Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

'Ja, wij willen'

  •  
28-10-2012
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
samsom_rutte_300.jpg
Uniek: Rutte & Samsom bij Pauw & Witteman ... Asscher wordt vicepremier ... 'Bruggen slaan' wordt het nieuwe motto ... Kabinet richt zich op drie pijlers: 1. Schatkist op orde, 2. Eerlijk delen 3. Werken aan duurzame groei ... Nieuw kabinet 8 november op bordes
Diederik Samsom is trots op het akkoord dat hij heeft bereikt met de VVD. De VVD stemt in met de resultaten. Ook de PvdA-fractie steunt het akkoord, meldt de NOS: Samsom lichtte het overleg toe: “Ik heb het mandaat om nu af te ronden. Er is een mooie discussie geweest in de fractie”, aldus Samsom. “De fractie beseft hoe belangrijk het akkoord is.”
Update 19:30 De Tweede Kamer debatteert woensdagochtend met informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) over hun eindverslag van de kabinetsformatie. Belangrijkste onderwerp van het debat zal het regeerakkoord worden.
Pikant is dat Rutte en Samsom maandagavond al te gast zullen zijn, nog voordat ze met de Kamer hebben gesproken. Het is het zoveelste unicum bij deze formatie, die ook nog eens snel is verlopen. Bij De Wereld Draait Door stelde Felix Rottenberg dat de snelheid van de formatie te danken is aan het uitschakelen van de koningin. Hij prees daarvoor Alexander Pechtold die destijds het intiatief nam tot het aan de Kamer toewijzen van de kabinetsvorming.
Update 17.12 uur
Asscher vertelt in zijn persconferentie dat ‘dit het moment is’ om ‘de nieuwe vloer onder de verzorgingsstaat te leggen’. 
Ik ga niet naar Den Haag om te stoppen in Amsterdam. Ik ga naar Den Haag om verder te gaan waar ik mee bezig was. Ik heb er vreselijk veel zin in, maar het was niet een beslissing die je licht neemt.
Update 16.15 uur
Rutte sprak van een evenwichtig pakket, dat iedereen in Nederland zal raken. PvdA-leider Samsom sprak van een bijzonder proces met een bijzonder resultaat. Aan het nieuwe kabinet van VVD en PvdA liggen drie pijlers ten grondslag. ‘De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei’.
“We zullen opnieuw aan Nederlanders vragen om draagvlak te creeëren voor 16 miljard aan ombuigingen. Dat is 1.000 euro per Nederlander”, zei Rutte. “Wij realiseren ons dat dit pakket iedereen in Nederland zal raken, dat iedereen in Nederland dit zal voelen.”
Allereerst is Rutte aan het woord om te vertellen welke punten de VVD heeft binnengehaald. Daarbij noemt hij de aangescherpte regels voor migranten. Zij mogen pas na zeven jaar stemmen voor de gemeenteraad en binnen dit tijdsbestek ook geen bijstand aanvragen.
Ook wordt illegaliteit strafbaar gesteld. De politie krijgt een extra budget van 100 miljoen, daarbij komt meer aandacht voor de positie van het slachtoffer en komt er een eigen bijdrageregeling voor de veroordeelde. Ook wordt het mogelijk om levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten.
Samsom onthult dat de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher de nieuwe vicepremier wordt. Hij benadrukt dat met deze formatie een crisis wordt voorkomen. Het is een pakket maatregelen waar hij trots op is. “Er valt niemand tussen wal en schip op de arbeidsmarkt”, zegt Samsom. Bedrijven worden verplicht een bepaald aantal arbeidsgehandicapten aan te nemen. Ook wordt de duur van de WW-uitkering teruggedrongen.
De lagere inkomens gaan er modaal 0,2 procent op vooruit. Mensen die bovenmodaal verdienen gaan er 0,6 procent op achteruit, aldus Samsom.
Onderwijs Naast het leenstelsel dat Rutte en Samsom willen invoeren in plaats van de basisbeurs, wordt ook de OV-jaarkaart per 2015 afgeschaft. In het regeerakkoord schrijven ze dat Nederland tot de top vijf van de wereld moet gaan behoren. Startende docenten moeten beter begeleid worden en bestaande docenten en schoolleiders moeten betere bijscholing krijgen. Ook komt er 250 miljoen beschikbaar om het MBO te intensiveren.
Ontwikkelingssamenwerking De bezuiniging van 1 miljard op ontwikkelingssamenwerking noemt Samsom een ‘pijnlijk punt’. Maar met een nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking moet een nieuwe vorm van hulp worden opgezet.
Woningmarkt Er komt een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst belast met het woondossier. Het scheefwonen wordt aangepakt. De huren van hogere inkomens worden marktconform gemaakt.
De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf De hypotheekrenteafrek wordt per jaar met 0,5 procent beperkt. Dat geld vloeit niet naar de staatskas, maar gaat via lagere belastingen terug naar de burger. Ook kunnen starters op de woningmarkt hun restschuld meefinancieren.
Kinderpardon Het kinderpardon voor gewortelde kinderen van asielzoekers komt er toch. VVD was in het vorig kabinet tegen, maar stemt nu toch in met het voorstel van PvdA en ChristenUnie. Naar verluid komen er zo’n 100 kinderen in aanmerking voor de regeling. Asielzaken wordt in het nieuwe kabinet ondergebracht bij Justitie.
Publieke Omroep De publieke Omroep moet vanaf 2017 een structurele bezuiniging van 100 miljoen euro opnemen. De eerste stap wordt al gezet in 2016 met een bezuiniging van 50 miljoen.
Olympische Spelen VVD en PvdA willen de Olympische Spelen niet naar Nederland halen. Daaraan zijn te veel financiële risico’s verbonden, stelt het regeerakkoord.
De bezuiniging van 16 miljard blijft staan.
Wietpas De wietpas die door Rutte I is ingevoerd, wordt weer afgeschaft. Wel blijft de identificatieplicht bij coffeeshops van kracht en moeten klanten ook hun verblijfsvergunning en een uittreksel uit het bevolkingsregister laten zien om aan te tonen dat ze in Nederland wonen. Ook gaat de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol van 16 naar 18 jaar. Die maatregel gaan gepaard met meer voorlichting en betere handhaving.
Bestuurlijke herindeling Op de lange termijn zal Nederland worden ingedeeld in vijf landsdelen met een eigen budget. De provincies Noord-Holland, Utrecht en de Flevopolder zullen worden samengevoegd. Ook komen er alleen gemeenten van meer dan 100.000 inwoners.
Lees meer over de hoofdpunten in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ in de Volkskrant.
CDA-fractieleider Buma feliciteerde Rutte en Samsom met hun bereikte akkoord, maar benadrukt ook dat de werkelijke bezuiniging van dit kabinet niet 16, maar 23 miljard is. Gezinnen zijn volgens hem de klos met Rutte-II. Zij krijgen te maken met harde maatregelen zoals de verlaging van de kinderbijslag voor kinderen van 6 tot 17 jaar, het leenstelsel en de afschaffing van de ov-jaarkaart voor studenten en de aanpak van de hypotheekrenteaftrek.
Update 16.10 uur
Het Cultureel Planbureau heeft inmiddels de cijfers over het Regeerakkoord op haar site gepubliceerd. Belangrijkste onthulling daaruit is dat met het akkoord de koopkracht gelijk blijft. Het tekort blijft op 1,5 procent in 2017.
Update 14.30 uur
RTL-Verslaggever Kees Berghuis zegt op Twitter dat het nieuwe motto van het kabinet ‘bruggen slaan’ schijnt te zijn. De gesprekken met de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos zijn afgerond. Rutte zei na de fractievergadering dat het een ‘evenwichtig pakket’ is. De presentatie van het regeerakkoord zal naar verwachten om 16.00 uur beginnen. De tekst van het regeerakkoord is vanaf dat moment ook te lezen op kabinetsformatie2012.nl. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher geeft om 17.00 uur een persconferentie.
Update 12:30
NRC Handelsblad meldt over het akkoord:
De bezuinigingen zullen hogere inkomens harder treffen dan lagere. De koopkracht van hoge inkomens gaat achteruit, die van de laagste inkomens licht vooruit. Dat was een belangrijk doel van de PvdA. Partijleider Diederik Samsom voerde campagne met de slogan ‘eerlijk delen’.
Eerder:
Trouw meldt dat het stuk maandagochtend naar de fracties van VVD en PvdA gaat.
Een aantal belangrijke maatregelen uit het conceptregeerakkoord lekte vorige week al uit. Zo wordt de hypotheekrenteaftrek ook voor bestaande gevallen geleidelijk verlaagd, worden de zorgpremies inkomensafhankelijk en verdwijnt de zorgtoeslag en zou er voor 1 miljard euro worden gekort op Ontwikkelingssamenwerking.
Als de fracties akkoord gaan met de maatregelen kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd. Zondag werd duidelijk dat de nieuwe ministersploeg vrijwel rond lijkt. 
De NOS heeft een overzicht van nieuwe maatregelen die in het akkoord zouden staan:
– Er komt geen kilometerheffing – De Hedwigepolder in Zeeland wordt onder water gezet – Hypotheekrenteaftrek bestaande gevallen beperken. Vanaf 2014 maximale aftrek elk jaar met half procent verminderen – Hoogste belastingtarief van 52 naar 49 procent – In 2014 inkomstenbelasting derde schrijf van 42 naar 38 procent – Afschaffen zorgtoeslag – Inkomensafhankelijke ziektekostenpremie – 1 miljard euro bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking – Extra geld naar Defensie voor vredesmissies
De Volkskrant schrijft :
De kabinetsformatie tussen VVD en PvdA lijkt uit te komen op een duur die fors ligt onder het na-oorlogse gemiddelde van 90 dagen. Vandaag is dag 47 sinds de verkiezingen van 12 september. Als het loopt zoals nu verwacht wordt, kan het kabinet in de week van 5 november op het bordes staan met koning Beatrix.
In Den Haag heerst nog steeds radiostilte en klampen journalisten zich vast aan iedere gebeurtenis. Zo was het nieuws dat Ronald Plasterk, volgens onbevestigde berichten de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, maandagochtend tijdens het fractieoverleg een banaan liet bezorgen. In de VS wordt de start van een oorlog altijd afgemeten aan de pizza’s die bezorgd worden op het Pentagon en Witte Huis. Of de banaan op iets duidt en zo ja wat, is onduidelijk.
RTEmagicC_Schermafbeelding_2012-10-29_om_11.27.13.png
Opinies over het regeerakkoord:
Gijsbregt Brouwer: Bruggen slaan Han van der Horst: VVD en PvdA vermoorden lokale democratie

Meer over:

politiek, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (160)

