Joop

Kaag roept Nederlanders op om zich uit te spreken tegen xenofobische retoriek en uitsluiting

  •  
30-09-2018
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
295 keer bekeken
  •  
Prinsjesdag: Hoedenparade op het Binnenhof

© 2018-09-18 12:29:35 DEN HAAG - Sigrid Kaag minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking arriveert met haar jongste dochter Inas bij de Ridderzaal op Prinsjesdag. ANP PIROSCH

Minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag sprak zondagmiddag de jaarlijkse Abel Herzberg-lezing uit in Amsterdam, waarin ze stelling neemt tegen de xenofobische retoriek die onze politiek is binnengeslopen. De krachtige speech staat in schril contrast tot de uitspraken van haar collega minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, eerder deze zomer. Met de voorbeelden die Kaag aanhaalt is duidelijk dat ze de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders en Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet gevaarlijk vindt. De minister vraagt zich af hoe een toekomstig historica zal terugkijken op ‘onze tijd van onbehagen en vervreemding en de politieke verandering die dat in onze tijd al heeft voortgebracht’ en of ongelijkheid herkend zal worden ‘als drijvende kracht van de politieke polarisatie en als factor in de afbraak van sociale samenhang en de vermindering van stabiliteit en veiligheid’. De rode draad in haar betoog is ‘stilte’ die in woord en daad doorbroken moet worden, om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt:
“Een donkere en bedreigende stilte.
Een bepaalde stilte in de samenleving.
In de politiek.
De stilte van wel weten wat er speelt.
Horen wat er geroepen wordt.
Maar het er niet over hebben.
En er ook niet echt iets aan doen.
De stilte van het zwijgen voor het gemak.
De stilte die de plaats inneemt van woorden die té ongemakkelijk zijn, die te veel ‘gedoe’ geven, die gevaarlijk zijn.
De stilte van de angst er niet meer bij te horen als je iets zegt over de racistische grappen in een vrienden app groep.
De stilte van de cabaretier, die – bang voor bedreiging – een grap niet maakt.
De stilte van de politicus, die iets niet zegt omdat het haar of hem stemmen kan kosten.
Die stilte, de stilte van het wegkijken, is onheilspellend.
Die stilte kan langzaam maar zeker aanzwellen tot collectief zwijgen.
Een zwijgen dat uiteindelijk oorverdovend kan worden.
Dat maakt dat we de risico’s in onze samenleving niet meer zien.
Dat we de signalen niet meer verstaan.
De bittere les van de geschiedenis is dat in de stilte van het zwijgen de dissonant van stigmatisering, uitsluiting en vervolging manifest wordt.”
Wilders In onderstaand citaat worden geen namen genoemd, maar het is duidelijk over wie minister Kaag het heeft:
Wie verwijst naar de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daarnaartoe wordt vaak verweten te demoniseren.
Zo lijkt het dat we terecht zijn gekomen in wat Von der Dunk noemt “een nieuw taboe”.
De stilte van het zwijgen, als een totaalverbod op een godsdienstige tekst wordt voorgesteld.
De stilte van het zwijgen, als een totaalverbod op de bouw van gebedshuizen wordt bepleit.
De stilte van het zwijgen, als de gescandeerde roep om het verminderen van de aantallen van een hele bevolkingsgroep wordt opgezweept.
Dat is stilte die een sluipend gevaar in zich draagt.
Dat is stilte die onze waarden en uiteindelijk ons allemaal bedreigt.”
Trump De volgende passage is ook saillant in het licht van haar functie als minister van Buitenlandse Handel en de handelsoorlog die Trump heeft verklaard aan onder meer de Europese Unie:
“Wie niet meer weet wat voor zinloze armoede en verlies wordt veroorzaakt door economische en monetaire concurrentie tussen landen;
Hoeveel kansen voor ontwikkeling en welvaart er verloren gaan door achterhaald protectionisme en handelsbarrières;
kan de enormiteit van het slagen van de Europese eenwording niet meer op waarde schatten.
En wat niet meer op waarde wordt geschat, kan verloren gaan.
EU In haar speech roemt ze de Europese Unie en stel ze stellig te geloven ‘in de kracht van internationale samenwerking’:
“De Europese Unie is een uitdrukking van idealen, moed en visie.
Het geweld dat ons continent eeuwen heeft verscheurd, is niet zo maar bedwongen.
Als het in het eenwordingsproces even moeilijk werd, bestond altijd weer de neiging terug te kruipen in de eigen, oude, vertrouwde, nationale schulp.
Om toe te geven aan het comfort van de oude reflexen van nationale stammenidentiteit en animositeit.
Vele malen werd het project dood verklaard.
Maar uiteindelijk wist een generatie Europese leiders vorm te geven aan hun visie in het naoorlogse Europa….
De Europese Unie is dan ook niet zo maar een afspraak die je af kunt zeggen of uit kunt stellen.
Het is anders.
Het is een nieuwe, zelfstandige eenheid.
Een rechtsgemeenschap, een versmelting van soevereiniteiten.
Een nieuwe, grotere, soevereine eenheid.
Het Europese recht heeft voorrang boven nationaal recht.
De eenwording is nooit af.”
Baudet Kaag noemt ‘het beschermen van de minderheid tegen de tirannie van de meerderheid’ het ‘genie van de naoorlogse structuur van onze Europese samenleving’ en haalt de ondergang van de Weimar republiek aan om de noodzaak ervan te benadrukken, om vervolgens stelling te nemen tegen de retoriek van onder meer Thierry Baudet, die evenmin bij naam wordt genoemd, maar zich zonder twijfel aangesproken mag voelen:
“Hoe navrant, hoe onverteerbaar is het dan, dat we steeds meer stemmen horen, die zeggen: weg met de multilaterale orde. Weg met het Europese recht.
Universele mensenrechten, ja, maar dan alleen binnen de grenzen van ons land en alleen voor ons soort burgers!
We merken steeds meer dat delen van de samenleving vatbaar zijn voor halve waarheden, manipulatie, fake news, die de internationale orde typeert als ‘cultuur-marxistisch project’.
Mensen worden zelfs verleid met een bedrieglijke notie van een romantisch 19de-eeuwse nationalisme.
Een zogeheten ‘terugkeer’ naar de soevereine natiestaat.
De internationale orde moet worden gesloopt.
We moeten worden bevrijd van tirannieke elites.
In Brussel, New York, Berlijn of Parijs.
Die hun eigen nationale trots zouden verloochenen.
Spreken is zilver, zwijgen is goud.
Maar niet als het om universele waarden gaat.
Niet als het gaat om positie nemen tegen antisemitisme.
Tegen xenofobie.
Tegen racisme.
Wij kunnen grote ideeën met de feiten en idealen bevechten.
En daarom zeg ik hier onbeschroomd:
ik geloof in de kracht van internationale samenwerking.”
Mensenrechten De D66-minister benadrukt hoe belangrijk mensenrechten zijn en waarschuwt ervoor deze niet voor lief te nemen:
“De meeste landen waar journalisten worden opgepakt, waar bepaalde groepen mensen zijn uitgesloten van verkiezingen en waar een onafhankelijke rechtspraak ontbreekt, hebben een Grondwet.
De meeste landen waar vrijheid van meningsuiting wordt beknot, waar academici niet kunnen publiceren wat ze willen en waar vrouwen tweederangsburgers zijn, zijn partij bij diezelfde internationale verdragen die juist dit handelen verbieden.
De meeste landen met een ‘President Voor Het Leven’ schrijven verkiezingen uit, hebben grondrechten die zwart op wit in de wet staan, en die claimen minderheden te beschermen.
Onafhankelijke rechtspraak is in deze wereld niet vanzelfsprekend.
De bescherming van grondrechten vloeit niet automatisch voort uit een Grondwet, of uit internationale verdragen…
Onze Grondwet is een prachtige tekst.
Maar kan niet alleen voor juristen voer voor studie zijn.
Een Grondwet moet worden gedragen door de samenleving.
Moet leven in de harten van mensen.”
Democratie in crisis Kaag waarschuwt voor de erosie van de democratie, ook in Nederland:
“In het laatste jaarrapport “Freedom in the World” constateert de denktank Freedom House dat het jaar 2017 het twaalfde opeenvolgende jaar was waarin democratische vrijheden wereldwijd afnamen.
Volgens diezelfde denktank was 2017 een crisisjaar voor democratie als wereldwijd fenomeen.
Vrije verkiezingen, de rechten van minderheden, de vrijheid van de pers en de rechtsorde wereldwijd steeds meer onder druk te staan.
Freedom House stelt dat de democratie zich op dit moment in de meest serieuze crisis in decennia bevindt.
Ons land bevindt zich op alle lijsten die kwaliteit van leven meten gelukkig nog in de absolute wereldtop.
Maar dit Nederland staat ook onder druk, horen wij met enige regelmaat in het publieke debat.
Omdat een grotendeels onbenoemde ‘elite’ het land in de uitverkoop zou hebben gedaan.
Omdat Brusselse dictaten bepalen wat er in Nederland gebeurt.
Omdat Nederlandse rechters niet meer dan marionetten zouden zijn van een bepaalde politieke partij.
Omdat zogeheten ‘linkse academici’ een ‘politiek correcte’ versie van de werkelijkheid aan hun studenten zouden onderwijzen.
Wij worden gewaarschuwd dat we worden aangevallen door een atypische vijand, die ons eigen uniform draagt.
We zien de roep om een sterke man, die redding zal brengen.
Feiten zijn geen feiten meer.
De pers is een tegenstander.
Het tribale identiteitsdenken wint terrein.”
Identiteit De minister haalt ook haar privéleven aan en legt uit hoe ze weigert om zich in een hokje te laten duwen:
“Soms word ik, vanwege mijn huwelijk en carrière, behandeld als vreemdeling in eigen land.
En dan vraag ik me af: wie bepaalt dat eigenlijk?
Wie de Nederlandse vreemdeling is, en wie niet?
In het stereotype hoor ik daar soms kennelijk toe, en pijnlijker: ook mijn kinderen.
Het raakt me.
Het motiveert me.
Identiteit is nooit monolithisch, maar gelaagd en complex.
Het is een recht je eigen identiteit te bepalen, te groeien en te leren, en je gevoel van zelf te definiëren op basis van levenservaring.
Identiteit wordt gevormd door opvoeding, door vrienden die je maakt, door je levensovertuiging, door boeken die je leest, door reizen die je maakt, door ontmoetingen met wildvreemden, en door persoonlijke ambitie en ontwikkeling.
Ook in teleurstelling en tegenslag wordt persoonlijke diepgang en menselijkheid gevormd. Vaak juist op die momenten waar je jezelf en anderen tegenkomt.
Mensen kunnen dus niet worden gereduceerd tot één kenmerk van hun wezen.
Tot “de kosmopoliet”.
“De immigrant.”
“De moslim.”
“De jood.””
Angst Kaag roept burgers op om zich uit te spreken tegen xenofobische retoriek, waar ze die ook tegenkomen:
“En één ding weet ik zeker: op het kabaal van de stem van de angst voor de ander, kan stilte niet het antwoord zijn.
De stem van redelijkheid, respect en tolerantie zal altijd als tegengeluid moeten worden gehoord.
In de politieke arena.
In het maatschappelijke debat.
En ook in de huiskamer en in het café.
Wij mogen het niet onweersproken laten.
Stilte is dan levensgevaarlijk.
Maar hoe doorbreken we die?
Hoe neutraliseren we het sluipende gif van de angst?
Woorden zijn daarbij onmisbaar.
Woorden verbinden ons met het verleden, en helpen ons om verder te komen.
We leven in een tijd waarin we de woorden van Abel Herzberg harder nodig hebben dan op enig ander moment sinds ze werden opgetekend.
We mogen de geschiedenis niet de mond laten snoeren…
Maar we hebben meer nodig dan woorden alleen.
Het weerwoord moet de vorm krijgen van actie, van hoopgevend handelen.
Een samenleving is niet alleen samen spraak. Het is vooral samen doen.
Iets doen.
Niet omdat het moet of omdat het iets oplevert, maar omdat het goed is.
Omdat we mede mensen zijn. Omdat we samen leven.”
Minister Kaag sluit af met de woorden: “Wees niet stil, wij zijn met velen.”
Lees de hele speech hier.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (171)

realpolitiker2
realpolitiker22 okt. 2018 - 17:21

Inderdaad, uitstekende column van Ewald Engelen. De lezing van Kaag is vooral verhaal voor eigen parochie. De hoog-opgeleide kosmopolitische Nederlander. Die leeft in een heel ander universum dan de rest van Nederland. Het is toch eigenlijk een gotspe, dat een d'66 politica een stemadvies geeft vooral niet te stemmen op een monster dat ze zelf medegecreeerd heeft. De neo-liberale politiek, waar d'66 als geen ander symbool voor staat sinds de jaren 90 is er medeverantwoordelijk dat mensen in de armen van rattenvangers als Wilders gedreven worden. What d' you got to loose zoals Trump oreerde. Hoe durft d'66 zich sociaal-liberaal te noemen. Als er een partij in Nederland is die zich niet bekommert om de zwakkeren, de deplorables, is het d'66 wel. Vooral het dedain waarmee ook hier menig reageerder over laagopgeleiden oordeelt is vaak stuitend. Dat noemt zich dan links progressief.

1 Reactie
Erik1976
Erik19764 okt. 2018 - 17:53

Ja, die 'ruimdenkende' rancune en zelfoverschatting zijn amper te onderscheiden van de foute rechtse sentimenten, op het inkomen en opleidingsniveau na.

korheiden2
korheiden22 okt. 2018 - 10:52

Columnist Ewald Engelen denkt toch wat anders over deze lezing. Een paar citaten : Als je echter luistert naar de stilte die zij in haar eigen tekst laat vallen, hoor je de echo van een wereldbeeld dat na de val van de muur hegemoniaal werd en dertig jaar later Trump en de Brexit baarde. Haar lofzang op de multilaterale wereldorde – en daar hoort de Europese Unie uitdrukkelijk bij – rept namelijk met geen woord over de structurele onevenwichtigheden in de verhouding tussen kapitaal en arbeid die het heeft veroorzaakt. Mondialisering is fijn geweest voor de factor kapitaal, maar heeft desastreus uitgepakt voor de factor arbeid. Kijk de arbeidsinkomensquote er maar op na. Noch tref je in haar lezing ook maar een vingerwijzing aan naar de ecologische rampspoed die globalisering heeft veroorzaakt. Volgens data van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving is de ontgrenzing van het kapitaal gepaard gegaan met een dramatische achteruitgang van het milieu. Ging tot aan de jaren zeventig de stijging van onze welvaart gelijk op met die van ons welzijn, vanaf de jaren zeventig zijn beide maatstaven steeds meer verschillende waardes gaan aanwijzen: de stijging van onze welvaart is ten koste gegaan van ons welzijn. Maar het ergste is dat Kaag met geen woord rept over de democratische erosie die haar zo bejubelde wereldorde heeft veroorzaakt. De Europese Unie, de euro, onafhankelijke centrale banken, multilaterale handelsverdragen, de arbitragehoven waar je als multinational overheden kunt aanklagen – het is allemaal bedoeld om de regels van de internationale marktorde buiten het bereik van boze kiezers te houden. Het onttronen van politiek en democratie is het expliciete doel geweest van de neoliberale intellectuelen die volgens de Amerikaanse ideeënhistoricus Quinn Slobodian aan de wieg ervan hebben gestaan.

