Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Je bent jong en je wilt wat: hipsterfascisme

  •  
11-06-2019
  •  
leestijd 9 minuten
  •  
664 keer bekeken
  •  
Max_Brückner_-_Otto_Henning_-_Richard_Wagner_-_Final_scene_of_Götterdämmerung_-_crop

© Max Brückner

Ze vinden van hun tegenstanders dat ze ongelijk hebben maar volharden in de boosheid vanwege hun nihilisme en hun totaal gebrek aan ethiek. Die tegenstanders zijn bewust aan het misleiden. Zij deugen niet
Op het congres van de JFvD, naar eigen zeggen de snelst groeiende politieke jongerenorganisatie van Nederland, liet Annabel Nanninga een waarschuwend geluid horen. De Sturm und Drang van de fris geschoren en goed gekapte Baudetjeugd was allemaal goed en wel, maar ze moesten de overblijfmoeders en de ophaalvaders niet afschrikken met ideologische vergezichten. Dan zouden gewone mensen – die niet het enige gezin in de straat wilden zijn dat nog Nederlands sprak – bang worden en zich misschien zelfs tot de VVD richten. Ook bij M was maandag in de vooravond enig tut tut ho ho te zien. Die frisse gasten van de JFvD moesten toch een beetje op hun woorden letten. Het was een taalgebruik dat deed denken aan het extreme conservatisme van een eeuw terug. Ja, als je daarmee niet in verband wil worden gebracht, dan moet je niet van die rare woorden gebruiken.
Het leek wel of iedereen het jammer vond dat de jonge en frisse beweging zich zo in eigen voet schoot.
Het congres staat inmiddels helemaal online  en het was meer een toogdag. De leden kregen de ene opwekkingsboodschap na de andere voorgeschoteld waaraan alleen te ontsnappen viel door achter in de zaal een biertje te drinken. Twee bestuursleden, Massimo Etalle en JFvD-voorzitter Freek Jansen, tevens medewerker van Thierry Baudet, hielden een politiek-inhoudelijke speech. Het is de moeite waard om met hun denkbeelden nader kennis te maken.
Slachtoffer heilig Etalle gaf de richting aan die de JfvD-activisten overal in de samenleving moeten wijzen.
"De echte indoctrinatie in het onderwijs is niet politiek maar cultureel van aard. Van jongs af aan wordt een wereldbeeld gepropageerd waarin wij allen hand in hand een kring om de wereld vormen, een wereldbeeld waarin het slachtoffer heilig is en van alle steun voorzien dient te worden, een wereldbeeld dat winnaars veracht. Wie zou nog moeite doen om te winnen wanneer de verliezer en het slachtoffer steevast als echte held onthaald wordt. De gelijkheidsobsessie heeft zijn houdbaarheidsdatum ruimschoots overschreden. Het wordt tijd om het emancipatiegedram in ons voordeel te gebruiken. Het kan ons niets schelen dat de oude machten en instituties niets moeten hebben van onze overwinningszucht. Winnen doen we immers niet voor de verliezer maar voor onszelf. Ons doel is niet de emancipatie van het individu maar van ons als gemeenschap zodat wij samen weer tot grootse dingen in staat zullen zijn.  Een nieuw soort emancipatie die ons niet los zal maken van elkaar maar ons Nederlanders los zal maken van de ketenen die ons klein houden, een emancipatie van ons opgelegd schuldgevoel van ons falende onderwijs en van ons regeltjesfetisjisme. De enige manier om hiervan te emanciperen is door het te overstijgen. Alleen door een gemeenschap op te bouwen die sterker is in geest, sterker is in daad, sterker in eenheid, kunnen wij op tegen de mensen die ons ondermijnen en beslag leggen op onze eigen toekomst."
“Onze enige verantwoordelijkheid is winnen,” zo besloot Massimo Etalle zijn toespraak.
Als slaven opgevoed Voorzitter Freek Jansen borduurde op dit thema voort. Het Westen was  lange tijd   bezig met de bouw van een toren die tot in de hemel reikt:
"Verdieping na verdieping hebben we samen gebouwd, op de schouders van onze voorouders, op de schouders van reuzen. En alles wat wij bouwden, alles wat wij zijn droeg bij aan die vooruitgang van het wiel tot aan de stoommachine, tot aan de space shuttle maar ergens halverwege de vorige eeuw zijn we gestopt omdat we elkaar niet meer konden verstaan want de kracht is uit ons maatschappelijk lichaam gegaan. We zijn moreel verzwakt. Ons is altijd verteld dat wij in vrijheid leven. Van Dresden tot Londen, van Amsterdam tot Rome. Maar alles wat ons sterk maakt, breken we af. Sinds jullie de moederschoot hebben verlaten zijn jullie als slaven opgevoed. Want hoe vrij zijn wij als alles wat wij kunnen doen klein is, hoe vrij is de mens als hij zich niet kan ontplooien voorbij alles wat er bestaat, als wij stil staan. Hoe vrij zijn wij als alle facetten van onze beschaving onder vuur liggen? Als je niet meer mag zeggen wat je denkt. Als je niet meer mag vechten voor wat je dierbaar is."
