Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Jouw stem beïnvloedt de koers van het waterschap

  •  
13-03-2015
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Ga dus vooral stemmen!
Naast de verkiezingen voor Provinciale Staten kun je op 18 maart ook een stem uitbrengen voor het bestuur van je waterschap. Dat roept vragen op. Heeft een door burgers gekozen waterschapsbestuur wel zin? Iedereen wil toch veilig achter de dijken wonen? Iedereen wil toch dat zijn of haar afvalwater gezuiverd wordt? Ja, natuurlijk. Maar er speelt meer…
In 2008 werd ik door mijn toenmalige buurvrouw – die als ecoloog werkzaam is bij het waterschap in de regio waar ik woon – gewezen op het nut van de waterschapsverkiezingen. “Als duurzaamheid je aan het hart gaat, stem dan op een kandidaat van WaterNatuurlijk,” zei ze. Van die partij had ik nog niet gehoord. Stemmen voor het waterschap ging toen nog per post en het personenstelsel maakte voor het eerst plaats voor een lijstenstelsel met partijen. Ik bracht mijn stem uit op een kandidaat van WaterNatuurlijk. Deze onafhankelijke groene waterschapspartij wordt – zo ontdekte ik later – landelijk ondersteund door GroenLinks en D66.
De waterschappen heffen belastingen. En wie meebetaalt, mag ook mee bepalen, luidt een bekend democratisch principe: No taxation without representation. Alleen al om die reden is het principieel juist om een stem uit te brengen. Tegelijk speelt de discussie of de waterschappen bestaansrecht hebben als aparte bestuurslaag, naast het rijk, provincies en gemeenten.
Tegenstanders menen dat waterschappen weliswaar nuttig werk doen maar beter met de provincies kunnen opgaan in nieuw te vormen landsdelen. Voorstanders menen dat waterveiligheid vraagt om een aparte bestuurslaag: aparte belastingheffing leidt ertoe dat investeringen in waterveiligheid (dijken) en schoon oppervlaktewater (een betere waterkwaliteit) gewaarborgd zijn en geen speelbal worden van politieke belangenafwegingen. Is dat ook de reden waarom in veel landen jaloers wordt gekeken naar het Nederlandse model met waterschappen? Hoe is het mogelijk dat in dat kikkerlandje – dat voor een belangrijk deel onder de waterspiegel ligt – sinds 1953 geen doden meer zijn gevallen ten gevolge van hoogwater? Het is niet toevallig dat de OESO in 2014 met een lovend rapport kwam over de Nederlandse waterschappen.
Hoe dan ook: waterschappen zijn in Nederland een aparte bestuurslaag. En binnen een waterschapsbestuur zijn verschillende belangen vertegenwoordigd. De kwesties die spelen betreffen niet alleen duurzaamheid (bijvoorbeeld rond de vraag hoe zwaar in te zetten op waterkwaliteit) en ontwikkelingssamenwerking (discussie over het wel of niet nemen van mondiale verantwoordelijkheid) maar bijvoorbeeld ook de wijze van belasting heffen: mag bij de inning de draagkracht een rol spelen? Ja, er valt dus wat te kiezen.
Misschien zijn de bestuurlijke keuzes niet altijd even zichtbaar. Het waterschap is van oudsher gericht op consensus en overeenstemming en is bij uitstek de functionele bestuurslaag van het polderen. Geen polarisatie maar pragmatisme. Dat neemt echter niet weg dat aan veel beleidskeuzes van waterschappen ook principiële overwegingen ten grondslag liggen.
Op 18 maart kun je op één stembureau, twee keer gebruik maken van je democratische recht. Voor hulp bij het maken van een keuze kun je overigens terecht op  kieskompas.nl. Aan de hand van een gebiedskaart selecteer je het waterschap waar je bij hoort. Speciaal voor jouw waterschap kun je vragen beantwoorden en zien welke partij(en) passen bij je persoonlijke inzichten en opvattingen. Landelijke politieke partijen doen vaak mee zoals CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie, maar ook (lokale) waterschapspartijen. En voor mensen die bij andere verkiezingen GroenLinks of D66 stemmen, kan WaterNatuurlijk een logische keuze zijn.
Toegegeven: de keuze is misschien niet reuze. Het gaat om een afgebakend beleidsterrein en om accentverschillen. Toch kunnen partijen in een waterschapsbestuur verschil maken. Zeker als de partij groeit. De kiezer kan dus mee bepalen of een waterschap bijvoorbeeld scherp of minder scherp toeziet op ecologische doelen en of een waterschap wel of niet kennis wil delen met derde wereldlanden waar watersnood een regelmatig terugkerend probleem is. Ook water vraagt om heldere keuzes. Volg daarom je hart en ga vooral stemmen.
Theo Brand is eindredacteur van de Linker wang en werkzaam bij een waterschap

Meer over:

opinie, groen

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (13)

