Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Islamverkrachting

  •  
19-07-2013
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
3412 keer bekeken
  •  
7521919910_847affcda1_z
Haatzaaien doe je zo
Ik lees in De Dagelijkse Standaard: “in Europa verkrachten moslims massaal blanke niet-moslimvrouwen” en dit gebeurt “systematisch”. Dit is niet onlogisch want “de Islam staat het verkrachten van vrouwen toe”, weet schrijver Joost Niemöller.
Nou nou, een massale en systematische “verkrachtingsgolf”, gesanctioneerd door “de Islam”. Wellicht verwijst Niemöller naar de volgende tekst uit de Koran:
En achtervolg de ongelovigen tot in hun huizen, zij die het pad niet volgen. Neem hun vrouwen en neem hun deugd opdat hun zonen het woord van Mijn Boodschapper zullen kennen. Ontzie hen niet.” Koran, Soera 115, Het vlies
Een schokkende tekst die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat. Dan helpt de nuancering dat ook de god van joden en christenen is vergeten verkrachting op te nemen in de Tien Geboden nauwelijks.
Oké, Niemöller komt met niet meer dan een handvol – toegegeven schokkende – anekdotes uit Zweden, Noorwegen en Groot-Brittannië, maar weigert verder met cijfers te komen die dat “massale” en “systematische” onderbouwen. Ook ontbreken in zijn artikel bronnen die de goedkeuring van verkrachting in de islam aantonen, anders dan de antimoslim website Wikiislam. Dus help ik hem even een handje met bovenstaand citaat uit de koran.
Hersenscheet En natuurlijk kunt u zeggen: Bart, je moet niet op elke hersenscheet van Niemöller ingaan, daarmee doe je hem veel te veel eer aan. Want dat we deze sympathieke columnist van De Dagelijkse Standaard niet te serieus moeten nemen is wel duidelijk sinds hij ons een inzicht gaf in zijn opvattingen over de relatie tussen intelligentie en penislengte (u weet wel: negers groot dus dom, Aziaten klein maar razend knap) en ons wist te melden dat Barack Obama een onvervalste moslim is.
Toch vind ik het nodig op zijn recente flauwekuluitbarsting in te gaan, omdat ik van mening ben dat zijn rabiaat anti-islamitische en vaak feitenvrije opvattingen de zaak van oprechte, geïnformeerde critici van dit geloof in een kwaad daglicht stellen. De onzin die Niemöller hier in Nederland, maar bijvoorbeeld ook Pamela Geller c.s. in de VS, over de islam verspreidt, speelt juist hen in de kaart die proberen via de slachtofferrol serieuze critici – ik noem Richard Dawkins, Sam Harris of onze eigen Carel Brendel – de mond te snoeren.
“Islamofobie” is een door islamisten en hun westerse meelopers te pas en te onpas gebruikte onzinterm, verzonnen als rechtvaardiging voor de vele uitwassen die de moslimreligie wel degelijk rijk is. Wanneer dan “islamcritici” als Niemöller inderdaad met allerlei flauwekulopvattingen over dit geloof op de proppen komen, is de “zie-je-wel-islamofobie”-reactie onvermijdelijk en helaas niet langer geheel ongerechtvaardigd.
Verkrachtingsgolf Terug naar de “verkrachtingsgolf” die ook ons land zou teisteren. Want moslims zijn nu eenmaal moslims en blanke vrouwen verkrachten zit ze in het bloed. Zoiets als die zwarte beesten in het zuiden van de VS die het ook op blanke vrouwen hebben voorzien en joden die bij volle maan het bloed van maagden offeren. (Althans, als je de Ku Klux Klan en Julius Streicher mag geloven, maar die zullen dat toch niet allemaal verzonnen hebben?)
Logisch dat onze vrouwen vogelvrij zijn, dat zijn niet-moslima’s in de Arabische wereld immers ook, weet Niemöller, en haalt de inderdaad schandalige zaak aan van een Noorse in Dubai die na verkracht te zijn in de gevangenis belandde wegens overspel. Dat dit niet alleen in moslimlanden gebeurt bewijst de schokkende documentaire The Invisible War, waarin blijkt dat dezelfde schandalige behandeling van verkrachtingsslachtoffers schering en inslag is in het tot op het bot christelijke Amerikaanse leger.
Beste Joost, laat ik nu in een moslimland hebben gewoond en weten dat als een Marokkaan het in zijn botte hoofd zou halen daar een Europese vrouw te verkrachten, hij niet alleen jarenlang de bak indraait (en dan bedoel ik echte jaren in een echte bak) maar daarvoor eerst nog door de politie dagenlang wordt gemarteld. Europese vrouwen in “moslimland” Marokko genieten een mate van bescherming waar hun plaatselijke seksegenoten alleen maar van kunnen dromen. Zo ongeveer het tegendeel van wat Niemöller beweert dus.
Natuurlijk is er een groot probleem met de positie van de vrouw binnen de islam. Recente gebeurtenissen in onder andere Egypte tonen aan dat de seksuele moraal in de Arabische wereld zeer te wensen overlaat. En als er inderdaad sprake is van een toegenomen aantal verkrachtingen als gevolg van immigratie, mag dit niet onder het vloerkleed worden geveegd. Maar baseer je daarbij op doorwrocht onderzoek, niet op anekdotisch “bewijs” en beledigende stereotypen. Deze staan een serieuze discussie juist in de weg.
Onzedelijk Niemöller komt zelfs met een neologisme op de proppen om het door hem gesignaleerde fenomeen te beschrijven: “islamverkrachting”. (Prachtig, een combinatie van twee van de grootste hobbyangsten van Dagelijkse Standaardlezers, de andere zijn “eurosocialist” en “belastingneger”.) Dat juist de meer fundamentalistische stromingen binnen de islam oproepen tot deugdelijkheid en het onderdrukken van vleselijke lust (de vader van het moderne jihadisme, de Egyptenaar Sayyid Qutb, walgde van onzedelijk gedrag en wees eigenlijk iedere vorm van seksualiteit van de hand) geeft aan dat de zaken binnen de islam niet zo eenduidig liggen als Niemöller u wil laten geloven.
Het is een nieuwe poging de islamitische wereld als een homogene geloofsmonoliet te presenteren. Alsof de politiek-religieuze situatie in Egypte en zeker die in Syrië niet juist aantoont dat waar drie moslims met elkaar spreken, er vier opvattingen over hun religie bestaan. “Ja maar, Bart”, zult u zich misschien afvragen, “hoe zit het dan met dat vers uit de Koran dat je hierboven citeert?” Is dat geen ondersteuning van Niemöllers’ stelling dat de islam oproept tot verkrachting van niet-moslima’s?
Nee, dat is het niet. Ik heb het vers van A to Z verzonnen. Er bestaat helemaal geen Soera 115, getiteld “Het vlies”. Die heb ik daar vandaan getrokken waar Joost Niemöller zijn “feiten” over de islam vindt. ‘Right out my ass’, zoals de Amerikanen dat zo prachtig plastisch uitdrukken. Het enige dat in zijn artikel echt wordt verkracht, is de waarheid.
cc-foto: Nathan Rupert