Zwakke bevolking Hij concludeerde:
"Het is de moraal van een zwakke bevolking. Een bevolking die schaapachtig toekijkt terwijl de gevestigde machten hen in de hoek drijven. Een moraal waardoor we alleen maar geven om wat zwak is en hulp behoeft niet op wat ons verder brengt, een moraal die ons opslokt in een internationale woekereconomie en alle landen vangt in het gouden web van mondiale schuldsystemen."
De rekening werd, aldus Freek Jansen, bij de jongere generatie neergelegd: “Wij mogen de last dragen voor de massale immigratie die ons land treft, voor de straatterreur. De zinloze en peperdure klimaatmaatregelen komen voor onze rekening.”
Vervolgens kwam de voorzitter te spreken over de tegenstanders door wie de FvD-ers nazi’s en fascisten worden genoemd:
"Het zijn de zelfvoldane farizeeërs, die prediken tegen elke vorm van moraliteit, nihilisten die alles en iedereen zwart maken, dat opkomt voor onze beschaving, onze universiteiten, onze journalisten, de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. Het zijn de stormtroepen van de gevestigde orde. Ze leren ons dat de Nederlander niet bestaat, dat de geschiedenis slecht is, dat we een onaflosbare erfschuld dragen waardoor onze wereld tot een einde moet komen."
Netflix en pornografie Zij dwingen ons tot onze eigen afschaffing, meende Jansen. Gelukkig kan de jonge FvD-er redding bieden:
"Wij hebben ons losgemaakt uit de valse ethiek die zovelen van onze leeftijdgenoten knevelt. Wij weten dat hun ideeën absurd zijn want natuurlijk zijn er velen die wel volgen, die gevoelig zijn voor de emotionele en morele chantage van de cultureel-economische tirannie. Jullie kennen ze allemaal. Waarschijnlijk hebben jullie heel veel vrienden die onze ideeën verwerpen, die er niets van willen weten, maar vergeet niet, vergeet nooit dat onder dat leger van lamgeslagen D66-apathen onze familie driftig wacht. Netflix en pornografie kunnen misschien hun wil bedekken maar ze kunnen nooit begraven wat in hen zit. Wat in ons allemaal zit. Het is onze taak om ze los te maken. Het is de taak van onze generatie om echte bevrijding te brengen. Wij moeten een antwoord bieden op clown world dat geleidelijk alle facetten van ons leven binnendringt. Wij gaan een alternatief ontwerpen voor de internationale orde van het schuldenkapitaal. Wij gaan onze beschaving redden van de naderende ondergang want wat hard lijkt voor sommigen, is noodzakelijk voor ons allemaal."
Wodan Om de volgende verdieping van de toren te bouwen, riep de voorzitter uit:
"hebben we discipline nodig, overwinningsdrang ja zelfs overheersingsdrang. Zelfs toen Wodan ontdekte dat door zijn eigen schuld aan de bouwers van de hemelpoort de wereld te gronde zou gaan, zelfs toen riep hij de Asen bij elkaar. En zo staan wij hier ook verzameld voor dat laatste maar ook eerste gevecht."
Jansen besloot: “Deze eeuw wordt onze eeuw, de eeuw van de wedergeboorte”.
Wat is dat dan voor een wedergeboorte? Zowel Etalle als Jansen zijn felle tegenstanders van het individualisme. Zij stellen vast dat de mens alleen kan functioneren als onderdeel van een gedisciplineerde gemeenschap. Die gemeenschap stoot de zwakke uit maar omarmt de sterke om zo tot grootse dingen te kunnen komen. Wie vraagt om solidariteit, wie zegt dat we elkaar allemaal bij de hand moeten nemen, is een ondermijner en een hypocriet. Die wil de westerse beschaving te gronde richten met een wereldbeeld dat de winnaars veracht maar de zwakken en de slachtoffers, om het eens wat boreaal te formuleren, op het schild heft. Daardoor is de westerse beschaving in het ongerede geraakt. Gelukkig kunnen de jongere FvD-leden hulp bieden omdat zij zich losgemaakt hebben van de valse ethiek der solidariteit en van het internationalisme. Zij prikken ook door de bedwelming van Netflix en pornografie heen. Eigenlijk brandt dit licht in het binnenste van bijna iedereen maar er gaat een korenmaat overheen van cultureel-economische tirannie. Om die korenmaat omver te gooien is overheersingsdrang nodig. Freek Jansen doet het niet met zoveel woorden maar hij verwijst naar de Götterdämmerung , de totale strijd aan het einde der tijden waaruit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tevoorschijn zullen komen. De betogen van beide bestuurders zijn bovendien dooraderd van verwijzingen naar eenheid, discipline en de wil om te winnen.
