Joop

Israëli’s en Palestijnen zouden een gezamenlijke grondwetgevende vergadering moeten kiezen

  •  
25-05-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
tempelbergjeruzalem

© cc-foto: Christine Schmidt

We beginnen aan het andere eind van het proces, met de staatsregeling die tot stand moet komen nadat de oorlog is beëindigd en wapenstilstand overgaat in vrede.
Nu de wapens zwijgen, zijn Israël en Palestina weer van de voorpagina’s verdwenen, ongetwijfeld tot de volgende ronde. Een van de grote obstakels naar een vredesregeling is dat beide volkeren geen echt gezaghebbende vertegenwoordiging kennen. De Palestijnen worden óf door Hamas of door de zogenaamde interimregering in Ramallah met hun State of Palestine onder de duim gehouden. Verkiezingen zijn er sinds 2006 niet geweest. In Israël ligt dat anders maar daar levert elke stembusgang grotere verdeeldheid op. Om aan de macht te komen heeft welke coalitie in de Knesset dan ook de steun nodig van religieuze en nationalistische fanatici. Dan nog kunnen er alleen maar regeringen ontstaan op zeer smalle basis. Die zijn niet geschikt om vredesregelingen tot stand te brengen. Daarvoor heb je een nationale coalitie nodig, bestaande uit zoveel mogelijk partijen.
Dat belooft weinig goeds voor de toekomst. Is er dan helemaal geen uitweg? Er is een utopische en onhaalbare oplossing die door zowel het Israëlische als het Palestijnse establishment en hun bondgenoten in het buitenland zal worden afgewezen en als dat niet meer lukt, zoveel mogelijk gesaboteerd. Toch is het de moeite waard die te presenteren.
We beginnen aan het andere eind van het proces, met de staatsregeling die tot stand moet komen nadat de oorlog is beëindigd en wapenstilstand overgaat in vrede.
Dat werkt als volgt:
In Israël en de Palestijnse gebieden worden volgens het systeem van evenredige vertegenwoordiging door de Verenigde Naties verkiezingen georganiseerd en gecontroleerd voor een grondwetgevende vergadering van 100 leden. Deze zal voor de helft uit Israëli’s en voor de helft uit Palestijnen bestaan. Er zijn twee manieren om dat tot stand te brengen: de raad zal bestaan uit de vijftig Israëli’s en de vijftig Palestijnen met de meeste stemmen. Of je werkt met aparte verkiezingen voor Israëli’s en Palestijnen waarbij men op de eigen landslieden stemt. Uiteraard wordt ruim de tijd geboden voor een verkiezingsstrijd zodat de kandidaten en de partijen zich met elkaar kunnen meten. Er zal door tegenstanders van vrede zowel in Israël als Palestina fel campagne worden gevoerd tegen deze verkiezingen maar daar trekken de Verenigde Naties zich niets van aan. Zoveel mogelijk landen buiten het Midden-Oosten staan erop dat zij eerlijk en ongestoord kunnen verlopen.
De grondwetgevende vergadering krijgt de opdracht een staatsregeling te ontwerpen voor na de vrede. Daarbij staan alle opties open. Er is geen deadline. Zo komt een democratisch forum tot stand waarin over de toekomst kan worden gepraat. Elke vier jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Anders verliest ook deze raad zijn legitimiteit.
Het kan zijn dat de uitkomst een afspiegeling is van de deadlock waarin Palestijnen en Israëli’s elkaar hebben gemanoeuvreerd. Voor hetzelfde geld echter wordt dit de plek waar ze eindelijk stapje voor stapje, beetje bij beetje, tot elkaar komen. Juist omdat die grondwet een theoretische exercitie is zolang de echte machthebbers niet van het toneel verdwijnen. De bestaande machtsstructuren blijven immers gewoon overeind. Hun positie wordt dan echter wel ondermijnd: ook stukje bij beetje, voetje voor voetje.
Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit het publieke debat mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas evenmin.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (57)

The Apple
The Apple26 mei 2021 - 18:13

HanvanderHorst - Je probeert ons af te leiden van het punt waar het om gaat. Gebaseerd op de visie dat de joden het uitverkoren volk zouden zijn en Palestina/Israel "het beloofde land" claimen zionistische joden die gebieden als exclusief eigendom: ‘hun land’ – https://nl.wikipedia.org/wiki/Beloofde_Land In Nederland zou een club die zich tot doel stelt om op Nederlands grondgebied een andere, nieuwe, staat te vestigen ook als staatsgevaarlijk worden gezien. Daarom had die Palestijnse schrijver die je aanhaalde groot gelijk toen hij stelde, dat Palestijnen prima met gristen en joden onder één dak kunnen wonen, maar niet met Zionisten. Je wringt jezelf weer in allerlei bochten, maar De Lieve Heer heeft van A tot Z gelijk.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mei 2021 - 7:17

Uit onderstaand artikel de groene over Hannah Arendt; “In Zionism Reconsidered stelde ze dat de vestiging van een joodse staat in Palestina vooral tot onderdrukking van de Palestijnse bevolking en de toename van nog eens vele honderdduizenden stateloze Palestijnse vluchtelingen zou leiden. Het was onvoorstelbaar, meende ze, ‘dat een joodse minderheid van plan was om de rechten van een Arabische meerderheid af te pakken’. De joodse bevolking begaf zich hiermee doelbewust op oorlogspad en dreigde zich schuldig te maken aan dezelfde nationalistische en imperialistische politiek die zij bij de Europese staten zo scherp had veroordeeld. Hannah Arendt probeerde met haar artikelen de vestiging van een onafhankelijke joodse staat op vreemd grondgebied te voorkomen, omdat dit volgens haar een staat van permanente oorlog zou opleveren. ” https://www.groene.nl/artikel/een-vrije-natie-in-ons-land

