Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

Joden en moslims kunnen zich weer volwaardig lid van de samenleving voelen

  •  
15-12-2011
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het welzijn van dieren is zeer belangrijk maar het mag niet leiden tot een absoluut verbod voor minderheden om hun godsdienstvrijheid als grondrecht te beleven
In een zijn commentaar op het wetsvoorstel van mevrouw Thieme van de Partij voor Dieren inzake het ritueel slachten, uitte de filosoof Hans Schnitzler felle kritiek op deze politica en haar medestanders in de Tweede Kamer ( Volkskrant d.d. 14 oktober j.l.). Immers door het ritueel slachten voor Joden en moslims te willen verbieden, stelden deze parlementariërs het welzijn van dieren boven de vrijheid van godsdienst van deze minderheden. Deze kritiek was volledig terecht. Immers dieren zijn, zoals de Raad van State ook in zijn advies stelde, rechtsobjecten maar geen rechtssubjecten. Ondanks het belang van het welzijn van dieren, hebben mensen meer rechten dan dieren. Als dierenrechten gelijk worden gesteld met mensenrechten dan is het hek van de dam.
Zoals zo vaak de laatste jaren heeft de seculiere meerderheid in de Tweede Kamer  het standpunt van de Raad van State over deze evenwichtige en zorgvuldige rechtenafweging naar de prullenbak verwezen. Weg vrijheid van godsdienst voor moslims en Joden! Als hierna ook onze parlementariërs in de Eerste Kamer- de Chambre de réflexion – deze gelijkstelling tussen mensenrechten en dierenrechten zouden overnemen, dan kunnen we – volgens Hans Schnitzler- de Eerste Kamerleden net zo goed vervangen door ezels!
Welnu, hij kan, samen met de joden en moslims, gerust zijn. Onze Eerste Kamerleden hebben hun functie eer aan gedaan. Ze hebben tijdens het debat over deze gevoelige zaak begin deze week korte metten gemaakt met de gelegenheidwetgeving van de Tweede Kamer. Met grote precisie en zorgvuldigheid hebben ze het wetsvoorstel van mevrouw Thieme rechtstatelijk gefileerd. Hierdoor werd de orde der rechten hersteld. Het welzijn van dieren is zeer belangrijk maar het mag niet leiden tot een absoluut verbod voor minderheden om hun godsdienstvrijheid als grondrecht te beleven.
Van betekenis voor het debat was ook de inbreng van staatsecretaris Bleker van landbouw. De “uitgestoken hand” van de Tweede Kamer aan de moslims en Joden om wel ritueel te mogen slachten indien ze kunnen bewijzen dat deze slacht even pijnloos is voor het dier als de slacht onder verdoving, is volgens hem een lege huls, want kan door de overheid onmogelijk gecontroleerd worden. Van fundamenteel belang in het debat was zijn standpunt dat dit amendement in strijd is met de principiële gedachte achter de grondrechten. Immers, grondrechten werden ingevoerd om de burgers tegen de overheid te beschermen. Het is daarom de wereld op zijn kop zetten als de overheid gaat vragen aan de burgers om te bewijzen dat ze hun grondrecht mogen uitoefenen.
Met trots kunnen we dus constateren dat de Eerste Kamer zich niet laat leiden door de waan van de dag. Ze heeft haar principiële en rechtstatelijk grenzen gesteld aan het “knoeiwerk” van de Tweede Kamer. Voor het vertrouwen in het parlement is ze onmisbaar. Hoezo opheffen van de Eerste kamer? Zolang ze volledig onafhankelijk, wijs en zorgvuldig opereert, is er in Nederland geen behoefte aan een constitutioneel hof dat de wetten toetst aan de grondwet en internationale verdragen. Voor een dergelijk hof is in het laatste decennium grote behoefte ontstaan. Immers sinds 2001 is de Tweede Kamer, in haar wetgeving inzake de (grond)rechten van eerst de moslims en nu ook de Joden, een stempelmachine geworden. Beide gemeenschappen voelden zich hierdoor aan de rand van de samenleving gedrukt.
Dankzij de Eerste Kamer is de rechtsstaat hersteld en voelen joden en moslims zich weer volwaardige leden van de Nederlandse samenleving.  
Mohamed Rabbae is oud Lid Tweede Kamer voor GroenLinks en bestuurslid van het Joods-Marokkaans Netwerk.

