Joop

Je zult niets bezitten en gelukkig zijn

  •  
23-09-2022
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
25485 keer bekeken
  •  
ANP-449630216

Wat wil het World Economic Forum precies doen om die lijfspreuk waar te maken?

“You will own nothing and be happy.” Waarom is deze lijfspreuk van het World Economic Forum zo polariserend? Waarom moet de mens in de moderne samenleving steeds meer bezitten, bezitten, bezitten; meer, meer, meer?! Is het ‘being happy’ dat deze zin belooft, niet goed genoeg?

De afgelopen jaren (decennia zelfs) zijn niet alleen Nederlanders maar alle inwoners van deze planeet steeds meer economisch en financieel zelfstandig geworden. We hebben tegenwoordig allemaal een huis, een auto, een mobiele telefoon en ga zo maar door. “You will own nothing” doet denken dat we daar allemaal afstand van moeten doen, maar is dat huis wel van jou? Heb je die auto of telefoon al afbetaald? Die laptop, is die echt van jou of heb je die in bruikleen van je werkgever? “You will own nothing.” Misschien is die uitspraak niet eens zo gek, gezien een groot gedeelte van hetgeen wij zien als ons persoonlijk bezit al in handen is van verschillende banken, financiële instellingen, investeringsmaatschappijen...

... en dat ‘being happy’ dan? Als je met je maandelijkse beloning nauwelijks jouw huis kan afbetalen bij de bank, de telefoonrekening of de maandafrekening van jouw auto niet meer kan betalen of je werkgever besluit dat je jouw laptop voortaan op kantoor achter moet laten, dan heb je in feite ook niets maar spendeer je wel al je vrije tijd piekerend over zaken die onder de streep (nog) niet van jou zijn.

Wat wil het World Economic Forum precies doen om die lijfspreuk waar te maken?

De afgelopen decennia is er gevochten voor arbeidersrechten: sociale zekerheden in de vorm van verzekeringen en pensioenen, de veertigurige werkweek als norm, etc. Vakbonden hebben hier keihard voor geknokt in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, maar hadden eigenlijk een ander resultaat gezien: loonstijgingen. Toch wordt die boot telkens stevig afgehouden, de lonen stegen in die tijd immers met de inflatie mee. Tot in 1982 het Akkoord van Wassenaar kwam, waarin die inflatiecorrectie werd verruild tegen arbeidstijdverkorting. Kortom: sociale zekerheden.

“You will own nothing and be happy.” Dat klinkt als een samenleving waarin je je geen zorgen hoeft te maken over een dak boven je hoofd, voedsel op de plank, of een volle tank. Het World Economic Forum streeft ernaar om door middel van sociale zekerheden de arbeiders in de wereld te voorzien in hun eerste levensbehoeften. Op zich een nobel streven, maar als we zulke enorme sociale zekerheden willen ontvangen, wat moeten we daar dan voor opgeven? De ervaring uit de vorige eeuw schrijft het al voor. Niet onze individuele vrijheid, niet een sociaal kredietsysteem, maar simpelweg onze lonen. In zo’n systeem, waar niet de overheid maar de werkgever een welzijnsstaat creëert, geeft de arbeider zijn loon uit handen.

Lezer, kijk om je heen. De spullen om je heen die naar alle waarschijnlijkheid wel ‘van jou’ zijn, die je met jouw hongerloontje hebt betaald, waar komen die vandaan? De grootste bedrijven op deze wereld - Amazon, Apple, Google, noem ze maar op - maken consumentengoederen. Deze bedrijven hebben er baat bij dat de consument hun spullen kan blijven kopen en zullen zich dus met alle macht verzetten tegen sociale zekerheden - dat is al zichtbaar binnen hun eigen bedrijven. Bij Amazon is het bijvoorbeeld uit den boze om op de werkvloer over vakbonden te praten.

Het mag duidelijk zijn dat er een enorme mismatch is tussen aan de ene kant het World Economic Forum, een denktank van politici en economen die zich committeert aan een visie voor de ideale samenleving en, aan de andere kant, de multinationals die biljoenen euro’s binnenharken aan consumentengoederen en dus weinig voelen voor een samenleving waarin zij eigenlijk weinig bestaansrecht meer hebben, of in ieder geval flink moeten inleveren op hun autonomie in de markt.

Of het einddoel nu echt moet zijn dat wij al onze persoonlijke bezittingen opgeven voor een werkgever die onze ziektekosten, pensioenen, hypotheken, brandstofkosten, etc. betaalt, denk ik niet. Of de ongebreidelde macht van het grootkapitaal een klein beetje ingeperkt mag worden? Ik ben in ieder geval van mening dat de ongecontroleerde groei die bedrijven zoals Shell, Tesla, Vodafone, enzovoorts zich alleen maar zal uiten in een economische dans om het belang van de arbeider tegenover de consument - een spiraal waar uiteindelijk de arbeider niet bij geholpen is en de consument nog minder.

Ik zou graag een oproep doen aan iedereen die hiermee te maken heeft: zowel de staat als de bedrijven, de arbeider en de consument. Onze samenleving loopt nu het risico dat we terechtkomen in een economische patstelling tussen een consumentenmaatschappij en de bestaanszekerheid; er is een volledig gebrek aan visie. We hoeven niet het ene of het andere uiterste te kiezen, maar belangrijk is wel dat de burgers weten waar ze op de lange termijn op kunnen rekenen. Er wordt nu met geld gesmeten om problemen met een systematische aard vooruit te schuiven - bijvoorbeeld de compensatie voor de energierekening.

