Joop

Joram en het verdriet van Tijs van den Brink

  •  
08-02-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
147 keer bekeken
  •  
joram

© Screenshot: EO

We leven in een vrij land. Een land waarin Joram van Klaveren moslim mag worden
Voormalig PVV-Kamerlid Joram van Klaveren is moslim geworden en schreef daarover een boek. Omdat Joram tot voor kort christen was en ook radiocommentator is bij Dit is de Dag , kwam Tijs van den Brink van EO Radio 1 met de primeur. Journalistiek gezien prachtig, maar ook wel een gevoelig dingetje voor zijn achterban. Daarom wijdde Tijs er een blog aan. Daarin legt hij uit waarom hij “dit in mijn ogen verdrietige verhaal” wilde uitzenden.
“Ik ben na lezing van het boek een paar dagen van slag geweest,” schrijft de EO-coryfee. “Hoe kun je voor Mohammed kiezen als je Jezus kent? Jezus die de perfecte mens was, en ook nog eens God, of een aardse machthebber als Mohammed met alle lelijke kanten van dien. Macht maakt vrijwel niemand mooier. Om maar te zwijgen van een flink deel van Mohammeds radicale volgelingen, die je toch iedere lust tot sympathie voor die godsdienst ontnemen.”
Ik snap dat Tijs een storm voorzag vanuit zijn achterban: don’t blame the messenger. Maar ik schrik van zoveel slappe redeneringen en valse suggesties in één alinea. Een bekeerde moslim kiest namelijk niet primair voor Mohammed maar voor de islam. De Jezus van het christendom en de Mohammed van de islam zijn twee niet te vergelijken grootheden. Jezus is in de christelijke traditie de belichaming van God; Mohammed is in de islamitische traditie de boodschapper van God. Mohammed riep zijn volgelingen expliciet op om niet hem, maar God centraal te stellen.
Helaas geeft Joram van Klaveren in zijn boek zelf ook aanleiding tot het vruchteloze vergelijken van Jezus en Mohammed. Niet slim, maar van een journalist als Van den Brink mag je verwachten ook daar kritische vragen bij te stellen.
En dan het zinnetje “om maar te zwijgen van een flink deel van Mohammeds radicale volgelingen, die je toch iedere lust tot sympathie voor die godsdienst ontnemen.” Een flink deel? Er zijn wereldwijd 1,6 miljard moslims en circa 900 duizend daarvan wonen in Nederland. Wat bedoelt Van den Brink met ‘een flink deel’? Confronteert hij een pas bekeerde christen voor de microfoon ook direct met kerkelijke misbruikzaken, intimiderende evangelische voorgangers, homofobe kerken en de christelijke inspiratie van de Noorse massamoordenaar Anders Breivik?
Om de achterban gerust te stellen bood de EO ook nog een online podium aan Cees Rentier, predikant-directeur van de stichting Evangelie & Moslims. Deze stichting heeft contacten met moslims en kent hun wereld, maar staat niet voor een gelijkwaardige dialoog en heeft een christelijke bekeringsagenda. In een Brief aan Joram vertolkt Rentier het verdriet van het orthodox-christelijke volksdeel over het vertrek van ‘hun Joram’ en zijn oversteek naar de islam.
Rentier wijst terecht op het feit dat Van Klaverens boek voor een groot deel bestaat uit klassieke argumenten uit de islamitische apologetiek. En dat dit weinig creatief en verrassend is. En Rentier scoort door de geweldloze Jezus en de bestuurder-politicus Mohammed met elkaar te vergelijken. Dat is – zoals ik hierboven al uitlegde – geen goede methode om de twee wereldgodsdiensten inhoudelijk op hun merites te beoordelen.
De predikant wordt scherp en schrijft iets verderop in zijn brief aan Joram: “Ongetwijfeld zal je eigen vrouw je al kritisch hebben bevraagd wat je nieuwe geloof voor je huwelijksmoraal betekent. Het valt me op dat je in je boek op het punt van polygamie en de structurele ongelijkheid tussen man en vrouw voor de wet niet echt in gaat.” Hier suggereert Rentier dat moslimmannen in ons land en wereldwijd vandaag vrijwel allemaal fundamentalist zijn en aan polygamie doen.
We leven in een vrij land. Een land waarin Joram van Klaveren moslim mag worden. Een land waarin orthodoxe christenen hierover hun verdriet mogen uitspreken. Een land waarin we kritiek mogen hebben op alle kwalijke aspecten van religies waaronder ook de islam. En een land waarin mensen afscheid mogen nemen van welke groep of levensbeschouwing dan ook.
Maar een vrij land betekent ook dat we verantwoordelijkheid nemen. Dat we oprecht met elkaar in gesprek gaan, zonder elkaar publiekelijk de maat te nemen met vileine suggesties. Dat we niet simpelweg een wereldgodsdienst in zijn geheel diskwalificeren. Vrijheid kan niet zonder oog voor elkaars tradities en waarden. En niet zonder het openstaan voor de goede en liefdevolle aspecten die gelukkig altijd te vinden zijn in een godsdienst of levensbeschouwing van een ander. Vrijheid heeft geen kans van slagen zonder respect voor verschillen en oog voor wat mensen in al hun diversiteit met elkaar verbindt.
Ik hoop dat de EO dit ter harte neemt en zijn verantwoordelijkheid neemt. En als christen voeg ik daar vanuit een diepgewortelde overtuiging aan toe: in Jezus’ naam!
Dit artikel verscheen eerder op NieuwWij
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (25)

