ongekend Onrecht’, dat uiteindelijk de val van het kabinet inluidde, wordt geconcludeerd “dat transparantie, openheid en volledigheid niet leidend waren”. Een beschuldiging die door premier Mark Rutte in alle toonaarden werd ontkend. Volgens Rutte, die nogal eens actieve herinneringen blijkt te missen, was er simpelweg sprake van een ‘gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking’, maar zeker niet van opzet.
RTL Nieuws schrijft:
"De notulen van de ministerraad tonen iets heel anders, bevestigt een reeks Haagse bronnen. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het ‘onrechtmatig’ handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen."
Ook wordt uit de reconstructie duidelijk dat niet de gehele ministerraad achter het verzwijgen van informatie staat en er is zelfs één minister, niet bij naam genoemd, die zich afvraagt of het kabinet daar wel ongestraft mee wegkomt. Toch houdt het kabinet Rutte de essentiële informatie achter. En terwijl de Kamer om antwoorden blijft vragen, blijft het kabinet in opeenvolgende ministerraden besluiten die informatie niet te geven. Ook tijdens debatten over het toeslagenschandaal aan het begin van dit jaar, hielden verantwoordelijke bewindslieden de kaken op elkaar. Nadat het kabinet uiteindelijk viel werden veel documenten alsnog openbaar gemaakt, behalve de notulen van de ministerraad. RTL Nieuws heeft verzocht om dat alsnog te doen, maar het ministerie van Algemene Zaken van demissionair Rutte ziet geen reden de geheimhouding op te geven.
Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.
window.addEventListener('message', function (evt){ var embed = document.getElementById('mycountrytalks-embed'); var currentScrollTop = 0, newScrollTop = 0; var additionalSafeSpace = 50; if (evt.origin === 'https://app.mycountrytalks.org') { if ("wasResized" in embed.dataset) { currentScrollTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; newScrollTop = currentScrollTop + embed.getBoundingClientRect().top - additionalSafeSpace; window.scrollTo(0, newScrollTop); } embed.style.height = evt.data + 'px'; embed.setAttribute('data-was-resized', 'true'); } }, false);
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (181)

Britswerd
Britswerd22 apr. 2021 - 15:00

Ik denk dat we de komende tijd weer een demonstratie te zien krijgen van partij- en persoonlijke belangen i.p.v. kiezers- en landsbelang. Geen van de 3 fractievoorzitters wil al een uitspraak doen; eerst wordt er met het kabinet overlegd! Er moet afgestemd worden. Het kabinet spreekt met 1 mond en dus is het niet ondenkbaar dat we straks (wederom) collectief worden voorgelogen. Als je je dan afvraagt, 'waarom hebben we dit altijd gepikt'? Simpel, waar de kiezer en kamer niets van weet, wordt ook niet over gemekkerd. Dat is gebleken; totdat er gelekt wordt.....

Bouwman2
Bouwman222 apr. 2021 - 14:01

Nou nogmaals: je zou verwachten dat ( de partij van) Rutte wel een veer zou laten en de partij van Omzigt en Leyten een pluim zouden krijgen. Maar dat is niet zo: volgens IPSOS, toch wel een degelijke peiler is de eerste stabiel, en de beide anderen zijn weer minder geliefd. En de kiezer heeft altijd gelijk.

Jonathan2
Jonathan222 apr. 2021 - 13:49

Een partij die is opgericht om de hebzucht van een deel van de bevolking te bevredigen, komt er natuurlijk met weg dat ze al jaren de meest corrupte en verrotte partij van het land is. Liegen en bedriegen, de aanhang doet er zelf vrolijk aan mee. A

2 Reacties
Jonathan2
Jonathan222 apr. 2021 - 14:10

Vervolg. Alles om de hebzucht te bevredigen. Dit gebeurt o.a. door valse morele motieven te verzinnen. Hier een paar. Te beginnen met de meest lachwekkende. - Ze stemmen op de VVD om de corruptie en criminaliteit aan te pakken. - Het stigmatiseren van andere groepen om het eigen zelfbeeld niet te aanschouwen. - Het goedpraten van liegen en bedriegen waarbij zelfs de parlementaire misdaad als het voorliegen van de Kamer als iets natuurlijks wordt voorgesteld. Lulkoek natuurlijk, maar liegen in dienst van de eigen hebzucht is als een 2de natuur voor de gemiddelde VDD'er - Alleen Mark Ratte kan dit land leiden. Nou, er zijn nog wel meer liegende en bedriegende visieloze onbenullen te vinden in dit land wiens 'beleidsuccessen' eruit bestaan dat alles is mislukt en moet worden teruggedraaid. Te herkennen aan toegekeerde bonussen. We hebben trouwens hele studies voor dit figuren ontwikkeld, de management ' studies', waarbij de PR-boys deze successen weten uit te leggen. Mark zijn PR-boys zijn trouwens te herkennen aan naambordje, Pers.

Poeha
Poeha24 apr. 2021 - 13:48

Wat een onzin. Ongeveer 1% procent van de bevolking verdient meer dan 9.000 bruto per maand. De rest is allemaal middeninkomen. Dat de kiezers van de vvd graaiers zijn en bonussen krijgen gaar dus niet op.

Justine Case
Justine Case22 apr. 2021 - 11:56

Ik probeer de politiek in Duitsland, het VK en de VS te volgen. Ook daar zie je de corruptie toenemen. De conservatieven hebben blijkbaar te lang hun gang kunnen gaan en zijn vet geworden. Als Boris Johnson voor elke leugen een pond vlees moest inleveren, dan waaide hij intussen weg bij windkracht 1. Net als Franz Jozef Söder, de vleesgeworden Lederhosen Machiavelli of Donny Trumpf. Het enige waar Rutte afwijkt van deze machtswellustelingen is zijn gewicht. Bij het inleveren van ponden vlees is hij duidelijk in het nadeel.

Fabius
Fabius22 apr. 2021 - 11:28

Het is de taak van een kabinet om besluiten te nemen en uit te voeren. Het land moet worden bestuurd. En soms schuren deze besluiten met 'wat nog net door de beugel kan'. Soms gaan deze besluiten zelfs openlijk of heimelijk gepaard met leugens en bedrog. Dit is nooit anders geweest en zal ook nooit anders worden. Knopen dienen te worden doorgehakt, desnoods in achterkamertjes. En die zo fel begeerde 'Transparantie' is een sprookje. Leuk, maar onmogelijk; transparantie maakt vrijwel elk besluit onuitvoerbaar, want het leidt zelden tot helderheid en veel vaker tot chaos en achterdocht. De Italiaanse speelfilm 'Perfetti sconosciuti' (2016) lijkt mij een uitstekend voorbeeld hiervan. En is het ontbreken van transparantie nu werkelijk zo erg? Welnee, want een kabinet vertegenwoordigt nu eenmaal geen kiezers. De kamerleden vertegenwoordigen de kiezers echter wel en zij dienen daarom het kabinet te controleren, bij te sturen en te stoppen waar zij -als vertegenwoordigers van de kiezers- dit nodig vinden. Mijn stelling is dat de kamerleden hierin te kort geschoten zijn. Zij hebben gewoon hun werk niet of niet goed gedaan (met enkele uitzonderingen uiteraard). Het zijn de kamerleden die dit mogelijk maken! Uw vertegenwoordigers! Ik heb in de afgelopen maanden meermaals de opmerking gehoord: 'Hadden we maar meer mensen zoals Pieter Omzigt en Renske Leijten.' Wel, nog 148 kamerleden te gaan!

11 Reacties
Antonie de Man
Antonie de Man22 apr. 2021 - 12:02

@ Fabius Over de geloofwaardigheid van het landsbestuur moet de kiezer opnieuw om een uitspraak worden gevraagd door middel van nieuwe verkiezingen. Met een mea culpa mogen de potentiële coalitiepartners deze keer niet wegkomen.

Frans Kwakman
Frans Kwakman22 apr. 2021 - 12:39

Fabius - is dat niet een van de verfrissende punten van de informateur: minder strakke afspraken. Over die opmerkingen die je hoorde had ik toegevoegd: hadden we maar meer SP-kamerleden, maar daarnaast ben ik best wel erg blij met Renske Leijten die al vele jaren voor mij in de Kamer zit. Topper.

Zapata
Zapata22 apr. 2021 - 12:40

Je herhaalt wat je al eerder hebt gezegd. Mijn stelling is dat een regering gewoon die transparantie moet hebben die benodigd is voor de kamer om haar werk te moeten doen. Kortom ze moet die informatie verstrekken die de kamer nodig heeft om haar werk goed te kunnen doen. En niet dat diezelfde kamer hemel en aarde moet bewegen om informatie die dan ook nog eens onvolledig is of zwartgelakt te kunnen verkrijgen. Dat houden kamer leden niet vol namelijk. En daar hebben ze niet de resources voor. Terwijl de regering een enorm ambtelijk apparaat tot haar beschikking heeft. Tevens lopen kamer leden die controleren steeds keihard tegen fractiediscipline aan zodat het werk van bijna de helft van de kamer leden al bijna onmogelijk is want ze krijgen de informatie niet of nauwelijks en de andere helft op een grote uitzondering na aan de fractiediscipline vastzit. Of er altijd gelogen wordt is totaal niet relevant. En het excuus om te liegen omdat er besluiten genomen moeten worden is te ridicuul voor woorden. Als je moet liegen om besluiten te kunnen nemen dan ben je nogal bang dat anderen die besluiten niet zo goed vinden.

adriek
adriek22 apr. 2021 - 13:04

Je verwijt hier de Kamerleden dat de Regering hen heeft voorgelogen? Vreemde redenering. Soms moet een Kabinet doortastend optreden en is een debat in de Kamer niet haalbaar. Des te meer reden om achteraf controle toe te staan en verantwoording nemen voor fouten hoort daarbij. Bij de toeslagenaffaire was geen sprake van haast, niet bij de aanpak van de (vermeende) fraude, en al helemaal niet bij het oplossen van de ontstane problemen. Er was dus geen enkele reden tot geheimhouding. De Kamer is niet tekortgeschoten, de Kamer is voorgelogen en haar is essentiele informatie onthouden. De Kamer moet, om haar controlerende taak te kunnen uitvoeren, wel volledig geinformeerd worden. Geheimhouding kan alleen om dringende redenen. Het verbergen van fouten is geen dringende reden.