De Speld schetste recentelijk op een zeer effectieve manier het beeld met de kop “Klimaatverandering - burger wacht op bedrijven, bedrijven wachten op overheid, overheid wacht op burger.”. Het bericht van 17 augustus kijkt naar de klimaatopgave, maar de kop wordt des te pakkender als die achterwege wordt gelaten. Dan wordt het “burger wacht op bedrijven, bedrijven wachten op overheid, overheid wacht op burger.”. De overheid wacht op de burger.

Ondertussen bezit die burger van alles, maar wordt die er niet vrolijker van.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (58)

JaapBo
JaapBo26 sep. 2022 - 10:48

Volgens mij betekent "you will own nothing and be happy" niet dat je werkgever voor alles zorgt, maar dat grote investeerders enorm veel geld aan je gaan verdienen door van alles, zoals woningen en auto's, aan je te verhuren. Natuurlijk verhoogt men de huur dan net zover als je kunt betalen. Ze willen hun enorme kapitalen liefst zo investeren dat ze op basis van monopolies en macht over mensen zo'n hoog mogelijk rendement kunnen halen. De rijken bij het WEF gaat het er vooral om de kapitaalsongelijkheid in stand te houden en liever nog groter te maken, en dit te legitimeren door te DOEN ALSOF men het beste met de wereld voor heeft. Dat is de kern van het WEF!

1 Reactie
Sen79
Sen7927 nov. 2022 - 20:19

Helemaal mee eens! Goed omschreven.

theepot2
theepot223 sep. 2022 - 20:17

Beste mark Hopman, Ben je dan als individu ook eigendom van het WEF, want we bezitten immers niks meer.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa23 sep. 2022 - 19:04

Niets bezitten en gelukkig zijn. Wat voor systemen beloofde dat nog meer? Eigenlijk twee soorten communisme, hadden deze belofte. Het ene was succesvoller dan het andere. Is het WEF dan een communisme, pleit het voor communisme? Een communisme, bedacht door de neoliberale superbedrijven en de Europese toppolitici ? Dat vind men ongeloofwaardig en terecht. Goed, welke communismes waren er? Het anarcho communisme, dat kortstondig is toegepast, tijdens burgeroorlogen en conflicten, in de vorige eeuw. Kleine communes bezaten alle productiemiddelen en geld werd afgeschaft en deze communes handelde onderling direct hun goederen uit. Een nogal complex systeem en dit noemde we anarcho communisme. Het heeft nooit heel lang bestaan, dus heel veel kunnen we er niet over zeggen Het staatscommunisme was het andere communisme. Dit beloofde ook bezit loosheid en blijdschap. In de praktijk leidde dit systeem al snel tot corruptie en onderdrukking. De een was wat meer gelijk dan de ander, in de USSR. De EU/WEF topambtenaar zal ook gelijker zijn dan 'het gepeupel'. Dat zien we nu al, hoe dat werkt, in gewone natiestaten. Vriendjespolitiek, willekeur etc. Sociale hervorming vanuit links beredeneerd, kan denk ik beter binnen een natiestaat plaatsvinden en zal dan sociaal democratisch/sociaal liberaal van vorm moeten zijn. Megalomane supermachten, die je 'gelukkig' gaan maken, zijn levensgevaarlijk. Maar, de schrijver van het stuk, komt met een redelijk genuanceerd werk.

3 Reacties
Satya
Satya24 sep. 2022 - 10:24

Je vergeet de fascistische Staten. Denk dat de natiestaat juist sociaal democratie in de weg staat, zie concurrentie op belastingmaatregelen.

EUpiet
EUpiet24 sep. 2022 - 11:53

@Satya. We schaffen de natiestaat af. Wat dan? Voorbeelden van federaties: Rusland, Verenigde staten. Is dat wat je wilt? Zo nee wat dan?

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa24 sep. 2022 - 14:41

Denk dat de natiestaat juist sociaal democratie in de weg staat, zie concurrentie op belastingmaatregelen Ik snap je punt Ik geloof dat Pickety dat ook zegt en daarom pleit hij voor een sociaal democratisch Europa. Maar, dan zit je ook al een beetje in communistisch vaarwater. Maar, was de vorige sociaal democratie die we hadden, niet ook nationaal ingesteld en ging men niet uit van een gulden? Wat is een fascistische staat? Een extreem totalitaire, autoritaire staat, die uit gaat van een economisch corporatisme. Dat wilt zeggen, een versmelting van staat en kapitaal. Kapitaal en staat, werken samen, maar de staat is uiteindelijk doorslaggevend. Het kapitaal profiteert wel, van die sterke staat, want zij onderdrukt vakbonden en arbeidersgroepen etc. Ook heeft de fascistisch staat geen moderne aspiraties. Zij geeft niets om vrouwenemancipatie etc.

EUpiet
EUpiet23 sep. 2022 - 16:02

Laten we het zo stellen. Het lijkt de luitjes van het WEF zeer juist als u niets gaat bezitten maar toch heel gelukkig bent met uw armoede. Dat is wel zo handig voor de herverdeling van alles van waarde op deze planeet. A brave new world. Als u overigens tot de kernpartij behoort bezit u wel meerdere privileges en als lid van de randpartij heeft u ook recht op meerdere rantsoenen chocola of jenever per week. Het proles moet maar hopen op een winnend lot in de loterij wat altijd valt maar wat niemand kan controleren. (George Orwell 1984) Maar zolang we in oorlog zijn met Rusland of met China, met Syrië of Iran, met Irak of Libië moeten er offers gebracht worden voor onze vrijheid. Dat begrijpt iedereen. Uiteindelijk zullen we allemaal vrij zijn en gelukkig. Bezit is slavernij.

