Joop

Integreer populisme in burgerschapsonderwijs

  •  
13-05-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
71 keer bekeken
  •  
6189594326_27cae09c73_b

© cc-foto: scsmith4

Investeren in een positief schoolklimaat, waar geen ruimte is voor angst als zuurstof voor gestold onbehagen of schools populisme, is de basis voor leerlingen te vormen als waardengedreven burgers
Het funderend onderwijs heeft meerdere maatschappelijke opdrachten, waaronder het voorbereiden van de jeugd op een zo zelfstandig mogelijk leven als burger in onze maatschappij. In Nederland betekent dat concreet dat scholen hun leerlingen zorgvuldig en doelgericht opleiden tot verantwoordelijke, democratische en maatschappelijk actieve burgers. Burgers die gedeelde waarden (h)erkennen, zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en het kunnen omgaan met diversiteit. De overtuigingen van verschillende politieke, populistische bewegingen lijken haaks te staan op deze waarden. En dat in een tijd waarin dit populisme in Nederland, Europa en in de rest van de wereld floreert als nooit tevoren. De vraag die dan rijst, is ‘Hoe bereiden we toekomstige burgers voor op hedendaags populisme?’
Het meest logische is om aandacht voor ‘politiek populisme’ te integreren in het burgerschapsonderwijs van Nederlandse basisscholen en middelbare scholen. Dat geeft de Inspectie voor het Onderwijs ook aan in haar themarapport over burgerschapsonderwijs van december 2016. “Zorgen over eroderende sociale samenhang, maatschappelijke tegenstellingen en onzekerheid, en de stand van zaken zoals die de afgelopen jaren uit nationaal en internationaal onderzoek naar burgerschapscompetenties naar voren kwam, roepen de vraag op hoe versterking van burgerschapsonderwijs mogelijk is.” Diezelfde afnemende sociale cohesie, maatschappelijke polarisatie en onzekerheid op zowel individueel als collectief niveau onder Nederlanders en andere Europeanen vormen belangrijke dragers voor het hedendaags populisme. Burgerschapsonderwijs anno 2017 kan daarmee niet effectief zijn zonder het onderwerp populisme aandacht te behandelen.
Burgerschapsvorming Voor mij is politiek populisme een partiële ideologie die zich in al haar verschijningsvormen afzet tegen de politieke en/of economische elite, de wil van ‘het ware volk’ normerend wil laten dicteren en gedijt bij zowel sociaaleconomische als sociaal-culturele spanningen en vooral: angst. Een populistische beweging is kansrijker wanneer zij geleid wordt door een charismatische leider die even vakkundig als manipulatief kan inspelen op de onwetendheid van burgers en de daarbij horende reële en irreële angsten voor de veranderende wereld waarin we leven. Daarmee is kennis van dergelijke sociaalpsychologische processen van groot belang om de ware agenda van een populistische beweging te kunnen duiden. Het onderwijs heeft een belangrijke taak om voor die kennisoverdracht te zorgen, overigens in combinatie met onafhankelijke en kritische media. Naast deze taak op het gebied van kennisoverdracht heeft het onderwijs, zoals gezegd, ook een wezenlijke ‘vormingstaak’ (Bildung) – in deze context ‘burgerschapsvorming’.
Helaas geeft dezelfde Inspectie weinig hoop als het gaat om de effectiviteit van het moderne burgerschapsonderwijs. In haar laatste ‘ Staat van het Onderwijs ’ (april 2017) oordeelt de Inspectie hard: “Het burgerschapsonderwijs vertoont weinig samenhang en is weinig doelgericht. Bovendien ontbreekt inzicht in wat leerlingen ervan leren.” In het al eerder aangehaalde themarapport schreven de inspecteurs meer specifiek: “Dat de invulling van het onderwijs vaak incidenteel is, leraar-afhankelijk en weinig wordt gestuurd, betekent dat kansen onbenut blijven en, op z’n best, onduidelijk is in hoeverre de school erin slaagt de burgerschapscompetenties van leerlingen effectief te bevorderen. Scholen hebben weinig zicht op de eigen sterke punten of het ontbreken daarvan.” Dat geeft weinig hoop op een succesvolle integratie van het onderwerp populisme in het burgerschapsonderwijs en de gevolgen voor het kennisniveau van individuele leerlingen.
Toch houd ik graag hoop. Die hoop put ik uit mijn collega’s van Biezonderwijs. Collega’s als leerkrachten voor wie burgerschapsonderwijs wel degelijk een essentieel, structureel en natuurlijk onderdeel van hun werk in de klas is. Vooral op het gebied van het bevorderen van sociale vaardigheden van leerlingen excelleert het specialistisch onderwijs in het Nederlandse burgerschapsonderwijs. “Vaak zien scholen de dagelijkse omgang met leerlingen en het schoolklimaat als de belangrijkste instrumenten voor burgerschapsvorming.” , schrijft de Inspectie over het burgerschapsonderwijs in het speciaal onderwijs.
Waardengedreven Mijn stelling is: investeren in een positief schoolklimaat, waar geen ruimte is voor angst als zuurstof voor gestold onbehagen of schools populisme, is de basis voor het leerlingen laten leren over populisme en hen te vormen als waardengedreven burgers. Dat werkt beter dan enkel vaag theoretisch gezwam over populisme. De school is immers de samenleving in het klein en kan als realistische leeromgeving dienen om effectief met burgerschap om te gaan. In de samenleving in het groot verdwijnt populisme naar de achtergrond als een ‘positief maatschappelijk klimaat’ door burgers als zowel normaal als wenselijk wordt beschouwd. Daarbij gedreven door hun intrinsieke, door het onderwijs zorgvuldige gevormde waarden en overtuigingen. Geen misverstand; ik pleit niet voor de bestrijding van politiek populisme an sich, maar ik pleit voor het bestrijden van onwetendheid en angst als drager voor waardeloos populisme en juist voor het investeren in waardevol burgerschap. Een pleidooi uit liefde voor onze jongeren, onze toekomst.
Dave Ensberg-Kleijkers Voorzitter College van Bestuur Stichting Biezonderwijs
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (47)