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (52)

JoopSchouten
JoopSchouten15 dec. 2011 - 12:11

'Als dierenrechten gelijk worden gesteld met mensenrechten dan is het hek van de dam.' Is dat wel zo ? Sinds wanneer is een wrede doodstrijd in naam van het Godssprookje exclusief voorbehouden aan onze 'neven en nichten' ? Misleide mensen creëren een hel op aarde. Het hek IS al van de dam Mohamed. Geneuzel over toepasbaarheid van de betreffende wet is een dooddoener.

dino_radja
dino_radja15 dec. 2011 - 12:11

jammer genoeg wordt nu bevestigd dat godsdienst uitzinderingen verdient in de wet. de godsdienstige mag meer dan de niet-godsdienstige mens, die zo duidelijk de boodschap krijgt: wie godsdienstig is, heeft meer rechten. de atheist mag geen volwaardig lid worden van dezelfde samenleving, met dezelfde rechten als ieder ander.

Waterbeer
Waterbeer15 dec. 2011 - 12:11

Waarom zou er geen behoefte bestaan aan een constitutioneel hof? De eerste kamer is namelijk een orgaan dat beinvloed wordt door partij-politiek en derhalve niet neutraal. Als je verder kijkt wat voor ondeugdelijke wetten wel door de eerste kamer komen is dit een toevallige uitzondering.

MartinSijes
MartinSijes15 dec. 2011 - 12:11

Rabbae heeft wat mij betreft volkomen gelijk. Op zich is het wel treurig dat pas op het laatste moment het schenden van grondrechten is voorkomen. En die sfeer van uitholling van rechtsbescherming en politiek fatsoen gaat door. Wij hebben de afgelopen paar jaar genoeg gezien. Een stinkende bloemlezing: de "Kopvoddentaks" van Wilders, de PVV lijsttrekker in Noord-Holland Hero Brinkman die in de verkiezingsperiode stelt dat vrouwen met een hoofddoek wat hem betreft niet in het Provinciehuis of het regionale streekvervoer mogen. De overige partijen protesteren wel obligaat, maar niet echt agressief tegen de taal en inhoud. Mij doet die taal en inhoud denken aan de NSB in de 30-er jaren. Ik vergelijk Wilders niet met Hitler, maar de PVV praktijk wel met de NSB van voor de Duitse inval. Inmiddels is de PVV voor velen een "gewone" partij geworden waarmee je het eens of oneens kunt zijn. Wat mij betreft gaat die vergelijking met de NSB in de 30-er jaren in een aantal opzichten op: de hetzerige, constant beledigende, populistische, treitertoon met af en toe een extreem vieze uitschieter als die van Hero Brinkman als die mensen met een hoofddoek de toegang tot het Provinciehuis of de bus wil weigeren. Hero Brinkman: de lijsttrekker in Noord-Holland!! Men is er langzamerhand aan gewend dat NSB-achtige taal over ons wordt uitgekotst. En in dat stinkende klimaat wordt een reele kwestie als bescherming van dieren uitgespeeld over de ruggen van Islamieten, waarbij de Joodse rechten op rituele slacht als "collateral damage" worden meegenomen. Het is maar te hopen dat in de toekomst het PVV smaldeel in de Eerste Kamer een smal deel blijft. .Ook al mag de rechter er anders over denken, bljikens het Wildersproces. En mag het in de strijd tegen Wilders en de PVV een onsje meer zijn?

nikita72
nikita7215 dec. 2011 - 12:11

Mensen hebben meer rechten dan dieren, o.a. stemrecht. Maar er is geen reden dat dierenrechten (tegen mishandeling bijvoorbeeld) minder waard zijn dan de rechten van mensen. Ik meen overigens dat vlees eten niet verplicht is voor joden of moslims, dus ze kunnen ook bij een slachtverbod hun godsdienst uitoefenen. De wet heeft wel een arbitrair karakter (als ik mij mild uitdruk) doordat hij alleen op rituele slacht gericht lijkt, terwijl in de reguliere slachthuizen ook een hoop dieren mishandeld worden. Maar daartegen kon de Partij voor de Dieren helaas geen medestanders vinden.