2 Reacties
Gimli1955
Gimli195524 sep. 2022 - 13:31

De aanhangers van de WEF zorgen goed voor henzelf met bijeenkomsten in Davos en eerste klas vluchten en 5 sterren hotels om met een borreltje en dineetje de gang van zaken in deze wereld te her rangschikken. Onze premier die pretendeert zo gewoon te zijn gebleven met de fiets nazr het werk en een 20 jaar oude Saab heeft net een nieuw verblijf gekocht. €1.35 miljoen, 200 M2 in een appartementen complex, waar een portier bij de ingang zit. Kaag heeft 5 huizen in verschillende landen en de rest van de politici wonen echt niet in een rijtjes woning. Het is makkelijk filosoferen over de toekomst van het land, als je niet na hoeft te denken of je met je inkomen het eind van de maand nog haalt. Die luxe laten ze aan het flebs, die hun salarissen ophoesten. Dit kabinet is al een half jaar in dienst en er is veel beloofd, echter nog geen enkele wetgeving ingediend, de plannen staan op drijfzand en er is geen visie voor de toekomst. Behalve het behoud van macht, zodat ieder debat op dezelfde manier eindigt. Ze hebben het hoofdzakelijk over mekaar gehad, er zijn beschuldigingen geuit, vergelijkingen gemaakt en met een incestueuze inzet is er niet verbeterd of zelfs maar veranderd. De nachtwakerstaat komt naderbij en de WEF regeert, terwijl nog geen half jaar iedere aanhangers en politicus dat nog naar het land de fabelen verwees. Met de digitale euro, digitale identiteit gekoppeld aan al je systemen, de surveillance maatschappij, wordt iedereen 24/7 in de gaten gehouden.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa24 sep. 2022 - 14:43

De mensen van het WEF, zijn extreem decadent. Daarom gelooft het 'plebs' niet op een goede afloop, van de WEF aspiraties. Begrijpelijk. Een Kaag is ineens zogenaamd geinterreseerd in 'die tokkies'? Het heeft allemaal te maken met vertrouwen en vertrouwen komt niet uit de lucht vallen. Natuurlijk vertrouwen mensen een Kaag niet, een Rutte niet, een Schwabb niet.

stokkickhuysen
stokkickhuysen23 sep. 2022 - 15:24

Voor een organisatie die zich neoliberaal gedraagt is het gebruik van de slogan op zijn minst onhandig. Blijkbaar is wat ze bedoelen het volgende: 'Its Agenda 2030 framework outlines an aim to ensure all people have access to ownership and control over land and other forms of property.' De hele belangrijke eerste stap moet dan komen van mensen die op dit moment een hele hoop hebben. ik kon niks vinden over hoe het WEF deze groep aanspreekt. Belastingverhogingen om ongelijke verdeling te addresseren lijkt mij niet in de tijdlijn passen (2030) https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wef/fact-check-the-world-economic-forum-does-not-have-a-stated-goal-to-have-people-own-nothing-by-2030-idUSKBN2AP2T0

1 Reactie
Jozias2
Jozias223 sep. 2022 - 17:55

Paar jaar geleden sprak Rutger bregman daar al over op de WEF. https://nos.nl/artikel/2269742-speech-over-rijken-en-belasting-van-rutger-bregman-gaat-de-wereld-over

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa23 sep. 2022 - 13:13

Kan je lid zijn van drie partijen tegelijk? PVDA, D66 en GL ? Als je bij de SP zit, mag je niet bij een andere partij, geloof ik. Anyway Waarom is deze lijfspreuk van het World Economic Forum zo polariserend? Snap je dat niet? Je zal niets bezitten. Ok, als jij niets bezit, dan ben je heel erg kwetsbaar. Je huis is van de staat? Dan heeft de staat dus veel macht over je. Je werkvoorziening is van de staat? Dan heeft de staat heel veel macht over je. In Amerika, zeiden de founding fathers niet voor niets, dat iedereen een stukje land moet hebben en een wapen, om zichzelf te verdedigen. Dit om te voorkomen, dat machtige, tirannieke instituten, geen misbruik kunnen maken van mensen. Als je niets hebt, heb je geen enkele vorm van macht als individu en ben je de perfecte speelbal. Gedraag je niet als modelburger ? Ok, je verliest je huis! Je bent zo chanteerbaar, in zo'n situatie. And you will be happy. Ook een rare uitspraak, want het suggereert dat dit WEF mij 'happy' kan maken. Zij weet zogenaamd wat mij 'happy' maakt. Anonieme WEF technocraten, gaan mij 'happy' maken, door ervoor te zorgen dat ik niets bezit. Een recept voor disaster. Klassieke sociaal democratie, wilde niet dat je niets bezat. Het was alleen het communisme, dat wilde dat je niets bezat. En we weten hoe die communistische regimes uit de hand liepen/lopen. We weten hoe dat soort macht totaal corrumpeert. Waarom zouden we het dan opzoeken? Mensen zijn erg goedgelovig

6 Reacties
Jozias2
Jozias223 sep. 2022 - 15:14

@baloe Eerste vraag is natuurlijk. Klopt het wel dat dit de lijfspreuk is en wat is de context van deze stelling.

