Joop

Kaag: Radicalisering op politieke flanken brengt levens in gevaar

  •  
29-06-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
419 keer bekeken
  •  
Debat over eindverslag informateur Hamer

© DEN HAAG - Sigrid Kaag (D66) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Mariette Hamer. ANP BART MAAT

De toon op de politieke flanken is geradicaliseerd. Dat schrijft D66-leider Sigrid Kaag in een opiniestuk in de Volkskrant. Als voorbeeld noemt ze PVV-voorman Geert Wilders die islamitische Nederlanders wegzet als ‘gif’ en Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren die onlangs in de Tweede Kamer een ambtenaar meermaals bij haar volledige naam noemde omdat zij had gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechts, waar Forum voor Democratie zichzelf schijnbaar ook onder schaart.
Kritiek is er ook op de ‘beschonken komkommer’ van Farid Azarkan van DENK, een opmerking in de richting van SP-leider Marijnissen tijdens het debat over institutioneel racisme. Volgens Kaag past dit alles in een trend van ‘escalatie en aantijging’, ‘zonder enig gevoel van verantwoordelijkheid voor feiten’. De D66-leider waarschuwt dat de veiligheid en integriteit van personen in het geding komt door de aanvallen vanaf de flanken. Daarbij trekt Kaag een parallel met het Amerika van Donald Trump waar een toename van haatmisdrijven tegen bijvoorbeeld moslims en Aziatische-Amerikanen te zien was, direct gevolgd op de haat-retoriek van de toenmalige president.
‘Woorden kunnen verwonden en vernietigen,’ schrijft Kaag, ‘maar ook helen en beschermen’. Ze steekt hand in eigen boezem door te zeggen dat ze zelf met een onnodige ‘ad hominem verwijzing naar de peilingen’ op Geert Wilders reageerde, nadat die Kaag had beschuldigd ‘van sympathie voor de terroristen van IS’. Een reactie uit geschoktheid en boosheid, aldus Kaag.
In het opiniestuk roept Kaag haar collega’s op tot ‘vertrouwen en matiging’, omdat dit vervolgens ‘escalatie en polarisatie in de samenleving’ tempert:
"De essentie van politiek is voor mij de kunst van het luisteren naar anderen. Het respect en het fatsoen op kunnen brengen om de ander niet bij voorbaat te verdenken. Iedereen wil een beter land, iedereen wil een betere toekomst. Wat dat betekent en hoe we daar komen is een strijd van mensbeelden, maatschappijbeelden en idealen. Maar het mag en kan geen strijd worden van tribalisme, verdachtmaking en verbittering. Waar extremen tegenover elkaar komen te staan, komt de democratie zelf in gevaar."
Geert Wilders liet direct zien dat een oproep tot matiging en deradicalisering aan hem niet besteed is. Op sociale media had hij een reactie van slechts één woord op het verzoeningspleidooi van Kaag: ‘Heks’.
Schermafbeelding-2021-06-29-om-11.03.27
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (325)

Jan Jansen7
Jan Jansen75 jul. 2021 - 8:29

@Pater 3 juli 2021 at 18:30 Dat mijn opmerking “de grenzen die wijd open staan” een aanval op linkse partijen zou zijn is onjuist. Zowel DS70 (Democratisch Socialisten '70) als de SP waren decennia geleden al kritisch over het immigratie beleid of het ontbreken van dit beleid. Zie bijv. de SP brochure "Gastarbeid en Kapitaal". Het waren de rechtse partijen die de korte termijn belangen van het bedrijfsleven lieten prevaleren boven het lange termijn belang van onze samenleving. Het rapport van het CPB "Immigration and the Dutch economy" waarnaar ik wilde verwijzen is van voor 2003 maar is niet meer op internet te vinden. Op het discussie platform voor economen mejudice.nl kunt u het artikel "bevolkingsdichtheid-als-tragisch-extern-effect" vinden over de gevolgen van het ontbreken van een goed doordacht immigratiebeleid. Dit ondoordachte beleid heeft al decennia o.a. gezorgd voor een groot tekort een woonruimte en leerkrachten.

Jan Jansen7
Jan Jansen73 jul. 2021 - 10:46

@Pater 2 juli 2021 at 18:46 Bedankt voor uw reactie. In mijn reactie staat: "Wilders zou nauwelijks aanhangers hebben als partijen zoals D66 oog zouden hebben voor de talloze problemen waar veel Nederlanders mee worstelen." Volgens mij blijkt hieruit dat ik niet alleen D66 het nodige verwijt maar ook andere partijen. Volgens mij staat D66 van Kaag voor een neo-liberaal economisch beleid zoals bijvoorbeeld blijkt uit het versoepelen van het ontslagrecht voor vaste medewerkers wat ook blijkt uit haar politiek ten aanzien van de huidige Europese Unie. Het ideaal van de Europese integratie die vrede en welvaart voor haar burgers zou moeten brengen wordt misbruikt om een neo-liberale agenda uit te voeren waardoor Nederlandse werknemers moeten concurreren tegen werknemers uit arme EU-lidstaten. De voor- en nadelen van de Europese integratie worden door dit beleid erg onevenwichtig verdeeld. Voor de effecten van immigratie op onze samenleving verwijs ik graag naar het rapport van het CPB "Immigration and the Dutch economy"

1 Reactie
Pater
Pater3 jul. 2021 - 16:30

@Jansen Je stelde dat Kaag probeert de aandacht af te leiden. Dat vind ik onzin en daar kom je wijselijk niet meer op terug. Verder kun je bijv. de SP echt niet verwijten dat ze geen aandacht besteedt aan sociale problemen; de linkse partijen besteden daar sowieso meer aandacht aan dan Wilders. Dus dat is niet de reden van de aanhang voor Wilders, die analyse deugt niet. Je echte aanval op de linkse partijen zit 'm in je aanval op "de grenzen die wijd open staan". Het zou fijn zijn als je daar inhoudelijk wat meer op ingaat i.p.v. verwijzen naar een rapport uit 2003, toen de interne vrije markt voor arbeid nog nauwelijks bestond. Je reageert niet op mijn stelling dat de woning- en leerkrachtentekorten met name worden veroorzaakt door falend regeringsbeleid van de afgelopen jaren. D66 is en blijft natuurlijk economisch gezien meer liberaal, maar is nu socialer dan de afgelopen decennia het geval was. Verhoging minimumloon, minder flexwerk en meer rechten voor flexwerkers, idem ZZP-ers, geeft die verschuiving goed aan. Jij ziet het kennelijk niet eens. Het is kennelijk nog niet tot je doorgedrongen dat het tijdperk van het neoliberalisme voorbij is. De meeste partijen hebben een linkser programma dan ooit (zij het dat het programma van het CDA op het laatst naar rechts schoof). De EU is zeker een motor geweest van het neoliberalisme, maar dat kan ook moeilijk anders als bijna alle EU-landen de laatste 30 jaar een neoliberale koers volgden: de EU is geen deus ex machina, de EU is wat de leden ervan maken. De interne open grenzen voor arbeid kwamen wat mij betreft te vroeg (nog te grote verschillen in welvaart, het zijn altijd de werkgevers die daarom vragen), maar de belangrijkste reden waarom dat misgaat is het misbruik door obscure uitzendbureaus, malafide werkgevers en een arbeidsinspectie die de klus niet aankan. Ik zou graag van je horen, dat echte vluchtelingen altijd welkom zijn in NL. Overigens is de EU nu juist een grote herverdeler van rijkdom: van rijke naar arme landen. De voor- en nadelen van de EU kunnen altijd beter worden verdeeld, maar ik constateer dat het nu grote voordelen biedt aan de armste landen en dat de EU in hoge mate verantwoordelijk is voor zaken als invoering stakingsrecht, verbetering arbeidsrechten in het algemeen en milieubeleid.

Pater
Pater2 jul. 2021 - 16:35

Harde discussie is prima, maar mensen keihard beledigen niet. De Tweede kamer zou het voorbeeld moeten geven door intens kwaadaardige PVV-verhalen als: "Kaag heeft graag terroristen om zich heen" te verbieden. Door dat toe te laten laat je zien: toe maar, ga rustig je gang.

Jan Jansen7
Jan Jansen730 jun. 2021 - 17:00

Het is duidelijk dat Kaag probeert de aandacht af te leiden van de echte problemen in onze samenleving. Wilders zou nauwelijks aanhangers hebben als partijen zoals D66 oog zouden hebben voor de talloze problemen waar veel Nederlanders mee worstelen. D66 is een groot voorstander van het EU-lidmaatschap maar sluit de ogen voor de nadelen die vooral kansarme Nederlanders ondervinden. Voor sommige werkgevers is het ideaal dat ze werknemers uit andere EU-lidstaten kunnen uitbuiten maar voor Nederlandse werknemers die toch al een zwakke positie hebben op de arbeidsmarkt betekent dit dat hun positie nog zwakker wordt en hun inkomen door de hevige concurrentie achter blijft bij de rest van Nederland. De afgelopen 10 jaar zijn meer dan 800.000 mensen vanuit het buitenland in Nederland komen wonen. Dat is slecht nieuws voor veel jongeren en ouderen die nu al geen passende en betaalbare woonruimte kunnen vinden. Het lidmaatschap van de EU heeft niet alleen maar voordelen maar ook ernstige nadelen. Door de ECB wordt de rente kunstmatig laag gehouden. Dat is voor Griekenland en Italië die weigeren om hervormingen door te voeren prachtig maar heeft rampzalige gevolgen voor onze pensioenfondsen en onze spaarders. De lage hypotheek rente zorgt er voor dat de huizenprijzen de pan uit reizen zodat veel jongern zich opzadelen met gigantische schulden. Het laat zich raden dat dit op termijn dramatische gevolgen kan hebben. Niet alleen voor deze jongeren maar ook voor de rest van Nederland. Het zijn de kinderen in achterstandswijken die te maken hebben met onderwijs vaarvan de kwaliteit te veel te wensen overlaat door het grote tekort aan onderwijzers. Veel leerlingen lopen een leerachterstand op die niet of heel moeizaam ongedaan gemaakt kan worden. Hier hebben zij de rest van hun leven last van omdat zij niet het onderwijs volgen die past bij hun talenten. Veel van deze kinderen hebben geen eigen kamer waarin ze zich terug kunnen trekken om hun huiswerk te maken. Het grote tekort aan woningen, leraren, verpleegkundigen wordt mede veroorzaakt door de aanwas van onze bevolking door immigratie. D66 wil de komende 10 jaar 1 miljoen woningen bouwen. Dat is echter dweilen met de kraan open zolang onze grenzen wagenwijd openstaan.

3 Reacties
ton14024
ton1402430 jun. 2021 - 18:30

De problemen die toch vooral de schuld van VVD zijn, overigens de vorige werkgever van Wilders. Is Wilders een draaikont of een populist?

gimli55
gimli5530 jun. 2021 - 21:40

Helaas Ton14024, alle regeringspartijen van de laatste 40 jaar zijn medeschuldig aan deze puinhoop. Zonder de coalitie partijen was de VVD nooit zo groot geworden. Rutte heeft heel slim altijd de schuld van het falen van zijn regeringen kunnen afwentelen op de coalitie partijen, waardoor die vaak gedecimeerd zijn. Dat zou nu ook met het CDA en D'66 gebeuren bij de volgende verkiezingen. Of Wilders een draaikont of populist is, is volkomen onbelangrijk. Het gaat nog steeds over de poppetjes en niet om de visie. Bij gebrek aan visie kan het ook alleen om onbelangrijke zaken gaan als wie met wie en wie niet. Dan zijn de poppetjes opeens belangrijk. Het falen en de corruptie is alomvattend, en is verspreid over de ministeries en alle belangrijke ondersteunende instituten. Elke week komen weer nieuwe schandalen over het achterhouden van informatie, het goochelen met gegevens, de Rutte doctrine, toeslagschandaal, ontwijken hulp aan Cr + slachtoffers, gaswinningslachtoffers, fraude bij puls vissen. Het verbergen van memo's, nota's en briefjes. Een reeks parlementaire enquêtes waar de politiek de komende jaren moet afhandelen. En iedereen wijst naar de ander, of de ambtenarij.. Na ruim 100 dagen zijn ze nog niet eens begonnen met informeren en de TK is te lui en te laks om zelf iets te bedenken. Dit zijn geen problemen, maar corruptie tot in de kelders van ieder ministerie. gewoon een ontzettende teringzooi. Dit is een kaartenhuis, waarbij iemand net het raam heeft opengezet en het wachten is op het tijdstip komt dat het in elkaar stort. En dan heb ik het alleen over Nederland. De mensheid staat op een kruispunt, waarbij 1 terugweg onmogelijk is en 2 richtingen die leiden naar een afgrond. Mogelijk leidt er 1, de minst slechte richting op voor deze mensheid en de nakomelingen.

Pater
Pater2 jul. 2021 - 16:46

Wat een lulverhaal dat Kaag probeert de aandacht af te leiden. En dat Wilders geen kans zou maken als D66 meer oog had voor de sociale problemen. Ik zal er nooit op stemmen, maar Kaag staat voor een economisch meer liberale, cultureel voor een meer progressieve politiek, en daarmee heeft ze goeie verkiezingen achter de rug. Helaas een stuk beter dan de linkse partijen die wél oog hebben voor sociale politiek. Immigratie de oorzaak van onze problemen? Je maakt het flink wat erger. Het woningen- en leerkrachtentekort wordt in de eerste plaats veroorzaakt door falende regeringsbeleid van de afgelopen 30 jaar. NL moet altijd ruimte bieden aan vluchtelingen.

Buitenstaander
Buitenstaander30 jun. 2021 - 15:27

Ik meende dat de eerste storm van radicale op de persoon gerichte bewoordingen nb vanuit het midden, PvdA richting Fortuyn kwam?

Zapata
Zapata30 jun. 2021 - 14:20

Misbruik van de publieke omroep door politieke partijen brengt de democratie in gevaar.

nomen nescio
nomen nescio30 jun. 2021 - 13:17

Oeps. Wrong hole. Dus opnieuw. Wilders heeft op dat NPO/VPRO/D’66 verhaal gereageerd met: ZE LIEGT. Moeten we dat ook beschouwen als een voorbeeld van [radicaliseren]? Mevrouw Kaag – zo begrijp ik uit andere media – heeft inmiddels gemeld dat ze van niets wist. Vermoedelijk wordt dat, als ze in de Tweede Kamer aan de tand wordt gevoeld, iets als “daar heb ik geen actieve herinnering aan”. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

4 Reacties
Libertain
Libertain30 jun. 2021 - 13:40

"Minder. minder, minder" liegt nooit, toch? Het is gewoon de strijd van het tribalisme, verdachtmaking, en verbittering. Zeg gewoon PVV.

Zapata
Zapata30 jun. 2021 - 14:12

Libertain. De PVV is dan ook een clubje van barbaarse platkoppen waar je zulk gedrag van kan verwachten. Maar D66, dat zou toch nieuw leiderschap zijn? Transparantie? Wie zijn er meer verrot? dat is de vraag. D66 of de PVV. Me dunkt dat er weinig verschil tussen zit, op het taalgebruik na dan. D66 is heel beschaafd verrot.

Ivan61
Ivan6130 jun. 2021 - 14:55

Libertain, Wilders riep in 2014 en Kaag voerde dat uit als minister. Mensen geld afpakken en vernederen is volgens mij erger dan iets roepen.

Mini2
Mini230 jun. 2021 - 15:05

@Libertain 'Het is gewoon de strijd van het tribalisme, verdachtmaking, en verbittering. Daar zijn ze bij D66 ook niet vies van.

Bouwman2
Bouwman230 jun. 2021 - 12:43

Dat het dispuut op de randen anders is dan een discussie ergens in het midden? Of gewoon een pas op want ik schietgebedje?

3 Reacties
Satya
Satya30 jun. 2021 - 13:52

Wilders is een rechtsextremist, die jij duidelijk het verdedigen waard vindt. Boeken verbieden en mensen die tot genocide oproepen de hand boven het hoofd houden. Wilders doet dat. En jij probeert zeer vakkundig met alle andere nuttige idioten de aandacht af te leiden.

Bouwman2
Bouwman230 jun. 2021 - 14:58

Wilders noem ik niet, maar als u aandringt : Ik vind em een sprekend boek. Een podcast. Als je geen boeken in het vuur wilt gooien moet je geen uitzonderingen maken. Zonder Wilders geen tegenspraak, dus als hij niet bestond zou ik em graag uitgevonden zien. Tegenspraak is altijd noodzakelijk, zonder tegenspraak verdrinkt iedereen in zijn eigen gelijk. Wilders is een nuttige idioot. De uitdrukking wordt overigens aan V.I Lenin toegeschreven. De vraag aan u luidt: Leest u vaak Lenin? Of concreter: bent u aanhanger van Rood, de voormalige jongerenbeweging van de SP? Al;s u zegt: beide zou dat niet verbazingwekkend zijn. De kans dat u zwijgt is een stuk groter.

Je van Ka
Je van Ka30 jun. 2021 - 17:34

Tekenend dat je in dezelfde post doet alsof zinnige tegenspraak alleen van rechts kan komen, om vervolgens zonder enige aanleiding over het rode gevaar te beginnen.

Middenman
Middenman30 jun. 2021 - 12:29

Kaag die publiekelijk zegt dat ze meteen een donatie heeft overgemaakt aan Veilig Verkeer Nederland, nadat ze in de VPRO documentaire te zien was in haar dienstauto zonder autogordel om. In de RK kerk heet dat aflaat; betalen om vergeving van zonden te krijgen. Deze opmerking is kenmerkend voor Kaag en D66; ze gaan steeds meer op Rutte en de VVD lijken.

Wappie Kappie
Wappie Kappie30 jun. 2021 - 12:12

Sigrid Kaag is een rotte vrucht van een post-democratie dat ons land al zeker 3 decennia in zijn greep houd. Maar ze is niet de enige. De term post-democratie is in 2000 bedacht en politiek Nederland vormt zich jaar naar jaar steeds meer als een voorloper in dit steekspel. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Postdemocratie voor uitleg. Als Sigrid echt een nieuwe politiek wil, dan moeten de lijnen tussen D66, het bedrijfsleven, lobby en staatsmedia doorgesneden worden. Dan heeft D66 een partijprogramma te maken dat niet enkel gefundeerd is op holle termen zoals strijden voor inclusiviteit, vergroening en een progressief beleid. Wat zijn op dit moment de grootste problemen in de maatschappij? Wie gaat wat wanneer oplossen? En hoeveel kost het? Maatschappij Nederland red je niet met gelikte documentaires of sier maken met je supercoole world first medische ethische noviteit. Ook iemand die hoog scoort op diversiteit op een in het oog springende plek in de organisatie zetten gaat je niet redden. Veel succes met het schrijven van een concept regeerakkoord. Ik wacht alvast op zinnen zoals: "Het kabinet onderschrijft de noodzaak om in te zetten op een daadkrachtig milieubeleid en een gezwinde voortzetting van energieakkoord." en "Gelijke kansen blijft het uitgangspunt waaruit aanstaande wetsvoorstellen beoordeeld zullen worden. Inclusiviteit en diversiteit zijn de bruggen naar een toekomst zonder racisme en ongelijkheid." Wat ik hoop zijn dingen zoals het volgende: "Het kabinet zal de scheefgegroeide belastingdruk tussen multinationals en het MKB aanpakken. Het uitgangspunt is over 4 jaar een gelijk speelveld voor alle partijen. Nederland is binnen 4 jaar geen belastingparadijs voor multinationals meer." En "Het kabinet gaat het energieakkoord verbeteren. Lasten zullen beter verdeeld worden. Ambities worden aangescherpt. Uitvoering en naleving wordt neergelegd bij een onafhankelijke non-profit organisatie dat niet onder de directe invloed van de VVD, D66 of andere politieke organisatie ligt. (Dag VVD-trekpop Nijpels)" Of zoiets als: "Buitenproportionele kosten binnen de zorg zijn binnen 4 jaar verleden tijd. Fabrikanten van buitengewoon dure medicijnen worden aangesproken en desnoods beboet. Onnodige of onnodig dure medische handelingen van specialisten mogen niet meer in rekening gebracht worden. Een directeur in de zorg verdient niet meer dan een minister. Een zorgverzekeraar bepaald niet het beleid." Dat soort dingen. Een mens kan dromen.

