Joop

Inkrimping veestapel: Coalitie laat D66 in de kou staan

  •  
09-09-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
27548657802_2ba45261cb_z

© Cc-foto: K-State Research en Extension

'De eerste reacties van minister Schouten en van het CDA doen het ergste vrezen'
Ik neem mijn pet af voor Tjeerd de Groot. De landbouwwoordvoerder van D66 noemt eindelijk man en paard: we moeten niet alleen overschakelen op kringlooplandbouw, maar óók de veestapel met de helft inkrimpen. Dat is nodig om de schadelijke uitstoot van stikstof terug te dringen.
D66 maakt nu als eerste regeringspartij een dappere keuze, maar de eerste reacties van minister Schouten en van het CDA doen het ergste vrezen.
Ronduit demagogisch “Het gaat hier wel om onze voedselvoorziening” reageerde minister Schouten geïrriteerd en ze noemde het plan onrealistisch en niet ‘chic’, terwijl de fractievoorzitter van het CDA zelfs dreigde met ‘geen boeren, geen eten’. Deze suggesties zijn ronduit demagogisch. 70 procent van de dierlijke producten in Nederland wordt immers geëxporteerd. Ook bij halvering van de veestapel zal Nederland nog altijd meer dierlijke producten produceren dan we zelf verbruiken.
Mooie woorden, geen oplossing Ook het officiële standpunt van de regering biedt weinig hoop. De brief die minister Schouten afgelopen week naar de Tweede Kamer stuurde besteedt veel mooie woorden aan het principe van kringlooplandbouw, stelt wat subsidies ter beschikking en verwijst verder naar plannen voor verduurzaming die door de diverse sectoren zelf zijn opgesteld. Verkleining van de veestapel is in haar stukken echter ver te zoeken.
D66 zit nu in de regering met CDA, VVD en CU: drie partijen die tot nu toe om uiteenlopende redenen een inkrimping van de veestapel stelselmatig afwijzen. Natuurlijk hoop ik van harte dat D66 zijn coalitiepartners weet te overtuigen van de noodzaak de veestapel drastisch in te krimpen, maar de eerste reacties en de ervaring leren dat het wel heel veel gevraagd is zo’n ingrijpende beleidswijziging nog in deze regeerperiode te verwachten.
Verkiezingsprogramma De volgende Tweede Kamerverkiezingen zijn in maart 2021. Dat D66 nu al, ruim anderhalf jaar voor de verkiezingen, met dit ferme standpunt naar buiten komt doet vermoeden dat het meer is dan een verkiezingsstunt. Het is een belangrijke aanscherping van het pleidooi dat De Groot al jarenlang houdt voor kringlooplandbouw. Hopelijk maakt D66 er een speerpunt van in het verkiezingsprogramma, in de campagne en uiteraard de onderhandelingen voor een nieuwe regering.
Ik hoop óók dat de partij nu doorpakt en een tijdstip noemt waarvoor de 50 procent reductie van de veestapel gerealiseerd moet zijn en daarbij durft te kiezen voor duurzaamheid die niet ten koste gaat van dierenwelzijn. Koeien, varkens en kippen horen niet in dichte stallen met luchtwassers maar moeten kunnen leven in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften: deels in de buitenlucht en zonder kooien en pijnlijke lichamelijke ingrepen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (32)

Jan Man
Jan Man10 sep. 2019 - 19:13

Ook een goed stuk in Trouw https://www.trouw.nl/opinie/grote-veehouderijen-zijn-fabrieken-behandel-ze-dan-ook-zo~b93ecb12/