Satya
Satya24 sep. 2022 - 10:22

Jozias Ik heb juist het idee dat bezit op iedere manier gestimuleerd word bezit zet aan tot consumeren en dat leidt tot economische groei en dat is de heilige graal in het neoliberaal geloof.

Jozias2
Jozias224 sep. 2022 - 13:34

@satya Dit is geen lijfspreuk maar een toekomst scenario. Het gaan ook niet over minder of meer consumeren maar de manier waarop. Vroeger kocht je een cd of videoband en was het je eigendom, tegenwoordig stream je muziek en films en heb je een abonnement. Vroeger had je een vervoersmiddel, tegenwoordig zijn er swapfietsen, leen scooters en in toenemende mate gezamenlijk gebruik van auto’s. Bedrijven maar ook particulieren kiezen steeds vaker voor (private) lease. Dus in 0laats van goederen te kopen neem je een dienst af.

Gimli1955
Gimli195524 sep. 2022 - 13:46

@Jozias2 Zet alle wetten op een rijtje met om te beginnen de omgevingswet, en verdiep je in de materie. De pensioen wet, de zorgwet en kijk naar de kleine lettertjes. Het zijn open wetgeving, die na aanname in de TK en EK verder worden ingevuld, en dat zonder verdere invloed en controle van die TK en EK. Alle maatschappelijke instituten als zorgverzekeraars, energie maatschappijen, gewone verzekeraars en banken zijn allemaal geprivatiseerd en de controle buiten de politiek geplaatst. De profiteurs van nu en van het verleden zijn aanhanger en voorstander geweest, de kwetsbaren betalen al langer de rekening. Maar, ja, moeten ze maar stoppen met roken en tattoos zetten. Nederland wordt al langer geregeerd door de multinationals en het wordt nog steeds een democratie genoemd, want er kan gestemd worden. Een democratie bestaat als er een kans bestaat dat er veranderingen en verbeteringen optreden door ander stemgedrag, en dat is al 40 jaar niet het geval. De kadaverdiscipline van de coalitie met de bijbehorende partijen, die in verschillende samenstelling en grootte de macht hebben, zorgen voor het behoud van macht. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut en langdurige macht zorg voor misbruik en luie coalitie partijen. Nu biedt Kaag haar excuses aan in de media, dat had ze moeten doen in de Kamer, Hermans geeft in een interview aan dat ze nu moeten gaan leveren, dat had ze met de Voorjaarsnota moeten doen en tijdens het debat.

Gimli1955
Gimli195524 sep. 2022 - 13:49

Vervolg: Het kabinet had de moties met de noodzakelijke verbeteringen van de oppositie moeten steunen. De oorzaak is een verrot politiek neoliberaal systeem, wat al veel te lang de dienst uitmaakt. Het lost niets op en is alleen bezig met zichzelf en elkaar.

Jozias2
Jozias225 sep. 2022 - 14:11

@gimli Dat is altijd. Je hebt de wet met de hoofdlijnen en daaronder ministeriële besluiten om het verder uit te werken en regelingen en circulaires.

TheunT
TheunT23 sep. 2022 - 13:02

Zonder extern bezit kan een mens niet leven, wat een onzin, besteed er geen tijd aan.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen24 sep. 2022 - 16:29

Wat betekent 'extern' hier?

EUpiet
EUpiet23 sep. 2022 - 13:00

Ik word behoorlijk vrolijk van wat ik bezit. Alles is afbetaald. Huis, warmtepomp, zonnepanelen, redelijk nieuwe auto, twee elektra bikes, vier nieuwe laptops met 16 GB intern geheugen 1 TB harde schijf en snelle processor. Voldoende liquide om nooit meer zorgen te hebben en heerlijk met vroegpensioen. Uitstekend pensioen in het vooruitzicht. Kortom ik kan doen wat ik wil en ben vrij. Geen werkgever kan me nog raken en ik ben van niemand meer afhankelijk. Natuurlijk hebben mijn lief en ik daar heel hard voor gewerkt de afgelopen 47 jaar en jaren lang avond aan avond over de boeken gezeten. Maar dan is het wel fijn als daar dan ook iets voor terug komt. Dus wij bezitten wel iets en zijn daar ook erg gelukkig mee. Overigens gunnen we dat ook een ander. De kans is groot dat als u in mijn omgeving woont dat u me tegenkomt als postbezorger. Heerlijk in de buitenlucht in beweging blijven. Zo ben ik in 1971 begonnen met een krantenwijk en zo eindig ik mijn werkzame leven ook. Ik hoop dat ik het nog lang mag doen want het is heel leuk werk. (ik moest na al die jaren achter een bureau zitten iets gaan doen aan beweging want anders zag het het somber uit qua gezondheid)

