Joop

Het is terecht dat de Haagse Hogeschool geen stilteruimte wil creëren

  •  
21-04-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
1076 keer bekeken
  •  
2366503254_cb4431d731_b

© Cc-foto: Quinn Mattingly

Wat is het nut van een gebedsruimte in het kader van het onderwijs?
Al jarenlang wordt er gepleit voor een stilteruimte op de Haagse Hogeschool. Ook dit jaar is er weer een petitie opgestart om af te dwingen dat de Haagse het besluit tot het creëren van een stilteruimte neemt. Tot nu toe is dit niet gebeurt, en ook nu lijkt de hogeschool niet geneigd om aan deze oproep tot een stilteruimte toe te geven. Zelf ben ik ben geenszins een principieel tegenstander van stilte- of gebedsruimtes in onderwijsinstellingen. Maar wanneer er gedacht wordt over het instellen ervan moeten er mijns inziens wel aan een aantal voorwaarden zijn waar aan voldaan dient te worden, en bezwaren waar mee rekening gehouden wordt. Op het moment dat dit niet het geval is, is het creëren van een dergelijke stilteruimte dan ook naar mijn mening onwenselijk.
Breed gedragen Het gaat hier om de volgende punten. Als eerste moet er een duidelijke, breed gedragen, vraag naar zijn. Of dat het geval is, is op de Haagse niet duidelijk. Petities in het verleden werden vooral door niet-studenten getekend. Het is onduidelijk hoeveel studenten er op dit moment behoefte aan hebben en het lijkt er eerder op dat een vrij kleine groep dit wil. En een Hogeschool kan nu eenmaal niet aan elke eis van elke groep studenten tegemoet komen, om vrij voor de hand liggende redenen.
Ook zou er een duidelijke praktische noodzaak toe moeten zijn. Een gebedsruimte op Schiphol bijvoorbeeld is logisch, want je gaat niet even makkelijk even ergens anders bidden. Maar er bevinden zich meerdere moskeeën in de omgeving van de Haagse, die gelegen is tussen de wijken Laak, Stationsbuurt en Schilderswijk in, waar studenten die daar behoefte aan hebben makkelijk tussen colleges door even kunnen gaan bidden. Er is dan ook geen enkele praktische reden om een dergelijke stilteruimte te creëren op de Haagse Hogeschool.
Inclusiviteit Daarnaast moet er gekeken worden naar het nut van een dergelijke ruimte. Sommigen claimen dat een gebeds- of stilteruimte een vorm van erkenning en waardering van diversiteit en inclusiviteit is, zaken die zeker van belang zijn. Maar de primaire taak van een onderwijsinstelling is goed onderwijs, en daaraan gerelateerde activiteiten, verzorgen. Een eigen ruimte voor een studievereniging die borrels, lezingen en excursies verzorgd, is dan logisch. Maar wat is het nut van een gebedsruimte in het kader van het onderwijs? Het is in dat opzicht verstandiger om beschikbare ruimtes op een Hogeschool in te zetten ten behoeve van het onderwijs – en daaraan gerelateerde activiteiten – en niet voor zaken die daar weinig mee te maken hebben, zoals het verrichten van een gebed.
Verder dient er ook sprake te zijn van gelijke behandeling wanneer er voor een bepaalde groep een eigen ruimte komt. Indien een groep studenten voor bepaalde privéhandelingen een ruimte wenst, dient die er ook te komen voor andere groepen. De vraag is of dit niet de deur open zet naar een veelvoud van ruimtes die voor allerhande activiteiten gebruikt worden die weinig met de core business van een hogeschool te maken hebben. Beter is het dan om hier principieel niet aan te beginnen, om te voorkomen dat sommige groepen zich straks achtergesteld zullen voelen.
Gendersegregatie Tot slot is het van belang om te kijken naar hoe de ruimte gebruikt zal worden. In de praktijk worden stilteruimtes vrijwel altijd islamitische gebedsruimtes, en worden zij niet of amper gebruikt door andere groepen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn, maar het gaat erom dat het helder is wat de functie van de ruimte zal zijn. In het verleden kende de Haagse een gebedsruimte, waar toen onder meer sprake was van het scheiden van mannen en vrouwen bij het gebed. Dit is ook iets wat tot voor kort plaatsvond in een (overigens illegale en inmiddels gesloten) stilteruimte op de Hogeschool Rotterdam. Gendersegregatie is iets onwenselijks. Zeker op een hogere onderwijsinstelling. Het botst met de kernwaarden waar de Haagse voor staat. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat gendersegregatie bijdraagt aan negatieve stereotyperingen over het andere geslacht, met name over vrouwen. Wanneer er een stilte- of gebedsruimte op de Haagse komt is de kans is groot dat er gendersegregatie plaats zal vinden. In dat geval is voorkomen beter dan achteraf in moeten grijpen.
Op het moment dat een stilte- of gebedsruimte aan de hierboven gestelde voorwaarden tegemoet kan komen, en de hierboven omgeschreven bezwaren kan ondervangen, zijn er mijns inziens geen bezwaren tegen. Maar alles wijst er op dat op de Haagse Hogeschool de bezwaren opgaan, en de vraag om een stilteruimte niet aan de hier geformuleerde voorwaarden voldoet. De beslissing van de Haagse om geen stilteruimte te creëren is daarom mijns inziens dan ook volledig terecht, en het is een voorbeeld wat navolging verdient op de veel andere hogere onderwijsinstellingen in Nederland die wel toegegeven hebben aan de druk om een stilteruimte te creëren, en die soms worstelen met de gevolgen van hun beslissing. Het zou goed zijn elke keer wanneer er de roep is om een stilteruimte de bovenstaande punten meegenomen worden, net als bij het evalueren van het gebruik van een reeds gecreëerde stilteruimte. Een onderwijsinstelling is er immers primair voor onderwijs, en niet voor zaken die daar niet direct aan gerelateerd zijn.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (109)

GMatth52
GMatth5223 apr. 2018 - 20:32

Sake Simons: "@GMatth52 22 april 2018 at 20:07 Is het gemeentehuis niet een grote stilteplek? " Dat is een hele goeie! Ik kan hier goed om lachen. Er zijn wel degelijk veel stiltemomenten in het gemeentehuis. Dan wordt er in volle concentratie gewerkt. Natuurlijk wordt er ook gepraat op het werk: die gesprekken gaan tien tegen een óver het werk (formeel en informeel overleg). In dat een tiende van de gevallen zijn er ook persoonlijke gesprekken: dat komt niet alleen het plezier in het werk ten goede. Collega's, die belangstelling tonen voor elkaars wel en wee, vormen een des te hechter team. Voor een goed, gezamenlijk resultaat. Heel praktisch: voor rokers is er een afgesloten rookruimte beschikbaar. Hier sta ik als niet-roker volledig achter. Een rookvrije werkplek is gegarandeerd -en wettelijk verplicht. Gun rokers dan hun "ademruimte". Wat is er mis met een stilteruimte, waar ieder op zijn/haar eigen wijze tot rust en bezinning kan komen, of tot stil gebed?

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde23 apr. 2018 - 12:22

Beetje flauw artikel. Beweren niet tegen stilteruimtes te zijn maar niet op voorwaarden dat moslims er gebruik van mogen maken. Feitelijk zegt de schrijver dat hij alleen tegen 'islamitisch' gebruik van deze ruimtes is. Dat hij hier bijval krijgt van notoire moslim bashers en andere racisten verbaast me dan ook niets. Ergerlijker is dat begrippen als seculier en scheiding van staat en kerk hier een totaal eigen interpretatie krijgen. De klepel en de klok.

1 Reactie
Ikkyu
Ikkyu23 apr. 2018 - 20:51

Volgens mij legt hij het goed uit. Al die verzoeken en acties voor 'stilteruimtes' zijn gewoon simpelweg verzoeken om gebedsruimtes. De verzoeken komen voor 99% procent van islamitische studenten.

ona2
ona223 apr. 2018 - 11:17

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat stilteruimtes controversieel zijn geworden pas nadat moslims in de picture zijn gekomen. Hiermee komt het neutraliteitsargument op zichzelf al op losse schroeven te staan. Voor zover mijn geheugen mij niet in de steek laat speelde de eerste zaak in dit opzicht zich af op de Hogeschool van Amsterdam (locatie Amstel) in 2004/2005. Een paar maanden na de moord op Theo van Gogh dus. Daar werd toen de gebedsruimte gesloten nadat bleek dat overwegend moslims er gebruik van maakte. Wellicht voelde de HvA zich aangesproken omdat Mohammed Bouyeri - de moordenaar van Van Gogh - een oud-student was. Sindsdien is het een steeds terugkerend vraagstuk. Vaak aangejaagd door rechtse media - in het specifiek Geenstijl. Maar ook Telegraaf, Powned en TPO.