2 Reacties
MarjoleinS2
MarjoleinS22 okt. 2018 - 19:49

Ik denk dat Sigrid Kaag zich expliciet heeft gericht op de nu nog vreedzame samenleving binnen de EU, maar dat we wel op een kantelpunt in de geschiedenis staan. Ewald van Engelen heeft gelijk dat het populisme een voedingsbodem heeft gevonden in de politiek van de laatste decennia en met name natuurlijk de afgelopen 10 jaar, en dat dit best benoemd had mogen worden in de lezing. Aan de andere kant ziet Sigrid Kaag Europa vanuit het perspectief van het Midden Oosten en zal het moeilijk zijn te begrijpen dat wij al jarenlang vreedzaam leven dankzij de EU, maar dat nu op het spel dreigen te zetten. Dat zo’n samenwerking in het Midden Oosten er niet in zit. Dat wapenstilstand er het hoogst haalbare is. Dat religieus idealisme hardnekkiger en gevaarlijker is dan verlies aan sociaal economische welvaart. En daar zit natuurlijk ook wat in. Er zijn grote cultuur verschillen tussen het Midden Oosten en Europa, echter we naderen elkaar steeds dichterbij. Laten we ons dat vooral bewust zijn en dat als voorbeeld dienen tegen intolerantie en dreigende escalatie van racisme. Want wat we hen verwijten kopieëren we met gemak binnen onze eigen samenlevingen met alle gevolgen van dien. In het Midden Oosten heet het Soennieten tegen Sjieten, in Europa autochtoon tegen allochtoon, migrant en vluchteling tegen alles wat ‘eigen’ is of Links tegen Rechts. Bottomline: jij tegen mij. Een Europa is een mooi streven, maar tegelijkertijd ook zo breekbaar dat eenheid ver te zoeken is. Dat wil niet zeggen dat we elkaar niet mogen aanspreken over onrechtvaardigheid, intolerantie en racisme omdat het kan leiden tot een burgeroorlog of zelfs een echte grote oorlog.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde3 okt. 2018 - 11:23

Kor, Engelen zegt, als je echter luistert naar de stilte die zij tussen de regels laat vallen, hoor je de echo van een wereldbeeld...... Dat is stijl technisch natuurlijk heel mooi gevonden maar ik hoor het niet. Engelen wel, met andere woorden je hoort wat je wilt horen. Zou hij want anders hebben gehoord als het Marijnissen of Thieme was geweest die dezelfde woorden had gezegd? Ik denk het wel. Want hij luistert niet naar de woorden maar naar wie ze uitspreekt. En daar gaat het in dit geval niet om. Kaag maakt een statement en doet een oproep aan wat je de elite kunt noemen om ondanks de haat en agressie die opstijgt uit populistisch rechts te blijven luisteren. Om eensgezind te blijven, om de boel bij elkaar te houden vanuit het besef dat we het samen moeten doen. .

Auslander
Auslander2 okt. 2018 - 9:17

Het is de mens die de wereld maakt en niet de idealen. De idealen zijn hooguit de bezieling van praktijk, althans als ze met dezelfde praktijken stroken. Ook in het geval van mevrouw Kaag (nota bene lid van een xenofoob coalitie) zal haar praktijk laten zien of het zin heeft in haar bezieling te geloven. Ik weet nu nog niet of mevrouw Kaag tegen de xenofobie is of, zoals de titel hier suggereert, enkel tegen de retoriek van xenofobie. Want ik geloof wel dat migranten met de echte xenofobie te maken hebben en niet met de retoriek daarvan. Nog apart van de inhoud van idealen van mevrouw Kaag, in confrontatie met feitelijke problemen is iedere idealisme al bij voorbaat verdacht. Vooral in het westen zijn de idealen al lang een sprookje geworden en het dagelijks leven vooral draait rond harde verdiensten of verliezen. Dat weten de autochtonen wel en de migranten nog explicieter. Daarom is een praktische maatregel tegen xenofobie en racisme duizend keer meer waard dan een lange idealistisch betoog.

JoopKlepzeikert
JoopKlepzeikert2 okt. 2018 - 7:20

Het probleem is de definitie van wat dan precies xenofobisch is. Naar mijn mening wordt tegenwoordig iedere kritiek jegens buitenlanders c.q. nieuwe Nederlanders al snel en vaak volledig onterecht als xenofobisch gebrandmerkt. De discussie wordt daarmee al monddood gemaakt voordat ze gevoerd is, de feiten worden niet benoemd en bekeken.

4 Reacties
Richard555
Richard5552 okt. 2018 - 8:46

Ook zo'n dooddoener Klepzeiker, de fora staan vol met zware kritiek op buitenlanders en dat wordt al jaren door mensen zoals u uitgesproken en dan altijd dat zieligheidsargument dat u niets mag zeggen. Ga toch weg, alles wordt juist volop gezegd dus doe eens niet zo gefrustreerd over monddood maken. Jullie monden lopen al 15 jaar over van de vreemdelingenhaat dus klets toch niet zo. Typisch het drogargument van de rechtsche kliek van wij mogen niks zeggen, maar ondertussen zeggen ze steeds meer en steeds abjecter.

johannn2
johannn22 okt. 2018 - 13:16

Klep, Het probleem is niet de definitie van xenofobie, maar de xenofobie zelf. Zowel daders als slachtoffers hebben geen nadere definitie nodig om dader of slachtoffer te kunnen zijn. Jij stelt: " [. . ] iedere kritiek jegens buitenlanders c.q. nieuwe Nederlanders al snel en vaak volledig onterecht als xenofobisch gebrandmerkt." Kun jij mij een paar voorbeelden noemen van die "iedere kritiek jegens buitenlanders" die "volledig onterecht als xenofobisch gebrandmerkt" worden? Dat geeft mij hopelijk een beeld van wat dat "iedere" volgens jou inhoudt. .

johannn2
johannn22 okt. 2018 - 13:25

Klep, Om je een handvat te geven bij mijn voorgaande verzoek: W.b. dat "iedere": Een proef op de som voor jou stelling. Ik had eens kritiek op mijn buurman, dat hij de deur van onze gemeenschappelijke portiek vaak open liet staan. (Dat doet hij nu niet meer.) En o ja, mijn buurman is van Turkse afkomst. Nu ik dat zomaar openlijk hier neerschrijf, denk je dat ik nu een tsunami van xenofobie-beschuldigingen over mij heen ga krijgen? Ik zet me schrap! .

Erik1976
Erik19764 okt. 2018 - 17:56

Klep, het probleem is dat er linkse dogma's in de discussie gegoten zijn waar een roomse CDA'er jaloers op zou worden. Daarom is er geen debat, alleen Godwins en de daaruit voortkomende polarisatie.

Hertog2
Hertog22 okt. 2018 - 1:30

Hilarisch gekwek van mevrouw Kaag. Aan de ene kant een duidelijke vingerverwijzing naar de PVV en FvD. Aan de andere kant het bekende pro Europa d66 riedeltje. Feit is de PVV heeft maar heel even aan knoppen gezeten (nog aan de zijlijn ook, in de vorm van gedoogsteun) FvD is een nieuwe partij die nog een hoop te bewijzen heeft. Ik begrijp deze verwijzing dan ook niet zo goed...Uw partij stond erbij en keek ernaar, de heer Pechtold heeft zijn en uw zetels te danken aan het gegil tegen de PVV, wat ook voor de PVV geldt, begrijp mij goed. Een inhoudelijk debat, nee dat heeft nooit plaatsgevonden, de vorm was belangrijker dan de inhoud. Bij de PVV kiezer staan de hakken inmiddels stevig in het zand, niet zo vreemd dag in dag uit worden deze MENSEN weggezet als het ergste kwaad...10 jaar lang op de wachtlijst voor een huurwoning, het eigen risico binnen de zorg wat voor een grote groep van ook uw landgenoten onbetaalbaar is geworden, kosten (lees belasting) die jaar in jaar uit oplopen (sinds Rutte 1 tot nu) een kostenstijging van 3000 euro. Op een namiddag wordt besloten dat wij toch echt van het gas af moeten, ook door uw partij!. Kosten per huishouden min. 20.000 Euro!. Dus ook voor een bijstandsmoeder, stop zelf eens met dit populistische geleuter zou ik willen zeggen, kan niet gaat niet. Maar goed u heeft zich sterk gemaakt om €100 miljoen over te maken richting het goede doel van mevrouw Rihanna. Dit is belastinggeld, begrijpt u dat? Ook in en in triest, zo’n 3 miljard euro aan extra uitgaven heeft geen bestedingsplan onder Rutte drie. Ben een trotse FvD stemmer, ik noem de gevestigde kliek bijna misdadig richting de eigen bevolking.

3 Reacties
Richard555
Richard5552 okt. 2018 - 8:40

Hertog eindelijk weer eens een berichtje van u dat ik zo tegen kom. De problemen die u schetst bestaan ook echt dat valt niet te ontkennen. Verschil tussen u en mij is dat ik de eigen bevolking niet zie als alleen maar de autochtone bevolking die hier al generaties lang wonen. De eigen bevolking zijn ook de immigranten die hier al langere of kortere tijd zijn en zich Nederlander mogen noemen. Terecht komt Kaag ook op voor hen. Verder hebben we een waardeloos kabinet dat liever miljarden per jaar weggeeft aan de multinationals dan de door u benoemde problemen op te lossen. In dat geheel vind ik Kaag een verademing. Ik geloof niet dat een FvD dit beter zal aanpakken en ook nog recht doet aan de multiculturaliteit die nu eenmaal een feit is en ook niet meer verdwijnt en dat vind ik prima. Daar lig ik geen moment van wakker. Voor de andere lezertjes, a.u.b. geen gezeverklep over jihadisten en terroristen, dat geleuter ken ik nu onderhand wel. We hebben het ook niet dagelijks over de Brabantse drugsmaffia en de Amsterdamse penose die zeker zo'n groot probleem vormen voor onze samenleving. De ondermijning van de staat door deze lieden is al tientallen jaren aan de gang en daar hoor ik de zgn. bezorgde burger nooit over.

johannn2
johannn22 okt. 2018 - 13:32

Hertog, Kaag verwijst niet naar personen noch partijen. Haar betoog is gedepersonaliseerd en algemeen gesteld. Als je je erdoor aangesproken voelt: wie de schoen past trekke hem aan. .

Hertog2
Hertog23 okt. 2018 - 1:34

Hoi Richard. "Verschil tussen u en mij is dat ik de eigen bevolking niet zie als alleen maar de autochtone bevolking die hier al generaties lang wonen. De eigen bevolking zijn ook de immigranten die hier al langere of kortere tijd zijn en zich Nederlander mogen noemen. Terecht komt Kaag ook op voor hen." Ik zie geen enkel tussen ons Richard, neem het partijprogramma van FvD gerust door. De niet haat zaaiende moskeeën blijven gewoon open, kropvoddentaks nee daar zal ik nooit aan meewerken. Net als het verbod op welk boekje dan ook. Kortom de Wilders retoriek, net als u noem ik dit ergerlijk. Wel is het zo dat FvD zeer terecht eisen wil stellen aan onze nieuwkomers (naar Australisch model), maakt mij dit een slecht mens Richard?. De cijfers zijn duidelijk als een soort van huisdier vangen wij deze mensen tot aan hun dood toe op, hier in ons kikkerlandje. Huizen zijn er niet, statushouders krijgen wel voorrang op de woningmarkt, dit stuit op veel verzet, ik begrijp die gevoelens wel...Een groot deel van onze nieuwkomers zullen NOOIT een bijdrage leveren aan onze economie, zullen als een soort van huisdier verzorgd worden. Alles voor het (tijdelijke) goede gevoel van de gutmensch, het is onethisch en schandalig naar een ieder toe. Lullig voor de Pvda veel oud Pvda stemmers stemmen nu honkvast op de PVV. En die zieltjes komen NOOIT meer terug. Die groep bestaat voor een groot deel uit burgers die een hele hoge prijs hebben betaald voor politici die doen aan wensdromen. Waarom hoor ik mevrouw Kaag hier niet over? Ik ben ondernemer, wensen te over natuurlijk! Maar is het haalbaar en bereikbaar?. Een vraag die ik mij dagelijks stel, ik heb immers heel goed te zorgen voor mijn gezin, en voor mijn 38 collega's. De gevestigde kliek heeft hier blijkbaar schijt aan... Richard in alle opzichten sta ik met de poten in de klei, nu val ik onder de categorie "rijk" weet ik (heb wel zelf zorg te dragen voor mijn eigen oude dag, maar dit terzijde). Het doet mij zeer en ik noem het levensgevaarlijk dat de middenklasse totaal uitgekleed wordt. U kunt het opzoeken onder Rutte 1 tot het heden is de middenklasse totaal uitgekleed. Ook dit jaar zal het vrij besteedbaar inkomen afnemen voor een gem. gezin. Wij krijgen jaar in jaar uit een slechter product voor onze kiezen, tegen een hogere prijs.... Die waanzin moet stoppen, daarom FvD.

HarryD2
HarryD21 okt. 2018 - 19:14

'De Europese Unie is een uitdrukking van idealen, moed en visie' Hoe pro-EU D'66 ook alweer was, wordt hiermee weer duidelijk. Hoe fantastisch de EU is blijkt maar weer uit de machteloosheid in het oppakken van problemen zoals grensbewaking (migratiestromen) en het Euro beleid. Een hoop mooie woorden van de minister, maar loze inhoud.

3 Reacties
johannn2
johannn21 okt. 2018 - 20:27

Harry, Zij refereert aan de stichtingsidealen. Kort na de oorlog waren ook toppolitici nog idealistisch. Zoals ook weer uit haar toespraak blijkt. En er zijn nog genoeg mensen die zich herinneren en eraan vasthouden, en willen doorzetten, ondanks zijn abominabele realiteit. Niet iedereen ziet en hecht aan alleen maar de negatieve kanten. .

punt2
punt22 okt. 2018 - 5:39

@Johann, een beetje zoals de idealen van D’66..

kweenie2
kweenie22 okt. 2018 - 6:58

Of iemand idealen heeft zegt op zich niks over de vraag of die idealen ook verstandig zijn. Ronald Reagan had idealen. Niet de mijne, maar hij had ze wel. En als we in de actualiteit blijven: mensen als Kavanaugh en de Republikeinse senatoren die hem come hell or high water in de Supreme Court willen hebben, hebben ook idealen. Dus of iemand idealen heeft zegt weinig. De vraag is zijn de idealen haalbaar of zijn ze een utopie. Respecteren ze de democratische keuzes die een bevolking mag maken, of zijn ze bereid die terzijde te schuiven voor hun idealen. Ik moet altijd denken aan Juncker, die praatte over vooruitgang in de EU: "We decide on something, leave it lying around, and wait and see what happens. If no one kicks up a fuss, because most people don't understand what has been decided, we continue step by step until there is no turning back." Mevrouw Kaag lijkt me iemand die zich prima in zo'n uitspraak zou kunnen vinden, omdat dit haar idealen helpt verwezenlijken. Ik vind het een grove inbreuk op het 'vertrouwenscontract' dat er zou moeten zijn tussen burgers en gekozen politici. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik tegen idealen ben, ik wil alleen maar zeggen dat ik mensen die zich te veel focussen en inzetten voor idealen potentieel gevaarlijk vind, omdat er te veel zijn die uiteindelijk wel een loopje willen nemen met de democratische grondrechten om die idealen te bereiken. En dat geldt wat mij betreft net zo goed voor een mevrouw Kaag en meneer Pechtold als voor een Wilders en een Baudet.

Wil76
Wil761 okt. 2018 - 17:37

Heeft deze minister echt niets beters te doen dan open deuren in te trappen?

2 Reacties
johannn2
johannn21 okt. 2018 - 20:31

Wil, Ze heeft in ieder geval al wat beters gedaan dan reacties zoals de jouwe plaatsen. En je zult het niet willen geloven, maar ze doet ook dingen die jij niet ziet. En dan: als die deur zo open was, waarom wordt er hierop dan zo breed op gereageerd? Nou? .