ahlmann
ahlmann22 mei 2017 - 11:55

"Investeren in een positief schoolklimaat, waar geen ruimte is voor angst..." Echt waar? Van een voorzitter in het onderwijs? Angst onbespreekbaar maken door het te kanaliseren in "populisme is slecht", is dat waar het onderwijs toe dient? Ik zou geschrokken zijn als deze manier van kop in het zand steken niet continu zichtbaar is in het publieke debat. Het is diep triest dat onderwijs blijkbaar niet dient tot verlichting maar tot moralisering van de leerling. "... is de basis voor leerlingen te vormen als waardengedreven burgers" Te vormen "TOT", niet "als", meneer de voorzitter onderwijs. En hoezo is dit de basis? Welk wetenschappelijk- of ervaringsinzicht heeft Dave als basis gebruikt voor deze uit de lucht gegrepen stelling? Dus leer leerlingen niet te kijken wat achter het hedendaagse op de grote hoop van het populisme gooien van alles dat niet bevalt door een bepaalde groep mensen, maar leer leerlingen klakkeloos mee te gaan in het veroordelen van zogenaamd populisme, oftewel neem de angst niet weg maar laat deze juist in de klassen broeien. Lekker advies Dave! "Hoe bereiden we toekomstige burgers voor op hedendaags populisme?" Nee. Je leert ze waarom zogenaamd populisme bestaat, dat het serieus moet worden genomen vanwege de grote aanhang, De inspectie stuurt bovendien aan op geprogrammeerd omgaan met het populismespook, in plaats van vertrouwen te geven dat leraren zelfstandig de angel eruit trekken. Net zoals Dave geen vertrouwen heeft in andere leraren, behalve van zijn eigen clubje van het Biezonderwijs. "Dat werkt beter dan enkel vaag theoretisch gezwam over populisme." Wat ben je hier nu precies aan het doen, Dave? Heb je je eigen stuk teruggelezen? Dave is dus bang voor populisme, net zoiets als bang zijn voor andermans mening, en hij wil kinderen beschermen voor zijn angst, door ze net als hij hun angsten niet onder ogen te laten komen en onder de mantel van liefde ze de zuurstof te onthouden om zelf te leren na te denken.