Meer over:

opinie, media
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (35)

Paul K.
Paul K.23 jan. 2017 - 13:50

Een oud artikel blijkbaar, maar mijn aandacht valt er nu op. Ik maak groot bezwaar tegen bovenstaande geste: een gefingeerde Korantekst zogenaamd "citeren" die oproept tot het verkrachten van niet-islamitische vrouwen. En dan pas helemaal op het eind bekendmaken dat heel de tekst uit de duim gezogen is. Iedereen die het begin leest en niet zich niet door heel dit artikel heen worstelt zal denken dat dit een echte Korantekst is. Echt heel bedenkelijk!

Hans Oldjohn
Hans Oldjohn27 feb. 2016 - 12:18

Inmiddels zijn we bijna 3 jaar later, heer Schut. Cijfers genoeg de laatste tijd! Hoeveel bewijs wil je nog hebben over dat “massale” en “systematische” onderbouwen?!

1 Reactie
Inez2
Inez21 mrt. 2016 - 8:43

Doe dat dan maar even. Nog steeds is er voortdurend sprake van "niks" maar iedereen is dolenthousiast als er eventueel een meid wordt verkracht waarbij wel eventjes wordt bewezen dat dat een puur islamitische actie is, aangezien iedereen weet dat Nederlanders nooit mensen verkrachten.