Hazmat Guy
Hazmat Guy28 okt. 2012 - 17:53

Nu wachten op het woord " Duurzaam " Het is belangrijk dat tegen het openhouden van Borssele tot 2034 veel 'zienswijzen' worden ingediend. Dat kan tot 5 december en zoals gezegd op woensdag 7 november is er een informatie-avond in De Stenge in Heinkenszand. http://www.laka.org/nieuws/2012/10-kcb-verlenging_kennisgeving.pdf

rgeurtsen
rgeurtsen28 okt. 2012 - 17:53

Macro-economisch lijkt de PvdA ingepakt te zijn, of had Samsom toch slechts een flauwekul kreet in de campagne - investeren nu de rente superlaag is?! PvdA en de aarts-conservatief niet-econoom en financiële man Dijsselbloem gaat naar financiën. Iets erger was geweest Dijsselbloem op Veiligheid en Justitie maar dit is een farce... geen vertrouwen, geen hoop en geen geloof - gelukkig doet mijn mening er niet toe. Nu nog hopen dat Marcouch niet het kabinet in gaat als staatssecretaris met een portefeuille in de buurt van integratie, veiligheid en justitie. De hra-maatregel is goed, maar tegelijkertijd eigenlijk slappe hap, die blijft bestaan - wens VVD, de HRA wordt slechts minder maar blijft bestaan en de prijs wordt betaald door niet-eigenaren. Klopt niets van. Binnenlandse zaken is uitgekleed. Blok pikt de krenten uit de pap. VVD heeft op infrastructuur en milieu en veiligheid en justitie de ministerers en klaarblijkelijk de prioriteit van het beleid Asscher is een goede greep. Wetenschap en innovatie, ik moet het nog zien. Blij ben ik met Timmermans op Buza, eindelijk Nederland weer met het goede beleid op pad de wereld en vooral Europa in. Zoals ik eerder al schreef... de VVD heeft alles wat ze belangrijk vindt behouden... de bijsturing door de PvdA inbreng lijkt me op dit moment te gering. Zeker om dat bezuinigen om de overheid te verkleinen (VVD doel) gewoon doorgaat, decentralisatie van hulp aan de zwakkeren staat tegenover centralisatie van veiligheid (politie, maar ook straffen). Het kan niet zo zijn dat het enige wat de PvdA binnenhaalt is verzachting van het leed voor de lagere inkomens, etc. Ik moet een goed verhaal horen. Trouwens ik niet alleen... begin 2014 zijn er verkiezingen en als we dan geen goed resultaat halen, breekt de pleuris niet per sé uit... maar dan is er helemaal geen poot meer om op te staan. Nu moet duidelijk worden wat de vechtlust van Samsom en de PvdA op kan leveren, als het resultaat nu te mager is, dan is er de volgende keer ook geen geloof. En het enige dat Rutte hoeft te doen, is koers handhaven en straks 10 jaarlang premiet geweest zijn. En Nederland is dan voor altijd veranderd, en het zal niet de PvdA zijn die dan de terugkeer van negentiende eeuws conservatisme en vrijgevochten liberaal beleid met verwijten naar de armsten heeft kunnen tegenhouden. Samsom, convince me.

Hazmat Guy
Hazmat Guy28 okt. 2012 - 17:53

Milieu nu bij een VVD minister? Kamp of Schultz van Haegen ? Help!! Het oude kabinet handelde in strijd met een internationaal verdrag. Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom in 2010. Het oude kabinet had het dossier kernenergie ondergebracht bij het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) en dat is volgens Samsom in strijd met een IAEA-verdrag over nucleaire veiligheid. Samsom verwees naar artikel 8 van het verdrag over nucleaire veiligheid van het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA. Dat regelt een scheiding van de veiligheid en de operationele kant van kernenergie, om belangenconflicten te voorkomen. Deze manoeuvre is volgens hem ook in strijd met Euratomrichtlijnen. Het gaat Samsom niet alleen om de veiligheid, maar ook om de politieke verantwoordelijkheid voor de kernenergiewet. Het is belangrijk dat tegen het openhouden van Borssele tot 2034 veel 'zienswijzen' worden ingediend. Dat kan tot 5 december en zoals gezegd op woensdag 7 november is er een informatie-avond in De Stenge in Heinkenszand. http://www.laka.org/nieuws/2012/10-kcb-verlenging_kennisgeving.pdf

bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

Nu kunnen wij gaan meten, de kwaliteiten van Ploumen en Plasterk.

bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

Als alles tot in de details optimaal is geregeld, dan worden het met 79 zetels hamerslagstukken. Op vrijdag werkoverleg Rutte-Samsom. Geen ruimte meer voor de oppositie.

bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

Een optelsom. -1- Friesland-Groningen-Drenthe-NO-polder -2- Overijssel-Gelderland -3- Noord-Holland-Utrecht-Flevoland -4- Zuid-Holland en Zeeland -5- Brabant en Limburg, ten zuiden van de Waal en Merwede.

LastShadowPuppet
LastShadowPuppet28 okt. 2012 - 17:53

Hulde voor zowel de PvdA als de VVD. Beide partijen zijn over hun schaduw heengestapt (zoals dat tegenwoordig heet) en zijn klaarblijkelijk constructief met elkaar aan de slag gegaan zonder gezeur over breekpunten. Gewoon pragmatisch bekijken hoe je er samen uit kan komen. Dat daarbij van beide kanten water bij de wijn moest is evident. Chapeau Mark, chapeau Diederik! Als de rest van het land nu eens net zo hard aan de slag gaat, komt het allemaal goed!

roher
roher28 okt. 2012 - 17:53

Als het zo is dat én Icesafe én Griekenland alles terugbetalen zoals de laatste berichten laten zien dan doorkruist dat een adequate doorberekening van de oude cijfers waarmee dit akkoord tot stand komt. Nu provincies ed. minder hoeven aan te kloppen lijkt mij dat er nu snel wat BIJgeschaafd kan worden?

Michiel Online
Michiel Online28 okt. 2012 - 17:53

De rivier is te groot voor de brug die je denkt te kunnen slaan.

bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

Of de banaan op iets duidt en zo ja wat, is onduidelijk. Dat is een uitglijder.

Peetje2
Peetje228 okt. 2012 - 17:53

Rutte en Samsom zitten bij de koningin aan een diner. Zegt Rutte tegen Samsom: "Moet je zien wat een mooi gouden bestek ze hier hebben. Daar wil ik wel een lepel van mee naar huis nemen." Hij pakt een lepel en stopt hem in z'n binnenzak. Samsom denkt: "Zo één wil ik ook wel hebben." Hij pakt een lepel, maar tikt per ongeluk tegen z'n kopje aan. "Oh, Samson wil wat zeggen," zegt de koningin. "Nou," zegt Samsom, "ik vind het zo fijn dat we hier met z'n allen zijn en ik vind het een goed idee dat u ons heeft uitgenodigd." En hij gaat weer zitten, maar wil toch graag zo'n lepel hebben. Dus na vijf minuten probeert hij het weer. Maar wéér tegen het kopje. "Samsom wil weer wat zeggen," zegt koningin Beatrix. "Nou, eigenlijk wil ik een truc laten zien," zegt Samsom. "Kijk, ik heb hier een gouden lepel, die stop ik in m'n binnenzak, en haal 'm er bij Rutte weer uit. Behoeft verder geen commenteer denk ik

Bachstra
Bachstra28 okt. 2012 - 17:53

Ach er is altijd wel wat te klagen. Is het niet dat de PVV soort van meedoet in een regering dan zijn het wel de PvdA en de VVD die hun beloftes niet nakomen. Alsof dat anders nooit gebeurt na verkiezingen. Ik ben in ieders geval blij met een korte kabinetsformatie en hoop dat er snel een regering aan de slag gaat. Stilstand is achteruitgang. Heb niet op 1 van deze 2 partijen gestemd dus voel me ook niet teleurgesteld. En nu vooruit graag.

Bakoe
Bakoe28 okt. 2012 - 17:53

Ah bruggen slaan is het motto. Laat ik dan nu een goede naam voor dit kabinet hebben. Operation Market Garden.

freaky33
freaky3328 okt. 2012 - 17:53

De SP en andere opositiepartijen kunnen zich opmaken voor stevige debatten in de komende periode. Kan niet wachten.

RvDugt
RvDugt28 okt. 2012 - 17:53

Zorg "Omdat zorgverzekeraars geen inkomensgegevens van de verzekerden mogen verzamelen, moet hiervoor een uitvoeringsapparaat opgetuigd worden waarin ook de Belastingdienst een rol speelt." Tav de woningmarkt is er ook een gedrocht verzonnen met huur verhogingen verhuurders belastingen afbouw hra. Sorry maar deze regering gaat helemaal niets aan lean en mean doen ze gaan gedrochten creeren en kostenverhogend werken voor de burger. Overal lees je tussen de regels door dat er extra instanties en uitvoeringsapparaten komen.

CliffClavin1993
CliffClavin199328 okt. 2012 - 17:53

Ik citeer Joop.nl: "Kabinet richt zich op drie peilers" __________________ Nou, dat zouden dan Maurice de Hond, Synovate, and NIPO, of Ypsos, of hoe die allemaal heten, zijn? __________________ Ik stel vast dat er al te lang en te hard op onderwijs bezuinigd wordt, mensen. Maar het is nog niet te laat dit te corrigeren. __________________ Ik moet dan nog zeggen dat tot nog toe het totaalbeeld me niet tegenvalt; ik teken dan wel aan dat ik hoop dat 'duurzaamheid' geen loos begrip is, ingegeven door modieuze en behaagzieke overwegingen. Ook lijkt het alsof de rare en zeer rechtse, platte experimenteerdrift van Rutte-I weinig levensvatbaar meer is. ________________ Resumé: voordeel van de twijfel.

nautica
nautica28 okt. 2012 - 17:53

Eigenlijk moet ik blij zijn dat het worldwide web nog geen luchtjes kan verspreiden andershad ik na de recente berichtgeving uit Den Haag voor dagen in de stank gezeten.