OlavM
OlavM1 okt. 2018 - 20:45

@ Wil76: Als je sommige reacties hier leest, blijkt ze eerder op gesloten deuren te kloppen, en schrikken sommigen zich daardoor een hoedje. (Zoals b.v. TPO).

Uitgekleed
Uitgekleed1 okt. 2018 - 17:19

Er is veel meer aan de hand dan het Nederlandse politieke D66 spel van deze ervaren globetrotter die dagelijks geconfronteerd wordt met de gevolgen van burgeroorlogen in de wereld, de schrijnende ongelijkheid. Als er iets om een oplossing schreeuwt dan is dat die ongelijkheid. De economische Westerse elites hebben een situatie geschapen waaruit we niet meer kunnen ontsnappen. De (BIS) bank voor international settlements heeft al in 2016 de handdoek in de ring gegooid. Zij heeft de FED en haar vrienden de centrale banken geïndiceerd als de perverser van de machinerie voor rente politiek. Zij toveren vraag op die er niet is wat ons verstikt in een eeuwig durende schulden valstrik met een dieet van immer geldverlies. De resultaten voor ogen zijn: Totale schulden hoogst aller tijden 265% van het GDP in de OECD club. en 185% in de opkomende markten. 35%punt hoger dan wat het was in de top van de laatste krediet cycle 10 jaar geleden. De sociale en politieke consequentie van een liquidatie zuivering zijn te verschrikkelijk. Geld en schuld contracten zijn sociale conventies. De BIS hypothese is correct, er is geen gebrek aan globale vraag. De wereld wordt geconfronteerd met een aanbod probleem ongevoelig voor geld stimulatie. De complete strategie van de wereld centrale banken is gebaseerd op valse veronderstellingen. De grote klap die hierdoor zal komen maakt iedereen stil. De volkeren nemen het de economische elites met al hun beleggingen kwalijk waaronder in Nederland vooral de VVD en al enige tijd de D66.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon1 okt. 2018 - 16:35

Ik weet niet of Sigrid Kaag onder een steen heeft geleefd, maar je kunt toch niet stellen dat het in ons kikkerlandje oorverdovend stil bleef als GW of TB controversiele uitspraken deden? Sterker nog, zelfs triviale uitspraken of quotes of gedragingen van een fictief roman-personage werden in de media breed uitgemeten. In mijn beleving zijn de meeste landgenoten m.i. juist zeer verschillig en spreken zich duidelijk uit als ultra-rechtse politici over de schreef gaan. We moeten er wel voor waken dat criticasters van een ruimhartig immigratiebeleid of zij die zich zeer bezorgd maken over groeiende orthodoxie en fundamentalisme onder nieuwkomers, vrijwel automatisch in de foute hoek worden geplaatst. Dit heeft veelal helegaar niets met xenofobie of racisme te maken, die zaken worden door sommige politici [van linkse signatuur + D66] nogal gemakkelijk op een hoop gegooid. Verder bevat deze speech veel D66-achtige Europopulistische prietpraat, waarin meer Brussel de enige remedie voor alle problemen is. We zijn gelukkig op de meeste domeinen nog steeds autonoom, en veruit de meeste EU-burgers willen dit graag zo houden, ook al beweert mw Kaag anders.

9 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon1 okt. 2018 - 16:52

m.i. -> weg

OlavM
OlavM1 okt. 2018 - 18:49

@ Gadfly: [We zijn gelukkig op de meeste domeinen nog steeds autonoom,.....] Het verbaast me, dat jij dit zegt. Dit valt nl.nogal tegen. Zeker de helft van de regelgeving wordt onderhand door Brusselse richtlijnen bepaald.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon1 okt. 2018 - 18:54

@ OlavM Goed dat je dit aanstipt, dit is idd uiterst zorgwekkend. Overigens was dit voor veel Britten een van de redenen om voor een Brexit te stemmen. EU-wetgeving holt sluipenderwijs onze autonomie uit.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar2 okt. 2018 - 8:10

In Engeland gaat de discussie inmiddels over de enorme kosten van Brexit voor het VK en de nadelen van Brexit voor het Britse bedrijfsleven. Nederland is een exportland, de hele wereldeconomie is intens met elkaar verweven en dat geldt ook voor financiële systemen. Je leeft onder een steen en leeft in een nationalistische natte droom als je vanuit de onderbuik de voordelen van de EU voor burgers negeert. En waarom zouden nationale politici beter zijn dan Europese? Als je de Europese politiek echt had gevolgd de afgelopen dertig jaar zou je niet in de domrechtse anti-EU-propaganda geloven. Feit is dat Nederland welvaart heeft dankzij vrijhandel binnen de EU en tussen de EU en landen buiten de EU.

kweenie2
kweenie22 okt. 2018 - 9:58

"En waarom zouden nationale politici beter zijn dan Europese?" Nationale politici zijn over het algemeen meer verantwoording schuldig aan hun achterban. Juncker, aan wie legt die verantwoording af? Niemand. Een Manfred Weber als hoofd van de EPP factie, met EPers uit een dozijn landen of meer die hem in zijn positie houden, hoe legt die verantwoording af aan burgers? ALs Baudet zich weer eens belachelijk maakt in de Kamer, zie je dat in de peilingen. Doet een partij het goed, dan krijgt het bij de volgende verkiezingen meer zetels. Slecht, en het worden er minder. Bij de Europese besluitvorming ontbreekt dat goeddeels. En politici voelen zich ook niet verantwoordelijk en hoeven dat ook niet te doen. Zolang de president van Frankrijk zich alleen zorgen hoeft te maken over zijn populariteit in Frankrijk, vertrouw ik zijn Europese voorstellen niet. Want ze zijn primair in het belang van Frankrijk en dat is niet noodzakelijkerwijs in het belang van Nederland. Europese politici die hun oren laten hangen naar wat Italianen en Spanjaarden willen en ze jarenlang de regels laten breken, waarom zou ik die vertrouwen? Ik kan ze niet ter verantwoording roepen, want ze worden niet door mij gekozen. In Nederland kan ik tenminste nog van partij veranderen, maar Europees gezien zet dat op geen enkele manier zoden aan de dijk. En zolang een figuur als Juncker mag blijven zitten na een uitspraak dat Frankrijk niet op de vingers wordt getikt 'because it is France', vertrouw ik geen enkele Europees politicus. Hiervoor had hij per direct door het EP naar huis gestuurd moeten worden.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar2 okt. 2018 - 11:35

kweenie, het zijn nationale politici die alle democratiseringsvoorstellen voor de EU al tientallen jaren blokkeren, inclusief Nederlandse politici. Dat doen zij omdat zij via de Europese Raad de feitelijke macht in Europa hebben. Dus nationale politici hebben macht op een niveau waar zij die macht niet zouden mogen hebben en die macht zullen ze tot op het laatst verdedigen want anders hebben ze niks meer. Overigens lijken veel reageerders hier geen idee te hebben van hoe internationale handel werkt, welke rol de EU daar in speelt en welke rol nationale politici spelen. Als we echt op nationale politici konden vertrouwen, dan was er allang maar één vergaderplaats voor het Europees Parlement, maar de simpele oplossing voor deze geldverspilling wordt al jaren geblokkeerd door Franse nationale politici. Dat het EP Juncker niet naar huis kan sturen, is omdat Merkel, Macron en Rutte etc. liever achter de schermen met hem onderhandelen dan dat ze gekozen volksvertegenwoordigers de macht geven die hun toekomt.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon2 okt. 2018 - 11:43

@ Applonia Ik ben geen Nexit-adept, laat dat duidelijk zijn. Maar idealiter blijft de EU sec een samenwerkingsverband en wordt het niet een opstapje naar een federale bestuursstructuur waar veel forumgenoten en europolitici van lijken te dromen. Verder sluit ik mij volledig aan bij de zeer wijze woorden van "Kweenie" hierboven. Eurofielen zullen dit pareren door te stellen dat de enige manier om de huidige democratische deficieten te tackelen een federatie, of nog afschrikwekkender, een supranationale EU is.

kweenie2
kweenie22 okt. 2018 - 14:03

Ik weet dat nationale politici een rol spelen bij het in stand houden van het disfunctionele systeem. Maar dat neemt niet weg dat het nationale systeem van verantwoording afleggen beter werkt dan het Europese. Je kunt zelfs als nationale kiezer de nationale politici daarvoor ter verantwoording roepen als je dat zou willen. En er is een goede reden om dat soort zaken niet naar een Europees niveau te tillen. Of wilt u de rest van uw leven geregeerd worden door een Duitse danwel een Franse President? Mensen zouden veelal stemmen op een nationale kandidaat voor EU-president. Omdat ze hem al kenden, omdat ze hem verstaan. Welke Nederlander zou ooit kunnen hopen om genoeg Fransen, Italianen en Duitsers te overtuigen om op hem te stemmen boven een Franse, Duitse of Italiaanse kandidaat. Een democratische EU zou een dictatuur worden van de grote lidstaten, of beter gezegd, de grootste talengemeenschappen. Daar pas ik voor. En daar zou u ook voor moeten passen, als u wil dat de EU blijft bestaan. Een Europese president die direct door de bevolking gekozen zou worden zou binnen de kortste keren leiden tot de exit van de kleinere landen die het niet zullen accepteren dat ze voortaan altijd gedicteerd worden door iemand uit een grotere lidstaat. Dat is het verschil met de VS. Europeanen zijn eerst Fransman, Duitser, Italiaan of Nederlander, en pas daarna Europeaan. Amerikanen, voor al hun zwakke punten, zijn in grote meerderheid in de eerste plaats Amerikaan en niet Texaan of New Yorker. En voor de goede orde, ik wil niet dat de EU uit elkaar valt. Ik ben een groot voorstander van de interne markt, ook al kost die in beperkte mate nationale soevereiniteit. Die afruil zoals die nu is vind ik wel ok. En ik vind de EU best redelijk werken, ondanks alle zwakke punten en het naïeve idealisme waarmee sommige voorstanders in Nederland haar verdedigen. Maar dan wel een EU waarbij lidstaten ruimte hebben voor eigen beleid op belangrijke zaken, waarbij lidstaten zelf verantwoordelijk blijven voor het nationale reilen en zeilen, en waarbij niet via de Europese begroting solidariteit wordt afgedwongen met landen die te beroerd zijn om de noodzakelijke stappen te zetten om concurrerend te lijven. En voor wat betreft het EP. Je hebt het mis. Het EP beslist zelfstandig of de Commissie naar huis gaat. Zie de Commissie Santer in 1999, die stapte op omdat ze anders weggestemd zouden worden. De letterlijke tekst van de EP website: The EP can censure the Commission and ultimately dismiss it. So far, none of the eight motions of censure brought before Parliament has been adopted. In 1999, the Santer Commission stepped down before Parliament forced its resignation.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar2 okt. 2018 - 14:29

Gadfly, Het is niet duidelijk dat je geen Nexit-adept bent, want je komt telkens met dezelfde ongefundeerde onzin over de EU als de Nexit-roeptoeters. Je zegt idealiter wordt het geen federaal bestuur maar je geeft geen enkel argument daarvoor, dus ga ik er maar weer vanuit dat je dit zegt vanuit je nationalistische kramp en het gebrek aan kennis van de feiten. Zie verder ook mijn antwoord hierboven aan kweenie.

MarjoleinS2
MarjoleinS21 okt. 2018 - 15:55

Eindelijk een politica die woorden geeft aan wat heel veel mensen in de samenleving voelen en denken. Respect voor Sigrid Kaag. Gutmenschen zijn zo slecht nog niet :p En een vrouw, ook dat voelt goed.

Me4
Me41 okt. 2018 - 14:50

Het socialisme ligt op apegapen mede door toedoen van D66, leuk praatje voor de bühne!

2 Reacties
johannn2
johannn21 okt. 2018 - 17:14

Me, Eh . . . Socialistisch ?? D66 is altijd een liberale - spreek uit pragmatische - partij geweest. .

Woeki Hypo
Woeki Hypo1 okt. 2018 - 19:54

Ik dacht dat D66 zich vroeger presenteerde als sociaal liberaal of van de redelijkheid. Een soort midden dus. Tegenwoordig is deze partij van hoogopgeleiden ook neoliberaal. Neoliberalisme is een extremisme en een totalitarisme. D66 heeft dus het zelfde geloofwaardigheidsprobleem als de PvdA (de sociaal democratie) van hoogopgeleiden.

Richard555
Richard5551 okt. 2018 - 13:53

Kaag een van de weinigen in dit kabinet die van een duidelijk ander niveau is dan de rest van het team. Gelukkig maar zij spreekt velen aan en uiteraard zullen de usual suspects haar liever zien gaan dan komen. Die geloven in polarisatie, tegensstellingen en aanjagen van haat en nijd. Dat zijn de mensen die liefst alle moslims zouden interneren als zijnde potentiële landverraders wanneer de grote islamitische invasie eenmaal begint. Een aardig stukje over de amerikaanse japanners in de 2e wereldoorlog in de VS is te lezen in de National Geographic van deze maand. Oké toegegeven niet het meest wetenschappelijke blad maar wel goed genoeg om te zien waar vreemdelingehysterie toe kan leiden. Niet dat ik enige hoop heb op onze xenofobe, angstige medemens dat bij hen de schellen van de ogen vallen. Die zijn al te ver heen en daarom moeten fatsoenlijke politici het voortouw nemen en niet wachten tot de meute zelf tot het inzicht zal komen dat ze op de verkeerde weg zitten. Het klopt iedere jihadist is er een teveel en ze zijn allemaal moslim, maar niet iedere moslim is jihadist. Zoals rozen bloemen zijn maar niet iedere bloem is een roos. Maar de scheiding in onze maatschappij is al veel te groot en ik vrees dat we niet snel weer een eenheid zullen worden. Maar ik kan wel zeggen dat ik mij vele malen eerder bij de benadeelde minderheden zal aansluiten dan bij het blanke xenofobe gajus. Hun zogenaamde zorgen etc. ik wordt er schijtziek van.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 okt. 2018 - 13:09

Prachtige woorden en oh zo waar, maar dan! Dan kijk ik wat D66 sociaal/economisch doet met mensen, wat Kaag verder zelf doet en denkt en dan bekruipt me een unheimlich gevoel. Mooi gesproken, dus, een redenaar waardig. Maar iets klopt er niet in de hartstocht m.b.t het gevoerde beleid door D66 , het gedachtegoed m.b.t. de concurrentie in eigen land, m.b.t. uitsluiting van mensen, de manier waarop D66 omgaat met mensen op sociaal-economische gebied, buitengesloten door m.n. D66. En dan is het alsof ik Clinton hoor praten over wat ze ook denkt! Kaag noemt ‘het beschermen van de minderheid tegen de tirannie van de meerderheid’ Als ik iets zie dat D66 niet doet op sociaal economisch vlak, dan is het juist dit. Als ik iets zie waarin ik haar niet helemaal serieus kan, wens te nemen dan is het dit. Ik weet dat dit zwijgen doorbreken heel veel boze reacties op zal leveren. Ik laat me daardoor niet weerhouden, in de geest van Kaag. Ik weet bij zo'n prachtige woorden is het moeilijk die stilte te doorbreken, ik doe het toch maar. Het laat haar woorden voor mij nl. enigszins hol klinken.

11 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin1 okt. 2018 - 13:31

@ Minoes - wees gerust. Ik in elk geval respecteer je reactie, omdat die een andere manier uitdrukt om tegen Kaags betoog in verhouding tot haar functie aan te kijken. Ik heb mijn mening hieronder opgeschreven. De jouwe is echter net zo legitiem als de mijne. Soms hebben zulke kwesties iets zo gecompliceerds in zich, dat uiteenlopende opvattingen naast elkaar kunnen bestaan.

