Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Islamofobie is de olifant in de kamer

  •  
01-11-2023
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
6506 keer bekeken
  •  
bombardementgaza

Duizenden Israëlische bommen verwoesten wekenlang huizen en levens van Palestijnen. Kinderlijken worden nog voor het donker is haastig onder het puin vandaan gevist. Overlevenden wachten op een klein stukje aarde hun lot af, zonder water, medicijnen, voeding en elektriciteit. En dat onder toeziend oog van de machtige westerse wereld, Nederland incluis. Beelden en berichten stromen onze huiskamers, onze zielen binnen. Het houdt iedereen bezig. Moslims net als ik zijn kapot van verdriet. We lezen, kijken, huilen en bidden. En posten. Veel. Soms tot wel diep in de nacht. We voelen ons angstig, boos en teleurgesteld. En kijken machteloos toe. Onvoorstelbaar veel leed en geweld. En dus hopen we vooral. Hopen dat er niet nog meer slachtoffers vallen. We wensen dat op z’n minst die arme kinderen, engelen, beschermd blijven. Maar helaas. We zijn de tel kwijt. Wat hebben deze onschuldige kinderzielen toch misdaan? Het enige wat we lijken te kunnen doen, is blijvend oproepen tot een staakt-het-vuren. En blijvend oproepen tot vrede en rechtvaardigheid. We tekenen petities, lopen mee met demonstraties en zijn vooral bezorgd. En we schrijven. Al is het de pijn en de teleurstelling van ons afschrijven. Dat doe ik dan maar. Om een inkijkje te geven in hoe moslimbezorgdheid er ongeveer uitziet, hoe diep de kras op onze ziel is. Het gevoel van onveiligheid en bezorgdheid heerst aan alle kanten. Zeker ook aan de Joodse kant, die uit voorzorg onder meer herdenkingen schrapte en scholen sloot.

Ik wil het hebben over moslimbezorgdheid, hier, omdat die er óók toe doet.

Want moslims ervaren een dubbele maat. Dat was al zo en die gedachte is nu alleen maar versterkt. En bewijs maar het tegendeel. Of het nu gaat om de beeldvorming over islam en moslims in het algemeen, onevenwichtige berichtgeving in het nieuws of discriminatoir beleid geïnitieerd door politici – de dubbele maat is overal. Het gaat om ervaren onrecht door ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woningmarkt en door de overheid. Wanneer we kijken naar hoe Nederland het doet op het gebied van inclusie van moslims, dan is dat alarmerend. Een grootschalig onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat meer dan de helft van moslims discriminatie ervaart. Onder jongeren manifesteert discriminatie zich onder meer in de vorm van stagediscriminatie. Organisaties kiezen liever Lisa dan Nisa, laat onderzoek nog steeds zien.

‘Jij wel, en ik niet’ is een pijnlijk gegeven.

Hoewel islamofobie één van de meest voorkomende discriminatievormen is, is er geen beleidsmatige inzet tegen islamofobie. Islamofobie is de olifant in de kamer. Islamofobie tiert welig. Ook online. Zonder enige ophef. De ironie wil dat zelfs een rapport over online antisemitisme zowaar struikelt over moslimhaat. In een rijtje van voorbeelden van online antisemitisme staat: ‘Houd je moslim-bek’. De term ‘islamofobie’ is onvoldoende ingeburgerd, en dat is veelzeggend. In de moslim-ervaringswereld is islamofobie een alledaags verschijnsel, maar in de taal heeft ‘islamofobie’ geen bestaansrecht. Microsoft Word, waarmee ik dit artikel schrijf, benadrukt dat nog eens door ‘islamofobie’ met rood te onderstrepen. Een nieuw woord als ‘klimaatklever’ – woord van het jaar 2022 – geniet meer erkenning. De haat richting moslims en/of islam is salonfähig

Er is gelukkig geen algeheel gebrek aan aandacht voor discriminatie. Zo hebben de politiek en de media structureel aandacht voor antisemitisme, vermoedelijk versterkt door het schuldgevoel vanwege de Jodenvervolging in de tweede Wereldoorlog. Een antisemitisch incident leidt direct tot ophef. Ophef die overigens groter is wanneer de antisemiet een moslim is. De norm is zerotolerance voor antisemitisme. Niemand wil uitgemaakt worden voor een antisemiet. En met een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is de aanpak van antisemitisme blijvend onder de aandacht. De sensitiviteit en alertheid voor Jodenhaat is terecht. Laat daar geen misverstand over bestaan.

‘Maar waar blijft de nationale bezorgdheid om moslimhaat?’, is dan een begrijpelijke gedachte.

Wanneer islamofobie wordt aangekaart, wordt het zelfs geridiculiseerd. Reacties als ‘de discriminatiekaart trekken’ of islamofobie ‘een verzinsel’ noemen, liggen op de loer. Islamofobie is in sommige kringen zo genormaliseerd dat islamofoob-zijn met trots wordt uitgedragen. Het krijgt sadistische trekjes. (zie De Telegraaf en Ebru Umar).

Nu terug naar waarom moslims in Nederland deze weken een extreem gevoel van onrechtvaardigheid ervaren. Dat is omdat het lot van moslims in Nederland enige gelijkenis heeft met het Palestijnse lot – op een geheel andere schaal weliswaar. De antropoloog Joris Luyendijk, de man van de ‘de zeven vinkjes’, legde bij de talkshow Khalid & Sophie de vinger op de zere plek:

Aan islamitische kant weet je… vrienden van mij, die weten niet anders dan dat ze vanuit het parlement, vanuit de media… alleen maar worden afgezeken… verdacht gemaakt, beledigd… Ze worden onder geadviseerd, ze worden gediscrimineerd op school, op de stagemarkt, op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt… Ze zijn tweederangsburgers in Nederland. Moslims zijn tweederangsburgers. Zo worden ze behandeld. En wie is internationaal symbool voor tweederangsburgerschap? De Palestijnen. En… Ik weet niet of het echt aan het doordringen is in de elite van Nederland van hoe diep dit gaat (…).

Moslims in Nederland zitten op de tweede rang en kijken machteloos toe naar een islamofoob schouwspel. Het onrecht richting de Palestijnen, onder toeziend oog van het Westen versterkt het gevoel van onrechtvaardigheid. De morele insensitiviteit is terug te zien in de Nederlandse reactie op het geweld tegen Palestijnen. Zo wil Nederland, in tegenstelling tot een overgrote meerderheid in VN-verband, geen staakt-het-vuren. Het gebrek aan inzet van Nederland om een einde te maken aan de geweldspiraal is dodelijk, en staat ook nog eens in schril contrast met de inzet voor Oekraïne. Alhoewel ze in oorsprong, duur en intensiteit verschillen, is in beide gevallen ongekend veel leed onder onschuldige mensen.

Voorzitter van de Europese Unie, Ursula von der Leyen, zei nog een jaar geleden: ‘De Russische aanvallen op de civiele infrastructuur, met name op elektriciteit, zijn oorlogsmisdaden. Mannen, vrouwen, kinderen afsluiten van water, elektriciteit en verwarming nu de winter in aantocht is: dit zijn daden van pure terreur. En zo moeten we het ook noemen’.

Waar de EU, met Nederland voorop, de Russische wandaden volmondig afkeurt, praten ze over de Israëlische wandaden met meel in de mond. Nederland lijkt koste wat kost Israëls ‘recht op zelfverdediging’ te willen verdedigen, mits ‘proportioneel’ – wat dat ook mag betekenen wanneer duizenden onschuldige slachtoffers vallen – en ‘humanitair’ – een term die in deze tijden een gigantische devaluatie ondergaat. Slachtoffers onder onschuldige Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen vallen onder ‘collateral damage’ of ‘tragedy of war’. Niemand begrijpt het nog.

Dit wegkijken, de extreem morele insensitiviteit en de hypocrisie is vernederend en ongelooflijk destructief voor het vertrouwen in de Nederlandse politiek en de geloofwaardigheid van de EU als hoeder van democratie.