GingerTed
GingerTed19 jul. 2013 - 8:48

Ik ben het met je eens dat Niemöller en De Dagelijkse Standaard hier grof overdrijven. Ik vind dat stupide, vooral omdat het niet nodig is om voldoende kritiek te hebben op de te vaak kwalijke omgang met vrouwen gebaseerd op Islam en cultuur door verscheidene Arabisch/Afrikaans-Islamitische volken. Hoe schandelijk er in deze landen zelf, op basis van de Islam en anders de cultuur, om wordt gegaan met vrouwen van andere groepen dan de eigen bleek in een sterk artikel van een journalist van de Volkskrant die zich zonder te hoeven overdrijven aan de feiten hield: "Slavernij gaat over van moeder op kind. Slaven hebben geen rechten. Ze zijn eigendom van hun meester, kunnen worden verhandeld of geërfd, maar mogen zelf niets bezitten. Ze werken zonder loon, hebben meestal beperkte bewegingsvrijheid (vooral de vrouwen) en zijn onderworpen aan mishandeling, seksueel misbruik en geweld. Soms zijn ze onderdeel van de huishouding van hun meester, als personeel, soms wonen ze in een apart dorp en bewerken ze zijn land, als middeleeuwse lijfeigenen. Publieke slavenmarkten bestaan niet meer, maar slavenhandel vindt nog steeds plaats, aldus Mathewson. 'Slaven worden via familienetwerken verkocht of verhuurd, omdat sommige families meer slaven hebben dan ze nodig hebben. Kinderen van slaven worden vaak cadeau gedaan als huwelijksgeschenk.' In Niger bestaat de praktijk van de 'vijfde vrouw'. 'De Koran staat een man toe vier vrouwen te hebben. Mannen in Niger willen daarnaast graag een slavin als vijfde vrouw, want die telt niet mee. En waarom zou je geen tien 'vijfde vrouwen' hebben? De vrouwen worden verkocht voor zo'n 400 dollar, het merendeel is jonger dan 15 jaar.' Systematische vernedering is eigen aan het systeem. 'Slaven zijn moslims zoals hun meesters, maar krijgen geen moslimnamen, want dat zou maar status geven.' Dus worden ze vernoemd naar een favoriet voorwerp of gerecht. Slavinnen mogen geen sluier dragen of hun armen bedekken zoals gewone vrouwen. 'Mogelijk omdat moslims geen moslimslaven mogen hebben. Men doet dus maar of die slaven geen moslims zijn.' Dat was ook de reden dat de bella, de zwarte slaven in Mali, vorig jaar tijdens de burgeroorlog zwaar te lijden hadden onder de opmars van de islamisten. Als armste en meest gemarginaliseerde groep konden ze niet wegkomen. En als tweederangs moslims waren ze een makkelijk doelwit voor de sharia-extremisten, vooral de ongesluierde vrouwen." Bron: BEN VAN RAAIJ − 05/07/13 − VOLKSKRANT Dat een deel van de volken die zich in land van herkomst aan dit soort zaken schuldig maken verklaart ook hoe een deel van hen zich zo schandalig opstellen t.o.v. westerse vrouwen. Het gesis en schelden, maar ook de handtastelijkheden, en soms meer worden er door verklaard. Dat het niet zo extreem gebeurt komt omdat er gelukkig ook veel Afrikaans/Arabische landen en volken zijn die de meest extreme vormen van dit gedrag zelf al eerder zijn gaan bestrijden. Maar ook omdat ze zich in de voor hen vreemde nieuwe landen niet langer vrij voelen zich zo te kunnen gedragen. En gelukkig zal een toenemend deel zelf ook tot de overtuiging komen dat dit soort gedrag niet OK is. Maar doe niet alsof er niets aan de hand is. Dat is net zo kwalijk als wat Niemöller c.s. doen. Vergeet niet, want deze zijn hierbij buiten beschouwing gelaten: De vrouwen, en vaak jonge meisjes, uit de eigen groep zijn evenzo vaak slachtoffer van misbruik in de vorm van huwelijksdwang, isolering, en dagelijkse omgang in de omgeving van schoonfamilie, ouders, broers, neven, en een groot deel van de rest van de familie.

HomoRidenti
HomoRidenti19 jul. 2013 - 8:48

Achja..de moslims; volgens sommigen drinken ze nog net geen bloed van pasgeboren kinderen.

