Joop

Is minister Schippers wel goed op de hoogte?

  •  
29-08-2014
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Of deed ze een een pleidooi om aanpassingsstoornissen in het verzekeringspakket op te nemen
Moet je niet een aantal dingen die bij het leven horen veel meer in je eigen sociale kring zien uit te vogelen en zul je niet een beroep op de gezondheidszorg moeten doen als je echt last hebt van ziekte?
Dat zei minister Edith Schippers op 10 juli 2011. Ondanks protesten van beroepskoepels van psychologen en psychotherapeuten wordt sinds 1 januari 2012 de behandeling van aanpassingsstoornissen niet meer vergoed vanuit het basispakket.
Een aanpassingsstoornis treedt op indien er sprake is van aanhoudende stress als reactie op een ingrijpende verandering zoals scheiding, verlies van werk, overlijden en ziekte. Cliënten met aanpassingsstoornissen krijgen de hulp alleen vergoed als deze wordt geboden door huisartsen, POH-GGZ, inloophuizen of via internet therapieën. Wie een aanpassingsstoornis heeft en hulp wil door een psycholoog krijgt geen vergoeding van de zorgverzekeraar.
Dat deze regel grote problemen kan geven bij mensen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken wordt geïllustreerd in een artikel in Trouw waarin de stress, angst en depressieve gevoelens beschreven worden bij partners van kankerpatiënten. Naar aanleiding van dit artikel heeft Renske Leijten (SP)  Kamervragen gesteld aan Minister Schippers.
Op de vraag van Renske Leijten:
Vindt u dat mensen die kampen met een aanpassingsstoornis doordat hun partner  kanker heeft (gehad) zich aanstellen, en dit met een goed gesprek met de buurvrouw kunnen oplossen? Kunt u uw antwoord toelichten?
antwoordt Minister Schippers:
Het krijgen van kanker is ingrijpend voor de patiënt zelf, maar ook voor de naasten die daarmee te maken krijgen. Natuurlijk kunnen familie en vrienden van mensen met kanker en hun naasten ondersteuning bieden. Als psychologische hulp of psychosociale ondersteuning noodzakelijk is, moeten deze mensen daar ook gebruik van kunnen maken. Zoals ik in mijn vorige antwoorden heb aangegeven, ben ik van mening dat de huisarts en de POH GGZ deze zorg kunnen verlenen of instanties als inloophuizen of internettherapieën. Daarnaast vergoeden veel verzekeraars via de aanvullende verzekering hulp bij aanpassingsstoornissen.
Er zijn drie mogelijkheden:
Als dit laatste het geval is dan wil ik deze suggestie van harte ondersteunen. Vroegtijdige interventies bij aanpassingsstoornissen kunnen veel leed en kosten besparen!
Update 01.09  14:45
Na verschijnen van dit artikel werd duidelijk dat ook zorgverzekeraar De Friesland eerstelijns psychologische hulp vergoedt uit de aanvullende verzekering.

Meer over:

opinie, leven,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (13)

FritsBosch1
FritsBosch129 aug. 2014 - 12:59

Beste Truus, Het 'addertje' is dat als de huisarts een client verwijst met een indicatie 'de weg kwijt' of 'aanpassingsstoornis' de zorgverzekeraar geen vergoeding biedt. Er moet bijvoorbeeld een angststoornis of een depressie geconstateerd zijn. Relatieproblemen, werkproblemen, aanpassingsstoornissen, slaapproblemen en seksuele problemen worden niet vergoed. Waarschijnlijk staat dat in de kleine kettertjes van de polis!

lembeck
lembeck29 aug. 2014 - 12:59

Ik gok zomaar op nummer TWEE, Frits. Afgaand, op alle andere zaken die uit haar ministerie over ons land worden uitgerold en op wat ze fier in microfoons staat te vertellen. Ook echter op de minder drastische maatregelen over tabak, dankzij de Tabakslobby.