De dubbele maat komt hard aan en voelt zwaar onrechtvaardig. Het geeft moslims wederom het gevoel hun plek te moeten kennen. Voor mijn leeftijdsgenoten een traumatische herinnering aan post nine-eleven, toen moslims in de verdachtenbank werden gezet. Moslims werden toen overspoeld met de vraag of ze afstand namen van terreur. En nu weer. ‘Afstand nemen’ suggereert alsof er een natuurlijke neiging zou zijn tot verheerlijking van geweld. Hoe pijnlijk. Dat Nederlandse moslims zich sterk identificeren met de Palestijnen is meer dan begrijpelijk. Dat gevoel van verbondenheid is niet alleen omdat ze geloven in dezelfde God, maar vanwege de herkenning van het onrecht en de onderdrukking. De gewelddadige ontmenselijking van Palestijnen en de morele insensitiviteit heeft de kras op de moslimziel verder verdiept. Een inkijkje wat ons op de lange termijn hopelijk vooruit helpt. Maar laat voor nu een einde komen aan het geweldspiraal. Er is geen andere weg dan vrede.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (127)

Nicolay2
Nicolay24 nov. 2023 - 10:53

Als je de namen in een oud telefoonboek zou bekijken dan zie je dat veel van deze mensen uit alle landen van Europa afkomstig zijn. En als je aan hen in Nederland geboren zou vragen wat voel je je Nederlander of de Nationaliteit van je grootvader, dan zullen zij zeggen ik voel mij Nederlander omdat zij realist zijn en hier met hun kinderen willen blijven leven. Want als zij zich geen Nederlander zouden voelen worden zij door hun gedrag als buitenstaanders behandeld. Het grootste deel van mijn familie woont in Amerika, geëmigreerd in de vijftiger en zestiger jaren en zij voelen zich en zijn Amerikaan.

Paul Spijkers
Paul Spijkers3 nov. 2023 - 10:17

In tijden van oorlog is er veel te verwerken. Zelfs al is er zoals al een eeuw onder de seculiere west Europeesche staten vrede en gebeurt de oorlog in een land 1000en kilometers weg. Ik zou als ik de schrijver was zaken apart analyseren, inplaats van alles op een hoop te gooien. Maar ik denk dat het stuk meer een afzetting tegen is. Mischien komt het verwerken later als die Israeliers stoppen met burgers te bombarderen. Maar dat zal nog een paar maanden doorgaan.

2 Reacties
VeganHarrie
VeganHarrie3 nov. 2023 - 14:57

De schrijver gaat uit van moslimslachtofferschap, maar dat is gezien de terroristische aanslagen -ook in Europa- een onredelijke en eenzijdige benadering.

Norsemen
Norsemen4 nov. 2023 - 10:32

Die aanslagen zeggen net zoveel over moslims als pedofielenclub Martijn over blanke Nederlanders.

agnar123
agnar1232 nov. 2023 - 15:26

Citaat: "Dit wegkijken, de extreem morele insensitiviteit en de hypocrisie is vernederend en ongelooflijk destructief voor het vertrouwen in de Nederlandse politiek en de geloofwaardigheid van de EU als hoeder van democratie." Ik ervaar dat ook zo. Regelmatig harde kritiek op China over hoe men daar met de mensenrechten omgaat. Nederland en de Palestijnen? De EU en de Palestijnen? De USA en de Palestijnen? In Gaza hebben ze geen democratie. Hamas is niet democratisch. Het is toch wat he, met Hamas. Ze geven de Palestijnen niet eens een energietoeslag zoals in een fatsoenlijk land als Nederland. Geeneens AOW, WAO, WIA, zorgtoeslag, ... Zelfs geen fietspaden en rolstoelvriendelijke gebouwen. Gaza is een groot vluchtelingenkamp. Zodra er een sector een beetje gedijd wordt het door Israel kapot gemaakt. Want Israel wil niet dat er een Palestijnse staat ontstaat. Als de EU nog enig fatsoen wil herstellen, kan dat als volgt: Sommeer Israel om voor 1 januari 2027 alle bezette gebieden te ontruimen. Doet ze dat niet, dan beginnen op 1 januari 2027 economische sancties ter waarde van 10% van de handel. Ieder half jaar worden de sancties verhoogd met nog eens 10%. Totdat Israel de bezette gebieden heeft ontruimd en de Palestijnse staat heeft erkend. Is het bovenstaande zo moeilijk of zo onredelijk? Waarom is het nog niet gebeurd? Waarom hebben de USA en de EU naleving van het Oslo akkoord niet afgedwongen? Vanwege de anti-semitisme-fobie.

1 Reactie
Paul Spijkers
Paul Spijkers3 nov. 2023 - 9:40

Nederland someert China ook niet om Turkestan, Tibet en Mongolie ter verlaten. Laat staan handels sancties. Dat komt omdat Nederland China niet regeert. Of Indonesie Papua. Of Brazilie de naties in de Amazone. of Zuid Afrika uit de landen van de bosjes mensen. Of Turkije uit Kurdestan. Of etc etc. Het door elkaar halen van een buitenlands conflict met de landelijke jurisdictie, alsof er geen ruimte en verschillende staten op de wereld bestonden, maakt voor veel stress en een stel belachelijke eisen.

agnar123
agnar1232 nov. 2023 - 14:18

Citaat: "Nu terug naar waarom moslims in Nederland deze weken een extreem gevoel van onrechtvaardigheid ervaren." Het zijn niet alleen de Moslims die een extreem gevoel van onrechtvaardigheid ervaren. Zelf ben ik woedend op Rutte en co, die Netanyahu steun betuigen. Terwijl Netanyahu de afgelopen twee jaar voortdurend heeft aangestuurd op een geweldsspiraal. Iedere week invallen op de West Bank, waarbij steeds kinderen werden doodgeschoten. In de 19e eeuw mochten de Native Americans zich niet verdedigen tegen de terreur van de kolonisten. Verdedigden ze zich niet, dan werden ze platgewalst. Sloegen ze terug, 'dan was dat het bewijs van hun extreem agressieve natuur' en moesten ze uitgeroeid worden. De Palestijnen worden sinds 1982 precies zo behandeld. Met volledige en onvoorwaardelijke steun van Nederland, de USA en de UK. Citaat: "Wanneer islamofobie wordt aangekaart, wordt het zelfs geridiculiseerd. " Het zijn niet alleen de moslims. Ik houd me bezig met germaanse mythen. Mensen die dat doen zijn volgens het algemene gedachtengoed "allemaal nazi's", want de nazi's hielden zich daar ook mee bezig. Beklaag je je over anti-germanisme, dan worden ze helemaal link. De gemiddelde volgevreten nederlandse man met zijn Heineken buik weet gewoon niet hoe hij met andere culturen moet omgaan. Citaat: "Islamofobie is de olifant in de kamer". Dat vind ik niet helemaal juist. Anti-semitisme-fobie is de echt olifant in de kamer. Of misschien de T-Rex in de tweede kamer.

1 Reactie
linksert
linksert3 nov. 2023 - 16:15

" Dat vind ik niet helemaal juist." Dat is dan jammer voor je, want het is wel degelijk een feit. Er wordt hier tegenwoordig over moslims gesproken op dezelfde manier als vroeger de nazi's over joden spreken. De joden worden nu misbruikt om moslimhaat te legitimeren.

Nicolay2
Nicolay22 nov. 2023 - 13:35

Alle barbaarse handelingen van de mens in de afgelopen 3000 jaar zijn diverse religies de veroorzakers van vind ik na het lezen van de geschiedenis over deze periode.

JasDon
JasDon2 nov. 2023 - 11:05

Islamofobie vind ik vooral onderdeel van een religieus slachtoffercomplex, welke ook voorkomt bij orthodoxe Christenen en Joden. Zo goed als nooit zal je dit soort mensen horen over de onderdrukking door hun geloofsgenoten van andere (soms niet) religieuze minderheden, maar zodra ze zelf te maken krijgen met kritiek op hun orthodoxie of de keerzijde van de medaille ervaren van iemands anders religieuze onzin wordt er een fobie bijgehaald. En ik erken dat xenofobie en het wij/zij denken echte maatschappelijke problemen zijn, maar dat betekent niet dat we de vaak self inflicted gevolgen van orthodoxie moeten toeschrijven aan het irrationele handelen van een ander.

1 Reactie
Zandb
Zandb2 nov. 2023 - 17:06

JasDon Als ik als christen gediscrimineerd wordt, dan is het natuurlijk niet gezegd dat ik als christen - ook al zijn er christenen die wel aantoonbaar zouden discrimineren - discrimineer. Ik weet niet wat voor drogreden u precies gebruikt, maar u drogredeneert wel.

Van Tax
Van Tax2 nov. 2023 - 10:43

Los van het conflict is Gaza: Respect moet je verdienen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. De islam (als geloof en politieke ideologie) botst op zo veel manieren met westerse waarden en normen dat er ontegenzeggelijk wrijving is (met bijv. pvv'ers). Doordat er moslims met (terroristische) hamasvlaggen door heel Europa demonstreren wordt wantrouwen jegens alle moslims gevoed. Je schrijft zelf over het gevoel van verbondenheid met "de Palestijnen". Is dan de vraag is dat inclusief of exclusief Hamas niet gewoon een terechte vraag? Vooral als je je realiseert dat dat komt van iemand die niet snapt waar die verbondenheid vandaan komt? Dat komt wellicht ook doordat in Nederland meer dan de helft van de bevolking niet in een god gelooft.