2 Reacties
Gimli1955
Gimli195524 sep. 2022 - 14:04

Gefeliciteerd en geniet ervan, vergelijkbaar met mijn situatie. Gisteren teruggekomen van een tripje naar de Cotswold's en wat een verschil tussen de VK en Nederland. Het verschil in mentaliteit. We waren de grens nog niet over en de hufterigheid sloeg weer toe. Onverantwoord inhalen, afsnijden in het verkeer, hufterig gedrag en voordringen in het restaurant, het klagen over gebrek aan service. We zijn een klagend, hufterig, en zeer onverdraagzaam volkje, en ik kan de conclusie niet vermijden dat dat voor een deel komt door gebrek aan een alternatief en perspectief van de burgers. Incluis het voorbeeld van politici, die hun kiezers niet meer vertegenwoordigen, terwijl die dat wel verwachten aan de hand van hun beloftes. Dat is een verschil met de VK en de USA, daar heeft de burger niets te verwachten van de staat en daar stellen ze zich op in en lossen alles zelf op. Betalen daardoor een stuk minder belasting en premies. Hier betalen we de hoofdprijs, maar daar staat steeds minder tegenover en de mensen zijn op zichzelf aangewezen en als de overheid het in zijn bol krijgt, wordt institutioneel racisme en discriminatie uitgestrooid over de burger of hun schade niet vergoed zoals bij de gaswinning en andere affaires. Ik hoop net als jou nog jaren te genieten, heb geen krantenwijk maar wel een bordercollie die beweging nodig heeft. Ook ik heb 47 jaar met veel plezier gewerkt en me ingezet in OR-en MR-en en als raadslid en onbezoldigd vakbondsman.

EUpiet
EUpiet24 sep. 2022 - 17:36

Geniet er ook van Gimli, je hebt je sporen wel verdient. En laat je nooit opjutten, ook niet met woorden. Kijk naar buiten en omarm je vrijheid. Retorische spelletjes kennen we zo langzamerhand wel.

Radio-Head
Radio-Head23 sep. 2022 - 12:30

Misschien een "leuke" happy maak tip, als toevoeging voor de `Internet of Bodies´ agenda van het WEF. 18 jan. 2022 https://twitter.com/VitalikButerin/status/1483491180906045440?ref_src=twsrc%5Etfw Vertaald uit de Tweeteledie: " De verschillen in economisch succes tussen mannen en vrouwen zijn veel groter zodra huwelijk+kinderen in beeld komen. Synthetische baarmoeders zouden de hoge zwangerschapslast wegnemen en de ongelijkheid aanzienlijk verminderen." Nu niet ja maar roepen, blijf gewoon dom en vervloek je creativiteit, want no more pain and suffering and be happy in our wonderfull Brave New World, wie wil dat nu niet.

JohnnyValues
JohnnyValues23 sep. 2022 - 12:14

Beetje warrig verhaal met weinig heldere boodschap, waarom een willekeurige voorspelling van het WEF tot lijfspreuk bombarderen om vervolgens tegen het grootkapitaal te ageren? Wellicht verwacht ik teveel concreet verhaal van iemand die actief lid is van PVDA, Groenlinks èn D66.

dirkzeeman
dirkzeeman23 sep. 2022 - 11:55

Lijfspreuk?? Waarom schrijft iemand een artikel zonder zich in de materie te verdiepen. Dit betreft een mogelijk scenario in een reeks van scenario's. Het is niet een doel of een streven van het WEF. Het is een observatie van wat er lijkt te gebeuren. Wie dit een lijfspreuk van het WEF noemt, schaart zich bij de complot-gekkies.

2 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier23 sep. 2022 - 15:21

Het wordt door extreem rechts gebruikt om meer haat te zaaien en de samenleving kapot te maken.

Gimli1955
Gimli195524 sep. 2022 - 14:07

@oproerkraaier Waaruit blijkt dat je opmerking hout snijdt? Er is geen inhoudelijk argument of enige onderbouwing. Het bekende beschuldigen zonder inhoud. Eigenlijk gewoon nepnieuws, vergelijkbaar met wat Trump roept.

Olav Meijer
Olav Meijer23 sep. 2022 - 11:09

[Of de ongebreidelde macht van het grootkapitaal een klein beetje ingeperkt mag worden?] Dat is wat mij betreft geen vraag, maar een noodzakelijke voorwaarde om een meer sociale, rechtvaardige, milieu- en klimaatbewuste samenleving tot stand te brengen. De schrijver maakt niet duidelijk dat het kapitalistische systeem, met de ideologie van de vrije markt, concurrentie, winstmaximalisatie (en daarmee groeiende productie en welvaartsverschillen), enz., als zodanig tot de afgrond leidt. Een radicale omvorming van de samenleving is onvermijdelijk geworden, willen we een leefbare planeet behouden voor toekomstige generaties. De overheid is helemaal geen zelfstandige factor ten opzichte van het grootkapitaal, maar in de huidige constellatie vooral daaraan dienstbaar. De fundamentele maatschappelijke tegenstelling is niet die van burgers tegenover de overheid, maar die van gewone burgers tegenover de grootkapitalisten, waarbij de overheid een soort intermediaire rol speelt. De schrijver schetst een idealistisch beeld van het WEF. "A more inclusive, cohesive and sustainable future" kan niet worden bereikt aan de hand van huidige machthebbers in diverse maatschappelijke regionen met hun eigen belangen -men kan alleen lid worden door een elitaire uitnodiging, geheel vergelijkbaar met de Bilderbergconferenties-, maar vergt het maatschappelijk bewustzijn en de inzet van grote groepen mensen aan de "onderkant" van de samenleving.