1 Reactie
Brauswasser
Brauswasser29 aug. 2014 - 12:59

Minister Schippers heeft geprobeerd om het probleem te bagatelliseren. Is dat alles door de tijd niet te groot geworden en derden kunnen niet alles oplossen. Mijn kinderen en kleinkinderen hoeven niet de kinderen van onze rekeningen te worden. Met 23 jaar (1970) was ik compleet wees zonder broers of zussen. Wel had ik een fantastische vriendin waar ik nu al 42 jaar mee getrouwd ben. Daarnaast ben ik zesmaal uit de dood opgestaan dankzij operaties. Dus naast succes hebben wij ook hele grote klappen gehad, die ik niet nader zal detailleren, want er is nog meer. In 1970, zat ik in de situatie dat ik (wij) de drank en drugs hadden kunnen binnen halen, maar wij kozen voor studie, werk en later het opbouwen van een bedrijf. Je krijgt niets voor niets, maar dat gevoel is een tijd weggeweest. Alles kon, alles mocht, alles moet. Mensen moeten weer meer gaan leren om hun eigen boontjes te gaan doppen, binnen de plussen en minnen die je tegen komt in je leven en minder gaan leunen op alles wat is ontstaan en niet meer betaalbaar is.

Brauswasser
Brauswasser29 aug. 2014 - 12:59

Relatieproblemen, werkproblemen, geldproblemen en seksuele problemen. In hoeverre heeft dat met gezondheid te maken ? Waar leg je de grens ? Een tijd geleden met mijn buurman, net weduwnaar, mocht geen autorijden, naar een psychologisch centrum geweest. Ik moest een uurtje wachten. In de wachtruimte zaten een zestal gefrustreerde vrouwen, die waren ingeruild voor zo’n jong ding, wat ik uit de gesprekken kon opmaken. Moet ik daarvoor ziektekosten premie betalen ? omdat Pa een nieuwe wip wil ? Heeft niets met directe gezondheid en directe gezondheidszorg te maken. Lijkt mij dat als ik de weg kwijtraak omdat mijn partner zwaar ziek is psychologische hulp krijg. Zwaar ziek. Dat is van een totale andere proportie, dan oorzaak nieuwe wip.

2 Reacties
Brauswasser
Brauswasser29 aug. 2014 - 12:59

Dat “zestal gefrustreerde vrouwen” werd van tijd tot tijd wel vervangen door andere gefrustreerde vrouwen, die waren ingeruild voor zo’n jong ding. Ik heb daar alleen gefrustreerde vrouwen gezien.

FritsBosch1
FritsBosch129 aug. 2014 - 12:59

Beste Nick, Klasse dat je je buurman zo helpt maar praktische hulp is toch wat anders dan psychologische hulp. Als psycholoog zou ik toch wat meer willen weten over de ""6 gefrustreerde vrouwen, die waren ingeruild voor zo’n jong ding, omdat Pa een nieuwe wip wil.""Het klinkt wat generaliserend. Ik kan mij voorstellen dat de huisarts onderscheid maakt en de ene mevrouw zelf kan begeleiden of aanraadt steun in de omgeving (buurman?) te zoeken, de ander met lichte klachten naar de POH-GGZ verwijst en de volgende met depressie of angst naar de psycholoog. Is het crisisachtig (suïcidedreiging) dan kan verwezen worden naar een GGZ-instelling. Het is moeilijk om een vergelijking te maken tussen individuele gevallen op grond van een oppervlakkige observatie. Wat voor de een een trauma is kan de ander goed zelf verwerken.Helaas valt er nu een deel van de cliënten tussen de wal en het schip omdat zij ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt maar geen diagnose kunnen krijgen die op de lijst staat van verzekerde zorg. Zij kunnen er hopelijk voor kiezen om een aanvullende verzekering te nemen waar deze hulp wordt vergoed.In dat geval betaal jij daar niet aan mee!

