Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Kabinet: biedt peelboeren nieuw perspectief en rechten voor rechten

  •  
11-04-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
14784447359_d83def1990_c

© cc-foto: Janneke Staaks

We hebben te veel dieren en navenant domweg te weinig grond. Grondgebonden veehouderij in deze aantallen is niet realistisch. De veestapel moet dus krimpen. Grootschalig uitkopen kunnen we ons echter niet veroorloven
Door: Frank van den Dungen en Geert Verstegen, Brabants Burgerplatform
Het vorige kabinet omarmde de visie op circulaire landbouw. Het verhaal kreeg bijval. Maar er werden geen stappen gezet om het in gang te zetten. Tegelijkertijd bleef het kabinet ook zweren bij technologische innovatie als hét middel dat de intensieve veehouderij zou genezen van alle kwalen. De stikstofcrisis heeft inmiddels bewezen dat het met technieken evenmin lukt dit onheil te bezweren. De boeren zelf kregen het gevoel dat ze in hun bestaan bedreigd werden. En dat werd aan alle kanten bevestigd. Of het nu het klimaatprobleem was, de fijnstofproblematiek of het risico van zoönosen, er werd telkens naar de veehouderij gewezen. En behalve de projectontwikkelaars met hun zonnevelden, bood niemand een aantrekkelijk perspectief.
Nu wordt in Den Haag gepleit voor overstap naar circulaire landbouw om de forse krimp van de veestapel te realiseren. Wij hebben het idee dat de beoogde halvering er niet zomaar in zal zitten. Zeker niet in Brabant, waar de concentratie het hoogst is. Want de overstap van intensief naar grondgebonden circulair is enkel mogelijk voor boerenzonen, die vroeger van huis ook grond hebben ‘meegekregen’. Voor de talloze zij-instromers, die vanuit andere branches ingestapt zijn in de intensieve veehouderij zijn, is de overstap naar circulair problematisch. Zij zijn in de meeste gevallen begonnen met niet meer grond als waar hun stal op stond. En als ze daarna grond bijkochten, was dat meestal alleen om extra stallen te zetten.
Nu heeft circulariteit voor deze ‘bodemloze boeren’ ook een zij-ingang. Dat zijn de afvalstromen uit de voedselindustrie als veevoer. Maar ook hier hangt een donkere wolk boven de horizon. Want de mestfabrieken die nu zwaar gesubsidieerd groene energie maken van het mestoverschot, hebben dezelfde afvalproducten nodig als co-producten voor hun vergisters. Het vergisten van alleen drijfmest levert namelijk minder energie op dan nodig is om het vergistingsproces te laten draaien. Groene energie is de gesubsidieerde concurrent van het varken bij restverwerking, dus dat is op termijn ook geen uitweg voor de intensieve veehouderij. En zo bijt de hond in zijn eigen staart.
We hebben te veel dieren en navenant domweg te weinig grond. Grondgebonden veehouderij in deze aantallen is niet realistisch. De veestapel moet dus krimpen. Grootschalig uitkopen kunnen we ons echter niet veroorloven. Dus om circulariteit een kans te geven is systeeminnovatie nodig. We moeten met name de bodemloze boeren  een aantrekkelijk alternatief verdienmodel bieden. Niet de doodlopende straat van de sanering, maar een uitweg met nieuwe toekomstmogelijkheden.
Nood breekt wet. De nood is hier hoog genoeg. Dat heeft Den Haag erkend door de Peel aan te wijzen als probleemgebied, waar in het kader van de Omgevingswet een nieuwe aanpak hard nodig is. Wij pleiten ervoor om boeren daar een nieuw perspectief te bieden: een aantrekkelijk alternatieve bestemming voor hun stallen. Als ze hun dierrechten inleveren, krijgen ze in ruil daarvoor rechten terug. Het recht om hun stal om te bouwen tot appartementen, een bedrijvenhotel, een bed & breakfast, een dagrecreatieverblijf, of tot ja… zeg maar alles wat zonder hinder en overlast past in de omgeving. Geef boeren rechten voor rechten.
De nood onder de veehouders is hoog. De woningnood ook. Laten we die twee combineren en van de nood een deugd maken. De provincie heeft gesignaleerd dat de grootste vraag naar woonruimte komt van ouderen en dat de behoefte aan vormen van geclusterde wonen groeit. Er zijn aanknopingspunten om dat te realiseren in het provinciale Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw. En de huidige Interim Verordening Leefomgeving bevat nu al mogelijkheden om aan goede initiatieven mee te werken. Onder een nieuwe provinciale Omgevingsverordening zal dat er alleen maar op vooruit gaan.
De Peel heeft voldoende stallen om dit idee kansrijk te kunnen realiseren. De proeftuin-status maakt het mogelijk rek en ruimte te creëren in de regels. Het initiatief Peel Natuurdorpen, waarbij melkveehouders tiny houses combineren met natuur, heeft volop belangstelling. En op de rand van de Peel staat in Nistelrode al een voorbeeld van een varkensbedrijf dat is omgebouwd tot een achttal agrarische appartementen. Waar wachten we nog op? Op een nieuwe Minister van Leefomgeving om het startschot te geven? Of zullen we zelf alvast beginnen? Een nieuwe provinciale dialoog van boeren en burgers uit de Peel?
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (56)