Libertain
Libertain22 apr. 2021 - 13:40

@Fabius, ("De Italiaanse speelfilm ‘Perfetti sconosciuti’ (2016) ") ? "La Piovra" (1984) lijkt veel passender voor het uitleg dat u hier geeft en is ook daartoe bedoeld. In ieder geval heeft u in uw reactie geen democratie omgeschreven, mogelijk een soort autocratie met enige tolerance.

Pater
Pater22 apr. 2021 - 14:02

De ministers liegen, de kamerleden hebben de schuld. Absurd, die Fabius.

Grietje Genot
Grietje Genot22 apr. 2021 - 14:21

Zie: niet de oplichters, de ladelichters, de dieven die de grondwet met voeten hebben getreden, zijn de schuldigen, maar de politie, de bewakers (die met handen en voeten gebonden lagen) hebben het gedaan. Met zulke burgers heb je geen fascisten nodig.

Fabius
Fabius22 apr. 2021 - 15:10

@Zapata Zijn het niet de kamerleden die de omstandigheden kunnen wijzigen en/of kunnen afdwingen? U hebt het over fractiediscipline en geeft daarmee dus ook impliciet aan dat kamerleden hun werk niet goed (kunnen) doen. Ik heb niet beweerd dat er dat er gelogen moet worden voor er een besluit genomen kan worden (ik stelde alleen het feit vast), maar als het kabinet moet wachten op instemming en goedkeuring van 'jan en alleman' voor het nemen van een besluit dan gebeurt er nooit iets meer. Het is me gewoon te simpel om alle schuld bij Rutte c.s. te leggen. Ja, het zijn Rutte c.s. die de zaak belazeren, maar het is de kamer die hier faalt, het is de kamer die zich iets laat wijsmaken en zich laat voorliegen. Pieter Omzigt en Renske Leijten zijn het levende bewijs dat dit anders kan (ondanks de fractiediscipline). Dit zijn naar mijn mening ware volksvertegenwoordigers en doen dat waarvoor ze zijn gekozen. @Eirda @Pater Neen, ik verwijt de kamerleden dat zij zich hebben LATEN voorliegen (op -zoals al eerder gezegd- een enkele uitzondering na). @Libertain Dank voor de titel. Ik ben een fervent filmliefhebber. Ook in een democratie moet er iemand -om praktische redenen- het laatste woord hebben; dit heeft met een autocratie niet zo erg veel te maken.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 apr. 2021 - 15:25

fabius, of rabies, nou geef mij dan toch maar het laatste. Minder schadelijk.

Pater
Pater24 apr. 2021 - 1:34

@Fabius Hadden de Amerikaanse congresleden dus Watergate moeten ontdekken? Van kamerleden mag je verwachten dat ze zo goed mogelijk controleren, om liegende ministers te ontmaskeren heb je bronnen binnen het apparaat nodig. Of natuurlijk een mogelijkheid om speurders in te zetten; dat vereist een verveelvoudiging van de fractievergoedingen.

Fabius
Fabius26 apr. 2021 - 17:20

@Pater 24 april 03:34 Een iets wat late reactie, maar zij wordt misschien nog gelezen. Allereerst weet ik niet precies of het Amerikaanse Congress ook een controlerende taak heeft, maar hier ga ik even aan voorbij. Blijft uw vraag: hadden de congressleden Watergate moeten ontdekken? Ik zou liever de vraag stellen: hadden de congresleden Watergate kunnen ontdekken? Ik weet het niet, maar helemaal onmogelijk lijkt mij dit niet. Watergate is tenslotte het werk van slechts twee journalisten die bleven vragen en vragen en vragen. Er was geen groot onderzoeksteam. Ik herhaal hier nogmaals: slechts twee kamerleden die bleven vragen en vragen haalden zaken boven tafel die anders verborgen waren gebleven. Wij kiezers hebben 150 kamerleden tot onze beschikking dus het lijkt mij dat er zoveel meer kan dan dat wat er nu gebeurt.

Joop den Uil
Joop den Uil22 apr. 2021 - 11:18

vol bewondering merk ik dat zowel Kaag als Ollegren erin slagen de afgelopen weken volstrekt onzichtbaar of -als het niet anders kan- oppervlakkig te blijven. Zo glad als paling. Allebei geboren politici dus ... dat wordt nog wat komende 4 jaar . Gelukkig gaan de terrasjes open ... ieder zijn prioriteiten.

west012
west01222 apr. 2021 - 11:08

Een weekje lawaai en dan weer over tot de orde van de dag. Rutte IV staat al in de stijgers. Het enige verschil zou van Omtzicht moeten komen. Als hij uit het CDA zou stappen zijn verkiezingen mogelijk dichterbij en zou het politieke landschap wel eens drastisch kunnen veranderen.

1 Reactie
Zapata
Zapata22 apr. 2021 - 12:42

Als Omtzigt uit het CDA stapt zijn ze van hem af en krijgen we zeker Rutte 4

Ivan61
Ivan6122 apr. 2021 - 11:01

De meerderheid van bevolking heeft op deze leugenaars gestemd. Motie van afkeuring was gewoon goedkope trucje om ons op de verkeerde been te zetten. Is aardig gelukt moet ik zeggen. Wij zijn 3 weken verder en zitten nog steeds met Rutte opgezadeld dankzij mevrouw Kaag.

4 Reacties
Zandb
Zandb22 apr. 2021 - 17:28

Sarajlijla Ik vind dat raar beredeneerd. Immers, alle mensen die de motie van wantrouwen niet steunden, zijn er verantwoordelijk voor, dat die motie het niet haalde en we nu nog met Rutte opgescheept zitten. Sterker nog; wanneer de motie van wantrouwen aangenomen zou zijn, zaten we nu niet meer met Rutte opgescheept maar dat dat zou nog lang niet betekenen dat we van hem, laat staan van het gedonder, af zijn. Ik vind het overigens weer knap dat u weet, dat mensen iedereen vindt dat Rutte - en wie nog meer? - een leugenaar is en dat ze een groot aantal desondanks op hem stemt. Kunt u gedachtenlezen?

Ivan61
Ivan6123 apr. 2021 - 7:09

Zandb, De verkiezingsuitslag is bekend toch? Ik vind Rutte een goede leugenaar en waarom mensen op hem gestemd hebben dat weet ik niet. Iedereen bepaalt dat zelf. Mevrouw Kaag heeft eigen motie ingediend en het lijkt mij duidelijk waarom.

Zandb
Zandb23 apr. 2021 - 17:31

Sarajlijla Zo had ik het niet begrepen. U vindt Rutte cs leugenaars en u constateert dat een meerderheid op hen stemde. Ik meende ten onrechte dat u bedoelde dat de meerderheid willens en wetens op leugenaars zouden stemmen. Mijn excuus. Ik heb al eerder uitgelegd, dat het volgens mij, bij een motie van afkeuring de bedoeling is, dat wie hem geldt - Rutte dus - zelf de conclusie trekt. Dat het een truc van Kaag is om dan niet voor een motie van afkeuring mee te stemmen, dat is een mogelijkheid, maar wel een heel doorzichtig domme, die D66 dan enorm zal opbreken. Een motie van afkeuring heeft immers de zelfde waarde, te meer omdat het gebrek aan vertrouwen aan de basis lag.

Ivan61
Ivan6123 apr. 2021 - 17:52

@ Zandb, Ik kan alleen speculeren over haar afwegingen en dat is onbegonnen werk. Zij stond voor het lege doel en heeft niet gescoord, Dat weten wij maar waarom niet kunnen wij met ons allen koffie dikkijken toch?

a.doorgeest
a.doorgeest22 apr. 2021 - 10:47

De kiezer is deze weken getuige van de complete implosie van ons politiek bestel. Dat U in een narcostaat leeft, weet u al jaren, maar dat u de facto inwoner bent van een schurkenstaat is toch een beetje nieuw voor veel burgers. Reeds jaren geleden constateerde Jan Marijnissen, als ik het wel heb, dat Nederland 'n doodzieke politieke cultuur kent. De steunberen blijken vermolmd en het gebouw zakt deze dagen met veel geraas ineen. Sluit de boel maar af - het Binnenhof moet inderdaad nodig en drastisch gerenoveerd worden - en gooi de sleutel maar in de Hofvijver. Op het huidige gestuntel zit echt helemaal niemand meer te wachten....

Joop Schouten
Joop Schouten22 apr. 2021 - 10:27

Rutte ziet geen reden de geheimhouding op te geven en de wet te hanteren. Dit zal hem bezuren. Regels en wetten zijn bedoeld als toetssteen. Het is geen absolute waarheid of feit, want die is altijd grijs. Oprutte. (Meteen graag.)

1 Reactie
Starter2
Starter222 apr. 2021 - 13:43

Door de notulen geheim te houden wordt juist de wet gehanteerd. De notulen zijn staatsgeheim. Daar kan je van alles van vinden maar dat is simpel weg zo. Als je dat niet wil moet je de wet veranderen.

Poeh, poeh
Poeh, poeh22 apr. 2021 - 8:49

Als je ziet dat in de laatste peiling van EenVandaag (het zijn wel peilingen) VVD en D66 gewoon winnen, zegt dat ook iets over de moraliteit van de kiezers op die partijen. Als je geregeerd wordt door dit soort maffia-achtige partijen, is het beste voor je eigen ik om er maar in mee te gaan. De houding van het CDA doet er niet voor onder, maar die kiezers hebben toch een iets andere moraliteit en straffen de partij terecht af met een relatief groot zetelverlies in die peiling.