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mei 2021 - 7:26

The Apple

De Lieve Heer
De Lieve Heer25 mei 2021 - 23:50

HanvanderHorst: Ik heb nog niemand in deze discussie antisemiet genoemd. Niemand.” De Lieve Heer 24 mei 2021 at 16:16: “Han heeft blijkbaar geen enkele moeite met politiek gebaseerd op de waanvoorstelling dat er een uitverkoren ras zou zijn.” HanvanderHorst 24 mei 2021 at 17:12: “Je verdenkt joden ervan dat ze zich beschouwen als leden van een uitverkoren ras en je probeert die gedacht nu bij mij te planten. Zo doen ze dat al eeuwen, de jodenjagers.” – https://joop.bnnvara.nl/opinies/weet-waar-je-aan-begint-als-je-israel-een-koloniaal-project-noemt#comment-2795218 “Het Beloofde Land (Hebreeuws: הארץ המובטחת, Ha’Aretz HaMuvtahat) is een religieuze term die is ontleend aan de traditie in de Hebreeuwse Bijbel, zoals beschreven in het boek Genesis, waarin God aan Abram beloofde dat zijn nakomelingen het land Kanaän, zouden bezitten. (…) Gebaseerd op bovenstaande visie claimen zionistische joden die gebieden als exclusief eigendom: ‘hun land’ – https://nl.wikipedia.org/wiki/Beloofde_Land Han associeert mij dus met “jodenjagers” door de eeuwen heen, terwijl het duidelijk en onmiskenbaar om een eeuwenoude joods-gristelijke legende gaat (ook volgens de wikipedia) waarop de Zionisten en hedendaagse fundamentalistische gristenen zich heden te dage nog steeds baseren en verwijt Daan Ouwens hetzelfde te doen in het geniep met de woorden: “Verwar je mij misschien met een klein stemmetje in je ziel?” Han beschuldigt mensen dus van antisemitisme zonder het woord te gebruiken.

6 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2021 - 7:46

Ha, daar heb je ze wee betrapt! met Hebreeuwse letters en al. Je ontsnappen niet aan je arendsblik.

JaapBo
JaapBo26 mei 2021 - 10:27

Het idee van het Joodse Volk als uitverkoren volk heeft een lange geschiedenis en leeft tegenwoordig ook nog wel als "licht der Naties" o.i.d. Ben Goerion geloofde daar in. Dat idee is vrij onschuldig omdat het andere volken niet benadeelt. Wat niet onschuldig is is het door zionisten geclaimde recht van het Joodse volk op historisch Palestina. Dat is in strijd met de rechten van de Palestijnen. Het is de wortel van het racisme in het zionisme. Han, sluit je bij ons aan, en wijs dat idee ten strengste af!

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2021 - 12:44

JaapBo, ik wil dat graag ten strengste afwijzen. het is een krankzinnig idee dat een heilig boek je recht geeft op een bepaald stuk grondgebied, omdat God je dat destijds gegeven heeft of omdat de profeet er ten hemel is gewvaren of wat dan ook. Ik wil dit soort mythologieën en recht op erfgrond ideologieën het liefste buiten de discussie laten, als het erom gaat twee bevolkingen die elkaar hetzelfde gebied betwisten tot een regeling te brengen die voor beide partijen acceptabel is. Ik denk dat tijdens de ruzie op het Catshuis mevrouw Kaag terecht is weggelopen.

JaapBo
JaapBo26 mei 2021 - 15:20

Han, ik ben het met je eens. Er zijn natuurlijk ook mensen die zich niet op de bijbel beroepen om Joden voorrechten te geven, maar bijv. op de Holocaust, of op 2000 jaar antisemitisme. Dat wijs ik ook af, want als dat ons iets leert is dat we juist niet moeten discrimineren. En je hebt gelijk dat er een soort regeling moet komen, maar een voorwaarde daarbij is gelijkwaardigheid en gelijke rechten van Joden en Palestijnen, of in een staat, of in beide staten.

The Apple
The Apple26 mei 2021 - 18:14

HanvanderHorst – Je probeert ons af te leiden van het punt waar het om gaat. Gebaseerd op de visie dat de joden het uitverkoren volk zouden zijn en Palestina/Israel “het beloofde land” claimen zionistische joden die gebieden als exclusief eigendom: ‘hun land’ – https://nl.wikipedia.org/wiki/Beloofde_Land In Nederland zou een club die zich tot doel stelt om op Nederlands grondgebied een andere, nieuwe, staat te vestigen ook als staatsgevaarlijk worden gezien. Daarom had die Palestijnse schrijver die je aanhaalde groot gelijk toen hij stelde, dat Palestijnen prima met gristen en joden onder één dak kunnen wonen, maar niet met Zionisten. Je wringt jezelf weer in allerlei bochten, maar De Lieve Heer heeft van A tot Z gelijk. Beantwoorden

