Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Is Israël een laatste rest van het kolonialisme?

  •  
14-10-2023
  •  
leestijd 7 minuten
  •  
4455 keer bekeken
  •  
ANP-480361188

Of hebben we hier te maken met het zoveelste voorbeeld van een omvolkingstheorie?

Je hoort de laatste dagen vaak: "Israël is een van de laatste koloniale projecten. Daarom heeft het geen bestaansrecht". Of woorden van (min of meer) gelijke strekking. Niet iedereen voegt daar dan aan toe dat Hamas evenmin deugt.

Theodor Herzl kreeg met zijn boek Der Judenstaat (1896) weerklank. Een jaar later riep hij het eerste Zionistische congres bijeen. Zo ontstond er langzaam maar zeker een steeds breder geschakeerde beweging die immigratie van Joden naar Palestina propageerde omdat daar voor hen een veilig thuis tot stand kon komen. Op dat moment maakte het Heilige Land deel uit van het Ottomaanse rijk, dat zich uitstrekte van Albanië tot de Perzische Golf en van de Kaukasus tot Aden. Voor Palestina hadden de sultans maar beperkte aandacht.

Het Ottomaanse Rijk sloot zich een paar weken na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog aan bij Duitsland. Met name de Russen en de Engelsen vielen Het Ottomaanse Rijk met kracht en met zeer wisselend succes aan. Bij de Britse strategie behoorde het creëren van binnenlands verzet. Zo slaagde de beroemde inlichtingenofficier T.E. Lawrence erin de vorsten en volkeren van het Arabische Schiereiland in opstand te brengen tegen de Ottomanen met de belofte dat de geallieerden hen dan een onafhankelijk groot Arabisch Rijk zouden geven. Lawrence verwierf grote roem met zijn nogal onleesbare memoires Seven Pillars of Wisdom (1926) waarop veel later de succesfilm Lawrence of Arabia werd gebaseerd met Peter O´Toole in de hoofdrol. De film kreeg zeven Oscars.

De Britten gingen zelf ook tot de aanval over. Ze leden op het schiereiland Gallipoli een zware nederlaag tegen de Ottomaanse  troepen onder leiding van Kemal Pasja, de latere Atatürk. Invasies van Irak en Palestina hadden meer succes ook al ging het met name op het laatstgenoemde front alles behalve van een leien dakje.

In dat kader hoort de beruchte Balfour Declaration thuis. Deze verklaring wordt door velen als het begin beschouwd van het koloniale project Israël en dus van alle ellende. In Britse regeringskringen was de gedachte opgekomen dat de zionisten misschien net zo bruikbaar waren als de Arabische woestijnbewoners rond Lawrence. Op 2 november 1917 schreef minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour een briefje aan Lord Lionel Walter Rothschild, een zeer vooraanstaand joods leider in het Verenigd Koninkrijk met het verzoek de volgende verklaring door te geven aan de Zionist Federation of Great Britain and Ireland.

"His Majesty's Government views with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."

Balfour_declaration_unmarked

Op dat moment was de Britse invasie van Palestina nog in volle gang. Op 10 december 1917 pas viel Jeruzalem. Het duurde nog een half jaar voor heel het land veroverd was.

Het is belangrijk te beseffen wat er precies in de verklaring van Balfour staat: De Britse regering ondersteunt de vestiging van een nationaal joods tehuis in Palestina, op de nadrukkelijke voorwaarde dat niets gedaan wordt dat de burgerlijke en religieuze rechten van niet-Joodse gemeenschappen in gevaar brengt en evenmin de rechten en de status die joden genieten in andere landen.

Met andere woorden: de zittende bevolking van Palestina mocht er geen enkele last van hebben. Andere landen mochten hun joodse burgers niet ontrechten om ze naar het joods nationaal tehuis af te schuiven.

Na de capitulatie van het Ottomaanse Rijk zijn de Arabieren op grote schaal door de geallieerden bedrogen. Een delegatie onder leiding van de Egyptische staatsman Saad Zaghloul werd aan de deur gezet bij de vredesonderhandelingen van Versailles. Een groot Arabisch rijk kwam niet tot stand. Engeland en Frankrijk verdeelden het Midden-Oosten onderling en namen het bestuur in handen, zogenaamd als mandataris van de Volkenbond, de pas opgerichte voorloper van de Verenigde Naties. Het Verenigd Koninkrijk maakte van zijn mandaatgebieden Irak en Transjordanië, monarchieën die onder strak koloniaal toezicht bleven staan. Daarmee scheepte men twee prinsen uit Mekka af, die Lawrsence essentiële steun hadden gegeven. Uiteraard werd de bevolking niets gevraagd. Koning Abdoellah II van Jordanië stamt van zo'n prins af.

Palestina was een lastiger zaak want daar kwam het al gauw tot botsingen tussen Arabische ingezetenen en Joodse nieuwkomers. De Britten probeerden – de dubbele boodschap in de Balfour Declaration indachtig - immigratie uit Europa zoveel mogelijk te frustreren, tegen te gaan en te beperken. Dat beleid hielden ze tot hun vertrek in 1948 vol. Vandaar dat de Joodse terreurbewegingen Britse soldaten en bestuurders als doelwit kozen. Zo pleegde de Irgoen van de latere Israëlische premier Menachem Begin op 22 juli 1946 een aanslag op het King David Hotel in Jeruzalem, waarbij 91 personen omkwamen onder wie ook een aantal joden, die kennelijk als collaborateur werden beschouwd. Het was geen koloniaal project allemaal. Het was een wespennest.

Arabische Palestijnen op hun beurt maakten geen geheim van hun sympathie voor de nazi's en hun hoogste religieuze leider Amin Al-Hoessein, de mufti van Jeruzalem die de Al-Aqsa moskee beheerde, liet zich met graagte voor het karretje van Hitler spannen. De Wehrmacht bracht trouwens een Vrij Arabisch Legioen op de been.

Nieuwe joodse immigranten kwamen het land binnen met methodes die wij tegenwoordig als mensensmokkel zouden definiëren. In het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog arriveerden zij op wrakke schuiten die door zionistische organisaties werden uitgereed en bemand. Dat is het onderwerp van Exodus, de bestseller van Leon Uris, die net als the Seven Pillars of Wisdomwerd verfilmd. Geen Oscars, wel veel bezoekers, Als de Britten zo'n schip tijdig in de gaten kregen, verdwenen de opvarenden naar interneringskampen op Cyprus. 

De parallel met de huidige immigratie naar Europa is opvallend. Ook hier pleiten politici ervoor immigranten ergens buiten de Unie op te bergen. Daarbij wordt dan verwezen naar de praktijk van Australië. Net als rechts-populistische politici van nu beweerden de tegenstanders van het Nationaal Joods tehuis dat Palestina al inwoners had, zo vol genoeg was en dat immigranten er niets te zoeken hadden. Zij waren kolonisten. Precies zo redeneren Europeanen die aan de islamisering van hun continent geloven. Zij stellen dat er geen plaats is voor zoveel immigranten en dat er sprake is van een al dan niet bewust geplande kolonisatie. Daarbij gebruiken zij graag de term omvolking. Wie Israël een koloniaal project noemt, onderschrijft dus de theorie van de omvolking, niet door moslims, maar door joden. Je begeeft je dan ideologisch op zeer glas ijs. Dat moet een ongemakkelijk gevoel geven, tenzij je trouw bent aan Thierry Baudet, die inmiddels afstand neemt van Israël.

