Joop

Jorge Zorreguieta en de banaliteit van het kwaad

  •    •  
09-08-2017
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
286 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Jorge Zorreguieta roept in herinnering de titel van Hannah Arendt bekendste boek: de banaliteit van het kwaad. Een karakterloos man.
Je mag kinderen het gedrag van hun ouders niet nadragen. Evenmin hoort men van hen op hoge toon te eisen dat zij hun vader verloochenen. Het is voorstelbaar dat ze die verdedigen, zelfs tegen beter weten in. In dat geval mag echter een nuchter weerwoord niet ontbreken. Als Jorge Zorreguieta zich tijdens de bezetting in Nederland zo had gedragen als hij deed tijdens de dictatuur van zijn naamgenoot Jorge Videla, dan was hij zeker voor de rechter gekomen. En een Ich habe es nicht gewusst had dan niemand geaccepteerd.
Argentinië kent vanouds een zeer machtige kaste van grootgrondbezitters die zich in gedrag en stijl nauwelijks van een adel onderscheidt. Zij zijn de scheppers en de vormgevers van de staat. Hun macht werd pas in de twintigste eeuw door verschillende volksbewegingen uitgedaagd, eerst de radicalen, die van het land een moderne democratie wilden maken, later door peronisten, die oorspronkelijk veel van hun inspiratie haalden uit het Europese fascisme maar tegelijk beweerden dat het hun doel was de ontrechten een waardige plaats te geven in de samenleving. Volksmennerij, kiezersbedrog en het streven naar een goed plaatsje aan de staatsruif speelden van het begin af aan bij deze bewegingen een veel te grote rol.
De grootgrondbezitters wisten deze politieke concurrentie dan ook met aanzienlijk succes het hoofd te bieden al waren ze hun monopolie op de macht en de lucratieve kanten daarvan kwijt . Hun belangenorganisatie, de Sociedad Rural Argentina had overal haar mannetjes, mensen die werden ingehuurd om de belangen van deze semi-adel te verdedigen zonder dat zij tot hun kringen werden toegelaten want er waren grenzen. In hun exclusieve clubs waren zij niet welkom, ook niet Jorge Zorreguieta. Bovendien bestonden er sterke banden met de legertop, die niet aarzelde de macht te grijpen als burgerregeringen er naar het gezamenlijk inzicht van grootgrondbezitters en militairen een potje van maakten. Zo werd in 1930 het bewind van de radicale leider Yrigoyen ten val gebracht en in 1955 dat van Peron. De gebetenheid op Juan Peron was des te groter omdat hij zelf oorspronkelijk officier was en functies bekleedde tijdens het militaire regime van de jaren veertig. Als bewonderaar van Hitler en Mussolini gebruikte hij zijn positie als staatssecretaris van arbeid om een volksbeweging op gang te brengen. Daaruit kwam de perionistische Rechtvaardigheidspartij voort die nog steeds een maatgevende rol speelt in de Argentijnse politiek.
Jorge Zorreguieta was zo’n knecht van de grootgrondbezitters. Hij zette als secretaris van de Sociedad Rural Argentina al zijn talenten en vakmanschap in om de economische positie van het grootgrondbezit te verdedigen en te versterken.  Voorzitter werd hij nooit. Dat was een brug te ver. Zorreguieta was een werktuig. Hij kreeg schouderklopjes en een goed salaris maar als puntje bij paaltje kwam moest hij om zo te zeggen netjes op de deurmat blijven staan. Daarom zal het hem achteraf ook wel zo’n genoegen hebben gedaan dat zijn dochter en niet een van zo’n uit poeha opgetrokken superveedrijver koningin werd.
Aan het begin van de jaren zeventig verkeerde Argentinië in een chaotische periode. De oude Juan Peron was als redder des vaderlands teruggehaald uit het Spanje van Franco waar hij sinds 1955 als politiek balling verbleef.  Hij bleek niet in staat de problemen van het land het hoofd te bieden en werd weldra tot zijn vaderen vergaderd. De macht kwam nu in handen van zijn tamelijk mataglappe weduwe. Zij omgaf zich het liefst met duisterlingen die zelfs astrologie gebruikten om het beleid vorm te geven. Ondertussen was er in Argentinië sprake van veel links verzet. De gewelddadige beweging van de Montoneros had een ideologisch brouwsel gekookt met peronistische en marxistische elementen. Op grond daarvan meenden zij dat de tijd gekomen was om de kapitalistische maatschappij met geweld en aanslagen te ontwrichten. Zo kon het terrein rijp gemaakt worden voor de proletarische revolutie. In 1976 greep vervolgens een junta onder leiding van generaal Jorge Videla de macht om orde op zaken te stellen. De Sociedad Rural Argentina stond geheel achter deze illegale coup. Ze stelde de trouwe secretaris Jorge Zorreguieta beschikbaar om als staatssecetaris het landbouwbeleid  vorm te geven.
Daarna begon het terreurbewind dat tienduizenden slachtoffers maakten. Woordvoerders van het regime spraken zélf over hun vuile oorlog. Wie zich maar enigszins verdacht had gemaakt, werd opgehaald om naar de martelgevangenissen van het regime te worden gebracht. Videla verklaarde: “Een terrorist is niet iemand met een pistool of een bom maar ook iemand die ideeën verspreid in strijd met de westerse en christelijke beschaving”.
De kans dat je het niet overleefde was dan bijzonder groot. Men ontdeed zich bijvoorbeeld van zulke gevangenen door ze levend en wel uit vliegtuigen te gooien.  Als iemand gearresteerd was, werd dat aan niemand meegedeeld. Lijken werden uiteraard niet aan de familie overgedragen. Zo leerde de hele wereld een Spaans woord kennen desaparecidos, de verdwenenen. Bij de wreedheid van het regime hoorde de praktijk om tegenstanders spoorloos te laten verdwijnen. Dat gold ook voor de kleine kinderen van wie de ouders tot politiek tegenstander waren verklaard. Die werden ter adoptie gegeven aan aanhangers van het regime. Ook zwangere vrouwen werden bij nacht en ontij gekidnapt, gemarteld en verkracht. Als  hun kind ter wereld kwam, werd het meteen van de moeder afgepakt.
Ondanks de strenge controle op de Argentijnse media kwam nieuws daarover van meet af aan naar buiten. Het is  godsonmogelijk dat Jorge Zorreguieta daar niets van wist. Hij bleef Videla trouw en trad tegelijk met hem af. De misdadigheid van de regering waarvan hij deel uitmaakte, was zo bekend dat in Nederland een uitgebreide actie werd gevoerd om deelname aan de WK voetbal van 1978 te boycotten. Freek de Jonge speelde een grote rol. De media stonden vol met schokkende berichten over de manier waarop het regime van Videla te keer ging tegen iedereen die wel eens van democratische en hervormingsgezinde denkbeelden had blijk gegeven of daarvan werd verdacht. De strijd gold niet de gewelddadige Montoneros alleen maar iedereen die niet dacht zoals de generaals of het bestuur van de Sociedad Rural Argentina. Het was deze media-aandacht die soms een beetje bescherming bood. Videla durfde niet op te treden tegen de onverschrokken dwaze moeders die in de buurt van zijn paleis demonstreerden omdat zij wilden weten waar hun ontvoerde zonen en dochters waren. De dwaze moeders zijn nog steeds actief want de stoffelijke resten van veel slachtoffers zijn nooit opgespoord. Ook is er een beweging ontstaan van ontvoerde kinderen die nu – eenmaal volwassen geworden – op zoek gaan naar hun echte familie.
De conclusie is duidelijk: Jorge Zorreguieta heeft zijn uiterste best gedaan en al zijn talenten ingezet voor een misdadige regime. Hij heeft zich zelfs niet op de vlakte gehouden. Hij heeft geparticipeerd.  Als het te ongemakkelijk werd, sloot hij de ogen voor wat er gebeurde want hij was allereerst de trouwe dienaar van de Sociedad Rural Argentina, wier belangen hij op het ministerie diende. Door dik en dun. Nogmaals: hij had zich ook gedeisd kunnen houden tijdens de zwarte periode van de militaire dictatuur. Hij deed dat niet. Waar anderen zich vol walging afkeerden, greep hij zijn kans.
Jorge Zorreguieta  roept in herinnering de titel van Hannah Arendt bekendste boek: de banaliteit van het kwaad. Een karakterloos man.