2 Reacties
Whatsa
Whatsa2 nov. 2023 - 14:26

Sorry, maar als je ervan uit dat alle Palestijnen aanhangers zijn van Hamas, dan moet je jezelf toch echt even beter inlezen. Bovendien kun je wel echt pro palestijns zijn, zonder antisemitisme en zonder Hamas aanhanger te zijn. Niet alles is zwart wit.

VeganHarrie
VeganHarrie3 nov. 2023 - 11:32

Jodenhaat is diep verankerd in de Koran, dat krijg je er niet uit als het geloof geen hervormingen/moderniseringen ondergaat..

appeltje eitje
appeltje eitje2 nov. 2023 - 10:41

Deze reactie is verwijderd

tinekea2
tinekea22 nov. 2023 - 10:34

Deze reactie is verwijderd

Hann63
Hann632 nov. 2023 - 9:40

Ik hoorde op het nieuws dat het antisemitisme sterk was toe genomen in Nederland. Kan de schrijver dit toelichten?

11 Reacties
Norsemen
Norsemen2 nov. 2023 - 10:04

Het logisch gevolg van de opkomst van extreem rechts

Marcus A.2
Marcus A.22 nov. 2023 - 10:51

@norsemen "Het logisch gevolg van de opkomst van extreem rechts" Zoals in Dagestan?

Van Tax
Van Tax2 nov. 2023 - 10:55

@norseman Extreemrechts als in oerconservatief gelovig zonder binding met het volk van Israel?

linksert
linksert2 nov. 2023 - 10:59

Ik hoor dat ook vaak, maar hoor nooit feiten erger dan "er rijden auto's met Palestijnse vlaggen voorbij joodse huizen".

Rojales
Rojales2 nov. 2023 - 11:52

Deze reactie is verwijderd

LaBou
LaBou 2 nov. 2023 - 11:55

Als elke vorm van kritiek wordt gekwalificeert als antisemitisme, ja dan neemt antisemitisme toe. Als een staat zich niets aantrekt van internationale regels en stelt dat zij haar misdaden uit naam van alle joden uitvoert, ja dan zal antisemtisme toenemen. Niet iedereen maakt het onderscheid "Israël " en "joden". Dat laten zeker de aanhangers van deze staat keer op keer zien.

Norsemen
Norsemen2 nov. 2023 - 13:32

@Marcus Ja Religieus extremisme, of dat nu islamitisch, christelijk of joods is, is rechts extremisme.

linksert
linksert2 nov. 2023 - 14:16

Rojalis, zolang u niet met concrete details kunt komen noem ik het zionistische propaganda. U wilt, ben ik bang, dingen zien die er niet zijn.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...2 nov. 2023 - 15:05

@ LaBou 'Als een staat zich niets aantrekt van internationale regels en stelt dat zij haar misdaden uit naam van alle joden uitvoert, ja dan zal antisemtisme toenemen.' Bron? Volgens mij zij Isaac Herzog in zijn speech 'namens de hele wereld', niet namens alle joden'.

LaBou
LaBou 2 nov. 2023 - 17:20

Die nou ja kan wel elke keer om een bron vragen maar daarmee maakt hij vooral zichzelf belachelijk. Het inmiddels voldoende in het nieuws geweest dat Israël zich bij monde van haar regering presenteert als vertegenwoordiger van alle joden. Net doen of hij dat niet weet zet de reaguurder neer als wat hij is: domrechts.

Pater
Pater4 nov. 2023 - 3:48

@Labou Antisemitisme is een belangrijk onderdeel van het gedachtengoed van extreemrechts. Extreemrechts groeit.

Joop  den Uil
Joop den Uil2 nov. 2023 - 8:47

kleine observatie van mezelf: ook de christenfobie neemt hals over kop toe. De tweespalt in Nederland is beangstigend maar nu ook weer overzichtelijk.

11 Reacties
Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...2 nov. 2023 - 9:59

De vervolging de onderdrukking van christenen in het M.O. blijft ook vaak onderbelicht.

Marcus A.2
Marcus A.22 nov. 2023 - 10:53

Er is geen fobie voor christenen. Alleen maar aversie. Voor christenen hoeven we tenslotte niet zo bang te zijn.

Norsemen
Norsemen2 nov. 2023 - 13:34

@Marcus En hoe komt dat, dat we voor christenen niet (meer) zo bang hoeven te zijn? Dat is met bloed, zweet en tranen afgedwongen en is zeker niet aan de christenen te danken.

linksert
linksert2 nov. 2023 - 14:19

Marcus, Het christendom ligt aan de basis van de holocaust. Het christendom is per definitie antisemitisch.

Marcus A.2
Marcus A.22 nov. 2023 - 17:20

@linksert Het christendom is niet antisemitisch. Noem één bijbelvers dat daarop duidt?

Olav Meijer
Olav Meijer3 nov. 2023 - 1:58

@Marcus A: Het gaat niet om bijbelteksten, maar omnde praktijk van het christendom. En die is in de vele afgelopen eeuwen vaak zeer antisemitisch geweest, waaronder ook de opstelling van heel wat pausen. (Ik neem aan dat je wel eens gehoord hebt van pogroms, Pius XII, afgedwongen bekeringen, enz. enz.).

linksert
linksert3 nov. 2023 - 3:02

Marcus, het antisemitisme in Europa is puur een product van het christendom. Lees u eens in zou ik zeggen.

linksert
linksert3 nov. 2023 - 3:07

"Noem één bijbelvers dat daarop duidt?" hahaha!

Marcus A.2
Marcus A.23 nov. 2023 - 11:16

@olav "Het gaat niet om bijbelteksten, maar omnde praktijk van het christendom." Natuurlijk gaat het juist wel om bijbelteksten. Anders zou je met hetzelfde argument kunnen zeggen dat democratie niet goed te praten valt vanwege de praktijken van sommige democratieën. Of dat onze grondwet niet juist is omdat er schendingen daarvan plaatsvinden.

Marcus A.2
Marcus A.23 nov. 2023 - 11:17

@linksert ""Noem één bijbelvers dat daarop duidt?" hahaha!" Lacht hier een boer met kiespijn?

linksert
linksert3 nov. 2023 - 16:16

Marcus, jij wilt niet toegeven dat dat het antisemitisme hier in Europa een christelijk iets is?

VeganHarrie
VeganHarrie2 nov. 2023 - 8:42

Een beetje hypocriet, dit huilen over dubbele maten, terwijl de islam zelf ongelijkheid promoot. In moslimlanden worden niet-moslims onderdrukt, en als ze er al mogen wonen betalen ze extra belastingen.

android1984
android19842 nov. 2023 - 8:12

Die de beeldvorming over islam en moslims is niet alleen afkomstig van de niet-moslims. U haalt Ebru Umar aan. Er stonden honderden moslims te eisen dat zij aan erdogan zou worden uitgeleverd. DENK heeft daarvoor zelfs in de tweede kamer gepleit. Voor een feit van mevrouw Umar waar de groep zelf zich regelmatig schuldig aan maakt. In Nederland is een diep geworteld wantrouwen naar religie. De kritiek op joden en de volgelingen van de paus kun je moeilijk malser vinden dan die op moslims. Op een of andere wijze vinden moslims dat religiekritiek iets strafbaars moet zijn. (en dan kan het al over 1 spotprent gaan want een belediging die zij niet accepteren moet strafbaar worden) Het MOET een fobie zijn want de atheisten tonen nog steeds niet het voorgeschreven respect naar MIJN profeet. Ondertussen vechten koerden en turken in nederland in elkaars moskee elkaar de deur uit. letterlijk! (dordrecht) Hun ondervonden fobie bestaat ook uit luide bijval wanneer zij hun critici zien arresteren voor het dragen van een varkensmuts in het openbaar. Joodse scholen kunnen hier de deuren sluiten. De andere kant op zijn de tenen lang. Maar dat heet geen fobie. Framing moet stoppen. dialoog moet starten.

8 Reacties
Norsemen
Norsemen2 nov. 2023 - 10:17

"Er stonden honderden moslims te eisen dat zij aan erdogan zou worden uitgeleverd" Je bedoelt Turken. En christenen vinden net zoals moslims ook dat godslastering strafbaar moet zijn. Het komt echt niet door de christenen zelf dat we hier in Nederland daar een stuk makkelijker mee omgaan. Christenen hebben niet meer de macht om hun wil op te leggen aan anderen. Waar ze die macht wel hebben gaan ze er hetzelfde mee om als dat moslims dat doen.

Marcus A.2
Marcus A.22 nov. 2023 - 10:55

@norsemen "Waar ze die macht wel hebben gaan ze er hetzelfde mee om als dat moslims dat doen." Dit is onjuist. Er worden geen Atheïsten of moslims gestenigd omdat zij Jezus beledigen. Dat kun je hier vrijuit doen als je die behoefte voelt.