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 14:21

Minoes, Je hoort haar uitspraken. Die zijn natuurlijk niet in de laatste plaats gericht tot haar eigen partij en partijgenoten. Bovendien weten wij niet, wat zij intern, binnen de partij doet. En we zijn maar op de hoogte van een enkel ding dat zij daarbuiten doet. Deze toespraak is niet alleen woorden. Het is ook een daad. .

Woeki Hypo
Woeki Hypo1 okt. 2018 - 18:55

Minoes, Ik ben het met je eens. Haar verhaal klopt niet. De essentie heb je al genoemd.

OlavM
OlavM1 okt. 2018 - 20:31

Als ik het wel heb, is Kaag pas kort vóór haar ministerschap lid van D66 geworden. Zij is zeker niet in hart en nieren een partijvrouw. Ik denk zelfs dat ze eigenlijk voor de verkeerde partij heeft gekozen, gezien haar achtergrond en opvattingen.

Zandx
Zandx1 okt. 2018 - 20:46

@ Johannn: “Deze toespraak is niet alleen woorden. Het is ook een daad” Net zo als een Fries gezegde luidt: Beppe zei altijd bij de thee: “ik doe er maar een grapje bij, want koekjes heb ik niet meer”

Piet de Geus
Piet de Geus1 okt. 2018 - 20:55

"buitengesloten door m.n. D66" Iedere extra investering in onderwijs is een uitnodiging om mee te doen. Dat jij alleen op nog meer nivellering zit te wachten, is jouw probleem.

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 20:57

Woeki, Neoliberalen zijn mensen. Maar daarom zijn mensen nog niet noodzakelijkerwijs neoliberalen. Er zijn ontegenzeggelijk neoliberale elites. Maar daarom is alles wat elite is nog niet neoliberaal. Overigens deel ik met jou je hartgrondige afkeer van het neoliberalisme en van degenen die het uitdragen. À la lanterne! .

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 21:14

Sorry, verkeerde plaats. johannn 1 oktober 2018 at 22:57 hoort hier niet. .

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 okt. 2018 - 1:33

Cliff Clavin e.a. Met haar betoog is juist niets mis, dat is wat ik zeg. Maar wel wat mij betreft met haar geloofwaardigheid als persoon in deze door haar lidmaatschap van D66 die het niet schroomt mensen uit te sluiten, buiten te sluiten, zij het op andere gronden met andere middelen. Daar krijgen ook vele vluchtelingen eenmaal in Nederland mee te maken. Haar gedrag komt voor mij niet overeen met hetgeen ze hier zegt. Iets zit in je systeem gebakken of niet, dat is mijn probleem. Iets zit niet de ene keer wel en de andere keer niet in je persoonlijkheid. Mensen zijn gelijk. Mensen zijn ook voor haar niet gelijk als het gaat om buitensluiten. Zij heeft dan ook niet zo'n probleem met buitensluiten van mensen op zich. Haar humanisme is op z'n minst selectief en dat voldoet niet aan de woorden die ze hier uitspreekt. Dat is mijn probleem met haar. Humaniteit kan in mijn ogen nooit selectief zijn, het is er of het is er niet. Door haar lidmaatschap van D66 en erger; dit kabinet heeft zij een verantwoordelijkheid die zij niet kan ontlopen door ' mooie en op zich oh zo juiste woorden' die wat mij betreft in flagrante tegenstelling staan wat mij betreft, tot 'haar' gedrag. Hier bijten het gedrag van de persoon en de boodschap m.b.t. mensen en buitensluiten, elkaar wat mij betreft. Euforie in deze m.b.t. 'mooie woorden' is aan mij niet meer zo besteed. Met retoriek kun je vele harten winnen maar evenzovele mensen om de tuin leiden, afleiden, op het verkeerde been zetten. Is dat nu ook juist niet de boodschap tegen mensen als Wilders en Baudet! Daar speelt nl. hetzelfde fenomeen. Uit zogeheten humanistische overwegingen maatregelen voorstaan die totaal tegengesteld zijn aan humanisme? Is dat niet precies hetzelfde mechanisme.(maar dan omgekeerd) Ik kan het niet anders duiden. Misschien nadert; 'De vos die de passie preekt' nog het best hetgeen ik wil zeggen. Het is niet de passie waar ik moeite mee heb, in tegendeel. het is de vos.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 okt. 2018 - 1:40

Correctie; 'die wat mij betreft in flagrante tegenstelling staan wat mij betreft, tot ‘haar’ gedrag.' die wat mij betreft in flagrante tegenstelling staan tot haar gedrag ( lidmaatschap D66) en uitvoerder kabinetsplannen, mede ondertekenaar regeerakkoord zoals het was en is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin2 okt. 2018 - 2:00

denk dat 'wat mij betreft' maar even weg. Te snel recht getypt zonder te letten op taalgebruik en herhaling in zinnen door de wens tot meer duidelijkheid en helderheid te komen. Nodig 'wat mij betreft' :)

Absconditus
Absconditus1 okt. 2018 - 11:38

Mevrouw Kaag vraagt zich af, hoe historici het huidige tijdsgewricht later zullen beoordelen. Dat is een speculatieve en hypothetische vraagstelling, waarop het antwoord nooit eenduidig kan zijn. Want historische processen voltrekken zich niet in een lineair verband, maar in een dynamische interactie met de vigerende omgevingsfactoren. En de beoordeling van deze processen wordt in hoge mate bepaald door subjectieve criteria, die worden afgemeten aan zowel de beoordeling van het verleden, het heden en de verwachtingen aangaande de toekomst, welke op hun beurt allemaal opnieuw een subjectivistisch karakter dragen. Hier valt veel over te zeggen, maar wat wij daaruit in elk geval kunnen afleiden is dat historici zich hebben te hoeden voor ideologisch bepaalde reductionistische simplificaties. Zoals bijv. (ja, ik blijf het toch zeggen hoor!) het marxistische profijtbeginsel, als zou de enige drijvende kracht achter deze historische processen winstbejag zijn. En het van Hegel's dialectiek afgeleide uitgangsprincipe van de klassenstrijd, al zou de enige tegenstelling tussen mensen en groepen die er werkelijk toe doet het verschil in materieel inkomen en bezit zijn. Met als gevolg dat andere, en al evenzeer relevante factoren, zoals cultuurverschillen, religieuze verschillen en de stand van de technologische ontwikkeling er in feite niet meer toe mogen doen en op een Hegeliaanse wijze worden ''aufgeheben''. Mevrouw Kaag, die in haar rede zonder meer een combinatie van retorische taalvaardigheid en idealistische bevlogenheid aan de dag legt, gewaagt ook van een bedrieglijke notie van een zogenaamd romantisch 19e eeuws nationalisme. Zij lijkt echter over het hoofd te zien, dat zij zich in haar idealistische bevlogenheid laat leiden door ideologisch bepaalde grondbeginselen en idealistische paradigmata, die een al evenzeer romantisch en utopistisch karakter dragen. En die rechtstreeks ontleend schijnen te zijn aan Rousseau's notie van een realiseerbare collectieve menselijke moraal en een daarmee verbonden lineair en eenduidig evolutionair vooruitgangsbeginsel. Hiermee laat mevrouw Kaag zich kennen als een klassieke liberaal, wat natuurlijk haar goed recht is. Zij ziet hier echter over het hoofd dat een dergelijk van Rousseau afgeleid evolutionair en lineair vooruitgangsbeginsel ook moet worden beschouwd als een reductionistische en ideologisch bepaalde simplificatie in de duiding van historische ontwikkelingen en processen. Ook hier valt weer veel over te zeggen, o. a. wanneer wij Max Weber's ''Entzauberung der Welt'' en Heidegger's ''Sein und Zeit'' zouden aanhalen. Maar dat gaat te ver en we moeten het kort houden. Deze historicus realiseert zich zonder meer dat ook hij redeneert vanuit een ideologisch en cultureel bepaald paradigma. En dat zijn argumentatie daarom dus ook niet anders dan subjectief kan zijn. En ik pretendeer daarom ook geen objectiviteit, zoals mevrouw Kaag dit wel lijkt te doen. Want waardenvrije historische wetenschap bestaat niet. Wat wij echter wel kunnen stellen is dat de afgelopen eeuw het absolute moreel-ethische, economische en sociaal maatschappelijke failliet heeft laten zien van zowel de van het marxisme als van het liberalisme afgeleide ideologische idealen en utopische vergezichten. En dat de rampen die Europa over de afgelopen 104 jaar hebben getroffen, zoals de Eerste Wereldoorlog, de Russische revolutie en de Tweede Wereldoorlog, in ieder geval ten dele, kunnen worden teruggevoerd op deze boven beschreven marxistische en liberalistische simplificaties en reducties. Nee, mevrouw Kaag. Houdt u uw levensgevaarlijke en blinde idealistische utopisme a.u.b. voor uzelf. Of ga met uw geestverwant Frans Timmermans hierover een boom opzetten.

17 Reacties
johannn2
johannn21 okt. 2018 - 14:45

Absconditus, Jij stelt: "Nee, mevrouw Kaag. Houdt u uw levensgevaarlijke en blinde idealistische utopisme a.u.b. voor uzelf." Nee, Absconditus Haar oproep is een moreel ethische. Het is een oproep tot wederzijds respect en tot het nemen van je verantwoordelijkheid, met inachtneming van waarschuwingen, noem het lessen, uit het verleden. Medemenselijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor elkaar en elkaars welbevinden, dat is iets wat dwars door alle ideologieën heenloopt, heen snijdt desnoods. Het is niet ideologisch, én het past, als het goed is, binnen alle ideologieën, behalve ideologieën die niet deugen. Die laatsten vormen een 'levensgevaarlijk en blind idealistisch utopisme'. Dat is waar zij voor waarschuwt. .

Johan eldert
Johan eldert1 okt. 2018 - 15:01

ik vraag mij af of je gewoon copy paste uit andere artikelen of stukken? anders komt het erop neer dat je zelf niet begrijpt wat je schrijft, laat staan dat het tot enig fatsoenlijke relatie staat tot de lezing van sigrid Kaag. haar woorden, eigenlijk niet nieuw, hebben niets te maken met marxisme. wel met liberalisme. namelijk de vrijheid en bescherming van het individu en de daaraan verbonden rechten voor het individu. dat is noch simplisme noch een reductie [ga eens op zoeken in een woordenboek wat we met reductie in deze context bedoelen] In elk geval niet wat jij denkt. [eigenlijk snap je er niets van, maar dat terzijde] [En dat de rampen die Europa over de afgelopen 104 jaar hebben getroffen, zoals de Eerste Wereldoorlog, de Russische revolutie en de Tweede Wereldoorlog, in ieder geval ten dele, kunnen worden teruggevoerd op deze boven beschreven marxistische en liberalistische simplificaties en reducties. ] dit is natuurlijk complete onzin. Marxisme heeft nooit voet aan de grond gekregen. zelfs niet in de socialistische staten. dat had namelijk niets met marxisme te maken. iN die tijd walgde marx ook van het feit hoe zijn werk misbruikt werd en vooral verkeerd uitgelegd. [en dat doe jij ook nog een keertje] het liberalisme waaraan kaag haar lezing op baseert is gebaseerd op een liberale opvatting van NA WOII [ja even goed lezen] Verder je beschuldigt haar van simplicifaties en reducties. maar je toont het alleen neit aan. je kan hier wel een hele woordenbrij neerkalken, en misschien veel mensen mee intimideren en doen voorkomen dat je intellectueel bent. echter, de goede verstaanders prikken door je luchtbelletje heen en zien wat je werkelijk bent: een inhoudsloze charlatan. veel succes ermee.

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 15:01

Absconditus, Jij stelt: “Mevrouw Kaag vraagt zich af, hoe historici het huidige tijdsgewricht later zullen beoordelen.” En daarop laat je een heleboel hoogdravend geronk volgen, waaruit in de eerste plaats je misvatting van het gestelde blijkt, of, wat ik niet onwaarschijnlijk acht, je onwil tot begrip ervan. Wat zij doet is namelijk niet het aanspreken van historici. Het is een manier om mensen in het algemeen zichzelf een spiegel voor te laten houden. Die eerste zin is daarmee de enige zinnige in je betoog. De rest ervan bestaat in je zelfvoldane klaarkomen op het uitspinnen van je eigen misinterpretatie. .

MarjoleinS2
MarjoleinS21 okt. 2018 - 15:58

Johan, Mooie reactie!

Absconditus
Absconditus1 okt. 2018 - 16:27

@johannn Het is niet te ontkennen dat mevrouw Kaag hier een ethisch en moreel betoog houdt en daarom ontken ik dat ook niet. Maar wanneer zij deze door haar gepropageerde ethische moraliteit baseert op historische duidingen neem ik de vrijheid om vraagtekens te zetten bij de objectiviteit van deze duidingen, alsmede de door mij vermoedde daarachter liggende ideologisch-historische grondbeginselen en denkwijzen. @Johan Eldert Misschien kan mijn aanvullende reactie op @Bouwman, op 15.25u., het voor u iets duidelijker maken. Uw schelden (''inhoudsloze charlatan'') negeer ik verder maar. Het is zeer wel mogelijk dat ik mij vergis, en heb daarom ook expliciet gesteld mij geen pretentie van objectiviteit aan te matigen. Al zou het alleen maar zijn omdat (en dat zult u hopelijk met mij eens zijn) er geen waardenvrije historische wetenschap bestaat.

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 17:22

Dank je, Marjolein Ik was ook best tevreden. En na het misbruik door Absconditus draait Heidegger zich om in zijn graf, wat ik hem best gun. .

Joe Speedboot
Joe Speedboot1 okt. 2018 - 17:48

'Ook hier valt weer veel over te zeggen, o. a. wanneer wij Max Weber’s ”Entzauberung der Welt” en Heidegger’s ”Sein und Zeit” zouden aanhalen.' Je kon wel bij Baudet in de leer zijn geweest met dit soort nietszeggend semi-intellectueel gekoketteer.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde1 okt. 2018 - 19:05

Absconditus, over inconsistent gesproken. Of om het simpel te houden, de pot en de ketel. Want ik zie in jouw betoog veel meer niet uitgesproken ideologische motivatie dan in Kaags betoog. Los daarvan, wil je nu echt beweren dat onze liberale waarden, die voor een deel voortkomen uit de verlichting (en niet uit vage romantische idealen), levensgevaarlijk zijn en tot politieke verblinding leiden? Wat zien we daardoor niet wat we volgens jou wel zouden moeten zien? En wat voor soort van samenleving streef jij in godsnaam na?

DaanOuwens
DaanOuwens1 okt. 2018 - 19:55

@ Absconditus Jij schrijft: En dat de rampen die Europa over de afgelopen 104 jaar hebben getroffen, zoals de Eerste Wereldoorlog, de Russische revolutie en de Tweede Wereldoorlog, in ieder geval ten dele, kunnen worden teruggevoerd op deze boven beschreven marxistische en liberalistische simplificaties en reducties. Beetje kortzichtig hier niet als eerste het nationalisme als bron van alle kwaad te noemen. Als je dat de katalysator van dynamische interactie met de vigerende omgevingsfactoren had genoemd had jouw wazige betoog misschien nog een klein beetje hout gesneden. Dan was je het gewoon niet eens geweest met Kaag die weinig waarde hecht aan het nationalisme en die dus in tegenstelling tot jou niet terug wil naar die mooie jaren tussen beide wereldoorlogen in. En je betoog had erg gewonnen aan duidelijkheid.

Woeki Hypo
Woeki Hypo1 okt. 2018 - 20:08

johannn, "Het is een oproep tot wederzijds respect ... " Het tegenwoordig dominante neoliberalisme is een elitisme en een vijanddenken. Dit neoliberalisme is een verificatie dat hoogopgeleide elites tot op heden niet van of uit de geschiedenis geleerd hebben in een positief ethische zin. D66 is tegenwoordig ook neoliberaal. Neoliberalisme polariseert maatschappij en wereld maximaal.