Grooteman2
Grooteman213 mrt. 2015 - 9:57

Gezien het feit dat sommige waterschappen (zoals in mijn rayon Hollands Noorderkwartier) veel geld verspillen is het inderdaad belangrijk om te gaan stemmen. Hoewel ik in dit rayon nog geen enkele partij heb kunnen vinden die niet voor 1 of ander nieuw idee extra geld wil uitgeven. Maar bij ons doet b.v. ook een afsplitsing van de KNSB mee, die veel bruggen wil verhogen zodat de schaatsers er onderdoor kunnen.......... Maar er zijn veel partijen die extra geld willen verspillen. Sommige waterschappen schijnen aan ontwikkelingssamenwerking te doen. Schoenmaker blijf bij je leest.

bEngel2
bEngel213 mrt. 2015 - 9:57

Het management van de waterschappen zou louter een technische kwestie moeten zijn. Nu stellen grondspeculanten, projectontwikkelaars en vastgoed gespuis zich verkiesbaar die hele andere plannen hebben dan alleen de beveiliging van onze dijken en de bewaking van de grondwaterstanden. Dat gaat dan een grote kolere zooi worden. Over de rug van de bevolking en met politieke spelletjes zullen ze hun zakken gaan vullen.

tinekea2
tinekea213 mrt. 2015 - 9:57

nou, heb weer vreselijk gelachen. ja, we moeten echt stemmen hoor!

lembeck
lembeck13 mrt. 2015 - 9:57

Meneer Brand, dit is een regelrecht stemadvies op GroenLinks, of D66. Voor mij reden om ernstig te twijfelen aan uw advies.De combinatie van deze partijen past wel goed bij elkaar, want GroenLinks is allang niet meer links, maar veeleer GroenRechts. Of nog beter: rechts met een lichtgroen waasje erover. Ik ga morgen weer folderen en op 17 maart deel ik de laatste dag folders uit bij ons station aan de forenzen. En op 18 maart ga ik stemmen. Inderdaad, ook op het Waterschap, omdat ik de belangrijkheid daarvan erken. Ik zat opeens te kijken naar MAX gisteravond: http://www.npo.nl/tijd-voor-max-hallo-nederland/12-03-2015/POW_00981393 - doorscrollen naar 19 minuten 50 seconden en na het filmpje het gesprek tussen de meneer van Waterschap Amstelland en SP-er Ronald van Raak. Ik ga dus wel stemmen, maar niet op een politieke partij. Saillant en wat genant: de cameraman.vrouw wist dus niet wie Ronald van Raak was...

Armagaddon
Armagaddon13 mrt. 2015 - 9:57

>> Naar mijn mening behoort het waterschap niet gepolitiseerd te worden, maar een onafhankelijke maatschappelijk taak te hebben, daar het ons allen aangaat ongeacht politieke kleur en richting..!!

rbakels
rbakels13 mrt. 2015 - 9:57

De waterschappen zijn GEEN extra bestuurslaag, maar staan NAAST de rest van het openbaar bestuur. Volgens mij is de essentie dat de waterschappen hun eigen belastingen heffen. daar horen verkiezingen bij: "no taxation without representation". Het is niet onbelangrijk dat de waterschappen hun eigen belastingen heffen. Als ze uit de algemene middelen zouden worden betaald zouden ze dezelfde kant uit kunnen gaan als de publieke omroep. daar werd ooit apart luister=- en kijkgeld voor geheven, maar dat was onpraktisch omdat bijna iedereen radio en TV heeft. maar wat begon als een kwestie van doelmatigheid loopt nu uit op een controversiële politisering: kan de publieke omroep niet beter afgeschaft worden en het geld ergens anders voor worden besteed, nu wij zoveel commerciële zenders hebben die de schatkist geen cent kosten? Dat commercieel minder aantrekkelijke groepen zoals ouderen en mensen die in cultuur geïnteresseerd zijn dan niet meer aan hun trekken komen is wel vervelend, maar ach, er moet bezuinigd worden! Herinnert u zich de orkaan Katrina nog, die New Orleans een paar jaar geleden teisterde? Wat bleek: arme wijken liepen onder, omdat de dijken daar minder hoog zijn, want een dijk kost geld, en in de "business case" kennen Amerikanen een lagere waarde toe aan het leven van een neger! nee, dat verzin ik niet: Nederlandse waterbouwers die kwamen helpen schrokken ervan. Straks gaat ook op onze "natte" infrastructuur bezuinigd worden. VVD-ers zullen pleiten voor marktwerking in de waterstaat, en de "subsidies" hekelen die polders krijgen. waarom polders niet privatiseren? Ja, dan mogen er geen andere mensen meer komen natuurlijk. De meeste kiezers (zoals ook ondergetekende) wonen in grote steden en merken weinig van waterbeheer. Intussen heb ik geen idee op wie ik moet stemmen bij de waterstaatsverkiezingen. Je kunt dat de media kwalijk nemen. Die interesseren zich alleen voor "Den Haag", en net voor Brussel, en ook niet voor de provincie, en dus al helemaal niet voor de waterschappen. De retorische vraag of het bestuur van de waterschappen nu ook gepolitiseerd moet worden roept de vraag op waarom het landsbestuur eigenlijk gepolitiseerd is. We denken dan aan tamelijk zinloos spel, waar tegenstellingen geweldig worden uitvergroot, en zo nodig helemaal worden verzonnen. en over hypes over bonnetjes, wijnflessen en andere bananenschillen. Uiteindelijk is politiek een zinvol middel om wezenlijke beleidsdilemma's te behandelen. Maar wat zijn dat? We weten het niet voor de waterschappen, maar weten we het wel voor de landelijke politiek? De vraag die nu op tafel ligt is of Rutte c.s. hun karwei mogen afmaken. Maar welk karwei? Ja, ze hebben een hoop "achterstallig onderhoud" gepleegd dat Balkenende c.s. jarenlang lieten liggen. Is het grote politieke dilemma of we verder bezuinigen, dan wel een stimuleringspolitiek beginnen waardoor het begrotingstekort oploopt? Ik vrees dat de werkelijke speelruimte voor verstandige politiek heel gering is. En ik hoor Dijsselbloem uitleggen dat de rijksuitgaven helemaal niet verminderen, maar alleen minder snel stijgen dan ze in het verleden deden.