Rootman
Rootman19 jul. 2013 - 8:48

@ dr Strangelove: Ikzelf lees de Bijbel ook liever in het Engels (geen King James!) bv via http://skepticsannotatedbible.com/, met nuttige verwijzingen. Maar dit is een Nederlandstalige site, dus het is misschien beter om de NBG site http://www.biblija.net/biblija.cgi?Bible=Bible&l=nl te gebruiken voor quotes. @ Thomas vd Linden: Gebod 6 is nogal vaag: wat is precies onkuisheid? De bijbel kent nl. genoeg voorbeelden van tegenwoordig zeer strafbare vormen van sexualiteit. gebod 9 is een van de werktuigen tot permanent schuldgevoel: wie kan immers volstrekt natuurlijke begeertes onderdrukken? (het wordt wel geprobeerd, maar het celibaat bv. leidt tot de pedoschandalen). Verwijzing naar het 7e of 10e gebod: Illustreert dat de bijbel de vrouw als een voorwerp, of een soort kameel ziet. Het 10e gebod is weer om het schuldgevoel aan te wakkeren: Wie kan immers een zekere mate van verlangen naar sommige voorwerpen in het bezit van een ander onderdrukken?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 jul. 2013 - 8:48

Je kunt naar de Koran, Bijbel of Thenach verwijzen zoveel als je uitkomt om te 'bewijzen' dat verkrachting is 'toegestaan'. Maar is er dan enige iman, dominee, pastoor of rabijn in onze, moderne samenleving die dit predikt? Het lijkt me niet en dat maakt dat soort verwijzingen minder relevant, voer voor Schriftgeleerden.

Tealc2
Tealc219 jul. 2013 - 8:48

marga leunissen, za 20 juli 2013 13:37 Homo Ridenti, za 20 juli 2013 13:19 Hebben jullie dan betere link's & cijfer's?? Of kunnen jullie het gewoon niet verteren de dat realiteit en jullie fantasieën zo erg verschillen.

marietjejansen
marietjejansen19 jul. 2013 - 8:48

De quote was dus verzonnen. Hier wat echte quotes uit de bijbel: http://www.nobeliefs.com/DarkBible/darkbible4.htm

PimSmit
PimSmit19 jul. 2013 - 8:48

Ik weet zeker dat Dawkins van deze discussie hélémáál niets begrijpt!!

alfonsje
alfonsje19 jul. 2013 - 8:48

Wel er is in het verleden tot nu toe nog geen profeet geweest die alle geloven samen bracht. Moge uw god met u zijn.

TVDL030
TVDL03019 jul. 2013 - 8:48

"Dan helpt de nuancering dat ook de god van joden en christenen is vergeten verkrachting op te nemen in de Tien Geboden nauwelijks." Bart Schut had er goed aan gedaan de Tien Geboden te lezen alvorens een dergelijke bewering te doen. Gebod 6: gij zult geen onkuisheid doen/ overspel plegen. Gebod 9: gij zult geen onkuisheid begeren/ de vrouw van je medemens niet begeren. Als begeren al niet mag, kan je er van uitgaan dat verkrachting ook not done is. Met fantasie kan je ook nog verwijzen naar: Gebod 7: gij zult niet stelen. De algemene tendens van de Tien Geboden is glashelder, zodra het aankomt op seksuele moraal. Je hebt je te beperken tot je eigen partner. Die partner bedriegen is verboden. Je seksuele lust uitleven op "de vrouw van je medemens" is eveneens verboden. Hieruit vloeit voort dat als je dat wel doet, je je iets toe-eigent dat niet van jou is - stelen dus. Ik zeg dit niet om flauw te doen. In de bijbel staan genoeg dubieuze dingen. Maar Bart Schut was zo onhandig om naar de Tien Geboden te verwijzen en die zijn nou net wél vrij helder.

2 Reacties
Diantha2
Diantha219 jul. 2013 - 8:48

"Gebod 6: gij zult geen onkuisheid doen/ overspel plegen. Gebod 9: gij zult geen onkuisheid begeren/ de vrouw van je medemens niet begeren. Als begeren al niet mag, kan je er van uitgaan dat verkrachting ook not done is. Met fantasie kan je ook nog verwijzen naar:" Dus je mag geen andere vrouw begeren omdat ze eigendom van een medemens is, maar over de rechten van de vrouw zelf wordt niks gemeld. Het gebod nummer 6 wordt uitgelegd als slaande op overspel. Dus zolang jij of je slachtoffer niet getrouwd is, kan ik hier niet uit opmaken dat verkrachting zo wordt veroordeeld.

denmol
denmol19 jul. 2013 - 8:48

"Die partner bedriegen is verboden. Wat als die partner het met iemand doet die ermee instemt?