Merlijn Twaalfhoven2
Merlijn Twaalfhoven210 sep. 2019 - 17:41

Ik zie in Brabant prachtige voorbeelden van boerenbedrijven die meer natuur toelieten op hun erf, eigendom van landbouwgrond deelden met buurtbewoners, voedselbossen plantten en scholieren of mensen met een beperking lieten meehelpen. Hier nam het aantal dieren af, maar de werkgelegenheid groeide, het landschap en de streek werden verrijkt en de gemeenschap verlevendigd. Momenteel werk ik aan het In Our Nature Festival dat op 9 en 10 oktober bij De Kleine Aarde in Boxtel plaatsvindt. Hier komen ondernemers, bouwers, buurtbewoners en ontwerpers samen om te leren en ontdekken hoe mooi en gezond Brabant zou kunnen zijn. Dat is echt hoopgevend. We zullen out of the box moeten gaan denken. Heel letterlijk de hokken open moeten zetten. We zullen oog moeten krijgen voor de sociale dimensie van het boerenbedrijf. Voor het potentieel in het landschap, in de gemeenschap.

1 Reactie
Katootje2
Katootje211 sep. 2019 - 1:17

We hebben ook niets tegen boeren: we hebben iets tegen intensieve veehouderij.

WiebeI
WiebeI10 sep. 2019 - 13:14

En terecht dat D’66 in de kou staat. Dat is de manier waarop dit gaat. Hier wordt gepolariseerd. Bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgezet. Door dit frame worden hardwerkende boeren neergezet als veroorzakers van de stikstof problematiek. Er Onterecht, dom en ook onfatsoenlijk en gevaarlijk. Omgekeerd kunnen we de stadsbevolking ook de schuld geven van de klimaatproblematiek. Immers, vorige week nog in het nieuws: stadsmensen leven 6 maanden korter dan plattelanders. Dat is niet omdat de stad bevuild wordt door het platteland. Neen, het platteland is veel schoner dan de stad. Denk daar maar eens over na. Maar nee hoor, de grachtengordel leeft weliswaar ver van de natuur maar weet het beter en wil vooral haar luxe levensstijl voortzetten.

2 Reacties
Katootje2
Katootje211 sep. 2019 - 1:19

Omdat jullie roken, mag ik drinken.

joop12343
joop1234312 sep. 2019 - 10:40

Ik ben het deels met je eens. De vlees-. zuivel- eiergiganten, supermarktketens blijven steeds buiten schot. Terwijl daar de megawinst naar toe gaat, en zij het spel grotendeels bepalen met veel geld voor lobby. En overheid die met zijn regelgeving bedrijven juist niet richting verkleinen duwt. Het wordt uitgevochten met de boeren die ik niet zie als de grote verantwoordelijken en boosdoeners. Ik ben het niet met je eens: mensen die minder veeteelt willen weg te zetten als grachtengordel figuren die van toeten nog blaten weten. Eens: nadenken over luxe levensstijl die gaat ten koste van lijden van anderen. Klimaatprobleem: als je daarin geloofd, was toch juist de agrarische sector het punt waar enorme reductie van broeikasgassen te behalen is! Je stad-argument snijd dan geen hout.

Jorah
Jorah10 sep. 2019 - 12:17

Als CDA'er ben ik zeer blij dat de coalitie D66 in de kou laat staan. D66 kan het gerust opnemen in het verkiezingsprogramma. Dan kunnen mensen hun stem wel of niet aan D66 en dit onheilspellende plan geven.

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 sep. 2019 - 8:34

https://www.destentor.nl/zwolle/bouwend-nederland-80-procent-onderzochte-grond-bevat-te-veel-chemische-stoffen~ab78000f/

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 sep. 2019 - 8:33

Vertellen we hier wel het hele verhaal? Nee dus! https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/10/het-stikstofprobleem-is-niet-meer-weg-te-cijferen-kiezen-moet-a3972754 https://www.ed.nl/binnenland/nergens-in-europa-zo-veel-kinderen-met-astma-door-uitlaatgassen~a43cff8b/

Hoofdschuddend
Hoofdschuddend9 sep. 2019 - 19:51

Het enige dat gaat gebeuren is dat de prijs van vlees gaat stijgen. Dit betekent dat een boer in het buitenland die niet zo efficiënt vlees produceert zijn business model winstgevender ziet worden en dus gaat uitbreiden om aan de vraag te voldoen en om meer winst te maken. Oplossingen lijken zo makkelijk, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Schijnoplossing, maar goed, zolang GL en D66 de boel zo voor de gek kunnen houden..