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout26 mei 2021 - 22:20

''Jewish supremacy'' gaat wel wat dieper, Han. Discussies in het westen over racisme zijn kinnesinne bij het racisme in Israël die vaak een religieuze achtergrond heeft. Bij mijn weten is Israël ook het enige land waar je als gelovige geboren wordt. In feite zijn de joodse inwoners van Israël alleen in het buitenland Israëliër. In Israël wordt men geadministreerd als jood, arabier, bedoeïn, enz. "Jood" in Israël betekent volgens die administratie onverkort aanhanger van het joodse geloof. Dan kun jij wel buiten de discussie laten, maar in Israël gebeurt dat niet. Vandaar dat Uri Avnery ook van mening was dat Israël meer op de Islamitische staat Iran lijkt dan op een westerse democratie. Misschien is het wel erger. In ''The Question of Zion'' van Jacqueline Rose trekt uiteindelijk de schrijver de conclusie dat Israël haar bestaan in gevaar brengt omdat men het lot in eigen handen heeft genomen. Het boek bestaat uit drie hoofdstukken, waarvan zionisme als messianisme in het eerste hoofdstuk behandeld wordt onder ''The apocalyptic sting,'' waaruit een stukje: = Zionism can be ruthless because it is saving far more than the Jews. In the words of Rabbi Kook: ''All the civilisations of the world will be renewed by the renascence of our spirit. All religions will done new and precious raiments, casting off whatever is soiled, abominal, unclean. Our soul encompasses the entire universe and represents it in his highest unity.'' = p. 24 In Israël worden soldaten van het IDF ook opgeleid door rabbijnen waarbij deze doordrongen worden van het soort uitgangspunten in 2e alinea. Bekend is dat deze soldaten bij Cast Lead door rabbijnen op het hart werd gebonden om geen enkel mededogen te tonen met de inwoners van concentratiekamp Gaza. Immers, wat 'soiled, abominal, unclean' is moet nu eenmaal verwijderd worden; een soort hardhandige soort opdringen van datgene dat de kosmos omvat: judaïsme, zionisme etc. Tot beter inzicht voor het eigen bestwil. Met desastreuze gevolgen: Media Town-Watch now! The same area before&after Israeli attack https://www.youtube.com/watch?v=VtWE67rM-78 Dit is overigens maar een klein deel van het geheel: https://mondoweiss.net/2011/05/check-out-this-palestinian-companys-documentary-on-the-gaza-conflict-a-story-of-a-war/ Wat moet er met die joden gebeuren die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden tegen de mensheid, waar o.a. Amira Hass getuigenis van geeft in Amira Hass: Israeli Bombs Are Wiping Out Entire Palestinian Families. It’s No Accident. https://www.youtube.com/watch?v=i1TXv02MUgY ?? Wat moet er gebeuren met mensen, politici die dit soort acties van Israël blijven ondersteunen? Men kan wel een definitie ontwerpen als International Terrorists Remembrance Alliance (ITRA), waarbij steun aan dat soort acties van Israël wettelijk verboden wordt, maar dat stuit op dezelfde bezwaren als die idiote IHRA wat betreft de vrijheid van meningsuiting. In Jeruzalem hebben 200 joodse intellectuelen dat ook begrepen. Bescherming van joden kan inzake BDS niet simpelweg worden opgeborgen in de vraag "Waar moeten de joden dan heen?'' Naast insinuerend instrumentalisme vergeet je dat het de staat Israël zelf is die door haar daden - zeker door een fascist als Netanyahu die eist dat Israël als jodenstaat erkent wordt, wat onmogelijk een democratie kan zijn - joden in gevaar brengt vanwege het inherent intellectueel vervlakkende karakter van zoiets als democratieën elders. Jij had beter moeten weten en het beter moeten brengen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2021 - 19:32

Flexwerker: je denkt te Europees: nationale staten zijn grotendeels een uitvinding van de negentiende en de vroege twintigste eeuw. Daar kwam vaak ellende van omdat zich een dominant volk naar voren schoof. Veelvolkerenstaten zijn duizenden jaren de norm geweest. De nationale staat is de anomalie.

7 Reacties
DenFlexwerker
DenFlexwerker25 mei 2021 - 20:27

@Han: daar heb ik mijn twijfels bij. Veelvolkerenstaten zijn vaak staten waar één volk de baas was: Incarijk, Romeins rijk, Zulu-rijk of de mongolen. Verder kan je net zo goed feodalisme als oplossing naar voren schuiven en roepen dat we verschillen met riddertoernooien moeten oplossen. Twee mannen op een paard, steekspel en zo kan god zijn beslissing kenbaar maken door de winnaar te laten winnen. Ja, ik schrijf dit als absurd voorbeeld maar hoe meer ik er over nadenk, hoe beter het blijkt te zijn dan hoe de beslissingen daar nu vallen. Maar je kan de klok niet maar naar die tijd zetten. Net zo men als 150 jaar terug. Daarnaast kan jij de natiestaat wel een anomalie noemen maar dat doet er niets aan af dat Veelvolkerenstaten niet stabiel zijn. Ook buiten Europa blijkt dat China zich alleen kan handhaven door andere volkeren te onderdrukken. Rwanda is ook een voorbeeld. Gezien West Europa in de langste periode van vrede ooit zit, kan je stellen dat de natiestaat een concept is wat werkt.

Paul Spijkers
Paul Spijkers25 mei 2021 - 22:59

Nationale staten zijn OOK duizenden jaren een norm geweest. Die dingen veranderen per plek en tijd, gaan in elkaar over, tussen beginnende en eindigende ethicitieten en regionen, maar zowel 'meer volkeren' als 'nationale' staten zijn 'natuurlijk'.

Paul Spijkers
Paul Spijkers25 mei 2021 - 23:19

Ook zijn er vanalle *soorten* 'meer volkeren' staten. Neem Sparta bv. De Spartanen veroverden de landen van de Heloten en met militaire overmacht maakten en hielden ze als onderklasse met minder rechten.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2021 - 7:53

Veel volkerenstaten zijn wel stabiel. Het Romeinse en het Habsburgse rijk hielden het zeshonderd jaar vol. Het Ottomaanse Rijk idem dito. Die rijken zaten allemaal zo in elkaar dat de dominante bevoorrechte heersersgroep niet probeerden hun taal en hun cultuur aan de rest op te leggen. Dat doen nationale staten wel. Romeins burgerschap was geen etnische categorie.