Hans Zuyderveld
Hans Zuyderveld9 feb. 2019 - 23:46

Je kunt religieuzen niet aanspreken op vruchteloze argumentaties die aan zouden moeten tonen dat hun religie beter is dan de andere religie. Zonder dat type onzinargumentaties bestaat er immers geen religie.

1 Reactie
Quibus2
Quibus211 feb. 2019 - 18:13

Het gros van de religieuzen (katholieken, hindoes, boeddhisten en moslims) heeft er geen enkele behoefte aan om aan te tonen dat hun religie beter is dan welke andere ook. Dat er aardig wat van de uitzonderingen in dit land rondlopen en andere uitzonderingen wat vaker het nieuws halen dan hun vele mildere religiegenoten doet daar weinig aan af.

Phil2
Phil29 feb. 2019 - 8:21

Kwestie van "opposites attract"? Hoewel ik respect heb voor diens optreden op DWDD, acht ik het niet onmogelijk dat V.Klaveren terugkeert op z'n oude (Christelijke) nest na dragen van de huidige islamitische roze bril. "Swing of the pendulum" noemen historici zoiets.

OlavM
OlavM9 feb. 2019 - 0:35

[Maar een vrij land betekent ook dat we verantwoordelijkheid nemen. Dat we oprecht met elkaar in gesprek gaan, zonder elkaar publiekelijk de maat te nemen met vileine suggesties. Dat we niet simpelweg een wereldgodsdienst in zijn geheel diskwalificeren.Vrijheid kan niet zonder oog voor elkaars tradities en waarden. En niet zonder het openstaan voor de goede en liefdevolle aspecten die gelukkig altijd te vinden zijn in een godsdienst of levensbeschouwing van een ander. Vrijheid heeft geen kans van slagen zonder respect voor verschillen en oog voor wat mensen in al hun diversiteit met elkaar verbindt.] Zeker. Wat dit betreft slaan veel mensen helaas telkens weer de plank volledig mis.