Bovendien zijn – nogmaals - de Britten tijdens hun mandaat de immigratie van joden altijd tegen gegaan met manieren die Europese landen nu toepassen om inwijkelingen uit armere landen op een afstand te houden.

De kwestie Palestina was een van de eerste grote pijnpunten op de agenda van de pas opgerichte Verenigde Naties. Op 29 november 1947 namen zij resolutie 181 aan die de verdeling inhield van het inmiddels onheilige land in een joods en een Palestijns deel. Een voortzetting van het Britse mandaat had nu geen zin meer. De laatste Britse troepen zouden op 1 augustus 1948 vertrokken moeten zijn. 1 oktober 1948 was de deadline voor de uitroeping van de beide staten. De Arabische kant wees dit plan onmiddellijk met grote verontwaardiging van de hand. Het kwam tot botsingen tussen Palestijnen en joden, die inmiddels de beschikking hadden over een eigen leger.

Ver voor de deadline van 1 augustus, al op 15 mei 1948 vertrokken de laatste Britse troepen. Diezelfde dag riepen de joden de staat Israël uit met de grenzen zoals die in resolutie 181 waren vastgelegd. De Arabische staten erkenden die niet. In plaats daarvan begonnen zij diezelfde dag nog een oorlog, die ze grotelijks verloren. Daardoor slaagde Israël erin het grondgebied uit te breiden. In dat kader kwam de Nakba, de verdrijving van de Palestijnen tot stand. Zij kregen ook nog eens geen kans in de gebieden die hen restten, de beloofde eigen staat te stichten. Gaza werd geannexeerd door Egypte en de West Bank door Jordanië.

Sindsdien besteden Israëli en Palestijnen een groot deel van hun creativiteit en middelen aan onderlinge strijd. Palestina is ongeveer net zo groot als Nederland. Momenteel wonen er een kleine 4 miljoen Palestijnen en 9,364 miljoen Israëlische staatsburgers. Bij elkaar zijn dat iets meer dan dertien miljoen mensen

Het voorbeeld van Nederland leert dat een land daarmee nog lang niet vol is. Er is ruimte zat voor de Joodse én de Palestijnse diaspora. Dan moet je de hulpbronnen natuurlijk wél besteden aan wederzijdse steun en gezamenlijke opbouw, zoals de Nederlanders dat de afgelopen drie kwart eeuw hebben gedaan. Maar dat is niet gebeurd. Men koos voor oorlog.

Lees Theodor Herzl's Judenstaat in het Engels hier.

Een aardig en niet steeds onkritisch beeld van deze geschiedenis vanuit Israëlisch oogpunt biedt de Netflix-serie The Beauty Queen of Jerusalem:

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: terugkeer van de confessionele politiek?

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (66)

Jaime van Goes
Jaime van Goes15 okt. 2023 - 20:45

Deze reactie is verwijderd

Jaime van Goes
Jaime van Goes15 okt. 2023 - 20:45

Deze reactie is verwijderd

JaapBo
JaapBo15 okt. 2023 - 19:52

Jammer dat Han vd Horst onjuistheden debiteert om racisme tegen Palestijnen te verbergen: - de Balfour-declaratie ontkende de politieke rechten van Palestijnen; he was een racistische declaratie - de Britten lieten in de mandaat-periode juist wel veel Joden immigreren naar Palestina; pas op het laatst, na een grote Palestijnse opstand, stelden ze grenzen - de Nakba was geen reactie op de aanval door Arabische landen in 1948, maar juist andersom; op 15 mei 1948 waren er al meer da 250.000 vluchtelingen door zionistisch geweld; bovendien vielen de zionisten systematisch vreedzame Palestijnen aan en verjoegen ze - natuurlijk is Israël een koloniaal project: zonder Europese kolonisatie had het niet bestaan; bovendien koloniseert Israël nog steeds op de Westoever, en is de oorlog nu ook een koloniale oorlog, dat is te zien aan het disproportionele geweld, dat geen zelfverdediging is, maar gericht op onderwerping van de inheemse bevolking - zelfs in "Der Judenstaat" voorspelde Herzl al het racisme van de Joodse staat in de figuur van Dr Geyer, al was die misschien minder erg dan Ben-Goerion en Netanyahu - Israël geeft superieure rechten aan Joden boven Palestijnen; ook al zou dat geen kolonisatie zijn, het is racisme

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst15 okt. 2023 - 21:54

Godsheremejezus, dan zet ik de Balfour Declaration er in extenso in en nog debiteer je er onzin over. Herbert Samuel, de eerste Britse commissaris in Palestina, beperkte de immigratie al. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Pater
Pater16 okt. 2023 - 1:34

@VdHorst Ga dan vooral even door. De Nakba begon al in 1947. Israël is een apartheidsstaat geworden, in toenemende mate ook voor de Palestijnen die gewoon Israëlische burgers zijn. Kom, even doorzetten!

Mirzas
Mirzas15 okt. 2023 - 15:16

Twee opmerkingen. Hamas deugt van geen kant, maar is niet als gelijke tegenhanger van Israël neer te zetten, zoals u in uw introductie lijkt te impliceren. Hamas is niet synoniem aan 'het Palestijnse volk'. Er is hier geen sprake van twee gelijkwaardige partijen die met elkaar in conflict zijn en die daarbij beiden in dezelfde ademtocht veroordeeld moeten worden om recht te doen aan de waanzin daar. U schrijft: "Precies zo redeneren Europeanen die aan de islamisering van hun continent geloven. Zij stellen dat er geen plaats is voor zoveel immigranten en dat er sprake is van een al dan niet bewust geplande kolonisatie. Daarbij gebruiken zij graag de term omvolking. Wie Israël een koloniaal project noemt, onderschrijft dus de theorie van de omvolking, niet door moslims, maar door joden. Je begeeft je dan ideologisch op zeer glas ijs. Dat moet een ongemakkelijk gevoel geven, tenzij je trouw bent aan Thierry Baudet, die inmiddels afstand neemt van Israël." Het moge zo zijn dat het begrip kolonisatie ook wordt ingezet om te waarschuwen voor omvolking, maar doet u hier niet enigszins aan kolonisatie van het woord kolonisatie? Er is verschil tussen je doelbewust en gradueel steeds meer land, privilege en gezag toe-eigenen en de al dan niet bewuste doelen van de versnipperde vluchtelingenpopulatie in Europa. Kolonisatie is daarmee veel passender bij wat Israël aan het doen is dan bij wat vluchtelingen 'doen', zo die al iets 'doen'.

