Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Kabinet, kies voor opvang voor alle peuters

  •  
11-04-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
5822168876_9fca79a1fb_o

© cc-foto: Frans Persoon

Er ligt een prachtige kans om alle kinderen in Nederland een goede start te bieden. Een gezamenlijke start die bovendien de samenhang in de maatschappij vergroot.
Dit is een gezamenlijk opinieartikel van de Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks), Peter Kwint (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
Terwijl maatschappelijke organisaties en wetenschappers steeds meer wijzen op het belang van de ontwikkeling van peuters, houdt de overheid zich tot nu toe nogal afzijdig. De eerste levensjaren zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen, maar de coalitiepartijen zijn op dit punt muisstil. Zonder duidelijke keuze van het kabinet lijken de kansen van peuters afhankelijk te blijven van de dikte van de portemonnee van de ouders.
Opvang voor kinderen is nu vaak afhankelijk van de positie van de ouders: kinderen van werkende ouders gaan naar de kinderopvang of gastouder, weer anderen kunnen terecht een voorschool en als er minder te besteden is, vindt opvang dikwijls binnen de familie plaats.
Het kinderopvangbeleid van de overheid lijkt tot nu toe niets meer te zijn dan arbeidsmarktbeleid gericht op het faciliteren van twee werkende ouders. En waar dat ook belangrijk is, blijft door die focus een groot deel van de kinderen buiten de opvang. De samenleving laat zo grote kansen liggen. Want de hersenen van jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel en wie de juiste mogelijkheden krijgt aangereikt, doet daar de rest van zijn leven zijn voordeel mee. Een integrale aanpak voor alle kinderen is dus niet alleen in het belang van hen zelf, maar is van groot maatschappelijk belang.
Met de conclusies van wetenschappelijk onderzoek in de hand pleiten niet alleen brancheorganisaties en onderwijskoepels voor een breed en voor iedereen toegankelijk voorschools aanbod. Zij krijgen bijval van onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de SER. In de voorschool kunnen kinderen spelenderwijs leren en zich zo sociale vaardigheden meester maken. Het biedt veel peuters betere kansen in een later leven. Bovendien bevordert zo’n systeem een soepele overgang naar de basisschool. Daarnaast is het voor kinderen goed om al op jonge leeftijd te spelen en te leren met leeftijdgenootjes van een andere achtergrond.
Natuurlijk is er ook publiek geld beschikbaar voor de begeleiding van peuters. Probleem is echter dat het huidige stelsel met zijn regelingen kinderen voorsorteert. Kinderen uit kwetsbare bevolkingsgroepen krijgen een indicatie en komen op een andere plek terecht dan kinderen met een andere achtergrond. Daarmee werkt de kinderopvang zoals we die nu kennen segregatie in de hand. Dat dit onwenselijk is, behoeft eigenlijk geen verdere uitleg.
Het is ook onnodig. De eerdergenoemde organisaties hebben berekend dat er niet eens extra geld nodig is om deze breed toegankelijke integrale kindcentra te financieren. Als het geld maar beter verdeeld wordt en de financiering minder ingewikkeld wordt dan nu het geval is. Meer transparantie verlaagt de drempel voor ouders die hun kinderen naar de opvang willen brengen en vereenvoudigt de controle van de overheid op het functioneren van onze peuteropvang.
GroenLinks, SP en PvdA hebben de oproep van de brancheorganisaties, werkgevers en werknemers en de VNG gehoord en willen dat zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van hun hartenkreet. We hadden verwacht dat de regeringspartijen er hetzelfde over zouden denken. Maar helaas: het regeerakkoord zwijgt over een integrale peuteropvang en het kabinet – de wittebroodsweken allang voorbij – waagt zich vooralsnog niet aan voortschrijdend inzicht.
Het maatschappelijk draagvlak voor deze operatie is enorm. Er ligt een prachtige kans om alle kinderen in Nederland een goede start te bieden. Een gezamenlijke start die bovendien de samenhang in de maatschappij vergroot. Kansengelijkheid bevorderen begint niet in het onderwijs, maar juist al daarvoor. Daarom zullen de drie linkse fracties er alles aan doen om de regering te bewegen om deze breed gedragen wens om te zetten in beleid.
 