Sonic2
Sonic28 feb. 2019 - 19:06

Ik denk dat Joram van Klaveren in zijn PVV tijd ook niets anders kon. De partij voor de Vrijheid duldt maar 1 geluid en dat is het geluid van dictator Wilders. Als je je baan, je hypotheek, je hele leven min of meer wilt houden, moet je naar deze rechts radicale dictator luisteren. Er was 0,0 ruimte om daarvan af te wijken. En net als in elke andere sekte, werd van Klaveren en Bontes als een melaatse behandeld door alle agressieve PVV'ers. Het slaafse stemvolk van Wilders gelooft blindelings dat Wilders het goede vertegenwoordigt en dat degene die uit die sekte gaan het verkeerde verkondigen of niet loyaal zijn. Van Klaveren heeft al lef gehad om uit die sekte te vertrekken. PVV'ers hebben een simpele werkelijkheid. Wilders is de god en verlosser. Links zijn een stel communisten. De islam is fascisme en dat maakt haar aanhangers dus aanhanger van het fascisme. En iedereen die afwijkt van Wilders is een leugenaar en bedrieger. Dat is een compleet waanidee en helaas worden ze daarin nooit meer meer gecorrigeerd. Omdat andere partijen en de media het zichzelf nog steeds kwalijk nemen dat ze niet hadden verwacht dat Trump in Democratische staten zou winnen die in 1988 voor het laatst naar een Republikein waren gegaan. En de Brexit. Ook dat was een marginaal verschil. Als je door het extreme, rechts radicale uiterste wordt gehersenspoeld en alleen maar gelooft dat islam heel slecht is dan zal een blik op de Koran werpen je natuurlijk vanuit dat perspectief alleen maar mee vallen. Dus vandaar dat PVV'ers gemakkelijk tot de islam bekeren. PVV'ers en FvD''rs geloven dat rechters alleen maar Henk en Ingrid dwarsbomen. Ze geloven in Eurabia. Ze geloven dat alle media alleen bestaan om de PVV en FvD dwars te bomen. Een aantal decennia geleden zou je de GGZ bellen, maar nu krijgen dit soort mensen een podium. Het is ook niets anders als in Amerika. Ik wil een gematigd beeld neer zetten van van Klaveren. Hij heeft een zeer domme fout gemaakt door achter Wilders aan te lopen. Daarna heeft hij het enige goede gedaan door er uit te stappen. Dat is heel moeilijk om uit een sekte te treden. Daarna heeft hij alles getrotseerd om als moslim uit de kast te komen. Daar kan je wel zuur en cynisch over doen, maar hij doet het maar wel.

DePisang
DePisang8 feb. 2019 - 16:15

Er is natuurlijk niks mis mee dat de diverse concurrerende religieuze sektes elkaar onderling flink de maat nemen over hun sprookjes. Zelf ruiken ze het waarschijnlijk niet meer maar de ''stank'' die ze verspreiden is voor de seculiere buitenstaander werkelijk ondraaglijk. Hoe meer heibel in de diverse relitenten hoe sneller het zal zijn afgelopen met de ellende en komt een seculiere vreedzame samenleving een stuk dichterbij.

1 Reactie
Quibus2
Quibus211 feb. 2019 - 18:08

Hmja, die lekker seculiere 20e eeuw in Europa, niets dan pais en vree...

FransBrinkman
FransBrinkman8 feb. 2019 - 13:00

Gelet op de diverse stromingen in christendom en islam en de interne tegenspraken in de hoofdgeschriften zelf valt er weinig te vergelijken. Christus schaft het OT naar eigen zeggen niet af. Wie van (staats)geweld houdt, kan met OT-teksten ruim vooruit! Overigens is het boek Openbaringen (NT) een grote slachting en gaan verreweg de meeste mensen naar een staat van eeuwig durende onvoorstelbare zware pijnen. (In de bijbel staat dat wenig mensen in de hemel komen, misschien maakt Van Klaveren meer kans met z'n eigen geloof.)