Meer over:

zorreguieta, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (93)

Klaas Vaak2
Klaas Vaak211 aug. 2017 - 1:57

Opvallend dat juist de mensen die de mond vol hebben over de verschrikkingen van de DDR, zo terughoudend of zelfs vergevingsgezind zijn als het gaat om Argentinië. Volgens de Telegraaf kwamen tussen 1946 en 1989 1008 mensen om het leven toen zij het Oost-Duitse gebied wilden verlaten, "Op de lijst komen naast neergeschoten vluchtelingen ook mensen voor die bij hun vluchtpoging in de Oostzee verdronken. Ook gedeserteerde Russische soldaten en Oost-Duitse grenswachten die zelfmoord pleegden wegens hun schietorders op vluchtende burgers, zijn in het rapport opgenomen." In Argentinië werd uit een heel ander vaatje getapt: "De Nationale Commissie op de Verdwijning van Personen (CONADEP) onderzocht en registreerde, zaak voor zaak, 9.000 verdwijningen met daarbij de aantekening dat het er veel meer zouden kunnen zijn. Algemeen geaccepteerde huidige schattingen van mensenrechtenorganisaties geeft als aantal 30.000 slachtoffers. De meeste slachtoffers waren geen bewapende guerrillastrijders, van wie de organisaties zo goed als vernietigd waren, maar allerlei mensen van wie vermoed werd dat ze politiek actief waren en linksgeoriënteerd. Ramón Camps vertelde de krant Clarín, in 1984, dat hij marteling gebruikte als ondervragingsmiddel en 5000 ‘verdwijningen’ had georkestreerd." Het kader van deze militaire dictatuur kreeg haar opleiding- evenals in het geval van de meeste andere Midden- en Zuid-Amerikaanse dictaturen- op de "School of the Americas" van de USA - http://tinyurl.com/y8zk2p3j

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2017 - 6:48

Inderdaad Klaas. Dit alles was bekend maar rechts Nederland houdt de lippen stijf op elkaar.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2017 - 6:55

Inderdaad Klaas. Dit alles was bekend maar velen houden de lippen stijf op elkaar.

Ver Bazing
Ver Bazing11 aug. 2017 - 1:29

Ik ben zeer tevreden over de historische les die Han vd Horst verbindt aan het boek van Hanna Ahrendt "De banaliteit van het kwaad". Overzichtelijk en degelijk is voor mij zijn historische schets van wat er destijds in Argentinie gebeurd is, Doordat hij echter ook eindigt met een persoonlijke noot over de heer Zorreguita ben ik -op een eenvoudige, niet op boekenwijheid gebaseerde manier- verder gaan 'filosoferen' over Het Kwaad en de oorsprong daarvan. Dit kwaad schuilt -willens nillens- in ieder van ons en heet o.a. egoisme, egocentrisme, eigenwaan. Wie dat vergeet voor hij/zij anderen de maat neemt is 'kwaadaardig' (neen niet kwaadwillig) bezig. Niet dat ik zover wil gaan als prof Dick Swaab e.a. evolutiebiologen die Homo Sapiens (ja, om die 'schurk' gaat het mij) wil reduceren tot zijn brein; integendeel ik wil juist benadrukken dat ieder van ons op zijn tijd en onder bepaalde omstandigheden BEWUST kwaad berdijft, van klein kwaad (een leugen, laster) tot groot kwaad (demagogie, oorlogsretoriek, oorlogsmisdrijf). Ik ben dan ook in de loop van de tijd -mede dank zij Joop- een afkeer gaan ontwikkelen voor ideologieen die het 'Goede' alleen in hun eigen kring menen te mogen ontwaren: van rechtspopulisten tot linkse antineoliberalen en alles daartussen in, die het 'kwaadaardige ik' tot een 'heilbrengend wij' verheffen. Mijn persoonlijke ervaring waarop ik in de loop der jaren mijn mening gegrondvest hebt reikt van Soekarno in mijn jonge jeugdjaren tot Trump nu. Alle systemen die het 'IK' voorop stellen kunnen gemakkelijk ontsporen. Mocht ik een tijd terug nog heil zien -in een willens nillens globaliserende wereldomgeving- in bijv. D'66. na het geklungel met de levenseindeproblematiek ben ik daarvan voorgoed genezen. Ongelovelijk dat weldenkende mensen niet kunnen inzien dat wat nu goed lijkt in slechtere economische tijden tot een 'ouderenmoord' kan leiden. Geen geld, ontevreden boze burgers, hup dan maar de hulpbehoevende ouderen (niet allen zijn overigens zo hulpbehoevend) 'afslachten'. Kan iemand mij vertellen hoe 'de' mens zo kortzichtig kan zijn? Idem w.b.de hoogtechnologische robotisering: doorgaan met deze technologie en uit persoonlijke ambitie en hebzucht blind zijn voor de katastrofale gevolgen. Ik hoop echt dat deze verlate reactie op het opiniestuk van Han vd Horst (en daardoor geinspireerd) door de moderatie komt. Want zoals de lezer zal begrijpen moet er ook in mij een 'kwaad' zitten -o.a. door het schrijven van deze reactie- waarvoor ik mij in het hier en nu niet hoef te verantwoorden. Maar dat zou- ik ben er mij goed van bewust- zeer kortzichtig zijn. Kortom: Homo Sapiens (de Onaffe Mens) is het kwaad en ik ben er 1 van!!

9 Reacties
Ver Bazing
Ver Bazing11 aug. 2017 - 2:09

Ik vergat een hele alinea in de voorafgaande reactie. De enige echte maatstaf voor het kwaad is het eigen 'geweten'. In de letterlijke zin van het woord betekent het eigen geweten, dat wat als goed vs kwaad in mijn 'geest' (geest als tegenpool van 'Swaabse" brein) is geinternaliseerd. En er zijn vele 'buitenwerelden' (buiten het ik) die wel of niet tot mijn geweten doordringen. Daarom zijn maatschappelijke systemen die uit "check and balances" bestaan, zoals democratie en rechtstaat, het beste wat 'wij' maatschappelijk kunnen nastreven als correctie op de willekeur van het 'ik'. Maar ook deze geinstitutionaliseerde correcties behoeden ons niet voor de 'luiheid' en dus 'kwaadaardigheid' van het 'ik'. De moderne gevolgen daarvan kan eenieder op bijv. Facebook en Twitter zelf vaststellen

Tom3
Tom311 aug. 2017 - 10:46

Zo is dat, juist in ieder schuilt het kwaad(Het kwaad is radicaal-Kant-), morele hoogmoed zoals vaak op deze site ge-exlploteert/projecteert is ook dus ook banaal. Jung's analytische psychologie zou bij meerder opiniemakers op deze site het individuatie proces een dienst kunnen bewijzen.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak211 aug. 2017 - 12:27