5 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem23 sep. 2022 - 12:25

En wie schuiven voornamelijk aan bij het WEF? Juist, het grootkapitaal.

oproerkraaier
oproerkraaier23 sep. 2022 - 15:57

geenprobleem, weer een domme opmerking, dat is wat Olaf ook stelt.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa23 sep. 2022 - 20:14

Ja, wat ik dus denk. Hoe het gegaan is. Megabedrijven en economen en bestuurders, hebben gezien dat neoliberalisme niet geboden heeft wat het had belooft. Ze zien de klimaatproblematiek ook. En vervolgens komen ze met hun 'reset' ideeën. De natiestaten gaan deze problemen niet oplossen. Dus een supranationale grootmacht moet alles gaan oplossen, is wat ze denken. Een begrijpelijke, maar tegelijk verraderlijke gedachte. De Qing dynastie was een ramp voor mensen in China en maoïsme was een oplossing. Maar, deze oplossing was ook een nieuw probleem. Zo zie ik dit soort WEF neigingen ook. Ja, er zijn problemen, maar een top-down bestuur, vormgegeven door EU technocraten, is een nieuw probleem. Het is spelen met vuur. We weten hoe macht werkt, hoe het corrumpeert. Het gaat niet eens om het hebben van goede, of slechte intenties. Het gaat erom wat je beleid doet in de praktijk.

KritischKijken
KritischKijken24 sep. 2022 - 7:40

@Olav Maar het frapante is vaak, dat diegenen die voor anderen bepalen hoe gelijkwaardig, eerlijk verdeeld, de maatschappij moet zijn, dan zelf boven op de apenrots zitten of plaatsnemen, en zorgen dat ze er zelf niet beroerder van worden. Zie al die mooie zuid-amerikaanse socialistische experimenten, of diegenen die met een mooi politiek inkomen gelijkheid prediken. Nee mensen verschillen niet veel van elkaar...

Gimli1955
Gimli195524 sep. 2022 - 14:24

@Olav Meijer en Baloemparoempaloempa Er zit altijd een groot verschil tussen plannen en hersenspinsels en de uitvoering van die plannen. Zo lang het proces van het ene naar het nadere wordt gereguleerd of wordt gecontroleerd door een integere politie, is de kans groter dat het een succes wordt voor alle deelnemers en burgers, die onder dat nieuwe systeem moeten leven. Nu is er een systeem zoals het neoliberalisme dat overduidelijk niet meer voldoet en de transitie moet als bij de marktwerking verkocht worden aan de bevolking. Vreemd genoeg willen dezelfde personen en politici die de macht hebben gedurende het neoliberalisme, dat voorzetten tijdens de transitie naar de plannen van de WEF. Daar zijn ze in het geheim al tientallen jaren mee bezig en de huidige wetgeving als bijvoorbeeld : De Omgevingswet en de Pensioenwet zijn multi- interpretabel. Het zijn wetten, die door de ministeries aangepast kunnen worden, waardoor de werking afwijkt waarvoor de in eerste instantie zijn aangenomen. Het onteigenen van panden bijvoorbeeld en het aanpassen van de pensioenen. Net als elke keer in de politiek beloven ze dit, wat naderhand anders blijkt uit te pakken, waarna er allerlei reparatie wetgeving noodzakelijk is. Voorbeeld : de invoering marktwerking en de toeslagen en de nadelige gevolgen van burgers, als het Toeslagschandaal. Dezelfde hoofdpersonen blijven hun macht uitoefenen, terwijl ze juist verantwoordelijk zijn voor de huidige puinhoop. De uitkomst is voorspelbaar.

Jozias2
Jozias223 sep. 2022 - 11:07

“You will own nothing and be happy.” Dat is geen lijfspreuk maar een voorspelling (een van de velen) over het leven in 2030. Wat hierbij even 'vergeten' wordt is dat je zaken die je nu koopt dan waarschijnlijk huurt, least of via een abonnement verkrijgt. De ontwikkeling die je nu al ziet met (private) lease constructies, de swapfiets, spotify, Netflix en de vele leenscooters. Bij bedrijven zie je dat ook dat er geen lampen of meubels worden gekocht maar verlichting en inrichting wordt afgenomen als een dienst. We kopen nu ook nog nauwelijks CD's maar we luisteren deze via een abonnement op Spotify.

tempest
tempest23 sep. 2022 - 10:57

Bezit, of het nu geld, spullen, een huis of een auto is, geeft individuen een zekere mate van macht. En juist het zoveel mogelijk verdelen van macht is voor “gewone” mensen een heel goed iets. Met een eigen huis ben je niet afhankelijk van een ander voor je dak boven je hoofd bijvoorbeeld. Het WEF heeft wel degelijk de intentie om macht bij gewone mensen weg te halen om zo grote problemen op te lossen. Onder het motto “het doel heiligt de middelen” vermoed ik dat het zal uitpakken dat een hele kleine groep mensen nog veel meer zal bezitten en dat er van het “geluk” voor de rest helemaal niet veel terecht zal komen. Het vertrouwen in de elite en de bestuurders dat ze dit voor de rest van de mensen goed zouden regelen is er sowieso al lang niet meer. Dus uiteraard komt men in verzet tegen het weggeven van macht voor een paar, vermoedelijk loze, beloften.

4 Reacties
Volrin
Volrin23 sep. 2022 - 12:52

"Het WEF heeft wel degelijk de intentie om macht bij gewone mensen weg te halen om zo grote problemen op te lossen. Onder het motto “het doel heiligt de middelen” vermoed ik dat het zal uitpakken dat een hele kleine groep mensen nog veel meer zal bezitten en dat er van het “geluk” voor de rest helemaal niet veel terecht zal komen." Bron?