Marcus A.2
Marcus A.230 jun. 2021 - 11:58

Uit Lucas: 3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? 4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? 5 Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

1 Reactie
Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout30 jun. 2021 - 15:04

Marcus: Naar mijn zeer bescheiden opinie is het ietwat ridicuul om hier met citaten uit een betwist gristelijk boek het debat over mevrouw Kaag nog eens extra te bezoedelen.

Uw Psychiator
Uw Psychiator30 jun. 2021 - 10:49

Een niet al te indringende oproep van Sigrid Kaag tot matigheid en fatsoen kan in korte tijd rekenen op 251 reacties, de stand van het moment. Bij die inzendingen zitten ook voorbeelden van persoonlijke, en fel verwoorde kritiek op het neoliberale beleid in het algemeen; een beleid waaraan VVD, CDA, CU, D66, en ook de PvdA intensief gewerkt hebben. Die vurigheid is een zeer goede zaak. De regenten te 's Gravenhage lijken warempel in een eigen universum te existeren; een wereld die geen overlap meer kent met de leefomgeving van alle gewone en niet zeer bemiddelde Nederlandse mensen. 'Vervreemding' is een al te beperkte en vriendelijke term voor de mentale gesteldheid van onze bestuurders. Het vereiste verband tussen taal en werkelijkheid is bij deze mensen volkomen zoek.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jul. 2021 - 8:19

Psychiator "‘Vervreemding’ is een al te beperkte en vriendelijke term voor de mentale gesteldheid van onze bestuurders. Het vereiste verband tussen taal en werkelijkheid is bij deze mensen volkomen zoek." Dar bedoel ik!

De Vries3
De Vries330 jun. 2021 - 10:48

Kaag roept vanuit haar ivoren toren dat de achterban van Wilders geen enkele belastingverlaging verdient, niet beter betaalt hoeft te worden, geen beter functioneren van de overheid nodig heeft, maar gewoon ''moet ophouden met radicaliseren'', Tja, dan roep je het ook op je af.

2 Reacties
Sonic2
Sonic230 jun. 2021 - 12:26

Kaag heeft volkomen gelijk. Uiterst rechts is uiterst onbeschoft. En als je mij niet gelooft, kijk dan even op Twitter. Bij al die hooligans die Wilders en Baudet steunen. Kaag heeft gelijk en daar kan onbeschoft en onbeschaafd rechts niet tegen. Dus gaan ze schreeuwen en beledigen. Voor de rest zijn we allemaal Nederlanders. En gaat het om het landsbelang. Dus in principe verdient iedereen een beter Nederland. Overigens staan wat mij betreft PVV en FvD kiezers onderaan. Dicht bij het afvoerputje. Die stemmen al fout. Misdragen zich vaak ook op Twitter. Dus als er 1 groepering is die geen belasting verlaging verdient dan is dat nationalisten volk. Die staan al sinds 1914 aan de verkeerde kant.

Middenman
Middenman30 jun. 2021 - 12:37

@Sonic - hier op Joop zijn onbeschofte linkse mensen ook prominent aanwezig. Misschien is het wel zo dat ieder mens geneigd is tot alle kwaad, maar dat de één zich wat beter kan beheersen dan de ander en/of een betere opvoeding heeft genoten. U heeft gelijk dat uiterst rechts onbeschaamd, openlijk en bewust onbeschoft is. Het positieve daaraan is dat je ze daarom op een kilometer afstand kunt herkennen. Op gewoon rechts, in het midden en op links kunnen ze ook ontzettend onbeschoft zijn, maar je moet dan meestal iets verder graven om het te ontdekken.

Leontrotsky
Leontrotsky30 jun. 2021 - 10:46

Kaag is verreweg de grootste politicus (politica) die Nederland de laatste 50 jaar heeft gehad. We moeten haar koesteren en zij is de enige die premierwaardig is, ze is vele malen getalenteerder en beter dan Rutte. Dit opinistuk bracht tranen in mijn ogen, en hangt nu prominent in onze woonkamer.

2 Reacties
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!30 jun. 2021 - 12:38

Trol, Neemt u zichzelf ook maar een seconde serieus? Kaag premierwaardig..???????? U vindt het fijn om in de maling genomen te worden door uw heldin? Ze manipuleert en liegt, en geeft vervolgens anderen de schuld. Lekker voorbeeld van nieuw leiderschap ????

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout30 jun. 2021 - 14:50

Leon, ik ben het helemaal met je eens. Ze is bij uitstek dè kandidaat voor het premierschap! Hoewel ik niet op haar stem zou ik graag zien dat zij begunstigd werd met de titel van minister-president. Al was het alleen al om het rechts onderbuikse ejaculaat dat hier reageert de gordijnen in te jagen.

Geen3
Geen330 jun. 2021 - 10:08

Kaag…….ik moet steeds denken aan Shakespeare’s Macbeth: ‘Look like the innocent flower, but be the serpent under it’.

2 Reacties
Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 11:46

Vreemd Ik hoef daar helemaal niet aan te denken.

Joe Speedboot
Joe Speedboot30 jun. 2021 - 18:21

'ik moet steeds denken aan Shakespeare’s Macbeth:' Het is meer niveautje GTST?

Ivan61
Ivan6130 jun. 2021 - 9:46

Woorden doen zeker pijn af en toe en die van Wilders zeker. Mevrouw Kaag heeft als minister in Rutte 3 meer mensenlevens kapot gemaakt dan Wilders met zijn woorden. Letterlijk en figuurlijk kapot. Dat is best triest gesteld met Nederland. Aan een kant poedel die denkt hij pitbull is en blaft jaren lang en aan andere kant nette keurige dame die zonder een spier te verreken mensen kapotmaakt samen met nette Mark.

2 Reacties
Libertain
Libertain30 jun. 2021 - 10:17

Sorry, Mark heeft geen actieve herinneringen hiervan.

Ivan61
Ivan6130 jun. 2021 - 11:27

Ja en beide hebben geweten in kluis gestopt en fatsoen in prullenbak.

Zapata
Zapata30 jun. 2021 - 9:43

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/06/30/d66-en-ministerie-bemoeiden-zich-met-vpro-documentaire-over-sigrid-kaag-a4049346 De beschaving druipt er af bij D66 en Kaag. Beter was geweest haar heel netjes xantippe te noemen.

5 Reacties
Jacob2
Jacob230 jun. 2021 - 11:16

Zal wel een apart opiniestukje over komen toch? In retroperspectief https://joop.bnnvara.nl/videos/sigrid-kaag-van-beiroet-tot-binnenhof

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jun. 2021 - 11:59

Athene was een Taliban staat. Vrouwen, ook Xantippe, waren rechteloos.

Zapata
Zapata30 jun. 2021 - 12:03

Ja Defou, xantippe staat voor....https://www.encyclo.nl/begrip/xantippe

Siphra Spier
Siphra Spier30 jun. 2021 - 12:19

Uitgezonden door de NPO (voorzitter: D66'er Shula Rijxman) Via de VPRO (directeur: oud-D66-campgneleider Lennart v d Meulen) Betaald door CoBO-fonds (bestuur: D66'ers Rijxman, Van de Meulen) Geld ook van Filmfonds ( D66'er Thon de Graaf), valt onder D66-minister Van Engelshoven.

MarcoG
MarcoG30 jun. 2021 - 12:24

Ja, ik kan niet wachten op het scherpe stukje van Han hierover.

Joe Speedboot
Joe Speedboot30 jun. 2021 - 9:38

Vraag me af voor wie Kaag dit nou eigenlijk doet. Ze maakt zich alleen maar kwetsbaar en de PVV/FvD/JA21 stemmer bereik je er toch niet mee.

6 Reacties
Norsemen
Norsemen30 jun. 2021 - 11:03

Klopt, voor de PVV/FvD/JA21 zijn dit zinloze woorden. Maar de beschaafde en intelligente mensen bereikt ze wel hiermee.

Joe Speedboot
Joe Speedboot30 jun. 2021 - 13:14

'Maar de beschaafde en intelligente mensen bereikt ze wel hiermee.' Aan die mensen vertelt ze niks nieuws.

Norsemen
Norsemen30 jun. 2021 - 13:53

"Aan die mensen vertelt ze niks nieuws" Klopt, maar het is wel goed om dit te blijven herhalen. De mens is zwak tenslotte, ook de beschaafden en intelligenten onder ons.

Mini2
Mini230 jun. 2021 - 15:03

@Joe Erg maar blijven geloven dat jij niet in een bubbel zit, man man man..

Norsemen
Norsemen30 jun. 2021 - 15:09

@Mini Beschaving is inderdaad ook een bubbel.

Joe Speedboot
Joe Speedboot30 jun. 2021 - 18:11

'Beschaving is inderdaad ook een bubbel' Precies.Iedereen zijn partij. https://luckytv.nl/simpel-nederland/

Martijn Tielen
Martijn Tielen30 jun. 2021 - 9:02

De grootste radicaal is Kaag.

1 Reactie
Cave Canem
Cave Canem30 jun. 2021 - 11:14

Vooral uw argumentatie is indrukwekkend.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen30 jun. 2021 - 8:39

Heks, vreemde vergelijking van Wilders. Misschien moet hij het boek 'De heks van Limbricht' van Susan Smit eens lezen.

2 Reacties
Bernie2
Bernie230 jun. 2021 - 9:43

Tsja Dick, Wilders heeft zich als kind terminaal verslikt in een zure pruimenvlaai. Soit. Eén van de reageerders deed Sigrid de suggestie de kreet 'heks' als geuzennaam te adopteren. Vind ik een meesterlijk idee. Een van mijn beste vriendinnen is ook heks. En wat te denken van de middeleeuwse aanduiding Kenau?

LHTJ
LHTJ6 jul. 2021 - 13:31

@Bernie, pruimenvlaai....waarom vlaai en geen bolus, koekje, taartje, tompouce of anders? Wederom de afkomst erbij betrekken en daarmee een deel Nederlanders die u kennelijk niet welgevallig zijn over een kam scheren. Het is een patroon inmiddels. Dit repeterende gedrag is een van de grootste kenmerken van institutionele discriminatie.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2021 - 7:48

Geduld? Sigrid Kaag? Ik herken de diplomate in haar totaal niet in de Kamer. Ze kan zo gemakkelijk uit haar rol vallen en reageren als door een wesp gestoken, dan komt dat priemende vingertje tevoorschijn en spreekt ze op boze toon haar onderdanen toe.

1 Reactie
Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 8:59

Minoes En wat moet een koning(in) anders doen, wanneer hij(zij) vindt dat haar onderdanen ondeugend zouden zijn? Ik vind het prima; van een leid(st)er heeft iedereen een bepaald beeld en hebben we bepaalde verwachtingen. En we nemen het hem(haar) nog al eens kwalijk wanneer hij(zij) niet aan die hoogstaande normen voldoet. Gelukkig toont u zich wijzer.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen30 jun. 2021 - 7:18

Kaag tegen Rutte :'Hier scheiden onze wegen, ik sta hier met een zwaar gemoed' Vervolgens een concept regeeraccoord in elkaar flansen met diezefde Rutte. Tja.

11 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2021 - 7:49

En klagen over kamerleden!

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 jun. 2021 - 8:52

Dick - hoe dan ook zijn we van Rutte Kaag afhankelijk voor een nieuwe regering voor ons land. Wat mij betreft zie ik wel de diplomaat, links om of rechtsom zullen we toch een legitieme regering moeten hebben anders kunnen we ons definitief aanmelden bij het bananenverbond.

Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 9:03

Dick Klopt. Dat valt haar aan te rekenen dan wel te prijzen, respectievelijk als leugenachtig, dan wel als realistisch. Minoes Waar ze nu over 'klaagt' - waarom framet u dat zo? - dat heeft weinig te maken met wat Dick aanvoert. U gebruikt dit als een drogreden en die is: Wie hier niet aan mijn verwachtingen voldoet moet daar z'n mond houden. Het is heel simpel: U moet niets van kaag hebben. Dus moet u niets van kaag hebben.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen30 jun. 2021 - 9:09

Ik zie dat realistische niet zo, Zandb, enlighten me.

gimli55
gimli5530 jun. 2021 - 9:41

@Zandb En jij hebt Kaag bijna tot "messias" uitgeroepen, waar zij niets fout kan doen en de zwakke kanten en onbetrouwbare woorden worden goedgepraat. Feit is dat zij in de kamer iets heel anders zei, dan ze nu uitvoert met Rutte. Dat is leugenachtig en onbetrouwbaar, dat staat ook haaks op de nieuwe bestuurscultuur waarin het vertrouwen in de afbraak van de Rutte doctrine op 1 staat. Dat is derhalve ook onmogelijk wanneer 2 van de hoofdrolspelers van de uitvoering nu een regeringsakkoord gaan schrijven. Iedereen mag zeggen wat hij wil en dat het nieyt zo mooi uitkomt voor mw. Kaag is een feit. Ik hoor ook niets meer van de radicale ideeën van Rutte en dan met zo'n leugenaar willen samenwerken is niet realistisch maar gewoon onbetrouwbaar.

Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 11:55

Dick U mag zien wat u wilt. De een zal een principieel beleid tot in den doet als waardevol zien, de ander als idioot. Gimli Kom op zeg, leest u zo slecht? Ik praat niets goed. Het gaat hier om radicalisering en daarin valt, vind ik, Kaag niet zo veel te verwijten. Dat wil niet natuurlijk zeggen dat er geen kritiek op haar mogelijk is en dat dat ik alles wat ze doet 'prachtig'. vindt en dus goedpraat. Integendeel: Ik had graag gezien dat ze openlijk afscheid nam van Rutte en dat ze openlijk het boetekleed wat betreft de toeslagenaffaire en de wijze waarop ze heeft meegewerkt aan Rutter's heerschappij. Dan zou ze inderdaad het vertrouwen verdienen, dat ik haar graag wil geven.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen30 jun. 2021 - 12:23

"De een zal een principieel beleid tot in den doet als waardevol zien, de ander als idioot." Er zit wat nuance tussen 0 en 1, of je moet binair denken maar dat is zelfs computers niet meer gegeven tegenwoordig. Maar helaas geen antwoord op myn vraag betreffende realistisch wat volgens mij niet synonym is aan principieel.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen30 jun. 2021 - 13:17

"hoe dan ook zijn we van Rutte Kaag afhankelijk voor een nieuwe regering voor ons land." Als dat zo is, Frans, kunnen we echt ons definitief aanmelden bij het bananenverbond.

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 jun. 2021 - 13:58

Dick, als je niet kan rekenen kan ik een cursus rekenen voor volwassenen aanbevelen.

Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 14:27

Dick Ik geef niet het antwoord dat u wenst. Dat is wat anders. Principieel ben je wanneer je vasthoudt aan je principes. Sommigen zullen het realistisch vinden, wanneer je van je principes kunt en wilt afwijken. Wat u vindt, daar heb ik geen idee van. (Elders heb ik hierover mijnmening gegeven.) En Dick, wanneer het is zoals Frans zegt, dan zijn we volgens u dus al sinds jaar en dag een bananenrepubliek, waar de bij diverse verkiezingen - tot aan de laatste aan toe - maar steeds weer de steun voor wordt uitgesproken.

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 jun. 2021 - 15:43

Dick, ik begrijp dat jij het aantal kiezers dat voor een bepaalde koers kiest totaal onbelangrijk vindt. Dat is jammer. Maar in een democratisch bestel werkt dat zo. Mijn persoonlijke mening in deze doet er niet toe. Maar ik vind het een armzalige situatie dat we nog steeds geen regering hebben. Prettige vakantie allemaal....

[verwijderd]
[verwijderd]30 jun. 2021 - 6:54

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Martijn Tielen
Martijn Tielen30 jun. 2021 - 9:07

Ik stoor me nu vooral aan de arrogantie en zwart wit goed vs kwaad retoriek van partijen als d66 en vvd.

Norsemen
Norsemen30 jun. 2021 - 11:06

@Martijn Als jij je bij D66 al stoort aan het zwart wit goed vs kwaad, dan irriteer jij je waarschijnlijk helemaal gek hieraan bij andere partijen.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...30 jun. 2021 - 6:12

"De essentie van politiek is voor mij de kunst van het luisteren naar anderen." Aldus madam Kaag. Om vervolgens andersdenkenden steevast met veel dedain tegemoet te treden. Ze is misschien een gelouterd diplomate, maar mist de feeling voor het politiek handwerk en het debat in de TK. Wilders gaat soms te ver, maar daar moet je mee kunnen dealen. Dat is de politieke realiteit. Dat paternalistische humorloze toontje, belabberde relativeringsvermogen en haar herhaaldelijke gebrek aan zelfbeheersing gaat haar uiteindelijk opbreken. Wordt de "Hillary" van de polder.

5 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...30 jun. 2021 - 6:15

feeling met

Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 7:01

Kijk Wat een gelul: Je moet kunnen 'dealen' met iemand die 'soms' - wat een gotspe - te ver gaat maar iemand die anderen 'met dedain' tegemoet zou treden (volgens u dan) moet haar gaan opbreken? Nou, aan u zal het niet liggen. U verkiest iemand waar feitelijk van alles en nog wat valt aan te merken, boven iemand waar feitelijk maar weinig op valt aan te merken. U hebt nog liever dat iemand, wat mij betreft nog erger dan Donald Trump, de leider van ons land wordt.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...30 jun. 2021 - 7:09

@ Zandb "Practice what you preach" is hier van toepassing. Er is eigenlijk best veel op haar aan te merken, dat doe ik ook in mijn reactie. Enfin, we zullen het gaan zien hoe haar hautaine en inconsequente houding gaat uitpakken. Ben overigens géén Trump fanboy en heb het grootse deel van mijn electorale leven D66 gestemd.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...30 jun. 2021 - 7:15

grootste

Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 9:17

Kijk Uw mening is uw mening, daar kan ik weinig aan doen. Dat is aan u. Maar daar kan ik in dit geval niets aan doen, omdat u die mening niet beargumenteert en zo vals als 'feitelijk vastgesteld' presenteert. U vindt niet dat in de praktijk brengt wat ze beweert. Tja. Ik vind dan maar dat ze dat wel doet. Lekker discussiëren zo, toch? Olay, Wilders gaat te ver maar daar moeten we mee kunnen dealen; dat is een politiek realiteit. En daarom is Kaag geen mens maar een heks. Nou, petje af voor úw vermogen om naar anderen te luisteren, nu u weinig anders doet dan onbeargumenteerd de wereld in slingeren, dat u iets vind alsof het kloppende feiten betreft en daarmee alle discussie uit de weg te gaat. Daar is "eigenlijk best veel op aan te merken".

DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2021 - 5:16

Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n sterk verhaal van Kaag. Een beetje oppervlakkig. Ik zie dat terug in de reacties. Iedereen heeft zijn gebruikelijke stokpaard beklommen. De gebruikelijke extreem rechtse uitspraken staan er weer van de gebruikelijke schrijvers. Het gebruikelijke weerwoord staat er ook weer. Kaag is er dus niet in geslaagd een verdieping aan te brengen in de reeds lopende discussie met haar stukje. Daar had ze wat meer van moeten maken. In de Volkskrant deze week een aardig verhaal over de sloop van de Rotterdamse Tweebosstraat. Daar moet sociale woningbouw wijken voor het hogere marktsegment. Beleid waar de hele Rotterdamse politiek voor kiest van links tot extreem rechts. Beleid dat voorbij gaat aan de realiteit. De bevolking van Nederland is enorm divers en heeft totaal verschillende wensen en behoeften. Die elkaar ook nog eens uitsluiten. In die tegenstelling zit het extremisme van Wilders. Hij zit er niet voor Nederland, hij zit er voor zijn eigen racistische en extremistische achterban. Dat verklaart zijn gedrag en die zijn hartstikke gelukkig met zijn tweet: Heks. Kaag had een stukje moeten schrijven over wat de gemeenschappelijke waarden zijn. En mogelijk tot de conclusie moeten doen dat er nauwelijks gemeenschappelijke waarden zijn die Nederland 1 samenleving maken. En vanuit het besef van die realiteit zou beleid gevoerd moeten worden. De Tweebosbuurt kan prima een wijk vol met arme laagopgeleide overwegend allochtonen zijn. En die groep moet een woningcorporatie zo goed mogelijke huisvesting en woonomgeving bieden. En mensen die meer inkomen kunnen prima elders prettig wonen. Nederland heeft een zeer heterogene bevolking. De Nederlander bestaat niet. Dat had een beter verhaal geweest.