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2013 - 8:48

"Een schokkende tekst die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat. Dan helpt de nuancering dat ook de god van joden en christenen is vergeten verkrachting op te nemen in de Tien Geboden nauwelijks." ahum, de bijbel verbiedt verkrachting inderdaad niet, maar sterker, ze roept ertoe op (nog afgezien van de rest van de verachtelijke moraal van de god en die andere lul, moses) (Numbers 31:7-18 NLT) "Moses, Eleazar the priest, and all the leaders of the people went to meet them outside the camp. But Moses was furious with all the military commanders who had returned from the battle. "Why have you let all the women live?" he demanded. "These are the very ones who followed Balaam's advice and caused the people of Israel to rebel against the LORD at Mount Peor. They are the ones who caused the plague to strike the LORD's people. Now kill all the boys and all the women who have slept with a man. Only the young girls who are virgins may live; you may keep them for yourselves." (Deuteronomy 20:10-14) As you approach a town to attack it, first offer its people terms for peace. If they accept your terms and open the gates to you, then all the people inside will serve you in forced labor. But if they refuse to make peace and prepare to fight, you must attack the town. When the LORD your God hands it over to you, kill every man in the town. But you may keep for yourselves all the women, children, livestock, and other plunder. You may enjoy the spoils of your enemies that the LORD your God has given you. (Deuteronomy 22:28-29 NLT) If a man is caught in the act of raping a young woman who is not engaged, he must pay fifty pieces of silver to her father. Then he must marry the young woman because he violated her, and he will never be allowed to divorce her. (Deuteronomy 22:23-24 NAB) If within the city a man comes upon a maiden who is betrothed, and has relations with her, you shall bring them both out of the gate of the city and there stone them to death: the girl because she did not cry out for help though she was in the city, and the man because he violated his neighbors wife. (Deuteronomy 21:10-14 NAB) "When you go out to war against your enemies and the LORD, your God, delivers them into your hand, so that you take captives, if you see a comely woman among the captives and become so enamored of her that you wish to have her as wife, you may take her home to your house. But before she may live there, she must shave her head and pare her nails and lay aside her captive's garb. After she has mourned her father and mother for a full month, you may have relations with her, and you shall be her husband and she shall be your wife. However, if later on you lose your liking for her, you shall give her her freedom, if she wishes it; but you shall not sell her or enslave her, since she was married to you under compulsion." (Zechariah 14:1-2 NAB) Lo, a day shall come for the Lord when the spoils shall be divided in your midst. And I will gather all the nations against Jerusalem for battle: the city shall be taken, houses plundered, women ravished; half of the city shall go into exile, but the rest of the people shall not be removed from the city.

2 Reacties
clara51
clara5119 jul. 2013 - 8:48

Waren de Nederlandse bijbels op?

HomoRidenti
HomoRidenti19 jul. 2013 - 8:48

"ahum, de bijbel verbiedt verkrachting inderdaad niet, maar sterker, ze roept ertoe op (nog afgezien van de rest van de verachtelijke moraal van de god en die andere lul, moses)" Sorry, maar dat maak ik uit jouw voorbeelden niet op. Je noemt weliswaar een zestal hoofdstukken, echter geen van die voorbeelden is een oproep tot verkrachting. Twee hoofdstukken gaan over het in slavernij voeren van overwonnen stammen. Ook niet echt tolerant natuurlijk, maar wel iets anders dan een oproep tot verkrachting. Eén hoofdstuk is notabene een letterlijke veroordeling van verkrachting en handelt over de boete die daarop staat. Dit haalt je punt dus juist onderuit. Eén hoofdstuk gaat over de bestraffing van overspel. Ook niet tolerant, maar wederom geen oproep tot verkrachting. En de laatste twee hoofdstukken gaan weer over het in slavernij afvoeren van overwonnen volkeren en hoe je hen vervolgens hoort te bejegenen. De mores die uit deze hoofdstukken spreekt is natuurlijk zeer intolerant en wraakzuchtig. De haat die deze neolithische teksten uitbraken is ronduit stuitend. Echter een oproep om vrouwen te verkrachten lees ik daar niet in terug. Let wel: er is natuurlijk wel een verschil in bejegening tussen vrije vrouwen en slavinnen. Deze laatsten mocht je naar eigen goeddunken behandelen hoe je wilde. Seks met je slavinnen werd niet gezien als verkrachting, maar als een normaal voorrecht dat je had als rijke slavenbezitter. Dit was normaal bij de Romeinen, de Kelten, de Germanen, de Sumeriers, de Perzen en ook bij de paleo-joden/christenen. En ook nog in het jaar 600 n.Chr., ten tijde van Mohammed.