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 sep. 2019 - 19:42

Ik zou overigens niets anders willen. Maar dan wel die megastallen weg! Volgens mij kost dat helemaal niets, die liggen er veelal al doelloos te wezen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin9 sep. 2019 - 19:37

Voor D66 zijn die verkiezingen helemaal niet zo ver weg. Ze behoeven het ook in deze regeerperiode niet meer zelf mede te realiseren. Nog niet zolang geleden hadden ze een totaal andere oplossing nl. het bouwen van mestverwerkingsfabrieken, zelfs dusdanig dat wij nog mest uit het buitenland zouden kunnen invoeren om hier te verwerken, dat was dan een zogenaamde economische win-win situatie. Ik kan dat dus niet rijmen met de plotseling opborrelende mooie gedachten van datzelfde D66. De ommezwaai is mij zo groot dat ze haast ongeloofwaardig is. Of ze rekent erop dat haar partners toch niet akkoord gaan en het er nooit doorkomt. Ik weet het niet, maar enige achterdocht heb ik wel. Laten we dan maar hopen dat die onterecht zal blijken te zijn.

Ced11215
Ced112159 sep. 2019 - 19:09

Waarom kunnen we de subsidies van de helft van de veestapel niet steken in kweekvlees?

JanKlaasen
JanKlaasen9 sep. 2019 - 18:16

"70 procent van de dierlijke producten in Nederland wordt immers geëxporteerd." Heel naïef om te denken dat geen ander land in het gat springt van deze vraag naar vlees. Je bezorgt Nederlandse boeren werkloosheid en de uitstoot gaat door, maar dan over de grens. Schijnoplossing.

Imperialist
Imperialist9 sep. 2019 - 18:00

De veestapel in Nederland moet inderdaad flink worden ingekrompen. 100 miljoen kippen, dat is m.i. onhoudbaar. Maar je kunt niet sceptisch genoeg zijn over de intenties van D’66. Die partij heeft geen principes, heeft al zijn kroonjuwelen prijsgegeven en wil nu weer GL leegvreten met het milieu. Politieke partijen komen bijna elke dag naar voren met ‘ferme standpunten’ ; dat wil geenszins zeggen dat die de erg na de verkiezingen niet weer worden prijsgegeven in het gezellige kaartspel van de coalitie-onderhandelingen.

Gefaald
Gefaald9 sep. 2019 - 17:37

De EU is een open markt. Zodra de productie van dierproducten in Nederland wordt gehalveerd zal die productie in het buitenland worden overgenomen, met minder dierenwelzijn en meer milieuvervuiling dan in Nederland het geval was. En de Nederlandse consument zal evenveel vlees eten. Te leveren door de weggejaagde boeren die naar Duitsland en België zullen emigreren en daar belasting gaan betalen.

1 Reactie
Katootje2
Katootje210 sep. 2019 - 8:52

"met minder dierenwelzijn en meer milieuvervuiling dan in Nederland" Wat moet ik me daar bij voorstellen? Mogen ze daar misschien minder schijten, zoals Bolsonaro voorstelde: één dag wel, één dag niet? - https://www.youtube.com/watch?v=k8hrhArD1nU

itsme3
itsme39 sep. 2019 - 13:32

"“Het gaat hier wel om onze voedselvoorziening” reageerde minister Schouten geïrriteerd en ze noemde het plan onrealistisch en niet ‘chic’, terwijl de fractievoorzitter van het CDA zelfs dreigde met ‘geen boeren, geen eten’. Deze suggesties zijn ronduit demagogisch. 70 procent van de dierlijke producten in Nederland wordt immers geëxporteerd. Ook bij halvering van de veestapel zal Nederland nog altijd meer dierlijke producten produceren dan we zelf verbruiken." Demagogisch of niet, een partij die de helft van de boeren over de kling wil jagen, moet er rekening mee houden dat mensen op hun achterste benen gaan staan. Wie maakt zich dan druk over een beetje demagogie.