Hiltermann
Hiltermann23 apr. 2018 - 10:16

Een stilte ruimte moeft niet noodzakelijk exclusief gebruikt te worden voor religieuze doeleinden. In een wereld die bol staat van de herrie is een ruimte waar mensen even tot zichzelf kunnen komen in stilte zeer welkom. Veel ziekenhuizen hebben een dergelijke ruimte waar mensen die te maken hebben met familieleden die opgenomen zijn met vaak levensbedreigende aandoeningen even tot zichzelf kunnen komen. Houdt de ruimte neutraal, de inrichting vooral niet aanpassen aan gebruiken die met religies te maken hebben.

1 Reactie
Ikkyu
Ikkyu23 apr. 2018 - 20:53

In de praktijk worden die ruimtes gewoon echt niet of nauwelijks voor dat doel gebruikt

punt2
punt223 apr. 2018 - 6:43

Een stilteruimte/a.k.a. een islamitische gebedsruimte is ongewenst op een openbare school. Godsdienst belijding hoort niet in openbaar onderwijs. Dat gaat op voor alle geloven!

GMatth52
GMatth5223 apr. 2018 - 5:50

JohnVKR: "Blijkbaar ben ik hier de enige die van mening is dat er geen reden is om stilteruimtes te verbieden. Het lijkt me niet echt een probleem om enkele kleine stilteruimtes in te richten waar verder niemand last van heeft. Ik vind het juist eng om het wel te verbieden.(...) sinds het om moslims gaat?" Uw bijdrage is mij helemaal uit het hart gegrepen. Ik ben het volledig met u eens.

korheiden2
korheiden222 apr. 2018 - 20:24

Prima stuk. Ik las elders het volgende : 'Ook voor studenten die last hebben van tentamenstress is het goed daar even een ‘ik-momentje’ te pakken’’, zegt voorzitter Riiziane Golamun. ' (AD). Een openbare school hoeft m.i. geen speciale voorzieningen voor gelovigen te faciliteren. Golamun gebruikt een non-argument.

2 Reacties
SjoerdVerduin
SjoerdVerduin23 apr. 2018 - 3:50

Mee eens en de ervaring laat ook zien dat dergelijke ruimtes niet gebruikt worden door ongelovigen.

Paul250371
Paul25037126 apr. 2018 - 12:01

Een openbare school hoeft m.i. geen speciale voorzieningen voor gelovigen te faciliteren. Golamun gebruikt een non-argument. Dus omdat het in uw inzien niet nodig is om een stilteruimte te faciliteren gebruikt een ander een non argument?? Valide argumentatie

JeffreyKatoen
JeffreyKatoen22 apr. 2018 - 19:34

Volstrekt logisch dat de Haagse Hogeschool geen stilteruimte duldt. Religie bedrijf je maar in je eigen omgeving. Een onderwijsinstelling is daar geen plek voor. Sterker nog, ik vind het logisch dat religie zo ver mogelijk van het onderwijs af staat. Of het nu gereformeerden zijn, moslims, katholieken of budhisten, religie moet je niet willen mengen met onderwijs.

1 Reactie
ona2
ona223 apr. 2018 - 11:25

Het lijkt me dat als betalend HH student (enkele duizenden euro's per jaar collegegeld) de Haagse Hogeschool "je eigen omgeving" is. Of religie wel of niet gemengd moet worden met onderwijs is hier totaal de discussie niet. We hebben het hier niet over de inhoud van de onderwezen stof. De discussie is of er ruimtes toegewezen mogen worden aan specifieke groepen.

GMatth52
GMatth5222 apr. 2018 - 18:07

Auslander: in antwoord op: @ JanBakker “Een hogeschool is seculier” "Secularisme en het beleven van een geloof bijten elkaar niet, dat is wat u zich en anderen voorhoudt. Dus dat gelovigen kunnen in seculaire instellingen deelnemen zonder de dwang om af te vallen komt omdat binnen secularisme wordt men niet bevraagt over zijn geloof (de scheiding van de instituties overheid, onderwijs en religies). U maakt van secularisme geen scheiding tussen onderwijs en religie maar tussen onderwijsinstelling en het gelovige student/werknemer. Dat is atheïsme, hou het graag thuis! In uw atheïstische onderwijs is er geen sprake van “de zelfde rechten” voor iedereen. " Scheiding van (openbaar) onderwijs en religie houdt niet in, dat er geen ruimte zou zijn voor religie (of: levensovertuiging) überhaupt. Ik vind het volkomen legitiem, dat ''openbare" of neutrale onderwijsinstellingen ruimte bieden aan godsdienstige en/of levensbeschouwelijke activiteiten. Neem het godsdienstonderwijs: openbare scholen bieden hier faciliteiten voor, op verzoek van de ouders van de leerlingen. Faciliteiten als een stilteruimte staan dan open voor iedereen: moslims die hun gebed verrichten, Joden idem, Katholieken die het "Ave Maria" bidden, protestanten die de Bijbel lezen, Hindoes, Zen-beoefenaars die willen mediteren. Het gaat om een stilteruimte, dus niemand hoeft gestoord te worden door iemand anders van een andere geloofsrichting. Een seculiere instelling kan ruimte bieden aan iedereen. Op mijn eigen werkplek, een gemeentehuis, acht ik zo'n stilteruimte zeer gewenst.

8 Reacties
Edwin8
Edwin822 apr. 2018 - 22:11

Je gaat voorbij aan eerdere ervaringen met stilteruimtes. Die worden langzaam gekoloniseerd en veranderd in een islamitische gebedsruimte waar geen ruimte is voor anderen. Helaas, leidt dat ertoe dat men wat minder welwillend staat tegenover een stilteruimte. En het is ook niet zo dat men niet naar een moskee kan, er staan er meerderen in de omgeving. Op papier kan het heel leuk staan, faciliteiten die open staan voor iedereen. Maar de praktijk is wat weerbarstiger.

JanBakker2
JanBakker223 apr. 2018 - 6:31

Nogmaals als u als gelovige met uw gelovigen een gebedsruimte bij een school of instelling wilt hebben dan zorgt u daar zelf voor en laat dat niet uit financiële middelen van de school bekostigen. Nederland is seculier met een scheiding tussen staat en religie en daarbij heeft ieder vrijheid van religie of overtuiging.

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 6:57

@ GMatth52 Klopt. Wat de regeerders hieronder doen maar ook de schrijver ons voorhoudt, is de stilteruimte tot een gebedshuis van moslims reduceren, alvorens het ongewenst en in strijd me secularisme verklaren. Er wordt een faciliteit voor werknemers/deelnemers als een politieke middel tegen moslims(religie) gebruikt.

Sake Simons
Sake Simons23 apr. 2018 - 8:25

@GMatth52 22 april 2018 at 20:07 Is het gemeentehuis niet een grote stilteplek?

Starter3
Starter323 apr. 2018 - 12:26

@Auslander, en dat is precies wat er in Den Haag aan de hand is. Er is helemaal geen wens voor een algemene stilte ruimte er wordt een islamitische gebedsruimte geëist. Dus die vlieger gaat niet op.

Edwin8
Edwin823 apr. 2018 - 12:43

"Wat de regeerders hieronder doen maar ook de schrijver ons voorhoudt, is de stilteruimte tot een gebedshuis van moslims reduceren, alvorens het ongewenst en in strijd me secularisme verklaren." Nee, men kijkt naar de praktijk. Stilteruimte is natuurlijk een mooi neutraal woord. Maar de aanvragers zijn een aantal moslimjongeren. Die willen een gebedsruimte. En uit eerdere ervaringen is ook gebleken dat stilteruimte`s vaak veranderen in een gebedsruimte. Het woord stilteruimte is een eufemisme. "Er wordt een faciliteit voor werknemers/deelnemers als een politieke middel tegen moslims(religie) gebruikt." En in de Haagse situatie mag je nog steeds moslim zijn en studeren. Bidden kan men in 1 van de 3 moskeeën in de buurt. Niemand die daar moeite mee heeft. Men vindt alleen dat het niet bij een openbare onderwijsinstelling hoort.