adriek
adriek13 apr. 2021 - 8:00

"Grootschalig uitkopen kunnen we ons echter niet veroorloven." Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Drie miljard voor Schiphol is geen probleem, tien Miljard om een corrupte bank te redden was dat ook niet, 'Europa' dumpt nog steeds duizend miljard (!!) per jaar in de financiele markten om de aandelenkoersen een beetje op peil te houden, tientallen Miljarden belastingvoordeeltjes voor Internationals die een brievenbus op de Zuidas exploiteren en ga zo maar door. Stel dat het uitkopen van een gemiddelde veehouderij vijf miljoen euro kost (dat is een zeer ruime schatting, de geschatte prijs ligt eerder rond een miljoen, maar ik wil 'genereus uitkopen'), dan kunnen we voor slechts één miljard tweehonderd bedrijven uitkopen. Door de milieueffecten die dat heeft, denk alleen aan de beruchte stikstofuitstoot, is dat een zeer bescheiden prijs om ruimte te maken voor natuur, vervoer en huizenbouw!

FRANK12
FRANK1212 apr. 2021 - 9:18

Een drietal punten Een drietal punten: 1) Het idee is zeker niet om het buitengebied te verstenen en de natuur te verdringen: het voorstel is om stoppende varkensboeren hun stallen om te laten bouwen tot betaalbare woningen. 2) Er stoppen iedere dag boeren en ook familiebedrijven stoppen ermee, o.a. omdat ze geen opvolger hebben, maar.... als de boer stopt, gaan de varkens gewoon door. 3) De stoppende boer verkoopt namelijk zijn varkensrechten - momenteel in het Zuiden zo'n €150,- per dier - en die varkens verhuizen dan vrijwel altijd naar de grotere megastallen in het gebied Daarom pleiten wij voor inruilen van dierrechten voor woonrechten - dat lost aan de ene kant het probleem op van een tekort aan betaalbare woonruimte en aan de andere kant de reeks van problemen die de huidige gigantische veestapel met zich mee brengt.

6 Reacties
Tom7
Tom712 apr. 2021 - 13:08

Dementerende Ouderen: https://www.hofenhiem.nl/wonen-bij-ons/cornelia-hoeve/ Ouderen particulier: https://bosenmeerzicht.frl/ Gehandicapte zorg: https://www.jpvandenbent.nl/locaties/boerderij-kleurrijk/ Jeugdzorg met diagnose: http://www.deoase.info/ Enz..................

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2021 - 19:29

Het meer mensen op het platteland laten wonen door stallen in woningen om te zetten is gewoon een vorm van verstening. Met alle nadelen vandien. Veel experts zullen binnenstedelijke bouw aanbevelen waar voorzieningen zijn die zonder autogebruik kunnen worden bereikt en meer ruimte voor de natuur bepleiten. De natuurgebieden zijn veel te klein zoals in coronatijd is gebleken.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2021 - 21:17

@ DanielleDefoe Jij schrijft: Veel experts zullen binnenstedelijke bouw aanbevelen waar voorzieningen zijn die zonder autogebruik kunnen worden bereikt en meer ruimte voor de natuur bepleiten. Dat is maar de vraag. Ik ken in ieder geval die experts niet. Wat ik zie direct om mij heen is dat mensen verschillende keuzes maken. Soms inderdaad kiezen verstedelijking en leven in de stad maar ook mensen die kiezen voor rust en ruimte, eenvoudig maar ook zeer luxueus wonen op het platteland, vaak ook in het buitenland, dus niet in Nederland. Vooral ouderen maar ook jongeren. Ik betwijfel dus sterk of je hierin gelijk hebt. Die voorbeelden van Tom zijn trouwens goed gekozen. En die trend speelt niet alleen in Friesland. Zelfs in de grote steden worden woongemeenschappen gevormd en niet alleen voor mensen met een beperking. Ik denk dat goede boeren ondernemers een heel behoorlijke business case in elkaar kunnen zetten voor huisvesting in combinatie met sociale activiteiten, natuurbeleving, gemaksdiensten en eenvoudige huishoudelijke zorg en daar een goede boterham mee kunnen verdienen. Of vindt je dat die stedelingen slechts op het beeldscherm van de natuur mogen genieten? Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die een wat meer direct contact willen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2021 - 8:36

DaanOuwens Mijn punt is dat niet alle woonwensen hoeven te worden ingewilligd. Natuurlijk kunnen lui met voldoende financieele middelen praktisch overal wonen waar het ze leuk lijkt en er ook nog wat buitenhuizen op na houden in binnen of buitenland. In mijn gemeente is het bestemmingsplan gewijzigd en een bosperceeltje gekapt om plaats te maken voor 1 luxe villa. Juist natuur gebied is populair en veel boerderijen staan op een plek waar je echt geen bebouwing moet willen.