Alexander4
Alexander428 okt. 2012 - 17:53

Klein rekenvoorbeeldje: Door de verlaging van de hoogste schijf met 3 procentpunt gaan de topinkomens (die inkomens waarvoor de lagere schijven peanuts zijn in vergelijking met het totaal) er dus 3/(100-52) = 1/16 = 6,25% op vooruit! Daar staat tegenover dat de HRA langzaamaan wordt beperkt, maar dat nadeel weegt bij lange na niet op tegen het voordeel van de lagere belastingen. Oh oh oh. Wat een pijnpunt voor de VVD. Van buiten doen ze alsof ze het allemaal heel pijnlijk vinden, maar van binnen lachen ze zich helemaal suf dat de PvdA dit heeft toegestaan.

denmol
denmol28 okt. 2012 - 17:53

Ik heb lang gewacht met reageren maar wat ik nu zie is dat de PvdA gewoon op de oude neoliberale voet verder gaat en heeft alleen maar de schade zoveel mogelijk beperkt voor de armsten. De politiek lijn die gevolgd wordt is gewoon keihard neoliberaal en dat doet, ondanks dat ik er al geen vertrouwen in had dat de PvdA echt veranderd zou zijn, toch ongemeen pijn en ik voorzie grote problemen voor deze partij die in mijn ogen heel erg aanschurkt tegen rechts. De wietpas bijvoorbeeld gaat niet door maar men moet wel een uittreksel van de bevolkingsregister overhandigen en dat zie ik een normale ingezetene van dit land niet doen want dat kost niet alleen geld maar wat heeft een coffeeshophouder te maken met waar zijn clientèle woont? Ik ga deze gegevens toch ook niet overleggen aan mijn apotheker of drogist? Nogmaals ik voorzie grote problemen en dan heb ik het nog niet eens over de huurders die ongenadig hard aangepakt worden.

Jantje68
Jantje6828 okt. 2012 - 17:53

Als de euforie voorbij is en de verdoving is uitgewerkt zal de hard werkende Nederlander er van lusten. Daar komen alle lasten terecht. Hoge inkomens beginnen al bij 20.000 E Dan beginnen alle inkomens afhankelijke regelingen. Als er nog een paar euro over is hoef je daar niet meer van naar het Cafe omdat Alcohol nog veel duurder wordt. Zelfs dat wordt ons afgenomen.

Jacob3
Jacob328 okt. 2012 - 17:53

Op ruggen slaan....

denmol
denmol28 okt. 2012 - 17:53

De PvdA vindt dat illegaliteit strafbaar gesteld dient te worden en daar zijn de stemmers en leden heel blij mee toch Rob Geurtsen? Sorry hoor maar ik ben niet gewoon pissig maar ik ben woedend!

Emery
Emery28 okt. 2012 - 17:53

Ben wederom genoodzaakt mijn tarief naar boven bij te stellen.

Jantje68
Jantje6828 okt. 2012 - 17:53

"Het toezicht op de landen van het Koninkrijk op grond van de rijkswet financieel toezicht blijft gehandhaafd. Fundamentele menselijke rechten en vrijheden,rechtszekerheid en deugdelijkheid bestuur en beheer blijven het uitgangspunt voor de Koninkrijksrelaties. De specifieke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als onderdeel van het land Nederland wordt gerespecteerd." Ze kunnen daar gewoon hun gang blijven gaan dus

JoopSchouten
JoopSchouten28 okt. 2012 - 17:53

De Partij voor de Aso's en neoliberalen Voor Volksverlakkerij en Demagogie hebben een tolbrug gebouwd. Alleen wie genoeg kan betalen kan naar de overkant. De rest wordt afgescheiden van mogelijkheden naar een menswaardig bestaan.

denmol
denmol28 okt. 2012 - 17:53

Het herfst akkoord ziet er aanzienlijk guurder uit dan het aanvankelijke lenteakkoord.

freaky33
freaky3328 okt. 2012 - 17:53

Ik zou het nieuwe motto willen veranderen in: "VVD en PVDA: 1 pot nat zowat"...

RvDugt
RvDugt28 okt. 2012 - 17:53

Lijkt leuk het koopkracht behoud maar zinniger is dan naar het puntenwolkje te kijken dan naar het totaal cijfertje en dan zie je toch schrikbarende dingen gebeuren. Gepensioneerde met een beetje geld (nog niet eens een hoog inkomen) eindigen op de slachtbank. Ook de werkende alleenverdiener is slechter af dan de werkende 2 verdiener of werkende alleenstaande. Dat is dan volgens de PVDA eerlijk. De VVD heeft in het koopkrachtplaatje duidelijk gewonnen. Gepensioneerde aanpakken is zowiezo walgelijk, die mensen kunnen bijna altijd geen kant meer op of moeten ze dan maar weer gaan werken. Ik vind het prima dat ik meer moet betalen en ik kan ook meer betalen maar dan wil ik mijn geld graag wel de goede richting op zien gaan.

Xoral
Xoral28 okt. 2012 - 17:53

En nu maar wachten op hoe hoog de opkomst in Amerika gaat worden 6-11.

bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

Prima Samsom, dat je Asscher er bij heb gehaald. Het gaat om teamwork. Die journalisten leggen op alle slakken zout. Laat ze maar lullen. Kijk eens naar Lubbers. Die had ook de moet om er sterke figuren bij te halen. Hans van der Broek, Onno Ruding, Gerrit Brakx, etc..

MichelReiziger
MichelReiziger28 okt. 2012 - 17:53

Niet bruggen slaan moet het motto worden maar polderen.

Crunchy Frog
Crunchy Frog28 okt. 2012 - 17:53

Volgens de linkervleugel hier heeft de PvdA zichzelf in de 'neoliberale' uitverkoop gedaan, volgens rechtse commentatoren mag Rutte nu een PvdA-kabinet gaan leiden - het zwaartepunt is blijkbaar toch ergens in het midden komen te liggen. ;-)

opmerker
opmerker28 okt. 2012 - 17:53

Zo'n europese crisis is best lekker. Kunnen alle nationale, provinciale gemeentelijke, en semi overheid zeepers wegemoffeld worden in een klinkend regeeraccoord. 1000 euro per inwoner (ook de kinderen) prachtig toch.

comrade
comrade28 okt. 2012 - 17:53

"De bezuinigingen zullen hogere inkomens harder treffen dan lagere. De koopkracht van hoge inkomens gaat achteruit, die van de laagste inkomens licht vooruit. Dat was een belangrijk doel van de PvdA. Partijleider Diederik Samsom voerde campagne met de slogan ‘eerlijk delen’." Dit is dus het "belangrijke" doel en het "eerlijke" delen m.b.t. ontslag. Nog maar een paar jaar geleden is de ww door het kabinet Balkenende-II gehalveerd. Het beoogde kabinet Rutte-Asscher doet daar nu nog eens een halvering bovenop. Na een jaar 70 procent van je laatste loon volgt een ww-vervolguitkering op bijstandsniveau. Daarmee wordt de ww te kort en te laag om mensen de mogelijkheid te geven weer op een normale manier aan het werk te komen. Oudere werknemers komen niet weer aan de bak, en in b.v. de bouwnijverheid ben je al een oudere werknemer als je de 40 bent gepasseerd. Het is niet voldoende om dat op te vangen door de IOW toegankelijk te maken vanaf 55 jaar. Een ww volgens de plannen in het regeerakkoord zal leiden tot een sterke toename van het aantal persoonlijke drama’s. Preventieve toets vervallen. Het teleurstellend dat er geen enkele concrete afspraak gemaakt is om de doorgeslagen flexibiliteit in de arbeidsmarkt aan te pakken. Het ontslagrecht wordt enorm verslechterd. Het is een kwalijke zaak dat er gesteld wordt dat de preventieve toets gehandhaafd blijft. De werkgever hoeft namelijk straks alleen nog een advies te vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Hij is "niet" gebonden aan dit advies. De ontslagen werknemers zullen achteraf zelf naar de rechter moeten gaan om zijn recht te halen. Dat is geen preventieve ontslagtoets, maar een toets achteraf. Rechters worden daarnaast met handen en voeten gebonden. Waar "foute" werkgevers bij een ontslag nu nog gestraft kunnen worden door een hoge vergoeding aan de werknemer toe te kennen, wordt de vergoeding maximaal een half maandsalaris per dienstjaar. En de werkgevers maar lachen, en wij hebben op de PvdA gestemd om Rutte maar niet in het torentje te laten komen. Foute stemmers dus.

gt2012
gt201228 okt. 2012 - 17:53

Na al die pessimisme en negativisme van de laatste paar jaar laten wij proberen om vooruit te gaan kijken en met wat meer optimisme tijdens de komende paar jaar. Het is nu al behoorlijk duidelijk dat bijna iedereen in ons land moet iets inleveren in verband met die 16 miljard bezuinigingen. Persoonlijk voel ik me al ontzettend happy dat die discriminerende PVV deze keer totaal uitgesloten is van het centrum van de macht. De laatste paar jaar heeft de PVV het leven van die ongeveer twee miljoen Nederlanders van buitenlandse afkomst in Nederland al zuur genoeg gemaakt. Maar hopelijk kan er toch nog een klein stujke minder bezuinigd worden zijn dan nu gepland is op bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, kunst en cultuur en de publieke omroep. Ik wens het nieuwe kabinet Rutte-Aascher heel veel succes toe!!! P.S. Misschien moet onze nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken z.s.m. naar Polen toe om alle misstanden wat betreft die verschrijkkelijke en gênante Polenmeldpunt van de PVV goed te maken met onze Poolse buren. *Ik verheug me op de bordesscène op tv (zeer waarschijnlijk a.s. maandag 5 november 2012 al)!!!*

TillValhall
TillValhall28 okt. 2012 - 17:53

Waarom dat leeghoofd Hennis op Defensie en niet de zich op dit dossier als zondermeer capabel bewezen hebbende Eijsink?.... Waaruit blijkt in Hennis' resumé überhaupt dat zij geschikt zou zijn als mindef? En waarom Asscher op SZW en niet Rinnooy Kan? R.K. is ex SER voorzitter zeer ervaren en kundig wat betreft de sociaal-economische vraagstukken, en geldt als iemand die algemeen breed geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Dat iemand lid is van een partij die niet deel heeft genomen aan de formatiebesprekingen mag nooit een argument zijn om die niet als bewindspersoon uit te nodigen. Politiek moet gaan om de beste mensen op de juiste plaatsen. Het is onfatsoenlijk dat R.K. zo gepasseerd wordt. Amateurisme en Parteigeschäfte ten top!

2 Reacties
Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort28 okt. 2012 - 17:53

Misschien hebben de heren bedankt? Asscher was uitgenodigd voor financien, maar bedankte daarvoor en gaf aan dat als hij SZW mocht, hij wel zou willen. Asscher is een prominente jongen. Het is dus allerminst zeker dat R.K. gepasseerd is: wellicht bedankte hij voor een post, of werd hij pas in tweede instantie opzij gezet ten faveure van Asscher. Vooralsnog trek je wel erg snel conclusies. Hennis is geen leeghoofd, dat weet je zelf ook wel.

rbakels
rbakels28 okt. 2012 - 17:53

Rinnooy Kan is geen politicus (en bovendien van de verkeerde partij). Briljante non-politici lopen vast (Cohen, Cramer), geslepen politici overleven ook al weten ze geen bal van hun vak. Dat weet de Kamer namelijk meestal ook niet!