Robert Follon
Robert Follon23 apr. 2018 - 14:10

[de stilteruimte tot een gebedshuis van moslims reduceren] Alle 'stilteruimtes' op onderwijsinstellingen zijn in gebruik als een soort inhouse-moskee (het verzoek komt ook steevast van islamitische studenten). De term 'stilteruimte' dient enkel om er een onschuldiger sausje over te gieten.

Auslander
Auslander24 apr. 2018 - 13:52

@ Starter “er wordt een islamitische gebedsruimte geëist.” Ik lees zoiets nergens. Kun je een link geven naar je bron?

FransAkkermans1947
FransAkkermans194722 apr. 2018 - 13:24

Ik kom al jaren meerdere keren per maand in het ziekenhuis dat een stilteruimte kent. Ik kijk altijd, bij komen en gaan, of er iemand gebruik van maakt. Ik heb er nog nooit iemand gezien. Ik heb dan ook mijn twijfels over de behoefte aan deze ruimtes.

11 Reacties
Auslander
Auslander22 apr. 2018 - 15:42

@ FransAkkermans1947 Dat ervaring heb ik ook met aanpassingen voor gehandicapten in onze multifunctionele wijkgebouw. Maar ik kom niet tot soortgelijke conclusie als u. Deze staan er principieel op basis van de recht dat ze erop hebben en niet op basis van mijn bevindingen!

Davy ????
Davy ????22 apr. 2018 - 17:53

@Auslander Artikel 6 van de Grondwet garandeert het vrijelijk belijden van godsdienst en levensovertuiging, maar dat recht kan ‘buiten gebouwen en besloten plaatsen’ aan banden worden gelegd ‘ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden’.

Sake Simons
Sake Simons22 apr. 2018 - 19:39

@Auslander 22 april 2018 at 17:42 Maar de behoefte aan een gebedsruimte is meer een geestelijke handicap.

Juppé🎗
Juppé🎗22 apr. 2018 - 19:47

@Frans, @Auslander....Als je in het ziekenhuis ligt kun je veelal niet naar kerk of moskee, geldt ook voor gevangenis etc.Dan is zo’n ruimte m.i. van toegevoegde waarde. Op je werk, w.o. universiteit en ook wijkgebouw, dan hoeft de overheid toch niets te regelen...geloof is een recht dat U zelf moet regelen.

Haastig
Haastig22 apr. 2018 - 22:41

@Frans Een stilteruimte/gebedsruimte in een ziekenhuis vind ik -ook bij een relatief gering bezoek- acceptabel: mensen in stress die zich willen wenden tot hun God. Zinvol voor zieken en familieleden/vrienden. Maar op een school.... Nee, onzin.

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 7:01

@ Davy En? Betekent een stilteruimte ‘buiten gebouwen en besloten plaatsen’?

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 7:02

@ Sake Simons Ik zal jou niet tegenspreken!

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 7:07

@ Juppé Een gebedshuis buiten religieuze centra/gebouwen is geen recht. Ook binnen onderwijsinstellingen is het ondermijnen van secularisme. Daarom men praat over een stilteruimte voor wie er behoefte aan heeft.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 apr. 2018 - 8:18

Op school, niet doen.

Davy ????
Davy ????23 apr. 2018 - 10:49

@Auslander Een stilte ruimte is geen recht. Heb op zich geen probleem met een stilte ruimte, er mag van mij ook best gebeden worden, maar geen hele ceremonies ofzo, gewoon een plek om even tot jezelf te komen, daar ben ik voor.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194723 apr. 2018 - 20:16

@Auslander e.a. Ik heb niets tegen stilteruimtes als deze voorzien in een behoefte. Dat lijkt mij gelden voor alle voorzieningen, ook die voor gehandicapten.

EricDonkaew
EricDonkaew22 apr. 2018 - 10:31

Een stilteruimte is hier een eufemisme voor islamitische gebedsruimte. Daar ben ik geen voorstander van. Wat ik echter niet op voorhand afwijs is een stilteruimte in de zin van een algemene bezinningsruimte, waar iedereen (geloof, man/vrouw et cetera) welkom is. Als niet-katholiek loop ik wel eens een kathedraal binnen om me vervolgens neer te vleien en pas na een half uur of zo weer op te staan. Altijd prettig zoiets in deze jachtige wereld.

2 Reacties
Ikkyu
Ikkyu22 apr. 2018 - 12:37

Die stilteruimte is er al op de meeste Hogescholen en Universiteiten: De bibliotheek.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)22 apr. 2018 - 16:28

"Die stilteruimte is er al op de meeste Hogescholen en Universiteiten: De bibliotheek." Op de hogeschool waar ik zat hadden ze een stiltegebied in de bibliotheek (waar het toch niet stil was, omdat het omringd was door niet-stiltegebied) en een stilteruimte, ik ben er één keer naar toe gegaan omdat ik gevoelig ben voor geluid tijdens het denken. Ik was zo naïef om te denken dat het een soort bibliotheek met echte stilte was. Maar ik zag alleen wat tapijtjes op de grond liggen en wat kussentjes die de ruimte een oosterse vibe gaven. Ik sluit me aan bij wat Eric zegt.

Auslander
Auslander22 apr. 2018 - 9:38

Het continue aankaarten van de behoefte aan een stilteruimte neemt de functie van de stilteruimte over als de ruimte zelf er (nog) niet is. Dat is in ieder geval wat in islamitisch leer het geval is. In islamitische landen is het bereikbaarheid van een gebedsruimte of een stilteruimte voor gelovigen even normaal als de pisplaatsen, fietsrekken en parkingsgelegenheden. Dat zie je ook terug in voorwaarden voor het afgeven van bouwvergunningen voor publieke gebouwen. Onder moslims is het (dagelijks) bieden eenmaal even normaal als andere dagelijkse bezigheden en het heeft ook in feite publiekelijk niks met politiek te maken. Nederland maakt hieruit een politiek issue van en brengt onnodig nog een confrontatie met moslims teweeg. Ik vind de sociaalpolitieke omstandigheden die leiden tot het naar voorgrond komen van religieuze en sektarische neigingen in publieke instellingen en instanties de boosdoener. Tot vorig eeuw had Nederland alles netjes onderling controle en was wat de overheid-publiek-religie betreft bijna alles geregeld. Maar na het verdere ombouwen, afbouwen en marginaliseren van overheid, publiek en religie zijn de groep gebonden erkenning opnieuw een sociaalpolitieke noodzaak geworden (ipv het streven om de verdwijning daarvan). Moslims zijn een van deze sociale (maar vaak ook politieke) groepen die hun aandeel binnen publieke train terecht opeisen en dat doen ze het zoals nu in Nederland overheerst: gericht op hun identiteit. Dat deze identiteit eenmaal religieus gedefinieerd is doet er niet toe, niet zolang de religie in het algemeen legaal en sociaalpolitiek gerechtvaardigd is. Zolang deze sociaalpolitieke omstandigheden van kracht is en zolang niet diversiteit maar monocultuur de publieke verhoudingen regelt, zal moeten voldaan aan de sociale behoeftes van ieder identieke sociale groep die in staat is op te komen voor eigen rechten. En dit wens (stilteruimte) bootst natuurlijk niet met de inhoud van onderwijs en enkel gericht is op de behoeftes van een of meer groepen. Als het onderwijsinstituut de specifieke behoeftes van een groep (vrouwen, gehandicapten etc.) niet wilt tegemoetkomen dan moet ook deze uitsluiten van deelname in onderwijs.

31 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗22 apr. 2018 - 12:05

U gaat uit van een situatie in islamitische landen......volgens mij hoort Nederland daar niet bij. Uw hyperboolredenering rondom sociaalpolitieke omstandigheden , -rechtvaardiging tot aan -noodzaak is hierop gebaseerd. Dit dan vergelijken met toiletvoorzieningen, parkeerplaatsen, cantines, gehandicapten voorzieningen en specifieke voorzieningen voor vrouwen is dus onzin. Deze zijn religieonafhankelijk.