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (33)

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2018 - 0:49

Weer een hoofdthema bij de, wat zeg ik, alle verkiezingen van D66 dat geruisloos ten grave wordt gedragen. Allemaal verkiezingsretoriek precies zoals met het hele onderwijs. De CU kan er ook wat van. Dan vindt men het gek dat er geen vertrouwen meer is in de politiek.

Hetty van Grootel
Hetty van Grootel12 apr. 2018 - 14:15

"Het maatschappelijk draagvlak voor deze operatie is enorm. " Ik vraag me dan af wie dat maatschappelijk draagvlak dan is. Blijkbaar niet de ouders. Want die hoor ik hier nu nooit over. Die willen gewoon zelf kunnen kiezen hoe ze hun kinderen opvoeden en aan wie ze dat eventueel deels willen overlaten. En wat is "integraal". Alle kinderen van ouders met een diverse portemonnee en een diverse afkomst gezellig door elkaar. Dit is al vaker geprobeerd. Maar ouders willen er niet aan. Ook niet op scholen. Deze partijen vergeten dat de PVV de tweede grootste partij is. Maar als het over hun kinderen gaat hoor ik ouders toch echt uit alle partijen dat zij hun kinderen zelf willen opvoeden op de manier die hen het beste lijkt. Zelden hoor ik dan dat ze het niet erg vinden dat hun kinderen in een groep zitten die ze niet kunnen verstaan.

1 Reactie
Juppé🎗
Juppé🎗12 apr. 2018 - 19:42

« Zelden hoor ik dan dat ze het niet erg vinden dat hun kinderen in een groep zitten die ze niet kunnen verstaan.« ....ik begreep dat dit op deze vroege leeftijd juist begint om te zorgen dat er geen kinderen in groepen komen waar men elkaar niet verstaat, daarom dient de leidster over een grote taalvaardigheid (en educatieve vaardigheid) te beschikken.....Ik neem ook aan dat we het hier in eerste instantie over Nederlands hebben.

H.Witte
H.Witte12 apr. 2018 - 10:52

De omgekeerde wereld. In de jaren vijftig keken we met meewarige blik naar de Sovjet Unie vanwege het feit dat daar de vrouw ook mee moest gaan werken om een behoorlijk inkomen te verkrijgen. We vonden het zelfs een zielige situatie, omdat we beseften dat de kinderen voor hun opvoeding overgeleverd waren aan derden. In de jaren zeventig zijn onze kinderen geboren. Wij besloten de auto weg te doen opdat moeder dan wel vader thuis kon blijven voor de kinderen. Als ze uit school kwamen werden ze opgehaald en later stond het kopje thee klaar. Volgens mij is dat nog altijd de beste basis voor kinderen. Een 'thuis' en niet de opvang. Tegenwoordig gaat het materialisme ten koste van een ouderlijke opvoeding.

3 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus12 apr. 2018 - 22:32

"Tegenwoordig gaat het materialisme ten koste van een ouderlijke opvoeding." Je vergeet gemakshalve het element van de gelijke kansen. En laat er in de meeste achterstandsgezinnen nu juist wel een moeder thuis rondhangen. Alleen heeft die weinig meer te bieden dan een kopje thee.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2018 - 0:53

Denk Witte, ik denk dat persoonlijk ook, maar je mag dat tegenwoordig niet meer zeggen! Ik denk persoonlijk dat het goed is voor een goede hechting, vanwaaruit het leven en anderen benaderbaar worden vanuit vertrouwen. Wel vind ik de 2 halve dagen zoals die bestonden prima.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2018 - 10:37