JoopSchouten
JoopSchouten28 okt. 2012 - 17:53

Gecondoleerd.

2 Reacties
eeweew
eeweew28 okt. 2012 - 17:53

Gefeliciteerd, geen idee waarmee. Maar slechter dan het oude kabinet zal het niet zijn.

neutralist
neutralist28 okt. 2012 - 17:53

Er is altijd nog Prozac Joop. Maar waarom tobben? Ik moet waarschijnlijk harder bloeden dan jij en toch juich ik de plannen toe. Landsbelang boven eigen belang Joop, dat is socialisme! Denk verder dan je eigen voordeur!

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
EricDonkaew
EricDonkaew28 okt. 2012 - 17:53

Maar dan wel een kleiner Europees Parlement. Zeg 100 leden i.p.v. de plm. 750(!) leden dat het nu heeft. En fracties waar je direct op kunt stemmen. En niet steeds verhuizen tussen Brussel en Straatsburg. En minder Europese ambtenaren. En minder salaris voor die ambtenaren, of ze gewoon eens belasting laten betalen, zoals iedereen hoort te doen. Kijk, dat schiet ook een beetje op als we willen bezuinigen. En dat is iets wat vrijwel elk Europees land moet doen.

RvDugt
RvDugt28 okt. 2012 - 17:53

Huh 2,7%, een papieren 2,7% eerst dienen de plannen die zouden moeten zorgen voor een tekort van 2,7% uitgewerkt worden en aangezien niet alles doorging is die 2,7 dus niet meer van toepassing, daarnaast is die 2,7 maar een getal pas achteraf weet men wat het tekort is. Zoalng de overheid de koopkracht van de mensen aan het vernielen is, is er aan de inkomsten kant weinig groei te verwachten en aan de uitgave kant doet de overheid enkel aan lasten verzwaring bezuinigen op haar zelf zijn niet aan de orde. Op zich kan het eens voorkomen dat een land een begrotingstekort heeft maar structureel toestaan dat er een tekort is is natuurlijk waanzin, vandaar ook dat de schuld maar is blijven oplopen. En dan zitten er nu 2 partijen die erg goed zijn in het laten oplopen van de staatsschuld en en structureel handhaven van een begrotingstekort. En jij blijft daar vol lof over.

Miesje3
Miesje328 okt. 2012 - 17:53

Zolang er maar géén religieuze partij in het kabinet zit vindt ik alles best. Het is toch van de gekke dat Nederland zolang is geregeerd door mensen die werkelijk geloven dat er een god-achtige bejaarde man met een baard die de hele dag op een wolk zit om een ieder in de gaten te houden en of dat nog niet genoeg is heeft hij ook nog een zoon die op aarde een kijkje kwam nemen en de boel 2000 jaar geleden eens flink op stelten zette! Mensen die dat voor werkelijkheid aannemen moet je niet een land laten regeren. Dus als Nederland eens een keertje van die geloofs-onzinnigen af zijn, zijn we meteen 2000 jaar opgeschoten!!

3 Reacties
Xoral
Xoral28 okt. 2012 - 17:53

Dan heeft het volk weer alsnog een probleem, het nieuwe geloof dat er sinds een eeuw is werkt via ideologie (het onzichtbare geloof, net als God maar dan op Aarde) Velen geloven in hun politieke stroming (lieten zich labelen door de politiek) Die nieuwe 'kerk' heet politiek en heeft jarenlang succesvol zieltjes gewonnen. God bestaat niet werkelijk, maar er bestaan wel mensen die werkelijk voor god aan het spelen zijn. En het is hen weer aan het lukken te domineren/heersen over de massa, want drieenzeventig procent heeft weer zijn 'ziel verkocht' aan de politiek afgelopen verkiezingen, en nu is er een (ideologische) verzuiling ontstaan, een rode en een blauwe zuil overheersen in de TK, dit is de echte macht die men al heeft weten binnen te halen (109 zetels groot, en wordt nog groter, PvdD schijnt ermee te stoppen, het gerommel in de overgebleven kleine partijen) Het einde nadert, het einde is een enorm grote SP gevolgt door een nog grotere PVV of nogmaals VVD. Die zuilen tuimelen om en worden weer opgebouwd (chaos in de kiezer), als een domino effect, en het gaat steeds sneller dit politieke proces (Thieme verkondigt nu al dat er spoedig nieuwe verkiezingen zullen zijn, je kan het ook al zien, de SP stijgt alweer hard) De niet-stemmers staan straks het sterks, zij zijn het die niet hun ziel verkochten aan de (duivel)politiek, en dus niet meededen het systeem de kans te geven absolute meerderheden of absolute macht te laten bereiken.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai28 okt. 2012 - 17:53

mooi gesproken, daar houden we het op, dank daarvoor!

FransAkkermans1947
FransAkkermans194728 okt. 2012 - 17:53

"Zolang er maar géén religieuze partij in het kabinet zit vindt ik alles best." Dat ongelovigen met niks tevreden kunnen zijn. Zalig de onnozelen van geest...

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

Dat hebben ze vlot geflikt. Helaas zijn de hervormingen mij te slap. Gemist wordt:inkomensafhankelijk maken van AOW en kinderbijslag.Strakkere aanpak van de HRA 2% per jaar eraf bij de hoogste schijven en 1% eraf bij de laagste schijf. Ook mis ik het beprijzen van autogebruik en vooral de forenzentax. Gemiste kans.

1 Reactie
TillValhall
TillValhall28 okt. 2012 - 17:53

Met alles eens behalve de autobezitters aanpakken. Wil je daar even van af blijven? Die zijn al decennia de melkkoe! FYI: de NL economie draait op de wegen. Je moet mensen die naar hun werk/universiteit rijden belonen, niet straffen. Voorlopig zit die trein stampvol, kom je er niet mee van A naar B (bij de klant dus), zijn de zigeuners met hun irritante trekharmonica's, straatterroristen en andere paupers er nog niet uit gewerkt, loopt de boel niet zoals het lopen moet (altijd vertraging, en bij 2cm sneeuw valt alles uit), is het te duur, niet onderhouden, niet schoon en heeft de auto al 30 jaar van het OV gewonnen. Alleen willen de politici en u dat niet zien. Dat de trein schoner is is een drogreden. Want je moet heel erg veel gas/steenkool verbranden om elektriciteit op te wekken (en dan heb je sowieso altijd 1/3 verlies). Dat zet dus geen zoden aan de dijk. Wat zoden aan de dijk zet is waterstof. Nogmaals, de auto heeft gewonnen. Accept it, it's final.

TillValhall
TillValhall28 okt. 2012 - 17:53

Plasterk op BZ vind ik ook zo'n onbegrijpelijke keuze. Waarom schuif je daar als PvdA niet Kuiken voor naar voren? Zij is bewezen op dat dossier en heeft veel ervaring op het departement zelf. En havist Kamp krijgt voor de zoveelste keer een ministerschap. Wat ís dit voor flauwekul???

1 Reactie
rbakels
rbakels28 okt. 2012 - 17:53

Kamp is een ramp - dat rijmt. Die man (ooit fiscaal rechercheur) is vooral een strenge ambtenaar, een echte apparatschick. Eerst als woordevoerder integratie, toen als minister van sociale zaken. Voor economische zaken heb je een creatieve handelaar nodig. Een soort Plasterk! Maar die zit bij Binnenlandse Zaken op een ministerie waar juist een strenge ambtenaar nodig is, om de baas te spelen tegen provincies en gemeenten.

JoopSchouten
JoopSchouten28 okt. 2012 - 17:53

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer waarschuwt voor al te grote dadendrang in het regeerakkoord van VVD en PvdA, kopt Trouw. Uit veelvuldig onderzoek blijkt immers dat de Rijksdienst de vele voorgaande wetswijzigingen al nauwelijks aankan. Daarbij worden de doelen van nieuw beleid zelden gehaald. 'Er is veel te weinig oog in Den Haag voor de uitvoering en gevolgen van nieuwe wetten', vindt de Ombudsman. 'Burgers zijn meer gediend met gedegen wetgeving dan met nieuwe wetgeving. Zelfs rechters klagen over de vele slechte wetgeving.' De Algemene Rekenkamer evalueert regelmatig de effecten van nieuw beleid. De conclusies zijn hard. Zo hebben ministeries nauwelijks tot geen informatie over in welke mate het beleid wordt uitgevoerd. bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11704/Kabinetsformatie/article/detail/3338977/2012/10/29/Ombudsman-waarschuwt-voor-dadendrang-VVD-en-PvdA.dhtml

1 Reactie
bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

Daarbij worden de doelen van nieuw beleid zelden gehaald. Omdat alles te LOG en te BUREAUCRATISCH is.

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
dino_radja
dino_radja28 okt. 2012 - 17:53

de rijken krijgen belastingverlaging, meer geld naar het leger, en de rekening gaat naar de allerarmsten (ontwikkelingssamenwerking). De VVD kan heel blij zijn met dit rechtse beleid voor de komende tijd.

arieroos
arieroos28 okt. 2012 - 17:53

[Best een redelijk akkoord aangezien de schade voor iedereen redelijk meevalt. Maar ik vraag me af of het voldoende is voor begrotingsevenwicht.] Ik denk het niet. En dat gaat over een tijdje de nodige spanning opleveren in het kabinet.

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

Wat ik graag zou willen weten, hoeveel bezuinigd de regering op zich zelf. Bijvoorbeeld, hoeveel levereren de bewindslieden in de Koningin. Hoeveel overbodige ambtenaren en regelgeving wordt afgevoerd, hoeveel commissies worden naar huis gestuurd. Hoeveel onzinnige rapporten hoeven er niet geschreven worden, Hoeveel onzinnige regioreclame hoeft niet te worden uitgegeven? Hoeveel kunnen we op scholen en en cultuur bezuinigen? Hoevvel kunnen we bezuinigen op dure functies in de zorg, en politie? Hoe komen we van de dure waterschappen af? Hoe wordt het mediapark aangepakt? Het blijft nog even afwachten. Maar hoop ook daar op een doorbraak.

2 Reacties
Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort28 okt. 2012 - 17:53

Dit is voor het ALLEReerst sinds jij hier post dat wij het met elkaar eens zijn. Vrijwel alle maatregelen zijn afwenteling op de burgerij. Behoudens het samenvoegen van provincies/gemeenten, maar hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch28 okt. 2012 - 17:53

Zou wel handig zijn om eerst even op het volledige accoord te wachten. Misschien staan daar alle antwoorden op de vragen wel in.