OlavM
OlavM1 okt. 2018 - 20:14

@ Absconditus: [….zij zich in haar idealistische bevlogenheid laat leiden door ideologisch bepaalde grondbeginselen en idealistische paradigmata, die een al evenzeer romantisch en utopistisch karakter dragen.] O ja? Sinds wanneer zijn mensenrechten, antiracistische en antidiscriminatoire opvattingen “romantisch en utopistisch”? Deze opvattingen zijn meer dan ooit belangrijk in de wereld van nu, waarin de ene na de andere mensenrechtenschending plaatsvindt! Daartegen zijn jouw Bijbelteksten niet zo effectief, hoor! Je mag nog zo filosofisch geleerd doen, dit is de kern. Om een bekende Engelse uitdrukking te gebruiken: “the proof of the pudding is in the eating”. En de pudding van Kaag smaakt goed!

OlavM
OlavM1 okt. 2018 - 20:19

@ johannn: [Die eerste zin is daarmee de enige zinnige in je betoog.] Eerlijk is eerlijk, ik zie nog een tweede: "Want waardenvrije historische wetenschap bestaat niet." :)

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 20:54

Woeki, Neoliberalen zijn mensen. Maar daarom zijn mensen nog niet noodzakelijkerwijs neoliberalen. Er zijn ontegenzeggelijk neoliberale elites. Maar daarom is alles wat elite is nog niet neoliberaal. Overigens deel ik met jou je hartgrondige afkeer van het neoliberalisme en van degenen die het uitdragen. À la lanterne! .

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 21:09

OlavM 1 oktober 2018 at 22:19 Na het door Absconditus zelf geleverde bewijs daarvoor: Q.E.D. :)

Absconditus
Absconditus1 okt. 2018 - 21:27

@Daan Daar hebt u een punt. Mijn betoog zou inderdaad aan duidelijkheid hebben gewonnen wanneer het nationalisme er in zou zijn aangehaald. Heb weinig op met al evenzeer zweverige en romantische noties van dat nationalisme. Maar hecht wel een aan een controleerbare en kleinschalige democratie, die volgens mij nog het beste kan worden gegarandeerd door het vasthouden aan nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid. @Martin Het zal u niet verbazen dat deze christendemocraat streeft naar een samenleving die is gebaseerd op Bijbelse grondbeginselen. En dat zijn niet die van mevrouw Kaag. Want om te beginnen is haar mensbeeld volkomen onrealistisch. En mede daardoor, of misschien zelfs wel juist daardoor, acht ik het door haar zo retorisch en literair ingeklede utopische idealisme in hoge mate illusoir en levensgevaarlijk. De Europese geschiedenis van de afgelopen 104 jaar heeft dat afdoende bewezen.

DaanOuwens
DaanOuwens2 okt. 2018 - 6:36

@ Absconditus Jij schrijft: Maar hecht wel een aan een controleerbare en kleinschalige democratie, die volgens mij nog het beste kan worden gegarandeerd door het vasthouden aan nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid. Dus ben je een zweverige nationalist.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde3 okt. 2018 - 11:45

Ab, ik vermoedde inderdaad een christelijke achtergrond. Maar die zijn er in alle maten en soorten. Je bent duidelijk geen progressieve christen meer van het type dat je in Rusland, Hongarije en Polen vindt. Zeer conservatief met obscurantistische randjes. (Vergeef me deze term maar je schuwt zelf ook de moeilijke woorden niet.) Ik vermoed dat, als je hem kent, je veel inspiratie haalt uit Aleksandr Doegin. Dezelfde mix van romantische bevlogenheid met conservatieve politieke idealen. Ik las net dat je weinig hebt met het nationalisme dat bij hem en andere conservatieven daar heel natuurlijk uit voortkomt. Maar je zult toch moeten erkennen dat het juist de progressieven zijn die hun oplossingen zoeken in de rationaliteit, in de wereld om ons heen eerder dan in vluchtige romantische noties als nationalisme en symbolische bezweringen tegen het kwaad dat tegenwoordig Islam wordt genoemd. Die hele retoriek van populistisch rechts, en het CDA doet daar tot afschuw van een groot deel van de christelijke achterban aan mee, is toch niets anders dan het slaan van een kruisje tegen een zelfbedachte duivel. Het lost toch helemaal niets op. Ook niets door mensen bewust te willen maken. Het creëert een kloof, niet alleen tussen moslims en ons, maar ook tussen ons en de populisten. Welk zinnig mens kan het slaan van een kruisje serieus nemen als oplossing van een dreigend probleem? De FVD stemmer ziet zich als een moderne kruisridder, die met de zegen van God, ten strijde strekt tegen het kwaad. Wat een onzin. Net als de missies in die tijd, is dit een zinloze exercitie. Het enige wat we hiermee bereiken is het uit elkaar spelen van verschillende groepen mensen waarmee we samenleven. Dat moet jij als christen toch ook niet willen.

Poezenmens
Poezenmens1 okt. 2018 - 11:03

Net als Sheila Sitalsing vind ik de toespraak van Sigrid Kaag een verademing: “Al sinds Kaags aantreden in het kabinet verspreiden Russisch trollentuig, dolende complotdenkers, mensen die zich ‘opiniemaker’ noemen en andere vuurtjesstokers zoveel drek over haar, dat erdoorheen ploegen alleen met een waadpak aan lukt. Meestal gaat het over haar huwelijk met een Palestijnse man, hetgeen mensen inspireert tot termen als ‘Hamas-lover’, ‘Pali-hoer’, ‘terrorist’ en ‘Jodenhater’ die stiekem een moslima is en ons belastinggeld aan donkerhuidige types in verweggistan vergooit – of aan Rihanna – terwijl ‘onze ouderen’ de hele dag in een luier moeten liggen.” https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-toespraak-van-sigrid-kaag-was-een-verademing~bfe45bdc/

7 Reacties
Frank1234
Frank12341 okt. 2018 - 12:50

Anderen de les lezen en uitmaken voor fascist is een verademing? Volgens mij doen alle politici dit tot nu toe. Ik zou het een verademing vinden een politicus tegen te komen die oplossingen heeft voor huidige problemen i.p.v. anderen de les te lezen.

Poezenmens
Poezenmens1 okt. 2018 - 12:58

“Het was een verademing in een tijd waarin zoveel politici in de top van de coalitie denken dat je er komt door de burger die ze ‘bezorgd’ noemen kritiekloos gelijk te geven, de grofheid te kopiëren en de rechtsstaat bij het grof vuil te zetten in hun kruiperige ijver om bij het volk in het gevlij te komen.”

Poezenmens
Poezenmens1 okt. 2018 - 13:29

@ Frank 1234 U heeft haar toespraak niet gelezen of hem niet begrepen. Zij heeft geen namen genoemd en ze heeft niemand uitgemaakt voor fascist.

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 15:06

Merel 1 oktober 2018 at 15:29 Met je eens. Haar waarschuwing mag dan voortkomen uit concrete signalen van deze tijd, maar het is een duidelijk algemene waarschuwing voor een algemene tijdgeest. .

KnorretjeBig
KnorretjeBig1 okt. 2018 - 15:10

@Merel Dat heeft zij wel degelijk gedaan. "Wie verwijst naar de Tweede Wereldoorlog en de aanloop daarnaartoe wordt vaak verweten te demoniseren."

OlavM
OlavM1 okt. 2018 - 19:53

@ KnorretjeBig: Kaag heeft niemand voor fascist uitgemaakt. Dat is onzin. Je moet de tekst beter lezen en/of begrijpen. Met de door jou geciteerde zin zegt ze iets anders, en ze heeft daarin 100 % gelijk. Want dat demoniseringsverwijt wordt nog voortdurend door rechts als "argument" gebruikt. Maar nog steeds is de Tweede Wereldoorlog (met de aanloop daartoe en de ontwikkelingen daarna) een heel belangrijk en gerechtvaardigd oriëntatiepunt voor het beoordelen van de verdere ontwikkelingen in de wereld, met name waar het gaat om mensenrechten, racisme, discriminatie, superioriteitswaan, enz.

Frank1234
Frank12342 okt. 2018 - 6:56

@OlavM Een belangrijke les die je kan trekken uit Tweede Wereldoorlog is dat je inderdaad moet oppassen voor mensen die tegenstanders demoniseren. Dit is iets wat Kaag (nu weliswaar nog subtiel) doet. Dit ophitsten vind ik schadelijk en op zijn minst niet constructief.

Bert de Vries
Bert de Vries1 okt. 2018 - 10:23

Wat Kaag doet, is goed en goedkoop. Goed om voor de hand liggende redenen. Goedkoop omdat ze verzuimt heren als Rutte, Dijkhoff en, mogelijk, Buma even hard aan te spreken op het aanwakkeen van dubieuze sentimenten.

5 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin1 okt. 2018 - 11:30

@ Bert - doet ze dat niet tussen de regels door? Ik denk dat met name ene Dijkhoff zich haar woorden persoonlijk mag aantrekken (weet je nog? Vluchtelingen die het voor het (eigen) 'goede volk' verzieken?). Iemand hoeft iets niet letterlijk uit te drukken om toch ook zekere 'nette mensen' in haar eigen omgeving een forse draai om de oren te verkopen. Wat mij betreft heeft Sigrid Kaag dit gedaan.

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 15:12

Bert, Ze spreekt iedereen even hard aan die het raakt. Het is een algemene waarschuwing tegen een algemene tijdgeest. Die verdraagt geen namen, hooguit gedepersonaliseerde voorbeelden. Daarin ligt de kracht van deze benadering. .

Woeki Hypo
Woeki Hypo1 okt. 2018 - 19:44

"Ze spreekt iedereen even hard aan die het raakt." Dat is wat ze niet doet. Haar verhaal is onevenwichtig. Wat je van hoogopgeleide neoliberalen kunt verwachten.

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 23:27

Woeki, Graag iets meer substantie, Woeki .

Woeki Hypo
Woeki Hypo2 okt. 2018 - 21:48

@johannn, 2 oktober 2018 at 01:27, “Graag iets meer substantie, Woeki” Waarom vraag je, als vaste gast op Joop, naar de bekende weg? Neoliberalisme (van hoogopgeleiden) is die substantie. Daarover is Sigrid Kaag (bijna) stil. Verschillende reageerders hier op Joop hebben die substantie al ingevuld (onder deze draad of een andere draad over hetzelfde onderwerp), een herhaling van zetten. Daar is inmiddels ook een column van Ewald Engelen op Follow the Money bijgekomen. Zie de reactie van @korheiden, 2 oktober 2018 at 12:52. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

RosaLange
RosaLange1 okt. 2018 - 10:19

"De minister vraagt zich af hoe een toekomstig historica zal terugkijken op ‘onze tijd van onbehagen en vervreemding en de politieke verandering die dat in onze tijd al heeft voortgebracht’ en of ongelijkheid herkend zal worden ‘als drijvende kracht van de politieke polarisatie en als factor in de afbraak van sociale samenhang en de vermindering van stabiliteit en veiligheid’." Volgens kun je de afstand tussen politiek en bevolking niet treffender weergeven dan met deze holle frasen. Wie denkt zichzelf zo te kunnen handhaven als politiek onbenul verdient niet anders dan een vette verkiezingsnederlaag, die dan ook in peilingen reeds zijn schaduwen vooruitwerpt. Dode taal, ontdaan van iedere inhoud: "Omdat we mede mensen zijn. Omdat we samen leven."

2 Reacties
omaoeverloos
omaoeverloos2 okt. 2018 - 9:00

Nou, vooruit, Applonia, omdat je het zo vriendelijk stelt neem ik de moeite even te reageren op Uw opmerkingen. Waarom ik mevrouw Kaag haar zalvende schrijfsel niet oprecht, ja zelfs populisticht vind is omdat ze deel uitmaakt van een kabinet wat: - 2 miljard euro weggeeft aan de multinationals - ingeburgerde kinderen het land uit wil flikkeren - de btw op eerste levensbehoeften verhoogt - de burger de kosten voor de energietransitie in de maag splitst - heult met een dictator om vluchtelingen buiten de deur te houden - sociale werkplaatsen de nek omdraait. Maar goed, als je tegenwoordig niet in de mooie praatjes van en minister trapt ben je dus xenofoob, GS adept en een onderbuiker.

omaoeverloos
omaoeverloos2 okt. 2018 - 9:24

Sorry, moet eentje naar onder

omaoeverloos
omaoeverloos1 okt. 2018 - 10:04

Het populisme van Kaag gaat er bij de achterban natuurlijk ook in als gods word in een ouderling. Kan ze nu weer aan de borrel met Blok, Dijkhoff en Grapperhaus.

6 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries1 okt. 2018 - 13:26

OmaOeverloos, ik zag dat we op eenzelfde lijn zitten. Toevallig zag ik zojuist een artikel in de NRC. Daaruit de volgende zin: "Hij (Édouard Louis) is pas 25 jaar oud. Maar in korte tijd is hij internationaal uitgegroeid tot de spil van een nieuwe Franse intellectuele avant-garde, het links-radicale antwoord op het bourgeois-establishment van president Emmanuel Macron." Ik denk dat Kaag deel uitmaakt van datzelfde bourgeois-establisment. Zoals heel D66, en bijna heel GroenLinks. Keurige lui, maar wel erg van "de horizon is waar onze kringen eindigen." link: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/01/radicaal-in-de-aanval-op-de-bourgeoisie-a2040602

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar1 okt. 2018 - 16:21

Waarom zou het populistisch zijn om je uit te spreken tegen xenofobie, leg eens uit? Of bedoel je dat je zelf last hebt van xenofobe vooroordelen en iedereen daar geen last van heeft, zonder enig argument diskwalificeert als populist, want dat is mijn indruk van je korte, sloganachtige, onderbuikbijdrage.

Woeki Hypo
Woeki Hypo1 okt. 2018 - 19:29

"Waarom zou het populistisch zijn om je uit te spreken tegen xenofobie, leg eens uit?" Omdat elites zich niet uitspreken tegen onderfobie. Het tegenwoordig dominante neoliberalisme is een onderfobie. Een permanent trappen tegen onderklassen. Ook een vorm van haat.

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 23:31

Woeki, Volgens mij ken jij de neoliberale elite te veel respect toe voor de onderklassen. Zoveel moeite nemen ze zich daar niet voor. Ze serveren die gewoon af. . .

omaoeverloos
omaoeverloos2 okt. 2018 - 7:37

Ach, Applonia, wat een boosheid naar mij toe, terwijl U mij in het geheel niet kent.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar2 okt. 2018 - 8:16

Woeki, Je hebt ernstige waandenkbeelden en probeert die mij nu op te dringen. Heb je 1984 van George Orwell wel eens gelezen? Het bedenken van nieuwe woorden wil niet zeggen dat die verwijzen naar een werkelijk bestaand verschijnsel. Jouw geklets is een voorbeeld van zulke kwaadaardige newspeak. Oma, Ach, kun je de discussie weer niet winnen en ga je daarom maar weer proberen mij te diskwalificeren in de bekende kleuterstijl die op GS wel aanslaat maar voor de volwassenen hier te zielig voor woorden is.

Leo Patat
Leo Patat1 okt. 2018 - 9:57

Stilte? Gaan we nu ziende blind ook nog hardhorendheid veinzen?

Anoniempje5
Anoniempje51 okt. 2018 - 9:09

hmmm, wat stond er ook al weer op dat tegeltje bij Oma? Praatjes vullen geen gaatjes... of iets in die trant. Als ze er echt in zou geloven zou ze zich niet lenen voor dit kabinet.