5 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 sep. 2019 - 14:18

Over de kling jagen klinkt me anders ook demagogisch in de oren (en ook niet chique). Neemt niet weg dat ik de rekensom van wat zo'n inkrimping kost wel wil zien. En ook de vergelijking met minder hard rijden en minder vliegen en andere opties.

Dehnus
Dehnus9 sep. 2019 - 14:19

ZO! Weer lekker beladen, "over de kling" maar dat weten we van rechts, jullie mogen dreigen en gewelddadige woordjes gebruiken, maar janken als het andersom gebeurt. Niemand word over de kling gejaagd, maar het Boerenbedrijf moetgewoon kleiner. EN vele boeren kunnen niet meer concurreren omdat er een paar Brabantse Megaboeren de hele zooi kapot maken (tot aan het buitenland aan toe waar ze stallen plaatsen). Dat heeft dus niks te maken met het "DOOD MAKEN" van boeren meneer Itsme. Maar wel met meer plezier terug te brengen in het boeren bedrijf door gemengde bedrijven en kleinere veestapels weer rendabel te maken (Gemengd als in LANDBOUW EN VEETEELT!). Grote mond hebben jullie conservenblikjes over "hoe het vroeger was" maar hier willen jullie dan niet aan omdat het niet past binnen het klimaatontkenningsplaatje van jullie. Over de kling jagen... je durft wel zeg.

Karingin
Karingin9 sep. 2019 - 15:45

Je hebt duidelijk het voorstel niet gelezen. Er ligt nu al een half miljard klaar voor de overgang naar kringloop, dat zal moeten verdubbelen, om boeren bij te staan in die overgang of uitkoop e.d. Het zou geen moer uit moeten maken wat 't kost, want niets doen zal op den duur duurder uitvallen. Zowel qua directe kosten als impact op de samenleving. Als je niet verder kunt kijken dan je neus lang is, moet je misschien lekker buiten gaan spelen.

itsme3
itsme39 sep. 2019 - 15:59

"Als je niet verder kunt kijken dan je neus lang is, moet je misschien lekker buiten gaan spelen." Ach mevrouw Karingin. Ik ben altijd weer zwaar onder de indruk van uw constructieve bijdragen.

Tom Meijer
Tom Meijer9 sep. 2019 - 17:30

"Ach mevrouw Karingin. Ik ben altijd weer zwaar onder de indruk van uw constructieve bijdragen." Ach Itsme (waar ken ik dat toch van), het is inderdaad opvallend hoe constructief de bijdragen van Karingin zijn. Daar kunt U nog een puntje aan zuigen.

Ch0k3r
Ch0k3r9 sep. 2019 - 13:16

Vraagje aan de auteur; Als we dan enorm veel minder vlees gaan exporteren, betekent dat dan ook dat het buitenland minder vlees gaat eten? Zo ja, waar baseer je dat op? Zo nee, waar denk je dat dat vlees dan vandaan gehaald wordt, en worden die dieren dan beter behandeld dan in Nederland? (En zo nee, hoe is dit voorstel dan beter voor dierenwelzijn?)

8 Reacties
KM2
KM29 sep. 2019 - 14:12

Dierenwelzijn en uitstoot van/tegen Co2 is tegenstrijdig, kijk maar naar de kippetjes. Legbatterij is minder uitstoot maar slechter dierenwelzijn. Legbatterij is nu niet meer toegestaan waardoor de uitstoot van je kippetjes hoger is.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 sep. 2019 - 14:14

Het gaat hem om stikstofuitstoot door veehouderij en niet om dierenwelzijn. De afstand tot het Ruhrgebied en bijv. varkensintensieve provincies Brabant, Gelderland en Limburg is kleiner dan die van sommige regio's in Duitsland tot het Roergebied. Het is maar wat je 'export' noemt: dat wat de landsgrens passeert.

vdbemt
vdbemt9 sep. 2019 - 15:01

Vraagje aan Ch0k3r : denk jij nou (nog steeds) dat Nederland het enige land is, dat genoodzaakt is klimaatmaatregelen te treffen? Dat andere landen helemaal niets doen? Dat Nederland voorop loopt? Nederland loopt achter. En OOK in andere landen zal men, inderdaad, minder vlees gaan eten, schoner moeten gaan rijden, schonere industrie moeten gaan toepassen. Wij zijn niet de enigen. We liggen wel achter.