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde8 feb. 2019 - 12:30

Het zalwelbijhet zieltjesbehoudvan velovigen horen maar ik dacht dat we dit stadium van persoonlijke interventie inmiddels achter ons hadden. Tenminste in het moderne christenland. Als jochie ben ik van een katholieke naar een openbare school gegaan omdat mijn ouders vonden dat ik het geloof iets te letterlijk nam. Ik bad de rozenkrans tot bezetens toe, ging ter communie hoewel dat officieel nog niet mocht, had serieuze vragen over het bidprentje met het hoofd van jezus en de doornen die diep in zijn huid drongen en vroeg mij hardop af waarom mensen zoiets deden. Mijn ouders vroegen zich terecht af waarom je kinderen in godsnaam met die ellende confronteert. Een paar weken na mijn overstap kwam de pastoor op bezoek en dreigde dat het slecht zou aflopen met mij. Bovendien vond hij het hoogtijd voor nieuwe aanwas in het gezin. Mijn moeder, inmiddels diep in de dertig heeft de man toen de deur uitgezet. Ik hoor mijn vader nog vloeken toen hij thuis kwam. Waar ze gvd het lef vandaan haalden om zich met het priveleven van anderen te bemoeien. Ik inmiddels genezen van mijn korte maar hevige flirt zat erbij en keek ernaar. Wat dat betreft is er weinig veranderd in vijftig jaar.

1 Reactie
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde8 feb. 2019 - 12:32

Sorry voor de type fouten, het tablet en ik zijn nog niet aan elkaar gewend.

Norsemen
Norsemen8 feb. 2019 - 11:47

"Hoe kun je voor Mohammed kiezen als je Jezus kent?" Hoe kun je godsdienstig zijn als je tot 10 kunt tellen.

3 Reacties
madbako
madbako9 feb. 2019 - 12:59

De beste bijdrage tot nu toe.. :)

Quibus2
Quibus211 feb. 2019 - 18:07

Gewoon, een iets meer filosofische en minder materialistische inslag? Maar misschien is dat voor mensen die wel tot tien kunnen tellen, maar moeite hebben met de tafel van zeven wat te hoog gegrepen.

Norsemen
Norsemen15 feb. 2019 - 18:32

Quibus Prima dat je gelovig bent maar het woord filosofisch is totaal misplaatst. Filosofie is de kunde van het denken, religie van het niet denken.

Lanca
Lanca8 feb. 2019 - 11:41

Toch wel een wat sneue man, die Joram. Omdat hij de informatie, opgedaan in de politiek en zijn zweefkezenstudie niet goed heeft kunnen verwerken, wat tot verwardheid leidde, is hij op zoek gegaan naar iets simpels, iets waarover hij niet teveel hoeft na te denken. Om innerlijke conflicten te voorkomen. Met name het fatalisme in het mohammedanisme geeft hem rust: geen schuldgevoelens meer en lekker leven zonder verantwoordelijkheden. Een nare vorm van egoïsme.

2 Reacties
FransBrinkman
FransBrinkman8 feb. 2019 - 12:51

U bent kenner van godsdienstwetenschappen om deze studies als zweefkezerij te kunnen kwalificeren?

OlavM
OlavM9 feb. 2019 - 0:38

@ FransBrinkman: Sterke rnog: Lanca beschouwt zichzelf kennelijk als een helderziend en begaafd psycholoog, want hij meent de innerlijke roerselen van Joram van Klaveren volledig en onomstotelijk uit de doeken te kunnen doen.

ton14024
ton140248 feb. 2019 - 11:10

Voor mij is geloof een te respecteren mogelijkheid om onverklaarbaar (leed) een plek te geven. Een overstap kan ik niet respecteren zonder dit aspect aandachtig te bespreken.

Alison Wong
Alison Wong8 feb. 2019 - 9:53

U vergeet een belangrijk punt te vermelden. Moslims vereren Christus net zo als Mohammed. Beide zijn voor hun boodschappers van God. Dit wordt verbazingwekkend achterwege gelaten in zowel Van den Brink's als Brand's relaas.