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

"Trots" ? De man is werkelijk schaamteloos of heeft een hele dikke plank voor z'n hoof of allebei. Nu hoor ik ook dat er vrouwelijke PvdA minister van oorlog komt. Slim van Rutte en Lockheed lacht zich het apezuur. Hebben ze die rare "socialisten" mooi bij de ballen.

1 Reactie
SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch28 okt. 2012 - 17:53

U hoort dat.... Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) wordt in het nieuwe kabinet minister van Defensie. De VVD'er wordt daarmee de eerste vrouwelijke minister op die post.

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

"Hypotheekrenteaftrek bestaande gevallen beperken. Vanaf 2014 maximale aftrek elk jaar met half procent verminderen" "Hoogste belastingtarief van 52 naar 49 procent" "In 2014 inkomstenbelasting derde schrijf van 42 naar 38 procent" ik stel voor dat we een dag van nationale blijdschap gaan uitroepen voor deze eclatante kosmetische overwinning van de nepsocialisten.

2 Reacties
Bakoe
Bakoe28 okt. 2012 - 17:53

De mooiste moet nog komen, maar die gaan ze heel erg zacht fluisteren zodat bijna niemand het kan horen. Ontslagvergoeding van de baan, WW naar 1 jaar. De wassen neus toetsing blijft nog wel bestaan zodat de onterecht ontslagen medewerker een moreel gelijkje duur betaald bij de kantonrechter kan behalen. Naar goed Europees model iedereen flexwerker. 60 jaar PvdA met als resultaat de nachtwakerstaat. Voorwaarts kameraden.

Gogol
Gogol28 okt. 2012 - 17:53

Valt dat dan op de Dag van de Ironie?

eeweew
eeweew28 okt. 2012 - 17:53

Zal het woord milieu in het regeerakkoord voorkomen? Zo nee, hoe gaat Samson dit verdedigen?

3 Reacties
bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

Door zijn lidmaatschap bij Greenpeace op te zeggen.

arieroos
arieroos28 okt. 2012 - 17:53

Er schijnt 400 miljoen te zijn gereserveerd voor duurzaamheid. Geen flauw idee wat er met dat geld gaat gebeuren. Toegegeven, het is een belachelijk klein bedrag, maar het is in ieder geval iets.

neutralist
neutralist28 okt. 2012 - 17:53

Door te zeggen dat je soms moet prioriteren. En dat zou voldoende moeten zijn.

gt2012
gt201228 okt. 2012 - 17:53

Wauw wat fijn is deze ontwikkeling: mooi zo!. Het tij gaat eindelijk keren voor ons land en soweiso in de goede richting wat mij betreft. De laatste paar jaren heeft helaas de minderheid in ons land met name een groep ontevredende Nederlanders (via de PVV) de toon en sfeer bepaald en het eindresultaat was een ontzettend depriminerende en poliserende sfeer in ons land en kennelijk ook wat argwaan en verbazingen in onze buurlanden. Binnen twee weken waarschijnlijk is het kennelijk ontzettend onpopulair minderheidskabinet verleden tijd. Alvast van harte en proficiat aan het nieuwe kabinet van Rutte-Samsom/Aascher enz..Laat het maar komen!!!

1 Reactie
gt2012
gt201228 okt. 2012 - 17:53

Beste meneer Samsom/Spekman enz.: **well done** en bedankt!!!

geila
geila28 okt. 2012 - 17:53

Het feit dat Sam de vraag "wordt het ook socialer ?" NIET BEANTWOORDDE doet mij ergste vrezen.

1 Reactie
freaky33
freaky3328 okt. 2012 - 17:53

Natuurlijk wordt dat het niet. Dat waren belofte van voor en tijdens de verkiezingen maar dat kan gewoon eenvoudig niet met een partij als de VVD. En ook niet met de PVDA natuurlijk omdat het meerendeel van de partij uit neo liberalen bestaat met een liberaal gedachten goed.

RvDugt
RvDugt28 okt. 2012 - 17:53

Wat is nu precies een hoog inkomen?

1 Reactie
bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

€ 56.492 of meer

trujac
trujac28 okt. 2012 - 17:53

" Fracties VVD-PvdA steunen akkoord ... " Wat kon je anders verwachten. Stel dat een of meer fractieleden tegengestemd hadden, dan konden ze hun politieke carriere wel vergeten. Hun grote voorbeeld is immers Koppejan en Ferrier van het CDA.

1 Reactie
freaky33
freaky3328 okt. 2012 - 17:53

Tja, 'met het mes op de keel' gevalletje. Probeer eens 'teuge' te zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

Overigens hadden al die kiezers op VVD en PvdA dit vooraf kunnen weten. Achteraf gezeur van deze lieden is ongepast. Weg met onszelf.. weg met Nederland.. Op volle nivellerende kracht richting 'Heel ver-weg-istan. Trieste dag voor NEDERLAND, maar onze wraak zal zoet en keihard zijn. Nationalisme overwint.. altijd en overal.

2 Reacties
meijerlahn
meijerlahn28 okt. 2012 - 17:53

Uw oorlogszuchtige taal wordt een beetje eentonig, maar is ook heel vervelend.

Gogol
Gogol28 okt. 2012 - 17:53

Nationalisme is een fenomeen dat pas een paar eeuwen oud is en zich vooral concentreert op het westen. Dat altijd en overal valt dus wel mee. Maar laten we ons vooral niet door feiten laten afleiden.

TheBigLebowski
TheBigLebowski28 okt. 2012 - 17:53

Valt me op dat Samsom altijd als eerste komt aanlopen. Kun je mooi aan zien wie er de echte macht heeft.

1 Reactie
Gogol
Gogol28 okt. 2012 - 17:53

Als samsom degene is die aan de touwtjes trekt zegt het resultaat (wat we tot nu toe gezien hebben) niet veel goeds over hem.

JoopSchouten
JoopSchouten28 okt. 2012 - 17:53

Deze belastingtarieven zijn gebaseerd en berekend op basis computermodellen 'constant beleid' geheten. Constant beleid houdt in dat je uitgaat van het huidige beleid en berekent wat dat de komende dertig jaar aan overheidsuitgaven en -inkomsten oplevert. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat een dertigjarige anno 2010 een even groot deel van zijn inkomen aan belasting en zorg uitgeeft als een dertigjarige anno 2040. Een tienjarige krijgt evenveel onderwijs en een zeventigjarige evenveel AOW als percentage van zijn inkomen. Dit kan dus niet. Het wordt hommeles.

1 Reactie
MichelReiziger
MichelReiziger28 okt. 2012 - 17:53

Joop, uw opmerkingsvermogen is geniaal. Wie er in trapt dat je van 30 jaar uit kan gaan van enig soort planning dan ook is niet van deze tijd.

gt2012
gt201228 okt. 2012 - 17:53

...een ontzettend mooie en bijzondere dag voor Nederland na al die pessimisme en negativisme van de laatste paar jaar!!!

2 Reacties
freaky33
freaky3328 okt. 2012 - 17:53

Ja, helemaal geweldig...

Bakoe
Bakoe28 okt. 2012 - 17:53

Goeie genade man wat heb jij gesnoven?

eeweew
eeweew28 okt. 2012 - 17:53

75 miljoen geïnvesteerd fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Compenseert dat ook maar enige bezuiniging. Kom op zeg. En 25 miljoen komt dan ook nog eens uit OCW zelf.

1 Reactie
arieroos
arieroos28 okt. 2012 - 17:53

Tsja, Eline ... nog niet zo heel erg lang geleden heb ik je voorspelt dat de bezuinigingen op studiefinanciering niet ten goede zouden komen van onderwijs en onderzoek. Het lijkt erop dat ik gelijk krijg.

eeweew
eeweew28 okt. 2012 - 17:53

Afschaffen OV jaarkaart, en omzetten naar kortingskaart. Kortom, studeren voor mensen die met de trein naar de universiteit moeten zal niet meer mogelijk zijn.

1 Reactie
JongLinks
JongLinks28 okt. 2012 - 17:53

Ik vind dit als student ook erg pijnlijk, maar u moet wel blijven zien dat hierdoor mbo'ers ook met korting kunnen reizen en dat de studenten hiermee gedwongen worden na te denken over waar ze gaan studeren. Nu kiest elke scholier de leukste stad zonder te kijken naar de kosten. Ik zelf ben ervoor om alleen de nuttige reizen gratis te maken, bijvoorbeeld alleen het verkeer van en naar de universiteit of eens in de week terug naar het ouderlijk huis. Nu wordt de kaart vaak nog gebruikt voor de reis naar het festival en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

Natuurlijk had Wilders bij nader inzien volledig gelijk met zijn aanval op Rutte/VVD, alleen vergat Wilders daartegenover goed degelijk en uitgewerkt PVV-verhaal tegenover te zetten, dat de Nederlandse kiezer concreet perspectief had geboden. En daarmee viel Wilders politiek fundamenteel door de mand.. doodzonde, want het was 2e gemiste PVV-kans voor open doel in 3 maanden tijd.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos28 okt. 2012 - 17:53

[alleen vergat Wilders daartegenover goed degelijk en uitgewerkt PVV-verhaal tegenover te zetten, dat de Nederlandse kiezer concreet perspectief had geboden. ] Dat zijn ze niet alleen vergeten, ze hebben dat ook niet.

JoopSchouten
JoopSchouten28 okt. 2012 - 17:53

Nu weet iedereen hoe de gebakken peren er uitzien.

1 Reactie
eeweew
eeweew28 okt. 2012 - 17:53

Zo? http://1.bp.blogspot.com/_NNF0DD0GUlQ/Sr5A5EGozJI/AAAAAAAAGJY/Vjhps3e6hJ0/s400/pears+ice+cream.jpg

arieroos
arieroos28 okt. 2012 - 17:53

Het is allemaal niet zo dramatisch. Ik had het liever geheel anders gezien, maar gegeven de politieke realiteit is het helemaal niet zo'n slecht akkoord. De vraag is eerder wanneer de economische realiteit aan de deur komt kloppen om de boel in het honderd te sturen. Een jaartje of anderhalf, verwacht ik.

1 Reactie
denmol
denmol28 okt. 2012 - 17:53

"Het is allemaal niet zo dramatisch." Kijk goed en denk na dan wil ik je weer horen.

jelius
jelius28 okt. 2012 - 17:53

Het motto doet mijn hart sneller kloppen. 1. Schatkist op orde, 2. Eerlijk delen werken, 3. Werken aan duurzame groei Ook hiervan word ik heel blij. 1. Bezuinigen in een recessie is dom. 2. Wat eerlijk delen werken is, geen idee. Over wat eerlijk is lopen meningen wel eens uiteen. 3. Werken aan duurzame groei klinkt ook goed. Groei die mij opvalt is de schermpjeskijkerij. Je kunt natuurlijk steeds nieuwe schermpjes op de markt brengen, het recyclen van de zeldzame aardmetalen gaat steeds beter. Helaas zie ik geen woord over EU en euro, dè twee grote problemen van nu. Het domme bezuinigen komt alleen door EU en euro.