Hanvander Horst
Hanvander Horst26 mei 2021 - 12:46

Als je moderne visies wilt leren kennen over de Romeinse oudheid (en er nog leesplezier aan hoverhouden ook) lees dan de boeken van prof. Fik Meijer en prorf. Allen Lane Fox, Laatstgenoemde was ook de wetenchappelijk adviseur van de serie Rome over de legionairs Lucius Vorenus en Pollo.

Paul Spijkers
Paul Spijkers26 mei 2021 - 22:54

Han toch. Die heersers vernietigde vaak ook hele naties OM 'stabiel' te blijven. Dwz hun imperialitsche roof model te ondersteunen. Genocide (en onderdrukking, straf campagnes, oorlogen) was nogal belangrijk in de gereedshap kist van die militairem rijken en hun slaven. Genocide is echt geen teken van vooruitgang tov nationale staten. Dat het lang duurde is geen plus. En als het hun uitkwam was het romeinen tegenover barbaren, of turken als heersende klasse over hun onderlingen. Of dat nu hetzelfde is als kleinere ideeen over identiteit maakt niet veel uit.

DanielleDefoe
DanielleDefoe30 mei 2021 - 10:04

Cultuurverandering bv door het centraal opleggen van een nieuwe religie is geen moderne uitvinding. Lees er de IJslandse Sagas ook maar op na. Ook de kerstening van Noorwegen ging gepaard met natievorming ( en het nodige geweld)

DenFlexwerker
DenFlexwerker25 mei 2021 - 18:08

Voor een historicus vindt ik dit een verassend idee. Het idee om meerdere volkeren in één land te zetten, werkt zelden, tenzij je een tank op iedere straat hoek zet. Die landen werken vaak slecht omdat er geen eenheid is (België) vallen uit elkaar (Tjecho-Slowakijke) of er komt een burgeroorlog (Joegoslavië en de verenigde Nederlanden). En die landen zijn vaak begonnen met volkeren die elkaar niet naar het leven staan. "Er is een utopische en onhaalbare oplossing die door zowel het Israëlische als het Palestijnse establishment en hun bondgenoten in het buitenland zal worden afgewezen en als dat niet meer lukt, zoveel mogelijk gesaboteerd. Toch is het de moeite waard die te presenteren": kortom onhaalbaar. Misschien dat we dit aan pragmatici moeten overlaten en niet aan dromers? "In Israël en de Palestijnse gebieden worden volgens het systeem van evenredige vertegenwoordiging door de Verenigde Naties verkiezingen georganiseerd en gecontroleerd voor een grondwetgevende vergadering van 100 leden". Heel leuk maar als een orgaan geen draagkracht heeft, dan kan het alleen met geweld regeren. Dit gedroom gaat een nachtmerrie worden.

De Lieve Heer
De Lieve Heer25 mei 2021 - 18:06

Han van der Horst: “Er is een utopische en onhaalbare oplossing die door zowel het Israëlische als het Palestijnse establishment en hun bondgenoten in het buitenland zal worden afgewezen en als dat niet meer lukt, zoveel mogelijk gesaboteerd.” “Het bovenstaande is een utopische oplossing”, schreef Han de vorige keer al eens– https://joop.bnnvara.nl/opinies/rutte-en-bij1-stoken-allebei-het-vuur-in-het-midden-oosten-nog-een-beetje-op Niet alleen deze, maar alle zogenaamde "utopische oplossingen” zijn een utopie omdat de machtigste partij in het conflict -Israel- zich er niet aan wil committeren. Dat weet Han ook, maar hij zal er alles aan doen om dat niet te benoemen. Daarom blijft ons -buitenstaanders- niets anders over dan Israel aan de onderhandelingstafel te dwingen om dat wel te doen. BOYCOT NU !!

Mark Huysman
Mark Huysman25 mei 2021 - 16:07

Ik denk dat artikel begint met een verkeerde premisse, namelijk: “De Palestijnen worden óf door Hamas of door de zogenaamde interimregering in Ramallah met hun State of Palestine onder de duim gehouden.” Ze worden natuurlijk op de eerste plaats door de bezetter onder de duim gehouden. Daarnaast leven er ook Palestijnen in Israël die met andere wetten te maken hebben en minder rechten hebben dan de joodse meerderheid. Die situatie is in strijd met het internationaal recht. Volkeren hebben recht op zelfbeschikking en mensen hebben recht op gelijke behandeling. Verder ben ik het met JaapBo hieronder eens dat dit voorstel aan het zogenaamde vredesproces doet denken. Oneindig onderhandelen als dekmantel voor voortgaande bezetting en kolonisatie. Het is tijd dat de bezetting en de apartheid opgeheven worden en dat er gelijke rechten komen voor joden en Palestijnen. Dat betekent dat de druk op de bezettende macht flink opgevoerd moet worden. Palestijnen vragen daarom. En laten we niet vergeten dat er ook joodse Israëliërs zijn dit ondersteunen: https://jews4decolonization.wordpress.com/?fbclid=IwAR2N21j-efNd3weSZvFSMlsyaIYfPi5WO5SCSJMYH_pEF3vsFr5rtHm0ca8 BDS!

5 Reacties
DenFlexwerker
DenFlexwerker25 mei 2021 - 17:56

"Ze worden natuurlijk op de eerste plaats door de bezetter onder de duim gehouden". Ik ben benieuwd hoe je dit gemeten hebt en hoeveel bezettingseenheden het verschil is. Verder ook een tip: het handvest van Hamas lezen. Zij hebben een idee wat er met Israël moet gebeuren en dat heeft niets met lieve eenhoorns te maken.