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa23 sep. 2022 - 13:22

Bron... Daar is toch geen 'bron' voor nodig, dat snap je toch? Verdiep je eens in de geschiedenis van de USSR en het maoïsme. Dat zijn je bronnen. Lees de boeken van Frank Dikötter, over het maoïsme. Dat is je bron. Grootmachten zeggen altijd dat ze het beste voor hebben, met 'het gepeupel' Maar dat is dan de theorie. De WEF theorie lijkt mooi, van de buitenkant. Allemaal utopische vergezichten worden geschetst. Maar,de theorie is vaak totaal anders dan de praktijk. You will own nothing, and you are happy. Prachtig, denk jij. Maar in het echt ziet het er dan allemaal een beetje anders uit dan je verwacht had. Je bezit niets en bent afhankelijk van ambtenaren, die dan weer corrupt zijn etc, etc. Dat kan je toch wel voor je zien Vooral jonge mensen, vallen voor dit soort naïeve, idealistische praatjes. Jonge mensen denken dat de wereld heel mooi is en dat bestuurders altijd waarmaken wat ze beloven.

oproerkraaier
oproerkraaier23 sep. 2022 - 13:22

Wat een op lucht gebaseerde onzin!

Satya
Satya23 sep. 2022 - 13:36

"Het WEF heeft wel degelijk de intentie om macht bij gewone mensen weg te halen om zo grote problemen op te lossen. " Waaruit blijkt dat en hoe gaan ze dat doen?

Marcus A.2
Marcus A.223 sep. 2022 - 10:52

"Actief lid van de Pvda, GroenLinks en D66" Ik vind dat hier een keuze gemaakt moet gaan worden.

3 Reacties
EUpiet
EUpiet23 sep. 2022 - 12:42

Hoezo? De verschillen zijn miniem.

Jozias2
Jozias223 sep. 2022 - 14:19

Bij de sp wordt je al geroyeerd als je ook lid bent van een discussiegroepje.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa23 sep. 2022 - 20:08

Ik dacht dat GL wel wat linkser is dan D66 en PVDA. PVDA en D66 zijn inderdaad min of meer hetzelfde. Beide neoliberale partijen, met een vernislaagje van quasi sociale/progressieve idealen.

Nuilert
Nuilert23 sep. 2022 - 10:48

Dit artikel slaat de plank finaal mis. De tegenstelling is niet tussen de consument enerzijds en de arbeider anderzijds. De tegenstelling is tussen de arbeider en de consument enerzijds en de manager en de aandeelhouder anderzijds. Als de woekerwinsten, -bonussen en topsalarissen eens zouden worden aangepakt, blijft er ook nog eens wat over voor de arbeider en de consument.

ZonderNaam2
ZonderNaam223 sep. 2022 - 10:39

"Wat wil het World Economic Forum precies doen om die lijfspreuk waar te maken?" Mooi dat deze vraag gesteld wordt in de column hierboven, maar ik zie het antwoord niet. Ik lees wat (terechte) kritiek op grote multinationals, maar zie niet welke kant de schrijver nu precies op wil.

PamVlam
PamVlam23 sep. 2022 - 10:02

Werd dit vroeger niet communisme genoemd? De staat regelt alles en iedereen gelijk en gelukkig met brood en spelen. Zal toch niet want uiteindelijk is dat geen succes geworden. Het klinkt allemaal idealistisch maar niet nieuw. Maar misschien is het nu wel tijd. Zou mooi zijn. Maar zoals mark al schrijft het obstakel blijft toch het grote bedrijfsleven want die zullen hun macht niet overdragen aan de staat. Ik denk dat we nog wel honderd jaar nodig hebben voordat we de overdreven misselijkmakende consumptiemaatschappij van ons af gaan werpen en echt gelukkig worden. Maar dan is de aarde ook wel uitgeput.

MaartenVierhout
MaartenVierhout23 sep. 2022 - 10:02

Ik reageer niet vaak maar dit keer moet ik wel. Dit is zo zo zo gevaarlijk voor onze toekomst. "You will own nothing and will be happy". Als ik het niet bezit, wie bezit dan alles? De, per definitie amorele, multinationals en overheden natuurlijk. Onze "happiness" wordt afhankelijk van de grillen van een selecte elite die alles bepaald wat je kan en mag gebruiken wanneer. Wat is dan wel de oplossing? De overheid moet een land creeeren waarin mensen onafhankelijk kunnen zijn. Waarin minimumloon medewerkers ook een huis kunnen kopen waarin zij ook een auto kunnen kopen waarin ze volledig onafhankelijk kunnen zijn van welke grillen van welke overheid of multinational dan ook. En kom aub niet aan met al die leningen die we nu hebben. Het geld wordt aan mij geleend. Het is ook mijn huis. De bank kan niet bepalen wat ik met mijn huis doe of de hypotheek opzeggen zolang ik netjes betaal. 3x raden wat wel kan als je "niets bezit". Of gaan we daar ook allemaal reguleringen voor maken? Mark wees alsjeblieft heel heel voorzichtig want je valt met open ogen in de valkuil van de multinationals en elites van deze wereld zetten momenteel.

1 Reactie
Satya
Satya23 sep. 2022 - 13:38

"De overheid moet een land creeeren waarin mensen onafhankelijk kunnen zijn. " Waarom zo afhankelijk van de overheid?