DaanOuwens
DaanOuwens13 apr. 2021 - 9:01

@ DanielleDefoe Ik deel die opvatting niet. Dat wil niet zeggen dat bos moet wijken voor 1 villa dat vind ik het andere uiterste. In Nederland zijn volgens CBS 53 233 boerenbedrijven. Dat kunnen er ook wel 20.000 minder zijn. Het wijzigen van bestemmingsplannen hoort een zaak te zijn van het afwegen van belangen en bebouwing moet tot stand komen met respect voor de omgeving. Dat is het slopen van de gemiddelde boerenschuur een zaak die al snel bijdraagt aan verbetering van de natuur. Ik denk te begrijpen welke afweging je maakt maar het is de mijne niet. Overigens koop je voor 30.000 euro een vervallen boerderijtje met 1000 vierkante meter grond in Frankrijk. Er zijn auto's die een stuk duurder zijn. Het is dus niet een optie voor slechts de rijken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe13 apr. 2021 - 9:23

Alle locaties van Tom liggen zo te zien in de bebouwde kom en niet in de "middle of nowhere".

Hakkepuf
Hakkepuf12 apr. 2021 - 8:25

In Noord-Holland bestaat de zogenaamde Ruimte voor Ruimte regeling. Agrarische bedrijven die stoppen, mogen in ruil voor het afbreken van de schuren huizen bouwen. Dit klinkt op het eerste gezicht erg lovenswaardig, alleen is de praktijk weerbarstiger. Stel: Je hebt E1.500m aan agrarische gebouwen. Wanneer je deze sloopt mag je drie huizen bouwen. De agrarische gebouwen hebben een kale waarde van E250.000,--. De drie kavels hebben samen een waarde van E500.000,--. Met de gemeente is alles Ok, we gaan er voor. Alles is rond. Komt er opeens een melding van de Junta uit Haarlem. Die zeggen opeens Njet tegen het project. Het past niet in het nog aan te passen bestemmingsplan of een andere smoes. De agrarische gebouwen blijven dus staan en gaan vervallen. Er wordt geen onderhoud meer aan gepleegd. En dan wordt het blauw in de bus. De agrarische gebouwen zijn in het kader van Ruimte voor Ruimte E500.000,-- waard. De OZB, Uitwaterende Sluizen, Heemraadschap etc. worden direct aangepast aan de nieuwe waarde. Mocht je de gebouwen reeds geprivatiseerd hebben, dan krijg je vermogensbelasting er ook nog bij. Het kan ook nog dat de belastingdienst je een herziene stakingswinstaanslag oplegt. Bezint eer ge begint!

5 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2021 - 9:40

@ Hakkepuf Jij schrijft: Bezint eer ge begint! Dat moet altijd, je schetst de aanpak van iemand die niet weet waaraan hij begint. De gemiddelde boer mist de kennis en vaardigheden om dit soort problemen te vermijden. Daarvoor heb je de kennis van een goede projectontwikkelaar nodig.

Willem D2
Willem D212 apr. 2021 - 11:02

Bij ons noemen ze dat rood voor rood Zijn inderdaad dramatische procedures voordat je daar met de provincie uit bent. Ook een boerderij splitsen voor dubbele bewoning is in de praktijk onhaalbaar.

Hakkepuf
Hakkepuf12 apr. 2021 - 13:18

@Willem D Het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning is een crime wanneer deze buiten de bebouwde kom staat. Wanneer een agrarisch bedrijf stopt en de laatste bewoner verlaat de bedrijfswoning, dan is er een grote kans dat de woonbestemming er af gaat. Dan mag je het alleen nog voor seizoensarbeiders gebruiken.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2021 - 15:38

@ Willem D/Hakkepuf Jullie teksten geven een duidelijk inzicht in het probleem. Het gebeid moet dus een woonbestemming krijgen en het vraagt om een aanpassing van het bestemmingsplan. Daar zal een projectontwikkelaar ook mee starten. De manier waarop jullie hiermee aan de slag willen zal inderdaad slechts problemen opleveren.

Mokker
Mokker12 apr. 2021 - 15:54

Als Den Haag onaangekondigd het bestemmingsplan wijzigt, en je hebt je vergunningen al geregeld en kosten gemaakt, dan kun je desnoods via de rechter wel een zak belastinggeld ter compensatie krijgen.