Mark Huysman
Mark Huysman25 mei 2021 - 20:12

[Ik ben benieuwd hoe je dit gemeten hebt en hoeveel bezettingseenheden het verschil is.] Nooit van de blokkade van Gaza gehoord? De Israëlische controle over alle import en export, het luchtruim, de zee, het elektronische verkeer? En ook nog nooit van de Israëlische militaire bezetting van de Westoever gehoord? De checkpoints en de nachtelijke razzia’s? De huisuitzettingen en onteigeningen van Palestijns bezit? Het slopen van Palestijnse huizen? De Israëlische invallen in dorpen, het gewelddadig neerslaan van Palestijnse protesten? Toegegeven: Abbas en zijn PA werken mee aan de onderdrukking. Maar dan toch echt als onderaannemer van de staat Israël. [Verder ook een tip: het handvest van Hamas lezen.] Ah, daar hebben we het handvest weer. Tip voor jou: bestudeer de werkelijkheid. Die bestaat uit etnische zuiveringen, illegale bezetting, illegale kolonisatie, illegale blokkade en apartheid. Allemaal uitgevoerd door de Israëlische staat.

DenFlexwerker
DenFlexwerker26 mei 2021 - 5:54

@Mark Huysman: ah, iemand die op papier zet dat die nare dingen met Joden gaat doen. Wat is de kans dat ze dat ook werkelijk gaan uitvoeren als ze het kunnen? De Godwin maakt zichzelf. Laten we het er op houden dat Hamas dat echt niet onbedoeld in haar handvest laat staan en Israël niet Hamas de kans wil geven. Lijkt me wijs. Verder schiet Hamas raketten af, bewust op burgerdoelen. Dan snap ik dat Israël de grenzen sluit om de invoer daarvan, en andere wapens, lastig te maken. "Abbas en zijn PA werken mee aan de onderdrukking. Maar dan toch echt als onderaannemer van de staat Israël"? Onderaannemer, alsof Israël de baas is? Maar je noemt Hamas kennelijk niet. Kennelijk heb jij het idee, omdat je Israël fout vindt (inderdaad, bepaald ook geen lievertjes), dat Hamas goed is en het heilige gelijk heeft. Wel, rijke Hamas leiders die raketten belangrijker vinden dat hun eigen bevolking en oorlogszuchtig zijn (nogmaals: handvest). Als Israël weg zou gaan, dan worden zij de nieuwe dominante bezetter. Zo gaat dat vaker: de 'bevrijders' van vandaag worden de bezetters van morgen. Wie dus een vrij Palastijns volk wil, wantrouwt Hamas.

Mark Huysman
Mark Huysman26 mei 2021 - 7:36

[Onderaannemer, alsof Israël de baas is?] Wil je dat ontkennen dan? Israël bezet en koloniseert Palestina. Abbas en de PA helpen bij de uitvoering. Volgens mij is er -buiten Abbas en zijn club- niemand die dat ontkent. Ook Israël niet. [Kennelijk heb jij het idee, omdat je Israël fout vindt (inderdaad, bepaald ook geen lievertjes), dat Hamas goed is en het heilige gelijk heeft.] Zeker niet. Maar Hamas is een verzetsbeweging. En een bevolking heeft het recht zich te verzetten tegen etnische zuivering, bezetting, kolonialisme en apartheid. Ik zou liever zien dat de Palestijnse bevolking door een seculiere, progressieve organisatie geleid werd maar ik bepaal natuurlijk niet wie de Palestijnen als verzetsleiders kiezen. Overigens: er was een tijd dat het verzet door seculier links geleid werd. En dat was een doorn in het oog van Israël dat meegeholpen heeft om Hamas in de steigers te zetten. Om de progressieve leiding van de Palestijnen te breken. Verder: Hamas heeft in 2017 een nieuwe beginselverklaring aangenomen waarin staat dat de organisatie akkoord gaat met de tweestatenoplossing zoals die door de internationale gemeenschap omarmd is. Probleem is natuurlijk dat Israël daar niet aan wil. En dat niet alleen: het land heeft door grootscheepse kolonisatie van Palestijns land een tweestatenoplossing in de praktijk ook onmogelijk gemaakt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 mei 2021 - 11:17

Mark Huysman Die eerste regel is precies waarom ik niet meer wil reageren.

Justine Case
Justine Case25 mei 2021 - 15:20

Er is gewoon een duivels dilemma. Israël moet worden verzwakt om ze bij te laten draaien, maar als Israël zwak wordt, dan zijn ze de sigaar. Nietsdoen lijkt me dan ook in dit geval - zoals vrijwel altijd - het beste.

JaapBo
JaapBo25 mei 2021 - 14:48

Mooi plan, maar wel wat ondoordacht: - wat gebeurt er met het stemrecht van Palestijnse vluchtelingen buiten Israël-Palestina? Zij horen er ook thuis. - wat bedoelt Han met 50 Israëli's en 50 Palestijnen? 20% van de Israëli's is ook Palestijn, of bestaan die niet? - waarom geen deadline? Dat doet aan het vredesproces denken .... Een beter idee is: 100% gelijkwaardigheid, "een persoon, een stem", en de apartheid direct afschaffen

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2021 - 18:15

Ik denk dat de ene helft van zo´n vergadering zou moeten bestaan aan mensen, gekozen door de burgers van Israel en vijftig, gekozen door de Palestijnen.