10 Reacties
RaymondenJoop
RaymondenJoop30 jun. 2021 - 6:18

Natuurlijk zit Wilders er voor zichzelf Echter, spreken met een betweterige en belerende D66-toon betekent niet dat Kaag er niet voor zichzelf zit. Het is niet constructief, het is egotripperij, net als dat van Wilders. Waarschijnlijk hebben ze het beiden zélf niet eens door, overtuigd van hun eigen gelijk.

frankie48
frankie4830 jun. 2021 - 7:08

Beste Daan, Leuk geprobeerd. Maar door je gebrekkige feitenkennis ga je voorbij aan het feit dat er in die buurten niet zo heel erg lang geleden wel een grote mate van sociale cohesie aanwezig was, en dat die tegen de zin van de oude bewoners door de politiek bewust werd afgebroken, om de weerstand tegen neoliberale veranderingen die zij in deze wijken wilde gaan doorvoeren niet te veel laten dwarsbomen. Want die wijken waren vroeger geen doorsnede van een verdeelde Nederlandse samenleving, maar zijn dat geworden door het neoliberale beleid van de laatste veertig jaar waar D66 ook achter heeft gestaan, en op sommige momenten de aanjager van zijn geweest. En dat verklaard ook de opkomst van rechtse partijen zoals de PVV, leg maar een tijdbalk aan en je zult zien dat met de opkomst van het neoliberalisme je ook de rechtse partijen als paddenstoelen uit de grond ziet schieten.

Bert de Vries
Bert de Vries30 jun. 2021 - 7:22

De Nederlander bestaat niet. Dat was jaren geleden al de conclusie van Maxima. De betekenis van die uitspraak ging de Nederlander mijlenver boven de pet.

DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2021 - 11:09

@ RaymondenJoop Jij schrijft: Het is niet constructief, het is egotripperij, net als dat van Wilders. Het is heel constructief, het is het verhaal dat haar achterban wil horen. Er is niet een soort hoger belang of een hogere waarheid dat is namelijk de nogal bizarre suggestie die jij wekt. Zij heeft gewoon haar eigen verhaal en dat is een beter verhaal dan dat Wilders heeft. @ frankie48 Jij schrijft: Maar door je gebrekkige feitenkennis ga je voorbij aan het feit dat er in die buurten niet zo heel erg lang geleden wel een grote mate van sociale cohesie aanwezig was, Jouw gebrekkige feiten kennis laat je denken dat 1970 recent was. Er is al enkele decennia geen sociale cohesie in die wijken. Daarom stemt het witte restant van de bewoners PVV. Hun wereld is veranderd. Verder was die sociale cohesie destijds beklemmend, remde het de ontwikkeling van het individu en was het de voedingsbodem voor onderdrukking van vrouwen en discriminatie. Niet voor niets werd de tweebosbuurt en vergelijkbare wijken snel verlaten door arbeiders die opklommen op de sociale ladder en zich dus betere huisvesting konden permitteren en een meer vrije leefomgeving. Je moet eens wat gaan lezen over dit soort zaken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jun. 2021 - 12:15

DaanOuwens 30 juni 2021 at 13:09 Sociale cohesie: “deelname van alle burgers aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur in haar verscheidenheid" lijkt mij ook te hoog gegrepen voor een flink deel van de samenleving, zeker voor de harde kern achterblijvers die nergers naar toe kan.

frankie48
frankie4830 jun. 2021 - 12:21

Beste Daan, Aan jouw inventiviteit door achteraf met een gefantaseerde werkelijkheid op de proppen te gaan komen, omdat je niet over de juiste kennis beschikt, is nou precies het enige waar niks aan mankeert.

DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2021 - 12:28

@ DanielleDefoe Ik denk ook niet dat dit type reageerders jouw definitie hanteert. Bij sociale cohesie denken deze mensen aan een zeer homogeen samengestelde wijk waar de sfeer hangt van allemaal in het zelfde schuitje zitten. Niet cultureel naar buiten gericht maar naar binnen. Onder elkaar en geen vreemden. Gesloten gemeenschappen. Die destijds ook de rem waren op de emancipatie van vrouwen en de motor achter discriminatie. Maar juist die wijken in die tijd, zoals Floradorp in Amsterdam Noord en Heijplaat in Rotterdam worden door sommige aan de uiterst rechtse kant van het politieke spectrum en een deel van de SP geïdealiseerd als het toppunt van solidariteit. En er zijn nog steeds wel wat restanten. Duindorp in Scheveningen. De Molukse wijken in sommige steden. Ook gesloten monoculturen. Wellicht ook de Antilianen destijds in Hoogvliet. Maar ik geloof niet dat die wijken bijdroegen aan meer solidariteit. Wel aan armoede, werkloosheid en criminaliteit. Er liggen een stevige uitdagingen in een aantal grootstedelijke verarmde wijken. Maar die gedateerde primitieve opvattingen en de idealisering van vroeger helpen niet bij het oplossen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 jun. 2021 - 13:40

DaanOuwens 30 juni 2021 at 14:28 ik meen me ook te herinneren dat Trouw ook refereerde aan samen klagen in een Turks koffiehuis als voorbeeld van gemeenschapszin dat niet onder de definitie viel.

frankie48
frankie4830 jun. 2021 - 13:44

Beste Daan, Je probeert hechte gemeenschappen uit arbeidersbuurten altijd in een kwaaddaglicht zetten, en de gewone arbeiders overal maar de schuld van te geven door ze moedwillig niet in goede en slechte tijden met elkaar te gaan vergelijken. en door een gebrek aan kennis de oorzakelijkheid waarom hun buurten zijn afgegleden tot probleembuurten ook niet kunt benoemen. Terwijl als je naar de historie van die arbeidersbuurten gaat kijken, dan zal je zien dat het rode bolwerken waren die altijd iedereen van buitenaf welkom hebben geheten, en rood waren omdat ze progressief waren, en laat progressief gedrag nou precies het tegenovergestelde zijn van wat jij hier bij elkaar loopt te fantaseren. En om Floradorp nou aan te gaan halen, waar in 1928 de allerarmste gezinnen uit Amsterdam door een politiek besluit in een sociaal isolement werden geplaatst, dat laat al zien dat je totaal niet weet waar je over praat.

DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2021 - 14:45

@ frankie48 Jij schrijft: Je probeert hechte gemeenschappen uit arbeidersbuurten altijd in een kwaaddaglicht zetten, .... enz Dit is een eerste en al hopeloos vage zin. Als ik niet de oorzaak zou weten van de beperkte ontwikkeling van de bewoners van dergelijke wijken lever je hier geen enkel argument dat zou moeten leiden tot de conclusie dat dit buurten zouden zijn vol levensgeluk. Probeer eens normaal te reageren op wat ik schrijf en produceer niet zulke onzin. Dan schrijf je: Terwijl als je naar de historie van die arbeidersbuurten gaat kijken, dan zal je zien dat het rode bolwerken waren die altijd iedereen van buitenaf welkom hebben geheten, Die rode bolwerken hebben nooit mensen van buiten welkom geheten. Dat werd in 1972 al duidelijk in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Trouwens rond 1890 kwamen er vooral landarbeiders uit Brabant en Drenthe naar de Rotterdamse haven en die waren ook niet welkom bij hun autochtone collega's. Die rode bolwerken die iedereen welkom heette bestaan alleen in jouw fantasie. En je schrijft: En om Floradorp nou aan te gaan halen, waar in 1928 de allerarmste gezinnen uit Amsterdam door een politiek besluit in een sociaal isolement werden geplaatst, dat laat al zien dat je totaal niet weet waar je over praat. Dat laat exact zien wat ik beweer. Namelijk een gesloten naar binnen gekeerde gemeenschap met normen en waarden die ontwikkeling en emancipatie vrijwel onmogelijk maakten. En juist de geschiedenis van Floradorp is prima gedocumenteerd. Het illustreert dat ik heel goed weet waar ik over praat maar jij niet. je hebt in al je reacties nog steeds geen samenhangend betoog gegeven waarmee je mijn eerste tekst weerlegt. Een beetje niet onderbouwd roepen dat ik er niets van afweet zonder zelf ook maar tot een enkel argument te komen is niet erg sterk. Ik zal je een beetje helpen. Je schrijft ergens: .... het rode bolwerken waren die altijd iedereen van buitenaf welkom hebben geheten .... Probeer dat nou eens aan te tonen. Want die bewering is geheel in strijd met wat ik beweer. Ik ben benieuwd. Misschien kan je met een beetje hulp iets zinnigs optypen. @ DanielleDefoe Voor de Turkse gemeenschap dragen die koffiehuizen ook niet bij aan ontwikkeling en emancipatie van die bevolkingsgroep. Daarnaast zijn de criminaliteit en het nationalisme in dat deel van de horeca ook niet echt bevorderlijk. Er zou een balans moeten zijn tussen binnen en buiten. Die wordt niet bereikt door het afbreken van die gemeenschappen maar ook niet door de tolereren dat allerlei achterlijke normen en waarden in stand blijven. En daarmee bedoel ik achterlijke autochtone en allochtone normen.

DvanDattum
DvanDattum30 jun. 2021 - 5:04

Is dit trouwens dezelfde mevrouw Kaag wiens ministerie en politieke partij aan alle kanten geprobeerd hebben om een VPRO-documentaire te manipuleren? Als dat zo is kan zij beter een tijdje haar mond houden over fatsoen en vertrouwen...

10 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...30 jun. 2021 - 6:28

En ook nog een mede-politica omschreef als "dát mens". Zeer respectvol hoor.

Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 7:06

Dvan U vindt natuurlijk dat het voldoende is, dat u wat suggereert. Alsof u een trol bent, vindt u het niet nodig om in feite feitelijke uitspraken - die per slot waar of niet zijn - te bewijzen. Inderdaad: ALS het zo is, dat zij op onheuse wijze manipuleert (want wie manipuleert in de politiek niet?) DAN pas hebt u een punt. Tot zo lang dat niet het geval hebt u een fletse want niet onderbouwde mening.

gimli55
gimli5530 jun. 2021 - 7:48

@Zandb Het is natuurlijk belachelijk dat pas wanneer iedereen manipuleert, dat het een probleem is? Of klopt mijn veronderstelling niet? Het feit dat er overleg is geweest en er passages uit de docu zijn gehaald waarbij Kaag negatief kan worden getypeerd, zegt genoeg. Dat heet manipulatie en die geldt ook als maar 1 minister of Kamerlid daar misbruik van maakt. Beschuldigingen dienen bewezen te worden, dus of kijk een trol is, moet aangetoond worden. De aanwijzingen over de docu zijn aanwezig en de WOB is legitiem.

DvanDattum
DvanDattum30 jun. 2021 - 8:41

@Zandbak Zit je zelf nou te trollen of weet je echt niet wat vrijwel alle media al gepubliceerd hebben vanuit het WOB-verzoek? Zelfs de Volkskrant (voor jou toch een onverdachte bron?) heeft een vrij lang en kritisch artikel waarin bijvoorbeeld het volgende staat: "Zowel het ministerie als de partij probeerde op dwingende toon de montage te beïnvloeden. Soms slaagden ze daar ook in. Zo werden kritische opmerkingen van Kaag over Tweede Kamerleden geschrapt." Lust gij nog peultjes..?

Joap oet Oskerd
Joap oet Oskerd30 jun. 2021 - 9:04

@ Zandb U bent hét voorbeeld van een huistrol. En ik kan het weten…

Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 9:39

Gimli Wanneer u vindt dat iemand op onheuse wijze manipuleert - want manipuleren doen we allemaal - dan vindt u, dat een probleem. En dat is een mening die een duidelijke onderbouwing verdient. Dat bent u toch met me eens, hoop ik? U onderbouwt waarom u vindt dat er op onheuse wijze gemanipuleerd is. Daar kan ik wat mee. Ik kan bv duidelijk maken, dat uw feiten niet kloppen of dat uw feiten wel kloppen, maar dat ik dan weer waarom vind dat zoiets niet erg is. Daar kunt u het toch ook wel mee eens zijn, hoop ik? Wanneer iemand als VanD daar geen boodschap aanheeft, dan vind ik dat maar een een beetje aan het trollen is. Daar bent u het hoop ik toch ook wel mee eens? VanD Ik lees geen kranten. Ik ben niet op de hoogte van alles. Mea Culpa. Maar u hebt er maar rekening mee te houden, dat er veel meer mensen zijn als ik. En ik vind, dat u uw mening hebt te onderbouwen. Had u dit stukje er bij geschreven, had u mij niet gehoord. Dus ja, wie moet er nog peultjes?

gimli55
gimli5530 jun. 2021 - 9:47

@Zandb Als je een onderbouwde mening wil ventileren, is het je plicht om je goed te informeren. Dan kun je je niet verschuilen achter het feit dat je geen kranten leest. Dan is je mening derhalve niet onderbouwd. Het probleem is niet of iedereen manipuleert, maar dat zij de media heeft gemanipuleerd met behulp van het ministerie. Daar zijn de ambtenaren niet voor bedoeld, het is geen ministerie van propaganda om Kaag op het schild te hijsen. Dat is misbruik van macht en macht corrumpeert. Lees je reactie van 10:41 nog eens goed door. Hij is erg chaotisch en niet echt overtuigend. Je kan beter.

michellekepen
michellekepen30 jun. 2021 - 9:48

DvanDattum, gimli55, @Zandb Als @Zandb inderdaad nergens vanaf weet, zoals hij voorwendt, dan zegt dat heel veel over op welke selectieve bronnen hij zich verlaat! En dat verklaart dan in z'n algemeenheid, meteen ook een heleboel andere onwetendheid. Daarom een tip voor Zandb: googelen. En vergeet ook niet de bron van de onthullingen even door te nemen. Dan krijg je nog veel meer te zien, dan wat de VK heeft weggelaten!

DvanDattum
DvanDattum30 jun. 2021 - 9:56

@Zandbak Uiteraard respecteer ik uw mening, maar zelf lees ik geen (papieren) kranten meer. Alhoewel gepensioneerd, heb ik de digitalisering vanaf de jaren '80 van dichtbij mogen meemaken. Over "met de tijd meegaan" gesproken... Ter zake: volgende week is er waarschijnlijk een debat in de Tweede Kamer over deze kwestie. Het Parlement is namelijk verkeerd geinformeerd hetgeen een politieke doodzonde is. Ik zou niet raar opkijken als er een minister moet aftreden. Ik weet alleen nog niet wie: Slob of Kaag. En ja, ook een demissionaire minister kan weggestuurd worden...

Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 14:42

Gimli Ik ventileer geen enkele mening over het onderwerp door VanD aangesneden; ik heb SLECHTS kritiek op zijn gebrek aan onderbouwing. Ga dus geen onzin beweren. michel Goed lezen blijkt weer moeilijk. Wanneer ik constateer dat de onderbouwing voor een mening mist, dan kunt u daar wel uit op willen maken dat ik het wel of niet met die mening eens bent, maar dat is lariekoek. Dat beweer ik dus niet, dat ik het er mee eens of oneens ben, want de onderbouwing ontbreekt. Dat ik die onderbouwing 'ergens' had kunnen opzoeken, dat is niet relevant; wie stelt, onderbouwt; ik kan geen gedachten lezen. VanD Dank voor uw antwoord. We wachten af; het blijkt inderdaad een ernstige zaak te zijn.

Ch0k3r
Ch0k3r30 jun. 2021 - 4:57

Een groot deel van de stemmers op wilders stemmen op hem, 'omdat hij tenminste zegt wat hij denkt' Het maakt Wilders, gek genoeg, menselijk. Dat elitaire softe gedoe van veel andere politici, die zorgen dat de kloof tussen politiek en burger steeds groter wordt. Kaag is zich hier wel enigzins van bewust, vandaar dat ze in de peilingen op zetelwinst zat na haar interview waarin ze zich als gewone vrouw presenteerde die 's ochtends nog ff de wasmachine aanzette voor het werk. Nu zijn we na 100zoveel dagen nog steeds in formatie en mevrouw begint weer de taal uit te slaan om samen met de VVD en ander gespuis lekker weer elitair te kunnen regeren. Bij een verschil van mening kunnen nu eenmaal ruzies ontstaan, vooral als partijen echt staan voor wat ze zeggen. Men had ook best wat grover mogen zijn tijdens de debatten voor over de kindertoeslagramp. Ik moet Wilders totaal niet, maar Kaag net zo min. Niet te vertrouwen.

4 Reacties
Zandb
Zandb30 jun. 2021 - 7:13

Ch0k3r Uw oppervlakkige betoog lezend, was uw mening: "Ik moet Wilders totaal niet, maar Kaag net zo min. Niet te vertrouwen." ruim voldoende geweest. In uw betoog laat u namelijk doorschemeren, dat Wilders toch veel meer krediet verdient dan Kaag. Maar zou u gelijk hebben, bv dan zou Wilders zou absoluut niet niet bereid zijn om met 'gespuis' te gaan regeren. Nou, ik heb nog nooit iets in die richting gehoord, integendeel.

Sonic2
Sonic230 jun. 2021 - 8:36

D66 is de partij van van Mierlo en van Terlouw. Een partij die de nodige fouten heeft gemaakt de afgelopen 50 jaar. Kaag doet ook lang niet alles perfect. Wilders is een monster. De PVV is een door en door foute beweging. Het is dus appels met peren vergelijken. Net als in Amerika. De Republikeinse partij is nog net geen criminele organisatie. De Democraten maken regelmatig uitglijders. Clinton was corrupt, maar we moeten wel eerlijke vergelijkingen maken.

adriek
adriek30 jun. 2021 - 8:42

"Het maakt Wilders, gek genoeg, menselijk." Iedereen die kritiek op hem heeft verwijten dat ze hem demoniseren en een mede-kamerlid uitmaken voor heks vind je 'menselijk'? Menselijk op het niveau van een kleuter misschien, maar niet op het niveau van een redelijk (lees: verstandig nadenkend) mens. Je zou van iemand van zijn statuur en met zijn ervaring meer verstand verwachten dan zulke ondoordachte uitspraken, (en als het een doordachte uitspraak was zou het strafbaar moeten zijn).

Ch0k3r
Ch0k3r1 jul. 2021 - 3:49

@zandb Ik weet niet waaruit jij opmaakt dat ik vind dat wilders meer krediet verdient dan Kaag. Ik zeg alleen dat Wilders' taal, doen en laten gewoon heel goed aanslaat bij een deel van de bevolking. Hij is altijd populist. Kaag als het haar uitkomt. @Eirda Jij hebt nog nooit iemand horen zegenen dat ze op wilders stemmen omdat 'hij tenminste zegt wat ze denken'? Wist je trouwens dat heel veel mensen niet verstandig kunnen nadenken en niet redelijk zijn? Vooral niet als iemand boos is? En schelden juist heel menselijk is en een teken van passie?

Paul Spijkers
Paul Spijkers29 jun. 2021 - 23:28

Een intelligente bekwame vrouw als partijleider is een natuurlijk doelwit voor vrouwenhaat. Wilders wil ophitsen. Zo van niets liever dan haar verdrinken. Alleen dan kan ze door de beugel als niet-heks. Lekker een kwijlende meute op social media of zo. Maar is Nederland wel net zo vrouwenhatering als the VS?

6 Reacties
Hakkepuf
Hakkepuf30 jun. 2021 - 7:03

Volgens mij is mevrouw Kaag niets anders dan een hautaine bus lucht. Er komt alleen hooghartige nietszeggende retoriek uit die er in haar eigen elitaire kringetje in gaat als zoete koek. Laat haar eens deelnemen aan het programma 'De Slimste Mens'. Kijken wat er dan van haar overblijft. Om het dan nog leuker te maken, zorg er voor dat Fleur Agema, Renske Leijten en Caroline van der Plas haar tegenstanders zijn.

gimli55
gimli5530 jun. 2021 - 7:04

Dit heeft niets met vrouwenhaat te maken, dit is gericht op de persoon Kaag. Er zijn genoeg voorbeelden van haar onbetrouwbaarheid, het manipuleren van haar docu, het gebrek aan vernieuwing van de bestuurscultuur, het steunen van de motie van afkeuring en de opmerking : Hier scheiden onze wegen en nu te samen met mr. Pinokkio het regeringsprogramma schrijven. Je vraag is irrelevant en heeft weinig met het onderwerp te maken.

Norsemen
Norsemen30 jun. 2021 - 8:13

@Hakkepuf Dat jij serieus denkt dat Kaag niet zo slim is, en Fleur Agema wel. In de wereld van de wetenschap, cultuur en diplomatie wordt Kaag alom gerespecteerd, terwijl Agema wordt gezien als een van schreeuwlelijkerds van de PVV die nog bijna nooit een zinnig woord heeft gezegd. Er is echt geen betere manier om aan te geven hoe ver onze werelden uit elkaar liggen.