Woeki Hypo
Woeki Hypo15 mei 2017 - 13:58

Integreer populisme in burgerschapsonderwijs “Investeren in een positief schoolklimaat, waar geen ruimte is voor angst als zuurstof voor gestold onbehagen of schools populisme, is de basis voor leerlingen te vormen als waardengedreven burgers” Angst, populisme, waarden? Meer angst tegenwoordig is activistisch, doelbewust en doelgericht veroorzaakt door de politiek van gestudeerde elites de afgelopen decennia. Elitisme. Deze politiek van gestudeerde elites is een extremistisch elitisme (neoliberalisme met globalisme): Een vorm van pesten van onderklassen (en zwakkeren). “Wir haben es nicht gewusst” geldt hier niet. Bij deze herhaling van de geschiedenis. Ook het CDA doet hieraan mee met zijn politieke leus “dynamiek en verbondenheid” door de dynamiek (met hun VVD vrienden) op de eerste plaats te zetten, maximaal te bevorderen, en de verbondenheid te verwaarlozen (of af te breken). Over waarden gesproken. Populisme. Het populisme is een reactie op het genoemde (moreel verdorven) elitisme. Belangen of waarden. Als je alle (verschillende en eventueel tegengestelde) waarden in een grote doos (container) gooit en het gemiddelde bepaalt, dan komt er vermoedelijk nul, centrum of neutraal uit. Dat schiet ook niet op. Je moet dus het gebruik en de semantiek van waarden in (bepaalde) situaties kennen. Mijn visie op belangen of waarden is (naar analogie van een voorbeeld uit de wiskunde: lineaire ruimten met transformaties), dat in essentie belangen en waarden twee verschillenden analoge visies op dezelfde ethische werkelijkheid zijn. Transformatie. Dit betekent o.a. dat men zich altijd kan of moet afvragen: welke belangen worden in een bepaalde situatie door bepaalde waarden vertegenwoordigd. Via deze weg kan men eventueel onevenwichtigheden ontdekken. Bij politici zal men dan ook kunnen zien, dat zij die waarden accentueren, welke overeenkomen met bepaalde belangen, die op een gegeven moment of tijdens een bepaalde fase op de agenda staan. Manipulatie. Via waarden kunnen mensen dan gemanipuleerd worden, wanneer zij deze analogie tussen belangen en waarden niet goed overzien of doorzien. Nuchter bekeken. Evenwichtige politiek is evenwichtig rekening houden met verschillende of eventueel tegengestelde belangen. Als dit niet gebeurt, zoals tegenwoordig weer (door neoliberalisme en globalisme), dan worden mensen ook ongevoelig voor of onverschillig over bepaalde waarden. M.a.w.: Er is niet alleen logica, maar ook dialectiek. Pas op voor het volgende: Ik (heer) denk maximaal in eigen belangen, jullie (slaven) moeten in waarden denken. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Grietje Krimei
Grietje Krimei14 mei 2017 - 23:14

Populisme - dwz het hoe-het-zelf fascisme - zal wel nooit helemaal verdwijnen. Omdat ressentiment nooit helemaal uitgebannen kan worden. Omdat d'r altijd wel linkmiegels en borstkloppers zijn die te grote porties verhapstukken. (Natuurlijk, als je daarbij op neoliberale wijze de kat op het spek bindt, dan weet je eigenlijk wel hoe het gaat lopen: dan geef je de spookrijderss en de andere griezelss van de nacht weer kans om uit hun holen en spelonken te komen. Ach, het is altijd het zelfde liedje, eeuw na eeuw. Och, moeders, hoe lang nog?). Maar logica & wiskunde, wat geschiedenis, veel literatuur, wat psychologie, dat moet voldoende zijn om zelfs de domste leerling in staat te stellen om de eerste, vage oprispingen van het bruine canaille te kunnen herkennen. Helaas, zo heb ik de indruk, is het onderwijs al 40 jaar knudde en knodde, zo niet knadde. (Zelf ben ik door wolven opgevoed, dus...) Dus heeft 't fascisme weer een reële toekomst. Zelfs als 't krek eender en idem dito identiek de zelfde trommels roffelt als steeds.