JaapBo
JaapBo26 mei 2021 - 10:15

@Han: dan zou dat 40% Joods vs. 60% Palestijns zijn ... De bevolkingsverhouding is nu ruim 6 miljoen Israëlische Joden, ruim 6 miljoen Palestijnen binnen de grenzen van historisch Palestina, en ongeveer 6 miljoen Palestijnse vluchtelingen daarbuiten, maar die daar wel horen. 40-60 lijkt mij een redelijke afspiegeling

MartinSijes
MartinSijes25 mei 2021 - 12:00

Het Oslo proces, de Geneve exercitie van Yossi Beilin met Yasser Abbed Rabbo, de massa handtekeningen onder het plan van Sari Nusseibeh en de vroegere Shabak directeur Ami Ayalon hebben duidelijk gemaakt wat moet gebeuren. De terreur stopte Geneve. Sharon's eenzijdige vertrek uit Gaza stopte Nusseibeh en Ayalon. Van der Horst heeft gelijk dat een breed gedragen nieuw proces nodig is. Ik ben het met hem eens. Met 1 verschil. Geen verkiezingen onder internationale auspiciën. Controle, maar de verantwoordelijkheid ligt te liggen bij Israeli en Palestijnen. Te denken valt aan een adviserende stem van Joden en Palestijnen buiten Israel / Palestina. Dit soort plannen blijft utopisch zolang westerse intellectuelen niet gesteund worden door Israelische en Palestijnse voorttrekkers .

Paul Spijkers
Paul Spijkers25 mei 2021 - 11:57

De vraag is niet of je voorstellen zou kunnen bedenken. Dat kan. Een een staten oplossing of een meerdere staten oplossing, bijvoorbeeld. De vraag is hoe en wanneer. Han stelt boven voor dat de UN de internationaal legale souvereine staat Israel gaat opheven. Dat kan alleen gebeuren als er een oorlog word gevoert die uitkomt in een onvoorwaardelijke overgave, of als Israel vrijwillig haar nationale zelf beschikking en souvereinitiet aan de UN geeft. Die oorlog gebeurt niet. En dat weggeven ook niet. Eerst de UN Wat is de mogelijkheid dat de UN de zaak forceert? Man, het is niet eens mogenlijk om voor meer dan een paar resoluties te beslissen. Laat staan dat er werd gezorgt dat die nageleeft werden. In welke wereld denkt Han te leven dat de VS meegaat in een oorlog, of de VS en de EU en de landen daar in een blokkade met vernietigende sancties? De VS garandeert en steunt namelijk het project Israel voorbij haar grenzen. En niet alleen de EU maar ook veel Arabische staten hebben gewoon prima relaties met Israel. Dat gaat hem dus niet worden. Ok, en Israel? Momenteel hebben de joden de overmacht in Israel, en omdat de Palestijnen in de West Bank niet staats burgers zijn, heeft als bezetter Israel en de joden OOK de overmacht in de West Bank. Vandaar dat ze daar steeds meer daar kunnen stelen, kolonies bouwen op de gestolen grond, de infrastructuur bezitten, en die Nederzettingen de-facto inlijven, en soms waar niet te veel Palestijnen (meer) zijn, helemaal officieel annexeren. Met de steun van de VS en de erkenning als deel van de wereld blijven ze steeds meer winnen en innemen, en hebben als overmacht en staat in de wereld geen reden om koers te wijzigen. Dus van Israel kan je het niet verwachten. En de gesubsidieerde lokale administratie van de Palestijnen hebben niet de macht om op te staan of te beslissen. Want, de bezetting. Op een gegeven moment hebben de Joden zo'n beetje alles gestolen, en zal het stiller worden. Mischien slijt de apartheid dan uiteindelijk na een eeuw of zo een beetje weg en wint de Palestijnse onderklasse dan langzaam geleidelijk wat rechten terug.

DaanOuwens
DaanOuwens25 mei 2021 - 10:24

Naar aanleiding van dit stuk je kan je slechts concluderen dat Van der Horst geen oplossing zoekt. Dit is het derde stukje in een reeks waarin hij de verantwoordelijkheid voor de problemen bij Hamas heeft gelegd, het recht van joden boven alle andere groepen heeft gesteld en iedereen die het niet met hem eens was antisemiet genoemd. Er zijn allerlei onzinnige oplossingen te bedenken. Wij moeten op zoek naar een bewoonbare planeet voor alle joden waar ze naartoe kunnen als ze willen. Het vervoer is gratis en je mag er alleen maar naartoe als je joods bent. Ook geen serieuze suggestie maar dat is het verstel van Van der Horst ook niet. Er moet een boycot komen van Israël. Geen boycot van joden. Israël moet gedwongen worden in gesprek te gaan met de palestijnen. Er moet een palestijnse staat komen. Een staat die levensvatbaar is. Dat betekent dus het ontruimen van de nederzettingen. Als de palestijnen niet willen onderhandelen wordt hun VN financiering stop gezet, als de palestijnen geen verkiezingen houden idem. Op het grondgebied van Israël zelf worden alle etnische zuiveringen stopgezet. En dan zullen beide staten er vermoedelijk nog 100 jaar over doen om normaal naast elkaar te leven. Want de haat zal generaties in stand blijven. En joden zijn overal ter wereld welkom en maken deel uit van de gemeenschap waarin ze leven. Een joodse staat is niet nodig, Een islamitische ook niet en een christelijke ook niet. Dat zijn achterhaalde ideeën uit de vorige eeuw.

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2021 - 11:11

Ik heb nog niemand in deze discussie antisemiet genoemd. Niemand. Toch begin je erover. Verwar je mij misschien met een klein stemmetje in je ziel?

LaBou
LaBou 25 mei 2021 - 11:45

"Ik heb nog niemand in deze discussie antisemiet genoemd." Dat is dan gelijk het enige punt waar ik (op dit moment) HvdH gelijk geef: hij zegt dat nergens (in ieder geval niet letterlijk). Wel geeft hij duidelijk te kennen dat hij de ander dom vindt en/of onwetend, verkeerd geinformeerd danwel aanhanger van een verloren zaak.