1 Reactie
Joop Schouten
Joop Schouten22 apr. 2021 - 11:21

‘Peilingen.’ Hoeveel zijn er uitgekomen?

Markzelluf
Markzelluf22 apr. 2021 - 8:30

Ik vermoed dat Kaag en Hoekstra hier grotere gevolgen van gaan ondervinden dan Rutte of Segers. Segers heeft al afdoende afstand genomen van gang van zaken en Rutte gaat binnenkort voor 'een functie elders'. Hoekstra wordt straks vermorzeld door interne problemen binnen CDA hierdoor. Kaag kan niemand meer serieus nemen: geen actieve herinnering, terwijl ze zo hoog van de toren blaast een zegt te staan voor nieuw leiderschap. Blijkt ze diep in de drek van datgene te zitten wat ze zegt te willen bestrijden. Maar ja, dat doet ze alleen met 'de juiste pet op'. Het wordt tijd voor Schippers - al weten we allemaal dat de kern van het politieke milieu niet zal veranderen

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 10:36

Had je Omtzigt niet gezien dat laatste debat dat gevoerd werd, hoe hij Wopke Hoekstra aansprak toen hij al die 'witte' bladzijden liet zien. Die dag dat hij de hele nacht doorgehaald had met papieren lezen ( witte) Die wist heel goed dat hij door hem 'g.....d' was.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 apr. 2021 - 10:43

Welke Schippers? Toch niet de oude minister van Roken en Graaien (via haar man dan weer)?

Markzelluf
Markzelluf22 apr. 2021 - 12:31

@Kick, ik bedoel inderdaad niet Dafne, maar Edith. Leuk dat je haar man erbij haalt. Die man is overigens in 2016 gestopt na de uitzending van Lubach. Maar goed, ik begrijp dat je vrouwen beoordeelt op wat hun echtgenoten deden. Heeft de pvv overigens ook niet dit soort verwijten richting Kaag?

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 apr. 2021 - 15:23

Dus wel Van wikipedia 'Dat de echtgenoot van Schippers werkzaam is als consultant in de gezondheidszorg heeft enkele malen geleid tot vragen over mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling. In 2016 verscheen een onderzoek van Follow the Money waaruit zou blijken dat Schippers' man geld verdient met adviezen hoe zorginstellingen "slim" kunnen omgaan met door Schippers' ministerie ingevoerde wetgeving. Dat instellingen zo hun inkomsten kunnen opvoeren, zou strijdig zijn met Schippers' eigen werk om de zorgkosten in te dammen.' Nee ik beoordeel niet vrouwen op wat hun mannen deden, maar hoe ze het opgezet hebben, daar is duidelijk sprake van een effectief tandem van twee ethische laagvliegers (want geld). Ook, mooi, dat stoppen als er een deep dive in je praktijken wordt gedaan. Maar goed wel effectief, Markzelluf moet even onder de schoen kijken, want ik denk dat hij er is ingetrapt.

Bouwman2
Bouwman222 apr. 2021 - 8:09

Dit is wel een kort aangebonden land, er zijn altijd rellen maar de laatste revolutie was die van Troelstra en die ging niet eens door. Er is niet enkel geld maar ook tijd plenty. om tot bedaren te komen. Omdat er wel lieden zijn die de Macht willen grijpen - denk maar aan Bernhardt die zich vanuit een failliete boedel de Macht wist te grijpen, en daarvan met volle teugen genoot- maar staatsgrepen worden niet gepleegd in de Polder. Uiteindelijk gaat alles voorbij , dus ook het gevaar van Coronavirus zal wel weer verminderen.. Uiteindelijk zullen ook onze Pieter en ons Renske - hun namen zijn voor eeuwig geprezen- voetnoten blijken in de mateloze tijd die alle wonden heelt.. Geen verdriet duurt immers meer dan honderd jaar.

Klein zonnetje
Klein zonnetje22 apr. 2021 - 8:01

Kaag kon zich niet herinneren (lol) of ze bij deze vergadering aanwezig was. Volgens de notulen blijkbaar wel. Nieuw leiderschap is nog nooit zo snel door de mand gevallen. Verder vind ik het allemaal niet heel relevant. De hele Nederlandse politiek is een lachertje. We polderen lekker door via het midden ongeacht de poppetjes in het kabinet en de kamer.

3 Reacties
MAD1950
MAD195022 apr. 2021 - 10:40

Kaag doet hard haar best, maar het meesterschap in het liegen dat Rutte heeft bereikt, heeft ze nog niet kunnen evenaren. Vlijtig blijven oefenen, Sigrid, het zal moeilijk worden, maar misschien kom je ooit op het hoge niveau van Rutte.

JohnVKR
JohnVKR22 apr. 2021 - 11:07

Dat Kaag zich niet kon herinneren of ze bij de door RTL opgetekende ministerraad wel of niet aanwezig was, is natuurlijk niet zo raar. Haar functie brengt immers met zich mee dat ze veel in het buitenland is. Ook voor mij is het onmogelijk om de inhoud van alle vergaderingen die ik twee jaar geleden heb gehad spontaan te herinneren. Dat kan hooguit op basis van een verslag. Los daarvan zijn er natuurlijk veel meer vragen voordat we een oordeel kunnen geven. - Klopt het dat alle ministers bij alle vier de ministerraden aanwezig waren? (In de wetenschap dat er veel ministerraden zijn waarbij niet de complete ploeg aanwezig is.) - Er schijnen een of meer ministers te zijn geweest die het achterhouden van informatie niet zo'n goed idee vonden. Wie waren dat dan? Waarom zijn de namen van die ministers niet genoemd? En waarom is er niet naar hen geluisterd? - Welke persoon met welke belangen heeft RTL inzicht gegeven in hetgeen is besproken? Anders gezegd: wie wil wie in de problemen brengen? En waarom? En als de persoon die heeft gelekt er een eigen agenda op nahoudt, hoe weten we dan zeker dat die person ook de volledige waarheid heeft verteld? Als Kaag, Hoekstra, Rutte of wie dan ook doebewust de Kamer niet wilde informeren, dan moet dat consequenties hebben. Voor Kaag, Hoekstra, Rutte en/of een ander. Maar conclusies trekken voordat we de feiten kennen, nee dat lijkt me niet zo handig.

Zapata
Zapata22 apr. 2021 - 13:36

Ik heb heel veel vergaderingen in mijn leven meegemaakt en de meeste ben ik vergeten. Gelukkig maar want ze waren niet te hachelen met al die haantjes. Maar echt belangrijke, zoals een staatsecretaris die dreigt te sneuvelen of het onderuit schoffelen van een collega of liegen of informatie achterhouden nee die zou ik echt niet vergeten.

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -22 apr. 2021 - 7:22

De nieuwe notulen en vergaderverslagen waren directe verantwoordelijkheid van Min v BiZa en vervolgens de MP. Nu pas blijkt de bizarre functie van de Min v BiZa en vice MP als informateur. Zowel Kaag als Rutte waren dus reeds lang op de hoogte .... en PS: opvallend vind ik dat in de TV media door verslaggevers consequent over Omtzigt wordt gesproken ''dat hij overspannen thuis zit ''.

[verwijderd]
[verwijderd]22 apr. 2021 - 7:20

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman222 apr. 2021 - 8:26

Weet u Eikel, nog precies waar u was op de dagen dat Jack Kennedy niet werd vermoord? ( De aanslag was op 22 november 1963 en is nooit helemaal opgehelderd) Ik neem aan dat u toen er al was, . Want nergens wordt er zo geklaagd en gezeurd als in de huizen van bewaring voor ouderen. . U klaagt over Kaag en dus klaag ik over u. Ik deed het met tegenzin, maar wie tennist kan niet verwachten dat ie meteen de beker in ontvangst kan nemen. Toch?

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 apr. 2021 - 10:55

Elvis leefde nog, kennedy is echt in '63 vermoord. En 1963 is niet helemaal gelijk aan 2019 als het gaat om herinneren. In 56 jaar verdwijnt er wel eens wat.

Bert de Vries
Bert de Vries22 apr. 2021 - 6:19

Hoekstra zegt dat hij reageert nadat het kabinet erover heeft gesproken. Kaag zegt dat zij reageert nadat het kabinet erover heeft gesproken. Rutte zegt dat er niets onoorbaars is gebeurd. En hij zegt dat het kabinet volgende week met een reactie komt. Waar de ministers de gangbare terughoudendheid in acht nemen, vertelt Rutte hen alvast in welke richting zij moeten buigen. En dat ze zullen buigen, is zeker. Dat geldt voor Hoekstra en voor Kaag. Beiden zaten er met de neus bovenop toen werd gesproken over, en werd besloten tot, het achterhouden van informatie waar de Kamer recht op heeft. Even vergeten de democraten van D66 en CDA dat de Kamer het volk vertegenwoordigt. Of ze vergeten het niet, maar hebben er geen boodschap aan.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 10:38

Dat laatste natuurlijk! Ze hebben te veel mispeutert om ze ook nog maar enig 'voordeel van de twijfel' te geven. Dat is te vaak gebeurd.

P Haan
P Haan22 apr. 2021 - 5:28

Het Omtzichtvirus woekert voort. De man is de grootste dreiging voor het politieke bestel sinds... Tja, sinds wie? Verdonk? Fortuin? Erger denk ik, omdat hij de bijl in de vertrouwens basis van het bestel heeft gezet. Er hij heeft er niets voor in de plaats. Mona is al mee, en als we de geruchten mogen geloven meer leden van het CDA. En op de achtergrond mensen die vertrouwelijke stukken aan het lekken zijn om het proces te frustreren, waarbij de timing natuurlijk niet per ongeluk gelijk loopt met de werkzaamheden van de informateur. Akelige tijden.

3 Reacties
wilenbert
wilenbert22 apr. 2021 - 8:21

oh, dus de boodschap is niet erg, maar de boodschapper ?

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 apr. 2021 - 10:45

Wat bedoel je met 'de bijl in de vertrouwensbasis'?