BakkerGerard
BakkerGerard15 dec. 2011 - 12:11

Het welzijn van dieren komt vóór het recht om een geloof te bezigen. De overheid stelt randvoorwaarden waar een ieder aan dient te voldoen. Binnen die randvoorwaarden kun je wat mij betreft geloven wat je wilt.

keck66
keck6615 dec. 2011 - 12:11

Tegen het licht van de bio-industrie vind ik dit topic een bijzaak. Niettemin, er bestaan archaïsche geloofstradities waar de man meerdere vrouwen houdt, zijn kinderen tot bloedens toe kastijdt, dieren offert en jonge meisjes ruilt voor een koppel ganzen. De Nederlandse wet verbiedt deze zaken voor de Nederlandse man, en een nieuwe wet op het onverdoofd slachten had er van mij moeten komen.

DanielHoogland2
DanielHoogland215 dec. 2011 - 12:11

Mohammed, ik wil niet belerend zijn, maar...er bestaat zoeits als "chunking": als een gegeven zeer complex is, loont het de moeite het objekt in stukjes te delen, om die een voor een te beschouwen.Dan is het vaak gemakkelijker,het geheel later weer te kunnen zien. Voor mij geldt het volgende: Laat U niet leiden door het feit dat de eerste kamer deze zaak heeft verworpen : de inhoud staat voor hun niet ter diskussie. De eerste kamer gaat daar niet over. Voor hun is het puur de zuiverheid in de wetgeving ,die beoordeeld wordt. Dus : geen inhoudelijke conclusies trekken uit het oordeel van de eerstekamer. Dan : niemand bij zijn alle 5 heeft het plan, in Nederland de vrijheid van godsdienst in twijfel te trekken, aan te vechte, of i gevaar te brengen. Maak nu toch eens eindelijk een onderscheid tussen de vrjheid van godsdienst en de soms totaal uitgedateerde, volkomen achterhaalde, hopeloos verouderde en ouderwetse riten, die weliswaar als hoogstens als historisch erfgoed bestudeerd kunnen worden, maar waar niemand behoefte aan zou moeten hebben, deze te behouden. Sterker nog : ik heb het sterkste vermoeden, dat religieuzen onder het mom, het argument, van de vrijheid van godsdienst, deze uitgedateerde onzin wil verdedigen. Dat hoeft niet meer in onze moderne samenleving. Een mondige (bestaan die wel?) gelovige van vandaag zal het inzicht hebben, dat bepaalde dingen van gisteren niet meer kunnen. 60 jaar geleden was abortus ook "not done" voor de autochtone gelovigen in Nederland..... de samenleving heeft behoefte aan eerlijkheid ook en vooral van het konservative deel van de bevolking die de gelovingen uitmaakt. It helps ;)

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa15 dec. 2011 - 12:11

''De slager van het jaar'' traks wordt een nationale feestdag.

KingBenzai
KingBenzai15 dec. 2011 - 12:11

Hahahaha. Daar komt er ene... QUOTE: ´U voelt zich bevoegd de godsdienstige riten en voorschriften te amenderen?´ Inderdaad, dat zijn die regeltjes verzonnen en opgelegd door oude machtige mannen die hun volk dom en onderdanig wilden houden. Een god die universums met werelden en levende wezens uit het niets maakt, zou zitten te wachten op een stel gelovigen die graag een lammetje begaaien met messen... *PROEST* Ik zie het helemaal voor me.........