Hakkepuf
Hakkepuf30 jun. 2021 - 11:15

@Norsemen: Laat de dames eens tegen elkaar spelen op De Slimste mens. Sigrid Kaag: Arabiste en Economische Studies voor het Midden-Oosten Fleur Agema: Architect en meubelontwerper (master) Renske Leijten: drs. Nederlandse taal en cultuur Caroline van der Plas: LU Wageningen

Paul Spijkers
Paul Spijkers30 jun. 2021 - 22:01

@Hakkepuf Ik vind ook dat D66 op veel onderwerpen foute boel is. Maar die drang om een vrouw naar een inquisitie te slepen is iets heel anders. Als je eimand een heks noemt ben je tegen vrouwen aan het ophitsen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers30 jun. 2021 - 22:05

@Gimli O, jij zou je niet diep schamen nadat je heks had geroepen tegen een een vrouw?

Zapata
Zapata29 jun. 2021 - 23:23

Het is allemaal zo beschaafd en erudiet wat D66 doet. Je wordt heel deftig in de maling genomen door de D66 luitjes. https://www.nu.nl/media/6142574/d66-bemoeide-zich-toch-inhoudelijk-met-documentaire-van-kaag.html

2 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...30 jun. 2021 - 6:35

De NPO liet zich wel héél gemakkelijk instrumentaliseren als propagandamachine voor D66. Best zorgwekkend vind ik. Denk ook maar eens terug aan al die exposure voor D66 en Volt voorafgaand aan de TK-verkiezingen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2021 - 7:41

VPRO nog wel! Al je opmerkingen hieronder zijn stuk voor stuk raak. Heb even geen tijd nu om overal op te reageren, vandaar!

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin29 jun. 2021 - 23:17

Ik was ook verbaasd dat ze reageerde op dat Isis geleuter van Wilders met dat hij geen kiezers verdiende, daar gaat zij niet over, haar oproep vind ik een open deuren festival, welkom in Den Haag zou ik zeggen, binnen het parlement ben je zo vrij als een vogeltje, je kan er naar hartenlust haatzaaien, de pooier uithangen, je wordt er nog goed voor betaald ook, politieke gelukzoekers hebben de weg gevonden, het wordt volgens mij tijd dat we onze vertegenwoordigers en alles wat in de kamers zit gaan testen op geschiktheid, we kunnen met z’n allen het eisenpakket samenstellen, als je zakt kom je er niet in, wedden dat ze gaan doen wat we van ze mogen verwachten.

2 Reacties
gimli55
gimli5530 jun. 2021 - 7:12

Lijkt me zinvol, de marktwerking heeft zeker toegeslagen. Blijft de vraag, wie gaat het eisenpakket samenstellen en wat staat er dan in? Hoe ga je testen op geschiktheid? Tot voor kort was betroiuwbaarheod en integriteit een vereiste en als je daar niet aan voldeed, vertrok je als politicus. Dat principe geldt niet meer na het Toeslagschandaal. Het gaat uit van het vertrouwen dat iemand werkelijk opstapt bij disfunctioneren, maar dat is met Rutte en consorten niet meer het geval. Vertrouwen komt te voet en verdwijnt te paard, nu is het bij een deel van de bevolking volledig afwezig. Rutte profiteert nu zelfs van het feit dat hij demissionair is, om het beleid nog asocialer te maken en zijn ministers gaan daar in mee. "We" bestaat niet en "we" kunnen geen eisenpakket samenstellen, "we" mogen eens in de zoveel tijd stemmen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin30 jun. 2021 - 12:20

“Blijft de vraag, wie gaat het eisenpakket samenstellen en wat staat er dan in?” Dat zei ik al, wij de kiezers, maak dat bekend via radio en tv en het loopt storm, de vraag is éénvoudig, aan welke eigenschappen moeten onze politici voldoen, je noemt zelf al betrouwbaarheid en integriteit, ik denk dat veel mensen die eigenschappen zullen noemen, je kan dat pakket samenstellen aan de hand van de meest genoemde eigenschappen, niet zo moeilijk toch. “Hoe ga je testen op geschiktheid?” Daar huren we deskundigen voor in, uit binnen en buitenland om zo een programma in elkaar te zetten, die gasten draaien er de hand niet voor om, een panel bestaande uit verschillende disciplines die onze aspirantjes stevig aan de tand kunnen voelen, kaf van koren, en ieder jaar of zo terugkomen want je kan ook in de loop van de baan ontsporen, moet jij eens kijken hoeveel ellende ons bespaard blijft, geen narcisten, politieke gelukzoekers en vrijbuiters, democratie wordt een feest.

korheiden2
korheiden229 jun. 2021 - 21:48

Polarisatie is inderdaad gevaarlijk en de reactie van Wilders onder de gordel. Intussen ligt Kaag alweer onder vuur omdat ze zeggenschap had over de inhoud en de uitzenddatum van de documentaire die over haar is uitgezonden. Het heeft er alle schijn van dat de NPO meegewerkt heeft aan een stukje onvervalste propaganda. Dat heeft Kaag wellicht niet nodig, maar het zaakje stinkt.

MarcoG
MarcoG29 jun. 2021 - 21:35

Een meneer die door zijn Rutte doctrine daadwerkelijk mensen de dood heeft ingejaagd, maar hij scheld niet zo vaak in de kamer.

RaymondenJoop
RaymondenJoop29 jun. 2021 - 21:21

Kaag heeft niet door dat ook een nette mevrouw en een ogenschijnlijk nette partij schade kunnen aanbrengen. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5239151/sigrid-kaag-d66-documentaire-vpro-politiek-invloed

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 21:07

Wat Kaag doet is in tegenspraak met wat ze zegt. Ze belooft een nieuwe bestuurscultuur en doet nog meer van hetzelfde. Ze steunt een motie van afkeuring en zegt : Hier scheiden onze wegen, echter schrijft ze nu met de man van de radicale ideeën een formatie programma. De partij herschrijft de inhoud van een documentaire met de nieuwe "messias" Kaag, vlak voor de verkiezingen. Het is de bekende politieke marktwerking waarbij alle aandacht gekocht kan worden en de sponsoren gaan profiteren van hun donaties. Voor niets gaat de zon op en dat blijkt hier ook weer.

EenMening
EenMening29 jun. 2021 - 20:31

Sigrid Kaag en Mark Rutte die samen een nieuw kabinet in de steigers gaan zetten en daarvoor steun gaan zoeken bij CDA, GL, PvdA of mogelijk zelfs weer de CU. Kaag wordt dan wel geen MP maar heeft zeker de capaciteiten om Rutte in het goede spoor te houden zodat er een socialer en klimaatvriendelijker koers wordt uitgezet.

2 Reacties
lmgikke
lmgikke30 jun. 2021 - 6:59

Je laatste zin zou moeten zijn: Kaag wordt dan wel geen MP maar heeft zeker de capaciteiten om de coalitie op de rails te houden zodat de huidige asociale alles vernietigende koers kan worden voortgezet. Zoals Rutte het noemt: "De klus afmaken"

gimli55
gimli5530 jun. 2021 - 7:17

Wishfull thinking, wat haaks staat op wat de regeringen van de laatste 40 jaar hebben gedaan. Er is in de laatste 10 jaar geen socialer en klimaat vriendelijker koers uitgezet door Rutte 1 tm 3. Het niet in staat zijn om de PvdA en GL in het volgende kabinet op te nemen, waardoor de formatie al ruim100 dagen stil staat, is in groot contrast met je voorspelling. Rutte moet oprutten en daar is alle reden voor met de bekende Rutte doctrine en alle andere schade die hij Nederland heeft aangedaan.

Zapata
Zapata29 jun. 2021 - 20:05

D66= heel beschaafd met een flexbaantje zonder enige vorm van zekerheid doorwerken tot je dood.

Grietje Genot
Grietje Genot29 jun. 2021 - 20:05

Alles goed en wel. Hoe kwaadaardig, mallotig, ridicuul, bezopen, stompzinnig, halfgaar, lachwekkend en sneu extreemrechts ook is, 't is niet primair verantwoordelijk voor de volledige teloorgang van het onderwijs, de vernietiging van de sociale zekerheid, de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire, het liegen onder ede, de opmars bioindustrie, de annexatie van de Krim, de uitholling van de gezondheidszorg, de bezetting van Palestina, de fascistische defense force, het etnisch profileren, de belastingontwijking van de puissant rijken, de klimaatcrisis, de uitschakeling van het Nederlands elftal, enz. Dat is toch echt dat vreselijke, ziekelijke, wormstekige, hypocriete midden dat daarvoor verantwoordelijk is; - zie hen staan met die vrome hoofden en dat wijzende vingertje. (Al kunnen we er zeker van zijn dat extreemrechts er een nog grotere puinhoop van zal maken, binnen de eerste twee dagen dat ze aan het bewind is: met die heksenmeesters is het binnen een vloek en een zucht gedaan met ons). Hoeveel slachtoffers deze erosie, dit sluipende gif, deze desinteresse, dit zakkenvullen heeft gemaakt, is slechts bij benadering te zeggen, maar 't zal in de vele honderdduizenden vallen.

1 Reactie
Grietje Genot
Grietje Genot29 jun. 2021 - 23:00

...defence force...

Dr. Znayder
Dr. Znayder29 jun. 2021 - 18:37

Het constante gehamer op de toon en moraal geeft toch aan dat D66 een door en door conservatieve establishment-partij is geworden. Het doet erg denken aan het commentaar van de gevestigde orde op de protestbeweging van de jaren 60 zoals de provo's. Nee dat "kon echt niet heur". Tuurlijk, het is niet altijd even kuis wat er in de arena geroepen wordt, maar er zijn wel belangrijkere zaken. Zoals het feit dat mevrouw Kaag nu doodleuk een regeerakkoord gaat schrijven met meneer "ongekend onrecht" die maar niet weggaat, een paar weken nadat hun wegen gescheiden zouden zijn. De progressieve waarden, opkomen voor minderheden, gelijkheid inclusiviteit en diversiteit. Het is allemaal inhoudsloos gekakel voor de bühne. Het door multimiljonairs gesponsorde D66 lijkt het toch vooral om macht te gaan. Vrij ordinair voor de partij van de goede manieren.

5 Reacties
MarcoG
MarcoG29 jun. 2021 - 21:34

Een meneer die door zijn Rutte doctrine daadwerkelijk mensen de dood heeft ingejaagd, maar hij scheld niet zo vaak in de Kames.

DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2021 - 5:04

@ Dr. Znayder Jij schrijft: De progressieve waarden, opkomen voor minderheden, gelijkheid inclusiviteit en diversiteit. Dat jouw normen haat, intolerantie en discriminatie zijn is je eigen keuze. Maar voor vele anderen zijn de normen die Kaag noemt niet inhoudsloos gekakel maar essentiële waarden in de samenleving waarin ze willen leven. Je hebt recht op je eigen opvattingen maar niet het recht anderen datzelfde recht te ontzeggen. En veel voortkomend probleem van extreem rechts, dat zijn mensen die denken dat de hele wereld zich moet voegen naar hun primitieve opvattingen.

Dr. Znayder
Dr. Znayder30 jun. 2021 - 7:41

@DaanOuwens Mijn punt is niet dat de "progressieve waarden, opkomen voor minderheden, gelijkheid inclusiviteit en diversiteit" zélf inhoudsloos zijn, maar dat als het puntje bij paaltje komt er niks achter blijkt te zitten bij veel van de mensen die daar een grote mond over hebben. De toeslagen affaire is daar een mooi voorbeeld van, uiteindelijk blijkt dat de hele goegemeente toch vooral eerst aan zichzelf denkt en zo ook D66. Die 'strawman' over haat is ook een beetje goedkoop: ik vind diversiteit wel belangrijk. Maar ik herken ook dat het diversiteitsmantra vooral gevoerd wordt door mensen met een dubbele agenda die graag anderen de maat nemen. Het vervult in die zin de rol van religie in de samenleving: een autoritair moraal raamwerk. De echte ongelijkheid neemt alleen maar toe, het is grotendeels afleiding.

DaanOuwens
DaanOuwens30 jun. 2021 - 11:12

@ Dr. Znayder Jij schrijft: Maar ik herken ook dat het diversiteitsmantra vooral gevoerd wordt door mensen met een dubbele agenda die graag anderen de maat nemen. Ik herken de mensen die direct roepen dat er sprake is van een dubbele agenda als er een beroep wordt gedaan op progressieve waarden. Dat zijn de mensen die helemaal niets op hebben met diversiteit en gelijkwaardigheid. Ik vind jouw uitspraken dan ook nogal ongeloofwaardig.

Dr. Znayder
Dr. Znayder30 jun. 2021 - 14:48

@DaanOuwens tja je moet geloven wat je wilt natuurlijk, maar als ik niets met diversiteit en gelijkwaardigheid zou hebben zou ik mezelf in de voet schieten. Het is gewoon mijn ervaring over een langere tijd. Sommige mensen hebben het hart op de juiste plek, maar moraal-predicanten doen het vaak, niet altijd, om een andere reden. Was ook precies de conclusie van veel grote denkers die zich met mens en samenleving bezighielden, vooral na de verlichting.

Zapata
Zapata29 jun. 2021 - 18:06

Het moet gezegd, D66 kan heel beschaafd ons landje terug geleiden naar de nachtwakerstaat.

Rechtse Bal -
Rechtse Bal -29 jun. 2021 - 17:39

De gelijkenis van uitspraken, uitgangspunten, balletjes-opgooien en opportunisme met Trump is opvallend. Kaag heeft -spindokters & PR afdeling- alle Trump presentaties geanalyseerd en is nu bezig die ook hier in Nederlandse politiek toe te passen. En met succes, gezien de haleluja die er begint te vormen. Zoekende kuddes vinden het heerlijk een afgod te hebben. Wie heeft er nog een rood Trump-petje over die Kaag past ?

1 Reactie
Pater
Pater29 jun. 2021 - 23:44

Onzinnige reactie. Degene die Trump heeft bestudeerd is Wilders, met die reactie van hem zit hij ook op dat niveau.

The Apple
The Apple29 jun. 2021 - 17:20

Kaag wil maar niet begrijpen dat het werkelijke probleem is dat de zittende politici ons "besturen" ‘zonder enig gevoel van verantwoordelijkheid voor feiten’. Wilders is geen probleem omdat hij radicaal is, maar omdat hij de verkeerde kant uit wijst. Het is dan ook de hoogste tijd dat links de politieke correctheid laat varen en niet langer over zich heen laat lopen, maar ook gaat radicaliseren. De vraag is alleen of dat nog kan binnen het politieke bestel, nu zelfs de SP haar jongerenafdeling heeft afgestoten omdat ze te links zouden zijn. Sociaal-democraten die het einddoel van het socialisme hebben afgezworen maken hun politiek ondergeschikt aan het huidige economische stelsel. Alsof er geen intelligentere manier zou zijn om de productie en distributie van goederen te regelen dat het kapitalisme model.

2 Reacties
EenMening
EenMening29 jun. 2021 - 20:20

"Alsof er geen intelligentere manier zou zijn om de productie en distributie van goederen te regelen dat het kapitalisme model." Dat is al menig maal geprobeerd maar die pogingen zijn tot nu toe niet erg succesvol gebleken (understatement van de eeuw). Voor het continue falen van "intelligentere alternatieven" voor het kapitalisme zijn allerlei redenen aan te voeren: - socialisme en communisme ontberen de dynamiek van het kapitalisme en leiden daardoor onherroepelijk tot stagnatie. - een sterke middenklasse met bezit is een conditio sine qua non voor welvaart EN democratie; daarbij hoort ook een sterk maatschappelijk middenveld - centraal plannen van een complete economie is onmogelijk - arbeiderszelfbestuur klinkt in theorie mooi maar als iedereen verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand verantwoordelijk Er is wel een rol weggelegd voor de sociaaldemocratie en de vakbonden. Middels wetgeving en belastingheffing kunnen de scherpe randjes van het kapitalisme afgevijld worden. Maar mogelijk heb jij het ei van Columbus?

Pater
Pater29 jun. 2021 - 23:47

"Het is dan ook de hoogste tijd dat links de politieke correctheid laat varen (...)": moge de Here dat verhoeden. Links moet fatsoenlijk blijven, dat is nou precies het verschil.

[verwijderd]
[verwijderd]29 jun. 2021 - 17:05

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Pater
Pater29 jun. 2021 - 23:48

Die vergelijking met Trump is juist heel terecht. Dat Trump haatmisdaden ZOU aanwakkeren geeft heel goed jouw eigen positie aan.

Rolandb Gilead
Rolandb Gilead29 jun. 2021 - 16:58

De reactie van Wilders is veelzeggend. Deze man kan alleen maar uitdelen. Maar als hij of zijn kornuiten eens iets moeten incasseren staan ze te janken, dan worden ze ineens "gedemoniseerd."

Breuddwydiwr
Breuddwydiwr29 jun. 2021 - 14:59

In mijn optiek is het vragen (of zelfs eisen) van fatsoen van anderen meestal een gebrek aan inzicht over het eigen fatsoen.

7 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194729 jun. 2021 - 15:23

Graag een nadere toelichting op deze bewering met bijbehorende optiek. Bij voorkeur aan de hand van controleerbare voorbeelden. Ik vraag dat omdat ik ze zelf niet kan bedenken.

nomen nescio
nomen nescio29 jun. 2021 - 15:31

Deze opmerking is net zo diep als zij terecht is.

Zwerfstein
Zwerfstein29 jun. 2021 - 15:31

dan mag u wel eens naar de opticien

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 15:59

Wat en wijsheid.................... Om te gillen.

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin29 jun. 2021 - 16:42

Onder verantwoording van Rutte III, waar D66 in zit, is de jacht op mensen in de bijstand niet gestopt en is het kabinet Rutte III ook verantwoordelijk voor de kindertoeslagaffaire, waardoor mensen al of niet moedwillig de vernieling in zijn gejaagd. Ook het weglopen van alle partijen die Rutte III schragen toen een motie om de lonen van de zorgmedewerkers te verhogen dreigde te worden aangenomen. Hoezo 'fatsoen moet je doen'.

The Apple
The Apple29 jun. 2021 - 17:28

We hebben net onder meer het toeslagenschandaal gehad en nu gaat Kaag een coalitie vormen met degene waartegen ze eerst een motie van afkeuring heeft gesteund. En FransAkkermans1947 vraagt om een nadere toelichting op deze bewering aan de hand van controleerbare voorbeelden. Hij vraagt dat omdat hij ze zelf niet kan bedenken. Dat is ook moeilijk.....

RaymondenJoop
RaymondenJoop29 jun. 2021 - 21:22

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5239151/sigrid-kaag-d66-documentaire-vpro-politiek-invloed Dat dus

Duralex
Duralex29 jun. 2021 - 14:51

Totaal ongeloofwaardig verhaal van La Kaag. Hoe kun je hier nou mee aankomen, als je nog liever de republiek Amsterdam uitroept dan de stem van alle 18 Mio Nederlanders serieus neemt. Bij je eigen partij is de democratie in gevaar. Einde referendum en de roep om meer Europa zonder ooit 1 moment die vraag aan ons voor te durven leggen. Of is de kieslijst commissie vd democraten niet uit op een parlement met zo weinig mogelijk dwarsliggers en vooral veel meelopers. Op jacht naar wel een leuk baantje. Terwijl juist die dwarsliggers er voor zorgen dat alle NL ers worden gehoord. Het was geen toenadering maar een preekje voor eigen parochie. En ga nou niet Wilders demoniseren omdat hij heks zegt. Heks , ”flapdrol", zeggen 'we' dan op links. Is dat dan zoveel beter? Wel totaal onconstructief van PVV. Gewoon zoals we Wilders kennen, onconstructief, zodat hij nergens verantwoordelijk voor is. Eens met Nescio, we zijn met >99 % gewone mensen. Extremisme is een politiek construct. Trap er niet in en ga er niet in mee! Je buurman en je buurvrouw en de rest van de stad, zijn 99% zeker best ok, zelf als ze op Kaag hebben gestemd

6 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew29 jun. 2021 - 15:31

Duralex: (...) als je nog liever de republiek Amsterdam uitroept dan (...) ----------------------------------------- Dat was Ollongren, niet Kaag. Ze lijken wel op elkaar, maar er zijn toch piepkleine verschilletjes.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194729 jun. 2021 - 15:34

Als extremisme een politiek construct is en bijna 100 % van de bevolking (de buurmannen en buurvrouwen) 'zeker best ok', is ,hoe verklaart u dan (historisch) de aanhang van de NSDAP, de NSB en nog wat van die extremistische clubs? Zijn de Joden dan destijds afgevoerd en vernietigd vanwege dit 'politieke construct' of is er wat anders aan de hand? Ik hoop dat u antwoordt want ik wil graag luisteren naar andere meningen.