Het eerste probleem is nu juist dat het "geweten" niet aangeboren is, maar geïnternaliseerd; dat wil zeggen: het resultaat van conditionering/opvoeding. Zo kan het gebeuren dat de één "gehoorzaamheid" als belangrijkste waarde op de eerste plaats zet en de ander "zelfstandig denken", resulterend in "ongehoorzaamheid". Het tweede probleem is dat alle mensen -niet anders kunnen dan- reageren op de situaties die worden aangeboden: dat is de essentie van de experimenten van Milgram en Zombardo. In hoeverre bestaan er "goede" militairen, politieambtenaren en gevangenisbewaarders, temeer daar ze geselecteerd worden op "gehoorzaamheid"? Dat zijn -eenvoudig geformuleerd- de dilemma's. Het onderscheid tussen "rechtspopulisten tot linkse antineoliberalen" zoals jij dat schildert bestaat zo niet in zijn algemeenheid. Ik kan slechts voor mezelf spreken, maar ik ben een tegenstander van het neo-liberalisme vanwege het rollenpatroon dat het gevolg daarvan is: mensen die met elkaar concurreren bouwen andere onderlinge relaties op, dan mensen die met elkaar samenwerken. Bovendien geloof ik niet dat onderlinge concurrentie niet per definitie tot hogere prestaties leidt. Maar dat is een geheel andere discussie, die hier buiten valt

Ver Bazing
Ver Bazing11 aug. 2017 - 22:54

@ Klaas Vaak. Ik ben het geheel met je eens dat het geweten 'aangeleerd' is. Daarom is opvoeding in de breedste ziin van het woord ook zo belangrijk. Ik weet niet of dit een te idealistische visie van mij is op sites als Joop is, maar deze zouden ook een opvoedende (of minimaal voorlichtende) waarde kunnen hebben. Dat individuen reageren op wat hun aangeboden wordt aan omgevingssituaties (als je dat bedoelt) ligt m.i. eveneens voor de hand. Het gaat om ervaring met een object (Das Ding an sich) en de individuele perceptie daarvan (Das Ding fuer mich), zo leerde ik van Kant. Een grote complicatie in dit digitale informatietijdperk is dat die 2 begrippen een andere -meer explosieve- lading kunnen krijgen dan Kant voorzien kon. Ten eerste wordt de persoonlijke, concrete ervaring vervangen door een onpersoonlijke (massale) ervaring en wat dat betekent kan je aan de 'ontsporing' van o.m. facebookdiscussies en websites denken. In sommige gevallen schept het een bijna hallucinatoir ervaringsbeeeld op (Geen Stijl??). En ten tweede gaat van de ideologieen die ik noemde m.i. wel degelijk een 'opvoedende' waarde uit, eveneens massaal en anoniem. En dat kan al gauw tot massahysterie leiden die door 'duistere' figuren (met een eigen -verborgen- agenda) kunnen worden aangewakkerd. Neen ik geloof niet in allerlei uit de lucht gegrepen onheilsprofetieen, maar concrete, aanwijsbare, die goed verborgen zijn in politieke ideologieen. Ik zie voor mijzelf als individu wel mogelijkheden eea te weerstaan, maar gemiddeld genomen lijkt mij het 'hedendaagse individu' veel verslavingsgevoeliger voor materialistische 'heils'verwachtingen, die hem/haar een negatief, maar hoogst prikkelend gevoel van 'horen tot ...'geven. Maar dit alles is lekenfilosofie en dito psychologie van mij. De laatste zin van je reactie heb ik enkele malen overgelezen, maar ik kreeg er geen vat op. Bedoel je te zeggen dat concurrentie tussen opkomende naties als China, India en wat kleinere landen NIET leidt tot verhoging van hun welvaart en dat wij dit globaliserinsproces proces dienen te accepteren. En dat is mondiale welvaartsverdeling van de 'economische koek' ten koste van de 'voorsprong'naties, tenzij deze weten te concurreren o.a. met technologische innovaties en hoogwaardige producten en niet met een prijzenoorlog? Dat is voor mij nl. ook neoliberalisme op wereldschaal.. De gedachte om beide typen economien met elkaar te laten 'samenwerken' (jij produceert dit en ik dat en wij gaan daarover niet met elkaar concurreren) acht ik erg utopistisch. Maar met dergelijke gedachten ben ik toch weer erg van het padje af geraakt wb mij eigen thema: de oorsprong van het individuele kwaad. Maar dat vergt een andere -religieuze- discussie over het moderne begrip 'heiland' (Wilders,Trump, maar ook Marcon, echter niet Merkel??). Ik weersta slechts met moeite de verleiding om daar dieper op in te gaan!

Ver Bazing
Ver Bazing11 aug. 2017 - 23:00

@ Tom Mag ik je voor een reactie verwijzen naar mijn antwoord hieronder aan Klaas Vaak?

Ver Bazing
Ver Bazing11 aug. 2017 - 23:10

@ Klaas Vaak In mijn eerdere reactie aan jou stond een hele alinea op wankele benen en dat is de volgende: [Bedoel je te zeggen dat concurrentie tussen opkomende naties als China, India en wat kleinere landen NIET leidt tot verhoging van hun welvaart en dat wij dit globaliserinsproces proces dienen te accepteren]. Ik bedoelde te zeggen dat het mij gaat om een mondiale concurrentie TUSSEN opkomenende naties en de 'oude' economische welvaartsstaten en dat dit proces geheel geleid wordt door de 'onzichtbare hand' van Adam Smith, tenzij enz. enz.

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2017 - 1:41

"Het eerste probleem is nu juist dat het “geweten” niet aangeboren is, maar geïnternaliseerd; dat wil zeggen: het resultaat van conditionering/opvoeding." Helemaal mee eens! Zo kan het gebeuren dat de één “gehoorzaamheid” als belangrijkste waarde op de eerste plaats zet en de ander “zelfstandig denken”, resulterend in “ongehoorzaamheid”. Ik ben daardoor in mij jeugd menige baan verloren. Het niet meedoen aan zaken die niet door de beugel konden, zaken die andere mensen onterecht schade berokkende, was al voldoende reden daartoe.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak212 aug. 2017 - 6:28

@Ver Bazing - Ik denk dat het grotendeels onterecht is om onze welvaart toe te schrijven aan het economisch model in plaats van de technische vooruitgang. In Afrika hebben ze tenslotte ook kapitalisme en een markteconomie. Waarom zou je niet inzetten op een samenhorigheidsgevoel dat gebaseerd is op gemeenschappelijke belang? Is het wens om meer te hebben dan een ander per definitie productiever? Ook als het ten koste gaat van diens ontplooiing? Hoeveel kost het om alles meetbaar en controleerbaar te maken en er dan een prijskaartje aan te hangen en ben je nog wel vrij als dat zou lukken? Het marktbeginsel is gebaseerd op een tekort, Wat moeten we nu doen als we met weinig handen teveel produceren? Het tekort kunstmatig in stand houden? Dat zijn allemaal vragen, maar geen vragen die onder dit hoofdstuk behandeld moeten worden.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak212 aug. 2017 - 6:33

@Minoes - "Ik ben daardoor in mij jeugd menige baan verloren." Ik heb geweigerd om mee te doen en heb van het dwarsliggen mijn beroep gemaakt.

Rara5
Rara510 aug. 2017 - 18:07

Grappig, in een eerder stukje had de auteur nog de mening dat de huidige Nederlanders de last van de slavernij moeten dragen. https://joop.vara.nl/opinies/de-erfenis-van-de-slavernij En nu komt ineens de mening "Je mag kinderen het gedrag van hun ouders niet nadragen"

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst11 aug. 2017 - 7:31

Gelul van groot kaliber want in dat stuk over de slavernij gaat het er juist over dat het niet om ouders en kinderen gat maar ok iets anders.

MRdevries538
MRdevries53810 aug. 2017 - 15:22

je wil maxima haar vader niet nadragen. Prima. Maar wat is dan het doel van dit stuk? Waarom anders over een van de tienduizenden obscure schurken uit de zuid amerikaanse politiek geschreven? Daar ben ik best benieuwd naar. Die man ga je nu die dood is in nederland niet meer zien hoor.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst11 aug. 2017 - 7:33

Omdat die verleden week niet dood gingen. Zorreguieta wel. En obscuur was hij niet. Je wist bijvoorbeeld precies wie hij was.