2 Reacties
JasDon
JasDon8 feb. 2019 - 10:37

Dat is zeer afhankelijk van de stroming binnen de Islam. Er is bv. een sterke lobby binnen de Islam om het graf van Mohammed in Medina volledig te vernietigen, omdat het bezoek er aan wordt gezien als verafgoding.

rvb2
rvb28 feb. 2019 - 11:41

@JasDon: de islam kent net zoals het christendom beeldenstormers. Het zijn eigenlijk gewoon stromingen van dezelfde godsdienst, met dezelfde god.

JasDon
JasDon8 feb. 2019 - 9:49

"Dat we niet simpelweg een wereldgodsdienst in zijn geheel diskwalificeren." Waarom niet? Een wereldgodsdienst wordt toch niet minder diskwalificatie waardig omdat er toevallig meer gelovigen zijn. En waar ligt de grens dan? Bij 5 miljoen mensen of minstens een spreiding over 4 continenten? En ik vind dat je er zelf ook een beetje aan meedoet. In het artikel waarnaar je verwijst (https://www.nieuwwij.nl/themas/mohammed-geen-jezus-dat-een-ramp/) stel je dat Jesus nooit voor geweld koos en verwijt je dat Mohammed wel. En dat verwijt kan je maken, omdat we leven in een humanistische maatschappij, waar geweld wordt veroordeeld. Maar 1300 jaar geleden was dit gewelds perspectief voor Christenen helemaal niet relevant, want toen was geweld tegen de medemens best wel normaal. Ik zie dit soort vergelijkingen ook als een zinloze race to the bottom, want in zowel de Koran als de Bijbel kan je t.o.v. hedendaagse waarden best wel wat achterlijke ideeën uit het verleden halen. En als alles op tafel ligt en je elkaar belachelijk hebt gemaakt, is de god waarmee je begon nog steeds de beste. Met vriendelijke groet van een ongelovige.

1 Reactie
Quibus2
Quibus211 feb. 2019 - 18:05

“Dat we niet simpelweg een wereldgodsdienst in zijn geheel diskwalificeren.” Waarom niet? Nou, simpelweg uit lijfsbehoud? Er zijn historisch (en ach, ook nu) minstens zoveel redenen te bedenken om alle Europeanen te diskwalificeren (het is maar hoeveel mensen je op een hoop wilt gooien) als alle moslims. En beide lost he-le-maal niets op.

JohnVKR
JohnVKR8 feb. 2019 - 9:46

“Ongetwijfeld zal je eigen vrouw je al kritisch hebben bevraagd wat je nieuwe geloof voor je huwelijksmoraal betekent. Het valt me op dat je in je boek op het punt van polygamie en de structurele ongelijkheid tussen man en vrouw voor de wet niet echt in gaat.” Misschien goed wanneer Tijs van den Brink en Cees Rentier ook eens aandacht schenken aan hun christenbroeders in de VS. In ongeveer de helft van de staten in de VS mogen christenen met minderjarigen huwen. Tussen 2000 en 20015 zijn meer dan 200.000 volwassen mannen (en christenbroeders van Tijd en Cees) in het huwelijk getreden met minderjarige meisjes. Bovendien komt polygamie in de VS onder een klein deel van de christen-fundamentalistische broeders van Tijs en Cees ook nog steeds voor. Ook in het door Tijs en Cees zo aanbeden Israël zien we een structurele en werkelijk ongekende ongelijkheid tussen man en vrouw onder orthodoxe joden, terwijl de belangrijkste rabbijnen in Israël polygamie goedkeuren, ook al is het bij wet verboden. Dus als het gaat om de gelijkheid tussen man en vrouw, lijkt het me goed als Tijs en Cees zich eerst eens om 'hun eigen volk' bekommeren, alvorens afvallige Joram de les te lezen.

Libertain
Libertain8 feb. 2019 - 9:12

Beste Theo, bedankt voor je uitstekende scherpzinnige en inspirirende analyse. Helemaal mee eens. Dit is juist het groot voorbeeld voor kwaliteitsjournalistiek uit de hoogste echelonen van onze Europese beschaving. Nogmaals pluim!