5 Reacties
Ratelaar
Ratelaar15 mei 2017 - 5:48

Vaag verhaal. Maar wat ik wel meen te ontwaren uit uw verhaal is dat u geweld en onderdrukking associeert met rechts. Dat noemt men ook wel cognitieve dissonantie. U pleit zelfs voor onderdrukking van, in uw ogen, onwelgevallige opvattingen (onder het label populisme) soelaas bieden. Hallo facisme, hallo ressentimenten en zelfs hallo populisme.

Grietje Krimei
Grietje Krimei15 mei 2017 - 6:22

Héla, hola: doe-het-zelf-fascisme.

Zandb
Zandb15 mei 2017 - 8:57

Ratelaar Hoezo, raar verhaal. Die "onwelgevallige meningen" zijn toevallig wel meningen die onze rechtsstaat niet toelaat. Maar u bent er een fervent voorstander van, begrijp ik, dat fascistische ideeën gewoon onder de vrijheid van meningsuiting moeten vallen. U vindt dat de PVV dus gewoon pure flauwe kul verkoopt omdat die vindt dat de islam als erger dan fascisme bestreden en zelfs als "onwelgevallig" verboden moet worden? Want de islam moet gewoon binnen onze vrijheid van meningsuiting vallen. Punt uit.

Grietje Krimei
Grietje Krimei15 mei 2017 - 9:41

Ach, Ratelaar, je hebt 'r helemaal niets - geen flintertje, geen snippertje, geen jota - van begrepen. Oh, open vizier waer bestu bleven? Cognitieve dissonantie... nee, maar! Pleiten voor onderdrukking? Welnee, hoe kom je d'r bij? Het moet juist met de billen bloot, alles, iedereen en tout court, gestript tot op de naakte waarheid, de onderkant van de waterlelie moet boven, de onwelriekende prut uit het maag-darmkanaal moet op tafel. O, o, o, die oogkleppen, onderwijzertje wat heb u gedaan?

df010116
df01011615 mei 2017 - 12:17

@Grietje: uit de toon van uw reacties zie ik dat het inderdaad beter is om te verbinden, samen te werken, en bruggen te bouwen. Het is me weer helemaal duidelijk. Dank voor uw voorbeeld.

Jan Vries
Jan Vries14 mei 2017 - 13:52

Om dure adviesbureau's en dure transitiebegeleiders uittesparen laten we de procedures van de DDR schoolsystemen af stoffen en hier introduceren. Worden kinderen heel gelukkig en mondig van.

2 Reacties
Zandb
Zandb15 mei 2017 - 9:23

Jan Kinderen worden er inderdaad mondig van, dat je goede informatie geeft en wijst op de gevaren - in het algemeen hoor - van populisme. Of meent u dat populisme niet gevaarlijk kan zijn? Waarom wijst u dan op het systeem van de DDR; bij uitstek een zeer kwalijk populistisch - de staat is goed - systeem.

df010116
df01011615 mei 2017 - 12:16

@Zandb: de staat is inderdaad goed, ze stelt kaders voor de maatschappij in welke richting het gewenst is dat deze beweegt (verbinden, samenwerken, etc). En die kaders worden weer als handvat gebruikt voor het aansturen van organisaties die geld van hen krijgen, zoals ... O, ik had het niet over de DDR voor '89 maar over NL nu.

Palladium
Palladium14 mei 2017 - 9:44

Ik geef het je te doen: een normen en waardebesef op scholen aanbrengen, waarbij liefde en creativiteit leidend zijn ipv geld en angst, ZONDER daarbij politieke indoctrinatie toe te passen. Die revolutie wil ik zien, maar als we daar in de grote mensenwereld al een zootje van maken, hoe kunnen we dat dan op onze kinderen overbrengen?

1 Reactie
Zandb
Zandb15 mei 2017 - 9:30

Palladium Ga er inderdaad maar aan staan...... Misschien, als kinderen goed leren lezen en schrijven en rekenen en op een goede wijze te maken krijgen met de zaakvakken, dat we daar al wel, meer dan tevreden mee mogen zijn.

Ratelaar
Ratelaar14 mei 2017 - 8:44

Wat!?! Nog meer cultuurmarxistische indoctrinatie in ons onderwijs? Alsjeblieft niet dank u. Teacher! Leave them kids alone! Ik denk dat de cultuurrelativisten uit 'progressieve' hoek al voldoende hun tentakels in het onderwijs hebben zitten. Brrr eng. Burgerschaps onderwijs. Begin andere geluiden maar vanaf de kindergeesten te bestrijden. Wat is dat toch met progressieven en de hang naar totalitairisme? En de voorliefde voor facistische ideeen?