Pater
Pater15 okt. 2023 - 14:53

Tjonge, wat vlieft VdHosrt uit de bocht. Vreemd dat hij verzuimt te vertellen dat diverse zionistische milities al in 1947 begonnen waren met de gewelddadige verdrijving van honderdduizenden Palestijnen (de Nakba, https://nl.wikipedia.org/wiki/Nakba): ca. 300.000 vóór de oorlog, 750.000 erna. En dat dit ook de opzet was van de joodse leiders. Het streven naar een joods tehuis was vervangen door het streven naar een joodse staat. Daar kun je geen Palestijnen bij gebruiken. VdHorst noemt het boek Exodus, zonder te noemen dat bijv. Ben Goerion dat de beste propaganda was ooit geschreven. Joden zijn in het boek helden, ontsnapt aan de nazi's. Arabieren zijn dom, sluw, vies. Ook historisch klopt er veel niet. Het lijkt of VdHorst nooit verder is gekomen dan de versie van Exodus. https://nl.wikipedia.org/wiki/Exodus_(roman) De moefti van Jeruzalem koos voor samenwerking met de nazi's, klopt. Dat gold ook voor heel wat Oekraïeners, die een kans zagen van de onderdrukking en uithongering door Rusland af te komen. Gek, ik hoor VdHorst daar nou net niet over. Ik schrik van de vergelijking tussen de migratie van joden naar Palestina met die van vluchtelingen naar Europa nu. De joden wilden een eigen, joodse staat stichten, dat heb ik van Syriërs of Oekraïeners nog niet gehoord. En dat wij NLpers de afgelopen 75 jaar hebben samengewerkt en dat de joden en palestijnen dat ook zouden moeten doen is wel de meest onzinnige vergelijking die ik in deze discussie ooit ben tegengekomen.

2 Reacties
Pater
Pater16 okt. 2023 - 1:37

Komaan, VdHorst, even doorbijten en je ongelijk bekennen. (NLpers moet zijn NL-ers oftewel Nederlanders. Vlieft = vliegt).

DanielleDefoe
DanielleDefoe16 okt. 2023 - 15:10

[ .. historisch klopt er veel niet.] Het is dan ook fictie al schijnt het wel veel invloed hebben gehad op de beeldvorming in de US. Het stond op de bestsellerslijst van The New York Times. Exodus “became the real Israel for millions” lezers en later kijkers.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout15 okt. 2023 - 12:30

Han van der Horst is op de verkeerde weg. De geschiedenis zoals hij deze hier weergeeft is dertig jaar geleden al weerlegd door joodse historici en daarna door andere Israëlische prominenten. Herhaling van de officiële hasbara brengt joden in gevaar. Aangezien bij Han de veiligheid van joden in al zijn artikelen over de bezetting als eerste prioriteit ziet, is dat extra pijnlijk. Er is sprake van herhaling van zetten, aangezien ik nog geen jaar geleden de correctie van het ''politieke zionisme'' die ook buiten de grenzen van Israël steeds verder voortwoekert via de scapegoating van Jeremy Corbyn en in het gevolg daarvan zelfs de uitstoting van joden als ''antisemiet'' ten gevolge hebben gehad, de IHRA waar veel joden tegen protesteren en andere gevolgen in het westen, in maar liefst zo'n 6000 tekens heb verwoord: https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/waarom-is-israel-tegen-het-internationaal-gerechtshof

tinus1969
tinus196915 okt. 2023 - 11:27

Het Israëlische kolonialisme is atypisch. Meestal wordt een kolonie opgezet en gesteund door een staat of iig een vorst. Maar Israël is een kolonie van vluchtelingen, die naar een gebied gingen waar effectief centraal gezag ontbrak. Palestina was rond 1900 eerst een verarmde/verwaarloosde provincie van het Ottomaanse Rijk en daarna een Brits gebied met onduidelijke status. Zowel Britten als Ottomanen konden niet verhinderen dat er grote groepen Oost-Europese vluchtelingen arriveerden, zich vestigden en er een parallelle maatschappij opbouwden. Voorzover ik weet is er maar één precedent: de ‘Mayflower’ en andere Europese vluchtelingen naar noordamerika, met name New England.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst15 okt. 2023 - 21:57

Het Britse mandaatgebied had een glasheldere status. Je taal over de parallelle maatschappij is precies die van Wilders en het Vlaams Belang.

android1984
android198415 okt. 2023 - 9:03

mijn mening over de stelling: "Is Israël een laatste rest van het kolonialisme?" Nee, cyprus, westelijke sahara, tibet om er een paar te noemen.

Panthera
Panthera15 okt. 2023 - 8:53

Bedankt Han, stof tot nadenken. Want een schuldige aanwijzen als je niet op hoogte bent van het hele relaas, dat kan bij de slachtoffers ervan, ook nog eens als heel dom overkomen. Vraag maar aan onze Koningin Máxima.

Ewout Pool
Ewout Pool15 okt. 2023 - 7:27

Beste heer van der Horst, dank voor uw betoog. Overigens krijg ik sterk het gevoel dat Rusland hier (via Iran) de hand in heeft gehad, of in ieder geval op de hoogte was van de timing. Want terwijl het oog van de wereld op Gaza was gericht is Moskou een groot offensief begonnen. Daarnaast zal het Moskou niet slecht uitkomen dat de Amerikaanse wapenproductie nu over 2 conflicten moet worden gedeeld. De patstelling in het Huis van Afgevaardigden is daarbij denk ik de kers op de taart. Overigens heb ik hier geen enkel bewijs voor gezien, maar het lijkt wel érg toevallig.

TwoTone
TwoTone15 okt. 2023 - 7:16

Het is maar net hoever je teruggaat. De eerste joodse ballingschap was al in de zesde eeuw voor christus na inname van Jeruzalem. Welk referentiepunt hanteer je dus ? Ander voorbeeld: Kiev heeft een belangrijke oorsprong als oprichtingsplaats van de Sovjet-Unie. Wie geeft er gelijk ? Vrede krijg je dus door overeenstemming te bereiken over grenzen of op basis van macht de balans intact te houden. En dan de EU: de EU denkt vrede te organiseren door het negeren van grenzen of door ze op te doeken en culturele en geloofsverschillen te negeren. Met grote onderhuidse spanningen als gevolg. De west Europese gedachte is dus ook geen enkele garantie voor succes. (Vrede was/is er niet door de Eu maar door de VN, Amerika en Uk, o.a. op basis van macht). Vanuit hier dus een oplossingen bedenken voor Israël/Palestijen is vooral erg naief en misschien wel gevaarlijk. Wij hebben niet generaties in Israël geleefd met de mogelijkheid af en toe een raket op je kop te krijgen of generaties lang onderdrukt geleefd in de gaza strook. Het zou ons eens sieren terughoudend te zijn, bescheiden en onze eigen positie in de wereld eens op realistische basis te bezien. Cultureel (en geloofstradities) balans organiseren in onze eigen stedelijke gebieden moet een veel hogere prioriteit krijgen dan ons focussen op meer immigratie en ons bezighouden met andermans oorlogen. Er is in NL meer dan genoeg werk aan de winkel om toekomstig onrust te voorkomen.