MRdevries538
MRdevries53811 aug. 2017 - 13:48

Ik weet wie het was, omdat hij koters in het nederlands koninklijk huis had. Daarom is hij, bij leven, als bananenrepubliek-technocraat uitgebreid gefileerd. Dat de man rond zijn 86ste eens een keer zou overlijden is ook allesbehalve nieuwswaardig. Dat doen mensen van die leeftijd nou eenmaal. Zijn bijzonderheid is niet "slechte zuidamerikaan", maar in dit geval "vader van maxima". Na zijn dood de man bespreken zonder ooit een komma aan andere operette-regime-killers te besteden heeft in de nederlandse context maar een functie. En dat is om het weer eens lekker tegen het koninklijk huis aan te wrijven. (waar overigens op zich niets mis mee is hoor... ) maar het lijkt er verdacht op dat de opening "Je mag kinderen het gedrag van hun ouders niet nadragen. Evenmin hoort men van hen op hoge toon te eisen dat zij hun vader verloochenen." Toch echt het hogere doel is van het stuk. Noem een eend gewoon een eend als ie kwaakt als een eend.

Hanvander Horst
Hanvander Horst11 aug. 2017 - 19:06

Het getuigt van een paranoide geest om deze vorm van kwaad achter het stuk te zoeken. Zorreguieta speelt inderdaad een rol in de Nederlandse geschiedenis. Daarom is hij hier bekend. Daarom verdienen zijn daden aandacht. Die aandacht is overigens al weggeveegd door de baard die zijn schoonzoon op de begrafenis droeg.

[verwijderd]
[verwijderd]10 aug. 2017 - 13:21

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
frankie48
frankie4810 aug. 2017 - 14:40

Beste Tommy, Je kunt toch beter schrijven, ook omdat prins Bernhard van geboorte al geen Nederlander is, dat je onder het Nederlandse volk de meest hypocrieten mensen van deze wereld kunt vinden.

Jan Vries2
Jan Vries210 aug. 2017 - 13:00

Nou dan passen Max en Willem, gezien de achtergronden van hun beide voorouders die ergens ooit ook lid van waren toch prima bij elkaar? Iedereen mag feest vieren van mij op Koningsdag, maar ik schaam me sindsdien dood voor dit koningshuis van overwegend Duits bloed. Zsm afschaffen die poppenkast. Han je vergeet nog daarbij te melden dat Argentinië een goed toevluchtsoord was voor gevluchte nazies.

RaymondenJoop
RaymondenJoop10 aug. 2017 - 12:09

Tsja, de reden dat ie er niet bij was met de bruiloft toentertid van Maxima en Willem. Ik geloof overigens niet dat zijn 'misdaden' de directe reden waren voor het verbod toentertijd. dat was het politieke belang van wat er toen speelde. Niet te verwarren met de principes van politieke partijen, die zijn zo slap als een vaatdoek. En zoals we weten gaan politieke belangen altijd voor het persoonlijk belang. Zie ook MH17/ de bankencrisis met nauwelijks bestraften maar heel veel persoonlijk financieel leed tot gevolg gehad hebbende/ Griekenland/ M-O, etc. Wat dat betreft lopen er ook nog heel wat misdadigers rond in ons bestuurlijk landschap. Nee, geen direct bloed aan de handen, maar wel misdadig. Ze verschillen niet zoveel met Z.

Grietje Vleeshart
Grietje Vleeshart10 aug. 2017 - 11:42

Een puik stukje. Ik aarzel om het te ontsieren met de navolgende, ietwat platvloerse. observatie(s). Het kwaad kan zo banaal worden - d.i alledaags - dat het nauwelijks nog te herkennen is. De vraag is, bijvoorbeeld, hoe de geschiedenis zal oordelen over de banale neoliberalen van vandaag. Ook zij kunnen zich niet verschuilen achter het 'we hebben 't niet geweten'. Het aantal zieltogende slachtoffers loopt immers inmiddels in de miljarden. (Dit klinkt wat cru - en dat is het ook, zeker in verband met zo'n fysiek smerige oorlog - maar toch, maar toch...d'r zit iets in als ge erover nadenkt... het neoliberalisme is een smerige economische oorlog.:)

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz10 aug. 2017 - 11:03

Een harteloze schoft was Zorregieta. Meedogenloos gericht op zijn eigen positie ten koste van een onbekende maar grote hoeveelheid onschuldige doden. De man heeft altijd gespeeld dat hij van niets wist, dus hij was een slappe leugenaar bovendien. Uiteraard kan je dit Maxima niet aanrekenen, zij is niet haar vader en een geliefde en empatische koningin.

1 Reactie
Klaas Vaak2
Klaas Vaak210 aug. 2017 - 15:19

Ja, fatsoenlijk burgers zoals wij kunnen niet anders dan dat soort dingen ten zeerste te veroordelen. En Maxima is natuurlijk een schatje, alleen...., stel je nu eens voor dat de geschiedenis anders was verlopen.... Kun je je haar ook voorstellen als de nieuwe Eva Peron?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 aug. 2017 - 9:46

"Je mag kinderen het gedrag van hun ouders niet nadragen." Dat moge zo zijn maar dat is wel wat gebeurd is. Van deze foute man hadden we nooit iets vernomen als hij niet een dochter had gehad met wie de Nederlandse kroonprins wilde trouwen. Omdat dan de toestemming nodig is van het parlement oordeelde de regering destijds dat Maxima, als compromis, dan het offer moest brengen dat haar vader niet welkom was op de bruiloft. Dat kun je moeilijk anders zien dan 'nadragen'. Onvermijdelijk want haar huwelijk was een staatsaangelegenheid. Hoewel de Argentijnen zelf hem niet de moeite waard vonden om hem ter verantwoording te roepen heeft menige Nederlander zich roomser dan de paus gedragen. Als je het koninklijk huis had willen beschermen tegen een ongewenste relatie, had je als Staten generaal de toestemming moeten weigeren.

Bouwman2
Bouwman210 aug. 2017 - 9:08

Het dansen op het vers gedolven graf van de vader van de vrouw van het staatshoofd begint vanaf de achterste rijen. Het lijkt alsof het regime van de inmiddels al jaren dode generaal Videla opnieuw gekruisigd wordt, maar dat is niet zo. Het gaat over andere zaken zoals de neo liberalen van de EU en de vuige verraders van de PvdA. De cirkel is rond, extreem links en extreemrechts gaan met slechts een banddikte verschil over de meet.

Puin Ruimer
Puin Ruimer9 aug. 2017 - 22:48

De banaliteit van het kwaad kreeg even steuntje in de rug toen Diederik Samson de tijd rijp achtte om Zorreguiera voor zijn misdaden te vergeven. De PvdA heeft hier nooit excuses voor gemaakt. Noch vergeten, noch vergeven.