Druzhni
Druzhni2 nov. 2023 - 10:59

Norseman Dat christenen niet meer die macht hebben is een zegen. Maar met een groeiend aandeel islam is die macht groeiende. Zo werkt dat in een democratie. Vraag jezelf nou eens af, met al je linkse stokpaardjes of Nederland hier beter van wordt in jouw ogen. Ik snap die drang om Moslims en islam de hand boven het hoofd te houden niet. Het zijn geen kinderen of zwakbegaafden. Waarom toch die zwakte van links als het om islam gaat maar niet om het christendom?

LaBou
LaBou 2 nov. 2023 - 11:58

""Er stonden honderden moslims te eisen dat zij aan erdogan zou worden uitgeleverd" Je bedoelt Turken. " De kritiek was dan ook iets wat ze over Turkije zei, niet omdat ze over de islam zou hebben gezegd.

Norsemen
Norsemen2 nov. 2023 - 13:36

“Dat kun je hier vrijuit doen als je die behoefte voelt.” Zoals ik al zei. Christenen hebben niet meer de macht om dat te doen.

Norsemen
Norsemen2 nov. 2023 - 13:42

@Druzhni Ik verdedig de islam niet, hoe kom je daarbij. Religie is iets bespottelijks, de islam dus ook. Maar doen alsof het christendom minder erg is dan de islam is dom, fout en hypocriet.

Marcus A.2
Marcus A.22 nov. 2023 - 14:44

@norsemen "Zoals ik al zei. Christenen hebben niet meer de macht om dat te doen." Ook christenen zouden zichzelf kunnen opblazen in een café in Parijs.

Norsemen
Norsemen3 nov. 2023 - 8:29

"Ook christenen zouden zichzelf kunnen opblazen in een café in Parijs" Lang voordat moslims zichzelf opbliezen om onschuldige slachtoffers te maken deden christenen dat al in Sri Lanka. Je opmerking is totaal misplaatst.

Zandb
Zandb2 nov. 2023 - 8:10

Als de schrijver heeft het over 'moslims zoals hij', dan zijn dat, neem ik dan maar aan *, dus niet de moslims die terreur bedrijven, die net als bepaalde joden er alles voor over hebben om een eigen staat - de islamitische staat, wat 'we' daar dan ook onder mogen verstaan - na jagen. Dat zijn ook niet de moslims die zich door hun geloof mensonterende regels laten voorschrijven. Of de moslims die vorm, geven aan dictaturen zoals in Iran en Saudi Arabië, bv. Kortom, dan bedoelt hij, neem ik aan, die moslims die inderdaad ten onrechte aangezien worden voor .... en dus gediscrimineerd worden (Sommigen - ik niet- menen zelfs dat die de oorzaak vormen van de discriminatie; die het verpesten voor anderen.) Dat de bombardementen, net als de aanslag van 7 oktober vanuit discriminerend denken tot stand kwamen, dat staat natuurlijk als een paal boven water. Dat erkent de schrijver gelukkig, weliswaar in ietwat omfloerste vorm. Maar ik ben wel bang dat er genoeg moslims en joden en anderen zijn, niet hetzelfde over beide genoemde zaken oordelen, als het om het discriminerende karakter gaat. En die dus discrimineren. Het zijn en blijven mensen.

Vriend van Elf
Vriend van Elf2 nov. 2023 - 8:06

Dit stukje geeft een goed beeld hoe moslims tegen de aanslag van Hamas 7 november jongstleden aankijken. Dank daarvoor.

2 Reacties
Vuurrood
Vuurrood2 nov. 2023 - 10:14

En? Vertel, hoe zie jij dat beeld? Of moet ik er naar raden?

Norsemen
Norsemen2 nov. 2023 - 11:14

Jouw opmerking geeft een nog veel beter beeld hoe fout en dom Nederland tegen moslims aankijken.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...2 nov. 2023 - 7:56

De timing om uitgerekend op een moment dat vooral virulent antisemitisme- helaas ook in ons land- in het Westen stevig oplaait over islamofobie te beginnen, vind op z'n zachtst gezegd nogal ongelukkig. Op een forum als CestMocro met maar liefst bijna 1 miljoen!! volgers weelt antisemitisme tierig. Om moslims in ons land als 'onderdrukten' te beschouwen vind ik vrij potsierlijk. Er is geen land ter wereld waar moslims zoveel vrijheden kennen en mogelijkheden krijgen, zeker als je dit afzet tegen de Arabische wereld zelf. Je zou juist verwachten dat islamitische jongeren die opgegroeid in een democratisch en vrij land ook kritisch zouden zijn op Hamas, maar dat is nauwelijks het geval.

7 Reacties
FelixFlex
FelixFlex2 nov. 2023 - 9:51

Goed punt. Sterker nog: islamistise tirannie wordt hier door sommige moslims bejubeld - die tirannie die zij zelf vaak ontvlucht zijn. En waar zijn de protesten van moslims ter ondersteuning van hun (vrouwelijke) broeders in Afganistan en Iran?

Little monster
Little monster2 nov. 2023 - 11:09

Deze reactie is verwijderd

Zandb
Zandb2 nov. 2023 - 11:24

Kijk Het een - antisemitisme - is in principe niet erger dan het ander - islamofobie. Ik vind niet dat u kunt ontkennen, dat in de media er toch heel sterk op lijkt dat het antisemitisme op dit moment belangrijker wordt gevonden dan de islamofobie. Kijk, dat moslims veelal slachtoffer worden van vergeldingsacties, dat vinden 'we', zo leren media en vooral onze regering wel erg maar dat zien we toch ook al snel als een logisch gevolg van bijvoorbeeld 7 okt. En door moslims veroorzaakt geeft dat recht op een wel heel vreemde vorm van 'zelfverdediging'. Felix Flex Als ik hierboven doe kunnen we speculeren wie wat waarom zou kunnen vinden. Maar dat vormt bij lange na geen rechtvaardiging voor bijvoorbeeld antisemitisme of islamofobie, laat staan dat daar slachtoffers door vallen. Als u werkelijk meent dat 'sommige moslims' - kan het vager - tirannie of nog erger bejubelen en dat zou een reden zijn om moslims te bombarderen......... Ik hoop dat ik de zin niet af hoef te maken. (Voor alle zekerheid: 7 Okt. is natuurlijk het resultaat van hetzelfde, in mijn ogen, kromme denken.)

stokkickhuysen
stokkickhuysen2 nov. 2023 - 11:27

Ik denk dat islamofobie een grotere impact heeft op het leven van moslims in Nederland dan antisemitisme op het leven van joden in Nederland, dus het dit is wat mij betreft een prima moment om het daar over te hebben. Vrijheden kennen is geweldig, daar vervolgens geen gebruik van kunnen maken heel frustrerend lijkt me. En die bijvoegelijke naamwoorden van je 'virulent', Rabiaat', daar zou je eens naar moeten laten kijken.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...2 nov. 2023 - 12:26

@ Zand 'Het een - antisemitisme - is in principe niet erger dan het ander - islamofobie.' Waar schrijf dat dit zo is? 'Ik vind niet dat u kunt ontkennen, dat in de media er toch heel sterk op lijkt dat het antisemitisme op dit moment belangrijker wordt gevonden dan de islamofobie.' Nee, er zijn nu gewoon by far meer antisemitische incidenten.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...2 nov. 2023 - 14:06

@ Stok 'Ik denk dat islamofobie een grotere impact heeft op het leven van moslims in Nederland dan antisemitisme op het leven van joden in Nederland,' Waar baseert u dat op? Ik denk namelijk dat juist het omgekeerde geldt. Veel Joden overwegen W-Europa te verlaten vanwege groeiend antisemitisme.

stokkickhuysen
stokkickhuysen2 nov. 2023 - 16:03

@Nou ja Uit de coluimn hierboven: 'Het gaat om ervaren onrecht door ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woningmarkt en door de overheid. Wanneer we kijken naar hoe Nederland het doet op het gebied van inclusie van moslims, dan is dat alarmerend. Een grootschalig onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau laat zien dat meer dan de helft van moslims discriminatie ervaart. Onder jongeren manifesteert discriminatie zich onder meer in de vorm van stagediscriminatie. Organisaties kiezen liever Lisa dan Nisa, laat onderzoek nog steeds zien.'

