Joop

Kabinet dwarsboomt invoering wet tegen kinderarbeid, ontbossing en klimaatverandering

  •  
02-12-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
227 keer bekeken
  •  
solidaridad

© Op Black Friday protesteren de ‘uitgeklede makers van onze kleding’ tegen slechte arbeidsomstandigheden. Foto: Solidaridad/Bo Balsing.

Miljoenen boeren, arbeiders en mijnwerkers die Nederland en Europa bevoorraden worden niet gehoord door dit kabinet.
Tijdens de productie van onze dagelijkse boodschappen, kleding en elektronica worden nog steeds op grote schaal mensenrechten geschonden en wordt het milieu vervuild. Al sinds 2013 zegt het kabinet Rutte daar iets aan te willen doen, maar kiest steeds voor vertraging en uitstel. En dat terwijl 80% van de Nederlandse bevolking en een groeiende groep bedrijven wetgeving wil. Daarom moet de Tweede Kamer op 2 december een nieuwe stap zetten voor invoering van een solidaire wet voor verantwoord en duurzaam ondernemen.
Al in 2013 uitte het kabinet de ambitie om te zorgen dat uiterlijk in 2023 90% van het bedrijfsleven internationale richtlijnen voor duurzaam en verantwoord ondernemen onderschrijft. Daarbij is vrijwillige inzet uitgangspunt van beleid en worden de convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (iMVO) in het leven geroepen. Een kleine groep bedrijven en maatschappelijke organisaties gaat met steun van de Sociaal Economische Raad (SER) aan de slag met de convenanten. In 2019 blijkt dat slechts een derde van de bedrijven de internationale richtlijnen onderschrijft en maar een bedroevende 1,6% de uitvoering op orde heeft. De evaluatie van de convenanten in 2020 is helder: het bereik en de impact zijn veel te klein.
Het kabinet schrijft daarover aan de Kamer: ‘Convenanten zijn beperkt effectief gebleken zonder verplichtende instrumenten. Het is dan ook raadzaam ze aan te vullen met dwingende instrumenten.’ Begin dit jaar zegt het kabinet dat in de zomer zal worden beoordeeld of er voldoende voortgang is met wetgeving in Europa. En zo niet, dan is Nederlandse wetgeving alvast in voorbereiding.
Maar de zomer gaat voorbij zonder noemenswaardige ontwikkelingen en in oktober zegt het kabinet dat het afscheid neemt van de huidige iMVO convenanten, want als wetgever verandert de rol van de overheid. Maar het kabinet lijkt helemaal niet van plan om als wetgever op te treden. Men kijkt naar Brussel voor wetgeving en neemt een advies van de SER over dat stuurt op Europese regelgeving en met geen woord rept over de initiatiefwet die de Tweede Kamer inmiddels in behandeling heeft genomen.
Voor zover hun standpunt nog niet duidelijk was melden de werkgeversorganisaties op hun website naar aanleiding van het SER advies dat het alleen kan met een Europese aanpak. Maar terwijl ze Nederlandse wetgeving afwijzen met een beroep op Europa, trappen diezelfde werkgevers in Brussel op de rem. Zo worden de koplopers afgeremd; een groeiende groep grote en kleine bedrijven die al internationaal verantwoord ondernemen.
De onwil van het kabinet wordt nog duidelijker als we kijken naar de Wet Zorgplicht Kinderarbeid. Die is al in 2019 aangenomen door de Eerste Kamer, maar het kabinet heeft die wet nog steeds niet ingevoerd. Het wil wachten op nieuwe bredere wetgeving die in ontwikkeling is en die ook de zorgplicht kinderarbeid regelt. Als het kabinet daarmee doelt op de trage molens in Brussel kan het wel tot 2027 duren voor er een zorgplicht kinderarbeid van kracht wordt. Dus zelfs een wet die al helemaal klaar is, wordt door dit kabinet niet ingevoerd.
Het kabinet breekt zijn eigen belofte als het gaat om het tegengaan van mensenrechtenschendingen, ontbossing en milieuvervuiling in onze dagelijkse boodschappen. Miljoenen boeren, arbeiders en mijnwerkers die Nederland en Europa bevoorraden worden niet gehoord door dit kabinet en zijn adviseurs. Daarom is de Kamer nu aan zet. Die kan volgend jaar de Wet Zorgplicht Kinderarbeid invoeren. En die zo snel mogelijk vervangen door de bredere Nederlandse Initiatiefwet Duurzaam en Verantwoord Ondernemen. Die op haar beurt weer kan worden aangepast zodra de Europese richtlijnen zijn vastgesteld. Op deze manier kan de Kamer het (nieuwe) kabinet alsnog aan haar belofte houden en de ambitie voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen waarmaken.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (10)