Ikweetnietwieikben
Ikweetnietwieikben15 dec. 2011 - 12:11

" - Alsof Joden en Moslims een soort wrede moordenaars zijn die mensen leven villen voordat ze ze opeten. - " Ik lees dat echt nergens terug. Ik lees dat de mensen waar u het over heeft liever zien dat geen van beide gebeurt. Dat mens noch ander dier dood of levend gevild wordt en uiteraard niet om ze daarna op te eten. " - Over denkfouten gesproken...... - " De opsomming aan voorbeelden die geeft zijn voor velen geen denkfouten. De Partij voor de Dieren weet heel goed wat er gaande in de vee-industrie. En leden van de PvdD ook.. immers dát is één van de redenen wellicht een hoofdreden om lid te zijn van die partij. " - Onderstaande praktijken worden gesubsidieerd: - " Wat u hier beschrijft gebeurt en zelfs nog meer misstanden dan u benoemde. " - En, wie eet er vanavond een karbonaadje, kroketje, frikandelletje bij uitgaan? Laat het je smaken, met goeie jus, en een champignonnetje. - " Ik eet al decennia geen dier... Wel rijst bij de prangende vraag hoe u... ondanks al deze wetenschap nog dier op uw bord kunt verdragen ? " - Maar bedenk wel, als je dan nog steeds op Moslims en Joden loopt te kankeren, dan ben je, naast een "et cetera" een ongelooflijke hypocriet. - " Ik kanker niet.. noch ben ik hypocriet én ik ben al helemaal niet racistisch... Ik heb ik mijn leven nog nooit iemand veroordeeld op grond van ras, kleur, cultuur of geloof. Altijd zal ik eerst naar de mens zelf en zijn, haar gedrag kijken.. op grond daarvan trek mijn conclusie !

lancelot2
lancelot215 dec. 2011 - 12:11

Alle ophef over het al dan niet verdoofd slachten, gaat steeds over de vraag of de vrijheid van godsdienst wel of niet mag worden aangetast ten gunste van het dier. Maar verdoofd slachten is voor moderne moslims helemaal geen probleem. Uit gezondsheidsoverweging schreven rabbijnen en imams eeuwen geleden voor dat een dier springlevend moest zijn op het moment van slachten. Alleen dan wist je zeker dat het dier niet was overleden aan een gevaarlijke ziekte. Om mensen niet van deze regel te ;laten afwijken, vertelden de religieuze leiders dat god het zo wilde. Nu leven we in een moderne tijd waarin verdoven mogelijk is.

ZwartePiet
ZwartePiet15 dec. 2011 - 12:11

Ik word ook een moe van godsdienstvrijheid. De levensovertuigingen van individuen zouden hierbij ook beschermd moeten zijn maar dat is 99% van de gevallen niet het geval. De regel werkt alleen als je een groep vormt en dat staat lijnrecht tegenover het recht van gelijke behandeling. De eerste kamer heeft dus ook verkeerd geoordeeld door de belangen van de groep voor die van andere individuen te stellen en het is daarom gewoon niet rechtsgeldig.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa15 dec. 2011 - 12:11

Koosjes mag niet slachten maar op Zondag de winkels moeten dicht? Hoezo ''Joods-chrsistelijke traditie'' ?! of was dat een grapje?

[verwijderd]
[verwijderd]15 dec. 2011 - 12:11

Sinds mensenheugenis gaan religies zich te buiten aan wreedheden tegen mens en dier. Het is van de zotte dat een moderne maatschappij die veel bewuster omgaat met pijn en leed en zich humaan opstelt zich laat gijzelen door religieuze fundamentalisten. De westerse samenleving, en dat bleek ook uit de opinie van vertegenwoordigers, keurt in principe geweld tegen mens en dier af. De noodzaak van eten behoeft geen discussie maar er kan niets op tegen zijn wetenschappelijke ontwikkelingen ten voordele van mens en dier toe te passen. Joden en moslim laten zich ook niet onverdoofd opereren als zij iets mankeren. Wie niet goed is voor dieren is dat doorgaans ook niet voor zijn medemens.

1 Reactie
Waterbeer
Waterbeer15 dec. 2011 - 12:11

En dat uit zich in de bioindustrie?

DonCarlos
DonCarlos15 dec. 2011 - 12:11

Goh,wat een overwinning,bij leven een volwaardig lid van de samenleving en als u sterft komt u,,nog mooier,,in de hemel,en dat allemaal door

1 Reactie
DonCarlos
DonCarlos15 dec. 2011 - 12:11

Even afmaken,en dat allemaal door ritueel slachten.Simpeler kan je het niet krijgen.