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 apr. 2021 - 16:03

Wiegel en het referendum, daar is echt ingehakt op de vertrouwnesbasis waar ons bestel blijkbaar op vertrouwt. Omzigt doet gewoon zijn werk.

Fredje3
Fredje322 apr. 2021 - 5:25

Goh, het kabinet heeft gelogen. Wat is de nieuwswaarde daarvan? Misschien dat het interessanter is om te stoppen met berichten hierover te maken en alleen maar te gaan berichten wanneer ze de waarheid een keer spreken. Het zou dan iig een stuk leger worden in de kranten en nieuwspagina's.

Ringenoldus
Ringenoldus22 apr. 2021 - 5:00

Of ik ben heel cynisch geworden..... of ben een realist. Het wordt tijdens formeren het ene na het andere gelekt dan in juli er achter komen dat kabinet niet mogelijk is en na het zomer reces nieuwe verkiezingen. En dan met gevaccineerd bolk en een immuniteit van boven 70% mooi weer gaan spelen

1 Reactie
Ringenoldus
Ringenoldus22 apr. 2021 - 5:01

*volk

Eric Minnens
Eric Minnens22 apr. 2021 - 4:05

Het wordt tijd dat de plattegrond van Den Haag met wat andere straatnamen wordt opgesierd. We schaffen een aantal benamingen af, bijv. Binnenhof, Buitenhof, Bezuidenhoutseweg, Noordeinde, Paleisstraat en Laan van Nieuw Oost Indië (maar het mogen ook andere straatnamen zijn) en vervangen die door resp. Rutteweg, Kaagweg, Hoekstraweg, Segersweg, Vrijheidweg en Democratieweg. Merkwaardig genoeg trouwens bestaat de Willem Alexanderweg al (waarschijnlijk profetisch bedoeld). Het Plein vervangen we door het Pieter Omtzigtplein.

2 Reacties
Tom Lucassen
Tom Lucassen22 apr. 2021 - 6:38

Die wegen lopen allemaal dood hoop ik, met name die van Rutte.

Uw Psychiator
Uw Psychiator22 apr. 2021 - 9:18

@ Eric Minnens - aardig idee. Ik dacht hierbij eerder aan: - Notitiesteeg - Amnesieplein - Het Hof van Zwijgen - Slachtofferlaan - Toeslagenput Ergens is er zeker nog wel plaats voor een Klaagwand, en daarbij in de buurt stel ik me een Omtzigtbeeld op een mooie sokkel voor.

Pater
Pater22 apr. 2021 - 1:22

Hulde aan de bron. Nieuw leiderschap! Rutte, Hoekstra, Kaag: enig verschil?

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 10:39

Lijkt me niet!

Kotenelli
Kotenelli22 apr. 2021 - 0:34

Werpt toch een heel ander licht op het zinnetje: Omzigt, functie elders? En dan als premier roepen dat kan ik me niet herinneren.

Grietje Genot
Grietje Genot22 apr. 2021 - 0:31

Ik geloof dat Rutte al heeft beweerd dat er niks onoorbaars is gebeurd bij welke ministerraad dan ook, en zeker niet tijdens die gewraakte zitting, ergens anno zoveel. Nu kunnen we Rutte wel op zijn woord geloven, want zijn geheugen is als een zeef en liegen doet-ie alleen als het moet, en in het landsbelang. En zeg nou zelf, we leven in een mieters land waar het usance is om de Tweede Kamer te pacificeren en te dwarsbomen, en het versjteren van mensenlevens - van 't soort mensen dat sowieso niet je tot je vrindenkring hoort - aan de orde van de dag is. Kortom, niks aan het handje, regeren is hakken en schrappen, en die 130 km/u was een grandioos succes (wat er verder nog goed is gegaan.. geen mens die het weet, behalve dan die enorme stijging in het aantal voedselbanken, dat hebben ze toch wel goed voor elkaar.).

1 Reactie
Justine Case
Justine Case22 apr. 2021 - 12:16

Lieve Griet, je vergeet de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van de daklozen, de koelies, de schuldenaars, de wanhopigen en de machtelozen. Alsof dat geen prestatie van formaat is.

Keizer2
Keizer221 apr. 2021 - 22:12

Tja, duidelijk kan het voor mij toch niet worden: we hebben een ernstige vertrouwenscrisis in/met de politieke kliek onder aanvoering van Rutte. Het hoogste openbaar bestuur is een voorbeeld van leugens, valse voorwendselen en schone handen houden ten koste van burgers. Na 10 jaar is heel efficiënt de menselijke maat weggemanaged, of wordt terzijde geschoven ten behoeve van een of ander rendement waar geen verantwoordelijkheid voor wordt genomen behalve dat het zuiniger is, (snelle) winst geeft of beter voldoet aan een of ander model. Zoveel andere voorbeelden: Jeugdzorg, aardbevingen, COVID, (publieke) gezondheidszorg, migratie, klimaat/vervuiling/energie en ga maar door. Deze vertrouwensbreuk gaat echt veel dieper en verder dan alleen dit.

Uitgekleed
Uitgekleed21 apr. 2021 - 22:07

Er is zoveel nieuw informatie m.t.t de zogenaamde Rutte doctrine dat de kiezer onderhand opnieuw naar het stemhokje zouden willen. Het op de borst kloppen van stemmentrekker Rutte behoeft noodzakelijke bijstelling, Het zou tevens de oplossing kunnen zijn voor de in probleem gekomen kabinetsformatie.

Duralex
Duralex21 apr. 2021 - 21:36

Volgens mij hebbben we een parlement gekozen en geen regering. Als dit parlement principieel is en vast stelt dat er teveel mis is gegaan om de huidige mnisters te laten terugkomen in een nieuw kabinet, dan hoeven we niet naar de stembus. Volgens mij zijn er zo'n 140 kamerleden die niet deelnemen aan de huidige demissionaire regering en die de ~10 bestuurders in de kamer, deels hun fractieleiders, een spiegel moeten voorhouden en moeten vertellen dat zij, de 10, de komende 4 jaar volksvertegenwoordigers zijn en sowieso geen kabinetsleden. Dus rutte kaag en hoekstra in de kamer. Dan kan er geformeerd worden met nieuwe poppetjes. Tuurlijk is er dan ook een risico dat het weer misgaat, maar de kamer kan ze er dan elke dag op wijzen dat hun positie 100% te danken is aan de minachting van hun voorgangers voor burger en parlement. En dat de kamer niet zal schromen in te grijpen als deze minachting zich weer voor doet. Als je je een keer breed maakt als kamer, heb je je positie terug. Dat zou een zoveel betere basis zijn, ongeacht de coalitie.

The Apple
The Apple21 apr. 2021 - 21:26

Goh, ik kan het bijna niet geloven... Is het dat niet in het landsbelang om aan dat soort twijfels voorgoed een einde te maken door die notulen openbaar te maken? Afgezien van het feit dat Rutte nou eindelijk een iets moet doen om zijn geloofwaardigheid te herstellen. Dit lijkt me een uitgelezen kans.

Kit2
Kit221 apr. 2021 - 21:20

Ik denk dat we na alle eerdere combinaties nu een Blue-Bandkabinet gaan krijgen. Alle leden hebben boter op hun hoofd.

TwoTone
TwoTone21 apr. 2021 - 21:18

De kiezers zijn dus bewust met een verkeerd en onjuist beeld van een aantal belangrijke politici (en partijen) naar de stembus genodigd. De lezer mag zelf besluiten of de verkiezingen dan nog als voldoende democratisch aangemerkt kunnen worden. Het toont ook aan hoe ver Rutte e.c. uit de realiteit zijn weggezongen.

Gerygrr
Gerygrr21 apr. 2021 - 21:13

“Er is niets vreemds gebeurd.” Rutte sprak dit uit over de ministerraad waarin de afspraken werden gemaakt om de kamer niet te informeren. Hoekstra had het over het sensibiliseren van Omtzigt. Conclusie: De heren vinden dit normaal.

Gualtero
Gualtero21 apr. 2021 - 20:51

Dit bericht werpt geen nieuw licht op Rutte ... eh, we wisten het al ... Het werpt wel een - bedenkelijk - nieuw licht op Kaag en Hoekstra. En het werpt ook weer een nieuw licht op het afhaken van Segers voor een evt. Rutte IV.

Deugkeizer
Deugkeizer21 apr. 2021 - 20:14

Rutte had al verloren van Rita verdonk als lijsttrekker en was dan nooit meer aan de bak gekomen. Of misschien nog wel op een eerlijke manier. Hij was als een zaadje wat nooit zo snel had mogen ontkiemen en nu probeert de plant, nog altijd weer terug in het zaadje te komen.

Uw Psychiator
Uw Psychiator21 apr. 2021 - 20:04

Ik denk op zekere dagen - het is niet allemaal echt, dat wat er zoal in Den Haag misdaan wordt en misgaat. Ze zullen wel iets in ons drinkwater gedaan hebben.

7 Reacties
Grietje Genot
Grietje Genot21 apr. 2021 - 20:58

Als ik me niet vergis - en mijn algoritme steunt me hierin -, is Frank weer terug. Ietwat bombastischer wellicht, maar, ach, het kan niet allemaal nostalgie zijn.

harmmeijer
harmmeijer21 apr. 2021 - 21:29

“Ze zullen wel iets in ons drinkwater gedaan hebben.” Oxazepam?