Woeki Hypo
Woeki Hypo29 aug. 2014 - 12:59

Is minister Schippers wel goed op de hoogte? Ik denk dat neoliberalen in de eerste plaats een politieke agenda hebben, ook op het gebied van de psychologie. Wat de huidige neoliberale en rechtse elite doet is de hele wetenschap, inclusief de psychologie, ondergeschikt maken aan de neoliberale en rechtse ideologie. Ook kennis is handel en corrupt. Deze (neoliberale en rechtse) politiek is er tevens op gericht om gewone mensen hun (sociale) rechten af te pakken. Onderdeel hiervan is het basispakket (het sociale element in de verzekering) uit te kleden en zoveel mogelijk over te hevelen naar een aanvullende verzekering (het individuele element in de verzekering). Iedere keer als de oppositie (inclusief de professionals) niet oplet of niet krachtig genoeg is. Professionals (hogeropgeleiden) zouden niet tevreden moeten zijn, wanneer een belangrijk onderwerp (van het basispakket) naar de aanvullende verzekering verhuist. Want dit betekent minder of geen toegankelijkheid tot medische behandeling voor armere groepen (geld) en mensen met een verhoogd risico (risico selectie). Als een miljonair een villa- of kasteel- aanpassingsprobleem heeft, dan zal de minister er geen enkel probleem mee hebben als er een verzekeringsmaatschappij is, die denkt de psychologische behandeling van dit probleem te kunnen vergoeden. Uit een aanvullende verzekering. Verschil humanistische en neoliberale wetenschap. Als psychologen hun vak belangrijk vinden uit humane of humanistisch wetenschappelijke redenen, dan moeten deze psychologen (meer) onderzoek doen naar het (extreem) radicale en dwangmatige denkpatroon van het neoliberalisme en de neoliberale economie en het psychologische karakter van de betreffende denkers. De neoliberale economie (een eenzijdig gerationaliseerde en geïnstitutionaliseerde structuur) is een psychopathie, narcisme en extremisme. Een top wetenschap voor "maximizers" en gebaseerd op de ondeugd. Doen de humanistische psychologen dit niet, dan worden ze (de ene hand van de wetenschap) door een belangrijk deel van hun collega wetenschappers of hogeropgeleiden met een ernstige psychologische problematiek (de andere "zichtbare" hand van de wetenschap) onder de voet gelopen. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

1 Reactie
FritsBosch1
FritsBosch129 aug. 2014 - 12:59

Beste Woeki, Ik kan je analyse prima volgen en ben het ook grotendeels met je eens. Graag wil ik een ding nuanceren Je schrijft: ""Professionals (hogeropgeleiden) zouden niet tevreden moeten zijn, wanneer een belangrijk onderwerp (van het basispakket) naar de aanvullende verzekering verhuist"". Ik ben dat wel met je eens maar de werkelijkheid is dat een paar jaar geleden al een deel van ons werk uit onze handen is geslagen. Ondanks de vele protesten van beroepskoepels zijn Ministerie,adviesorganen en zorgverzekeraars doorgegaan op deze weg. Nu ook andere partijen (cliënten, arbodiensten) gaan klagen komt er mogelijk wat meer draagvlak dat de psychologen dat deel van het werk terug krijgen. De kans dat een ZV aanpassingsproblemen gaat vergoeden uit de aanvullende verzekering schat ik momenteel hoger in dan een ook door mij gewenste uitbreiding van het basispakket.

[verwijderd]
[verwijderd]29 aug. 2014 - 12:59

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
lembeck
lembeck29 aug. 2014 - 12:59

En dat voegt toe.... wat ook weer precies?

FritsBosch1
FritsBosch129 aug. 2014 - 12:59

Beste Phelan, Ik ben niet bang voor een teruglopend aanbod van cliënten want dat is al een feit. Dat geldt voor de hele generalistische basis GGZ. De terugloop is ook al geconstateerd door minister Schippers .Er zijn wachttijden bij POH-GGZ , bij de Specialistische GGZ en de generalistische basis-GGZ wordt overgeslagen. Dit heeft te maken met een "markt" in een ongelijk speelveld . Ik heb echter genoeg vertrouwen in de kwaliteit van ons hulpaanbod zodat wij ook deze fase kunnen overleven!

JoopSchouten2014
JoopSchouten201429 aug. 2014 - 12:59

Het is optie 2; Minister Schippers heeft geprobeerd om het probleem te bagatelliseren. En niets anders.

1 Reactie
lembeck
lembeck29 aug. 2014 - 12:59

YEP.... er is geen andere mogelijkheid.