" Tegenwoordig gaat het materialisme ten koste van een ouderlijke opvoeding.". Larie natuurlijk. Nooit op de gedachte gekomen dat mensen ook werk kunnen doen dat ze nuttig, zinvol en interessant vinden? Ouders werken ook nog wel eens in sectoren waar tekorten zijn.

ton14024
ton1402412 apr. 2018 - 8:40

Misschien is het een goed idee om alle zwangerschappen na 8 maanden met een keizersnee af te breken, en de kindertjes rechtstreeks naar een couveuse in een pre-peuter-plek te transporteren. Dat is de beste manier om familiebanden te beheersen, waardoor uniforme leermethoden beter aanslaan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2018 - 8:21

Conservatief Nederland worstelt nog steeds met een rigide vader-moeder rolverdeling. Voorlopig zie ik dat niet veranderen. In Noorwegen gaan afhankelijk van de leeftijd 80 tot 97% van de kinderen naar de barnehage. De meesten voor meer dan 33 uur. Het geldt als een kinderrecht. Ook het vaderschapsverlof is in toenemende mate populair (70% neemt 12 of meer weken op).

8 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗12 apr. 2018 - 14:45

« Conservatief Nederland worstelt nog steeds met een rigide vader-moeder rolverdeling. Voorlopig zie ik dat niet veranderen.« Die is inhoudelijk te vergelijken met die in Zuid Italie en Midden-Spanje, Daniellle....alleen mist het in NL de voordelen die er indeze regio’s wel zijn. Ook vanuit een Franse (of voor mij momenteel Catalaanse) visie is Nederland op veel gebieden een oerconseratief land. Het uit zich tevens bij het toepassen van nieuwe technieken.....

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2018 - 1:00

Dat mag jij conservatief vinden. Maar wel of niet conservatief zegt niets over het belang, noch over goed en/of slecht. Soms moet je gewoon het goede behouden. Dat zijn we weleens vergeten volgens mij. Ik ben het op dit terrein heel vaak niet met je eens, dat mag. Ik denk nl;. dat het niet goed is voor de ontwikkeling, de hechting als ze van baby af aan, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, naar de opvang gaan. Wel ben ik het ermee eens dat mannen een grotere rol moeten en kunnen spelen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2018 - 10:26

Minoes de kinderen zijn 1 jaar oud als ze naar de opvang gaan. De regeling in Zweden is zo dat vaderschapsverlof niet kan worden overgeheveld naar de andere partner, zodat mannen zich minder makkelijk aan de zorg voor de eigen kroost kunnen onttrekken. De leiders/-sters van de barnehage zijn hoogopgeleid. De kinderen in de barnehage waar ik naast woonde tijdens mijn verblijf in zuid-Noorwegen zag ik opvallend veel buitenspelen, ook bij regen en sneeuw (gekleed in de juiste kleding), op terrein dat in Nederland als "gevaarlijk" zou kunnen worden gezien. Ik ben er zelf (ook op basis van de psychologische literatuur) niet van overtuigd dat opvang schadelijk is voor de hechting. Dan zouden de noorse en zweedse kinderen ook en-masse problemen moeten hebben en dat is niet het geval. Thuis zitten wachten met de thee is een cultuurfenomeen. Net als het afzeiken van werkende moeders.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2018 - 10:40

Ps tijdens mijn half jaar in Noord-Noorwegen in de winter zag ik ook kinderwagens buiten in de sneeuw (met kinderen erin) staan en natuurlijk ook spelende kliene kinderen. Noren zijn net als ik natuurfreaks en geloven heilig in frisse lucht.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2018 - 10:53

Ik heb nog nooit werkende moeders afgezeken. Hier gaan kinderen al ver voor de 1 jaar naar de opvang en is de opvang niet tot 3 uur. Echter werken kun je op vele manieren en ook daar worden mensen op afgezeken. Ik vond een van de verworvenheden van het feminisme; keuzevrijheid m.n. van de vrouw. Dat is ontaard in dwang.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2018 - 22:14