rabotnikeh
rabotnikeh19 jul. 2013 - 8:48

Beste Bart, Natuurlijk verdient het lof dat je de stemmingmakende overdrijfsels van Niemoller rechtzet, maar daarmee draag je nog niet bij aan de oplossing van een weldegelijk groot probleem: seksisme dat voor een deel gelegitimeerd wordt door religie. Al tien jaar zijn we in de greep van het volgende actie = reactie patroon: een botte uitspraak en/of niet helemaal kloppende uitspraak (Fortuyn, Wilders, Niemoller). En daarna een stuk om dat te nuanceren (of een even emotioneel tegenstuk). Terwijl dit hopeloos voorspelbare patroon zich steeds maar weer herhaalt, hebben we nog steeds te maken met het feit dat een deel van islamitische waarden fundamenteel strijdig zijn met de waarden van onze westerse cultuur. In landen waarin de politieke macht van de Islam groeit, komen de rechten van vrouwen steevast onder druk te staan (zoals je zelf illustreert). In Nederland neemt agressie tegen homoseksuelen feitelijk toe en dit is ook feitelijk toe te schrijven aan individuen met een moslimachtergrond. Door alleen te reageren op de dorpsgek en niet (als eerste) krachtig stelling te nemen tegen die waarden van een godsdienst die niet stroken met onze rechtstaat, blijft er gegokt worden op ‘het ebt wel weg’… En die strategie is niet erg overtuigend. Nederland is hard en eindelijk toe aan een nieuw debat over godsdienstvrijheid. Waar liggen de grenzen en waar stellen we paal en perk aan? Een debat dat ik het liefst op gang gebracht zie worden door diezelfde mensen die zich nu alleen beperken tot verontwaardigde reacties op haatzaaiers.

1 Reactie
arieroos
arieroos19 jul. 2013 - 8:48

[Natuurlijk verdient het lof dat je de stemmingmakende overdrijfsels van Niemoller rechtzet, maar daarmee draag je nog niet bij aan de oplossing van een weldegelijk groot probleem: seksisme dat voor een deel gelegitimeerd wordt door religie.] Maar in hoeverre is dat nu echt een probleem ? Even voor de duidelijkheid, ik heb het dan over Nederland. Ik weet best dat het in andere landen nogal slecht is, maar daar hebben we hier geen enkele invloed op. [Door alleen te reageren op de dorpsgek en niet (als eerste) krachtig stelling te nemen tegen die waarden van een godsdienst die niet stroken met onze rechtstaat, blijft er gegokt worden op ‘het ebt wel weg’… En die strategie is niet erg overtuigend.] Achter mensen aanlopen die doelbewust leugens vertellen zal nooit iets oplossen. Als je het dan toch over verkeerde strategien wilt hebben, dan is dat de meest verkeerde strategie die je kunt verzinnen. [Nederland is hard en eindelijk toe aan een nieuw debat over godsdienstvrijheid. Waar liggen de grenzen en waar stellen we paal en perk aan?] Simpel: Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Strafrecht. Ik zie niet in waar zo'n debat over zou moeten gaan; het hele idee van godsdienstvrijheid is al eeuwen geleden uitgebreid uitgedacht. [Een debat dat ik het liefst op gang gebracht zie worden door diezelfde mensen die zich nu alleen beperken tot verontwaardigde reacties op haatzaaiers.] Zolang de haatzaaiers en volksmenners actief blijven, gaat niemand zo'n debat starten, omdat het volstrekt zinloos is.

Humility
Humility19 jul. 2013 - 8:48

Sura 115 ' Het Vlies' Prachtig. Als de laatste alinea niet was toegevoegd hadden 90% v/d lezers het waarschijnlijk geloofd.. Tegen gelijkgestemden / 'elkaar' gezegd: "Zie je wel, die religie is het probleem." Terwijl het niet eens in dit soort mensen opkomt om daadwerkelijk enige effort te steken in het lezen van het boek wat ze met dergelijk enthousiasme veroordelen. Laat staan de moeite te nemen om het e.e.a. in historische context te plaatsen.