Volrin
Volrin23 sep. 2022 - 9:41

"“You will own nothing and be happy.” Waarom is deze lijfspreuk van het World Economic Forum zo polariserend?" Misschien omdat het niet hun lijfspreuk is? https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wef-idUSKBN2AP2T0 https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-het-world-economic-forum-wil-het-eigendomsrecht-niet-afschaffen/ Gaat Joop nu ook complottheorieën een podium geven?

10 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem23 sep. 2022 - 10:44

Alles is een complottheorie, tot dat het de werkelijkheid is; en dan is het te laat. CO2 budget? Dat was een complottheorie voor wappies, tot dat Barbara Baarsma 'zomaar' dat balletje opgooide. Digitale Euro (CDBC)? Ook een complottheorie, tot dat de ECB aankondigde om....: https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews220916.en.html Corona krijgen na een corona vaccinatie? Dat was zogenaamd ook een complottheorie (fake news zelfs!) waarvoor mensen zijn gebanned op Twitter en Youtube, tot dat bleek dat je wel gewoon corona kon oplopen na een vaccinatie.. En het WEF.. ik kan me heel goed voorstellen dat een club miljardairs (die zelfde miljardairs die hier zo worden verafschuwd) niet het beste met ons voor heeft.. Maar goed, er zijn zoveel lui denken: als ik een clubje zoals het WEF wantrouw, ben ik dan een 'wappie'? Accepteren ze mij dan nog wel in mijn 'cirkel' ? Dus kiezen ze er voor om het te negeren, als een kikker die langzaam wordt gekookt.

weereenmening
weereenmening23 sep. 2022 - 11:23

Ik zie op de video van het WEF een lachende jongen met de tekst “You will own nothing and be happy”. Het lijkt me dus duidelijk dat het WEF dit als iets positiefs ziet. En aangezien ze deze propaganda verspreiden, zijn ze dus bezig deze toekomstvisie tot werkelijkheid te maken. Niet een complottheorie dus, maar tastbare propaganda van de elite die op zoek is naar nog meer macht en rijkdom ten koste van het proletariaat. https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/?utm_content=bufferdda7f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Volrin
Volrin23 sep. 2022 - 12:50

@GeenProbleem "Alles is een complottheorie, tot dat het de werkelijkheid is; en dan is het te laat." Wat een onzin. " Dat was een complottheorie voor wappies, tot dat Barbara Baarsma 'zomaar' dat balletje opgooide" En Baarsma is niet lid van de tweede kamer, laat staan het kabinet, dus dat slaat nog steeds nergens op. Verder bied je niks meer dan vage insinuaties.

Volrin
Volrin23 sep. 2022 - 12:51

@weereenmening Dus je negeert niet alleen compleet de context van die scene, maar ook de twee bronnen die ik gaf waarin deze complottheorie ontkracht wordt.

weereenmening
weereenmening23 sep. 2022 - 13:24

@Volrin "Dus je negeert niet alleen compleet de context van die scene, maar ook de twee bronnen die ik gaf waarin deze complottheorie ontkracht wordt." Heb je het filmpje wel bekeken? Als er bronnen zijn die vertellen dat het gras blauw is geloof je dat dan ook, of vertrouw je ook nog op je eigen waarneming? Don't look up.

GeenProbleem
GeenProbleem23 sep. 2022 - 14:09

@volrin 'En Baarsma is niet lid van de tweede kamer, laat staan het kabinet, dus dat slaat nog steeds nergens op.' Nee, nog veel erger: ze is een invloedrijk persoon bij een van de grootste banken van Nederland ¯\_(ツ)_/¯

oproerkraaier
oproerkraaier23 sep. 2022 - 15:41

"Corona krijgen na een corona vaccinatie? Dat was zogenaamd ook een complottheorie (fake news zelfs!) waarvoor mensen zijn gebanned op Twitter en Youtube, tot dat bleek dat je wel gewoon corona kon oplopen na een vaccinatie.." Nog zo'n eigenschap van wappies: liegen dat het gedrukt staat, nooit heeft iemand beweert dat het vaccin besmetting voor 100% kan voorkomen. Gewoon niet waar.

Volrin
Volrin23 sep. 2022 - 15:52

@weereenmening "Heb je het filmpje wel bekeken? Als er bronnen zijn die vertellen dat het gras blauw is geloof je dat dan ook, of vertrouw je ook nog op je eigen waarneming? Don't look up." Heb jij de bronnen wel gelezen die ik gaf? Maar blijf vooral feiten wegwuiven als ze je niet aanstaan.

Volrin
Volrin23 sep. 2022 - 15:52

@GeenProbleem "'En Baarsma is niet lid van de tweede kamer, laat staan het kabinet, dus dat slaat nog steeds nergens op.' Nee, nog veel erger: ze is een invloedrijk persoon bij een van de grootste banken van Nederland ¯\_(ツ)_/¯ " En het is nog altijd de overheid, niet banken, hoe groot ook, die bepalen of er een CO2 budget komt.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa23 sep. 2022 - 20:18

Mooi gesproken, GeenProbleem Wappie, is een betekenisloos scheldwoord Kritisch denken, word vaak afgedaan als 'complot denken' Twijfelen, staat gelijk aan 'een complot geloven' Ergens een raar onderbuikgevoel bij hebben,is 'een complot denker zijn'