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 0:06

Vandaar dat ze veelvuldig controleren in het rioolwater hoe groot de afscheiding nog is!

harmmeijer
harmmeijer22 apr. 2021 - 8:21

“Als ik me niet vergis – en mijn algoritme steunt me hierin -, is Frank weer terug.” Ja, geweldig! Ik hield en hou van zijn reacties.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 11:45

Merel Ik heb zijn stukken nu ook meteen gelezen, kwam me bekend voor. Wel wat meer ironie volgens mij, zie hem tussendoor al glimlachen. Blij te horen dat hij er nog steeds is, en hoe! Heb me de vraag zo vaak gesteld of het goed men hem zou gaan! Zijn archief was dan niet helemaal op orde, die van mij is inmiddels een puinhoop. Ik adopteer zijn nieuwe jasje. Misschien wil hij dat liever niet uit doen.

harmmeijer
harmmeijer22 apr. 2021 - 14:49

@ Minoes Ondanks zijn diverse aliassen op Joop.nl zijn z’n reacties te herkennen uit duizenden. Ik ben ook zeer verheugd dat hij terug is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 23:58

dat van mij!

Antonie de Man
Antonie de Man21 apr. 2021 - 20:01

De coalitiepartijen van het demissionair kabinet hebben iets uit te leggen. Als de notulen van de ministerraad er daadwerkelijk blijk van geven dat er met dedain naar de rol van de Tweede Kamer wordt gekeken dan is de verontwaardiging over de rol van Rutte in de toeslagenaffaire gespeeld en hypocriet. De vertrouwenskwestie speelt dus coalitiebreed, en het mandaat dat de coalitiepartijen van de kiezers hebben gekregen berust op een verkeerde voorstelling van zaken. Wat de kiezer van deze gang van zaken vindt zal niet worden gevraagd, maar als er nu ‘gewoon’ wordt doorgeformeerd is Rutte IV geen lang leven beschoren.

1 Reactie
Jozias2
Jozias222 apr. 2021 - 6:46

@Antonie Natuurlijk is daar over gesproken. Je hebt als kabinet een interactie met de Kamer, er zijn bepaalde doelen en men is afhankelijk van die kamer. Een beetje als een voetbalteam wat in de rust in de eigen kleedkamer het handelen van de scheidsrechter bespreekt. Als dat op het veld gezegd zou worden dan zou het een rode kaart zijn maar in de rust gebeurt het. Dat weten we met zijn allen maar als het uitkomt vind iedereen het verschrikkelijk. En niet alleen Rutte 3. Zou het tijdens Rutte 2, waar mevrouw Ploumen deel van uit maakte niet zo gegaan zijn? En natuurlijk is de eerdere verontwaardiging van D66, CU en CDA gespeeld. Die van GL en PVDA overigens ook. Dat is net zo goed voor politieke doeleinden om de positie van de ander te verzwakken en hun eigen positie te versterken . De SP is altijd verontwaardigd die doen niets anders.

Hakkepuf
Hakkepuf21 apr. 2021 - 19:13

Dit schandaal geeft wel aan dat je als Nederlander nu overal ter wereld politiek asiel aan kunt vragen. Je zegt gewoon dat je een onterecht als belastingfraudeur aangemerkt bent en dat de mensenrechten op dat gebied in Nederland zeer ernstig geschonden worden.

2 Reacties
ton14024
ton1402421 apr. 2021 - 20:16

Maar noem geen bedragen want dan gelooft niemand je als je zegt dat je onterecht als belastingfraudeur bent aangemerkt, óf ze verklaren je voor gek.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 apr. 2021 - 10:53

'Thank you Sir, may I have another'

Fabius
Fabius21 apr. 2021 - 19:06

Wat een ophef toch allemaal weer over een paar woorden en een paar besluiten op dit forum. Dit is politiek mensen! Ja, er is het een en ander fout gegaan, maar er zijn ook veel dingen goed en/of redelijk goed gegaan. En er moeten -ook in een democratie- een paar mensen zijn die het laatste woord hebben en besluiten nemen en uitvoeren. Als 150 kamerleden niet in staat zijn het kabinet te controleren, niet in staat zijn om informatie boven tafel te krijgen (iets waar RTL Nieuws blijkbaar wel toe in staat was), dan doen deze kamerleden hun werk niet goed. Punt! Maar nu wel weer verontwaardigd schreeuwen en jammeren voor de bühne. En we weten allemaal (denk ik) wie weer de grootste mond zal hebben in het komende debat. Schreeuwen en jammeren, maar niet op een positieve manier wat werk verzetten. Ja, er zitten gelukkig enkele zeer capabele mensen in de kamer. Maar het zouden er 150 moeten zijn.

11 Reacties
Zapata
Zapata21 apr. 2021 - 20:09

Zo zo, u geeft een mooi inkijkje in hoe u in het leven staat. U acht het geoorloofd dat politici liegen, informatie achterhouden, een collega die uitstekend werk doet stiekem onderuithalen, duizenden mensen onterecht de vernieling in helpen, de schadeloosheidsstelling traineren. Mag ik u een vraagje stellen? U stemt VVD?

Thuiszitter
Thuiszitter21 apr. 2021 - 20:28

Dit is politiek mensen !! Hoelang loop je al rond op deze aardkloot ? Lang genoeg om te weten dat er kabinets minder naar huis zijn gestuurd of niet ? Dat was de politiek hier in dit land , de Rutte doctrine heeft geen zak met democratie of politiek te maken , de man speelt smerige spelletjes. Rutte , Hoekstra , Kaag en consorten behoren het politiek podium te verlaten.

Thuiszitter
Thuiszitter21 apr. 2021 - 20:28

Om minder

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout21 apr. 2021 - 20:35

@Fabius: En we weten allemaal (denk ik) wie weer de grootste mond zal hebben in het komende debat. Schreeuwen en jammeren, maar niet op een positieve manier wat werk verzetten. Kun je je onsamenhangend emotioneel ventileren nader uitduiden? Wie, wat, waarom? Een beetje brallen kunnen we allemáál wel. Op Joop is naar me dunkt voor dergelijk rechts gezwets geen draagvlak.

Keizer2
Keizer221 apr. 2021 - 21:24

Noem dan ook man en paard..

Pater
Pater22 apr. 2021 - 1:28

Wat een totale onzin Fabius. De Kamer opzettelijk fout/onvolledig informeren is in een parlementaire democratie een hoofdzonde. Dat aan de kamerleden verwijten is de omgekeerde wereld. Jouw idee over democratie vind ik tamelijk griezelig. Ik neem trouwens niet aan dat RTL via geniale spionage de kabinetsnotulen in handen heeft gekregen. Waarschijnlijk heeft een klokkenluider er genoeg van gekregen.

Mark Huysman
Mark Huysman22 apr. 2021 - 5:33

[Wat een ophef toch allemaal weer over een paar woorden en een paar besluiten op dit forum. Dit is politiek mensen!] Natuurlijk is dit politiek. Maar meestal blijven dit soort praktijken onder de oppervlakte. Nu het eindelijk voor iedereen duidelijk is wat voor spelletjes het kabinet Rutte speelt is het van belang om keihard door te pakken. [En er moeten -ook in een democratie- een paar mensen zijn die het laatste woord hebben en besluiten nemen en uitvoeren.] Ja maar je wilt niet dat die mensen het parlement (de vertegenwoordiging van de bevolking) voorliegen. [Als 150 kamerleden niet in staat zijn het kabinet te controleren, niet in staat zijn om informatie boven tafel te krijgen (iets waar RTL Nieuws blijkbaar wel toe in staat was), dan doen deze kamerleden hun werk niet goed. Punt!] Of de procedures en machtsverhoudingen tussen regering en kabinet zijn dusdanig dat het lastig is om als kamer de onderste steen boven te krijgen. Maar ook als je vindt dat (de meeste) kamerleden hun werk niet goed doen dan is dat geen vrijbrief voor een regering om erop los te liegen. Het Watergate schandaal kwam boven water door het werk van een aantal journalisten. Kun je zeggen: dat had het Congress moeten zijn maar dat lijkt me irrelevant. [Ja, er zitten gelukkig enkele zeer capabele mensen in de kamer. Maar het zouden er 150 moeten zijn.] Dat is waar. Zaak dus om op mensen (en partijen) te stemmen die hebben laten zien dat ze Rutte en zijn kompanen het vuur aan de schenen willen leggen.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg22 apr. 2021 - 5:37

De Kamer kan niet controleren als ze van informatie verstoken blijft. Wat hier gebeurd is (en vermoedelijk gebeurt), is dat de controlerende macht willens en wetens in haar taak gehinderd is. Dat is dé politieke doodzonde, omdat het de parlementaire democratie ondermijnt, onze parlementaire democratie bedreigt. De ophef kan eigenlijk niet groot genoeg zijn!

Fabius
Fabius22 apr. 2021 - 8:38

@Zapata Neen, ik stem geen VVD; ook nooit gedaan. Ik ben vrij links in opvattingen en levenswijze. En neen, ik acht -net als u- dit alles niet geoorloofd. Maar dit alles heeft kunnen gebeuren, omdat de Tweede Kamer haar werk niet (goed) doet. Controleren is mijns inziens een actieve bezigheid, iets waar de meeste (toenmalige) kamerleden in tekort geschoten zijn. @Thuiszitter Ik loop al redelijk lang rond op deze aardkloot. En ik weet ook dat het nooit anders is geweest. Het is nu Rutte c.s., maar we hebben Balkenende gehad, Lubbers, Den Uyl etc. Feit blijft dat het de (toenmalige) kamerleden zijn die hun werk niet goed hebben gedaan. @Keizer De naam van het paard weet ik niet, maar de man die de grootste mond zal hebben is, denk ik, de heer Wilders. @Pater Zoals reeds opgemerkt: controleren is een actieve bezigheid. En het aantonen van opzettelijke en/of foute informatie ook. Als de heer Rutte opzettelijk 150 kamerleden iets kan wijsmaken en er mee wegkomt, dan is er iets mis met deze kamerleden. @Mark Huysman Dank voor uw reactie. Mijns inziens de meest evenwichtige en het overdenken waard.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 apr. 2021 - 11:01

Eens met 'Punt!', alhoewel je daar waarschijnlijk een lijn probeert te beschrijven. De rest is hetzelfde nihilisme waar we vanaf moeten. 'it's just words' is een gevaarlijk pad. .