1 Reactie
Tealc2
Tealc219 jul. 2013 - 8:48

Heel mooi gezegd..:-)

Winston2
Winston219 jul. 2013 - 8:48

"...de god van joden en christenen is vergeten verkrachting op te nemen in de Tien Geboden..." Nietes: http://www.youtube.com/watch?v=4TAtRCJIqnk

1 Reactie
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen19 jul. 2013 - 8:48

Geweldig!!

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2013 - 8:48

De Islam propageert zeker het recht van de man om de vrouw te verkrachten. Hij kan alleen veroordeelt worden als hij dit zelf toegeeft op dat vier andere islamitische mannen als getuigen dienen gelukkig hebben we in de westerse wereld fatsoenlijke wetgeving echter in alle landen waar de islam regeert kunnen mannen zonder een enkel probleem een vrouwe verkrachten. Zeker als die een buitenlandse niet-moslim is. Dan wordt je als vrouw zijnde zelf in de gevangenis gegooid vanwege het feit dat je verkracht bent

1 Reactie
Tealc2
Tealc219 jul. 2013 - 8:48

Countries With Highest Rape Rates Rate / 100,000 Lesotho 91.6 Trinidad and Tobago 58.4 Sweden 53.2 Korea 33.7 New Zealand 30.9 United States 28.6 Belgium 26.3 Zimbabwe 25.6 United Kingdom 23.2 Countries With Lowest Rape Rates Rate / 100,000 Egypt 0.1 Azerbaijan 0.3 Armenia 0.6 Syrian Arab Republic 0.7 Turkey 1.4 Sierra Leone 1.4 Canada 1.5 Ukraine 1.9 Kenya 1.9 Belarus 2.5 http://www.statisticbrain.com/rape-statistics/ cijfers tonen anders.

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2013 - 8:48

@ Tealc: Cijfers tonen anders. Merkwaardig om dat te horen uit de Mond van iemand die altijd zegt dat de cijfers over criminaliteit onder Marokkaanse jongeren niet klopt.... Nog afgezien daarvan moet bij Zweden de kanttekening worden geplaatst dat men daar willekeurig mensen van verkrachting beschuldigt zoals die arme Assange....toch? En dat moslimlanden laag scoren lijkt me logisch want daar wordt het verkrachte slachtoffer gewoon als verdachte vervolgd, kijk maar naar Dubai.

1 Reactie
Tealc2
Tealc219 jul. 2013 - 8:48

==Merkwaardig om dat te horen uit de Mond van iemand die altijd zegt dat de cijfers over criminaliteit onder Marokkaanse jongeren niet klopt.== Met gesjoemeld cijfer's om alleen maar marokkanen in kwaad licht te zetten en ter-gelijke tijd eigen jeugd-problemen uit de wind houd erken ik niet. Het verschil is: Rape-statistic is niet opgesteld door moslims.

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2013 - 8:48

De Noorse Marte Deborah Dalelv, op zakenreis in Dubai, werd verkracht door een collega uit Qatar en deed aangifte bij de politie. Die smeet haar in de cel. Nu is ze tot 16 maanden cel veroordeeld wegens seks buiten het huwelijk. Tja........