Zwerfstein
Zwerfstein29 jun. 2021 - 15:37

'Heks' zeggen is totaal onconstructief. No shit Sherlock.

nomen nescio
nomen nescio29 jun. 2021 - 17:32

@FransAkkermans1947 Die construct opmerking komt van mij. En ik gebruikte niet het woord extremisme.

Piet Helmons
Piet Helmons29 jun. 2021 - 20:01

EricDonkaew: ik wist niet dat Ollongren van de PVV was. Ik dacht toch altijd dat zij ook van dezelfde partij als Kaag was.

EricDonkaew
EricDonkaew30 jun. 2021 - 7:27

@Piet Helmons --------------------------- Nee, het was Ollongren die zoiets suggereerde. Misschien voor de grap, maar toch...

Uitgekleed
Uitgekleed29 jun. 2021 - 14:15

In het debat elkaar vals beschuldigen is niet de manier passend bij onze volksvertegenwoordigers. Dat Wilders iedereen daar de maat neemt als leider van een partij zonder leden is politiek correct want dat hele partij gedoe is een uitwas van het machtsstreven. Ieder kamerlid zit daar op persoonlijke titel. Erger is dat partijvorming kennelijk in staat is de uitdrukkelijke wensen van hun stemmers uitgevlakt kunnen worden door enkel andere stemmers met betaling van 1.2 miljoen Euro en daarbij grote geldelijke winsten, tegemoet zien.

3 Reacties
nomen nescio
nomen nescio29 jun. 2021 - 15:29

[quote] Ieder kamerlid zit daar op persoonlijke titel. [/quote] Werkelijk?

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 20:57

@uitgekleed Laten nu juist de regeringspartijen van de coalitie de kadaverdiscipline afdwingen over hun Kamerleden die volgens jou op persoonlijke titel in de TK en EK zitten. Waarschijnlijk bedoel je op papier, maar in werkelijkheid is het natuurlijk het tegenovergestelde.

Uitgekleed
Uitgekleed30 jun. 2021 - 7:13

gimli55 29 juni 2021 at 22:57 Ja je hebt gelijk met die afgedwongen kadaver discipline van onze volksvertegenwoordigers Het is één van de ingeslopen misstanden waardoor onze minister van financiën niet begrijpt dat Wilders de leider van een partij zonder leden zich als kamerlid op persoonlijke titel kan veroorloven iedereen de maat te nemen. Overige volksvertegenwoordigers kunnen dit als voorbeeld nemen.

Piet Helmons
Piet Helmons29 jun. 2021 - 13:46

De essentie van politiek is voor mij de kunst van het luisteren naar anderen. Het respect en het fatsoen op kunnen brengen om de ander bij voorbaat niet te verdenken etc. Heel mooie woorden van Kaag die Wilders en Baudet zich zeker aan mogen trekken. Maar Kaag zelf? Is zij bereid om in gesprek te gaan en te luisteren naar de mensen die deze partijen stemmen of blijft het bij haar vraag: wie zijn deze mensen die op deze partijen stemmen?

nomen nescio
nomen nescio29 jun. 2021 - 13:22

[quote] De essentie van politiek is voor mij de kunst van het luisteren naar anderen. Het respect en het fatsoen op kunnen brengen om de ander niet bij voorbaat te verdenken. Iedereen wil een beter land, iedereen wil een betere toekomst. Wat dat betekent en hoe we daar komen is een strijd van mensbeelden, maatschappijbeelden en idealen. Maar het mag en kan geen strijd worden van tribalisme, verdachtmaking en verbittering. Waar extremen tegenover elkaar komen te staan, komt de democratie zelf in gevaar.[/quote] Mooie woorden, daar niet van. Maar vervolgens zeg je tegen iedereen die op de PVV en FvD stemde: "jij mag niet meepraten en ik zal ook niet naar je luisteren". En vervolgens vind je het gek als die mensen hun kont tegen de krib gooien. Overigens ben ik van mening dat [radicaliseren] een politiek construct is. Ik sta lang genoeg in dit leven om te weten dat 99,9999% van de Nederlanders gewone mensen zijn.

7 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194729 jun. 2021 - 15:00

"Maar vervolgens zeg je tegen iedereen die op de PVV en FvD stemde: “jij mag niet meepraten en ik zal ook niet naar je luisteren”. " U vindt dat helemaal geen mooie woorden. Op geen enkele manier kunt u staven dat Kaag zoiets heeft gezegd als dat u hier opvoert als een echt citaat.

nomen nescio
nomen nescio29 jun. 2021 - 15:27

@FransAkkermans1947 Dus het bij voorbaat uitsluiten van een politieke partij staat niet gelijk aan het monddood maken van de kiezers op die partij???

HappyBuddha
HappyBuddha29 jun. 2021 - 16:40

@nomen nescio 29 juni 2021 at 17:27 @FransAkkermans1947 Dus het bij voorbaat uitsluiten van een politieke partij staat niet gelijk aan het monddood maken van de kiezers op die partij??? Als je bereidt bent je oren open te doen dan hoor je die kiezers nog steeds met hun grote bek overal bovenuit,

FransAkkermans1947
FransAkkermans194729 jun. 2021 - 18:33

Het antwoord is nee. Alle partijen waren uitgenodigd om mee te doen aan de formatiegesprekken. Geen enkel partij uitgezonderd. Dat de PVV het niet ziet zitten om met D66 een regering te vormen, is dat bij voorbaar uitsluiten.

Satya
Satya29 jun. 2021 - 20:24

Zitten de volksvertegenwoordigers van pvv en fvd niet in de kamer? Wat is dat toch met extremisten? Altijd die slachtofferrol zoeken. Er zijn gelukkig mensen met een ondergrens en als er een zondebok politiek gevoerd wordt is het zeer verstandig die partij uit te sluiten. Mocht die partij via democratische weg de macht krijgen zal een democraat dat accepteren en hopen dat de schade mee zal vallen.

Norsemen
Norsemen30 jun. 2021 - 10:58

@nomen nescio "Dus het bij voorbaat uitsluiten van een politieke partij staat niet gelijk aan het monddood maken van de kiezers op die partij???" Nee, het achteraf uitsluiten staat gelijk aan monddood maken. Mensen duidelijk maken dat het zowel fout, dom en zinloos is om op een racistische partij te stemmen Los hiervan, wat is er mis mee om mensen duidelijk te maken dat het zowel fout, dom en zinloos is om op een racistische partij te stemmen?

nomen nescio
nomen nescio30 jun. 2021 - 13:16

Wilders heeft op dat NPO/VPRO/D'66 verhaal gereageerd met: ZE LIEGT. Moeten we dat ook beschouwen als een voorbeeld van [radicaliseren]? Mevrouw Kaag - zo begrijp ik uit andere media - heeft inmiddels gemeld dat ze van niets wist. Vermoedelijk wordt dat, als ze in de Tweede Kamer aan de tand wordt gevoeld, iets als "daar heb ik geen actieve herinnering aan". Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

Bernie2
Bernie229 jun. 2021 - 12:43

Wat een kanjer. Daarom heb ik op Kaag gestemd. Wilders, met zijn zeer beperkte woordenschat en nog beperktere gave om inhoudelijk bij discussies/debatten aan te haken, kwam ook hier niet verder dan met 4 letters Kaag digitaal te willen schofferen. De trieste Limburger gaf een scheet en nam in zijn bomvrije bunker nog een bordje goulash...

13 Reacties
gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 12:49

Wow, wat een erudiete bijdrage. Met zulke vrienden heeft ze geen vijanden nodig. Kijk door de mooie woorden heen en zie een onuitputtelijke leegte. Zowel in daden als het dragen van werkelijke verantwoordelijkheid, die gevolgen worden naar de echte slachtoffers doorgeschoven. Voorbeelden genoeg in de laatste 4 jaar dat ze meeregeerde met dit neoliberale kabinet.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 13:19

@gimli. Het is dat je het woordje 'ze' gebruikte. En niet naar het gedoogkabinet Rutte verwees. Anders zou ik zweren dat jet het hier over Wilders had.

LHTJ
LHTJ29 jun. 2021 - 13:20

@Bernie Limburgers generaliseren, de bedreigingen aan het adres van een volksvertegenwoordiger ridiculiseren en de afkomst van zijn echtgenoot erbij betrekken. De award voor meest racistische, discriminerende comment van vandaag is voor Bernie.

Bernie2
Bernie229 jun. 2021 - 13:47

Wacht effe LHTJ, hoebedoellu? Ik kan Limburgers toch niet generaliseren, waarop dan in duivelsnaam? Ik snap je punt niet. Ik stel alleen vast dat Wilders een trieste aangespoelde Limburger is. Ugh.

Norsemen
Norsemen29 jun. 2021 - 14:03

@Bernie Uitstekende bijdrage.

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 14:06

Wilders hoort al 20 jaar bij het systeem, hij kwam uit de VVD. Het is de bekende bad cop good cop aanpak. Hij is de afleidingsmaneuver van een falend systeem en veel mensen trappen er elke keer weer in. Baudet is een copycat van de PVV en Ja21 daar weer van. Het systeem regeert al 40 jaar volgens het bekende stramien. Iedereen heeft wel een partij waar hij of zij op los kan schelden en het systeem blijft intact. Er is al 40 jaar geen wezenlijker aanpassing van het systeem geweest, het is TINA in de overtreffende trap. Er is geen alternatief en geen perspectief voor de burger, en die burger wordt in steeds grotere mate vergruizeld door het systeem. En de groep slachtoffers wordt steeds groter, zelfs diegenen die het nog niet door hebben en op de verkeerde aan het schelden zijn. Het is een repressief falend systeem wat geen oplossingen heeft voor de fundamentele problemen die onze aarde teisteren. Het enige wat het systeem doet is wijzen en verdeel en heers tactieken uitvoeren. De status quo is leidend. Doe 2 stappen terug en kijk welke fundamentele problemen de laatste 10 jaar zijn opgelost, en dan bedoel ik echt opgelost. Niet uitgesteld of doorgeschoven of op iemands ander bordje neergelegd of beschuldigt? Het volk heeft vertrouwen in de democratie en die is er niet meer, het is in essentie een autocratie met onderling uitwisselbare partijen die regeren.

Norsemen
Norsemen29 jun. 2021 - 14:10

@LHTJ Je hebt al vaker laten blijken niet de meest slimme te zijn, maar je reactie op Bernie is wel weer één van je hoogstandjes. Bernie zegt helemaal niets over de Limburgers of Hongaren, laat staan iets negatiefs. Maar dit is natuurlijk wel tekenend voor jou en je geestverwanten. Dit gaat niet over eens of oneens zijn, maar het slaat gewoon helemaal nergens op wat je zegt.

Sam V
Sam V29 jun. 2021 - 16:11

@ Norseman, Bernie Hem een Limburger noemen in deze context met de overige woorden is niet waardenvrij. Zelfs als dat niet de intentie was van Bernie. Maar misschien moet je dat zien om dat door te hebben.

Mini2
Mini229 jun. 2021 - 19:04

@Norsemen Vervang Limburger voor Marokkaan en jij staat hier als eerste te schreeuwen.

Le Chat Botté
Le Chat Botté29 jun. 2021 - 21:05

[Hij is de afleidingsmaneuver van een falend systeem] Eens Gimli. Alleen wie is de enabler? Want laten we wel wezen: wilders is bepaald geen talent. Hij heeft in zijn vvd periode 12 jaar lang met een potlood zijn neus zitten uitpulken als onopvallend bijzettafeltje in de Tweede Kamer. En opeens was daar die scheldende en spugende bunkerboy die heel Nederland in no time tegen elkaar op wist te zetten. Wie precies hebben dat mannetje gemaakt en met welke agenda?

gimli55
gimli5530 jun. 2021 - 7:26

@Le Chat Botte Wilders komt uit de VVD en wordt gebruikt als bliksemafleider voor de "goede" partijen. Het good cop bad cop principe, daarom is de TK een tragikomedie zonder inhoud. Het is het bekende spelletje van geen ja en geen nee. De tandeloze leeuw die niet eens in een kooi hoeft te worden opgesloten. Er zijn maar enkele integere Kamerleden, die echte volksvertegenwoordigers zijn. Het klink cynisch en dat is het ook. De status quo moet ten allen tijden beschermt worden en daar mag en moet je gekozen Kamerleden en partijen voor sensibiliseren of gewoon kalt stellen.

Norsemen
Norsemen30 jun. 2021 - 8:37

@Mini Het is je gebrek aan intelligentie die je dat doet denken.

LHTJ
LHTJ6 jul. 2021 - 11:58

@Bernie, Dat hij Limburger is is totaal irrelevant. Bijzonder ook dat we nooit iemand horen over "die Noord-Hollander" of die "|Zuid-Hollander". Door zijn afkomst te vermelden doe jij alsof dat terzake doet en dat is simpelweg fout en abject. Dat bordje goulash slaat op zijn echtgenoot en via deze mevrouw die los staat van alles probeer je een lijn richting Orban door te trekken. kortom ook hier misbruik je afkomst. @Norsemen Lastig allemaal he. Als je iets niet begrijpt is niet per definitie de messenger dom, wellicht ligt het aan je eigen vermogen om tussen de regels door te kunnen lezen. En met die verborgen boodschappen aan het adres van Limburgers en Hongaren gaat Bernie schromelijk in de fout. Institutioneel ridiculiseren van mensen uit de provincie is een groot probleem in dit land.

5trong5tyle
5trong5tyle29 jun. 2021 - 12:29

Wel grappig dat ze over de extremistische flanken spreekt. FvD, PVV en gelieerde splinters zijn over het algemeen uit op racisme en het wegvagen van andersdenkenden, op de linkerflank willen mensen erkenning van het bestaan van racisme in onze gemeenschap (Bij1) en knikkeren ze de radicalen uit de partij (SP). Het is alsof Kaag zo enorm met haar hoofd vast zit in de hoefijzertheorie dat ze het echte gevaar niet kan benoemen zonder de linkerflank ook aan te vallen.

1 Reactie
Frans Kwakman
Frans Kwakman29 jun. 2021 - 17:25

Ferdy, vwb de SP, de groep Rood wordt niet meer door de SP gesponsored. Waarom? De groepnRood wil ook anderen dan SP leden vertegenwoordigen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Voor SP leden verandert er niets behalve dan dat ze niet meer via de Rood groep hun radicalisme kunnen over brengen. Ze worden zeker niet uit de partij geknikkerd. Persoonlijk wou ik dat men de opportunisten op lokaal niveau wat eerder aanpakte. Dan hadden die 2 ex-leden nu niet als PVV-ers kunnen functioneren. Daar baal ik van.

Klein zonnetje
Klein zonnetje29 jun. 2021 - 12:27

Toch grappig hoeveel moeite Kaag (en haar campagneteam) moeten doen om weer eens een plusje te scoren voor de eigen achterban. En vervolgens Wilders (en zijn campagneteam) die net zo veel effect bereiken bij de eigen achterban met 4 letters.

6 Reacties
gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 12:51

Het lijkt alsof ze rekening houdt met nieuwe verkiezingen, de verkiezingsstrijd is al begonnen.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 13:21

Jij vindt het grappig dat je stemmers wint met slechts het gebruik van een 4-letterwoord.? Wat zegt dit over de inhoud van deze stemmers? Diep triest is het.

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 14:08

@vdbemt De kiezer heeft toch altijd gelijk? De stemmers derhalve ook.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 14:49

@gimli. Het zal aan mij liggen, maar ik kan dat niet plaatsen. Ik ken het gezegde: de winnaar heeft altijd gelijk. Maar de kiezer??

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 15:16

@vdBemt Dat wordt al jaren gezegd na de verkiezingen, de uitkomst van de verkiezingen geeft de winnaar het gelijk. Echter de winnaar is ook de kiezer. ergo de kiezer heeft ook gelijk. Ook als die verliest. Dat is een kloppende cirkel redenatie.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 17:01

@gimli. Als een zwerende vinger. "De winnaar is ook de kiezer". Behalve als zijn partij verliest. Dan is de verliezer ook de kiezer. En heeft de kiezer ongelijk. Ook als hij wint. Snap je?

Le Chat Botté
Le Chat Botté29 jun. 2021 - 12:16

Groot-Inquisiteur wilders heeft gesproken. Nu wacht hij rustig af vanuit zijn bunker totdat de brandstapels waartoe hij heeft geïnspireerd hun verzengende werk zullen doen. Het enige water dat hij in dit verband zal gebruiken is niet om de heksenverbrandingen te blussen, maar om zijn schijnheilige handjes in onschuld te wassen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde29 jun. 2021 - 12:11

Wilders is een hond omdat zijn aanhang dat leuk vindt. Ze genieten ervan als hij hun vijanden, de elite, de beter opgeleiden, bang maakt. Dat hij met dat gedrag anderen op verkeerde ideeën brengt zal hem worst wezen. We zagen al hoe hij Breivik en Conings inspireerde. Zolang hij greep op de dommen kan houden is alles geoorloofd. Demoniseren is vast onderdeel van de politiek van partijen die geen argumenten hebben en het moeten doen met de boersheid van de achterban. Het is dezelfde dreiging waarmee Trump 6 januari organiseerde en nu de GOP onder controle houdt, die van een lompe, ongecivilizeerde massa op zoek naar wraak. Of zoals ik het noem: de wraak van de oenen.

8 Reacties
Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout29 jun. 2021 - 13:30

Precies!

Piet Helmons
Piet Helmons29 jun. 2021 - 13:53

MartinvanderLinde: in jouw reactie lees je onmiddellijk wat het probleem is. Mensen die op D66 stemmen zijn de eliten, de hoger opgeleiden! Iemand met VMBO die een vak leert met zijn handen is blijkbaar geen elite in jouw ogen. Nou ik heb veel respect voor dergelijk hard werkende mensen die vaak tegen schamel loon zeer nuttig werk doen hetgeen van menig hoogopgeleide elite D66 kiezer niet gezegd kan worden.

Joe Speedboot
Joe Speedboot29 jun. 2021 - 15:54

'Mensen die op D66 stemmen zijn de eliten' Ach nee joh, de echte elite zijn de vele miljonairs die je niet hoort of ziet. Mannetjes die in het geniep FvD, CDA en VVD sponsoren en jou en al die andere VMBO-ers het vuile werk voor zich laten opknappen.

Piet Helmons
Piet Helmons29 jun. 2021 - 17:19

Speedboot: ik beweer niet dat D66 stemmers de eliten zijn. Dat is MartinvandeLinde. D66 had trouwens ook best een goede sponsor. Was dat ook niet een internet millionair?

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde29 jun. 2021 - 17:58

Piet, jouw opmerking laat precies zien wat er mis is met PVV en fvd stemmers. Ze maken anders denkenden tot persoonlijke vijand. Waarom? Niet omdat ze minder waard zijn maar omdat ze zich zelf minderwaardig voelen. Niemand vindt mensen die met hun handen werken minderwaardig. Behalve pvv en fvd stemmers om die kwalificatie vervolgens in de mond van hun vijanden te leggen. Kun je je iets zieligers voorstellen.

Dr. Znayder
Dr. Znayder29 jun. 2021 - 19:01

Als je het dan toch over de toon wilt hebben dan is andere wegzetten als "ongecivilizeerd", oenen en "de massa" ook niet de juiste weg denk ik. Linkse partijen hebben deze mensen links laten laten liggen door vol op het neoliberalisme te gaan. Hun woede is dus gewoon terecht ook al uit het zich op een nare manier. Als je de wereld echt een betere plaats wilt maken zou je er dus over na moeten denken hoe je deze mensen weer kan betrekken in plaats van ze nog steviger in de armen van rechts te drukken. Bovendien, zoals Joe Speedboot al aangeeft zijn de hoogopgeleide kiezers van D66 helemaal geen elite. Dat is toch echt dat kleine groepje dat al het vermogen in handen heeft, niet mensen met een WO-papiertje en 2 keer modaal. In feite is dat gewoon nog arbeidersklasse. In het ergste geval zijn D66 kiezers zelfs bij uitstek de useful idiots die de laat-kapitalistische moraal in stand houden in dienst van die daadwerkelijke elite.