7 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin1 okt. 2018 - 9:55

@ Anoniempje - we kunnen niet in haar hart kijken, hoewel ze wel blijk geeft van medemenselijkheid, en dit kun je nu echt niet zeggen van lieden als Rutte, Blok, Buma, en Dekker. Ze is diplomate, en bijzonder tactvol. Als ik kijk naar onze geestelijk toch wat minder ruimhartig bedeelde broeders aan de extreme rechterzijde, die als door een wesp gestoken reageren op Kaags verhaal, dan weet ik voldoende: hun Pavlov-gedrag toont ons dat Sigrid zo een en ander bereikt heeft. Bert Brussen bijvoorbeeld vindt het allemaal weer kut (andere gevoelens kent dit heerschap niet): https://tpo.nl/2018/09/30/abel-herzberg-lezing-2018-door-sigrid-kaag-d66-een-lange-linkse-cliche-godwin/

omaoeverloos
omaoeverloos1 okt. 2018 - 10:04

"wat stond er ook al weer op dat tegeltje bij Oma?" Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen!

Anoniempje5
Anoniempje51 okt. 2018 - 10:26

@Cliff; Als jij haar de voordeel van de twijfel wilt geven dan ben ik ook daartoe wel bereid. @Oma; Bedankt, die hing er inderdaad ook nog.

DanielleDefoe
DanielleDefoe1 okt. 2018 - 13:26

Een detail slechts, maar Shakespeare's sonnet 30 dat wordt geciteerd in haar toespraak lijkt mij weinig toepasselijk. Uiteraard, iedere gelegenheid waarbij naar poezie wordt gerefereerd is mooi meegenomen, maar toch. Ook de slotregels van het sonnet zijn de moeite van het onthouden waard: " But if the while I think on thee, dear friend, All losses are restor'd, and sorrows end. kunnen ook zo op een tegel.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19471 okt. 2018 - 14:54

"we kunnen niet in haar hart kijken, hoewel ze wel blijk geeft van medemenselijkheid, en dit kun je nu echt niet zeggen van lieden als Rutte, Blok, Buma, en Dekker." Ik denk dat mw. Kaag uw demoniseren niet onderschrijft.

OlavM
OlavM1 okt. 2018 - 19:37

Cliff Clavin: Ja, zielig, die Brussen van ThePostOnline. "Een-lange-linkse-cliché-godwin", "D66-gedram", meer weet dit briljante heerschap niet te verzinnen. O ja, ook nog zo ijzersterk: "D66, dat is die partij met slechts 9 zetels (PvdA-aantallen) in peilingen". Sinds wanneer zegt het aantal zetels -in realiteit ofwel peilingen- iets over de kwalitatieve inhoud van wat een politicus zegt? De geestelijke armoede is tenhemelschreiend.

Woeki Hypo
Woeki Hypo1 okt. 2018 - 20:25

Anoniempje, "Als ze er echt in zou geloven zou ze zich niet lenen voor dit kabinet." Dat vind ik ook. Haar verhaal is een tegel van de elitaire consensus. D66 is tegenwoordig ook neoliberaal. Neoliberalisme impliceert maximale polarisatie.

Frank1234
Frank12341 okt. 2018 - 8:40

Problemen in de samenleving groter maken doordat men bang is xenofobisch over te komen kan ook worden gezien als een vorm van uitsluiting. Ik zou ook graag terug willen naar de tijd dat men de voordeur open kon laten. Maar enkele uitzendingen "Opsporing Verzocht " later begrijp ik dat deze tijd voorbij is. Vroeger was geluk nog heel gewoon, die tijd is voorbij. Maar laten we er nu aan gaan werken de samenleving in ieder geval leefbaar te houden.

Bouwman2
Bouwman21 okt. 2018 - 8:32

Is het wel de taak van de Overheid om de gedachten en de gevoelens van de burgers te leiden? Me dunkt dat een burger bij de hand nemen wat paternalistisch klinkt. Het is waar dat burgers op zoek zijn naar de veiligheid die een vader of een moeder. Dat schept ook een afhankelijkheid. Maar het is niet - zo komt het me voor- de bedoeling dat die permanent is, maar evolueert naar een graad van zelfstandigheid. Je moet eens een keer volwassen worden en de wijde wereld intrekken en zelf je keuzes maken. Wie die keuzes zelf niet kan maken door ziekte of gebrek voor hen is er de Overheid, maar wie psychisch en fysiek in staat tot oordelen , die moet zo vrij mogelijk zijns weegs moeten gaan.Dat is al op zichzelf moeilijk genoeg. Dat is lastig, je weg te bepalen want overal staan de reclame borden en loeren de verleiders en de verbieders achter bijna elke boom.En niet iedere gids is zo betrouwbaar dat ie een keurmerk draagt.. Wie is er nu betrouwbaar en wie is dat niet, een vraag die Shakespeare al stelde. Wie is de ware profeet en wie de valse? Een essentiële vraag. Ik heb het je al eens eerder gezegd, maar mijn oude hoogleraar vond dat ik de Bijbel moest bestuderen. l Dat was eerst een vreemd advies aan een paganist.. Maar later niet meer: de Bijbel is een zoektocht van een heel volk. De Bijbel biedt doorkijkjes op allerhande probeersels. Op falen en slagen, op succes en mislukking. Geen pasklare handleiding, meer een soort keuzewijzer. Nee, ik kan de Bijbel enkel aanbevelen. Jammer dat de Bijbel wel bekend is maar ook zo onbemind. Zou onderwijs behulpzaam kunnen zijn? Ik vroeg dat aan diverse andere onderwijsgevenden, zijn jullie de gids soms, die het vertrouwen waard zijn? Jullie zijn toch van die altruïsten? Maar de waren zelf niet geëquipeerd genoeg, ze hadden het te druk, ze moesten staken. Voor zichzelf opkomen en zo. Dat zeiden ze. Hoe de keuzestress te bestrijden? Wie is er betrouwbaar genoeg? Ik kwam op Rutte uit. Ene Erdogan had dat als eens geroepen, hee, Ruttuh. En inderdaad, Mark Rutte lijkt me betrouwbaar genoeg. Nou ik hoor het al: ach en wee. wat een abjecte keuze! Rutte is VVD. Hoe vreselijk is dat alles. Maar weten jullie soms een betere? Dan stel ik mijn keus wel even bij.

2 Reacties
Absconditus
Absconditus1 okt. 2018 - 13:25

@Bouwman Frappant dat uitgerekend iemand als u, in reactie op de rede van mevrouw Kaag, de Bijbel aanhaalt. Wilde daar, in mijn boven te lezen reactie, ook op ingaan. Maar vond het al lang en uitputtend genoeg voor eventuele lezers. Maar zou u en anderen vandaar uit, als aanvulling, willen wijzen op Pred. 1:10-11; ''Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen; Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest, in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaals wezen zullen.'' Er is geen ding waarvan men zou kunnen zeggen dat het nieuw is, zegt de Bijbel hier. Maar de mensheid heeft nu eenmaal een heel kort geheugen En omdat er geen gedachtenis is aan de voorgaande dingen is er ook geen begrip van de tegenwoordige dingen. Daarom zal men keer op keer de zaken op dezelfde foute manier beschouwen en interpreteren. En deze fouten zullen ook niet door het nageslacht worden herinnerd. Daarom meent men ook steeds weer dat er een nieuwe en betere tijd is aangebroken. En dat iedereen zich aan de principes van deze nieuwe tijd zou moeten aanpassen. Omdat anders de vooruitgang van de menselijke beschaving niet verwezenlijkt zou kunnen worden. Hieruit volgt, dat wie zich niet aan deze zogenaamde nieuwe tijd wenst aan te passen een struikelblok en een obstakel moet wezen die de te realiseren vooruitgang in de weg staat. En laat dit eenzijdige lineaire en aan Rousseau ontleende paradigma van het evolutionaire vooruitgangsprincipe in de duiding van de geschiedenis, wat hier in de Bijbel wordt ontkracht en gerelativeerd, nu precies datgene zijn waarmee mevrouw Kaag mensen als ik en anderen in haar redevoering mee om de oren meent te moeten slaan! Het aan de Bijbel ontleende mensbeeld acht ik daarnaast ook heel wat realistischer dan wat het marxisme, het liberalisme en het humanisme hierover menen te moeten poneren. Een van de m.i. meest adequate Bijbelse typeringen van wie en wat de mens in feite is wordt in Rom. 3:10-17 beschreven; ''Gelijk geschreven is; er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond is vol van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En de weg des vredes hebben zij niet gekend.'' Dit kunt u paulinische misantropie en cynisme noemen. En dat is dan ook al vele malen gedaan. Maar de geschiedenis van de mensheid, in het bijzonder de Europese geschiedenis van de afgelopen eeuw, lijkt dit Bijbelse, en m.i. realistische, mensbeeld integraal te bevestigen. En op dit menselijke tekort lijken alle grote ideologische en utopistische idealen over de afgelopen 104 jaar te zijn gestrand. En in rivieren van bloed en ellende gesmoord. Daarmee wordt het gelijk van Paulus m.i. bevestigd. En wanneer wij dit gelijk van Paulus dan gaan koppelen aan het reeds boven aangehaalde Pred. 1:10-11 is de cirkel weer rond. Deze aan de Bijbel ontleende beschouwingen, van zowel de menselijke duiding van de geschiedenis als van het veel te positieve marxistische en liberale en humanistische mensbeeld, spreken het utopische idealisme van mensen als mevrouw Kaag ten enen male tegen. En ontmaskeren dit utopisme als een levensgevaarlijke, kortzichtige eenzijdigheid, waar volgens mij alleen maar meer bloedvergieten en ellende uit kan voortkomen.

OlavM
OlavM1 okt. 2018 - 19:23

@ Absconditus: [Deze aan de Bijbel ontleende beschouwingen.....spreken het utopische idealisme van mensen als mevrouw Kaag ten enen male tegen. En ontmaskeren dit utopisme als een levensgevaarlijke, kortzichtige eenzijdigheid, waar volgens mij alleen maar meer bloedvergieten en ellende uit kan voortkomen.] De beschrijving in je laatste zin is nu juist een rake typering van heel veel wat uit orthodox en extremistisch Christendom is voortgekomen. Racisme, uitroeiing van inheemse volken, imperialistische verovering en uitbuiting met als schaamlap "kerstening", kruistochten, noem maar op. Dus: waar haal je die verschrikkelijke arrogantie vandaan? Mijn standpunt is altijd geweest: het is helemaal niet doorslaggevend welk geloof men aanhangt, of welke levensbeschouwing of (politieke) ideologie dan ook, maar wél: hoe interpreteert men die ideeën en vooral: hoe brengt men die in de praktijk van het samenleven? Mondt het uit in werkelijke solidariteit, gelijkwaardigheid en eerbiediging van grondrechten -andere termen kan ik zo gauw hiervoor niet verzinnen-, of juist daarentegen op machtsuitoefening, superioriteitsdenken en discriminatie?

Cliff Clavin
Cliff Clavin1 okt. 2018 - 8:30

Kijk ik even om me heen, dan denk ik dat Rutte-III al verleden tijd is - de deelnemers weten het alleen zelf nog niet, zoveel gewone Nederlanders juist wel. Als landgenoten met de meest uiteenlopende opvattingen, en horend bij bijzonder van elkaar verschillende kanten van het politieke spectrum, laten weten dat ze naar een totaal vastgelopen motorblok, een treinwrak-in-wording zitten te kijken, dat is het heel waarschijnlijk dat die fantasten te Den Haag er het beste aan doen om hun koffers te pakken. Twee verwijzingen: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-toespraak-van-sigrid-kaag-was-een-verademing~bfe45bdc/ https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/09/in-rutte-iii-heeft-iedereen-meloenen-achter-hand-647037/ De volgende eerste minister zien wij hier, Jopers: https://www.youtube.com/watch?v=ptTTe8p4aAw

4 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin1 okt. 2018 - 8:48

Ah, mensen - wellicht had ik bij mijn kijktip moeten vermelden: NSFW. Anderzijds: grensoverschrijdend is het nu ook weer niet, zelfs niet in tijden van verwarring en paniek. Zing maar gewoon uitbundig mee, en lach om Rutte-III, is mijn advies.

johannn2
johannn21 okt. 2018 - 23:44

Cliff, Vastgelopen motorblok, nou je het zegt... Het was me opgevallen, dat Rutte steeds meer een-richting communiceert, waarna ik bedacht, dat dat ook wel een monoloog wordt genoemd, waarna het me opviel, dat als het nu opvalt, het dus nog erger is geworden, waarna ik moest denken aan een Shakespeareaans koningsdrama. Kortom, er is hoop. .

Cliff Clavin
Cliff Clavin2 okt. 2018 - 8:30

@ johannn - dat zie je heel goed. Rutte is veranderd. Hij is niet meer de charmante (?), handige, aalgladde en o zo gevaarlijke crisisbeheerser (susser, goedprater, reclameman voor de eigen toko) die hij was. Het is voorbij, gelukkig maar, denk ik dezer dagen.

johannn2
johannn22 okt. 2018 - 19:33

Cliff, Hij is op. Was al over de datum. Misschien een barst in het grammofoonplaatje. In onderdelen uit elkaar en recyclen. Of naar de Efteling natuurlijk. .

Komtgoed
Komtgoed1 okt. 2018 - 8:03

Mevrouw Kaag heeft helemaal gelijk. Mooie woorden. Bijna filosofisch. De realiteit is niet altijd zo mooi als de woorden die zij gevonden heeft. De politiek die het schip besturen moet soms concessies doen om de haven veilig te kunnen bereiken.

Kopinhetzand
Kopinhetzand1 okt. 2018 - 7:23

Als ik mevrouw Kaag hoor of zie ik de Heilige Maagd Maria voor me opdoemen. Bovenstaande rede doet me denken aan het "touwtje" van Terlouw. Ik kan mij vinden in wat zij stelt, wie kan dat trouwens niet? Helaas mis ik in haar woorden de weg naar de realiteit van alledag.

1 Reactie
nico1943
nico19431 okt. 2018 - 8:00

Haal je hoofd eens uit het zand :;)

Oki Doki
Oki Doki1 okt. 2018 - 6:25

Persoonlijk denk ik dat het allemaal begint bij een gebrek aan informatie. De burger wordt bij lange na niet voldoende geïnformeerd door de overheid. Als de burger niet genoeg af weet van een bepaald politiek project of niet genoeg af weet van bepaalde maatschappelijke kwestie's of vraagstukken, dan stemmen ze voor wat zij als het meest veilig ervaren, en dan zullen ze zeker niet voor groter veranderingen stemmen. Wat dat betreft valt er voor de overheid nog een wereld te winnen aangezien de burgers, de mensen van onze maatschappij hoofdzakelijk praktisch worden opgeleid, zodat mensen het bedrijfsleven zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn en bij wijze van spreken al vanaf de kleuterschool systematisch en structureel te weinig informatie krijgen over mens en maatschappij. Het is dus gewoon onmogelijk dat mensen die hoofdzakelijk praktisch worden opgeleid, dat die op het gebied van politiek en maatschappij de juiste en meest verstandige keuze's maken. Nee, deze mensen maken keuze's die voor hen het meest bekend en meest veilig zijn en zullen relatief grote veranderingen altijd als een in potentie te groot risico zien.

2 Reacties
Oki Doki
Oki Doki1 okt. 2018 - 7:35

We krijgen niet veel informatie en de informatie die we wel krijgen is nog steeds propagandistisch, het kapitalisme versus het communisme, en versus religie. Je kunt wel nagaan dat die informatie ontoereikend is voor de burger om een nuttig en functioneel deel uit te kunnen maken van de maatschappij, de nieuwe maatschappij, het nieuwe systeem dat niet enkel een ideologie is maar een systeem dat uit mensen bestaat, van, voor en door mensen.