FelixFlex
FelixFlex2 nov. 2023 - 7:26

"De term ‘islamofobie’ is onvoldoende ingeburgerd, en dat is veelzeggend. In de moslim-ervaringswereld is islamofobie een alledaags verschijnsel, maar in de taal heeft ‘islamofobie’ geen bestaansrecht." Nee natuurlijk heeft deze term geen bestaansrecht omdat deze religie fobies allemaal flauwekul zijn. Er bestaat toch ook geen "christenfobie" - je zou verwachten dat de christenen in de jaren 60-70 toen we religie weer achter de voordeur kregen, en toen we weer grappen konden maken over god, jezus en de paus zonder beschuldigd te worden van blasfemie of nog erger, deze kaart wel hadden getrokken. Niet dus. Kritiek op de islam wordt aangegrepen om met de fobie kaart te wapperen, en dat is niet terecht. Ook het begrip "haat" is aan hevige inflatie onderhevig.. Moslims kunnen veilig over straat in NL, kunnen met Palestina vlaggen wapperen en kunnen zelfs de tiranie in NL bejubelen die velen in het verleden zijn ontvlucht. Ook hoeven moskees en islamscholen niet 24/7 beschermd te worden. Dat is met andere religies wel anders.

1 Reactie
Little monster
Little monster2 nov. 2023 - 11:11

Deze reactie is verwijderd

Rick Hofland
Rick Hofland2 nov. 2023 - 6:54

Het handelen op de Westbank is fout, hoe met Gaza omgegaan wordt en nu de enorme bombardementen op Gaza waardoor veel onschuldige Gazanen sterven. Maar waar orthodoxe Joden vaak op dezelfde wijze in het leven staan tegenover vrouwen, LHBQT en gelijke rechten voor andere geloven als orthodoxe Moslims, maar in de staat Israël is er wel vrijheid voor vrouwen, LHBQT, en andere geloven die nergens ter wereld te zien is in landen waar moslims het voor het zeggen hebben. Die landen zijn het best te beschrijven als een intolerante samenleving.

4 Reacties
Vuurrood
Vuurrood2 nov. 2023 - 10:17

Jij bent in al die landen geweest waar moslims de overheersende geloofsovertuiging is en in al die landen heerst intolerantie? Jij vindt het vast niet erg dat ik er geen woord van geloof?

Van Tax
Van Tax2 nov. 2023 - 10:52

@vuurrood Jij denkt zeker dat het een goed idee is om het wk voetbal in Saudi Arabie te houden?

Marcus A.2
Marcus A.22 nov. 2023 - 10:58

@vuurrood Ja ik ben in landen geweest waar de islam domineert. En ja, daar worden christenen vervolgd, of op zijn minst achtergesteld. Dat geldt 'zelfs' in een land als Turkije, waar oude christelijke kerken zonder pardon worden getransformeerd tot moskee.

Little monster
Little monster2 nov. 2023 - 11:17

Vuurrood Het is natuurlijk wel zo, het valse aan mensen als Rick is dat ze zich enkel op moslims richten. In Christelijke landen is het niet anders, zie Oeganda. Ook zijn christenen niet minder fanatiek in andere gelovigen het zwijgen op te leggen. De eenzijdige verhalen van mensen als Rick zijn het gevolg van jarenlange ontmenselijking die door Fortuyn is begonnen. Wat mensen als Rick nooit benoemen zijn dat juist moslims het zwaarste geraakt worden door een islamitische dictatuur. Ze zijn allemaal hetzelfde voor dit soort mensen. De antisemieten zijn op moslim haat overgegaan historisch gezien.

Ch0k3r
Ch0k3r2 nov. 2023 - 6:35

”Afstand nemen’ suggereert alsof er een natuurlijke neiging zou zijn tot verheerlijking van geweld.” Niet dan? Bij die groep daar wel. Op elk filmpje hoor je ze alleen maar alahu akhbar roepen. En ze identificeren zich als moslim. Moslim (net zoals christen) is eigenlijk veel te algemeen. Er zijn verschillende typen die verschillend met hun geloof omgaan. Maar als we ze simpelweg blijven identificeren als moslim, dan wordt er geen onderscheid gemaakt, ook niet binnen de groep zelf. Wat dat betreft is het roepen dat het islamofoob gedrag is, raar. Een flink gedeelte van moslims ter wereld staat achter aanslagen zoals 9/11. Fobie? Neuh, fobie is irrationeel. Op bepaalde plekken in de wereld mag je echt wel angst hebben voor islam. Tenzij je de gewone burger die onderdrukt wordt door de Taliban in Afghanistan anders bekijkt dat de Palestijn. Groepen als Hamas en Hezbollah laten de donkere kant van de moslim groep zien (overigens de profeet verspreidde islam ook niet middels snoepjes maar geweld). Zolang je dat tuig moslim noemt en jezelf ook, dan is of het begrip moslim niks waard omdat het op zo goed als alles kan wijzen (en daarmee islamofobie ook een loos begrip maakt). Je kunt ook roepen dat die terroristen geen echte moslims zijn, maar dan zit je in een no true scotsman. Ik praat niet goed wat Israel doet, maar kijk zelf ook ff naar de groep waar je je mee identificeert. Weet je wat helpt? Die eeuwenoude religieuze bullshit naast je neerleggen. Geloof is irrationeel.

3 Reacties
LaBou
LaBou 2 nov. 2023 - 12:08

Nadat de profeet "de islam verspreidt had, niet middels snoepjes maar geweld" besloten de christelijke westelijke landen daar wat aannte gaan doen. Niet middels snoepjes maar door bruut geweld. En in de islamitische gebieden is men dát nog niet vergeten, net zo min als ch0kr3r het moslim geweld vergeten schijnt te zijn.

Ch0k3r
Ch0k3r3 nov. 2023 - 6:10

@labou Ah, daar hebben we weer een whataboutism. Ken je me nu nog niet Labou? Denk je dat ik totaal iets anders zou schrijven over het Christendom? ”En in de islamitische gebieden is men dát nog niet vergeten, ” Dat niet. Ze vergeten blijkbaar wel hoe de islam in die gebieden is geïntroduceerd. Iets met een splinter en een balk...

LaBou
LaBou 3 nov. 2023 - 11:09

Geen argumenten en toch gelijk willen hebben. Tja, dan moet je wel komen met "whataboutisme". De rest van het verhaal is onzin want de reaguurder had het over Mohammed, niet over christelijke kruisvaarders. En als hij het één wilt gebruiken om de "gewelddadigheid" van een religie aan te tonen moet hem duidelijk gemaakt worden wat de reactie van de andere kant was.

Gio Servas
Gio Servas2 nov. 2023 - 6:14

**Beste redactie, ik hoop dat je het mij niet kwalijk neem dit stukje te schrijven. Het is zeker niet de bedoeling dat ik Moslims discrimineer, maar denk wel dat het belangrijk is voor de discussie om de vraag te stellen die ik hier stel.** Alhoewel ik het met de laatste 2 zinnen van het stuk helemaal eens ben, vind ik de rest toch wel discutabel. Vooral de vraag in hoeverre iets een irrationele angst is of een rationele angst. Er wonen veel mensen in het westen die gevlucht zijn voor Islamitisch geweld. Zij hebben een rationele angst voor de Islam, maar worden hier vaak wel uitgescholden voor Islamofoob. Met argusogen kijken mensen naar lijstjes van landen waar het 't moeilijkst is voor vrouwen, anders denkenden, LHBTQ en noem maar op. Lijstjes die gedomineerd worden door Islamitische landen. Moslims gaan hier uit protest vaak massaal in grote steden protesteren. Als ze dit in Islamitische landen doen, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Beelden op internet van Moslims, die pamfletten verscheuren van slachtoffers, Moslims die scanderen om o.a. van Duitsland, Frankrijk en noem maar op ook een Islamitische staat te maken en de Sharia in te voeren. Nu geldt dit natuurlijk niet voor alle Moslims, maar de beelden gaan wel rond en is die angst dan wel zo irrationeel?