3 Reacties
Palladium
Palladium14 mei 2017 - 9:56

Is dat nog steeds zo op scholen? Misschien heeft u gelijk, ik weet het niet. Ik ben in ieder geval nog uit de tijd dat de leraar maatschappijleer in een kraakpand in Amsterdam woonde en drugsgebruik en aanslagen op het kapitalistische en fascistische Nederlandse regime propageerde. Verder hoefde je je in de leeftijdscategorie 12-18 niet zo veel zorgen te maken: iedereen wordt als gelijk beschouwd en er wordt van alle kanten voor je gezorgd (op school en thuis) zonder dat je daarvoor geld hoeft te verdienen, en je bent veel armer dan de rest van (werkend) Nederland. Nou, voor welke ideologie dat een voedingsbodem is laat zich raden. Ach, dat laat je op je 18e wel achter je (tenzij je aan de UVA een alfa-richting kiest natuurlijk) Ik maak me eigenlijk meer zorgen over het weglaten van Holocaust, Armeense genocide en Barbarijse slavernij uit het lesmateriaal.

Zandb
Zandb14 mei 2017 - 11:27

Ratelaar U schijnt zich niet te realiseren dat de keuze om niet over iets te praten net zo veel gevolgen heeft als de keuze om wel over iets te praten; mensen met rust laten kan je bv heel makkelijk uitleggen als kiezen voor het recht van de sterkste.

Voud Gespelt
Voud Gespelt14 mei 2017 - 12:20

Exact. We zien de resultaten van decennia lange Linkse indoctrinatie op de scholen. Millenials die door hun waanvoorstelling van wat fatsoenlijk is en welk doel te bereiken wordt geacht losgezongen zijn van de realiteit en met hun teleurstelling geen raad weten. Of dit nu in monetaire zaken of de liefde is, binnen de feitenbubbel blijven lijkt voor hen de enige optie totdat de echte wereld binnen komt sijpelen, dan blijkt dat hun ervaringen opgedaan binnen de schoolmuren geen soelaas biedt en slaan ze vervolgens blind om zich heen; elke afwijkende mening is dan een stap in de richting van het fascisme of ander kwaadaardig gedachtengoed. Ik vrees dat deze generatie zichzelf als een soort culturele agnost temidden van een snel veranderende wereld maar moeilijk staande zullen houden omdat hun morele kompas nog steeds naar de jaren 70 wijst. Dus het laatste wat wij nodig hebben is een Links idealistische interpretatie van wat nu precies populisme is. Daar is niemand bij gebaad.

Jeroen van der Smissen
Jeroen van der Smissen14 mei 2017 - 8:35

Van iemand die zich profileert als bestuurskundige had ik beslist meer verwacht. Ik hoop juist dat kinderen op school worden gevormd tot kritische denkers, door ze alle stromingen te laten zien en de werking van democratie. In plaats van een selectie van uw politieke voorkeur. NL is geen dictatuur.

4 Reacties
Jan Vries
Jan Vries14 mei 2017 - 13:54

Kritische denkers met hun eigen keuzes. Wachten is op boekverbrandingen en in deze tijd het platleggen van onwelgevallige sites.

Zandb
Zandb15 mei 2017 - 9:18

Jan Vries Ik begrijp dat u niet blij bent met een partij als het FvD of als een PVV. Die zijn tegen de islamisering; zeker als die beleden wordt o.g.v. een boek nog erger dan Mein Kampf; Wilders weet bijvoorbeeld: "Ik zaai geen haat, dat doet de Koran. Het is een fascistisch boek. Dit is geen boek dat we hier moeten hebben. Misschien als je al die foute verzen eruit haalt, maar dan blijft er weinig over; dan is de Koran net zo dik als de Donald Duck." "Dat moeten we hier niet hebben" betekent natuurlijk niets anders "verbieden". U verwacht slechts van dit voorstel hetzelfde effect, begrijp ik.