Frits Jansen
Frits Jansen15 okt. 2023 - 6:51

Het (ex-)Kamerlid Bouchallikht heeft gelijk. HAMAS zijn niet een stel boeven die zich voor de lol misdragen, maar het product van minstens een eeuw geschiedenis. En "we" leren er nog steeds niet van. We moeten ook kijken naar de nieuwste geschiedenis. Door de holocaust was kritiek op Israël lang taboe, al doen de Israëliërs er alles aan dat taboe weg te nemen door hun misdragingen. Israël is maar een klein landje: half zo groot als Nederland, met nog geen tien miljoen inwoners. Het probleem is de diaspora, vooral een machtige lobby van rijke, conservatieve Amerikaanse Joden die maken dat constructieve voorstellen tot electorale zelfmoord leiden. Europa kan dat nauwelijks corrigeren, want de Duitsers schamen zich nog steeds zo over de holocaust dat van hen geen constructieve oplossingen te verwachten zijn. Nederland heeft met Sigrid Kaag een expert in internationale politiek in huis. Die zal zeker de andere kant zien, want is getrouwd met een Palestijn. Laten we snel haar mislukte nationale politieke carrière vergeten en haar inzetten in zaken waar ze wel goed in is. Maar laten we in elk geval niet zomaar partij kiezen.

5 Reacties
Marcus A.2
Marcus A.215 okt. 2023 - 7:32

"HAMAS zijn niet een stel boeven die zich voor de lol misdragen" Ze beleven anders wel bijzonder veel plezier aan het vermoorden van joden, en doen qua wreedheid niet onder voor Isis. Ik kies zonder twijfel tegen hamas.

H@wkeye81
H@wkeye8115 okt. 2023 - 8:17

U heeft blijkbaar niet de beelden gezien die ik heb gezien. Dan had u wel anders gereageerd.

onyxcumulus
onyxcumulus15 okt. 2023 - 9:33

@H@wkeye81 15 okt. 2023 - 10:17 ###U heeft blijkbaar niet de beelden gezien die ik heb gezien. Dan had u wel anders gereageerd. ### U bedoeld die bus met palestijnse burgers die door de Israeli aan flarden is geschoten?

Gerygrr
Gerygrr15 okt. 2023 - 11:12

Ik word misselijk van de woorden van de Hamas leider, die het vermoorden van vrouwen en kinderen verdedigt door te stellen, dat de staat Israël een militaristische staat is, die uit louter militairen bestaat….

Daslief
Daslief15 okt. 2023 - 13:56

Ik word daar ook misselijk van, en net zo misselijk word ik als ik hoor verdedigen dat Gaza wordt afgesloten van voedsel-water-electriciteit of gebombardeerd omdat er Hamas-aanhangers tussen de bevolking rondlopen.

ThijsHuib
ThijsHuib15 okt. 2023 - 6:00

Dank voor de uitleg Han. Mijn kennis van de geschiedenis is verdiept; met name die periode tussen 1917 en 1940. Dank.

Ch0k3r
Ch0k3r15 okt. 2023 - 5:22

De afgelopen 100jaar hebben bijgedragen,, maar het werkelijke probleem ligt millennia geleden. Als we voor de gein er ff vanuit gaan dat de Torah en de Koran de waarheid beschrijven (hahaha), dan was dat land van een andere groep mensen voordat Mozes die kant op ging. En Mohammed had ik den beginne geen land, dan heeft ie ook veroverd. Mozes en Mohammed en hun volgelingen waren kolonisten. Zolang men hier op aarde nog waarde hecht aan die religieuze onzin, wordt het niet anders daar. Als mensen het niet met woorden afkunnen, beginnen ze met vechten. En religieuze discussies kun je niet met woorden winnen, aangezien de woorden geen basis hebben. Claims zonder fundament. Dus gaat men bloed laten vloeien met hun 21e eeuwse wapens, vanwege onzin uit de bronstijd. Het heilige land werd pas heilig nadat men genoeg bloed had laten vloeien. Wat dat betreft is de situatie geen drol veranderd. Wat dat betreft heeft niemand heeft recht op dat land.

Zulu Dawn
Zulu Dawn14 okt. 2023 - 23:48

(Red.) "Is Israël een laatste rest van het kolonialisme?" - Ik ben bang van niet. Ik heb vernomen dat de Australische bevolking, het erkennen van de oorspronkelijke bewoners middels een referendum heeft afgeketst. 'Struggle goes on!"

Paul Spijkers
Paul Spijkers14 okt. 2023 - 23:00

Bijvoorbeeld het territoriale landelijke rijk van de zgnde Chineesche Volks Republiek, Die maakt de Turkestaamse mensen tot onderdrukte slaven wiens cultuur verboden is, steelt het land van de Mongolen en heeft net hun taal verboden, en breekt Tibet in stukjes, breekt hun tempels af en noemt het niet meer Tibet. Chineesche compagnies verspreiden hun extra territoriale rechten in Afrika, bezitten de infrastructuur van Laos, en maken verdragen tussen veilighieds diensten in Oceanie. Indonesie in Papua, Rusland in Oekraine, Brazilie in de Amazone, India tegen Moslims en stammen, Arabie in Yemen. Kolonisme is harstikke in de mode. Alleen Europeesche geschiedschrijvers zijn wat provinciaal en denken teveel vanuit eigen verouderde verhalen en gezichts punten.

2BOrNot2B
2BOrNot2B14 okt. 2023 - 19:56

Hoe Links en rechts elkaar kunnen versterken: Han van der Horst op Joop op z'n best v.w.b. context en historie. Respect! GeenStijl op z'n best v.w.b. live-blogs. Respect!

Thuiszitter
Thuiszitter14 okt. 2023 - 18:55

Thx voor deze duidelijke uitleg Han . Er is ruimte zat voor de Joodse én de Palestijnse diaspora. Dan moet je de hulpbronnen natuurlijk wél besteden aan wederzijdse steun en gezamenlijke opbouw. En zo is het .

1 Reactie
Ouru
Ouru15 okt. 2023 - 7:33

Ruimte zat? Hoe komt u daar bij ? Het halve MO is een grote demografische tijdbom , de overbevolking in sommige landen is gigantisch Denk dat dit ook een van de oorzaken is van alle ellende van de laatste 30 jaar. Er worden door immigratie en groot geboorteoverschot, nieuwe spanningen opgebouwd, aan weerskanten

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout14 okt. 2023 - 18:34

Wie Israël een koloniaal project noemt, bevestigt slechts de bedoelingen de bedoelingen van de extreem rechtse Ze’ev Jabotinsky die in zijn zionistische revisionisme de juiste bedoeling zag van het politieke zionisme van Theodor Herzl. Jabotinsky achtte het gebruik van een ijzeren wand van Britse of joodse bajonetten tegen de Palestijnen om de zionistische koloniale ondernemingen te vergemakkelijken en de verbrokkeling van de andere “nog levende natie” dat het land bewoonde, mogelijk te maken. Op links maakten David Ben Goerion c.s. bij de oprichting van Ahdut Ha’avodah (unity of labor) in 1919 publiek bekend gemaakt wat er in de oprichting-statuten zoal gewenst en geëist werd: het hele Britse mandaatgebied moest een joodse socialistische republiek worden en al het land, water, grondstoffen moest ingeleverd worden bij het Israëlische volk als hun eeuwige eigendom. (Ben Gurion and the Palestinian Arabs, Shabtai Teveth, p.99) +972 magazine in 2019: Israel’s elections have been billed as a clash of the titans between Netanyahu and Gantz. But no matter who wins, the real victory goes to Vladimir Jabotinsky, the grandfather of the Likud. https://www.972mag.com/likud-nation/ “Wie Israël een koloniaal project noemt, onderschrijft dus de theorie van de omvolking, niet door moslims, maar door joden. Je begeeft je dan ideologisch op zeer glas ijs. Een ongemakkelijk gevoel, tenzij je trouw bent aan Thierry Baudet, die inmiddels afstand neemt van Israël’’ is ronduit demoniserend.