Edwin8
Edwin822 apr. 2018 - 12:10

"Als het onderwijsinstituut de specifieke behoeftes van een groep (vrouwen, gehandicapten etc.) niet wilt tegemoetkomen dan moet ook deze uitsluiten van deelname in onderwijs." Een handicap vergelijken met een geloof. Echt, doe het gewoon niet. Niemand kiest ervoor om gehandicapt te zijn, maar je kiest er wel voor om gelovig te zijn. Of je moet het een handicap vinden als mensen religieus zijn, maar dat is volgens mij niet het punt wat je probeert te maken.

bakkwast
bakkwast22 apr. 2018 - 12:29

school is om te leren en niet bidden ondanks een hele lap tekst om dat goed te lullen

Ikkyu
Ikkyu22 apr. 2018 - 12:43

Religie is een keuze, gehandicapt zijn niet. Vrij schaamteloos dat je hardnekkig geloven in een inmiddels volledig achterhaalde religie gelijkstelt met een het hebben van een beperking.

JanBakker2
JanBakker222 apr. 2018 - 14:36

Raar vergelijk de wensen van een gelovige vergelijken met wensen van een gehandicapte. Een hogeschool is seculier en voor iedereen waarbij iedereen de zelfde rechten heeft. Indien een groep een specifieke ruimte wil voor zijn religie dan zorgen ze zelf maar voor een ruimte in buurt van school. Daar hoeft school niet uit financiële midden uit bijdragen. Laten we dat nu een met zijn allen afspreken dan zijn we er overal voor de toekomst uit. Nogmaals een school ( seculier) is niet verantwoordelijk voor religieus beleving van studenten en hoeft dat ook niet te faciliteren

Auslander
Auslander22 apr. 2018 - 14:45

@ Juppé “U gaat uit van een situatie in islamitische landen” Nee hoor, ik leg uit hoe een moslim met zijn geloof bezig is. Dat om te weten een hypothese als “de religie is een keuze en dus religieuze behoeftes overbodig zijn” niet klopt. Het ontkennen of overbodig verklaren van religieuze behoeftes is gelijk aan het ontkennen van het vrijheid om te geloven. Alsof men beweert in de vrijheid van meningsuiting gelooft maar tegelijk de meningsuitingsmiddelen beperkt of censureert. Bovendien het maakt niet uit hoe een (divers) groep tot stand komt (dat is hun eigen zak) wel dat elk groep over gelijke rechten beschikt als de rest. Als men deze gelijkheid laat afhangen aan de bepaling van hoe een sociale groep tot stand komt, komen we er nooit aan gelijke rechten. Want de rest overtuigen over een bestaansrecht bijna onmogelijk is. Probeer maar een gelovige overtuigen dat homo-zijn even naturel is als man of vrouw zijn!

Auslander
Auslander22 apr. 2018 - 14:46

@ Edwin “Een handicap vergelijken met een geloof” Niet manipuleren graag! Nee dus. Ik stel een gehandicapte gelijk aan een moslim of aan welke lid van een andere minderheidsgroep. En ik acht hen sociaal even gelijk als de ander.

Auslander
Auslander22 apr. 2018 - 14:51

@ Euripides Ik vind het juist schaamteloos om over de rug van gehandicapten eigen politieke “keuzes” over hoe of waarin men moet denken of geloven te rechtvaardigen.

Mekmek
Mekmek22 apr. 2018 - 14:55

"Onder moslims is het (dagelijks) bieden eenmaal even normaal als andere dagelijkse bezigheden en het heeft ook in feite publiekelijk niks met politiek te maken. Nederland maakt hieruit een politiek issue van en brengt onnodig nog een confrontatie met moslims teweeg. " De omgekeerde wereld, Auslander. Dus als christen enz is het ook oke om in moslimlanden in het openbaar te bidden? En als je niet bidt in moslimlanden, ziet men je als afvallige (waar ook een straf op staat). Het is juist in moslimlanden dat religie gemengd is met de rechtsstaat; in Nederland kun je nog legaal vrouwen/homofielen/ongelovigen discrimineren als je een beroep doet op vrijheid van religie. Kom daar maar eens om in het Midden-Oosten. Het is hier dus juist geen politiek issue. Je stelling is niet alleen onwaar, het is juist precies het omgekeerde van wat je zegt.

Auslander
Auslander22 apr. 2018 - 15:13

@ JanBakker “Een hogeschool is seculier” Secularisme en het beleven van een geloof bijten elkaar niet, dat is wat u zich en anderen voorhoudt. Dus dat gelovigen kunnen in seculaire instellingen deelnemen zonder de dwang om af te vallen komt omdat binnen secularisme wordt men niet bevraagt over zijn geloof (de scheiding van de instituties overheid, onderwijs en religies). U maakt van secularisme geen scheiding tussen onderwijs en religie maar tussen onderwijsinstelling en het gelovige student/werknemer. Dat is atheïsme, hou het graag thuis! In uw atheïstische onderwijs is er geen sprake van “de zelfde rechten” voor iedereen. “Daar hoeft school niet uit financiële midden uit bijdragen.” Geen nood. Dan moet men deze aangeven. Er zijn genoeg mensen die bereidzijn voor hun geloofsbeleving ook (mee)betalen. “een school ( seculier) is niet verantwoordelijk voor religieus beleving van studenten en hoeft dat ook niet te faciliteren” Er zijn veel andere nevenactiviteiten die niks met onderwijs of secularisme te maken. Deze ook afschaffen! Dat heet gelijke behandeling, toch?

Auslander
Auslander22 apr. 2018 - 15:24

@ Mekmek “De omgekeerde wereld” Dat is ook zo! Maar even. Ik ken geen islamietisch land die beweert de kweekvijver te zijn van democratie, gelijkheid en vrijheden. De Nederland beweert zo’n land te zijn. Dat is dan mijn uitgangspunt. Dat u kiest om islamitische landen als maatstaf nemen laat ik hierbuiten. “Je stelling is niet alleen onwaar…” En waar lieg ik dan? Laat me wete. Of is het teveel gevraagd?

Edwin8
Edwin822 apr. 2018 - 15:38

"“Een handicap vergelijken met een geloof” Niet manipuleren graag!" Ik manipuleer helemaal niets. Je stelt het vervolgens nog een keer met de zin: "Nee dus. Ik stel een gehandicapte gelijk aan een moslim of aan welke lid van een andere minderheidsgroep. "

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)22 apr. 2018 - 16:31

"“U gaat uit van een situatie in islamitische landen” Nee hoor, ik leg uit hoe een moslim met zijn geloof bezig is." Als je op een hogeschool wordt toegelaten moet je toch slim genoeg zijn om te beseffen dat je niet in een islamitisch land woont en moet roeien met de riemen die je hebt. (Goed onderwijs, en dat ook nog eens van de regering cadeau, prachtige riemen al zeg ik het zelf)