DaanOuwens
DaanOuwens25 mei 2021 - 12:26

@ HanvanderHorst Jij schrijft: Verwar je mij misschien met een klein stemmetje in je ziel? En nu dus weer. Niet de eerste keer. Overigens niet alleen dat. Ik merk ook dat respons op jouw reacties niet mogelijk is. Ik kan erg weinig respect opbrengen voor die manier van discussiëren. @ LaBou Jij schrijft: hij zegt dat nergens (in ieder geval niet letterlijk). Hij zegt het wel. Zie boven. Ik vind het beschamend.

LaBou
LaBou 25 mei 2021 - 16:23

Ouwens, ik ben het met je eens dat hij het wel duidelijk insinueert. En ja, dat is niet de eerste keer.

DenFlexwerker
DenFlexwerker25 mei 2021 - 18:15

@DaanOuwens: lees even het handvest van Hamas en wat er met Israël moet gebeuren volgens dat handvest. Hamas wil geen vrede, Hamas wil het einde van Israël, het staar er in duidelijke letters. "En joden zijn overal ter wereld welkom en maken deel uit van de gemeenschap waarin ze leven": te naïef voor woorden. "Op het grondgebied van Israël zelf worden alle etnische zuiveringen stopgezet": welke etnische zuiveringen? 54 jaar heeft Israël de tijd en de bevolking in de Gazastrook is toegenomen. Voor een stel brute bezetters, zijn het wel lachwekkend slechte genocideplegers...

Sachs
Sachs25 mei 2021 - 23:58

@ DenFlexwerker [Hamas wil het einde van Israël, het staar er in duidelijke letters.] Dan kunt u die duidelijke letters vast met ons delen. Kom maar door met de quotes. [En joden zijn overal ter wereld welkom en maken deel uit van de gemeenschap waarin ze leven”: te naïef voor woorden.] Naief? Wilt u soms iets anders beweren? [“Op het grondgebied van Israël zelf worden alle etnische zuiveringen stopgezet”: welke etnische zuiveringen?] De etnische zuivering die zich binnen Israël afspeelt. In Haifa, Jaffa, Al-Lydd (Lod), de Galilee, de Naqab (Negev), enz.

LaBou
LaBou 26 mei 2021 - 5:07

Israel eist van o.a. hamas de erkenning van Israel als expliciet joodse staat. Kortom, ze eisen dat Hamas zich neerlegt bij de huidige situatie waarbij joodse Israeli's superieur zijn aan hun palestijnse landgenoten (om nog maar te zwijgen over de palestijnen in de bezette gebieden). En de koerswijziging van Hamas uit 2017 wordt door flexwerker, samen met Israel genegeerd want, in de woorden van Netanyahu: "dat zijn leugens".

Mark Huysman
Mark Huysman26 mei 2021 - 6:17

[welke etnische zuiveringen? 54 jaar heeft Israël de tijd en de bevolking in de Gazastrook is toegenomen. Voor een stel brute bezetters, zijn het wel lachwekkend slechte genocideplegers…] Etnische zuivering is iets anders dan genocide. Zo’n 70% van de bevolking van Gaza is weggejaagd uit het gebied dat nu Israël heet. Ze mogen niet terugkeren omdat dat de etnische verhoudingen binnen Israël verandert. Dat is etnische zuivering.

Bert de Vries
Bert de Vries25 mei 2021 - 9:16

'Israëli's en Palestijnen zouden een gezamenlijke grondwetgevende vergadering moeten kiezen.' Welja, alweer een oplossing die niet werkt. Als beter alternatief stel ik voor, dat Israëli's en Palestijnen ieder de helft van de maan krijgen en daarheen verhuizen. Lijkt met veel eenvoudiger te realiseren. De tijd van praten is verspeeld. Haat is deel van de volksidentiteit geworden. Min of meer gelukkige bijkomstigheid is de onmogelijkheid om te winnen. Hoewel het de vraag is of dit besef indaalt bij de leiders.

Ivan61
Ivan6125 mei 2021 - 8:53

Wat de mensen nodig hebben is veiligheid en vrede. Ik heb nu niet over kopstukken maar over gewone mensen. Zo lang mensen worden gedwongen om te verhuizen en zij worden kaalgeplukt door meneren kan jij alle oplossingen in ijskast stoppen. Gisteren heeft EU sancties opgelegd aan Belarus maar niet op regime in Israel. Niemand durft dat te doen en daarom kan jij nooit over gelijkwaardigheid spreken. Netanayahu op zelfde manier als Hamas behandelen is stap 1.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland25 mei 2021 - 10:57

Klopt het 'westen' moet stoppen Israël de hand boven het hoofd te houden elke bewering van het 'westen' over mensenrechten is een lachertje zo lang ze dit soort regimes blijven steunen Overigens hetzelfde geldt voor Witrusland - die hypocricie - waar waren de sancties toen ze Evo Morales aan de grond zetten ?

Jozias2
Jozias225 mei 2021 - 7:20

Waarom 50-50 en geen echte evenredige vertegenwoordiging?

1 Reactie
Jozias2
Jozias225 mei 2021 - 14:32

@Teun Maar als een hele kleine minderheid dan de meerderheid in een houdgreep houd dan kan dat ook tot oorlog leiden zoals in Kosovo gebeurde en in Ruanda.

adriek
adriek25 mei 2021 - 7:16

In die grondwet moet dan staan dat 1) Israel te allen tijde het recht heeft om (delen van) Palestijns grondgebied te annexeren, en 2) Palestijns grondgebied te allen tijde Palestijns grondgebied moet blijven. (al zal mogelijk enige discussie zijn over de volgorde van de twee grondregels, maar daar komen ze na een paar decennia wel uit) Als die twee regels vastliggen kunnen ze verder.