Mokker
Mokker12 apr. 2021 - 6:08

Zou niet teveel op Den Haag rekenen, de meest waarschijnlijke regeringspartijen staan te trappelen om land van boeren in te pikken en hun vastgoedvriendjes te helpen het land vol te bouwen met Vinexhuizen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers11 apr. 2021 - 22:03

Ik vind de tegenstelling milieu tegen boeren zo overdreven, het lijkt wel een paard van Troje. Het is waar dat monocultuur slechter is dan kleine veldjes met plekjes bos en meer groen naast de sloten. Maar zo is dat niet met de hele grond of overal en een veld met sloten is nog steeds groen. En meer huizen, industrie terreinen, molen, en zonnepaneel parken niet. Daar kan men met meer duidelijkheid over spreken, want er zit te veel bluf en goed tegen slecht ideologie die de zaken benevelen. Apropos. Kan men niet beter stoppen het economie / bevolkingsgroei piramide spel aan banden te leggen? Anders gaat het milieu er toch aan.

Willem D2
Willem D211 apr. 2021 - 21:22

Hieronder lees ik nog al veel boeronvriendelijke reacties. Gewoon uit nieuwsgierigheid, wie van u woont er niet in de (rand)stad ?

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2021 - 17:54

Dat zijn er meer dan u wellicht denkt al is de randstad op weg richting IJssel.

Paul Spijkers
Paul Spijkers12 apr. 2021 - 23:47

Het is oud gebruik dat burgerij en menigeen die zich deel van de burgerij waant neerkijken op de boeren. Dat kan zelfs in Tilburg gebeuren.

Greendutch
Greendutch11 apr. 2021 - 17:54

belachelijk idee! er moet zoveel mogelijk ruimte zijn voor natuur, je kunt de Peel (+ Langstraat, Meierij en Biesbosch) niet zomaar opofferen. bovendien weten de boeren, mét en zonder grond, al jaren dat het huidige beleid niet werkt . bovendien kun je niet zomaar iedereen in het buitengebied laten wonen. men heeft een sociaal maatschappelijke structuur nodig, winkels, artsen/apotheken, scholen, OV, clubs / clubhuizen, etc. die zijn niet in het buitengebied te realiseren in een evenredige mate. boeren hebben - als zelfstandig ondernemer- het recht om hun eigen prijs te bepalen zodat zij een redelijk inkomen hebben. bovendien is i.p.v. dierlijk voer menselijk voer nodig en zal in het buitengebied allerlei plantaardig voedsel gekweekt moeten worden. ook daar is ruimte voor nodig, gewoon koude grond, natuurlijk, biologisch voedsel voor een eerlijke prijs. geef boeren het recht - net als alle andere Nederlanders- het recht op onderwijs, bijscholing om te kunnen schakelen naar een andere vorm van voedsel produceren en een eigen winkeltje op eigen grond met eigen producten -daarvan zie ik er hier in de buurt maar heel weinig- en wat minicampings zodat er meer genoten kan worden van de enorme diversiteit die Brabant te bieden heeft aan natuurgebieden zoals heide, water, zandduinen, rivierenlandschap, loof- én naaldbossen etc. maak Brabant weer zoals het bedoeld is, je kunt niet overstappen van bio-industrie naar volbouwen met woningen. boeren zijn zelfstandig meegegaan in wat nu gewoonte is geworden, zij zullen zelf moeten maken dat er veranderingen komen die naar balans leidt.

2 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers11 apr. 2021 - 21:38

Er word niet gesteld dat dit van iedereen of voor iedereen is. Niet 'iedereen' gaat in het 'buitengebied' 'wonen'. Sommige zijn plekken minder buiten en sommige mensen of bezigheden gaan wel en sommige opties gaan niet over wonen. Alle oplossingen zijn deel oplossingen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2021 - 17:53

Wonen in het buitengebied uitbreiden leidt tot meer verkeersbewegingen.

Tom7
Tom711 apr. 2021 - 15:39

Misschien een keer in Friesland buurten, waar dit in allerlei vormen al bestaat en zich uitbreid, van dementerende ouderen of nog fitte ouderen tot zorgboerderijen, jongeren appartementen is nu ook in ontwikkeling, en nog diverse andere initiatieven. Waar ik ook blij van wordt hier, is dat (dynamisch) biologische landbouw zich aan het verbinden is met biologische veeteelt en z,n producten, en dat deze producten uitwisselbaar bij de boeren zelf kunnen worden aangeschaft. Denk dat als het zo doorgaat er binnenkort kleine coöperatieve bedrijven in dorpen zullen ontstaan, waar dit bij elkaar kan komen, toegegeven we hebben hier het landschap wel mee.

Rode Kroot
Rode Kroot11 apr. 2021 - 15:08

Beste v.d. Bemt , Doe je oogkleppen eens af en informeer je iets beter.De grootste kippenfarm staat in de Oekraïne en de kippen worden daar veel slechter behandeld, maar ja dat is de ver van je bed show.