KingBenzai
KingBenzai15 dec. 2011 - 12:11

Ik heb nog steeds geen passend antwoord ontvangen... Kom op, stelletje dierenbeulen... Geef mij nu eens antwoord op deze vraag: Een god die het universum heeft gemaakt... Met sterrenstelsels, zwartegaten, dwergsterren, reuzesterren, planeten met alle dieren en mensen erop, bergen en oceanen... DIE god zit dus te wachten op een stelletje gelovigen die een lammetje met messen bewerken om ´m al spartelend te laten stikken in z´n eigen bloed...???????!??? Dat is wat jullie geloven????????

1 Reactie
DitBenIk2
DitBenIk215 dec. 2011 - 12:11

Ik vraag me ook elke keer weer af hoe het mogelijk is dat er nog miljarden mensen zijn die in die religie onzin geloven. Voor mij hetzelde als een volwassen man die nog steeds in sinterklaas gelooft.

Tom Meijer
Tom Meijer15 dec. 2011 - 12:11

Flauwekul. Rabbae moest zich kapot schamen. Het een en ander heeft helemaal niets met dierenrechten te maken (dieren kunnen geen rechten hebben, net zo min als plichten), maar met de plicht van mensen om verantwoord te leven. Daar valt ook onder dat mensen de plicht hebben om verantwoord met dieren om te gaan. Dat sluit het tegengaan van lijden in. De vraag is nog steeds wel gerechtvaardigd of ritueel slachten meer lijden met zich mee brengt dan het slachten in een regulier slachthuis. Dat hiermee de vrijheid van godsdierst op het spel stond is een gotspe en dat dat als argument werd opgevoerd vind ik een absoluut dieptepunt.

2 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194715 dec. 2011 - 12:11

"Dat hiermee de vrijheid van godsdierst op het spel stond is een gotspe en dat dat als argument werd opgevoerd vind ik een absoluut dieptepunt." De (orthodoxe) Joden staan op het standpunt dat het leven volgens hun religieuze voorschriften met een verbod op onverdoofd slachten onmogelijk wordt gemaakt. Ze doen een beroep op de in de grondwet verankerde godsdienstvrijheid. U noemt dat een brutaliteit en een dieptepunt. Het zijn inderdaad andere tijden geworden.

Waterbeer
Waterbeer15 dec. 2011 - 12:11

Gezien het alternatief ; dieren mishandelen en een pin door de kop schieten en dat verdoving noemen veel erger is is dit gewoon een racistische wet om moslim te pesten .

pietdevries2
pietdevries215 dec. 2011 - 12:11

Nu de heer Rabbae keelafsnijden verdedigt is hij in mijn achting diep gezakt. Wat godsdienstvrijheid te maken heeft met barbaarse praktijken, mij ontgaat het. Godsdienstvrijheid heeft te maken met geloof, overtuigingen, niet met mishandeling en onnodig leed, lijkt mij, als atheist / agnost. Zou Rabbea ook het hartuitsnijden bij levende gevangenen, zoals de Inca's of de Maya's deden, verdedigen ? Mocht de heer Rabbea vrezen voor een verbod ook op besnijdenis, ik zou er inderdaad voor zijn dat dat alleen mag worden gedaan op 18 jarigen of zo, met hun instemming. Doopsgezinden hadden al lang het idee dat je geen dingen mag opdringen.

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans194715 dec. 2011 - 12:11

"Zou Rabbea ook het hartuitsnijden bij levende gevangenen, zoals de Inca's of de Maya's deden, verdedigen ?" Is er überhaupt iemand die dat wil verdedigen? "...een verbod ook op besnijdenis, ik zou er inderdaad voor zijn dat dat alleen mag worden gedaan op 18 jarigen of zo, met hun instemming." U voelt zich bevoegd de godsdienstige riten en voorschriften te amenderen?

Artois
Artois15 dec. 2011 - 12:11

Rabbae zegt dat de eerste kamerleden hun functie eer hebben gedaan. Een schandalige opmerking voor iemand die kamerlid is geweest. De tweede kamer heeft een democratisch besluit genomen dat regentesk de nek is omgedraaid door eerste kamer leden die op democratisch gebied niet serieus kunnen worden genomen maar waar je toch last van hebt. Rabbae mag van mij religieus achterlijk zijn, maar het wordt wel tijd dat hij onze democratie respecteert. Waar legt hij de grens, vindt hij dat ook toepassing van de sharia moet kunnen in zijn 'Nidderland' omdat dit bij zijn godsdienst hoort?

