Joop

Buma moet worden teruggefloten

  •  
14-11-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
7450493388_1d70cc2441_z
De dividendbelasting moet in stand blijven om te kunnen investeren in de toekomst van Nederland: in het onderwijs
‘Daar hebben we onze eigen SP’er!’ zei een prominente partijgenoot niet lang geleden tegen me tijdens een CDA-partijcongres. Kennelijk bestaat het beeld bij enkelen dat ik een ‘linkse rakker’ ben die zich graag inzet voor de meeste kwetsbaren in de samenleving. Dat stempel krijgen christendemocraten die pleiten voor waardegedreven politiek vanuit het midden, verbinding en vanuit solidariteit met de medemens in deze gure, centrumrechtse tijden helaas al snel. Tijden waarin het belang van het grootkapitaal wordt verheven boven dat van de kleine man. En dat terwijl één van de grondleggers van het huidige CDA, Abraham Kuyper, zich juist hard maakte voor ‘de kleinen luyden’: arbeiders, middenstanders en boeren. Het pleasen van multinationals door de dividendbelasting af te schaffen in plaats van te investeren in het onderwijs en onderwijzers staat haaks op die christendemocratische traditie.
Noden in het primair onderwijs Tijdens het meest recente CDA-partijcongres van 4 november jl. pleitte ik samen met een aantal anderen tevergeefs om de in het regeerakkoord opgenomen afschaffing van de dividendbelasting alsnog te annuleren. De daarmee vrijgekomen 1,4 miljard euro zouden dan geïnvesteerd kunnen worden in het primair onderwijs. Een sector waar het water al lang aan de lippen van menig leerkracht komt. De actiegroep ‘PO in Actie’ heeft niet voor niets ongekend veel draagvlak met haar pleidooi voor minder werkdruk en meer salaris. Samen met mijn onderwijscollega’s stond ik zelf ook op 5 oktober in het Haagse Zuiderpark tijdens de landelijke staking. We maken ons enorm zorgen over het huidige, maar vooral over het toekomstige onderwijs. En niet alleen door de werkdruk en het salaris. In 2025 verwachten we in het primair onderwijs een tekort van tienduizend fulltime leraren. Voor mij is onderwijs de bakermat van onze beschaving. Zonder leraren geen onderwijs en zonder onderwijs kunnen wij de burgers van morgen niet vormen en niet ondersteunen in hun persoonlijke talentontwikkeling. Het kabinet Rutte III zegt te willen investeren in het primair onderwijs, maar voert tegelijk bezuinigingen van Rutte II door en laat de grootste investeringen pas plaatsvinden in 2021. Het urgentiebesef is totaal afwezig bij de vier coalitiepartners. Het primair onderwijs wordt in de beeldvorming weggezet als een stelletje zeurende kleuters die de politiek willen ‘chanteren’ door nieuwe stakingen uit te roepen.
Chantage door CEO’s Maar de echte chantage komt niet van basisscholen, noch van leerkrachten, schoolleiders of onderwijsassistenten. Nee, het zijn de CEO’s en CFO’s van bedrijven als Unilever en Shell die de politieke onderhandelaars het mes tegen de keel hebben gezet. Géén van de vier coalitiepartijen heeft in haar verkiezingsprogramma gepleit voor afschaffing van de dividendbelasting. In de verkiezingscampagne en daarbij horende debatten was dit absoluut geen onderwerp van discussie. En toch is het onderdeel van het regeerakkoord. Kiezers – en leden van deze politieke partijen – hebben totaal geen invloed kunnen uitoefenen op dit besluit en Rutte’s uitleg rammelt volgens menig econoom aan alle kanten. “Ik zie het als onderdeel van mijn werk als minister-president om de gesprekken over het Nederlandse vestigingsklimaat ook met het bedrijfsleven te voeren, net zoals ik bijvoorbeeld ook met sociale partners over ons arbeidsmarktbeleid spreek en met agenten over de veiligheid in Nederland”, schrijft de premier aan de Kamer die overigens niet met leraren spreekt over het onderwijs in Nederland.
Het is ook maar zeer de vraag of de grote multinationals ons land zullen verlaten als de dividendbelasting in stand blijft. Feitelijke onderbouwing voor de vermeende causale relatie tussen afschaffing dividendbelasting en de aantrekkelijkheid van ons vestigingsklimaat levert Rutte namelijk niet. Daarbij zeg ik ook: laten we de voorkeur geven aan werkgevers die oprecht zich in Nederland willen vestigen en waarden willen toevoegen aan onze maatschappij. Werkgevers die vanuit intrinsieke motivatie bijvoorbeeld investeren in maatschappelijk verantwoord ondernemen, in banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en in duurzaamheid. Daar wordt ons land op lange termijn pas écht beter van. De ontzieling van de politiek is compleet als politici zich overleveren aan de grillen van het grootkapitaal en gevoelig zijn voor verkapte dreigementen van bedrijven zonder hart voor ons land.
Aanpassing regeerakkoord ‘Wie zijn mening niet bijstelt, heeft zelden iets geleerd.’ Zomaar een uitspraak die in het onderwijs wel eens te horen is. Het vorige kabinet Rutte II wist daar overigens wel raad mee. Toen de inkt van het regeerakkoord tussen de VVD en PvdA in 2012 amper droog was, kwamen VVD-leden massaal in opstand tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie. “Dit kan niet doorgaan. Rutte moet teruggefloten worden”, zeiden vele liberalen toen. Het gevolg: het regeerakkoord werd alsnog aangepast. Het zou CDA-leden sieren als zij in 2017 een vergelijkbaar signaal afgeven:
"Dit kan niet doorgaan. Buma moet worden teruggefloten: de dividendbelasting blijft in stand en het daarbij horende bedrag investeren we in de toekomst van Nederland. In het onderwijs. Voor kinderen en voor onderwijzers. Onze moderne ‘kleine luyden’. Voor een land dat we door willen geven."