7 Reacties
Karingin
Karingin11 apr. 2021 - 17:29

Er is geen enkel bewijs voor en ook geen reden dat "onze boeren" of de productie naar het buitenland verhuizen als hier gesaneerd wordt. Je overschat waarschijnlijk ons aandeel in de wereldhandel schromelijk. Staar je niet blind op de cijfers, die 70% van onze productie voor de export is verneukeratief, als je ziet wat er allemaal onder valt. Hint: de daadwerkelijke voedselproductie - dus hier gekweekt/geboren en verwerkt - is maar een heel klein deel van die export. Als hier alle stallen verdwijnen, heeft dat een vermindering van aanbod van vlees en zuivel van minder dan 5% wereldwijd. Dus jouw informatie is op zijn minst onvolledig en je oordeel is duidelijk vertroebeld - zei je nou iets over oogkleppen...?

Paul Spijkers
Paul Spijkers11 apr. 2021 - 21:44

Dit is het 'in een slechter land gaat het slechter dus klaag niet over slechtheid hier en neem alle schoppen voor lief en hoop niet voor beter' argument.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 apr. 2021 - 7:29

@Karingin Of je nu hier een fabriek, mijn of scheepswerf sluit, land uit productie neemt, maakt niet uit. Als de vraag hetzelfde blijft komt het aanbod van elders. Dat bewijst de geschiedenis.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2021 - 9:46

@ FransAkkermans1947 Jij schrijft: Als de vraag hetzelfde blijft komt het aanbod van elders. Dat bewijst de geschiedenis. Als het aanbod niet verandert, verandert de vraag niet. Dat is het probleem. En omdat de boeren grotendeels slechte en behoudende ondernemers zijn leveren zij in toenemende mate de verkeerde producten. Zeer recent is het aanbod aan auto's sterk veranderd. Elektrisch rijden en vergelijkbare technieken zijn met een enorme opmars bezig. Dat komt omdat de producenten de markt veranderen. Blijkbaar Tesla en straks Volkswagen wel wat een boer niet kan en niet wil. Je hoeft helemaal niet naar de geschiedenis te kijken. Jouw reactie laat zien dat je er niets van kan leren. Je oude achterhaalde opvattingen inruilen van nieuwe biedt meer perspectief.

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 10:16

@FransA " Als de vraag hetzelfde blijft komt het aanbod van elders". Wat je zegt: als de vraag hetzelfde blijft. Daarom is het, als we het over vlees eten hebben, de koeien en varkens die daarvoor nodig zijn, de invloed op het klimaat, belangrijk dat wij als burgers OOK ons gedrag veranderen. Bijvoorbeeld door minder vlees te eten. Dat is 1. 2 is dat dat aanbod van elders misschien WEL van een producent komt die bereid is, of gedwongen wordt, rekening te houden met klimaat- en natuureffecten.

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 12:13

@Kroot. Omdat in de Oekraïne de grootste kippenfarm staat en de kippen daar slecht behandeld worden, gaat het hier goed???? Dan is dit ook waar: in Amerika wonen de meeste miljardairs, dus Nederland is een arm land.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194713 apr. 2021 - 15:52

@Ouwens De vraag naar vlees en vleesproducten wordt zowel door importen gedekt als door nationale productie. Als je de nationale productie vermindert zal de import navenant toenemen bij gelijkblijvende vraag. (Of je moet van mening zijn dat inkrimping van de veestapel hier tot toename van het aantal vegetariërs leidt). De productie in het buitenland neemt toe met het aandeel waarmee het hier afneemt. Dit mechanisme vermeldt elk leerboekje over de economie.

Rode Kroot
Rode Kroot11 apr. 2021 - 13:49

Al die boeren weg? Productie verdwijnt dan naar landen waren dierenwelzijn en milieuregels niet de hoogste prioriteit hebben. Stikstof, ammoniak, fijnstof en andere schadelijke stoffen bereiken ons dan toch weer via de lucht en het water. De wet van behoud van ellende.Dit probleem heeft om te slagen een internationale aanpak nodig. Vlees,melk en eieren moeten toch ergens vandaan komen.Hier wordt het meest efficiënt geproduceerd. Het is een moeilijk oplosbaar probleem.

7 Reacties
vdbemt
vdbemt11 apr. 2021 - 14:04

Rode Kroot. "Productie verdwijnt dan naar landen waren dierenwelzijn en milieuregels niet de hoogste prioriteit hebben. " Jij wilt toch niet beweren dat hier, in de bio-industrie, dierenwelzijn en milieuregels de hoogste prioriteit hebben? De hoogste prioriteit is massaproductie. Ten koste van dierenwelzijn en milieuregels. Zeker op dit laatste vlak staan we aan het einde van het internationale rijtje. ".Dit probleem heeft om te slagen een internationale aanpak nodig." Precies. De klimaataanpak wordt ook internationaal. Dus als wij hier gaan minderen en het gaat elders gebeuren, zullen ze zich ook aan klimaatmaatregelen moeten (gaan) houden. Wij vinden ons wel overal het beste in. Dat wil niet zeggen dat dat ook zo is.