Mekmek
Mekmek22 apr. 2018 - 16:55

@Auslander 17:24 “Je stelling is niet alleen onwaar… En waar lieg ik dan? Laat me wete. Of is het teveel gevraagd?" Je stelling is in mijn eerder geciteerd stukje: "Nederland maakt hieruit een politiek issue van en brengt onnodig nog een confrontatie met moslims teweeg." Ik geef aan dat NL (als overheid) geen afstandsbepalingen heeft tot aan gebedshuizen in de door dezelfde overheid opgestelde bouwvoorschriften. Een hogeschool/universiteit is in NL een seculiere aangelegenheid..een NL overheid kan niet verplichten dat er een gebedsruimte kan komen in een door NL overheid gefinancierd opleidingsinstituut. M.a.w.: kerk en staat zijn gescheiden. Of het nu de onderwijswet is, de bouwvergunningenwet of een andere wet, het is gescheiden. Dit is in complete tegenstelling met je opmerking dat NL een politiek issue maakt van dit soort situaties. En zorgt er juist voor dat niet alleen een confrontatie met moslims achterwege blijft...maar ook met andere geloven, die BTW precies evenveel rechten hebben als moslims (soms vergeten moslims dit). Het is dus geen politiek issue. Als het wel zo zou zijn: het gaat uiteraard niet om stilteruimtes, daar heb je de bieb voor. Het gaat om gebedsruimtes. Er is slechts 1 groep (onderdeel van de op dit moment max 6% vd bevolking) die iets eist: moslims. overige religies maken geen punt van de scheiding kerk en staat. Het is linksom of rechtsom dus juist geen politiek issue, anders had de 94% vd bevolking wel geeist dat alleen moslims geen gebedsruimte krijgen (en de andere religies wel) en dit via de NL overheid afgedwongen. Uiteraard mag je het bovenstaande ontkennen. Maar in NL mogen we religies vooralsnog ridiculiseren en staat het ons vrij om de scheiding tussen kerk en staat te erkennen, ook al wordt hieraan geknaagd zoals jij hier al doet. Je zegt ook: " Ik ken geen islamietisch land die beweert de kweekvijver te zijn van democratie, gelijkheid en vrijheden." Absoluut. Hier zijn we het helemaal over eens: de ideologie van islam gaat op geen enkel vlak samen met een democratische rechtsstaat. Ik kan in ieder geval geen overwegend moslimland noemen wat democratie hoger in het vaandel heeft dan individuele vrijheid /individuele gelijke rechten van een mens/individu. Om deze reden is de islam ook een ideologie. Het is niet voor niets een onderwerping aan een hoger iets, waarbij deze -ahem-'idealen' nog gemakkelijk in stand gehouden zullen worden omdat de man meer rechten heeft dan de vrouw. Zo heb je al 50% van de stemmen mocht het ooit een poging democratie worden. Tot zover het gelegitimeerd in stand houden van een theocratisch stelsel. In voorbije eeuwen heeft het westen hetzelfde gehad: in verweer gaan tegen de koning (of ander staatshoofd) stond gelijk aan blasfemie, want de koning was door god gezonden. Sinds een paar eeuwen weten we dat de katholieke kerk (of welke geloofsgezindheid dan ook) een leuke aanvulling is op het leven maar zeker geen invulling van het leven.

Juppé🎗
Juppé🎗22 apr. 2018 - 17:29

-“U gaat uit van een situatie in islamitische landen” Nee hoor, ik leg uit hoe een moslim met zijn geloof bezig is.« «  Dat haalt u als expliciet uit islamitische landen....Nederland is geen islamitisch land dus dat moet daar anders, net al bij katholieken die niet in het Vaticaan zijn. Verder is Nederland democratisch en zijn fundamentalistisch moslims een minderheid zo groot als de SGP. U heeft ook bij een andere reactie een heel vreemd idee over seculier....ook over emancipatie van vrouwen, dat gebeurt volledig omdat dat rationeel is.....bidden mag 15 maal per dag, dankzij Mozes is het maar 15 maal, want Mohammed ging weg met 50....wie biedt meer...en dat is dan weer beter geloof....rationalteit vind ik er niet in.... maar doe dat in je eigen tijd in je eigen ruimte

JasDon
JasDon22 apr. 2018 - 19:26

@auslander "Dat is atheïsme, hou het graag thuis! In uw atheïstische onderwijs is er geen sprake van “de zelfde rechten” voor iedereen. " Atheïsme is de ontkenning van (het bestaan van) een god of goden, niet het ontbreken (of de leer) ervan op bv. scholen. Secularisme is de enige juiste definitie.

JasDon
JasDon22 apr. 2018 - 19:31

@auslander "Ik vind het juist schaamteloos om over de rug van gehandicapten eigen politieke “keuzes” over hoe of waarin men moet denken of geloven te rechtvaardigen." Jij doet het zelf, alleen kunnen we politieke met religieuze vervangen in de quote.

JasDon
JasDon22 apr. 2018 - 19:44

"Bovendien het maakt niet uit hoe een (divers) groep tot stand komt (dat is hun eigen zak) wel dat elk groep over gelijke rechten beschikt als de rest. Als men deze gelijkheid laat afhangen aan de bepaling van hoe een sociale groep tot stand komt, komen we er nooit aan gelijke rechten. Want de rest overtuigen over een bestaansrecht bijna onmogelijk is. Probeer maar een gelovige overtuigen dat homo-zijn even naturel is als man of vrouw zijn!" Waarom zouden we een gelovige moeten overtuigen van dat feit? De meeste gelovigen in NL zijn er al val doordrongen dat het homoseksueel zijn iets natuurlijks is. Alleen specifieke geloofsgroepen willen er nog niet echt aan. En vervolgens dat verhaal over dat iedere groep gelijk is omdat sociale groepen op verschillende manieren kunnen ontstaan. Wat een onzin. Een homoseksueel wordt geboren als een homoseksueel, een gehandicapte wordt zo geboren of overkomt het in zijn leven. Een gelovige kan kiezen of hij/zij zijn geloof wil belijden en wanneer, hij/zij kan uit zijn sociale groep stappen wanneer hij/zij dat wil. Voor een homoseksueel of gehandicapte bestaat die optie niet.

Robert Follon
Robert Follon22 apr. 2018 - 21:26

[ik leg uit hoe een moslim met zijn geloof bezig is] Dat is geheel het probleem van de moslim in kwestie.

Haastig
Haastig22 apr. 2018 - 23:04

@Auslander Een moslim kan net als een christen naar een onderwijsinstelling, bidden kan een moslim, net als een christen in z’n gebedshuis doen. Of thuis, voor en na school. Dat er voor gehandicapten voorzieningen worden getroffen is omdat ze anders belemmerd worden -fysiek- en reeel te komen. Welke specifieke aanpassingen gedaan zijn voor mij als vrouw mag je me even uitleggen. Of bedoel je wc’s? Had niet gehoeven hoor, genderneutraal is prima voor mij. Oh, moslims mogen ook gewoon op de wc’s hoor. Ze worden dus niet uitgesloten, er wordt ze niets ontzegd wat anderen toegekend wordt.

Haastig
Haastig22 apr. 2018 - 23:12

@Auslander “Nee dus. Ik stel een gehandicapte gelijk aan een moslim of aan welke lid van een andere minderheidsgroep. En ik acht hen sociaal even gelijk als de ander.” Nee dus. Je stelt moslims boven anderen want ze moeten méér rechten krijgen. Gehandicapten krijgen niet meer rechten in een opleidingsgebouw, ze krijgen gelijke rechten: de mogelijkheid om naar de plee te kunnen gaan net als ieder ander -waaronder moslims- en de mogelijkheid een ruimte in te komen -net als ieder ander, hoewel, soms met een omweg.

SjoerdVerduin
SjoerdVerduin23 apr. 2018 - 4:13

In Nederland hebben we democratie, veel rechten en vrijheden en een daarbij passende cultuur. In Islamistische landen is er een cultuur op basis van beperkingen, verplichtingen en overgave. "Islam" betekend zelfs 'overgave'. Deze culturen 'matchen' niet en het is dus heel knap dat veel gematigde moslims zich in Nederland weten aan te passen. Maar in de basis staat het Westers gedachtegoed redelijk haaks op de Islamistische cultuur. Wie wil leven op basis van de beperkingen van de Islam is het beste af in een Islamistisch land. Nederland is geen Islamistisch land en hier zul je altijd tegen de vrijheden aan lopen die in deze cultuur gekoesterd worden. Daar hoort ook de groeiende gedachte bij dat onderwijs en geloof gescheiden dienen te zijn. Schijnbaar heeft de westerse cultuur voldoende aantrekkingskracht om Islamistische mensen uit Islamistische landen te laten verhuizen naar niet Islamistische landen.

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 6:46

@ JasDon “Jij doet het zelf, alleen kunnen we politieke met religieuze vervangen in de quote.” Het onbegrip is niet enkel voorbehouden aan religieuzen. Onder niet-religieuzen zijn som nog meer dogmatici te vinden. Politiek, religieus of anders, daarover gaat het niet. Het gaat over anderen dwingen wel of niet geloven, in dit of dat manier te denken. Dat doe jij dus. Jij bent meer “moslim” dan die student die een stilteruimte nodig heeft en geen gebedshuis! “Alleen specifieke geloofsgroepen willen er nog niet echt aan.” Ja hoor! Bijna alle gelovigen, moslim, christen of jood, zien homo als een ziekte. Zij willen ook in geen plek bidden waar niet geheiligd is stilteruimte). Hen die een stilteruimte voor hun individuele behoeftes gebruiken zijn juist seculier en “doordrongen dat het homoseksueel zijn iets natuurlijks is.” Volgens jou zij moeten terug naar moskeeën!