1 Reactie
tinus1969
tinus196915 okt. 2023 - 11:32

Mbt die omvolking, natuurlijk is het onvergelijkbaar- maar voor de analyse en de lessen is het zinvol om eens goed te bedenken waarom dat zo is. Het grote verschil lijkt me in de 20-30 van de vorige eeuw liggen, toen er sprake was van massa immigratie naar een gebied zonder centraal gezag. De huidige migranten naar NL kunnen niet het equivalent van kibboetsen opzetten.

Ivan61
Ivan6114 okt. 2023 - 18:32

Is Israël een laatste rest van het kolonialisme? Was dat maar waar Han. China en Rusland zijn al bezig op eigen manier en EU stelt weinig voor. Dat zien wij nu helaas maar daar hebben nabestaande aan beide kanten niks aan. Geschiedenis herkauwen heeft weinig nut. Laten wij vooruit kijken en zorgen dat beide partijen gedwongen worden te stoppen met vermoorden en dat zij gaan onderhandelen. VN kan een bewindvoerder aanstellen en blauwehelmen ook. Net zo lang tot dat duurzame vrede is. Geen Navo maar VN. Enige oplossing is tweestaten vind ik.

henk-alexander
henk-alexander14 okt. 2023 - 16:57

Als de IDF Gaza gezuiverd heeft, wacht Israël zelf ook een grote schoonmaak die het karakter zal kunnen krijgen van een burgeroorlog. Volgens Dan Perry (vgl. The Jeruzalem Post) staat de democratie op het spel door '...gebrek aan consensus over regelingen voor machtsdeling, diepgewortelde etnische en religieuze verdeeldheid, en regionale en sektarische spanningen.' De seculiere Israëliërs die grotendeels aan de wieg hebben gestaan van de staat, zullen worden overvleugeld door de rechtsreligieuze groepen (geboortecijfer van 7.1 kind) die een theocratie voor ogen hebben. https://m.jpost.com/opinion/haredim-not-arabs-or-iran-are-the-biggest-threat-to-israel-opinion-672968 https://m.jpost.com/opinion/article-750008

Sachs
Sachs14 okt. 2023 - 16:46

[De Arabische staten erkenden die niet. In plaats daarvan begonnen zij diezelfde dag nog een oorlog, die ze grotelijks verloren.] Op 15 mei 2048 was de Nakba, de georganiseerde etnische zuivering van Palestina, al zeven maanden bezig en waren 300.000 of meer Palestijnen verdreven. De Arabische troepen die de Palestijnen pas op 15 mei te hulp schoten slaagden er uiteindelijk te voorkomen in dat heel Palestina werd bezet. Dat gebeurde in 1967 alsnog, en ook die gebieden worden tot op de dag vandaag etnisch gezuiverd.

7 Reacties
JasDon
JasDon14 okt. 2023 - 18:47

Ik heb me recentelijk pas ingelezen, maar je bent heel erg selectief feitjes uit de geschiedenis aan het plukken Sachs. Al vanaf 30 november 1947 was er sprake van gewelddadigheden tussen beide partijen, waarna de blokkade door Arabische milities van 100.000 joden in Jeruzalem volgde. Joodse bewoners hadden ook het bevel gekregen om te blijven waar ze waren, waar Arabische bewoners door de onzekerheden op de vlucht gingen. Dat zorgde toen al voor 100.000 vluchtelingen. Jij laat het lijken alsof de Joodse bewoners het conflict planden en startten, terwijl het net zoals nu ook toen al geweld over en weer betrof waarna escalatie volgde.

JasDon
JasDon14 okt. 2023 - 18:48

Mijn bron: https://en.wikipedia.org/wiki/1947%E2%80%931948_civil_war_in_Mandatory_Palestine

Lopez
Lopez14 okt. 2023 - 20:24

@JasDon [Ik heb me recentelijk pas ingelezen, maar je bent heel erg selectief feitjes uit de geschiedenis aan het plukken Sachs.] Als u zich toch aan het inlezen bent, raad ik u ter nadere bezinning dit artikel aan: Israëlische documenten uit 1948 rekenen af met mythen rond de Nakba https://rightsforum.org/israelische-documenten-uit-1948-rekenen-af-met-mythen-rond-de-nakba/ En deze twee klassieke boeken over het thema, beide online te lezen: Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine https://yplus.ps/wp-content/uploads/2021/01/Pappe-Ilan-The-Ethnic-Cleansing-of-Palestine.pdf Salman Abu-Sitta, Atlas of Palestine 1917-1966 https://drive.google.com/file/d/11jsxgB5KT2GY-q5YQLQAKc1SkAPjbkiB/view En vooruit, ook dit mooie artikel: Peter Beinart, Teshuvah: A Jewish Case for Palestinian Refugee Return https://jewishcurrents.org/teshuvah-a-jewish-case-for-palestinian-refugee-return

LaBou
LaBou 14 okt. 2023 - 21:00

Die artikelen gaat jasdon niet lezen want ze stroken niet met zijn overtuiging: Israel goed, Palestijnen slecht

Sachs
Sachs14 okt. 2023 - 21:41

@Jas Don [Ik heb me recentelijk pas ingelezen, maar je bent heel erg selectief feitjes uit de geschiedenis aan het plukken Sachs.] Mooi, hou vol met dat inlezen. Ik stel dat er sprake was van een vooropgezette etnische zuivering door Joodse Europeanen die de Palestijnse samenleving heeft vernietigd. Die ging in november 1947 van start. Dat is geen selectief feitje maar de realiteit die in 1967 werd voltooid. Ik zie dat u al wat bronnen zijn aanbevolen. Gezien uw 'feitje' raad ik u nog 'A Line in the Sand' aan van James Barr. Fascinerend, te meer daar voor het eerst geput kon worden uit Franse archieven. Het scheelde een haar of de waterleiding van Londen was geïnfecteerd met de tyfusbacterie, gestolen uit het Pasteurinstituut in Parijs, om nog interessant 'feitje' te noemen. Staat niet op wikipedia trouwens. Het koloniseren van landen, onder welke noemer dan ook, is een recept voor ellende. Waar dan ook, wanneer dan ook. En iedereen die er in Israël/Palestina bij was heeft het zien gebeuren, inclusief de propaganda. Denk aan de kibboetsen en moshavs waar Europeanen via enorme internationale programma's werden ingevlogen om de plaats van Palestijnse werknemers in te nemen. Die Europeanen, veel van hen Nederlanders, dachten (c.q. beweerden, want de feiten waren bekend) dat ze iets nobels gingen doen.