1 Reactie
Little monster
Little monster2 nov. 2023 - 11:23

"**Beste redactie, ik hoop dat je het mij niet kwalijk neem dit stukje te schrijven. Het is zeker niet de bedoeling dat ik Moslims discrimineer, maar denk wel dat het belangrijk is voor de discussie om de vraag te stellen die ik hier stel.**" Dit is dus wel discriminatie. Gio beweerde ooit uit Afrika te zijn gevlucht, geloof er nu niets meer van. Als Afrikaanse lgbqt mensen één weten is dat religie achter ze aankomt. Als Afrikanen één ding weten is dat religie minderheden onderdrukt. Wat Afrikanen ook weten is dat religie op veel verschillende manieren wordt uitgelegd, dat de ene moslim ze dood wil hebben omdat ze christen zijn en de andere moslim ze beschermd tegen de andere moslim. Een groep mensen een collectieve eigenschappen toekennen zoals hier gebeurt is altijd discriminatie. Maar goed de discriminatie is moslim haat dus dan kan het allemaal.

pahan
pahan2 nov. 2023 - 5:35

Ik vind het nogal een groep om over één kam te moeten scheren, maar als de schrijver dat graag wil moet dat voor één keer kunnen. Ik denk dat moslims ons helemaal niet nodig hebben om ze te haten. Ze haten elkaar en zichzelf al genoeg, zou je denken ? Om de opsomming van wreedheden in het artikel te spiegelen aan zaken die moslims elkaar, en dus zichzelf, aangedaan hebben hoef ik niet heel lang na te denken. Vreemd genoeg liep men daar niet over te hoop met vlaggetjes om het te veroordelen, dus er zit een wat wrang gevoel achter dat ze zichzelf en elkaar mogen martelen, discrimineren en uitmoorden maar dat dat niet gedaan mag worden door mensen met een andere of ontbrekende religieuze handicap. En als je dan zo'n hekel aan jezelf hebt, en aan elkaar, is het ook niet raar dat je overal om je heen moslimhaat denkt waar te nemen. Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

3 Reacties
LaBou
LaBou 2 nov. 2023 - 12:10

"En als je dan zo'n hekel aan jezelf hebt, en aan elkaar, is het ook niet raar dat je overal om je heen moslimhaat denkt waar te nemen. Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten." En mag je dit nou ook van toepassing vinden op het CIDI?

pahan
pahan2 nov. 2023 - 15:51

@Labou, Zoekt en gij zult vinden.

LaBou
LaBou 2 nov. 2023 - 22:19

Oftewel pahan vindt kritiek op de islam vanzelfsprekend maar andersom wil hij niet horen. Want ik hoef niet te zoeken wat mij wordt aangereikt.

Pater
Pater2 nov. 2023 - 3:33

Discriminatie van moslims is een bekend gegeven, dat is zeer kwalijk en er moet zeker meer tegen worden gedaan. Maar er wordt wel degelijk beleid tegen ontwikkeld, en Wilders wordt juist vanwege zijn moslimhaat door bijna alle politieke partijen afgewezen als regeringspartner. Beter dan niks, zou ik zeggen. In alle verontwaardiging is het eenzijdige verhaal van Ercan Büyükçifçi begrijpelijk, maar een wat evenwichtiger aanpak zou meer overtuigen. Verheft Ercan Büyükçifçi zijn stem misschien ook tegen de vrouwenonderdrukking in vele duizenden huishoudens in de orthodoxe islam, een echte misstand? Zou Ercan, als adviseur strategisch beleid, er misschien goed aan hebben gedaan toch even, in een bijzin, de moordpartijen van Hamas te veroordelen?

3 Reacties
Little monster
Little monster2 nov. 2023 - 11:25

"Zou Ercan, als adviseur strategisch beleid, er misschien goed aan hebben gedaan toch even, in een bijzin, de moordpartijen van Hamas te veroordelen?" Wil jij even afstand nemen van de vele drone terreur in moslim landen door westerse landen?

Pater
Pater4 nov. 2023 - 3:53

@Little monster Ik neem van ganser harte afstand van elke terreur. Ook de Israëlische.

Pater
Pater4 nov. 2023 - 3:57

We lopen in NL met kousenvoetjes rond de misstanden in de islam heen: stel je voor dat we Wilders "in de kaart spelen". Dat gaat om antisemitisme, dat gaat om vrouwenonderdrukking.

Erik20
Erik202 nov. 2023 - 1:08

Ik denk eerder dat het antisemitisme/jodenhaat onder de Nederlandse moslims de olifant in de kamer is. Kijk wat er online over joden wordt gezegd door veelal Marokkaanse Nederlanders. (Die maken echt geen onderscheid tussen Israël en joden in het algemeen) Je kan in Amsterdam rondlopen met een hoofddoek, met een keppeltje is een heel ander verhaal.

Thom Brusse
Thom Brusse2 nov. 2023 - 0:48

Joden delen, net als moslims en christenen, één en dezelfde God die ze ontlenen aan de door hen allen erkende Abraham die een zoon Isaäk had bij zijn vrouw, en daarna een zoon geheten Ismaël verwekte bij zijn bijvrouw. God verklaarde dat het land Kanaän, het huidige omstreden Heilige Land, voor de toekomst toebehoorde aan Abraham en via zijn bij zijn vrouw verwekte kind en diens verdere nakomelingen. Voor de joden waren dat Isaäk en zijn nakomelingen maar voor de latere moslims werd dat naar hun idee Ismaël. Dat zien ze vooral gefundeerd doordat deze het was waarvan God het offer aan Abraham eiste deze te doden als ultiem bewijs van erkenning. Dit neemt allemaal echter niet weg dat beide zonen gezamenlijk in goede verhouding hun vader begroeven na zijn sterven. Er zijn vele joden en moslims die elkaar net zo zeer goed verdragen. We staan teveel toe dat we beheerst worden door gelovigen die de ander niet verdraagt, de schrijver van het artikel hierboven incluis. Zij stellen haat boven de door hen misbruikte eenzijdige bekommernis om slachtoffers van slechts eigen zijde.

Ewout Pool
Ewout Pool2 nov. 2023 - 0:30

Dat Europa de kant kiest van Oekraïne en in mindere mate die van de Palestijnen heeft bot gezegd gewoon te maken met eigenbelang. Putin bedreigt direct onze veiligheid, het nabije oosten-conflict doet dat niet. Daar komt denk ik nog bij dat voor veel mensen in Oekraïne de scheidslijn tussen goed en kwaad makkelijker te trekken is.

Olav Meijer
Olav Meijer2 nov. 2023 - 0:23

Goed dat de schrijver deze kant van de medaille helder belicht. Ik ben het met hem eens. Dat wil niet zeggen dat de complexe, historisch gegroeide situatie niet meer kanten zou kennen, maar een gedegen zelfreflectie op dit punt is ook in Nederland bittere noodzaak.

Thuiszitter
Thuiszitter1 nov. 2023 - 23:49

Moslims net als ik zijn kapot van verdriet. Bedoelt de auteur dat alle moslims kapot van verdriet zijn of de moslims die op hem lijken ? En kunnen christenen, atheïsten of Joden niet kapot gaan van verdriet. Of je bent een mens , moslim of niet, vind oorlog erg , en elk slachtoffer er een te veel, niet kapot gaan van verdriet omdat er helaas altijd oorlogen aan de gang zijn en je anders geen leven hebt elke dag kapot aan te gaan. De meeste mensen in mijn omgeving staan er zo in en daar horen ook mijn moslim vrienden bij.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine1 nov. 2023 - 22:33

Onrecht en onderdrukking... ik denk dat de gemiddelde moslim in Nederland minder onrecht en minder onderdrukking kent dan de gemiddelde moslim in een moslim land. Verder een vraag aan de schrijver. Heb je deze gevoelens van onrechtvaardigheid ook bij Koerden, Kopten, Sahrawi's, bij burgers in Syrië of Jemen, vrouwen in Iran of Afghanistan, gastarbeiders in de golfstaten of alleen bij moslims die onderdrukt worden door niet-moslims?

Schenkerdesvaderlands
Schenkerdesvaderlands1 nov. 2023 - 21:50

Als moslims zich als 2e hands burgers behandeld voelen, dan is dat zo, Over gevoel kon je moeilijk twisten. Volgens mij gaat de auteur echter aan wat dingen voorbij. De afgelopen decennia zijn er miljoenen mensen binnen gekomen waaronder ook heel veel moslims, Die hebben stemrecht gekregen, toegang tot onderwijs, zorg en sociale voorzieningen. Dit strookt bepaald niet met het beeld van NL als een land van mensen dat inherent tegen moslims is oid. Nederland is m.i. behoorlijk gastvrij geweest en niet te beroerd om anderen te laten delen. Wel is het zo dat Moslims niet altijd een heel goede PR hebben. Waar de auteur met name Palestijnse slachtoffers ziet, zijn we hier inmiddels ook bekend met de manier waarin er Moslim landen met andere geloven, vrouwen en homo's wordt omgegaan. Ook de extremistische kant van de Islam (IS, Boko Haram, Hamas) en de talloze terreuraanslagen in Europa dragen niet bij aan goed imago. Dichter bij huis ervaren mensen problemen op het vlak van criminaliteit en integratie. Dit wegzetten als Islamfobie is echt te gemakkelijk. Beter zou de auteur bovenstaande in zijn betoog betrekijken. Waarom denkt u dat Wilders en co tegen Moslims en niet tegen Chinezen? Het heeft echt met bovenstaande te maken. Je kunt dit misschien zelf niet willen zien, maar anderen zien dat wel. Dit ontslaat overigens niemand om andere gelijkwaardig te beschouwen. Discriminatie en uitsluiting komen voor en verdienen veroordeling. Maar dit verhaal is echt te eenkennig.

1 Reactie
Paul Spijkers
Paul Spijkers3 nov. 2023 - 9:43

"Over gevoel kon je moeilijk twisten." In Duitsland voelde men ooit dat de Joden het probleem waren en Trump voelt ook vanalles.