Minoes emancipatie impliceert dat mannnen en vrouwen dezelfde rechten en plichten hebben, dus ook dezelfde keuzevrijheid of het gebrek daaraan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 apr. 2018 - 13:03

DanielleDefoe Met het laatste ben ik het helemaal eens. Maar dan mouter nog heel veel veranderen zoals bijvoorbeeld gelijke beloning voor gelijk werk etc.. Onze keuzes zijn echter in het geheel niet vrij, worden van bovenaf gestuurd en van meerdere kanten, ook de overheid.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 apr. 2018 - 13:03

dan moet er...

Kopinhetzand
Kopinhetzand12 apr. 2018 - 6:50

Aan peuterleidsters worden dezer dagen ook hoge eisen gesteld, vooral wat betreft taalvaardigheden. Goede zaak, want de taalontwikkeling van een kind is cruciaal. Er wordt echter nog met bananen betaald, het zal een toer zijn leidsters te vinden in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Kijk maar eens naar de zorg en het onderwijs. Daarbij hangt er een prijskaartje aan deze opvang, opvanglokaties bijvoorbeeld; om de opvang tot een succes te maken voor iedereen, zal deze gratis moeten zijn.

2 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗12 apr. 2018 - 13:37

« Goede zaak, want de taalontwikkeling van een kind is cruciaal. «  Idd en dat is in veel gezinnen een probleem. Die leidsters vind je in mensen die door dit systeem de ruimte krijgen om snel na bevalling weer te gaan werken zonder kennis- en ervaringsverlies. Voor de economie en zegen net als voor sociale coherentie, emancipatie, dus een zegen voor een modern Nederland. Wat het kost is eigenlijk onbelangrijk.....

Juppé🎗
Juppé🎗12 apr. 2018 - 19:56

« Nou het lijkt mij dat men op z’n minst een bedrag moet betalen ter hoogte van de kindertoeslag.« Als dit echt goed aangepakt wordt, lost dit veel problemen op en mooier, wordt de gehele maatschappij er op veel gebieden beter van. Helpt NL een modern land te worden. Wmb dus gratis en de kinderbijslag mag omlaag.....

Juppé🎗
Juppé🎗12 apr. 2018 - 6:39

Prima plan, dus echt gezamenlijk en onverdeeld naar de openbare peuteropvang en hopelijk daarna niet toch beginnen met zelfsegregatie. begrijp niet dat D66 en VVD daar tegen kunnen zijn.....

7 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2018 - 12:24

Helemaal mee eens, maar Nederlanders zijn gewoon tegen kinderopvang. Die vinden dat de kindjes bij moeder thuis moeten blijven.

Edwin8
Edwin812 apr. 2018 - 15:07

Danielle. Je redeneert wel vanuit een zeer beperkt wereldbeeld. Ikzelf kom uit een schippersfamilie. En met mij nog vele duizenden anderen. Het was voor ons niet altijd mogelijk om naar een kleuterschool te gaan. (Amsterdam, Rotterdam en Zwolle hadden kleuterscholen voor schipperskinderen.) Maar je begrijpt hopelijk dat als je vaart dat het dan fysiek onmogelijk is om naar een kleuterschool te gaan. Je doet voor komen alsof het problematisch is als kinderen niet naar een dagopvang gaan. Mijn hemel zeg, mijn ouders waren prima in staat om hun kroost wat beginselen bij te brengen. En ik ken voldoende mensen die inderdaad ipv. beide fulltime werken en de kinderen naar de dagopvang brengen ervoor kiezen om beide wat minder te gaan werken zodat er altijd een ouder thuis is die voor de kinderen zorgt. Ik vind het eigenlijk wel een gezonde houding. Je bent als ouder namelijk ook verantwoordelijk voor de opvoeding en niet alleen verantwoordelijk voor de voeding en het opvoeden uitbesteden aan de maatschappij.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2018 - 17:42

"Je redeneert wel vanuit een zeer beperkt wereldbeeld." kan zijn. Schippers zijn hier niet (wel zeevarenden). Ouders halen hun kinderen op om een uur of drie.Tijd genoeg voor opvoeden. Het blijkt nergens uit dat Noorse kinderem lijden ook al zijn beide ouders een deel van de dag afwezig.