Woeki Hypo
Woeki Hypo9 aug. 2017 - 19:38

Jorge Zorreguieta en de banaliteit van het kwaad “Jorge Zorreguieta roept in herinnering de titel van Hannah Arendt bekendste boek: de banaliteit van het kwaad. Een karakterloos man.” Goed dan Han hierover schrijft. En nu de les uit de geschiedenis: De huidige “sociaal democratie van hogeropgeleiden” roept in herinnering de titel van Hannah Arendt bekendste boek: de banaliteit van het kwaad. Een karakterloze partij. Als denker en liberaal van een midden (en oud stemmer op de PvdA) is mijn hypothese en mening: Als wij het tegenwoordig dominante neoliberalisme niet stoppen, dan wordt het neoliberale Europa (mogelijk) als Argentinië. Een herhaling van de geschiedenis. De Sociedad Rural Argentinahad vertegenwoordigt de feodaliteit. Het neoliberalisme 1) vertegenwoordigt ook de feodaliteit (of de oligarchie). Het is een Restauratie. De bijbehorende neoliberale economie is een wetenschap van hogeropgeleiden. Een product van de wetenschap. “Jorge Zorreguieta was zo’n knecht van de grootgrondbezitters. Hij zette als secretaris van de Sociedad Rural Argentina al zijn talenten en vakmanschap in om de economische positie van het grootgrondbezit te verdedigen en te versterken.” Analoog: Hogeropgeleiden *), consultants, politici, bestuurders en managers zijn knechten van de feodaliteit (oligarchie). Zij zetten als functionarissen in de maatschappij al hun talenten en vakmanschap in om de economische positie van de feodaliteit (oligarchie) te verdedigen en te versterken. En de sociaal democratie doet mee. Binnen een neoliberale context geldt: Kennis en wetenschap zijn corrupt. Dit is ook mijn bezwaar tegen de betreffende uitzending van zomergasten, dit jaar. Allerlei kwaden uit verleden en heden kwamen terecht langs. Maar het nieuwe kwaad dat tegenwoordig (weer) dominant is, werd niet expliciet genoemd en besproken: het neoliberalisme. Het neoliberalisme, dat ook de sociaal democratie doelbewust en doelgericht in de weg zit. Wat hebben we daaraan? Wie van de huidige hogeropgeleide politici en bestuurders is nog integer en betrouwbaar? Na de christelijke politici (schijnheiligheid) en de “liberalen” (blijkbaar feodalen, oligarchen) hebben ook de hogeropgeleide sociaal democraten (hypocrisie) het Populus verlaten. De banaliteit van het kwaad is tegenwoordig maximaal uitgezaaid. Dankzij de kennis maatschappij. Woeki Hypo is gematigd liberaal. P.S.: *) Sommigen uitgezonderd. 1) Het neoliberalisme is geen liberalisme.

3 Reacties
Woeki Hypo
Woeki Hypo9 aug. 2017 - 19:46

Correctie: "dan" moet "dat" zijn.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak29 aug. 2017 - 23:43

"De banaliteit van het kwaad is tegenwoordig maximaal uitgezaaid." Die constatering is het waard herhaald te worden.

Paul250371
Paul25037110 aug. 2017 - 7:47

Mooie post

Wittemuis
Wittemuis9 aug. 2017 - 18:01

Dit was ook de reden waarom de man niet welkom was bij het huwelijk en kroning, nietwaar.? Mijn gedachtes gaan nu eerder naar Maxima die afscheid moet gaan nemen van haar vader als naar zijn verleden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 aug. 2017 - 17:17

Hij huwde rijk, met de dochter van zo'n grootgrondbezitter wiens belangen hij had verdedigd zoals het regime dat deed. Zo is hij aan zijn kapitaal gekomen en daarmee hmm. 'aanzien.' Bloedgeld Ik weet het nog zo goed het was een gruwel, je kon het als jong-volwassene niet bevatten, althans ik niet, zo'n smerigheid en onmenselijkheid, ageren was een must.

Rick Hofland
Rick Hofland9 aug. 2017 - 16:49

Deze historische feiten dienen juist vandaag nog eens te worden benoemd. Heel goed Hans. Deze man heeft met opzet de rechtspraak ontweken rond zijn functioneren binnen het Videla regime. Deze man heeft zelfs niet eens zijn excuses aangeboden aan allen die geleden hebben onder dat regime. Hij verdient het daarom niet dat er op zijn sterfdag niet over zijn rol gesproken wordt.

5 Reacties
Andreas Cappen
Andreas Cappen9 aug. 2017 - 20:27

Hij verdient het daarom niet dat er op zijn sterfdag niet over zijn rol gesproken wordt. >> Maar die feiten zijn allemaal allang bekend en je kwetst hem er niet meer mee; uitsluitend de familie die er toch ook niets aan kan doen.

Mark Huysman
Mark Huysman10 aug. 2017 - 8:40

@Cappen Die familieleden van Z. zijn minder belangrijk dan de slachtoffers. Het zwijgen over de misdaden zou een klap in het gezicht zijn voor de nabestaanden. Z. was een schoft eerste klas en hij heeft een prachtig, rijk, lang leven mogen leiden. Zijn overlijden moet juist aangegrepen worden om de misdaden opnieuw onder de aandacht te brengen. Han doet dat op een mooie en zorgvuldige manier.

Buzzer
Buzzer10 aug. 2017 - 13:47

@Andreas Cappen De feiten zijn allang bekend dus je "kwetst" er niemand mee, juist zijn familie mag over zijn rol nadenken. Er zijn duizenden vermoord door het regime waar deze man onderdeel van was en mede verantwoordelijk. Zijn familie heeft die rol altijd min of meer gebagatelliseerd.

Andreas Cappen
Andreas Cappen10 aug. 2017 - 15:04

@ Huysman Het zwijgen over de misdaden zou een klap in het gezicht zijn voor de nabestaanden. >> Maar is is toch nooit over gezwegen? Alle feiten zijn bekend.

Mark Huysman
Mark Huysman11 aug. 2017 - 7:26

Bij het overlijden van een bekend iemand wordt altijd op iemands leven terug gekeken. De medeverantwoordelijkheid aan de dood van duizenden is geen detail waar je dan eventjes de ogen voor sluit. Het was wat hij was: een politieke misdadiger.

JohnVKR
JohnVKR9 aug. 2017 - 16:40

Moet een stuk als dit nu werkelijk binnen 24 uur na het overlijden? Had dit niet even een week kunnen wachten? Ook ik kan van een afstand beoordelen dat de man bewindsnan was in een fout regime. En dat hij de belangen van grootgrindbezitters diende. Of hij ook karakterloos was, geen idee. Het blijft van een afstand moeilijk te oordelen. Stel dat hij wist van de misstanden, en was hij om die reden afgetreden? Zou hij dan alles hebben verloren wat hij had opgebouwd? Zou hij in de gevangenis terecht zijn gekomen? En wat zou jij in zo'n situatie hebben gedaan? Met je gezin op straat belanden omdat je je verzette? (En wij nu geen koningin Maxima zouden hebben gehad). Zo kunnen we nog honderden vragen stellen waar we geen antwoord op hebben. Maar je van binnenuit verzetten tegen een dictatuur biedt meestal niet het beste toekomstperspectief voor jou en je gezin. Alles wat Han hier schrijft zou waar kunnen zijn. En dan nog vind ik het lastig te oordelen. En als we perse een eindoordeel willen vellen, kunnen we daar dan misschien een paar weken mee wachten?

Archie Bunker
Archie Bunker9 aug. 2017 - 16:23

Weinig smaakvol en opportunistisch om juist nu dit artikel te publiceren. In de media heeft iedereen de mond vol over empathie. Dat Koningin Maxima haar vader heeft verloren telt kennelijk nu niet.

5 Reacties
Rara5
Rara59 aug. 2017 - 19:43

Eens, niet chique om als iemand is overleden snel nog even een kritisch artikel over degene te schrijven.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2017 - 22:58

Het is zeer gebruikelijk om een in memoriam te schrijven van een belangrijk persoon. De meeste media hebben ze zelfs klaar liggen. Het is bedrieglijk en laf om dan te zwijgen over het pek waarmee de overledene zich heeft besmet. Zorreguieta was beste maatjes met een massamoordenaar.

Cave Canem
Cave Canem10 aug. 2017 - 5:37

Je bedoelt dat je ook geen kritisch artikel zou mogen schrijven één dag na het overlijden van figuren Mugabe, Maduro, Zuma, Duterte enkel omdat dit vervelend is voor zoon of dochter? Gewoon een weekje wachten? Een maand misschien?