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

Poezenmens
Poezenmens14 nov. 2017 - 15:02

Tijdens Balkenende I, II, III en IV zijn alle linkse elementen, onder leiding van Verhagen, met Buma als slippendrager, systematisch uit het CDA verwijderd. Is Dave Ensberg-Kleijkers zich dat wel bewust?

1 Reactie
H.Witte
H.Witte14 nov. 2017 - 17:00

Dat is binnen het CDA (en haar voorgangers) een steeds terugkerend fenomeen.

Klaas Punt
Klaas Punt14 nov. 2017 - 14:18

Eerlijk gezegd denk ik dat ook de naamgever van uw club, Jezus Christus, u zal steunen. Lijkt mij een sterk argument. En anders is de SP echt een goed alternatief.

Cliff Clavin
Cliff Clavin14 nov. 2017 - 13:10

Uitsteken betoog - dank aan Dave Ensberg-Kleijkers.

H.Witte
H.Witte14 nov. 2017 - 13:10

Niet enkel Buma moet worden teruggefloten. De hele regering en de coalitiepartners dienen een motie van wantrouwen aan hun broek te krijgen. Om een dergelijke vergaande beslissing die met enorme bedragen gemoeid gaat niet eerst aan de kiezers voor te leggen - via verkiezingsprogramma's, maar anders toch op zijn minst via de Kamer, is niet te tolereren. En dat in een tijd dat de geloofwaardigheid van de democratie toch al zo onder druk staat. Leren ze het nou nooit.

vdbemt
vdbemt14 nov. 2017 - 11:27

Bravo!

Hilterman
Hilterman14 nov. 2017 - 10:42

Laat de hoofdkantoren van die multinationals maar lekker naar Londen verhuizen. Voor de werkgelegenheid zijn deze vestiingen niet van belang. Multinationals schuiven met de winst, maken volop gebruik van brievenbus vestigingen en trustkantoren. Doe als kabinet eens wat voor het midden en kleinbedrijf. Daar zit de meeste werkgelegenheid, daar vindt je de groei van arbeidsplaatsen. Multinationals hebben volop toegang tot "Den Haag" Die invloed staat niet in verhouding tot het economische belang dat ze in Nederland hebben. Dividendheffing afschaffen is de verkeerde keus. Voor die 1,4 miljard kunnen veel betere bestemmingen gevonden worden. Onderwijs, gezondheidszorg zijn de meest in het oog springende. Dat Rutte goede maatjes wil blijven met Unilever en Shell als toekomstige werkgevers hoeft hij niet uit belastinggeld te financieren. Afschaffing van de dividendheffing staat niet in het regeeraccoord. Het is een initiatief van Rutte. Dat zegt genoeg over het gebrek aan draagvlak voor dat voorstel.

3 Reacties
Paddy3
Paddy314 nov. 2017 - 12:36

Multinationals zorgen voor 40% van de banen in Nederland.

Cliff Clavin
Cliff Clavin14 nov. 2017 - 16:50

@ Paddy - ha, ja, via die redenering zouden ze ook best moord en doodslag mogen plegen. Alles voor het gewin.