2 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194715 dec. 2011 - 12:11

U moet zich toch echt eens verdiepen in wat de parlementaire democratie is. Dat is op basis van een mening macht proberen te vormen. En het rekening houden met minderheden, ook dat zou je een democratische verworvenheid kunnen noemen.

Fransss en Vrij
Fransss en Vrij15 dec. 2011 - 12:11

[ De tweede kamer heeft een democratisch besluit genomen dat regentesk de nek is omgedraaid door eerste kamer leden die op democratisch gebied niet serieus kunnen worden genomen maar waar je toch last van hebt. ] De eerste kamer heeft hier inderdaad grotendeels voor tweede kamer gespeeld. Naast inhoudelijke kritiek op de rommelige wet heeft ze ook geaccepteerd dat Bleker volkomen onverwacht met een convenantvoorstel mocht komen om het dierenleed te verzachten. Dat is een mes in de rug van Thieme. Dat hoort niet in de eerste kamer thuis. Thieme werd persoonlijk amendementen verweten die ze in de tweede kamer heeft moeten accepteren. Dat hoort niet in de eerste kamer thuis. Toppunt is dat de eerste kamer het argument hanteerde dat er elders in de bio industrie veel meer erbarmelijke omstandigheden heersen. Dat is een kul argument dat met het huidige wetsvoorstel niets te maken heeft. En dat kwam dan ook nog van de christelijke partijen die altijd die megastallen steunen. Kortom, de eerste kamer heeft weer een blik argumenten opengetrokken voor haar eigen afschaffing.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos15 dec. 2011 - 12:11

Weer een raar tendentieus stuk van Rabbae. De suggestie dat je geen volwaardig lid van de samenleving kunt zijn zonder rituele slacht is een vreemde opmerking. Wellicht kun je geen volledig lid zijn of voelen van je geloofsgemeenschap maar er zijn massa's joden en moslims die daar helemaal niet wakker van liggen. Het zijn vooral de militante geluiden die je hoort. Ook mijn ideale samenleving wordt niet volledig ingelost dus het is in dat opzicht een beetje inschikken.

1 Reactie
Fransss en Vrij
Fransss en Vrij15 dec. 2011 - 12:11

[ De suggestie dat je geen volwaardig lid van de samenleving kunt zijn zonder rituele slacht is een vreemde opmerking. ] Inderdaad, je mag hier ook niet stenigen, handen afhakken of meisjes besnijden en rituele slacht is maar een heel heel klein deeltje van die veel grotere beperking die al plaatsvindt. Toch zegt Mohamed Rabbae: "Het welzijn van dieren is zeer belangrijk maar het mag niet leiden tot een absoluut verbod voor minderheden om hun godsdienstvrijheid als grondrecht te beleven". "Een absoluut verbod", dit is gewoon populisme.

[verwijderd]
[verwijderd]15 dec. 2011 - 12:11

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa15 dec. 2011 - 12:11

Beste mensen, het blijft moeilijk om iets te begrijpen over het zogenaamde de zorgenmakers over de dieren die onnodig lijden onder de moslimse en de joodse slager? Nou ook de viesjes kunnen bloeden, ik zag het met mijn oog. "''Hoeps!!'''' riep de onverwacht blonde man tegen zijn kind. ik stond in hun buurt toevallig. ''Wat papa'' vroeg het kind, terwijl het kind naar een mooie meisje aan de andere kant zwaaide. ''Ik heb beet en het is geen kleintje hoor, kijk hier even'' zei de vader. De oude man trekt hard, draait met iets in zijn handen, steekt zijn blote rechtervoet in het gazon als steun voor zijn getrek en af en toe '' ''Tjonegnjongen'' hoeste. En toen zag ik een grote vis van ongeveer 40 of 50 centimeter lang uit het water richting de man gaat, hij blijft trekken, zijn hoofd gaat schuddend en ritmisch na voren en naar achteren. De vis kwam uiteindelijk levend in de handen van de man en zijn kind, ik zag dat dat vis bloed had in zijn mond, veel pijn en slaat hard met zijn staart, de man en zijn zoon genieten juist van het vangen en kijken niet in de ogen van dat vis, zij schreeuwden juist van vreugde. Nou, nu komt het ergste: de man trok meer dan 20 keer met een echte tong dat ijzer ding uit de mond de vis, er kwam echte bloed en nu heel veel, de vis begon nu zwaar de slaan met zijn staart. ''Hé, Hé'' zei de man terwijl hij een kusje gaf aan in nood en gevaar visje, u mag nu terug in het water. Hij gooide de visje bloedend terug in het water en greep meteen naar zijn broodtromel. ik dacht toen:'' Mostafa! je moet hier weg!''