Anoniempje5
Anoniempje51 okt. 2018 - 9:02

"Persoonlijk denk ik dat het allemaal begint bij een gebrek aan informatie. De burger wordt bij lange na niet voldoende geïnformeerd door de overheid." Eens met je punt. Maar het hoort, helaas, bij de 'moderne' democratie. Het gaat erom dat de massa je gelooft. Daarbij is tegenwoordig alles geoorloofd, liegen, bedriegen en informatie achterhouden, of moeilijk toegankelijk maken, zodat de burger, maar helaas vaak ook de media, het teveel moeite vindt om uit te zoeken. Als ze het eerlijke verhaal zouden vertellen en ons genoeg informatie verschaffen zou het kabinet er heel anders uitgezien en/of veel van de genomen maatregelen niet door zouden zijn gegaan door massa demonstraties en/of stakingen.

Uilenspiegel
Uilenspiegel1 okt. 2018 - 6:08

Mooie preek voor de kerkgangers, maar wel verdomde fout beleid. Misschien last van het geweten?

[verwijderd]
[verwijderd]1 okt. 2018 - 6:00

--- Dit bericht is verwijderd —

7 Reacties
Tom5
Tom51 okt. 2018 - 6:46

Z-edje Niet haar toespraak maar Uw reactie, is een lofzang op de Rede.

Sonic2
Sonic21 okt. 2018 - 6:57

@ Z-edje Waarom moet ik en de overige 15 en halve miljoen Nederlanders zich altijd verdiepen in het gedram van 1,5 miljoen nationalistische kiezers? Waarom moeten wij altijd hun ellende en zorgen wel serieus nemen? Waarom is het nooit andersom? Alsof D66, VVD, PvDA en SP kiezers geen problemen hebben. Alsof dat alleen voorbehouden is aan mensen die hun buurt hebben zien veranderen. Dat is vaak ook nog eens compleet niet waar. Waarom is de PVV zo groot in Limburg? Dat is geen islamitisch bastion ofzoiets. Waarom ben je meteen een landverrader als je denkt dat Nederland beter wordt door de EU? Waarom ben je meteen een landverrader als je liever immigranten hebt als dichte grenzen? We moeten daar trouwens maar vanaf. Dat als je in een slechte wijk woont met veel moslims dat je dan automatisch maar PVV of FvD moet stemmen. Op basis waarvan? Of dat we maar moeten accepteren dat mensen op gevoel stemmen. Soms zijn hele foute en slechte keuzes op een bepaalde manier begrijpelijk, maar is het onvergeeflijk om die keuze te maken. Ik noem Trump/Wilders en Baudet. Je kan prima de problemen signaleren die hun signaleren, maar tekeer gaan tegen hun retoriek. Dat jij er dan van maakt dat ze de problemen direct ontkent is onzinnig. Maar het is het standaard rechts radicale trucje. Als je die twee bedriegers aanpakt moet je sowieso links zijn. Moet je sowieso de problemen ontkennen en niet zien. En moet je sowieso in een rijke villawijk wonen zonder moslims. Dat is een beetje de framing. Het hoeft echter niet perse te kloppen.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar1 okt. 2018 - 7:17

Zedje, Als derdegeneratiemigrant ben ik persoonlijk wel blij met dit soort geluiden, omdat ik in de retoriek van het migratie- en integratiedebat maar al te vaak over 1 kam wordt geschoren met ofwel buitenlandse terroristen of profiteurs dan wel met grachtengordelelite en dit heeft zijn weerslag op de realiteit van mijn leven in de zin van een toenemend wantrouwen op grond van huidskleur en etniciteit. Voor de duidelijkheid: ik heb niets te maken met de aanslagen op het WTC, ik ben niet eens moslim, maar humanist, ik ben in Nederland geboren en ik werk al mijn hele leven en betaal netjes belasting zonder ooit 1 cent uitkering te hebben ontvangen en ik heb geen strafblad. Waarom word ik dus door anderen aangekeken op aanslagen elders op de wereld, op plaatsen waar ik zelf nog nooit ben geweest? Intussen is het voor mij als niet-witte wel lastiger om aan werk te komen, een fatsoenlijk huis te bewonen en andere voor jou ongetwijfeld vanzelfsprekende rechten te genieten. En ik zit niet in een Amsterdams schuilkerkje en behoor alleen al op grond van huidskleur tot geen enkele elite. Kortom, dit verhaal van Kaag gaat voor mij gewoon om mijn broodwinning en overleven en ik zie niet in waarom ik daar niet evenveel recht op zou hebben als iemand die een andere huidskleur heeft dan ik. Jij wel?

Satya
Satya1 okt. 2018 - 7:22

Een bij mij in het stadje veelgehoorde klacht is dat alle beschikbare woningen naar statushouders gaan, in werkelijkheid is dit 6%. Ik weet niet hoe dat in de rest van Nederland is maar stel me zo voor vrij gelijk met wat uitschieters naar boven. Populisme is kut.

MG1968
MG19681 okt. 2018 - 8:52

"Tot wie richt Kaag zich nou eigenlijk?" Je maakt een denkfout Z_edje. Voor het oplossen van problemen van een groep is het helemaal niet nodig, en vaak zelfs contraproductief om de aangedragen analyse en oplossingen vanuit die groep zelf onverkort over te nemen. Het getoonde ressentiment zelf is juiste de grootste rem op een positieve ontwikkeling. Ze richt zich op degenen die wel die open en solidaire samenleving voorstaan. En de door u beschreven groep zal daar het meest van profiteren.

Jesse James
Jesse James1 okt. 2018 - 17:25

@Satya 'Een bij mij in het stadje veelgehoorde klacht is dat alle beschikbare woningen naar statushouders gaan, in werkelijkheid is dit 6%.' Daarbij mag je 'Een bij mij in het stadje' nog wel even dik onderstrepen.. Maar succes met het vinden van een huurwoning hé, over 10 jaar heb je 'm misschien..

Satya
Satya2 okt. 2018 - 7:14

James Laat dan zien dat het anders is. Het CBS heeft hier cijfers over, neem aan dat je kunt rekenen. Populisme, je zult er maar gevoelig voor zijn.

Drunken Pumpkins2
Drunken Pumpkins21 okt. 2018 - 0:34

Topvrouw. Zei zou MP moeten worden! Vooral om een middelvinger naar de facistishe partijen van Wilders en Baudet op te steken.

Gwendoline2
Gwendoline230 sep. 2018 - 21:48

Zou Sigrid weten dat de voornaamste betekenis van 'enormiteit' een grote blunder is?

[verwijderd]
[verwijderd]30 sep. 2018 - 21:02

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Cliff Clavin
Cliff Clavin30 sep. 2018 - 21:24

@ Tommy T. - (net voor het slapen gaan) Wees niet bang. Sigrid Kaag heeft de moed om ook in een slechte (tot de ondergang veroordeelde) omgeving uit te komen voor datgene wat haarzelf beweegt. Om meer mogen we niet vragen. En daarom hou ik (op gepaste afstand, en als gentleman, van mevrouw Kaag). Punt.

Cliff Clavin
Cliff Clavin30 sep. 2018 - 20:52

God zij dank dat Sigrid Kaag er is - ik meen daar elke letter van, en mijn gevoel is in dit opzicht met afstand de winnaar van mijn rede. Van beide heb ik genoeg in huis. Wie alleen leeft van de rede, die is onveranderlijk ook: ten diepste gestoord. Bron: Gilbert Keith Chesterton, lees diens: 'On Orthodoxy' en 'On Heretics', en vooral ook: 'The Defendant', alle gratis en rechtenvrij te vinden op die uitvinding die ons mogelijk kan redden van de ondergang: het internet (v/h The Super Information Highway). Maar je moet wel willen lezen, kijken, voelen, en eerbied hebben voor alle ander culturen bezijden de so wie so tot de verdoemenis veroordeelde Superieure Judeo-Christelijke Westerse Cultuur, die alleen existeert in de verdoofde breinen van bricoleurs en circusartiesten als Frits Bolkestein en Thierry Baudet, om nog maar te zwijgen van de patiënt Paul Cliteur. Eerst zijn er in ons leven: het verlangen naar het goede, de humor, de gezelligheid, de wil tot samenzijn, en de liefde zelf. En wat komt daarna? Niets. Dat verlangen is in zichzelve genoeg.

Spelchecker2
Spelchecker230 sep. 2018 - 20:46

Sigird Kaag for president!

OlavM
OlavM30 sep. 2018 - 19:34

Sigrid Kaag is een topper, waarbij haar collega-minister van buitenlandse zaken Stef Blok maar magertjes afsteekt. Ze komt wel steeds meer in een benarde positie als lid van het huidige kabinet, vrees ik. Maar gelukkig spreekt ze zich toch duidelijk uit. Ook in D66 is zij een wat vreemde linkse eend in de bijt. Maar het is goed dat zij haar eigen lijn vasthoudt. (Zo lang dat kan, moet ik erbij zeggen. En hoever zal zij gaan in het onderschrijven c.q. gedogen van de kabinetspolitiek?).

3 Reacties
Hiltermann
Hiltermann30 sep. 2018 - 20:13

Blijft de vraag waarom Blok de opvolger werd van Zijlstra in plaats van mevrouw Kaag. Zij is gekwalificeerd en ervaren voor de functie van minister van BuZa. Ik ben bang dat partijpolitieke spelletjes hier een grote rol gespeeld hebben. Op nieuw een bewijs dat Rutte het VVD belang boven het landsbelang laat gaan. Een beschamende vertoning.

De gewone nederlander
De gewone nederlander1 okt. 2018 - 9:21

@Hiltermann Omdat Blok als opdracht heeft gekregen om het linkse bolwerk binnen buitenlandse zaken aan te pakken. Bij veel ministeries is het niet de minister en het beleid van de regering die de dienst uitmaken maar een stelletje topambtenaren die denken dat ze het allemaal beter weten en weigeren beleid uit te voeren waar ze niet achter staan.

Daniel Dennett
Daniel Dennett1 okt. 2018 - 14:46

"Omdat Blok als opdracht heeft gekregen om het linkse bolwerk binnen buitenlandse zaken aan te pakken" Verwacht jij echt serieus genomen te worden als je met dit soort teksten aankomt?

chwiedijk
chwiedijk30 sep. 2018 - 19:27

Zeg dat ook tegen Blok !

JohnVKR
JohnVKR30 sep. 2018 - 19:20

Wow!!! En nu graag Blok weg en Kaag in haar plaats. Het mag niet gaan om partijpolitiek. Het mag alleen maar gaan om de beste man of vrouw op de beste plaats. Blok is een lachertje. Delen van deze speech hadden ook over Blok kunnen gaan.

1 Reactie
Jesse James
Jesse James1 okt. 2018 - 17:28

' Het mag alleen maar gaan om de beste man of vrouw op de beste plaats. ' Daarom zit Blok daar.

henk543
henk54330 sep. 2018 - 19:03

Volgens Kaag wordt de democratie steeds verder uitgehold. Dat klopt aangezien haar eigen partij het raadgevend referendum heeft afgeschaft.

5 Reacties
Drunken Pumpkins2
Drunken Pumpkins21 okt. 2018 - 0:33

Een refferendum dat door neo nazi's werd misbruikt om hun populistishe aanhang aan te zwepen en onze democratie zo naar de kleren te helpen. Blij dat het is afgeschaft. Als er ooit nog zo'n systeem komt moeten de regels daaraan flink veranderen zodat het niet door een kleine groep misbruikt word.

Oki Doki
Oki Doki1 okt. 2018 - 5:53

Dat is niet waar. Die hele referendumdemocratie is een heel kwalijk gebeuren en de referendumdemocratie is helemaal niet zo democratisch. Een democratie werkt goed als iedereen dus vertegenwoordigt wordt in het parlement, een democratie is niet zo democratisch als een meerderheid het volledig voor het zeggen krijgt en de hele rest van het land zich helemaal stil moet houden omdat er toch niet meer naar ze geluisterd wordt omdat er niet meer geluisterd hoeft te worden in een referendumdemocratie.

Oki Doki
Oki Doki1 okt. 2018 - 6:05

Daarnaast verdeelt de referendumdemocratie landen in twee delen. Er is in Nederland trouwens onderzoek gedaan en nu blijkt een overgrote meerderheid vóór de EU te zijn. De mensen waren in eerste instantie tegen de EU in verband met een gebrek aan kennis. Inmiddels is er kennis vergaard door de samenleving als het gaat om de EU en de referendumdemocratie en is de bevolking van gedachten veranderd, dat kan, dat is heel normaal en heel menselijk. Mensen moeten de mogelijkheid hebben om van gedachten te veranderen wanneer ze van mening zijn veranderd in verband met nieuw vergaarde kennis. Het zou wel mooi zijn als de overheid de burgers beter zou informeren, dat is wel echt nodig. Als mensen geïnformeerd zouden zijn dan zouden ze nooit tegen de EU stemmen.

Uitgekleed
Uitgekleed1 okt. 2018 - 15:33

Dat is de oorzaak van de stilte en maakt haar bang.

Woeki Hypo
Woeki Hypo1 okt. 2018 - 20:46

Het tegenwoordig dominante neoliberalisme (en D66, haar partij, is tegenwoordig ook neoliberaal) holt democratie en rechtsstaat maximaal uit.

DaanOuwens
DaanOuwens30 sep. 2018 - 18:26

Ik vind het een prima verhaal. Maar ik heb de indruk dat Kaag de trends in de samenleving niet goed weegt. Misschien is maar de helft van de samenleving het eens met haar uitspraken en de andere helft is het eens met Wilders of Baudet of Blok of Trump of vergelijkbare types. Ook uit de reacties hier gaat vooral blijken dat heel veel mensen het oneens zijn met Kaag. Die gaan beweren dat ze zelf maar een vluchteling in huis moet nemen als ze dat wil. Of dat er in haar woonwijk geen allochtonen wonen. Ik vind dat zij een mooi verhaal heeft maar dat ken ik nu wel. Ik wil horen wat zij vindt van die 50 % Nederlanders die de grenzen dicht willen, die uit de EU willen, die sollicitanten beoordelen op hun huidskleur of afkomt, die vinden dat Trump een goed economisch beleid voert en ga zo maar door. Dat zijn de problemen in Nederland, dat mensenrechten belangrijk zijn weet 50 % van de samenleving al, het gaat om de mensen die er geen enkel belang aan hechten. Hoe gaan we daar mee om? Want ze overtuigen is een zinloos plan, want ze luisteren allang niet meer.

15 Reacties
Rdetje
Rdetje30 sep. 2018 - 19:16

@DaanOuwens U schetst een 2-deling die niet bestaat. Verder mist u een belangrijk statement in het betoog van minister Kaag. "De stem van redelijkheid, respect en tolerantie zal altijd als tegengeluid moeten worden gehoord."

Quibus2
Quibus230 sep. 2018 - 22:07

Het luidruchtig rapaille dat zichzelf graag de zwijgende meerderheid vormt komt niet veel verder dan 15%. Nog veel te veel, maar 50% is gelukkig niet in zicht...

Piet de Geus
Piet de Geus30 sep. 2018 - 22:21

"Maar ik heb de indruk dat Kaag de trends in de samenleving niet goed weegt." Waarom zou ze dat moeten doen? I.t.t. wat populisten menen is politiek geen kwestie van men vraagt en wij draaien.

EricDonkaew
EricDonkaew1 okt. 2018 - 6:19

Ouwens -------------------- Nogal wiedes. Kaag heeft een positief en constructief geluid willen laten horen. Zonder mensen of groepen mensen direct te beledigen of te schofferen. Dat zou een minister ook onwaardig zijn. Maar dat zint jou niet, dat begrijp ik.