Joe Speedboot
Joe Speedboot11 apr. 2021 - 14:47

' Vlees,melk en eieren moeten toch ergens vandaan komen' In heel veel landen kunnen ze dat allemaal prima zelf. Het gaat in de Nederlandse bio industrie gewoon om de centen, het milieu interesseert de meeste boeren geen bal. Het argument dat NL de wereld moet helpen is een door professionele pr bureaus (gesteund door miljardenbedrijven) bedachte drogreden om zieltjes te winnen voor de boeren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 apr. 2021 - 15:29

Dierenwelzijn is hier ook gewoon een sluitpost en met het milieu gaat het ook niet fantastisch.

Karingin
Karingin11 apr. 2021 - 17:38

Dat Nederland de wereld voedt is een pertinente leugen, en de cijfers die je altijd hoort zijn een optelsom van alles wat ook maar enigszins riekt naar agrarisch, plús de doorvoer van alles wat via NL de rest van Europa in gefietst wordt. Dus die avocado uit Peru die bestemd is voor Duitsland wordt ook meegeteld. En zo zijn er tal van bizarre zaken die de cijfers enorm oppompen. Zijn ze goed in in die sector, ook in afpompen trouwens

Paul Spijkers
Paul Spijkers11 apr. 2021 - 21:53

Niemand helder bij haar hoofd zegt alle boeren weg. Er word gezegd beter boeren in het algemeen in de juiste balans. Dat is op de meest directe manier een nationale taak. Natuurlijk inclusief de belangen van boeren en hun rol die daar de belangrijkste rol spelen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194712 apr. 2021 - 7:38

@Karingin Het CBS registreert de agrarische export en definieert ook wat daar onder valt.

EenMening
EenMening12 apr. 2021 - 10:17

@Frans Karingin lijkt de suggereren dat de boeren de omvang van hun sector uit hun duim zuigen, maar die cijfers worden gewoon door het CBS berekend. De ondertoon van veel stadsmensen is erg anti-boer en verraadt verbetenheid en zelfs haat richting onze agrariërs. Partijen als D66, de PvDD en GroenLinks, die de grootste reductie willen doorvoeren, bestaan grotendeels uit stadsbewoners, toch niet de meest aangewezen persone om het platteland op de schop te nemen.

DaanOuwens
DaanOuwens11 apr. 2021 - 12:41

Lijkt mij een prima plan. Experimenteren is nodig om totaal nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen. Er is echter een megagroot probleem, dit gaan die boeren nooit doen. De kern van hun bezwaren is dat zij verder willen op de weg waarop ze zitten. Grootschalige agrarisch ondernemen. Maatregelen ten aanzien van het dierenwelzijn en het milieu worden met grote tegenzin genomen en gezien als extra kosten post. Dit zijn dan ook geen echte ondernemers. Ondernemers zijn in staat hun business desnoods jaarlijks te vernieuwen. Boeren willen generatie op generatie in essentie hetzelfde doen. Dus prima ideetje maar ik denk niet dat het ergens toe kan leiden.

16 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe11 apr. 2021 - 13:22

Geclusterd wonen in het buitengebied lijkt mij ook een minder goed idee. Zonder auto kom je dan nergens en alle voorzieningen zijn in de grotere woonkernen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 apr. 2021 - 13:49

Geclusterd wonen als nieuwe woonvorm voor alleenstaanden is natuurlijk prima. Gedeelde voorzieningen zoals wasserette zijn erg handig.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194711 apr. 2021 - 14:21

Maatregelen ten behoeve van milieu en dierenwelzijn zijn ook (extra) kosten. Die kun je alleen terugverdienen met kostprijsverlaging en de belangrijkste methode daarvoor is schaalvergroting. Daarom ziet u die grote stallen in het landschap. U heeft geen idee wat er de afgelopen decennia al is geïnvesteerd. Op een markt met volledige mededinging kun je kostenverhogingen niet doorberekenen aan de consument. Op de nichemarkt voor 'biologische' producten heb je daar minder last van.

Karingin
Karingin11 apr. 2021 - 14:57

Natuurlijk weten we wel wat er is geïnvesteerd de afgelopen jaren. Het probleem is dat dat dus niet genoeg is, niet genoeg oplevert aan milieuwinst. Zaken worden ook vaak "rooskleuriger voorgesteld", zo blijkt luchtwassing niet zo uuh best te functioneren. Daar komt bij dat boeren in NL lang een uitzonderingspositie hadden om de strenge milieuregels van de EU niet (helemaal) te hoeven naleven. Sorry, maar dan weet je dus dat er iets niet goed zit. Als je dan die bijzondere positie niet gebruikt om te zorgen dat je binnen de kortste keren onder de norm zit - of het lukt gewoon niet - dan zul je daarna moeten accepteren dat je bedrijf op den duur niet houdbaar is

Joe Speedboot
Joe Speedboot11 apr. 2021 - 15:01

'Op de nichemarkt voor ‘biologische’ producten heb je daar minder last van.' Die markt is binnenkort geen niche meer. Bijv Aldi en Lidl zijn al grootschalig aan het omschakelen naar biologisch. Het heeft alles te maken met willen en slimme marketing. Hun truc is even simpel als doeltreffend: groot inkopen en er in de winkel geen spullen uit de bio industrie naast leggen. Het is niet de consument die de bio industrie in stand houdt, het zijn de multinationals en hun tot slaafjes gemaakte boeren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 apr. 2021 - 15:33

Terwijl Aldi en Lidl niet speciaal mikken op een luxe publiek.