Rode druppel
Rode druppel13 mrt. 2015 - 9:57

Waterschappen verrichten een overheidstaak. Droge voeten en zuiver drinkwater tegen een zo laag mogelijke belasting is voor mij hun taak. Geen rechte beken laten meanderen, is in deze tijd een must. Je kunt de mensen die het water aan de lippen staat niet hoger belasten voor prestige projecten. Ik ben tegen de geld verbrassende waterschappen en verkiezingen.

1 Reactie
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij13 mrt. 2015 - 9:57

Rechte beken zijn dood en zorgen voor overstromingen. Meanderende beken leven en houden het water langer vast, dus minder overstromingen bij de grote rivieren.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa13 mrt. 2015 - 9:57

Ik stem SP en hoop dat de heer Pechtold gaat winnen. Ik blijf alle die komende dagen wel duimen dat VVD, PVDA, SGP en de PVV prullenbak van de Nederlandse politiekgeschiedenis ingaan. Ik bid tot God dat het CDA weer op twee banen gaat staan in plaats van op 1 been. Ik hoop dat het volk dat onterecht en ondemocratische geleuter van het NOS, Telegraaf en de Volkskrant aan de kant laten liggen, niets aantrekken. Ik hoop dat Nederland de democratische Holland weer gaat worden! Ik hoop dat het Nederlandse volk verlost wordt van de voedselbanken en armoede. Ik hou van Nederland. De zeer trotse SP-er die de heer Pechtold als premier wilt zien. Mostafa.

2 Reacties
bEngel2
bEngel213 mrt. 2015 - 9:57

[...De zeer trotse SP-er die de heer Pechtold als premier wilt zien. Mostafa....] Uw logica ontgaat mij wel vaker.

EricDonkaew
EricDonkaew13 mrt. 2015 - 9:57

De zeer trotse SP-er die de heer Pechtold als premier wilt zien. Mostafa. ---------------------- Mostafa, als jij al teleurgesteld bent over Aboutaleb als burgemeester, dan zul jij zeker teleurgesteld zijn over Pechtold als premier. Pechtold gaat echt helemaal niets doen voor moslims, Marokkanen en/of Turken, maar hij heeft hun stemmen maar al te hard nodig. Natuurlijk heeft Pechtold zich bij moslims in de kijker gespeeld door regelmatig Wilders en diens PVV te bashen, met als gevolg dat 48% van de Turken nu op Pechtold gaat stemmen (ik verwacht voor Marokkanen een vergelijkbaar percentage), maar ze zullen allen van een koude kermis thuiskomen. D66 is er echt alleen voor jonge, zeer succesvolle mensen, en het grootste deel van de moslimgemeenschap behoort gewoon niet tot die groep. De zetels die Pechtold dankzij moslims gaat krijgen, zijn gestolen zetels. Maar daar komen diezelfde moslims nog wel achter.

[verwijderd]
[verwijderd]13 mrt. 2015 - 9:57

"Het management van de waterschappen zou louter een technische kwestie moeten zijn." Dat is met een heleboel kwesties zo, denk aan leger, politie, onderwijs, verkeer, gezondheidszorg etc. Toch lijkt me het niet wenselijk puur technische aangelegeheden alleen door technici te laten beslissen. Dan raakt de macht op den duur bijna per definitie te geconcentreerd.

1 Reactie
bEngel2
bEngel213 mrt. 2015 - 9:57

Mee eens, maar bijv. infrastructuur hoort thuis bij de gemeente en provincies, waarbij de waterschappen een adviserende functie hebben. De beslissing of een dijk verzwaring nodig heeft is geen politieke beslissing maar louter technisch. Men moet gewoon oppassen dat het bestuur van een waterschap een politieke aangelegenheid wordt. en al helemaal voorkomen dat speculanten en vastgoedboys aan de touwtjes gaan trekken. Dat risico lopen we nu wel door er een democratische stemming op los te laten.