1 Reactie
Lastminuteguy
Lastminuteguy19 jul. 2013 - 8:48

Het verhaal van mevrouw Dalelv mag wel iets genuanceerder gebracht worden. De beste dame heeft aangegeven dat het vrijwillig was en vervolgens dat het verkrachting was of vice versa. Daarmee hoef je bij onze politie in Nederland ook niet aan te komen, dan zullen ze je aangifte ook in twijfel trekken. Echter is het in Sharjah (een emiraat een kilometer van Dubai, waar dit alles zich voltrokken heeft) helaas verboden om in het openbaar dronken te zijn, seks buiten het huwelijk te hebben en meineed te plegen. Aangezien mevrouw Dalelv ruiterlijk toegegeven heeft dat ze stomdronken was en dat ze seks (al dan niet met instemming) heeft gehad en de politie in Sharjah vanwege het wisselende verhaal van mevrouw Dalelv de conclusie heeft getrokken dat ze meineed heeft gepleegd, wordt ze daarvoor gestraft. Overigens is de "dader" ook gestraft voor het seks hebben buiten het huwelijk om. Dit mogen wij wellicht vreemd vinden, toch zijn het de mensen die hier het hardste moord en brand roepen, die daarnaast ook vinden dat een ieder in Nederland zich dient te houden aan de Nederlandse wet. En als jongeren in Spanje of welk ander land dan ook hard gestraft worden voor het gebruik van, het in ons land gedoogde, wiet of hasj dan roepen diezelfde mensen toch ook dat "men" dat had kunnen weten en "men" dat niet had moeten doen? Gaan deze mensen mij nu schoorvoetend toegeven dat ze imperialistische klootzakken zijn die vinden dat overal ter wereld de Nederlandse wet de dienst moet uitmaken? Lijkt me niet toch? Hoe tendentieus en eenzijdig de mainstream media (nu.nl, NOS e.d.) ook mag zijn, ik debatteer op basis van feiten en feit blijft dat mevrouw Dalelv er zelf voor heeft gekozen om twee tegenstrijdige verklaringen af te leggen. Hierdoor wordt haar verkrachting niet of nauwelijks meer serieus genomen en omdat de lokale politie aldaar zich daardoor in het ootje genomen voelt pakken ze haar ook gelijk voor alcoholmisbruik en seks buiten het huwelijk om. Daarnaast heeft mevrouw Dalelv de pech dat dit is gebeurd in het strenge Sharjah, daar men in Dubai hier geen punt van maakt getuige de vele ervaringsdeskundigen op het internet. Toch blijft het natuurlijk voor de Nederlandse en andere westerse media heel moeilijk om niet een eenzijdig verhaal te vertellen omwille van de sensatie. Arme mevrouw Dalelv is verkracht, heeft hier aangifte van gedaan en wordt nu zelf als verdachte aangemerkt. En over haar verkrachter horen we niets, als ware het een vrij man die de dans ontsprongen is. Hiermee is dan ook gelijk de conclusie van een aantal mensen hier ontkracht, deze mensen verkondigen op basis van dit verhaal dat je in islamitische landen als vrouwelijk verkrachtingsslachtoffer zelf in het beklaagdenbankje terecht komt. http://gulfnews.com/news/gulf/uae/crime/marte-deborah-dalelv-initially-told-authorities-she-had-consensual-sex-1.1211497

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2013 - 8:48

@ Tealc : Dat bericht de Vlaamse krant De Morgen maandag. Verkrachting is in België een veelvoorkomend misdrijf, maar vrouwen werden ook nadrukkelijk aangespoord aangifte te doen, aldus een docente seksueel strafrecht van de universiteit Leuven. Als je in een land woont waar je leven voorbij is nadat je bent verkracht en de schaamte overweldigend is, dan stap je niet zo snel naar de politie, stelt deskundige Liesbet Stevens. Misschien is hiermee je vraag beantwoord? Syrië kent ook een relatief laag cijfer kwa verkrachtingen, niet zo vreemd wanneer aangifte doen levensbedreigend is. Kortom, je cijfers zijn lariekoek.

1 Reactie
Tealc2
Tealc219 jul. 2013 - 8:48

Kan me niet herinneren om iets gevraagd te hebben.

[verwijderd]
[verwijderd]19 jul. 2013 - 8:48

De verkrachting van de Noorse in Dubai zegt toch genoeg. Dit soort excuusgeleuter voor een godsdienst die verkrachting niet afkeurt, en waar vrouwenrechten in het algemeen nauwelijks gerespecteerd worden is walgelijk.

1 Reactie
Tealc2
Tealc219 jul. 2013 - 8:48

Hoe zit het met de christelijke kinderen verkrachters van Europa die aan toevertrouwde kinderen massaal lichamelijk & geestelijk verkrachten??

Luther7bergen
Luther7bergen19 jul. 2013 - 8:48

" serieuze critici – ik noem Richard Dawkins, Sam Harris of onze eigen Carel Brendel..." Jammer dat dit, verder prima artikel, zo ontsiert wordt door deze bewering. Dawkins als serieuze criticus opwerpen is al goed voor een gefronsde wenkbrauw of twee, maar hetzelfde zeggen van Sam "nuke the muslims" Harris en Carel "achter elke boom een socialistisch-islamitisch complot" Brendel, lijkt me even discutabel als willekeurig welke bewering uit Niemoller's mond.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen19 jul. 2013 - 8:48

[ Dawkins als serieuze criticus opwerpen is al goed voor een gefronste wenkbrauw of twee,...] Alleen voor mensen die Dawkins' werk ofwel niet kennen, ofwel niet begrijpen.