Ch0caholic
Ch0caholic15 mei 2017 - 11:50

Zandb, was u nu voor het verbieden/boycotten/adverteerders-bedreigen-omGS-failliet-te-laten-gaan of tegen? Want als een boek al niet kan haatzaaien, dan kan een website dit toch ook niet?

Zandb
Zandb15 mei 2017 - 16:10

Choca Ik heb geen idee waarom u denkt dat ik denk dat in een boek geen verboden dingen kunnen staan en dat op een website daar geen sprake van kan zijn. Ik weet slechts, dat ik het niet over verbieden heb gehad en heb beweerd dat oproepen tot, als u dat dan zo wil noemen, een boycot niets met verbieden te maken heeft maar gewoon onderdeel uitmaakt van de democratie. (Hetgeen ook niet wil zeggen, dat een boycot niet verkeerd geformuleerd kan worden of niet ten onrechte iemand kan beschadigen. Het moet bv niet mogelijk zijn om op te roepen niet te kopen bij mensen omdat die homo of jood o.i.d. zijn.) Dus de vraag: Was u nu voor ....... beantwoord ik met "nee".

Kepler
Kepler14 mei 2017 - 7:09

‘Hoe bereiden we toekomstige burgers voor op hedendaags populisme?’ Wat een komische vraagstelling. Zoiets als: Hoe leiden we toekomstige voetballers op met de techniek van vandaag? Wie zegt dat in de toekomst nog populisme is? De schrijver legt het probleem bij het gevolg en niet de oorzaak: onvrede over globalisering, groeiende kloof rijk en arm, een machteloze EU, foute bestuurders op hoge posten. Gebrek aan daadkracht bij parlementen. Verlies van nationale identiteit. Angst om problemen te benoemen en aan te pakken. Gebrek aan integriteit in politiek en bedrijfsleven. Haal dat weg en er is voor populisme geen voedingsbodem meer. Het enige dat lastig is voor de nieuwe generaties is waarheid van onzin te onderscheiden. Want ook de media zijn in handen van onbetrouwbare mensen. Geef niet Roemer en Wilders de schuld, zij zijn het gevolg van al deze zaken. En veelonderwijzers zijn links dus onze kindjes krijgen genoeg linkse denkbeelden mee. Pas later zien ze dat het wat genuanceerder ligt dan is voorgespiegeld.

harry6
harry613 mei 2017 - 19:37

Op mij komt dit over als een oproep om nog linkser onderwijs. De leraren zijn hier in Nederland al zo links, en het onderwijs is hier al sturend die kant op. Pas als de jongeren wat ouder worden, dan worden ze rechtser, want dan leren ze de realiteit te kennen.

4 Reacties
Zandb
Zandb14 mei 2017 - 6:24

harry Ik noem het dus gewoon links, want dan deugt het niet. Dat is wel een heel opzichtige maar vooral doorzichtige dooddoener.

Bert Vlierman
Bert Vlierman14 mei 2017 - 6:42

Harry, wat een platte vooringenomenheid over politieke voorkeur. Of kun je die dwaze stelling onderbouwen met een splintertje bewijs? Dit lijkt me wel heel erg PVV.

joop12342
joop1234214 mei 2017 - 15:51

Zandb. Ik vind die dooddoener aardig kloppen Links maakt er een zootje van , zie de PvdA in de regering .

Zandb
Zandb15 mei 2017 - 9:35

joop Inderdaad is de PvdA een linkse partij en inderdaad heeft die in de regering gezeten. Maar die heeft het daar verkloot, vindt u, OMDAT de PvdA links is? Kijk. Dat is een dooddoener. Bewijs? De VVD heeft het verkloot, want die is rechts.

Derck Walters
Derck Walters13 mei 2017 - 18:38

School kan inderdaad d.m.v. het werken aan gezamenlijke burgerschapscompetenties die gebaseerd zijn op niet meer dan een beperkt, maar ook niet minder, op een aantal universele voor iedere in een westerse samenleving als de onze opgaande en bindende zaken. Dus zeker niet de "wil van ‘het ware volk’ normerend wil laten dicteren" die "gedijt bij zowel sociaaleconomische als sociaal-culturele spanningen en vooral: angst" zoals zowel volgens een deel van de door overtal dominante bevolkingsgroep over minderheden, als die binnen diverse bevolkingsgroepen door onder hen levende dogmatische orthodoxe opvattingen in die gevallen veelal voortkomend uit religie of cultuur. De genoemde beperkte, maar dus beslist bindende normen en waarden die scholen aan eenieder als competentie kunnen en m.i. zouden moeten bijbrengen zijn b.v. gelijkwaardigheid en berechtiging van huidskleuren, etniciteit, mannelijk en vrouwelijk geslacht cq gender, hetero- en homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting, en politieke en geloofsvrijheid mits deze voorgaande normen en waarden erkennen.