Edwin8
Edwin812 apr. 2018 - 20:35

Maakt niet uit Danielle ;-) Ben wel gewend dat men er weinig vanaf weet. We zijn een blanke minderheid waar weinigen het bestaan van kennen. Maar ondanks een wat ongewone jeugd gewoon goed terecht gekomen hoor. Nu is er niets mis met kinderdagopvang, maar laten we het niet teveel bejubelen als oplossing voor bepaalde problematiek.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2018 - 22:28

Edwin, ik weet toevallig best iets van schipperscholen. Maar als je in Noorwegen niet naar de opvang gaat heb je ook niemand om mee te spelen. Best sneu stel ik me zo voor.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2018 - 1:05

DanielleDefoe Hier worden de meeste kinderen pas om 6 uur opgehaald, soms nog later. Dan hebben ze precies een uurtje samen, dat ze voornamelijk doorbrengen met eten, douchen en naar bed brengen. Rest enkel nog het week-end.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2018 - 10:29

Minoes&tuin 13 april 2018 at 03:05 De Nederlandse maatschappij is kindonvriendelijk.

Edwin8
Edwin812 apr. 2018 - 0:53

Ik krijg na het lezen van deze bijdrage het idee alsof ouders niet meer zelf in staat zijn om hun kroost groot te brengen en dat de overheid het liefst vanaf dag 1 zich al met de opvoeding wil gaan bemoeien.

3 Reacties
LaBou
LaBou 12 apr. 2018 - 12:01

Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Dan kun je mensen vanaf dag één de juiste politiek instelling inprenten. Altijd gemakkelijk voor later als je ze onder de duim wilt houden.

Juppé🎗
Juppé🎗12 apr. 2018 - 14:50

Dat je de verantwoordelijkheid hebt om dat te doen wil niet zeggen dat je alles zelf moet doen ....

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2018 - 17:46

"Dat je de verantwoordelijkheid hebt om dat te doen wil niet zeggen dat je alles zelf moet doen". Precies , je geeft de regie zo toch niet uit handen!

Rosalia2
Rosalia211 apr. 2018 - 23:03

Waarom legt u weer de verantwoordelijkheid bij de overheid en niet bij de ouders? Het probleem heeft minder met een dikke portemonnee, maar meer met de instelling en opvoeding van de ouders te maken. Alles begint met taligheid in het onderwijs. Wanneer kinderen slecht Nederlands spreken, presteren ze aanzienlijk slechter op school. Helaas moet ik dan weer een onderscheid maken tussen allochtone en autochtone ouders, natuurlijk kan je niet iedereen over een kam scheren. Maar over het algemeen spreken veel allochtone ouders slecht Nederlands en kijken met hun kinderen alleen tv via de schotelantennes. Er wordt niet (voor)gelezen, de kinderen worden weinig gestimuleerd, ze kunnen niet helpen met huiswerk. Door mijn werk kom ik kinderen in alle lagen van de bevolking tegen, opvallend dat deze kinderen het meeste taalachterstand hebben van allemaal. Ik vind het zo triest voor hen! Het lijkt wel alsof hun ouders alle verantwoordelijkheid naar de school afschuiven, in plaats van om zichzelf aan te pakken en in het belang van hun kind de Nederlandse taal goed te leren. Op deze manier blijft de vicieuze cirkel bestaan. Een gemeenschappelijke peuteropvang is niet genoeg, de basis ligt bij het thuisfront!