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 11:47

Hanneke Kouwenberg Helemaal mee eens, je raakt de kern!

west012
west01221 apr. 2021 - 18:55

Het is dit collectief liegen en bedriegen dat de coalitiepartijen bindt. Natuurlijk kon Rutte gerust zijn over zijn positie na zijn leugens over Omtzicht, hij had de rest van de ministers aan een touwtje. Kaag, Hoekstra en Segers hebben heel veel boter op hun hoofd.

1 Reactie
Harba Lorifa2
Harba Lorifa221 apr. 2021 - 20:04

Kaag en Hoekstra deden gewoon mee als minister. Zij zijn onderdeel van het probleem.

Piet Helmons
Piet Helmons21 apr. 2021 - 18:52

Dit kan dus niets anders betekenen dan nieuwe verkiezingen met andere lijsttrekkers dan Rutte, Kaag, Hoekstra en Seegers. Nederland moet de komende jaren maar geen kritiek meer hebben op democratieën in andere landen.

2 Reacties
Zapata
Zapata21 apr. 2021 - 20:23

Was het maar waar. Gaat niet gebeuren. Vergeet ook niet dat 94% van alle geschreven media en de media op internet waar de Nederlander zijn informatie vandaan haalt in handen is van twee grote Belgische media concerns. En dat zijn geen linkse concerns. Dat is ook de reden dat Parool/Volkskrant/Trouw de laatste 15 jaar zo naar rechts opgeschoven zijn. Het AD/NU/Telegraaf zijn puur VVD media. Op televisie is er ook geen linkse omroep meer BNN/VARA is meer D66 dan PvdA tegenwoordig en de VPRO heeft helemaal geen richting. Kortom, willen we ooit iets veranderen dan zal links in de media terrein terug moeten winnen. Begin een eigen omroep. Noem die omroep Joop of zo, is een pakkende naam en bereik weer mensen. Anders is het trekken aan een dood paard.

Bastet2
Bastet222 apr. 2021 - 5:40

Nou, ik vrees dat het dat gewoon niet betekent en dat er gewoon gepoogd gaat worden te doen alsof er helemaal niets aan de hand is. Er is bij met name de VVD nog geen enkel besef aanwezig is dat Mark Rutte onderdeel is van het probleem. Die partij blijft het land gewoon in gijzeling houden. Het zou wat mij betreft in ieder geval wel het meest zuiver zijn als die vier allemaal hun conclusies trekken en zich terugtrekken. Dan zouden nieuwe verkiezingen wat mij betreft niet eens persé nodig zijn. Maar ik zie het niet gebeuren. Die kleuter wil de langstzittende premier van Nederland worden en daar moet alles voor wijken...

chwiedijk
chwiedijk21 apr. 2021 - 18:51

"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!"

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 0:08

Er zijn mensen die het niet zo nauw nemen met de waarheid!

DaanOuwens
DaanOuwens21 apr. 2021 - 18:31

Het is een manier van denken die tot dit soort excessen leidt. Maar het is ook domheid en incompetentie. Je moet een behoorlijke kneus zijn als je dit laat gebeuren. Tegelijk is niet te verwachten dat dit nou een gamechanger is. Daarvoor moet een fors aantal VVD-er stemmers afhaken. En dat zie ik niet gebeuren. Het is goed dat er blijkbaar verdeeldheid was over deze manier van handelen in het kabinet. Er is dus over gesproken en er zijn wel overwogen besluiten genomen. Niemand kan dus zeggen dat er iets gebeurd was dat hem of haar niet duidelijk was. Het was voor iedereen heel duidelijk. Eeen enkeling kan zijn handen in onschuld wassen vele anderen niet. Het is nu afwachten wat voor consequenties dit heeft voor het draagvlak van Rutte en andere betrokkenen. Dat wordt de komende dagen zichtbaar gemaakt door de verschillende peilingen. Als daar nu een forse daling van het draagvlak voor Rutte ontstaat en zetelverlies voor de VVD dan gaat hij weg. Zijn de peilingen wel negatief maar niet dramatisch dan komt er een Rutte 4. Zo werkt de Nederlandse democratie.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 0:25

Welke onschuld Daan? Ze zijn er uiteindelijk allemaal in meegegaan toch! Anders was dit niet gebeurd.

Grietje Genot
Grietje Genot21 apr. 2021 - 18:18

Wat? Huh? Dan staan we toch weer beteuterd onze schoenneuzen te bestuderen, niet waar? Dat deze mannetjesputters - zomaar - hun zin willen doordrijven en kadaverdiscipline eisen, dat had je niet verwacht, wel? Ach, kom nou. We kennen onze pappenheimers toch nu wel zo zoetjes aan? Democraten in naam, maar niet in de nieren.

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!21 apr. 2021 - 17:59

Rutte moet nu echt een keer weg. Dit gedrag kan gewoon niet geaccepteerd worden. En gelijk Hoekstra en Kaag weg. Hoezo nieuw leiderschap? Mevrouw Kaag weet ineens niet meer of ze bij die vergadering was... Misschien zat ze wel in het buitenland zegt ze. Nee mevrouw Kaag, u was aanwezig bij die vergadering! Staat keurig in de notulen.

Karingin
Karingin21 apr. 2021 - 17:56

Ik blijf 't zeggen; Rutte is een despoot. Al mogen we de collaborateurs niet uitvlakken natuurlijk. Ongelooflijk dat zoveel politici dit normaal zijn gaan vinden

3 Reacties
Harba Lorifa2
Harba Lorifa221 apr. 2021 - 20:05

Volkomen mee eens Karingin!

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 0:09

Anderhalve meter afstand tot hen is ruim onvoldoende om niet besmet te raken!

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg22 apr. 2021 - 5:38

Eens!

Bert de Vries
Bert de Vries21 apr. 2021 - 17:54

Einde Rutte. Onvermijdelijk. Einde Kaag? Zij, zelf uitgeroepen kapioene van transparantie, zat bij deze kabinetsvergaderingen. Einde Hoekstra. Hij wilde Omtzigt elimineren. Schorem. Van begin tot eind. Slachtoffers laten stikken, levens verwoesten, en alles onder de pet proberen te houden. Van welk allooi ben je dan? Liberaal? Progressief liberaal? Christendemocratisch? Christen?

Phil2
Phil221 apr. 2021 - 17:38

Zeg, Den Haag is er niet om Rutte het record van langstzittende premier te laten breken. Hij moet weg. Dan pas verder praten. Achteraf is zijn meelevende commentaar over de toeslagenaffaire als uiterst huichelachtig te kwalificeren.

3 Reacties
Bouwman2
Bouwman221 apr. 2021 - 17:49

Ik hoor het je zeggen. wij van het papegaaien adviseren u: neem eens een papegaai. Kun je wat van leren.....

The Apple
The Apple21 apr. 2021 - 21:35

Vertel ons een wat over papegaaien Bouwman. Wij hadden er vroeger eentje die altijd "Shakespeare, Shakespeare" riep. Behalve als hij heel boos was, Dan krijste hij luid: "Wolfgang von Goéééééthe."

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 0:23

Bouwman Ben je aan het solliciteren naar een gratis slaap en verblijfplaats?

sAt0Ri...
sAt0Ri...21 apr. 2021 - 17:15

Hij zal er wel weer mee wegkomen met een motie van afkeuring. Ongelofelijk, en dan spreken over normen en waarden. Dat is nu die hele rechtse rotkliek, allemaal sofistisch en eufemistisch gelul. Vroeger was één keer de kamer verkeerd voorlichten genoeg om je congé te krijgen als premier,.minister of staatssecretaris. Tegenwoordig zijn ze niet weg te slaan en mag dat allemaal maar. Gewoon maffia praktijken, corrupte bananenrepubliek zijn we geworden, geen haar beter dan Rusland, China, Turkije, Amerika of noem maar een land...

3 Reacties
Zapata
Zapata21 apr. 2021 - 17:53

Het gaat natuurlijk niet alleen over Rutte dit keer maar ook over Kaag, Slob, Hoekstra en andere ministers in 2019 die deelgenomen hebben aan het kabinetsberaad. Kaag had alvast geen actieve herinnering er aan of ze aanwezig was tijdens dat kabinetsberaad toen de positie van Snel op het spel stond. Mooi jongens en meisjes, dat nieuwe leiderschap. Dat het een rechtse rotkliek is ben ik met u eens.

komputerhulp
komputerhulp21 apr. 2021 - 19:46

Vroeger was één keer de kamer verkeerd voorlichten genoeg om je congé te krijgen als premier,.minister of staatssecretaris. Charl Schwietert weet daar alles van. https://www.parlement.com/id/vg09llnplzzq/ch_charl_schwietert

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 0:27

Zapata Natuurlijk, ze zijn er allemaal in meegegaan en nu weer zeer bereidwillig met elkaar in zee te gaan. Die mensen hebben allemaal een vrije wil.

Deugkeizer
Deugkeizer21 apr. 2021 - 17:07

Ja Rutte de onbetwiste koning van de jij-bak. Jij doet dit dus doe ik dat. Nooit doet die wat uit zichzelf. Dat gehannes is de titel langstzittende premier niet waardig.

Tom Lucassen
Tom Lucassen21 apr. 2021 - 16:56

Rutte 4 neem ik totaal niet serieus meer, als het al komt. kans is kleiner geworden.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman221 apr. 2021 - 17:59

Er komt de eerste jaren geen kabinet, Tom . Het gaat ooit iemand te lang duren en dan grijpt die iemand in. En dan zegt ie: ja, het moest van Tom. Het ligt niet aan mij, maar aan Tom. Tom, die had zo weinig vertrouwen dan ik wel moest. Nou daar ben je dan mooi klaar mee, Tom.