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 6:47

@ Juppé “Nederland is geen islamitisch land” Hoeveel procent zijn de moslims in NL? 5 of 6 procent? Zoveel is NL ook islamitisch. Wen eraan.

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 6:48

@ Mekmek Hoewel een stilteruimte kan ook voor het (individueel) bidden gebruikt worden toch is een stilteruimte geen gebedshuis en dus geen religieuze gelegenheid. Dat is wat jij ervan maakt om alvorens je hele manipulatie (kerk en staat zijn gescheiden etc.) erop baseren en daarmee vooral de moslims in kwade daglicht zetten. De stilteruimte is dus geen religieuze kwestie. In het geval van moslims draagt het juist bij aan secularisering onder de gelovigen om hun gebed niet in moskee maar daarbuiten beleden. Ook in praktijk zijn de gebruikers van stilteruimtes geen moskeegangers wel gelovigen met hun individuele behoeftes. Hen deze mogelijkheid ontnemen drijft de jonge seculiere naar conservatieve moslims in moskeeën. De rest van je reactie lijkt aan anti-religie retoriek en heeft weinig met stilteruimte nog met de sociaal-culturele rechten van gelovigen te maken.

Verwijdert
Verwijdert23 apr. 2018 - 7:46

Auslander 22 april 2018 at 16:46 @ Edwin “Een handicap vergelijken met een geloof” Niet manipuleren graag! Nee dus. Ik stel een gehandicapte gelijk aan een moslim of aan welke lid van een andere minderheidsgroep. En ik acht hen sociaal even gelijk als de ander." Dus moslim zijn is ook een fysieke of geestelijke tekortkoming waarbij men recht heeft op hulp en begeleiding? Goed om te weten Auslander!

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)23 apr. 2018 - 9:20

"Hoeveel procent zijn de moslims in NL? 5 of 6 procent? Zoveel is NL ook islamitisch. Wen eraan." Voor mij een te laag percentage om de islamitische cultuur voorrang te geven boven de bestaande cultuur van seculiere hogescholen.

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)23 apr. 2018 - 9:25

Als moslims op de hogeschool zo graag een stilteruimte willen, kunnen ze naar de islamitische universiteit in Rotterdam. Want laat je niet misleiden door de misleidende naam, die zogenaamde universiteit is namelijk gewoon een hogeschool.

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 11:12

@ Sjoerd Er bestaat geen islamitische cultuur, wel islamitische rituelen, gewoontes en omgangsvormen die door de culturen heen, aan verschillende omgevingen aangepast zijn. Er zal ook op den duur de Nederlandse/westerse vormen binnen cultuur tot stand komen. Vooral jongeren zijn de basiskracht achter deze aanpassingen. “Schijnbaar heeft de westerse cultuur voldoende aantrekkingskracht om Islamistische mensen uit Islamistische landen te laten verhuizen naar niet Islamistische landen.” En precies hetzelfde “aantrekkingskracht” dient gebruikt worden om eigen versie van “islamitische rituelen, gewoontes en omgangsvormen” laten ontstaan. Deze zullen de culturele kenmerken van hier eigen maken en niet de conservatisme van elders.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 apr. 2018 - 12:19

Sommige dames willen graag kolven al zal dat op een UNI zeker bij studenten niet vaak voorkomen. Dat is de enige aparte voorziening voor dames die ik me kan voorstellen. Apart hokje naast de genderneutrale toliletten zal wel genoeg zijn.

Robert Follon
Robert Follon23 apr. 2018 - 14:07

[Zoveel is NL ook islamitisch] Nederland kent 100% vrijheid van godsdienst (iedereen mag zijn of haar eigen fantasievriendje erop nahouden), maar dat maakt Nederland (als land) niet 'islamitischer'. Jouw geloof is jouw zaak, maar daarmee hoeft verder niemand rekening te houden. [Wen eraan] Niet nodig. Iedereen, jij incluis, gelooft maar lekker een eind weg. Alleen is wel de ongeschreven regel dat je op basis van geloof niet meer mag of minder hoeft.

JohnVKR
JohnVKR22 apr. 2018 - 9:20

Blijkbaar ben ik hier de enige die van mening is dat er geen reden is om stilteruimtes te verbieden. Het lijkt me niet echt een probleem om enkele kleine stilteruimtes in te richten waar verder niemand last van heeft. Ik vind het juist eng om het wel te verbieden. Als mensen daar behoefte aan hebben, of het nu gaat om moslims, joden, christenen of aanhangers van welke religies dan ook, what's the problem? Waarom zijn we vooral verkrampt met dit soort dingen gaan omgaan sinds het om moslims gaat? Natuurlijk kan het niet zo zijn dat niet-praktiserende studenten met een moslimachtergrond worden aangesproken op hun keuzes, maar als dat gebeurt dan zal dat ook gebeuren als er geen stilteruimtes zijn. Dat vind ik echt een non-argument. Ook het argument dat we niet mogen accepteren dat vrouwen en mannen gescheiden bidden, vind ik kul. Bidden is voor veel mensen iets intens, iets persoonlijks, iets privé. We vinden het toch ook vanzelfsprekend dat er toiletten voor mannen en vrouwen zijn? Of mag dat straks ook niet meer volgens de nieuwe gelijkheids-ideologie? Ik heb nog nooit geloofd in de idee dat "het verbieden van" potentiële maatschappelijke spanningen kan voorkomen. Het verbod op het niet dragen van hijabs in Iran vind ik verwerpelijk, net zoals ik het verwerpelijk vind wanneer er mensen zijn die pleiten voor een verbod op het dragen van hijabs. Of, zoals recentelijk in Frankrijk, dat een vrouw geen Franse nationaliteit krijgt omdat ze een man geen hand heeft. Of je elkaar nu begroet met een hand, een, twee of drie wangzoenen, een hand op het hart, een buiginkje, what's the problem? Ik heb het gevoel dat we vooral niet-bestaande problemen aan het creëren zijn. Wat dat aangaat heeft het Anne Frankhuis deze week het goede voorbeeld gegeven. Voortaan zijn het dragen van keppeltjes, hijabs, kruisjes, of andere religieuze uitingen toegestaan. Bedenk wel: het verbieden van een stilteruimte is in potentie het begin voor het verbieden van veel meer zaken. Verboden lossen niets op, maar blijkbaar denken de auteur van dit artikel en de meeste reageerders daar anders over. Jammer.

9 Reacties
Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)22 apr. 2018 - 10:22

"Ook het argument dat we niet mogen accepteren dat vrouwen en mannen gescheiden bidden, vind ik kul. We vinden het toch ook vanzelfsprekend dat er toiletten voor mannen en vrouwen zijn?" Zit jij met meerdere mannen tegelijk op het zelfde toilet?

Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)22 apr. 2018 - 10:28

"Of mag dat straks ook niet meer volgens de nieuwe gelijkheids-ideologie? " Genderneutrale toiletten zijn wel de hype van het moment in linkse kringen. Dus wie weet... https://joop.bnnvara.nl/nieuws/genderneutraal-naar-de-wc-het-kan-binnenkort-in-belgie https://joop.bnnvara.nl/nieuws/vanaf-2017-zijn-alle-openbare-toiletten-in-new-york-city-uniseks

Smit3
Smit322 apr. 2018 - 10:28

Dat JohnVKR allang de handdoek heeft gegooid waar het zwaar bevochten vrijheden betreft is allang duidelijk uit zijn reacties hier. Mij verheugt het dat de meeste reacties het eens zijn met de auteur

Edwin8
Edwin822 apr. 2018 - 11:40

John kent het begrip groepsdruk niet, of hij heeft het nooit ervaren. John barst van het privilege zullen we maar stellen. En dat het Anne Frankhuis heeft besloten om keppeltjes e.d. wel toe te staan moeten hun weten. Het gaat namelijk om een werkplek met een educatief karakter, geen universiteit of iets dergelijks. En het is heel raar om op een plek die zo specifiek verbonden is aan de Tweede Wereldoorlog te verbieden om te tonen dat je joods bent. Dan heb je er weinig van begrepen als directie zullen we maar stellen.