JasDon
JasDon15 okt. 2023 - 7:24

Sachs en Lopez, Beiden leveren jullie geen tegenargumenten t.o.v. de aanvullende feiten die ik leverde. Sachs, je waterleidingen verhaal in London staat helemaal los van deze discussie. Lopez, zonder een korte samenvatting/tegenwerping van mijn toevoeging ga ik niet op je verzoek tot verder inlezen in. Met alle respect: dit is een discussiesite, niet een boekenclub.

Lopez
Lopez15 okt. 2023 - 20:55

@JasDon In het door mij als eerste genoemde artikel wordt op basis van Israëlische documenten uit juni 1948 toegelicht dat tussen november 1947 en de proclamatie van de staat Israël (14 mei 1948) dertig procent van de Palestijnse bevolking systematisch is verjaagd. Minstens 250 Palestijnse dorpen waren geheel ontvolkt (en merendeels gesloopt), vier grotere steden geheel van Palestijnse bewoners gezuiverd, vijf steden gedeeltelijk. De conclusie van het bloedstollend gedetailleerde overzicht luidde: ‘Het aantal ontheemde Arabieren bedraagt 391 duizend.’ In de periode daarna zou dat aantal oplopen tot 750 duizend (de Nakba). Dit heeft niets met ‘gewelddadigheden over en weer’ te maken, daar waren Ben-Gurion c.s. heel duidelijk over. Het idee van wat werd genoemd de ‘transfer’ van de Palestijnse bevolking is er vanaf de geboorte van Herzls politieke zionisme eind 19e eeuw geweest; zie Herzl, Weizmann, Ben-Gurion, Weitz, enz. enz. enz. Het overheersende idee was een Joodse staat met zo min mogelijk ‘Arabieren’ te vestigen in een zo groot mogelijk deel van Palestina en uiteindelijk in heel Palestina. Het was een van de twee redenen waarom de overgrote meerderheid van de Joden tot ver in de 20e eeuw (de nazitijd) tegen het politieke zionisme gekant was. De andere reden was de groezelige parallel tussen Herzl en het antisemitische gedachtegoed. Het is geen toeval dat Herzl verkondigde dat ‘de antisemitische staten de beste bondgenoten van de Joodse staat zullen zijn’.

Martin van der Linde
Martin van der Linde14 okt. 2023 - 16:31

Misschien lees ik het verkeerd dan graag een correctie. De joodse migranten kwamen met een heel andere intentie naar Palestina dan de huidige migranten naar het westen komen. Joden kwamen om er een thuisland te stichten. Dat heb ik asielzoekers nog niet horen zeggen.

2 Reacties
Sachs
Sachs14 okt. 2023 - 16:47

Correct.

r v b
r v b14 okt. 2023 - 18:47

Als asielzoekers in Nederland zouden zeggen dat ze een groot gedeelte van het land wilden claimen en de oorspronkelijke bewoners wilden verdrijven, dan was de wereld te klein geweest.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen14 okt. 2023 - 15:10

"Wie Israël een koloniaal project noemt, onderschrijft dus de theorie van de omvolking, niet door moslims, maar door joden." Maar wat behelst 'de theorie van de omvolking' precies? Als omvolking verwijst naar een proces waarbij een gebied een grote influx van nieuwkomers te verwerken krijgt en daarmee van religieuze of etnische samenstelling verandert, met eventuele culturele of politieke veranderingen als gevolg, dan kunnen we denk ik kort zijn: dat bestaat. Je kunt natuurlijk van mening zijn dat omvolking in het algemeen wel voorkomt maar betwisten of een bepaald geval X of Y daar wel of niet een voorbeeld van is. Waarbij je misschien ook nog een onderscheid kunt maken tussen 'organische' en 'gestuurde' omvolking of zoiets. Een voorbeeld van het eerste is misschien de grote Afro-Amerikaanse volksverhuizing in de VS in de twintigste eeuw. Ze trokken van het rurale zuiden naar de steden in het noorden en westen; de samenstelling van die steden veranderde als gevolg daarvan en dat had consequenties, bv op cultureel vlak. De Volksplantingen in Ulster zijn wellicht een voorbeeld van het laatste, daar zat bewust beleid achter om dat (in Engelse ogen) lastige noorden van Ierland te bedwingen, het resultaat was een unionistische meerderheid. Vervolgens kun je de vraag stellen of zoiets ook in Palestina gebeurde, of dat het op dit moment in Europa gebeurt. Maar in beginsel zie ik niet in waarom je niet in het ene geval ja kunt zeggen en in het andere nee.

3 Reacties
Ivan61
Ivan6114 okt. 2023 - 18:52

Kees, Dank voor heldere reactie. Een volksverhuizing hoef niet per se omvolking te zijn. Bijvoorbeeld na WO2 heeft Tito bij ons hele dorpen naar steden gebracht om in fabrieken te werken. Dat ging niet altijd vrijwillig maar heeft samenstelling en structuur van steden behoorlijk veranderd. De oorlog is iets anders. Mensen worden gedwongen om alles te verlaten en elders nieuwe leven op te bouwen. En geloof mij: Niemand wil een vluchteling zijn. Maar Gaza is uniek probleem. Zo veel mensen op kleine stuk grond droppen en muur omheen bouwen met goedvinden van bijna hele wereld is vragen om problemen. VS en Europa hebben niks geleerd van Afghanistan, Irak en nu gaan zij weer door met achterlijke politiek. Wij hebben een demente man in VS en ruggengraatloze leiders in EU. Dat is zorgerlijk genoeg.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen14 okt. 2023 - 20:29

Ivan, Geen dank. Dat verhaal van Tito ken ik niet, dat zou inderdaad ook een voorbeeld kunnen zijn. De term omvolking is zoiezo ongelukkig, het suggereert dat het ene volk wordt vervangen door het andere, dat is lang niet altijd het geval, meestal is het zo dat de nieuwkomers erbij komen. Niettemin kan het gevolgen hebben voor de cultuur, de economie en/of de politiek van het gebied. Die gevolgen kunnen natuurlijk ook juist positief zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 okt. 2023 - 10:04

Tito is niet de enige die mensen heeft "verplaatst". Er is natuurlijk een groot verschil tussen geregiseerde volksverhuizing en spontane. Omvolking is een N-woord maar het verschijnsel kwam ook voor in de geschiedenis van de mensheid oa. in arctische gebieden. Ook de Schotse eilanden Orkney en Shetland werden van de eerder aanwezige Keltische bevolking "overgenomen". Eeen en ander is te vinden in de kleurrijke zij het historisch weinig betrouwbare IJslandse sagaliteratuur. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/isolated-culture-thrived-arctic-4000-years-180952505/

lemaire2
lemaire214 okt. 2023 - 14:56

Het zou goed zijn als meneer van der Horst ook enkele woorden zou wijden aan de Haganah, de zionistische militaire terreur beweging die massa slachtingen onder Palestijnen uitvoerde in de jaren 20, 30 en 40