DaanOuwens
DaanOuwens1 okt. 2018 - 7:31

@ Rdetje Jij schrijft: U schetst een 2-deling die niet bestaat. Lees de reacties. En je schrijft: Verder mist u een belangrijk statement in het betoog van minister Kaag. En in de zin daaronder bevestigt Kaag zelf mijn stelling: De stem van redelijkheid, respect en tolerantie zal altijd als tegengeluid...…… TEGENGELUID!!! Ik doe het maar even met grote letters. Blijkbaar is de essentie van de uitspraken van Kaag jou geheel ontgaan. @ Quibus Jij schrijft: ..... de zwijgende meerderheid vormt komt niet veel verder dan 15%...… Ik zou het graag met je eens zijn maar de oprichting van de Buma-jeugd en de uitspraken van Blok laten iets anders zien. @ Piet de Geus Jij schrijft: Waarom zou ze dat moeten doen? Omdat zij een van de meest capabele bestuurders is in dit kabinet. Omdat zij verder kan gaan dan het belichten van haar eigen visie een soort getuigenissen politiek. Ik had graag gezien dat zij zich uitsprak over de tegenstellingen in de gehele samenleving. @ EricDonkaew Jij schrijft; Maar dat zint jou niet, dat begrijp ik. Nee ik had het beter gevonden als zij zich ook had uitsproken over mensen met de opvattingen zoals jij die hier frequent neerschrijft. Geheel in tegenspraak met de lezing van Kaag. Een mooi verhaal alleen werkt niet meer, er zijn te veel mensen die het niet willen horen of begrijpen.

Rdetje
Rdetje1 okt. 2018 - 8:39

@ DaanOuwens U veegt iedereen, die niet uw mening deelt op één grote hoop. Juist in uw reacties ontbreekt het tegengeluid, van tolerantie, respect en redelijkheid.

MG1968
MG19681 okt. 2018 - 9:42

"Want ze overtuigen is een zinloos plan, want ze luisteren allang niet meer." Toch moet je ze proberen mee te krijgen. Niet door ze naar de mond te praten en al helemaal niet door de analyse en oplossing uit die kring gewicht te geven of ook maar te overwegen in mee te gaan. Wel door de problemen serieus te nemen. En nee, ze luisteren allang niet meer. Maar uiteindelijk zijn zij het meest bij gebaat dat degene die dat wel doen ook blijven doen en de niet-solidaire niet met eigen wapens om de oren gaat slaan. Een klimaat van redelijkheid, respect en tolerantie is nog het meest in het belang van degene die zich er nu zo lijken te keren.

DaanOuwens
DaanOuwens1 okt. 2018 - 17:11

@ Rdetje Jij schrijft: Juist in uw reacties ontbreekt het tegengeluid, van tolerantie, respect en redelijkheid. Mensen die geen tolerantie, respect en redelijkheid hebben moet je daarmee ook niet tegenmoet treden. @ MG1968 Jij schrijft: Wel door de problemen serieus te nemen. Ik luister heel goed naar die groep. Hun probleem is dat er gekleurde mensen in hun wijk komen wonen, of dat ze bang zijn dat zoiets gebeurd, hun probleem is dat er moslims en moskeeën komen, hun probleem is dat hun huidige situatie en hun toekomst er niet uit ziet zoals ze willen. Dat maken ze allemaal heel erg duidelijk. Dus je kan kiezen voor het deporteren van iedereen die niet blank is of moslim is. En de moskeeën sluiten. Dan lost je dat probleem voor hen op. Maar zelfs dan zullen deze mensen nog niet tevreden zijn met hun huidige situatie of hun toekomst. Kortom volgens mij kan je beter deze mensen laten voor wat ze zijn en investeren in de mensen die wel hun eigen situatie willen en kunnen verbeteren.

Piet de Geus
Piet de Geus1 okt. 2018 - 22:10

"Ik luister heel goed naar die groep. Hun probleem is dat er gekleurde mensen in hun wijk komen wonen, of dat ze bang zijn dat zoiets gebeurd" Dan ben je geen al te capabele luisteraar. CPB en consorten hebben al lang in kaart gebracht wat er schuil gaat achter die angst: het is de angst van mensen die geen controle hebben over hun eigen leven, laat staan over hun omgeving. Deels zal dat probleem niet veranderen: de wereld wordt niet minder flexibel, veranderingen gaan niet minder snel. En wie gebaat is bij een omgeving die nimmer verandert omdat ze het al lastig genoeg hebben met hoe het altijd ging, heeft dus een wezenlijk probleem. Deels kun je dat probleem wel adresseren: enerzijds door hen er zoveel mogelijk bij te steunen om met die snel veranderende werkelijkheid om te gaan, anderzijds door een beetje comfort te bieden aan wie echt niet mee kunnen komen. In feite verschilt dat niet zoveel van het recept dat sociaaldemocraten en klassiek liberalen in het verleden hebben gebruikt.

Zandx
Zandx2 okt. 2018 - 0:06

@Daan, Je laat je hier wel heel erg kennen zeg: “Mensen die geen tolerantie, respect en redelijkheid hebben moet je daarmee ook niet tegenmoet treden.” Hopelijk heb je geen baan bij justitie.. “Kortom volgens mij kan je beter deze mensen laten voor wat ze zijn en investeren in de mensen die wel hun eigen situatie willen en kunnen verbeteren.” Dit klinkt erg vertrouwd uit een mond van een VVDer..

DaanOuwens
DaanOuwens2 okt. 2018 - 6:46

@ Piet de Geus Jij schrijft: Dan ben je geen al te capabele luisteraar. Blijkbaar een betere luisteraar dan jij lezer bent. En je schrijft: enerzijds door hen er zoveel mogelijk bij te steunen om met die snel veranderende werkelijkheid om te gaan, anderzijds door een beetje comfort te bieden aan wie echt niet mee kunnen komen. Dat wordt dus al 15 jaar gedaan zonder enig resultaat. De reacties hier kan je zelf lezen, zoals: Hilarisch gekwek van mevrouw Kaag. Aan de ene kant een duidelijke vingerverwijzing naar de PVV en FvD. Aan de andere kant het bekende pro Europa d66 riedeltje. De realiteit is dus dat deze mensen nooit met de veranderende werkelijkheid om kunnen gaan en zo vast zitten in hun haat en afkeer dat er niets te verzachten valt. Het wordt toch wel tijd om onder ogen te zien dat dit probleem niet weg gaat door verstandige dingen te zeggen. @ Zandx Jij schrijft: Je laat je hier wel heel erg kennen zeg: Ik ben openhartig over mijn opvattingen. Jij hebt niet veel te melden lees ik in je bijdrage.

MG1968
MG19682 okt. 2018 - 8:16

@Daan "Dan lost je dat probleem voor hen op. " Je begrijpt toch wel dat geuite of ervaren problemen niet hetzelfde is als de daadwerkelijke problemen.

DaanOuwens
DaanOuwens2 okt. 2018 - 15:35

@ MG1968 Jij schrijft: Je begrijpt toch wel dat geuite of ervaren problemen niet hetzelfde is als de daadwerkelijke problemen. Ik denk dat je de beste intenties hebt met deze tekst, maar ik vind het schadelijk en heel erg paternalistisch. Als jij meent dat PVV iets anders bedoelen dan wat ze zeggen neem je deze mensen niet serieus. En je ontkent dat het programma van Wilders als eerste punt had het sluiten van alle moskeeën. Dus je steekt je kop in het zand. De extreem rechtse kiezer is nationalistisch, racistisch en kortzichtig en als mensen zoals jij die nare werkelijkheid niet onder ogen zien wordt het probleem alleen maar groter.

MG1968
MG19682 okt. 2018 - 17:06

@Daan Ik denk dat ze daadwerkelijk bedoelen wat ze zeggen. Ik denk dat ze daadwerkelijk denken dat die dingen hun problemen op te lossen. En dat doen ze niet. Hun echte problemen serieus nemen is wat anders dan de oplossingen of analyses ook maar enigszins waarde aan toe te kennen of te ook maar over in discussie te gaan. De echte problemen komen voort uit het gevoel te hebben geen grip te hebben op de werkelijkheid (zie ook piet hierboven). Daar moeten we als samenleving wat mee. Hun-ondanks. Paternalistisch? Wellicht. Maar wat zij zelf willen raakt kant nog wal voor hun zelf en is ook nog eens destructief voor anderen. Dat schuif je dus ter zijde.

Piet de Geus
Piet de Geus3 okt. 2018 - 1:06

"En je schrijft: enerzijds door hen er zoveel mogelijk bij te steunen om met die snel veranderende werkelijkheid om te gaan, anderzijds door een beetje comfort te bieden aan wie echt niet mee kunnen komen. Dat wordt dus al 15 jaar gedaan zonder enig resultaat." Hoeveel is er in die jaren dan werkelijk aan gedaan om die mensen tijdig om- en bij te scholen? En wat is er dan precies gedaan om wie echt niet mee kan een meer beschutte werkplek te bieden? "De reacties hier kan je zelf lezen, zoals: Hilarisch gekwek van mevrouw Kaag." Ook die reacties uit de SPVV-hoek zou je kunnen proberen te interpreteren. "De realiteit is dus dat deze mensen nooit met de veranderende werkelijkheid om kunnen gaan en zo vast zitten in hun haat en afkeer dat er niets te verzachten valt. Het wordt toch wel tijd om onder ogen te zien dat dit probleem niet weg gaat door verstandige dingen te zeggen." Het gaat ook niet om verstandige dingen zeggen maar om verstandige dingen doen. En dat wordt er natuurlijk niet makkelijker op als je kijkt wat voor onmogelijke kabinetten geformeerd moeten worden dankzij het kiesgedrag van exact diezelfde mensen. Desalniettemin zullen we het ermee moeten doen en is het m.i. geen optie om mensen op te geven en bij voorbaat af te schrijven.

Erik20
Erik2030 sep. 2018 - 18:14

Mooie speech hoor... maar ze vindt het blijkbaar niet erg om met Dijkhof en Blok in een kabinet te zitten met hun xenofobe uitspraken...

geronimo3
geronimo330 sep. 2018 - 17:35

Kaag is de enigste in dit Kabinet waar ik veel sympathie voor heb,begrijp nu wel weer waarom,klasse Kaag om je zo uit te spreken!!!

Hank Rearden
Hank Rearden30 sep. 2018 - 17:19

Tja, de opkomst van A. Hitler en zijn arbeiderspartij had vergelijkbare elementen met de opkomst van xenofobische partijen nu. En die partijen zijn xenofobisch omdat ze trachten een gemeenschappelijke vijand aan te wijzen. Helaas is het uitkleden van de verzorgingsstaat, gratis juridische bijstand (om maar eens wat anders te noemen), e.a. niet de schuld van deze gemeenschappelijke vijand (noem het islam, Wilders, Baudet, of anders) maar toch echt een resultante van huidig politiek beleid. Alleen zijn Nederlandse burgers nu (hopelijk) niet meer zo achterlijk dat ze bovenstaande oneliners als waarheid accepteren. Kaags betoog klinkt als een sollicitatie voor "Brussel".

Daniel Dennett
Daniel Dennett30 sep. 2018 - 17:08

Kaag for president!

2 Reacties
ton14024
ton140241 okt. 2018 - 9:50

Juist, laat vallen dit kabiniet.

Daniel Dennett
Daniel Dennett1 okt. 2018 - 10:25

Maar wat dan? Ben geen fan van de VVD maar 1000 keer liever zij dan de SP of PVV/FvD.

Simon de Waal
Simon de Waal30 sep. 2018 - 16:53

Helemaal eens dat Nederlanders zich tegen xenofobie moeten uitspreken, maar alleen uitspreken is niet voldoende. Sigrid Kaag mag dan de linksbuiten van dit kabinet zijn, haar D66 steunt het rechtse kabinet wel. Blok komt weg met rassenpolitiek en Dijkhoff mag raaskallen over hogere straffen in wijken met veel sociaal-economische problemen en een diverse samenstelling. Ik zou zeggen, practice what you preach en verlos ons samen met D66 van dit xenofobe kabinet.

H.Witte
H.Witte30 sep. 2018 - 16:30

Wie al deze wijze woorden tot zich neemt begrijpt nu waarom Rutte haar na het debacle met Zijlstra niet naar de post Buitenlandse Zaken heeft doorgeschoven. Een vrouw met zo veel ervaring in de Internationale diplomatie. Nee, de vrouw mocht niet op een post komen waar ze zich te veel zou kunnen profileren en in al haar wijsheid en ervaring de MP volkomen in de schaduw zou zetten. Jammer dat ze een partij vertegenwoordigt voor welke de post van MP nooit binnen handbereik zal komen.

3 Reacties
kweenie2
kweenie230 sep. 2018 - 20:10

Onzin. De reden dat Rutte haar nooit door zou schuiven heeft niks te maken met de vrouw zelf, maar alles met haar partij. Namelijk, niet de VVD. De VVD heeft Buitenlandse Zaken toebedeeld gekregen in de formatie. Het zou onbestaanbaar zijn om daar iemand neer te zetten die niet van de VVD was. Heeft niks met mevrouw Kaag te maken, maar alles met de afspraken in de formatie. Ik geloof niet dat er in de recente geschiedenis ooit een minister van 1 partij is vervangen door een minister van een andere partij, tenzij die eerste partij uit het kabinet was gestapt. Dus zolang de VVD in dit kabinet zit, zal een VVD-minister altijd vervangen worden door een andere VVD minister en zolang D66 in het kabinet zit zal een D66 minister altijd vervangen worden door een andere D66 minister. Verder wel een sterk verhaal van haar overigens. Ik ben niet zo bekend met haar werkterrein of haar werk in het verleden, maar ze lijkt me competent en met een duidelijke visie (ook al zal ik die niet op alle punten delen).

Hiltermann
Hiltermann30 sep. 2018 - 20:20

Kaag is als geen ander gekwalificeerd voor de post van minister van BuZa. Dat ze het niet geworden heeft is meer te wijten aan het feit dat ze geen VVD lid is maar van D66. BuZa is een post die ondanks niet geschikte kandidaten naar een VVDer moet gaan. Rutte laat het partijbelang gaan boven het landsbelang. Dat is helaas niets nieuws bij deze MP.

kweenie2
kweenie21 okt. 2018 - 6:40

@HIltermann Je doet nu net alsof Rutte dit in een vacuum zelf heeft besloten. Zo werkt het niet. Deze beslissing is gebaseerd op reeds decennialang bestaande gewoonten. Ministers die aftreden worden vervangen door een minister van dezelfde politieke kleur. Het zou hoogst uitzonderlijk zijn om daarvan af te wijken. Als we uw redenering volgen, en het CDA komt met een betere kandidaat op de proppen voor SZW of BZK, zou u dan ook vinden dat die minister moet aftreden ten faveure van die CDA-er? En als Pechtold, Koolmees of Ollengren zouden weigeren, zouden ze dan ook partijbelang laten prevaleren boven landsbelang? Nee, zo werkt het niet. In een formatie worden posten verdeeld over partijen. Partijen vullen die vervolgens in hoge mate zelf in, en in elk geval met iemand van de eigen partij. Zo doen alle partijen dat, altijd. Als Pechtold bij de formatie vond dat hij zo'n verrekte goede minister van Buitenlandse Zaken kon leveren (en n.b. ik bestrijd niet dat mevr. Kaag dat hoogstwaarschijnlijk zou zijn), dan had hij op dat moment op zijn strepen moeten gaan staan en het ministerie opeisen. Dat heeft hij niet gedaan, dus de kans dat D66 dat ministerie kan claimen tijdens deze kabinetsperiode is verkeken. Ongeacht hoe goed hun kandidaat is. Overigens denk ik niet dat Blok een slechte minister is. Over het algemeen is de man voor zover ik kan overzien uiterst professioneel en bedachtzaam. Dat van de zomer was volgens mij dan ook hoogst ongebruikelijk en ik ben niet zo bang voor een herhaling. Blok is wat mij betreft van een ander kaliber dan bijvoorbeeld die Van der Steur was.