Karingin
Karingin9 sep. 2019 - 15:36

Dat doet er in principe helemaal niet toe Choker. De stikstofuitstoot slaat in 1e instantie hier neer en met de uitspraak van de RvS zal er toch wat moeten gebeuren om die omlaag te brengen. Bovendien hoeven we dan minder veevoer te importeren en hoeven we misschien geen of in elk geval minder zaken te doen met Bolsonaro. Er spelen meer zaken dan jouw beperkte blik blijkbaar kan zien. Ook die houding van "ja maar als wij 't niet doen, doet iemand anders 't" is nu wel een keertje klaar. Een lui argument om achterover te kunnen leunen, en/of zelf te kunnen cashen. Sowieso een beproefd argument van mensen die zich met zaken inlaten die niet helemaal kosjer zijn.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19479 sep. 2019 - 16:31

@Karingin Bij gelijkblijvende vraag wordt een inkrimping hier gevolgd door een uitbreiding elders (mits binnen de stikstof/fosfaatrichtlijnen). Het zijn net communicerende vaten. De vraag naar veevoer neemt dan navenant ook niet af.

Imperialist
Imperialist9 sep. 2019 - 18:02

In dit zeldzame geval ben ik het met Karingin eens.

JanKlaasen
JanKlaasen9 sep. 2019 - 20:18

Ook die houding van “ja maar als wij ’t niet doen, doet iemand anders ‘t” is nu wel een keertje klaar. Een lui argument om achterover te kunnen leunen Ik vind dit eerder een lui argument. Zet eens uiteen waarom dit niet zo werkt.

Ch0k3r
Ch0k3r10 sep. 2019 - 8:03

@vdbemt Nee, we zijn niet het enige land, maar we zijn wel een van de weinige landen die daar echt mee bezig zijn, ook al gaat het niet snel genoeg. We worden bewuster van wat en hoe we eten. Maar ik ben ook niet gek. Wij stellen allerlei eisen aan onze landbouw. Ondertussen bouwt men in het oosten van Europa varkens- en kippenstallen die totaal niet voldoen aan onze eisen. De uitstoot daar wordt nog erger, en het dierenwelzijn ook. In plaats van de veestapel hier te reduceren, zouden we wederom die voortrekkersrol qua technologische innovatie moeten laten zien. Middels technologie die stikstof filteren en toepassen voor andere industrieen. @Karingin Als wij minder vee hebben hoeven we idd minder veevoer te importeren. Ondertussen schieten er een paar extra megastallen uit de grond in het voormalig oostblok. En heel gek, die dieren leven daar niet op lucht. Dat sohavoer van Bolsanaro wordt dan nog steeds verkocht, nadeel in deze is dat dat veevoer een paar duizend kilometer extra moet reizen. "Er spelen meer zaken dan jouw beperkte blik blijkbaar kan zien." Ik denk dat mijn blik wijder is dan jij je voor kunt stellen. "Ook die houding van “ja maar als wij ’t niet doen, doet iemand anders ‘t” is nu wel een keertje klaar. Een lui argument om achterover te kunnen leunen, en/of zelf te kunnen cashen." Dat is maar het halve argument. Mijn argument is; als wij het niet doen, doet iemand anders het wel, maar slechter voor milieu en dierenwelzijn. Het is kiezen uit twee kwaden, en in dat geval ga ik voor hetgeen dat het minst kwaad doet.