Hilterman
Hilterman18 nov. 2017 - 10:33

Multinationals zouden voor 40% van de banen zorgen in Nederland? Laat ik even een klein rekensommetje maken. Philips was ooit een van de grootste werkgevers in Nederland met 97.000 arbeidsplaatsen. Dat aantal is inmiddels fink geslonken, zal op dit moment niet meer dan 22.000 arbeidsplaatsen zijn. Shell is ook aan het afslanken en verplaatst veel activiteiten naar andere landen. De totale beroepsbevolking in Nederland schommelt rond de acht miljoen. Dan zouden er ruim drie miljoen arbeidsplaatsen moeten zijn bij multinationals in Nederland? Dat betekent dat er nog minstens driehonderd bedrijven met een omvang van Philips moeten zijn in Nederland. Ben erg benieuwd welke dat dan zijn.

chwiedijk
chwiedijk14 nov. 2017 - 10:22

Goed zo!

Imme
Imme14 nov. 2017 - 9:51

Met mensen als Pieter Omtzigt is de hele CDA sowieso een gevaar voor de Nederlandse democratie.

1 Reactie
Hilterman
Hilterman14 nov. 2017 - 13:06

Omtzigt een gevaar? Wat denk je van Rutte die na drie jaar nog geen kiezeltje bovengehaald heeft laat staan een steen. Rutte heeft verzuimd de Amerikanen aan zijn zijde te krijgen bij het onderzoek naar de toedracht van de MH17 ramp. Hij wil zijn vingers niet branden en laat het liever bij vage beloften. Omtzigt is een uitstekend kamerlid die als een van de weinigen echt controle uitoefent op de regering. Hij heeft een fout gemaakt waardoor de nabestaanden van de MH17 ramp nieuw leed is aangedaan.

Cave Canem
Cave Canem14 nov. 2017 - 9:21

Vreemd, dat permanente doorzeuren over die 1,4 miljard dividendbelasting. Een schijntje in vergelijking met het bedrag dat volgens de vier grootste ziektekostenverzekeraars binnen de zorg kan worden verdiend door daar veel verstandiger met geld om te gaan. Door bijvoorbeeld de perversiteit van zo veel mogelijk behandelingen (want dat levert geld op) tegen te gaan, de torenhoge farmaceutische tarieven aan te pakken en het terugdringen van overbodig management en administratie, etc.,etc. Wat met de ophef over de dividendbelasting gebeurt is vechten om een dubbeltje en het niet willen oprapen van een euro die voor het grijpen logt.

3 Reacties
vdbemt
vdbemt14 nov. 2017 - 11:34

In de zorg is het de marktwerking en het marktdenken, dat liberaal zo graag wil, wat daarvoor zorgt. Niet goed, nee. De ophef over de dividendbelasting is 2-erlei. Enerzijds is 1,4 miljard voor het onderwijs, wél enorm veel. Het zou veel ruimte bieden. Anderzijds gaat het natuurlijk om de ethische moraal. De toch al welgestelde aandeelhouders pemperen, zonder overtuigend resultaat (anders dan dat de aandeelhouders er baat bij hebben), en tegelijkertijd het onderwijs weer afknijpen, maar ook een groep als de arbeidsgehandicapten. Die, toch al weinig inkomen, worden ook nog eens afgeknepen.

Paul250371
Paul25037114 nov. 2017 - 11:36

Wat met de ophef over de dividendbelasting gebeurt is vechten om een dubbeltje en het niet willen oprapen van een euro die voor het grijpen logt. (Volgens mij is het wel een maatregel over 10 jaar en is het dus 11,4 mld maar daar ben ik niet zeker van) Ben ik wel met je eens maar de ophef is het gegeven dat deze 4 smeerlappen, zonder dat het in een programma staat, naar de pijpen dansen van de lobbyisten van de grote bedrijven. En zeg nou zelf. 1,4 miljard per jaar extra voor het onderwijs zou toch veel prettiger zijn en veel logischer. (?)

geronimo3
geronimo314 nov. 2017 - 13:09

Het zijn keuzes die men maakt,Rutte kiest misschien iets waar u achter staat, ik niet, maar buiten uw argumenten, durf ik net als u inderdaad te beweren dat er zeker geld is te verdienen in de zorg, op diverse manieren, maar ook daar doet de nieuwe regering niet zoveel aan is mijn mening, je kunt besparen en dingen veranderen, en de macht van de farmaceuten en hun prijzen aanpakken in die zorg en ook die dividendbelasting gewoon behouden, dan win je nog veel meer, maar ja sinds Wilders sprak over minder minder is en bleef dat een populair item, het gezond eten van fruit,groente mag wel duurder worden door belastingverhoging maar de rijken onder ons hebben het zo zwaar dus weg met die dividendbelasting,tja.