MG1968
MG196811 apr. 2021 - 15:56

Mijn grote bezwaar tegen al te rigoureuze maatregelen met betrekking tot de boeren is er in gelegen dat inderdaad de bv Nederland de boeren de kant waarop we zijn aanbeland zijn gestimuleerd en gefaciliteerd hebben. Je kunt er over twisten of de boer blind op deze signalen kon varen (er was immers al decennia inhoudelijk gemotiveerde weerstand) maar an-sich vind ik dat de overheid een betrouwbare overheid moet zijn. Ook ten opzichte van degene -met pijn in het hart- die wel heel erg opportunistisch gebruik hebben gemaakt van het gebodene. Dus.. nu volledig saneren zal veel uitkoopgeld kosten. Weggegooid geld als dat weer land bij degene die het.. je begrijpt wat ik bedoel. Maar juist dit soort experimenten bied een ingang om uit dat dilemma te komen. Geef de experimenten een kans. Facilitair dat gedeelte van die beroepsgroep wat wel van goede wil is om zich aan te passen, of althans pogingen daar toe doet. De boeren waar jij het over hebt Daan, degene die willen blijven doen wat ze altijd gedaan hebben en niet meewerken aan pogingen tot fundamentele transitie. Ach, die blijven maar even nog in bedrijf en kun je daarna wel met goed fatsoen koud saneren. Ze hebben immers zelf niet gekozen om te investeren in een mogelijke uitweg. Jou inschatting ‘niet iedere boer gaat mee’ deel ik. En het geld wat deze boeren bij uitkoop gekregen zouden hebben investeer ik liever in die boeren die wel innoveren en garant te staan voor hun opstart en transitieveliezen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 apr. 2021 - 1:39

Die extra kosten hebben ze al lang terugverdiend aan de illegale mesthandel. Die mestfabrieken heeft D66 er onder het mom van innovatie met alle geweld doorgedrukt. Daar was en is al veel oppositie tegen. Ik geloof dat ze er nog een willen bouwen. Het moet niet gekker worden, de luchtvervuiling en geuren zijn in Brabant al niet te harden. Daarnaast krijgen steeds meer geitenboerderijen een vergunning, en gaan ze ook nog gewoon gezamenlijk in de regering weer lekker door. Al die luchtfilters werden door de boeren 's nachts gewoon uitgezet zodat ze elektriciteit konden besparen. Ik heb geen enkel vertrouwen meer in de boeren zelf en in de politiek hieromtrent gevoerd niet. Eerst zien dan geloven. Danielle Defoe heeft hier wel een goed punt wat voorzieningen en vervoer betreft. Daarnaast krijg je ook verrommeling van het landschap en meer verkeersbewegingen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 apr. 2021 - 8:23

Minoes&tuin 12 april 2021 at 03:39 Wonen bij de boer werd aanvankelijk opgevoerd als een variant op "neem je bejaarde ouders in huis" wat nog enige logica had. Maar zodra het mini-dorpen worden levert dat in ieder geval extra mobiliteit op. Lekker buitenwonen zal ook de klimaatdoelen niet dichterbij brengen. Varkensstallen afbreken en het platteland geschikt(er) maken voor recreatie met de fiets lijkt mij verstandiger.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2021 - 9:32

@ FransAkkermans1947 Jij schrijft: Daarom ziet u die grote stallen in het landschap. U heeft geen idee wat er de afgelopen decennia al is geïnvesteerd. Veel maar op de verkeerde manier dus. Foute besluiten en slecht ondernemerschap waarvan alle Nederlandse burgers het slachtoffer zijn. En je schrijft: Op een markt met volledige mededinging kun je kostenverhogingen niet doorberekenen aan de consument. En al die concurrenten zijn vooral andere Nederlandse boeren. Dat laat zien hoe dom ze zijn.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2021 - 9:37

@ DanielleDefoe Jij schrijft: Geclusterd wonen in het buitengebied lijkt mij ook een minder goed idee. Zonder auto kom je dan nergens en alle voorzieningen zijn in de grotere woonkernen. Dat lijkt mij voor een groot deel van de bevolking niet een groot probleem. Enerzijds zijn er meer en meer technieken die voorzieningen naar burgers toe kunnen brengen, anderzijds zie ik generaties ouderen komen die juist afstand willen nemen. Ergens zullen die trends elkaar wel ontmoeten. Er komen steeds meer experimenten met andere manier van wonen. Ik heb nog wel eens gedacht dat ik daar iets zinnigs aan kon toevoegen maar ik werd achterhaald door de realiteit. Een boer die ruimte biedt en ondersteuning zou daar best een goede boterham mee kunnen verdienen.