Joeri2
Joeri215 dec. 2011 - 12:11

De argumentatie is dat er wel meer dingen zijn die van de een of andere god wel mogen en dan toch van de wet niet mogen, en dat gelovige daar prima mee kunnen leven.

[verwijderd]
[verwijderd]15 dec. 2011 - 12:11

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Ikweetnietwieikben
Ikweetnietwieikben15 dec. 2011 - 12:11

" - Uberchristen Thieme, en in haar kielzog een aantal fanaten die denken dat een schaap eigenlijk een soort mens is, willen moslims en joden verbieden hun vlees zo te bereiden als zij nodig vinden. - " Waarom zo'n vervelende nare manier van praten ? En is het nou nodig om na te trappen ? Wat wil je eigenlijk bereiken met deze denigrerende toon ? Ik heb zo'n vermoeden dat er bij jou een gevoelige snaar is geraakt. Ook wel goedkoop vanuit een bepaald geloof een ander geloof te ridiculiseren.

Bertdneerste
Bertdneerste15 dec. 2011 - 12:11

ach mohammed, mohammedanen willen spotprenten verbieden, als die over een bepaald figgur gaan. dus kom nu even niet aan met een pot/ketel/zwart verhaal

[verwijderd]
[verwijderd]15 dec. 2011 - 12:11

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Ikweetnietwieikben
Ikweetnietwieikben15 dec. 2011 - 12:11

" - Vooral dat "et cetera" maakt het verhaal compleet. Alsof je zegt. Ik hou zoveel van hun, ik weet geen vleiende bewoordingen meer te verzinnen, ik vlei nog even door met volslagen betekenisloze termen zoals "et cetera", het is vleiend bedoeld. - " Niemand heeft alles tegelijk in zich... Het zal duidelijk zijn dat ik bedoelde te zegen dat ieder zijn haar eigen eigenschappen inbrengt... de één zijn haar verbaal didactische vaardigheden.. de ander zijn haar vermogen tot empathie.. en weer een ander zijn haar feitelijke kennis et cetera en nog eens et cetera......

KingBenzai
KingBenzai15 dec. 2011 - 12:11

Ow ja tuurlijk. Dus omdat er een bio-industrie is die miljoenen monden voedt, moeten gelovigen maar toegestaan worden om hun dieren onverdoofd met messen te begaaien? Soms in slagerijen maar veel vaker thuis door amateurs. Liefst nog op het balkon of in de badkuip. Met totaal ongeschikte, botte messen, door totaal onkundige mensen. Het ene leed vlakt het andere niet uit. De bio-industrie is erg genoeg, maar voorziet miljoenen mensen van eten. Neemt niet weg dat er nog veel werk aan de winkel is. Eea wordt al op kleinere schaal gecontrolleerd, maar we zijn er nog lang niet. Het laatste wat we naast het bio-industrie-leed nodig hebben zijn mensenn die hun dieren ook nog liggen te martelen... Volgens jouw logica is het zo dat omdat er in Afrika dagelijks duizenden mensen vermoord worden, een vermoord persoon in Nederland niet zo erg is. Immers, het is hypocriet om over die Nederlandse dode te treuren terwijl er in Afrika dagelijks duizenden mensen sterven... Wat een onzin kraam je eruit zeg.

[verwijderd]
[verwijderd]15 dec. 2011 - 12:11

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Ikweetnietwieikben
Ikweetnietwieikben15 dec. 2011 - 12:11

Zou het er ook aan kunnen liggen dat u graag de boventoon voert ?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194715 dec. 2011 - 12:11

Het overkomt mij ook regelmatig en ik weet ook niet hoe dat komt. kan de redactie niet een uitleg geven?