Viso
Viso1 nov. 2023 - 21:45

Religie is niets meer dan een persoonlijke mindset. Er is nooit ook maar enig wetenschappelijk bewijs geleverd dat het meer is dan een mindset en dat bewijs zal en kan ook nooit geleverd worden omdat religie verzonnen is door de mens. Degene die die mindset in allerei vormen opdringt naar anderen toe, op welke manier dan ook , kan en zal nooit serieus worden genomen door de sceptici die zich niet laten meeslepen door de grootschaligheid van het Islamitische geloof. Islamofobie is dus niet de olifant in de kamer. Het uitdragen van deze religie met het verwachtingspatroon dat deze serieus genomen moet worden vanwege de grootschaligheid ervan is de olifant in de kamer. Een zeer ongewenste olifant.

4 Reacties
Marcus A.2
Marcus A.22 nov. 2023 - 11:07

Wacht even, religie is een persoonlijke minset zeg je, dat klopt niet. Zeker in de islam is het een collectivistische mindset. Religie maakt sinds het begin zoals wij dat kennen al onderdeel uit van het menszijn. Je kunt dat niet zomaar terzijde schuiven. De overgrote meerderheid is religieus. Dat zul je me moeten nemen in al je overwegingen. Tenzij je voor de koker visie gaat natuurlijk.

Viso
Viso2 nov. 2023 - 17:17

@Marcus A.2 "Religie maakt sinds het begin zoals wij dat kennen al onderdeel uit van het menszijn. Je kunt dat niet zomaar terzijde schuiven. De overgrote meerderheid is religieus. Dat zul je me moeten nemen in al je overwegingen. Tenzij je voor de koker visie gaat natuurlijk. " Je reactie is alleen maar de bevestiging op wat aangegeven is. De koker visie in deze is er vanuit gaan dat religie, omdat het sinds dat wij dat kennen onderdeel uitmaakte van en nog altijd collectief wordt beleden door, daarom als realiteit gezien moet worden. Maar hoe oud dan ook, hoe veel mensen het dan ook belijden , het is en blijft niets meer dan een non realiteit gebaseerd op een al dan niet collectieve mindset die gepresenteerd en aan anderen opgedrongen wordt als een realiteit.

Paul Spijkers
Paul Spijkers3 nov. 2023 - 9:50

Religie is een soort staat. Een gemeenschap die naar een theocratie deint. Het is niet wat je vind maar de organisatie en haar regels en de gemeenshappen die daarmee verbonden zijn. Het heeft wetten en jurisprudentie, leiders en instituten. De schrijver heeft het meer over de mensen dan de organisatie. En in Nederland is er gelukking een seculiere staat boven de geloofs bewegingen. Maar mist het punt dat het kalifaat en Hamas en Saudi Arabie en Hezbollah en Iran stuk voor stuk theocratieen zijn.

Paul Spijkers
Paul Spijkers4 nov. 2023 - 8:46

Je verwart geloven met religie. Dat is zoiets als een filosofie verwarren met een koninkrijk.

pahan
pahan1 nov. 2023 - 21:18

Inclusie werkt twee kanten op. En dat lees ik in dit stuk niet terug.

Little monster
Little monster1 nov. 2023 - 21:10

Sterk verhaal. Denk niet dat het hier veel medeleven opwekt, hier is collectieve schuld een heel normaal idee.

Druzhni
Druzhni1 nov. 2023 - 21:08

En nu redeneren waar die afkeer tegen de islam nou precies vandaan komt. Is het de leer van islam? De prevalentie van homofobie en antisemitisme? De seksistische houding? De verhoogde criminaliteit onder moslim mannen? Denk eens na waar het vandaan kan komen

1 Reactie
Marcus A.2
Marcus A.22 nov. 2023 - 11:10

Het is de leer van de islam. Niemand lijkt daar om te geven behalve moslims en critici. Je moet die leer er volledig bij betrekken want het is de drijfveer van velen, waaronder isis, Hamas, hezbollah, islamitische jihad, iran en de taliban. Om maar wat te noemen.

RaymondenJoop
RaymondenJoop1 nov. 2023 - 20:44

Die vrede bereik je zeker niet met deze eenzijdige redenatie

4 Reacties
linksert
linksert1 nov. 2023 - 22:51

heb je het artikel wel gelezen? Het gaat over moslimfobie, de olifant in de kamer.

Little monster
Little monster2 nov. 2023 - 6:56

Hoezo eenzijdig? Tot deze conclusie kom je naar mijn mening alleen door het idee collectieve schuld een plaats te geven in de redenatie. Eng.

tinekea2
tinekea22 nov. 2023 - 8:23

Alleen al een klein beetje naar jezelf kijken zou al heel erg schelen. Het is op dit moment in Nederland zo Joden niet met een keppeltje op durven te lopen omdat ze dan kans lopen gemolesteerd te worden. En niet andersom. In vrede met allen samenleven vraagt om een positieve houding van alle partijen.

RaymondenJoop
RaymondenJoop2 nov. 2023 - 17:20

@LM En nog enger is niet willen zien dat dit eenzijdig is

Rs75
Rs751 nov. 2023 - 20:41

Het zou ook prettig zijn als de hand ook in eigen boezem gestoken wordt door de Islamistische gemeenschap. Iets van zelfreflectie zou ook prettig zijn ipv te stellen dat het komt door de ander. Dat werkt 2 kanten op. En als er echt sprake zou zijn van onderdrukking kon men hier niet de straat op om te protesteren met allerlei vlaggen

2 Reacties
Volrin
Volrin2 nov. 2023 - 6:24

" En als er echt sprake zou zijn van onderdrukking kon men hier niet de straat op om te protesteren met allerlei vlaggen" 1. Onderdrukking is geen punt, maar een spectrum. 2. Wat bedoeld u met de hand in eigen boezem steken?

Little monster
Little monster2 nov. 2023 - 6:58

Weer kan de redenatie alleen voortkomen uit collectieve schuld idee. Waardeloos dat dit idee weer zo geaccepteerd is. Sta je op 4 mei te huichelen?

Gualtero
Gualtero1 nov. 2023 - 20:38

Gebruik ajb niet het woord 'islamofobie'. Het heet 'moslimhaat'. Een fobie is een irrationele angst, bijv. pleinvrees of arachnofobie. Los daarvan: er kan natuurlijk een overlap zijn tussen angst en haat, maar benoem ze niet met hetzelfde, verwarrende woord. Als je per se dure woorden wil gebruiken, zeg dan 'misislamie', naar analogie van misantropie en misogynie. Voorts... Er is maar één God. Nederlandse moslims en Palestijnse hebben evident dezelfde God, maar joden en evt. Israeli's vereren hetzelfde Opperwezen, dat ik liever de Eeuwige noem.

10 Reacties
weereenmening
weereenmening1 nov. 2023 - 20:58

"Voorts... Er is maar één God." Of geen, of meerdere.

Levoi
Levoi1 nov. 2023 - 22:45

Het hele conflict daar is ontstaan omdat groepen mensen hun God belangrijker vinden dan andere mensen ( en soms zichzelf). Hamas haat de Joden omdat ze denken dat hun God dat van zich vraagt en Netanyahu en zn clan geloven dat ze het door God uitverkoren volk zijn. Wat nu vooral niet nodig is, is nog meer aandacht op je eigen religie vestigen en hoe erg je slachtoffer bent van de ander.

Pater
Pater2 nov. 2023 - 3:36

Ha, vraag dat eens aan de hindoes. De mensen hebben allerlei goden bedacht, en de monotheïstische godsdienst is vanwege de claim op de enige god de gevaarlijkste.

Rick Hofland
Rick Hofland2 nov. 2023 - 6:20

Er is maar 1 echte Sinterklaas…. welk gezond denkende volwassene geloofd daar nou nog in.

Volrin
Volrin2 nov. 2023 - 6:26

"Gebruik ajb niet het woord 'islamofobie'. Het heet 'moslimhaat'. Een fobie is een irrationele angst, bijv. pleinvrees of arachnofobie." Woorden hebben geen onveranderbare objectieve betekenissen. -fobie wordt in die context vaker gebruikt, zie: homofobie, xenofobie bijvoorbeeld. -fobie kan zowel angst als haat betekenen.

Goossen2
Goossen22 nov. 2023 - 9:05

Ik vind alle godsdiensten eng. Gezien de menselijke geschiedenis lijkt me dat niet irreëel.

Goossen2
Goossen22 nov. 2023 - 9:07

En waar is het bewijs voor die ene God dan?