1 Reactie
oudsaider2
oudsaider213 mei 2017 - 20:59

Ik dacht eerst dat het artikel Transgressing the Boundaries etc naar de kroon wou steken. Maar of u heeft uitstekend het jargon geparafraseerd of u mag de kroon dragen. Hoe dan ook de auteur en u hebben mij een plezierig moment bezorgd.

rbakels
rbakels13 mei 2017 - 18:22

Laat Widlers het niet horen, want dat gaat hij meteen kermen dat scholiertjes worden geïndoctrineerd met links cultuurrelativisme, en dat ze niet leren dat zij superieur zijn en de islam een achterlijke ideologie is die met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Nee, zelf denk ik zo niet, maar de argumentatie is authentiek Wilderiaans.

Kees Slurp
Kees Slurp13 mei 2017 - 16:26

Waar zit het populisme, bij een kleine groep politieke en/of economische elite of bij ''het volk''. We draaien ''volk'' en ''elite'' even om in de redenering van de bestuurskundige. ++++ ‘’Voor mij is politiek populisme een ideologie die zich in al haar verschijningsvormen afzet tegen het volk, de wil van een kleine groep politieke en/of economische elite die normerend wil dicteren en gedijt bij zowel sociaaleconomische als sociaal-culturele spanningen en vooral: angst. Een populistische beweging is kansrijker wanneer zij geleid wordt door een kleine groep elite die even vakkundig als manipulatief kan inspelen op de onwetendheid van het volk en de daarbij horende reële en irreële angsten voor de veranderende wereld waarin we leven.’’+++ Onwetendheid c.q. vergiftigen van de kwetsbare kinderziel met (reli)sprookjes kan slechts op 1 manier vanuit de overheid worden bestreden. Alle kinderen naar openbaar onderwijs. Niet dat bijzonder (reli)onderwijs verboden moet worden maar wel kappen met subsidie. Alle gelegenheid voor bijzonder onderwijs buiten het reguliere openbaar onderwijs om als daar behoefte aan is. Het probleem is nog dat de elite het kunstje van de verschillende maatschappelijke groeperingen tegen elkaar uitspelen blijft omarmen. Rijk tegen arm. Oud tegen jong. Intelligent tegen dom. Gezond tegen ziek/ arbeidsgehandicapt. Tweeverdiener tegen 1verdiener/0verdiener. Seculier tegen religieus. De ene reli sekte tegen de andere. Mooi dat Rutte 3 komt met een bindend referendum om het volk te laten kiezen voor zaken waar de politiek elite duidelijk een puinhoop veroorzaakt.

Machiels**1993
Machiels**199313 mei 2017 - 16:24

Vraag me af welke populistische beweging de auteur bedoelt. Als hij het heeft over de fundamentele islam die wereldwijd steeds populairder is dan deel ik inderdaad zijn zorgen. Bepaalde waarden die wij in Nederland en Europa hebben zijn in gevaar. Vrijheid van religie, geaardheid, het woord om er een paar te noemen.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer213 mei 2017 - 15:54

"In Nederland betekent dat concreet dat scholen hun leerlingen zorgvuldig en doelgericht opleiden tot verantwoordelijke, democratische en maatschappelijk actieve burgers. Burgers die gedeelde waarden (h)erkennen, zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en het kunnen omgaan met diversiteit." Een nobel streven maar ik ben bang dat populisme op school gedreven wordt door wat scholieren zelf in hun eigen buurt en op school meemaken. Die zien heus ook wel dat vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en diversiteit een bedreigde status hebben.