Georg Groenegaard
Georg Groenegaard21 apr. 2021 - 16:55

Als het ouwe kabinet het werkelijk meent met zijn"nieuwe transparantie" dan is er GEEN ENKEL BEZWAAR om de notulen van de bewuste ministersvergadering(en) openbaar te maken waar het de toeslagenaffaire betreft. Alles ligt al op straat zo hebben de betrokken ministers HERHAALDELIJK met droge ogen verzekerd. Dit gaat niet om het landsbelang - het betreft noch defensie, noch de koning, noch het grote geld, noch persoonlijke kwesties - desnoods worden al dergelijke passages zwartgelakt. Dit gaat om de geloofwaardigheid van onze eigen regering en hoe onze volksvertegenwoordigers zijn voorgelogen. Het staatsbelang eist juist dat dit OPENBAAR wordt gemaakt. Zodat de juiste conclusies kunnen worden getrokken .

2 Reacties
Zapata
Zapata21 apr. 2021 - 17:56

Maar ik ben bang dat ze het niet openbaar gaan maken want dan kunnen ze allemaal hun biezen pakken. En tenslotte gaan het eigenbelang, het partijbelang, de macht en de leuke baantjes boven het landsbelang voor dat soort van lieden. Hoe beschaafd en erudiet ze ook mogen zijn.

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 apr. 2021 - 11:10

Ik dacht dat Rutte ooit heeft gezegfd dat zijn kracht was het niet laten maken van notulen.

Déjà vu
Déjà vu21 apr. 2021 - 16:52

Indien Rutte wederom wegkomt met het verkeerd informeren, het achterhouden van informatie en liegen dan laat men zich in Nederland niet veel gelegen liggen aan de democratie!

MAD1950
MAD195021 apr. 2021 - 16:42

Nederland... is dat niet het land dat zo'n grote waffel opzet over Polen en Hongarije?

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout21 apr. 2021 - 16:30

Rutte blijkt nog veel meer gelogen te hebben dan aangenomen. Alleen in regimes houden ze dingen geheim, typisch rechts trekje.

2 Reacties
whatsinthename
whatsinthename21 apr. 2021 - 17:37

Typisch rechts? nou, de communisten en socialisten in de Balkan kunnen\konden er ook wat van hoor.

gimli55
gimli5521 apr. 2021 - 21:48

Het is niet links en niet rechts, het is neoliberaal. Repressief, racistisch, discriminerend, asociaal, leugenachtig, en corrupt. Het heerst al 40 jaar met regeringspartijen die in verschillende samenstelling en onderling uitwisselbaar Nederland en de burgers bedriegen. Enkele TK leden zijn integer, de rest drinkt een glas, doet een plas en alles blijft zoals het was. Elke week stapelen de bewijzen zich verder op en iedereen blijft zitten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 apr. 2021 - 16:01

Ik sta er niet van te kijken!

2 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries21 apr. 2021 - 17:56

Er is niets nieuws. Wel bewijs. Dat is nieuw en een genadeklap.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 apr. 2021 - 0:22

'Nog voor de haan drie keer gekraaid heeft"..... maar ja die hadden ze allemaal al eigenhandig door de shredder gedaan! We weten nu waarom!

WiebeI
WiebeI21 apr. 2021 - 15:43

Wat een blamage voor D66, CDA en CU. Wel Rutte de maat nemen en ondertussen zelf mede verantwoordelijk voor het niet informeren van de kamer. Wat een verzameling Judassen bij elkaar.

Drostemannetje
Drostemannetje21 apr. 2021 - 15:04

Het zijn een stelletje boeven, maar dat wisten heel veel mensen al. Het is idd onbegrijpelijk dat er nog zoveel mensen op de VVD en D'66 heeft gestemd terwijl er genoeg keuze was zowel op de rechter als op de linkerkant. Rutte liegt en bedriegt en als het slecht uitkomt kan hij het niet meer herinneren. Kaag vertrouw ik ook voor geen meter. Miss over een half jaartje nieuwe verkiezingen met als nieuwe partij Omtzigt?

5 Reacties
Zapata
Zapata21 apr. 2021 - 16:19

/Met als nieuwe partij Omtzigt./ Zal denk ik wel moeten om dat zombie electoraat in beweging te krijgen want anders blijven ze stemmen op die oude corrupte kliek waar ze al decennia lang op stemmen.

ton14024
ton1402421 apr. 2021 - 17:12

Die gedachte begint hier ook in te dalen. Als er één minister met een geweten is.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen21 apr. 2021 - 17:27

Gevraagd naar haar aanwezigheid bij het bewuste kabinetsoverleg deed Kaag een Rutte...ze wist niet zeker of ze bij het overleg was, misschien zat ze wel in Niger. Dat verhaal is inmiddels onderuit gehaald. Kaag was erbij, heeft deelgenomen aan het overleg en aan de besluitvorming. Kaag doet in niets onder voor Rutte....

whatsinthename
whatsinthename21 apr. 2021 - 17:39

de giftigste slang van allemaal is Mevr Kaag met haar nieuwe leiderschap en transparatie

Bouwman2
Bouwman221 apr. 2021 - 17:45

Daar zeg je zo wat Omzigt de het stuur van het schip van Staat in handen neemt. Weet je dan niet dat Omzigt dan nooit zal doen? Omzigt laat de machinist werken en als er dan iemand voor de trein springt zegt hij - als conducteur- : je zus man, had je niet kunnen voorkomen dat die mens sprong? Wat doe je daar nu, had toch een positie elders gezocht. En schei nou eens uit met dat wijzen, Droste.. Dat doen twee verdachten ook altijd naar elkaar wijzen. Nee hoor, ik zat op de scooter achterop, en hij reed. Zeker ik reed en hij rukte die tas weg bij de mevrouw. . Die truc werd vaak uitgehaald tot de rechter zei: jullie heren, zaten beiden op die scooter, jullie namen dat risico dus gaan jullie beiden ook maar schoffelen. En de mobeltjes krijg je pas terug als jullie klaar zijn.. Nieuwe verkiezingen zou je wel willen, maar om elke ophef nou weer te zeggen: oneerlijk, gestolen, dat is wel erg autocratisch. Zoek eens een positie elders. .

Bouwman2
Bouwman221 apr. 2021 - 14:08

Wie heeft er nu weer met de geheime notulen van de ministerraad losjes onder de arm gelopen? Wie heeft er nu weer o .elders gefluisterd? De richtmicrofoons en de camera's zijn weer gericht, wij van RTL weten alles van jullie, en dat komt allemaal door de lelijke Chinezen. Als je een Chinees ziet, dan moet je gewoon roepen, dat hij een ....... is dat zal em leren. Want dit is ons land, en een volkskoninkrijk. En geen volksrepubliek. Leve de Koningin. Binnenkort is de biografie over Máxima in Argentina net als Kuifje in China niet aan te slepen Dat wordt weer genieten mensen. Affaires, schandalen, geheime afspraakjes,, a kiss in the dark, RTL is er helemaal niets bij met dat gelul op de verlichte boulebard. j.

3 Reacties
frankie48
frankie4821 apr. 2021 - 14:28

Snap je het nou niet Bouwman, wie heeft er nou peentjes lopen zweten toen tijdens het Kamerdebat Rutte ging roepen dat hij eerder geïnformeerd was. Die dacht natuurlijk, dat verraders gedrag zal ik je eens betaald gaan zetten.

Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 15:33

Bouwman U hebt te veel Theo en Thea gekeken.

Bouwman2
Bouwman221 apr. 2021 - 17:20

Wie bedoelt u nu eigenlijk, Franky? Rutte kan het dus niet zijn, maar wie dan wel? Verklaar eens nader? En Zandb wie is Theo en wie is die Thea? En hoe lang duurt te veel kijken voordat het blindstaren wordt? Het is allemaal wel erg curieus wat jullie schrijven., U hebt te veel Theo en Thea gekeken, is dat soms een dreigement? Ga naar de gevangenis of zo?

Duralex
Duralex21 apr. 2021 - 13:57

Mag toch hopen dat dit niet alleen het einde van Rutte is als MP maar ook het politieke einde van Hoekstra en Kaag. Getver wat een viezigheid. Terwijl slachtoffers hun huis uit gejaagd worden. Rtl: 'Door het foutief informeren van de Kamer én het niet oplossen van problemen is de geest uit de fles. De Kamer is geïrriteerd en laat dat weten ook. Die irritatie is er ook in de ministerraad: de teneur in de notulen is dat geklaagd wordt over de parlementaire controle. Dat de Kamer doorvraagt naar nieuwe details, nieuwe problemen, andere gedupeerden en steeds meer: wie wist wat wanneer. Op 14 juni 2019, als de fouten door Menno Snel zijn toegegeven, wordt in de ministerraad stoom afgeblazen over de Tweede Kamer, met name over Pieter Omtzigt. Kamerreacties worden omschreven als heftig, unfair en volstrekt ongepast, aldus bronnen. Vooral het D66-smaldeel is gepikeerd omdat de integriteit van de toenmalig staatssecretaris in twijfel zou worden getrokken. De D66'ers krijgen steun van de VVD, waarna het CDA zich voegt. De ministerraad vindt dat er een einde moet komen aan aanvallen op de persoon. Ministers zeggen zelfs dat volksvertegenwoordigers het kabinetsbeleid voluit moeten steunen, en dat commentaar van Kamerleden in de toekomst zelfs minder scherp moet zijn.' Exit leugenaars, exit nepdemocraten exit en nooit meer een functie in de macht.

1 Reactie
HappyBuddha
HappyBuddha21 apr. 2021 - 16:47

@Duralex 21 april 2021 at 15:57 Exit leugenaars, exit nepdemocraten exit en nooit meer een functie in de macht. Dan hou je niemand meer over

harmmeijer
harmmeijer21 apr. 2021 - 13:45

Al 10 jaar hebben we te maken met Rutte en z’n partij, de VVD, die de geloofwaardigheid in de politiek volledig naar de gallemiezen heeft geholpen. De sociaal zwakkeren zijn hier op een vreselijke manier de dupe van geworden. Voor de mensen voor wie armoede een ver van mijn bedshow is geen centje pijn (34 zetels). En niet aan komen met reacties en verhaaltjes dat de politiek nog nooit heeft gedeugd. De VVD en Rutte hebben bewust een heel smerig machtsspel gespeeld zoals nooit tevoren is voorgekomen. Een MP die op een autocratische manier bestuurde, was tot voor 10 jaar terug een onbekend fenomeen. Wie het tegendeel wil beweren mag het zeggen. Het zal een hele klus worden om de geloofwaardigheid in de politiek weer terug te krijgen.