Juppé🎗
Juppé🎗22 apr. 2018 - 12:17

« Bedenk wel: het verbieden van een stilteruimte is in potentie het begin voor het verbieden van veel meer zaken. « ........er wordt niets verboden, het gaat om religieuze (sluik)plaatsen in gebouwen van neutrale overheid of suboverheid . U mag gewoon zelf of met groep stilyeruimte maken, net als u thuis mag roken.

JohnVKR
JohnVKR22 apr. 2018 - 12:25

@Edwin, ik misken het probleem van groepsdruk niet,alleen zal die groepsdruk, als deze er op de Haagse Hogeschool is, er ook zijn wanneer er geen stilteruimtes zijn. Bijvoorbeeld tijdens de ramadan. Dus dat argument gebruiken om stilteruimtes te verbieden, vind ik kul.

JohnVKR
JohnVKR22 apr. 2018 - 12:34

@Smit. Vrijheid betekent dat elk individu de vrijheid heeft om zijn of haar eigen keuzes te maken. Wel of geen hoofddoek, wel of niet bidden, wel of niet vasten, eten wat je wilt, het werk doen dat je wilt, de mening uiten die je wilt, de politieke partij oprichten die je wilt, verliefd worden op wie je wilt, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. En daar waar er behoefte aan is, kan de samenleving het gebruik maken van die vrijheden faciliteren. Bijvoorbeeld via een Gay Pride, een stilteruimte, of wat dan ook. Verboden, zoals u blijkbaar wenst, zijn de tegenpool van de door u zo genoemde zwaar bevochten vrijheden.

Edwin8
Edwin822 apr. 2018 - 14:33

John, Je hoeft groepsdruk niet extra te faciliteren. Dat het bestaat is al erg genoeg, en zou je juist eens aan de kaak moeten stellen. Ipv. daarvan kies je ervoor om het extra te faciliteren, niet alleen tijdens de ramadan, maar ook de rest van het jaar. "Wel of geen hoofddoek, wel of niet bidden, wel of niet vasten, eten wat je wilt, het werk doen dat je wilt, de mening uiten die je wilt, de politieke partij oprichten die je wilt, verliefd worden op wie je wilt, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. " Juist ja, zoals de schrijver al aanhaalt zijn er in aanliggende wijken een aantal gebedshuizen te vinden. Mensen die de behoefte hebben om te bidden kunnen gewoon naar het gebedshuis verplaatsen. Een universiteit hoeft daarin niet te voldoen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 apr. 2018 - 12:37

Mijn UNI in Noorwegen was aan het renoveren toen ik vertrok. De nieuwe toiletten zijn genderneutraal. Geen protesten tot op heden. Het scheiden van de seksen wordt hier zo veel mogelijk vermeden. Er zijn ook geen speciale voorzieningen voor geloven, anders dan dat er af en toe in de centrale hal boekenstalletjes zijn.

Marianne11
Marianne1122 apr. 2018 - 8:41

Begin er nu maar eerst eens mee het woord stilteruimte niet meer te gebruiken. Dat woord dekt de lading niet. Aangezien nog veel scholen een slecht schoolgebouw hebben moet het beschikbare geld eerst gebruikt worden om oude schoolgebouwen op te knappen danwel te vervangen. Dan is er nog budget nodig voor sportzalen en een goede kantine en zaken die goed zijn voor het welzijn zoals handvaardigheidslessen en muziekonderwijs.

4 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗22 apr. 2018 - 11:06

Stilteruimte gaat prima samen met bibliotheek......

ValsPlat
ValsPlat22 apr. 2018 - 12:46

@Juppé: Ja, en anno 2018 (bijna) overbodig.

Juppé🎗
Juppé🎗22 apr. 2018 - 13:49

In de klassieke betekenis van het woord heeft u uiteraard groot gelijk valsplat.....

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 apr. 2018 - 12:42

De UB heeft nog steeds boeken en ook een groot aantal werkplekken met vaste computers en plekken waar je je laptop kunt aansluiten. Het is er stil en ik werk er liever dan thuis.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai22 apr. 2018 - 8:09

Goed stuk, mee eens.

ton14024
ton1402422 apr. 2018 - 7:58

Dus er was zo´n ruimte, toen werkte het niet, nu zou het wel werken? Weinig academisch.

Juppé🎗
Juppé🎗22 apr. 2018 - 7:25

Uiteraard met U eens. We hebben hier overigens deze week geleerd dat de door U aangehaalde inclusiviteit hoofdzakelijk bedoeld is om mensen moe te maken, wat gelijk ook weer verboden werd. Surrogaat inclusiviteit die via al of niet zelfbenoemde groepjes, die via privileges hun positie in een bepaalde pikorde proberen te verbeteren. Echte inclusiviteit gaat er over dat ieder individu mee mag doen in de samenleving. in de eerste plaats door grote individuele vrijheid. Ook mee kan doen door sociaal vangnet ( wat mensen ook vrijer maakt van groepsdwang). om dit mogelijk te maken moet ieder individu ook minimaal meedoen aan het geheel. Als ze nu stoppen met die stilteruimtes etc’ te eisen dat trek ik mijn eis in voor herrieruimtes met vergieten in de kleuren bleu blanc en rouge.....en behelp mij bij geestelijke drang wel op de toiletten met een gevouwen vergietje van ecogrijs papier....

1 Reactie
Juppé🎗
Juppé🎗22 apr. 2018 - 7:53

Dit laat natuurlijk onberlet dat er gewaakt moet worden voor allerlei vormen van dicriminatie en uiteraard opgetreden. Maar echte structurele discriminatie. Als ik liever een avondje uitga met een slanke Afrikaanse vrouw met masters biologie in Armani jeans dan met een dikke kale Duitser in krijtstreep met bretels en Mittelschule dan mag ik dat zelf weten en maak ik mij niet schuldig aan 5 soorten discriminatie....als die vrouw uiteraard zou willlen....’

JasDon
JasDon22 apr. 2018 - 7:14

Religie hoort sowieso niet in het onderwijs thuis, of het nu een katholieke universiteit of een islamitische basisschool betreft. Het segregeert en verspeelt ook nog eens tijd van kinderen die iets willen leren i.p.v. sprookjes te moeten aanhoren.

14 Reacties
Kruimeltjes2
Kruimeltjes222 apr. 2018 - 8:55

Zo is het. Ik zie religie ook liever niet in het straatbeeld, want dat is openbare ruimte. Dus ja dat impliceert het uit het zicht halen van kerken, tempels, synagogen, moskeeen en andere ruimten waar goden worden aangeboden. Wees niet bang, ik heb me erbij neergelegd dat dit niet gaat lukken.

Auslander
Auslander22 apr. 2018 - 9:52

@ JasDon Hoe vaak ga je per dag pissen? Heeft een invalide student recht op aanpassing in schoolgebouwen of hebben vrouwen extra voorzieningen nodig in Wc’s om hun maandelijkse behoeftes tegemoet te komen? Waarom dat niet voor 5 keer per dag bidden van studenten of werknemers? Overigens, kun je uitleggen hoe een stilteruimte de inhoud van onderwijs wijzigt (islamiseert)? Of heb je probleem met moslim zijn van studenten en werknemers?

Purper Floyd
Purper Floyd22 apr. 2018 - 12:25

@Auslander Gehandicapten en/of vrouw zijn is geen keuze maar een onweerlegbaar gegeven. Uit deze context hebben zij recht op speciaal voor hen aangebrachte faciliteiten. Moslims zijn, of om het even welke andere religie, is een keuze. Voor iedere individuele keuze aparte faciliteiten bieden in een onderwijsinstituut is onwenselijk, want waaar leg je de grens ? Wat mij betreft ligt de grens tussen onoverkomelijkheid en vrijwilligheid, dus geen aparte ‘stilte ruimtes’.