Mini2
Mini229 jun. 2021 - 19:05

@Joe 'Ach nee joh, de echte elite zijn de vele miljonairs die je niet hoort of ziet.' Jij zit in je bubbel, maar dat blijk je zelf niet echt in de gaten te hebben.

Sonic2
Sonic230 jun. 2021 - 8:47

@ Joe Speedboot Klopt. De morele superioriteit zit bij ultra rechts en economisch rechts. Economisch rechts( VVD en CDA) voelen zich zwaar verheven boven alle mensen die aanspraak moeten doen op overheidsvoorzieningen. Ultra rechts denkt van zichzelf dat ze visionair zijn. Maar ze zijn vooral heel erg fout en kleunen altijd mis. Hebben 0,0 mensen kennis en lopen altijd achter volstrekt verkeerde leiders aan. Als er bij "links" of bij D66 al sprake is van morele superioriteit dan is het terechte morele superioriteit. Je bent ook een clown als je FvD of PVV stemt. We moeten niet doen of daden van intense stupiditeit te vergelijken zijn met daden van normale kiezers. Rechtse morele superioriteit is altijd onterecht. Linkse morele superioriteit( als die er al is) is altijd terecht. Subjectief? Het is niet subjectief. De realiteit.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout29 jun. 2021 - 12:00

Het is nu te laat, maar ik vergeef het mijzelf niet dat Sigrid niet naast mij heeft gezeten in mijn Audi-A6. Niet dat ik op haar gestemd heb. Mevrouw moet zichzelf maar bewijzen. Ze kan het.

Erik20
Erik2029 jun. 2021 - 11:53

Wilders heeft goed van Trump geleerd. Hij weet dat dit soort simpele uitspraken het prima doen bij de achterban, die dit dan ook geweldig vinden.

3 Reacties
Klein zonnetje
Klein zonnetje29 jun. 2021 - 12:29

Nah, het was toch ook D66 die de laatste campagne heel Amerikaans bezig was. Flinke donatie ontvangen en ineens zag ik overal (langs de weg, internet, tv) mevrouw Kaag met nieuw leiderschap. Wilders is niet de enige die zich laat inspireren door de Amerikaanse verkiezingen.

Kazonga
Kazonga29 jun. 2021 - 13:13

Wilders deed dat al lang en breed, voordat Trump ten tonele verscheen.

Norsemen
Norsemen29 jun. 2021 - 14:12

Dat klopt, Wilders weet prima dat zijn achterban rukkend dom is.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout29 jun. 2021 - 11:48

Van mij mag ze ministeres-presidente worden. Als hoedster van de democratie die het guurrechtse smaldeel zo stoort. Ze is erudiet, heeft goede manieren en ze spreekt ook nog eens keurig ABN! Daar kan het ordinair vuilbekkend gemelijk grauw nog wat van leren.

7 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew29 jun. 2021 - 13:03

@Achterhout: (...) en ze spreekt ook nog eens keurig ABN! ----------------------------------------- Dus mensen met een Turks, Marokkaans of Surinaams accentje zijn niet geschikt volgens jou? @Achterhout: Daar kan het ordinair vuilbekkend gemelijk grauw nog wat van leren. --------------------------------------- Aldus sprak Markies de Cantecler.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout29 jun. 2021 - 13:29

Donk, met accent niet geschikt? Dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Ik hecht zeer aan goede omgangsvormen, niks mis mee dunkt me.

Piet Helmons
Piet Helmons29 jun. 2021 - 13:59

Wat is er keurig ABN aan de uitdrukking Ad Hominem? Of wil ze graag laten merken dat ze latijn heeft gestudeerd. 80% van de Nederlanders heeft bij deze uitdrukking geen flauw idee waar ze het over heeft!

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout29 jun. 2021 - 15:33

Helmons, ik vind Kaag een der fatsoenlijkste politici die we hebben, die kun je op dienstreis sturen. Hoewel ik niet op haar heb gestemd en dat ook nooit zou doen. Het probleem met rabiaatrechts waar Wilders de Leider van denkt te zijn, is dat het éist dat normale en nobele politici zich moeten verlagen tot hun niveau, wat belachelijk en onacceptabel is. Voor de opkomst van de LPF 20 jaar geleden. gebeurde zulks niet. Schofferen en schelden doet het maar onder eigen volk, maar niet tegen degenen die democratie willen hooghouden en verfijnen.

EricDonkaew
EricDonkaew29 jun. 2021 - 15:40

@Achterhout: Ik hecht zeer aan goede omgangsvormen, niks mis mee dunkt me. ------------------------------------------------------ Dus iemand die een buitenlands accentje heeft, heeft geen goede omgangsvormen? Want dat zeg jij in feite. Trouwens, wat goede omgangsvormen betreft, als ik jouw teksten soms lees...

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout29 jun. 2021 - 18:26

Erik Donk, je zuigt, trollenderwijs, je gedraagt je als een klein kind en je hebt daarmee het recht op een fatsoenlijk antwoord verkwanseld.

EricDonkaew
EricDonkaew30 jun. 2021 - 1:15

@Achterhout: Erik Donk, je zuigt, trollenderwijs, je gedraagt je als een klein kind en je hebt daarmee het recht op een fatsoenlijk antwoord verkwanseld. ------------------------------------------ Ik had van jou ook geen fatsoenlijk antwoord verwacht.

Henri5
Henri529 jun. 2021 - 11:47

@Merel De regerende partijen jagen Nederlanders al decennia de dood en het ongeluk in, Cr6 waar willens en wetens 40 jaar mee is gewerkt ondanks gekende gevaren,10 jaar toeslagenaffaire, inclusief aantal jaren op de hoogte te zijn maar proberen te verdoezelen, 9 jaren bevingsellende mer een maximale inspanning om mensen juist niét te helpen maar in een juridisch en bureaucratisch moeras te laten verdrinken,plus nog 30 jaren van glasharde ontkenning daarvoor. En nog steeds wachten voornoemde slachtoffers op oplossingen en gerechtigheid. En waar maken we ons druk om in Nederland; de toon, want dat kan echt niet. ????????

13 Reacties
gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 12:19

@Henri Zo lang de gevolgen worden aangepakt en dan nu de toon, volgende week wie met wie en wie niet, de week erna weer naar anderen gewezen wordt en alles wordt gedaan om de oorzaak onzichtbaar te maken, verandert er niets. Dat falende beleid van het behoud van de status quo en macht, veroorzaakt grote schade aan de maatschappij en gebrek aan vertrouwen in de politiek. De media doen van harte mee met het Zwarte Pieten (no pun intended), of het is Baudet, Haga, Marijnissen, en Wilders. Er wordt nooit in de spiegel gekeken naar eigen functioneren en de schade die deze regering en vorige hebben veroorzaakt.

harmmeijer
harmmeijer29 jun. 2021 - 12:25

Inderdaad, ik maak me druk om Wilders, Baudet en Trump. Zij polariseren en zetten groepen mensen buiten de maatschappij met hun racistische praatjes inplaats van verbinden. Hitler had zogenaamd ook het goede voor met Duitsland met zijn walgelijke, intimiderende en racistische praatjes. Wat heeft Wilders de Groningers, de ouders van de toeslagenaffaire, de meest kwetsbaren gebracht? Helemaal niets. Daar is hij niet van. Als het op stemmen aankomt, stemt Wilders gewoon met de VVD mee. Tegen extreem rechts blijf ik me verzetten.

harmmeijer
harmmeijer29 jun. 2021 - 12:49

https://decorrespondent.nl/6208/de-pvv-is-economisch-helemaal-niet-links-integendeel/373481344192-92be8b24

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 12:56

@Merel D'66 heeft ook niets betekent voor de slachtoffers en D'66 met Kaag doet gewoon mee, ze zitten zelfs in Rutte 3. Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen. Ik zou zeggen, kijk eerst in de spiegel voordat het oordelen begint.

harmmeijer
harmmeijer29 jun. 2021 - 13:16

@ Glim “Ik zou zeggen, kijk eerst in de spiegel voordat het oordelen begint.” Nu de verschrikkingen holocaust aan het vervagen zijn bij de nieuwe generaties (“ja, nu weten we het wel”) blijf ik me verzetten tegen tegen extreem rechts, ook in Europa. Ik zou zeggen: kijk eens om je heen. En wie zegt dat ik het eens ben met de politiek van 10 jaar Rutte? Nou, verre van dat. De opkomst van het fascisme, ook in Europa, is een horrorverhaal apart.

harmmeijer
harmmeijer29 jun. 2021 - 13:51

@ Henri en gim 15 jaar Wilders die steeds radicaler - fascistische toespelingen worden niet meer geschuwd - wordt als het om Nederlanders gaat met een niet-westerse achtergrond, nu gesteund door FvD en JA21, zet u op één lijn met de politiek van D66. Waarom?

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 14:13

@Merel Er zit een cruciaal verschil tussen kwetsende woorden en vernietigende daden. Het eerste is stuitend en fout, het tweede is zeker op de manier waarop het talloze jaren is verborgen crimineel en veel stuitender. Woorden vernietigen geen mensen, de manier waarop het neoliberalisme heeft mensen tot zelfmoord gebracht, grote groepen mensen ontmenselijkt. Als je een Godwin loslaat, kijk dan eens in de spiegel.

harmmeijer
harmmeijer29 jun. 2021 - 14:39

@gim Ja, ja. Die dooddoener om voor het gemak Godwin erbij te halen, dat weten we nu wel. U onderschat wat fascisme met mensen doet. Discussie gesloten.

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 15:22

@Merel Wat een inhoudelijke reactie, het afsluiten van een discussie is niet aan jou. Als de PVV fascistisch zou zijn, mag en kan ze geen vergunning krijgen om aan de verkiezingen mee te doen. Je opmerking slaat dus nergens op, hij wordt nergens bewezen. De partij kan fascistische opmerkingen maken, en de PVV stemt als "fascistische" partij van mee met de regering waar de VVD, CDA, D'66 en CU nu onderdeel van uitmaken. Wat zegt dat over de steun die ze dan krijgen van de PVV. De PVV heeft zelfs mee gedoogd in Rutte 1, wat zegt dat over dat kabinet? Kwestie van boter hoofd en beetje hypocriet.

EricDonkaew
EricDonkaew29 jun. 2021 - 16:07

@Merel: Discussie gesloten. --------------------------------------------------- Wel wel, een beetje autoritair hè, de discussie sluiten. Waarom niet: discussie begonnen? Ikzelf heb ontelbare mensen diep en diep ongelukkig zien worden door de werking van het neoliberalisme. Vooral als het gaat om reorganisaties en massaontslagen. Vooral wat oudere mensen komen uiteindelijk definitief aan de kant te staan en kunnen nooit meer terugkeren in de maatschappij. Een mens is tegenwoordig een productiegetal, geen mens meer. Dat fascismegedoe van tegenwoordig, inclusief Wilders en zo, is ongetwijfeld heel erg, maar ik heb veel meer persoonlijke ellende gezien als gevolg van neoliberalisme dan als gevolg van populistisch rechts of hoe je het wilt noemen. Ik wil de menselijke samenleving terug en die hoef je volgens mij bij Kaag niet te zoeken.

Satya
Satya29 jun. 2021 - 20:38

Woorden vernietigen geen mensen? De vernietiging begint met woorden, altijd. Eric Dat is van nogal een andere grote als zondebok politiek. Wilders speelt dat spelletje trouwens goed mee, verdeel en heers en plak aan het pluche voor 120.000 euro per jaar.

gimli55
gimli5530 jun. 2021 - 7:31

@Satya Dat geldt voor beide kanten, ware het niet dat een kant de media kan en mag manipuleren om er "beter" uit te zien. Het zijn toch echt daden die mensen vernietigen en niet de woorden. De woorden van Rutte en Kaag zijn mooi en erudiet, hun daden vernietigen levens in de echte wereld en niet op het forum van Joop. De daden als de Rutte doctrine houdt asociaal gedrag buiten de Kamer en het zwartlakken van dossiers is een daad en geen woord.

Satya
Satya30 jun. 2021 - 10:04

Sterkte met het verdedigen van racistische fascisten. Ik hoop dat je er gelukkig van wordt.

Greendutch
Greendutch29 jun. 2021 - 11:36

vermoedelijk zijn hier bij Joop velen het eens met Kaag wat betreft het taalgebruik en opportuun populistisch gedrag van GW/pvv+TB/ftd en snakt iedereen naar wat meer fatsoen en denkvermogen door politici. we mogen toch aannemen dat mensen die in de Haagse kamers en lokale politieke huizen zitten normbesef hebben en ingewerkt worden zodat omgangsvormen bekend zijn. helaas doet men vaak -als camera's erop gericht staan- wat men denkt dat de kiezers graag willen zien /horen of waar ze qua stemgedrag 'positief' op reageren. we zien immers heel vaak dat dezelfde vragen gesteld worden die al gesteld zijn, of zeken naar voren brengt die er niet toe doen op dat moment alleen maar om' een tv moment te pakken'!? aan de rechter kant van de voorzitter zien we meest personen die meer bezig zijn hun eigen stoel/status/macht te behouden/versterken/uitbreiden ter meerder eer en glorie van eigen partij en eigen ik, in geval van bauwde ter meerder eer en glorie van hemzelf en zijn spiegelbeeld. een briefje met verzoek aan de voorzitter van de kamer helpt wel -tenminste bij mw.Arib- en hopelijk helpt een stuk in de krant ook om meer mensen aan het denken te zetten. ik steun van harte het idee van mw.Kaag en zie graag dat politici een voorbeeldfunctie innemen.

3 Reacties
gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 11:49

Dat politici een voorbeeld functie hebben, ben ik met je eens. Daar houdt het dan ook mee op. Waar is de voorbeeldfunctie bij het wegstoppen van memo's in diepe lades, het vernietigen van levens bij de toeslagaffaire en gaswinning, het institutioneel racisme en discriminatie als beleid. Het sensibiliseren van TK leden en het niet informeren van de kamer. Zo zijn er nog vele voorbeelden. Ze piept over de gevolgen van tientallen jaren slecht voorbeeld, waar slachtoffers echte gevolgen van hebben ondervonden. Waarbij het 10 jaar in diepe lades naast het bekende briefje is bewaard. Er ligt vast nog veel meer en getuigt van een zieke mentaliteit en gebrek aan ethisch en morele integriteit. Dat geld voor vrijwel de gehele politiek. Wijzen naar een deel van de politiek wijst op een onterecht superieur gevoel van de regerende partijen. Ze zijn geen graatje beter en zelfs slechter, omdat zij het met daden uitvoeren.

Henri5
Henri529 jun. 2021 - 13:34

@Merel Wat hebben de zittende kabinetten, de machthebbers, gedaan voor de talloze slachtoffers van de diverse schandalige mensonterende affaires, afgezien van ze nog verder de ellende in drukken, met een beleid gericht op verdoezelen in een poging het eigen gezicht te redden, dit zonder enige scrupules? Bizar dat je daar zo even van wegkijkt. Juist daar zit de essentie van wat politiek bestuur zou moeten inhouden; er zijn in dienst van het volk, in plaats van over lijken gaan in dienst van eigenbelang. ????

Henri5
Henri529 jun. 2021 - 14:29

@Merel @Merel Ik zet ze juist helemaal niet op één lijn. In de rechtsspraak wordt een moord ook terecht vele malen zwaarder bestraft dan een bedreiging. Hier wordt door onder anderen jou, de moordenaar gesteund vanwege gepaard gaan met eloquent en correct taalgebruik, en wordt de lompe boer voor fascist uitgemaakt met Hitler potentiëel. Als je berooft wordt op straat door een gewapende glimlachende vertegenwoordiger van een buitenproportioneel in de criminaliteitscijfers vertegenwoordigde groep die jou in keurig ABN vraagt om je spullen te overhandigen, zal er voor jou waarschijnlijk geen reden zijn tot het doen van een aangifte; de toon was immers best ok.????????

Ivan61
Ivan6129 jun. 2021 - 11:24

Wilders is een schurk dat weet elke weldenkende mens. Hij is tegelijk product van blindheid en doofheid van de partijen die zogenaamd netjes zijn. Netjes woorden kiezen om niet direct te kwetsen maar ondertussen hele volk hard naaien. Denk aan kindertoeslagaffaire , zaak van Urgenda, zaak van stikstof crisis, ik kan nog doorgaan. Zo lang zij niet eerlijk en open zijn krijgt Wilders onbeperkt munitie om zijn gif te verspreiden. Net als andere extremisten. Wilders heeft heel duidelijke agenda en iedereen kan begrijpen wat hij en zijn eenmanspartij wil. Dan is keuze snel gemaakt toch. De partijen zoals D66 en PvdA draaien te vaak met alle winden mee en laten eigen kiezer verward achter. Beschonken komkommer vond ik humor. Eindelijk viel te lachen in TK.

Joop den Uil
Joop den Uil29 jun. 2021 - 11:24

Omdat Wilders tegen is , moeten wij ineens voor zijn ? Soms -afgezien v plat taalgebruik- wel zinnige dingen.

1 Reactie
rvb2
rvb229 jun. 2021 - 11:49

soms wel.. inderdaad. Maar een stilstaande klok geeft ook 2 keer per dag de juiste tijd aan.

Gerygrr
Gerygrr29 jun. 2021 - 11:20

Heks staat voor mij voor sterke vrouwen, in het verleden vooral vroedvrouw of genezeres. Heel eng voor de mannen die deze vrouwen vreesden. Zou Geert bang worden?

Freddy2
Freddy229 jun. 2021 - 11:16

Dan is de reden voor deze radicalisering eigenlijk het gevaarlijkste en die reden is toch echt wel de huidige "normale" partijen. Steeds minder mensen voelen zich vertegenwoordigd door de politiek, dus steeds meer mensen voelen zich genoodzaakt andere keuzes te maken. Dus Kaag.... eigen schuld, dikke bult.

Hakkepuf
Hakkepuf29 jun. 2021 - 11:04

Het wordt tijd dat de bovenonsgestelde elite (waar mevrouw Kaag ontegenzeggelijk deel van uitmaakt) zich eens wat meer in de leefwereld van de lagere middengroepen verplaatst. Nu worden ze als een soort van deplorables weggezet. Ze worden als niets anders dan mals belastingvlees gezien. Ze komen net niet in aanmerking voor toeslagen, hebben meestal een eigen rijtjeshuis met nog een behoorlijke hypotheek. Dit is precies de bevolkingsgroep die de klappen op moet vangen. Verhoging van de OZB, verhoging brandstofaccijnzen, het steeds verder oprekken van de tweede schijf inkomstenbelasting, verhoging ziektekostenpremie etc. Deze mensen kunnen geen kant op. Dan is het niet verwonderlijk dat deze mensen eens op iets anders gaan stemmen. VVD, CDA, D'66, PVDA, Groenlinks en de CU hebben alle mogelijke beloften aan deze groep gebroken. Dan komen ze toch bij partijen als PVV, JA21, FVD en iets mindere mate bij de SP terecht. En dan zet mevrouw Kaag deze mensen nog een keer in de hoek. Zo krijg je polarisatie.

4 Reacties
Paul250371
Paul25037129 jun. 2021 - 11:27

Dan komen ze toch bij partijen als PVV, JA21, FVD en iets mindere mate bij de SP terecht. Dan kennen die mensen hun geschiedenis slecht als je dan maar uit armoede op extreem rechtse wannabenazi's gaat stemmen.

Karingin
Karingin29 jun. 2021 - 12:30

Aha, dus een lage sociale status is een excuus voor rechts extremisme (wat de SP in 't rijtje doet snapt niemand behalve types die tegen rechts extremisme aanleunen). Maar niet voor crimineel gedrag of islamitisch extremisme natuurlijk, want rechts extremisme is gewoon, nou je, best wel oké eigenlijk, aldus Hakkebar

Hakkepuf
Hakkepuf29 jun. 2021 - 12:31

@Paul: Dat zijn de enige partijen die zeggen voor hun op te komen. Door de andere partijen zijn ze keer op keer belazerd en besmuikt.

Norsemen
Norsemen30 jun. 2021 - 8:43

@Hakkepuf "Dat zijn de enige partijen die zeggen voor hun op te komen" Wat een enorme onzin. Iedere partij zegt voor iedereen op te komen. Dat ze het vervolgens niet doen is een ander verhaal.