Paul250371
Paul25037110 aug. 2017 - 7:48

Wanneer is het wel de juiste tijd om smeerlapperij te benoemen. Daar is rechts toch van, van benoemen.

Rara5
Rara510 aug. 2017 - 15:11

Ik zou dat doen als hij nog leeft. Een stukje op Joop vind ik geen in memoriam.

punt2
punt29 aug. 2017 - 15:43

En na de donkere periode kwam er een democratische regering en justitieel apparaat die de misdadigers ter orde riep. En nog steeds ter orde roept. Dat is het recht en de plicht van het land wat zich uit deze donkere periode verlost heeft. Het is niet aan ons, hoewel wij heel erg graag anderen ter verantwoording roepen, om de taak van de regering en het justitieel systeem op ons te nemen. Wij zijn daar niet om gevraagd en moeten ons voegen naar de wensen van het justitieel systeem.

Rara5
Rara59 aug. 2017 - 15:42

"Daarom zal het hem achteraf ook wel zo’n genoegen hebben gedaan dat zijn dochter en niet een van zo’n uit poeha opgetrokken superveedrijver koningin werd" Ik vraag me af waar dit op is gebaseerd. Wilde hij niet gewoon dat zijn dochter gelukkig werd, met wie dat ook zou mogen zijn?

Swaberts
Swaberts9 aug. 2017 - 15:39

"Je mag kinderen het gedrag van hun ouders niet nadragen." Als de een koning mag worden omdat hij zijn moeder koningin was, vind ik het niet onredelijk om te zeggen dat de ander geen koningin mag worden omdat haar vader een lul was. Maar ja, als dat de regel was dan waren we al lang geen monarchie meer geweest.

Philip Tielsen
Philip Tielsen9 aug. 2017 - 15:11

"Je mag kinderen het gedrag van hun ouders niet nadragen. " Dan kun je de monarchie net zo goed afschaffen.

1 Reactie
Kruimeltjes2
Kruimeltjes210 aug. 2017 - 7:37

Inderdaad, liever vandaag dan morgen afgeschaft. De monarchie is een zinloze schertsvertoning.

Kepler
Kepler9 aug. 2017 - 15:00

Jammer dat op de sterfdag van de vader van Maxima de oude koeien weer ui de sloot moeten komen. Totaal zinloos natrappen. Maar goed, achterom kijken is een links specialisme zullen we maar denken. Enige piëteit met Maxima had ook best gekund hoor. Links verwijt rechts harteloosheid maar kijk eens naar dit stuk....

2 Reacties
Paul250371
Paul25037110 aug. 2017 - 7:54

Enige piëteit met Maxima had ook best gekund hoor. Links verwijt rechts harteloosheid maar kijk eens naar dit stuk…. Ahhh, een harteloze wegkijker. Waar is jouw piëteit met de dwaze moeders en allerhande andersdenkende die door dit gajes en zijn vriendjes zijn geruimd. Keek rechts maar een keer achterom dan zouden er een hoop fouten wellicht niet meer worden gemaakt of dan blijven we wellicht verschoond van uw harteloze posten

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz10 aug. 2017 - 11:00

Ach ja oude koeien. Laten we de man maar posthuum vergeven voor zijn active steun aan een crimineel en harteloos bewind, dat willens en wetens vele onschuldigen op een vreselijke manier ontmenselijkte en uiteindelijk de dood in joeg. Toch even die Godwin van stal: Je zou Goebbels toch ook niet vergeven dat hij actief steun gaf aan een bewind dat 6 miljoen Joden vergaste?

Kruimeltjes2
Kruimeltjes29 aug. 2017 - 14:28

Dank u voor dit heldere stuk over een duistere tijd.

Bickle
Bickle9 aug. 2017 - 14:25

Als iemand weinig ruggengraat toont, een meeloper is en een gebrek aan karakter heeft, is zo iemand dan ook een slecht mens? Ik bedoel, als we hem verwijten maken dat hij de dingen heeft gedaan zoals hij ze gedaan heeft, waarom kijken we dan niet eerst eens naar onze eigen geschiedenis? Hoeveel mensen hebben we na de Tweede Wereldoorlog de dans laten ontspringen door ze niet te vervolgen? Door ze een milde straf te geven en een terdoodveroordeling om te laten zetten naar een (korte) gevangenisstraf? Als we met de vinger naar iemand wijzen, dan wijzen we ook met drie vingers naar ons zelf.

11 Reacties
Philip Tielsen
Philip Tielsen9 aug. 2017 - 15:10

@Bickle 9 augustus 2017 at 16:25 Bernard heeft inderdaad ook nooit vastgezeten. Maar vandaag gaat het over die Argentijnse schoft.

Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2017 - 15:17

Nou en?:

Mark Huysman
Mark Huysman9 aug. 2017 - 15:22

[Als iemand weinig ruggengraat toont, een meeloper is en een gebrek aan karakter heeft, is zo iemand dan ook een slecht mens?] Ik denk dat je Zorreguieta meer kan verwijten dan gebrek aan karakter en weinig ruggengraat. Hij hielp actief mee met een moorddadig regime, net als Eichmann, de persoon waarop Hannah Ahrend haar begrip ‘banaliteit van het kwaad’ baseerde. [Ik bedoel, als we hem verwijten maken dat hij de dingen heeft gedaan zoals hij ze gedaan heeft, waarom kijken we dan niet eerst eens naar onze eigen geschiedenis?] Het een staat niet haaks op het andere. Er komen b.v. nu ook steeds meer Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië naar boven.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak29 aug. 2017 - 16:14

"Als iemand weinig ruggengraat toont, een meeloper is en een gebrek aan karakter heeft, is zo iemand dan ook een slecht mens?" Dat is nu precies de reden waarom dat boek van Hannah Arendt zo beroemd is geworden: de titel is veelzeggend: De Banaliteit van het Kwaad. Wie in "Het Kwaad" gelooft, gelooft ook in "Het Goede" en uiteindelijk is dat geloof niet anders dan het geloof in god en de duivel: het is in zijn diepste wezen religieus, zelfs als het het bestaan van een god ontkent. De "echte ongelovige" heeft juist begrepen hoe banaal "het kwaad" eigenlijk is: het maakt deel uit van ons allen en het heeft het gezicht dat jij beschrijft: karakterloosheid Zie Milgram en het Stanford Prison Experiment Daarom kun je "het kwade" ook niet bestrijden door een veroordeling achteraf: dat is een wraakneming die op zijn best genoegdoening geeft aan de slachtoffers, "Het kwade" -daarin heeft het gristendom gelijk- kun je slechts te niet doen door vergiffenis. Helaas is dit inzicht weinigen gegeven.

Bickle
Bickle9 aug. 2017 - 19:10

@ Klaas Vaak Wat je zegt doet me denken aan wat ik Michael Berenbaum een keer heb horen zeggen over de Nazi misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ian Kershaw schreef daar ook eens over trouwens. Dat het verbijsterende was dat die oorlogsmisdadigers geen monsters waren, maar in de kern heel gewone mensen. Als hele gewone mensen in staat zijn om dit soort dingen te doen, waarom doen zij dat dan? En waarom doen wij dat dan niet?