5 Reacties
Bouwman2
Bouwman221 apr. 2021 - 14:15

Ik heb al tien jaar te maken met Merel. Maar ik zou nooit of te nimmer een kwaad woord over haar spraken. Veel te bang dat als Merel de macht in handen krijgt mij klop op de deur geworden zal. Niet de klopgeest, niet het roodborstje, maar de ira, nota bene een van de zeven klassieke hoofdzonden. .

harmmeijer
harmmeijer21 apr. 2021 - 14:43

@ Bouwman Inderdaad, ik ben woedend op Rutte en z’n vazallen.????

Zandb
Zandb21 apr. 2021 - 15:34

Bouwman Is het nu zo moeilijk om van die lucide middelen af te blijven?

Tom Lucassen
Tom Lucassen21 apr. 2021 - 16:58

Mee eens, mooi gezegd Merel.

Zapata
Zapata21 apr. 2021 - 18:50

Beste Merel. Hier een aardige pagina. https://theconversation.com/dont-feed-the-trolls-really-is-good-advice-heres-the-evidence-63657

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*21 apr. 2021 - 13:29

Hallo. Zou het niet veel beter zijn als er z.s.m. een VVD/D66 kabinet Schippers-Kaag komt, aangevuld met CDA, PvdA en GL? De eerste twee jaar met b.v. Edith Schippers als MP en daarna de volgende twee jaar met b.v. Sigrid Kaag als MP, dat kan verfrissend voor Nederland zijn wat mij betreft. En met mensen als Marcel Levi of Ernst Kuipers als nieuwe minister van Volksgezondheid graag. Een fijne dag.✌✌

9 Reacties
Haz
Haz21 apr. 2021 - 13:38

Lijkt me niet zo handig om praktische redenen. Ook i.v.m. buitenlandse relaties is het beter om een vast aanspreekpunt te hebben.

Bouwman2
Bouwman221 apr. 2021 - 14:32

Alvorens de personele bezetting aan te kaarten, zou ik eerst maar eens kijken hoe het staat met onderling vertrouwen, Gabriél. Vertrouwen is als Max Verstappen, pakt pole position, en weg is ie. Niet meer te achterhalen Hallo zeg !

Aurora01
Aurora0121 apr. 2021 - 14:44

U schijnt nogal gecharmeerd te zijn van Schippers. U bent ongetwijfeld op de hoogte van haar afbraak van de zorg. Marktwerking stond hoog bij haar in het vaandel. We mogen blij zijn dat we van haar verlost zijn. Laat deze toko nooit meer leiden door een VVD-er, tenzij we willen lijden. Uw voorstel voor Sigrid Kaag, Marcel Levi en Erns Kuipers onderschrijf ik voor 100%

Piet Helmons
Piet Helmons21 apr. 2021 - 15:42

Kaag zat ook in die ministerraad. Dus die kan ook net zoals Rutte vertrekken.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 apr. 2021 - 15:57

Edith Schippers, de vrouw die zei dat er nooit een pandemie in Nederland zou komen en het onderzoeksrapport onderaan in een la deponeerde? Als je het niet zag, was het er immers niet? Tsjonge, jonge.....jonge... jonge toch! D66 die ook al een aardig neo-liberaal deuntje meezingt en dezelfde trekken vertoont?

Zapata
Zapata21 apr. 2021 - 16:11

Ah u wenst een stevige voet tussen de deur van de tabaksindustrie?

Harba Lorifa2
Harba Lorifa221 apr. 2021 - 16:31

Hoi Gabriel. Kaag is gewoon onderdeel van het probleem. Liever geen Kaag.

HappyBuddha
HappyBuddha21 apr. 2021 - 16:51

@Bouwman 21 april 2021 at 16:32 Vertrouwen is als Max Verstappen, pakt pole position, en weg is ie. Niet meer te achterhalen Hallo zeg ! Die race verloor hij..????‍♀️????

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!21 apr. 2021 - 19:43

Trolsky, Ik weet dat je een enorme fan bent van Sigrid Kaag, in bijna elke post geef je aan dat ze premier moet worden van dit land. Maar wat Sigrid Kaag hier doet, is nog erger dan het gedrag van Rutte. "Hier scheiden onze wegen" ???????? Wat een grap. Ze steekt Rutte een mes in de rug, en nog geen drie weken later laat haar geheugen ook plotseling dementie zien als het lastig gaat worden.

Poeh, poeh
Poeh, poeh21 apr. 2021 - 13:12

Als Rutte zelf nog niet doorheeft dat het moment daar is dat hij het politieke toneel moet verlaten, én dat andere partijen bereid zijn om nog met hem samen te werken, zijn we verzeild geraakt in een bananenkoninkrijk. We zijn overgeleverd aan een politieke maffia die karrevrachten met meel laat aanrukken om met de mond iets te verdedigen wat domweg niet meer bestaat: dienende politiek.

Thuiszitter
Thuiszitter21 apr. 2021 - 13:08

Goed dat de RTL dit nogeens onderstreept ook al kon iedereen dit al weten. Waar die Rutte de stemmers vandaan haalt mag Joost weten , verbaasd mij tot vandaag aan toe hoe dat toch mogelijk is.

5 Reacties
Erik20
Erik2021 apr. 2021 - 14:20

Dit onderwerp interesseert een heleboel stemmers niet omdat ze er zelf niet door worden geraakt. Ook omdat het vooral mensen treft met een niet-Nederlandse achtergrond denken velen dat er waarschijnlijk wel iets aan de hand was...

Bouwman2
Bouwman221 apr. 2021 - 14:37

Is niet moeilijk, gewoon het stembiljet pakken en dan heel eenvoudig weten dat linksboven de plek is waar je moet zijn. Links is altijd goed en bovenin wijst zich dan betrekkelijk eenvoudig. .

Knertel
Knertel21 apr. 2021 - 15:58

@Erik20 De spijker op z'n kop. Zelfs in mijn omgeving, ik zit in een bubble met voornamelijk sociaal-democraten die nog dik in het ideologische verenpak zitten, zijn mensen die er zo over denken.

LaBou
LaBou 21 apr. 2021 - 17:10

Bouwman moet niet lullen. Hij weet donders goed dat links bovenin op het stembiljet de grootste gluiper in de politiek staat. En dat durft bouwman op slinkse wijze als "altijd goed" te verkopen.

Tom Lucassen
Tom Lucassen21 apr. 2021 - 20:10

Groot deel van de kiezers is dom, het is gewoon waar. Ze stemmen keihard tegen hun eigen belang in. Net als bij Trump in de VS. Het is bijna zielig.

Libertain
Libertain21 apr. 2021 - 12:59

("RTL Nieuws heeft verzocht om dat alsnog te doen, maar het ministerie van Algemene Zaken van demissionair Rutte ziet geen reden de geheimhouding op te geven.") De fervente adepten van de Rutte-doctrine zien helemaal niets in de Democratie en openheid van bestuur, laat staan verantwoordelijkheid afleggen.

1 Reactie
Bouwman2
Bouwman221 apr. 2021 - 14:50

Toen het gemeen volk op het forum ging vergaderen, had het snel in schmiezen dat dat een niet zo best idee was. Zo ontstonden de secretariaten, de geheime werkplaatsen van de gheimschrijvers. . Mijn secretaresse krijgt altijd op haar naamdag een discrete bloemenmand en haar naam in chocola in diamantletters. En dan fluistert ze heel zachtkens in mijn oor zodat niemand het hoort, voor mij geen positie elders.

Petra Privacy
Petra Privacy21 apr. 2021 - 12:51

Maar het is het gros van de bevolking, teveel mensen stemmen niet of dit beleid en daardoor dit soort bestuurders, die het blijft accepteren. En met de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer gaat dat ook niet verbeteren. Die keuze was er wel in maart, maar zolang teveel mensen doorsjokken naar de voedselbank, de armoede en de ellende blijven dragen zonder klagen, blijft dit soort corruptie bestaan. Er zijn een aantal partijen onderdeel van de beweging voor sociale en positieve mensen en daar is iedereen welkom die dit niet meer wil accepteren. Die partijen investeren wel in mensen, middelen en mogelijkheden, met beleid tegen corruptie en fraude en samen met de bevolking.

Paul250371
Paul25037121 apr. 2021 - 12:45

Deze politieke doodzonde moet wettelijk strafbaar gesteld worden. Leugenaars, oplichters, criminelen behoren door een rechter gestraft te worden. In Nederland mogen ze het land regeren.

1 Reactie
Hank Nozemans
Hank Nozemans21 apr. 2021 - 14:26

Ik ben het niet vaak met u eens, maar dit mogen ze inderdaad strafbaar stellen met een ambtsverbod.

X4
X421 apr. 2021 - 12:10

Het ergste is dat ze er mee weg komen en dat nu nog veel erger gaat worden.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen21 apr. 2021 - 11:57

Ik heb maar één vraag. Hoe is het mogelijk dat we nog steeds naar het hoofd van Rutte moeten kijken als we spreken over 'de minister-president' ?

4 Reacties
Zapata
Zapata21 apr. 2021 - 12:13

Zombies die hun stem mogen uitbrengen.

Truus Boterkoek
Truus Boterkoek21 apr. 2021 - 12:22

Omdat elk volk de leider krijgt die het verdient.

adriek
adriek21 apr. 2021 - 12:37

Troost je: niet alleen in Nederland krijgen leugenaars het vertrouwen van de kiezers.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen21 apr. 2021 - 15:01

@allen: een diepe zucht ontsnapt mij. U heeft allen helaas gelijk en dat is verontrustend.