10 Reacties
Daslief
Daslief14 okt. 2023 - 19:48

Daar had ik nog nooit van gehoord, hier schrik ik ondanks alles toch wel van. 'De Hagana of Haganah (Hebreeuws: הגנה, 'defensie') was een zionistisch-Joodse paramilitaire organisatie, opgericht gedurende het Britse mandaat over Palestina (1920 - 1948), met als doel het gewapenderhand verdedigen van de Joodse gemeenschap in Palestina. De officiële naam was Irgun HaHagannah Ha'vri, 'organisatie voor Hebreeuwse defensie'.' 'De militante organisatie ging in het offensief tegen zowel Britten als tegen Arabische bewoners van Palestina, maar ook tegen andere tegenstanders van het zionisme: in 1924 werd in Jeruzalem op last van Ben-Zvi de Nederlandse schrijver Jacob Israël de Haan vermoord, die zich een uitdrukkelijke voorstander had betoond van een staat waarin Joden en Arabieren als gelijken zouden leven. Dat deze moord door de Haganah was uitgevoerd was aanvankelijk niet algemeen bekend.' 'De Hagana is bekend als het fundament van het hedendaagse Israëlisch defensieleger, het leger van Israël. Leden van de zionistische milities speelden, in de halve eeuw daarna, een belangrijke rol in de Israëlische politiek: Yigal Allon, Moshe Dayan en Yitzhak Rabin waren hooggeplaatste leden van de Hagana-Palmach. Menachem Begin leidde de Irgun, en Yitzhak Shamir was een prominent lid van de Lehi. Drie van deze mannen, Rabin, Shamir en Begin, zouden later premier van Israël worden.' https://nl.wikipedia.org/wiki/Hagana_(organisatie)

JasDon
JasDon14 okt. 2023 - 19:57

En zo kan vd Horst het ook hebben over allerlei Arabische milities en groepen uit die tijd. Leuk he, puntjes scoren?

Daslief
Daslief14 okt. 2023 - 19:58

Over de Lehi: 'Bij de Verenigde Naties[3] en de Britse autoriteiten stond deze terroristische groep bekend als de Stern Gang of Stern Groep.[4], genoemd naar Avraham Stern, de oprichter en leider ervan. Gedurende de Tweede Wereldoorlog zocht de Lechi in zijn strijd tegen Groot-Brittannië een verbintenis met Nazi-Duitsland en het fascistische Italië om zijn doel te bereiken.' 'De status van de Lechi is omstreden in Israël. Veel inwoners zien de Lechi nog steeds als een heldengroepering, die bijdroeg aan de stichting van de staat Israël. In 1980 werd zelfs het "Lechi-lintje", een militaire onderscheiding, ingesteld door Israël, die nog steeds in gebruik is voor voormalige Lechi-leden, die het wensen te dragen (dergelijke lintjes bestaan ook voor voormalige leden van de Etsel en Hagana). Anderen hebben de Lechi beschuldigd van het willen stichten van een totalitaire staat[15] of zelfs van quasifascistische rechtse ideeën, waar anderen bijvoorbeeld weer tegenover hebben gesteld dat Stern tijdens zijn studie in Italië weigerde lid te worden van de Gruppo Universitario Fascista, die was ingesteld voor internationale studenten en in zijn jeugd lid was van de Pioniers (de communistische kinderbeweging in de Sovjet-Unie).' https://nl.wikipedia.org/wiki/Lechi Meer over Stern (Han kan misschien aangeven in hoeverre deze weergave klopt met de werkelijkheid): https://historianet.nl/maatschappij/kolonien/alles-over-het-conflict-tussen-israel-en-palestina-opstandige-joden-in-de-aanval

Sachs
Sachs15 okt. 2023 - 5:22

@ JasDon [En zo kan vd Horst het ook hebben over allerlei Arabische milities en groepen uit die tijd.] Er kan van alles. Hij had ook kunnen schrijven dat Balfour zelf, net als veel van zijn collega's, overtuigd antisemiet was en met zijn 'verklaring' de Joodse bevolking aanzette Brittannië te verlaten. In Palestina zou die als dankbare idioten de Britse zaak dienen. Twee vliegen in één klap. Dat is een interessant onderwerp om u over in te lezen. Kijk naar de reactie van Joodse zijde – i.c. de speech van de (enige) Joodse minister Montagu. Die stelde dat Joden gewoon Britten waren en niets in Palestina te zoeken hadden, te meer daar er een heel ander volk leefde. Maar Balfour wilde de Joden juist 'beschermen' tegen zijn eigen antisemitisme. Montagu verloor, Balfour tekende, de ellende kreeg een serieuze omvang.

Sachs
Sachs15 okt. 2023 - 5:22

@ JasDon [En zo kan vd Horst het ook hebben over allerlei Arabische milities en groepen uit die tijd.] Er kan van alles. Hij had ook kunnen schrijven dat Balfour zelf, net als veel van zijn collega's, overtuigd antisemiet was en met zijn 'verklaring' de Joodse bevolking aanzette Brittannië te verlaten. In Palestina zou die als dankbare idioten de Britse zaak dienen. Twee vliegen in één klap. Dat is een interessant onderwerp om u over in te lezen. Kijk naar de reactie van Joodse zijde – i.c. de speech van de (enige) Joodse minister Montagu. Die stelde dat Joden gewoon Britten waren en niets in Palestina te zoeken hadden, te meer daar er een heel ander volk leefde. Maar Balfour wilde de Joden juist 'beschermen' tegen zijn eigen antisemitisme. Montagu verloor, Balfour tekende, de ellende kreeg een serieuze omvang.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 okt. 2023 - 10:07

De huidige situatie lijkt op die van 1982. Hoeveel verder terugkijken is zinvol?

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 okt. 2023 - 10:14

Het ontaardt in een tegen elkaar opbieden van gruwelijkheden.

Daslief
Daslief15 okt. 2023 - 12:20

'Hoeveel verder terugkijken is zinvol?' Volgens sommigen is het zelfs zinvol om terug te kijken tot oudtestamentische tijden. Het ligt er maar net aan welk punt je wil maken. Uiteraard geef ik de voorkeur aan het punt van Ivan61: 'Laten wij vooruit kijken en zorgen dat beide partijen gedwongen worden te stoppen met vermoorden en dat zij gaan onderhandelen.' Maar hoe? Ivan denkt blauwhelmen en tweestaten. Ik vrees dat de VN daar domweg niet toe in staat is zolang er landen zijn die er belang hebben zo'n oplossing te vetoën (schrijf bewust "landen" meervoud, maar uiteraard zou zelfs één zo'n land al voldoende zijn om een oplossing te traineren.) Voorlopig zie ik het heel somber in, de extremisten aan beide kanten bepalen voorlopig de agenda.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 okt. 2023 - 14:50

Daslief Maar hoe? Dat is inderdaad het punt waar het om gaat. Daarvoor is bekend zijn met de laatste details sindsf A.D. 70 van weinig nut. In ieder geval nog minder dan wat er na de Oslo accoorden is misgegaan denk ik. De VN gaat hier niet veel betekenen. Israël gaat geen Blauwhelmen accepteren. Ik zie het somber in mede omdat ook leiders van de omringende landen eigen belangen hebben.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 okt. 2023 - 15:13

Als literatuurfanaat kende ik Jacob Israël de Haan (broer van Carry van Bruggen) in het VO al. Hij wordt beschouwd als een voorloper van de homoseksuele emancipatiebeweging en zijn werk kwam in de jaren 80 weer in de belangstelling. Hij was een zeer getalenteerde en veelzijdige man. Zie ook het artikel in Neerlandistiek van 2018. https://neerlandistiek.nl/2018/01/gedicht-vsb-prijs-1917-jacob-israel-de-haan/

Socialidos
Socialidos14 okt. 2023 - 14:43

Deze reactie is verwijderd

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2023 - 20:14

Zelfs op 10 december. Nu ik kijk zie ik dat ik een tikfout heb gemaakt. Er staat 30 december. Moet 10 december zijn.