EenMening
EenMening12 apr. 2021 - 10:09

@Daan "Boeren willen generatie op generatie in essentie hetzelfde doen." Daar zijn het boeren voor, die bebouwen als sinds het begin van de Agrarisch Revolutie (ongeveer 10.000 jaar geleden) het land of houden vee. En dat zullen ze nog lang doen nadat wij verdwenen zijn. Want uiteindelijk moet iedereen eten; "zelfs de koning wordt van het veld gediend"." Een boer is geen ondernemer in de strikte zin van het woord. Boer zijn is "a way of life", een manier van leven. Boer zijn wordt je niet omdat je een goede ondernemer bent, maar omdat je vader, je grootvader en je overgrootvader dat was. 70 jaar geleden was dit geen probleem maar de omstandigheden zijn zodanig veranderd dat je veel meer in je mars moet hebben dan in grootvaders tijd. Juist omdat boeren geen gewone ondernemers zijn, maar onderdeel zijn van een eeuwenoude cultuur zullen de boeren zich tot het uiterste verzetten tegen politici en ambtenaren die hun way of life, hun cultuur willen vernietigen. Of dat verstandig is, is een tweede want dan is de kans groot dat ze aan het kortste eind trekken, ze zullen zich uiteindelijk toch moeten aanpassen. De boeren vormen het hart van het platteland. Daarom heen bevindt zich een scala aan toeleveringsbedrijven en afnemers waaronder landbouwmechanisatiebedrijven, gewasbescherming, bulkbedrijven, veeartsen, proefstations, veehandelaren, transporteurs, groothandel, zuivelfabrieken, de Rabobank etc., die allemaal een graantje meepikken van de koek. Als je al te rigoreus gaat ingrijpen in de agrarische sector, destabiliseer je de hele platteland, dat 60% van de oppervlakte van Nederland beslaat en waar honderduizenden mensen hun brood verdienen. De randprovincies hebben al te lijden onder krimp en niemand zit te wachten op de verdere leegloop van het platteland en massale werkeloosheid. Als je de agrarische sector wilt aanpakken, moet dat met beleid en voldoende draagvlak gebeuren. Dat sleutel ligt uiteindelijk bij goed overleg tussen de boeren, de natuurorganisaties en het Ministerie van Landbouw. "En de boer, hij ploegde voor".

vdbemt
vdbemt12 apr. 2021 - 10:23

@Minoes. Jij wrijft het zo makkelijk D66 aan (ik heb er niet op gestemd.) In het Provinciale bestuur van Brabant is de VVD de grootste. Gevolgd door CDA en FvD. Dan pas D66.

DaanOuwens
DaanOuwens12 apr. 2021 - 11:56

@ EenMening Jij schrijft: Dat sleutel ligt uiteindelijk bij goed overleg tussen de boeren, de natuurorganisaties en het Ministerie van Landbouw. Dat is totale onzin. Je beschrijft in je tekst zelf waarom deze boeren nooit kunnen en willen veranderen. Boer zijn is “a way of life”, een manier van leven, schrijf je. En deze mensen maken zelf ook glashelder dat ze niet willen veranderen. Schrijf dan ook geen sprookjes op. Overleg is zinloos, het enige dat iets oplost is dwang. Gisteren zag ik dit: https://www.gids.tv/video/323140/start-programma-waterman-gemist-bekijk-hier-de-hele-uitzending Heel aardig, belicht een nog vaak onbesproken deel van het agrarische probleem. Maar vooral de reactie van die boer die vond dat iedereen zich aan hem moest aanpassen illustreert het werkelijke probleem. Luister naar die mensen, neem ze serieus, ze zijn duidelijk over wat ze willen. Neem hen en anderen niet in de maling. Er is geen andere optie dan de manier van leven van deze groep kapot te maken. Hard en ongewenst om dat te doen maar andere oplossingen zijn er niet. Deze mensen voelen zich bedreigt in hun bestaan en dat gevoel is terecht, ze worden ook bedreigt. Maar andere opties zijn er niet. Wat zij maken nu anderen kapot met hun manier van hun bedrijf uitoefenen. Ze zijn een economisch, maatschappelijk, cultureel, sociaal en milieu probleem. En met de grote veestapels ook nog eens een gevaar voor de volksgezondheid.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2021 - 7:03

vdBemt Toen, wat betreft de besluiten omtrent de mestfabrieken, bestond FvD nog niet eens, zaten ze dus ook nog niet in het provinciale bestuur. Ik klets niet zomaar wat uit mijn nek, ik leg de verantwoording voor dit fenomeen aan oplossingen, daar waar die ligt, niet meer en niet minder. D66 begon met innovatie aan de achterkant van het probleem. 'Innovatie' daar hebben ze hele verkiezingen op gewonnen. Ik schets enkel wat zij daar onder verstaan en mee doen of juist niet mee doen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 apr. 2021 - 7:08

Daan Ouwens Je hebt gelijk!