2 Reacties
JongLinks
JongLinks28 okt. 2012 - 17:53

Het domme bezuinigen komt totaal niet door de eu en de euro. Als we geen deel uit hadden gemaakt van de euro groep hadden we nog veel meer moeten bezuinigen. De euro heeft Nederland netto alleen nog maar welvaart opgeleverd en er zullen nog heel veel dingen moeten gebeuren om dat te veranderen.

JoopSchouten
JoopSchouten28 okt. 2012 - 17:53

De werkeloosheid zal toenemen. Werkelozen worden sneller de bijstand in geflikkerd De overheid staat veraf of hoog boven de burger. De rijken worden rijker. De uitkeringsgerechtigden worden slechts 0,2 procent gecompenseerd (terwijl ze sinds de jaren'80 er slechts 2% bij hebben gekregen). Kortom; asociaal.

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

De eerste voortekenen van dit kabinet zijn niet positief: het samentrekken van provincies en gemeenten. Blijkbaar denken ze in Den Haag nog steeds: groot = goed. Terwijl we hebben gezien dat grotere scholen niet beter zijn, dat grotere woningbouwverenigingen vaak slechter presteren dan kleinere, en dat grotere ziekenhuizen niet beter zijn dan kleinere ziekenhuizen.

2 Reacties
bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

Gaan we generaliseren ? Met scholen, ziekenhuizen en wooncorporaties., heb je wel gelijk.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen28 okt. 2012 - 17:53

Een school of ziekenhuis is geen provincie en ook geen gemeente. De stad Nederland heeft minder inwoners dan de 10 grootste steden in de wereld, dus waarom meer dan 1 bestuurslaag?

7731BK11
7731BK1128 okt. 2012 - 17:53

Ben opgelucht en blij met het slagen van deze combinatie. Goede punten. Zelfs duurzaamheid is een van de pijlers onder de brug. Ga zo door zou ik zeggen, of in D66-taal : En nu vooruit.......

1 Reactie
roher
roher28 okt. 2012 - 17:53

Krijgen we een KOOPzondag?

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa28 okt. 2012 - 17:53

De tijd van alles koe en ei is terug, bereid je zich voor een mooie ver weg vakantie in de komende zomer. Onze gestolen paradijsje door Fortuyn en wilders is terug. ''Ja hoor, Mostafa! droom maar lekker door hoor''. Hoezo? Wilders is toch weg? is dat niet wat Nederlanders al jaren zaten op te wachten? Trouwens, Wilders werd vorige week weggejkaagd uit Zweden, ze willen hem niet, ze vinden hem eng voorde democratie, heeft u het gehoort??

1 Reactie
boeie
boeie28 okt. 2012 - 17:53

"alles koe en ei" Die schijf ik op! Maar wat heeft Wilders hier nu mee te maken? Je kunt je laten helpen tegen obsessies... De eigen bijdrage gaat niet door!

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Apropos
Apropos28 okt. 2012 - 17:53

De toekomstige generaties betalen straks de rekening. Nee nu mag de generatie nix (what's in a name) het weer oplossen. Langer doorwerken maar zonder fatsoenlijke baan je pensioen zien te halen dat is het vooruitzicht voor velen. En de rest? die mag zich een burnout werken voor ieder jaar weer iets minder inkomen en continue stijgende lasten. Hier word een brug te ver geslagen als je 't mij vraagt.

TheoJ2
TheoJ228 okt. 2012 - 17:53

[het valt te verwachten dat Rutte terughoudend is met plannen zoals een Europees ministerie van financien en federatie met een gekozen president. ] Van die terughoudendheid zal weinig terechtkomen met Timmermans op financiën. Die federatie, waar we in een referendum tegen hebben gestemd, zal ons door de strot geduwd worden.

Apropos
Apropos28 okt. 2012 - 17:53

Wat is dit toch voor volksverlakkerij? Werkeloosheid in 2017 maar 5,75% ? Waar halen ze het vandaan. Die ligt in werkelijkheid nu toch al veel hoger. En dan al die burnout gevallen nog. Nee, hier klopt echt geen jota van.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen28 okt. 2012 - 17:53

Bewezen, omdat jij het niet gelooft!

Apropos
Apropos28 okt. 2012 - 17:53

Dit vind ik ook zo mooi; Rutte beloofde iedere werkende Nederlander er 1000 euro netto bij; Het is ietsjes anders geworden beste stemmers: Iedere Nederlander van hoog tot laag gaat er nml. 1000 eurotjes netto op achteruit!

1 Reactie
boeie
boeie28 okt. 2012 - 17:53

tsja, als je eerst schulden maakt, moet je ze later afbetalen.. dat leer ik zelfs mijn jonge kinderen al...

RoseRed
RoseRed28 okt. 2012 - 17:53

Het was voor vandaag al een grauwe grijze lange dag,maar er komen er nog vele bij.

1 Reactie
mees.
mees.28 okt. 2012 - 17:53

Nee hoor....we gaan op weg naar een rooskleurige toekomst....voor ons allemaal

JoopSchouten
JoopSchouten28 okt. 2012 - 17:53

Ik zie slechts een paar lichtpuntjes. Waarom zou je ze daar credit voor geven? Over het geheel genomen worden mensen aan de onderkant nog steeds hard gepakt én blijft neoliberaal denken, oftewel de zieke utopie, onbesproken. En... DE VOEDSELBANKEN BLIJVEN BESTAAN EN WORDT GEEN OPLOSSING AANGEBODEN VOOR DE ONRENDABELEN ! Zij leven als in een droom. Vele anderen als in een nachtmerrie.

3 Reacties
boeie
boeie28 okt. 2012 - 17:53

Wat voor documenten heb jij gelezen? Of denk je nog steeds dat als iedereen een uitkering heeft de problemen weg zijn?

Bakoe
Bakoe28 okt. 2012 - 17:53

Ik zie geen enkel lichtpuntje.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194728 okt. 2012 - 17:53

Het is een illusie te denken dat welk kabinet dan ook, kan voorkomen dat er mensen zijn die hun schulden niet meer terug kunnen betalen en/of verslaafd en/of dakloos raken. Dat zijn de voornaamste klanten van de Voedselbank. Wees blij dat die bestaat en probeer niet over de rug van deze pechvogels uw politieke gram te halen.

Bakoe
Bakoe28 okt. 2012 - 17:53

Heb het even laten bezinken. Implicatie van de aanpassing van het ontslagrecht. Behalve als het UWV geen goedkeuring verleent is een gang naar de rechter mogelijk. Verleent het UWV wel goedkeuring dan vervalt de ontslagvergoeding. In 99% van de gevallen gaat het UWV akkoord. Je hebt dan nog wel de mogelijkheid om het voor eigen kosten aan te vechten bij de kantonrechter maar die mag zich alleen baseren op de weging van het UWV. Kortom de ontslagvergoeding is volledig van de baan, hoeveel dienstjaren je ook gewerkt hebt. Een enigzins remmende factor, het laten doorbetalen van de WW door de werkgever is ook van de baan, dus heel Nederland is vanaf vandaag flexwerker / dagloner geworden. De aanpassing van de WW houd in dat je na 1 jaar op bijstandsniveau terechtkomt. Met een stijgende werkeloosheid en de totale vrijheid van werkgevers om willekeurig iedereen te kunnen ontslaan gaat dit voor veel mensen in de leeftijdsgroep 30-55 desastreus uitpakken. Helemaal omdat de individuele schuldenlast alleen maar gestegen is. Dit is dus nog dramatischer dan wat er in het Kunduz akkoord werd voorgesteld, omdat er toen nog een soort werk naar werk mechanisme inzat waar de eventuele ontslagvergoeding voor gebruikt zou worden. Kortom dit is voor een werknemer een regeerakkoord waar rechts niet alleen zijn vingers bij aflikt, maar zelfs de nasmaak heel lang genietend van zal proeven. Voor mensen van 53 jaar en ouder zit er een klein lichtpuntje in dit akkoord, de IOW gaat naar 55, zodat je dan niet eerst je huis hoeft op te eten voordat je in de bijstand vervalt. Kortom ik zie het heel erg somber in voor de werknemers in Nederland, en ik zie het niet meer verbeteren.

2 Reacties
denmol
denmol28 okt. 2012 - 17:53

Helemaal mee eens Johannes.

EricDonkaew
EricDonkaew28 okt. 2012 - 17:53

Johannes Zeilstra: Voor mensen van 53 jaar en ouder zit er een klein lichtpuntje in dit akkoord, de IOW gaat naar 55, zodat je dan niet eerst je huis hoeft op te eten voordat je in de bijstand vervalt. ----------------------- Maar dat is geen lichtpuntje. De IOAW stond immers op 50 en is nu verhoogd.

Alexander4
Alexander428 okt. 2012 - 17:53

De PvdA wil wel heel erg graag regeren. Het is niet te geloven hoe weinig ze hebben binnen gehaald. Op bijna ieder dossier bijten ze in het stof. Het belangrijkste pijnpunt van de VVD: "de HRA wordt aangepakt" is een wassen neus. Een half procent minder aftrek per jaar, die ook nog eens gecompenseerd wordt door lagere belastingen! Toen het PGB dreigde te worden afgeschaft heb ik niemand gehoord over compensatie. De OV-jaarkaart wordt afgeschaft. Compensatie? De BTW wordt verhoogd. Compensatie? Maar als de HRA -alleen voor de hoogste inkomens- stapsgewijs met een slakkentempo wordt beperkt.... DAN... moet deze uiterst pijnlijke maatregel worden gecompenseerd. Blijkbaar mag je in Nederland straffeloos korten op studenten, op arbeidsongeschikten, op chronisch zieken, op huurders etc. Maar korten op het deel van NL dat in de hoogste belastingschijf valt, DAT kan niet. Daar moet dan voor worden gecompenseerd. Belachelijk.

1 Reactie
denmol
denmol28 okt. 2012 - 17:53

"Maar als de HRA -alleen voor de hoogste inkomens- stapsgewijs met een slakkentempo wordt beperkt.... DAN... moet deze uiterst pijnlijke maatregel worden gecompenseerd." Dat klopt en als jaloezie maatregel om zogenaamd de woningmarkt waarbij in de marktconforme prijs nog heel veel lucht zit vlot te trekken worden huurders alsof het criminelen zijn ongenadig aangepakt.