dirk den boer
dirk den boer6 dec. 2021 - 13:04

Het is natuurlijk best mogelijk dat het bij ons zo goed gaat met welstand, bos, milieu,voorraden in de supers, voorzieningen (toeslagen), OMDAT het elders slecht gaat, kinderarbeid bestaat (goedkope spulletjes uit Chinese containers), bossen tegen de grond gaan (anders zou onze melk niet @ 95 cnt/pak te koop zijn, kiloknallers en gormets in de schappen luggen te pronken). Het is nog altijd zo dat de wereld bestaat uit suvereine staten, die alleen verantwoordelijk zijn voor de situatie van mens, landschap en milieu binnen hun eigen grenzen. Afschuiven hoort daarbij, dat gaan we in de toekomst met het terugdringen van de CO2 uitstoot nog veel meer zien.

Michiel van Leeuwen
Michiel van Leeuwen2 dec. 2021 - 16:56

Wachten op Europese wetgeving om een probleem op te lossen kennen we onderhand wel van dit kabinet. Dit land maakt zich liever druk over slavernij uit het verleden. Het staat mooi en het kost niets.

Lina Houwenaar
Lina Houwenaar2 dec. 2021 - 13:58

In Nederland is kinderarbeid bij wet verboden, is het bosareaal enorm toegenomen sinds bijna 125 jaar geleden met de daartoe bewuste oprichting van Staatsbosbeheer begin 20e eeuw, en zijn er met diverse wetten ondersteunde natuur, milieus, en klimaatmaatregelen genomen die op veel gebieden al veel effect hebben.

7 Reacties
vdbemt
vdbemt2 dec. 2021 - 14:21

Gelukkig maardat dat al zo was. Want als we dit met een kabinet Rutte voor elkaar hadden willen krijgen, had dat, gezien deze houding al bijna 10 jaar, niet gelukt. Die houding is voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Nederland (toeslagenaffaire, slachtoffers Groningen) en natuur- en miluebeschermers heel erg bekend.

vdbemt
vdbemt2 dec. 2021 - 14:23

Gelukkig maar dat.... ....milieubeschermers....

Bram Verkerke
Bram Verkerke2 dec. 2021 - 15:03

In bijna alle landen buiten de EU waar we onze boodschappen, kleding en grondstoffen vandaan halen, gelden die wetten ook. En wat in Nederland wel mag: producten importeren en verkopen die gemaakt zijn met schade voor mens en milieu, ook als dat illegaal is in het land van herkomst.

Knertel
Knertel2 dec. 2021 - 17:15

@Lina https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ook-in-Nederland-vindt-ontbossing-plaats.htm Goed dat u er op wijst dat het artikel van Heske Verburg over de situatie in Nederland gaat. Dat had ik niet meteen begrepen.

EenMening
EenMening2 dec. 2021 - 22:08

@Lina Inderdaad, op het dieptepunt was er nog maar 500 km2 bos, nu 7x zoveel. Nederland had rond 1880 woeste gronden ter grootte van de provincies Gronigen en Friesland samen. Mensen die de regering Rutte niet zien zitten, proberen alles zo beroerd mogelijk voor te stellen. Dat is op zich logisch, maar daarvoor moet ook regelmatig gejongleerd worden met cijfers en statistieken. Dat zie je ook rond de coronacrisis. Als je deze jongleurs mag geloven, is Nederland het allerslechtste jongetje van de EU. Maar kijk je naar het vaccinatiepercentage, dan zitten wij boven bijv. Duitsland. Qua oversterfte namen we eind september de 18e plaats in, er waren maar 9 landen die lagere percentages hadden. Nog een voorbeeld: het woningtekort is een groot probleem. Er zijn maar liefst 280.000 woningen te weinig, dat is 3,5% van de totale woningvoorraad van ruim 8.000.000. De oplossing is bouwen, bouwen, bouwen.

vdbemt
vdbemt3 dec. 2021 - 9:27

@Eenmening "Mensen die de regering Rutte niet zien zitten, proberen alles zo beroerd mogelijk voor te stellen". Nee, niet voor te stellen. Maar alleen maar te laten zien. Omdat het zo is. Of wil jij beweren dat het volgende niét tijdens de regeerperiode van Rutte aan de gang is: "Een recente analyse van het Nederlandse bosareaal op basis van topografische kaarten en luchtfoto’s, die morgen gepubliceerd wordt in het Vakblad Natuur, Bos en Landschap, laat zien dat de oppervlakte bos in Nederland sinds 2013 jaarlijks (!! jaarlijks) met 1350 hectare is afgenomen." (citaat uit de link van Knertel)

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 dec. 2021 - 11:06

Gesubsidieerde houtakkers op landbouwpercelen dragen niets bij aan de biodiversiteit. Het bos dat verloren gaat voor woningbouw en infrastructuur is vaak zeer waardevol. Zo gaat de natuur per saldo achteruit ook al komt er "bos" bij.