Martin108
Martin1082 nov. 2023 - 9:39

"Een fobie is een irrationele angst, bijv. pleinvrees of arachnofobie." Met de gewelddadige manier waarop de islam zich regelmatig in het nieuws dwingt is het inderdaad lastig om het een irrationele angst te noemen. Ik twijfel er geen moment aan dat het overgrote deel van de moslims gewoon hun leventje wil leiden en hun kinderen een betere toekomst te geven. Maar het aantal leiders/bewegingen in die wereld die vooral hel en verdoemenis wil uitspreiden over alle ongelovigen, en liefst ook alle moslims aan de andere kant van de sjiiet/soeniet lijn zorgt niet bepaald voor goede PR.

weereenmening
weereenmening2 nov. 2023 - 9:53

@Volrin "-fobie kan zowel angst als haat betekenen." Dat is incorrect. Een fobie betekent angst. Ik heb fobie ook nooit op een andere manier zien worden gebruikt. Phóbos = angst. Misó̱ = haat. Zoals gebruikt in misogynie. Mocht dit artikel inderdaad over moslimhaat gaan, dan is dat een totaal ander perspectief. Komt moslimhaat in Nederland voor? Ik vraag het me af.

Marcus A.2
Marcus A.22 nov. 2023 - 11:13

@goossen2 Dat kun je toch niet zeggen over Jezus? Of over boeddha? Zij zijn eerder een voorbeeld. Mohammed daarentegen...

EenMening3
EenMening31 nov. 2023 - 20:16

Islamitische, dood en verderf zaaiende terreurclubs als Hamas, Islamitische Jihad, Hezbollah e.a. zijn niet alleen de doodsvijanden van Israël. Maar ook van het Westen en van alle andere landen die onder deze terreur te lijden hebben. Het is ieders belang om deze en andere islamitische terreurorganisaties te bestrijden en indien mogelijk volledig uit te schakelen. Dat geldt trouwens ook voor het huidige Iraanse terroristische regime. Het Iraanse volk kan pas verder als het verlost is van de Islamitische Republiek en zijn beulen.

Jan-Diederik
Jan-Diederik1 nov. 2023 - 20:12

Ik maak me op dit moment meer zorgen over de Jodenhaat.

4 Reacties
linksert
linksert1 nov. 2023 - 22:54

Waar zie jij die dan? Ik lees er wel eens wat over maar zie nooit iets concreets in tegenstelling tot moslimhaat dat in onze hele maatschappij aanwezig is, net als vroeger de jodenhaat. Het betreft trouwens dezelfde soort mensen, vroeger zouden het jodenhaters geweest zijn omdat er toen bijna geen moslims waren. Zoals Arnold Grunberg zei: "Als ze het over moslims hebben, weet ik dat ze het ook over mij hebben" of woorden van gelijke strekking.

Volrin
Volrin2 nov. 2023 - 6:27

Ik maak me om beiden druk. Het is geen of/of.

FelixFlex
FelixFlex2 nov. 2023 - 9:58

Eh linksert, lees jij kranten en volg jij de media? joodse scholen al jaren beveiligd, evenals synagogen. Met een keppeltje kun je niet meer veilig over straat, Kristalnacht herdenking afgelast evenals een bijeenkomst in Westerbork.. de holocaust die op veel scholen niet meer onderwezen kan worden (want teveel eenzijdige discussie cq ontkenning).... Maar wellicht heb ik gemist dat je niet meer met je palestijnse vlag over straat kan, of niet meer veilig naar een islamschool kan gaan...

Loods
Loods2 nov. 2023 - 11:44

@linksert Bij de synagoge in mijn buurt staat al enkele jaren een politiepost met 24/7 bemanning. De 3 joodse scholen in Nederland zijn complete forten. Als dat niet concreet genoeg is, doe eens een keppeltje op en maak een wandeling door b.v. de diamantbuurt in Amsterdam.

Thom Brusse
Thom Brusse1 nov. 2023 - 20:09

Deze reactie is verwijderd

2 Reacties
Little monster
Little monster1 nov. 2023 - 21:35

Dien je wel bij te vermelden dat vanuit Israël ook grote steun komt voor de islamofobische beweging. Wilders krijgt opvallend veel steun daarvandaan, ook financieel. Vind het bizar dat als er straks een gek op staat die beloofd dat er minder joden in Nederland zullen zijn je er denk ik weinig tegen kunt doen. Benieuwd hoe jullie dan reageren, al hoop ik dat ik er geen antwoord op krijg en er in Nederland niet ook nog een antisemitische volksmenner bijkomt. Wilders is al erg genoeg.

Volrin
Volrin2 nov. 2023 - 6:27

Het is geen wedstrijd. Beiden zijn vreselijk en moeten voorkomen worden.

Sam V
Sam V1 nov. 2023 - 19:39

Ik ben de schrijver dankbaar dat hij dit opschrijft. Het geeft een beetje meer inzicht waarom in de Westerse steden zoveel moslims de straat opgaan en niet bij andere conflicten waar beide zijden moslims zijn en veel gruwelijkere zaken zich afspelen met veel meer slachtoffers. Hij zegt het dan ook: “Moslims net als ik zijn kapot van verdriet.” Het gaat immers om een conflict tussen moslims en niet-moslims. De keuze voor welke partij je dan bent, is schijnbaar dan makkelijk gemaakt. De term Islamofobie is dan ook net zo makkelijk te gebruiken. Iets wat niet kan bij een strijd tussen twee groepen moslims. Maar ik vind vooral zijn verhaal beangstigend. Hij beweert immers dat naast het moslimzijn, de reden ook is: “de herkenning van het onrecht en de onderdrukking.”. Hierbij dus suggereren dat moslims in het Westen onderdrukt worden. Moslims die veelal of zelf of hun ouders uit moslimlanden zijn gevlucht. Zou het niet veel beter zijn als wij als Nederlanders ons op de eerste plaats richten op een harmonieuze Nederlandse samenleving en niet primair een geloof ons denken en doen laten bepalen? Zeker niet over een conflict ver weg omdat één van de partijen toevallig hetzelfde geloof heeft en dan hier in Nederland de maatschappij er mee opzadelen. Wat vindt de schrijver ervan als in een willekeurig land door terroristen een massaslachting wordt uitgevoerd op burgers en dat willekeurige land besluit dat die terroristische organisatie geen bestaansrecht mag hebben? Dit nooit meer.

1 Reactie
Little monster
Little monster1 nov. 2023 - 21:29

"Het geeft een beetje meer inzicht waarom in de Westerse steden zoveel moslims de straat opgaan en niet bij andere conflicten waar beide zijden moslims zijn en veel gruwelijkere zaken zich afspelen met veel meer slachtoffers." Onderbouw dat eens Sam. Ik heb ze niet gezien toen Trump een drone oorlog in Yemen, Pakistan en Somalië voerde, ook niet toen Macron in Mali nietsontziend bommen liet vallen. Het frappante is dat ik jou toen ook niet daarover las om te rechtvaardigen hoe burgers vermoord werden. "Wat vindt de schrijver ervan als in een willekeurig land door terroristen een massaslachting wordt uitgevoerd op burgers en dat willekeurige land besluit dat die terroristische organisatie geen bestaansrecht mag hebben? " Was jij niet bij de personen die Paul Kagame van Rwanda veroordelen toen Rusesabagina werd veroordeeld? Bewezen een financier van terreur. Blijf het vreemd vinden hoe veel mensen hier terreur goed praten. Begrijp heel goed dat Israël Hamas wil uitschakelen maar dit lijkt mij buiten proportie.

weereenmening
weereenmening1 nov. 2023 - 19:08

Er staan helaas veel meer olifanten in de kamer. Een andere olifant is de gruwelijke manier waarop de Israëlische burgers zijn gedood. Dit is wat veel mensen angstig maakt. Dezelfde gruwelijkheden zag je bij de daden van IS. Dan is er nog de olifant van vrouwen onderdrukking. De moraal politie die zelfs vrouwen dood vanwege het niet nakomen van kledingvoorschriften. Hebben mensen angst hierdoor? Ja, dat hebben mensen. En daar laat ik het bij.

2 Reacties
Rick Hofland
Rick Hofland2 nov. 2023 - 6:13

Dan is er nog de mammoet in de Nederlandse woonkamer en dat is waarom in Nederland de homo’s hun vrijheid op straat zijn verloren. Het waren 2 hoopvolle decennia van circa 1990 - 2010, maar mannen die van mannen houden kunnen dat beter niet meer op straat laten zien. Misschien is het wel iets Calvinistisch om eerst naar je zelf te kijken waar je misschien tekort schiet voor je over jezelf gaat klagen, bij andere culturen lijkt dat eerder andersom.

Norsemen
Norsemen4 nov. 2023 - 10:27

@Rick Hofland Ik mag hopen dat je met andere culturen bijv. de FvD cultuur bedoelt. Zo niet, dat is je reactie waardeloos.