Patrick Faas
Patrick Faas28 okt. 2012 - 17:53

Even snel een paar reacties. Heel bezwaarlijk: illegaliteit strafbaar. Zijn er geen internationale verdragen die stellen dat je een mens niet kunt verbieden te bestaan? Is vrij verkeer geen ideaal meer? Stelt u zich voor. U bent op vacantie, maar uw vlucht terug is vertraagd. Uw korte vacantievisum verloopt. Vanaf dat moment zou u strafbaar zijn? Boetes moeten betalen? Gevangen gezet worden? Een strafblad krijgen? “Bedoeld om Wilders wind uit de zeilen te houden,” werd op televisie gezegd, maar ons verbruinde imago in de wereld moet weer paars worden. Wilders behagen door toeristen te pesten is onrechtvaardig, socialisten, nadelig voor de handel, liberalen, en schade aan ons nationaal imago is voor iedere Nederlander vervelend als we zelf in het buitenland komen. En verder: -“Blowen mag dan weer iets makkelijker gemaakt worden, dat geldt niet voor het drinken van alcohol,” vat de Volkskrant samen, waarover ik positief moet zijn. Maar nog steeds is het plan om toeristen wel toe te staan alcohol te drinken en niet om een jointje te roken. Dat is tweemaal discriminatie. -“Holland Casino onder voorwaarden verkocht.” Onbegrijpelijk. Holland Casino is een geweldige bron van inkomsten voor de overheid die inzicht geeft in de witwasserij. Waarom een kip slachten die gouden eieren legt? Wat zit hier achter? Heeft Rutte een vriendje dat wil investeren in kansspelen? Hoe kan Rutte zeggen criminaliteit te willen verminderen, als hij staatscasino’s gaat privatiseren? Ik vermoed dat Lodewijk Asscher wat minder naief is over de gokwereld, dan Samsom blijkbaar, aangezien Samsom de verschillende mafia’s van onze onderwereld deze geweldige overwinning gunt. Al krijg je eenmalig wat geld in handen gestopt door de mafiosi, op de langere termijn is dit voor de staatskas een gemis. Enerzijds door het mislopen van gigantische winsten, anderzijds door minder controle over witwasserij. De problemen van gokverslaving niet eens noemend. Dit voorstel noemen we niet inzetten op duurzame groei, integendeel. Zwaar onverantwoord. -“Zo heb je geen recht op bijstand als je geen Nederlands spreekt, of als je een boerka draagt,” schrijft de Volkskrant ook. Dat van die boerka is van geen enkel praktisch voordeel en slechts symbool van moslimspesten. Had gedacht dat dit kabinet zich niet met kinderachtige pesterijen ging bezighouden. Heel raar. Maar wat lezen we ook? Geen Nederlands, geen uitkering? Kan straks geen Limburger (behalve Chantal Janzen) nog een uitkering krijgen? “Eigen schuld” zullen sommigen zeggen, maar de Friezen dan? En is Engels geen officiële taal in sommige overzeese gebiedsdelen?

2 Reacties
Lucifer2
Lucifer228 okt. 2012 - 17:53

'illegalteit strafbaar' klinkt natuurlijk niet gek, proef de woordcombinatie. Maar je hebt gelijk : illegalen kun je langdurig opsluiten buiten het strafrecht, dus die strafbaarheid is illegaaltje pesten met een boete, die ze niet kunnen betalen. Opsluiten van illegalen in het kader van strafrecht mag niet volgens het Hof in Straatsburg. Hier nog eentje, uit het regeerakkoord, geprint door mijn lief op haar werk : 'Gezichtsbedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen' . Ben benieuwd. Zie dagelijks de nodige burka's vanaf mijn werkplek in de tram stappen.

GerardLauwman
GerardLauwman28 okt. 2012 - 17:53

" Heel bezwaarlijk: illegaliteit strafbaar. Zijn er geen internationale verdragen die stellen dat je een mens niet kunt verbieden te bestaan? Is vrij verkeer geen ideaal meer? Stelt u zich voor. U bent op vacantie, maar uw vlucht terug is vertraagd. Uw korte vacantievisum verloopt. Vanaf dat moment zou u strafbaar zijn? Boetes moeten betalen? Gevangen gezet worden? Een strafblad krijgen? " Hoe wordt illegaliteit eigenlijk gedefinieerd in de wet? Ik begrijp hier werkeljik helemaal niets van... heel toevallig kwam ik gister op youtube bij "first blood" terecht, daar wordt stallone door brian dennehy buiten het dorp gezet, om niks. Gewoon omdat ze geen vreemdelingen willen in het dorp. Moet ik me zoiets voorstellen? Dat de uitvoerende macht gewooon beslist op grond van ehhhh nou ja ik weet het niet dat iemand hier niet mag zijn en hem of haar daaar ook nog voor strafbaarmag stellen... Ik weet het niet meer hoor.. NL is ethisch failliet echt waar.

Alexander4
Alexander428 okt. 2012 - 17:53

Verkeer: Er komt geen spitsheffing maar wel een verbreding van de A27 Defensie: Wordt in de bezuinigingen relatief ontzien en de JSF gaat definitief door. Belastingen: Worden verlaagd, want dan moeten we lekker nog meer bezuinigen dan al nodig was. Onderwijs: OV-jaarkaart wordt afgeschaft. Stufi moet je voortaan terugbetalen. Woningmarkt: HRA wordt met een half procent per jaar naar een lager tarief gebracht. Huurders met hoge inkomens kunnen tot 10% meer woonlasten verwachten. (eerlijk?) Ontwikkelingssamenwerking: Keihard bezuinigen. Waar zijn de punten die de PvdA heeft binnengehaald? Ik tel er maar een paar: 1. Zeer beperkte beperking van de HRA 2. Hedwigepolder onder water (was al eens ooit besloten, dus daar heeft de PvdA toen in de onderhandelingen ook al voor moeten betalen) 3. Inkomensafhankelijke zorgpremie. Ben erg benieuwd hoe dat uit gaat pakken.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods28 okt. 2012 - 17:53

++ Alexander Raaijmakers, ma 29 oktober 2012 20:43 ++ >> Dat lijkt inderdaad niet veel voor de PvdA. Maar hoe zit het met de koopkrachtplaatjes? Dat is de duidelijkste uitkomstmaat. Als het aan de VVD alleen had gelegen, hadden de minima erop achteruit gegaan en de maxima er op vooruit.

tomaat70
tomaat7028 okt. 2012 - 17:53

Helaas, mijn voorspelling is uitgekomen: het ontslagrecht gaat eraan, er wordt gesnoeid in de WSW, de JSF blijft, de sociale zekerheid wordt nog verder uitgekleed (na 6 maanden WW is elk werk passend en na 1 jaar WW heb je 70% van het minimum) en de marktwerking in de zorg blijft ook. Wat me ook opviel, is dat de nieuwe minister van SoZaWe, de heer Asscher, vandaag niet één keer het woord sociaal gebruikte. Hij had het vooral over krachtig en sterk beleid. Het is gewoon een VVD'er in schaapskleren... Dit wordt prijsschieten voor de SP!

1 Reactie
Bakoe
Bakoe28 okt. 2012 - 17:53

Voorlopig nog niet, voor elk is er wel wat wils in het pakket, en de dreigende zaken ach... zolang je nog werk hebt hmmm. Dit gaat over 2 jaar spelen. Pas dan.

Miesje3
Miesje328 okt. 2012 - 17:53

Er is een wonder geschiet!! Ik ben het zowaar (bijna) helemaal eens met het regeerakkoord! Alleen de in korting van de WW vindt ik jammer, het is tenslotte een verzekering waar je voor betaald, maar de rest heeft helemaal mijn steun! Vooral de afschaffing van wilde dieren in het circus deed ik een grote vreugde dans.. eindelijk!!! Ook de inperking van de kinderbijslag (hopelijk wordt dat helemaal afgeschaft) en oldtimers die ook gewoon wegenbelasting moeten gaan betalen, ik ben gek op oldtimers maar het zijn grote vervuilers. En natuurlijk de afschaffing van de wietpas, ik heb niks met wiet maar een wietpas is niet de oplossing! En zo kan ik het hele akkoord wel benoemen dat ik het er zo blij mee ben! Het wordt nog wat met Nederland, we gaan de goede kant op! En nou niet zeuren met z'n allen, schouders er onder, laten we de rest van Europa eens wat zien dat we het kunnen!

2 Reacties
prozaschrijverazazel
prozaschrijverazazel28 okt. 2012 - 17:53

====En nou niet zeuren met z'n allen, schouders er onder, laten we de rest van Europa eens wat zien dat we het kunnen!==== Je portemonnee trekken voor diezelfde Grieken, liever gezegd voor Goldman sagchs want de gemiddelde Griek ziet niets van het geld. We kunnen beter uit Europa gaan, en nee ik ben geen PVV stemmer. Maar met die bezuiniging van 16 miljard gaan wij de bietenbrug op, misschien staat die brug wel model voor het brugbouwen wat die 2 gekkies bedoelde

xander22
xander2228 okt. 2012 - 17:53

> ik ben gek op oldtimers maar het zijn grote vervuilers. o.a. bmw 3 benzine jaren 80 hebben veel lagere uitstoot dan het gros van recente SUVs, welke een relatief "groen" label kunnen krijgen.

denmol
denmol28 okt. 2012 - 17:53

De PvdA heeft zich als een stelletje amateurs vakkundig in het pak laten naaien door de VVD met dit recept voor zelfmoord voor deze partij.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten28 okt. 2012 - 17:53

Dat is dan weer positief.

ElChe
ElChe28 okt. 2012 - 17:53

"bruggen slaan" De vraag is naar wie en waar naar toe. In ieder geval niet naar de vakbond. Alle door werknemers betaalde rechten worden geroofd. Deze brug wordt in ieder geval opgeblazen. Ik vind dit kabinet een vvd brug te ver.

1 Reactie
Bakoe
Bakoe28 okt. 2012 - 17:53

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3339276/2012/10/29/Gezinnen-sneller-en-vaker-dakloos.dhtml Ach ja, nu weet ik waar ze die bruggen voor nodig hebben.

eeweew
eeweew28 okt. 2012 - 17:53

Er staat in het regeerakkoord dat mensen die zich zonder verwijzing van een huisarts bij de spoedeisende hulp melden een eigen bijdrage van 50 euro betalen. Geldt dit ook als je met een ambulance moet worden opgehaald? Het zou een beetje raar zijn als dat zo is, maar als het niet zo is levert het geen geld op. Stel je breekt je arm op een manier dat naar de huisarts gaan helemaal geen zin heeft (kan je zelf wel zien) dan wil je niet voor niets naar de huisarts, want dat kost tijd. Waar iemand normaal met eigen vervoer zou gaan scheelt 112 bellen nu 50 euro. Tenzij je natuurlijk telefonisch een verwijzing van de huisarts kan regelen.