1 Reactie
LaBou
LaBou 25 mei 2021 - 11:41

Eirda wil ze wel erg bruin bakken, bruiner zelfs dan HvdH. Hoe kom je op punt 1? En dat dan in combinatie met punt 2.

De Lieve Heer
De Lieve Heer25 mei 2021 - 7:00

Han van der Horst: "Er is een utopische en onhaalbare oplossing die door zowel het Israëlische als het Palestijnse establishment en hun bondgenoten in het buitenland zal worden afgewezen en als dat niet meer lukt, zoveel mogelijk gesaboteerd." “Het bovenstaande is een utopische oplossing”, schreef Han de vorige keer al eens– https://joop.bnnvara.nl/opinies/rutte-en-bij1-stoken-allebei-het-vuur-in-het-midden-oosten-nog-een-beetje-op Waarom is het dan toch de moeite waard die te presenteren? Op de eerste plaats natuurlijk om te laten zien hoe goed de bedoelingen van Han zijn, maar bovenal om de lezer te laten meedenken vanuit het uitgangspunt dat beide partijen evenveel schuld dragen aan het conflict en evenveel verantwoordelijkheid dragen voor de oplossing ervan. Door het presenteren van een utopisch einddoel waar iedereen het mee eens zou moeten kunnen zijn ontkomt hij aan het beantwoorden van die vraag. Han van der Horst: "Ik denk niet dat de Israëlische regering concessies doet, als alle joodse ingezetenen van dat land worden uitgeroepen tot zionlstische, koloniale misdadigers die een apartheidsstaat hebben gegrondvest. (...) Je leert ze dat ze zich tot het uiterste moeten verzetten want ondanks mooie beloftes zal men geen genade kennen met zionistische, koloniale misdadigers." Zou Han bedoelen dat ze dan op dezelfde wijze vermoord zullen worden als de leiders van Hamas nu, of dat ze het gevaar lopen om zich te moeten verantwoorden voor een rechtbank?

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2021 - 8:02

Jij bent de God der wrake. Je zaait dood en verderf.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2021 - 8:03

En omdat er zoveel wraakgoden zijn zoals jij, zal die grondwetgevende vergadering er niet komen.

De Lieve Heer
De Lieve Heer25 mei 2021 - 15:12

Han maakt de misdaden die nu plaatsvinden ondergeschikt aan misdaden in de toekomst die hij verzint en maakt mij daarvoor verantwoordelijk. Foei ! De vraag luidde: Bedoelen je dat ze dan op dezelfde wijze vermoord zullen worden als de leiders van Hamas nu, of dat ze het gevaar lopen om zich te moeten verantwoorden voor een rechtbank? En waarom maak jij je minder zorgen om mensen die al 70 jaar op de vlucht zijn, dan om het lot van de mensen die ze verdreven hebben, mochten die vluchtelingen terug komen? Steeds als jij vragen ontwijkt krijgen wij een glimp van de waarheid te zien.

Hanvander Horst
Hanvander Horst25 mei 2021 - 18:19

Ik schrijf stukken over een mogelijke oplossing van een oud conflict tussen twee volkeren. Het lot van die beide volkeren staat dan op de agenda. Dus daar heb ik een klein vraagje over: wat gebeurt er met de joodse inwoners van Palestina als de Palestijnen hun voorouderlijk land weer hebben ingenomen? Dat is een belangrijke vraag. Over de Palestijnen wordt het antwoorde gedurig gegeven: zij dienen hun erfgoed terug te krijgen.

Paul Spijkers
Paul Spijkers25 mei 2021 - 23:27

@Han, "wat gebeurt er met de joodse inwoners van Palestina" Die Joodse inwoners zouden zich kunnen terugtrekken uit de illegaal bezette gebieden naar de internationaal erkende souvereine staat Israel. Dat is ook wat de UN zegt dat zou moeten gebeuren trouwens.

De Lieve Heer
De Lieve Heer26 mei 2021 - 0:07

HanvanderHorst geeft opnieuw geen antwoord op de vraag. Han: "Over de Palestijnen wordt het antwoord gedurig gegeven: zij dienen hun erfgoed terug te krijgen." Dat is mooi, dan zijn we het daar in elk geval over eens Han: "wat gebeurt er met de joodse inwoners van Palestina als de Palestijnen hun voorouderlijk land weer hebben ingenomen?" Denk je dat ze daar dan nog steeds willen blijven? Als dat zo is, dan kun je je afvragen waarom ze dan uberhaupt eerst een staat hebben gesticht op het grondgebied van een ander? Dat was geen beste binnenkomer. Ik denk dat we dat het beste aan hen zelf kunnen overlaten. Als ze macht netjes overdragen hoeven ze daarna misschien niet eens te vluchten (net als de blanken van de vroegere apartheidsstaat Zuid-Afrika). Zou dat niet mooi zijn? -

LaBou
LaBou 26 mei 2021 - 5:13

Roofgoed moet worden teruggegeven, zelfs na meer dan 80 jaar. Of er dient een normale vergoeding te worden betaald. Daarover is hier inmiddels overeenstemming over m.b.t. de gestolen roerende en onroerende goedern van joodse burgers. Er is geen reden waarom dat in Palestina anders zou moeten zijn tenzij het gaat om wie het slachtoffer is en wie de dader. Tenzij HvdH dat dan weer wel bedoelt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 mei 2021 - 7:11

LaBou Ik zie het verschil ook niet!