Pepe2
Pepe213 mei 2017 - 15:48

"Investeren in een positief schoolklimaat, waar geen ruimte is voor angst als zuurstof voor gestold onbehagen of schools populisme, is de basis voor leerlingen te vormen als waardengedreven burgers" Ik heb geen probleem met een positieve instelling. Maar kinderen mogen van mij best leren dat de wereld niet is opgebouwd uit regenbogen, glitter en liefde. Leer kinderen gewoon de realiteit van de dag. Leer ze dat er ook ellende is op de wereld, met een positieve insteek, laat ze kritisch denken over die onderwerpen. Wie weet groeien ze daardoor op met de ambitie om de problemen in de wereld op te lossen.

Pepe2
Pepe213 mei 2017 - 15:44

Dit lijkt me een betoog om kinderen met de paplepel in te gieten om niet op partijen te stemmen die jij niet leuk vind. Om het overzichtelijk te houden noemen we die partijen 'populistisch'

1 Reactie
Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer213 mei 2017 - 21:49

Wees niet bang voor die term. Het woord populisme heeft allang een geuzenstatus.

Jhonathan
Jhonathan13 mei 2017 - 15:39

Zolang er religieus onderwijs is, en onderwijs met een sterk naar één kant van het politieke spectrum hangende overtuiging (zoals waarneembaar op verschillende hoge scholen en universiteiten), zal er niets veranderen.

1 Reactie
Jhonathan
Jhonathan13 mei 2017 - 16:05

**hogescholen**

[verwijderd]
[verwijderd]13 mei 2017 - 15:34

--- Dit bericht is verwijderd —

5 Reacties
harry6
harry613 mei 2017 - 19:34

Boem, spijker, kop, raak! Chapeau!

korheiden2
korheiden213 mei 2017 - 21:45

@Frisia : geweldig geformuleerd. Helemaal mee eens. Bovendien hebben de leerkrachten al genoeg op hun bord.

Vuurrood
Vuurrood14 mei 2017 - 8:40

Of dat je openlijk tegengewerkt wordt in je academische loopbaan als men je ervan verdenkt een PVV-stemmer te zijn. Ik heb dit stukje er maar even uitgehaald om te duiden uit welke hoek bij u de wind waait. Voor een academische loopbaan is een bepaalde mate van intelligentie vereist. Om er dan maar van uit te gaan dat dat een PVV stemmer zou kunnen zijn...? de percentage welke u opnoemt, waar komen die vandaan? Uit de koker van Fritsma?

Datmeenjeniet...
Datmeenjeniet...14 mei 2017 - 10:03

'Voor een academische loopbaan is een bepaalde mate van intelligentie vereist. Om er dan maar van uit te gaan dat dat een PVV stemmer zou kunnen zijn…? ' Noem eens één reden waarom dat niet zou kunnen?

Jan Vries
Jan Vries14 mei 2017 - 13:55

En dat met hun linkse wereld beeld nog goed praten ook.

marcelhermus
marcelhermus13 mei 2017 - 15:14

Ik vind uw stuk eerlijk gezegd ook enigszins vaag theoretisch gezwam over populisme. Verder vind ik dat burgerschapsonderwijs een ontzettend brede term is. Voor mij houdt dit met name in dat kinderen handvatten krijgen zodat ze beter met geld om kunnen gaan en weten welke regels er in Nederland gelden. Ook belangrijk natuurlijk dat geweld niet mag en dat pesten in de klas adequaat wordt aangepakt. Maar hoever moet je gaan met de morele vorming? En wie bepaalt vervolgens wat de morele vorming is waar naar geleefd moet worden?

1 Reactie
korheiden2
korheiden214 mei 2017 - 10:15

@Vuurrood : of leerkrachten over het algemeen vrij links stemmen? Bij het DUO-onderwijsonderzoek uit 2015 kwam de volgende zetelverdeling uit de bus : VVD 12, PvdA 9, PVV 4, SP 22, CDA 15, D66 46 (!), CU 18, GL 11, SGP 7, PvdD 3 en 50+ 3. D66 is dus groot in onderwijsland. Of dit een linkse partij is? Wel m.b.t. immigratie en milieu, niet op sociaal-economisch vlak. Bron : http://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/wp-content/uploads/2015/04/Politieke-Barometer-Onderwijs-Directeuren-en-leerkrachten-basisonderwijs-25-juni-2015.pdf