Break on through
Break on through29 jun. 2021 - 11:00

Goed dat Kaag dit onder de aandacht brengt. Jammer dat de extreme flanken daar helemaal geen notie van nemen of er hun eigen populistische draai aan geven. Zie Wilders reactie. Maar goed, extreem rechts is enorm verdeeld en versplinterd met de dag verder. Extreem rechts is uit elkaar gevallen in allemaal kleine fracties zonder verder potentieel.

1 Reactie
gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 11:30

Wie is hier in daad radicaal en verantwoordelijk voor de zelfmoord van slachtoffers van de toeslagaffaire en de ellende waar slachtoffers van de gaswinning mee opgezadeld zijn? Er is een groot verschil tussen verbaal geweld en dader geweld uitgevoerd door een hardvochtige regering die institutioneel racisme en discriminatie als beleid uitvoert. De verantwoordelijkheid van dit kabinet en zijn leden worden nooit gevoeld door henzelf, de gevolgen worden altijd over anderen uitgestort. Dan is het wel erg gratuit en nietszeggend om andere ter verantwoording te roepen van verbale zaken, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor de echte ellende en gevaar voor levens. Ik wil de reageerders wijzen op het feit dat er nu gewezen wordt naar Wilders als verantwoordelijke als er iets met Kaag gebeurt en te bedenken dat Wilders nu al ruim tiental jaar beschermt moet worden voor aanslagen op zijn persoon. Uiteraard is dat in de ogen van die reageerders zijn eigen schuld, maar dan geldt gelijke monniken, gelijke kappen. Dan is het ook eigen schuld vette bult, Sonic. Om te eindigen met de bekende jijbak, wie demoniseert wie eigenlijk. Dat doen ze toch allebei? Als Kaag de tijd heeft om een opinie stuk te schrijven in een krant, kan ze haar tijd beter besteden aan waar ze voor aangenomen is : regeren en formeren. Ontwikkel een toekomstvisie, ga formeren in plaats van dit gehakketak wie wel en wie niet. en stop met dit Zwarte Pieten (no pun intended).

Poeh, poeh
Poeh, poeh29 jun. 2021 - 10:56

De Tweede Kamer mag geen strijdtoneel worden ‘van tribalisme, verdachtmaking en verbittering’. Ik gun mevrouw Kaag deze uitspraak en past prima bij haar uitstraling als politicus die van afstand haar eigen gecreëerde bevlogenheid etaleert. Kennelijk is de wereld zoals zij die ziet, een heel andere dan die waar ouders verbitterd zijn om toeslagen, jonge mensen geen woonruimte meer kunnen vinden, zorg tot op de halve minuut wordt afgerekend en de controlerende politiek zich verstrengeld heeft met de uitvoerders die de regie voeren. Daal af van de elitaire wolk, zet de platte schoenen eens in de klei, en als je spreekt de flanken, benoem ze dan ook alle twee.

1 Reactie
Trees2
Trees229 jun. 2021 - 16:08

En waarom dan niet links gestemd? Wat u noemt is een afleidingsmanoevre van het onderwerp. Waarom wordt links gedemoniseerd? Waarom wordt niet alles benoemd wat wij (en zij) aan links te danken hebben? Verplichte pauze - uren, betaald overwerk, wettelijke vakantie-regelingen ( en nog geld toe) en ga zo maar door. Waarom wordt de denkkracht, en stemrecht, van deze mensen niet ingezet om nieuwe oplossingen te bedenken voor ontstane problemen, ondanks de druk van links om arbeidsomstandigheden beter te maken?

Sonic2
Sonic229 jun. 2021 - 10:44

Wat een enorme schoft is die Wilders. En wat mij betreft ook de mensen die er op stemmen. Wat ben je fout als je daar op stemt. En dan zijn ze ook nog laf. Geen meter afstand doen van Wilders. Wat een volk. Wat een kiezers. Als er iets met Kaag gebeurt dan weten we door wie het komt. Door Wilders, Baudet en hun hooligans. Demoniseren in optima forma. Voor de rest helemaal eens met Mark Huysman. Kaag relativeert nog veel te veel de radicalisering van fout rechts. Door begrip te hebben voor dat soort volk. We moeten zeker begrip hebben voor elkaars zorgen. Begrip hebben voor elkaars standpunt. Bij CDA en VVD aanhangers heb ik dat ook wel. Maar we moeten ook bruine modder als bruine modder betitelen. En roekeloze kiezer als roekeloos. Kaag laat dat in haar betoog na. En dat is een grote fout.

X4
X429 jun. 2021 - 10:38

Kaag en D66 zijn zelf de neo-liberale radicalisering. Zijn staan voor kwaadaardig gedachtengoed dat staat voor de invoering van een neo-liberale totaltaire staat.

3 Reacties
Norsemen
Norsemen29 jun. 2021 - 11:04

Grappig

Karingin
Karingin29 jun. 2021 - 11:56

Mwah, dat heeft de VVD al gerealiseerd hoor, vooralsnog lijkt Kaag daar de scherpste randjes vanaf te willen slijpen...ze zijn me nog steeds te rechts, maar nog altijd beter dan de VVDemolition

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 13:24

Dan vraag ik me af. Waar zou je dit gelezen kunnen hebben? In een commentaar van Forum? Paul Cliteur? Of van de PVV? Zelfs de Telegraaf zou niet zo ver gaan.

Ewout Pool
Ewout Pool29 jun. 2021 - 10:37

Ik dacht eerder aan dit citaat uit het stuk: "Het lijkt er echter op dat vertrouwen en matiging hebben plaatsgemaakt voor wantrouwen en escalatie". Volgens mij is het eerder de schuld van de politiek die stelselmatig haar burgers en elkaar belazert (zie de toeslagenaffaire, het Gronings gas en alle andere ellende) waardoor de mensen het vertrouwen zijn kwijtgeraakt. Vele mensen lopen hier al heel lang tegen te hoop, echter er verandert nooit wat. Ik zou dan ook wat feller worden. Dat zou mevrouw Kaag zich best aan kunnen trekken.

harmmeijer
harmmeijer29 jun. 2021 - 10:35

Ik heb het stuk van Kaag gelezen en dacht: hè hè eindelijk weer eens iemand die de walgelijkheden van Wilders c.s. in de Kamer aankaart. Aan het normaliseren van scheldpartijen, leugens en valse beschuldigingen in de plenaire zaal tijdens debatten moet maar eens een eind komen. Ik hoop de Kamervoorzitter de wijze woorden van Kaag ter harte neemt en dit soort tokkiegedrag van vooral de rechts extremistische partijen een halt toe roept. De Kamervoorzitter wacht een schone taak. Afkappen dit onbeschaafd gedrag. mevrouw Bergkamp. Het moet na jaren van ongenuanceerde scheldpartijen een einde komen. In een democratie past dit niet. Dit komt meestal alleen voor in een vazallenstaat.

JaapBo
JaapBo29 jun. 2021 - 10:32

De oorzaak van die radicalisering is m.i. de neoliberalisering van de maatschappij. I.p.v. de burger centraal te stellen stellen de middenpartijen bedrijven en bedrijfswinsten centraal. Kaag doet hier zelf ook aan mee, bijv als pleitbezorger van CETA. Als de politiek de burger niet centraal stelt moet ze niet verbaasd zijn als die burger zich van haar afkeert!

Mark Huysman
Mark Huysman29 jun. 2021 - 10:29

Ik vind dat er nogal een verschil is tussen islamitische Nederlands wegzetten als ‘gif’ en een collega in een debat voor ‘beschonken komkommer’ uitmaken. Af en toe een beledigende of snedig bedoelde opmerking naar een andere politicus toe is van een fundamenteel andere orde dan het consequent delegitimeren van hele bevolkingsgroepen. Door deze dingen aan elkaar te koppelen bagatelliseert Kaag in mijn ogen het gevaar van extreemrechts. Ze doet alsof alle politici (inclusief zijzelf) teveel in de polariserende stand schieten. Daarmee kijkt ze weg van het werkelijke probleem: de sterke aanwezigheid van fascistoïde partijen in het Nederlandse parliament. De oplossing die ze naar voren schuift is dan ook op z’n zachts gezegd illusionair: Empathie, vertrouwen, matiging, vrolijkheid. Dat zijn echt niet de begrippen die types als Wilders en Baudet op andere gedachten brengen.

6 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194729 jun. 2021 - 11:47

Nee Huysman. 'Gif' en 'heks zijn van dezelfde orde. Loten van dezelfde stam. In het eerste geval schrijf je een bevolkingsgroep af, in het tweede zij die daar niet in mee gaan. Oproepen tot matiging en fatsoen helpt niet? Nee niet op Wilders etc. maar in mijn omgeving keurt zijn aanhang die polarisatie echt wel af.

Karingin
Karingin29 jun. 2021 - 11:54

Dat was precies wat ik ook dacht...beschonken komkommer, nou nou poeh poeh

EricDonkaew
EricDonkaew29 jun. 2021 - 13:14

Ik vind 'beschonken komkommer' inderdaad wel grappig en niet haatzaaiend. Kaag heeft moeite met 'beschonken komkommer' omdat ze deftig is. De deftige dame. En 'beschonken komkommer' is inderdaad geen deftige uitdrukking. Toch kan die deftigheid Kaag wel eens opbreken. Voor de Vlamingen onder ons: ik bedoel 'deftig' in de Noord-Nederlandse betekenis.

MarcoG
MarcoG29 jun. 2021 - 13:32

Empathie, vertrouwen, matiging, vrolijkheid. Dat zijn echt niet de begrippen die types als Wilders en Baudet op andere gedachten brengen. Helaas ook niet begrippen die D66 hanteerd gezien de zaken die over de laatste jaren aan het licht komen. Maar Kaag let op "de toon" dus dan schijnt het niet erg te zijn.

Mark Huysman
Mark Huysman29 jun. 2021 - 15:29

Frans, ik heb het niet over ‘heks’.

DanielleDefoe
DanielleDefoe29 jun. 2021 - 17:42

"beschonken komkommer" is geen bestaande uitdrukking, net zomin als "dronken aardbei.” Fruit en groente hebben niet de giftige rooklucht connotaties van "heks".

Sam V
Sam V29 jun. 2021 - 10:25

De intentie van de woorden van mevrouw Kaag deel ik wel. De praktijk is wat lastiger. Juist net door de manier waarop Wilders zich uit, weet je wat je krijgt. Past ook goed bij de achterban. De woorden van de kaderpartijen zijn inderdaad veel minder polariserend, maar tegelijkertijd ook woorden die de ware bedoeling voor de gemiddelde burger verbloemen. Wat heb je liever? Tot slot wel frappant hoe eerst Rutte de PVV links noemt en nu Kaag DENK links noemt. ‘T kan verkeren.

7 Reacties
Karingin
Karingin29 jun. 2021 - 11:52

de PVV is niet links, maar VVD met een nog bruiner randje...dat Rutte die uitspraak doet is dan ook een poging zich voor de bühne te distantiëren van die bruine drek, alleen jammer dat in hij er zelf ook in zwemt... DENK kun je wel degelijk tot links rekenen, vergelijkbaar met de CU...iets te reli, maar verder wel begaan met de zwakkeren in de samenleving

michellekepen
michellekepen29 jun. 2021 - 12:26

Sam, Het is een hardnekkige misvatting om Denk als links weg te zetten. Een misvatting waar Denk zelf overigens maar wat graag aan meewerkt! Maar waar Kaag Denk hier als links wegzet? Kan het niet terugvinden! (zie jouw "en nu Kaag DENK links noemt") ps de NCTV onderscheidt o.a. extremistisch rechts en links. En apart daarvan, islamitsche terreur. Flanken wil niet altijd links of rechts zeggen.

rvb2
rvb229 jun. 2021 - 13:09

@Michel: De enige reden van NCTV om islamitisch extremisme apart te noemen is om het gevaar van extremistisch rechts kleiner te doen lijken. Islamitische terreur is gewoon een onderdeel van extremistisch rechtse terreur.

Norsemen
Norsemen29 jun. 2021 - 14:21

@Michel Religieus extremisme is onderdeel van rechts extremisme. De overeenkomsten tussen het gedachtegoed van een moslim extremist/SGP’er en een FvD’er zijn dan ook veel groter dan de verschillen.

michellekepen
michellekepen29 jun. 2021 - 14:46

rvb, Hoewel ik het met je eens ben dat wanneer je islamitisch extremisme bij links of rechts zou moeten scharen, dit bij rechts hoort, is de reden dat de NCTV dit niet doet natuurlijk een totaal andere dan wat jij bweert. Hoewel islamitisch terrorisme zeer hoog scoort op fascisme en ze ook de jodenhaat gemeen hebben met neo-nazi's, zijn het voor de rest eerder geboren vijanden. En zie je er ook nauwelijks enige overloop. Dus deze twee gescheiden groepen op één hoop gooien, zou volkomen voorboij gaan aan de werkelijkheid. Gelukkig is de NCTV wel zo wijs om een duidelijk onderscheid te maken. Kennelijk niet tot jouw genoegen. Ben blij dat jij je niet met terreurbestrijding bezighoudt...

Sam V
Sam V29 jun. 2021 - 16:15

@ Michel Ik neem de moeite om het brondocument waar dit artikel uit voortkomt te lezen. Altijd verstandig om een eigen mening te kunnen vormen. Daarin schrijft mevrouw Kaag: “De ene linkse volksvertegenwoordiger maakt de ander uit voor ‘beschonken komkommer’.”

michellekepen
michellekepen29 jun. 2021 - 20:26

@Sam, Je hebt gelijk. Voor de zekerheid, zie over het algemeen namelijk weinig feiteljke onjuistheden in jouw schrijfsels, had ik de bron er ook op nageslagen: maar kennelijk niet grondig genoeg! Dus zonder schroom: i stand corrected. Voor de rest blijft het natuurlijk belachelijk om Denk als links te betitelen. Maar wel veelzeggend dat ook Kaag daar braaf aan meedoet! Ter info: 70% van de Turkse stemmen in Nederland, gaat richting Erdogan. De extreme overlap met mensen die ook op DENK stemmen, zal Kaag toch niet onbekend zijn? Maar ik begrijp best wel wie en waarom, z'n best doet elke link met Erdogan, fascisme en Grijze Wolven te ontkennen. Zie bijvoorbeeld ook hier :)

Bert de Vries
Bert de Vries29 jun. 2021 - 10:19

Kaag is weerzinwekkend. Deelname aan Amerikaanse operaties in Azië en het Midden-Oosten brengt mensenlevens in gevaar. Sterker, kost talloze mensenlevens. Hetzelfde geldt voor zwijgen over deelname. En laten we even kijken naar wat de belastingdienst onder leiding van D66ers heeft aangericht.

frankie48
frankie4829 jun. 2021 - 10:15

Volgens mij hebben veel burgers in dit land juist al decennia lang het gevoel dat de politiek niet meer naar hen wil luisteren, en begrijpen zij dondersgoed waarom de kloof tussen arm en rijken steeds groter wordt, en waarom de groep werkende die maandelijks niet meer van hun inkomen rond kunnen steeds groter wordt. Omdat de politiek, - en dan vooral D66 met al zijn leugens over de noodzakelijke hervormingen op de arbeids-, woningmarkt en in de EU, neoliberale hervormingen die desastreus voor de gewone man zijn geweest - de oren alleen maar heeft laat hangen naar de wensen van werkgeversorganisaties, de multinationale ondernemingen en de meest vermogende in ons land, en weggekeken hebben van de problemen waar de arbeiders van dit land in terecht gekomen zijn.

11 Reacties
vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 10:26

Heel bijzonder. Hebben we 10 jaar Rutte, VVD, gehad. En dan van de beschreven ellende D66 (die heeft maar 4 van de 10 jaar meegedaan) de schuld geven.

JaapBo
JaapBo29 jun. 2021 - 10:35

@vdbemt: wees realistisch: de VVd is de trekker van het neoliberalisme in NL, maar CDA, D66 en PvdA doen net zo goed mee en hebben geen andere visie.

frankie48
frankie4829 jun. 2021 - 10:50

Beste vdbemt, Neoliberale beleid wat gesteund werd door D'66 begint als men in de jaren zeventig gastarbeiders naar ons land begint te halen onder druk van werkgeversorganisaties, om de verworven rechten van onze arbeiders te kunnen gaan afbreken.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 12:21

@JaapBo. Deels mee eens. PvdA deed dat inderdaad in Rutte II. Maar heeft zich, in ieder geval qua idealen, herpakt. (Nog) niet in zetels. "de VVd is de trekker van het neoliberalisme" en is ook de laatste 10 jaar, als enige van de genoemde partijen, de constante factor geweest en eindverantwoordelijk.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 12:25

@frankie "Neoliberale beleid wat gesteund werd door D’66 begint als men in de jaren zeventig gastarbeiders naar ons land begint te halen ...."' Gesteund werd. Dat betekent dat een andere partij ermee kwam. (Weet je ook welke?). En dat dat door het kabinet werd uitgevoerd. Opnieuw een rare poging om D66 ergens van te beschuldigen als enige verantwoordelijke partij.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 12:27

@Flierefluiter. Maar wel steeds Rutte. En dan toch anderen de schuld geven. Knap.

frankie48
frankie4829 jun. 2021 - 12:54

Beste vdbemt, Steun van een oppositiepartij in de Tweede- en Eerste Kamer voor onderdelen van het regeringsbeleid betekend volgens jouw dat je daar dan geen verantwoordelijkheid voor hoeft te dragen! https://nl.wikipedia.org/wiki/Bauke_Roolvink

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 13:28

@Frankie "Steun van een oppositiepartij in de Tweede- en Eerste Kamer voor onderdelen van het regeringsbeleid betekend volgens jouw dat je daar dan geen verantwoordelijkheid voor hoeft te dragen!" Nee. Natuurlijk niet. Maar het gaat te ver om 1 van al de partijen die er aan meegewerkt hebben als hoofdschuldige aan te wijzen, waar al 10 jaar lang 1 partij er ZEKER aan meedeed en ook eindverantwoordelijk was: de VVD.

frankie48
frankie4830 jun. 2021 - 7:35

Beste vdbemt, Klinkklare onzin natuurlijk wat je hier zegt. D66 ziet zichzelf al jarenlang door hun idealistische gedachtengoed als een echte neoliberale hervormer van dit land, ook als de enige echte aanjager van neoliberale hervormingen die in ons land zijn doorgevoerd. Verdiep je daar eens in. Mr. Hans van Mierlo Stichting. Wetenschappelijk bureau voor het neoliberale hervormingsbeleid.

Norsemen
Norsemen30 jun. 2021 - 10:59

@frankie48 D66 zien zichzelf als neoliberalen? Haha

vdbemt
vdbemt1 jul. 2021 - 12:43

@frankie48 "D66 ziet zichzelf al jarenlang door hun idealistische gedachtengoed als een echte neoliberale hervormer van dit land, ook als de enige echte aanjager van neoliberale hervormingen die in ons land zijn doorgevoerd." D66 kan zichzelf wel zo zien. Maar hoeveel jaar zijn zij aan de macht geweest om dat ook uit te kunnen voeren? De laatste 10 jaar is de VVD leidend aan de macht geweest en slechts 4 jaar daarvan heeft D66 meegeregeerd. Dus we gaan D66 de schuld geven??

Libertain
Libertain29 jun. 2021 - 10:13

("Maar het mag en kan geen strijd worden van tribalisme, verdachtmaking en verbittering.") Helaas is mevrouw Kaag met dit uitspraak iets van 20 jaren te laat. Bovenstaande kenmerken typeren de ultrarechtse cultuur die onder de neoliberalen van Rutte en consorten in ons land inmiddels leidend is geworden en wordt actief door bijvoorbeeld PVV verspreid. In mijn opvatting deze uitspraak van Kaag zou echt geldig zijn pas als ze Premier der Nederlanden zou worden in plaats van het lachbekje Rutte. Dan komt Kaag garant te staan voor wat ze verklaart - hebben we bij haar nooit opgemerkt dat er aan actieve herinneringen over wat ze doet en zegt, zou ontbreken. Dan is deze regel geldig - beter laat dan nooit. In het tegen geval blijft het bij praatjes voor de bühne.