Klaas Vaak2
Klaas Vaak29 aug. 2017 - 23:36

"En waarom doen wij dat dan niet?" Wie zijn "wij"? Wij, die toekijken hoe vluchtelingen verdrinken in de Middellandse zee? Wij, de politicus, de politieman, de militair, de marechaussee en de ambtenaar op het gemeentehuis, wij die "gewoon ons werk" doen? Probeer je eens in te leven in een gewone Duitse burger in het jaar 1938. Enig verschil met de gewone Nederlandse burger in 2017? Mijn vader zat ondergedoken in de oorlog en toen ons huis kapot werd geschoten moesten mijn ouders vluchten naar mijn oma in Groningen.Toen ze terugkwamen was het hele huis leeggeroofd. Maar toen ik het thuis ooit had over "de moffen", omdat je dat soort woorden leerde van de andere kinderen op school, werd ik vermanend toegesproken: "Een Duitse soldaat was ook maar gewoon een soldaat." Ik ben bang dat onze neo-liberale maatschappij van tegenwoordig niet zoveel verschilt van Duitsland in 1938. Afgezien van de concentratiekampen natuurlijk, maar zelfs daar ben ik niet meer zo zeker van als je naar die vluchtelingenkampen kijkt. En nog altijd roepen wij onze politici niet ter verantwoording, maar geven we voedsel aan alles wat niet deugt met onze valse verontwaardiging als het gaat om wat anderen verkeerd doen. Anderen die net zo zijn als wij zelf.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 aug. 2017 - 4:03

Tja houd de man maar voor dom om alles te rechtvaardigen wat hij wel was, iets anders nl. dan dat wat jij ervan maakt. Hij was slim en geslepen en wist verdomde goed waar hij mee bezig was en wat er gebeurde. Ik word hier echt misselijk van. In wat voor tijd leven we in godsnaam?

Klaas Vaak2
Klaas Vaak210 aug. 2017 - 14:50

Je loopt een beetje te hard van stapel Minoes: ik geef duidelijk aan dat het de hoogste tijd is dat we onze politici ter verantwoording roepen. Het zou je onderhand duidelijk moeten zijn dat ik vrij radicale opvattingen heb over de manier waarop onze maatschappij is ingericht en de maatregelen die genomen zouden moeten worden om daar verandering in brengen, maar ik ben geen voorstander van "bijltjesdag". Je zou toch eens wat dieper moeten nadenken over de rolpatronen waarin we met zijn allen gevangen zitten en op welke wijze die het menselijk gedag bepalen. Dat is ook: nadenken over de kern van het schijnbare succes van het neo-liberalisme.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 aug. 2017 - 6:04

Klaas Vaak Ik reageerde op Bickel, ik word een beetje slordig. Ik reageer minder en niet meer zo uitgebreid, en dat heeft een reden die hier misschien wel aan gerelateerd is. Als je niet hoogopgeleid bent en toevallig een laag inkomen hebt ben je hier een klager en jaloers als je opkomt voor sociale rechtvaardigheid, tegen armoede etc..Ook al deed je dat evengoed toen je een hoog inkomen had en is het gewoon onderdeel van wie je altijd geweest bent je basishouding, maakt niet uit, mensen kennen je nl. niet. Dit door dezelfde hardwerkende Nederlanders hier die hoogopgeleid zijn en 'klagen' dat ze 'al' teveel belasting moeten betalen wat dan ineens geen klagen mag heten en geen zeuren geen jaloersheid op het niets-doen, ik noem maar wat. De jijbakken hier zijn niet van de lucht. Dat brengt je terug tot een mens wiens mening onbeduidend is want voortkomend uit persoonlijk gewin. Dan houdt iedere argumentatie al snel op. Ik ben die jij-bakken zo ontzettend beu dat ik denk ik stop met reageren. Maar dat terzijde, kan het soms niet laten toch te reageren omdat de onderwerpen me nu eenmaal niet loslaten, het een soort drive is in mezelf en altijd geweest is me bezig te moeten houden met de maatschappij. Maar dit terzijde. Gevolg is momenteel dat de reacties wat kort worden. Daarnaast ook een gevolg van mijn letterlijke gebrek aan energie. Maar dat terzijde. Wat bij vergeving in me opkomt is 'erkenning' en dat is m.i. nog steeds ver weg. Die mensen gaan gewoon door op de ingeslagen weg. Vergeet niet dat de vader van Maxima ook een politicus was en onderdeel van het sturend systeem en de familie dat nog steeds is evenals het Koningshuis. De arbeiders die uitgebuit werden in die tijd en opstonden werden in heel Latijns Amerika op gruwelijke wijze vermoord..Daar zat een systeem achter. Ook heden ten dagen is dat zo. Ik zie dat in Willem Alexander en zijn reactie op dit geheel er iets ontzettend bij mij knaagt in deze materie. Ik zie ook dat soms met goed ingezette bedoelingen dezelfde mens kan ontaarden in zijn tegengestelde zoals in Cuba, alhoewel ook daar weer vele zaken van buitenaf hebben meegespeeld. Ieder mens is een som der delen is een uitdrukking die ik zelf n.b. vaak gebruik en hier vaak gebruikt heb. Maar die moet je wel op zijn meritis beoordelen. Hier en in deze familie gaat het m.i. gewoon door. Politici zijn ook mensen. Waar begint het een en houdt het ander op. Dat kan een verschil van mening opleveren in de benadering. Als ik je niet goed begrepen heb mag je het zeggen maar ik geloof dat hier meer speelt dan enkel karakterloosheid en iets zich in het heden voortzet zij het op een andere wijze. Alles heeft te maken met de mate van bewustzijn en hoe je daarmee omgaat, ook dat snap ik. Doorgaans zitten we op eenzelfde golflengte, laat daar geen misverstand over bestaan. Slachtoffers hebben ook rechten en zij zijn feitelijk de enigen die m.i. gemachtigd zijn wel dan niet te vergeven. Maar zolang er geen erkenning komt neem ik het voor hen op en hun recht op erkenning. Met het uitgangspunt dat je dan drie keer naar jezelf moet wijzen kan ik niets. Dat zou de weg openen voor goedkeuring aan misdaden tegen de menselijkheid, vervolging van misdaden tegen de menselijkheid zou niet meer mogelijk zijn.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak211 aug. 2017 - 12:54

"Ik zie ook dat soms met goed ingezette bedoelingen dezelfde mens kan ontaarden in zijn tegengestelde zoals in Cuba, alhoewel ook daar weer vele zaken van buitenaf hebben meegespeeld." Niet alleen dat vele zaken van buitenaf hebben meegespeeld, maar als je Cuba vergelijkt met de situatie in vele andere landen in Midden- en Zuid-Amerika, dan kon/kun je in veel gevallen beter in Cuba wonen, VEEL beter. Niet als je tot de rijkste 10% behoort natuurlijk

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 aug. 2017 - 1:19

Klaas Vaak Dan kun je vele malen beter in Cuba wonen Vertel mij wat, ben het daar helemaal mee eens.

rbakels
rbakels9 aug. 2017 - 14:19

Ik zie Zorreguieta toch ook als slachtoffer van een vorm van journalistiek die net zo lang doorpeutert tot ze een vlek hebben gevonden. Natuurlijk, journalisten horen kritisch te zijn, maar ze maken zich ook wel schuldig aan muggenziften (net als onze politici - zie het betoog van Van der Laan onlangs nog in Zomergasten). Juist historicus Van der Horst zou moeten weten dat normen in de loop der tijden veranderen. Slavernij, kolonialisme, discriminatie van vrouwen en homo's: het zijn allemaal dingen die we nog niet zo lang geleden doodnormaal vonden. Nu vinden we bezwaren tegen "culturrelativisme" normaal en nemen we moslims niet serieus, maar dat zullen we over 20 jaar ook zo erg vinden dat er wel weer iemand zal kraaien dat daar excuus voor moeten worden "aangeboden". En dan hoop ik dat iemand nog net op tijd ontdekt dat het idioot is als iemand die beseft iets verkeerd gedaan te hebben excuses aanbiedt is: dan moet je om excuses vragen! Engelsen, Duitsers en Fransen doen het wel goed: zij zeggen: "I beg your pardon", ïch bitte um Entschuldigung", "je vous demande pardon". Ooit wordt het tijd dat we allemaal excuses vragen voor de jaren dat we ten onrechte excuses aanboden

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2017 - 15:23

In de jaren zestig van de vorige eeuw dwong het militaire regime in Brazilie de overgrootvader van mijn zoon om zijn uitgeverij van de hand te doen omdat hij in zijn weekblad Visao bleef schrijven over martelingen en mensenrechtenschendingen ondanks zijn aanvankelijke steun voor de zogenaamde revolutie van 1964. De hele familie werd bedreigd door doodseskaders. De persoon waar ik het nu over heb, heette Said Farhat. Hij was een zakenman en in de politiek zeer behoudend. Wat hij deed, is wat anders dan staatssecretaris worden in een regime van massamoordenaars. Overigens was het Braziliaanse regime ondanks alle mensenrechtenschendingen vooral in de tijd van Garrastazu Medici heilig vergeleken met het Argentijnse geboefte waarmee die Zorreguieta zich op hetzelfde podium vertoonde. Nee, een slachtoffer was hij niet.