Auslander
Auslander22 apr. 2018 - 15:36

@ Purper Floyd “Gehandicapten en/of vrouw zijn is geen keuze maar een onweerlegbaar gegeven.” Dat is uw aanname. Vraag het aan gelovigen hoe zij over de vrouwen en homo’s denken. Het gaat ook niet over de verschillen onder sociale groepen, maar over wat ze gelijk hebben. Tot zover de grondwet de rechten van gelovigen in bescherming neemt, is dan een discussie over de oorsprong van hun gelijke rechten overbodig. U ziet nog in ontkenningsfase met uw “onoverkomelijkheid en vrijwilligheid” inbreng.

Purper Floyd
Purper Floyd22 apr. 2018 - 17:54

@ Auslander Wij verschillen hierover van mening en geen discussie die dat gaat veranderen vermoed ik zomaar. Maar zolang jij religie gelijk stelt met handicap of man/vrouw zijn heb je ongetwijfeld je ratio uitgeschakeld.

Hank Nozemans
Hank Nozemans22 apr. 2018 - 20:11

“Gehandicapten en/of vrouw zijn is geen keuze maar een onweerlegbaar gegeven.” Dat is uw aanname. Vraag het aan gelovigen hoe zij over de vrouwen en homo’s denken. En daar noemt u meteen de reden waarom een school religie niet hoeft te faciliteren. Het is niet gestoeld op feiten, onwetenschappelijk, het sluit mensen uit en draagt op geen enkele manier bij aan onze maatschappij.

Haastig
Haastig22 apr. 2018 - 23:31

@auslander Daar zit de crux: de gehandicapte moet net als de niet-gehandicapte en de moslim moeten kunnen pissen. Dát zijn nu gelijke rechten: hetzelfde mogen als een ander. Het moment dat moslims niet mogen pissen en alle andere groepen wel, dan kan je spreken over ongelijke rechten. Als er voor elke specifieke groep ruimtes waren ingericht voor hun specifieke wensen: bidzaaltje voor christenen, boedisten en scientology-gelovigen; een ruimte met knuffelwand voor nudistische knuffelaars; een cirkelvormige ruimte met vuurplaats voor sjamanistische heksen; een salon voor bijwerken van de nagels en fuhnen vd haren; en ruimtes met beeldmateriaal waar je lekker ff kan masturberen; maar geen gelegenheid was voor moslims om te bidden, dan had je ook helemaal gelijk gehad..... maar daar is geen sprake van, nietwaar? Al die ruimtes bestaan niet.

Haastig
Haastig22 apr. 2018 - 23:45

@auslander “5 keer per dag bidden” Hoeveel keer van die 5 keer zitten ze op school? Ik gok dat dat in de regel maar 1x is: de overige gebedstijden vallen in de regel buiten schooluren. Volgens een islamitische collega mag je je gebed ook inhalen, dat deed hij, ook al waren er op het werk ruimtes waar hij zich had kunnen terugtrekken voor gebed. Ik vraag me ook af of iedereen die 5x doet. De keren dat ik eens vroeg uit de veren moest, zag ik toch vooral oudere mannen uit de moskee komen, zelden jongeren... Ik vraag me af waarom.

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 6:44

@ Purper Floyd Waar stel ik de religie gelijk met de handicap of man/vrouw zijn? Ik stel wel de sociale rechten van hen gelijk. Dat is niet hetzelfde conclusie van jou. Het lijkt dat jij de rechten naar sprong toekent en niet naar principe.

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 7:12

@ Hank Nozemans “en school religie niet hoeft te faciliteren.” En wie beweert het tegenovergestelde? Of zie u een stilteruimte als een gebedsruimte?

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 7:22

@ Haastig Niet te geloven hoe ver men kan manipuleren! Een stilteruimte upgraden tot een gebedshuis, alvorens het tot de conclusie brengen dat “Al die ruimtes bestaan niet.” Dat allemaal om moslimjongeren op een universiteit dwarszitten. Zo kan ook islamofobie te werk gaan! Beste Haastig, men heeft er een stilteruimte nodig, niet meer niet minder.

Auslander
Auslander23 apr. 2018 - 7:29

@ Haastig “5x bidden… inhalen” Dat inhalen doen de sjiieten en niet de soennieten. “zag ik toch vooral oudere mannen uit de moskee komen, zelden jongeren… Ik vraag me af waarom.” Omdat zij hun gebed elders, o.a. in stilteruimten thuis of op het werk/studie, belijden om niet hoeven de conservatieven te bedienen! Jij wilt waarschijnlijk hen liever zien terugvallen op moskeeën. En dan noem je jezelf ook een seculair.

Haastig
Haastig23 apr. 2018 - 18:12

@Auslander Manipuleren, dat zie ik zeker terug in jouw reacties waar je het wil doen voorkomen dat moslims gediscrimineerd worden tov anderen als ze hun gebedsruimtes/“stilteruimtes” niet voorzien krijgen op hun studie of werkplek. Je gaat daarin zover dat je het vergelijkt met de mogelijkheid voor vrouwen en gehandicapten naar een toilet te kunnen. Een nogal ongelijke manipulatieve vergelijking. Ook manipulatief te doen alsof er op de bepaalde werk- of studieplek 5x per dag gebeden zou moeten worden. Vertel eens, wanneer zijn de bid-tijden precies? Ik zou eens klagen over werktijden als ze op 5x bidden terecht komen. Over manipulatief een verkeerd beeld proberen te schetsen. Maar inderdaad, ik twijfel wel over de mate waarin mensen die gebedszaaltjes willen ook daadwerkelijk om 4:30 opstaan om te bidden. En nee, van mij hoeven mensen helemaal niet naar de moskee of te bidden. Leuk manipulatief geprobeerd, die suggestie van jou, maar onjuist. Mijn “seculiere” inslag vind dat mensen hun eigen religie moeten regelen en dat dat niet gefaciliteerd hoeft te worden door een opleidingsinstituut of werkgever. Nog weerzinwekkender vind ik de gebedzalen in publieke gebouwen waar gescheiden ingangen zijn. De conservatieven op de wenken bedient.

Auslander
Auslander24 apr. 2018 - 13:45

@ Haastig “Manipuleren, dat zie ik zeker terug in jouw reacties…” Mooi geprobeerd, maar nee, nu schakel je naar het ontkennen van discriminatie die er is en gericht is aan moslimjongeren. De stilteruimte heeft niks met gebedshuizen te maken. Deze manipulatie doe jij om vervolgens te klagen dat secularisme ondergeschikt raakt aan religieuze overheersing. Als de wet het recht op geloven in bescherming neemt (zoals andere burgerschap rechten) moet ook zorgen de vrijheid van het belijden van het geloof niet verstopt. Dat doe jij, da doet de schrijver en dat doet de hogeschool. Een stilteruimte zorgt dat o.a. ook moslimjongeren kunnen voorzien in hun behoeftes. Omdat de meeste actieve gebruikers van zo’n ruimte moslims zouden zijn, zich ertegen verzeten getuigt van islamofobie. Je verkoopt je islamofobie zoals velen hier onder het mom van secularisme. Dat noemt men regelrechte manipulatie!

Appie Fries
Appie Fries22 apr. 2018 - 5:55

Ik ben het helemaal met je eens, maar je moet wel begrijpen dat de scheiding waar u het over heeft voor de mensen waar het om gaat helemaal niet zo logisch is. Voor hun is er geen scheiding mogelijk want het geloof hoort overal in thuis. In de staat, op het werk, op school, op de straat en in huis.

Thuiszitter
Thuiszitter21 apr. 2018 - 21:46

Een onderwijsinstelling is er immers primair voor onderwijs, en niet voor zaken die daar niet direct aan gerelateerd zijn. Daar kan ik mij in vinden.

2 Reacties
Auslander
Auslander22 apr. 2018 - 9:57

@ Thuiszitter Zullen we ook de Wc’s, aanpassingen voor invaliden, fietsrekken, parkings, kantines, de groen etc. er weghalen, want die hebben “primair” niks met onderwijs te maken en “daar niet direct aan gerelateerd zijn”?

simpson_jr
simpson_jr22 apr. 2018 - 15:18

Ik leer eigenlijk best veel zonder dat ik op een stoel of aan een tafeltje zit, ook maar afschaffen?

Thuru
Thuru21 apr. 2018 - 20:30

Hier kan je alleen mee eens te zijn met dit stuk.

1 Reactie
Martin108
Martin10822 apr. 2018 - 5:07

Amen.