3 Reacties
RvDugt
RvDugt28 okt. 2012 - 17:53

Ja een erg vreemde maatregel. Diegen die vaak 'onterecht' gebruik maken gaan dan gewoon eerst zeuren bij de huisarts en krijgen dan een mooi verwijsbriefje, ze hebben toch geen haast want er mankeert ze niets. Dus aan die kant kost het alleen maar meer. Diegene die echt gaan betalen zijn dan de mensen die ook echt wat hebben, je vinger eraf gehakt of wat gebroken, sja dan ga je echt niet eerst een afspraakje met de huisarts maken. Maar misschien eerst maar eens horen hoe dit in de uitvoering moet gaan, want zoals ik het nu lees begin ik ernstig te twijfelen aan de hersencapaciteiten van de bedenkers, als ze zoiets basaals al in een onwenselijke kostenverhogende vorm weten te gieten doet me dat vrezen voor de aankomende regeerperiode.

bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

Als blijkt dat er werkelijk een gegronde reden is, kan de huisarts achteraf altijd nog een bonnetje uitschrijven, op advies van een specialist. Nu kunnen ze vooraf vaststellen of het bezoek gegrond is en de eigen huisarts wordt niet meer gechanteerd door patiënten, met een steenpuist, zwerende vinger, etc.. Dus een goede zaak om de ziektekosten te drukken.

arieroos
arieroos28 okt. 2012 - 17:53

[Er staat in het regeerakkoord dat mensen die zich zonder verwijzing van een huisarts bij de spoedeisende hulp melden een eigen bijdrage van 50 euro betalen. Geldt dit ook als je met een ambulance moet worden opgehaald?] Dat denk ik niet. Het is een bekend probleem, dat mensen de huisarts omzeilen en direct naar het ziekenhuis stappen, ook voor dingen waar dat eigenlijk helemaal niet voor nodig is. Daar is deze maatregel voor bedoeld, vermoed ik.

TheoJ2
TheoJ228 okt. 2012 - 17:53

Dit akkoord betekent het einde van de Eurokritische houding van Nederland. Duitsland en Finland zijn nog de enigen die de rem er op kunnen zetten.

1 Reactie
Heileeuw
Heileeuw28 okt. 2012 - 17:53

Gelukkig wel, het is niet leuk om het jengelende broertje te zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

De focus bij de PvdA ligt wel erg op het vertroetelen van de eigen woningbezitter: Samsom bij P&W: "als je werkloos wordt hoef je je eigen huis niet op te eten" En de afbouw van de HRA met 0,5% per jaar vanaf 52% voor de hoogste inkomens ruimschoots compenseert met PvdA belastingverlaging voor diezelfde hoogste inkomens. Geen woord over de moordende huurverhogingen. Laat staan over de huurder die werkloos wordt. Waar komt die haat tegen huurders vandaan bij de PvdA? Of is het gewoon de onwetendheid van de salonsocialist die nooit in een huurwoning heeft gezeten en de niet gekende problemen van de arbeider vlotjes weglacht.

1 Reactie
Heileeuw
Heileeuw28 okt. 2012 - 17:53

Volgens mij ging het om de scheefwoners, mensen die woningen bezet houden voor anderen die een kleinere portemonnee hebben?

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

"ihilist #1375, ma 29 oktober 2012 23:22 in reactie op Joop Schouten Reageer op Nihilist Alles beter dan de Stalin Partij." Alles - en ik zou bijna zeggen: 'zeker Stalin' - beter dan domme types die onder pseudoniem (als u weet wat dat is en over iets meer dan nét voldoende hersencellen beschikt zodat de keutel niet zomaar pardoes achter u op de grond valt) een ander in discrediet trachten te brengen met hun imbeciele frames. Ik heb een dermate hekel aan domme types als u dat ik vind dat ze bij wet verplicht een spuitje zouden moeten krijgen.

2 Reacties
LeendertvanDuijn
LeendertvanDuijn28 okt. 2012 - 17:53

Om vervolgens zelf iemand de dood toe te wensen. Pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Ik adviseer u in het vervolg wat beter over uw woorden na te denken, want op deze manier reageren is niet alleen erg dom, maar ook een verstandig mens onwaardig. Zo wordt u al snel niet meer serieus genomen.

LeendertvanDuijn
LeendertvanDuijn28 okt. 2012 - 17:53

Als je de plannen leest en kan begrijpen (bij de capaciteiten om dergelijke economische plannen echt te 'lezen' van enkele critici, heb ik echt mijn twijfels), blijf je toch met positieve gevoelens achter. Vooral de koopkrachtcijfers spreken voor het goede beleid van dit kabinet en laten zien dat ook Rutte grote concessies heeft moeten doen. De minima en modale inkomens gaan er qua koopkracht op vooruit en de grootverdieners leveren hun steentje extra bij. Precies genoeg zodat iedereen tevreden kan zijn. Puik gedaan, heren!

peterh2
peterh228 okt. 2012 - 17:53

Zou het denkbaar zijn dat het PvdA congres dit nog kan tegenhouden? Zijn tegenstanders in voldoende mate te organiseren om Samsom met de staart tussen de poten terug te laten gaan naar zijn neoliberale vriendjes? Ik verwacht het niet maar het zou echt een stunt zijn... Een soort G500 maar dan van echt links, SP sympatisanten en vakbondsleden bijvoorbeeld?

3 Reacties
MichelReiziger
MichelReiziger28 okt. 2012 - 17:53

Peter h, geen idee maar het is wel de laatste keer dat ik op de PvdA heb gestemd, ik weet dat heel veel van de 'strategische stemmers' (proest) er NU net zo over denken. Dat nooit meer! Wat uitspraken van Samson: - ik ga alleen als premier in een kabinet zitten - We moeten inzetten op een brede linkse coalitie - Ik sluit niemand uit maar het haast ondenkbaar dat ik met de VVD in een kabinet ga zitten

SocialDarwinistisch
SocialDarwinistisch28 okt. 2012 - 17:53

De Efteling iets voor je?

Bachstra
Bachstra28 okt. 2012 - 17:53

En dan? Wat is het alternatief? Opnieuw verkiezingen? Het land nog maanden zonder regering? Er is geen linkse meerderheid in Nederland en die komt er ook niet. Dus er komt ook geen linkse regering. Het blijft altijd een kwetsie van compromissen. Nu ook. Maar laten we aub weer gaan regeren en iets doen. Dus van mij mag dit kabinet van start en ook een poos blijven zitten. Overigens heb ik niet op één van deze twee partijen gestemd en ben het ook niet met alles eens.

JoopSchouten
JoopSchouten28 okt. 2012 - 17:53

' "Ik heb het mandaat om nu af te ronden. Er is een mooie discussie geweest in de fractie", aldus Samsom.' We zitten godverdomme in de maatschappelijk-economische shit en 'het was 'een mooie discussie'? '..."De fractie beseft hoe belangrijk het akkoord is." ' Ja. PvdA-regenten behouden graag hun baantjes en invloed. Ik heb het gehad met 'Samsam'.

1 Reactie
Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort28 okt. 2012 - 17:53

Samson heeft in 47 dagen meer SP programmapunten bereikt dan de SP in haar gehele geschiedenis. Kinderbijslag, Zorg Premie, Eigen Risico: allemaal inkomensafhankelijk. HRA gaat er ook af. Leuk dat de belasting omlaag gaat, maar dat is broekzak vestzak: enig voordeel wordt direct genivelleerd. De mensen met een benedenmodaal inkomen worden ontziek, alles bovenmodaal gaat er op achteruit. Er zitten voor beide kanten van de politieke spectrum pijnlijke maatregelen in. Dat het niet uw droomakkoord is maakt het nog niet slecht. Je denkt weer eens in utopieen.

bruces
bruces28 okt. 2012 - 17:53

Binnen de mogelijkheden, is dit gewoon het minst slechte regeerakkoord. Het best mogelijk regeerakkoord bestaat niet en heeft ook nooit bestaan.

1 Reactie
RvDugt
RvDugt28 okt. 2012 - 17:53

De mogelijkheden waren en zijn onbeperkt. Als je dan doelt op binnen de mogelijkheden dan heb je het dan zeker over de kwaliteiten en verstandelijke beperkingen van de onderhandelaars en het gebrek aan toekomst visie. Hervormen is geen wens maar een must net als duurzaamheid en het verkleinen van de overheid (de overhead wel te verstaan) en aan die zaken wordt amper iets gedaan.

[verwijderd]
[verwijderd]28 okt. 2012 - 17:53

De ene mededeling na de andere dat men de tarieven gaat verhogen valt nu in de bus en box. Behalve zij die angst hebben hun baan en een deel van hun werk te verliezen, zij durven niet meer, zij leveren in en dat is niet alleen financieel. De fusies, dus schaalvergroting op de werkvloer die maar pientertjes doorgaan voor het veilig stellen van het eigen hachje van de meestverdienende, hebben als gevolg dat mensen maar te pas en te onpas op een andere werkplek worden gezet of hun werk vaarwel kunnen zeggen en dat is niet best voor de maatschappelijke gezondheid. Een flink deel van de bevolking is niet gediend van snelle verandering en aanpassing aan het onbekende, simpel weg omdat dat zo in hun karakter zit. Mensen zijn niet allemaal hetzelfde en daar zou rekening mee gehouden kunnen worden wanneer menselijkheid onderdeel is van de werksfeer. Het valt mij erg op hoeveel jonge mensen al lichamelijke klachten hebben en dan heb ik het maar niet over de psychische gevolgen. Over hoge zorgkosten gesproken. Materialisme bleek vergif voor het verstand. We leven in een wereld waarin de mens gemechaniseerd wordt. Net als men onze vrije wil aan het afnemen is door ons wijs te maken dat we die niet hebben. Zoveel onwaarheden worden voor waar aangenomen en waarheden voor leugens. Oorzaak en gevolg, daar draait alles om.

1 Reactie
meijerlahn
meijerlahn28 okt. 2012 - 17:53

Het dondert vanzelf allemaal eens een keer in elkaar, Anja. Het klinkt heel cynisch, maar vechten tegen het verziekte kapitalistische systeem staat gelijk aan vechten tegen de bierkaai. Hebzucht en egoïsme van hoog tot laag speelt nog steeds een hoofdrol. Maar het houdt een keer op en de pleuris breekt vanzelf een keer uit. Voor mijn kinderen en kleinkinderen hoop ik dat de wal het schip een keer gaat keren en dat hebzucht en egoïsme verruild gaan worden voor solidariteit en gerechtigheid.