Pieter Puk
Pieter Puk9 aug. 2017 - 18:26

"dan moet je om excuses vragen!" Ik heb u dat al meer zien beweren. Het lijkt me taalkundig gewoon onjuist. Je kunt je excuses aanbieden maar je vraagt om vergiffenis/pardon, ook in andere talen. "I beg your pardon" vertaalt naar "Ik smeek u om vergiffenis" Het klopt inderdaad dat wij dat niet snel zullen zeggen in het Nederlands, alleen in heftige gevallen. Maar Engelsen zeggen toch ook gewoon "I apologize of I offer you my apologies" Overigens gebruiken Engelsen "I beg your pardon" vooral waar wij "pardon" of "excuseer" gebruiken, bijvoorbeeld als je inbreekt op een conversatie. Ik gok eigenlijk dat u bedoelt dat u liever heeft dat iemand om vergiffenis vraagt/smeekt in plaats van 'excuses' aanbiedt. Lood om oud ijzer wat mij betreft, maar smaken verschillen. Excuses vragen betekent dat jij vindt dat de ander zijn excuses moet aanbieden. "Please apologize to me!"

rbakels
rbakels10 aug. 2017 - 11:57

@Pieter Puk: U onthoud wat ik schrijf? Dat vleit me. "Ëxcuus" is samengesteld uit "ex" (= uit, ontdoen van), en "cuus" van causa = schuld, Excuseren is dus letterlijk "verontschuldigen". Als je even naar achteren moet om je handen te wassen (letterlijk of figuurlijk) dan is het heel normaal om te zeggen "wilt u mij even verontschuldigen". Je bent dan natuurlijk wel "schuldig" (aan het schenden van de "regel" dat je niet weg moet gaan), maar je vraagt of ze je dat niet kwalijk willen nemen. De Fransen geven u trouwens gelijk, als ik afga op zinnen die ik vind op internet: je vous prie d'accepter mes excuses je vous prie d'accepter mes excuses je vous présente mes excuses

frankie48
frankie489 aug. 2017 - 14:13

Als ie al bestaat en rechtvaardig is, dan zal hij ongetwijfeld en iedereen die hem gedekt hebben, daar het verdiende loon in ontvangst mogen gaan nemen.

Josef K
Josef K9 aug. 2017 - 14:03

Beetje vreemde bijsmaak als ik deze reeds bekende feiten opgelepeld krijg terwijl het lichaam nog warm is. Het is mij niet duidelijk wat de auteur hiermee probeert te bereiken?

3 Reacties
Buzzer
Buzzer9 aug. 2017 - 15:11

Over de doden niets dan goeds bedoelt u? Over deze man valt niet veel goeds te zeggen, misschien was hij een liefdevolle vader voor zijn dochter, maar dat waren een hoop nazi's ook.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 aug. 2017 - 17:21

Jammer maar het laat mij koud. De man is 89 jaar geworden zijn slachtoffers hebben geen enkele kans gekregen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 aug. 2017 - 20:45

"Het is mij niet duidelijk wat de auteur hiermee probeert te bereiken?" Laten zien dat de man niet deugde neem ik aan.

Bobby de Bouwer
Bobby de Bouwer9 aug. 2017 - 12:57

Niet fijn om op iemands sterfdag zo'n stuk te schrijven. Dat kan beter een jaartje later.

1 Reactie
Buzzer
Buzzer10 aug. 2017 - 13:28

Waarom? Legt u dat eens uit.

Andreas Cappen
Andreas Cappen9 aug. 2017 - 12:51

Van der Horst heeft vast gelijk, maar dit was allemaal allang bekend en om het nu op zijn sterfdag te brengen, is ook niet erg galant.

11 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst9 aug. 2017 - 14:41

Je bedoelt: het was ook al niet kies toen op de sterfdag van Hitler en Mussolini al die akeligheden werden gepubliceerd.

R A.W
R A.W9 aug. 2017 - 14:52

Mensen uit vliegtuigen laten vallen is ook niet echt galant.

Kepler
Kepler9 aug. 2017 - 15:00

De spijker op de kop! Onnodig natrappen.

MomentInFocus2
MomentInFocus29 aug. 2017 - 16:30

Zegt u dat ook op de sterfdag van een IS terrorist?

Andreas Cappen
Andreas Cappen9 aug. 2017 - 18:18

@ Van der Horst Je bedoelt: het was ook al niet kies toen op de sterfdag van Hitler en Mussolini al die akeligheden werden gepubliceerd. >> Nee, dat bedoel ik niet en ik laat de stroman maar voor wat ie is.

Andreas Cappen
Andreas Cappen9 aug. 2017 - 18:19

@ RAW Mensen uit vliegtuigen laten vallen is ook niet echt galant. >> Beweer ik dat dan ergens?

Mark Huysman
Mark Huysman10 aug. 2017 - 8:20

[Je bedoelt: het was ook al niet kies toen op de sterfdag van Hitler en Mussolini al die akeligheden werden gepubliceerd. >> Nee, dat bedoel ik niet en ik laat de stroman maar voor wat ie is.] Dus van sommige politieke misdadigers mag je op hun sterfdag de misdaden benoemen maar bij andere politieke misdadigers is het ‘niet erg galant’?

Andreas Cappen
Andreas Cappen10 aug. 2017 - 15:05

@ Huysman Dus van sommige politieke misdadigers mag je op hun sterfdag de misdaden benoemen maar bij andere politieke misdadigers is het ‘niet erg galant’? >> Nee en ik laat me wederom niet verleiden om op deze stroman in te gaan.

stokkickhuysen
stokkickhuysen10 aug. 2017 - 17:47

@VanderHorst nee ik denk niet dat hij dat bedoelt. Hij bedoelt dat als je dit zo lang al weet dan is de sterfdag slecht gekozen om er een flink epistel aan te wijden. De vergelijking met Hitler en Mussolini gaat mank, Luister eens naar Bob Marley: I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy.

Mark Huysman
Mark Huysman11 aug. 2017 - 7:30

Zonder deputies geen massamoord.

Buzzer
Buzzer11 aug. 2017 - 15:42

Gezien je latere reacties, wat bedoel je nu eigenlijk, wat wil je hiermee zeggen?

Meta Foor3
Meta Foor39 aug. 2017 - 12:37

tja, NL heeft qua loyaliteit een blinde vlek als het gaat over aaibare personen , of zij die zich onder die entourage bevinden. Het wemelt van dergelijke figuren in media, politiek en -moet ik zeggen- de duistere kanten vd maatschappij. Zolang er een leuk bekkie, mooie haartjes en vlotte babbel aan vast zitten, wordt er al snel misdadigheid, onbeschoftheid en geraffineerdheid onder de poldermat geschoven. Inderdaad, wat Han schrijft ''karakterloos'' (maar daar zou ik dan tevens diegenen onder willen schuiven die dergelijke figuren vertederd weglachen en goedpraten vanwege de aaibaarheid)