Mark Huysman
Mark Huysman14 okt. 2023 - 14:35

[De Arabische Palestijnen op hun beurt maakten geen geheim van hun sympathie voor de nazi's en hun hoogste religieuze leider Amin Al-Hoessein, de mufti van Jeruzalem die de Al-Aqsa moskee beheerde, liet zich met graagte voor het karretje van Hitler spannen.] Bekende zionistische mythe. Er is geen enkel bewijs dat de sympathy van de mufti voor Hitler gedeeld werd door de Palestijnse bevolking. Zie o.a. dit artikel: https://www.haaretz.com/israel-news/2019-05-31/ty-article/.premium/historian-12-000-palestinians-fought-for-u-k-in-wwii-alongside-jewish-volunteers/0000017f-db14-d856-a37f-ffd4017f0000 “He had no influence on the public. He was detached and the public was already tired of him and his methods” In hetzelfde artikel kun je lezen over 12000 jonge Palestijnen die vanaf het begin van de oorlog zich vrijwillig aansloten bij het Britse leger om tegen nazi-Duitsland te vechten: “So who were the Palestinians who volunteered for the British Army to fight the Nazis? Abbasi says they mostly came from the Palestinian elite and that, contrary to what many think, represented “an important and central part of the Palestinian public.”

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2023 - 15:04

Het gaat denk ik om deze regimenten: https://en.wikipedia.org/wiki/Palestine_Regiment. Hier is spake van 1600 Joodse en 1200 Palestijnse soldaten. Nulletje teveel?

Lopez
Lopez14 okt. 2023 - 20:46

@Mark Huysman Mufti Al-Husayni was inderdaad niet populair. Hij werd dan ook door de Britten op het schild gehesen, niet door de Palestijnen, die hem op een schamele vierde plaats van kandidaten hadden gezet. Overigens klopten de Joodse terroristen van Lehi eerder dan Al-Husayni aan bij de nazi’s, en ook bij de Italiaanse fascisten. Al-Husayni belandde in Berlijn nadat de Britten hem in het hele Midden-Oosten op de hielen zaten. Zo word je op het schild gehesen en zo met datzelfde schild de hersens ingeslagen, daar wisten de Britten wel raad mee. De puinhoop die de Britten in Palestina achterlieten heeft sterke overeenkomsten met hun glorieuze aftocht uit plaatsen als Cyprus en India.

Mark Huysman
Mark Huysman14 okt. 2023 - 22:48

@Han [Nulletje teveel?] Nee, het stuk in Wikipedia gaat over een specifiek regiment dat in 1942 gevormd werd en dat op dat moment die aantallen kende. Volg de bron maar waar de getallen vandaan komen. Het stuk over de aantallen eindigt met de volgende zin: “All told, up to 30.000 Jews and 12.000 Arabs from Palestine served with British forces during the war”. (The British Empire and the Second World War Ashley Jackson, pagina 142)

Daslief
Daslief15 okt. 2023 - 12:03

Han, klopt het dat de Lehi (of Lechi (een groep die - volgens Wikipedia - later is opgegaan in het Israëlische defensieleger en ook een Israëlisch premier heeft geleverd) eveneens actief samenwerking met de nazi's werd gezocht? 'Bij de Verenigde Naties[3] en de Britse autoriteiten stond deze terroristische groep bekend als de Stern Gang of Stern Groep.[4], genoemd naar Avraham Stern, de oprichter en leider ervan. Gedurende de Tweede Wereldoorlog zocht de Lechi in zijn strijd tegen Groot-Brittannië een verbintenis met Nazi-Duitsland en het fascistische Italië om zijn doel te bereiken.' https://nl.wikipedia.org/wiki/Lechi Als dit klopt dan vind ik 'De Arabische Palestijnen op hun beurt maakten geen geheim van hun sympathie voor de nazi's' nogal eenzijdig geformuleerd.

Volrin
Volrin14 okt. 2023 - 14:00

Graag een reactie van Han op dit artikel op deze zelfde website dat een ander beeld schetst: https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/alles-wat-u-over-de-oorlog-van-1948-tussen-israel-en-de-arabieren-moet-weten

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst14 okt. 2023 - 14:45

Ik heb dat stuk nog eens doorgelezen. Mihai citeert enkele auteurs die vaststellen dat er nogal wat lokale niet aanvalsverdragen werden gesloten tussen Joodse en Arabische nederzettingen. De leider van de joden, David Ben Gurion zei dat de problemen opgelost zouden zijn als ze alleen met Palestijnen te maken hadden. Maar dat was niet zo. Ze hadden ook te maken met de omliggende Arabische staten. Ook citeert hij auteurs die zeggen dat Ben-Gurion en de zionistische leiders consewuent weigerden serieus in te gaan op voorstellen van de Palestijnen en de Jordaanse emir Abdallah. Ze accepteerden het verdelingsvoorstel voor de vorm maar het einddoel was heel bijbels Palestina in beslag te nemen. Met andere woorden: de Arabische machten werden in 1948 tot hun aanval geprovoceerd. Ook komen allerlei interarabische vieze machtsspelletjes aan de orde. Dit tast de grote lijn van het verhaal niet aan. De Arabische machten vielen aan, verloren de oorlog en de Palestijnen waren daarvan het slachtoffer. Net zoals de Duitse inwoners van Oost-Pruisen, Silezië en het Sudetenland het slachtoffer waren toen het Rode Leger hun geboortegrond overspoelden. Is dat een verdediging van wat er gebeurde? Nee, dat is een constatering. De Duitse vluchtelingen hebben eer uiteindelijk voor gekozen in kern-Duitsland een nieuw bestaan op te bouwen. Daarom rijden zij nu massaal in Mercedessen en BMW´s, terwijl dit bij de Palestijnen alleen voor de corrupte leiders geldt.

Paul Spijkers
Paul Spijkers14 okt. 2023 - 22:55

De verhalen an sich zijn niet tegenstellig. De vorm en schrijf stijlen verschillen wel. Met het internaal botsen van MMT kan men niet veel. Terwijl onder het stuk hier de reageerders verder detaileringen bijdragen perspectieven accentueren en zelf onderzoeken doen.