[verwijderd]
[verwijderd]15 dec. 2011 - 12:11

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
FransAkkermans1947
FransAkkermans194715 dec. 2011 - 12:11

Rekening houden met minderheden is ondemocratisch, ongrondwettelijk?

[verwijderd]
[verwijderd]15 dec. 2011 - 12:11

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
pietdevries2
pietdevries215 dec. 2011 - 12:11

Dit staat inderdaad in Louis Fischer, ´The life of Mahatma Ghandi’, London 1951, Bombay 1995. Hoe die beschaving zich gedroeg staat uitstekend in W. Morgan Shuster, ´The strangling of Persia, Story of the European diplomacy and oriental intrigue that resulted in the denationalisation of twelve million Mohammedans’, New York, 1912. Shuster was een Amerikaan die in 1911 naar Perzië ging op verzoek van het toenmailge Perzische parlement, om de Perzische financiën op orde te brengen. In januari 1912 moest hij onder Russische druk, met Britse steun, het veld ruimen. Het boek is geschreven voor het VS imperialisme begon. Dat dit zou beginnen wordt uiteengezet door een andere Amerikaan: Edward Mead Earle, Ph.D., ‘Turkey, The Great Powers and The Bagdad Railway, A study in Imperialism’, 1923, 1924, New York.

KingBenzai
KingBenzai15 dec. 2011 - 12:11

“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.. I hold that, the more helpless a creature, the more entitled it is to protection by man from the cruelty of man" -- Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

KingBenzai
KingBenzai15 dec. 2011 - 12:11

En als we dan toch bezig zijn: I hold today the same opinion as I held then. To my mind, the life of a lamb is no less precious than that of a human being. I should be unwilling to take the life of a lamb for the sake of the human body. I hold that, the more helpless a creature, the more entitled it is to protection by man from the cruelty of man. - An Autobiography, the Story of My Experiments The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. Vivisection is the blackest of all the black crimes that a man is at present committing against God and his fair creation. It ill becomes us to invoke in our daily prayers the blessings of God, the Compassionate, if we in turn will not practise elementary compassion towards our fellow creatures. - The Moral Basis of Vegetarianism I want to realize brotherhood or identity not merely with the beings called human, but I want to realize identity with all life, even with such things as crawl upon earth. - quoted in Words of Gandhi I do not regard flesh-food as necessary for us at any stage and under any clime in which it is possible for human beings ordinarily to live. I hold flesh-food to be unsuited to our species. We err in copying the lower animal world - if we are superior to it. - Mahatma Gandhi, his Mission and Message

Niels892
Niels89215 dec. 2011 - 12:11

Het is schandalig wat hier is gebeurd. Moslims en Joden zouden niet volwaardig Nederlander zijn als ze hun achterhaalde ideen niet in praktijk zouden mogen brengen? Wat een belachelijk argument. Gelovigen in Nederland drukken al jaren hun geloof op andere mensen en ook dieren moeten het ondergaan. In dit land zijn gelovigen niet alleen volwaardig Nederland, ze staan daar ver boven. Het mishandelen van dieren zou onder elke andere reden afgekeurd worden. Vermeld erbij dat dit voor uw niet onderbouwde geloof is, en het is allemaal prima. Want laten we dit vooral niet vergeten. Het geloof van zowel Joden als Moslims is niet onderbouwd. Het is niet gebaseerd op feiten. Wanneer onze wetgeving niet meer is gebaseerd op feiten, maar op aannames, dan is het hek pas echt van de dam. Waar ligt de grens? Hoe ver mag iemand gaan onder het argument: Het is voor mijn geloof? Wat voor verschrikkelijke dingen mogen er nog meer uit dit argument gerechtvaardigd worden?

1 Reactie
pietdevries2
pietdevries215 dec. 2011 - 12:11

Een definitie van geloof is 'sterke irrationele overtuiging'.

BasVV
BasVV15 dec. 2011 - 12:11

Het aardige in Nederland is dat iedereen de vrijheid heeft. U hebt de vrijheid om dieren onverdoofd te slachten. En ik heb de vrijheid om mensen die zo omgaan met dieren niet aan te nemen.

1 Reactie
Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa15 dec. 2011 - 12:11

Hier de baas spelen?! Nou en? kippenpoten-winkeltje?