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 10:09

Iedereen die afwijkt van de mening van dit kabinet is zo langzamerhand radicaal, extremistisch en weigert verantwoordelijkheid te dragen. Helaas dragen de veroorzakers van het echte extremistische gedrag in de vorm van institutioneel racisme en discriminatie niet de gevolgen van hun falende beleid. Net als de bekenden van vroeger staan ze gelijk met het bekende vingertje te wijzen, terwijl ze zelf geen graantje beter zijn. Of het nu rechts of links is, iedereen moet van dit falende systeem met de neus dezelfde kant op, of het nu goedschiks of kwaadschiks moet, de repressie overwint. Nu weer een nieuwe wet om onschuldige burgers door het NTCV te kunnen volgen, op een stuitende manier met een te korte inspraak periode, is het natuurlijk met dit demissionaire kabinet een feit. Wie is hier nu eigenlijk extreem, volgens mij in daden dit kabinet met volgsystemen en institutioneel racisme en discriminatie. Alsmede door asociale afbraak van de zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en woningbouw. Het systeem faalt al 40 jaar met de marktwerking als apotheose met de belofte dat het goedkoper, beter en efficiënter werd. Dit is de bekende bad cop en good cop aanpak. Nu wijst Kaag naar anderen en is ze achter de schermen bezig om nog meer van dezelfde ellende over Nederland in een regeringsprogramma te schrijven. Natuurlijk ligt het aan de radicalisering van het Nederlandse politieke landschap. Enige zelfkritiek en zelfkennis is afwezig. De problemen in Nederland komt niet door de radicalisering of de grove woorden, maar door het falende beleid van deze en vorige regeringen. Zij regeren en accepteren geen oppositie. Neoliberalisme is corrupt, repressief, steunt institutioneel racisme en discriminatie en is asociaal

6 Reacties
Norsemen
Norsemen29 jun. 2021 - 11:11

"Enige zelfkritiek en zelfkennis is afwezig" Volgens mij is Kaag één van de weinige politici die eigen fouten durft toe te geven.

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 11:39

Welke fouten? Ik wacht al tijden op haar nieuwe bestuurscultuur en zie weinig gebeuren, het is nietszeggend net als de radicale ideeën van Rutte. Het is geleuter, wat niet gevolgd wordt door daden. Om iets te veranderen moet je iets doen, iets beslissen. Nu wordt alleen voortgezet wat al tijden wordt uitgevoerd. Afbraak, gevolgd door repressie, institutioneel racisme en discriminatie als beleidsmiddel, excessief strafbaar volgen van burgers en nu dat verboden is een nieuwe wet optuigen waarbij dat gewoon door kan gaan. Ik mis inhoud in je reactie, geen voorbeeld. Hooguit een niet onderbouwde mening en een herhaling van mijn reactie. Je haalt een klein stukje tekst en probeert dan door een niet onderbouwde mening iets te zeggen. Ik weet alleen niet wat, ik mis onderbouwing.

Norsemen
Norsemen29 jun. 2021 - 12:50

Kaag geeft toe ze anders had moeten reageren op Wilders. Zoiets toegeven is al iets wat maar weinig politici doen. En met je woorden als afbraak kan ik helemaal niets zoals je weet. Dat is het soort woordgebruik van populisten.

Sonic2
Sonic229 jun. 2021 - 13:25

@ Gimli55 Geweldig betoog over neoliberalisme. Helaas is er meer dan genoeg op links aan te merken. En kan ik me ook niet aan de indruk onttrekken dat er op de rechtse flanken top talent klaar staat. Misschien kan Pieter Omtzigt daar verandering in brengen. Een van de redenen dat Rutte er nog zit( en ook de belangrijkste volgens mij) is dat ik nog nooit zo'n zwakke oppositie heb meegemaakt. In de jaren 70 had je Wiegel. In de jaren 90 Bolkestein of Rosenmoller. In de jaren 80 Den Uyl. Of je had Van Mierlo. Zelfs Pechtold in zijn eerste paar jaar kon goede oppositie geven. De oppositie is( let's face it) erg zwak. Uiterst rechts scheldt alleen maar. Baudet is vooral bezig met complot denken en zit te mekkeren om credits. Links is ook zwak. De nieuwe bewegingen zijn misschien verfrissend, maar Sylvana en Caroline van der Plas hebben nu niet echt een gigantische politieke statuur. Zeer zwakke oppositie. En helaas ook op links.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 13:41

@gimli55 "Ik wacht al tijden op haar nieuwe bestuurscultuur en zie weinig gebeuren," Je bent wel erg ongeduldig. Rutte heeft die misselijke cultuur in ruim 10 jaar tijd op kunnen bouwen. Nu wil je dat die, een paar maanden nadat Kaag zegt dat we hard aan een andere bestuurscultuur toe zijn, niet meer bestaat? Terwijl wederom Rutte de nieuwe premier dreigt te worden? En dat ga je Kaag kwalijk nemen? Het valt te hopen dat Kaag in de gedwongen samenwerking om een eerste regeerakkoord met Rutte op te stellen, Rutte ECHT kan bewegen tot een andere leiderscultuur (niet die zogenaamde radicale ideeën van Rutte, die gebakken lucht). Of desnoods zegt: als je niet verandert, dan ga ik niet met je verder. Helaas hebben we daar 1 - die kracht van Kaag voor nodig en 2 - geduld.

gimli55
gimli5529 jun. 2021 - 14:40

Als ik Kaag erg arrogant tekeer hoor gaan tegen Marrijnissen is er geen verschil met Wilders, hooguit klinkt het wat bekakter Sonic, je hebt gelijk. De oppositie is erg zwak, maar niet altijd. In de tijd van de oude Marijnissen was de oppositie vlijmscherp. De kadaver discipline zorgt er echter voor dat geen enkele motie zelfs is aangenomen of uitgevoerd. Ook nu geldt dat VB. de paspoorten affaire van de genaturaliseerde Nederlanders, die er na 20 jaar nog op wachten. Wachten op Kaag is als wachten op de nieuwe bestuurscultuur en de radiale ideeën van Rutte, die zijn afwezig

Uw Psychiator
Uw Psychiator29 jun. 2021 - 9:58

'Gif' 'Kopvod' 'Beschonken komkommer' 'Heks' Wat een treurigheid, wat een vulgariteit, wat een gebrek aan essentiëel fatsoen, dit alles. In de aanname dat D66 en VVD weer regeringsverantwoordelijkheid zullen dragen, en het beleid dat het land al zo lang teistert gaan continueren: dan zal de PVV dit beleid weer zoals te doen gebruikelijk steunen. Alleen bij mineure kwesties zal deze partij bij wijze van symboolpolitiek heel luidruchtig en platvloers van zich doen horen en aldus het kabinet afvallen; dit om te suggereren dat ze toch écht op de hand van de gewone man is, de kleine en machteloze burger, Henk en Ingrid moeten ook kunnen meedoen. Ik meen me te herinneren dat het inzake de avondklok zo ging. Dringend advies: kijk naar het stemgedrag van kamerleden op belangrijke economische en sociale terreinen. Wie steunt wie en wat nu écht? En zo kan het gebeuren dat Wilders trouw de belangrijkste voorstellen van de 'heks' zal verwelkomen. (Hoe hoog Kaag deze 'belediging' werkelijk opneemt, daar kun je dan naar gissen.)

2 Reacties
Karingin
Karingin29 jun. 2021 - 11:45

Ik vind beschonken komkommer anders een hele nette manier om iemand voor idioot uit te maken - zeker in vergelijking met andere kwalificaties die wel eens door de Kamer zijn gevlogen

Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jun. 2021 - 7:34

Ik erger me altijd weer kapot aan dat priemende vingertje van Kaag, kam het maar moeilijk verdragen. Ik weet niet hoe het anderen vergaat. Na de doorgeslikte meloenen is overigens alles mogelijk. Het stukje waar Kaag klaagde over kamerleden is uit de VVD 'documentaire' geschrapt op haar advies. Meer in haar lijn denkend zou ik zeggen; Koffie 'verkeerd' Alhoewel dit me dan ook weer aan Carola Schouten doet denken.

Paul250371
Paul25037129 jun. 2021 - 9:49

Kleuter en veroordeelde haatzaaier Geert W. heeft weer een woordje geoefend en gelijk toegepast. wat een held, wat een vrijheidsvechter.

2 Reacties
Karingin
Karingin29 jun. 2021 - 11:43

Ja och, helaas voor hem is heks helemaal geen scheldwoord...behalve voor religekkies en andere debielen

ton14024
ton1402430 jun. 2021 - 18:20

K, integendeel. Voor gekkies en debielen is een heks een vakvrouw, voor de rest is het een scheldwoord.

Krek
Krek29 jun. 2021 - 9:48

Kaag en Wilders laten zich weer eens van hun beste kant zien. Wilders met zijn grove reactie, en Kaag met zalvende woorden die bol staan van hypocrisie. Wilder's idioterie is genoegzaam bekend, maar ook bij Kaag begint het masker scheuren te vertonen. Van het geheimhouden van een huwelijk met een Palestijns diplomaat wat haar haar vertrouwensfunctie bij buitenlandse zaken heeft gekost, tot haar versneld overmaken van fondsen naar een belangengroep gelieerd aan diezelfde echtgenoot waarbij de coalitie opmerkte dat de communicatie daarover te wensen over liet, heeft Kaag al laten zien dat ze lak heeft aan transparentie wanneer het in haar kraam te pas komt. Eventjes met het vliegtuig naar Luxemburg, maar wel de mond vol hebben over klimaatproblemen. Wilders probeert op te jutten en gaat de confrontatie aan. Kaag probeert de kiezers in slaap te sussen met mooie woorden en een elitair voorkomen. Kaag is slimmer dan Wilders en neemt hier een voorzetje om al het toekomstig geweld uit linker- of rechter extremistische hoek in Wilders' schoenen te schuiven. De tegenstanders van Wilders zullen maar al te graag in mee gaan, en ook voor de politiek maakt het een gemakkelijke zondebok. Dat laat onverlet dat ze wél een punt over de verharding van het debat, en dat té vaak op de persoon wordt gespeeld in plaats van diens standpunten. Ik steun haar dan ook in zoverre dat ik graag zou zien dat de kamervoorzitter hierin het voortouw neemt en een strakkere regie zal voren voor wat betreft de toon van het debat. Gezien de politieke kleur van de kamervoorzitter verbaast het mij wel enigszins dat deze niet het aanspreekpunt was. Dat was wellicht handiger en productiever geweest. Dat dit anders lijkt te zijn, is voor mij een indicatie dat dit weinig meer dan Kaag's gebruikelijke loos geblaat voor de búhne. Maar, wellicht vergis ik mij daarin en zal ook de huidige kamervoorzitter op verzoek van Kaag stappen ondernemen. In dat geval, dan hulde voor de inzet van mevrouw Kaag in deze.

12 Reacties
vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 10:28

Geheim houden van haar huwelijk? Wat een onzin.

Krek
Krek29 jun. 2021 - 11:15

Verkeerde woordkeus, wellicht. "In het geheim in het huwelijk treden" is een betere omschrijving.

Karingin
Karingin29 jun. 2021 - 11:41

Oh dus omdat iemand een publieke functie heeft moet haar privéleven ook breed uitgemeten worden? Wat een bull shit! Het gaat jou geen flikker aan met wie ze getrouwd is, of wat dan ook wat ze in privé uitvreet - voor zover ze de wet niet overtreedt uiteraard

Klein zonnetje
Klein zonnetje29 jun. 2021 - 12:36

@Karingin, deels mee eens. Maar dit was toch wel een dingetje. Mevrouw was getrouwd met een onderminister van de PLO, wat toen werd gezien als een terroristische organisatie. Dat in combinatie met een baan op buitenlandse zaken... tja

michellekepen
michellekepen29 jun. 2021 - 13:19

Karingin, Jij reageert op Krek's "Van het geheimhouden van een huwelijk met een Palestijns" met "Oh dus omdat iemand een publieke functie heeft moet haar privéleven ook breed uitgemeten worden? Wat een bull shit! Het gaat jou geen flikker aan met wie ze getrouwd is, of wat dan ook wat ze in privé uitvreet" Kennelijk mis je het hele punt - ik mag hopen uit pure onwetendheid -, maar Kaag heeft indertijd, toen zij als diplomaat werkzaam was, haar huwelijk bewust verzwegen! Als haar leidinggevenden achter haar huwelijk met de Palestijnse schaduwminister komen, verliest Kaag haar vertrouwensfunctie op de politieke afdeling van Buitenlandse Zaken. Waarom je in een dergelijke (vertrouwens)functie openheid van zaken dient te geven, is evident. Hoewel het me niet zal verbazen wanneer jij dat met een kronkel, weer zal gaan proberen recht te praten. Ken je het begrip 'krompraat'? (Van Kooten de De Bie)

Krek
Krek29 jun. 2021 - 13:30

Yep, Zonnetje, dat dus.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 13:47

@Krek En wat is er mis aan "In het geheim in het huwelijk treden”? .Er zijn zoveel mensen die dat doen. Die in stilte wensen te trouwen. Nogal glibberig om dat als argument te gebruiken in een Kaag-ondermijnend betoog.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 13:53

@Klein Zonnetje. De PLO werd ook gezien als bevrijdingsorganisatie. Het is maar net aan wie je het vraagt. Vraag je het aan een Israël-aanhanger of vraag je het aan, bijv. van Agt. Wat jij hier doet rond Kaag, is populistisch tendentieus ophitsend geleuter.

michellekepen
michellekepen29 jun. 2021 - 14:16

vdbemt, Eerst doe je het geheim houden van haar huwelijk af als onzin. Vervolgens ontdek je dat hier wel degelijk sprake van was. En dus ga je dit geheimhouden proberen goed te praten. Hoewel geschreven voor Karingin, ook op jou van toepassing, ik citeer mezelf: "Waarom je in een dergelijke (vertrouwens)functie openheid van zaken dient te geven, is evident. Hoewel het me niet zal verbazen wanneer jij dat met een kronkel, weer zal gaan proberen recht te praten. Ken je het begrip ‘krompraat’? (Van Kooten de De Bie)" vdbemt: "glibberig/ populistisch tendentieus ophitsend geleuter" Niet mijn woordkeus. Maar wel een perfecte omschrijving van jouw gekronkel.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 14:56

@Michel. Ik zeg alleen dit: er is een aanzienlijk verschil tussen je huwelijk geheimhouden (zogenaamd om reden van Palestijnse huwelijkspartner) en in stilte trouwen. Met jouw inzet, is alles wat ik nu zeg: gekronkel. Wij zien de wereld heel anders.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 14:59

@Michel. Overigens ben ik een stille fan van Karingin. Dat klopt dus dan wel weer.

Krek
Krek30 jun. 2021 - 8:09

"Ik zeg alleen dit: er is een aanzienlijk verschil tussen je huwelijk geheimhouden (zogenaamd om reden van Palestijnse huwelijkspartner) en in stilte trouwen." In stilte trouwen is inderdaad iets anders dan in het geheim trouwen. "Ze trouwde in 1993 in het geheim met hem in Jeruzalem en verloor nadat haar huwelijk bekend werd bij Buitenlandse Zaken haar vertrouwensfunctie" Bron: wikipedia Sigrid Kaag/BusinessInsider.

VaderTijd
VaderTijd29 jun. 2021 - 9:46

Ach, Geert toch. Beetje sneue reactie.

tempest
tempest29 jun. 2021 - 9:43

Een prima opiniestuk van Kaag. Misschien iets te veel op Wilders en Forum gespeeld in de (simpele) voorbeelden, maar ik kan me dat vanuit de D66 positie prima voorstellen. Nu is het aan haar de taak het goede voorbeeld te geven en haar eigen advies te volgen nadat Wilders heeft aangegeven er niet in mee te gaan met zijn “Heks” tweet. Ook is het de vraag wat je moet doen met politiekere aantijgingen. Iemand uitmaken voor harteloos, racist, fascist, gevaar voor de democratie, zolderkamercommunist, dierenbeul, bureaucraat etc. Politiek gaat gewoon vaak over personen en in de campagne wordt het dus ook persoonlijk gemaakt. En verder kan je je afvragen wat de rol van de “gematigden” is. Als je zorgen telkens weer worden ontkent en je actief wordt tegengewerkt, dan kan ik me voorstellen dat er een Ad-hominem uitkomt (toeslagenaffaire en Omtzigt bijvoorbeeld). Zelfs bij Wilders kan je je het voorstellen: hij wordt permanent beveiligd! In dat stadium is oproepen tot deradicalisering gewoon veel te laat.

Juppé🎗
Juppé🎗29 jun. 2021 - 9:21

Ach ik ben misschien nu al geradicaliseerd. Naar Kaag luister ik wel, maar bij Wilders cs ben ik daar mee gestopt. Op een moment mag je toch concluderen dat hij alleen maar wat staat te roepen om onvrede, chaos en haat bij mensen die niets (willen) begrijpen te cultiveren.

2 Reacties
Mini2
Mini229 jun. 2021 - 19:07

Kaag roept heel veel, maar ze zegt niks.

Norsemen
Norsemen30 jun. 2021 - 8:32

@Mini Voor mensen zoals jij zal dat inderdaad zo zijn.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 9:16

"De toon op de politieke flanken is geradicaliseerd. Dat schrijft D66-leider Sigrid Kaag". En Wilders bevestigt dat met zijn reactie: heks!!

7 Reacties
Daniel Blank
Daniel Blank29 jun. 2021 - 9:25

Helaas zien wij dergelijke zaken vaker. Bevestiging van hetgeen wordt geuit. Wilders waarschuwt voor Islam en hij wordt bedreigd uit die hoek. Daarmee wordt het gelijk gevoed.

OlavM
OlavM29 jun. 2021 - 9:27

Deze kreet van Wilders is zo kinderlijk en primitief dat het erop lijkt dat hij begint te dementeren.

vdbemt
vdbemt29 jun. 2021 - 9:39

@Daniel. Geen enkele bedreiging is oké. Ook niet de bedreigingen die Wilders in wezen constant richting de Islam doet. Actie reactie?? Op deze manier helpt dat niet.

adriek
adriek29 jun. 2021 - 9:55

Wilders is een schoft. Als er iemand is die al tien jaar de gevolgen van demonisering aan den lijve ondervindt is hij het wel. Mogelijk probeert hij een nieuwe rechtszaak uit te lokken: hij is maar weinig in het nieuws de laatste tijd dus hij kan wel een relletje gebruiken.

Zandb
Zandb29 jun. 2021 - 10:10

Daniel "Daarmee wordt het meteen gevoed", zegt u? Maar dat gaat dan wel zo ongeveer op de manier die ik hieronder beschrijf. Als Wilders dan alleen maar kritiek heeft op de islam en als de islamitisch leiders daarop reageren met een scheldwoord - heks is niet passend maar iets vergelijkbaars - dan kunnen volgelingen menen dat zo'n leider daarmee te kennen geeft, dat Wilders een bedreiging vormt en daarom aangepakt moet worden. Maar wat doet Wilders dan anders dan dat hij met het woord 'heks' te kennen geeft dat Kaag een bedreiging vormt en aangepakt moet worden?

Daniel Blank
Daniel Blank29 jun. 2021 - 10:43

Ik wil Wilders niet vergoelijken. Juist helemaal niet. Hij bevestigt door zijn reactie het betoog van Kaag, zoals ook zijn betoog wordt bevestigd. Het mechanisme erachter boeit mij. Iemand heks noemen, zoiets flap je eruit in de wandelgangen (is niet netjes maar kan). Het aan papier (of digitaal medium) toevertrouwen betekent dat je er over hebt na kunnen denken. Dat maakt het laag.

Sonic2
Sonic229 jun. 2021 - 11:48

@ OIavM https://twitter.com/thierrybaudet/status/1409628499007008769 Deze dwaas is anders ook een goed eind op weg. Best hilarisch hoe het allemaal gegaan is met die kneuzen club van Baudet. Als ik af en toe een wat mindere dag heb lees ik soms nog wat berichten uit 2019. Als ik dan kijk hoe erg "visionair" rechts er naast zat. En hoe erg ze dat in Februari 2020 zaten. Toen ze een Trump/ Sanders strijd voorspelde. En voorspelde dat impeachment en de mislukte Democratische primary Trump in de kaart zouden spelen. Wilders is de verpersoonlijking van de lage normen en waarden van onbeschoft en onfatsoenlijk rechts. Van het afvoerputje van onze maatschappij. En dat schrijf ik maar onder een nickname, want anders heb je met dat volk sowieso tientallen bedreigingen. Dat geeft al aan hoe ze in elkaar zitten.