Spaanders Het is opvallend dat de tegenstander vaag is en moeilijk concreet vast te pinnen: het internationale woekerkapitaal, de kunstenaars die onze subsidies ontvangen, de architecten die onze gebouwen ontwerpen, de cultureel-economische tirannie. Iedereen kan zich daar wel een voorstelling van maken maar over concrete vijanden, personen, organisaties zwijgen de beide bestuursleden als het graf. Die kunnen namelijk weerwoord bieden en dat is niet de bedoeling. De achterban moet zich vaag bedreigd voelen in zijn existentie zodat die des te gemakkelijker te disciplineren valt voor de strijd.
Jansen waarschuwt: Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Wat hard lijkt voor sommigen, is noodzakelijk voor ons allemaal. Oftewel: Du bist nichts. Dein Volk ist alles.
Jansen en zijn maat doen nóg iets. Zij miskennen de integriteit van hun politieke tegenstanders. Die zijn op hun best dom of misleid maar meestal van kwade wil. Ze weten dat ze ongelijk hebben maar ze volharden in de boosheid vanwege hun nihilisme en hun totaal gebrek aan ethiek. Zij zijn bewust aan het misleiden. Zij deugen niet.
Er is maar één manier om deze levensbeschouwing te definiëren: hipsterfascisme: de afkeer van de zwakken en de slachtoffers, de mateloze bewondering voor de krachtfiguur, de westerse Übermensch in het geestelijk universum van Jansen en Etalle wijzen duidelijk in die richting. Datzelfde doen de samenzweringstheorieën, de stelling dat het ware volk van buiten wordt belegerd en van binnen ondermijnd. Mussolini kan er een punt aan zuigen.
Het is natuurlijk allemaal wel een eeuw geleden maar deze politicus was in zijn tijd net als Baudet de aanvoerder van de omhoogstrevende jeugd, die genoeg had van de chaos en de ondermijning, en de verzwakking waaraan het Italiaanse volk ten prooi viel. Discipline, trots op de geschiedenis in plaats van een weg met ons mentaliteit, de afkeer van de zwakke en de bewondering voor de sterke stonden allemaal centraal in zijn beweging. En moet je eens kijken wat een fantastische vormgeving allemaal. Wat een élan. Wat een wil om te overheersen.
Het probleem met die FvD-jongeren is dat ze zo in de ontkenningsfase zitten. Ze willen voor zichzelf niet toegeven uit welke bron zij drinken. Wie hen wijst op parallellen met het verleden, wordt meteen verketterd. Een weerspiegeling hiervan is de schroom bij duiders en journalisten om gewoon te zeggen waar het op staat, zoals ook bij M maandagavond weer tot uiting kwam.
Alsof dat een belediging is, in plaats van een constatering. Volgens mij is het een teken van zwakte. En dat roept dan “Deze eeuw wordt onze eeuw, de eeuw van de wedergeboorte”. In die Zukuft ziehen wir Mann für Mann. Ja hoor. Het waren ook allemaal van die blotebillengezichten op het congres.
Naschrift: In de loop van dinsdag heeft Tim Engelbart op de Dagelijkse Standaard een reactie geplaatst. Hij geeft daarin blijk mijn bedoelingen niet te hebben begrepen. Engelbart citeert: “Zij zijn op hun best dom of misleid maar meestal van kwade wil. Ze weten dat ze ongelijk hebben maar ze volharden in de boosheid vanwege hun nihilisme en hun totaal gebrek aan ethiek. Zij zijn bewust aan het misleiden. Zij deugen niet”. Hij denkt dat ik daarmee de leden van de JFvD bedoelt. Dat is niet het geval. Dit is hoe voorzitter Freek Jansen blijkens zijn toespraak over zijn tegenstanders denkt. Daarom staat er ook voor (maar dat citeert Engelbart niet): “Zij miskennen de integriteit van hun politieke tegenstanders”. De volgende zinnen zijn een uitwerking van de manier waarop ze die miskennen. Om elk misverstand weg te nemen zal ik het eerste zij in “Die” veranderen. Dan krijg je: “Die zijn op hun best dom of misleid etc..”
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.